Sie sind auf Seite 1von 46

Manual for:

DK UK D F
Manual for:

Betriebsanleitung für:
DELTA CU
Manual d´utilisation de la:

APV Fluid Handling Horsens

An Invensys company
Indhold: DK

8.1 Generel beskrivelse, side 1


8.1.1 Beskrivelse af elektronikmodul, side 1
8.1.2 Magnetventil, side 2
8.1.2.1 Magnetventil for Delta DA3+ / DE3, side 3
8.1.3 NOT-element, side 4
8.1.4 Adaptor, side 4
8.1.5 Adaptor, side 4

8.2 Funktionsbeskrivelse, side 5


8.2.1 Lysdioder, side 5
8.2.2 Drøvlefunktion, side 5
8.2.3 Manuel aktivering af magnetventilen, side 5
8.2.4 Afmontering af styreenhed, side 5
8.2.5 Justering af hall sensorere, side 5
8.2.6 Overtryksventil, side 5
8.2.7 Afmontering af elektronikboks, side 6
8.2.8 Afmontering af magnetventil, side 6

8.3 Trådningsprincip, side 27

8.4 Reservedelslister, side 28-35

381764 Iss T 05.99


Contents UK

8.1 General description, page 7


8.1.1 Description of electronics module, page 7
8.1.2 Solenoid valve, page 8
8.1.2.1 Solenoid valve - Delta DA3+ / DE3, page 9
8.1.3 NOT element, page 10
8.1.4 Adaptor, page 10
8.1.5 Adaptor, page 10

8.2 Functional description, page 11


8.2.1 LEDs, (signal indication), page 11
8.2.2 Throttling function, page 11
8.2.3 Manual activation of solenoid valve, page 11
8.2.4 Removal of control unit, page 11
8.2.5 Adjustment of feed-back indication, page 11
8.2.6 Pressure relief valve, page 11
8.2.7 Removal of the electronic box, page 12
8.2.8 Removal of solenoid valve, page 12

8.3 Wiring principle, page 27

8.4 Spare parts lists, pages 28-35

381764 Iss T 05.99


Inhalt: D

8.1 Allgemeines, Seite 13


8.1.1 Beschreibung des Elektronikmoduls, Seite 13
8.1.2 Magnetventil, Seite 14
8.1.2.1 Magnetventil für delta DA3+ / DE3, Seite 15
8.1.3 NOT-Element, Seite 16
8.1.4 Adapter, Seite 16
8.1.5 Adapter, Seite 16

8.2 Funktionsbeschreibung, Seite 17


8.2.1 Leuchtdioden, Seite 17
8.2.2 Drosselfunktion, Seite 17
8.2.3 Manuelle Ansteuerung des Magnetventils, Seite 17
8.2.4 Demontage der Steuereinheit, Seite 17
8.2.5 Einstellen der Rückmeldeschalter, Seite 17
8.2.6 Überdruckventil, Seite 17
8.2.7 Demontage der Elektronikbox, Seite 18
8.2.8 Demontage des Magnetventils, Seite 18

8.3 Verdrahtung, Seite 27

8.4 Ersatzteilliste, Seite 28-35

381764 Iss T 05.99


Sommaire: F

8.1 Description générale, page 19


8.1.1 Description du module électronique, page 19
8.1.2 Électrovanne, page 20
8.1.2.1 Électrovanne pour Delta DA3+ / DE3, page 21
8.1.3 Relais pneumatique (NOT), page 22
8.1.4 Adaptateur, page 22
8.1.5 Adaptateur, page 22

8.2 Description du fonctionnement, page 23


8.2.1 Diodes électroluminescentes, page 23
8.2.2 Fonction des vis de reglage, page 23
8.2.3 Actionnement manuel de l’électrovanne, page 23
8.2.4 Démontage de l’unité de contrôle, page 23
8.2.5 Réglage des detecteurs, page 23
8.2.6 Soupape de surpression, page 23
8.2.7 Démontage du boîtier électronique, page 24
8.2.8 Démontage de la vanne solénoïde, page 24

8.3 Diagramme électrique, page 27

8.4 Liste des pièces de rechanges, pages 28-35

381764 iSS T 05.99


8.1 Generel beskrivelse

Styreenheden består af en elektronisk del, der sørger for at aftaste


ventilens stilling og videregive oplysningen i signaler, der kan forstås
af de fleste styringer.

Det er også i styreenheden, at magnetventilen sidder. Magnetventilen


styrer trykluften med en ventil der bliver elektrisk aktiveret.
Magnetventilen er endvidere udstyret med drøvling på frem- og
tilbageluften, hvilket gør det mulig at sænke ventilens åbne- og
lukkehastighed.

Styreenheden for DELTA DA3+ / DE3 ventiler fås med både 1 og 3


magnetventiler.

Styreenheden er ligeledes forsynet med lysdioder, der gør det muligt


at danne sig et hurtigt overblik over ventilstilling, spænding på
magnetventilen og om der er driftspænding.

I den øverste del af styreenheden er der tilslutning af luft og strøm


samt monteret en ventil, der afbryder for lufttilslutninger ved
afmontering af styreenheden. Afmonteringen sker med en lynkobling,
og dette giver mulighed for hurtig servicering af ventilen.

Hele styreenheden er indkapslet og alle kabelgennemføringer er


tætte, således at styreenheden overholder IP 67.

8.1.1 Beskrivelse af elektronikmodul


Magnetventilen og tilbagemeldinger kontrolleres af et elektronisk
modul. Elektronikmodulet tilpasser signalerne, således at der kan
benyttes forskellige spændinger valgfrit AC eller DC med samme
modul.

Elektronikmodulet er opdelt i fire afsnit:


- styring af magnetventil
- strømforsyning til elektronik
- tilbagemelding for topposition
- tilbagemelding for bundposition

De fire afsnit er fuldt galvanisk isoleret fra hinanden, der kan således
benyttes forskellig jording og forskellige spændingskilder og
spændingstyper til de enkelte afsnit, hvis det ønskes.

Tilbagemeldinger for top og bundposition udgøres af en Hall sensor.


Afhængig af hvilken spænding, der påtrykkes, kan der opnås
funktionalitet svarende til PNP eller NPN. Kontakten er elektronisk og
kan slutte såvel DC som AC i området 0-48V.

