Sie sind auf Seite 1von 144

#LuaR######## �

#
############## � #@###@@### � A##@##@ � ##A####@A##@##A � ##B#### � K � € J � � # J � À J## � ##A
� F# � #G# � � ] # � # Z � # � # ###
%# � � # � # @###@## � ## � ####@###C � ####A## � ##### � #@##@###D@### � A##@##D � ####A##@##A
� ##E@## � @##@###C � ### � A## � ##### � #@##@###D@### � A##@##D � ####A##@##A � ##E@## � @##@
###C � ###@A## � ##### � #@##@###D@### � A##@##D � ### � A##@##A � ##E@## � @##@###C � ####A##
� ##### � #@##@###D@### � A##@##D � ####A##@##A � ##E@## � @##@###D@###@A##@##A � ##G � ##@#
F# � � G ### � # � � V ##@##A � ##G � ##@#F# � � G ##@ � # � � V # #@##A � ##G � ##@#F# � � G ## � � # � �
V#@# � #H � # � @ ##A � ##G � ##@#F# � � G #

# � # � � V #@# � #H � # � @ ##@###I@##@#F# � � G ### � # � � V ##@##@###I@##@#F# � � G##@ � # � � V # #


@A##@# � ####J � ##J � ##J#F## � ##K#
#I � � # � � # # K@
##@##@###K � ##J#F#@# � #H � # � @ ##@###K � ##
#A##@##@###L � ## � � # � � # # #@###M###L@F## � # � � # ##@###M@## � @##A � ##G � ##J#F##@# � M �
@A##@# � ####J � ##J � ##J#F## � ##K#
#I � � # � � # # K@
##@##@###K � ##J#F#@# � #H � # � @ ##@###K � ##
#A##@##@###L � ## � � # � � # # #@###M###L@F## � # � � # ##@###M@## � @##A � ##G � ##J#F##@# � M �
@A##@# � ####J � ##J � ##J#F## � ##K#
#I � � # � � # # K@
##@##@###K � ##J#F#@# � #H � # � @ ##@###K � ##
#A##@##@###L � ## � � # � � # # #@###M###L@F## � # � � # ##@###M@## � @##A � ##G � ##J#F##@##@###
N### � #C##@###@### � A### � ##@ � ## � ####K### � ### � ##B% � ##### � % � � # ### � % � # #####
% � � # ##@###DB####A##B##@###@B###BA## � � # � � V # #  ### � ## � ##Q@X � # � # #A � ##EB## � B###
B% � ### � � # ### � % � � # ### � % � # #####% � � # ###B% � ##### � % � � # ### � % � # #####% � � # ###B
% � ##### � % � � # ### � % � # #####% � � # ###B% � ##### � % � � # ### � % � # #####% � � # # � V @###B
% � ##### � % � � # ### � % � # #####% � � # ###B% � ##### � % � � # # � X @### � % � ######% � � # ###B
% � ##### � % � � # ### � % � # #####% � � # # � Z @###B% � ### � � @ ### � % � # ## � � @ ### �
% � ### � � @ ## #% � ### � � @ ## B% � ### � � @ ## � % � ### � � @ ## �
#% � ### � � @ ##
B% � ### � � @ ##
� % � # ## � � @ ##
� % � # ## � � @ ####% � ### � � @ ###B% � ##### � % � ## � a@### � % � ### � � @ ##
#% � ### � � @ ##
B% � ####
� %ł###

% ��# ##@###c### �#C## �##### �#@# ��@ ##@###N#####C##B##@###c �## �B##@###MB## �B##A
�##G �##@#F# ��G ## # ��V # #B##cB##Q@# �#@##Q �## �B# �΀#  �# # #J �##d###
#e#�#�#@#�#���#$�##�#�##��Ȃ�##dB�#e#�######��ɂ�##d��#�@#�####A��#�
#�#����#�##J��#�#�#@###G�##$�A##C##%�A#���#�#
#e��#�C##�C
##C##d��#�@X�#@##d��#�B��#�##A��#�#�#����#�##f��#f####�#�#�##@#�#
�#�#'C###��#��͂�##f��##B‫ۀ‬####@#�#�B�#'�###B݀####h#�#hC##f�F######B�#J��#
�#�#C
%###@#@#�#GÇ#$��##Ö##�]ȃ@##dCF#e#�#�#�##��Ƀ�##dÆ#e@#�####AÆ#B#�#����#�
##J��#d#�#@#�#���#$�##�#�#
%�##���#K#�#e�F#�C�#KC�##C�#dÆ#e@X�#@##dÆ#fC��#�##AÆ#B#�#����#�##f�
�#f#�#��#�#�##@#�#g#�#'C�##��#g��̓�##fÆ##C��####@#�#@C�#'��##C��####
h#�#hC�#f�####�##C�#J��#d#�#
��#�###@#F#��G#$��#��V##�#Ȅ###dD##e#F###�##�]Ʉ@##d�F#�@#�####A�F#�#G#�
�]�#@##J�F#�#G#@#� Gć#$�� #Ė#
%��#��]#�#�#e�##�D�#�D�##D�#d�F#�@X�#@##d�F#�DM�#@##A�F#�#G#��]�#@
##f�F#f#�

#@#�#�##@#F#�#G#'D�##�]#�G̈́@##f�F##D[�####@#F#�DG#'ā##D]�####h#F#hD�#f��##
#�##D]#�#####�#####gg######alert#####�☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️
🇲🇽AVI VILLASANA🇲🇽
Creador: ☁️🇲🇽AVI VILLASANA🇲🇽 Y 🇪🇨JOSUE HACKER🇪🇨☁️
EL 🧶HACKER MAS DESTACADO DE LA HISTORIA🧶
✅✔FreeFire 1.46.2✔✅
☣️Actualizado Del 03/03 al 03/10☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️
######revo######goURL#####9https://www.youtube.com/channel/UCJqL6cqTWLMcXtrABeGvxpQ
######Check_Expiration######os######time######year##@��##########month##@########
####day##@$###########isPackageInstalled#####
com.gxlkj.tl######toast######️✔Decompiler Detected🔍######print#####+⚠️ Can't Use
This Game Guardian ⚠️######exit######sstool.only.com.sstool######️ ✔ SSTool Only
Detected🔍#####$⚠️ Uninstall SSTool Only ⚠️######io.neoterm######️ ✔ Neoterm Detected🔍
#####!⚠️ Cannot Use Neoterm ⚠️######com.sstool.only.sstool######☁️AVI VILLASANA☁️
######remove#####
EXT_STORAGE#####!/com.garena.msdk/guest100067.dat######/com.garena.msdk#####4/Andro
id/data/com.dts.freefireth/files/reportnew.db#####
LOAD_APPEND#####5/Android/data/com.dts.freefireth/files/ymrtc_log.txt#####
saveList######b#####{5273
Var #9513FC90|9513fc90|10|42200000|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|63ec90
Var #9641C684|9641c684|10|e590013c|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|191b684
Var #9641C688|9641c688|10|e12fff1e|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|191b688
Var #9A237484|9a237484|10|c0000000|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libunity.so|252484
Var #9514E0B0|9514e0b0|10|e92d4c70|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|64d0b0
Var #9514E0B4|9514e0b4|10|e28db010|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|64d0b4
Var #951005D4|951005d4|10|e92d4830|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|5ff5d4
Var #951005D8|951005d8|10|e28db008|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|5ff5d8
Var #9512C6B0|9512c6b0|10|e92d4c70|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|62b6b0
Var #9512C6B4|9512c6b4|10|e28dff10|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|62b6b4
Var #95FF8CF8|95ff8cf8|10|eb33a910|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|14f7cf8
Var #9657E0FC|9657e0fc|10|e92d4c70|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|1a7d0fc
Var #9657E100|9657e100|10|e28db010|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|1a7d100
Var #95AEA134|95aea134|10|e5900018|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|fe9134
Var #95AEA138|95aea138|10|e12fff1e|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|fe9138
Var #96417AA0|96417aa0|10|e92d4ff0|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|1916aa0
Var #96417AA4|96417aa4|10|e28db01c|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|1916aa4
Var #95B2D454|95b2d454|10|e92d4c70|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|102c454
Var #95B2D458|95b2d458|10|e28db010|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|102c458
Var #95147D90|95147d90|10|e92d4c70|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|646d90
Var #95147D94|95147d94|10|e28db010|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|646d94
Var #96804868|96804868|10|e92d4bf0|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|1d03868
Var #9680486C|9680486c|10|e28db018|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|1d0386c
Var #9A136280|9a136280|10|358637bd|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libunity.so|151280
Var #9510C804|9510c804|10|e92d4ff0|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|60b804
Var #9510C808|9510c808|10|e28db01c|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|60b808
Var #9510C950|9510c950|10|e3a00000|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|60b950
Var #9510C954|9510c954|10|e1a01005|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|60b954
Var #9574CAC0|9574cac0|10|3e4ccccd|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|c4bac0
Var #9574CD78|9574cd78|10|3e4ccccd|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|c4bd78
Var #96E86664|96e86664|10|42c80000|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|2385664
Var #9640E110|9640e110|10|e92d4c70|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|190d110
Var #9640E114|9640e114|10|e28db010|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|190d114
Var #95152FFC|95152ffc|10|e92d4c70|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|651ffc
Var #95153000|95153000|10|e28db010|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|652000
Var #9510010C|9510010c|10|e92d4800|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|5ff10c
Var #95100110|95100110|10|e1a0b00d|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|5ff110
Var #959DE9F8|959de9f8|10|42700000|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|edd9f8
Var #959DD758|959dd758|10|e92d4ff0|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|edc758
Var #959DD75C|959dd75c|10|e28db01c|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|edc75c
Var #9640DAF0|9640daf0|10|e5900060|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|190caf0
Var #9640DAF4|9640daf4|10|e12fff1e|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|190caf4
Var #9514D470|9514d470|10|43960000|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|64c470
Var #964096EC|964096ec|10|e5900050|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|19086ec
Var #964096F0|964096f0|10|e12fff1e|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|19086f0
Var #96411670|96411670|10|e92d4c70|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|1910670
Var #96411674|96411674|10|e28db010|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|1910674
Var #951594C8|951594c8|10|e92d48f0|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|6584c8
Var #951594CC|951594cc|10|e28db010|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|6584cc
Var #950FF744|950ff744|10|e5d00324|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|5fe744
Var #950FF748|950ff748|10|e12fff1e|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|5fe748
Var #9AE86890|9ae86890|10|358637bd|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libunity.so|ea1890
Var #9AE86894|9ae86894|10|358637bd|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libunity.so|ea1894
Var #9AE86898|9ae86898|10|358637bd|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libunity.so|ea1898
Var #9AE8689C|9ae8689c|10|358637bd|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libunity.so|ea189c
Var #9AE7A79C|9ae7a79c|10|358637bd|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libunity.so|e9579c
##### fileData######/[###].dat######io######output######write######close#####
loadList######sleep##@I###########r#####getListItems##### getReset#####
getValues#####
clearList#####m5273
Var #9513FC90|9513fc90|10|43b40000|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|63ec90
Var #9641C684|9641c684|10|e3a0000f|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|191b684
Var #9641C688|9641c688|10|e12fff1e|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|191b688
Var #9A237484|9a237484|10|447a0000|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libunity.so|252484
Var #9514E0B0|9514e0b0|10|e3a00001|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|64d0b0
Var #9514E0B4|9514e0b4|10|e12fff1e|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|64d0b4
Var #951005D4|951005d4|10|e3a00000|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|5ff5d4
Var #951005D8|951005d8|10|e12fff1e|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|5ff5d8
Var #9512C6B0|9512c6b0|10|e3a00001|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|62b6b0
Var #9512C6B4|9512c6b4|10|e12fff1e|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|62b6b4
Var #95FF8CF8|95ff8cf8|10|e3bb0000|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|14f7cf8
Var #9657E0FC|9657e0fc|10|e344007f|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|1a7d0fc
Var #9657E100|9657e100|10|e12fff1e|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|1a7d100
Var #95AEA134|95aea134|10|e3430f96|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|fe9134
Var #95AEA138|95aea138|10|e12fff1e|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|fe9138
Var #96417AA0|96417aa0|10|e3a00012|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|1916aa0
Var #96417AA4|96417aa4|10|e12fff1e|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|1916aa4
Var #95B2D454|95b2d454|10|e3a00000|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|102c454
Var #95B2D458|95b2d458|10|e12fff1e|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|102c458
Var #95147D90|95147d90|10|e3a00000|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|646d90
Var #95147D94|95147d94|10|e12fff1e|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|646d94
Var #96804868|96804868|10|e3a00000|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|1d03868
Var #9680486C|9680486c|10|e12fff1e|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|1d0386c
Var #9A136280|9a136280|10|bf800000|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libunity.so|151280
Var #9510C804|9510c804|10|e3a00000|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|60b804
Var #9510C808|9510c808|10|e12fff1e|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|60b808
Var #9510C950|9510c950|10|e3a00000|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|60b950
Var #9510C954|9510c954|10|e12fff1e|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|60b954
Var #9574CAC0|9574cac0|10|0|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|c4bac0
Var #9574CD78|9574cd78|10|0|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|c4bd78
Var #96E86664|96e86664|10|c1d00000|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|2385664
Var #9640E110|9640e110|10|e3a00312|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|190d110
Var #9640E114|9640e114|10|e12fff1e|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|190d114
Var #95152FFC|95152ffc|10|e3a00000|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|651ffc
Var #95153000|95153000|10|e12fff1e|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|652000
Var #9510010C|9510010c|10|e3a00000|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|5ff10c
Var #95100110|95100110|10|e12fff1e|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|5ff110
Var #959DE9F8|959de9f8|10|bf800000|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|edd9f8
Var #959DD758|959dd758|10|e3a00000|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|edc758
Var #959DD75C|959dd75c|10|e12fff1e|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|edc75c
Var #9640DAF0|9640daf0|10|e344045c|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|190caf0
Var #9640DAF4|9640daf4|10|e12fff1e|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|190caf4
Var #9514D470|9514d470|10|437a0000|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|64c470
Var #964096EC|964096ec|10|e3a0008a|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|19086ec
Var #964096F0|964096f0|10|e12fff1e|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|19086f0
Var #96411670|96411670|10|e3a00000|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|1910670
Var #96411674|96411674|10|e12fff1e|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|1910674
Var #951594C8|951594c8|10|e3a00000|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|6584c8
Var #951594CC|951594cc|10|e12fff1e|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|6584cc
Var #950FF744|950ff744|10|e3a00001|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|5fe744
Var #950FF748|950ff748|10|e12fff1e|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|5fe748
Var #9AE86890|9ae86890|10|bf8e3cc9|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libunity.so|ea1890
Var #9AE86894|9ae86894|10|bf8e3cc9|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libunity.so|ea1894
Var #9AE86898|9ae86898|10|bf8e3cc9|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libunity.so|ea1898
Var #9AE8689C|9ae8689c|10|bf8e3cc9|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libunity.so|ea189c
Var #9AE7A79C|9ae7a79c|10|bf800000|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libunity.so|e9579c
######15742
Var #96AECC44|96aecc44|10|e92d4830|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|222bc44
Var #96AECC48|96aecc48|10|e28db008|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|222bc48
Var #96A35D8C|96a35d8c|10|e92d48f0|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|2174d8c
Var #96A35D90|96a35d90|10|e28db010|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|2174d90
Var #96C3B264|96c3b264|10|e92d48f0|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|237a264
Var #96C3B268|96c3b268|10|e28db010|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|237a268
Var #96AECC44|96aecc44|10|e3a00000|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|222bc44
Var #96AECC48|96aecc48|10|e12fff1e|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|222bc48
Var #96A35D8C|96a35d8c|10|e3a00000|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|2174d8c
Var #96A35D90|96a35d90|10|e12fff1e|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|2174d90
Var #96C3B264|96c3b264|10|e3a00000|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|237a264
Var #96C3B268|96c3b268|10|e12fff1e|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|237a268
######setVisible###########��#######@@###########name######hex2tbl#####
original##### replaced#####PCREADOR DEL SCRIPT 🇲🇽AVI VILLASANA🇲🇽 Y 🇪🇨
JOSUE HACKER🇪🇨#####Q✖CREADO POR 🇲🇽AVI VILLASANA🇲🇽 Y 🇪🇨JOSUE HACKER🇪🇨✖

#####�
↪UNICO SCRIPT ANTIBAN PARA FREE FIRE 1.46.2 ACTUALIZADO↩

↪USALO BAJO TU RESPONSABILIDAD, RECUERDA CUENTA BANEADA NO SE RECUPERA↩

↪SUSCRIBETE A MI CANAL DE YOUTUBE/ AVI VILLASANA↩

❌QUIERES USARLO❌

######[ 😍SI😍 ] ###### [ 😍NO😍] ##?�###########START######Tept######〘


ᴏғғ 〙👻######gostt######ch1######a4#####

eliminar######no1######G######ch2######anticierre######a1######ch3######Antena#####
#antena######antenaf######cuerpos######MEDIKID######Mdkc######〘 ᴏғғ 〙🏃
######botimm######wallhackrocas######wallhackrocasoff######ch4#####
modonoche######suelo######Mdhd######〘 ᴏғғ 〙🌍
######mdhd######Gm######Grama######vista######ch5#####
headshot######Secain#####
❌OFF❌######F1######Asem######F2######Ailk######F3######Mibrc######F4######Socpt##
####F5######Recgr######F6######Nofley######F7######Momvt######F8######Mudrap######F
9######Filgsh######F10######Atrgu######F11######Scpevm######F12######Dbesht######F1
3######ch6######Imeig#####
《OFF》######d1######Meidv######d2######Serild######d3######d4#####
isVisible######XGCK#####
clearResults#####,/ᴍᴜʜᴀᴍᴀᴅɢᴀᴍᴇʀ.ʟᴜᴀ######open######zaTextd######/gameguardianlgi.pn
g######uzanum1##### tonumber#######anzax1######w#####
malizwaa##A#^##########sahiziz######ronoup#####
makeRequest#####"https://pastebin.com/raw/1BqM2dnK######content#####\🔄A connection
could not be made to the server please check your connection and
retry🔄######pcall######load####7################@###@@###�A##@##@###@@###�A##@##A#
##A@###� A##@##A� ##B###� @# � � ##� #####
#####gg######alert#####� ┏━──────╯⌬ ╰──────━┓
⚠️EXPIRADO⚠️
┗━──────╮⌬╭──────━┛
🇲🇽AVI VILLASANA🇲🇽
#####:✔️Mira La Nueva Actualización✔️
🔥Click Si🔥
######revo######goURL#####9https://www.youtube.com/channel/UCJqL6cqTWLMcXtrABeGvxpQ
######os######exit##############################� ###� ##########E#� #X� #� ####

