Sie sind auf Seite 1von 31

��#ࡱ#�################>###��

#################>###########@#######����####=###����������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������##@
###�#�###############m.####bjbj�F�F##################

###"@##�,##�,##m&##############################��##########��##########��##########
########�#####�#######�###�#######�#######�#######�#######�###############�#######�
#######�#######�#######�#######�###$###�#######�###�###�#######�#######�#######�###
####�#######�#######�#######�#######O#######Q#######Q#######Q#######Q#######Q######
#Q###$###�###R###�###�###u#######################�#######�#######################�#
######�#######�#######�#######u###############�#######�#######�###############�####
###�#######�#######�#######�#######�#######�#######�#######�#######�#######O#######
########�#######################################################�#######O##########
#####�###############�#######�#######�#############################################
##################�#######�#######�###
###p�&�xW�#########�#######�###�###�###############O#######�###0###�#######�#######
x#######�#######x#######�###############�#######�#######�#######�#######�#######�##
#############�#######x###############�#######�###l###�###"###
#######�#######8#######L###�###################################�#######�#######�###
####u#######u#######�#######�###d
######�###########�#######�#######�################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
##########################GAMBAR DALAM RUMAH Soalan : Saya ingin mendapat
penjelasan mengenai hukum menggantung gambar penuh seluruh badan di dinding rumah..
� Jawapan : Ia termasuk hukum baru yg tiada contoh sebelumnya. Berdasarkan kaedah
yg masyhur, " asal setiap sesuatu adalah mubah, kecuali ada nas yg menegahnya."
Mufti Mesir, Syaikh alBakhit mengharuskan fotografi kerana manusia tidak mencipta
gambar itu melainkan ia hasilan teknologi. Mufti Saudi (syaikh Ben Baz) memilih
mengharamkannya kecuali untuk tujuan yg dharurat spt pasport dan IC sahaja.
Qardhawi memilih pendapat Syaikh Bakhit (halal dan haram) Allah sahaja yg lebih
mengetahui. � � JAMAAH & MAZHAB Soalan : Dalam Islam yang ditinggalkan Nabi SAW
terdapat 73 firqah menurut sebuah hadis sahih. Dan dikalangan itu hanya satu firqah
yang akan masuk syurga ! Dan firqah tersebut disebut sebagai "al-jamaah". Apakah
yang dimaksudkan "al-jamaah" itu ? Mengapa kita bergantung ( wajib/harus/sunat )
mengikut pendapat2 imam 4 (Hanafi/Maliki/Hanbali/Syafi'e )? Apakah alasan muslimin
hari ini yang mengatakan kita mengikut pendapat imam mukatabar seperti imam 4 ini
kerana amalan mereka mirip kepada para aulia ? Sedangkan ada pendapat mereka yang
bid'ah seperti "Usalli..". � Jawapan : 1. Hadis firqah itu ialah hadis sahih,
terdapat dalam Sunan Ibn Majah, Musnad Imam Ahmad dan Abu Daud, Aun alMa'abud.
Disahihkan oleh Albani (sahih al jami' as Sagheer 1/357) Maksud al jama'ah itu
salaf as Soleh (generasi pertama Islam), dan orang yg mengikuti mereka hinga
Kiamat. Dengan kata lain ialah ASWJ (ahli sunnah wal jama'ah tulin) (Imam Ibn
Qayyim, Ighatsah alLahafan 1/70) #2. Asas kita berpegang kepada madzhab empat ialah
kerana madzhab ini paling lengkap dan paling baik dalam kaedah mengeluarkan hukum
dari sumbernya asal, sedangkan madzhab2 lain telah pun pupus atau tidak popular. �
3. Pengasas empat madzhab ini sememangnya auliya', genius, mujtahid mutlak, zuhud,
abid, dll lagi. Tetapi kita berpegang kepada mereka hendaklah menyelidiki dalil dan
hujah mereka, dan boleh berpindah madzhab jika ada madzhab yg lebih meyakinkan.##4.
