Sie sind auf Seite 1von 27

1 023069416 CTY TNHH MTV ĐẠI VẠNHĐMB B-01 MYSTERY VILLAS

2 025809369 NGUYỄN THỊ THANH BÌ HĐMB B-02 MYSTERY VILLAS

3 056176000003 VÕ THỊ NHƯ THƯƠNG HĐDC B-04 MYSTERY VILLAS

4 172250553 LÊ DUY HIẾU HĐDC B-06 MYSTERY VILLAS

5 250370657 NGUYỄN VĂN MINH HĐMB B-07 MYSTERY VILLAS

6 B7487897 NGUYỄN THỊ MINH THUHĐDC B-16 MYSTERY VILLAS

7 001062011189 PHÍ VĂN NHƯ HĐMB B-18 MYSTERY VILLAS

8 025029616 PHẠM THỊ PHƯƠNG THI HĐMB BT2-4SaiGon Mystery Villa

9 020677512 LÊ NGỌC ĐÀO HĐMB C-01 MYSTERY VILLAS

10 023577718 NGUYỄN TRÍ THỨC HĐMB C-02 MYSTERY VILLAS

11 125513576 NGÔ ĐỨC NGỌC HĐMB C-17 MYSTERY VILLAS

12 32B951106805 TÔ VĂN HUỲNH HĐDC E-02 MYSTERY VILLAS

13 245063641 CAO NGỌC LINH HĐMB E-03 MYSTERY VILLAS

14 280114496 NGUYỄN THỊ MỸ LỆ HĐDC E-04 MYSTERY VILLAS


15 024183558 PHẠM NGỌC DIỄM HĐDC E-05 MYSTERY VILLAS

16 A30432374 LEE SAOW MUI HĐMB E-06 MYSTERY VILLAS

17 090023705 NGUYỄN THÁI MINH HĐDC E-07 MYSTERY VILLAS

18 220010793 CTY TNHH KHÁCH SẠN HĐMB E-08 MYSTERY VILLAS

19 024471215 PHẠM VĂN XUÂN HĐDC E-09 MYSTERY VILLAS

20 A32765382 KHOR BOON HONG HĐMB E-10 MYSTERY VILLAS

21 024226099 DƯƠNG THANH ĐẠM HĐMB E-17 MYSTERY VILLAS

22 N1743750 LÊ TRẦN LAN PHƯƠNG HĐMB E-18 MYSTERY VILLAS

23 024437254 NGUYỄN THỊ HỒNG HĐDC F-02 MYSTERY VILLAS

24 035079000032 TRẦN MẠNH CƯỜNG HĐMB F-15 MYSTERY VILLAS

25 32B951106805 TÔ VĂN HUỲNH HĐDC G-02 MYSTERY VILLAS

26 023927421 TRẦN THỊ THANH XUÂNHĐDC G-03 MYSTERY VILLAS

27 125029425 ĐỖ QUỐC DƯƠNG HĐDC G-04 MYSTERY VILLAS

28 001161008000 HỒ THỊ THU HÀ HĐMB G-05 MYSTERY VILLAS

29 012470318 NGUYỄN HỮU NAM HĐDC G-06 MYSTERY VILLAS


30 220851494 BÙI THỊ TUYẾT DUNG HĐMB G-07 MYSTERY VILLAS

31 225503444 VŨ THỊ NGỌC QUỲNH HĐMB G-09 MYSTERY VILLAS

32 225048087 NGUYỄN ANH HOÀNG HĐMB G-11 MYSTERY VILLAS

33 B4654233 NGUYỄN PHÚC TUẤN HĐDC G-15 MYSTERY VILLAS

34 352465050 TRẦN NGỌC BÍCH THẢOHĐDC G-18 MYSTERY VILLAS

35 32B951106805 TÔ VĂN HUỲNH HĐDC I-02 MYSTERY VILLAS

36 024189610 NGUYỄN NGỌC LONG PHHĐDC I-03 MYSTERY VILLAS

37 001159004758 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG HĐDC I-04 MYSTERY VILLAS

38 030175002865 ĐẶNG THỊ HOÀI HĐDC I-06 MYSTERY VILLAS

39 N1486296 PHẠM THỊ DUNG HĐDC I-07 MYSTERY VILLAS

40 013017596 LÊ THỊ LƯU HĐDC I-08 MYSTERY VILLAS

41 KJ0162161 LAM WAI KIT HĐDC I-09 MYSTERY VILLAS

42 022154487 NGUYỄN THỊ THU HÀ HĐMB I-13 MYSTERY VILLAS

43 079157001460 HUỲNH THỊ MƯỜI HĐMB I-15 MYSTERY VILLAS

44 225028687 NGUYỄN VĂN PHÙNG HĐMB I-17 MYSTERY VILLAS


45 001064002722 NGUYỄN HẢI PHONG HĐDC I-18 MYSTERY VILLAS

46 32B951106805 TÔ VĂN HUỲNH HĐDC J-02 MYSTERY VILLAS

47 281116888 NGUYỄN THỊ MINH HOÀHĐDC J-03 MYSTERY VILLAS

48 013037353 ĐINH VĂN LONG HĐMB J-04 MYSTERY VILLAS

49 307787042 TSAI KUAN PENG HĐMB J-05 MYSTERY VILLAS

50 490715582 NGUYỄN THỊ THANH DUHĐDC J-07 MYSTERY VILLAS

51 485751422 NGUYỄN TIẾN QUỐC HĐMB J-08 MYSTERY VILLAS

52 001173007798 CHU THỊ HƯƠNG QUỲNHHĐDC J-09 MYSTERY VILLAS

53 G55412473 HE, XINQUAN HĐDC J-15 MYSTERY VILLAS

54 024911518 VŨ DUY HẢI HĐDC J-17 MYSTERY VILLAS

55 201564699 NGUYỄN THỊ THIẾT HĐDC J-18 MYSTERY VILLAS

56 031038583 NGUYỄN THỊ NGỌC TÚ HĐMB K-03 MYSTERY VILLAS

57 013017596 LÊ THỊ LƯU HĐDC K-04 MYSTERY VILLAS

58 031038583 NGUYỄN THỊ NGỌC TÚ HĐMB K-05 MYSTERY VILLAS

59 030175002865 ĐẶNG THỊ HOÀI HĐDC K-06 MYSTERY VILLAS


60 023051524 MAI THỊ HỒNG HẠNH HĐDC K-07 MYSTERY VILLAS

61 030175002865 ĐẶNG THỊ HOÀI HĐDC K-08 MYSTERY VILLAS

62 001061002285 NGUYỄN VĂN DUẨN HĐMB K-09 MYSTERY VILLAS

63 020677512 LÊ NGỌC ĐÀO HĐDC K-15 MYSTERY VILLAS

64 301380962 LÊ BÌNH TRẠT HĐMB K-17 MYSTERY VILLAS

65 025178000309-024 PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢHĐDC L-02 MYSTERY VILLAS

