Sie sind auf Seite 1von 1

JADUAL PERALATAN

PENGGUNA JASA : RSJ Prof Dr SOEROJO MAGELANG


PEKERJAAN : PENGEMBANGAN BANGSAL GERIATRI
LOKASI : RSJ Prof Dr SOEROJO MAGELANG
SUMBER DANA : APBN TAHUN ANGGARAN 2015
PENAWAR : CV. BERSATU JAYA

WAKTU PELAKSANAAN (Bulan)


NO. URAIAN / JENIS PEKERJAAN SATUAN BULAN 1 BULAN 2 BULAN 3 KETERANGAN
1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71
7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 75
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PENDATANGAN DAN PEMAKAIAN ALAT


1 Mobil Pick Up Unit ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### MASA
2 Gerobak Besi Unit ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### PELAKSANAAN
3 Beton Molen Set ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 75 HK
4 Pompa Air/ Bak Air Unit ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
5 Genset Unit ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### MASA
6 Skafolding Bh ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### PEMELIHARAAN
7 Komputer Set ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 180 HK
8 Printer Bh ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
9 Kamera Digital Bh ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######

Magelang, 04 Agustus 2015


CV. BERSATU JAYA

YORDAN WIDHANA, ST
DIREKTUR