Usyalli adalah isu ulama' mutakhirin dalam fuqaha' Hanbali dan Syafi'iy; ia tiada
kaitan dgn pengasas madzhab 4 dan ia bukanlah bid'ah yg merosakkan Islam. (Dr Abd
Karim Zaidan, alWajiz) � � DEPOSIT PILIHANRAYA Soalan : Apakah hukum wang
pertaruhan atau deposit pilihan raya? Adakah ia menyerupai judi? � Jawapan : Telah
berkata Ibn Qayyim alJauzea (I'lam alMuwaqqieen)," Tidak menjadi wajib jika lemah
dan tidak haram jika dharurat". Maksudnya pilihanraya itu sesuatu yg dharurat bagi
umat Islam menyertainya untuk mendirikan negara Islam, maka deposit pilihanraya itu
hendaklah diketepikan demi mencapai sesuatu yg besar yg bermanfa'at utk umat Islam.
Untuk lebih jelas: janganlah kerana was-was dgn hukum deposit calon, maka umat
Islam memulaukan pilihanraya. Allahu a'alam � � BAHAN PENCUCISoalan :
Assalamualaikum, Saya seorang pelajar di luar negara. Baru-baru ni saya terbaca
bahawa bahan2 pencuci seperti sabun, detergen, etc. mungkin diperbuat (derive)
daripada binatang (eg. lembu, khinzir, etc.). Soalan saya, adakah barang2 seperti
ini boleh digunakan oleh seorang Muslim? Setahu saya, ada pendapat yang mengatakan
bahawa ia boleh kerana bahan yang digunakan sudah bertukar sifat. Adakah hukum ini
juga boleh digunakan untuk makanan yang mempunyai 'E' numbers (eg. E471 etc) yang
mungkin datangnya dari binatang. Sekian, Wassalam. � Jawapan :Jika anda berada di
negara Barat seperti USA dan Europe, akta perlabelan pada produk amatlah ketat.
Pengguna boleh mendapat maklumat mengenai produk pada perlabelan yg wajib dicetak
pd produk tersebut bersama tarikh lupus dan batch nombornya, juga disediakan nombor
talian fon Toll-Free untuk kita bertanyakan maklumat lebih lanjut. � Di USA,
misalnya cop U-Pareve dan Kosher melambangkan ia diperakui oleh Rabbai yahudi dan
bebas dari lemak haiwan. Ada produk dari Afrika Selatan, Australia, Europe dan USA
yg dicop Halal oleh pusat Islam tempatan. carilah produk yg ada cop halal dan
Rabbai itu. Jika kita berada di negara Kristian, syarat halal dan haram
dilonggarkan atas kelonggaran syara' terhadap makanan dan wanita ahlil kitab.
Pasaran konsumer negara Barat juga amat advance dan dibanjiri dengan pelbagai
jenama dan pilihan dan trend hari ini mereka beralih kepada sumber asli seperti
herba dan tumbuhan. Maka pilihlah barangan konsumer yg begitu. � Mengenai simbol E
ia bermaksud Emulsifier (binding agent) dan biasanya ia dihasilkan dari telur atau
kacang soya. Pendapat yg mengatakan boleh menggunakan ingredient yg telah bertukar
sifat dari sifat asalnya ialah pendapat Imam Ibn Abidin dari fuqaha Hanafi.