Fig. 1

1
8.1 Generel beskrivelse

8.1.2 Magnetventil (se fig. 1, nr. 1 og 2)


Elektronikken sørger for, at strømforbruget er lavest muligt ved at
variere effekten efter behovet: Der bruges meget effekt i det øjeblik
ventilen aktiveres, men efter aktiveringen sænkes effekten til et
minimum.
Magnetventilen kan påtrykkes følgende spændinger:
Signal til magnetventil: klemme 1 og 2: 24-48 V AC eller DC
Forsyning til elektronikmodul: klemme 3 og 4: 24 V AC eller
24 V - 48 V DC
Signal for top-position: klemme 6 og 7 : Hall sensor
max. kontakt 48 V
AC/DC afgiver on/off
digitalt signal
Signal for bundposition: klemme 8 og 9: Hall sensor
max.kontakt 48 V
AC/DC afgiver on/off
digitalt signal
Jordforbindelse til spole
på magnetventil: klemme 10
Trådningseksempler, se tegning på side 19
Trådningsprincip:

2
8.1 Generel beskrivelse

8.1.2.1 For DELTA DA3+ / DE3


For styreenheder til DELTA DA3+ / DE3 ventiler med hhv. 1 og 3
magnetventiler og eksterne følere anvendes nedenstående
trådningsprincip.
Magnetventil
Elektronikken sørger for, at strømforbruget er lavest muligt ved at
variere effekten efter behovet. Der bruges meget effekt i det øjeblik
ventilen aktiveres, men efter aktiveringen sænkes effekten til et
minimum.

Magnetventilen kan påtrykkes følgende spændinger:


24 V - 48 V AC/DC

Signal til magnetventil 1: klemme 5 og 6: 24-48 V AC eller DC


Signal til magnetventil 2: klemme 7 og 6: 24-48 V AC eller DC
Signal til magnetventil 3: klemme 8 og 6: 24-48 V AC eller DC

Forsyning til elektronikmodul: klemme 9 og 10: 24 V AC eller


24 V - 48 V DC
Signal for top-position: klemme 1 og 2 : Sensor max. kontakt
48 V AC/DC afgiver
on/off digitalt signal
Signal for bundposition: klemme 3 og 4: Sensor max.kontakt
48 V AC/DC afgiver
on/off digitalt signal
Trådningsprincip:

3
8.1 Generel beskrivelse

8.1.3 NOT-element
Luftaktuatorens fjerderkraft kan forstærkes med trykluft ved at
montere et logisk NOT-element, der omstyrer trykluften til aktuatorens
fjederside.

8.1.4 Adaptor
Den komplette styreenhed er stykket sammen af en styreenheds top
og en adaptorenhed. En adaptorenhed består af en adaptor og en
aktuatorskrue, som er forskellige fra ventil til ventil. Da styreenheden
kan monteres på forskellige typer ventiler, er det nødvendigt med
forskellige adaptorenheder. Det er de forskellige typer ventiler, der
bestemmer hvilken adaptorenhed, der skal sættes sammen med
styreenhedstoppen.
På side 20-22 fremgår det tydeligt hvilken adaptorenhed, der skal til
hvilken ventil.

8.1.5 Adaptor
Adaptoren på fig. 2 har 2 luftporte, hvor pos. 1 er hovedluft fra
magnetventil. Pos. 2 er returluft af fjedersiden af aktuatoren. Hvis
styreenheden er monteret med NOT-element, kommer NOT-trykket
ud af pos. 2.
Adaptoren på fig. 3 anvendes kun på DELTA DA3+ / DE3 med
1 og 3 magnetventiler.

Pos. 3 er luft for hovedcylinderen.


Pos. 4 er luft for sædeluft i bund.
Pos. 5 er luft for sædeløft i top.

Fig. 2

Fig. 3

4
8.2 Funktionsbeskrivelse

8.2.1 Lysdioder (pos. 2)


Der er fire lysdioder, som har følgende funktioner:

Fig. 2 a) Ventilens stilling: her lyser dioden henholdsvis for ventil i top-
position og ventil i bundposition.
Dette bruges til at give information under drift samt til at indstille
Hall-element.

b) Lyser når der er signal til magnetventilen, hvilket forenkler


fejlfinding.

c) Indikerer om der er driftsstrøm til elektronikken, hvilket forenkler


Pos. 6 fejlfinding.
Pos. 4
8.2.2 Drøvlefunktion (pos. 3)
Pos. 3 Pos. 8 Drøvlefunktionen består af to små metalskruer, der er placeret på
konsollen under magnetventilen. Deres funktion er at få ventilen til at
Pos. 1 åbne og lukke langsommere, hvilket et en fordel, hvis der er fare for
trykstød eller det af andre årsager er ønskeligt.

Pos. 2 8.2.3 Manuel aktivering af magnetventilen (pos. 4)


Det er muligt at aktivere magnetventilen manuelt med en lille
Pos. 5
skruetrækker, hvilket bruges til indstilling af Hall-elementer, eller til
Pos. 7 aktivering uden om styringen.

8.2.4 Afmontering af styreenhed (pos. 5)


Styreenhedens øverste og nederste del er samlet med en lynkobling,
der ved afmontage lukker for hovedluften. Afmontage sker ved at den
riflede ring drejes fra lukke- til åbningssymbolet. Herefter kan
styreenheden let løftes af.

8.2.5 Justering af hall sensorere (pos. 6)


Efter adskillelse kontrolleres, at Hall sensors er korrekt justeret.

Fremgangsmåden er følgende:
Hall sensorene skal justeres til at melde tilbage ved hhv. åben og
lukket ventil. Her er det en fordel at bruge den manuelle aktivering
(pos. 4).

Skru justerskruerne (pos. 6) op/ned til den rigtige lysdiode netop


tænder. Kontroller at det er den rigtige lysdiode, der tænder. For at
sikre små udsving i aftastningen skrues justerskuerne to omgange i
den retning, hvor lysdioden forbliver tændt.

8.2.6 Overtryksventil (pos. 7)


Overtryksventilen sørger for at der ikke akkumuleres tryk i hætten.
Hætten skal altid sidde godt ned over røret, så der ikke trænger fugt
ind i styreenheden.

