Sie sind auf Seite 1von 39

Hidayatullah National Law University, Naya Raipur,Chhattisgarh

Result B.A. LL.B. (Honours) Batch-XV Tenth - Semester April 2020

CG - Fundamental Rights and Its Enforcement (Honours)


Project/ Mid End Grade
ID Name Total Grade Remark
Moot Term Term Point

015/2015/1308 Abhinav Tandi 12.00 10.50 33.75 56.25 C+ 2

015/2015/1334 Aditi Sharma 13.00 13.50 39.75 66.25 B+ 4

015/2015/1324 Aditya Singh Rajput 15.00 12.50 41.25 68.75 B+ 4

015/2015/1336 Agrima Lailer 16.00 13.00 43.50 72.50 A 5

015/2015/1167 Aishwarya Agrawal 15.00 15.00 45.00 75.00 A+ 6

015/2015/1180 Akanksha Singh 14.00 15.00 43.50 72.50 A 5

015/2015/1304 Akshay Negi 11.00 14.00 37.50 62.50 B 3

015/2015/1218 Anamika Singh 16.00 15.00 46.50 77.50 A+ 6

015/2015/1342 Aniket Chowdhury 18.00 13.50 47.25 78.75 A+ 6

015/2015/1351 Anjeeta Khutey 14.00 14.50 42.75 71.25 A 5

015/2015/1306 Ankit Kumar Rakesh 12.00 12.00 36.00 60.00 B 3

015/2015/1175 Ankit Pal 17.00 17.00 51.00 85.00 O 7

015/2015/1253 Ankit Singh Chauhan 15.00 12.50 41.25 68.75 B+ 4

015/2015/1288 Ankita 15.00 13.00 42.00 70.00 A 5

015/2015/1193 Ankita Singh 16.00 15.00 46.50 77.50 A+ 6

015/2015/1271 Arunima Dandwate 16.50 15.00 47.25 78.75 A+ 6

015/2015/1319 Ashok Kumar Samal 14.50 15.00 44.25 73.75 A 5

015/2015/1200 Ashutosh Mandavi 15.00 11.00 39.00 65.00 B+ 4

015/2015/1190 Ayush Pandey 13.00 14.50 41.25 68.75 B+ 4

015/2015/1391 Ayush Tiwari 14.50 12.00 39.75 66.25 B+ 4

015/2015/1362 B. Dinesh 10.00 12.00 33.00 55.00 C+ 2

015/2015/1179 Chandra Shekhar Sharma 11.00 12.00 34.50 57.50 C+ 2 Spl. Mid Term Assignment.

015/2015/1374 Chetan Ladha 14.00 15.50 44.25 73.75 A 5

015/2015/1294 Chetna Dnyaneshwar Ramteke 14.50 14.00 42.75 71.25 A 5

015/2015/1174 Deepak Kumar Chandrakar 13.00 13.00 39.00 65.00 B+ 4

015/2015/1210 Devvrat Vaishnav 16.50 14.00 45.75 76.25 A+ 6

015/2015/1263 Ekta Kumari 15.50 14.00 44.25 73.75 A 5

Date: 09-07-2020 Prepared by Checked by Controller of Examination Page 1 of 3


Hidayatullah National Law University, Naya Raipur,Chhattisgarh
Result B.A. LL.B. (Honours) Batch-XV Tenth - Semester April 2020

CG - Fundamental Rights and Its Enforcement (Honours)


Project/ Mid End Grade
ID Name Total Grade Remark
Moot Term Term Point

015/2015/1236 Gourab Kumar Agarwal 18.00 15.00 49.50 82.50 O 7

015/2015/1317 Hardik Choudhary 17.00 14.00 46.50 77.50 A+ 6

015/2015/1238 Harish Jayakumar 15.00 12.50 41.25 68.75 B+ 4

015/2015/1258 Harshita Tomar 17.50 18.00 53.25 88.75 O 7

015/2015/1301 Himalaya Ravi 12.00 12.00 36.00 60.00 B 3 Spl. Mid Term Assingment.

015/2015/1395 Hiten Joshi 15.50 11.00 39.75 66.25 B+ 4 Spl. Mid Term Assignment.

015/2015/1326 Ishu Deshmukh 12.50 15.50 42.00 70.00 A 5

015/2015/1387 Khushboo Jain 14.00 14.00 42.00 70.00 A 5

015/2015/1189 Kshipra Rajwanshi 13.00 13.50 39.75 66.25 B+ 4

015/2015/1287 Kuldeep Singh 12.50 13.00 38.25 63.75 B 3

015/2015/1184 Lejuri Darro 11.00 13.50 36.75 61.25 B 3

015/2015/1169 Mahua Dutta 12.00 14.00 39.00 65.00 B+ 4

015/2015/1201 Megha Paleshwar 14.50 13.00 41.25 68.75 B+ 4

015/2015/1229 Mehal Jethani 13.50 15.50 43.50 72.50 A 5

015/2015/1388 Nabeela Siddiqui 15.00 12.50 41.25 68.75 B+ 4

015/2015/1321 Nayan Jain 17.50 16.50 51.00 85.00 O 7

015/2015/1181 Neeraj Mahesh Zaveri 15.50 14.00 44.25 73.75 A 5

015/2015/1396 Nishtha Shrivastava 14.00 12.50 39.75 66.25 B+ 4

015/2015/1243 Parul Yadav 14.00 13.50 41.25 68.75 B+ 4

015/2015/1290 Pragya Shankar 0.00 F 0 Project not submitted, Ab. in Mid Term.

015/2015/1186 Priyashdeep Singh Tuteja 14.50 12.00 39.75 66.25 B+ 4

014/2014/0970 Rajat Tiwari 11.50 13.00 36.75 61.25 B 3

015/2015/1370 Rashi Agrawal 14.50 14.00 42.75 71.25 A 5

015/2015/1199 Rishabh Khedia 15.00 10.00 37.50 62.50 B 3

015/2015/1185 Rishabh Tripathi 14.00 14.00 42.00 70.00 A 5

015/2015/1295 Sakshi Dhruw 16.00 12.50 42.75 71.25 A 5

015/2015/1204 Sarvika Chaturvedi 15.00 14.00 43.50 72.50 A 5

Date: 09-07-2020 Prepared by Checked by Controller of Examination Page 2 of 3


Hidayatullah National Law University, Naya Raipur,Chhattisgarh
Result B.A. LL.B. (Honours) Batch-XV Tenth - Semester April 2020

CG - Fundamental Rights and Its Enforcement (Honours)


Project/ Mid End Grade
ID Name Total Grade Remark
Moot Term Term Point

015/2015/1168 Satyansh Maurya 13.00 15.00 42.00 70.00 A 5

015/2015/1194 Saumitra Shrivastava 11.50 12.00 35.25 58.75 C+ 2

015/2015/1350 Shaifali Chauhan 12.00 13.50 38.25 63.75 B 3

015/2015/1202 Shauryabhinandan Thakur 12.50 14.00 39.75 66.25 B+ 4

015/2015/1355 Shivangi Sharma 15.50 13.00 42.75 71.25 A 5

015/2015/1177 Shivani Agrawal 13.50 14.00 41.25 68.75 B+ 4

015/2015/1345 Shivanshu Pandey 15.50 14.50 45.00 75.00 A+ 6

015/2015/1393 Shubhranshu Rai 11.50 11.00 33.75 56.25 C+ 2

015/2015/1296 Siddhant Vishnoi 14.50 13.00 41.25 68.75 B+ 4

015/2015/1203 Siddharth Shekhar 12.50 11.00 35.25 58.75 C+ 2

015/2015/1390 Siddharth Shivakumar 15.50 13.00 42.75 71.25 A 5

015/2015/1330 Simran Ghritlehre 14.50 14.00 42.75 71.25 A 5

015/2015/1254 Srishti Sahu 14.00 12.00 39.00 65.00 B+ 4

015/2015/1226 Suyash Goverdhan 13.00 11.00 36.00 60.00 B 3

015/2015/1222 Swarnika Tirkey 12.00 12.00 36.00 60.00 B 3

015/2015/1338 Swati Bhargava 15.50 14.00 44.25 73.75 A 5

015/2015/1183 Toshan Chandrakar 14.50 12.00 39.75 66.25 B+ 4

015/2015/1313 Tushar Srivastava 16.50 13.00 44.25 73.75 A 5

015/2015/1206 Vaibhav Patre 14.00 9.00 34.50 57.50 C+ 2

015/2015/1328 Vaidik Bajpai 15.50 13.00 42.75 71.25 A 5

015/2015/1284 Vaitasta Tickoo 15.00 12.00 40.50 67.50 B+ 4

015/2015/1366 Varsha Gurde 13.00 13.00 39.00 65.00 B+ 4

015/2015/1384 Vasudhi Mishra 16.00 13.50 44.25 73.75 A 5

015/2015/1297 Vijaya Choudhary 12.00 13.50 38.25 63.75 B 3

015/2015/1289 Vini Pandita 13.00 15.00 42.00 70.00 A 5

Date: 09-07-2020 Prepared by Checked by Controller of Examination Page 3 of 3


Hidayatullah National Law University, Naya Raipur,Chhattisgarh
Result B.A. LL.B. (Honours) Batch-XV Tenth - Semester April 2020

CLS - Corporate Tax (Honours)


Project/ Mid End Grade
ID Name Total Grade Remark
Moot Term Term Point

015/2015/1219 Aastha Nishad 15.50 14.00 44.25 73.75 A 5

015/2015/1211 Abhijeet Sahu 15.00 15.50 45.75 76.25 A+ 6

015/2015/1368 Abhinav Paul Minz 0.00 F 0 Deferred, Project not submitted.

015/2015/1216 Abhishek Peter Lakra 15.00 15.25 45.38 75.63 A+ 6

015/2015/1198 Aditi Sandeep Nandanwar 15.50 15.50 46.50 77.50 A+ 6

015/2015/1324 Aditya Singh Rajput 15.00 15.00 45.00 75.00 A+ 6

015/2015/1336 Agrima Lailer 15.00 15.50 45.75 76.25 A+ 6

015/2015/1235 Aishwarya Shikha 15.00 15.75 46.13 76.88 A+ 6

015/2015/1247 Akansh Jain 15.50 15.00 45.75 76.25 A+ 6

015/2015/1275 Aman Rai 16.00 15.00 46.50 77.50 A+ 6

015/2015/1191 Amardeep Kispotta 15.00 14.00 43.50 72.50 A 5

015/2015/1248 Ambica Verma 14.00 15.50 44.25 73.75 A 5

015/2015/1218 Anamika Singh 16.00 15.50 47.25 78.75 A+ 6

015/2015/1352 Aniket Bhargava 15.00 14.50 44.25 73.75 A 5

015/2015/1365 Anirudh Agrawal 17.00 14.50 47.25 78.75 A+ 6

015/2015/1377 Ankitesh Ojha 15.00 15.00 45.00 75.00 A+ 6

015/2015/1270 Apoorva Markam 16.00 14.75 46.13 76.88 A+ 6

015/2015/1286 Arpit Agarwal 15.00 15.25 45.38 75.63 A+ 6

015/2015/1213 Ashish Kumar Singh 13.00 15.25 42.38 70.63 A 5

015/2015/1364 Ashish Mittal 15.00 13.75 43.13 71.88 A 5

015/2015/1208 Aswin Kispotta 14.00 10.50 36.75 61.25 B 3

015/2015/1373 Aviraj Pandey 16.00 14.75 46.13 76.88 A+ 6

015/2015/1359 Avishek Pathak 15.00 15.25 45.38 75.63 A+ 6

015/2015/1333 Bhanu Prakash Joshi 16.00 16.00 48.00 80.00 O 7

015/2015/1303 Bholeshwar Dhruw 15.00 15.50 45.75 76.25 A+ 6

015/2015/1179 Chandra Shekhar Sharma 14.00 13.00 40.50 67.50 B+ 4 Spl. Mid Term Assignment.

