Sie sind auf Seite 1von 12

tl

6rzunaupunlqte g6 E lnpo6
sS=B
S 3 ni s Z c n 'I N T
'-..; i A ffi
n N C V u u H V I D
3 I N H I i
V s :
I
o I x n
t
I
I
N H V s C V !
u N H V Z $
$
.I .I E
H V o i 3 J
i
xiv :
I
*J* +_--.<=+:<.--+ $
V g s o J n V
s
u n s
I
* U
I
c J n V x i S S
t7ji1ai9 : jjltaiif I
o c n Z
J
.lau!ustqa{ra^
lPrnld uop qtarq)s uqaz aputl rfl:..
@
aa ws ! niz, uaqa u 7a1u 1 t1,t ot ln 0,4 w : 41egil u uauotllsod erd / lail! u sr qa)F aA
{lleuuPrg W
I
oJrBX
:]ulaq tpels arc ,--.-.--j als uer{lnsaq
repo ure ",
alS uaJnex .laparn-ru1nfulqs rul
, a j *o, arql ers uauur8ag p
:]uleq ]pels erc
o;rauef ap olg
'lrN ruep
JnE ]{aJrp ualelqezadg aqcs4dd8e
ers uasse puaqv uv'i ;
ers uaqes uocl snfl ruap ]Iu ars uaJqEc )
:]uleq ]pets arc
'puelsl .,(paqqgne .:
L ;JJIr{rS ruap }Iu ers uarqed j JnoJ eJr{J arg uauur8ag q
{JoI
^\aN
:luleq ]pElS a1q i r
lardslpqgng ura
puaqv tue ars ueqas 'opelorro3 ruap
JnE ,, 6f ; uqeqpe rw1ezrep tru ars ueJrlec p
OI{OJ
sneqleu luap JnE g
;aluar8urddoqsrqso{ns}rryurr L Surplng a1e1g a"rrdurg ruapJne
,,er1edoa1y"]ueJnelsaJSJJIr{JSru1 g qezrD qleu
Lq'oo .azlps
.i a ilssed 1pe15 aq)la/t alp azue6rJ tr{)ou np }B!a/v\ se/vl
u
uaI
ry
irnu sPp ts! o,1,l
@ Erginze die Tabelte.

Nominativ Akkusativ Dativ O demBus


O der U-Bahn
der Bus Ich nehme Ich fahre mit 0 den Bus
das Flugzeug Ich nehme O die-{J*Bah+
Ich fliege mit
O den Fahrridern
die U-Bahn Ich nehme olie U-Bahn Ich fahre mit O demFlugzeug
die Fahrrdder O das Flugzeug
Sie nehmen Sie fahren mit
O die Fahrrd,der

@ Ergiinze die Verkehrsmittel.

,@
^€E
Ichfahre ffi
.*qEE Patrick fahrt

\-eronika fahrt
@
Florian und Lisa fahren
M und
JS
@ W.tctne Verkehrsmittel nehmen die personen? Schreib Sdtze.

t:tq
rp-s I u. ytd .K.at t4.. f q.L1.rq n N.a dl.nq. llqn qnql traq AqrSer !.qna ua!! l--ars

O Uberall Fahrrdder! Beschreibedas Bild.

O auf I vor O hinter 0 neben 0 zwischen 0 :


:

t T_ q{g- tt..0 q $..S t nol . h i.q.1 t q hr r a o{ e r.

neunundneunzig 99 Modul 3
uopunqura 0ot €lnpow
@ o
.4^
i: trjrd')5lo
e €)
llu-n rutl[--l
-lli .letnld
uop pun lalruv atp qlnp qtorr{)s.ulapltg uap nz auo atp qlalq)s I)
@ s
(w!) ul'@pfl pq,(wo) up:^!lpg llru uouolltsoderd
/tppl5 rap ut azlpld
nffi {lteuuPtg pun z}prl}stro/yl
,rrel
(\(>/ F
il
IJ
l'
I I
I
I
t
t1ijjt jja i
I
jh5]i )a+ndvuoi j)O @
" "' adwirl 5tA € rl
)aQiiltaiij5:0hi 0
)i5a. il
u
)sttiia 5ia
itthlf )ida
]4 rji 5jnt d wi rj (3,
"t i "t 5 A
'azlgs 0I qrarq)s pun raplrg
uapraq arp aqra16ro4
rB
@
}SI E}S
lqJIu
lsr ars
:lult lj) I
]qru :i il 0
tsr woH-c) elc lq3ru ]sr erJezzrd erc
p
q ffi
}SI SA
' iUntt n5p i5elti l8aq sa 6
lqlru lsr olnv sec
]r{rru }sr dpueg seq oo
o
) o
e
'aaps qrarps pun ue replrg arp qars,a6olegg
W alp rgH rrnu sep $! o,l rB
@
l!
6
.- @ Schau den Stadtplan an und ergdnze die S6tze. Was ist wo?

