Sie sind auf Seite 1von 117

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG THỎA ĐIỀU KIỆN KHÁCH HÀNG

HỌ TÊN KH IN HOA KHÔNG


STT HỌ TÊN KH MÃ KH CMND
DẤU

THƯ
1 HUYNH THI NGHIA HUYNH THI NGHIA 003999 023181743
2 NGUYEN NGOC ANH NGUYEN NGOC ANH 005578 022396805
3 PHAM NGOC DUNG PHAM NGOC DUNG 005613 023785240
4 NGUYEN HAI NGOC NGUYEN HAI NGOC 005240 020306538
5 DAO THI THUAN DAO THI THUAN 003385 020081566
6 NGUYEN THI DO QUYEN NGUYEN THI DO QUYEN 003221 024176456
7 PHAN CUU LONG PHAN CUU LONG 002493 025009751
8 DUONG QUOC KHAI DUONG QUOC KHAI 006469 020831407
9 BUI THI MAI BUI THI MAI 002127 020999509
10 LUONG THI HONG HANH LUONG THI HONG HANH 009305 022410798
11 LIEU TRUNG BAO LIEU TRUNG BAO 006004 021654650
12 DANG STEVEN ANH DANG STEVEN ANH 003717 P448213353
13 NGUYEN THI MONG TUYENGUYEN THI MONG TUYEN002749 362019466
14 NGUYEN VAN TOAN NGUYEN VAN TOAN 001933 020578102
15 DUONG HONG THAM DUONG HONG THAM 002931 020578101
16 TRAN HONG VAN TRAN HONG VAN 006002 022949762
17 TRAN HUU TIN TRAN HUU TIN 002720 022417334
18 VO THI NGA VO THI NGA 005605 020309264
19 TRAN KHA TIEN TRAN KHA TIEN 007230 385032631
20 TRAM THI THANH NHAN TRAM THI THANH NHAN 008579 020114254
21 LUONG THI KIM LIEN LUONG THI KIM LIEN 001175 021663236
22 DO VAN HOA DO VAN HOA 007226 020301160
23 NGO DOAN LAM NGO DOAN LAM 001568 022421566
24 CAO NGUYEN MINH THI CAO NGUYEN MINH THI 001668 024528021
25 NGUYEN QUOC TUE NGUYEN QUOC TUE 003151 205016762
26 TIEU NHU TUAN TIEU NHU TUAN 001576 308515485
27 TRANG THANH PHUONG TRANG THANH PHUONG 005583 023472429
28 NGUYEN THI MY NGA NGUYEN THI MY NGA 003980 023971357
29 TRAN DANG TRAI TRAN DANG TRAI 009727 020425346
30 PHAM THI THU HA PHAM THI THU HA 009573 020162900
31 HA THI XUAN HA THI XUAN 008678 020296288
32 LE THI TUYET LE THI TUYET 003156 020816179
33 NGUYEN THI KIM TUYEN NGUYEN THI KIM TUYEN 004733 022046657
34 TRAN KIM LONG TRAN KIM LONG 001988 020073259
35 LE TUAN ANH LE TUAN ANH 002873 023669911
36 NGUYEN THI ANH MAI NGUYEN THI ANH MAI 002875 020160176
37 LY MINH ANH LY MINH ANH 005285 025500073
38 DANG THI HUU TUYET DANG THI HUU TUYET 001268 021654683
39 DOAN THI LINH DOAN THI LINH 008436 023000592
40 KIEU PHUONG THAO KIEU PHUONG THAO 003656 022596119
41 NGUYEN THI HAI NGUYEN THI HAI 001272 020593041
42 LE CONG ANG LE CONG ANG 006967 020033327
43 NGUYEN THI MINH PHUO NGUYEN THI MINH PHUON 004298 020199685
44 TRAN HUY HOAN TRAN HUY HOAN 004323 023423558
45 NGO THI MINH NGO THI MINH 002868 020403640
CHỊ THANH
46 VU KIM BA VU KIM BA 009608 023740349
47 TRANG HONG HUONG TRANG HONG HUONG 008102 020448375
48 PHAM KIEU HANH PHAM KIEU HANH 003201 023127771
49 PHAM MINH ANH PHAM MINH ANH 004065 023459295
50 TRAN THI QUYEN TRAN THI QUYEN 006112 023411502
51 NGUYEN DUC TOAN NGUYEN DUC TOAN 001267 012351916
52 LAM THANH TU LAM THANH TU 002673 023091202
53 TRUONG CHI TRUNG TRUONG CHI TRUNG 004030 020543579
54 NGO THANH NHA NGO THANH NHA 002546 022160158
55 TRAN THI KIM ANH TRAN THI KIM ANH 006047 020339397