66 021005724 NGUYỄN THỊ ĐÀO HĐMB L-04 MYSTERY VILLAS

67 024395920 NGUYỄN THỊ CHÂM HĐMB L-06 MYSTERY VILLAS

68 024958549 NGUYỄN TIẾN VŨ HĐMB L-07 MYSTERY VILLAS

69 025219281 NGUYỄN PHÚ QUÍ HĐDC L-11 MYSTERY VILLAS

70 020051182 NGÔ HỮU HOÀN HĐDC L-13 MYSTERY VILLAS

71 C74V6RLZV ZHOU, THUY NHU HUONHĐDC L-16 MYSTERY VILLAS

72 079177005073 LÊ THỊ MINH NGUYỆT HĐMB LK10-SaiGon Mystery Villa

73 023719240 TRẦN THỊ CẨM LINH HĐMB LK10-SaiGon Mystery Villa

74 034070003608 NGUYỄN VĂN THUẬT HĐMB LK10-SaiGon Mystery Villa


75 023719240 TRẦN THỊ CẨM LINH HĐMB LK10-SaiGon Mystery Villa

76 N1262106 VŨ VĂN QUẢNG HĐMB LK1-1SaiGon Mystery Villa

77 025029616 PHẠM THỊ PHƯƠNG THI HĐMB LK11-SaiGon Mystery Villa

78 025029616 PHẠM THỊ PHƯƠNG THI HĐMB LK11-SaiGon Mystery Villa

79 025029616 PHẠM THỊ PHƯƠNG THI HĐMB LK11-SaiGon Mystery Villa

80 025029616 PHẠM THỊ PHƯƠNG THI HĐMB LK11-SaiGon Mystery Villa

81 025029616 PHẠM THỊ PHƯƠNG THI HĐMB LK11-SaiGon Mystery Villa

82 025029616 PHẠM THỊ PHƯƠNG THI HĐMB LK11-SaiGon Mystery Villa

83 025029616 PHẠM THỊ PHƯƠNG THI HĐMB LK11-SaiGon Mystery Villa

84 025029616 PHẠM THỊ PHƯƠNG THI HĐMB LK11-SaiGon Mystery Villa

85 024620017 TRẦN VŨ LẠC HĐMB LK1-1SaiGon Mystery Villa

86 025029616 PHẠM THỊ PHƯƠNG THI HĐMB LK11-SaiGon Mystery Villa

87 022799635 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VYHĐMB LK1-1SaiGon Mystery Villa

