Sie sind auf Seite 1von 12

GURU KELAS : CIKGU.

LOGAMMAL TAHUN 6 (A) BILANGAN MURID : 19

Meja Guru
Varshiny Thines waran Sivainy

S.Dharshini I.Sivaainy K.Havinesh Hanuvarthini

I
B
O
A Tharmen
R P.Shubalini P.Meelasiny Tirishalini
thiran
D

M.Tanusha Pavala
Shambavi B.Kirsheila
priya Tharshini

Vinesh Puvanan
M.Saagileswar
y Kirthana
IN OUT
GURU KELAS : CIKGU.PAUL TAHUN 5 BILANGAN MURID : 12

MEJA
GURU

Regnesh Jivanesh Kirthivan

I
B Guganes
Hilavarasy Shawn
O waran
A
R
D

Moogana
Saranya Vithaya Sree
sree

Prasath Raj Paventhiran


Kavimalar
IN Out
TAHUN 4

OUT

MEJA
Nishant GURU
Kaviyarasu Kahwin
Naidu

Dhurga
Sanjeevan Asshwin PA
shree
PA
N

PU
T
IH
Thavanes
Veini Yarmini
waran

Dharmase
Sharmini Jonita
elan

IN
GURU KELAS : CIKGU.PUSPA TAHUN 3 BILANGAN MURID : 12

Enthiran Divyashini
MEJA
GURU

Gautam Nithiswaran
I
B
O
A
R
D
Guna Sundari Devanesh Pirinthaa

Thayashree Praveen Mukineswaran

Haresh Vickneswary

IN OUT
GURU KELAS : CIKGU. G SAROJINI TAHUN 6 BILANGAN MURID : 20

Chaarmini Nishen

MEJA
GURU
Yeswindera
Enoshini Saarven Linisha
n

P
A Pavisha Suria Ashwin
Himmanesh
P Mithra Pragasan waran
A
N
P
U
TI Karthikeyan Reegan Raj Hasshwin Sai Parthiv
H

Sasitharan Vishal Hanu Muniswary


varthani

Sivasini Subash Dinesh


OUT IN
GURU KELAS : CIKGU. HAIYI TAHUN 2 (B) BILANGAN MURID : 8

IN

P
A
P
A MEJA
N GURU
P
U
T
I
H

OUT
GURU KELAS : PREMALATHA TAHUN 1 BILANGAN MURID : 8

OUT IN

Yeisvineey Darshini

I
B
O
A
R
D Parameswar Ugasinnyy

Sahshini Venoshini

MEJA GURU

Sasikumar Ruhgen
PELAN ISOLASI

Katil