56 NGUYEN NGUYET LOAN NGUYEN NGUYET LOAN 001274 023985333
57 THIEU TAN CUONG THIEU TAN CUONG 005076 205063661
58 LAM KIEN DINH LAM KIEN DINH 006157 021445688
59 NGUYEN THI LOAN NGUYEN THI LOAN 007266 024672735
60 TRAN DUC BINH TRAN DUC BINH 004495 022183865
61 TRAN THI THANH XUAN TRAN THI THANH XUAN 001245 024973080
62 NGUYEN THI PHUONG NGNGUYEN THI PHUONG NGA 002607 023960869
63 NGUYEN THI KIM LIEN NGUYEN THI KIM LIEN 002722 020472285
64 LE THI NGOC DIEP LE THI NGOC DIEP 007426 020108314
65 NGUYEN DAI THAO NGUYEN DAI THAO 006955 022891257
66 TRAN THI HONG NGA TRAN THI HONG NGA 001151 024007917
67 HUYNH PHUONG DUY HUYNH PHUONG DUY 005266 023315064
68 TRAN THANH TAM TRAN THANH TAM 001230 024059876
69 LE MINH TIEN LE MINH TIEN 008335 022992649
70 HUYNH MINH HOANG HUYNH MINH HOANG 005619 023094956
71 LY TANG MAU LY TANG MAU 002280 245189590
72 NGUYEN THI NAM PHUONNGUYEN THI NAM PHUONG007062 023434664
73 PHAM THANH BAO PHAM THANH BAO 005528 022543877
74 HUYNH THI BICH LOAN HUYNH THI BICH LOAN 005544 020708924
75 TRINH THI NGOC TRAM TRINH THI NGOC TRAM 007191 020687481
76 PHAM THI LY PHAM THI LY 009847 025169339
77 TRAN THI LIEU TRAN THI LIEU 007206 385006690
78 TRUONG HUE VAN TRUONG HUE VAN 002308 024158112
79 HOANG ANH THU HOANG ANH THU 001254 020680953
80 NGUYEN THI YEN NGUYEN THI YEN 009564 021100702
81 LE VAN PHUONG LE VAN PHUONG 009394 021106792
82 BUI THANG LOI BUI THANG LOI 003188 020172417
83 LE THI KIM THUY LE THI KIM THUY 006420 020358608
84 NGUYEN QUANG THANH NGUYEN QUANG THANH 003121 020048451
85 PHAM THI KIM NGAN PHAM THI KIM NGAN 005545 022204339
86 TRUONG NGOC MINH TRUONG NGOC MINH 006338 020049635
87 CHUNG PHUNG ANH CHUNG PHUNG ANH 001538 021815403
88 NGUYEN THI MAI LOAN NGUYEN THI MAI LOAN 002793 022414059
89 TRAN THI DIEU AO TRAN THI DIEU AO 008249 023028734
90 NGUYEN THI GIOI NGUYEN THI GIOI 007297 021681528
ANH TÚ
91 NGUYEN THI HONG THU NGUYEN THI HONG THU 008433 021230775
92 PHAM NHUT BINH MINH PHAM NHUT BINH MINH 008520 023146339
93 TRAN HONG DIEM CHAU TRAN HONG DIEM CHAU 005656 024490851
94 HONG THI KIM TUYEN HONG THI KIM TUYEN 007066 022775899
95 LAI VAN LONG LAI VAN LONG 005410 023240998
96 PHAM TUYET PHUONG PHAM TUYET PHUONG 002183 025484267
97 NGO NHAN BAO CHI NGO NHAN BAO CHI 003815 022255069
98 LE THI THUY NGA LE THI THUY NGA 002144 023696678
99 VO THI MUOI VO THI MUOI 005423 020283415
100 DOAN THI TUAN MINH DOAN THI TUAN MINH 004641 021865659
101 HO THI MINH TUYEN HO THI MINH TUYEN 002191 022442194
102 NGUYEN PHUONG HUYENNGUYEN PHUONG HUYEN 009301 012908981
103 VU THI NGOC HIEN VU THI NGOC HIEN 004624 022721947
104 NGUYEN THI QUY NGUYEN THI QUY 004612 011198150
105 NGUYEN THI MY TIN NGUYEN THI MY TIN 003794 020022775
106 NGUYEN MINH THANH NGUYEN MINH THANH 006295 020140542
107 NGUYEN THI THANH THAONGUYEN THI THANH THAO 002186 022631359
108 NGUYEN VAN LIEN NGUYEN VAN LIEN 005413 022641537
109 TRAN THI PHUONG THAO TRAN THI PHUONG THAO 006266 024656942
