You are on page 1of 1

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI

Facultatea de Inginerie Aerospatiala


Specializarea

Anul de studii I
ORAR
Forma de invatamint Ing. zi Semestrul I Anul universitar 2010 - 2011

GRUPA 913 GRUPA 914 GRUPA 915 GRUPA 916 GRUPA 917 GRUPA 918
ZIUA
DISCIPLINA DISCIPLINA DISCIPLINA DISCIPLINA DISCIPLINA DISCIPLINA
SI CADRUL SALA SI CADRUL SALA SI CADRUL SALA SI CADRUL SALA SI CADRUL SALA SI CADRUL SALA
ORA DIDACTIC DIDACTIC DIDACTIC DIDACTIC DIDACTIC DIDACTIC
50 Sl. dr. ing. S. Zancu (sapt. 2 - 9)
8-9 Stiinta comunicarii -curs- L 121
50 Conf. C. Serbanescu
10 - 11 Algebra liniara si geometrie analitica, geometrie diferentiala -curs- L 117
L Sl. P. Parvu
50 Chimie. Chimia lubrefiantilor si combustibiliilor -curs-
12 - 13 L 117
U
50 Filozofie -curs optional-
14 - 15 Politologie -curs optional- L 117
N
50
16 - 17
I
50
18 - 19
50
20 - 21
50 Chimie -l- L026 St. com. -s- R2 Filozofie sau
-s- Filozofiesau
-s-
8-9 R2 L026 ALGA -s- A208 L119 L119
St. com. -s- Chimie -l- Politologie -s- Politologie -s-
50 Filozofie sau
-s- Filozofiesau
-s- Chimie -l- L026 St. com. -s- R2
M 10 - 11 L119 L119 R2 L026 ALGA -s- A208 ALGA -s- A209
Politologie -s- Politologie -s- St. com. -s- Chimie -l-
Filozofie sau
-s- Filozofiesau
-s- Chimie -l- L026 St. com. -s- R2
A 12 - 13 50 ALGA -s- A208 ALGA -s- A209
Politologie -s-
L119
Politologie -s-
L119
St. com. -s- R2 Chimie -l- L026
50 Sl. Negreanu
R 14 - 15 Psihologia educatiei -curs- ALGA -s- A208 A209
50 Sl. Negreanu
T 16 - 17 Psihologia educatiei -sem- A209
50
I 18 - 19
50
20 - 21
50 Prof. S. Galetuse
8-9 Introducere in ingineria aerospatiala -curs- L 117
M Conf. A. Popa
50 Bazele calculului integral si diferential, Teoria probabilitatilor -curs-
I 10 - 11 L 117
E 50 Conf. M. Branzei
12 - 13 Stiinta si ingineria materialelor -curs- L 117
R 50 Sl. S. Berbente
14 - 15 Medii de calcul stiintific -curs- L 117
C
U 50
16 - 17
R 50
I 18 - 19
50
20 - 21
50
8-9 S.I.M. -l- JK307 Ed. fizica sala B.C.D.I. -s- JE206 M.C.L.P. -l- I002 I.I.A. -s- R1b
50
10 - 11 Engleza -s- BN028 S.I.M. -l- JK307 Ed. fizica sala B.C.D.I. -s- JE206 I.I.A. -s- R1b M.C.L.P. -l- I002
J 50 CB018
12 - 13 B.C.D.I. -s- BN211 Engleza -s- BN028 S.I.M. -l- JK307 Ed. fizica sala
O 50
14 - 15 Ed. fizica sala Engleza -s- BN028 S.I.M. -l- JK307
I 50
16 - 17 Engleza -s- BN028
50
18 - 19
50
20 - 21
50
8-9 M.C.L.P. -l- I002 I.I.A. -s- I003 B.C.D.I. -s- JE006 Engleza -s- BN028
V 50 I.I.A. -s-
10 - 11 A016 M.C.L.P. -l- I002 I.I.A. -s- I003 Engleza -s- BN028 B.C.D.I. -s- JE006
I 50 I.I.A. -s-
12 - 13 B.C.D.I. -s- A209 M.C.L.P. -l- I002 A016 S.I.M. -l- JK307 Ed. fizica sala
N 50
14 - 15 M.C.L.P. -l- I002 Ed. fizica sala S.I.M. -l- JK307
E 50
16 - 17
R 50
18 - 19
I 50
20 - 21

Intocmit: Sl. Dinu Cornel; Semnatura: DECAN/DIRECTOR,


Catedra: de Ingineria Sistemelor Aeronautice Numele si prenumele Semnatura: