Sie sind auf Seite 1von 3

PROIECT DIDACTIC

DATA:
CLASA: a VIII-a
DISCILINA DE STUDIU: Limba și literatura română
TEMA LECȚIEI: „Făptura mamei” de G. Vieru. Studiul textului.
TIPUL LECȚIEI: lecție de formare a capacităților de aplicare a cunoștințelor
SUB – COMPETENȚE: 8.2/9.2
PROFESOR: Covali Mariana
DURATA: 45 minute.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1 – să citească fluent, clar și corect, respectînd semnele de punctuație;
O2 – să scrie o serie de sinonime pentru cuvintele propuse;
O3 – să explice motivul utilizării adresării „maică” în textul poeziei;
O4 – să participe cu plăcere și interes la realizarea sarcinilor de învățare propuse.

STRATEGIE DIDACTICĂ:
1. Metode și procedee: cuvîntul interzis, CCC, lectura ghidată, explicația, asaltul de idei, eseu de cinci minute, exercițiul
oral și scris.
2. Forme de organizare: activitate individuală, în perechi, frontală.
3. Mijloace de învățare: manualul, dicționarul explicativ.

1
Desfăşurarea activităţii
Etapele Timp Activitatea de predare-învățare-evaluare Elevul cu Metode și Forme de Evaluare
lecţiei Ob. CES procedee organizare
Evocare 5min Organizarea clasei. Notarea elevilor absenți. verificarea temei
Implică-te! de casă.
Asigurarea unui climat favorabil pentru începerea activității. Cuvîntul Frontal Orală
Se propune definirea noțiunii de „mamă” fără a utiliza acest interzis
cuvînt:
5min -cea mai scumpă ființă din lume
-izvorul existenței noastre
-sprijinul și mîngîierea noastră
-umărul pe care poți să plîngi
Realizarea 10min Anunțarea temei noi și a obiectivelor. Transcrie
sensului Profesorul face lectura model a poeziei. Elevii citesc, fiecare poezia „Făptura Lectura Frontal Orală
pentru sine, poezia, după care își exprimă impresiile la prima mamei”. ghidată Individual
O1
lectură: CCC
Informează- -ce ați auzit/ce ați văzut/ce ați simțit/ce ați reținut?
te!
10min Se cere elevilor să precizeze sensul cuvîntului făptură pe două Realizează ex. 1 Explicația Frontală Scrisă
căi (ex.1 pag.25): pag. 25:
Procesează! -din DEX - Ființă înzestrată cu facultatea de a simți și a se -precizează
mișca sensul
O2
- din dicționarul de sinonime - 1. Ființă, vietate, creatură. ♦ cuvîntului
Trup; p. ext. înfățișare fizică, aspect exterior, statură. ♦ (Rar) „făptură”, Exercițiul
Conformație, structură (a unei ființe, a unui obiect). 2. Natură, utilizînd scris Individuală
fire; lume, univers dicționarul.
Se propune realizarea ex. 2-4 pag. 25.
2. se formează cîmpul lexical al cuvîntului „zbor”:
3.se propune o serie de sinonime pentru cuvintele următoare:
-maică – călugăriță, formă mîngîietoare pentru mama
-ușoară – lejer, lin, calm, domol, potolit
-teamă- frică, grijă

2
-fericită – bucuroasă, norocoasă
4. se explică că opozițiile semantice sînt îmbinările cu sens
opus folosit în același context:
-ceruri și pămînt
-teamă în priviri/fericită ești
Reflecție 10min Se propune realizarea ex. 5 pag. 25. Alcătuiește Asaltul de Frontal Oral
O3 Fiecare elev are dreptul să-și exprime opinia cu privire la propoziții, idei
motivul utilizării adresării „maică” selectînd din propunerile utilizînd
Comunică
oferite sau formulînd un alt punct de vedere. noțiunile:
și decide! Se propune elevilor să-și argumenteze punctul de vedere -zboară
susținut anterior, într-o compunere de 5 min. -cer
Se completează un jurnal cu dublă intrare: -pămînt Eseu de cinci
Versul care m-a impresionat Comentariul -fericită. minute

3min Se dicută cu elevii despre: Participă la Conversația Individual Scrisă


-importanța temei abordată de autor în opera sa literară; discuție
-importanța mamei în viața noastr;
Apreciază! -am reținut de la activitatea de astăzi...
Extensie 2min Tema de casă: Conversația. Aprecieri
Acționează Ex. 6,7 pag. 25. De citit expresiv Explicația. generale.
poezia. Se notează
!
4-5 elevi.