110 LE HOANG BAO ANH LE HOANG BAO ANH 005614 201338597
111 AKIMOTO YASUKO AKIMOTO YASUKO 007085 TH6653092
112 HO THI PHUNG DUYEN HO THI PHUNG DUYEN 007078 024750725
113 TRAN QUOC TUAN TRAN QUOC TUAN 003024 022550664
114 NGUYEN THANH GIANG NGUYEN THANH GIANG 003745 023661790
115 QUACH VAN HANH QUACH VAN HANH 005016 020593255
116 PHAN THANH LONG PHAN THANH LONG 005420 023770744
117 NGUYEN VAN KHA NGUYEN VAN KHA 006287 021945462
118 NGUYEN THI PHUONG HONGUYEN THI PHUONG HOA002210 021228725
119 TRAN VAN DUNG TRAN VAN DUNG 004636 020698986
120 TRAN NGUY HONG NHUNTRAN NGUY HONG NHUNG003008 225305988
121 NGUYEN THI TRUONG XUNGUYEN THI TRUONG XUA 009294 022306200
122 DINH THI OANH DINH THI OANH 001446 020323501
123 TRAN THI NGOC ANH TRAN THI NGOC ANH 001439 020539362
124 TRUONG THE HUNG TRUONG THE HUNG 003026 024673581
125 HOANG VAN TOAN HOANG VAN TOAN 003823 022102655
126 NGUYEN THUY TRANG NGUYEN THUY TRANG 005398 023428659
127 HOANG THI PHUONG TRAMHOANG THI PHUONG TRAM 005396 025500892
128 HOANG THI BICH VAN HOANG THI BICH VAN 007145 022437424
129 BUI NGOC HOA BUI NGOC HOA 001344 020435055
130 LUONG THI BICH HA LUONG THI BICH HA 002261 020339336
131 TIEU THI MINH HUE TIEU THI MINH HUE 003881 022470504
132 PHAM THI LUYEN PHAM THI LUYEN 008389 022041993
133 NGUYEN THE KHAI NGUYEN THE KHAI 006357 020138384
134 DANG TANG PHUC DANG TANG PHUC 006340 023412144
135 PHAM KIM TAI PHAM KIM TAI 005474 020059470
136 NGUYEN THI KIM DUNG NGUYEN THI KIM DUNG 005471 021027341
ANH MẠNH
137 DUONG DUC HIEN DUONG DUC HIEN 004004 010110552
138 NGUYEN THI XUAN DUNGNGUYEN THI XUAN DUNG 008639 020927320
139 NGUYEN HOANG QUAN NGUYEN HOANG QUAN 003224 023944624
140 LE TRUONG SON LE TRUONG SON 006463 021075969
141 PHAM QUYNH ANH PHAM QUYNH ANH 001570 024745257
142 NGUYEN THI PHUONG SO NGUYEN THI PHUONG SONG005607 020555059
143 HUYNH THI NGHIA HUYNH THI NGHIA 006567 025401829
144 NGUYEN THI THANH TAM NGUYEN THI THANH TAM 008673 022314439
145 NGUYEN DINH TINH NGUYEN DINH TINH 006432 020137344
146 NGUYEN KIM HUONG NGUYEN KIM HUONG 006785 020079750
147 TON NU THI LAM PHUONGTON NU THI LAM PHUONG 003225 021959999
148 PHAM NGOC CAU PHAM NGOC CAU 004777 022644819
149 NGUYEN VAN THANH NGUYEN VAN THANH 008240 023161867
150 PHU THI KIM CUONG PHU THI KIM CUONG 007462 271530723
151 TRAN THI BICH THUY TRAN THI BICH THUY 006414 020516144
152 NGUYEN VAN TRUOC NGUYEN VAN TRUOC 002330 020053129
153 ELIZABETH CHU YUET HANELIZABETH CHU YUET HAN002495 025465344
154 NGUYEN THI CAM MY NGUYEN THI CAM MY 007216 023004849
155 LE THI KIM OANH LE THI KIM OANH 004040 020622402
156 LUONG THI THANH LOAN LUONG THI THANH LOAN 001143 N1165443
157 DUONG TO NU DUONG TO NU 006875 022821294
158 NGUYEN THI CHI NGUYEN THI CHI 002719 021851950
159 MATSUDA KEN MATSUDA KEN 008588 TZ0493260
160 NGUYEN DUC THANG NGUYEN DUC THANG 005446 024331390
161 LE THI PHUONG DUNG LE THI PHUONG DUNG 004980 022151171
162 TU LINH HE TU LINH HE 007124 022413267
163 HUYNH THI NGOC THUY HUYNH THI NGOC THUY 008672 021680981
