Sie sind auf Seite 1von 2

das der die

S-Haar-e Hair r-Ko:rperteil-e body parts e-Stirn-en


s-Gesicht-er Face r-kopf-ko:pfe head e-Augenbraue-n
s-Auge-en Eye r-mund-mu:nder mouth
s-Augenlid-er Eyelid r-Zahn-Za:hne tooth e-wimper-n
s-Kinn-e Chin r-Hals-Ha:sle throat e-Nase-en
s-Ohr-en Ear r-schnurrbart-a:e moustache e-wange-n
s-Bein-e Leg r-Bart-Ba:rte beard e-Lippe-n
s-Hangelenk-e wrist r-Ko:rper body e-brust-bru:ste
s-knie Knee r-Arm-e arm e-Taille-n
s-FuBgelenk-e Ankel joint r-Unterarm-e forearm e-hand-Ha:nde
r-Ellenbogen elbow e-shulter-en
r-oberarm-e upperarm e-Achsel-n
r-finger e-Huf:fte-n
r-Daumen thumb e-wade-n
r-Nagel-Na:gel nails e-ferse-en
r-Busen waist
r-Bauch-Porsche stomach
r-oberschenkel tigh
r-unterschenkel lower leg
r-Ru:cken hips
r-FuB-Fu:Be Foot
r-FuNkno:chel ankle bone
r-Zeh-en toe
forehead
eyebrows

eyelashes
nose
cheeck

Das könnte Ihnen auch gefallen