015/2015/1294 Chetna Dnyaneshwar Ramteke 15.00 15.50 45.75 76.25 A+ 6

Date: 09-07-2020 Prepared by Checked by Controller of Examination Page 1 of 4


Hidayatullah National Law University, Naya Raipur,Chhattisgarh
Result B.A. LL.B. (Honours) Batch-XV Tenth - Semester April 2020

CLS - Corporate Tax (Honours)


Project/ Mid End Grade
ID Name Total Grade Remark
Moot Term Term Point

015/2015/1217 Darshan Gandhi 15.00 15.50 45.75 76.25 A+ 6

015/2015/1300 Deepika Thakur 16.00 14.75 46.13 76.88 A+ 6

015/2015/1172 Deepshikha 15.00 16.00 46.50 77.50 A+ 6

015/2015/1341 Divyansh Agarwal 15.00 15.25 45.38 75.63 A+ 6

015/2015/1305 Durgesh Kumar Gandharve 15.00 14.75 44.63 74.38 A 5

015/2015/1205 Ekta Chandrakar 15.00 15.25 45.38 75.63 A+ 6

015/2015/1263 Ekta Kumari 17.00 16.00 49.50 82.50 O 7

015/2015/1346 Gauri Unni 14.00 15.00 43.50 72.50 A 5

015/2015/1325 Ginushi Rai 15.00 16.00 46.50 77.50 A+ 6

015/2015/1236 Gourab Kumar Agarwal 15.50 16.00 47.25 78.75 A+ 6

015/2015/1182 Gunjan Bais 15.00 15.00 45.00 75.00 A+ 6 Spl. Mid Term Assignment.

015/2015/1309 Harmish Hemangbhai Patel 15.50 15.00 45.75 76.25 A+ 6

015/2015/1257 Harsh Bajoria 16.00 15.50 47.25 78.75 A+ 6

015/2015/1196 Harsh Gupta 15.00 16.00 46.50 77.50 A+ 6

015/2015/1178 Harshal Meshram 14.00 15.00 43.50 72.50 A 5

015/2015/1197 Harshita Gupta 16.00 15.25 46.88 78.13 A+ 6

015/2015/1276 Kanishk Maurya 15.00 14.50 44.25 73.75 A 5

015/2015/1279 Kartikeya Durrani 14.00 14.00 42.00 70.00 A 5

015/2015/1272 Kshitij Nawarang 15.00 15.25 45.38 75.63 A+ 6

015/2015/1360 Lenin Yadu 16.00 15.25 46.88 78.13 A+ 6

015/2015/1337 Mahimna Kandpal 16.00 16.00 48.00 80.00 O 7

015/2015/1347 Manash Mondal 15.00 14.50 44.25 73.75 A 5

015/2015/1349 Manish Minj 14.00 14.50 42.75 71.25 A 5

015/2015/1353 Manya Dua 16.00 15.00 46.50 77.50 A+ 6

015/2015/1209 Neelisha 14.00 11.00 37.50 62.50 B 3

015/2015/1221 Niharika Mukti Tirkey 14.00 16.00 45.00 75.00 A+ 6

015/2015/1314 Niket Shukla 15.00 13.75 43.13 71.88 A 5

Date: 09-07-2020 Prepared by Checked by Controller of Examination Page 2 of 4


Hidayatullah National Law University, Naya Raipur,Chhattisgarh
Result B.A. LL.B. (Honours) Batch-XV Tenth - Semester April 2020

CLS - Corporate Tax (Honours)


Project/ Mid End Grade
ID Name Total Grade Remark
Moot Term Term Point

015/2015/1268 Nishi Kashyap 16.00 14.25 45.38 75.63 A+ 6

014/2014/1122 Onindya Mitra 15.00 11.00 39.00 65.00 B+ 4

015/2015/1274 Pintu Babu 16.00 16.00 48.00 80.00 O 7 Spl. Mid Term Assignment.

015/2015/1195 Prachi Pradhan 16.00 15.50 47.25 78.75 A+ 6

015/2015/1290 Pragya Shankar 0.00 F 0 Project not submitted, Ab. in Mid Term.

015/2015/1312 Prakhar Bhandari 16.00 14.00 45.00 75.00 A+ 6

015/2015/1187 Pranjal Verma 15.00 15.75 46.13 76.88 A+ 6

015/2015/1386 Prashanka Jain 16.00 15.25 46.88 78.13 A+ 6

015/2015/1363 Prashant Singh 14.00 10.50 36.75 61.25 B 3

015/2015/1323 Prateek Pandey 14.00 11.00 37.50 62.50 B 3

015/2015/1379 Pravas Naik 13.00 14.50 41.25 68.75 B+ 4

015/2015/1186 Priyashdeep Singh Tuteja 15.00 14.75 44.63 74.38 A 5

015/2015/1320 Purnashri Das 17.00 15.25 48.38 80.63 O 7

015/2015/1277 Rahul Sharma 16.00 14.50 45.75 76.25 A+ 6

014/2014/0970 Rajat Tiwari 15.00 14.50 44.25 73.75 A 5

015/2015/1370 Rashi Agrawal 15.00 14.75 44.63 74.38 A 5

015/2015/1343 Reshma Bhagat 15.00 13.50 42.75 71.25 A 5

015/2015/1318 Rhiti Chattopadhyay 15.00 15.00 45.00 75.00 A+ 6

015/2015/1255 Rishabh Jha 15.00 14.50 44.25 73.75 A 5

015/2015/1392 Ritu Bhan Singh 15.00 15.50 45.75 76.25 A+ 6

015/2015/1348 Rupaly Middha 16.00 15.75 47.63 79.38 A+ 6

015/2015/1250 Sagorika Mazumdar 15.00 15.00 45.00 75.00 A+ 6

015/2015/1245 Samyuktha Shetty 15.00 13.50 42.75 71.25 A 5

015/2015/1344 Sankalp Singh 17.00 16.00 49.50 82.50 O 7

015/2015/1170 Sauhard Alung 16.00 15.00 46.50 77.50 A+ 6

015/2015/1194 Saumitra Shrivastava 16.00 15.50 47.25 78.75 A+ 6

015/2015/1173 Shashwat Tomar 15.00 15.75 46.13 76.88 A+ 6

Date: 09-07-2020 Prepared by Checked by Controller of Examination Page 3 of 4


Hidayatullah National Law University, Naya Raipur,Chhattisgarh
Result B.A. LL.B. (Honours) Batch-XV Tenth - Semester April 2020

CLS - Corporate Tax (Honours)


Project/ Mid End Grade
ID Name Total Grade Remark
Moot Term Term Point

015/2015/1202 Shauryabhinandan Thakur 15.00 15.00 45.00 75.00 A+ 6

015/2015/1358 Shivam Choubey 15.00 15.75 46.13 76.88 A+ 6

015/2015/1394 Shivam Dheeran 15.00 15.25 45.38 75.63 A+ 6

015/2015/1285 Shivam Singhal 15.00 15.50 45.75 76.25 A+ 6

015/2015/1251 Shivani Umesh Dixit 15.00 14.50 44.25 73.75 A 5

015/2015/1369 Shraddha Mehta 15.00 15.50 45.75 76.25 A+ 6

015/2015/1188 Shubham Tripathi 14.00 15.00 43.50 72.50 A 5

015/2015/1296 Siddhant Vishnoi 15.00 15.25 45.38 75.63 A+ 6

015/2015/1203 Siddharth Shekhar 16.00 16.00 48.00 80.00 O 7

015/2015/1240 Snehal Ranjan Shukla 15.00 15.50 45.75 76.25 A+ 6

015/2015/1252 Somya Saxena 15.00 14.50 44.25 73.75 A 5

015/2015/1375 Soumya 15.50 16.00 47.25 78.75 A+ 6

015/2015/1322 Soumya Tantia 15.00 15.75 46.13 76.88 A+ 6

015/2015/1340 Sushrut Ojha 12.50 12.00 36.75 61.25 B 3 Spl. Mid Term Assignment.

015/2015/1226 Suyash Goverdhan 13.00 15.50 42.75 71.25 A 5

015/2015/1338 Swati Bhargava 16.00 15.50 47.25 78.75 A+ 6

015/2015/1215 Taruna Shandilya 15.00 14.00 43.50 72.50 A 5 Spl. Mid Term Assignment.

015/2015/1220 Tithi Verma 16.00 16.00 48.00 80.00 O 7

015/2015/1212 Urwashi Kour 15.00 13.75 43.13 71.88 A 5

015/2015/1328 Vaidik Bajpai 14.00 14.50 42.75 71.25 A 5

015/2015/1384 Vasudhi Mishra 16.00 14.50 45.75 76.25 A+ 6

015/2015/1357 Yashodhara Shukla 15.00 15.00 45.00 75.00 A+ 6

Date: 09-07-2020 Prepared by Checked by Controller of Examination Page 4 of 4


Hidayatullah National Law University, Naya Raipur,Chhattisgarh
Result B.A. LL.B. (Honours) Batch-XV Tenth - Semester April 2020

Cr.L. - Criminal Justice System (Honours)


Project/ Mid End Grade
ID Name Total Grade Remark
Moot Term Term Point

015/2015/1352 Aniket Bhargava 15.00 12.50 41.25 68.75 B+ 4

015/2015/1342 Aniket Chowdhury 16.00 12.50 42.75 71.25 A 5

015/2015/1210 Devvrat Vaishnav 15.00 13.00 42.00 70.00 A 5

015/2015/1199 Rishabh Khedia 15.00 12.50 41.25 68.75 B+ 4

015/2015/1392 Ritu Bhan Singh 16.00 12.50 42.75 71.25 A 5

015/2015/1390 Siddharth Shivakumar 16.00 11.50 41.25 68.75 B+ 4

015/2015/1340 Sushrut Ojha 15.00 14.00 43.50 72.50 A 5 Spl. Mid Term Assignment.

015/2015/1215 Taruna Shandilya 16.00 14.00 45.00 75.00 A+ 6 Spl. Mid Term Assignment.

Date: 09-07-2020 Prepared by Checked by Controller of Examination Page 1 of 1


Hidayatullah National Law University, Naya Raipur,Chhattisgarh
Result B.A. LL.B. (Honours) Batch-XV Tenth - Semester April 2020

Cr.L. - Socio Economic Offences (Honours)


Project/ Mid End Grade
ID Name Total Grade Remark
Moot Term Term Point

015/2015/1211 Abhijeet Sahu 15.50 14.50 45.00 75.00 A+ 6

015/2015/1368 Abhinav Paul Minz 0.00 F 0 Deferred, Project not submitted.

015/2015/1308 Abhinav Tandi 13.50 8.00 32.25 53.75 C 1

015/2015/1167 Aishwarya Agrawal 15.00 15.00 45.00 75.00 A+ 6

015/2015/1235 Aishwarya Shikha 12.00 16.00 42.00 70.00 A 5

015/2015/1180 Akanksha Singh 14.50 15.00 44.25 73.75 A 5

015/2015/1247 Akansh Jain 14.00 16.00 45.00 75.00 A+ 6

015/2015/1304 Akshay Negi 11.50 13.00 36.75 61.25 B 3

015/2015/1275 Aman Rai 14.00 11.00 37.50 62.50 B 3

015/2015/1191 Amardeep Kispotta 10.00 12.00 33.00 55.00 C+ 2

015/2015/1351 Anjeeta Khutey 15.00 14.50 44.25 73.75 A 5

015/2015/1306 Ankit Kumar Rakesh 13.00 11.00 36.00 60.00 B 3

015/2015/1175 Ankit Pal 14.50 13.00 41.25 68.75 B+ 4

015/2015/1253 Ankit Singh Chauhan 13.00 12.00 37.50 62.50 B 3

015/2015/1288 Ankita 15.00 14.50 44.25 73.75 A 5

015/2015/1193 Ankita Singh 12.50 14.50 40.50 67.50 B+ 4

015/2015/1377 Ankitesh Ojha 15.00 14.00 43.50 72.50 A 5

015/2015/1335 Anurupa Mukherjee 15.50 16.00 47.25 78.75 A+ 6

015/2015/1270 Apoorva Markam 12.00 8.00 30.00 50.00 C 1

015/2015/1286 Arpit Agarwal 15.50 14.00 44.25 73.75 A 5

015/2015/1213 Ashish Kumar Singh 11.00 12.00 34.50 57.50 C+ 2

015/2015/1319 Ashok Kumar Samal 15.00 14.50 44.25 73.75 A 5

015/2015/1200 Ashutosh Mandavi 13.00 6.00 28.50 47.50 F 0

015/2015/1208 Aswin Kispotta 11.00 8.00 28.50 47.50 F 0

015/2015/1373 Aviraj Pandey 13.00 11.00 36.00 60.00 B 3

015/2015/1359 Avishek Pathak 15.00 15.50 45.75 76.25 A+ 6

015/2015/1190 Ayush Pandey 15.00 15.00 45.00 75.00 A+ 6

Date: 09-07-2020 Prepared by Checked by Controller of Examination Page 1 of 5


Hidayatullah National Law University, Naya Raipur,Chhattisgarh
Result B.A. LL.B. (Honours) Batch-XV Tenth - Semester April 2020