88 025029616 PHẠM THỊ PHƯƠNG THI HĐMB LK11-SaiGon Mystery Villa

89 142720946 ĐINH THỊ PHƯƠNG NGA HĐMB LK1-1SaiGon Mystery Villa


90 025029616 PHẠM THỊ PHƯƠNG THI HĐMB LK11-SaiGon Mystery Villa

91 023724628 PHẠM THỊ HẰNG HĐMB LK1-1SaiGon Mystery Villa

92 025029616 PHẠM THỊ PHƯƠNG THI HĐMB LK11-SaiGon Mystery Villa

93 025393471 TRẦN VĂN CHÁNH HĐMB LK1-2SaiGon Mystery Villa

94 023469126 LƯƠNG ĐÌNH LÂM HĐMB LK1-3SaiGon Mystery Villa

95 025383830 PHẠM LÊ VÂN HĐMB LK2-1SaiGon Mystery Villa

96 023098119 TRANG THÀNH HĐMB LK2-1SaiGon Mystery Villa

97 022795978 TRANG PHƯƠNG HĐMB LK2-1SaiGon Mystery Villa

98 022795978 TRANG PHƯƠNG HĐMB LK2-1SaiGon Mystery Villa

99 023289303 PHÙNG GIA TRÍ HĐMB LK2-1SaiGon Mystery Villa

### N1261336 PHẠM VĂN HUY HĐMB LK3-1SaiGon Mystery Villa

### 038160002087 CHU THỊ THU HĐMB LK3-3SaiGon Mystery Villa

### 023880421 VÕ ANH TUYỀN HĐMB LK4-1SaiGon Mystery Villa

### 052080000060 VĂN CÔNG HÙNG HĐMB LK4-2SaiGon Mystery Villa

### 024467613 NGUYỄN VĂN GIÀU HĐMB LK5-3SaiGon Mystery Villa


### 023753454 NGUYỄN DUY PHONG HĐMB LK7-1SaiGon Mystery Villa

### 023506760 PHAN ANH TUẤN HĐMB LK7-3SaiGon Mystery Villa

### 181570790 NGUYỄN THỊ LAI HĐMB LK7-3SaiGon Mystery Villa

### 022843271 ĐẶNG ĐÌNH TUẤN HĐMB LK7-3SaiGon Mystery Villa

### 025959585 TRƯƠNG THỊ KIM LOANHĐMB LK9-1SaiGon Mystery Villa

### 340161085 NGUYỄN THÀNH LẠC HĐMB M-01 MYSTERY VILLAS

### 049161000072 NGUYỄN THỊ HIỆP HĐDC M-02 MYSTERY VILLAS

### 001064002722 NGUYỄN HẢI PHONG HĐDC M-04 MYSTERY VILLAS

### 013037396 NGUYỄN ĐÌNH ĐẠI HĐDC N-02 MYSTERY VILLAS

### 025559036 TRƯƠNG THỊ BÍCH TUYỀHĐDC N-03 MYSTERY VILLAS

### 011291886 QUẢN THỊ KIM OANH HĐMB N-04 MYSTERY VILLAS

### 025436412 CAO PHỤNG NGUYÊN BÌHĐDC N-05 MYSTERY VILLAS

### 025436412 CAO PHỤNG NGUYÊN BÌHĐDC N-06 MYSTERY VILLAS

### 025436412 CAO PHỤNG NGUYÊN BÌHĐDC N-07 MYSTERY VILLAS

### 024799874 ĐỖ THỊ VƯỢNG TƯ HĐDC O-01 MYSTERY VILLAS


### 024177154 HUỲNH TRÍ DŨNG HĐMB O-02 MYSTERY VILLAS

### 020930959 TRẦN VĂN DŨNG HĐDC O-03 MYSTERY VILLAS

### 025509032 PHẠM NGỌC TRUNG HĐDC O-04 MYSTERY VILLAS

### 019173000213-025 NGUYỄN THỊ THANH THHĐMB O-05 MYSTERY VILLAS

### 017525254 TRỊNH NGỌC ANH HĐMB P-02 MYSTERY VILLAS

### 033071001628 HỒ HẢI QUẢNG HĐMB P-03 MYSTERY VILLAS

### 023069416 CTY TNHH MTV ĐẠI VẠNHĐMB P-04 MYSTERY VILLAS

### 012835452 TRẦN MINH ĐỨC HĐMB P-05 MYSTERY VILLAS

### 001064002722 NGUYỄN HẢI PHONG HĐDC P-06 MYSTERY VILLAS


84903757930 26 Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Kao. Q.1, TP.HCM

84965926868 7/26 Đường E1 Cộng Hòa, Phường 13, Q.Tân Bình, TP.HCM đã kết bạn zalo, mai báo gi

84918491495 T080702 TimesCity, 458 Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

84975868479 14 Nguyễn Trinh Tiếp, P.Ba Đình, Tp.Thanh Hóa, Thanh Hóa đã mua b2-38

84977127777 74 Đường số 3, KDC Trung Sơn, Xã Bình Hưng, H. Bình Chánh, TP.HCM

84909554481 Park 6 Lầu 2 căn 08B, Vinhome Central Park 208 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.H

Kiot 18 chợ Đồng Xuân, Q.Hoàn Kiếm, HN


84968607673

913631368 - 84918 988 539 (Saigon


66 Trệt
mystery)
- Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

84933133323 DD15 Bạch Mã, P.15, Q.10, TP.HCM k qtam

84918519318-84961828492
100 Đường 29, Kp2,P.Linh Đông, Q. Thủ Đức, Tp.HCM

84933133323 - Chị Đào


DD15 Bạch Mã, P.15, Q.10, TP.HCM

84989146777 Ko gửi thư

84906409999 Tiệm vàng Ngọc Linh, Thị trấn Kiến Đức, Đăk R Lấp, Đăk Nông

840913630422 6/52 Bình Đường 4, P.An Bình, Tx Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
84903327898 465/18 (439B33 số Cũ) Phan Văn Trị, P.5, Q. Gò Vấp, TP.HCM

