Sie sind auf Seite 1von 2

2016-1-FR01-KA201-024256 Erasmus+

Open Source slouží dynamickému vývoji tvorby


Toto dílo je proto open source-otevřeným zdrojem
LICENCE CREATIVE COMMONS

můžete šířit toto dílo a použít ho kdekoliv chcete, to znamená ve vaší výuce, ve vaší instituci, na vašich webových stránkách apod. pokud:
- dílo nezpeněžíte
- k tomu připíšete „S laskavým svolení alphabetshop.eu“
- zachováte licenci Creative Commons
Je zakázáno:
- komerční použití, to znamená, dílo nesmíte prodávat
- jakékoliv znehodnocení nebo jiné poškození, které mohou ohrozit zájmy autora

Rádi podpoříme další zpracování v JINÝCH JAZYCÍCH


Napište na e-mail rights@alphabetshop.eu , jaký dokument byste chtěli přeložit a do jakého jazyka.

Toto dílo zůstává open source a je volně k dispozici i v případě,


že bude dále zpracováno, například v jiném jazyce.
Pro případ komerčního zveřejnění jsou všechna autorská práva chráněna.
Hodně zábavy při učení!
Váš tým ABCDirekt.

Projekt « Malovaná – milovaná abeceda » 2016-1-FR01-KA201-024256 je financován s podporou Evropské Unie. Podpora Evropské komise při tvorbě této publikace
nepředstavuje souhlas s obsahem, který odráží pouze názory autorů, a Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití informací obsažených v této publikaci.