Cr.L. - Socio Economic Offences (Honours)


Project/ Mid End Grade
ID Name Total Grade Remark
Moot Term Term Point

015/2015/1391 Ayush Tiwari 14.50 14.00 42.75 71.25 A 5

015/2015/1362 B. Dinesh 12.00 15.00 40.50 67.50 B+ 4

015/2015/1303 Bholeshwar Dhruw 13.00 11.00 36.00 60.00 B 3

015/2015/1374 Chetan Ladha 14.50 15.00 44.25 73.75 A 5

015/2015/1217 Darshan Gandhi 11.00 15.50 39.75 66.25 B+ 4

015/2015/1174 Deepak Kumar Chandrakar 11.00 14.00 37.50 62.50 B 3

015/2015/1300 Deepika Thakur 10.50 15.00 38.25 63.75 B 3

015/2015/1172 Deepshikha 14.50 15.00 44.25 73.75 A 5

015/2015/1305 Durgesh Kumar Gandharve 13.50 15.00 42.75 71.25 A 5

015/2015/1205 Ekta Chandrakar 14.00 15.00 43.50 72.50 A 5

015/2015/1325 Ginushi Rai 13.50 15.00 42.75 71.25 A 5

015/2015/1182 Gunjan Bais 10.50 14.50 37.50 62.50 B 3

015/2015/1257 Harsh Bajoria 15.00 15.00 45.00 75.00 A+ 6

015/2015/1196 Harsh Gupta 15.00 14.00 43.50 72.50 A 5

015/2015/1178 Harshal Meshram 14.00 12.00 39.00 65.00 B+ 4

015/2015/1197 Harshita Gupta 16.00 15.00 46.50 77.50 A+ 6

015/2015/1258 Harshita Tomar 17.00 16.50 50.25 83.75 O 7

015/2015/1301 Himalaya Ravi 11.00 11.00 33.00 55.00 C+ 2 Spl. Mid Term Assignment.

015/2015/1395 Hiten Joshi 15.00 15.50 45.75 76.25 A+ 6 Spl. Mid Term Assignment.

015/2015/1371 Ishita Chakrabarty 15.00 16.00 46.50 77.50 A+ 6

015/2015/1326 Ishu Deshmukh 14.00 16.00 45.00 75.00 A+ 6

015/2015/1276 Kanishk Maurya 11.00 13.00 36.00 60.00 B 3

015/2015/1387 Khushboo Jain 14.50 15.00 44.25 73.75 A 5

015/2015/1189 Kshipra Rajwanshi 14.50 15.00 44.25 73.75 A 5

015/2015/1272 Kshitij Nawarang 11.00 12.00 34.50 57.50 C+ 2

015/2015/1287 Kuldeep Singh 16.00 16.00 48.00 80.00 O 7

015/2015/1184 Lejuri Darro 12.50 15.00 41.25 68.75 B+ 4

Date: 09-07-2020 Prepared by Checked by Controller of Examination Page 2 of 5


Hidayatullah National Law University, Naya Raipur,Chhattisgarh
Result B.A. LL.B. (Honours) Batch-XV Tenth - Semester April 2020

Cr.L. - Socio Economic Offences (Honours)


Project/ Mid End Grade
ID Name Total Grade Remark
Moot Term Term Point

015/2015/1360 Lenin Yadu 10.50 12.00 33.75 56.25 C+ 2

015/2015/1337 Mahimna Kandpal 13.00 15.00 42.00 70.00 A 5

015/2015/1169 Mahua Dutta 15.00 12.00 40.50 67.50 B+ 4

015/2015/1349 Manish Minj 12.50 14.00 39.75 66.25 B+ 4

015/2015/1353 Manya Dua 12.50 14.00 39.75 66.25 B+ 4

015/2015/1201 Megha Paleshwar 11.50 15.00 39.75 66.25 B+ 4

015/2015/1229 Mehal Jethani 15.00 13.00 42.00 70.00 A 5

015/2015/1388 Nabeela Siddiqui 15.00 14.00 43.50 72.50 A 5

015/2015/1321 Nayan Jain 16.00 14.00 45.00 75.00 A+ 6

015/2015/1209 Neelisha 0.00 F 0 Result withheld

015/2015/1181 Neeraj Mahesh Zaveri 13.00 13.00 39.00 65.00 B+ 4

015/2015/1221 Niharika Mukti Tirkey 13.00 15.00 42.00 70.00 A 5

015/2015/1314 Niket Shukla 12.00 10.50 33.75 56.25 C+ 2

015/2015/1268 Nishi Kashyap 12.50 16.00 42.75 71.25 A 5 Spl. Mid Term Assignment.

015/2015/1396 Nishtha Shrivastava 13.00 13.00 39.00 65.00 B+ 4

015/2015/1243 Parul Yadav 15.50 15.00 45.75 76.25 A+ 6

015/2015/1195 Prachi Pradhan 14.00 15.00 43.50 72.50 A 5

015/2015/1269 Pragya Singh 15.00 15.00 45.00 75.00 A+ 6

015/2015/1312 Prakhar Bhandari 14.50 13.00 41.25 68.75 B+ 4

015/2015/1187 Pranjal Verma 14.50 13.50 42.00 70.00 A 5

015/2015/1386 Prashanka Jain 15.00 16.00 46.50 77.50 A+ 6

015/2015/1363 Prashant Singh 0.00 0.00 F 0 Result withheld

015/2015/1323 Prateek Pandey 14.00 12.00 39.00 65.00 B+ 4

015/2015/1379 Pravas Naik 12.50 14.00 39.75 66.25 B+ 4

015/2015/1277 Rahul Sharma 13.00 12.00 37.50 62.50 B 3

015/2015/1343 Reshma Bhagat 12.50 12.00 36.75 61.25 B 3

015/2015/1255 Rishabh Jha 11.00 10.00 31.50 52.50 C 1

Date: 09-07-2020 Prepared by Checked by Controller of Examination Page 3 of 5


Hidayatullah National Law University, Naya Raipur,Chhattisgarh
Result B.A. LL.B. (Honours) Batch-XV Tenth - Semester April 2020

Cr.L. - Socio Economic Offences (Honours)


Project/ Mid End Grade
ID Name Total Grade Remark
Moot Term Term Point

015/2015/1185 Rishabh Tripathi 14.50 16.00 45.75 76.25 A+ 6

015/2015/1295 Sakshi Dhruw 15.00 15.00 45.00 75.00 A+ 6

015/2015/1344 Sankalp Singh 16.00 15.00 46.50 77.50 A+ 6

015/2015/1204 Sarvika Chaturvedi 12.50 16.00 42.75 71.25 A 5

015/2015/1168 Satyansh Maurya 14.50 12.00 39.75 66.25 B+ 4

015/2015/1350 Shaifali Chauhan 12.00 14.00 39.00 65.00 B+ 4

015/2015/1192 Shashwat Singh 16.00 11.00 40.50 67.50 B+ 4

015/2015/1173 Shashwat Tomar 13.50 14.00 41.25 68.75 B+ 4

015/2015/1358 Shivam Choubey 15.50 14.00 44.25 73.75 A 5

015/2015/1394 Shivam Dheeran 15.00 9.00 36.00 60.00 B 3

015/2015/1285 Shivam Singhal 15.00 14.50 44.25 73.75 A 5

015/2015/1355 Shivangi Sharma 14.00 16.00 45.00 75.00 A+ 6

015/2015/1177 Shivani Agrawal 14.50 14.50 43.50 72.50 A 5

015/2015/1369 Shraddha Mehta 13.00 14.00 40.50 67.50 B+ 4

015/2015/1298 Shriditi Kushwaha 13.50 11.00 36.75 61.25 B 3

015/2015/1367 Shrivalli Ghosh 11.50 11.00 33.75 56.25 C+ 2

015/2015/1188 Shubham Tripathi 14.00 14.00 42.00 70.00 A 5

015/2015/1393 Shubhranshu Rai 14.00 9.00 34.50 57.50 C+ 2

015/2015/1330 Simran Ghritlehre 14.00 12.00 39.00 65.00 B+ 4

015/2015/1240 Snehal Ranjan Shukla 14.00 15.00 43.50 72.50 A 5

015/2015/1375 Soumya 11.00 16.00 40.50 67.50 B+ 4

015/2015/1322 Soumya Tantia 11.50 16.00 41.25 68.75 B+ 4

015/2015/1222 Swarnika Tirkey 11.00 14.00 37.50 62.50 B 3

015/2015/1311 Syed Adeel Naqvi 14.00 14.00 42.00 70.00 A 5

015/2015/1220 Tithi Verma 15.00 15.00 45.00 75.00 A+ 6

015/2015/1183 Toshan Chandrakar 11.50 12.00 35.25 58.75 C+ 2

015/2015/1212 Urwashi Kour 10.50 10.00 30.75 51.25 C 1

Date: 09-07-2020 Prepared by Checked by Controller of Examination Page 4 of 5


Hidayatullah National Law University, Naya Raipur,Chhattisgarh
Result B.A. LL.B. (Honours) Batch-XV Tenth - Semester April 2020

Cr.L. - Socio Economic Offences (Honours)


Project/ Mid End Grade
ID Name Total Grade Remark
Moot Term Term Point

015/2015/1206 Vaibhav Patre 15.00 13.50 42.75 71.25 A 5

015/2015/1284 Vaitasta Tickoo 13.50 16.00 44.25 73.75 A 5

015/2015/1366 Varsha Gurde 12.50 16.00 42.75 71.25 A 5

015/2015/1297 Vijaya Choudhary 15.00 16.50 47.25 78.75 A+ 6 Spl. Mid Term Assignment.

015/2015/1289 Vini Pandita 11.00 15.00 39.00 65.00 B+ 4

015/2015/1357 Yashodhara Shukla 14.00 15.00 43.50 72.50 A 5

Date: 09-07-2020 Prepared by Checked by Controller of Examination Page 5 of 5


Hidayatullah National Law University, Naya Raipur,Chhattisgarh
Result B.A. LL.B. (Honours) Batch-XV Tenth - Semester April 2020

Indirect Tax (Optional)


Project/ Mid End Grade
ID Name Total Grade Remark
Moot Term Term Point

015/2015/1308 Abhinav Tandi 15.00 12.50 41.25 68.75 B+ 4

015/2015/1365 Anirudh Agrawal 15.50 15.50 46.50 77.50 A+ 6

015/2015/1208 Aswin Kispotta 14.50 10.50 37.50 62.50 B 3

015/2015/1179 Chandra Shekhar Sharma 14.00 15.50 44.25 73.75 A 5 Spl. Mid Term Assignment.

015/2015/1305 Durgesh Kumar Gandharve 14.50 16.00 45.75 76.25 A+ 6

015/2015/1268 Nishi Kashyap 13.50 13.00 39.75 66.25 B+ 4

014/2014/1122 Onindya Mitra 17.00 10.00 40.50 67.50 B+ 4

015/2015/1274 Pintu Babu 16.00 16.50 48.75 81.25 O 7 Spl. Mid Term Assignment.

015/2015/1269 Pragya Singh 15.50 15.00 45.75 76.25 A+ 6

015/2015/1318 Rhiti Chattopadhyay 16.00 14.50 45.75 76.25 A+ 6

015/2015/1199 Rishabh Khedia 15.50 10.50 39.00 65.00 B+ 4

015/2015/1295 Sakshi Dhruw 15.50 10.25 38.63 64.38 B 3

015/2015/1245 Samyuktha Shetty 15.00 12.50 41.25 68.75 B+ 4

015/2015/1194 Saumitra Shrivastava 15.00 11.50 39.75 66.25 B+ 4

015/2015/1192 Shashwat Singh 15.50 12.00 41.25 68.75 B+ 4

015/2015/1298 Shriditi Kushwaha 15.50 12.00 41.25 68.75 B+ 4

015/2015/1254 Srishti Sahu 17.00 14.00 46.50 77.50 A+ 6

015/2015/1340 Sushrut Ojha 14.50 14.00 42.75 71.25 A 5 Spl. Mid Term Assignment.