84915742277 105 Đường số 5, KDC Trung Sơn, Xã Bình Hưng, H. Bình Chánh, TP.HCM

84913286531 BT 14-17 Khu đô thị Phước Long, P. Phước Long, Nha Trang, Khánh Hòa

84903526536 42 Trần Phú, Tp Nha Trang, , Khánh Hòa

84903846902-84903764282
4/4/5 Đường số 3, KP5, Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

84915742299 105 Đường số 5, KDC Trung Sơn, P.Bình Hưng, Q.Bình Chánh, TP hỏi sếp

84901187375 641 Phan Văn Trị, P.7, Q. Gò Vấp, TP.HCM mai lên mở bán

84908979714 578/1 Lê Quang Định, P.15, Q. Gò Vấp, TP.HCM

84937465588 14 Lô A1, KP3, P. Tam Bình, Q. Thủ Đức, TP.HCM

84934562199 Phòng 503 C/c Mỹ Đình Plaza, 138 Phố Trần Bình, , Q. Từ Liêm, Hà Nội

84989146777 KO gửi thư

84901751319 9 Đường số 9, KP3, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM

84916066585 Thôn Hương Mạc, Xã Hương Mạc, Thị Xã Từ Sơn, Bắc Ninh

84915188866 9.7 CC 4 Nguyễn Đình Chiểu, P. ĐaKao, Q.1, TP.HCM

84903277949 Phòng 1710 C/c 170 La Thành, P.Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa, Hà Nội
84905431619 158/5 Hương Lộ, P. Ngọc Hiệp, TP Nha Trang, Khánh Hòa

84968115677 1261 Đại lộ Hùng Vương, P. Cam Phúc Cam, Cam Ranh, Khánh Hòa

84913462409 1261 Đại lộ Hùng Vương, P. Cam Phúc Cam, Cam Ranh, Khánh Hòa có đặt 1 nền rồi

84903864282 204A Ba Đình, P.10, Q.8, TP.HCM

84942847580 46 Kim Đồng, Thị Trấn Tịnh Biên, , Huyện Tịnh Biên, An Giang đã đặt chỗ, mai có giá báo

ư KO gửi thư

84986489965 100/120 Thích Quảng Đức, P.5, Q.Phú Nhuận, TPHCM muốn bán

84975155989 6A Ngõ Lò Lợn, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

84974861871 P.2002 Tòa nhà C'land 81 Lê Đức Thọ, P. Mỹ Đình, Q.Từ Liêm, Hà Nội

841653967735 ko gửi thư

841212796868 Số nhà 17, Ngõ 108B, Đường Nguyễn Trãi, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

Flat D, 12/F, Block 2, Tai Ping Ind. Centre, 55 Ting Kok Road,Tai Po, N.T.,Hong Kong, , ,

84903846830 662 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Quận 3, Tp.HCM

84919613877 L6 Thất Sơn, P.15, Q.10, TP.HCM

84987979970 12/2 Hoàng Hoa Thám, P. Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa k nghe
84964142266 8/102 Phố Hoàng Như Tiếp, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, Hà Nội

84989146777 KO gửi thư

84907452625 Ô 35A DC 10, KDC Vietsing Ấp 4, P.An Phú, TX Thuận An, Bình Dương

84916843695 Phòng 203-K2, Tập thể Thành Công, P. Thành Công, Q. Ba Đình, Hà kết bạn zalo

84909261786 A3-3308F C/C Era Town, 15B Phạm Hữu Lầu, Nhà Bè, TP.HCM

Bạn sếp A Cường

0018322825710-84901145377
ko gửi thư

84909001608 R4-93 KP Nội Khu Hưng Gia 3, P. Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP.HCM

8676022258119 370/30 Hương Lộ 2, P.Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Tp.HCM

