Sie sind auf Seite 1von 210

CID Fname Lastname Branch Code New Center Code

000006 Tara Devi Khadka(Katuwal) 005 001


000007 Bimala Katuwal 005 001
000008 Kalpana Katuwal 005 001
000009 Kamala Katuwal (A) 005 001
000010 Pabitra Katuwal 005 001
000011 Kamala Katuwal (B) 005 001
000012 Bhim Kumari Khatri 005 001
000013 Gyan Kumari Bhattari 005 001
000014 Tara Katuwal (Khadka) 005 001
000015 Chini Maya Katuwal 005 001
000016 Kabita Bishwokarma 005 001
000017 Bandana Baniya (Katuwal) 005 001
000018 Chini Maya Katuwal (B) 005 001
000103 Anu Baniya(Katwal) 005 001
000104 Suntala Darji 005 001
001069 Sarswati Tamang 005 001
000904 Rukmini Giri 005 001
000905 Richoki Sherpa 005 001
000961 Laxmi baniya katwal 005 001
000969 Ranuka katuwal 005 001
001032 Chandra kumari Gajmer 005 001
000022 Luna bhandari(Dahal) 005 002
000023 Sarawoti Tamang 005 002
000024 Kopila Tamang 005 002
000025 Goma Khatri(tamang) 005 002
000026 Sujana Tamang 005 002
001062 Sangam Subbha 005 002
000027 Soni Tamang 005 002
000028 Sabitra Dahal 005 002
000029 Sarada Khatri 005 002
000030 Somaya Tamang 005 002
000102 Dhana kumari Rai (tamang) 005 002
000036 Muna Khatri Adhikari 005 003
000037 Kanchi Kumari Darji 005 003
000038 Champa Magar(Nepali) 005 003
000039 Sunita Nepali(Damai) 005 003
001098 Bimala Nepali 005 003
000040 Sirjana Basnet 005 003
000041 Januka Nepali 005 003
000042 Dhana maya Nepali 005 003
000043 Pampha Darji 005 003
000044 Mandira Nepali 005 003
000045 Thala Kumari Ghiri 005 003
000046 anusha Thadal Nepali 005 003
000047 Tika Magar 005 003
000048 Sarkhani Dami 005 003
000049 Goma Nepali 005 003
000050 Bhawoti Nepali 005 003
000051 lokmaya bhujel 005 003
000906 Yasoda Nepali 005 003
001105 Ramita nepali 005 003
000055 Lokmaya Bisokarma 005 004
000056 Mira Bisokarma 005 004
000057 Chhalimaya Bisokarma 005 004
000058 Laxmi Dayal 005 004
000059 Asmita Bisokarma 005 004
000062 Sitadevi Shrestha 005 004
000065 Sasidevi Rai 005 004
000066 Ram Piyari Shrestha 005 004
000067 Laxmi Maya Tamang 005 004
000068 Pragaya Tamang 005 004
000325 Sabu Rasaili 005 004
000939 Maya Kami 005 004
000949 Laxmi b b.k 005 004
000962 Lila Dayal 005 004
000971 Ranju Shrestha 005 004
000987 Anita davi Bk 005 004
001106 Tara Kumari Shrestha 005 004
000074 Sarawoti Bisokarma 005 005
000075 padamKumari B.K. 005 005
000076 Bhuwan kumari Katwal 005 005
000077 Sangita B.K. 005 005
000078 Sabita B.K.(Rai) 005 005
000079 Tara Katwal 005 005
000080 Gita kalikote(B.K.) 005 005
000081 Suntali B.K. 005 005
000082 Nire Thapa(katwal) 005 005
000083 Anjana Bisokarma 005 005
000084 Chandramaya Bisokarma 005 005
000085 Dhanakumari B.K. 005 005
000086 Dadhimaya Katwal 005 005
000087 Kamala Bisokarma 005 005
000088 Ishworimaya Kami 005 005
000092 Sarada Luitel 005 006
000093 Sushila Pariyar 005 006
000094 Ishora Khatri 005 006
000095 Kalpana Sharma Dhamala 005 006
000096 Kamala Baniya Katawal 005 006
000097 Durga devi Basnet 005 006
000098 Dhana Laxmi Baniya Katawal 005 006
000099 Sabita Basnet 005 006
000100 Mina Kumari Karki 005 006
000101 Lok Maya Khatri 005 006
000102 Dhana kumari Rai (tamang) 005 006
000103 Anu Baniya(Katwal) 005 006
000104 Suntala Darji 005 006
000908 Shobha Kumari Magar 005 006
000938 Padam Kumari Dhamala 005 006
000110 Bal Kumari Karki 005 007
000111 Shanta Kumari Shrestha 005 007
000112 Yamuna Shrestha 005 007
000113 Duti Maya Tamang 005 007
000114 Sita Karki 005 007
000115 Lila Pokhrel 005 007
000116 Noga Kumari Dahal 005 007
000117 Tika Dahal 005 007
000118 Uma Devi Dahal 005 007
000119 Radha Bhugel 005 007
000120 Hema Laxmi Khatri 005 007
000121 Bimala Karki 005 007
000122 Bhim Kumari Shrestha 005 007
000123 Dil Kumari Shrestha 005 007
000235 Motimaya nepali 005 007
001102 Sarawoti Karki 005 007
001103 Urmila Niraula 005 007
001117 Sumigya Bisnet 005 007
000128 Goma Kumari Khatri Katwal 005 008
000129 Dil Maya Rana Rai 005 008
000130 Shakti Kala Rai 005 008
000131 Jhila Devi Dahal 005 008
000132 Muiya Darji 005 008
000133 Reshma Bishwkarma 005 008
000134 Gita Maya Bika 005 008
000135 Indra Kumari Darji 005 008
000136 Ruk Maya Sunuwar 005 008
000137 Anita Rai 005 008
000138 Nirmala Darji 005 008
000139 Hem Kumari Dhamala 005 008
000140 Rampari Rai 005 008
000855 Nita Rai 005 008
000912 Laxmi Darji 005 008
000944 Deva maya Phuyal Dhamala 005 008
000964 Lila Majhi Rai 005 008
001063 Parbha rai 005 008
001065 Bimala Darji 005 008
001066 Rumila Darji 005 008
000145 Dhurba kumari Shrestha 005 009
000146 Bimala Shrestha 005 009
000147 Kuchu Maya Shrestha 005 009
000148 Sarmila Shrestha 005 009
000149 Dolma Sherpa 005 009
000150 Ratna Mya Shrestha 005 009
000151 Bimala Shrestha 005 009
000152 Nir Kumari Shrestha 005 009
000153 Man Kumari Shrestha 005 009
000154 Janaki Shrestha 005 009
000155 Choki Sherpa 005 009
000161 Sharada Karki 005 010
000162 Khilamaya Karki 005 010
000163 Kantakumari Karki 005 010
000164 Pabitrakumari Pradhan 005 010
000165 Dilmaya Basnet 005 010
000166 Tara Baniya 005 010
000167 Sita maya Karki 005 010
000168 Chinimaya Khatri 005 010
000169 Tikakumari Karki 005 010
000170 Suryakumari Bhujel 005 010
000171 Urmila budhathoki 005 010
000172 Dil Maya Bhujel 005 010
000252 Bhagawoti Karki 005 010
000172 Dil Maya Bhujel 005
000176 Shantikumari Tamang 005 011
000177 Ramila Budathoki 005 011
000178 Sarawoti Khatri 005 011
000179 Chhalimaya Khatri 005 011
000180 Nandashova Rai 005 011
000181 Kumari Rai 005 011
000182 Pramkumari Tamang 005 011
000183 Asharmaya Rai 005 011
000617 Rebika Bishwakarma 005 011
000618 Bimala Bishwakarma 005 011
000859 Sarmila Magrati 005 011
001125 Sangita Dhamala[Chalulagain] 005 011
000188 Himal devi Katwal 005 012
000189 Durga Devi Basnet 005 012
000190 Sharada karki (Khatri) 005 012
000191 Bhimkumari Karki 005 012
000192 Mina basnet(Khatri) 005 012
000193 Punam Khatri(K.C.) 005 012
000194 DilKumari Shrestha 005 012
000195 Bhulkumari Khatri 005 012
000196 Chhuna Devi khatri 005 012
000197 Kendrakumari Basnet 005 012
000198 Sirjana K.C. 005 012
000214 Bhagawoti Karki 005 012
000215 Kumari Khatri 005 012
000216 Samjana K.C. 005 012
000217 Thommaya Paudel 005 012
000323 Budhamaya khatri 005 012
000203 Pemlaki Sharpa 005 013
000204 Dalamu Sharpa 005 013
000205 Furchoki Sharpa 005 013
000206 Pasi Sharpa 005 013
000207 Lamu Sharpa 005 013
000208 Wongamu Sharpa 005 013
000209 Lakpachhoki Sharpa 005 013
000210 Ngima Sharpa 005 013
000211 Sombalaki Sharpa 005 013
000212 Furbadiki Sherpa 005 013
000213 Chhoki Sherpa 005 013
000214 Bhagawoti Karki 005 013
000215 Kumari Khatri 005 013
000216 Samjana K.C. 005 013
000217 Thommaya Paudel 005 013
000234 Deomaya Shrestha 005 013
000501 Dolma Sherpa 005 013
000222 Dallimaya Biswokarma 005 014
000223 Doma Serpa 005 014
000224 Sita Sherestha 005 014
000225 Dolma sherpa 005 014
000226 Yammaya biswokarma 005 014
000227 Maitari Karki 005 014
000228 Mingamadiki Sherpa 005 014
000229 Krishnakumari Giri Alias tika maya gur 005 014
000230 Lamu Sherpa 005 014
000231 Pashang Doma Sherpa 005 014
000232 Dachhoki Sherpa 005 014
000233 Kabita phuyel (Giri) 005 014
000234 Deomaya Shrestha 005
000235 Motimaya nepali 005
000240 Maiya Shrestha(Rai) 005 015
000241 Premkumari Bishokarma 005 015
000242 Krishnakumari Bishokarma 005 015
000243 Rina Gadeli 005 015
000244 Lila Das 005 015
000245 Uma Nepali 005 015
000246 Kumari Magar 005 015
000247 Nirmala Shrestha 005 015
000248 Rimu Bishokarma 005 015
000250 Hitkumari Gadeli 005 015
000251 Rudramaya Bishokarma 005 015
000252 Bhagawoti Karki 005 015
000852 Lok Kumari Karki 005 015
000993 Kamala Shrestha 005 015
000256 Shantikumari Rai 005 016
000257 Elina Rai 005 016
000258 Balamaya Rai 005 016
000259 Purimaya Rai 005 016
000260 Dhanakumari Rai 005 016
000261 Sojumaya Rai 005 016
000262 Dikamaya Rai 005 016
000263 Sirjana Rai 005 016
000264 Gita Rai 005 016
000265 Sapana Rai 005 016
000269 Kingi Sherpa 005 017
000270 Ripasi Sherpa 005 017
000271 Nimdoma Sherpa 005 017
000272 Yangpasi Sherpa 005 017
000273 Sukachhoki Sherpa 005 017
001072 Sambachhoki Sherpa 005 017
000274 Kalpana Rai (sherpa) 005 017
000275 Laki Sherpa 005 017
000276 Milaki Sherpa 005 017
000277 Ngemalamu Sherpa 005 017
000278 Nimlaki Sherpa 005 017
000284 Hasmita Rai 005 018
000285 Susila Rai 005 018
000286 Balasari Rai 005 018
000287 Kishan Rai 005 018
000288 Sukamani Rai 005 018
000289 Pramila Rai 005 018
000290 Furbadoma Sherpa 005 018
000291 Pemchoki Sherpa 005 018
000292 Dolma Sherpa 005 018
000293 Yanji Sherpa 005 018
000294 Yandi Sherpa 005 018
000295 Mana Maya Rai 005 018
000299 Kumari Rana Magar 005 019
000300 Min Kumari Magar 005 019
000301 Nir Kumari Kyapchaki Magar 005 019
000302 Dun Maya Magar 005 019
000303 Maiya Maya Magar 005 019
000304 Nirmala Magar 005 019
000305 Rupa Thapa Magar 005 019
000306 Khin Maya Jogi 005 019
000307 Lal Maya Magar 005 019
000308 Bishnu Kumari Gharti Magar 005 019
000983 Mina Rana Magar 005 019
000312 Bimala Katwal 005 020
000313 Bimala Basnet 005 020
000314 Bishaka Karki(Katwal) 005 020
000315 Kopila Katwal (khatri) 005 020
000316 Rita Bhandari(Bogati) 005 020
000317 Indira Bhattarai 005 020
000318 Devi Maya Budhathoki 005 020
000319 BhimKumari Katwal (Khatri) 005 020
000320 Rita Ghiri 005 020
000321 Bhubal Kumari Karki(Katwal) 005 020
000323 Budhamaya khatri 005
000325 Sabu Rasaili 005
000329 Sangita Rai 005 021
000330 Chandrakala Rai 005 021
000331 Ghyan Kumari Rai 005 021
000332 Dev Kumari Khatri(Basnet) 005 021
000333 Sanjog Maya Rai 005 021
001097 Manisha Rai 005 021
000984 Manju Kumari Rai 005 021
000334 Masta Maya Rai 005 021
000335 Nara Maya Rai 005 021
000336 Doma Rai 005 021
000337 Makuri Rai 005 021
000338 Bishnu Maya Bishokarma 005 021
000970 Phulmaya Rai 005 021
000342 Hira Ghimire 005 022
000343 Om Kumari Dahal 005 022
000344 Khel Kumari Dahal 005 022
000345 Rita Dhamala 005 022
000346 Chhoki Sherpa 005 022
000347 Bimala Dahal 005 022
000348 Bimala Ghimire 005 022
000349 Hira Kumari Dotel Dahal 005 022
000350 Furchoki Sherpa 005 022
000351 Dhali Dahal 005 022
000404 Sita Basnet 005 022
000405 Nirmala Dahal 005 022
000506 Nirmala Dhungana 005 022
000357 Radhika Pokheral 005 023
000358 Sumitra Dhamala 005 023
000359 Bhoj Kumari Dahal 005 023
000360 Sarita Bishokarma 005 023
000361 Rup Maya Bishokarma 005 023
000362 Kesh Maya Pokheral 005 023
000363 Padham Kumari Adhikari Pokheral 005 023
000364 Prem Kumari Pokheral 005 023
000365 Sita Maya Pokheral 005 023
000366 Nanda Maya Pokheral 005 023
000367 Krishna Maya Khanal Pokheral 005 023
000368 Kamala Poudel Pokheral 005 023
000369 Bishnu Maya Bishwakarma 005 023
001033 Mathimaya Darji 005 023
000374 Mina Kumari Dhamala 005 024
000375 Tika Kumari Katel Dhamala 005 024
000376 Bhabana Sharma 005 024
000377 Chona Kumari Fuyal 005 024
000378 Dev Kumari Dhamala 005 024
000379 Rupa Devi Acharya 005 024
000380 Samjana Sharma Dhamala 005 024
000381 Sita Devi Dhamala 005 024
000382 Nun Kumari Dhamala 005 024
000383 Lalita Dhamala 005 024
000384 Chandra Kumari Dhamala 005 024
001064 Yughakumari Dhamal 005 024
000389 Peshela Nirula Dahal 005 025
000390 Januka Dahal 005 025
000391 Krishna Kumari Dahal 005 025
000392 Dumari Ghimire 005 025
000393 Nara Kumari Sapkota 005 025
000394 Rekha Dahal 005 025
000395 Nirmala Dahal 005 025
000396 Sabitri Sapkota 005 025
000397 Radha Devi Dahal 005 025
000398 Laxmi Devi Ghimire 005 025
000399 Bhagawati Devi Bastola 005 025
000400 Kalpana Sharki 005 025
000401 Man Kumari Sharki 005 025
000402 Goma Sharki 005 025
000404 Sita Basnet 005 025
000405 Nirmala Dahal 005 025
000854 Samjhana Sarki 005 025
000911 Ganesh Maya Bhujel 005 025
000940 Asha Nepali darji 005 025
000941 Manju Pariyar 005 025
000942 Bhuja Nepali 005 025
000951 Kumari Bhujel 005 025
000995 Sostika Nepali(Darji) 005 025
000996 Kuntamaya Darji 005 025
000412 Mina Kumari Gurung 005 026