164 TRAN DUC AN TRAN DUC AN 008547 023116705
165 MARY CHU YUET FAN (CHMARY CHU YUET FAN 009537 025465345
166 TRAN HONG THUY TRAN HONG THUY 009974 022412824
167 TRAN THI HANH PHUC TRAN THI HANH PHUC 005621 020785343
168 NGUYEN THI NGOC MAI NGUYEN THI NGOC MAI 004053 022387804
169 VUONG NGUYET HUE VUONG NGUYET HUE 009533 023361780
170 NGUYEN MINH HUNG NGUYEN MINH HUNG 007156 020736703
171 LE THI LANG LE THI LANG 002696 020453810
172 NGUYEN THI THANH PHUONGUYEN THI THANH PHUO 005956 020860405
173 NGUYEN XUAN HUE NGUYEN XUAN HUE 006841 020932590
174 HOANG GIA THAI HOANG GIA THAI 005960 020039259
175 VO HUU THIEN VO HUU THIEN 001899 020074566
176 NGUYEN THANH LAN NGUYEN THANH LAN 009969 273429454
177 LE THI TAN LE THI TAN 002751 020324939
178 DANG GIA TUAN DANG GIA TUAN 002747 024427735
179 PHAM VAN VINH PHAM VAN VINH 003476 020137359
180 DANG THANH PHUNG DANG THANH PHUNG 003524 020135306
181 NGUYEN THI KIM LOAN NGUYEN THI KIM LOAN 006009 021835929
182 LE VAN LOI LE VAN LOI 23863 020555252
ỀU KIỆN KHÁCH HÀNG VIP
MÃ ĐƠN
MÃ ĐV
TÊN ĐƠN VỊ VỊ CORE GHI CHÚ MÃ THẺ VIP
FCC

CN BEN
1 143 909530143121
THANH
CN BEN
1 143 909531143121
THANH
CN BEN
1 143 909532143121
THANH
CN BEN
1 143 909533143121
THANH
CN BEN
1 143 909534143121
THANH
CN BEN
1 143 909535143121
THANH
CN BEN
1 143 909536143121
THANH
CN BEN
1 143 909537143121
THANH
CN BEN
1 143 909538143121
THANH
CN BEN
1 143 909539143121
THANH
CN BEN
1 143 909540143121
THANH
CN BEN
1 143 909541143121
THANH
CN BEN
1 143 909542143121
THANH
CN BEN
1 143 909543143121
THANH
CN BEN
1 143 909544143121
THANH
CN BEN
1 143 909545143121
THANH
CN BEN
1 143 909546143121
THANH
CN BEN
1 143 909547143121
THANH
CN BEN
1 143 909548143121
THANH
CN BEN
1 143 909549143121
THANH
CN BEN
1 143 909550143121
THANH
CN BEN
1 143 909551143121
THANH
CN BEN
1 143 909552143121
THANH
CN BEN
1 143 909553143121
THANH
CN BEN
1 143 909554143121
THANH
CN BEN
1 143 909555143121
THANH
CN BEN
1 143 909556143121
THANH
CN BEN
1 143 909557143121
THANH
CN BEN
1 143 909558143121
THANH
CN BEN
1 143 909559143121
THANH
CN BEN
1 143 909560143121
THANH
CN BEN
1 143 909561143121
THANH
CN BEN
1 143 909562143121
THANH
CN BEN
1 143 909563143121
THANH
CN BEN
1 143 909564143121
THANH
CN BEN
1 143 909565143121
THANH
CN BEN
1 143 909566143121
THANH
CN BEN
1 143 909567143121
THANH
CN BEN
1 143 909568143121
THANH
CN BEN
1 143 909569143121
THANH
CN BEN
1 143 909570143121
THANH
CN BEN
1 143 909571143121
THANH
CN BEN
1 143 909572143121
THANH
CN BEN
1 143 909573143121
THANH
CN BEN
1 143 909574143121
THANH
CN BEN
1 143 909575143121
THANH
CN BEN
1 143 909576143121
THANH
CN BEN
1 143 909577143121
THANH
CN BEN
1 143 909578143121
THANH
CN BEN
1 143 909579143121
THANH
CN BEN
1 143 909580143121
THANH
CN BEN
1 143 909581143121
THANH
CN BEN
1 143 909582143121
THANH
CN BEN
1 143 909583143121
THANH
CN BEN
1 143 909584143121
THANH
CN BEN
1 143 909585143121
THANH
CN BEN
1 143 909586143121
THANH
CN BEN
1 143 909587143121