84976965479 Số 29 Đường số 7, Khu TTHC, KP Nhi Đồng 2, P. Dĩ An, Dĩ An, Bình Dương

84983778645 1/17/14 Đường số 10, Phường 8, Quận Gò Vấp, Tp. HCM

841696968166 21/52 Ngô Gia Tự, , Q. Hải An, Hải Phòng

841212796868 Số nhà 17, Ngõ 108B, Đường Nguyễn Trãi, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

841696968166 21/52 Ngô Gia Tự, , Q. Hải An, Hải Phòng

84974861871 P.2002 Tòa nhà C'land 81 Lê Đức Thọ, P. Mỹ Đình, Q.Từ Liêm, Hà Nội
84909003939 181/31/17A Bình Thới, P.9, Q.11, TPHCM

84974861871 P.2002 Tòa nhà C'land 81 Lê Đức Thọ, P. Mỹ Đình, Q.Từ Liêm, Hà Nội

84989153948 Số 342, Đường Hoàng Công Chất, Tổ 9, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

84933133323 DD15 Bạch Mã, P.15, Q.10, TP.HCM

84988883252 Số 90 Quốc Lộ 62 Ấp Gò Dưa, Xã Bình Hiệp, Thị Xã Kiến Tường, L đ

84906930242 287/14/10 Chu Văn An, P.12, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

84913911809 N17 Đường số 8 KDC 13E, P.Phong Phú B, Q. Bình Chánh, TP.HCM

84989167203 6.19 C/C Vãn Đô, 348 Bến Vân Đồn, P.1, Q.4, TP.HCM

84912797999 15.06A C/C Flemington, 184 Lê Đại Hành, P.15, Q.11, TP.HCM

84939618468 57A Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

84914949033 45/18/12 Nguyễn Phúc Chu, P.15, Q. Tân Bình, TP.HCM

491637722188 FRIEDRICH-KARL-STR.262F.50735/COLOGNE, GERMANY

84932 787 859 81 Đường Số 19, Khu Phố 5, Phường An Phú, Quận 2, TP. HCM

84946990020 103/26 Văn Thân, Phường 8, Quận 6, Tp.HCM

84933 331 226 8B Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, TP. HCM muốn bán nhưng đang quạ
84946990020 103/26 Văn Thân, Phường 8, Quận 6, Tp.HCM

84918 904 644 Số 40- Đường 30/04, Phường 9, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa- Vũng Tàu ( Người nhận: Đinh Trọng Ng

913631368 - 84918 988 539 (Saigon


66 Trệt
mystery)
- Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

913631368 - 84918 988 539 (Saigon


66 Trệt
mystery)
- Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

913631368 - 84918 988 539 (Saigon


66 Trệt
mystery)
- Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

913631368 - 84918 988 539 (Saigon


66 Trệt
mystery)
- Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

913631368 - 84918 988 539 (Saigon


66 Trệt
mystery)
- Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

913631368 - 84918 988 539 (Saigon


66 Trệt
mystery)
- Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

913631368 - 84918 988 539 (Saigon


66 Trệt
mystery)
- Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

913631368 - 84918 988 539 (Saigon


66 Trệt
mystery)
- Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

84913855030 196 Lãnh Binh Thăng, P.13, Quận 11, TP.HCM

913631368 - 84918 988 539 (Saigon


66 Trệt
mystery)
- Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

84909624299 Số nhà 026, Khu Biệt Thự Phú Gia, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP. HCM

913631368 - 84918 988 539 (Saigon


66 Trệt
mystery)
- Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

84918 904 644 Đinh Trọng Nghĩa- Số 40 Đường 30/4, Phường 9- TP. Vũng Tàu, Bà CHƯA MUỐN BÁN
913631368 - 84918 988 539 (Saigon
66 Trệt
mystery)
- Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

84979093699 68/204 Trần Quang Khải, P.Tân Định, Quận 1, Tp.HCM chưa nghe

913631368 - 84918 988 539 (Saigon


66 Trệt
mystery)
- Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

84938528277 70-72 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 2, Quận 3, TP. HCM

8491 392 6193 495/8/21 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. HCM chưa có nhu cầu bán

84903002474 LE 04-39 Leexington, 67 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, TP. HCM

84918844991 129-131 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, TP. HCM

84918433223 129-131 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, TP. HCM

84918433223 129-131 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, TP. HCM #REF!

