Sie sind auf Seite 1von 7

Metode Mijloace

Etape Obiective Activitatea profesorului Activitatea elevilor Evaluare


şi procedee didactice

1. Moment - Bună ziua! Mă numesc Sopa Bianca – Maria. Răspunsul elevilor. Conversaţie
organizatoric (2') Astăzi vom ţine împreună ora de psihologie.
Evaluează ordinea din clasă.

2. Reactualizarea - Vom face o scurtă recapitulare a lecţiei Elevii închid manualele şi


cunoştinţelor anterioare. caietele.
anterioare - Atenţie clasa! Elevii ar trebui să răspundă Conversaţie Frontală
(10') - Ce reprezintă atenţia? conform manualului de
psihologie studiat la clasă
(Zlate, 2005).
Atenţie este orientarea,
selectivitatea şi concentrarea
conştiinţei noastre asupra
unor stimuli aflaţi în afara
noastră sau în interiorul
nostru.
- Dacă nu vă amintiţi definiţia din manual, Răspunsul elevilor. Conversaţie Frontală
încercaţi să spuneţi cu propriile cuvinte ce catehetică
înţelegeţi prin atenţie.
- Ce este, de fapt, atenţia? Ce înţelegeţi prin
imperativul „Fiţi atenţi!”?
În opinia colectivă, prin atenţie se înţelege Ascultă explicaţia. Explicaţia Frontală
modul de a ne mobiliza şi canaliza, în modul cel
mai adecvat, toate potenţele şi capacităţile
pentru a ieşi cu bine dintr-o situaţie dificilă sau
pentru a realiza obiectivul propus.

- Este atenţia un proces psihic? Clasa ar trebui să răspundă Conversaţie Frontală


„Nu”. catehetică
- De ce atenţia nu este un proces psihic? Deoarece nu dispune de un

4
Reflectă ea ceva anume din realitatea conţinut informaţional –
înconjurătoare? reflectoriu propriu. Ea doar
însoţeşte toate procesele
psihice şi creează condiţii
favorabile în vederea
reflectării obiectelor.
- Acum vom da un mic test. Fiecare va primi Elevii îndeplinesc sarcina. Explicaţie Frontală
câte o foaie. Veţi întoarce foaia la semnalul
meu şi veţi rezolva cerinţele. Aveţi la dispoziţie
un minut.
- Pentru a rezolva acest exerciţiu a trebuit să fiţi Cele mai importante Conversaţie Frontală Probă pentru
atenţi, v-aţi folosit capacitatea de a vă concentra caracteristici ale atenţiei sunt catehetică măsurarea
asupra sarcinii şi de a ignora orice v-ar putea a fi orientat spre ceva, a fi capacităţii de
deranja. atras de ceva, a fi concentrat concentrare
- Ce caracteristici are atenţia? asupra unui eveniment şi a
ignora alte aspecte.

3. Trecerea - Atenţia este o condiţie necesară şi obligatorie Ascultă explicaţia. Explicaţie


la lecţia nouă pentru reuşita activităţii noastre, dar nu este şi
(2') suficientă. Cineva poate să se concentreze
intens asupra unei situaţii, dar să nu găsească
soluţia. Când mergem pe stradă, un zgomot sau
un sunet cu o anumită intensitate, un afiş mare
şi viu colorat, un om îmbrăcat ieşit din comun
se impun atenţiei noastre, ne atrag privirea fără
să vrem, fără nici un fel de intenţie şi efort din
partea noastră.

4. Anunţarea - Atenţia reprezintă un tablou complex care se Notează titlul în caiet.


lecţiei noi manifestă în mai multe forme. Astăzi vom
(1') vedea care sunt formele şi însuşirile atenţiei.
Scrie titlul lecţiei pe tablă.

5
5. Dirijarea O5 - Am putea privi atenţia ca pe o „rază de soare” Ascultă explicaţia. Explicaţie
învăţării care, căzând pe obiecte, le luminează, le scoate
(25') din umbră şi dă posibilitatea reflectării şi
cunoaşterii mai bine a acelor obiecte. În aceste
condiţii, reflectarea devine mai clară. Aşadar,
deşi atenţia nu este un proces psihic, ea
reprezintă o modalitate deosebită de organizare
a activităţii şi procesualităţii psihice, o condiţie
a optimizării întregii reflectări.
O1 A În funcţie de prezenţa sau absenţa efortului Notează în caiet. Explicaţie Manualele
& depus şi a gradului de conştientizare din
O2 diferenţiem: bibliografie
& 1. Atenţia neintenţionată sau involuntară -
O3 forma de atenţie în care orientarea şi
concentrarea activităţii psihice asupra obiectelor
şi fenomenelor se realizează fără a depune un
efort special în această direcţie. Atenţia
involuntară este de scurtă durată şi de aceea nu
ne poate ajuta prea mult în cunoaşterea
obiectelor. Această formă a atenţiei se confundă
cu reflexul de orientare deoarece orice zgomot
brusc şi neaşteptat determină orientarea reflexă
către sursa respectivă (auziţi pe stradă sunetul
sirenei unei ambulanţe).
2. Atenţia intenţionată sau voluntară -
presupune mobilizarea energiei de care
dispunem pentru a ne concentra la ceva anume. Notează în caiet. Explicaţie Manualele
Această formă a atenţiei presupune prezenţa din
atât a scopului cât şi a efortului voluntar pentru bibliografie
a atinge un anumit obiectiv, pentru a finaliza o
anumită sarcină. Principala problemă care se
ridică în cazul atenţiei voluntare este aceea a
menţinerii ei pentru o perioadă cât mai

6
îndelungată (dacă sunteţi interesaţi de un
eveniment care va avea loc în week-end şi vreţi
să auziţi detalii despre acesta sunteţi atenţi în
mod voluntar la informaţiile din mass-media).
3. Atenţia post-voluntară – prin utilizarea ei
repetată, atenţia voluntară poate căpăta un
anumit grad de automatizare, deci se poate
transforma în deprindere (tehnoredactare).
Între aceste trei forme ale atenţiei nu există o
graniţă rigidă, ci ele se împletesc în mod
specific, trecând din una în alta.

B În funcţie de direcţia principală de orientare


pot fi diferenţiate două forme ale atenţiei:
1. Atenţia internă – orientată către diferite
aspecte ale psihologiei proprii: gânduri,
imagini, sentimente etc. (intervine în cadrul
comunicării cu sine - introspecţie).
2. Atenţia externă – orientată către lumea
exterioară: obiecte, persoane, fenomene
(intervine în toate tipurile de activitate umană –
muncă, joc, învăţare etc.). Orice stimul extern
nouă reprezintă o sursă pentru acest tip de
atenţie.
3. Atenţia expectativă sau de aşteptare – atunci
când suntem în aşteptarea iniţierii sau finalizării
unor acţiuni (sunteţi foarte concentrat înainte de
examenul la literatură, sau înainte de a primi Notează în caiet. Explicaţie Manualele
rezultatul testului de la matematică). din
bibliografie
C În funcţie de capacitatea de selectivitate şi
mobilitate distingem:
1. Atenţia selectivă sau concentrată – proces
prin care selectăm din mediu un singur element

7
în timp ce le ignorăm pe celelalte (concentrarea
din timpul unui test).
2. Atenţia distributivă – presupune capacitatea
de a acorda prioritate alternativ, rapid, când
unei sarcini, când alteia (un şofer care trebuie să
fie atent la pietoni, la semafor, la indicatoare, la
celelalte autovehicule din trafic şi la propriul
mod de conducere).
O4 Indiferent de forma în care se manifestă, atenţia Notează în caiet. Explicaţie Manualele
pune în evidenţă un ansamblu de dimensiuni din
pregnant obiectivabile şi relativ cuantificabile, bibliografie
pe baza cărora poate fi analizată, comparată şi
evaluată. Printre cele mai importante însuşiri
ale atenţiei, notăm:
1. Volumul atenţiei – se referă la cantitatea de
obiecte şi fenomene asupra cărora se orientează
şi concentrează activitatea psihică simultan şi
cu suficientă claritate. În medie la omul normal,
acest număr este între 5 şi 9.
2. Stabilitatea atenţiei – este caracteristica ei
temporară, indicând cât timp putem fi atenţi
asupra unor obiecte, activităţi.
3. Concentrarea atenţiei – se referă la gradul de
încordare, la intensitatea atenţiei, la puterea de
rezistenţă faţă de stimuli perturbatori.
4. Mobilitatea atenţiei - presupune deplasarea
atenţiei de pe un obiect pe altul, de la o Notează în caiet. Explicaţie Manualele
activitate la alta, în funcţie de necesitate. Dacă o din
asemenea trecere se face fără a fi necesar, bibliografie
aceasta indică o slăbiciune a atenţiei.
5. Distribuţia atenţiei – este capacitatea
persoanei de a executa două sau mai multe
activităţi în acelaşi timp cu condiţia ca cel puţin
una dintre ele să conţină componente

8
transformate în deprindere.
6. Distragerea atenţiei – este o însuşire
negativă, indicând lipsa de stabilitate şi de
concentrare a atenţiei.

6. Fixarea şi - De ce atenţia are un rol facilitator în procesele Precede şi însoţeşte Conversaţie Frontală
consolidarea psihice? permanent desfăşurarea catehetică
cunoştinţelor proceselor psihice. Prin
(5') intermediul ei realizăm
orientarea activităţii psihice
asupra obiectelor şi
fenomenelor pe care le
reflectăm, activarea diverse
psihice, concentrarea
activităţii psihice asupra
obiectelor reflectate.
- Enumeraţi formele atenţiei după criteriile de A În funcţie de prezenţa sau Conversaţie Frontală
clasificare. absenţa efortului depus şi a catehetică
gradului de conştientizare
diferenţiem:
1. Atenţia neintenţionată sau
involuntară
2. Atenţia intenţionată sau
voluntară
3. Atenţia post-voluntară
B În funcţie de direcţia
principală de orientare pot fi
diferenţiate două forme ale
atenţiei:
1. Atenţia internă
2. Atenţia externă
3. Atenţia expectativă sau de
aşteptare

9
C În funcţie de capacitatea
de selectivitate şi mobilitate
distingem:
1. Atenţia selectivă sau
concentrată
2. Atenţia distributivă
- Ce însuşiri are atenţia ? Volum, stabilitate, Conversaţie Frontală
concentrare, mobilitate, catehetică
distribuţie, distragere.

7. Evaluare - Numai educând atenţia vom reuşi să o Ascultă explicaţia Explicaţie Frontală Testul de
(4') transformăm într-un instrument facilitator al atenţie
întregii activităţi psihice. În acest sens veţi da în
continuare un mic test de atenţie. Timpul alocat Elevii rezolvă testul.
este trecut pe foaie.
- Morala testului: citiţi cu atenţie instrucţiunile
şi cerinţele.

8. Tema - Exerciţiile 2 şi 3 de la pagina 92 Rezolvă tema pentru ora Manualul


(1') viitoare. studiat la
clasă

10