Sie sind auf Seite 1von 5

Njemački jezik za njegovatelje (Nivo A2)

Lektion1 –Lekcija 1

Aufgabe 1 –Zadatak 1

Hallo! - Zdravo!

Ich heiße Simon Zeiss und mache gerade eine dreijährige Ausbildung zum Gesundheits und
Krankenpfleger an der Berufsfachschule für Krankenpflege in Augsburg. - Moje ime je Simon Zeiss i
trenutno radim trogodišnju obuku za zdravstvenu i medicinsku njegu na stručnoj školi za sestre u
Augsburgu.

Im Moment gehe ich aber nicht zur Schule, sondern arbeite im Augsburger Klinikum. - Trenutno ne
idem u školu, ali radim u Augsburger Klinici.

Dort unterstütze ich die Pflegekräfte auf der Hals-Nasen- Ohren-Station und lerne so die
Abteilung und das Fachgebiet kennen. - Tamo podržavam medicinske sestre na odjelu za
grlo, nos, uši, i upoznajem odsjek i specijalnost/predmetnu oblast.

Lektion2 –Lekcija 2

Aufgabe 2 –Zadatak 2

Guten Tag, Frau Rosette. - Dobar dan, gospođo Rossette.

Ich bin Schwester Anka, die Stationsleitung. Ja sam sestra Anka, upravnik stanice.

Haben Sie unsere Station gleich gefunden? - Jeste li odmah pronašli našu stanicu?

Ja, das war kein Problem. - Da, to nije bio problem.

Schön. – Lijepo.

Dann kommen Sie doch bitte mit. - Onda, molim vas, pođite sa mnom.

Ich zeige Ihnen die Umkleide. - Pokazaću vam svlačionicu.


Da können Sie Ihre Schutzkleidung anziehen. - Tamo možete obući zaštitnu odjeću.

Kommen Sie anschließend bitte in mein Dienstzimmer. - Onda molim vas dođite u moju
kancelariju/službenu sobu.

Ich zeige Ihnen dort den Dienstplan. Pokazaću vam službeni spisak tamo.

Sie haben die ganze Woche Frühdienst. - Oni imaju ranu službu/uslugu cijelu sedmicu.

Ach, sehr schön. - Oh, veoma lijepo.

Ich stehe gern früh auf. – Ustajem rado rado.

Um 6 Uhr 30 ist Schichtwechsel. - U 6:30 je promjena smjene.

Dazu kommen alle Schwestern und Pfleger ins Stationszimmer. - Osim toga, sve sestre i medicinske
sestre/ njegovateljice dolaze u sobu stanice.

Dort machen wir dann die Dienstübergabe.- Tamo pravimo predaju dužnosti.

Die Dienst…? – dužnosti ...?

Was ist das? - Šta je to?

Das ist ein Informationsgespräch. - Ovo je informisanje/informacijski razgovor.

Wie hat Herr Müller aus Zimmer 6 geschlafen? - Kako je gospodin Müller spavao iz sobe 6?

Wie geht es ihm? - Kako je on?

Welche Medikamente hat er bekommen? - Koje lijekove je dobio?

Gibt es neue Patienten? - Ima li novih pacijenata?

Welche therapeutischen oder diagnostischen Maßnahmen sind geplant? - Koje terapijske ili
dijagnostičke mjere su planirane?

Das alles berichten die Kollegen vom Nachtdienst den Kollegen vom Frühdienst. - Sve ovo, kolege iz
noćnog servisa/službe izvještavaju kolege iz jutarnje službe.
Lektion3 –Lekcija 3

Aufgabe 3 –Zadatak 3

Also, in Zimmer 303 liegt Jakob Weber. - Dakle, u sobi 303 leži Jakob Weber.

Er ist vierzehn Jahre alt. - -  Star je četrnaest godina.

Gestern ist er mit starken Bauchschmerzen zu uns gekommen. - Juče nam je došao s teškim
bolovima u trbuhu.

Herr Dr. Kunte hat festgestellt, dass Jakob unter einer akuten Appendizitis leidet und hat ihn
operiert. -- Dr. Kunte je ustanovio/utvrdio da Jakob pati od akutnog Appendizitisa slijepog crijeva i
operisao ga je

Die OP ist gut verlaufen. - Operacija je prošla dobro.

Gestern Nachmittag hatte der Junge schon Besuch von seinen Eltern und seiner Schwester. - Juče
popodne/poslije podne dječak je već imao posjetu od svojih roditelja i sestre.

Am Abend hat Jakob dann eine Infusion … Uveče Jakob je svoju infuziju ...

Lektion 4 –Lekcija 4

Aufgabe 4 –Zadatak 4

Also, in Zimmer 303 liegt Jakob Weber. - Dakle, u sobi 303 leži Jakob Weber.

Er ist vierzehn Jahre alt. -  Star je četrnaest godina.