5
8.2 Funktions beskivelse

8.2.7 Afmontering af elektronikboks (pos. 1)


For at afmontere elektronikboksen løsnes skruen, som er
monteret mellem hall-sensorene og møtrikken ovenpå spolen
(magnet ventilen).
Ved at montage sikres det, at ledningerne til hall-sensorene ikke
filtres sammen således de ikke uhindret kan glide op og ned i
ledningssporene.

8.2.8 Afmontering af magnetventil (pos. 8)


Efter afmontering af elektronikboksen, løsnes de 2 skruer som holder
magnetventil, manfold og pakning sammen.
Ved genmontage sikres det, at pakningen ligger meget præcis
mellem kanterne på manifolden. Spændemomentet på de 2 skruer til
magnetventil spændes med 1,3 Nm, dog max. 1,6 Nm.

Ret til ændringer forbeholdes.

6
8.1 General description

The control unit has an electronic component which scans the


position of the valve and transmits the information as signals which
are compatible with most control systems.

There is also a solenoid valve within the control system. The solenoid
valve which is electrically activated controls the compressed air. The
solenoid valve is also equipped with a throttling system for supply
and exhaust air, which makes it possible to decrease the opening and
closing speed of the valve.

The control unit for DELTA DA3+ / DE3 valves is available with both
1 respectively 3 solenoid valves.

The control unit also has LEDs which give a visual indication of the
valve position, solenoid activated and power on.

At the top of the control unit there is a connection for air and power
as well as a valve which cuts off the air supply for remove the control
unit. The control unit can be removed release of a quick-acting
coupling. This permits fast servicing of the valve.

The whole control unit is encapsulated, and all the cable and air
entries are sealed so that the control unit is classified IP 67 /
Nema 4x.

8.1.1 Description of electronics module


The solenoid valve and feed-back signals are controlled by an
electronic module. The electronic module can accept various signal
inputs so that different voltages can be freely chosen, AC or DC.

The electronic module is divided into four sections:


- solenoid valve control
- power supply to electronics
- feed-back for top position
- feed-back for bottom position

The four sections are fully electrically insulated from one another, so
that different types of earthing and voltage supplies and types can be
used for the individual sections if required.

The units for top and bottom feed-back units position consist of a
proximity switch (Hall sensor). Depending on the voltage set up,
functionality is available corresponding to PNP or NPN. The switch is
electronic and can connect both DC and AC in the range 0-48 V.

Fig. 1

7
8.1 General description

8.1.2 Solenoid valve (see Fig. 1, Nos. 1 and 2)


The electronics ensures that the power consumption is as low as
possible by varying the output as required. Instantneous power is
required for activation of the valve but thereafter the power is reduced
to a minimum.
The solenoid valve can be rated with the following voltages:
24V - 48 V, AC/DC
Signal to solenoid valve: Terminal 1 and 2: 24-48 V, AC or DC
Power supply to
electronic module: Terminal. 3 and 4:24 V, AC or
24-48 DC
Signal for top position: Terminal. 6 and 7:Hall sensors,
max. 48 V, AC/DC
emits on/off digital
signal
Signal for bottom position: Terminal. 8 and 9:Hall sensors
max. 48 V, AC/DC
emits on/off digital
signal
Earthing to coil on solenoid: Terminal. 10
Wiring examples, see drawing on page 19.
Wiring diagram:

8
8.1 General description

8.1.2.1. For DELTA DA3+ / DE3


For control units for FELTA DA3+ / DE3 valves with
1 respectively 3 solenoid valves and external sensors
the below wiring example is used.
Solenoid valves
The electronics esures that the power consumption is a low
as possible by varying the output as required. Instantneous
power is required for activation of the valve but thereafter the
power is reduced to a minimum.
The solenoid valve can be rated with the following voltages:
24V - 48 V, AC/DC
Signal to solenoid valve: 1: Terminal 5 and 6: 24-48 V, AC or DC
2: Terminal 7 and 8: 24-48 V, AC or DC
3: Terminal 8 and 6: 24-48 V, AC or DC
Power supply to
electronic module: Terminal. 9 and 10: 24 V, AC or
24-48 DC
Signal for top position: Terminal. 1 and 2:Hall sensors,
max. 48 V, AC/DC
emits on/off digital
signal
Signal for bottom position: Terminal. 3 and 4:Hall sensors
max. 48 V, AC/DC
emits on/off digital
signal
Wiring diagram:

9
8.1 General description

8.1.3 NOT element (air assist)


The spring force of the air actuator can be augmented by the
compressed air by installing a logical NOT element which directs the
compressed air to the spring side of the actuator.

8.1.4 Adaptor
The complete control unit is composed of a control unit top and an
adaptor unit. The adaptor unit consists of an adaptor and an actuator
screw and these are different from valve to valve. Since the control
unit can be installed in different types of valve, different adaptor units
are necessary. It is the different types of valve which determine the
adaptor unit to be combined with the control unit top.
Page 20-22 shows clearly which adaptor unit is used with which
valve.

8.1.5 Adaptor
The adaptor show on fig. 2 has 2 air connections, pos. 1 being for
main air from the solenoid valve. Pos. 2 is air return from the
springside of the actuator. If the control unit is equipped with
NOT-element, the NOT-pressure will come from pos. 2.
The adaptor shown on fig. 3 is only used for DELTA DA3+ / DE3
with 1 respectively 3 solenoid valves.

Pos. 3 is air for main cylinder.


Pos. 4 is air for seat lift, bottom.
Pos. 5 is air for seat lift, top.

Fig. 2

Fig. 3

10
8.2 Functional description

8.2.1 LEDs (Pos. 2)


There are four LEDs which have the following functions:
Fig. 2
a) Valve position. The LED lights up for valve at top position and
valve at bottom position. This is used to provide information
during operation and to set the Hall sensor.

b) Lights up when there is a signal to the solenoid valve. This


simplifies trouble-shooting.

Pos. 6 c) Indicates whether a supply voltage is available to the


electronics. This also simplifies trouble-shooting.
Pos. 4

Pos. 3 Pos. 8 8.2.2 Throttling function (Pos. 3)


The throttling function consists of two small metal screws placed on
Pos. 1 the base console below the solenoid valve. Their function is to make
the valve open and close more slowly. This is an advantage if there is
a risk of pressure surge or if it is desirable for other reasons.
Pos. 2
8.2.3 Manual activation of the solenoid valve (Pos. 4)
Pos. 5 It is possible to activate the solenoid valve manually with a small
Pos. 7
screwdriver. This is used for adjusting the Hall sensor or for by-
passing the control system to activate the valve.

8.2.4 Removal of control unit from valve (Pos. 5)


The top and bottom parts of the control unit are secured by a quick-
acting coupling. Removal of the control unit this shuts off the air
supply The control unit is released by turning the ribbed ring from the
“lock” to the “un-lock” symbol. Then the control unit can be easily
lifted off.
8.2.5 Adjustment of feed-back indication (Pos. 6)
After dismantling, check that the position of the Hall sensors are
properly adjusted.

The procedure is as follows:


The Hall sensors must be adjusted to transmit a signal for open and
closed valve respectively. In this case it is an advantage to use
manual activation (Pos. 4).

Turn the adjustment screws (Pos. 6) up/down until the correct LED
just lights up. Check that it is in fact the correct LED that lights up.
To allow for small fluctuations, turn the adjustment screws two
revolutions in the direction in which the LED remains lit.

8.2.6 Pressure relief valve (Pos. 7)


The pressure relief valve ensures that no pressure builds up in the
cap. The cap should always tightened completly so that no moisture
penetrates into the control unit.

11
8.2 Functional description

8.2.7 Removal for the electronic box (pos. 1)


In order to remove the electronic box the screw, mounted between
the hall sensors and the nut at the top af the coil (solenoid valve),
should be untightened.
During assembly it should be secured, that the wires for the hall
sensors are not tangled, preventing them from sliding up and down
unobstructed in the wire tracks.

8.2.8 Removal of solenoid valve (pos. 8)


After removal of the electronic box, the 2 screws fixing the solenoid
valve, manifold and gasket are untightend.
During assembly it is to be ensured, that the gasket is positioned
very precisely between the edges at the manifold. The torque for the
2 screws for the solenoid valve is 1,3 NM, max. 1,6 Nm.

Right to make changes reserved

12
8.1 Allgemeines

Die Steuereinheit besteht aus einem elektronischen Teil, der die


Ventilstellung abtastet und diese Informationen mit Signalen weiter-
gibt, die von den meisten Steuersystemen gelesen werden können.
Das Magnetventil ist in der Steuereinheit untergebracht und steuert
die Druckluft mit einem elektrisch aktivierten Ventil. Darüber hinaus
ist das Magnetventil mit einer Drosselfunktion für die Zu- und Abluft
versehen, die ein Drosseln der Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit
des Ventils ermöglicht.

Die Steuereinheit für DELTA DA3+ / DE3 Ventile ist sowohl mit 1 als
auch mit 3 Magnetventilen erhältlich.
Die Steuereinheit ist ebenfalls mit Leuchtdioden versehen, die einen
schnellen Überblick über Ventilposition, Magnetventilspannung und
das Vorhandensein von Betriebsspannung ermöglicht.
Am oberen Ende der Steuereinheit ist Luft und Versorgungsspannung
angeschlossen und ein Ventil montiert, das bei Demontage der
Steuereinheit die Luftanschlüsse unterbricht. Die Demontage
geschieht mit einer Schnellkupplung, die eine schnelle Wartung des
Ventils gewährt.
Die gesamte Steuereinheit ist eingegossen, und alle Kabeldurch-
führungen sind dicht, womit die Steuereinheit den IP 67 Anforderun-
gen entspricht.
8.1.1 Beschreibung des Elektronikmoduls
Das Magnetventil und die Rückmeldungen werden von einem
elektronischen Modul kontrolliert. Das Elektronikmodul generiert die
Signale, so daß mit dem selben Modul sowohl AC als auch DC
Spannungen genutzt werden können.
Das Elektronikmodul besteht aus vier Einheiten:
- Magnetventilsteuerung
- Stromversorgung für die Elektronik
- Rückmeldung für obere Position
- Rückmeldung für untere Position
Diese vier Einheiten sind jeweils vollkommen voneinander galvanisch
isoliert. Somit können auf Wunsch für die einzelnen Einheiten unter-
schiedliche Erdungen, Spannungsquellen und Spannungsarten
angewendet werden.
Rückmeldungen der oberen und unteren Position bestehen aus einer
potentialfreien Verbindung. Je nach verbundener Spannung wird eine
Funktionalität entsprechend PNP oder NPN erreicht. Die Verbindung
ist elektronisch und verbindet sowohl DC als auch AC im Bereich
0-48 V.

Abb. 1

13
8.1 Allgemeines

8.1.2 Magnetventil (siehe Abb. 1, Nr. 1 und 2)


Die Elektronik sichert stets den niedrigsten Stromverbrauch, indem
sie die Leistung je nach Bedarf reguliert: Bei Aktivierung des Ventils
ist der Stromverbrauch höher, danach wird der Stromverbrauch auf
ein Minimum reduziert.
Das Magnetventil läßt sich mit folgenden Spannungen verbinden:
24 V – 48 V AC/DC
Signal an Magnetventil: Klemme 1 und 2: 24 – 48 V AC oder DC
Versorgung des
Elektronikmoduls: Klemme 3 und 4: 24 V AC oder
24 - 48 DC
Signal für obere Position: Klemme 6 und 7: Galvanisch isolierte
Verbindung max. 48 V
AC/DC sendet ein
digitales Ein/Aus-Signal.
Signal für untere Position: Klemme 8 und 9: Galvanisch isolierte
Verbindung max. 48 V
AC/DC sendet ein
digitales Ein/Aus-Signal
Erdung zur Spule am
Magnetventil: Klemme 10
Verdrahtungsbeispiele, siehe Abbildung auf Seite 19

Verdrahtungsprinzip:

14
8.1 Allgemeines

8.1.2.1 Für DELTA DA3+ / DE3


Für Steuereinheiten für DELTA DA3+ / DE3 Ventile mit 1 bzw. 3
Magnetventilen und externe Fühler wird nachfolgendes
Verdrahtungsprinzip verwendet.
Magnetventil
Die Elektronik sichert stets den niedrigsten Stromverbrauch, indem
sie die Leistung je nach Bedarf reguliert. Bei Aktivierung des
Ventils ist der Stromverbrauch sehr hoch, nach Drosselung der
Aktivierung wird der Stromverbrauch auf ein Minimum reduziert.

