Sie sind auf Seite 1von 4

Laboratorium Komputer

Teknik Mesin Universitas Brawijaya Kelompok XX

BAB I
VISUAL BASIC

1.1 Labkomp Labkomp


Computer Laboratory Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp
Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp
Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp
Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp.

1.1.1 Labkomp Labkomp


Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp
Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp
Labkomp Labkomp.

1.1.2 Labkomp Labkomp


Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp
Computer Laboratory.
a. Labkomp Labkomp Labkomp
Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp
Labkomp Labkomp Labkomp.
b. Labkomp Labkomp Labkomp
Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp.
c. Labkomp Labkomp Labkomp
Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp.
 Labkomp Labkomp Labkomp
Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp.
 Labkomp Labkomp Labkomp
Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp.

1.2 Labkomp Labkomp


Computer Laboratory Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp
Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp

Visual Basic
Laporan Praktikum Pemrograman Komputer
Semester Genap Tahun Ajaran 2017/2018
1
Laboratorium Komputer 2
Teknik Mesin Universitas Brawijaya Kelompok XX

Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp


Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp.

1.3 Labkomp Labkomp


Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp
Labkomp Labkomp Labkomp.

Gambar 1.1 Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp


Sumber : Modul Praktikum Laboratorium Komputer Teknik Mesin Fakultas Teknik
Universitas Brawijaya (2018)

Tabel 1.1
Labkomp Labkomp Labkomp
Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp
Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp
Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp
Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp

Visual Basic
Laporan Praktikum Pemrograman Komputer
Semester Genap Tahun Ajaran 2017/2018
Laboratorium Komputer
Teknik Mesin Universitas Brawijaya Kelompok XX

BAB II
ARDUINO

2.1 Labkomp Labkomp


Computer Laboratory Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp
Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp
Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp
Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp.

2.2 Labkomp Labkomp


2.2.1 Labkomp Labkomp
Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp
Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp
Labkomp Labkomp.

2.3 Labkomp Labkomp


Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp
Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp
Labkomp Labkomp.
Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp
Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp
Labkomp Labkomp.
Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp
Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp
Labkomp Labkomp.
Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp
Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp
Labkomp Labkomp.
Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp
Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp
Labkomp Labkomp.

Arduino
Laporan Praktikum Pemrograman Komputer
Semester Genap Tahun Ajaran 2017/2018
3
Laboratorium Komputer 4
Teknik Mesin Universitas Brawijaya Kelompok XX

Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp


Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp
Labkomp Labkomp.

n
W 1=F x (Watt) ..........................................................................................(2-1)
k

Keterangan :
W1=Daya Poros (Watt)
F = gaya pembebanan (N)
n = putaran mesin (RPM)

Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp


Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp Labkomp
Labkomp Labkomp.

Arduino
Laporan Praktikum Pemrograman Komputer
Semester Genap Tahun Ajaran 2017/2018