015/2015/1226 Suyash Goverdhan 16.50 15.00 47.25 78.75 A+ 6

015/2015/1206 Vaibhav Patre 17.00 13.50 45.75 76.25 A+ 6

Date: 09-07-2020 Prepared by Checked by Controller of Examination Page 1 of 1


Hidayatullah National Law University, Naya Raipur,Chhattisgarh
Result B.A. LL.B. (Honours) Batch-XV Tenth - Semester April 2020

Interpretation of Statutes (Optional)


Project/ Mid End Grade
ID Name Total Grade Remark
Moot Term Term Point

015/2015/1342 Aniket Chowdhury 16.00 12.00 42.00 70.00 A 5

015/2015/1305 Durgesh Kumar Gandharve 11.00 13.50 36.75 61.25 B 3

014/2014/0970 Rajat Tiwari 12.00 10.00 33.00 55.00 C+ 2

015/2015/1348 Rupaly Middha 15.00 13.00 42.00 70.00 A 5

015/2015/1390 Siddharth Shivakumar 16.00 13.00 43.50 72.50 A 5

015/2015/1254 Srishti Sahu 11.00 11.00 33.00 55.00 C+ 2

015/2015/1183 Toshan Chandrakar 13.00 9.50 33.75 56.25 C+ 2

015/2015/1206 Vaibhav Patre 13.00 8.50 32.25 53.75 C 1

015/2015/1328 Vaidik Bajpai 14.00 12.50 39.75 66.25 B+ 4

Date: 09-07-2020 Prepared by Checked by Controller of Examination Page 1 of 1


Hidayatullah National Law University, Naya Raipur,Chhattisgarh
Result B.A. LL.B. (Honours) Batch-XV Tenth - Semester April 2020

IPR - Geographical Indications (Honours)


Project/ Mid End Grade
ID Name Total Grade Remark
Moot Term Term Point

015/2015/1216 Abhishek Peter Lakra 13.50 13.50 40.50 67.50 B+ 4

015/2015/1198 Aditi Sandeep Nandanwar 16.00 16.00 48.00 80.00 O 7

015/2015/1334 Aditi Sharma 14.00 11.50 38.25 63.75 B 3

015/2015/1365 Anirudh Agrawal 14.50 16.50 46.50 77.50 A+ 6

015/2015/1335 Anurupa Mukherjee 16.00 14.50 45.75 76.25 A+ 6

015/2015/1271 Arunima Dandwate 15.00 16.50 47.25 78.75 A+ 6

015/2015/1364 Ashish Mittal 16.00 13.50 44.25 73.75 A 5

015/2015/1333 Bhanu Prakash Joshi 17.50 16.50 51.00 85.00 O 7

015/2015/1341 Divyansh Agarwal 13.50 12.50 39.00 65.00 B+ 4

015/2015/1346 Gauri Unni 14.50 17.50 48.00 80.00 O 7

015/2015/1317 Hardik Choudhary 15.00 12.00 40.50 67.50 B+ 4

015/2015/1309 Harmish Hemangbhai Patel 13.50 14.50 42.00 70.00 A 5

015/2015/1371 Ishita Chakrabarty 17.50 17.50 52.50 87.50 O 7

015/2015/1279 Kartikeya Durrani 13.00 11.00 36.00 60.00 B 3

015/2015/1269 Pragya Singh 17.00 16.50 50.25 83.75 O 7

015/2015/1320 Purnashri Das 16.00 16.50 48.75 81.25 O 7

015/2015/1348 Rupaly Middha 14.50 15.00 44.25 73.75 A 5

015/2015/1245 Samyuktha Shetty 16.50 11.50 42.00 70.00 A 5

015/2015/1170 Sauhard Alung 16.50 16.50 49.50 82.50 O 7

015/2015/1192 Shashwat Singh 16.50 12.50 43.50 72.50 A 5

015/2015/1251 Shivani Umesh Dixit 16.50 18.00 51.75 86.25 O 7

015/2015/1345 Shivanshu Pandey 15.50 12.50 42.00 70.00 A 5

015/2015/1298 Shriditi Kushwaha 13.50 13.00 39.75 66.25 B+ 4

015/2015/1367 Shrivalli Ghosh 15.00 15.50 45.75 76.25 A+ 6

015/2015/1252 Somya Saxena 14.00 15.50 44.25 73.75 A 5

015/2015/1254 Srishti Sahu 16.00 16.50 48.75 81.25 O 7

015/2015/1311 Syed Adeel Naqvi 17.00 12.50 44.25 73.75 A 5

Date: 09-07-2020 Prepared by Checked by Controller of Examination Page 1 of 2


Hidayatullah National Law University, Naya Raipur,Chhattisgarh
Result B.A. LL.B. (Honours) Batch-XV Tenth - Semester April 2020

IPR - Geographical Indications (Honours)


Project/ Mid End Grade
ID Name Total Grade Remark
Moot Term Term Point

015/2015/1313 Tushar Srivastava 16.50 14.50 46.50 77.50 A+ 6

Date: 09-07-2020 Prepared by Checked by Controller of Examination Page 2 of 2


Hidayatullah National Law University, Naya Raipur,Chhattisgarh
Result B.A. LL.B. (Honours) Batch-XV Tenth - Semester April 2020

Law of Insolvency (Optional)


Project/ Mid End Grade
ID Name Total Grade Remark
Moot Term Term Point

015/2015/1317 Hardik Choudhary 15.50 15.00 45.75 76.25 A+ 6

015/2015/1279 Kartikeya Durrani 14.50 13.50 42.00 70.00 A 5

015/2015/1202 Shauryabhinandan Thakur 15.50 10.50 39.00 65.00 B+ 4

015/2015/1345 Shivanshu Pandey 16.50 15.00 47.25 78.75 A+ 6

Date: 09-07-2020 Prepared by Checked by Controller of Examination Page 1 of 1


Hidayatullah National Law University, Naya Raipur,Chhattisgarh
Result B.A. LL.B. (Honours) Batch-XV Tenth - Semester April 2020

Law of Insurance (Optional)


Project/ Mid End Grade
ID Name Total Grade Remark
Moot Term Term Point

015/2015/1219 Aastha Nishad 14.50 14.75 43.88 73.13 A 5

015/2015/1211 Abhijeet Sahu 15.50 16.25 47.63 79.38 A+ 6

015/2015/1216 Abhishek Peter Lakra 15.25 15.75 46.50 77.50 A+ 6

015/2015/1198 Aditi Sandeep Nandanwar 15.25 15.50 46.13 76.88 A+ 6

015/2015/1334 Aditi Sharma 15.00 14.50 44.25 73.75 A 5 Spl. Mid Term Assignment.

015/2015/1324 Aditya Singh Rajput 14.50 15.00 44.25 73.75 A 5

015/2015/1336 Agrima Lailer 15.75 16.00 47.63 79.38 A+ 6

015/2015/1167 Aishwarya Agrawal 15.00 15.50 45.75 76.25 A+ 6

015/2015/1235 Aishwarya Shikha 15.50 16.00 47.25 78.75 A+ 6

015/2015/1180 Akanksha Singh 15.00 15.00 45.00 75.00 A+ 6

015/2015/1247 Akansh Jain 15.50 15.75 46.88 78.13 A+ 6

015/2015/1304 Akshay Negi 13.50 13.00 39.75 66.25 B+ 4

015/2015/1275 Aman Rai 14.75 15.25 45.00 75.00 A+ 6

015/2015/1191 Amardeep Kispotta 14.00 14.00 42.00 70.00 A 5

015/2015/1248 Ambica Verma 14.50 14.75 43.88 73.13 A 5

015/2015/1218 Anamika Singh 15.75 16.75 48.75 81.25 O 7

015/2015/1352 Aniket Bhargava 14.00 14.50 42.75 71.25 A 5

015/2015/1342 Aniket Chowdhury 15.75 16.25 48.00 80.00 O 7

015/2015/1365 Anirudh Agrawal 15.50 16.00 47.25 78.75 A+ 6

015/2015/1351 Anjeeta Khutey 15.75 16.00 47.63 79.38 A+ 6

015/2015/1306 Ankit Kumar Rakesh 14.50 15.00 44.25 73.75 A 5

015/2015/1175 Ankit Pal 15.50 16.00 47.25 78.75 A+ 6

015/2015/1253 Ankit Singh Chauhan 15.00 15.00 45.00 75.00 A+ 6

015/2015/1288 Ankita 15.00 15.50 45.75 76.25 A+ 6

015/2015/1193 Ankita Singh 15.00 15.25 45.38 75.63 A+ 6

015/2015/1377 Ankitesh Ojha 14.50 15.25 44.63 74.38 A 5

015/2015/1335 Anurupa Mukherjee 15.50 16.00 47.25 78.75 A+ 6

Date: 09-07-2020 Prepared by Checked by Controller of Examination Page 1 of 6


Hidayatullah National Law University, Naya Raipur,Chhattisgarh
Result B.A. LL.B. (Honours) Batch-XV Tenth - Semester April 2020

Law of Insurance (Optional)


Project/ Mid End Grade
ID Name Total Grade Remark
Moot Term Term Point

015/2015/1270 Apoorva Markam 13.75 14.00 41.63 69.38 B+ 4

015/2015/1286 Arpit Agarwal 15.75 16.00 47.63 79.38 A+ 6

015/2015/1271 Arunima Dandwate 14.75 15.00 44.63 74.38 A 5

015/2015/1213 Ashish Kumar Singh 15.00 15.00 45.00 75.00 A+ 6

015/2015/1364 Ashish Mittal 14.25 14.50 43.13 71.88 A 5

015/2015/1319 Ashok Kumar Samal 15.75 16.00 47.63 79.38 A+ 6

015/2015/1200 Ashutosh Mandavi 14.00 14.00 42.00 70.00 A 5

015/2015/1208 Aswin Kispotta 14.00 14.25 42.38 70.63 A 5

015/2015/1373 Aviraj Pandey 14.00 14.00 42.00 70.00 A 5

015/2015/1359 Avishek Pathak 15.00 15.75 46.13 76.88 A+ 6

015/2015/1190 Ayush Pandey 15.25 16.50 47.63 79.38 A+ 6

015/2015/1391 Ayush Tiwari 13.50 14.50 42.00 70.00 A 5

015/2015/1362 B. Dinesh 14.00 14.25 42.38 70.63 A 5

015/2015/1333 Bhanu Prakash Joshi 15.00 15.25 45.38 75.63 A+ 6

015/2015/1303 Bholeshwar Dhruw 15.25 15.50 46.13 76.88 A+ 6

015/2015/1374 Chetan Ladha 15.00 15.25 45.38 75.63 A+ 6

015/2015/1294 Chetna Dnyaneshwar Ramteke 15.50 15.75 46.88 78.13 A+ 6

015/2015/1217 Darshan Gandhi 15.50 16.25 47.63 79.38 A+ 6

015/2015/1174 Deepak Kumar Chandrakar 14.50 15.00 44.25 73.75 A 5

015/2015/1300 Deepika Thakur 13.50 13.50 40.50 67.50 B+ 4

015/2015/1172 Deepshikha 15.75 16.50 48.38 80.63 O 7

015/2015/1210 Devvrat Vaishnav 15.00 14.00 43.50 72.50 A 5 Spl. Mid Term Assignment.

