Sie sind auf Seite 1von 6

DANH SÁCH KHÁCH MUA DỰ ÁN CIVILIZED

STT DỰ ÁN LÔ Ô ĐƯỜNG D.TÍCH (M2)

1 Civilized City A48 D 102.1

2 Civilized City C26 3J D3 150


3 Civilized City C26 3K D3 150

4 Civilized City C26 3O D3 150

5 Civilized City A56 24 D1 150


6 Civilized City B1 11A D1 - N5 406.65
7 Civilized City B1 11B N5 150

8 Civilized City B1 11C N5 150

9 Civilized City B7 4G D1 - N2 207.4


10 Civilized City C26 4F D2B 150
11 Civilized City A54 E 112.7
12 Civilized City C26 4J D2B 150

13 Civilized City C26 8L N12 - D3 215.1

14 Civilized City C26 8M N12 113.8


15 Civilized City C26 1G N12 150
16 Civilized City C26 1H N12 150

17 Civilized City A52 7A N6A 150

18 Civilized City B1 10F 150


19 Civilized City A56 2B D1 150

20 Civilized City C29 18C N13 127.1

21 Civilized City C29 18D N13 127.1


22 Civilized City C26 5G D2B 150

23 Civilized City A46 32B N4 226.88


24 Civilized City A56 2K N4 - D1 282

25 Civilized City C26 7C D2B 150

26 Civilized City C26 7D D2B 150


27 Civilized City A52 8G N6A 150
28 Civilized City C26 2D D3 150
29 Civilized City C29 18E N13 127.1

30 Civilized City C26 5K 150

31 Civilized City A55 54 150


32 Civilized City A55 53 150

33 Civilized City A55 56 150


34 Civilized City A55 55 150

35 Civilized City C30 1C 108.8

36 Civilized City C26 1K 150


37 Civilized City C26 1J 150

38 Civilized City C26 1I 150

39 Civilized City C21 855B 150


40 Civilized City C21 855A 150
41 Civilized City A53 D 150

42 Civilized City A53 C 150

43 Civilized City C25 12D 102.1


44 Civilized City D17 20B 150
45 Civilized City D22 15B
46 Civilized City D17 19A 150

47 Civilized City B1 10H 150

48 Civilized City A56 F 150


49 Civilized City A56 2C 150
50 Civilized City A45 D 102.1

51 Civilized City A45 C 102.1

52 Civilized City A45 E 102.1


53 Civilized City C26 8K 150

54 Civilized City C25 12E 102.1


55 Civilized City A53 K 150
56 Civilized City A53 H 150
57 Civilized City A53 I 150

58 Civilized City A53 L 150

59 Civilized City A50 29A 150


60 Civilized City C21 24 150

61 Civilized City A56 43-Y3 133


62 Civilized City A55 29 150

63 Civilized City A53 Q 150


DỰ ÁN CIVILIZED CITY
TÊN KHÁCH HÀNG ĐIỆN THOẠI

Nguyễn Thị Nga 0935120406

Nguyễn Thị Kim Hòa 0942664777

Nguyễn Thị Kim Hòa 0942664777

Nguyễn Thị Kim Hòa 0942664777

Đào Thị Oanh 0984979588

Tạ Thị Ngọc Dung 0936099333

Tạ Thị Ngọc Dung 0936099333

Tạ Thị Ngọc Dung 0936099333

Huỳnh Thị Thu Ba 01223660754

Phan Thị Thúy 01668031228

Hoàng Mạnh Tiến 0937433767

Ngô Thanh Tâm 0907236172

Vũ Minh Châu 0907625858

Vũ Minh Châu 0907625858

Vũ Minh Châu 0907625858

Vũ Minh Châu 0907625858

Phạm Văn Tùng 0904223799

Nguyễn Tiến Thái 01698394055

Mai Thị Hà 01698394055

Huỳnh Thanh Tùng 0907054960

Huỳnh Công Tuấn 0907054960

Nguyễn Văn Lợi 0985099599

Lê Công Huyền 0983118132

Lê Văn Long 0915435189

Trần Thị Lan 0905142991

Trần Thị Lan 0905142991


Trần Văn Hải 01684445766

Nguyễn Thị Lê 0949292829

Nguyễn Thị Bích Trâm 00903034151

Võ Thị Hoàng 01289983339

Tống Thị Kim Bình 0989617324

Tống Thị Kim Bình 0989617324

Đoàn Kim Lan 01664695539

Đoàn Kim Lan 01664695539

Hoàng Hữu Miến 01688754546

Lê Thị Nhàn 0989519161

Lê Thị Nhàn 0989519161

Lê Thị Nhàn 0989519161

Trần Trọng Huy 0934188477

Lê Thị Phụng 0934188477

Nguyễn Thị Huấn 0984647449

Nguyễn Thị Huấn 0984647449

Nguyễn Thanh Tú 0988044858

Trần Văn Điệp 0989390377

Lê Hồng Lĩnh 01629725369

Trương Thị Hoa 0919276762

Huỳnh Thụy Thảo Linh 0908226493

Nguyễn Văn Chương 0939048405

Nguyễn Văn Cương 0903665868

Nguyễn Hồng Chương 0918597354

Nguyễn Hồng Chương 0918597354

Nguyễn Hồng Chương 0918597354

Dương Thị Phương Thảo 0938958679

Trần Văn Thắng 0913814568


Phạm Ngọc Thủy 0983022609

Lê Văn Bình 0987746039

Lê Văn Bình 0987746039

Phạm Kiều Giang 0903933498

Phan Thị Kim Khanh 0916888839

Lê Văn Thọ 0913595835

Nguyễn Thanh Tôn - Nguyễn Thanh Tân 0969399571

Trần Thanh Tuấn 0903314431

Nguyễn Thị Nhung 0983489641