Das Magnetventil läßt sich mit folgenden Spannungen verbinden:


24 V - 48 V AC/DC
Signal an Magnetventil: 1: Klemme 5 und 6: 24-48 V, AC oder DC
Signal an Magnetventil: 2: Klemme 7 und 8: 24-48 V, AC oder DC
Signal an Magnetventil: 3: Klemme 8 und 9: 24-48 V, AC oder DC

Versorgung des Elektronikmoduls: Klemme 9 und 10: 24 - 48 V AC


oder 24DC
Signal für obere Position: Klemme 1 und 2:Hall-Fühler
Max. 48 V AC/DC
sendet ein digitales
Ein/Aus-Signal.

Signal für untere Position: Klemme 3 und 4:Hall-Fühler


Max. 48 V AC/DC
sendet ein digitales
Ein/Aus-Signal

Verdrahtungsprinzip:

15
8.1 Allgemeines

8.1.3 NOT-Element
Die Federkraft des Antriebes läßt sich durch Montage eines
logischen NOT-Elements verstärken, das die Druckluft an die
Federseite des Antriebes umleitet.

8.1.4 Adapter
Die komplette Steuereinheit besteht aus einer oberen Steuereinheit
und einer Adaptereinheit. Eine Adaptereinheit besteht aus einem
Adapter und einer dem Ventil entsprechenden Aktuatorschraube. Da
die Steuereinheit sich auf verschiedene Ventiltypen montieren läßt,
sind verschiedene Adaptereinheiten nötig. Welche Adaptereinheit mit
welcher oberen Steuereinheit verbunden wird, hängt von den
unterschiedlichen Ventilen ab.
Auf Seite 23 können Sie sehen, welche Adaptereinheit zu welchem
Ventil paßt.

8.1.5 Adapter
Der Adapter in Abbildung 2 hat 2 Luftanschlüsse. Der Anschluß in
Position 1 ist für die aus dem Magnetventil kommende Hauptluft, der
Anschluß in Position 2 für die Rückluft von der Federseite des
Aktuators. Ist die Kontrolleinheit mit einem NOT-Element versehen,
kommt der NOT-Druck aus Position 2.
Der Adapter in Abbildung 3 wird ausschließlich für DELTA DA3+ /
DE3 mit 1 bzw. 3 Magnetventilen verwendet.

Position 3 ist Luft für den Hauptzylinder.


Position 4 ist Luft für die Sitzanhebung, unten.
Position 5 ist Luft für die Sitzanhebung, oben.

Fig. 2

Fig. 3

16
8.2 Funktionsbeschreibung

8.2.1 Leuchtdioden (Pos. 2)


Es gibt 4 Leuchtdioden mit folgenden Funktionen:

a) Ventilstellung: Hier leuchtet die Diode für sowohl Ventil in oberer


Abb. 2 Position als auch für Ventil in unterer Position. Dies wird zur
Information während des Betriebs als auch zur Einstellung des
Hall-Elements angewendet.

b) Leuchtet bei Signal zum Magnetventil. Erleichtert die


Fehlersuche.

c) Gibt an, ob die Elektronik mit Strom versorgt wird. Erleichtert die
Fehlersuche.
Pos. 6
8.2.2 Drosselfunktion (Pos. 3)
Pos. 4
Die Drosselfunktion besteht aus zwei kleinen Metallschrauben, die
Pos. 3 Pos. 8 unter dem Magnetventil auf der Konsole angebracht sind. Ihre
Aufgabe ist es, für ein langsameres Öffnen und Schließen des Ventils
Pos. 1 zu sorgen. Dies ist bei eventuellen Druckstößen von Vorteil oder aus
anderen Ursachen erwünscht.

Pos. 2 8.2.3 Manuelle Ansteuerung des Magnetventils (Pos. 4)


Das Magnetventil läßt sich manuell mit einem kleinen
Pos. 5
Schraubenzieher aktivieren. Dies ist zur Einstellung der Hall-
Pos. 7 Elemente oder zur Aktivierung bei Umgehung der Steuerung nützlich.

8.2.4 Demontage der Steuereinheit (Pos. 5)


Der obere und untere Teil der Steuereinheit ist mit einer
Schnellkupplung verbunden, die bei Demontage die Hauptluft sperrt.
Die Demontage geschieht durch Drehen des geriffelten Ringes von
Schließ- auf Öffnungssymbol. Hiernach läßt sich die Steuereinheit
einfach abheben.

8.2.5 Einstellen der Rückmeldesensoren


Nach Demontage ist die korrekte Einstellung der Rückmelder zu
kontrollieren.

Vorgehensweise:
Der Rückmelder ist so einzustellen, daß er bei offenem und
geschlossenem Ventil meldet. Hierbei ist die manuelle Aktivierung
vorteilhaft.

Drehen Sie die Einstellschrauben (Pos. 6) Auf/Ab, bis die richtige


Leuchtdiode leuchtet, und sichern Sie, daß die richtige Leuchtdiode
schaltet. Um kleine Abweichungen beim Abtasten zu vermeiden,
werden die Einstellschrauben zwei Umdrehungen in die Richtung
gedreht, in der die Leuchtdiode weiterhin leuchtet.

8.2.6 Überdruckventil (Pos. 7)


Das Überdruckventil sorgt dafür, daß in der Kappe kein Überdruck
entsteht. Die Kappe muß stets dicht mit dem Rohr verbunden sein,
damit keine Luft in die Steuereinheit gelangt.

17
8.2 Funktionsbeschreibung

8.2.7 Demontage der Elektronikbox (Pos. 1)


Zur Demontage der Elektronikbox ist die Schraube zwischen den
Hall-Fühlern und der Schraubenmutter oben auf der Spule
(Magnetventil) zu lösen. Bei der Montage ist zu beachten, daß sich
die Drähte für den Hall-Fühler nicht verharren und sich somit nicht in
den Drahtspuren hin und her bewegen können.

8.2.8 Demontage des Magnetventils (Pos. 8)


Nach Demontage der Elektronikbox sind die 2 Schrauben, die das
Magnetventil, das Verteilerrohr und die Dichtung, festhalten, zu lösen.
Bei der Montage ist die Dichtung präzise zwischen den Kanten des
Verteilerrohrs anzubringen.
Der Drehmoment für die 2 Schrauben des Magnetventils beträgt 1,3
Nm, max. 1,6 Nm.

Änderungen vorbehalten.