015/2015/1341 Divyansh Agarwal 15.00 15.50 45.75 76.25 A+ 6

015/2015/1205 Ekta Chandrakar 15.00 15.25 45.38 75.63 A+ 6

015/2015/1263 Ekta Kumari 15.00 15.00 45.00 75.00 A+ 6

015/2015/1346 Gauri Unni 15.00 14.50 44.25 73.75 A 5

015/2015/1325 Ginushi Rai 15.75 16.00 47.63 79.38 A+ 6

Date: 09-07-2020 Prepared by Checked by Controller of Examination Page 2 of 6


Hidayatullah National Law University, Naya Raipur,Chhattisgarh
Result B.A. LL.B. (Honours) Batch-XV Tenth - Semester April 2020

Law of Insurance (Optional)


Project/ Mid End Grade
ID Name Total Grade Remark
Moot Term Term Point

015/2015/1236 Gourab Kumar Agarwal 15.00 15.25 45.38 75.63 A+ 6

015/2015/1182 Gunjan Bais 15.25 15.50 46.13 76.88 A+ 6

015/2015/1317 Hardik Choudhary 15.50 16.00 47.25 78.75 A+ 6

015/2015/1238 Harish Jayakumar 15.50 16.00 47.25 78.75 A+ 6

015/2015/1309 Harmish Hemangbhai Patel 15.00 15.00 45.00 75.00 A+ 6

015/2015/1257 Harsh Bajoria 15.00 15.00 45.00 75.00 A+ 6

015/2015/1196 Harsh Gupta 15.25 15.50 46.13 76.88 A+ 6

015/2015/1178 Harshal Meshram 14.00 14.00 42.00 70.00 A 5

015/2015/1197 Harshita Gupta 15.75 16.50 48.38 80.63 O 7

015/2015/1258 Harshita Tomar 15.75 17.00 49.13 81.88 O 7

015/2015/1301 Himalaya Ravi 14.00 13.50 41.25 68.75 B+ 4 Spl. Mid Term Assignment.

015/2015/1395 Hiten Joshi 15.50 15.75 46.88 78.13 A+ 6

015/2015/1371 Ishita Chakrabarty 15.00 15.25 45.38 75.63 A+ 6

015/2015/1326 Ishu Deshmukh 15.00 15.50 45.75 76.25 A+ 6

015/2015/1276 Kanishk Maurya 15.00 15.00 45.00 75.00 A+ 6

015/2015/1279 Kartikeya Durrani 13.50 13.00 39.75 66.25 B+ 4

015/2015/1387 Khushboo Jain 15.75 16.50 48.38 80.63 O 7

015/2015/1189 Kshipra Rajwanshi 15.75 16.00 47.63 79.38 A+ 6

015/2015/1272 Kshitij Nawarang 15.00 15.50 45.75 76.25 A+ 6

015/2015/1287 Kuldeep Singh 14.00 15.00 43.50 72.50 A 5

015/2015/1184 Lejuri Darro 14.75 13.75 42.75 71.25 A 5 Spl. Mid Term Assignment.

015/2015/1360 Lenin Yadu 15.25 15.50 46.13 76.88 A+ 6

015/2015/1337 Mahimna Kandpal 15.75 16.00 47.63 79.38 A+ 6

015/2015/1169 Mahua Dutta 15.50 16.00 47.25 78.75 A+ 6

015/2015/1347 Manash Mondal 15.25 15.75 46.50 77.50 A+ 6

015/2015/1349 Manish Minj 15.00 15.25 45.38 75.63 A+ 6

015/2015/1353 Manya Dua 15.00 15.50 45.75 76.25 A+ 6

Date: 09-07-2020 Prepared by Checked by Controller of Examination Page 3 of 6


Hidayatullah National Law University, Naya Raipur,Chhattisgarh
Result B.A. LL.B. (Honours) Batch-XV Tenth - Semester April 2020

Law of Insurance (Optional)


Project/ Mid End Grade
ID Name Total Grade Remark
Moot Term Term Point

015/2015/1229 Mehal Jethani 15.00 15.50 45.75 76.25 A+ 6

015/2015/1388 Nabeela Siddiqui 15.75 15.75 47.25 78.75 A+ 6

015/2015/1321 Nayan Jain 15.75 15.50 46.88 78.13 A+ 6

015/2015/1209 Neelisha 11.00 10.25 31.88 53.13 C 1 Spl. Mid Term Assignment.

015/2015/1181 Neeraj Mahesh Zaveri 15.50 16.00 47.25 78.75 A+ 6

015/2015/1221 Niharika Mukti Tirkey 15.00 15.00 45.00 75.00 A+ 6

015/2015/1314 Niket Shukla 14.50 15.00 44.25 73.75 A 5

015/2015/1268 Nishi Kashyap 15.50 16.00 47.25 78.75 A+ 6

014/2014/1122 Onindya Mitra 13.00 12.50 38.25 63.75 B 3

015/2015/1243 Parul Yadav 15.50 16.00 47.25 78.75 A+ 6

015/2015/1274 Pintu Babu 14.50 14.25 43.13 71.88 A 5 Spl. Mid Term Assignment.

015/2015/1269 Pragya Singh 15.25 16.00 46.88 78.13 A+ 6

015/2015/1312 Prakhar Bhandari 14.00 14.25 42.38 70.63 A 5

015/2015/1187 Pranjal Verma 15.50 15.75 46.88 78.13 A+ 6

015/2015/1386 Prashanka Jain 15.75 16.50 48.38 80.63 O 7

015/2015/1363 Prashant Singh 13.50 13.00 39.75 66.25 B+ 4

015/2015/1323 Prateek Pandey 14.00 13.25 40.88 68.13 B+ 4

015/2015/1379 Pravas Naik 14.00 15.00 43.50 72.50 A 5

015/2015/1186 Priyashdeep Singh Tuteja 14.75 15.00 44.63 74.38 A 5

015/2015/1277 Rahul Sharma 14.00 14.25 42.38 70.63 A 5

014/2014/0970 Rajat Tiwari 14.50 14.75 43.88 73.13 A 5

015/2015/1370 Rashi Agrawal 15.50 15.50 46.50 77.50 A+ 6

015/2015/1343 Reshma Bhagat 13.50 14.00 41.25 68.75 B+ 4

015/2015/1318 Rhiti Chattopadhyay 15.00 15.25 45.38 75.63 A+ 6

015/2015/1255 Rishabh Jha 14.00 13.50 41.25 68.75 B+ 4

015/2015/1199 Rishabh Khedia 14.00 15.25 43.88 73.13 A 5

015/2015/1185 Rishabh Tripathi 14.50 14.75 43.88 73.13 A 5

Date: 09-07-2020 Prepared by Checked by Controller of Examination Page 4 of 6


Hidayatullah National Law University, Naya Raipur,Chhattisgarh
Result B.A. LL.B. (Honours) Batch-XV Tenth - Semester April 2020

Law of Insurance (Optional)


Project/ Mid End Grade
ID Name Total Grade Remark
Moot Term Term Point

015/2015/1348 Rupaly Middha 15.25 16.00 46.88 78.13 A+ 6

015/2015/1250 Sagorika Mazumdar 15.50 16.25 47.63 79.38 A+ 6

015/2015/1245 Samyuktha Shetty 15.00 15.00 45.00 75.00 A+ 6

015/2015/1344 Sankalp Singh 15.50 15.75 46.88 78.13 A+ 6

015/2015/1168 Satyansh Maurya 15.00 15.25 45.38 75.63 A+ 6

015/2015/1170 Sauhard Alung 15.00 15.75 46.13 76.88 A+ 6

015/2015/1194 Saumitra Shrivastava 14.75 15.00 44.63 74.38 A 5

015/2015/1350 Shaifali Chauhan 14.75 15.00 44.63 74.38 A 5

015/2015/1192 Shashwat Singh 15.00 15.50 45.75 76.25 A+ 6

015/2015/1173 Shashwat Tomar 15.25 15.75 46.50 77.50 A+ 6

015/2015/1202 Shauryabhinandan Thakur 14.50 14.75 43.88 73.13 A 5

015/2015/1358 Shivam Choubey 15.75 16.00 47.63 79.38 A+ 6

015/2015/1394 Shivam Dheeran 14.00 14.75 43.13 71.88 A 5

015/2015/1285 Shivam Singhal 15.50 15.75 46.88 78.13 A+ 6

015/2015/1355 Shivangi Sharma 15.75 16.00 47.63 79.38 A+ 6

015/2015/1177 Shivani Agrawal 14.50 15.00 44.25 73.75 A 5

015/2015/1251 Shivani Umesh Dixit 15.75 16.25 48.00 80.00 O 7

015/2015/1345 Shivanshu Pandey 15.50 15.75 46.88 78.13 A+ 6

015/2015/1369 Shraddha Mehta 15.00 15.00 45.00 75.00 A+ 6

015/2015/1298 Shriditi Kushwaha 14.75 15.00 44.63 74.38 A 5

015/2015/1367 Shrivalli Ghosh 14.75 14.50 43.88 73.13 A 5

015/2015/1188 Shubham Tripathi 14.75 15.00 44.63 74.38 A 5

015/2015/1393 Shubhranshu Rai 15.25 15.50 46.13 76.88 A+ 6

015/2015/1296 Siddhant Vishnoi 15.25 15.75 46.50 77.50 A+ 6

015/2015/1203 Siddharth Shekhar 15.00 15.25 45.38 75.63 A+ 6

015/2015/1330 Simran Ghritlehre 15.50 16.00 47.25 78.75 A+ 6

015/2015/1240 Snehal Ranjan Shukla 15.25 15.00 45.38 75.63 A+ 6

Date: 09-07-2020 Prepared by Checked by Controller of Examination Page 5 of 6


Hidayatullah National Law University, Naya Raipur,Chhattisgarh
Result B.A. LL.B. (Honours) Batch-XV Tenth - Semester April 2020

Law of Insurance (Optional)


Project/ Mid End Grade
ID Name Total Grade Remark
Moot Term Term Point

015/2015/1252 Somya Saxena 15.00 15.25 45.38 75.63 A+ 6

015/2015/1375 Soumya 15.25 15.50 46.13 76.88 A+ 6

015/2015/1322 Soumya Tantia 15.75 16.25 48.00 80.00 O 7

015/2015/1340 Sushrut Ojha 14.00 13.50 41.25 68.75 B+ 4 Spl. Mid Term Assignment.

015/2015/1226 Suyash Goverdhan 14.50 15.00 44.25 73.75 A 5

015/2015/1222 Swarnika Tirkey 15.50 15.75 46.88 78.13 A+ 6

015/2015/1338 Swati Bhargava 15.75 16.00 47.63 79.38 A+ 6

015/2015/1311 Syed Adeel Naqvi 14.50 14.75 43.88 73.13 A 5

015/2015/1220 Tithi Verma 15.75 16.00 47.63 79.38 A+ 6

015/2015/1183 Toshan Chandrakar 14.00 14.00 42.00 70.00 A 5

015/2015/1313 Tushar Srivastava 15.25 15.50 46.13 76.88 A+ 6

015/2015/1212 Urwashi Kour 14.00 13.50 41.25 68.75 B+ 4

015/2015/1328 Vaidik Bajpai 14.25 14.25 42.75 71.25 A 5

015/2015/1284 Vaitasta Tickoo 15.75 16.25 48.00 80.00 O 7

015/2015/1384 Vasudhi Mishra 15.25 15.00 45.38 75.63 A+ 6

015/2015/1297 Vijaya Choudhary 15.50 15.75 46.88 78.13 A+ 6

015/2015/1289 Vini Pandita 15.25 15.00 45.38 75.63 A+ 6

015/2015/1357 Yashodhara Shukla 15.50 15.75 46.88 78.13 A+ 6

Date: 09-07-2020 Prepared by Checked by Controller of Examination Page 6 of 6


Hidayatullah National Law University, Naya Raipur,Chhattisgarh
Result B.A. LL.B. (Honours) Batch-XV Tenth - Semester April 2020

Media and Law (Optional)


Project/ Mid End Grade
ID Name Total Grade Remark
Moot Term Term Point

015/2015/1219 Aastha Nishad 17.00 14.00 46.50 77.50 A+ 6

015/2015/1211 Abhijeet Sahu 15.50 15.00 45.75 76.25 A+ 6

015/2015/1308 Abhinav Tandi 13.00 10.00 34.50 57.50 C+ 2

015/2015/1216 Abhishek Peter Lakra 15.50 15.50 46.50 77.50 A+ 6

015/2015/1198 Aditi Sandeep Nandanwar 16.50 14.50 46.50 77.50 A+ 6

015/2015/1324 Aditya Singh Rajput 14.50 15.50 45.00 75.00 A+ 6

015/2015/1167 Aishwarya Agrawal 15.00 18.00 49.50 82.50 O 7

015/2015/1235 Aishwarya Shikha 18.50 15.50 51.00 85.00 O 7

015/2015/1180 Akanksha Singh 15.50 12.50 42.00 70.00 A 5

015/2015/1304 Akshay Negi 12.50 13.50 39.00 65.00 B+ 4 Spl. Mid Term Assignment.