000413 Debaki Gurung 005 026
000414 Kalpana kumari Katwal 005 026
000415 Nunu Maya Khatri 005 026
000416 Nikita Shrestha 005 026
000417 Mahalaxmi Gurung 005 026
000418 Durga Maya Gurung 005 026
000419 Man Kumari Gurung 005 026
000420 Yek Kumar Gurung 005 026
000963 Anjana Rai 005 026
000421 Laxmi Gurung 005 026
000422 Ghayanu Maya Shrestha 005 026
000423 Gayatri Gurung 005 026
000424 Aarati Tamang 005 026
000425 Rama Gurung 005 026
001080 Laxmi Khatri 005 026
000426 Sangati Rai 005 026
000427 Prem Kumari Rai 005 026
000428 Januka Vhujel 005 026
000429 Sanu Gurung 005 026
000430 Krishna Kumari Pariyar 005 026
000431 Babita Bastwala Khatiwada 005 026
000432 Ambika Khatwada 005 026
000503 Dhaka Kumari Pokheral 005 026
000504 Sabitri Shrestha 005 026
000505 Kumari Khatiwada 005 026
000440 Dhana kumari Magar shrestha 005 027
000441 Sangita shrestha (rai) 005 027
000442 Sita maya Magar(thapa) 005 027
000443 Maya Thapa magar 005 027
000444 Prakritika Darnal 005 027
000445 Vash kumari Khatri 005 027
000446 Sarmila Magar 005 027
000447 Urmila Magar 005 027
000448 Shanta Thapamagar 005 027
000449 Buddhi maya Pulami 005 027
000450 Ratnamaya Magar 005 027
000502 Parbati Pariyar 005 027
000950 Tusali Katwal 005 027
000457 Cham Maya Katwal 005 028
000458 Susila Bastwala Khatri 005 028
000459 Kabita Khatri 005 028
000460 Tam Kumari Bista 005 028
000461 Bal Kumari Rapcha 005 028
000462 Gita Devi Basnet 005 028
000463 Bhakta Maya Rapcha 005 028
000464 Kumari Khatri 005 028
000465 Ganga Maya Karki 005 028
000466 Guna Maya Khatri 005 028
000467 Hom Kumari Basnet 005 028
000468 Kumari Khadka 005 028
000469 Prem Kumari Khatri 005 028
000470 Min Kumari Khatri 005 028
000471 Bishnu Maya Khatri 005 028
000472 Sunita Budhathoki Khatri 005 028
000473 Mashini Karki 005 028
000474 Chandra Maya Khatri 005 028
000478 Birati maya Rai 005 029
000479 Asar maya Rai 005 029
000480 Sabita Rai 005 029
000481 Taksari Rai 005 029
000482 Kumari Rai 005 029
000483 Hom kumari Rai 005 029
000484 Dush maya Rai 005 029
000485 Maulasari Rai 005 029
000486 Renuka maya Rai 005 029
000853 Kabita Rai 005 029
000985 Talsari Rai 005 029
000490 Anisha Rai 005 030
000491 Aruka Rai 005 030
000492 Moula Maya Rai 005 030
000493 Santa Kumari Rai 005 030
000494 DhanaMaya Rai 005 030
000496 HiraMaya Rai 005 030
000497 Sabina Rai 005 030
000498 Aisari Rai 005 030
000499 Hast Kumari Rai 005 030
000500 ChaturMaya Rai 005 030
000501 Dolma Sherpa 005 030
000502 Parbati Pariyar 005 030
000503 Dhaka Kumari Pokheral 005 030
000504 Sabitri Shrestha 005 030
000505 Kumari Khatiwada 005 030
000711 Niru Sharki 005 030
001100 Tulasi ale Magar 005 030
000506 Nirmala Dhungana 005
000511 Chandra Kumari Kafle 005 031
000512 Kalpana Khadka Limbu 005 031
000513 Rupa Thapa Magar 005 031
000514 Menuka Maya Thapa Khadka 005 031
000515 Param Kumari Magar 005 031
000516 Champa Sari Rai Thapa Magar 005 031
000517 Gajendra Kumari Rai Khadka 005 031
000518 Saku Ratna Pulami Magar 005 031
000519 Bedi Maya Darji 005 031
000520 Dilu Maya Aale 005 031
000521 Debaki Maay Pulami Magar 005 031
000522 Sita Maya Rai Pulami Magar 005 031
000523 Subi Maya Pulami Magar 005 031
001075 Dambar kumari magar 005 031
000528 Sajuna Darji 005 032
000529 Samjana Darji 005 032
000530 Sanimaya Darji 005 032
000531 Laxmi Darji 005 032
000532 Kamala Damai 005 032
000533 LekhiMaya Pariyar 005 032
000534 Chandra Kala Damai 005 032
000535 Pramila Damai 005 032
000536 Maiya B.K. 005 032
000537 Binda Maya Darji 005 032
000538 Prem Kumari Darji 005 032
000539 Sita Darji 005 032
000540 Kalpana Darji 005 032
000548 LilaMaya Fuyal 005 033
000549 Om Kumari Dhamala Fuyal 005 033
000550 Gita Devi Khatiwada 005 033
000551 Thal Kumari Fuyal 005 033
000552 Binda Fuyal 005 033
000553 Rita Devi Fuyal 005 033
000554 Ambika Fuyal 005 033
000555 Bimala Dhamala Fuyal 005 033
000556 Yasoda Kumari Fuyal 005 033
000557 Puspa Kumari Fuyal 005 033
000616 GomaDevi Dhamala 005 033
001012 khina maya pokharal 005 033
000558 SanuKala Rai 005 034
000559 Nirmala parayar 005 034
000560 Laxmi Khatri 005 034
000561 HariMaya Karki 005 034
000562 Hira Devi Khatri 005 034
000563 Nani Maya Darji 005 034
000564 Bimala Nepali 005 034
000565 Budhamaya Darji 005 034
000566 Bimala Rai 005 034
000567 Hira Kumari Nepali 005 034
001099 Radhika Pariyar 005 034
000713 Durga Tamang 005 034
000714 punnya MAya Tamang 005 034
001070 Kumari Darji 005 034
001071 Suku Nepali 005 034
001073 Sitamaya Darji 005 034
000574 Man kumari Pariyar 005 035
000575 Shanta Kumari Khatri 005 035
000576 Bhim Maya Damai 005 035
000577 Pabitra Damai 005 035
000578 Raj Kumari Khatri 005 035
000579 Bhadra Kumari Khatri 005 035
000580 Laxmi Khatri 005 035
000581 Shashi Kumari Khadka 005 035
000582 UktaMaya Baskota 005 035
000583 Punam Baskota 005 035
000584 MakuSari Aale Magar 005 035
000585 Tilak Maya Magar 005 035
000586 Muna Damai 005 035
000587 Dhan kumari Bhujel 005 035
000588 Kumari Damai 005 035
001104 Geeta Katwal 005 035
000589 BuddhaKumari Thapa 005 035
000857 Kali Maya Thapa Magar 005 035
000874 Debiki Katuwal 005 035
000915 Hira Devi Katuwal 005 035
000916 Kabita Darji 005 035
000918 Pyari pariar 005 035
000919 Shanti Maya Damai 005 035
000947 Kamala Damae 005 035
001079 Dhan Maya darji 005 035
001096 Nil kumari daiji 005 035
000595 Dil Kumari Khatiwada 005 036
000596 Sushila Devi Khatiwoda 005 036
000597 Krishna Maya Ghemire 005 036
000598 Tika Kumari Khatiwoda 005 036
000599 Yeshoda Khatiwoda 005 036
000600 Dev Kumari Khatiwoda 005 036
000601 Hem Kumari Khatiwoda 005 036
000602 Nirmala Khatiwoda 005 036
000603 Kusala Dahal [Khatiwoda] 005 036
000604 Sita Devi Khatiwoda 005 036
000605 Mina Khatri 005 036
000606 Dik Maya Khatiwada 005 036
000607 Tilak Maya Khatiwada 005 036
000608 Gayatra Khatiwada 005 036
000609 Nirmala Khatiwada (B) 005 036
000610 Lanka Khadaka 005 036
000611 Renuka Katwal 005 036
000612 DurgaDevi Khatiwada 005 036
000613 Jham Kumari Khatiwada 005 036
000614 Nara Maya Khatiwada 005 036
000616 GomaDevi Dhamala 005 036
000617 Rebika Bishwakarma 005 036
000618 Bimala Bishwakarma 005 036
000620 Sarada Dhungana 005 036
000621 Ranju Bogati 005 036
000626 DurgaMaya Khatri 005 037
000627 Binda Rai 005 037
000628 Bimala Bhujal 005 037
000629 Tulasa Bhujel 005 037
000630 ShitaDebi Khatri 005 037
000631 Manju Thapa Dahal 005 037
000632 Jyanu Khatiwada 005 037
000633 Harka Kumari Thapa Chhetri 005 037
000634 Menuka Katuwal Khatri 005 037
000635 BheshKumari Karki 005 037
000636 IshoriMaya Katuwal 005 037
000640 UrmilaKumari Dhamala Sharma 005 038
000641 Sharala Kumari Bastola Dhamala 005 038
000642 Chandra Kumari Bastwala 005 038
000643 FaguMaya Bastwala 005 038
000644 Sumitra Bastwala 005 038
000645 Urmila Dhamala Bastwala 005 038
000646 Rita Devi Dhamala 005 038
000647 Shrawati Dhamala(Bastola) 005 038
000648 BudhikaDevi Dhamala 005 038
001076 Dhan kumari Bastola 005 038
001082 Chandra Kumari Dhamala 005 038
000653 Namas Kumari Rai 005 039
000654 Shirjana Rai 005 039
000655 Nabina Rai 005 039
000656 Anjana Rai 005 039
000657 Ambika Rai 005 039
000658 Asta Maya Rai 005 039
000659 Petu Maya Rai 005 039
000660 Champa Rai 005 039
000661 BimMaya Rai 005 039
000662 Dil Kumari Rai 005 039
000663 ChauraMaya Rai 005 039
000664 Bhakta Kumari Rai 005 039
000665 NakKa Sara Rai 005 039
000666 Gumsari Rai 005 039
000913 Laxmi Kumari Rai 005 039
000946 Manga Kumari Rai 005 039
000988 Jormaya Rai 005 039
000673 Badimaya Rai 005 040
000674 Nayan Kumari Rai 005 040
000675 Amalu Rai 005 040
000676 Gumsari Rai 005 040
000677 Bal Kumari Rai 005 040
000678 Sitamaya Rai 005 040
000679 Binusha Rai 005 040
000680 pepansari Rai 005 040
000681 AbjiMaya Rai 005 040
000682 Tibalsari Rai 005 040
000683 Mansari Rai 005 040
000684 Shiba Nau Rati Rai 005 040
000685 NakhaMaya Rai 005 040
000686 Shivasari Rai 005 040
000687 AusarMaya Rai 005 040
000688 Binsari Rai 005 040
000689 Sankhari Rai 005 040
000690 Sabina Rai 005 040
000691 Krishnamaya Rai 005 040
000692 Puttkai Rai 005 040
000693 Parkhu Maya Rai 005 040
000952 Absarai Rai 005 040
000953 Brites maya rai 005 040
000972 Mamita Rai 005 040
000973 Palsari Rai 005 040
000975 Sumitra Rai 005 040
000990 Roskumari rai 005 040
001121 Presika Rai 005 040
000698 Bimala K.C 005 041
000699 Sabina Katwal 005 041
000700 Bal Kumari Karki 005 041
000701 Gokul Kumari Karki 005 041
000702 Radhi Tiwari Karki 005 041
000703 Shusila Karki 005 041
000704 Dhalmaya Baniya 005 041
000705 Usha Katwal 005 041
000706 Sani Katwal 005 041
000707 Daiya Katwal 005 041
000708 Debmaya Baniya Karki 005 041
000709 Mitra Kumari Rai 005 041
000711 Niru Sharki 005 041
001013 Khadga maya Katuwal 005 041
000719 Tulisha Kumari Dhamala Adhikari 005 042
000720 Til Maya Adhikari 005 042
000721 Khin Maya Adhikari 005 042
000722 Nara Maya Khanal 005 042
000723 Chitra Kumari Dahal 005 042
000724 Badri Maya Khatri 005 042
000725 Pabitra Adhikari 005 042
000726 Goma Devi Parajuli 005 042
000727 HemKumari Bishokarma 005 042
000728 Urmila Dhakal 005 042
000729 Renuka Subedi 005 042
000730 Nirmala Dahal 005 042
000731 Hira Dhakal 005 042
000732 Bed Maya Khatri 005 042
000785 Dhan Kumari Dahal 005 042
000789 Dhana Maya Bishwakarma 005 042
000848 Sharmila Dhamala 005 042
000849 Tulasha dhamala 005 042
000937 Kopila Parajuli 005 042
001011 Rita Sarki 005 042
000737 Sundari Rai 005 043
000738 Guman Sari Rai 005 043
000739 ChiniMaya Rai 005 043
000740 ManRati Rai 005 043
000741 Shanti Maya Rai 005 043
000742 Anisa Rai 005 043
000743 BagamSari Rai 005 043
000744 Urmila Rai 005 043
000745 Gaman Sari Rai 005 043
000746 LalSari Rai 005 043
000747 Jayamaya Rai 005 043
000778 Naya Kumari Rai 005 043
000755 Ita Maya Tamang 005 044
000756 Rama Katwal 005 044
000757 TankaMaya Thapa 005 044
000758 Renuka Budhathoki 005 044
000759 Laxmi Katwal 005 044
001067 Sang Doma Tamang 005 044
001068 Lali Maya Tamang 005 044
000760 Yam Maya Tamang 005 044
000761 Budhamaya Darji 005 044
000762 Muna Basnet(Katwal) 005 044
000763 Mina Bishwakarma 005 044
000764 Gita Katwal 005 044
000991 Chhoki Sherpa 005 044
000765 Nirmala Basnet Karki 005 044
000766 Sunita Tamang 005 044
000767 Laxmi Budhathoki 005 044
000768 Maiya Tamang 005 044
000769 Sabina Tamang 005 044
000770 TikaMaya Tamang 005 044
000771 Kamala Tamang(Thapa) 005 044
000772 Nir Maya Tamang 005 044
000773 Ful Maya Tamang 005 044
000774 Saraswati Khadka Katwal 005 044
000992 Kamdoma Sherpa 005 044
000775 Pem Doma Sherpa 005 044
000776 Doma Sherpa 005 044
000777 Jangmu Sherpa 005 044
000779 Furba Sherpa 005 044
000780 Pemba Lamau Sherpa 005 044
000782 Sunita Basnet(Dahal) 005 044
000783 Sarita K.C 005 044
000784 Saraswati Tamang 005 044
000822 Laxmi Thapa Basnet 005 044
000823 SitaMaya Katwal 005 044
000794 SanuMaya Shrestha 005 045
000795 Khina Maya Pradhan 005 045
000796 Suk Lamu Sherpa 005 045
000797 Yaga Kumari Shrestha 005 045
000798 SukuMari Shrestha 005 045
000799 Minma Laki Sherpa 005 045
000800 Sukchoki Sherpa 005 045
000801 Puti Sherpa 005 045
000802 Suklamu Sherpa 005 045
000803 PhurbaLhamu Sherpa 005 045
000804 Pemchhoki Sherpa 005 045
000805 Mingama Dolma Sherpa 005 045
000806 Sambachheki Sherpa 005 045
000810 Vesh Kumari Magar 005 046
000811 Sarita Tamang Thapa Magar 005 046
000812 Kalpana wagle 005 046
000813 Sita Maya Magar 005 046
000814 Dil Kumari Magar 005 046
000815 Shtan Maya Pulami 005 046
000816 Indira Khatiwada 005 046
000817 Puspa Magar 005 046
000818 Bimala Magat 005 046
000819 Binda Darji 005 046
000821 Bhura Maya Magar 005 046
000824 Kumari Darji 005 046
000858 Sangita Nepali 005 046
000875 Khadga maya Katwal 005 046
000876 Maiya BK 005 046
000977 Thala Maya Magar 005 046
000997 Usha B.K 005 046
001014 Narmila Darji 005 046
001015 sarita Bk 005 046
001047 Sanimaya Kami 005 046
000829 Nau Maya Rai 005 047