18
8.1 Description générale

L’unité de commande comprend une partie électronique permettant


de déterminer la position de la vanne et de transmettre l’information
par des signaux compréhensibles pour la plupart des types de
commande.
C’est aussi dans l’unité de commande que se trouve l’électrovanne.
L’électrovanne est de plus, équipée de vis reglages pour l’air
d’aspiration et de retour, permettant ainsi de réduire la vitesse
d’ouverture et de fermeture de la vanne.

L'unité de contrôle pour les vannes DELTA DA3+ / DE3 est disponible
avec soit 1 ou 3 vannes solénoïdes (électrovanne).
L’unité de commande est aussi munie de diodes
électroluminescentes, permettant de déterminer le plus rapidement
possible la position de la vanne, la tension de l’électrovanne et la
présence de la tension de service.
Le raccordement pour l’alimentation d’air et de courant ainsi qu’une
soupape permettant d’interrompre les raccordements d’air sont
placés dans la partie supérieure de l’unité de commande. Le
démontage de la vanne se réalise grâce à une attache rapide offrant
une grande rapidité de dépannage ou de réparation.
L’ensemble de l’unité de commande et tous les raccordements de
câbles sont étanches afin que l’unité de commande puisse respecter
les règles définies par l’IP 67.
8.1.1 Description du module électronique
L’électrovanne et les detecteurs sont contrôlées par un module
électronique. Le module électronique adapte les signaux afin de
pouvoir utiliser différentes tensions électriques en toute liberté, que
ce soit en CA ou en CC avec le même module.
Le module électronique peut se diviser en 4 sections:
la commande de l’électrovanne
l’alimentation électrique pour l’électronique
la retroinformation pour la position haute
la retroinformation pour la position basse
Les quatres sections sont indépendantes l'une de l'autre grâce à une
isolation galvanique complète, il est donc possible d’employer des
raccordements à la terre différents, des sources et des types de
tensions différents pour chacune des sections, si nécessaire.

Les retroinformations pour les positions haute et basse sont établies


par un contact à potentiel libre. En fonction de la tension utilisée/
choisie, il sera possible d’obtenir une fonctionnalité correspondant à
Fig. 1 PNP ou NPN. Le contact est électronique et peut être branché sur
CC ou CA compris entre 0 48V.

19
8.1 Description générale

8.1.2 Électrovanne (voir fig. 1, nº1 et 2)


La partie électronique se charge de toujours utiliser la consommation
de courant la plus basse en variant selon les besoins la puissance du
courant. La puissance fournie est relativement importante dès que la
vanne est activée pour ensuite revenir à sa valeur initiale et minimale.
L’électrovanne peut s’utiliser avec les tensions électriques suivantes:
24V - 48V CA/CC
Signal de l’électrovanne: bornes 1 et 2: 24 48V CA ou CC
Alimentation électrique
du module électronique: bornes 3 et 4: 24V CA ou
24-48V CC
Signal pour position haute: bornes 6 et 7: Contact galvanique isolé
max.48V CA/CC
transmettant un signal
digital arrêt/marche
Signal pour position basse: bornes 8 et 9: Contact galvanique isolé
max. 48V CA/CC
transmettant un signal
digital arrêt/marche
Prise de terre pour la bobine
de l’électrovanne: borne 10

Exemples de raccordements électriques, voir dessin page 19


Principe de raccordement:

20
8.1 Description générale

8.1.2.1 Pour DELTA DA3+ / DE3


Utilisez l'exemple de câblage présenté ci-dessous pour les unités
de contrôles des vannes DELTA DA3+ / DE3 équipées soit d'1 ou
de 3 vannes solénoïdes et de capteurs externes.

Vanne solénoïde
La partie électronique permet d'assurer que la consommation de
courant soit la plus basse possible grâce à une variation du
courant de sortie désiré. Le courant instantané est nécessaire pour
l'activation de la vanne mais ensuite le courant est réduit à un
minimum.

La vanne solénoïde s'utilise avec les tensions électriques


nominales suivantes: 24V - 48V CA/CC
Signal à la vanne solénoïde: bornes 5 et 6: 24-48V CA ou CC
Signal à la vanne solénoïde: bornes 7 et 8: 24-48V CA ou CC
Signal à la vanne solénoïde: bornes 8 et 6: 24-48V CA ou CC
Alimentation électrique pour
le module électronique: bornes 9 et 10: 24V CA
ou 24-48V CC
Signal pour position supérieure:
bornes 1 et 2: Capteurs Hall
Max. 48 V, CA / CC
Émission du signal
digital marche / arrêt

Signal pour position inférieure:


bornes 3 et 4: Capteurs Hall
Max. 48 V, CA / CC
Émission du signal
digital marche / arrêt

Diagramme pour le câblage

21
8.1 Description générale

8.1.3 Relais pneumatique (NOT)


La tension du ressort du vérin pneumatique peut être renforcée,
grâce à de l’air comprimé, en installant un relais pneumatique (NOT)
logique, se chargeant de diriger l’air vers le vérin, côté ressort.

8.1.4 Adaptateur
L’unité de commande comporte deux éléments, l’unité de commande
et l’ unité de l’adaptateur. Un d’adaptateur se compose d’une base et
d’une câme qui est différente selon le type de vanne. Il est
nécessaire d’avoir des adaptateurs de différents types pour pouvior
être montée sur différents types de vannes. Les pages de 20 à 22
montrent clairement quelle unité d'adapteur est utilisée pour chacun
des types de vannes.

8.1.5 Adaptateur
L'adapteur présenté dans la figure 2 est équipé de 2 connexions
d'air, la position 1 étant pour l'arrivée d'air principale venant de la
vanne solénoïde. La position 2 étant l'air de retour provenant du côté
où se trouve le ressort de l'actionneur. Toutefois si l'unité de contrôle
est équipée d'un élément NON, la pression NON viendra de la
position 2.
L'adapteur présenté dans la figure 3 est utilisé seulement pour les
vannes DELTA DA3+ / DE3 munies d' 1 ou 3 vannes solénoïdes.