015/2015/1275 Aman Rai 16.50 16.00 48.75 81.25 O 7

015/2015/1191 Amardeep Kispotta 13.00 8.50 32.25 53.75 C 1

015/2015/1352 Aniket Bhargava 15.00 16.50 47.25 78.75 A+ 6

015/2015/1351 Anjeeta Khutey 13.00 18.00 46.50 77.50 A+ 6

015/2015/1306 Ankit Kumar Rakesh 15.00 15.00 45.00 75.00 A+ 6

015/2015/1175 Ankit Pal 17.50 18.00 53.25 88.75 O 7

015/2015/1193 Ankita Singh 16.50 17.50 51.00 85.00 O 7

015/2015/1377 Ankitesh Ojha 13.00 16.50 44.25 73.75 A 5

015/2015/1270 Apoorva Markam 14.50 11.00 38.25 63.75 B 3

015/2015/1213 Ashish Kumar Singh 14.50 11.00 38.25 63.75 B 3

015/2015/1364 Ashish Mittal 17.50 15.50 49.50 82.50 O 7

015/2015/1200 Ashutosh Mandavi 15.50 14.50 45.00 75.00 A+ 6

015/2015/1373 Aviraj Pandey 14.00 16.00 45.00 75.00 A+ 6

015/2015/1359 Avishek Pathak 13.00 17.00 45.00 75.00 A+ 6

015/2015/1190 Ayush Pandey 17.00 17.50 51.75 86.25 O 7

015/2015/1391 Ayush Tiwari 16.50 13.00 44.25 73.75 A 5

015/2015/1362 B. Dinesh 14.50 11.50 39.00 65.00 B+ 4

Date: 09-07-2020 Prepared by Checked by Controller of Examination Page 1 of 4


Hidayatullah National Law University, Naya Raipur,Chhattisgarh
Result B.A. LL.B. (Honours) Batch-XV Tenth - Semester April 2020

Media and Law (Optional)


Project/ Mid End Grade
ID Name Total Grade Remark
Moot Term Term Point

015/2015/1333 Bhanu Prakash Joshi 18.50 17.00 53.25 88.75 O 7

015/2015/1303 Bholeshwar Dhruw 16.50 15.50 48.00 80.00 O 7

015/2015/1179 Chandra Shekhar Sharma 18.00 16.00 51.00 85.00 O 7 Spl. Mid Term Assignment.

015/2015/1374 Chetan Ladha 13.00 18.00 46.50 77.50 A+ 6

015/2015/1294 Chetna Dnyaneshwar Ramteke 14.00 17.50 47.25 78.75 A+ 6

015/2015/1217 Darshan Gandhi 16.00 15.50 47.25 78.75 A+ 6

015/2015/1174 Deepak Kumar Chandrakar 15.00 15.50 45.75 76.25 A+ 6

015/2015/1300 Deepika Thakur 12.50 12.50 37.50 62.50 B 3

015/2015/1172 Deepshikha 16.00 18.00 51.00 85.00 O 7

015/2015/1210 Devvrat Vaishnav 15.50 13.00 42.75 71.25 A 5 Spl. Mid Term Assignment.

015/2015/1341 Divyansh Agarwal 16.00 15.50 47.25 78.75 A+ 6

015/2015/1205 Ekta Chandrakar 14.00 17.00 46.50 77.50 A+ 6

015/2015/1263 Ekta Kumari 15.50 13.50 43.50 72.50 A 5

015/2015/1236 Gourab Kumar Agarwal 16.50 18.00 51.75 86.25 O 7

015/2015/1182 Gunjan Bais 13.00 13.50 39.75 66.25 B+ 4

015/2015/1238 Harish Jayakumar 15.00 16.50 47.25 78.75 A+ 6

015/2015/1309 Harmish Hemangbhai Patel 13.50 16.50 45.00 75.00 A+ 6

015/2015/1257 Harsh Bajoria 16.50 14.00 45.75 76.25 A+ 6

015/2015/1196 Harsh Gupta 16.50 16.50 49.50 82.50 O 7

015/2015/1178 Harshal Meshram 15.50 14.50 45.00 75.00 A+ 6

015/2015/1197 Harshita Gupta 16.50 18.00 51.75 86.25 O 7

015/2015/1371 Ishita Chakrabarty 13.50 13.50 40.50 67.50 B+ 4

015/2015/1326 Ishu Deshmukh 15.50 15.50 46.50 77.50 A+ 6

015/2015/1387 Khushboo Jain 17.50 15.50 49.50 82.50 O 7

015/2015/1184 Lejuri Darro 12.00 17.00 43.50 72.50 A 5

015/2015/1360 Lenin Yadu 15.50 14.00 44.25 73.75 A 5

015/2015/1337 Mahimna Kandpal 17.50 18.50 54.00 90.00 O 7

Date: 09-07-2020 Prepared by Checked by Controller of Examination Page 2 of 4


Hidayatullah National Law University, Naya Raipur,Chhattisgarh
Result B.A. LL.B. (Honours) Batch-XV Tenth - Semester April 2020

Media and Law (Optional)


Project/ Mid End Grade
ID Name Total Grade Remark
Moot Term Term Point

015/2015/1201 Megha Paleshwar 18.00 15.50 50.25 83.75 O 7

015/2015/1229 Mehal Jethani 17.50 18.00 53.25 88.75 O 7

015/2015/1181 Neeraj Mahesh Zaveri 18.50 16.00 51.75 86.25 O 7

015/2015/1314 Niket Shukla 15.50 12.50 42.00 70.00 A 5

015/2015/1396 Nishtha Shrivastava 15.50 16.00 47.25 78.75 A+ 6

015/2015/1243 Parul Yadav 13.50 17.50 46.50 77.50 A+ 6

015/2015/1195 Prachi Pradhan 14.00 14.50 42.75 71.25 A 5

015/2015/1363 Prashant Singh 0.00 0.00 F 0 Result withheld

015/2015/1186 Priyashdeep Singh Tuteja 13.00 16.00 43.50 72.50 A 5

015/2015/1320 Purnashri Das 18.00 17.00 52.50 87.50 O 7

015/2015/1370 Rashi Agrawal 15.00 13.00 42.00 70.00 A 5

015/2015/1343 Reshma Bhagat 16.50 8.00 36.75 61.25 B 3

015/2015/1255 Rishabh Jha 14.50 16.50 46.50 77.50 A+ 6

015/2015/1185 Rishabh Tripathi 14.50 17.00 47.25 78.75 A+ 6

015/2015/1392 Ritu Bhan Singh 15.00 12.00 40.50 67.50 B+ 4

015/2015/1250 Sagorika Mazumdar 15.00 17.50 48.75 81.25 O 7

015/2015/1295 Sakshi Dhruw 15.00 10.00 37.50 62.50 B 3

015/2015/1344 Sankalp Singh 16.50 16.00 48.75 81.25 O 7

015/2015/1204 Sarvika Chaturvedi 14.00 18.00 48.00 80.00 O 7

015/2015/1168 Satyansh Maurya 14.50 14.50 43.50 72.50 A 5

015/2015/1170 Sauhard Alung 18.00 18.00 54.00 90.00 O 7

015/2015/1350 Shaifali Chauhan 13.00 14.50 41.25 68.75 B+ 4

015/2015/1173 Shashwat Tomar 15.50 15.50 46.50 77.50 A+ 6

015/2015/1394 Shivam Dheeran 13.00 14.50 41.25 68.75 B+ 4

015/2015/1285 Shivam Singhal 16.50 15.50 48.00 80.00 O 7

015/2015/1369 Shraddha Mehta 17.00 18.50 53.25 88.75 O 7

015/2015/1188 Shubham Tripathi 14.50 14.50 43.50 72.50 A 5

Date: 09-07-2020 Prepared by Checked by Controller of Examination Page 3 of 4


Hidayatullah National Law University, Naya Raipur,Chhattisgarh
Result B.A. LL.B. (Honours) Batch-XV Tenth - Semester April 2020

Media and Law (Optional)


Project/ Mid End Grade
ID Name Total Grade Remark
Moot Term Term Point

015/2015/1393 Shubhranshu Rai 17.00 15.50 48.75 81.25 O 7

015/2015/1330 Simran Ghritlehre 16.00 14.00 45.00 75.00 A+ 6

015/2015/1240 Snehal Ranjan Shukla 17.00 17.50 51.75 86.25 O 7

015/2015/1252 Somya Saxena 15.50 14.50 45.00 75.00 A+ 6

015/2015/1375 Soumya 12.50 18.00 45.75 76.25 A+ 6

015/2015/1338 Swati Bhargava 14.00 17.50 47.25 78.75 A+ 6

015/2015/1311 Syed Adeel Naqvi 13.00 15.00 42.00 70.00 A 5

015/2015/1215 Taruna Shandilya 14.50 14.50 43.50 72.50 A 5 Spl. Mid Term Assignment.

015/2015/1220 Tithi Verma 15.00 18.00 49.50 82.50 O 7

015/2015/1313 Tushar Srivastava 17.00 16.00 49.50 82.50 O 7

015/2015/1212 Urwashi Kour 12.50 7.50 30.00 50.00 C 1

015/2015/1366 Varsha Gurde 15.50 17.00 48.75 81.25 O 7

015/2015/1289 Vini Pandita 15.00 16.00 46.50 77.50 A+ 6

015/2015/1357 Yashodhara Shukla 15.00 13.50 42.75 71.25 A 5

Date: 09-07-2020 Prepared by Checked by Controller of Examination Page 4 of 4


Hidayatullah National Law University, Naya Raipur,Chhattisgarh
Result B.A. LL.B. (Honours) Batch-XV Tenth - Semester April 2020

Professional Ethics
Project/ Mid End Grade
ID Name Total Grade Remark
Moot Term Term Point

015/2015/1219 Aastha Nishad 15.00 13.50 42.75 71.25 A 5

015/2015/1211 Abhijeet Sahu 15.00 16.50 47.25 78.75 A+ 6

015/2015/1368 Abhinav Paul Minz 0.00 F 0 Deferred, Project not submitted.

015/2015/1308 Abhinav Tandi 13.00 12.00 37.50 62.50 B 3

015/2015/1216 Abhishek Peter Lakra 12.75 12.00 37.13 61.88 B 3

015/2015/1198 Aditi Sandeep Nandanwar 13.50 15.50 43.50 72.50 A 5

015/2015/1334 Aditi Sharma 13.00 14.50 41.25 68.75 B+ 4

015/2015/1324 Aditya Singh Rajput 14.00 14.50 42.75 71.25 A 5

015/2015/1336 Agrima Lailer 13.00 15.00 42.00 70.00 A 5

015/2015/1167 Aishwarya Agrawal 16.00 16.50 48.75 81.25 O 7

015/2015/1235 Aishwarya Shikha 13.25 16.00 43.88 73.13 A 5

015/2015/1180 Akanksha Singh 15.00 16.00 46.50 77.50 A+ 6

015/2015/1247 Akansh Jain 16.00 16.50 48.75 81.25 O 7

015/2015/1304 Akshay Negi 10.00 12.50 33.75 56.25 C+ 2 Spl. Mid Term Assignment.