000830 Bishnu Kumari Rai 005 047
000831 Man kumari Rai 005 047
000832 Santaratna Rai 005 047
000833 Dhan Kumari Rai 005 047
000834 Sunita Rai 005 047
000835 Laxmi Rai 005 047
000836 AshnKumari Rai 005 047
000837 Bishnu Maya Rai 005 047
000838 Som Maya Rai 005 047
000839 ChaturMaya Rai 005 047
000881 Sarita Rai 005 047
000882 Bhote rani Rai 005 047
000920 Sumitra Rai 005 047
000921 Chandra Kumari Rai 005 047
000923 Kalpana Rai 005 047
000956 Chautima Rai 005 047
000843 Sukdiki Sherpa 005 048
000844 Nim Lamu Sherpa 005 048
000845 Yanji Sherpa 005 048
000846 phurbadiki Sherpa 005 048
000847 Prem kumari shrestha 005 048
000909 Binita Shrestha 005 048
000850 Sharmila Magrati 005
000852 Lok Kumari Karki 005
000853 Kabita Rai 005
000854 Samjhana Sarki 005
000855 Nita Rai 005
000856 Kali Maya Thapa Magar 005
000859 Sarmila Magrati 005
000863 Sabitri Khatri 005 049
000864 Shanta Karki 005 049
000865 Ful Maya Tamang 005 049
000866 Bhum Maya Budhathoki 005 049
000868 Dil Maya Tamang 005 049
000869 Bishnu maya Tamang 005 049
000870 Santi Maya Magar 005 049
000871 Dambari Maya Tamang 005 049
000872 Changlamu Sherpa 005 049
000873 Kumari Tamang 005 049
000878 Dil maya Budhathoki 005 049
000879 Lali maya Tamang 005 049
000880 Bhul maya Sunuwar 005 049
000914 BinaKumari Tamang 005 049
000948 Megha Maya Tamang 005 049
000955 Mangali Maya Tamang 005 049
000888 Sabina Giri 005 050
000889 Indra Maya Giri 005 050
000890 Anamaya Giri 005 050
000891 Subha Maya Giri 005 050
000892 Hem Kumari Giri 005 050
000893 TulaMaya Budhathoki 005 050
000894 Rudra Maya Budhathoki (Giri) 005 050
000895 Mithi Maya Giri 005 050
000896 Geeta Giri 005 050
000897 Binda Giri 005 050
000898 Om Kumari Giri 005 050
000899 Dirga Maya Khatri 005 050
000900 Manju Maya Giri 005 050
000901 Badam Maya Karki 005 050
000902 Kumari Giri 005 050
000904 Rukmini Giri 005
000905 Richoki Sherpa 005
000906 Yasoda Nepali 005
000911 Ganesh Maya Bhujel 005
000912 Laxmi Darji 005
000927 Lamdiki Sherpa 005 051
000928 Phurba Sherpa 005 051
000929 Lalmaya Tamang 005 051
000930 Serjangmu Sherpa 005 051
000931 Sanputi Sherpa 005 051
000932 Pema Sherpa 005 051
000933 Puti Sherpa 005 051
000934 Kandi Sherpa 005 051
000935 Nirmaya Tamang 005 051
000936 Phurba Doma Sherpa 005 051
000958 Phurba Sherpa 005 051
000959 Dati Sherpa 005 051
000960 Lamu Sherpa 005 051
000965 Jangbu sherpa 005 051
000966 Doma Sherpa 005 051
000968 Kinju Sherpa 005 051
000938 Padam Kumari Dhamala 005 051
000939 Maya Kami 005 051
000940 Asha Nepali darji 005 051
000941 Manju Pariyar 005 051
000942 Bhuja Nepali 005 051
000944 Deva maya Phuyal Dhamala 005 051
000978 Shumi Sherpa 005 051
000979 Shukra Maya Magar 005 051
000980 Diku Sherpa 005 051
000981 Goma Maya Magar 005 051
000950 Tusali Katwal 005 051
000951 Kumari Bhujel 005 051
001119 Lamu Sherpa 005 051
001120 Dolma Sherpa 005 051
001122 Doma Sherpa B 005 051
000961 Laxmi baniya katwal 005
000962 Lila Dayal 005
000963 Anjana Rai 005
000964 Lila Majhi Rai 005
000969 Ranuka katuwal 005
000970 Phulmaya Rai 005
000971 Ranju Shrestha 005
000983 Mina Rana Magar 005
000984 Manju Kumari Rai 005
000985 Talsari Rai 005
000987 Anita davi Bk 005
000988 Jormaya Rai 005
000993 Kamala Shrestha 005
000995 Sostika Nepali(Darji) 005
000996 Kuntamaya Darji 005
001000 Sajina Giri (puri) 005 052
001001 Indira Giri 005 052
001002 Ranuka Puri 005 052
001003 Man maya Giri 005 052
001004 Hira kumari Giri 005 052
001006 Indari puri (Giri) 005 052
001007 Sangita Giri 005 052
001008 Gujyaswori Giri 005 052
001009 Dhan maya puri 005 052
001010 Radha Giri 005 052
001012 khina maya pokharal 005
001018 Sangita Karki 005 053
001019 Sangita Karki 005 053
001020 Ranuka Budathoki 005 053
001021 Thagau maya karki 005 053
001022 Bacharimaya Budathoki 005 053
001023 Natramaya Budathoki 005 053
001025 Pabatra karki 005 053
001026 Eakmaya Budathoki 005 053
001027 Shova bhudhathoki 005 053
001028 Yasoda devi karki 005 053
001029 Kumari maya bhudhathoki 005 053
001031 Khot kumari bhudhathoki 005 053
001048 omkumari Khatri 005 053
001032 Chandra kumari Gajmer 005
001033 Mathimaya Darji 005
001036 Sunita Magar 005 054
001037 Minmaya magar 005 054
001038 Khir maya Magar 005 054
001039 Kumari maya Sunwar 005 054
001040 Amrita Magar 005 054
001042 Sukumaya Magar 005 054
001043 Sabita Magar 005 054
001044 Chandrakala Rai 005 054
001045 Narmali Magar 005 054
001046 Kanju Shrepa 005 054
001110 Soraweati maya Magar 005 054
001078 Rimala B.K 005 054
001107 Renu Maya Magar 005 054
001108 Rumal Maya Magar 005 054
001109 Bhimu Magar 005 054
001111 Bedi Maya Magar 005 054
001116 Ram Kumari Magar 005 054
001051 Rejina Tamang 005 055
001052 Gangi Maya Tamang 005 055
001053 Nirmaya Tamang 005 055
001054 Bimala Tamang 005 055
001055 Aruna Tamang 005 055
001057 Man Maya Tamang 005 055
001058 Gita Tamang 005 055
001059 Ya Maya Tamang 005 055
001060 Anjula Tamang 005 055
001061 Chuni Maya Tamang 005 055
001062 Sangam Subbha 005 055
001063 Parbha rai 005 055
001064 Yughakumari Dhamal 005 055
001065 Bimala Darji 005 055
001066 Rumila Darji 005 055
001124 Shanta maya Tamang 005 055
001069 Sarswati Tamang 005
001072 Sambachhoki Sherpa 005
001074 Dambar kumari magar 005
001075 Dambar kumari magar 005
001080 Laxmi Khatri 005
001086 Sita Shrestha 005 056
001087 Ramila Bhujel 005 056
001088 Sarita raj Shrestha 005 056
001089 Dipa Devi 005 056
001090 Radhika Shrestha 005 056
001091 Sita Magar 005 056
001092 KhambaSari Rai 005 056
001093 Juna kumari Sharma katle 005 056
001094 Hira kumari Khatri 005 056
001095 Pasang laki Sherpa 005 056
001113 Uma Magar 005 056
001114 Malati Khatri 005 056
001102 Sarawoti Karki 005
001103 Urmila Niraula 005
001105 Ramita nepali 005
001106 Tara Kumari Shrestha 005
001117 Sumigya Bisnet 005
001125 Sangita Dhamala[Chalulagain] 005
New Group Code Member Code GendaerType Title_ID DOB
01 1 2 6 1986-06-09
01 2 2 6 1979-08-26
01 3 2 6 1985-04-01
01 4 2 6 1975-11-01
01 5 2 6 1971-07-27
02 1 2 6 1985-12-18
02 2 2 6 1980-11-29
02 3 2 6 1971-06-29
02 4 2 6 1986-04-07
02 5 2 6 1978-05-13
03 1 2 6 1990-04-25
03 2 2 6 1995-03-16
03 3 2 6 1964-02-27
03 4 2 6 1994-04-14
03 5 2 6 1971-09-23
04 1 2 6 1980-09-14
04 2 2 6 1997-10-14
04 3 2 6 1993-11-18
04 4 2 6 1994-08-18
04 5 2 6 1963-12-12
05 1 2 6 1989-02-02
01 1 2 6 1989-10-26
01 2 2 6 1981-12-19
01 3 2 6 1985-04-14
01 4 2 6 1982-11-02
01 5 2 6 1994-08-26
02 1 2 6 2018-01-19
02 2 2 6 1988-11-23
02 3 2 6 1966-11-17
02 4 2 6 1980-02-21
02 5 2 6 1971-04-28
03 1 2 6 1999-07-20
01 1 2 6 1990-07-01
01 2 2 6 1970-11-25
01 3 2 6 1992-02-02
01 4 2 6 1976-06-22
01 5 2 6 1998-09-29
02 1 2 6 1996-07-16
02 2 2 6 1983-06-29
02 3 2 6 1981-05-18
02 4 2 6 1962-12-29
02 5 2 6 1979-08-18
03 1 2 6 1980-04-13
03 2 2 6 1993-10-06
03 3 2 6 1966-10-01
03 4 2 6 1970-08-26
03 5 2 6 1984-05-28
04 1 2 6 1967-09-03
04 2 2 6 1970-05-28
04 3 2 6 1999-01-30
04 4 2 5 1985-01-02
01 1 2 6 1970-05-23
01 2 2 6 1988-04-11
01 3 2 6 1982-10-21
01 4 2 6 1960-01-30
01 5 2 6 1985-02-26
02 1 2 6 1963-04-14
02 2 2 6 1972-04-13
02 3 2 6 1957-03-14
02 4 2 6 1967-04-20
02 5 2 6 1993-11-09
03 1 2 6 1989-07-06
03 2 2 6 1992-05-11
03 3 2 6 1983-07-26
03 4 2 6 1990-10-26
03 5 2 6 1992-01-05
04 1 2 6 1993-02-05
04 2 2 5 1969-06-24
01 1 2 6 1971-06-19
01 2 2 6 1989-02-05
01 3 2 6 1971-12-30
01 4 2 6 1991-01-02
01 5 2 6 1991-11-22
02 1 2 6 1968-01-20
02 2 2 6 1985-09-21
02 3 2 6 1971-12-11
02 4 2 6 1952-09-27
02 5 2 6 1983-04-16
03 1 2 6 1991-03-28
03 2 2 6 1978-09-28
03 3 2 6 1977-11-20
03 4 2 6 1984-12-29
03 5 2 6 1962-02-12
01 1 2 6 1991-10-04
01 2 2 6 1986-04-21
01 3 2 6 1985-10-31
01 4 2 6 1985-12-13
01 5 2 6 1979-02-23
02 1 2 6 1970-04-05
02 2 2 6 1969-12-11
02 3 2 6 1971-06-29
02 4 2 6 1966-01-18
02 5 2 6 1964-08-06
03 1 2 6 1999-07-20
03 2 2 6 1994-04-14
03 3 2 6 1971-09-23
03 4 2 6 1999-11-30
03 5 2 6 1969-12-25
01 1 2 6 1973-07-20
01 2 2 6 1981-04-19
01 3 2 6 1989-12-02
01 4 2 6 1980-05-28
01 5 2 6 1977-01-31
02 1 2 6 1999-05-09
02 2 2 6 1980-02-10
02 3 2 6 1979-07-01
02 4 2 6 1971-12-29
02 5 2 6 1966-06-04
03 1 2 6 1991-08-09
03 2 2 6 1989-10-06
03 3 2 6 1968-08-19
03 4 2 6 1980-04-22
03 5 2 6 1970-04-14
04 1 2 6 1986-04-18
04 2 2 6 1996-03-18
04 3 2 6 1997-04-25
01 1 2 6 1991-03-28
01 2 2 6 1989-11-26
01 3 2 6 1975-12-03
01 4 2 6 1952-03-09
01 5 2 6 1979-09-28
02 1 2 6 1984-02-22
02 2 2 6 1987-12-30
02 3 2 6 1975-08-29
02 4 2 6 1988-11-01
02 5 2 6 1980-01-18
03 1 2 6 1968-08-13
03 2 2 6 1963-04-23
03 3 2 6 1977-04-22
03 4 2 6 1991-09-23
03 5 2 6 1993-05-17
04 1 2 6 1988-11-28
04 2 2 5 1996-01-13
04 3 2 6 1994-03-03
04 4 2 6 1984-09-08
04 5 2 6 2002-03-11
01 1 2 6 1982-07-06
01 2 2 6 1990-10-08
01 3 2 6 1966-06-24
01 4 2 6 1990-06-08
01 5 2 6 1978-10-31
02 1 2 6 1963-04-14
02 2 2 6 1972-06-28
02 3 2 6 1963-03-28
02 4 2 6 1956-06-02
02 5 2 6 1959-12-10
03 1 2 6 1984-04-13
01 1 2 6 1990-01-07
01 2 2 6 1951-04-14
01 3 2 6 1965-09-19
01 4 2 6 1966-08-21
01 5 2 6 1970-06-22
02 1 2 6 1997-04-10
02 2 2 6 1959-07-12
02 3 2 6 1957-08-31
02 4 2 6 1956-04-13
02 5 2 6 1963-04-14
03 1 2 6 1981-12-27
03 2 2 6 1947-08-22
03 3 2 6 1985-01-20
03 2 6 1947-08-22
01 1 2 6 1989-05-28
01 2 2 6 1992-06-11
01 3 2 6 1966-04-27
01 4 2 6 1964-11-19
01 5 2 6 1979-01-29
02 1 2 6 1952-04-27
02 2 2 6 1966-05-12
02 3 2 6 1960-06-28
02 4 2 6 1981-10-05
02 5 2 6 1977-03-04
03 1 2 6 1996-01-19
03 2 2 6 1988-10-01
01 1 2 6 1981-08-10
01 2 2 6 1978-11-03
01 3 2 6 1971-04-14
01 4 2 6 1982-12-20
01 5 2 6 1977-07-30
02 1 2 6 1987-09-17
02 2 2 6 1978-05-03
02 3 2 6 1965-05-14
02 4 2 6 1968-04-13
02 5 2 6 1966-06-21
03 1 2 6 1970-07-31
03 2 2 6 1980-07-09
03 3 2 6 1971-10-27
03 4 2 6 1988-06-21
03 5 2 6 1965-04-27
04 1 2 6 1963-07-01
01 1 2 6 1992-01-29
01 2 2 6 1987-11-22
01 3 2 6 1974-04-28
01 4 2 6 1989-04-02
01 5 2 6 1977-03-16
02 1 2 6 1974-11-19
02 2 2 6 1985-04-27
02 3 2 6 1970-12-03
02 4 2 6 1970-10-04
02 5 2 6 1987-11-24
03 1 2 6 1980-06-28
03 2 2 6 1980-07-09
03 3 2 6 1971-10-27
03 4 2 6 1988-06-21
03 5 2 6 1965-04-27
04 1 2 6 1986-10-27
04 2 2 6 1984-08-31
01 1 2 6 1965-09-20
01 2 2 6 1986-08-26
01 3 2 6 1985-04-09
01 4 2 6 1997-01-28
01 5 2 6 1956-12-12
02 1 2 6 1969-08-20
02 2 2 6 1974-08-22
02 3 2 6 1955-05-03
02 4 2 6 1982-08-31
02 5 2 6 1961-12-21
03 1 2 6 1959-08-30
03 2 2 6 1992-01-24
2 6 1986-10-27
2 6 1970-04-14
01 1 2 6 1955-12-05
01 2 2 6 1971-10-03
01 3 2 6 1974-06-18
01 4 2 6 1971-08-22
01 5 2 6 1963-04-14
02 1 2 6 1984-11-04
02 2 2 6 1987-12-01
02 3 2 6 1971-11-14
02 4 2 6 1972-11-17
02 5 2 6 1971-10-01
03 1 2 6 1957-04-13
03 2 2 6 1985-01-20
03 3 2 6 1982-03-28
03 4 2 6 1972-03-16
01 1 2 6 1979-06-12
01 2 2 6 1979-04-18
01 3 2 6 1976-05-23
01 4 2 6 1968-07-17
01 5 2 6 1979-05-01
02 1 2 6 1977-04-13
02 2 2 6 1980-09-13
02 3 2 6 1992-08-19
02 4 2 6 1982-02-26
02 5 2 6 1996-08-17
01 1 2 6 1965-08-24
01 2 2 6 1978-10-12
01 3 2 6 1972-08-23
01 4 2 6 1967-08-24
01 5 2 6 1984-11-24
02 1 2 6 1972-11-30
02 2 2 6 1991-12-02
02 3 2 6 1994-07-20
02 4 2 6 1973-08-24
02 5 2 6 1972-09-06
03 1 2 6 1994-04-10
01 1 2 5 1989-05-11
01 2 2 6 1981-10-11
01 3 2 6 1972-08-20
01 4 2 6 1965-07-30
01 5 2 6 1969-12-19
02 1 2 6 1971-07-01
02 2 2 6 1988-03-08
02 3 2 6 1958-08-26
02 4 2 6 1964-12-18
02 5 2 6 1955-05-08
03 1 2 6 1965-05-18
03 2 2 6 1978-09-02
01 1 2 6 1960-05-15
01 2 2 6 1972-09-24
01 3 2 6 1971-04-14
01 4 2 6 1955-04-14
01 5 2 6 1968-05-20
02 1 2 6 1982-05-25
02 2 2 6 1973-05-17
02 3 2 6 1971-01-01
02 4 2 6 1961-08-31
02 5 2 6 1960-04-13
03 1 2 6 1991-01-29
01 1 2 6 1987-01-29
01 2 2 6 1976-07-09
01 3 2 6 1991-02-27
01 4 2 6 1991-03-06
01 5 2 6 1990-05-29
02 1 2 6 1978-03-29
02 2 2 6 1993-05-10
02 3 2 6 1982-08-01
02 4 2 6 1996-08-17
02 5 2 6 1970-08-20
2 6 1963-07-01
2 6 1989-07-06
01 1 2 6 1976-04-10
01 2 2 6 1993-07-11
01 3 2 6 1986-05-05
01 4 2 6 1978-11-16
01 5 2 6 1993-01-22
02 1 2 6 1986-11-30
02 2 2 6 1972-05-07