84903838531 63 Tạ Uyên, Phường 15, Quận 5, Tp.HCM #REF!

84918904644 Đinh Trọng Nghĩa, số 40, Đường 30/04, P.9, TP.Vũng Tàu, BR-VT

84898631284 P1712 Nhà 18T1 ĐTTH-NC Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

84908110123 20/3 Trần Ngọc Diện, Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM

84989122211 285/101/3 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP. HCM k

84903833470 35 Đường Số 11 ( Miếu Nổi), Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
84906 683 118 37F Ngô Tất Tố, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

8497 980 8358 Nhà Số 2, Đường Số 3, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. HCM

612/8 Võ Văn Kiệt, P. Cầu Kho, Quận 1, TP. HCM


8498 888 9899

84903615722 50 Đường C12, Hẻm Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. HCM

+84945885234 47 Đường 28, Cư Xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP. HCM

841226830439 127 Khóm 2, TT.Lai Vung, H.Lai Vung, T.Đồng Tháp

84903843870 Số 22 Đường 11, KDC Conic, Nguyễn Văn Linh, Xã Phong Phú, H. Bình Chánh, TP.HCM

84964142266 8/102 Phố Hoàng Như Tiếp, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, Hà Nội đã kết bạn zalo, thông báo

84915010699 Nguyễn Đình Đại - Tổng Cty Công nghiê ̣p Tàu thủy 172 Phố Ngọc khánh, , Q. Ba Đình, Hà Nội

84918299337 08N10 Mega RuBi Khang Điền, P. Phú Hữu, Q.9, TP.HCM

84982580398 Người nhận Đinh Văn Thịnh, 33 Yết Kiêu, P. Vạn Thắng, Tp. Nha Trang,
đã đặt
Khánh
3 nền,Hòa 
mai có giá bá

84913900900 1/57/2 Đường Trục, P.13, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

84913900900 1/57/2 Đường Trục, P.13, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

84913900900 1/57/2 Đường Trục, P.13, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

84903504504 8 Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa


84913914761 509 Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

84983673398 599 Đoàn Văn Bơ, P.18, Q.4, Tp. HCM

8412866444444 1406 CC Ruby 2, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

84973939111 A25-03 C/c Thảo Điền Pearl, Số 12 Quốc Hương, , Q.2, TP.HCM

84904166095 804 Nhà NƠ 4, KĐT Pháp Vân Tứ Hiệp, P.Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

84903452020 Số 24 Ngõ 603 Đường Lạc Long Quân, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, Hà Nội

84903757930 26 Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Kao. Q.1, TP.HCM

84868115599 Số 23 Lô BT3, KĐT Pháp Vân Tứ Hiệp, Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

84964142266 8/102 Phố Hoàng Như Tiếp, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, Hà Nội k mua, kết bạn zalo
ukm

đã kết bạn zalo, mai báo giá

đã mua b2-38

P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM


mai lên mở bán
có đặt 1 nền rồi

đã đặt chỗ, mai có giá báo

, N.T.,Hong Kong, , ,
kết bạn zalo
muốn bán nhưng đang quạo
gười nhận: Đinh Trọng Nghĩa)

chưa bán lại

CHƯA MUỐN BÁN


chưa có nhu cầu bán

#REF!

#REF!
ình Chánh, TP.HCM

đã kết bạn zalo, thông báo rổ hàng.

ánh, , Q. Ba Đình, Hà Nội

đã đặt 3 nền, mai có giá báo


k mua, kết bạn zalo