Sie sind auf Seite 1von 3

Konjunktiv I / Indirektni govor

Konjunktiv I se koristi za indirektni govor.


Njime se mogu iskazati: prošlo, sadašnje i buduće vreme.

Na infinitivnu osnovu se dodaju sledeći nastavci:

-e -en
-est -et
-e -en

Er sagt, er komme heute nicht.

Konjunktiv pomoćnih glagola

haben sein werden


1. ich habe ich sei ich werde
2. du habest du seiest du werdest
3. er,sie,es habe er,sie,es sei er,sie,es werde
     
1. wir haben wir seien wir werden
2. ihr habet ihr seiet ihr werdet
3. sie haben sie seien sie werden

Konjunktiv modalnih glagola

können müssen dürfen sollen mögen wollen


ich könne müsse dürfe solle möge wolle
du könnest müssest dürfest sollest mögest wollest
er könne müsse dürfe solle möge wolle
wir können müssen dürfen sollen mögen wollen
ihr könnet müsset dürfet sollet möget wollet
sie können müssen düurfen sollen mögen wollen

Indirektni govor

Indikativ Direktan govor Vreme Indirektni


govor
Prezent Er sagte: “Ich Er sagte, er lese
lese einen Sadašnje einen Roman.
Roman”.
Preterit Er sagte: “Ich las Er sagte, er habe
einen Roman” Prošlo einen Roman
gelesen.
Perfekat “Ich habe einen
Prošlo -II-
Roman gelesen”
Pluskvamperfekat “Ich hatte einen
Prošlo -II-
Roman gelesen”
Futur Er sagte: ”Ich Er sagte, er
werde einen Buduće werde einen
Roman lesen” Roman lesen.
Kod prvog lica jednine i množine konjunktiv I ima isti oblik kao prezent. Da bi se razlikovalo,
umesto konjunktiva I se koristi konjunktiv II ili würde + infinitiv!
Npr. Ich sagte: “Ich lese einen Roman” – Ich sagte, ich lese einen Roman. (da se to izbegne,
rečenica će glasiti:) – Ich sagte, ich läse einen Roman.
Kod konjunktiv za prošlo vreme obavezno proveriti da li glagol ide sa haben ili sein, pa tek onda
napraviti konjunktiv I!
Npr. Meine Freundinen kamen auf diese Idee (kommen gradi perfekat sa sein) – Meine
Freundinen seien auf diese Idee gekommen.

Konjunktiv II
Konjunktiv II se koristi za izražavanje želje, slutnje ili sumnje.
Njime se mogu izraziti i sadašnjost (Gegenwart) i prošlost (Vergangenheit)
Konjunktiv II pomoćnih glagola glasi:

1. sein – wäre
2. haben – hätte
3. werden – würde

Konjunktiv II modalnih glagola glasi:

1. können – könnte
2. müssen – müsste
3. dürfen – dürfte
4. sollen – sollte
5. wollen – wollte
6. mögen – möchte

Konjunktiv II pravilnih glagola se gradi od: würde + infinitiv


npr. Ich würde ein Auto kaufen.
Konjunktiv II nepravilnih (jakih) glagola se gradi tako što se na preteritski oblik glagola dodaju
sledeći nastavci:
Jednina Množina
1. –e 1. –en
2. –est 2. –et
3. –e 3. -en
Primer: preterit glagola kommen glasi kam. Na tu osnovu dodajemo nastavke, s tim što se u
oblicima ovog glagola pojavljuje umlaut.
kommen – kam – käme.
Prošlost (Vergangenheit)
sein - wäre
ili + particip II   (perfekta) = konjunktiv pluskvamperfekta
haben - hätte

Primeri:
Kad bi bila zdrava, došla bi kod mene.
- Sie käme zu mir, wenn sie gesund wäre.
Kad bismo imali dete.
- Wenn wir ein Kind hätten!
Kad bih imao više para, kupio bih kuću. (Gegenwart)
- Wenn ich mehr Geld hätte, würde ich ein Haus kaufen.
Da sam imao više para, kupio bih kuću. (Vergangenheit)
- Wenn ich mehr Geld gehabt hätte, hätte ich ein Haus gekauft.