La position 3 est l'air pour le cylindre principale


La position 4 est l'air pour l'élévation du siège, inférieur
La position 5 est l'air pour l'élévation du siège, supérieure

Fig. 2

Fig. 3

22
8.2 Description du fonctionnement

8.2.1 Diodes électroluminescentes (pos. 2)


Il y a quatre diodes électroluminescentes dont les fonctions sont les
suivantes:

a) Positionnement de la vanne: La diode s’allume pour indiquer


quand la vanne est en position haute ou en position basse.
Celle ci sert d’information en cours d’exploitation et pour le
réglage des capteurs de position.

b) La diode s’allume lorsqu’il y a un signal pour l’électrovanne.

c) La diode sert d’indication pour savoir si la tension de service est


présente dans le module électronique.

8.2.2 Fonction des vis reglage (pos. 3)


La fonction de la soupape se compose de deux petites vis
métalliques, placées sur le support en dessous de l’électrovanne.
Leur fonction est d’ouvrir et de fermer la vanne plus lentement, ce qui
est un avantage certain dans le but d’éviter des coups de bélier et
Fig. 2 autres risques du même genre.

8.2.3 Actionnememt manuel de l’électrovanne (pos.4)


Il est possible d’actionner l’électrovanne manuellement à l’aide d’un
petit tournevis, méthode utilisée pour le réglage des capteurs de
position ou pour un actionnement en dehors de la commande.

8.2.4 Démontage de l’unité de contrôle (pos. 5)


Les parties supérieure et inférieure de l’unité de commande sont
assemblées grâce à une attache rapide qui lors du démontage
Pos. 6 permet de stopper l’alimentation d’air principale. L’opération de
démontage se réalise en tournant la bague rainurée du symbole de
Pos. 4
fermeture vers le symbole d’ouverture. Ensuite, il est possible
Pos. 3 d’extraire l’unité de commande.

Pos. 1 8.2.5 Réglage des detecteurs (pos. 6)


Après les opérations de démontage, il faut de vérifier si les
retroinformation sont réglées correctement.
Pos. 2
La marche à suivre est la suivante:
Pos. 5
Les detecteurs de position doivent être réglés de manière à pouvoir
Pos. 7 signaler si la vanne est ouverte ou fermée. Dans ce cas, il est
préférable d’activer la vanne manuellement (pos.4)

Il faut tourner les vis de réglage (pos. 6) soit vers le haut ou vers le
bas jusqu’à ce que la diode électroluminescente s’allume. Afin que
les capteurs puisse signaler des variations minimales, tournez les vis
deux fois dans le sens dans lequel la diode reste allumée.

8.2.6 Vanne de surpression (pos. 7)


La vanne de surpression sert à éviter une accumulation inutile de
pression dans le chapeau.

23
8.2 Description du fonctionnement

8.2.7 Démontage du boîtier électronique (pos. 1)


Afin de pouvoir démonter le boîtier électronique, desserrez la vis
montée entre les capteurs Hall et l'écrou se trouvant sur le dessus de
la bobine (vanne solénoïde). Durant le réassemblage assurez vous
bien que les câbles des capteurs Hall ne soient pas emmêlés, afin
qu'ils ne puissent pas glisser de haut en bas non-obstrués dans les
rails de câblage.

8.2.8 Démontage de la vanne solénoïde (pos. 8)


Après avoir enlevé le boîtier électronique, les 2 vis fixant la vanne
solénoïde, le collecteur et le joint ne sont plus serrés.
Durant le réassemblage, il sera nécessaire de s'assurer si le joint est
remis en place avec précision entre les rebords du collecteur.
La valeur de serrage pour les 2 vis de la vanne solénoïde est de 1,3
Nm, max. 1,6 Nm.

Ce texte peut être sujet à des modifications.

24
Spare parts list for valve type: DELTA CU

APV Fluid Handling Horsens


Ternevej 61-63
DK-8700 Horsens
Denmark
Tel.: +45 75 64 37 77
Fax: +45 75 64 38 68
8.3 Trådningsprincip / Wiring examples DELTA CU

381726 Iss Q 02.98

27
8.4 Styreenhed / Control unit DELTA CU

381683 Iss A 02.99

NC NO

S: Luft fra NOT-element / Air from NOT-element


381772 Iss T 12.98
M: Luft fra magnetventil / Air from Solenoid Valve

28
8.4 Styreenhed / Control unit DELTA CU

Gælder for / Only for: 24V - 48V AC-DC


PNP - NPN

Pos. Stk./Qty. Benævelse Description Del nr. / Part No.

- - Styreenhed - Standard Control unit 804432


- - Styreenhed - NOT-element Control unit - NOT-element 804440

1 1 Hætte Cap 273998


2 1 Møtrik, skive og skilt Nut, Washer and Plate 773270
3 1 Pakning Gasket 773271
4 1 Spole Coil 773272
5 3 Skrue Screw 773225

6 1 Magnetventil Solenoid Valve 773217


7 1 Manifold Manifold 268577
8 1 Tætning for manifold Gasket for Manifold 268579
9 1 O-ring O-ring 773214
10 1 Stempel Piston 268575

11 2 O-ring O-ring 773212


12 1 Skive Washer 773216
13 1 Skrue Screw 773215
14 1 Drejelig vinkel Elbow Connector 773222
15 1 Kabelforskruning Cable Inlet 773221

16 1 O-ring O-ring 773337


17 1 Prop Plug 773336
18 1 Sokkel Base 194638
19 1 Justerskrue Screw 773273
20 1 Elektronikboks Electronic Box 773218

21 1 Skrue Screw 773274


22 1 O-ring O-ring 773211
23 1 Lyddæmper Sound Damper 773223

Pos. Stk./Qty. Benævelse Description Del nr. / Part No.

24 1 NOT-element komplet NOT-element Complete 801240

25 2 Skrue Screw 773338


26 1 NOT-element NOT-element 705248
27* 3 O-ring O-ring 771419

28 1 Pakning Gasket 771420


29 1 Manifold Manifold 277255
30 1 Tætning for manifold Gasket for Manifold 278211
31** 1 Reduktionsventil Reduction valve 773406
381683 Iss A
* Reservedel for NOT-Element / Spare part for NOT-Element
** Reduktionsventilen, som medfølger til montering i aktuatoren, reducerer lufttrykket til 5 bar.
The pressure reducing valves included for mounting in the actuator reduce the air pressure to 5 bar.

Tilbehør / Accessory
P/N: 773463: Laske for at luse i klemrække.
Klippes efter behov.

P/N: 773463: Teminal for making connections in the terminal block.