Das Krankenhaus ist neben der Bibliothek

Der Park ist

Die Apotheke ist

Die Bibliothek ist


@
und

Die Haitestelle ist

: (iT\ Gute Pliitze fiir Skater. Ergdnze beim oder bei der.

be-t..dg-f Schule Bahnhof "Kennst du gute PIdtze


ftir Skote12"
"Jo klcr:
Supermarkt Rathaus der Fobrik...

Fabrik Fluss (auch:am)

Museum Strand (auch: am)

@ Wosind die Personen? Htirzu und schreib die0rte (im.../in der...). rc


O Diskothek O Schule O Krankenhaus 0 park e Supermarkt O postamt O

Situation 1: Situation 4:

Situation 2: Situation 5:

Situation 3: Situation 6:

3i Htiren:

@ Was wei8t du noch? Unterstreiche die richtigen Wtirter und vergleiche.


re
a Die Touristen mochten zum Eisenbahnmuseum I zum Sportpl atz ! zumHotel Berger.
b Tobias und Sandra kennen das Museum I die Waldgasse I das Hotel Berger nicht.
c Das Museum ist in der Waldgasse I beim Bahnhof I beim postamt.
d Die Waldgasse ist beim Hotel Albatros I beim postamt I bei der Apotheke links.
e Die Touristen wohnen im Hotel Albatros I beim Bahnhof im Hotel Berger.
J

f Die Touristen kommen vom Hotel Albatros { vom Hotel Berger I aus ltalien.

einhunderteins 101 Modul 3


roMzuapunqule zot € lnpow
1oo:61 Auryrysy1vo1<yt+
pueqvluv
(oo'or) ?WW|V
Beptuqce1q ury 121-ant'andr,s
* @oA
i-
Selllrn{ ruv $ lo o : T) 2 Pu'n 7su ?.t.t a Yb
L- "
louh Seprurron ruy I @2,51 T Aalsod
'jiivr,il5dhf
s- (oo:er) ja'"P4va
whZ )i iihua ualrc1yuty rt ru
t-J
iulqoMralad ssnu uupM ,,ii,.:,
@
lnEdteg o iapueuaqro6 rue d1.re4 arp ]sl
'einqrs rapueqeN
# t
o l.ltuElsod sEp ]sr ffi I
'alnqrs repro^
+ iupex np ]sJJrrl c q
gn
'uaruedg sn- uauruo4 arg
ierrEIAI pun et1nf uarutuo{
alnqrs Jap uo^ ualuluo{ JIM
S B
$F lrr{r }tutuo{
'$luII qJEu uassnur Jr^/r.a{uep qll & I
O ;uaqa8 1z1af rrazr uessntu
'Bpdta1
* e
uI O inptsuqo^\
'Sarrnpeg ure
GP
lsr Sni[ury 1 luaJqeJ peg 1nB rerq uetu uue>I
& J
ourx rul lsl rg o
'raleaqupels lunz ualqf,orrr
lraladlsl 0 q
JIM ,* lars
uatqlolu me
'azue.6E /F/po
iaqow iaillotyl,ioll $,:i
@
uon t q)D u,nz :n\1egl!u uauotllsod grd
{rlPtuuPr)
a{t
Iuec ualar^ o
'euu qreu a4aqlody _rap raq pun .uaqa8
sneape;a8
Jarq ]ssnur Jr{I '
' p 'elJer]$lr€d erp qJne reqe .euerlsueqlrry
erp ]sr uoc
4e1fi;odg uaure Jnu JerrI
) 'auErlsueqJJry rep
ur z1e1d1.rod5 lunz talqrolu Jr{I *
'Jerurur asseJpv erp
I
q iauErls erp ]uraq ar^\'r{lv ....rep ur 'uaqaqosaB "'lluluqs sep
I
r-l ztEIdUodS JeC[ . .uraN JeqJrs zueB'.. "'uJa3
e I
O
'egEJ]$lred rap ur assa8ran " "'sg I
]sr z1e1d1"rodg JeC O
I
Jr1!l UaIIIIuo{ ..' qlr urq EC
;zleldpodg wnz')i jh tttiwta0, il/\l I
']qJIu Jeqlrs "' "'qrl
'z1e1d1"rodg ,a8rppqlstug ti
uep ueqJns rraa. "'eIM
O ]qF ll
'a6olpt0 atp uupp azup6ra pun
nz auprg ilssed spm IO
@
JT
6
@ Zu, *r, zur oder nach? Setz die richtigen W0rter ein.

Petra il.iliil JaZZkOnzert An... Betreff

Ha[[o Petra, Hatto Bernd,


gehst Du am Samstag Jazzkonzert? wir finden die Mi.insterstraBe nicht. Mi.issen wir
Ich komme auch. Am Sonntag fahren meine Eltern bej der Apotheke Unks oder

Hamburg. Ich fahre nicht mit. rechts? Wie weit ist es dann noch

Ich bteibe . Hause. Was machst Du am


Sportplatz?
:.a)

Sonntag?

*
4l .,, I Teresa Betreff Einkauf

Ha[[o Teresa,

Mama Betreff m0rgen kannst Du am Nachmittag Apotheke,


Postamt und Supermarkt
Hurra, komme morgen . Hausel gehen? Ich kann nicht, ich muss heute bis 1g Uhr
Patrick arbeiten.

Mutti

@ Woher? Ergdnze nus, von, vom unddie Nomen.

O Schweden O Fu8ballspiel O trfBba}ltrai:rug O dem Haus I dem Iran 0 Georgs Geburtstagsparty


O

aO Du siehst miide aus. Woher kommst du? O Ich komme VAU..f A|.b-Al/t1dint!1A.

bo Ich komme aus Deutschland, und du, Sven? <) Ich komme

cO Woher kommst du so spd:t? Es ist schon halb zwolfl I Ich komme


do Da wohnt Patrick. Ist er zu Hause? I Ja, schau, er kommt gerade

eO Woher kommt ihr? t 4:1 ftr Freiburg, superl


fo Lejla spricht nur Persisch. Sie kommt

einhundertdrei 103 lvlodul 3


II
rar^uapunLluto ?0[ €lnpow
'ueqaqlsaS t,
z1o1d1ryoyy
uraS o
lr
jl
i{ueQ ualar^ o ,l
rap 1l
uusd I
il
E,*A uaqau ]sr
! EICI ll
'slqrer qJeu q rap ll
qleu pun
il
sneape;a8 ars uer{a9 6 ti
raP uI lsl J etsqreu elp
.ef ll
a
tl
asso6ualcnr6 iSr2t4lody a eure qf,ne rarq se ]qlD O tl
I
i
p rap tl
a4ay+odv ?lnqrg
uaqau ,ll
]sl ) JaC'$lurl qleu
',ll
q uraq i,rr
pun sneape.ra8 ars uarla3 a lr.
1Itr
I
i J?l4\tjig p urnz rrr uaruruo{ ar.u..Bun8rplnqrs}ug t'l
O
r;rt
'6o1el6 uap azuebra pun upld uap i,I
lnp neql5 iuaqa6 ars ualq)ou ulqoq .z1e1dtrItpW rup puls ualsunol at0 zl il.
@ 1l
1'l
l
li,
uD/Dq snD/uoa q)Du/nz I
raq.!! u7 rarull,l uaqau roa % o t,
,t
qJEI/^{ % ,r
:;alJ9M esarp JnJ ue8unuqrraT qlne
z
% l I
a lr
lno
:;*rclsleg ung z
""a
o
W
ralleuqJs rauoM enau np lsural os
TaqlaqE{o^
urap ur aurruerBerg repo Japlrg auqJraz
zlprl)slron - dd;1ura1 % i=
"'"?.qwru'.*a%@
'a'
o
o #
o ,15]a:yy
At)t I
izividiluudj tvlnZ I
o piquuvu!n4if woA fi ifj'll5lvt 5lN O I
I
I
,"idjiwioili
I
gs e
o I
;nyudflj t4tytt i5li! jj5tvt 5l/vl A
'uauo/vuuv pun uabell .wnz,q)Du,uo1i
0t qtarq)s zt ,:,
@
Jr,
@ Der Tourist mdchte von der Schule zur
Schau noch einmal auf den Plan in Ubung 20 und schreib Dialoge.
Bibliothek, Patrick muss vom Bahnhof zum Sportplatz.

Tou ris t : r_.tt.t: 0.h. U l.ql.l g a.t4.. ;- !.Q.,...

Du: hgh.q.n..J.i.-e-...

Patrick .€-.U.tS-C.h U.l.d tg q.,

Du: h.q.h

Aussprache

, .:ll,] Htir zu. Markiere zuniichst den Wortakzent. \. .;

...
Gehen Sie geschehen
Gern Apotheke neben Schule

Bibliothek Touristen Fahrer fahren

@ Htir noch einmal und sprich nach.


Achte auf den Buchstaben,,e". Wo hdrst du lel,wo htirst du lal,wo htirst du gar nichts (/-/)?

/e/: he-h-e-y1.,..

/a/: 69.h9n.,..

/-/: Jie,

@ Regel:Wann spricht man le/,lal oder l-l? Kreuze an.

/e/ /a/ /-/


las ,,e'ist betont: Bibliothek TTtr
las ,,e'ist nicht betont: Fahrer TTT
las .,e'steht nach einem ,,i": Sie trtrtr

einhundertfr.inf 105 Modul 3


sqlaslrepunqute g0 t ilnpow
'ueJI{eJ epun}slauel^pJc eure Be1 uepalssnru
, ur ]1ards ,,ua1ra7 elr{JeIqJS _ ue;lrez elng,, erras
erp
']pelsleruraH sa{raH ur 11ards,, '"
erJasqasuJe.f elc q
apuneJd a8ruaa,r " ' 't
Jnu ]eq uI 6 a
'easlso tnz . ]Iu lErur{JuEru }.Ill_eJ I
'uqEg-n rap ]ru
uo ur ur{EJ a
'luJaJlua 4
uoA Jnu ]sr JeaI sec p
J
'puEJls uauta raQu
ueura{ pun ure{ se sru"ry
}qf u1 )
.
ur ua8arl pun q
'lpEls auraH J qas Jura
lsr e
tujnasnLUuJltJ sep
'unasnus0ur;qar1 suto[g q]nB
lsl U0C z]eld la[]Bps]od Lue Je]ual
, uog Lur ]st ls pun 'ualnul/\ a6ruann lnu
la ]qJnelq uqeE-n rop irL\
urlla6 u0^ unrluoz LUr luqo^ utolg uaesn6
011 pun sout) talpoql
1qt0 s1 urlLeg ur sluelnelsau pun salpJ ,a]+pLlJSag aloin os
1qr0 s3
urllag qJns 0eLu ta pun ,auaS atp 0eu uto[g
]ura]]ua snequq0,1,1
surolg uon rslsr\ UOpunq e0rue,trr JnLl ]st alas lop snE eJJo/\
9]eJ
seC urllsB ur 11ards ,,uottoZ slqlalq3S _ ualraZ aln3,, arrasqasuraJ srC
relnduLo3 ue uapunaJJ uolr.{t llJ }a}}eqc
arS :aItaH ln] ualqold u!0I ,eqcr;pue0np
ISI sep laqe 0lot^ Jrlos
lr.lsru u0uq0^ u00
.epunelj
slol^ ]q3tu olrsH ]eq stulv ul .]uJaliu0
srurv u0^ rx) 0, ]sl sep ,olnqls tnz 0tnqsue13 ur .oaslsg
1qa0 elrag
rnu,}ujs}}uo
lnz ualnurr\ gI s0 puts #tr]3s uap }l/\ j0}0ru0lr) g
lr0^^ ]Ll3lu ]st Oasls0 orp pun ,pue{S uauto ,zleldpodg
}qr6 sa taqe
.11eqosog
uour0) q3ne pun 0ut) ulo) ]ql0 sl uto lnu loqe ,srujv ul
sluernelsog aOlule 1qr0 sl .tolrlls Jop ue 10er; pun ieuqoMutl ggt lnu
]eq ]pels 0r0 :ut0l) Jqss ]st stuJV ']pelslBult0H so)toH ut
]lotds aues
0rp pun 'siulvut ]uqoM oltoH .leluqJueu q30p ets
]qars ,,]zjepuel
Jag" auss atp JoqV .uauosl1osuto1 eurel qcrllua6re
Oeu e4leg
azles atp azuporo pun alxal atp soll
@
6
@ ln einer Millionenstadt oder lieber in einer Kleinstadt leben? Was ist positiv, was ist
negativ? Sammle ldeen.

Positiv @ Negativ @
ll!}sl@

Arnis,
350 Einwohner
g

viele 4atas,
Y_ie|a
Berlin,
3,4 Millionen
Einwohner

Strategie - Vor dem Htiren


Lies die Fragen zum Horverstehen ganz genau'
Rate: Welche Worter kommen vielleicht im
Text vor?
Zunn BeisPiel:
Lies noch einmal deine Ideen in Ubung 26'
Hor dann den Text.

@ Htir die lnterviews mit Bjtirn und Heike. Was finden sie gut in Arnis und in Berlin,
was finden 42-43
sie nicht so gut? Ergiinze Bjtirns und Heikes Argumente in der Tabelle in Ubung
26.