02 3 2 6 1975-10-15
02 4 2 6 1975-10-08
02 5 2 6 1974-03-28
03 1 2 6 1964-07-23
03 2 2 6 1950-01-18
03 3 2 6 1978-09-25
01 1 2 6 1997-12-29
01 2 2 6 1981-06-16
01 3 2 6 1974-11-30
01 4 2 6 1985-04-07
01 5 2 6 1982-01-18
02 1 2 6 1979-08-17
02 2 2 6 1993-10-07
02 3 2 6 1989-02-27
02 4 2 6 1976-07-12
02 5 2 6 1971-02-24
03 1 2 6 1998-04-12
03 2 2 6 1991-03-18
03 3 2 6 1976-04-02
01 1 2 6 1981-10-08
01 2 2 6 1988-03-08
01 3 2 6 1983-08-05
01 4 2 6 1992-08-23
01 5 2 6 1983-08-23
02 1 2 6 1979-09-21
02 2 2 6 1985-08-20
02 3 2 6 1951-08-20
02 4 2 6 1960-04-13
02 5 2 6 1962-02-24
03 1 2 6 1977-12-29
03 2 2 6 1995-08-14
03 3 2 6 1959-01-28
03 4 2 6 1987-11-13
01 1 2 6 1983-12-31
01 2 2 6 1989-05-25
01 3 2 6 1958-06-29
01 4 2 6 1987-11-01
01 5 2 6 1976-07-30
02 1 2 6 1994-04-10
02 2 2 6 1988-11-04
02 3 2 6 1968-04-02
02 4 2 6 1961-10-11
02 5 2 6 1950-04-22
03 1 2 6 1987-01-07
03 2 2 6 1982-03-07
01 1 2 6 1977-08-29
01 2 2 6 1967-04-14
01 3 2 6 1958-03-28
01 4 2 6 1957-07-17
01 5 2 6 1977-10-23
02 1 2 6 1976-12-15
02 2 2 6 1992-03-06
02 3 2 6 1970-07-28
02 4 2 6 1954-08-31
02 5 2 6 1978-06-30
03 1 2 6 1968-09-23
03 2 2 6 1987-04-14
03 3 2 6 1976-05-14
03 4 2 6 1980-05-09
03 5 2 6 1998-04-12
04 1 2 6 1991-03-18
04 2 2 6 1985-12-13
04 3 2 6 1975-11-27
04 4 2 6 1983-10-31
04 5 2 6 1982-04-12
05 1 2 6 1974-08-20
05 2 2 6 1981-12-17
05 3 2 6 1992-03-09
05 4 2 6 1976-01-16
01 1 2 6 1958-04-14
01 2 2 6 1983-10-30
01 3 2 6 1971-05-24
01 4 2 6 1979-04-27
01 5 2 6 1995-03-14
02 1 2 6 1952-04-09
02 2 2 6 1986-11-08
02 3 2 6 1956-04-13
02 4 2 6 1972-10-16
02 5 2 6 1980-03-28
03 1 2 6 1979-02-20
03 2 2 6 1984-02-11
03 3 2 6 1959-08-20
03 4 2 6 1979-08-08
03 5 2 6 1971-09-20
04 1 2 6 1988-07-26
04 2 2 6 1988-12-14
04 3 2 6 1988-03-28
04 4 2 6 1986-08-26
04 5 2 6 1965-04-14
04 5 2 6 1983-08-17
05 1 2 6 1978-12-06
05 2 2 6 1982-12-09
05 3 2 6 1979-05-27
05 4 2 6 1985-11-30
05 5 2 6 1989-04-09
01 1 2 6 1986-03-10
01 2 2 6 1988-11-27
01 3 2 6 1992-01-21
01 4 2 6 1985-05-10
01 5 2 6 1994-07-14
02 1 2 6 1978-11-01
02 2 2 6 1978-04-28
02 3 2 6 1989-11-27
02 4 2 6 1991-02-16
02 5 2 6 1988-06-15
03 1 2 6 1982-07-27
03 2 2 6 1978-10-01
03 3 2 6 1986-01-17
01 1 2 6 1963-08-20
01 2 2 6 1997-10-02
01 3 2 6 1982-02-05
01 4 2 6 1961-08-22
01 5 2 6 1957-01-13
02 1 2 6 1991-04-25
02 2 2 6 1959-04-14
02 3 2 6 1963-12-06
02 4 2 6 1949-11-05
02 5 2 6 1973-02-12
03 1 2 6 1969-03-14
03 2 2 6 1986-11-07
03 3 2 6 1983-03-24
03 4 2 6 1972-01-29
03 5 2 6 1956-12-18
04 1 2 6 1989-02-26
04 2 2 6 1961-12-19
04 3 2 6 1966-08-26
01 1 2 6 1967-09-23
01 2 2 6 1973-06-29
01 3 2 6 1978-04-28
01 4 2 6 1968-06-23
01 5 2 6 1967-09-01
02 1 2 6 1978-07-25
02 2 2 6 1968-09-23
02 3 2 6 1971-12-12
02 4 2 6 1989-08-21
02 5 2 6 1978-07-12
03 1 2 6 1993-05-25
01 1 2 6 1992-04-13
01 2 2 6 1991-02-08
01 3 2 6 1982-02-23
01 4 2 6 1966-08-22
01 5 2 6 1969-08-26
02 1 2 6 1990-04-14
02 2 2 6 1986-06-24
02 3 2 6 1961-08-26
02 4 2 6 1972-04-27
02 5 2 6 1961-07-19
03 1 2 6 1984-08-31
03 2 2 6 1978-10-01
03 3 2 6 1979-05-27
03 4 2 6 1985-11-30
03 5 2 6 1989-04-09
04 1 2 6 1987-01-22
04 2 2 6 1992-08-18
2 6 1976-04-02
01 1 2 6 1965-04-13
01 2 2 6 1990-09-01
01 3 2 6 1978-05-20
01 4 2 6 1994-06-21
01 5 2 6 1973-04-27
02 1 2 6 1986-12-29
02 2 2 6 1991-12-15
02 3 2 6 1987-12-29
02 4 2 6 1990-05-17
02 5 2 6 1968-06-14
03 1 2 6 1991-08-02
03 2 2 6 1993-03-28
03 3 2 6 1961-07-20
03 4 2 6 1993-03-15
01 1 2 6 1994-01-18
01 2 2 6 1980-10-28
01 3 2 6 1978-01-06
01 4 2 6 1986-03-05
01 5 2 6 1983-02-01
02 1 2 6 1992-03-23
02 2 2 6 1998-04-30
02 3 2 6 1983-02-01
02 4 2 6 1975-12-21
02 5 2 6 1977-12-30
03 1 2 6 1968-03-15
03 2 2 6 1985-08-06
03 3 2 6 1980-07-20
01 1 2 6 1961-04-13
01 2 2 6 1969-10-24
01 3 2 6 1976-05-20
01 4 2 6 1983-11-08
01 5 2 6 1980-09-26
02 1 2 6 1973-04-13
02 2 2 6 1976-07-24
02 3 2 6 1994-06-09
02 4 2 6 1975-08-26
02 5 2 6 1986-04-14
03 1 2 6 1979-10-31
03 2 2 6 1977-08-25
01 1 2 6 1995-07-08
01 2 2 6 1981-10-22
01 3 2 6 1964-04-13
01 4 2 6 1981-12-03
01 5 2 6 1962-11-11
02 1 2 6 1989-04-27
02 2 2 6 1987-04-01
02 3 2 6 1991-04-14
02 4 2 6 1971-11-14
02 5 2 6 1988-01-25
03 1 2 6 1997-08-21
03 2 2 6 1986-11-30
03 3 2 6 1955-07-30
03 4 2 6 1977-10-28
03 5 2 6 1958-08-31
04 1 2 6 1967-12-20
01 1 2 6 1985-04-02
01 2 2 6 1967-07-01
01 3 2 6 1964-02-24
01 4 2 6 1978-01-08
01 5 2 6 1967-02-27
02 1 2 6 1967-04-14
02 2 2 6 1980-04-28
02 3 2 6 1984-05-11
02 4 2 6 1978-07-27
02 5 2 6 1984-07-23
03 1 2 6 1981-11-27
03 2 2 6 1963-07-04
03 3 2 6 1989-07-07
03 4 2 6 1954-04-13
03 5 2 6 1970-01-25
04 1 2 6 1994-04-08
04 2 2 6 1995-09-13
04 3 2 6 1985-08-23
04 4 2 6 1988-04-19
04 5 2 6 1967-04-14
05 1 2 6 1990-05-02
05 2 2 6 1990-01-21
05 3 2 6 1986-05-05
05 4 2 6 1994-04-20
05 5 2 6 1992-11-22
06 1 2 6 1994-12-01
01 1 2 6 1954-12-23
01 2 2 6 1953-06-23
01 3 2 6 1968-09-06
01 4 2 6 1962-10-24
01 5 2 6 1959-08-18
02 1 2 6 1967-10-20
02 2 2 6 1971-11-01
02 3 2 6 1968-04-13
02 4 2 6 1984-04-13
02 5 2 6 1969-04-13
03 1 2 6 1980-10-03
03 2 2 6 1971-09-05
03 3 2 6 1959-04-15
03 4 2 6 1972-07-03
03 5 2 6 1972-02-25
04 1 2 6 1984-07-10
04 2 2 6 1963-04-14
04 3 2 6 1960-11-19
04 4 2 6 1977-04-29
04 5 2 6 1951-04-14
05 1 2 6 1979-10-31
05 2 2 6 1981-10-05
05 3 2 6 1977-03-04
05 4 2 6 1979-12-10
05 5 2 6 1991-08-13
01 1 2 6 1984-10-08
01 2 2 6 1986-06-19
01 3 2 6 1993-04-23
01 4 2 6 1980-01-30
01 5 2 6 1959-04-14
02 1 2 6 1986-09-14
02 2 2 6 1990-01-29
02 3 2 6 1975-04-25
02 4 2 6 1990-10-30
02 5 2 6 1989-07-11
03 1 2 6 1966-04-13
01 1 2 6 1989-03-23
01 2 2 6 1981-04-09
01 3 2 6 1963-04-14
01 4 2 6 1964-06-18
01 5 2 6 1969-06-18
02 1 2 6 1990-09-10
02 2 2 6 1985-03-08
02 3 2 6 1997-04-13
02 4 2 6 1982-02-23
02 5 2 6 1968-07-01
03 1 2 6 1965-11-05
01 1 2 6 1989-10-14
01 2 2 6 1992-02-11
01 3 2 6 1988-07-18
01 4 2 6 1986-05-23
01 5 2 6 1980-06-05
02 1 2 6 1976-07-25
02 2 2 6 1989-05-04
02 3 2 6 1980-09-20
02 4 2 6 1960-04-13
02 5 2 6 1971-12-02
03 1 2 6 1982-04-23
03 2 2 5 1977-05-28
03 3 2 6 1962-04-13
03 4 2 6 1973-08-25
03 5 2 6 1973-04-19
04 1 2 6 1981-10-30
04 2 2 6 1971-02-04
01 1 2 6 1968-05-07
01 2 2 6 1991-03-24
01 3 2 6 1973-08-31
01 4 2 6 1982-01-28
01 5 2 6 1993-03-02
02 1 2 6 1986-11-21
02 2 2 6 1983-04-14
02 3 2 6 1984-12-26
02 4 2 6 1981-01-07
02 5 2 6 1967-04-14
03 1 2 6 1965-09-29
03 2 2 6 1973-04-17
03 3 2 6 1965-04-13
03 4 2 6 1967-04-14
03 5 2 6 1955-04-14
04 1 2 6 1976-09-15
04 2 2 6 1959-04-14
04 3 2 6 1982-11-16
04 4 2 6 1977-08-31
04 5 2 6 1967-04-14
05 1 2 6 1967-06-15
05 2 2 6 1973-01-28
05 3 2 6 1981-03-28
05 4 2 6 1996-05-02
05 5 2 6 1972-08-30
06 1 2 1977-12-12
06 2 2 6 1992-04-13
06 3 2 6 1983-06-25
01 1 2 6 1978-08-18
01 2 2 6 1994-05-30
01 3 2 6 1971-10-11
01 4 2 6 1980-07-25
01 5 2 6 1979-08-30
02 1 2 6 1977-01-11
02 2 2 6 1966-11-24
02 3 2 6 1988-03-25
02 4 2 6 1961-04-13
02 5 2 6 1962-02-07
03 1 2 6 1972-01-31
03 2 2 6 1993-01-13
03 3 2 6 1987-01-22
03 4 2 6 1970-01-28
01 1 2 6 1984-07-18
01 2 2 6 1976-11-25
01 3 2 6 1940-10-20
01 4 2 6 1947-04-14
01 5 2 6 1968-08-09
02 1 2 6 1967-01-18
02 2 2 6 1983-06-03
02 3 2 6 1984-07-05
02 4 2 6 1974-09-28
02 5 2 6 1989-02-25
03 1 2 6 1984-01-20
03 2 2 6 1984-10-31
03 3 2 6 1985-04-27
03 4 2 6 1984-08-31
03 5 2 6 1982-01-22
04 1 2 6 1980-03-29
04 2 2 6 1990-02-24
04 3 2 6 1974-03-03
04 4 2 6 1971-02-27
04 5 2 6 1993-01-22
01 1 2 6 1995-09-22
01 2 2 6 1973-04-22
01 3 2 6 1981-08-10
01 4 2 6 1965-04-15
01 5 2 6 1978-08-26
02 1 2 6 1993-12-23
02 2 2 6 1966-03-24
02 3 2 6 1994-10-14
02 4 2 6 1965-06-07
02 5 2 6 1977-10-31
03 1 2 6 1973-11-09
03 2 2 6 1986-11-16
01 1 2 6 1962-12-20
01 2 2 6 1976-07-05
01 3 2 6 1969-11-23
01 4 2 6 1967-11-01
01 5 2 6 1970-08-31
02 1 2 6 1987-08-30
02 2 2 6 1982-03-28
02 3 2 6 1968-11-18
02 4 2 6 1979-07-21
02 5 2 6 1980-02-29
03 1 2 6 1989-09-10
03 2 2 6 1975-08-03
03 3 2 6 1985-04-23
03 4 2 6 1984-06-15
03 5 2 5 1987-10-08
04 1 2 6 1994-04-14
04 2 2 6 1979-11-21
04 3 2 6 1994-01-18
04 4 2 6 1999-10-16
04 5 2 6 1992-03-14
05 1 2 6 1988-08-21
05 2 2 6 1967-10-20
05 3 2 6 1993-03-06
05 4 2 6 1993-03-05
05 5 2 6 1992-08-08
06 1 2 6 1991-05-02
06 2 2 6 1969-04-13
06 3 2 6 1998-11-26
06 4 2 6 1986-01-23
06 5 2 6 1994-05-09
07 1 2 6 1994-01-19
07 2 2 6 1997-07-23
07 3 2 6 1988-09-07
07 4 2 6 1971-06-24
01 1 2 6 1979-08-29
01 2 2 6 1991-03-12
01 3 2 6 1984-03-25
01 4 2 6 1970-02-02
01 5 2 6 1957-05-28
02 1 2 6 1981-12-17
02 2 2 6 1991-12-06
02 3 2 6 1991-12-01
02 4 2 6 1969-11-05
02 5 2 6 1988-10-31
03 1 2 6 1972-06-15
03 2 2 6 1971-05-04
03 3 2 6 1961-10-16
01 1 2 6 1986-08-03
01 2 2 6 1995-03-29
01 3 2 6 1980-04-11
01 4 2 6 1968-09-28
01 5 2 6 1955-08-19
02 1 2 6 1983-03-15
02 2 2 6 1978-02-10
02 3 2 6 1989-11-16
02 4 2 6 1972-04-16
02 5 2 6 1956-10-22
03 1 2 6 1972-05-10
03 2 2 6 1983-08-31
03 3 2 6 1988-07-30
03 4 2 6 1990-05-04
03 5 2 6 1985-06-19
05 1 2 6 1976-07-17
05 2 2 6 1996-11-28
05 3 2 6 1977-10-18
05 4 2 6 1966-04-06
05 5 2 6 1961-11-29
01 1 2 6 1973-11-25
01 2 2 6 1973-01-28
01 3 2 6 1978-12-10
01 4 2 6 1998-02-01
01 5 2 6 1970-11-05
02 1 2 6 1996-04-14
02 2 2 6 1979-11-24
02 3 2 6 1971-03-09
02 4 2 6 1964-07-25
02 5 2 6 1971-08-05
03 1 2 6 1983-11-28
03 2 2 6 1972-04-22
03 3 2 6 1958-05-29
03 4 2 6 1979-04-28
03 5 2 6 1962-12-25
04 1 2 6 1981-09-07
04 2 2 6 1974-09-05
01 1 2 6 1964-10-24
01 2 2 6 1993-03-09
01 3 2 6 1961-05-26
01 4 2 6 1969-08-20
01 5 2 6 1979-03-15
02 1 2 6 1988-10-01
2 6 1996-01-19
2 6 1982-03-28
2 6 1978-07-12
2 6 1985-12-13
2 6 1991-09-23
2 6 1985-08-23
2 6 1996-01-19
01 1 2 6 1970-04-14
01 2 2 6 1995-06-19
01 3 2 6 1987-11-29
01 4 2 6 1962-08-20
01 5 2 6 1960-08-19
02 1 2 6 1977-02-01
02 2 2 6 1980-07-17
02 3 2 6 1979-08-31
02 4 2 6 1951-08-18
02 5 2 6 1968-10-23
03 1 2 6 1962-05-18
03 2 2 6 1960-08-24
03 3 2 6 1963-08-18
03 4 2 6 1977-07-09
03 5 2 6 1996-07-08
04 1 2 6 1995-05-27
01 1 2 6 1985-05-18
01 2 2 6 1988-11-19
01 3 2 6 1954-04-17
01 4 2 6 1967-05-29
01 5 2 6 1970-05-20
02 1 2 6 1983-08-24
02 2 2 6 2016-09-09
02 3 2 6 1973-04-30
02 4 2 6 1984-11-20
02 5 2 6 1978-06-10
03 1 2 6 1974-10-31
03 2 2 6 1979-03-03
03 3 2 6 1957-04-17
03 4 2 6 1966-04-13
03 5 2 6 1975-06-29
2 6 1997-10-14
2 6 1993-11-18
2 6 1999-01-30
2 6 1975-11-27
2 6 1993-05-17
01 1 2 6 1965-06-23
01 2 2 6 1969-08-18
01 3 2 6 1977-09-03
01 4 2 6 1982-02-26
01 5 2 6 1944-08-15
02 1 2 6 1998-03-28
02 2 2 6 1993-02-23
02 3 2 6 1968-09-17
02 4 2 6 1988-10-04
02 5 2 6 1970-09-20
03 1 2 6 1995-09-26
03 2 2 6 1992-01-04
03 3 2 6 1990-04-23
03 4 2 5 1969-02-16
03 5 2 5 1984-02-06
04 1 2 5 1991-10-01
2 6 1969-12-25
2 6 1992-05-11
2 6 1983-10-31
2 6 1982-04-12
2 6 1974-08-20
2 6 1988-11-28
04 2 2 6 1994-06-19
04 3 2 6 1978-04-15
04 4 2 6 1996-02-27
04 5 2 6 1984-08-19
2 6 1986-01-17
2 6 1981-12-17
05 1 2 6 1980-02-15
05 2 2 6 1982-01-16
05 3 2 6 1993-07-24
2 6 1994-08-18
2 6 1990-10-26
2 6 1980-03-28
2 5 1996-01-13
2 6 1963-12-12
2 6 1978-09-25
2 6 1992-01-05
2 6 1991-01-29
2 6 1972-05-07
2 6 1993-05-25
2 6 1993-02-05
2 6 1971-02-04
2 6 1972-03-16
2 6 1992-03-09
2 6 1976-01-16
01 1 2 6 1994-04-19
01 2 2 6 1984-04-24
01 3 2 6 1975-01-18
01 4 2 6 1966-11-19
01 5 2 6 1977-03-23
02 1 2 6 1995-10-06
02 2 2 6 2000-02-12
02 3 2 6 1981-10-01
02 4 2 6 1973-07-24
02 5 2 6 1962-06-24
2 6 1977-08-25
2 6 1989-10-28
01 1 2 6 1989-10-28
01 2 2 6 1981-07-13
01 3 2 6 1965-08-06
01 4 2 6 1961-11-29
01 5 2 6 1962-04-05
02 1 2 6 1988-07-23
02 2 2 6 1983-09-01
02 3 2 6 1987-09-25
02 4 2 6 1968-11-17
02 5 2 6 1963-09-30
03 1 2 6 1983-09-01
03 2 2 6 1997-04-25
2 6 1989-02-02
2 6 1987-11-13
01 1 2 6 1995-11-20
01 2 2 6 1975-11-21
01 3 2 6 1971-08-30
01 4 2 6 1962-04-13
01 5 2 6 1997-10-02
02 1 2 6 1993-01-28
02 2 2 6 1983-04-26
02 3 2 6 1965-08-06
02 4 2 6 1963-01-28
02 5 2 6 1972-10-01
03 1 2 6 1982-04-08
03 2 2 6 1966-08-24
03 3 2 6 1987-04-14
03 4 2 6 1987-04-14
03 5 2 6 1988-04-13
04 1 2 6 1995-02-14