THANH
CN BEN
1 143 909588143121
THANH
CN BEN
1 143 909589143121
THANH
CN BEN
1 143 909590143121
THANH
CN BEN
1 143 909591143121
THANH
CN BEN
1 143 909592143121
THANH
CN BEN
1 143 909593143121
THANH
CN BEN
1 143 909594143121
THANH
CN BEN
1 143 909595143121
THANH
CN BEN
1 143 909596143121
THANH
CN BEN
1 143 909597143121
THANH
CN BEN
1 143 909598143121
THANH
CN BEN
1 143 909599143121
THANH
CN BEN
1 143 909600143121
THANH
CN BEN
1 143 909601143121
THANH
CN BEN
1 143 909602143121
THANH
CN BEN
1 143 909603143121
THANH
CN BEN
1 143 909604143121
THANH
CN BEN
1 143 909605143121
THANH
CN BEN
1 143 909606143121
THANH
CN BEN
1 143 909607143121
THANH
CN BEN
1 143 909608143121
THANH
CN BEN
1 143 909609143121
THANH
CN BEN
1 143 909610143121
THANH
CN BEN
1 143 909611143121
THANH
CN BEN
1 143 909612143121
THANH
CN BEN
1 143 909613143121
THANH
CN BEN
1 143 909614143121
THANH
CN BEN
1 143 909615143121
THANH
CN BEN
1 143 909616143121
THANH
CN BEN
1 143 909617143121
THANH
CN BEN
1 143 909618143121
THANH
CN BEN
1 143 909619143121
THANH
CN BEN
1 143 909620143121
THANH
CN BEN
1 143 909621143121
THANH
CN BEN
1 143 909622143121
THANH
CN BEN
1 143 909623143121
THANH
CN BEN
1 143 909624143121
THANH
CN BEN
1 143 909625143121
THANH
CN BEN
1 143 909626143121
THANH
CN BEN
1 143 909627143121
THANH
CN BEN
1 143 909628143121
THANH
CN BEN
1 143 909629143121
THANH
CN BEN
1 143 909630143121
THANH
CN BEN
1 143 909631143121
THANH
CN BEN
1 143 909632143121
THANH
CN BEN
1 143 909633143121
THANH
CN BEN
1 143 909634143121
THANH
CN BEN
1 143 909635143121
THANH
CN BEN
1 143 909636143121
THANH
CN BEN
1 143 909637143121
THANH
CN BEN
1 143 909638143121
THANH
CN BEN
1 143 909639143121
THANH
CN BEN
1 143 909640143121
THANH
CN BEN
1 143 909641143121
THANH
CN BEN
1 143 909642143121
THANH
CN BEN
1 143 909643143121
THANH
CN BEN
1 143 909644143121
THANH
CN BEN
1 143 909645143121
THANH
CN BEN
1 143 909646143121
THANH
CN BEN
1 143 909647143121
THANH
CN BEN
1 143 909648143121
THANH
CN BEN
1 143 909649143121
THANH
CN BEN
1 143 909650143121
THANH
CN BEN
1 143 909651143121
THANH
CN BEN
1 143 909652143121
THANH
CN BEN
1 143 909653143121
THANH
CN BEN
1 143 909654143121
THANH
CN BEN
1 143 909655143121
THANH
CN BEN
1 143 909656143121
THANH
CN BEN
1 143 909657143121
THANH
CN BEN
1 143 909658143121
THANH
CN BEN
1 143 909659143121
THANH
CN BEN
1 143 909660143121
THANH
CN BEN
1 143 909661143121
THANH
CN BEN
1 143 909662143121
THANH
CN BEN
1 143 909663143121
THANH
CN BEN
1 143 909664143121
THANH
CN BEN
1 143 909665143121
THANH
CN BEN
1 143 909666143121
THANH
CN BEN
1 143 909667143121
THANH
CN BEN
1 143 909668143121
THANH
CN BEN
1 143 909669143121
THANH
CN BEN
1 143 909670143121
THANH
CN BEN
1 143 909671143121
THANH
CN BEN
1 143 909672143121
THANH
CN BEN
1 143 909673143121
THANH
CN BEN
1 143 909674143121
THANH
CN BEN
1 143 909675143121
THANH
CN BEN
1 143 909676143121
THANH
CN BEN
1 143 909677143121
THANH
CN BEN
1 143 909678143121
THANH
CN BEN
1 143 909679143121
THANH