Pendapat ini boleh diterima terutama bila kita berdepan dgn dharurat. Allahu a'lam
� � HAJI DENGAN WANG PINJAMANSoalan : Ustaz, Apakah hukum jika saya mengerjakan
haji menggunakan wang pinjaman bank yg melaksanakan perbankan Islam? Terima kasih�
Jawapan :Setakat ini hanya pakej umrah, ziarah dan pelancungan sahaja yg
menggunakan konsep 'travel now and pay later', yakni banyak koperasi dan perbankan
syari'ah yg menawarkan pakej Umrah dan Ziarah di mana insitusi tsb membiayai
umrah&ziarah secara ba'i bithaman 'ajil (bayaran balik secara ansuran). � Mengenai
pembiayaan haji secara 'Haji now and pay later' ini belum diputuskan oleh fuqaha'
hari ini kerana ia memerlukan suatu qarar (keputusan bersama) kerana ia menyentuh
perkembangan semasa dan kemudahan pembiayaan yg tidak ada di zaman silam. Kalau
kita mengkaji kitab-kitab feqah yg ditekankan ialah syarthul qabul (syarat-syarat
haji yg mabrur) yakni salah satunya kos haji dan perbekalannya mestilah datang dari
punca-punca halal, di dalam batas-batas kemampuan dan tidak menyusahkan dirinya dan
keluarganya setelah selesai haji nanti. Maka di sinilah lahirnya idea LUTH (lembaga
urusan tabung Haji), menabung dulu, bila dan cukup wang,mendaftar, barulah naik
Haji. Maka mengerjakan Haji secara kredit atau kemudahan Haji now and pay later
seperti pakej umrah, ziarah, tourism, pembiayaan kereta, rumah dan asset yg lain,
memerlukan ijtihad fuqaha' � Mantan Syaikhul alAzhar, Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah :
Imam alBaihaqi meriwayatkan dari Abdullah bin Abi Awfa ra bahawa dia melihat
seorang bertanyakan akan Nabi saw," bolehkah dia meminjam wang untuk mengerjakan
haji?" Nabi bersabda," Jangan."#Fatwa Islam online tanggal 11 February 2001, �
Harus hukumnya membuat pinjaman (tanpa riba) untuk pembiayaan Haji walaupun ia
tidak wajib berbuat demikian dan Hajinya sah. Sebaik-baik pinjaman ialah pinjaman
jangkapanjang. Setakat inilah maklumat yg kita dapat dalam loan untuk haji.
Pendapat Islam online ini sesuai dengan aliran dlm madzhab Syafi'iy yg meluaskan
skop sumber pembiayaan untuk Haji seluas mungkin, asalkan halal (alBujairimi,
Hashiah atas Iqna', 2/349.) Allahu a'alam. Allahu a'alam � � RAGU - YAKINSoalan :
Assalamualaikum,#Ustaz, tolong terangkan kaedah "yg ragu2 tak menghilangkan yg
yakin"� � Jawapan :Kaedah ini berbunyi "alYaqin yuzaalu bis Syaq" (Yakin tidak
boleh disingkirkan dgn semata-mata syak); bermaksud: jika sesuatu itu telah
diyakini, tidak akan tersingkir dengan kedatangan perasaan syak ke atasnya. Dalil:
Surah Yunus: 36 � Contoh: Jika anda yakin masih ada wudhu', maka anda dianggap
masih ada wudhu' jika datang rasa syak telah berhadas. Mustafa alZarqa, Madkhal
alFiqhi al'am. Sekian � � PUASA HARI JUMAATSoalan : Saya kadang 2 berpuasa sunat
ikut kesenangan saya dalam sesuatu hari. kadang2 berpuasa hari jumaat. kawan saya
melarang keras dari berpuasa pada hari tersebut. boleh terangkan?� Jawapan :
Terdapat beberapa hadis yg melarang kita puasa hari Juma'at sahaja. HR Bukhari dari
Abu Hurairah, HR Ahmad dari Ibn Abbas, dll. Madzhab Syafi'iy menetapkan larangan
ini sebagai makruh sahaja. (Fathul Alam 4/165) � � SAMAK MUSIM SEJUK :Soalan : Saya
ingin bertanya mengenai samak najis mughallazah (najis berat). Sekiranya tanah yang
digunakan untuk samak najis anjing dan babi susah didapati, terutamanya dalam musim
sejuk di mana salji meliputi permukaan tanah, apakah yang perlu dilakukan? Adakah
benda lain yang boleh digantikan dengan tanah? Sekian...� Jawapan :Nas-nas membasuh
jilatan anjing ini dari dua hadis sahih: HR Bukhari-Muslim dari Abu Hurairah ra;
Bulughul Maram/4; dan HR Muslim dan Abu Daud; Umdatul Ahkam 1/26; hadis-hadis itu