015/2015/1275 Aman Rai 15.50 13.25 43.13 71.88 A 5

015/2015/1191 Amardeep Kispotta 14.00 14.50 42.75 71.25 A 5

015/2015/1248 Ambica Verma 11.50 15.00 39.75 66.25 B+ 4

015/2015/1218 Anamika Singh 15.75 18.50 51.38 85.63 O 7

015/2015/1352 Aniket Bhargava 13.50 15.00 42.75 71.25 A 5

015/2015/1342 Aniket Chowdhury 15.00 16.50 47.25 78.75 A+ 6

015/2015/1365 Anirudh Agrawal 14.00 15.50 44.25 73.75 A 5

015/2015/1351 Anjeeta Khutey 13.50 16.00 44.25 73.75 A 5

015/2015/1306 Ankit Kumar Rakesh 12.50 15.00 41.25 68.75 B+ 4

015/2015/1175 Ankit Pal 15.00 16.00 46.50 77.50 A+ 6

015/2015/1253 Ankit Singh Chauhan 15.00 14.50 44.25 73.75 A 5

015/2015/1288 Ankita 15.00 15.50 45.75 76.25 A+ 6

015/2015/1193 Ankita Singh 15.00 16.25 46.88 78.13 A+ 6

Date: 09-07-2020 Prepared by Checked by Controller of Examination Page 1 of 7


Hidayatullah National Law University, Naya Raipur,Chhattisgarh
Result B.A. LL.B. (Honours) Batch-XV Tenth - Semester April 2020

Professional Ethics
Project/ Mid End Grade
ID Name Total Grade Remark
Moot Term Term Point

015/2015/1377 Ankitesh Ojha 14.00 15.00 43.50 72.50 A 5

015/2015/1335 Anurupa Mukherjee 16.50 14.25 46.13 76.88 A+ 6

015/2015/1270 Apoorva Markam 16.00 14.50 45.75 76.25 A+ 6

015/2015/1286 Arpit Agarwal 13.50 17.00 45.75 76.25 A+ 6

015/2015/1271 Arunima Dandwate 15.00 15.00 45.00 75.00 A+ 6

015/2015/1213 Ashish Kumar Singh 14.00 11.75 38.63 64.38 B 3

015/2015/1364 Ashish Mittal 12.75 12.50 37.88 63.13 B 3

015/2015/1319 Ashok Kumar Samal 15.00 17.50 48.75 81.25 O 7

015/2015/1200 Ashutosh Mandavi 16.00 14.50 45.75 76.25 A+ 6

015/2015/1208 Aswin Kispotta 7.00 12.00 28.50 47.50 F 0 Spl. Mid Term Assignment.

015/2015/1373 Aviraj Pandey 14.00 11.50 38.25 63.75 B 3

015/2015/1359 Avishek Pathak 11.50 16.00 41.25 68.75 B+ 4

015/2015/1190 Ayush Pandey 14.00 15.50 44.25 73.75 A 5

015/2015/1391 Ayush Tiwari 9.75 13.75 35.25 58.75 C+ 2

015/2015/1362 B. Dinesh 13.50 14.50 42.00 70.00 A 5

015/2015/1333 Bhanu Prakash Joshi 15.00 16.50 47.25 78.75 A+ 6

015/2015/1303 Bholeshwar Dhruw 13.50 12.50 39.00 65.00 B+ 4

015/2015/1179 Chandra Shekhar Sharma 11.00 12.00 34.50 57.50 C+ 2 Spl. Mid Term Assignment.

015/2015/1374 Chetan Ladha 13.50 13.00 39.75 66.25 B+ 4

015/2015/1294 Chetna Dnyaneshwar Ramteke 14.00 14.50 42.75 71.25 A 5

015/2015/1217 Darshan Gandhi 14.50 17.00 47.25 78.75 A+ 6

015/2015/1174 Deepak Kumar Chandrakar 13.00 16.00 43.50 72.50 A 5

015/2015/1300 Deepika Thakur 13.50 14.00 41.25 68.75 B+ 4

015/2015/1172 Deepshikha 14.00 15.00 43.50 72.50 A 5

015/2015/1210 Devvrat Vaishnav 15.00 15.50 45.75 76.25 A+ 6 Spl. Mid Term Assignment.

015/2015/1341 Divyansh Agarwal 12.50 15.75 42.38 70.63 A 5

015/2015/1305 Durgesh Kumar Gandharve 14.25 13.75 42.00 70.00 A 5

Date: 09-07-2020 Prepared by Checked by Controller of Examination Page 2 of 7


Hidayatullah National Law University, Naya Raipur,Chhattisgarh
Result B.A. LL.B. (Honours) Batch-XV Tenth - Semester April 2020

Professional Ethics
Project/ Mid End Grade
ID Name Total Grade Remark
Moot Term Term Point

015/2015/1205 Ekta Chandrakar 14.00 16.00 45.00 75.00 A+ 6

015/2015/1263 Ekta Kumari 13.50 15.50 43.50 72.50 A 5

015/2015/1346 Gauri Unni 16.00 15.00 46.50 77.50 A+ 6

015/2015/1325 Ginushi Rai 13.50 14.50 42.00 70.00 A 5

015/2015/1236 Gourab Kumar Agarwal 16.00 15.00 46.50 77.50 A+ 6

015/2015/1182 Gunjan Bais 15.00 16.00 46.50 77.50 A+ 6

015/2015/1317 Hardik Choudhary 15.75 16.25 48.00 80.00 O 7

015/2015/1238 Harish Jayakumar 16.00 14.50 45.75 76.25 A+ 6

015/2015/1309 Harmish Hemangbhai Patel 13.75 13.50 40.88 68.13 B+ 4

015/2015/1257 Harsh Bajoria 13.50 16.00 44.25 73.75 A 5

015/2015/1196 Harsh Gupta 14.50 16.00 45.75 76.25 A+ 6

015/2015/1178 Harshal Meshram 13.50 11.75 37.88 63.13 B 3

015/2015/1197 Harshita Gupta 16.00 17.00 49.50 82.50 O 7

015/2015/1258 Harshita Tomar 17.00 16.50 50.25 83.75 O 7

015/2015/1301 Himalaya Ravi 14.00 13.00 40.50 67.50 B+ 4 Spl. Mid Term Assignment.

015/2015/1395 Hiten Joshi 13.00 15.50 42.75 71.25 A 5

015/2015/1371 Ishita Chakrabarty 16.00 14.50 45.75 76.25 A+ 6

015/2015/1326 Ishu Deshmukh 13.50 15.50 43.50 72.50 A 5

015/2015/1276 Kanishk Maurya 13.00 12.00 37.50 62.50 B 3

015/2015/1279 Kartikeya Durrani 15.00 14.50 44.25 73.75 A 5

015/2015/1387 Khushboo Jain 13.00 15.00 42.00 70.00 A 5

015/2015/1189 Kshipra Rajwanshi 15.00 14.50 44.25 73.75 A 5

015/2015/1272 Kshitij Nawarang 12.75 12.00 37.13 61.88 B 3

015/2015/1287 Kuldeep Singh 16.00 15.00 46.50 77.50 A+ 6

015/2015/1184 Lejuri Darro 12.00 14.50 39.75 66.25 B+ 4

015/2015/1360 Lenin Yadu 16.00 13.50 44.25 73.75 A 5

015/2015/1337 Mahimna Kandpal 16.00 17.50 50.25 83.75 O 7

Date: 09-07-2020 Prepared by Checked by Controller of Examination Page 3 of 7


Hidayatullah National Law University, Naya Raipur,Chhattisgarh
Result B.A. LL.B. (Honours) Batch-XV Tenth - Semester April 2020

Professional Ethics
Project/ Mid End Grade
ID Name Total Grade Remark
Moot Term Term Point

015/2015/1169 Mahua Dutta 15.00 14.50 44.25 73.75 A 5

015/2015/1347 Manash Mondal 13.00 14.50 41.25 68.75 B+ 4

015/2015/1349 Manish Minj 15.00 15.50 45.75 76.25 A+ 6

015/2015/1353 Manya Dua 15.00 15.00 45.00 75.00 A+ 6

015/2015/1201 Megha Paleshwar 15.75 15.75 47.25 78.75 A+ 6

015/2015/1229 Mehal Jethani 12.00 15.50 41.25 68.75 B+ 4

015/2015/1388 Nabeela Siddiqui 15.00 16.50 47.25 78.75 A+ 6

015/2015/1321 Nayan Jain 16.00 17.50 50.25 83.75 O 7

015/2015/1209 Neelisha 13.00 13.00 39.00 65.00 B+ 4

015/2015/1181 Neeraj Mahesh Zaveri 15.00 15.50 45.75 76.25 A+ 6

015/2015/1221 Niharika Mukti Tirkey 14.50 14.00 42.75 71.25 A 5

015/2015/1314 Niket Shukla 13.00 14.00 40.50 67.50 B+ 4

015/2015/1268 Nishi Kashyap 15.00 14.00 43.50 72.50 A 5

015/2015/1396 Nishtha Shrivastava 13.00 14.00 40.50 67.50 B+ 4

014/2014/1122 Onindya Mitra 11.75 10.75 33.75 56.25 C+ 2

015/2015/1243 Parul Yadav 14.50 18.00 48.75 81.25 O 7

015/2015/1274 Pintu Babu 14.00 15.75 44.63 74.38 A 5 Spl. Mid Term Assignment.

015/2015/1195 Prachi Pradhan 14.00 9.75 35.63 59.38 C+ 2

015/2015/1290 Pragya Shankar 0.00 F 0 Project not submitted, Ab. in Mid Term.

015/2015/1269 Pragya Singh 17.00 18.25 52.88 88.13 O 7

015/2015/1312 Prakhar Bhandari 13.50 13.00 39.75 66.25 B+ 4

015/2015/1187 Pranjal Verma 15.00 14.50 44.25 73.75 A 5

015/2015/1386 Prashanka Jain 16.00 15.50 47.25 78.75 A+ 6

015/2015/1363 Prashant Singh 15.00 6.00 31.50 52.50 C 1

015/2015/1323 Prateek Pandey 13.50 11.75 37.88 63.13 B 3

015/2015/1379 Pravas Naik 15.00 13.00 42.00 70.00 A 5

015/2015/1186 Priyashdeep Singh Tuteja 15.00 13.50 42.75 71.25 A 5

Date: 09-07-2020 Prepared by Checked by Controller of Examination Page 4 of 7


Hidayatullah National Law University, Naya Raipur,Chhattisgarh
Result B.A. LL.B. (Honours) Batch-XV Tenth - Semester April 2020

Professional Ethics
Project/ Mid End Grade
ID Name Total Grade Remark
Moot Term Term Point

015/2015/1320 Purnashri Das 14.50 14.00 42.75 71.25 A 5

015/2015/1277 Rahul Sharma 15.25 14.00 43.88 73.13 A 5

014/2014/0970 Rajat Tiwari 12.50 15.00 41.25 68.75 B+ 4

015/2015/1370 Rashi Agrawal 14.50 16.00 45.75 76.25 A+ 6

015/2015/1343 Reshma Bhagat 13.00 11.00 36.00 60.00 B 3 Spl. Mid Term Assignment.