,#

einhundertsieben 1O7 Modul 3


WJ
t@
&t,
'
lLl)elJapu6qu1, g0 t lnpow
'uaqaqlsaS uJac
.]rlJru ue8arg
Jer{Jrs llurur}s secl
ueJqE+
' Iaqr,,,"JTfnT;t uaqe8 uararzeds
aq>eldss6e1;1y uapEq
ua8au
iurTJag uI ualuluo{llrM
uaqraA
uagpr6
'slHrar qleu uuep pun
sneepeJa8 alg uaqa3 a;,alP .tpBlsllv
IuEg Jap ueqau lsr ]luelsod sEC ue - ,arp ,Bunure7,1
uaqtarqrseq 6a41 uau;a a-'rep ,Ba,trlnqrg
inp ]sil{eJ ulqoM a,rap,Ba6
e (z1e1d_)11"retr1
ilunesnluuqequesrg --'rap'
runz Jr,1 uaruruo{ ,Bun8rplnqls}ug
araa. Ja
--'sBp'pBqruruh\qls
ua6er16a1y1urap q>eu r-'sep 'Ueqrsa8ua"rql
lunesnhJ ura{ se lqf rerg -'.iap ?aiaruopy
.uerpul j8ell (s-'elp'orsrC =)
ul deqruog
ua-'arp ,{aqlo{srQ
ueq)pu uaqe6uesyg
a--'rap ,z1e1d1"rodg
ua6unpuon1 o6!lq)!nl a.-'rap'l1.reui"radn g
uo_ ,arp .{lrqPC
Je-'sep 'snEque{ueJx
Ielure1!\z
u- 'alP ,ellalseueH
urqo.4r ,uageq8nlg
.-'rap
Jer{o,1^
a_';ap Joquqeg
tnz/utnz ,]uelsod
Ja_-'sEp
$Jurllslqtal rlteu
u-'alp,a4aqlody
sneape;a3
a- 'sep ,ueqrsec
qJrluerz
alsqreu sep/etp/rcp ue_,arp,{u€g
s_
,rap
]le^a Tred
a_ Tep ,zlBld
Iaq ua-'arp'lPllsra^ru1.)
slqlaJ y;^y
ua-,arp,ur{Eg_o
S{UII
uaJluez ;!i;)
ueqJsrr z "{a
'sEp 'ulllrluaZ(1pe1g1
req4 ti,l
s-'rap ,ooz ':,fs
ueqau
a- 'rap '3epnu.ior1
JOA Trl
la_'sep ,sneqlEu
uaqa8 UnC nz 'i:.4
,ueueD i,,.ljl
uaqo (uo,r) ._'Jep
i1.i:
-'sep taleaqJ (-pcrsnTrg; ';,;) |
uarrp
I
urJauqo^\Ur[ arp :ii
qleu
/Jeuqo^ urg Jap i'l t
uaqf,eu
a
--'elp'lpelsuauoulq^tr
:tt
Sue8razedg uaura f,j,
ua_ ,arp.uoll[ntr
qcrpua8ra 'lit
t
u_ tap -jt
rou.o.I^ arepue
'arueuJapue.L/-elpgls
e:'elP .lpelstlaM ;J tt
uassa8rarr ,ltrr
('3S) alp ,tlezrarC
uras uassolqcsa8 rr
u-'sep ,esseJeluJ il
uaqaB Jn
u- 'arp^ep ,aqlslnao
ulesqre,'!{ (plaD) tr
ueutoN 'l
,lll
Ilr
zle[|)suomuJol
Lir
t
Das kann ich jetzt ...

...gut. ... mit Hilfe. Das iibe ich noch.

1 Wtirter
Ich kann zu den Themen sechs Worter nennen:

o o o
b Verkehrsmittel: Brrs,
o o o
c Pripositionen: n.ebcn
o o o
2 Sprechen

Nimmst du den Bus oder ...? Ich fahre mit


o o o
...
Ichfliege mit ... Ich gehe zu FuB.

o o o
In ... gibt es ... Der Sportplatz ist neben ...
Wie weit ist ... entfernt?

Entschuldigen Sie, wo ist ... Wie komme ich zur ...?


o o o
Gehen Sie geradeaus und beim Postamt nach links.
Vom Postamt zur Apotheke braucht man ...

3 Lesen und Htiren


Die Texte verstehe ich:

+ 5.91
o o o
b Das stimmt sicher nicht , 5.95
o o o
c , o
Drei ger,lriirnt s.9l
o o
4 Schreiben

o o o

einhundertneun 109 Modul 3