Sie sind auf Seite 1von 3

Test docimologic

Clasa: a X-a
Disciplina: Limba română
Unitatea de învățare: Părți de vorbire și de propoziție. Substantivul
Obiective de evaluare:
O1: să definească conceptele;
O2: să recunoască conceptele în situații date;
O3: să evidențieze rolul conceptelor;
O4: să precizeze și să enumere caracteristicile noțiunilor;
O5: să observe diferențele dintre conceptul studiat șu alte concepte
Obiective Nr. item Conținutul itemului Rezol- Punctaj Punctaj
vare parțial total
O1 I Încercuiți litera 1,00 1,00
Itemi de corespuzătoare răspunsului
tip grilă corect:
1.Sunstantivul este o parte de
vorbire flexibilă care a
denumește:
a) ființe, lucruri, acțiuni, stări;
b) numărul obiectelor;
c) însușirea unui obiect;
O4 II Enumerați trei caracterstici 0,50X3 1,50
Itemi cu ale substantivului.
răspuns
scurt

O1 III Încercuiți litera A, dacă 0,50X3 1,50


Itemi cu enunțul este adevărat și litera
răspuns F dacă enunțul este fals:
dual
1. După alcătuire
substantivele pot fi simple și
locuțiuni. A F F
2.Prin marca semantică
substantivul denumește
obiecte. A F A
3. O marcă logico-formală a
substantivului este că se poate
înlocui cu un pronume. A F A
05 IV Stabiliți corespondența între 0,50X4 2,00
Item de elementele din coloana A și
tip cele din coloana B:
asociere
A. B.

1.casă a) adjectiv 1-c


2.cald b) pronume 2-a
3.trei c) substantiv 3-d
4.voi d) numeral 4-b
e) verb
f) articol

V Completați spațiile libere cu 0,50X2 1,00


Itemi de termenii coresunzători:
tip
completa Locuțiunea substantivală se
re analizează prin categor
marcarea……. gramaticale iei
prezentate de …………… din substan
structura grupării. tivul

VI Să se alcătuiască un eseu în 2,00 2,00


Item de care să se evidențieze rolul și
tip eseu caracteristicile substantivului
restrâns prin exemple și situații
concrete.
Oficiu 1,00
Total 10,00

Bibliografie:
Sacară, L., Teoria și metodologia instruirii și a evaluării, Ed.,,Pim”, Iași, 2008;
Dumitriu, Gh.,Dumitriu,C., Psihologia procesului de învățământ, Ed.,,Alma
Mater, Bacău, 2004.