015/2015/1318 Rhiti Chattopadhyay 16.50 15.50 48.00 80.00 O 7

015/2015/1255 Rishabh Jha 15.00 12.00 40.50 67.50 B+ 4

015/2015/1199 Rishabh Khedia 15.75 12.00 41.63 69.38 B+ 4

015/2015/1185 Rishabh Tripathi 12.50 14.25 40.13 66.88 B+ 4

015/2015/1392 Ritu Bhan Singh 13.00 14.25 40.88 68.13 B+ 4

015/2015/1348 Rupaly Middha 16.00 16.50 48.75 81.25 O 7

015/2015/1250 Sagorika Mazumdar 12.00 15.00 40.50 67.50 B+ 4

015/2015/1295 Sakshi Dhruw 15.00 14.50 44.25 73.75 A 5

015/2015/1245 Samyuktha Shetty 13.00 13.50 39.75 66.25 B+ 4

015/2015/1344 Sankalp Singh 14.50 15.00 44.25 73.75 A 5

015/2015/1204 Sarvika Chaturvedi 13.50 15.50 43.50 72.50 A 5

015/2015/1168 Satyansh Maurya 14.00 12.50 39.75 66.25 B+ 4

015/2015/1170 Sauhard Alung 13.00 15.50 42.75 71.25 A 5

015/2015/1194 Saumitra Shrivastava 13.50 11.50 37.50 62.50 B 3

015/2015/1350 Shaifali Chauhan 15.00 16.00 46.50 77.50 A+ 6

015/2015/1192 Shashwat Singh 13.50 13.00 39.75 66.25 B+ 4

015/2015/1173 Shashwat Tomar 15.00 15.50 45.75 76.25 A+ 6

015/2015/1202 Shauryabhinandan Thakur 16.25 11.50 41.63 69.38 B+ 4

015/2015/1358 Shivam Choubey 13.75 16.75 45.75 76.25 A+ 6

015/2015/1394 Shivam Dheeran 11.50 16.00 41.25 68.75 B+ 4

015/2015/1285 Shivam Singhal 14.00 12.00 39.00 65.00 B+ 4

015/2015/1355 Shivangi Sharma 13.00 15.00 42.00 70.00 A 5

Date: 09-07-2020 Prepared by Checked by Controller of Examination Page 5 of 7


Hidayatullah National Law University, Naya Raipur,Chhattisgarh
Result B.A. LL.B. (Honours) Batch-XV Tenth - Semester April 2020

Professional Ethics
Project/ Mid End Grade
ID Name Total Grade Remark
Moot Term Term Point

015/2015/1177 Shivani Agrawal 16.00 14.50 45.75 76.25 A+ 6

015/2015/1251 Shivani Umesh Dixit 16.00 15.00 46.50 77.50 A+ 6

015/2015/1345 Shivanshu Pandey 16.00 15.50 47.25 78.75 A+ 6

015/2015/1369 Shraddha Mehta 15.00 15.00 45.00 75.00 A+ 6

015/2015/1298 Shriditi Kushwaha 14.00 14.00 42.00 70.00 A 5

015/2015/1367 Shrivalli Ghosh 16.00 14.50 45.75 76.25 A+ 6

015/2015/1188 Shubham Tripathi 13.50 10.50 36.00 60.00 B 3

015/2015/1393 Shubhranshu Rai 13.50 15.00 42.75 71.25 A 5

015/2015/1296 Siddhant Vishnoi 11.50 15.00 39.75 66.25 B+ 4

015/2015/1203 Siddharth Shekhar 16.50 15.25 47.63 79.38 A+ 6

015/2015/1390 Siddharth Shivakumar 14.00 13.50 41.25 68.75 B+ 4

015/2015/1330 Simran Ghritlehre 15.00 12.50 41.25 68.75 B+ 4

015/2015/1240 Snehal Ranjan Shukla 13.00 17.00 45.00 75.00 A+ 6

015/2015/1252 Somya Saxena 13.00 15.00 42.00 70.00 A 5

015/2015/1375 Soumya 16.00 17.00 49.50 82.50 O 7

015/2015/1322 Soumya Tantia 15.00 14.50 44.25 73.75 A 5

015/2015/1254 Srishti Sahu 13.50 15.00 42.75 71.25 A 5

015/2015/1340 Sushrut Ojha 10.50 14.00 36.75 61.25 B 3 Spl. Mid Term Assignment.

015/2015/1226 Suyash Goverdhan 15.00 14.50 44.25 73.75 A 5

015/2015/1222 Swarnika Tirkey 14.00 13.50 41.25 68.75 B+ 4

015/2015/1338 Swati Bhargava 14.00 16.00 45.00 75.00 A+ 6

015/2015/1311 Syed Adeel Naqvi 13.00 15.00 42.00 70.00 A 5

015/2015/1215 Taruna Shandilya 10.50 12.50 34.50 57.50 C+ 2 Spl. Mid Term Assignment.

015/2015/1220 Tithi Verma 16.75 17.75 51.75 86.25 O 7

015/2015/1183 Toshan Chandrakar 15.00 14.50 44.25 73.75 A 5

015/2015/1313 Tushar Srivastava 15.00 15.00 45.00 75.00 A+ 6

015/2015/1212 Urwashi Kour 15.00 12.00 40.50 67.50 B+ 4

Date: 09-07-2020 Prepared by Checked by Controller of Examination Page 6 of 7


Hidayatullah National Law University, Naya Raipur,Chhattisgarh
Result B.A. LL.B. (Honours) Batch-XV Tenth - Semester April 2020

Professional Ethics
Project/ Mid End Grade
ID Name Total Grade Remark
Moot Term Term Point

015/2015/1206 Vaibhav Patre 13.00 13.50 39.75 66.25 B+ 4

015/2015/1328 Vaidik Bajpai 16.00 16.00 48.00 80.00 O 7

015/2015/1284 Vaitasta Tickoo 15.00 16.00 46.50 77.50 A+ 6

015/2015/1366 Varsha Gurde 12.00 16.25 42.38 70.63 A 5

015/2015/1384 Vasudhi Mishra 16.00 16.00 48.00 80.00 O 7

015/2015/1297 Vijaya Choudhary 15.00 14.50 44.25 73.75 A 5

015/2015/1289 Vini Pandita 13.50 13.50 40.50 67.50 B+ 4

015/2015/1357 Yashodhara Shukla 15.00 13.50 42.75 71.25 A 5

Date: 09-07-2020 Prepared by Checked by Controller of Examination Page 7 of 7


Hidayatullah National Law University, Naya Raipur,Chhattisgarh
Result B.A. LL.B. (Honours) Batch-XV Tenth - Semester April 2020

T&I - International Commercial Law (Honours)


Project/ Mid End Grade
ID Name Total Grade Remark
Moot Term Term Point

015/2015/1219 Aastha Nishad 15.00 13.75 43.13 71.88 A 5

015/2015/1248 Ambica Verma 14.50 15.00 44.25 73.75 A 5

015/2015/1238 Harish Jayakumar 17.00 15.25 48.38 80.63 O 7

015/2015/1347 Manash Mondal 15.00 16.50 47.25 78.75 A+ 6

014/2014/1122 Onindya Mitra 15.00 15.00 45.00 75.00 A+ 6

015/2015/1274 Pintu Babu 16.00 17.00 49.50 82.50 O 7 Spl. Mid Term Assignment.

015/2015/1318 Rhiti Chattopadhyay 16.50 16.25 49.13 81.88 O 7

015/2015/1250 Sagorika Mazumdar 14.00 17.25 46.88 78.13 A+ 6

Date: 09-07-2020 Prepared by Checked by Controller of Examination Page 1 of 1


Hidayatullah National Law University, Naya Raipur,Chhattisgarh
Result B.A. LL.B. (Honours) Batch-XV Tenth - Semester April 2020

Women and Law (Optional)


Project/ Mid End Grade
ID Name Total Grade Remark
Moot Term Term Point

015/2015/1334 Aditi Sharma 16.50 12.00 42.75 71.25 A 5

015/2015/1336 Agrima Lailer 14.50 13.50 42.00 70.00 A 5

015/2015/1247 Akansh Jain 17.00 13.00 45.00 75.00 A+ 6

015/2015/1248 Ambica Verma 15.50 11.00 39.75 66.25 B+ 4

015/2015/1218 Anamika Singh 16.50 15.00 47.25 78.75 A+ 6

015/2015/1253 Ankit Singh Chauhan 14.50 12.00 39.75 66.25 B+ 4

015/2015/1288 Ankita 17.00 12.00 43.50 72.50 A 5

015/2015/1335 Anurupa Mukherjee 16.00 13.50 44.25 73.75 A 5

015/2015/1286 Arpit Agarwal 16.00 12.00 42.00 70.00 A 5

015/2015/1271 Arunima Dandwate 15.50 12.50 42.00 70.00 A 5

015/2015/1319 Ashok Kumar Samal 14.50 12.00 39.75 66.25 B+ 4

015/2015/1346 Gauri Unni 13.00 13.00 39.00 65.00 B+ 4

015/2015/1325 Ginushi Rai 15.00 15.00 45.00 75.00 A+ 6

015/2015/1258 Harshita Tomar 16.00 17.00 49.50 82.50 O 7

015/2015/1301 Himalaya Ravi 13.00 14.00 40.50 67.50 B+ 4 Spl. Mid Term Assignment.

015/2015/1395 Hiten Joshi 16.00 13.00 43.50 72.50 A 5

015/2015/1276 Kanishk Maurya 14.50 12.00 39.75 66.25 B+ 4

015/2015/1189 Kshipra Rajwanshi 16.50 13.00 44.25 73.75 A 5

015/2015/1272 Kshitij Nawarang 15.00 13.00 42.00 70.00 A 5

015/2015/1287 Kuldeep Singh 15.00 12.00 40.50 67.50 B+ 4

015/2015/1169 Mahua Dutta 15.50 14.00 44.25 73.75 A 5

015/2015/1347 Manash Mondal 14.50 12.00 39.75 66.25 B+ 4

015/2015/1349 Manish Minj 13.00 11.50 36.75 61.25 B 3

015/2015/1353 Manya Dua 15.00 12.50 41.25 68.75 B+ 4

015/2015/1201 Megha Paleshwar 14.50 12.00 39.75 66.25 B+ 4

015/2015/1388 Nabeela Siddiqui 15.50 12.00 41.25 68.75 B+ 4

015/2015/1321 Nayan Jain 17.50 15.50 49.50 82.50 O 7

Date: 09-07-2020 Prepared by Checked by Controller of Examination Page 1 of 3


Hidayatullah National Law University, Naya Raipur,Chhattisgarh
Result B.A. LL.B. (Honours) Batch-XV Tenth - Semester April 2020

Women and Law (Optional)


Project/ Mid End Grade
ID Name Total Grade Remark
Moot Term Term Point

015/2015/1209 Neelisha 14.50 11.00 38.25 63.75 B 3 Spl. Mid Term Assignment.

015/2015/1221 Niharika Mukti Tirkey 16.00 16.00 48.00 80.00 O 7

015/2015/1396 Nishtha Shrivastava 16.50 12.00 42.75 71.25 A 5

015/2015/1195 Prachi Pradhan 13.00 12.50 38.25 63.75 B 3

015/2015/1312 Prakhar Bhandari 14.50 11.50 39.00 65.00 B+ 4

015/2015/1187 Pranjal Verma 14.50 12.00 39.75 66.25 B+ 4

015/2015/1386 Prashanka Jain 16.00 15.00 46.50 77.50 A+ 6

015/2015/1323 Prateek Pandey 14.50 11.50 39.00 65.00 B+ 4

015/2015/1379 Pravas Naik 14.00 13.00 40.50 67.50 B+ 4

015/2015/1320 Purnashri Das 16.00 13.50 44.25 73.75 A 5

015/2015/1277 Rahul Sharma 16.00 10.00 39.00 65.00 B+ 4

015/2015/1392 Ritu Bhan Singh 14.00 12.00 39.00 65.00 B+ 4

015/2015/1204 Sarvika Chaturvedi 16.00 14.50 45.75 76.25 A+ 6

015/2015/1358 Shivam Choubey 15.00 16.00 46.50 77.50 A+ 6

015/2015/1355 Shivangi Sharma 16.00 13.00 43.50 72.50 A 5

015/2015/1177 Shivani Agrawal 16.00 15.00 46.50 77.50 A+ 6

015/2015/1251 Shivani Umesh Dixit 16.50 15.50 48.00 80.00 O 7

015/2015/1367 Shrivalli Ghosh 16.00 10.00 39.00 65.00 B+ 4

015/2015/1296 Siddhant Vishnoi 14.50 9.00 35.25 58.75 C+ 2

015/2015/1203 Siddharth Shekhar 16.00 12.00 42.00 70.00 A 5

015/2015/1390 Siddharth Shivakumar 15.50 13.00 42.75 71.25 A 5

015/2015/1322 Soumya Tantia 16.00 14.00 45.00 75.00 A+ 6

015/2015/1222 Swarnika Tirkey 14.50 15.00 44.25 73.75 A 5

015/2015/1215 Taruna Shandilya 14.00 12.50 39.75 66.25 B+ 4 Spl. Mid Term Assignment.

015/2015/1284 Vaitasta Tickoo 16.00 15.50 47.25 78.75 A+ 6

015/2015/1366 Varsha Gurde 14.50 15.00 44.25 73.75 A 5

015/2015/1384 Vasudhi Mishra 15.50 15.00 45.75 76.25 A+ 6

Date: 09-07-2020 Prepared by Checked by Controller of Examination Page 2 of 3


Hidayatullah National Law University, Naya Raipur,Chhattisgarh
Result B.A. LL.B. (Honours) Batch-XV Tenth - Semester April 2020

Women and Law (Optional)


Project/ Mid End Grade
ID Name Total Grade Remark
Moot Term Term Point

015/2015/1297 Vijaya Choudhary 16.00 12.00 42.00 70.00 A 5

Date: 09-07-2020 Prepared by Checked by Controller of Examination Page 3 of 3