CN BEN
1 143 909680143121
THANH
CN BEN
1 143 909681143121
THANH
CN BEN
1 143 909682143121
THANH
CN BEN
1 143 909683143121
THANH
CN BEN
1 143 909684143121
THANH
CN BEN
1 143 909685143121
THANH
CN BEN
1 143 909686143121
THANH
CN BEN
1 143 909687143121
THANH
CN BEN
1 143 909688143121
THANH
CN BEN
1 143 909689143121
THANH
CN BEN
1 143 909690143121
THANH
CN BEN
1 143 909691143121
THANH
CN BEN
1 143 909692143121
THANH
CN BEN
1 143 909693143121
THANH
CN BEN
1 143 909694143121
THANH
CN BEN
1 143 909695143121
THANH
CN BEN
1 143 909696143121
THANH
CN BEN
1 143 909697143121
THANH
CN BEN
1 143 909698143121
THANH
CN BEN
1 143 909699143121
THANH
CN BEN
1 143 909700143121
THANH
CN BEN
1 143 909701143121
THANH
CN BEN
1 143 909702143121
THANH
CN BEN
1 143 909703143121
THANH
CN BEN
1 143 909704143121
THANH
CN BEN
1 143 909705143121
THANH
CN BEN
1 143 909706143121
THANH
CN BEN
1 143 909707143121
THANH
CN BEN
1 143 909708143121
THANH
CN BEN
1 143 909709143121
THANH
CN BEN
1 143 909710143121
THANH
CN BEN
1 143 Chuyển về 909711143121
THANH
ĐỊA CHỈ SỐ ĐT

144 NGUYỄN TRÃI, P.BẾN THÀNH, Q.1, HCM 0986426375


408 LÊ VĂN LƯƠNG P.TÂN HƯNG Q.7 0913692082
385/21 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P5, Q3 0989112464
112 LẦU 3 AN DƯƠNG VƯƠNG P9 Q5 0902.739.669
34 LÊ VĂN SĨ, P.11, Q.PN 0982205610
71A ĐƯỜNG 3/2, P.11, Q.10 01695448899
271 ĐƯỜNG 9A, KDC TRUNG SƠN, BÌNH HƯNG, BÌNH CHÁNH 0903921898
6-A1 ĐƯỜNG 48, KHU TÂN QUI ĐÔNG, P.TÂN PHONG, Q.7 0903733443
152 NGUYỄN THÁI BÌNH P.NGUYỄN THÁI BÌNH Q.1 0903050152
77 PASTEUR, P.BẾN NGHÉ, Q.1 0909399963
R201HƯNG GIA 4-GÓC BÙI BÀNG ĐOÀN-PHAN THIÊN ÍCH-PMH-Q7 0918999989
55BIS B NGUYỄN THÔNG, P.9, Q.3 0937203333
A9-01 NGUYỄN BÍNH, P.TÂN PHONG, Q.7, TP.HCM. 0902818899
274 NAM KỲ KHỞI NGHĨA, P.8, Q.3 0907582470
274 NAM KỲ KHỞI NGHĨA, P.8, Q.3 0909854676
112/23 NGUYỄN VĂN HƯỞNG, P.THẢO ĐIỀN, Q2 0903381515
280/13 NGUYỄN TẤT THÀNH ,P13,Q4,TPHCM. 0903977944
42/5 TRẦN ĐÌNH XU , P. CÔ GIANG, Q.1 0903651056
16I LẠC LONG QUÂN, P5, Q11 0918070989
26/18BIS ĐINH TIÊN HOÀNG, P.1, Q.BÌNH THẠNH 0919170957
106 LÔ A C/CƯ NGUYỄN THIỆN THUẬT, P1,Q3, TP.HCM 0932075456
31 PHÓ ĐỨC CHÍNH Q.I TP HCM 0
3 LÝ TỰ TRỌNG P. BẾN NGHÉ QUẬN 1 0
112/23 NGUYỄN VĂN HƯỞNG, P. THẢO ĐIỀN, Q2, TP.HCM 0905113232
221/9 VƯỜN LÀI, P.PHÚ THỌ HÒA, Q.TÂN PHÚ, TPHCM 0914135888
357 LÊ VĂN LƯƠNG, P.TÂN QUY, Q.7 HCM 0913001957
#N/A #N/A
#N/A #N/A
17 LUONG HUU KHANH P.PNLAO Q1 0913883364
132 TRẦN KẾ XƯƠNG, P.7, Q.PN 0963.44.55.60
8/7 TRẦN ĐÌNH XU, P.CẦU KHO, Q1 0903.723.246
10 DIÊN HỒNG, P1, BT 0
15 BÌNH TÂY, P.1,Q. 6, HCM 0908226458
58/14 THÀNH THÁI-P12-Q10 0913912007
4/15 VƯỜN LÀI, TÂN THÀNH, TÂN PHÚ 0903072275
253 VĨNH VIỄN P4, Q10 , TP HCM 0903702763
C/C H2 VĨNH KHÁNH, 504.VK, P8, Q4 0908907782
R201 HƯNG GIA 4-GÓC BÙI BÀNG ĐOÀN,PHAN THIÊN ÍCH, PMH,Q7 0908358288
602 ĐIỆN BIÊN PHỦ,P11,Q10 0914531781
59/43B PHẠM VIẾT CHÁNH,P NGUYỄN CƯ TRINH,Q1 0958227272
453/62 LÊ VĂN SỸ-P12-Q3 0909211958
130/34 LÊ QUỐC HƯNG, P12, Q4 0