To be cut according to needs.
381683-a Iss Q 08.99

29
8.4 Styreenhed / Control unit Delta CU for DA3+ / DE3

T 05.99 AWR/PF

381803 I

30
8.4 Styreenhed / Control unit Delta CU for DA3+ / DE3
T 05.99 AWR/PF

Gælder for / only for : 24V - 48V DC / 24V AC Strømforsyning / Power supply
24V - 48V AC-DC Input / Output
PNP - NPN

Pos. Stk. Benævnelse Del nr.


Qty. Description Part No.

- - Styreenhed - 1 magnetventil Control unit - 1 solonoid valve 804465


- - Styreenhed - 3 magnetventiler Control unit - 3 solonoid valves 804466

1 1 Hætte Cap 273998


2 1-3 Møtrik, skive og skilt Nut, Washer and Plate 773270
3 1 Pakning Gasket 773271
4 1-3 Spole Coil 773272
5 3-7 Skrue Screw 773225
6 1-3 Magnetventil Solenoid Valve 773217
7 1 Manifold - 1 magnetventil Manifold - 1 solonoid valve 268577
7a 1 Manifold - 3 magnetventiler Manifold - 3 solonoid valves 277261
8 1 Tætning for manifold - 1 magnetventil Gasket for Manifold - 1 solonoid valve 268579
8a 1 Tætning for manifold - 3 magnetventiler Gasket for Manifold - 3 solonoid valves 278238
9 1 O-ring O-ring 773214
10 1 Stempel Piston 268575
11 2 O-ring O-ring 773212
12 1 Skive Washer 773216
13 1 Skrue Screw 773215
14 1 Drejelig vinkel Elbow Connector 773222
15* 1 Kabelforskruning for 2 følere Cable Inlet for 2 Proximity switches 773402
15a 1 Kabelforskruning for 1 føler Cable Inlet for 1 Proximity switch 773431
16 1 Kabelforskruning (4-8 mm) Cable Inlet (4-8 mm) 773221
16a 1 Kabelforskruning (5-10 mm) Cable Inlet (5-10 mm) 773419
17 1 O-ring O-ring 773337
18 1 O-ring O-ring 773416
19 1 Prop Plug 773336
20 1 Sokkel - 1 magnetventil Base - 1 solonoid valve 801185
20 1 Sokkel - 3 magnetventiler Base - 3 solonoid valves 804522
21 1 Elektronikboks Electronic Box 773409
22 2 Skrue Screw 773274
23 1 O-ring O-ring 773211
24 1 Lyddæmper Sound Damp 773223

**25 1-2 Induktiv føler (5V NPN) Proximity switch (5V NPN) 773479
381803

* Standard / Standard
** Ordres seperat / Requires separate order

31
Styreenhedsdiagram / Control unit diagram DELTA CU

381806 Iss Q 08.98

32
8.4 Adaptor DELTA CU
Z 03.99 AWR/PF

12
2

9
6
10

11

381755 Iss Z 08.99

33
8.4 Adaptor DELTA CU
Z 03.99 AWR/PF

DELTA SW4 VPS/VPL/ VPS-3A VPS-3A VPM


VPB Longstroke

Pos. Stk./Qty. Benævelse Description Del nr. / Part No.


- Komplet adaptor Complete adaptor 801192 801193 801198 801199 801191

1 1 Aktuatorskrue Actuator screw 188645 801241 801246 801247 801248


2 3-4 Skrue Screw 701942 773353 773353 773353 773353
3 1 O-ring O-ring 773224 773224 773224 773224 773224
4 1 Adaptor Adaptor 267372 277256 277256 277256 277256
5 1 O-ring O-ring -- -- -- 772123 772123 772123 772123

6 2 Drejelig vinkel Elbow connector 773222 773222 773222 773222 773222


6 2 Prop Plug -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 2 O-ring O-ring 773226 773226 773226 773226 773226
8 1 Pakning Gasket -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 1 O-ring O-ring -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

10 1 O-ring O-ring -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11 1 Konsol Konsol -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 801231
12 1 Split Split pin -- -- -- -- -- -- 773357 773357 -- -- --
SVS 1”-4” SVS 5”-10” S2/D2 S3
DKR DKR
NW25-65 NW80-125
Pos. Stk./Qty. Benævelse Description Del nr. / Part No.
- Komplet adaptor Complete adaptor 801194 801195 801196 801197

1 1 Aktuatorskrue Actuator screw 801242 801243 801244 801245


2 3-4 Skrue Screw 773353 773353 773356 701942
3 1 O-ring O-ring 773224 773224 773224 773224
4 1 Adaptor Adaptor 277257 277257 277258 277258
5 1 O-ring O-ring 771640 771640

6 2 Drejelig vinkel Elbow connector -- -- -- -- -- -- 773222 773222


6 2 Prop Plug 750218 750218 -- -- -- -- -- --
7 2 O-ring O-ring 773226 773226 773226 773226
8 1 Pakning Gasket -- -- -- 705918 -- -- -- -- -- --
9 1 O-ring O-ring 773354 773354 -- -- -- -- -- --

10 1 O-ring O-ring -- -- -- 771978 -- -- -- -- -- --


11 1 Konsol Konsol -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12 1 Split Split pin -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
381755 Iss Z 08.99

34
8.4 Adaptor for DA3+ / DE3 DELTA CU
Z 09.98 AWR/PF

a: Magnetventil for hovedcylinder / Solenoid valve for main actuator


b: Magnetventil for sædeløft bund / Solenoid valve for seat lift bottom
c: Magnetventil for sædeløft top / Solenoid valve for seat lift top

Pos. Stk./Qty. Benævelse Description Del nr. / Part No.


- - Komplet adaptor - 1 magnetventil Complete adaptor - 1 solenoid valve 801233
- - Komplet adaptor - 3 magnetventiler Complete adaptor - 3 solenoid valves 801237

1 4 Skrue Screw 773415


2 4 Skive Washer 773418
3 1 O-ring O-ring 773224
4 3 O-ring O-ring 773226

5 1 Adaptor Adaptor 277254


6 1-3 Drejelig vinkel Elbow connector 773222
6a 2 Prop Plug 750218
7 2 Monteringshalvpart Adapter half 274699
381805 Iss Q 12.98

35
APV Fluid Handling Horsens
Ternevej 61-63
DK-8700 Horsens
Denmark
Tel.: +45 75 64 37 77
Fax: +45 75 64 38 68

An Invensys company