04 2 2 6 1973-05-25
01 1 2 6 1994-10-12
01 2 2 6 1990-06-20
01 3 2 6 1984-12-05
01 4 2 6 1988-02-08
01 5 2 6 1981-09-23
02 1 2 6 1986-08-26
02 2 2 6 1994-10-01
02 3 2 6 1971-06-29
02 4 2 6 1989-04-08
02 5 2 6 1964-02-06
2 6 2018-01-19
2 6 1994-03-03
2 6 1982-03-07
2 6 1984-09-08
2 6 2002-03-11
03 1 2 6 1974-01-02
2 6 1980-09-14
2 6 1972-11-30
2 6 1993-03-15
2 6 1993-03-15
2 6 1988-07-26
01 1 2 6 1974-10-04
01 2 2 6 1986-04-22
01 3 2 6 1996-03-24
01 4 2 6 1977-04-16
01 5 2 6 1958-05-20
02 1 2 6 1976-04-18
02 2 2 6 1976-04-18
02 3 2 6 1971-06-18
02 4 2 6 1957-10-21
02 5 2 6 1982-01-31
03 1 2 6 1988-04-13
03 2 2 6 1983-04-14
2 6 1986-04-18
2 6 1996-03-18
2 5 1985-01-02
2 5 1969-06-24
2 6 1997-04-25
2 6 1988-10-01
FatherName GfathersName District VDC
Badri Bdr Khadka Okhaldhunga District N/A
Jagad Bdr Khatri Okhaldhunga District N/A
Ram Bdr Karki Okhaldhunga District N/A
Ganesh Bdr Baniya Okhaldhunga District N/A
Ratna Bdr Karki Okhaldhunga District N/A
Nir Bdr Karki Okhaldhunga District N/A
Bal Bdr Baniya Okhaldhunga District N/A
Khadka Prasad Pokharel Okhaldhunga District N/A
Ser Bdr Katwal Okhaldhunga District N/A
bal Bdr Khatri Okhaldhunga District N/A
Kse B.K Okhaldhunga District N/A
Padam Bdr Baniya Okhaldhunga District N/A
Parsa Ram Baniya Okhaldhunga District N/A
Sun Bdr Baniya Okhaldhunga District N/A
Rahar man Darji Okhaldhunga District N/A
Maita bhadura tamang Okhaldhunga District N/A
Tilak bhadur gri Okhaldhunga District N/A
Angpasang Sherpa Okhaldhunga District N/A
Manohar baniya Okhaldhunga District N/A
lalbhadur baniya Okhaldhunga District N/A
Birbhadur Bk Okhaldhunga District N/A
Nanda lal Bhandari Okhaldhunga District N/A
Jitman Tamang Okhaldhunga District N/A
Tumbe Tamang Okhaldhunga District N/A
Dambar Bdr Khatri Okhaldhunga District N/A
Jitman Tamang Okhaldhunga District N/A
Okhaldhunga District N/A
Prem Bdr Tamang Okhaldhunga District N/A
Thek Prasad Padhya Okhaldhunga District N/A
Nandaprasad thapa Okhaldhunga District N/A
Dal Bdr Tamang Okhaldhunga District N/A
Bishnu Bdr Rai Okhaldhunga District N/A
Peshal Kumar Adhikari Okhaldhunga District N/A
Khadka Bdr Darji Okhaldhunga District N/A
Rana Bdr Magar Okhaldhunga District N/A
Naine Darji Okhaldhunga District N/A
N/A
Indra Bdr Basnet Okhaldhunga District N/A
Abhirram Nepali Okhaldhunga District N/A
Khadka Bdr Darji Okhaldhunga District N/A
Nara Bdr Darji Okhaldhunga District N/A
Harka Bdr Darji Okhaldhunga District N/A
Mohananda Giri Okhaldhunga District N/A
Chandra Bdr Damai Okhaldhunga District N/A
Sakul Magar Okhaldhunga District N/A
Mohan Kumar Darji Okhaldhunga District N/A
Lal Bdr Damai Okhaldhunga District N/A
Sere Nepali Okhaldhunga District N/A
Hasta Bdr Damai Okhaldhunga District N/A
Subba Bdr Darji Okhaldhunga District N/A
N/A
Harka Bdr B.K Okhaldhunga District N/A
Durga Bdr B.K Okhaldhunga District N/A
Nardal B.K Okhaldhunga District N/A
Lal Bdr B.K Okhaldhunga District N/A
Harka Bdr B.K Okhaldhunga District N/A
Lal Bdr Shrestha Okhaldhunga District N/A
Jagad Bdr Rai Okhaldhunga District N/A
Radha Krishna Shrestha Okhaldhunga District N/A
Preethibi Bdr Tamang Okhaldhunga District N/A
Ganga Bdr Shrestha Okhaldhunga District N/A
Chankhe Kami Okhaldhunga District N/A
Dan Bdr. kami Okhaldhunga District N/A
Laxmi Narayan KAmi Okhaldhunga District N/A
Preethi Bdr B.K Okhaldhunga District N/A
Tilak Shrestha Okhaldhunga District N/A
Kushum Bdr B.K Okhaldhunga District N/A
Okhaldhunga District N/A
man krishna bishokarma Okhaldhunga District N/A
Rambhadur bk Okhaldhunga District N/A
Amber bhadur karki Okhaldhunga District N/A
Karna bhadur bishokarka Okhaldhunga District N/A
parthi bhadur kami Okhaldhunga District N/A
Amber bhadur karki Okhaldhunga District N/A
Mahandra bhadur bishokarma Okhaldhunga District N/A
Lal bhadur bishokarma Okhaldhunga District N/A
Thak bhadur banaya Okhaldhunga District N/A
Kayal kami Okhaldhunga District N/A
Jitman bishokarma Okhaldhunga District N/A
lalbhadur B.k Okhaldhunga District N/A
Santa bhadur banaya Okhaldhunga District N/A
khadga bhadur bishokarma Okhaldhunga District N/A
karbir B.k Okhaldhunga District N/A
Bhim parsad luitel Okhaldhunga District N/A
Chaura darji Okhaldhunga District N/A
Bhata bhadur karki Okhaldhunga District N/A
jayaparsad katal Okhaldhunga District N/A
Dikbhadur baniya Okhaldhunga District N/A
Bad bhadur basnet Okhaldhunga District N/A
krishna bhadur banaya Okhaldhunga District N/A
Sam bhadur Okhaldhunga District N/A
Chakrabhadur Basnet Okhaldhunga District N/A
Kartiman Kharti Okhaldhunga District N/A
Bishnu Bdr Rai Okhaldhunga District N/A
Sun Bdr Baniya Okhaldhunga District N/A
Rahar man Darji Okhaldhunga District N/A
Bishnu bhadur thapa magaer Okhaldhunga District N/A
Kali Prd. Gautam Okhaldhunga District N/A
dalubhadur baniya Okhaldhunga District N/A
Lamba bhadur Shrestha Okhaldhunga District N/A
Jaghatbhadur shrestha Okhaldhunga District N/A
Ratna Bdr. Tamang Okhaldhunga District N/A
chandra bhadur khadka Okhaldhunga District N/A
shiva parsad pokheral Okhaldhunga District N/A
lila ballab dahal Okhaldhunga District N/A
Natraparsad ghimire Okhaldhunga District N/A
Achutnanda neraula Okhaldhunga District N/A
Dal Bdr. Bhugel Okhaldhunga District N/A
Krishna bhadur khatri Okhaldhunga District N/A
kumar bhadur khatri Okhaldhunga District N/A
Annaran shrestha Okhaldhunga District N/A
Purna bhadur shrestha Okhaldhunga District N/A
Mata darji Okhaldhunga District N/A
Okhaldhunga District N/A
Okhaldhunga District N/A
Okhaldhunga District N/A
Krishna Bdr Katwal Okhaldhunga District N/A
Hari Bdr Rai Okhaldhunga District N/A
Pham Bdr Rai Okhaldhunga District N/A
Bal Bhadra Dahal Okhaldhunga District N/A
Man Bdr Damai Okhaldhunga District N/A
Harka Bdr B.K Okhaldhunga District N/A
Man Bdr B.K Okhaldhunga District N/A
Man Bdr Darji Okhaldhunga District N/A
Santa Bdr Sunuwar Okhaldhunga District N/A
Tilak Bdr Rai Okhaldhunga District N/A
Bimal Nepali Okhaldhunga District N/A
Jadunath Jammar Katel Okhaldhunga District N/A
Chakra Bdr Rai Okhaldhunga District N/A
Sakhar Dhan Rai Okhaldhunga District N/A
Sakhar Dhan Rai Okhaldhunga District N/A
Nanda Lal Phuyal Okhaldhunga District N/A
Guman Sing Rai Okhaldhunga District N/A
Javan Rai Okhaldhunga District N/A
Bhim bhadur Darji Okhaldhunga District N/A
Pudka damai Okhaldhunga District N/A
Khom Bdr Shrestha Okhaldhunga District N/A
Dilli Bdr Shrestha Okhaldhunga District N/A
Khom Bdr Shrestha Okhaldhunga District N/A
Indra Kumar Shrestha Okhaldhunga District N/A
Ripemba Sherpa Okhaldhunga District N/A
Tabil Man Rajbhandari Okhaldhunga District N/A
Purna Bdr Shrestha Okhaldhunga District N/A
Kul Bdr Shrestha Okhaldhunga District N/A
Sattya Narayan Shrestha Okhaldhunga District N/A
Padam Bdr Shrestha Okhaldhunga District N/A
Ngima Pasang Sherpa Okhaldhunga District N/A
Dhak bhadur magar Okhaldhunga District N/A
Khadga bhadur Banaya Okhaldhunga District N/A
Damber bhadur katuwal Okhaldhunga District N/A
Tika ram Shrestha Okhaldhunga District N/A
Ghan bhadur basnet Okhaldhunga District N/A
Khadga bhadur banaya Okhaldhunga District N/A
Chandra bhadur paudel Okhaldhunga District N/A
lok bdr basnet Okhaldhunga District N/A
Davi bhadur khadka Okhaldhunga District N/A
Okhaldhunga District N/A
Okhaldhunga District N/A
Kuber Bhujel Okhaldhunga District N/A
Okhaldhunga District N/A
Kuber Bhujel Okhaldhunga District N/A
Okhaldhunga District N/A
Lal bdr. budathoki Okhaldhunga District N/A
Nil bdr. thapa Okhaldhunga District N/A
Jaya bdr. khadka Okhaldhunga District N/A
Jabar dhan rai Okhaldhunga District N/A
Bir man tamang Okhaldhunga District N/A
Birman tamang Okhaldhunga District N/A
Yoti harka rai Okhaldhunga District N/A
Tilbir Tamota Okhaldhunga District N/A
Prithi Bdr. B.K Okhaldhunga District N/A
Ganesh Bdr. Magrati Okhaldhunga District N/A
Okhaldhunga District N/A
nim bdr. katwal Okhaldhunga District N/A
Yam bdr. basnet Okhaldhunga District N/A
Ratna bdr. karki Okhaldhunga District N/A
Chet bdr. karki Okhaldhunga District N/A
Ganesh bdr. khatri Okhaldhunga District N/A
Man bdr. khatri Okhaldhunga District N/A
Bir bdr. shrestha Okhaldhunga District N/A
Gayan bdr. khadka Okhaldhunga District N/A
Tej bdr. khatri Okhaldhunga District N/A
katak bdr. basnet Okhaldhunga District N/A
Lok nath yadikari Okhaldhunga District N/A
Dan bdr. karki. Okhaldhunga District N/A
Bala bdr. katwal Okhaldhunga District N/A
Raj kumar thapa Okhaldhunga District N/A
prithib bdr. karki Okhaldhunga District N/A
Okhaldhunga District N/A
Raunga sherpa Okhaldhunga District N/A
galga sherpa Okhaldhunga District N/A
Pamfuri sherpa Okhaldhunga District N/A
Angpamba sherpa Okhaldhunga District N/A
Pasang tamba sherpa Okhaldhunga District N/A
lakpa sharpa Okhaldhunga District N/A
Phurtandu sherpa Okhaldhunga District N/A
Daya sherpa Okhaldhunga District N/A
Datambo sherpa Okhaldhunga District N/A
Sambamba sherpa Okhaldhunga District N/A
Janbu sherpa Okhaldhunga District N/A
Dan bdr. karki. Okhaldhunga District N/A
Bala bdr. katwal Okhaldhunga District N/A
Raj kumar thapa Okhaldhunga District N/A
prithib bdr. karki Okhaldhunga District N/A
Dhanlal shrestha Okhaldhunga District N/A
Chhalakpa sherpa Okhaldhunga District N/A
Dhanbhadur kami Okhaldhunga District N/A
Phurba Galje Sherpa Okhaldhunga District N/A
Parsuram Shrestha Okhaldhunga District N/A
Ringima Sherpa Okhaldhunga District N/A
Prethi Bdr B.K Okhaldhunga District N/A
Pritihi bdr. tamang Okhaldhunga District N/A
Phurba Rinji Sherpa Okhaldhunga District N/A
Khadka Bdr Basnet Okhaldhunga District N/A
Laphuri Sherpa Okhaldhunga District N/A
Pamdaya shrepa Okhaldhunga District N/A
Phurkinu Sherpa Okhaldhunga District N/A
narayanparsad phuwal Okhaldhunga District N/A
Dhanlal shrestha Okhaldhunga District N/A
Mata darji Okhaldhunga District N/A
Bhaktabhadur shrestha Okhaldhunga District N/A
Lalbhadur bishokarma Okhaldhunga District N/A
Chabilal bishokarma Okhaldhunga District N/A
Lalbhadur kami Okhaldhunga District N/A
Krishna bagdas Okhaldhunga District N/A
narbhadur damai Okhaldhunga District N/A
mangala Maghi Okhaldhunga District N/A
Punamnarayan Shrestha Okhaldhunga District N/A
Dhanbhadur Bishokarma Okhaldhunga District N/A
Roga Bishokarma Okhaldhunga District N/A
Chabilal Bishokarma Okhaldhunga District N/A
Okhaldhunga District N/A
Chandra bhadur karki Okhaldhunga District N/A
minbhadurshrestha Okhaldhunga District N/A
Haikam shang Rai Okhaldhunga District N/A
Harka bhadur rai Okhaldhunga District N/A
Yakbir Rai Okhaldhunga District N/A
Kulbhadur Rai Okhaldhunga District N/A
Narba Rai Okhaldhunga District N/A
Kulbhadur Rai Okhaldhunga District N/A
Manijor rai Okhaldhunga District N/A
Haikam Shing Rai Okhaldhunga District N/A
Kul bhadur Rai Okhaldhunga District N/A
Chandra bir rai Okhaldhunga District N/A
Phurnima Sherpa Okhaldhunga District N/A
Kaji Sherpa Okhaldhunga District N/A
Phungma Sherpa Okhaldhunga District N/A
Anglakpa Sherpa Okhaldhunga District N/A
tanji sherpa Okhaldhunga District N/A
Okhaldhunga District N/A
Bhimbhadur rai Okhaldhunga District N/A
lakpa nurbu sherpa Okhaldhunga District N/A
Magmar Sherpa Okhaldhunga District N/A
Palda Sherpa Okhaldhunga District N/A
Pamphuri sherpa Okhaldhunga District N/A
Dhanbhadur rai Okhaldhunga District N/A
Sharshing Rai Okhaldhunga District N/A
Dhanbhadur Rai Okhaldhunga District N/A
Balihan rai Okhaldhunga District N/A
Balbhadur Rai Okhaldhunga District N/A
Bhim bhadur Rai Okhaldhunga District N/A
Kama Sherpa Okhaldhunga District N/A
Lakpa Sherpa Okhaldhunga District N/A
Phurba Sherpa Okhaldhunga District N/A
Mit sherpa Okhaldhunga District N/A
Nagma Sherpa Okhaldhunga District N/A
jahan Shing rai Okhaldhunga District N/A
rakbhadura Magar Okhaldhunga District N/A
Birbhadur Magar Okhaldhunga District N/A
padambhadur rana magar Okhaldhunga District N/A
