Sie sind auf Seite 1von 1

INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE

Uplate se mogu vršiti na jedan od sledećih žiro računa:

 Erste Bank a.d. 340-11009457-59


 AIK Banka 105-515037-31
 UniCredit Bank Srbija a.d. 170-30037520000-22

Uplate se vrše u dinarima, prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Univerzitet Metropolitan ● Tadeuša Košćuška 63 ● 11000 Beograd ● Republika Srbija


Tel: +381 (11) 20 30 885 ● Mob: +381 (69) 20 30 885 ● info@metropolitan.ac.rs
www.metropolitan.ac.rs