secara jelas menyebut tujuh dan lapan kali dan sekalinya ada disebut penggunaan
tanah. � Perbahasan fuqaha': Hanafi: bilangan 7 kali basuhan itu sunat dan sunat
juga hukumnya menggunakan tanah. Maliki: membasuh 7 kali itu wajib kerana ta'abud
kepada perintah nabi saw tapi tidak wajib dgn tanah Syafi'iy: Wajib 7 kali basuhan
dan wajib dgn tanah pada satu kali basuhannya Hanbali: Wajib 8 kali basuhan dan
wajib pula dgn tanah.##Pentahqeeq, Imam Ibn Taymiyah berpendapat pendapat Imam
Hambali lebih rajih (tepat) dan penggunaan tanah adalah juga wajib. Madzhab
Syafi'iy dalam salah satu pendapatnya membolehkan penggunaan selain tanah (Prof TM
Hasbi Siddiqeiy, Hukum2
Fiqih Islami, jld 1) atas alasan illat (sebab) digunakan tanah itu untuk lebih
kesucian dan membasmi kuman, maka jika digunakan sabun atau detergen, illat itu
tercapai jua sebagaimana fungsi tanah. � Imam Ibn Taymiyah membolehkan sabun dan
sebarang detergen pencuci (sebagai pengganti air dalam urusan taharah), tapi dalam
urusan membasuh jilatan anjing, tanah terpaksa digunakan demi ta'abbud kepada
perintah Nabi saw (Majmu Fatawa lil Syaikhul Islam, 1/474, cet Riyadh) � Maka jika
benar-benar sulit untuk mendapatkan tanah, boleh menggunakan pendapat ashab
Syafi'iyah. Tapi dalam keadaan bukan dharurat, pendapat Ahmad atau Syafi'iyah yg
asah (lebih sahih) diutamakan oleh pentahqeeq (meggunakan tanah pd satu kali
cuciannya). Allahu a'alam � � Jawapan Oleh : Panel Ahkam Online
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
####�###�###�###�###�###�###u
##v
##x
##y
##{
##|
##�
##�
##�
##�
##�###�###�
##�
##�
##�
##�
##�
##�##�
##X###Y###/###0###2###3###+###,###�###�###�###�###�###�###################c###d###f
###g###q###r###@###A###C###D###F###U###^###_###p###q###-
###������������������������������������������������������������##h�Xq#CJ##OJ##QJ##^
J#####h�Xq#6#�CJ##OJ##QJ##]#�^J#####h�Xq#5#�CJ##OJ##QJ##\#�^J#####h�Xq#CJ##OJ##QJ##
^J##aJ### #h�Xq#6#�CJ##OJ##QJ##]#�^J##aJ###
#h�Xq#5#�CJ##OJ##QJ##\#�^J##aJ#####h�Xq#@############�###�###�###v
##y
##|
##�
##�
##�###�
##�
##�
##�
##Y###0###3###,###�###�###�###########d###g###�############�############�##########
##�############�############�############�############�############�############�##
##########�############�############�############�############�############�#######
#####�############�############�############�############�############�############
�############�############�############�###################$#a$#gd�Xq######$##�d##�
d#[$#\
$#a$#gd�Xq######$#a$#gd�Xq#######m.##�#############################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###########################################g###r###A###D###G###U###_###q###.###~###
�###�###�###�###K###N###�###�###�###�###�###L###O###Y###�###�###�############�#####
#######�############�############�############�############�############�##########
##�############�############�############�############�############�############�##
##########�############�############�############�############�############�#######
#####�############�############�############�#####################gd�Xq#####gd�Xq##
####$#a$#gd�Xq#####gd�Xq######$##�d##�d#[$#\$#a$#gd�Xq###-
###.###}###~###�###�###�###�###�###�###J###K###M###N###�###�###�###�###�###�###�###
L###N###Y###�###�###�###�###�###�###�###�####!###!###!###!
##�"##�"##�"##�"##�"##�"##�"##>###@###A###C###N###9$##:
$##<$##=$##�$##�$##�$##�$##�$##�$###%##�%##�%##�
%##�&##�&##�&##�&##�&##�&##�&##�'##�'##�'##
)
###)##)###)##")###)##x)##y)##�)##��������������������������������������������������
������������������������������####
#h�Xq#5#�CJ##OJ##QJ##\#�^J##aJ#####h�Xq#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###
#h�Xq#6#�CJ##OJ##QJ##]#�^J##aJ#####h�Xq#P�###�###�####!###!
##�"##�"##�"##�"##�"##>###A###D###N###:$##=$##�$##�$##�$##�$###%##�%##�%##�
%##�&##�&##�&##�############�############�############�############�############�##
##########�############�############�############�############�############�#######
#####�############�############�############�############�############�############
�############�############�############�############�############�############�####
########�####################gd�Xq#####gd�Xq#####gd�Xq######$##�d##�d#[$#\
$#a$#gd�Xq###�&##�&##�&##�'##�'##�'###)###)###)##y)##�)##-*##g*###,## ,##1-##4-
##C.##F.##I.##Y.##l.##m.##�############�############�############�############�####
########�############�############�############�############�############�#########
###�############�############�############�############�############�############�#
###########�############�############�############�################################
##################################################################gd�Xq######$##�d#
#�d#[$#\$#a$#gd�Xq#####gd�Xq###�)##�)##,*##-*##f*##g*###,###,###,## ,##0-##1-##3-
##4-
##B.##C.##E.##F.##H.##I.##X.##Y.##k.##l.##m.##������������������������#############
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
############################################################h�-
E####h�Xq#CJ##OJ##QJ##^J#####h�Xq#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h�Xq## #1�h##��/ ��=!
�##"�###��#$��#
%�#################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###########################################################################�#######
######@##@�##@#
###########N#o#r#m#a#l#########CJ##_H##aJ##mH #sH #tH #R##`####R#
###�Xq### #H#e#a#d#i#n#g# #1########�d##�d#@&#[$#\
$####5#�CJ0#KH$#\#�aJ0#N##`##"#N#
###�Xq### #H#e#a#d#i#n#g# #2########�d##�d#@&#[$#\
$####5#�CJ$#\#�aJ$###############D#A@��#D#
###########D#e#f#a#u#l#t# #P#a#r#a#g#r#a#p#h# #F#o#n#t#####R#i@��#R#
#########
#T#a#b#l#e# #N#o#r#m#a#l######�###4�###
#l#4�#######a�#########(#k@��#(#############N#o# #L#i#s#t###########B#^`##�#B#
###�Xq###
#N#o#r#m#a#l# #(#W#e#b#)########�d##�d#[$#\$###<#B`####<#
###�Xq### #B#o#d#y# #T#e#x#t########�d##�d#[$#\$###@#P`####@#
###�Xq#####B#o#d#y# #T#e#x#t# #2########�d##�d#[$#\
$#######m&#####@####����############�###�###�###v###y###|
###�###�###�###�###�###�###�###Y###0###3###,###�###�###�#### ### ##d ##g
##r ##A###D###G###U###_###q###.
##~##�##�
##�###�###K###N###�###�###�###�###�###L###O###Y###�###�###�###�###########�###�###�
###�###�###>###A###D###N###:###=###�###�###�###�#######�###�###�###�###�###�###�###
�###�###�###�####!###!###!##y!##�!##-"##g"###$##
$##1%##4%##C&##F&##I&##Y&##l&##o&###@&�##_###B�##}######(######\~#0################
#(######\~#0#################(######\~#0#################(######\~#0###############
##(######\~#0#################(######\~#0#################(######\~#0##############
###(######\~#0#################(######\~#0#################(######\~#0#############
####(######\~#0#################(######\~#0#################(######\~#0############
#####(######\~#0#################(######\~#0#################(######\~#0###########
######(######\~#0#################(######\~#0#################(######\~#0##########
#######(######\~#0#################(######\~#0#################(######\~#0#########
########(######\~#0#################(######\~#0#################(######\~#0########
#########(######\~#0#################(######\~#0#################(######\~#0#######
##########(######\~#0#################(######\~#0#################(######\~#0######
###########(######\~#0#################(######\~#0#################(######\~#0#####
############(######\~#0#################(######\~#0#################(######\~#0####
#############(######\~#0#################(######\~#0#################(######\~#0###
##############(######\~#0#################(######\~#0#################(######\~#0##
###############(######\~#0#################(######\~#0#################(######\~#0#
################(######\~#0#################(######\~#0#################(######\~#0
#################(######\~#0#################(######\~#0#################(######\~#
0#################(######\~#0#################(######\~#0#################(######\~
#0#################(######\~#0#################(######\~#0#################(######\
~#0#################(######\~#0#################(######\~#0#################(######
\~#0#################(######\~#0#################(######\~#0#################(#####
#\~#0#################(######\~#0#################(######\~#0#################(####
##\~#0#################(######\~#0#################(######\~#0#################(###
###\~#0#################(######\~#0#################(######\~#0#################(##
####\~#0#################(######\~#0#################(######\~#0#################(#
#####\~#0#################(######\~#0#################(######\~#0#################(
######\~#0#################(######\~#0#################(######\~#0#################
(######\~#0#################(######\~#0#################(######\~#0################
#(######\~#0#################(######\~#0#################(######\~#0###############
##(######\~#0#################(######\~#0#################(######\~#0##############
###(######\~#0#################(######\~#0#################(######\~#0#############
####(######\~#0#################(######\~#0#################(######\~#0############
#####(######\~#0#################(######My#0######################�#####F&##I&##Y&#
#l&##o&##\>#0################\?