Harkabhadur magar Okhaldhunga District N/A
Samardhoj Thapa Okhaldhunga District N/A
Taj bhadur magar Okhaldhunga District N/A
Dhanbhadur magar Okhaldhunga District N/A
Dilbhadur jogi Okhaldhunga District N/A
Indra bhadur Magar Okhaldhunga District N/A
Harkabhadur Magar Okhaldhunga District N/A
Dilli Rana Magar Okhaldhunga District N/A
nainbhadur thapa Okhaldhunga District N/A
Tajbhadur Khatri Okhaldhunga District N/A
Davibhadur Karki Okhaldhunga District N/A
padambhadur Katuwal Okhaldhunga District N/A
khubraj Bogati Okhaldhunga District N/A
dandiparsad dahal Okhaldhunga District N/A
karnabhadur Budathaki Okhaldhunga District N/A
Dhargabhadur Katuwal Okhaldhunga District N/A
Minbhadur Gari Okhaldhunga District N/A
Chandra bhadur karki Okhaldhunga District N/A
Okhaldhunga District N/A
Chankhe Kami Okhaldhunga District N/A
RaibhadurRai Okhaldhunga District N/A
Jayabhadur Rai Okhaldhunga District N/A
Mahonshing Rai Okhaldhunga District N/A
sankhar Bhadur Khatri Okhaldhunga District N/A
Motichandra rai Okhaldhunga District N/A
Okhaldhunga District N/A
santa bhadur Rai Okhaldhunga District N/A
Parembhadur Rai Okhaldhunga District N/A
naulabhadur Rai Okhaldhunga District N/A
radbhadur Rai Okhaldhunga District N/A
Gangabhadur Rai Okhaldhunga District N/A
Chabilal bishokarma Okhaldhunga District N/A
Buda Rai Okhaldhunga District N/A
Dallibhadur Ghimire Okhaldhunga District N/A
Shiva lal dhamala Okhaldhunga District N/A
Chatnath katwal Okhaldhunga District N/A
Manorath dhamala Okhaldhunga District N/A
Minkaji shrepa Okhaldhunga District N/A
Ghanshayam bastola Okhaldhunga District N/A
Badrikumar Ghimire Okhaldhunga District N/A
yakbhadur dotal Okhaldhunga District N/A
khadadaya sherpa Okhaldhunga District N/A
Jayaparsad Dhamala Okhaldhunga District N/A
Tularam Dhamala Okhaldhunga District N/A
Naniram chhaghai Okhaldhunga District N/A
Sagar Dhungana Okhaldhunga District N/A
Naranparsad dahal Okhaldhunga District N/A
Davicharan Dhamalaq Okhaldhunga District N/A
Ubaraj Dahal Okhaldhunga District N/A
Sarki kami Okhaldhunga District N/A
Padambhadur Bk Okhaldhunga District N/A
Bhabanishankar Wagle Okhaldhunga District N/A
Harikumar Adhakari Okhaldhunga District N/A
Aanandaparsad Neroula Okhaldhunga District N/A
Khadga parasad chaullagai Okhaldhunga District N/A
shivaparsad Rijal Okhaldhunga District N/A
Arkalal khanal Okhaldhunga District N/A
Mitralal poudel Okhaldhunga District N/A
Bhim Bdr. Bishwakarm Okhaldhunga District N/A
Gunjabhadur Darji Okhaldhunga District N/A
Ghamaklal Bastola Okhaldhunga District N/A
Minparsad Katwal Okhaldhunga District N/A
Manrath Katal Okhaldhunga District N/A
Kumarmadi sharma Okhaldhunga District N/A
Hiralal Goutam Okhaldhunga District N/A
Shiva parsad Achyara Okhaldhunga District N/A
Gunraj Katwal Okhaldhunga District N/A
Kulparsad Adhakari Okhaldhunga District N/A
Buddhilal Dhakal; Okhaldhunga District N/A
Nandalal Bastola Okhaldhunga District N/A
Dhanpati gautam Okhaldhunga District N/A
hariparsad katwal Okhaldhunga District N/A
jayaparsad neraula Okhaldhunga District N/A
Laxmi parsad pokheral Okhaldhunga District N/A
Padamlal katwal Okhaldhunga District N/A
AAbayakashar Bhattrai Okhaldhunga District N/A
Ganapati Dahal Okhaldhunga District N/A
Ghimparsad paudel Okhaldhunga District N/A
Rajan katwak Okhaldhunga District N/A
Polparsad sapkota Okhaldhunga District N/A
Ramlal ghimire Okhaldhunga District N/A
Posta Raj Dahal Okhaldhunga District N/A
Homparsad bastola Okhaldhunga District N/A
Manbhadur sharki Okhaldhunga District N/A
Harkabhadur saerki Okhaldhunga District N/A
Ganjabhadur Sarki Okhaldhunga District N/A
Tularam Dhamala Okhaldhunga District N/A
Naniram chhaghai Okhaldhunga District N/A
Govanda Bhadur sarki Okhaldhunga District N/A
Narbhadur Bhujel Okhaldhunga District N/A
kulbhadur Neopali Okhaldhunga District N/A
Harka bdr damai Okhaldhunga District N/A
Bhairabhadur Darji Okhaldhunga District N/A
Lalita Bhadur bhugel Okhaldhunga District N/A
manbhadur Parayar Okhaldhunga District N/A
Jusbhadur damai Okhaldhunga District N/A
Birbhadur Gurung Okhaldhunga District N/A
Damburbhadur Gurung Okhaldhunga District N/A
dari bhadur katuwal Okhaldhunga District N/A
Jayabhadur Basnet Okhaldhunga District N/A
Premkrishna shrestha Okhaldhunga District N/A
Ganabhadur Gurung Okhaldhunga District N/A
Bhim bhadur Gurung Okhaldhunga District N/A
Radbhadur Gurung Okhaldhunga District N/A
Ratna bhadur Gurung Okhaldhunga District N/A
Eakman rai Okhaldhunga District N/A
Birbhadur Gurung Okhaldhunga District N/A
Maghbhadur Shrestha Okhaldhunga District N/A
Pahalman gurung Okhaldhunga District N/A
Balbhadur tamang Okhaldhunga District N/A
Jagat bhadur gurung Okhaldhunga District N/A
Shiba bdr khatri Okhaldhunga District N/A
sarji rai Okhaldhunga District N/A
ramdhan rai Okhaldhunga District N/A
Birbhadur Bhujel Okhaldhunga District N/A
Dhanbhadur gurung Okhaldhunga District N/A
Jitbhadur Pariyar Okhaldhunga District N/A
Pokbhadur Bastola Okhaldhunga District N/A
Ishori Prasad Khatiw Okhaldhunga District N/A
Hiraman karki Okhaldhunga District N/A
AAdiman shrestha Okhaldhunga District N/A
Hiralal Katwal Okhaldhunga District N/A
Partha bhadur shrestha Okhaldhunga District N/A
Partha bhadur Shrestha Okhaldhunga District N/A
Radbhadur Rana magar Okhaldhunga District N/A
Jita katuwal Okhaldhunga District N/A
Khambasi Kami Okhaldhunga District N/A
Jagat bhadur Khatri Okhaldhunga District N/A
Chandra bhadur Mgar Okhaldhunga District N/A
Makar bhadur Tahapa Okhaldhunga District N/A
Chitrakumar magar Okhaldhunga District N/A
Dumber bhadur pulami Okhaldhunga District N/A
Dhanbhadur Magar Okhaldhunga District N/A
Tilbhadur Darji Okhaldhunga District N/A
Takbhadur baniya Okhaldhunga District N/A
Prembhadur karki Okhaldhunga District N/A
Padam lal bastola Okhaldhunga District N/A
Bhakta bdr karki Okhaldhunga District N/A
Bhakhat bdr khatri Okhaldhunga District N/A
Take bdr sunwar Okhaldhunga District N/A
Tilak bhadur bisnet Okhaldhunga District N/A
Krishna bhadur sunar Okhaldhunga District N/A
Lalbhadur raya Okhaldhunga District N/A
Balbhadur buda thoki Okhaldhunga District N/A
Jitbhadur khatri Okhaldhunga District N/A
bedbhadur basnet Okhaldhunga District N/A
Ramji basnet Okhaldhunga District N/A
Takbhadur budathaki Okhaldhunga District N/A
ratna bhadur karki Okhaldhunga District N/A
Balbhadur khatri Okhaldhunga District N/A
Bhim bhadur buda thoki Okhaldhunga District N/A
Babhadur khatri Okhaldhunga District N/A
harka bhadur katuwal Okhaldhunga District N/A
Chaudabhadur Rai Okhaldhunga District N/A
Dharmijit Rai Okhaldhunga District N/A
Manbhadur rai Okhaldhunga District N/A
Garbhajit Rai Okhaldhunga District N/A
Prembhadur Rai Okhaldhunga District N/A
Ganbhadur Rai Okhaldhunga District N/A
Lahinjit rai Okhaldhunga District N/A
Nakhatbhadur rai Okhaldhunga District N/A
Ratnabhadur rai Okhaldhunga District N/A
Padam bhadur rai Okhaldhunga District N/A
Dharmanil Rai Okhaldhunga District N/A
Shamkarna Rai Okhaldhunga District N/A
Moulashar Rai Okhaldhunga District N/A
Tularam Rai Okhaldhunga District N/A
DanbhadurRai Okhaldhunga District N/A
Tuljit Rai Okhaldhunga District N/A
Bhimbhadur Rai Okhaldhunga District N/A
Labaraj Rai Okhaldhunga District N/A
Balshing Rai Okhaldhunga District N/A
Naujit Rai Okhaldhunga District N/A
Dasrat Rai Okhaldhunga District N/A
Chhalakpa sherpa Okhaldhunga District N/A
Tilbhadur Darji Okhaldhunga District N/A
Hiraman karki Okhaldhunga District N/A
AAdiman shrestha Okhaldhunga District N/A
Hiralal Katwal Okhaldhunga District N/A
Nare Sharki Okhaldhunga District N/A
Okhaldhunga District N/A
Sagar Dhungana Okhaldhunga District N/A
Balaram Bhattarai Okhaldhunga District N/A
Shankar Bahadur Khadka Okhaldhunga District N/A
Ganbhadur Thapa magar Okhaldhunga District N/A
Chhatra Bahadur Thapa Okhaldhunga District N/A
Dhan Bahadur Magar Okhaldhunga District N/A
Bikhate Rai Okhaldhunga District N/A
Kausik Raj Rai Okhaldhunga District N/A
Kamal Kumar Rai Okhaldhunga District N/A
Mainbhadur Darji Okhaldhunga District N/A
Ammar Bahadur Aale Okhaldhunga District N/A
Motilal Magar Okhaldhunga District N/A
Anga Dhan Rai Okhaldhunga District N/A
Dan Bahadur Thapa Magar Okhaldhunga District N/A
Okhaldhunga District N/A
Ram Saran Damai Okhaldhunga District N/A
Harka Bahadur Darji Okhaldhunga District N/A
Bal Bahadur Damai Okhaldhunga District N/A
Kale damai Okhaldhunga District N/A
Ram Bali Damai Okhaldhunga District N/A
Manbhadur Darji Okhaldhunga District N/A
Khadka bahadur Damai Okhaldhunga District N/A
khadga Bahadur Damai Okhaldhunga District N/A
Dabal Man B.K Okhaldhunga District N/A
Sunman Darji Okhaldhunga District N/A
Narbhadur Darji Okhaldhunga District N/A
Lachuvan Rai Okhaldhunga District N/A
Aakalbhadur Darji Okhaldhunga District N/A
Bhim parsad dhamala Okhaldhunga District N/A
Khilanath dhamala Okhaldhunga District N/A
Chandra parsad dahal Okhaldhunga District N/A
Dil prasad dhakal Okhaldhunga District N/A
Nandalal dhumala Okhaldhunga District N/A
Kali Prasad Gautam Okhaldhunga District N/A
Kali Prasad Gautam Okhaldhunga District N/A
Modannath dhamala Okhaldhunga District N/A
ganga ram dhamala Okhaldhunga District N/A
Tanka Bdr. Jamar Kat Okhaldhunga District N/A
Pashupati Dhamala Okhaldhunga District N/A
Rudra Prasad Dhamala Okhaldhunga District N/A
Om Bahadur Rai Okhaldhunga District N/A
Sate Bahadur Darji Okhaldhunga District N/A
Nar Bdr Khadka Okhaldhunga District N/A
Ser Bahadur Thapa Okhaldhunga District N/A
Ganesh Bahadur Basnet Okhaldhunga District N/A
Puskal Darji Okhaldhunga District N/A
Shankhare Damai Okhaldhunga District N/A
Dan Bahadur Darji Okhaldhunga District N/A
Gambhir Man Rai Okhaldhunga District N/A
Lal Bdr. Darji Okhaldhunga District N/A
Okhaldhunga District N/A
Ganesh Bahadur Tamang Okhaldhunga District N/A
Lok Bahadur Tamang Okhaldhunga District N/A
Balram Darji okhaldhunga N/A
man bhadur darji Okhaldhunga District N/A
Hark bdr darji Okhaldhunga District N/A
Pretthi Bahadur Damai Okhaldhunga District N/A
Bal Bdr.Basnet Okhaldhunga District N/A
Rakhal Damai Okhaldhunga District N/A
Khadka Bdr Damai Okhaldhunga District N/A
Ratna Bdr Karki Okhaldhunga District N/A
Khadka Bdr Raut Okhaldhunga District N/A
Bhim Bdr Karki Okhaldhunga District N/A
Jaya Bdr Khadka Okhaldhunga District N/A
Ratna Bdr Karki Okhaldhunga District N/A
Tanka Nath Baskota Okhaldhunga District N/A
Mohan Bdr Magar Okhaldhunga District N/A
Dhan Bdr Sarki Okhaldhunga District N/A
Khir Man Pariyar Okhaldhunga District N/A
Dhan Bdr Bhujel Okhaldhunga District N/A
Kirne darji Okhaldhunga District N/A
Okhaldhunga District N/A
ganga Bdr Ale Okhaldhunga District N/A
Bam Bdr Pulami Okhaldhunga District N/A
Phatte BAhadur Khatri Okhaldhunga District N/A
Okhaldhunga District N/A
Harka Bdr Darji Okhaldhunga District N/A
Dal Bdr Pariyar Okhaldhunga District N/A
Laxche Damai Okhaldhunga District N/A
Prethee Prasad Khatiwada Okhaldhunga District N/A
Shubas darji Okhaldhunga District N/A
prem bahadur pariyar Okhaldhunga District N/A
Bishwo Pati Khanal Okhaldhunga District N/A
Jaya Naryan Dahal Okhaldhunga District N/A
Rudra Bdr Baniya Okhaldhunga District N/A
Ganesh Prasad Dahal Okhaldhunga District N/A
Tara Nath Dahal Okhaldhunga District N/A
Shasi Dhar Nepal Okhaldhunga District N/A
Khadananda Dahal Okhaldhunga District N/A
Punya Prasad Dahal Okhaldhunga District N/A
Kumar Prasad Dahal Okhaldhunga District N/A
Ritu Raj Dahal Okhaldhunga District N/A
Som Bdr Karki Okhaldhunga District N/A
Tilochan Adhikari Okhaldhunga District N/A
Prabhu Nath Dahal Okhaldhunga District N/A
Bhim Prasad Dahal Okhaldhunga District N/A
Luila Nath Dahal Okhaldhunga District N/A
Ghana Bdr Khadka Okhaldhunga District N/A
Kul Bdr KArki Okhaldhunga District N/A
Pitambar Subedi Okhaldhunga District N/A