274 NAM KỲ KHỞI NGHĨA, P.8, Q.3 0907215525
230/19 PASTEUR, P6, Q3 0
97 MẠC THỊ BƯỞI, P.BẾN NGHÉ, Q.1 01284205753

2/114 NGUYỄN GIA THIỀU, P6, Q3 0903925866


246 BÙI VIỆN-P.PHẠM NGŨ LÃO-Q1-HCM 0
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
172/26 TRẦN PHÚ, P.9, Q.5, HCM 0903700913
55 NGUYỄN HUỆ, P.BẾN NGHÉ, QUẬN 1 0913923399
36 ĐỒNG KHỞI, P.BẾN NGHÉ, Q.1 0
417 HUỲNH VĂN BÁNH P11 QPN 0907224939
134/11 THÀNH THÁI, P12, Q10 0913.920.827
51 ĐƯỜNG 3/2, P. 11, Q.10 0908231342
103 NGUYỄN VĂN THỦ, P.ĐAKAO, Q.1 0913925888
267 PHẠM NGŨ LÃO, P. PHẠM NGŨ LÃO, Q.1 0903188443
289-291 ĐƯỜNG 3-2, P.11 Q.10 HCM 0903802458
524/1/3 LÔ H , NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P4, Q3, TPHCM 0
66 CHIÊU ANH CÁC, P5, Q5 01248259329
CC 274 PHÒNG 8 NAM KỲ KHỞI NGHĨA, QUẬN 3 0937 028 420
30/9 PHÙNG VĂN CUNG, P.7, Q.PHÚ NHUẬN 0908752743
61/15 DẠ NAM, P.2, Q.8 TPHCM 0988546698
252 A LÊ THÁNH TÔN , Q.1 0913118399
24 HỒ TÙNG MẬU, QUẬN 1 0934099779
250 NGUYỄN T-M-KHAI , P6, Q3, TP.HCM 0908121239
20/24F , P.16, Q. GÒ VẤP, HCM 0932222211
Á.4 LÝ VĂN PHƯỚC ,P.TÂN ĐỊNH,Q1,TPHCM 0909022113
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
449/38 SƯ VẠN HẠNH, P.12, Q.10, HCM 0984725641
436B/9 ĐƯỜNG 3/2 -P12-Q10 0989183827
54 PHẠM HỒNG THÁI,Q.1 0908585025
16I LẠC LONG QUÂN Q11 0
83 NGUYỄN HUỆ, P.BẾN NGHÉ, Q1 0903330193
2B PHẠM HỮU CHÍ-F12-Q5 0918828282
903/37 KHU PHỐ 4, P.TÂN HƯNG, Q7, TPHCM 0918366363
187B TRẦN XUÂN SOẠN, P.TÂN THUẬN TÂY, Q.7 0903630402
233 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.6, Q.3 0903726830
149/22 TÔN THẤT THUYẾT, P.15, Q.4 0913.911279
88 LÊ VĂN SỸ,P.11.Q.PN, 0903634651
206 LÔ 10 CƯ XÁ THANH ĐA Q.BT 0908298772
199 CALMETTE, P.NGUYỄN THÁI BÌNH, Q1 0918045127
24C/3 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, P.QUANG VINH, BIÊN HÒA 0913684913
74-76 PHẠM HỒNG THÁI, P.BẾN THÀNH,Q .1 0903772553
12 ĐƯỜNG 9, KDC CONIC, XÃ PHONG PHÚ, H. BÌNH CHÁNH 0
274 (P 12) NAM KỲ KHỞI NGHĨA, P8, Q3 0907782596

274 NAM KỲ KHỞI NGHĨA-P8-Q3 (PHÒNG 3) 0903003609


80 LÊ LAI, Q1 0
109/30 LÊ QUỐC HƯNG, P.12, Q.4 01267830291
120 NGUYỄN THIỆN THUẬT, P2, Q3 0903802081
330 TÂN PHƯỚC, P.7, Q.10 0903934577
39 VẠN TƯỢNG, P.13, Q.5, TP.HCM 01284020266
C/C MỸ ĐỨC, LẦU 18.1 BLOOK D2, P.21, Q. BÌNH THẠNH 0989113368
#N/A #N/A
351/1/4 LẠC LONG QUÂN P.5 Q.11 0909315686
3F KHU TÂN QUY ĐÔNG, PHƯỜNG TÂN PHONG , QUẬN 7 0903600808
29F NGÔ TẤT TỐ,P.22,Q.BTHẠNH,TPHCM 0933711263
TẦNG 5, 46-48 PHẠM HỒNG THÁI, P.BẾN THÀNH, Q.1 0983585688
166/82 ĐOÀN VĂN BƠ, P14, Q4 0989.282.963
12B TRẦN PHÚ, P4, Q5 0
446 NƠ TRANG LONG P13 Q.BÌNH THẠNH 0909231489
157A NGUYỄN TRÃI, P.2,Q .5 0907722807
89, 1 PHẦN, T1+ LỬNG ĐỒNG KHỞI, P.BẾN NGHÉ, Q1 0907072999
105/2 VƯỜN CHUỐI, P.4, Q.3 TPHCM 0918802522
289/16 NGUYỄN TIỂU LA, P.8, Q.10 0908299227
47/2/47A BÙI ĐÌNH TÚY, P 24, BÌNH THẠNH 0903842727
41 MỸ QUANG, PHÚ MỸ HƯNG, Q.7 TPHCM 0903787804
LẦU 13 NHÀ SỐ 18 LÔ H3 CAO ỐC HOÀNG DIỆU, P. 6, Q. 4, TP. HCM 0906662405
92 TUY LÝ VƯƠNG, P.13, Q.8 0933782111