Gestern ist er mit starken Bauchschmerzen zu uns gekommen. - Juče nam je došao s teškim bolovima
u trbuhu.

Herr Dr. Kunte hat festgestellt, dass Jakob unter einer akuten Appendizitis leidet und hat ihn
operiert. - Dr. Kunte je ustanovio/utvrdio da Jakob pati od akutnog Appendizitisa slijepog crijeva i
operisao ga je .

Die OP ist gut verlaufen. - Operacija je prošla dobro.

Gestern Nachmittag hatte der Junge schon Besuch von seinen Eltern und seiner Schwester. Juče
popodne/poslije podne dječak je već imao posjetu od svojih roditelja i sestre.
Am Abend hat Jakob dann eine Infusion mit Nahrung bekommen. - Uveče je Jakob dobio infuziju sa
hranom/ishranom. -

Hmm. Hat er schon Wasser gelassen? - Hmm. Da li je već pustio vodu?

Ich habe ihm zweimal die Urinflasche gebracht. - Dva puta sam mu donijela bocu za urin.

Das hat gut funktioniert. - To je dobro funkcionisalo.

Stuhlgang hatte er aber noch nicht. - Ali još nije imao pražnjenje crijeva/stolicu.

Na ja, da ist ja auch noch ein bisschen Zeit. - Pa, još je malo vremena.

Wie war denn die Nacht für ihn? - Kakva je bila noć za njega?

Hat er gut geschlafen? - Da li je dobro spavao?

Nein, nicht so gut. - Ne, ne baš dobro.

Er ist zum ersten Mal im Krankenhaus und hatte in der Nacht ein bisschen Angst.- Prvi put je
u bolnici i po noći je imao malo strah.

Gegen drei Uhr hat er mich gerufen und nach einem Schmerzmittel gefragt. - Oko tri sata nazvao
me je i zatražio analgetik -sredstvo za bolove.

Das habe ich ihm nach Rücksprache mit dem Dienstarzt gegeben. - Dao sam mu ga nakon konsultacija
sa medicinskim osobljem/dežurnim doktorom.

Jetzt ist er schmerzfrei, aber etwas müde. - Sada je bezbolan, ali malo umoran.

Das kann ich mir denken. - Mogu to da zamislim.

Gestern war die OP, richtig? - Juče je bila operacija, zar ne?

Dann braucht Jakob beim Aufstehen aus dem Bett und bei der Körperpflege noch etwas
Unterstützung. - Onda Jacob treba da ustane iz kreveta i da u tijelu/njege tijela još uvek ima neku
podršku.

Richtig. - Tačno.

Mit deiner Hilfe kann Jakob aber sicher schon aufstehen und ins Bad gehen. -  Uz vašu pomoć, Jakob
sigurno može ustati i otići u kupaonicu.

Dort kann er Zähne putzen und sein Gesicht und seinen Oberkörper waschen. - Tamo može da opere
zube i opere lice i gornji dio tijela.

Anschließend wäschst du seinen Unterkörper und seinen Rücken und begleitest ihn wieder ins Bett. -
Zatim operite njegovo donji dio tijela i leđa i otpratite ga natrag u krevet.

Wie ist das für Jakob denn? - Kako je to za Jakoba?


Akzeptiert er Hilfe bei der Körperpflege? - Da li on prihvata pomoć u njezi tijela?

Ja, das funktioniert problemlos, er ist sehr kooperativ. - Da, funkcionira bez problema, on je vrlo
kooperativan.

Beim Ankleiden braucht er übrigens auch noch Unterstützung. - Kod oblačenja također potrebna mu
podrška .

Jakobs Mutter hat ihrem Sohn gestern bequeme Kleidung mitgebracht , ich habe sie in seinen
Schrank gehängt. – Jakobova majka jučer joj je donijela udobnu odjeću , objesio sam je u ormar.

Und im Fach von seinem Nachttisch liegt sein I-Pod, zum Musikhören, das macht er gerne, hat er mir
erzählt. - I u ladici,pretincu njegovog noćnog stola je njegov I-pod, da sluša muziku, on to voli, rekao
mi je.

Dijelovi knjige:

 Osnovne riječi i izrazi u pozivu


 Odeljenja i prostorije u bolnici
 Vrste delatnosti u bolnici
 Riječi i izrazi
 Predstaviti sebe i svoje zanimanje/poziv
 Obavjestenja gdje se radi
 Razgovori o aktivnostima koje su relevantne za određene profesije
 Prostorije u bolnici
 Njegovateljnska dokumentacija i komunikacija
 Uzimanje krvi
 Kako se koriste određene prostorije
 Opisivanje soba za pacijente i soba u odjeljenju
 Riječi koje opisuju osobu iz perspektive sestrinstva
 Tijelo
 Bolest, simptomi, mjere
 Procijena potrebe za njegom
 Pomoćna sredstava instrumenti
 Bolesti i rizici u starosti
 nuđenje pomoći i odgovor na ponuđenu pomoć