krishna Prasad Pokheral Okhaldhunga District N/A
Bhaskar Wagle Okhaldhunga District N/A
Pashupati Dhamala Okhaldhunga District N/A
Tilbir Tamota Okhaldhunga District N/A
Prithi Bdr. B.K Okhaldhunga District N/A
Nanda lal dhungana Okhaldhunga District N/A
Lok bdr. bogati Okhaldhunga District N/A
Nar bdr bineste Okhaldhunga District N/A
Mhan bdr khatri Okhaldhunga District N/A
Til bdr bhujal Okhaldhunga District N/A
Bal bdr bhujal Okhaldhunga District N/A
Bir bdr karki Okhaldhunga District N/A
Pram bdr thapa Okhaldhunga District N/A
kul bdr khatri Okhaldhunga District N/A
bhim bdr thapa Okhaldhunga District N/A
Naina bdr katwal Okhaldhunga District N/A
Ganga bdr karki Okhaldhunga District N/A
bhim bdr katwal Okhaldhunga District N/A
Gururaj sharama katal Okhaldhunga District N/A
potnath dhamala Okhaldhunga District N/A
Narapaceti dahal Okhaldhunga District N/A
balaram dhamala Okhaldhunga District N/A
Dirga prasade dhamala Okhaldhunga District N/A
Yadanath dhamala Okhaldhunga District N/A
Jadanath dahal Okhaldhunga District N/A
Nim prasade Dahamala Okhaldhunga District N/A
Balabhadra dahal Okhaldhunga District N/A
kashap prasade dhama Okhaldhunga District N/A
bhalbhadra dhamala Okhaldhunga District N/A
Surjit rai Okhaldhunga District N/A
Kagiram rai Okhaldhunga District N/A
rambir rai Okhaldhunga District N/A
Dal prasade rai Okhaldhunga District N/A
Kus bdr rai Okhaldhunga District N/A
nar bdr rai Okhaldhunga District N/A
Dauras rai Okhaldhunga District N/A
Tikadata rai Okhaldhunga District N/A
lal bdr rai Okhaldhunga District N/A
Some bdr rai Okhaldhunga District N/A
rasta bdr rai Okhaldhunga District N/A
Jaya bdr rai Okhaldhunga District N/A
Bakurman rai Okhaldhunga District N/A
jan bdr rai Okhaldhunga District N/A
Kus bdr rai Okhaldhunga District N/A
Khada bdr rai Okhaldhunga District N/A
Suraiman rai Okhaldhunga District N/A
Debi RAi Okhaldhunga District N/A
Baucha Bir rai Okhaldhunga District N/A
bakhat Bdr Rai Okhaldhunga District N/A
Janga Bdr Rai Okhaldhunga District N/A
Ramjit Rai Okhaldhunga District N/A
Baiche bir rai Okhaldhunga District N/A
Rambir rai Okhaldhunga District N/A
Bin bdr rai Okhaldhunga District N/A
Sauda bdr rai Okhaldhunga District N/A
Okhaldhunga District N/A
Kudaman rai Okhaldhunga District N/A
Indra jit rai Okhaldhunga District N/A
Ratna sing rai Okhaldhunga District N/A
Bakhata bdr rai Okhaldhunga District N/A
sabasalal rai Okhaldhunga District N/A
Damara rai Okhaldhunga District N/A
Brikha bdr rai Okhaldhunga District N/A
Falsing rai Okhaldhunga District N/A
Aunu bdr Okhaldhunga District N/A
Sombir rai Okhaldhunga District N/A
Chitta Rai Okhaldhunga District N/A
Babudman rai Okhaldhunga District N/A
Suku bdr rai Okhaldhunga District N/A
Batemani rai Okhaldhunga District N/A
Jaya bdr rai Okhaldhunga District N/A
Sipe kumar rai Okhaldhunga District N/A
rupedas rai Okhaldhunga District N/A
Okhaldhunga District N/A
Ganesh bhadur kc Okhaldhunga District N/A
Dhak bhadur katuwal Okhaldhunga District N/A
Aakabar sarki Okhaldhunga District N/A
Tulasiram basnet Okhaldhunga District N/A
Chandra bhadur tiwari Okhaldhunga District N/A
Amber bhadur karki Okhaldhunga District N/A
Hem bhadur baniya Okhaldhunga District N/A
Narbhadur khadka Okhaldhunga District N/A
Dhanbhadur karki Okhaldhunga District N/A
Ganesh bhadur karki Okhaldhunga District N/A
Tilak bhadur banaya Okhaldhunga District N/A
yujirshing Rai Okhaldhunga District N/A
Nare Sharki Okhaldhunga District N/A
Badbikram Budathaki Okhaldhunga District N/A
Dhor prasad dhamala Okhaldhunga District N/A
Nandalal Dhungana Okhaldhunga District N/A
Rabile lal parajuli Okhaldhunga District N/A
Padamlal bastola Okhaldhunga District N/A
Bishnu Prd. Dhamala Okhaldhunga District N/A
Shom bdr karki Okhaldhunga District N/A
Bishunu parsade dhamala Okhaldhunga District N/A
Dilaram dhakal Okhaldhunga District N/A
Chabal lal b.k Okhaldhunga District N/A
Dhakananda pokharal Okhaldhunga District N/A
Maghparsad subadi Okhaldhunga District N/A
Gangaparsad phuyal Okhaldhunga District N/A
Tulasiram dhamala Okhaldhunga District N/A
Tilak bhadur khatri Okhaldhunga District N/A
Bhaktalal dhamala Okhaldhunga District N/A
Hera b.k Okhaldhunga District N/A
bholanath dhamala Okhaldhunga District N/A
Okhaldhunga District N/A
Laxmiparsad phuyal Okhaldhunga District N/A
Tula bhadur sarki Okhaldhunga District N/A
Dhaemalla rai Okhaldhunga District N/A
Padam bdr rai Okhaldhunga District N/A
Aba shing rai Okhaldhunga District N/A
Padam bdr rai Okhaldhunga District N/A
Bhim bdr rai Okhaldhunga District N/A
Bagam bdr rai Okhaldhunga District N/A
agaman bdr rai Okhaldhunga District N/A
Jhundi raj rai Okhaldhunga District N/A
tikadanta rai Okhaldhunga District N/A
Parthi bdr rai Okhaldhunga District N/A
harka bdr rai Okhaldhunga District N/A
YamShang rai Okhaldhunga District N/A
Harka bhadur tamang Okhaldhunga District N/A
Okhaldhunga District N/A
chandra bhadur khatri Okhaldhunga District N/A
Nara bdr. Karki Okhaldhunga District N/A
Man Bdr. Khatri Okhaldhunga District N/A
karma shing tamang Okhaldhunga District N/A
Kubarman tamang Okhaldhunga District N/A
Kushang Tamang Okhaldhunga District N/A
Tej Bdr. Darji Okhaldhunga District N/A
Dhan Bdr. Basnet Okhaldhunga District N/A
Bhanjene Kami Okhaldhunga District N/A
Tilak Bdr. khatri Okhaldhunga District N/A
Pashang Shrepa Okhaldhunga District N/A
Indra Bdr. Basnet Okhaldhunga District N/A
Kul Bdr. TAmang Okhaldhunga District N/A
Lal Bdr. Karki Okhaldhunga District N/A
Padham Bdr. Tamang Okhaldhunga District N/A
Jham Bdr. Tamang Okhaldhunga District N/A
Man bahadur Tamang Okhaldhunga District N/A
Kuse tamang Okhaldhunga District N/A
Jit Bdr. Tamang Okhaldhunga District N/A
Kundas tamang Okhaldhunga District N/A
Motan kumar khadka Okhaldhunga District N/A
Lakpa sherpa Okhaldhunga N/A
kame sherpa Okhaldhunga District N/A
phurba sherpa Okhaldhunga District N/A
pasang sherpa Okhaldhunga District N/A
phurba sherpa Okhaldhunga District N/A
Tendu sherpa Okhaldhunga District N/A
Mohan bdr basnet Okhaldhunga District N/A
Chatra bdr karki Okhaldhunga District N/A
Shankar tamang Okhaldhunga District N/A
lok bahudur thapa Okhaldhunga District N/A
dambar bdr katwal Okhaldhunga District N/A
Kabi Raj Shrestha Okhaldhunga District N/A
Nir Bdr,.Pradhan Okhaldhunga District N/A
Minmar Chundu Sherpa Okhaldhunga District N/A
Bhakta Bdr, Shakaya Okhaldhunga District N/A
Padham Bdr. Shrestha Okhaldhunga District N/A
Pem Nuri Sherpa Okhaldhunga District N/A
Minmar Nurbu Sherpa Okhaldhunga District N/A
Kami Sherpa Okhaldhunga District N/A
Larinje Sherpa Okhaldhunga District N/A
Pashang Gombha Sherp Okhaldhunga District N/A
Furgelje Sherpa Okhaldhunga District N/A
Fursange Sherpa Okhaldhunga District N/A
GAlpe Sherpa Okhaldhunga District N/A
Tej Bdr. Magar Okhaldhunga District N/A
Pache tamang Okhaldhunga District N/A
Som Prd Dhakal Okhaldhunga District N/A
Sher Bdr. Magar Solukhumbhu District N/A
Gorakh Bdr. Magar Okhaldhunga District N/A
Gorakh Bdr.Magar Okhaldhunga District N/A
Arkalal Khatiwada Okhaldhunga District N/A
Dambar Bdr. Magar Okhaldhunga District N/A
Man Bdr. Magar Okhaldhunga District N/A
Dhan Bdr. Darji Okhaldhunga District N/A
Harka Bdr, Magar Okhaldhunga District N/A
Puchhre Darji Okhaldhunga District N/A
Karna Bdr. Darji Okhaldhunga District N/A
Tek Bdr. Bogati Okhaldhunga District N/A
Dhan Bdr. B k Okhaldhunga District N/A
Tak bhadur magar Okhaldhunga District N/A
Nirbhadur bk Okhaldhunga District N/A
Laxman darji Okhaldhunga District N/A
dalbhadur Bk Okhaldhunga District N/A
tikaram kami Okhaldhunga District N/A
Tek Bdr. Rai Okhaldhunga District N/A
Okhaldhunga District N/A
chuchuna rai Okhaldhunga District N/A
Bhakta Bdr/ Rai Okhaldhunga District N/A
Harka Bdr Rai Okhaldhunga District N/A
Min Bdr.Rai Okhaldhunga District N/A
Kemare Rai Okhaldhunga District N/A
Maga Bdr. Rai Okhaldhunga District N/A
San a Man Rai Okhaldhunga District N/A
Kem Bdr.Rai Okhaldhunga District N/A
Sur Bir Rai Okhaldhunga District N/A
Jagar man Rai Okhaldhunga District N/A
Okhaldhunga District N/A
Prasanna Lal Rai Okhaldhunga District N/A
Magi Raj Rai Okhaldhunga District N/A
gyan Bdr. Rai Okhaldhunga District N/A
Chandra bde rai Okhaldhunga District N/A
Ange Sherpa Okhaldhunga District N/A
Eanggala Sherpa Okhaldhunga District N/A
pashang dorgi Sherpa Okhaldhunga District N/A
Pasang dima sherpa Okhaldhunga District N/A
Ram kagi Shrestha Okhaldhunga District N/A
Krishna bhadur shrestha Okhaldhunga District N/A
Okhaldhunga District N/A
Chandra bhadur karki Okhaldhunga District N/A
Padam bhadur rai Okhaldhunga District N/A
Govanda Bhadur sarki Okhaldhunga District N/A
Sakhar Dhan Rai Okhaldhunga District N/A
Bam Bdr. Pulami Okhaldhunga District N/A
Ganesh Bdr. Magrati Okhaldhunga District N/A
Tej Bdr. Khatri Okhaldhunga District N/A
Ram kumar karki Okhaldhunga District N/A
Dil Bdr. Tamang Okhaldhunga District N/A
Kali Bdr.Katwal Okhaldhunga District N/A
Abir Lama Okhaldhunga District N/A
Jas bdr Tamang Okhaldhunga District N/A
manla bdr Magar Okhaldhunga District N/A
Dhan bdr Tamang Okhaldhunga District N/A
Ranji Sherpa Okhaldhunga District N/A
Okhaldhunga District N/A
tej bdr khatri Okhaldhunga District N/A
Kale sing tamang Okhaldhunga District N/A
Bhim bdr sunuwar Okhaldhunga District N/A
Sane Tamang Okhaldhunga District N/A
Chet Bdr Tamang Okhaldhunga District N/A
Man Bahadur Tamang Okhaldhunga District N/A
Sur Bdr. Giri Okhaldhunga District N/A
Kumbha Bdr. Giri Okhaldhunga District N/A
Mandlal giri Okhaldhunga District N/A
Bhab lal Giri Okhaldhunga District N/A
Bindu Bdr. Giri Okhaldhunga District N/A
Okhaldhunga District N/A
tikaram Budhathoki Okhaldhunga District N/A
Okhaldhunga District N/A
Bhim Bdr. Giri Okhaldhunga District N/A
Fadindra Giri Okhaldhunga District N/A
Yek Prd. Sanyasi Okhaldhunga District N/A
Kagi Man Karki Okhaldhunga District N/A
Sur Bdr. Giri Okhaldhunga District N/A
Dan Bdr. Karki Okhaldhunga District N/A
Mahananda Giri Okhaldhunga District N/A
Tilak bhadur gri Okhaldhunga District N/A
Angpasang Sherpa Okhaldhunga District N/A
Subba Bdr Darji Okhaldhunga District N/A
Narbhadur Bhujel Okhaldhunga District N/A
Sakhar Dhan Rai Okhaldhunga District N/A
Dorgi sherpa Okhaldhunga District N/A
Urbu Sherpa Okhaldhunga District N/A
Lachanman Tamang Okhaldhunga District N/A
Jalga Sherpa Okhaldhunga District N/A
Chuyang Sherpa Okhaldhunga District N/A
Okhaldhunga District N/A
Pamkipa Sherpa Okhaldhunga District N/A
Galbu Sherpa Okhaldhunga District N/A
Dil bdr Tamang Okhaldhunga District N/A
Nurbu Sherpa Okhaldhunga District N/A
Nim dawa sherpa Okhaldhunga District N/A
Chhangnuri Sherpa Okhaldhunga District N/A
Lakpa Sange Sherpa Okhaldhunga District N/A
phurya sherpa Okhaldhunga District N/A
Jaya sherpa Okhaldhunga District N/A
Janbu sherpa Okhaldhunga District N/A
Kali Prd. Gautam Okhaldhunga District N/A
Dan Bdr. kami Okhaldhunga District N/A
kulbhadur Neopali Okhaldhunga District N/A
Harka bdr damai Okhaldhunga District N/A
Bhairabhadur Darji Okhaldhunga District N/A
Nanda Lal Phuyal Okhaldhunga District N/A
Jambu sherpa Okhaldhunga District N/A
Man bdr Magar Okhaldhunga District N/A
Lakpa Sherpa Okhaldhunga District N/A
Lal bdr magar Okhaldhunga District N/A
Takbhadur baniya Okhaldhunga District N/A
Lalita Bhadur bhugel Okhaldhunga District N/A
Okhaldhunga District N/A
Shanga Sherpa Okhaldhunga District N/A
Okhaldhunga District N/A
Manohar baniya Okhaldhunga District N/A
Preethi Bdr B.K Okhaldhunga District N/A
Eakman rai Okhaldhunga District N/A
Guman Sing Rai Okhaldhunga District N/A
lalbhadur baniya Okhaldhunga District N/A
Buda Rai Okhaldhunga District N/A
Tilak Shrestha Okhaldhunga District N/A
Dilli Rana Magar Okhaldhunga District N/A
santa bhadur Rai N/A
Dharmanil Rai Okhaldhunga District N/A
Kushum Bdr B.K Okhaldhunga District N/A