40/100F BIS NGUYỄN THÔNG, P9, Q3 01289090268
491/9 LÊ VĂN SỸ, P.12, Q.3 HCM 0902666516
166/18A THÍCH QUẢNG ĐỨC - P.4 - Q.PHÚ NHUẬN - TP.HCM. 0
598 PHAN VĂN TRỊ, P.7, Q.5, HCM 0903706807
345A NGUYỄN TRÃI, P.NGUYỄN CƯ TRINH, Q1 0909.535.565
21/15A NGUYỄN THIỆN THUẬT, P.2, Q.3 0
235/15 BẠCH ĐẰNG-P15-BÌNH THẠNH 0906706470
28/49 NGUYỄN CẢNH CHÂN, P. CẦU KHO, Q.1 0913663450
SỐ 03 LÝ TỰ TRỌNG, P. BẾN NGHÉ, Q.1 TPHCM 0903832300
20/E80 ĐƯỜNG 3 THÁNG 2 P.12, Q.10, TP. HỒ CHÍ MINH. 0938605363
39/7M QUANG TRUNG, P.12, GÒ VẤP 0908316120
495 NGUYỄN THỊ ĐỊNH-P.CÁT LÁI-Q2 0906363647
19 MÊ LINH , P19, Q. BÌNH THẠNH, HCM 0903605191
#N/A #N/A
60/10/4A LÂM VĂN BỀN, P.TÂN KIỂNG, Q7 0905355915
457/71 CÁCH MẠNG THÁNG 8, P.13, Q.10 0903905421
55/5 LÊ THỊ HỒNG GẤM, P.NGUYỄN THÁI BÌNH, Q.1 0903382410
419 SƯ VẠN HẠNH, P12, Q10, TP HCM 0908231136
90A ĐƯỜNG 37, P.TÂN QUI,Q7 0908202468
28/17 CƯ XÁ LỮ GIA, P.15, Q.11 0916336336
166/40A DƯƠNG BÁ TRẠC, P2, Q8 0908315178
63/301 ĐÔNG DU, P.BẾN NGHÉ, Q.1 0952059312
69/4 CAO THẮNG, P3, Q3 01699094086

137-139 LƯƠNG ĐỊNH CỦA-P.BÌNH AN-QUẬN 2-TP,HCM 0918472255


713 MỸ PHẨM XUÂN DUNG, CHỢ BẾN THÀNH, Q.1 0913100150
19 MÊ LINH, P.19, BÌNH THẠNH 0988198918
#N/A #N/A
#N/A #N/A
101 LÝ CHIÊU HOÀNG P10 Q6 TPHCM 0903731172
#N/A #N/A
285 LÝ TỰ TRỌNG, P.BẾN THÀNH, Q.1 0909585779
343/22 NGUYỄN TRỌNG TUYỂN, P1, TB 0913812989
101 ĐƯỜNG 45, P6, Q4 0909398710
157A NGUYỄN TRÃI, P.2, Q.5 0904369860
162/21 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.17, Q.BÌNH THẠNH 0919976899
274 (P17) NAM KỲ KHỞI NGHĨA, P8, Q3 01285681500
KP8-AN BÌNH-BIÊN HÒA-ĐỒNG NAI 01668989362
37/11 NGUYỄN PHI KHANH, P. TÂN ĐỊNH, Q1, TPHCM 0918030402
4.11 LÔ M C/C BÀU CÁT, P10, TB 0932590817
#N/A #N/A
C16 CƯ XÁ 307, P25, BÌNH THẠNH 0903125499
56/13 TÔ HIẾN THÀNH, P15, Q10, TPHCM 0933100760
P3203, TOPAZ TOWER 2, SÀI GÒN PEARL - 92 NGUYỄN HỮU CẢNH, P22, BT, HCM 01699645220
440/22 NHẬT TẢO, P.7, Q.10 0908823499
198/39 NGUYỄN DUY DƯƠNG, P.3, Q.10 HCM 0
#N/A #N/A
197/41C ẤP 3, XÃ PHƯỚC KIỂN, HUYỆN NHÀ BÈ 0908184952
74 TER LÔ F NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU P4 Q3 0918333083
266 LÊ THÁNH TÔN P.BẾN THÀNH Q1 0908630889
207/1 TRẦN BÌNH TRỌNG P.3, Q.5 0913701080
230/15A TÔN ĐẢN, P8 Q4 HCM 913943579
#N/A #N/A
66/6 HUỲNH THÚC KHÁNG, P. BẾN THÀNH, Q.1 0902823957
101 NGUYỄN TRÃI P.BẾN THÀNH Q.I HCM 0903619785
41/6 TRẦN NHẬT DUẬT-P.TÂN ĐỊNH-Q1 0988518570
68 ĐƯỜNG 102, CAO LỖ, P.4, Q.8 0988576635
23 ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG 11, QUẬN 6 0
40/100FBIS , NGUYỄN THÔNG, P9, Q3, HCM 0907363787
618/76 UNG VĂN KHIÊM, P25, Q.BT 0988884477
189/49 GIA PHÚ P.1, Q.6, TP.HCM 01698871922
5/7 HÒA HƯNG,P.12,Q.10,TPHCM 0903855321
231E3 PHAN VĂN TRỊ, P11, BT 0903900121
229 L6, KDC SÔNG GIỒNG, ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ ĐỊNH, Q2 0909189889
281/62/10 LÊ VĂN SĨ, P.1, TB, TP.HCM 0908106307
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
629 HẬU GIANG P11 Q6 0903731172