�#0�##\>#0#################8######\>#0#################8###########################
#######\>#0####################\?�#####-
###�)##m.##################g###�###�&##m.######################m.######��######yf##
####|-�###zf######,‘#(%##(%##o&##############.%##.
%##o&##############9#######*�urn:schemas-microsoft-
com:office:smarttags#�place#�8#######*�urn:schemas-microsoft-
com:office:smarttags#�City#�
###################################�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�#######
####t###�###�###"###*###+###[###�###�###�###�###�###�###�### $##$%##'%##4%##�
%###&###&##Q&##W&##o&####3###3###3###3###3###3###3###3###3###3###3###3###3###3#####
##3###3###3###3######^#o##########################�###########l####!#1i##�6"#|0##�-
E#�>I#lPW#�jk#�Xq#/v#E[�#�L�#�#�##B�#$

�#V\�#�#�###�#�o�#U#�#�@#�##l&##l&##`'�#####l&######l&###############m&##�####@##��
######U#n#k#n#o#w#n#��##############��######��####��####��####��########G#�########
#####�z# ###�########�#######T#i#m#e#s# #N#e#w#
#R#o#m#a#n###5#�################################�####S#y#m#b#o#l###3&�#############
�z# ###�########�#######A#r#i#a#l###"###1#�##��###h#####���&���&##########�###�
############E###�###�
########E#######Y##�###############################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
####�#�#�#��#4##############Z&##Z&#################################################
########################2�##�################################H##### �####?
##�###���������������������lPW#��##########G#A#M#B#A#R#
#D#A#L#A#M# #R#U#M#A#H# #########K#H#A#I#R#U#L# #A#N#U#A#R#
#R#A#M#L#A#N###K#H#A#I#R#U#L# #A#N#U#A#R#
#R#A#M#L#A#N#######################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
##########��##########################���Oh#��##+'��0###�###########�#######�######
#�#######�#######�#######�#######�########### ###(#######4###
###P###
###\######h#######t#######|#######�#######�#######�###########GAMBAR DALAM RUMAH
##########AMB########KHAIRUL ANUAR
RAMLAN##1##########HAI#########HAI########Normal# ########KHAIRUL ANUAR
RAMLAN##1#########1#AI########Microsoft Word
10.0#@###########@####�XxxW�#@####�XxxW�#############�#######�
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
##��###########################��՜.##��##+,�0#######
#######h#######p#######�#######�#######�#######�#######�#######�#######�#######�###
###�###
###�#######�###########eiynua.com######E###############Z&######�#
#############################################GAMBAR DALAM RUMAH #
###############Title###############################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
################################# ###
#######
##############################################################################
###����"#######$###
%###&###'###(###)###*###+###,###����.###/###0###1###2###3###4###����6###7###8###9##
#:###;###<###�������?
###�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������R#o#o#t#
#E#n#t#r#y#################################################��������#####

######�######F############0<H�xW�#A###�#######1#T#a#b#l#e##########################
###############################����####����####################################!
###x#######W#o#r#d#D#o#c#u#m#e#n#t#################################################
��������########################################"@########S#u#m#m#a#r#y#I#n#f#o#r#m
#a#t#i#o#n###########################(###########����##############################
######-
###########�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������