#� #F#� @G###� ##� ]#� #� #@� #� #� ##� � #A#� #� @� � #� ##� @� #A� � ###� #� #� #� � � #
A� #� #� #� ###########gg######getRangesList###############os######exit##?
� ###########start######end####################################� ###� ##########K#@
#� ##A####e##@� ###_#� ###########gsub######%S
%S########� ###� ##########E#� #U#� #M#� ####@A###_#� #######?
� #############################################################� ##########� #@#F##
#� ##� ]#� #� #@@#� ####� #####� #� ####� #� ####� #� ##� ###� A#� #� ##� � #� a#@� X� #
� ####@###� #� � ##� #G#� @X� #@##� #� #####� A###� #� #� ######## � � `###@##A� #� #� #
� � ##B� F#� � G###� #B� � #� #� #####B� F#� BG###� #� #� #� A]#� � #� #� ##� � M###� ##�
� #� a#� #G#� @X� #@##� #� #@###� A� #� ####� #� ##– #@BM� #@#� ####ÂN##@J� � `#B� F#�
AG#� � ]###� ###� ##A� ##A� #� � Z� ####B� ##D� ###� A##� ####U#� #� #� � � #� � Y� #� ##
E#� #######݀#� ##� D##E� F##D� � #� ##� � � Cc#B� � #� � � ######B� ##@#� ###� #Á� �
#####EC##@� ##� � #� � ####K#� #� #@Í###� ##� #� #C� #� #� #� � � ##� � ##E
� � #� #B� #
C##� ##ʌ� D� #� J� #� #B� � #F� � #� #� ##� � ###@#� #� #@Í###� ##� #� #� � #� D�
C� X� #� ##� #� #� � � #� � � � D� � � X� #@####À###� à###
‫ۀ‬#�##@�#####��̀######K##Á#�#�##�#�#��#���##��#��J�à#B��#FÇ#�#�##C�#
# �#  � ### � ###########hex2tbl#################? �###########;######??
######**######0~~0######r######::######gg#####searchNumber#####
TYPE_BYTE######SIGN_EQUAL##@p###########0x##@_ �##########getResultCount######getRe
sults##@ ###########ipairs######address##### myoffset#####
loadResults######flags######value#####
getValues######removeResults######################################$###>######D###E#
� #M###I# �@F### �## � ]### � #@ � X � # � # # � @ � # ## � ## � � # � � � # � # # ### ݀# �## � #X � #@## � @
X �# � ### � ## � ## � ####A@J## � �  � A c### � ### � # � # � # ## � ## � ## � � F # � # � # ##] � #@## �†
# �# � ### � � # � # #A#X � #@##A@X �# � ##@### � � # � D
� � # � # #####DA##D# �## � # � � # #C## � ## � ## � � # # � �  � C # ## � b  � � � # A � X � # � # # � � F #
� AG# � # � # #A]# � #C###I# �#######? �###########hex2tbl#######ipairs######??
######**###############address######value######r######flags######gg#####
TYPE_BYTE#####
setValues######################################F###Z##
###<#@@##@ �####K#@ �### � ## � ##@ � ## � ### � A### � ##A � ## � ### � A##@d### �### � ## � # � #
###@###C@# �#@##C �## � @##@###C �# � #@##D### �@##@###D@# �#@##D �## � @##@###D �# � #@##
E### �@##@###E@# �#@##E �## � @##@###E �# � #@##F### �@##@###F@# �#@##F �## � @##@###F �#
� #@##G### � @# �ǀ## � ###########menu######gg######choice######Tept######Mod
Fantasma👻#####/🛑 [📵Menu Antibaneo📵]
〖 ON/OFF 〗#####1 🛑[🔐Menu Anti-Cierre🔐]
〖 ON/OFF 〗#####/🛑 [👤Menu Character👤]
〖 ON/OFF 〗#####) 🛑[🌏Menu Map🌏]
〖 ON/OFF 〗#####.🛑 [🎮Menu Arma🔫🎮]
〖 ON/OFF 〗#####3 🛑 [🔏Desbanear Celuler🔏]
〖 ON/OFF 〗######🌝Regresar🌝#####�☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️
✔Y O U T U B E : 🇲🇽AVI VILLASANA🇲🇽
FACEBOOK SOLO NEGOCIOS ☁️Avi Villasana☁️
🇲🇽ESCRIPT MEXICANO 🇲🇽 Y 🇪🇨ECUATORIANO 🇪🇨
☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁️☁##? ️
� ###########gostt##@############ch1##@############ch2##@############ch3##@########
####ch4##@############ch5##@############ch6##@
###########exit######XGCK## � � # ##################################]###y######R#@###
@@# � @##@�##@ �## � @##A###A@##A �F## �##A �
### �# � � # #B@
##@##@ �##B � ##A � F#@ � � # B � # @ � � # � # � # # � # � @ ##C@##C �##A � F##@##@ �##C � ####A##@##
@ �##D@## �@##@ �##D � ### � A##@# �E## � �##@###E## �
###@�##@ �## � @##A###A@##A �F## �##A �
##@ �# � � # #B@
##@##@ �##B � ##A � F#@ � � # B � # @ � � # � # � # # � # � @ ##C@##C �##A � F##@##@ �##C � ####A##@##
@ �##D@## �@##@ �##D � ### � A##@# �@@## �###########Tept###### 〘 ᴏғғ 〙👻######gg#####
clearResults######io######output##### fileData######write#####�5273
Var #95B2D454|95b2d454|10|e3a00000|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|102c454
Var #95B2D458|95b2d458|10|e12fff1e|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|102c458
######close##### loadList#####
LOAD_APPEND#####
LOAD_VALUES######os######remove######sleep##@I##########
clearList######toast######ᴀᴄᴛɪᴠᴀᴛᴇᴅ✔######〘 ᴏɴ 〙✔##### �5273
Var #95B2D454|95b2d454|10|e92d4c70|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|102c454
Var #95B2D458|95b2d458|10|e28db010|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|102c458
######ᴅɪsᴀʙʟᴇᴅ ❌ ##############################z###�######1#@@##@�##�#K##�###�##
A### �A## � # � @d### � ### � ## � # � # ###@###B@# �### � #@##@###B �##B � # � # @##C### �@##@##
#C@##B �# � #@##C �## � @##@###C �##B � # � #@##D### �@##@###D@##B �# � #@##D �## � @##@###D
� ##B � # � # @##E### �@# � ŀ## � ###########menuch1######gg#####
multiChoice######☣️NO REPORTES ######⭐ELIMINAR CUENTA BANEADA######❎ELIMINAR
REPORTES######💀IMEI INVISIBLE######◀️Regresar#####!BY 🇲🇽AVI VILLASANA🇲🇽###?
� #############a4##@###########

eliminar##@############no1##@############G##@############START######XGCK## � � # ####
############################## �### � ##
###W#@###@@##@#F# �G##@##@###@ �####A#@# �#A@ �### � #@###A �### � A### �# � @##@###B@##
# �A#@# �#A@ � ### � #@###A �### � A### � # � @ ##@###C####@A# �# � ## � # � � # # #@###C �### � A#
@# �#A@ � # � @##@###D### �@##@###@ �###@A#@# �#A@ � ### � #@###A �### � A### � # � @ ##@###D
� ## � @##@###B@### �A#@# �#A@ � ### � #@###A �### � A### � # � @ ##@###C#####A# �# � ## � # � �
###@###C �### � A#@# �#A@ � # � @ ##@###D### �@##@###E@### �A##@## �###########gg#####
setRanges######REGION_C_ALLOC#####
searchNumber##### �R_R({800C90C0rD;7A01A801rD;58011B01rD;39016001rD;7101A901rD;FC01
3402rD;7402D902rD;19032203rD;5103D003rD;46044E04rD;FB03DC03rD;38046804rD;CB030503rD
;FF024003rD;D102FF01rD;AC01C901rD;C0016901rD;E8006200rD;F6FF7EFFrD;B4FEC4FDrD:4089}
)######TYPE_FLOAT######SIGN_EQUAL########### � � # #########refineNumber#####

R_R({8})######revert######getResults##@R@##########editAll######R_R({192,158,121})#
####
clearResults#####)R_R({1,6,7,8,9,0,0,6,6,7,7,10,7,777,10})######processResume#####
R_R({61})##@D###########toast######anti reportes
activado############################## �### � ######!
#@###@@##@ �F# � � G ### � # � � V ##@##@###@@##@ �F# � � G ##@ � # � � V ##@##@###@@##@ �F# � � G
## � � # � � V # #@##@###@@##@ �F# � � G ## � # � � V # #@##@ �##B####@A##@## �#####
#####os######remove######gg#####
EXT_STORAGE#####!/com.garena.msdk/guest100067.dat######/com.garena.msdk#####4/Andro
id/data/com.dts.freefireth/files/reportnew.db#####5/Android/data/com.dts.freefireth
/files/ymrtc_log.txt######toast######Cuenta
eliminada############################## �### � ######>#@###@@## �@##@###@ �##@#F# � �
G#@# �#A# � # � � k # #@##@###A@### �A#@# �#A � ### � #@###B####AA## � � # � @ ##@###B �## � @##
@###@@## �@##@###C####@A##@##@###@ �##@#F# � � G #@# � #A# � # � � k # #@##@###A@### �A#@# �#
A �### � #@###B####AA## � � # � @ ##@###B �## � @##@###@@## �@##@###C#### �A##@## �########
###gg#####clearResults#####
setRanges######REGION_C_DATA######REGION_CODE_APP#####
searchNumber######7Fr;45r;4Cr;46r;01r;01r;01r;00r::8#####
TYPE_BYTE######SIGN_EQUAL##A �[ � #####A � � # ########getResultsCount######toast#####2
Activar dentro de cada partida para que funcione!#####

Activado############################## �### � ######'#@###@@### �A##@##@###@ �####A##


@ �### � ## � ### � A### � # � @ ##@###B@### �A##@ �### � ## � ### � A### � # � @##@###B �####A##@
##@###C@### �A##@ �# � @##@###C �## � @##@###D####@A##@## �###########gg#####
setRanges##@ �##########searchNumber#####~-1.1888024e-10F;-0.00883197878F;-
9,004,122,112.0F;4.8888483e24F;-0.0079164654F;1.0865689e-19F;1.0879452e-
19F;4.1778991e34F:29##@0#######A �################ � � ##########refineNumber######-
1.1888024e-10;-0.00883197878######getResults##@Y###########editAll#####
61,510.75#####clearResults######toast######IMEI
cambiado############################## �### � ########@@##@ �## � #K## � ### � ##A## �@d#
## �## � � # # � # � # ###@###A �# � ### � #@##@###B###B@# �#@##B �## � @##@###B �##B@# �#@##C
### �@##@###C@##B@# �#@##C �## � @# � � # ## � ###########menuch1######gg#####
multiChoice######❎🤑ANTICIERRE######❎NO ELIMINACIÓN######◀️REGRESAR#####*MENU BYPASS
🇲🇽AVI VILLASANA🇲🇽###?
� #############anticierre##@############a1##@############START######XGCK## � � #####
############################## �########## �#@###@@##@#F# �G##@##@###@ �####A##@ �##
# �## � ### � A### �# � @##@###B@## �@##@###B �## � @##@###B �####C##@##@###@@##@#F# �G##@
##@###@ �####A##@ �### � ## � ### � A## � # � @ ##@###@ �####A##@ �### �## � ### � A## � # � @ ##@
###D@### �A##@##@###D �####A##@ �# � @##@###B �## � @##@###E@## �@##@###@@##@#F# �G##@#
#@###E �### � A##@##@###@ �####A##@ �### � ## � ### � A### � # � @##@###B@## �@##@###B �## �
@##@###F####@A##@##@###F �### � A##@##@###F#####A##@##@###@@##@#F# �G##@##@###@ �####
A##@ �### � ## � ### � A## � # � @ ##@###@ �####A##@ �### � ## � ### � A## � # � @ ##@###D@### �A##
@##@###D �####A##@ �# � @##@###B �## � @##@###E@## �@##@###@@##@#F# �G##@##@###E �### �
A##@##@###@ �####A##@ �### � ## � ### � A### � # � @##@###B@## �@##@###B �## � @##@###@@##@#
F# �G##@##@###@ �###@A#@# �#G � � # ## � #@###G �### � A## � # � @ ##@###H####@A#@# �#G � � # #
# �#@###G �### � A## � # � @ ##@###D@### �A##@##@###D �### �A#@# �#G � � # � @ ##@###B �## � @#
#@###F#### �A##@## �#####$#####gg#####
setRanges######REGION_CODE_APP#####
searchNumber######7Fr;45r;4Cr;46r;01r;01r;01r;00r::8##?
� #######A �#######A �[ � #####A � � # ########getResultsCount#####
clearResults######setVisible#####<-1.3093038e25;-1.3068388e21;-9.3858979e22;-
9.4006553e22::13##@0################ � � # #########
9.3858979e22######getResults##@Y###########editAll##### -5112e21#####
getListItems######getRangesList#####libil2cpp.so######toast#####;�#� áÂ
´â‚¬Ã‰Â´Ã¡Â´â€ºÃ‰Âª-ғ�#ʀçᴀ ғᴇᴄʜáÂ
´â‚¬Ã¯Â¿Â½#ᴇɴᴛ�# [espere, por favor..]
�#�######sleep##@ �##########)⌛ ᴀɴᴛɪ-
ғ�#ʀçᴀ ғᴇᴄʜᴀ�#ᴇɴáÂ
´â€ºÃ¯Â¿Â½# [espere, por favor..] ⌛#####~-1.1888024e-10F;-0.00883197878F;-
9,004,122,112.0F;4.8888483e24F;-0.0079164654F;1.0865689e-19F;1.0879452e-
19F;4.1778991e34F:29######TYPE_FLOAT######SIGN_EQUAL#####refineNumber######-
1.1888024e-10;-0.00883197878#####
61,510.75######Anticierre
Activado##################################7######q#@###@@##@#F# �G##@##@###@ �####A
#@# �#A@ � # � @##@###A �### � A##@##@###B####@A#@# �#A@ �# � @##@###B �## � @##@###B �##@#
F# �#G##@ �# � � V #@# � #C � � # � @ ##@###D### � � # � � # # #@###D@##C �F##@##@###D �##C � F##@
##@###@@##@#F# � � G #@# � #@ � � # � � k # #@##E####@A##@# �E � ##F####@A##@##F �### �A##@##@
###B �## � @##@###B �##@#F# �#G##@ �# � � V #@# � #C � � # � @ ##@###D### � � # � � # # #@###D@##C
� F##@##@###D �##C � F##@##@###@@##@#F# � � G#@# � #@ � � # � � k # #@##E####@A##@# �G###F###
#@A##@##F �### � A##@##@###B �## � @##@###G@### �A##@## �###########gg#####
setRanges######REGION_C_DATA#####searchNumber#####g#-1.3095104e25;-1.3068405e21;-
9.4914291e20;-3.3568104e27;-9.4915107e20;-3.6951134e20;-
9.3885677e22::25######TYPE_FLOAT######getResults##@############editAll######-
5.9029581e21;-2.0291021e20#####clearResults##### loadList#####
EXT_STORAGE######/mambo.log#####
LOAD_APPEND######t#####getListItems#####
loadResults######removeListItems######REGION_CODE_APP######name#####
libil2cpp.so##### myoffset##Af� � ####### original######7F 45 4C 46 01 01 01
00##### replaced######00 00 A0 E3 1E FF 2F
E1##Ae& �#########toast######ON##############################9###L##

###A#@@##@ �## � #K## � ### � ##A##A �F## � # � � V ### � ##A � ## � ## � @d### �## � � # # � # � # ###
@###C## �### �
@##@###C@##C �# � #@##C �## � @##@###D###C �# � #@##D@## �@##@###D �##C � # � # @##D � ## � @#
#@###E###C �# � #@##E@## �@##@###E �##C � # � # @##E � ## � @##@###F###C �# � #@##F@## �@##@#
##F �##C � # � #@##F � ## � @# � G@## � ###########menuch2######gg#####
multiChoice######🛶ANTENA Cabeza######💭CUERPOS BLANCOS######💖MEDIKIT 3
️️Segundos######Mdkc######MEDIKIT
️ ️
CORRIENDO######ATRAVESAR PIERDRAS######🕳️ ATRAVESAR
PIEDRAS OFF######◀️REGRESAR#####(PERSONAJES 🇪🇨JOSUE HACKER🇪🇨###?
� #############Antena##@############cuerpos##@############MEDIKID##@############bot
imm##@############wallhackrocas##@############wallhackrocasoff##@############START#
#####XGCK## � � # ##################################O###Z########@@##@ �## � #K## � ###
� ##A## �@d### �## � � # # � # � # ###@###A �# � ### � #@##@###B###B@# �#@##B �## � @##@###B �#
#B@# �#@##C### �@##@###C@##B@# �#@##C �## � @# � � # ## � ###########menu1######gg#####
multiChoice######🛶ANTENA EN LA CABEZA💀######🛶ANTENA EN LA MANO✋#####🎯
REGRESAR#####-MENU DE ANTENA 🇲🇽AVI VILLASANA🇲🇽###?
� #############antena##@############antenaf##@############START######XGCK## � � ####
###############################]###k######I#@###@@### �A##@##@###@ �####A##@ �### �#
# �### � A### �# � @ ##@###B@### �A##@ �### � ## � ### � A### � # � @##@###B �####A##@##@###C@
### �A##@ �# � @##@###C �## � @##@###@@### �A##@##@###@ �####A##@ �### � ## � ### � A### � #
� @##@###B@### �A##@ �### � ## � ### � A### � # � @ ##@###B �####A##@##@###C@### �A##@ �# � @
##@###C �## � @##@###D@### �A##@## �###########gg#####
setRanges##@@##########searchNumber######7.5538861e-
7F;1F:5##@0#######A �################ � � ##########
refineNumber######1######getResults##@Y###########editAll######200#####
clearResults######5.9762459e-
7F;1F:5######toast######☣️☣️Activado##############################m###x######0#@###@
@##@#F# �G##@##@###@ �####A#@# �#A@ �# � @##@###A �### � A##@##@###B####@A#@# �#A@ �# � @
##@###B �## � @##@###@ �### �A#@# �#A@ � # � @ ##@###A �### � A##@##@###B#####A#@# �#A@ �#
� @##@###B �## � @##@###C@### �A##@## �###########gg#####
setRanges######REGION_ANONYMOUS#####searchNumber######1;3.2404066e-
7::5######TYPE_FLOAT######getResults##@ �@##########editAll######250.1;3.2404066e-
7#####clearResults#####!-0.39830258489;1;0.5870424509::9#####"-
0.39830258489;250.1;0.5870424509######toast######☣️☣️Activado#######################
#######z### �######;#@###@@##@#F# �G## �# � � V #@# � #A# � # � @ ##@###A@##@#F# �G#@# �#A �
# � � k ##@##B####@A##@# �B � ##C####@A##@##C �### � A##@##@###D### �@##@###A@##@#F# �G#@
# �#A � # � � k # #@##B####@A##@# �D@##C####@A##@##C �### �A##@##@###D### �@##@###D### �@
##@###D �####A##@## �###########gg##### loadList#####
EXT_STORAGE######/RevealedSoulEven/SoulEven.log#####
LOAD_APPEND#####
setRanges######REGION_CODE_APP######REGION_C_DATA######name#####libil2cpp.so#####
myoffset##Ad� � ######## original######7F 45 4C 46 01 01 01 00#####
replaced######01 00 A0 E3 1E FF 2F E1#####clearResults##Ay)� � ########00 00
BB E3 1E FF 2F
E1######toast######☣️Activado✔##############################�###�######"#@###@@##
# �A##@##@###@ �####A##@ �# � @##@###A �### � A##@##@###B####@A##@ �# � @##@###B �## � @##
@###B �####A##@##@###C@####C##@##@###C@####C##@## �###########gg#####
setRanges##@H##########searchNumber######4;0;4.2038954e-
45::9##@0###########getResults##? �###########editAll######3#####
clearResults######toast#####
Activado######setVisible##############################�### �######R#@###@@# �
@##@�##@ �## � @##A###A@##A �F## �##A �
### �# � � # #B@
##@##@ �##B � ##A � F#@ � � # B � # @ � � # � # � # # � # � @ ##C@##C �##A � F##@##@ �##C � ####A##@##
@ �##D@## �@##@ �##D � ### � A##@# �E## � �##@###E## �
###@�##@ �## � @##A###A@##A �F## �##A �
##@ �# � � # #B@
##@##@ �##B � ##A � F#@ � � # B � # @ � � # � # � # # � # � @ ##C@##C �##A � F##@##@ �##C � ####A##@##
@ �##D@## �@##@ �##D � ### � A##@# �@@## �###########Mdkc###### 〘 ᴏғғ 〙🏃######gg#####
clearResults######io######output##### fileData######write#####�5273
Var #95147D90|95147d90|10|e3a00000|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|646d90
Var #95147D94|95147d94|10|e12fff1e|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|646d94
Var #96804868|96804868|10|e3a00000|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|1d03868
Var #9680486C|9680486c|10|e12fff1e|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|1d0386c
######close##### loadList#####
LOAD_APPEND#####
LOAD_VALUES######os######remove######sleep##@I##########
clearList######toast######ᴀᴄᴛɪᴠᴀᴛᴇᴅ✔######〘 ᴏɴ 〙✔##### �5273
Var #95147D90|95147d90|10|e92d4c70|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|646d90
Var #95147D94|95147d94|10|e28db010|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|646d94
Var #96804868|96804868|10|e92d4bf0|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|1d03868
Var #9680486C|9680486c|10|e28db018|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|1d0386c
######ᴅɪsᴀʙʟᴇᴅ ❌ ##############################�###�######-
#@###@@##@#F# �G##@##@###@ �####A#@# �#A@ �### � #@###A �### � A### �# � @##@###B@### �A#
@# �#A@ � ### � #@###A �### � A### �# � @##@###B �####A##@##@###C@### �A#@# �#A@ � # � @##@#
##C �## � @##@###D####@A##@## �###########gg#####
setRanges######REGION_C_DATA#####
searchNumber#####TBDr;37r;86r;35r;BDr;37r;86r;35r;BDr;37r;86r;35r;BDr;37r;86r;35r;E
4r;A6r;46r;00r::20#####
TYPE_BYTE######SIGN_EQUAL########### � � # #########
refineNumber######BDr;37r;86r;35r######getResults##@0###########editAll######C9r;3C
r;8Er;BFr#####clearResults######toast######☣️👻
Activado############################## �### � ######-
#@###@@##@#F# �G##@##@###@ �####A#@# �#A@ �### � #@###A �### � A### �# � @##@###B@### �A#
@# �#A@ � ### � #@###A �### � A### �# � @##@###B �####A##@##@###C@### �A#@# �#A@ � # � @##@#
##C �## � @##@###D####@A##@## �###########gg#####
setRanges######REGION_C_DATA#####
searchNumber#####TC9r;3Cr;8Er;BFr;C9r;3Cr;8Er;BFr;C9r;3Cr;8Er;BFr;C9r;3Cr;8Er;BFr;E
4r;A6r;46r;00r::20#####
TYPE_BYTE######SIGN_EQUAL########### � � # #########
refineNumber######C9r;3Cr;8Er;BFr######getResults##@0###########editAll######BDr;37
r;86r;35r#####
clearResults######toast######Desactivado❎❎##############################�###�##

###A#@@##@ �## � #K## � ### � #AA### �A##A### �A### �##A � ## � ## � @d### �## � � # # � # � # ###
@###C## �### �
@##@###C@##C �# � #@##C �## � @##@###D###C �# � #@##D@## �@##@###D �##C � # � # @##D � ## � @#
#@###E###C �# � #@##E@## �@##@###E �##C � # � # @##E � ## � @##@###F###C �# � #@##F@## �@##@#
##F �##C � # � #@##F � ## � @# � G@## � ###########menuch2######gg#####
multiChoice######🌑CIELO OSCURO ######🌑SUELO OSCURO######Mdhd######🤑Mapa HD👁️

️######Quitar Arboles❎######🌿Quitar Grama❎️######👁️ Ampliar Vista🎆
######◀️REGRESAR#####"MAPA 🇪 🇨 JOSUE HACKER 🇪 🇨 ###? �############
modonoche##@############suelo##@############mdhd##@############Gm##@############Gra
ma##@############vista##@############START######XGCK## � � # ########################
########## �### � ######'#@###@@### �A##@##@###@ �####A##@ �### �## � ### � A### � # � @ ##@
###B@### �A##@ �### � ## � ### � A### � # � @##@###B �####A##@##@###C@### �A##@ �# � @##@###
C �## � @##@###D####@A##@## �###########gg#####
setRanges##@ ##########searchNumber######0.57735025883F;1.0e-
6F:9##@0#######A �################ � � ##########refineNumber######1.0e-
6######getResults##? �###########editAll######-1#####
clearResults######toast######🌑cielo negro
activado############################## �### � ######-
#@###@@##@#F# �G##@##@###@ �####A#@# �#A@ �### � #@###A �### � A### �# � @##@###@ �####A#
@# �#A@ � ### � #@###A �### � A### �# � @##@###B@### �A##@##@###B �####A#@# �#A@ � # � @ ##@#
##C@## �@##@###C �### � A##@## �###########gg#####
setRanges######REGION_BAD#####
searchNumber######2.5######TYPE_FLOAT######SIGN_EQUAL########### � � # ##########getR
esults##@Ç�#########editAll######0.1#####clearResults######toast######🌑suelo
oscuro
activado›############################## �##########O#@###@@# �# � ##@ � ##@ � ##A#F## �
##A@
## � � # � � # # A �
##@##B###B@##A#F#B# �#B � � # B# � # � � � # # � # � @ ##C###C@##A#F##@##B###C �### �A##@##B##
#D### �@##B###D@### �A##@# �D � # � � ##@###D �# �
###B###E###�@##@ �##@ � ##A#F## �##A@
##@ �# � � # #A �
##@##B###B@##A#F#B# �#B � � # B# � # � � � # # � # � @ ##C###C@##A#F##@##B###C �### �A##@##B##
#D### �@##B###D@### �A##@# �@@## �###########Mdhd######〘 ᴏғғ 〙🌍
######io######output##### fileData######write#####�15742
Var #96AECC44|96aecc44|10|e3a00000|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|222bc44
Var #96AECC48|96aecc48|10|e12fff1e|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|222bc48
######close######gg##### loadList#####
LOAD_APPEND#####
LOAD_VALUES######os######remove######sleep##@I##########
clearList######toast######ᴀᴄᴛɪᴠᴀᴛᴇᴅ✔######〘 ᴏɴ 〙✔#####clearResults##### �15742
Var #96AECC44|96aecc44|10|e92d4830|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|222bc44
Var #96AECC48|96aecc48|10|e28db008|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|222bc48
######ᴅɪsᴀʙʟᴇᴅ❌ ##################################!######
%#@###@@## �@##@ �##@ � ##A#F## �##A@
## � � # � � # # A �
##@##@###B###A#F#@# �#B@ � #@# � # € � ## � # � @ ##B � ##C###A#F##@##@###C@### �A##@##@###C
� ## � @##@###D####@A##@## �###########gg#####clearResults######io######output#####
fileData######write#####q5273
Var #959DE9F8|959de9f8|10|bf800000|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|edd9f8
######close##### loadList#####
LOAD_APPEND#####
LOAD_VALUES######os######remove######sleep##@I##########
clearList######toast######ᴀᴄᴛɪᴠᴀᴛᴇᴅ✔##################################/######
%#@###@@## �@##@ �##@ � ##A#F## �##A@
## � � # � � # # A �
##@##@###B###A#F#@# �#B@ � #@# � # € � ## � # � @ ##B � ##C###A#F##@##@###C@### �A##@##@###C
� ## � @##@###D####@A##@## �###########gg#####clearResults######io######output#####
fileData######write#####�5273
Var #959DD758|959dd758|10|e3a00000|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|edc758
Var #959DD75C|959dd75c|10|e12fff1e|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|edc75c
######close##### loadList#####
LOAD_APPEND#####
LOAD_VALUES######os######remove######sleep##@I##########
clearList######toast######ᴀᴄᴛɪᴠᴀᴛᴇᴅ✔##############################1###=######
%#@###@@## �@##@ �##@ � ##A#F## �##A@
## � � # � � # # A �
##@##@###B###A#F#@# �#B@ � #@# � # € � ## � # � @ ##B � ##C###A#F##@##@###C@### �A##@##@###C
� ## � @##@###D####@A##@## �###########gg#####clearResults######io######output#####
fileData######write#####�5273
Var #9657E0FC|9657e0fc|10|e344007f|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|1a7d0fc
Var #9657E100|9657e100|10|e12fff1e|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|1a7d100
######close##### loadList#####
LOAD_APPEND#####
LOAD_VALUES######os######remove######sleep##@I##########
clearList######toast######☑️##############################?
######### �#@@##@ �## � #K## �#A# � ##A## �# � #A � # ## � A##A##B#F##A �# � � V #B � � # # � � #
# �#C# � ##B## �# � #C � ### � A##B##D#F##B �# � � V #D � � # # � � # # – #E# �##C## �# � #E � ### � A#
#C##F#F##C �# � � V #F � � # # � � # # Ö#G# �##D## �# � ## � ## � @ d### �## � � # # � # � # ###@###H##
� ### � #@##@###H@##H �# � #@##H �## � @##@###I###H �# � #@##I@## �@##@###I �##H � # � # @##I
� ## � @##@###J###H �# � #@##J@## �@##@###J �##H � # � # @##J � ## � @##@###K###H �# � #@##K@#
# �@##@###K �##H � # � # @##K � ## � @##@###L###H �# � #@##L@## �@##@###L �##H � # � # @##L � ##
� @##@###M###H �# � #@##M@## �@##@###M �##H �# � #@##M �## � @##@###N###H �# � #@##N@## �@
##@###N �##H � # � #@##N � ## � @##@###O###H �# � #@##O@## �@##@###O �##H �# � #@##O �## � @#
# �#####@#####E######gg#####
multiChoice######🛑HeadShot 100%######Secain######🛑 Aimbot 360°######Asem######🛑Semi
Aim bot######Ailk#####🛑Aim Lock######Mibrc######🛑 Objetivo de
color######Socpt######🛑 Disparo rapido######Recgr######🛑 Recarga
rápida######Nofley######🛑 sin retraso de fuego######Momvt######🛑 Disparar
Corriendo######Mudrap######🛑Arma de cambio rápido######Filgsh######🛑Quitar Lag Al
Disparar######Atrgu######🛑 Disparar en el agua######Scpevm######🛑 No
alcance######Dbesht######🛑Doble disparo######Exit#####3🛑Menu Armas🛑By 🇲🇽AVI
VILLASANA🇲🇽###?�############

headshot##@############F1##@############F2##@############F3##@############F4##@####
########F5##@############F6##@
###########F7##@"###########F8##@$###########F9##@&###########F10##@(###########F11
##@*###########F12##@,###########F13##@.###########START###########################
### �### � ######A#@###@@##@#F# �G##@##@###@ �####A#@# �#A@ �### � #@###A �### � A### �#
� @##@###B@### �A##@##@###B �####A#@# �#A@ � # � @ ##@###C@## �@##@###C �### � A##@##@###
D###@#F# �@G## � � # � � V # @# � #D � # � @ ##@###@@##@#F# �#G##@##E@### �A##@# � � # ##F@### �
A##@##F �####A##@##@###C@## �@##@###C �###@A##@## �###########gg#####
setRanges######REGION_ANONYMOUS#####
searchNumber######0000B040rA;0000803FrA;0000403FrA:9######TYPE_DWORD######SIGN_EQUA
L########### � � # ##########getResults##@############editAll######1,085,276,160;0;0#
####clearResults######toast#####CARGANDO🔥##### loadList#####
EXT_STORAGE######/RevealedSoulEven/SoulEven.log#####
LOAD_APPEND######REGION_CODE_APP######name#####libil2cpp.so##### myoffset##A}?
######### original######7F 45 4C 46 01 01 01 00##### replaced######10 00 A0
E3 1E FF 2F E1#####
Activado##############################�### �######R#@###@@# �
@##@�##@ �## � @##A###A@##A �F## �##A �
### �# � � # #B@
##@##@ �##B � ##A � F#@ � � # B � # @ � � # � # � # # � # � @ ##C@##C �##A � F##@##@ �##C � ####A##@##
@ �##D@## �@##@ �##D � ### � A##@# �E## � �##@###E## �
###@�##@ �## � @##A###A@##A �F## �##A �
##@ �# � � # #B@
##@##@ �##B � ##A � F#@ � � # B � # @ � � # � # � # # � # � @ ##C@##C �##A � F##@##@ �##C � ####A##@##
@ �##D@## �@##@ �##D � ### � A##@# �@@## �###########Secain#####
❌OFF❌######gg#####clearResults######io######output#####
fileData######write#####q5273
Var #9513FC90|9513fc90|10|43b40000|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|63ec90
######close##### loadList#####
LOAD_APPEND#####
LOAD_VALUES######os######remove######sleep##@I##########
clearList######toast######☑️######ON✔#####q5273
Var #9513FC90|9513fc90|10|42200000|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|63ec90
######❎##############################�###�######R#@###@@#�
@##@�##@ �## � @##A###A@##A �F## �##A �
### �# � � # #B@
##@##@ �##B � ##A � F#@ � � # B � # @ � � # � # � # # � # � @ ##C@##C �##A � F##@##@ �##C � ####A##@##
@ �##D@## �@##@ �##D � ### � A##@# �E## � �##@###E## �
###@�##@ �## � @##A###A@##A �F## �##A �
##@ �# � � # #B@
##@##@ �##B � ##A � F#@ � � # B � # @ � � # � # � # # � # � @ ##C@##C �##A � F##@##@ �##C � ####A##@##
@ �##D@## �@##@ �##D � ### � A##@# �@@## �###########Asem#####
❌OFF❌######gg#####clearResults######io######output#####
fileData######write#####�5273
Var #9640DAF0|9640daf0|10|e344045c|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|190caf0
Var #9640DAF4|9640daf4|10|e12fff1e|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|190caf4
######close##### loadList#####
LOAD_APPEND#####
LOAD_VALUES######os######remove######sleep##@I##########
clearList######toast######☑️######ON✔#####�5273
Var #9640DAF0|9640daf0|10|e5900060|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|190caf0
Var #9640DAF4|9640daf4|10|e12fff1e|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|190caf4
######❎##############################�###�######R#@###@@#�
@##@�##@ �## � @##A###A@##A �F## �##A �
### �# � � # #B@
##@##@ �##B � ##A � F#@ � � # B � # @ � � # � # � # # � # � @ ##C@##C �##A � F##@##@ �##C � ####A##@##
@ �##D@## �@##@ �##D � ### � A##@# �E## � �##@###E## �
###@�##@ �## � @##A###A@##A �F## �##A �
##@ �# � � # #B@
##@##@ �##B � ##A � F#@ � � # B � # @ � � # � # � # # � # � @ ##C@##C �##A � F##@##@ �##C � ####A##@##
@ �##D@## �@##@ �##D � ### � A##@# �@@## �###########Ailk#####
❌OFF❌######gg#####clearResults######io######output#####
fileData######write#####�5273
Var #9641C684|9641c684|10|e3a0000f|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|191b684
Var #9641C688|9641c688|10|e12fff1e|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|191b688
######close##### loadList#####
LOAD_APPEND#####
LOAD_VALUES######os######remove######sleep##@I##########
clearList######toast######☑️######ON✔#####�5273
Var #9641C684|9641c684|10|e590013c|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|191b684
Var #9641C688|9641c688|10|e12fff1e|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|191b688
######❎##############################�##########R#@###@@#�

@##@ �##@ � ## � @##@ � ##A###@ �F# � @G##@##@ �##A �### � A#@ � � # B# � ### � #@ � ##BA### �A##
� # � @ ##@ � ##C####@A##@##@ �##C �### � A#@ � � # B# � # � @ ##@ � ##@ � ## � @##@ � ##D####@A##@#
�D �# � � ##@###D �# �

###@ �##@ � ## � @##@ � ##A###@ �F# � @G##@##@ �##A �### � A#@ � � # B# � ### � #@ � ##BA### �A##
� # � @ ##@ � ##C####@A##@##@ �##C �####A#@ � � # B# � # � @ ##@ � ##@ � ## � @##@ � ##D####@A##@#
� @@## � ###########Mibrc#####
❌OFF❌######gg#####clearResults#####
setRanges######REGION_ANONYMOUS#####
searchNumber#####T00r;00r;00r;3Fr;00r;00r;80r;3Fr;00r;00r;00r;00r;00r;00r;00r;00r;0
0r;00r;00r;3Fr::20#####
TYPE_BYTE######SIGN_EQUAL########### � � # ##########getResults##@4###########editAll
#####P00r;00r;A0r;40r;00r;00r;80r;3Fr;00r;00r;00r;00r;00r;00r;00r;00r;00r;00r;A0r;4
0r######toast######☑️######ON✔#####T00r;00r;A0r;40r;00r;00r;80r;3Fr;00r;00r;00r;00r
;00r;00r;00r;00r;00r;00r;A0r;40r::20#####P00r;00r;00r;3Fr;00r;00r;80r;3Fr;00r;00r;0
0r;00r;00r;00r;00r;00r;00r;00r;00r;3Fr######❎##################################!
######R#@###@@# � @##@�##@ �## � @##A###A@##A �F## �##A �
### �# � � # #B@
##@##@ �##B � ##A � F#@ � � # B � # @ � � # � # � # # � # � @ ##C@##C �##A � F##@##@ �##C � ####A##@##
@ �##D@## �@##@ �##D � ### � A##@# �E## � �##@###E## �
###@�##@ �## � @##A###A@##A �F## �##A �
##@ �# � � # #B@
##@##@ �##B � ##A � F#@ � � # B � # @ � � # � # � # # � # � @ ##C@##C �##A � F##@##@ �##C � ####A##@##
@ �##D@## �@##@ �##D � ### � A##@# �@@## �###########Socpt#####
❌OFF❌######gg#####clearResults######io######output#####
fileData######write#####�5273
Var #964096EC|964096ec|10|e3a0008a|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|19086ec
Var #964096F0|964096f0|10|e12fff1e|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|19086f0
######close##### loadList#####
LOAD_APPEND#####
LOAD_VALUES######os######remove######sleep##@I##########
clearList######toast######☑️######ON✔#####�5273
Var #964096EC|964096ec|10|e5900050|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|19086ec
Var #964096F0|964096f0|10|e12fff1e|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|19086f0
######❎##############################$###@######R#@###@@#�
@##@�##@ �## � @##A###A@##A �F## �##A �
### �# � � # #B@
##@##@ �##B � ##A � F#@ � � # B � # @ � � # � # � # # � # � @ ##C@##C �##A � F##@##@ �##C � ####A##@##
@ �##D@## �@##@ �##D � ### � A##@# �E## � �##@###E## �
###@�##@ �## � @##A###A@##A �F## �##A �
##@ �# � � # #B@
##@##@ �##B � ##A � F#@ � � # B � # @ � � # � # � # # � # � @ ##C@##C �##A � F##@##@ �##C � ####A##@##
@ �##D@## �@##@ �##D � ### � A##@# �@@## �###########Recgr#####
❌OFF❌######gg#####clearResults######io######output#####
fileData######write#####�5273
Var #9640E110|9640e110|10|e3a00312|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|190d110
Var #9640E114|9640e114|10|e12fff1e|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|190d114
######close##### loadList#####
LOAD_APPEND#####
LOAD_VALUES######os######remove######sleep##@I##########
clearList######toast######☑️######ON✔#####�5273
Var #9640E110|9640e110|10|e92d4c70|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|190d110
Var #9640E114|9640e114|10|e28db010|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|190d114
######❎##############################C###_######R#@###@@#�
@##@�##@ �## � @##A###A@##A �F## �##A �
### �# � � # #B@
##@##@ �##B � ##A � F#@ � � # B � # @ � � # � # � # # � # � @ ##C@##C �##A � F##@##@ �##C � ####A##@##
@ �##D@## �@##@ �##D � ### � A##@# �E## � �##@###E## �
###@�##@ �## � @##A###A@##A �F## �##A �
##@ �# � � # #B@
##@##@ �##B � ##A � F#@ � � # B � # @ � � # � # � # # � # � @ ##C@##C �##A � F##@##@ �##C � ####A##@##
@ �##D@## �@##@ �##D � ### � A##@# �@@## �###########Nofley#####
❌OFF❌######gg#####clearResults######io######output#####
fileData######write#####�5273
Var #9574CAC0|9574cac0|10|0|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|c4bac0
Var #9574CD78|9574cd78|10|0|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|c4bd78
######close##### loadList#####
LOAD_APPEND#####
LOAD_VALUES######os######remove######sleep##@I##########
clearList######toast######☑️######ON✔#####�5273
Var #9574CAC0|9574cac0|10|3e4ccccd|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|c4bac0
Var #9574CD78|9574cd78|10|3e4ccccd|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|c4bd78
######❎##############################b###~######R#@###@@#�
@##@�##@ �## � @##A###A@##A �F## �##A �
### �# � � # #B@
##@##@ �##B � ##A � F#@ � � # B � # @ � � # � # � # # � # � @ ##C@##C �##A � F##@##@ �##C � ####A##@##
@ �##D@## �@##@ �##D � ### � A##@# �E## � �##@###E## �
###@�##@ �## � @##A###A@##A �F## �##A �
##@ �# � � # #B@
##@##@ �##B � ##A � F#@ � � # B � # @ � � # � # � # # � # � @ ##C@##C �##A � F##@##@ �##C � ####A##@##
@ �##D@## �@##@ �##D � ### � A##@# �@@## �###########Momvt#####
❌OFF❌######gg#####clearResults######io######output#####
fileData######write#####�5273
Var #9514E0B0|9514e0b0|10|e3a00001|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|64d0b0
Var #9514E0B4|9514e0b4|10|e12fff1e|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|64d0b4
######close##### loadList#####
LOAD_APPEND#####
LOAD_VALUES######os######remove######sleep##@I##########
clearList######toast######☑️######ON✔#####�5273
Var #9514E0B0|9514e0b0|10|e92d4c70|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|64d0b0
Var #9514E0B4|9514e0b4|10|e28db010|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|64d0b4
######❎##############################�###�######R#@###@@#�
@##@�##@ �## � @##A###A@##A �F## �##A �
### �# � � # #B@
##@##@ �##B � ##A � F#@ � � # B � # @ � � # � # � # # � # � @ ##C@##C �##A � F##@##@ �##C � ####A##@##
@ �##D@## �@##@ �##D � ### � A##@# �E## � �##@###E## �
###@�##@ �## � @##A###A@##A �F## �##A �
##@ �# � � # #B@
##@##@ �##B � ##A � F#@ � � # B � # @ � � # � # � # # � # � @ ##C@##C �##A � F##@##@ �##C � ####A##@##
@ �##D@## �@##@ �##D � ### � A##@# �@@## �###########Mudrap#####
❌OFF❌######gg#####clearResults######io######output#####
fileData######write#####�5273
Var #951594C8|951594c8|10|e3a00000|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|6584c8
Var #951594CC|951594cc|10|e12fff1e|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|6584cc
######close##### loadList#####
LOAD_APPEND#####
LOAD_VALUES######os######remove######sleep##@I##########
clearList######toast######☑️######ON✔#####�5273
Var #951594C8|951594c8|10|e92d48f0|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|6584c8
Var #951594CC|951594cc|10|e28db010|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|6584cc
######❎##############################�###�######R#@###@@#�
@##@�##@ �## � @##A###A@##A �F## �##A �
### �# � � # #B@
##@##@ �##B � ##A � F#@ � � # B � # @ � � # � # � # # � # � @ ##C@##C �##A � F##@##@ �##C � ####A##@##
@ �##D@## �@##@ �##D � ### � A##@# �E## � �##@###E## �
###@�##@ �## � @##A###A@##A �F## �##A �
##@ �# � � # #B@
##@##@ �##B � ##A � F#@ � � # B � # @ � � # � # � # # � # � @ ##C@##C �##A � F##@##@ �##C � ####A##@##
@ �##D@## �@##@ �##D � ### � A##@# �@@## �###########Filgsh#####
❌OFF❌######gg#####clearResults######io######output#####
fileData######write#####�5273
Var #96417AA0|96417aa0|10|e3a00012|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|1916aa0
Var #96417AA4|96417aa4|10|e12fff1e|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|1916aa4
######close##### loadList#####
LOAD_APPEND#####
LOAD_VALUES######os######remove######sleep##@I##########
clearList######toast######☑️######ON✔#####�5273
Var #96417AA0|96417aa0|10|e92d4ff0|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|1916aa0
Var #96417AA4|96417aa4|10|e28db01c|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|1916aa4
######❎##############################�###�######R#@###@@#�
@##@�##@ �## � @##A###A@##A �F## �##A �
### �# � � # #B@
##@##@ �##B � ##A � F#@ � � # B � # @ � � # � # � # # � # � @ ##C@##C �##A � F##@##@ �##C � ####A##@##
@ �##D@## �@##@ �##D � ### � A##@# �E## � �##@###E## �
###@�##@ �## � @##A###A@##A �F## �##A �
##@ �# � � # #B@
##@##@ �##B � ##A � F#@ � � # B � # @ � � # � # � # # � # � @ ##C@##C �##A � F##@##@ �##C � ####A##@##
@ �##D@## �@##@ �##D � ### � A##@# �@@## �###########Atrgu#####
❌OFF❌######gg#####clearResults######io######output#####
fileData######write#####�5273
Var #951005D4|951005d4|10|e3a00000|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|5ff5d4
Var #951005D8|951005d8|10|e12fff1e|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|5ff5d8
######close##### loadList#####
LOAD_APPEND#####
LOAD_VALUES######os######remove######sleep##@I##########
clearList######toast######☑️######ON✔#####�5273
Var #951005D4|951005d4|10|e92d4830|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|5ff5d4
Var #951005D8|951005d8|10|e28db008|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|5ff5d8
######❎##############################�###�######R#@###@@#�
@##@�##@ �## � @##A###A@##A �F## �##A �
### �# � � # #B@
##@##@ �##B � ##A � F#@ � � # B � # @ � � # � # � # # � # � @ ##C@##C �##A � F##@##@ �##C � ####A##@##
@ �##D@## �@##@ �##D � ### � A##@# �E## � �##@###E## �
###@�##@ �## � @##A###A@##A �F## �##A �
##@ �# � � # #B@
##@##@ �##B � ##A � F#@ � � # B � # @ � � # � # � # # � # � @ ##C@##C �##A � F##@##@ �##C � ####A##@##
@ �##D@## �@##@ �##D � ### � A##@# �@@## �###########Scpevm#####
❌OFF❌######gg#####clearResults######io######output#####
fileData######write#####�5273
Var #95152FFC|95152ffc|10|e3a00000|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|651ffc
Var #95153000|95153000|10|e12fff1e|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|652000
######close##### loadList#####
LOAD_APPEND#####
LOAD_VALUES######os######remove######sleep##@I##########
clearList######toast######☑️######ON✔#####�5273
Var #95152FFC|95152ffc|10|e92d4c70|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|651ffc
Var #95153000|95153000|10|e28db010|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|652000
######❎##############################�##########R#@###@@#�
@##@�##@ �## � @##A###A@##A �F## �##A �
### �# � � # #B@
##@##@ �##B � ##A � F#@ � � # B � # @ � � # � # � # # � # � @ ##C@##C �##A � F##@##@ �##C � ####A##@##
@ �##D@## �@##@ �##D � ### � A##@# �E## � �##@###E## �
###@�##@ �## � @##A###A@##A �F## �##A �
##@ �# � � # #B@
##@##@ �##B � ##A � F#@ � � # B � # @ � � # � # � # # � # � @ ##C@##C �##A � F##@##@ �##C � ####A##@##
@ �##D@## �@##@ �##D � ### � A##@# �@@## �###########Dbesht#####
❌OFF❌######gg#####clearResults######io######output#####
fileData######write#####�5273
Var #96411670|96411670|10|e3a00000|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|1910670
Var #96411674|96411674|10|e12fff1e|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|1910674
######close##### loadList#####
LOAD_APPEND#####
LOAD_VALUES######os######remove######sleep##@I##########
clearList######toast######☑️######ON✔#####�5273
Var #96411670|96411670|10|e92d4c70|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|1910670
Var #96411674|96411674|10|e28db010|0|0|0|0|rwxp|/data/app/com.dts.freefireth-
1/lib/arm/libil2cpp.so|1910674
######❎##################################*######7#@@##@�##�#K#@�###�##�#A@�##�#
# �# � #A � ####A##A###AA## � � # � @ d### � ## � � # # � # � # ###@###C## �### � #@##@###C@##C �#
� #@##C �## � @##@###D###C �# � #@##D@## �@##@###D �##C �# � #@##D �## � @##@###E###C �# �
#@##E@## �@##@###E �##C � # � # @##E � ## � @# � F@## � ###########menuch7######gg#####
multiChoice######Imeig######DESBANEAR IMEI📱######Meidv######DESBANEAR MEID📲
######Serild######DESBANEAR SERIAL📱######ELIMINAR CUENTA BANEADA🗑
######◀️REGRESAR######IMEI RUMBEROXD###?
� #############d1##@############d2##@############d3##@############d4##@############
START######XGCK## � � # ##################################.###B######4#@###@@# �# � ##@
� ##@ � ## � @##@ � ##A###@ �F# � @G##@##A �### �A##@# �B@##B �### � A##@##C####@A##@##@ �#
#@ �## � @# � C � # � # ###@###C �# � #@##@ � ##@ � ## � @##@ � ##A###@ �F# � @G##@##A �### � A##@#
� B@##B �### � A##@##C#### �A##@##@ �##@ �## � @# � @@## � ###########Imeig#####
《OFF》######gg#####clearResults#####
setRanges######REGION_CODE_APP######name#####libil2cpp.so#####
myoffset##Ax#�@####### original######7F 45 4C 46 01 01 01 00#####
replaced######00 00 A0 E3 1E FF 2F E1##### 《ON》######F0 48 2D E9 10 B0
8D
E2##############################F###Z######4#@###@@# �# � ##@ � ##@ � ## � @##@ � ##A###@
� F# � @G##@##A �### � A##@# �B@##B �### � A##@##C####@A##@##@ �##@ �## � @# � C � # � # ###@#
##C �# � #@##@ �##@ � ## � @##@ � ##A###@ �F# � @G##@##A �### �A##@# �B@##B �### � A##@##C##
## �A##@##@ �##@ � ## � @# � @@## � ###########Meidv#####
《OFF》######gg#####clearResults#####
setRanges######REGION_CODE_APP######name#####libil2cpp.so#####
myoffset##Ax#�@####### original######7F 45 4C 46 01 01 01 00#####
replaced######00 00 A0 E3 1E FF 2F E1##### 《ON》######F0 48 2D E9 10 B0
8D
E2##############################]###q######4#@###@@# �# � ##@ � ##@ � ## � @##@ � ##A###@
� F# � @G##@##A �### � A##@# �B@##B �### � A##@##C####@A##@##@ �##@ �## � @# � C � # � # ###@#
##C �# � #@##@ �##@ � ## � @##@ � ##A###@ �F# � @G##@##A �### �A##@# �B@##B �### � A##@##C##
## �A##@##@ �##@ � ## � @# � @@## � ###########Serild#####
《OFF》######gg#####clearResults#####
setRanges######REGION_CODE_APP######name#####libil2cpp.so#####
myoffset##Ax#�@####### original######7F 45 4C 46 01 01 01 00#####
replaced######00 00 A0 E3 1E FF 2F E1##### 《ON》######F0 48 2D E9 10 B0
8D E2##############################s###w######
#@###@@### �A##@##@###@@### �A##@##A###A@### �A##@## �###########os######remove#####
4/storage/emulated/0/com.garena.msdk/guest100067.dat#####$/storage/emulated/0/com.g
arena.msdk######gg######toast#####
Eliminada##############################z### �######T#@###@@### �A## �# � @##A###A@###
� A##@##A �####A##@##@###B@### �A##@##B �##C###@#F# �@G## � � # � � V # #@##B �##C###@#F#
� @G## � # � � V # #@##B �##C###@#F# �@G### �# � � V #@# � #D@ � # � @ ##B � ##C###@#F# �@G## � � #
� � V #@# � #D@ � # � @ ##@###D �##@#F# �@G## � � # � � V # #@##@###D �##@#F# �@G## �# � � V # #@##
@###D �##@#F# �@G### �# � � V #@# � #D@ � # � @ ##@###D �##@#F# �@G## � � # � � V # @# � #D@ � # � @ #
#B �##E### �@## � ###########gg######alert#####]🛑Note olvides de suscriberte ami
canal 🇲🇽AVI VILLASANA🇲🇽 Y DALE LIKe 😍😍#####
😍Yes😍
######revo######goURL#####9https://www.youtube.com/channel/UCJqL6cqTWLMcXtrABeGvxpQ
######print#####O⭐🔥Creador Por🇲🇽AVI VILLASANA🇲🇽 Y 🇪🇨JOSUE HACKER🇪🇨
######toast#####;🎇🎇GRACIAS POR DIFRUTAR ESTA EXPERIENCIA TE
ESPERAMOS######os######remove#####
EXT_STORAGE#####!/com.garena.msdk/guest100067.dat######/com.garena.msdk#####4/Andro
id/data/com.dts.freefireth/files/reportnew.db#####
LOAD_APPEND#####5/Android/data/com.dts.freefireth/files/ymrtc_log.txt#####

saveList######exit############################## �### � ##########E### �### � # � � ] # #


@[ �#@#### �### � # � @ � # # � # # � � � # � � � # # @ � # ## � # � # ##########rb######read######*a#
#####close############################## �### � ##########E### �### � # � � ] # #@[ � #@###
# �### � # � @ � # # � # # � � � # � � � # # @ � # ## � # � # ##########rb######read######*a######clos
e############################## �### � ##########E### �### � # � � ] # #@[ � #@#### �### � #
� @ � # # � ## � � � # � � � # # @ � # ## � # � # ##########rb######read######*a######close#######
##########################################