Suraiman rai Okhaldhunga District N/A
minbhadurshrestha Okhaldhunga District N/A
manbhadur Parayar Okhaldhunga District N/A
Jusbhadur damai Okhaldhunga District N/A
Lok bdr giri Okhaldhunga District N/A
Bhadra bdr puri Okhaldhunga District N/A
Janaka bdr puri Okhaldhunga District N/A
Bhim bdr giri Okhaldhunga District N/A
ganesh bdr giri Okhaldhunga District N/A
Makta bdr puri Okhaldhunga District N/A
Bhupal giri Okhaldhunga District N/A
Ganesh bdr khatri Okhaldhunga District N/A
Eicha Ram giri Okhaldhunga District N/A
Padam chatri Okhaldhunga District N/A
Rudra Prasad Dhamala Okhaldhunga District N/A
Okhaldhunga District N/A
Rambhadur Karki Okhaldhunga District N/A
Bhimbhadur karki Okhaldhunga District N/A
Khadgabhadur katuwal Okhaldhunga District N/A
Dalbhadur Poudel Okhaldhunga District N/A
Darghabhadur satar Okhaldhunga District N/A
som bahadur khatri Okhaldhunga District N/A
Manbhadur karki Okhaldhunga District N/A
Kabraja bhudhathoki Okhaldhunga District N/A
nar bdr katwal Okhaldhunga District N/A
Khadka bdr khdkha Okhaldhunga District N/A
loka bdr thapa Okhaldhunga District N/A
santa bhadur khatri Okhaldhunga District N/A
Birbhadur Bk Okhaldhunga District N/A
Gunjabhadur Darji Okhaldhunga District N/A
Khada bdr magar Okhaldhunga District N/A
Nar bdr magar Okhaldhunga District N/A
Bir bdr magar Okhaldhunga District N/A
Bhakta bdr sunwar Okhaldhunga District N/A
Lachi kumar magar Okhaldhunga District N/A
ZAmbar bhadur Magar Okhaldhunga District N/A
danbhadur Magar Okhaldhunga District N/A
Dhanjuman rai Okhaldhunga District N/A
Damber bhadur magar Okhaldhunga District N/A
Damachchhe sherpa Okhaldhunga District N/A
Okhaldhunga District N/A
Kaji Bdr B.K Okhaldhunga District N/A
Okhaldhunga District N/A
Okhaldhunga District N/A
Okhaldhunga District N/A
Okhaldhunga District N/A
Okhaldhunga District N/A
Kebal Kumar Tamang Okhaldhunga District N/A
Budhaman tamang Okhaldhunga District N/A
Padam Bdr Tamang Okhaldhunga District N/A
Dorje bdr Tamang Okhaldhunga District N/A
Thirtha Bdr Tamang Okhaldhunga District N/A
Bal Bdr Tamang Okhaldhunga District N/A
Kumar Tmang Okhaldhunga District N/A
Harka Bdr TAmang Okhaldhunga District N/A
Kebal Kumar Tmang Okhaldhunga District N/A
Dil Bdr Tamang Okhaldhunga District N/A
Okhaldhunga District N/A
Javan Rai Okhaldhunga District N/A
hariparsad katwal Okhaldhunga District N/A
Bhim bhadur Darji Okhaldhunga District N/A
Pudka damai Okhaldhunga District N/A
Okhaldhunga District N/A
Maita bhadura tamang Okhaldhunga District N/A
Okhaldhunga District N/A
Kamal bdr magar Okhaldhunga District N/A
Okhaldhunga District N/A
Shiba bdr khatri Okhaldhunga District N/A
Bishnu bdr Shresta Okhaldhunga District N/A
Aumbar bdr bhujel Okhaldhunga District N/A
Dil kumar Shrestha Okhaldhunga District N/A
Raj kumar chajuri Okhaldhunga District N/A
Karnad raj Bhandari Okhaldhunga District N/A
Bishunu bdr magar Okhaldhunga District N/A
Padam bdr rai Okhaldhunga District N/A
Devi Prasade bastola Okhaldhunga District N/A
Okhaldhunga District N/A
Galga Sherpa Okhaldhunga District N/A
Okhaldhunga District N/A
Okhaldhunga District N/A
N/A
N/A
N/A
Okhaldhunga District N/A
Okhaldhunga District N/A
N/A
Locality CitizenShipNo CTIssuedate CitizenshipDistrict
Siddhicharan-3 131014/128 11/12/2065
Siddhicharan-3 60355/2631 25/07/2037
Siddhicharan-3 131014/292 4/1/2068
Siddhicharan-3 40382/588 29/04/2057
Siddhicharan-3 66888/17255 22/12/2063
Siddhicharan-3 13-01-72-03695 27/11/2072
Siddhicharan-3 40362727/044 26/04/2057
Siddhicharan-3 131019/169 22/12/2068
Siddhicharan-3 13-09-72-00608 11/3/2072
Siddhicharan-3 63503/11738 27/12/2065
Siddhicharan-3 131006/214 11/10/2066
Siddhicharan-3 13-01-72-01675 20/05/2072
Siddhicharan-3 1386/68198 26/08/2046
Siddhicharan-3 Khaldhung 131014/541 12/2/2070
Siddhicharan-3 Khaldhung 1611/1575 14/12/2046
siddhicharan 11 13017400050
[Key in the first line] 19-01-73-08162 1/8/2073
Siddhicharan-3 13-01-71-031001 22/09/2071
[Key in the first line] 13-01-72-03684 2/1/2051
Baranushor 8 3447/810
siddhicharan 11 131016/19
Siddhicharan-4 Okhaldhun 133002/142 1/11/2063
Siddhicharan-4 Okhaldhun 54627/191 28/09/2060
Siddhicharan-4 Okhaldhun 133001/69 26/10/2063
[Key in the first line] 131014/148 2/1/2066
Siddhicharan-4 Okhaldhun 131014/433 3/3/2069
[Key in the first line]
Siddhicharan-4 Okhaldhun 131014/127 18/12/2064
Siddhicharan-4 Okhaldhun 0441045/112 20/12/2054
Siddhicharan-4 Okhaldhun 40787/227 11/6/2057
Siddhicharan-4 Okhaldhun 131014/338 23/03/2068
Diddhicharan-4 Okhaldhun 13-01-72-03747 1/12/2072
Siddhichharan-5 Okhaldhu 13101/16 6/5/2065
Siddhichharan-5 Okhaldhu 214025/532 17/08/2055
Siddhichharan-5 Okhaldhu 131014/356 29/05/2068
Siddhichharan-5 Okhaldhu 45134/833 21/07/2058
siddhicharan 12 131035/23
Siddhichharan-5 Okhaldhu 02-01-70-04668 14/05/2070
Siddhicharan-5 Okhaldhun 42689/2455 2/1/2058
Sidhicharan-5Okhaldhunga 131014/390 11/9/2068
Sidhicharan-5Okhaldhunga 1103 12/3/2052
Sidhicharan-5Okhaldhunga 98869/1586 23/11/2056
Sidhicharan-5Okhaldhunga 13698/454 16/01/2053
Siddhicharan-5 Okhaldhun 131014/333 31/02/2068
Siddhicharan-5 Okhaldhun 131014/405 1/12/2068
Siddhicharan-5 Okhaldhun 527 17/08/2055
Siddhicharan-5 Okhaldhun 131014/146 6/1/2067
Siddhicharan-5 Okhaldhun 52498/46 20/02/2050
Siddhicharan-5 Okhaldhun 2381/2400 5/2/2049
Siddhicharan-02,Bhadare 13-01-74-00048 6/1/2074
Siddhicharan 12 131014
Siddhicharan-5 Okhaldhun 2372/2395
Siddhicharan-5 Okhaldhun 11684/687 21/10/2063
Siddhicharan-5 Okhaldhun 1411032/107358 24/07/2067
Siddhicharan-5 Okhaldhun 131014/216 20/10/2065
Siddhicharan-5 Okhaldhun 133007/113 11/10/2063
Siddhicharan-5 Okhal. 13 7/4/2033
Siddhicharan-5 Okhal. 516 23/03/2035
Siddhicharan-5 6-56-6-2-1-28 11/1/2046
Siddhicharan-5 237/1410 7/1/2049
Siddhicharan-5 13-01-72-00773 23/03/2072
Sidicharan-05 okhaldhung 111024/279 26/05/2066
dharan-11 141002/110394 21/12/2067
Sidhicharan 5 131014/62 3/5/2064
Siddhicharan -5 131011/29 32/04/2064
Siddicharan 5 131014/172 19/05/2065
siddicharan 5 19-70-00054 9/2/2070
Siddhicharan 11 2290/2382
baranashwor-5 Okhaldhung 49897/328 29/08/2059
baranashwor-5 Okhaldhung 133029/210 28/10/2063
baranashwor-5 Okhaldhung 131014/204 29/08/2065
baranashwor-5 Okhaldhung 131009/278 24/12/2067
baranashwor-5 Okhaldhung 131016/288 18/03/2067
baranashwor-5 Okhaldhung 60552/8433 3/2/2062
baranashwor-5 Okhaldhung 67908 14/01/2061
baranashwor-5 Okhaldhung 133016/61 8/11/2063
baranashwor-5 Okhaldhung 3399/3169 10/1/2045
baranashwor-5 Okhaldhung 131016/152 9/9/2065
baranashwor-5 Okhaldhung 131020/112 31/12/2065
baranashwor-5 Okhaldhung 133016/77 8/11/2063
baranashwor-5 Okhaldhung 131016/127 22/04/2065
baranashwor-5 Okhaldhung 55230/270 9/12/2060
baranashwor-5 Okhaldhung 133016/04 7/11/2062
Siddicharan-5, Okhaldhun 131043/206 26/04/2066
Siddicharan-5, Okhaldhun 66023/15494 28/07/2063
Siddicharan-5, Okhaldhun 54755/92 11/10/2060
Siddicharan-5, Okhaldhun 111027/3092 20/12/2037
Siddicharan-5, Okhaldhun 21909/1069 18/10/2055
Siddicharan-5, Okhaldhun 272/1753 9/11/2044
Siddicharan-5, Okhaldhun 1448/1867 21/11/2044
Siddicharan-5, Okhaldhun 17757 15/03/2028
Siddicharan-5, Okhaldhun 1671/1844 29/01/2049
Siddicharan-5, Okhaldhun 64/2244 21/10/2049
Diddhicharan-4 Okhaldhun 13-01-72-03747 1/12/2072
Siddhicharan-3 Khaldhung 131014/541 12/2/2070
Siddhicharan-3 Khaldhung 1611/1575 14/12/2046
Katunje -1 131056/408 5/3/2070
Siddhicharan-5 270 29/01/2046
Baranushwor-05, 564001-2029 31/02/2061
Baranushwor-05, 21968-78 24/10/2055
Baranushwor-05, 133016-189 25/06/2063
Baranushwor-05, 66088-15558
Baranushwor-05, 131016-3664 28/03/2070
Baranushwor-05, 13-01-72-01467 1/5/2072
Baranushwor-05, 47108-116 4/10/2025
Baranushwor-05, 133016-100 9/11/2063
Baranushwor-05, 133016-89 9/11/2063
Baranushwor-05, 133016-112 9/11/2066
Baranushwor-05, 131016-362 28/12/2067
[Key in the first line] 66484-15953 19/09/2063
[Key in the first line] 1198-868 4/9/2043
[Key in the first line] 131016-402
Harkapur-5 Okhaldhunga 102/7 31/01/2046
malung 2 133016/96
Malung 2 131009/386
Molung 2 13-01-72-03857
Baruneshwor-05, 131047-83 22/04/2065
Baruneshwor-05, 131016-146 8/8/2056
Baruneshwor-05, 48007-321 16/06/2059
Baruneshwor-05, 3193-1533 8/1/2045
Baruneshwor-05, 3015-35 15/12/2056
Baruneshwor-05, 58840-6811 5/10/2061
[Key in the first line] 133043-157 14/11/2063
Baruneshwor-05, 50832-217 5/11/2059
Baruneshwor-05, 56173-13 10/2/2061
[Key in the first line] 1310-011-070-00292 12/10/2070
Baruneshwor-05, 14397-057-58 8/5/2057
Baruneshwor-05, 40712-274 3/6/2057
Baruneshwor-05, 4558-966 8/3/2050
Baruneswar-5,Rampur 131022/115
Baruneswor-5,Rampur 131016/593 20/09/2066
Baruneshwor 5 131019/72 10/10/2066
Baruneswor -5 okh 14/02/2074
[Key in the first line] 131023/384
Rampur 1 133016/195
Rampur 1 13-01-73-01818
Sidicharan-2 Okhaldhunga 41556/16 13/09/2057
Siddhicharan-02, Okhal. 13-01-70-00567 11/10/2062
Siddhicharan-02, 3533-1494 16/01/2045
Siddhicharan-02, 131011-516 16/01/2070
Siddhicharan-02, 131011-440 20/05/2069
Siddhicharan-02, 17391 14/04/2043
Siddhicharan-02, 54298-3023 17/08/2030
Siddhicharan-02, 3137 18/11/2046
[Key in the first line] 1055-2555 12/11/2044
[Key in the first line] 1058-6330 12/11/2040
siddhicharan-02, 6204296-9621 8/7/2062
Kuntadevi-7 Okhaldhunga 131017/498 25/12/2069
Kuntadevi-7 Okhaldhunga 1254/1188 10/9/2049
Kuntadevi-7 Okhaldhunga 109/872 12/2/2045
Kuntadevi-7 Okhaldhunga 2749/870 26/12/2024
Kuntadevi-7 Okhaldhunga 1517/1002 29/09/2056
Kuntadevi-7 Okhaldhunga 13-01-72-03203 11/10/2072
Kuntadevi-7 Okhaldhunga 29514/94 29/09/2056
Kuntadevi-7 Okhaldhunga 30315/4362
Kuntadevi-7 Okhaldhunga 1257/1238 14/09/2043
Kuntadevi-7 Okhaldhunga 43/305
Kuntadevi-7 Okhaldhunga 30226/590
Kuntadebi-7, Okhladhunga 6/2/2012
kuntadevi-4 Okhaldhunga 60720/8600
Kuntadebi-7, Okhladhunga 6/2/2012
Sidicharan-5 okhaldhunga 131018/27
Sidicharan-5 okhaldhunga 131017/325
Sidicharan-5 okhaldhunga 47168/456
Sidicharan-5 okhaldhunga 2788/570
Sidicharan-5 okhaldhunga 30962/1360
Sidicharan-5 okhaldhunga 2353/49
Sidicharan-5 okhaldhunga 1041/58812
Sidicharan-5 okhaldhunga 2267/1757
Sidicharan-3,Ramailodada 131024/42
Sidicharan-3,Ramailodada 54203/3118
Siddhicharan 13-01-73-03855
Siddhicharan 12 131013./69
Sidhicharan-3 Okhaldhung 813
Sidhicharan-3 Okhaldhung 7225/778
Sidhicharan-3 Okhaldhung 3694/675
Sidhicharan-3 Okhaldhung 1690
Sidhicharan-3 Okhaldhung 21418/2507
Sidhicharan-3 Okhaldhung 58871/6843
Sidhicharan-3 Okhaldhung 121014/426
Sidhicharan-3 Okhaldhung Jan-37
Sidhicharan-3 Okhaldhung 348/197
Sidhicharan-3 Okhaldhung 935/588
Sidhicharan-3 Okhaldhung 64987/13058
Sidhicharan-3 Okhaldhung 42976/9225
Sidhicharan-3 Okhaldhung 58872/6844
Sidhicharan-3 Okhaldhung 131014/155
Sidhicharan-3 Okhaldhung 2079
sidicharan-3 Okhaldhunga 31/1-61
Sidhicharan-3 Okhaldhung 31022/215 2/5/2066
Sidhicharan-3 Okhaldhung 131014/191 6/7/2065
Sidhicharan-3 Okhaldhung 42486/2457 12/12/2057
Sidhicharan-3 Okhaldhung 131014/342 4/4/2068
Sidhicharan-3 Okhaldhung 131015/72 30/05/2034
Sidhicharan-3 Okhaldhung 4636/332 28/04/2050
Sidhicharan-3 Okhaldhung 59948/644 21/08/2061
Sidhicharan-3 Okhaldhung 1426 18/01/2045
Sidhicharan-3 Okhaldhung 3539/1328 27/06/2049
Sidhicharan-3 Okhaldhung 131014/449 29/03/2069
Sidhicharan-3 okhaldhung 13104/50 20/01/2064
Sidhicharan-3 Okhaldhung 42976/9225
Sidhicharan-3 Okhaldhung 58872/6844
Sidhicharan-3 Okhaldhung 131014/155
Sidhicharan-3 Okhaldhung 2079
Sidicharan-3 Okhaldhunga 54424/3032 19/04/2061
Barnalu-6 Okhaldhunga 131011/258 24/07/2067
Sidhichara-3 Okhaldhunga 2376/2408 6/2/2045
Sidhichara-3 Okhaldhunga 62745/20331 17/09/2062
Sidhichara-3 Okhaldhunga 133051/073 27/10/2064
Sidhichara-3 Okhaldhunga 93-09-73-02787 2/7/2071
Sidhichara-3 Okhaldhunga 2282/1087 16/03/2046
Sidhichara-3 Okhaldhunga 147/51050/646
Sidhichara-3 Okhaldhunga 1232 30/05/2055
Sidhichara-3 Okhaldhunga 553/2834 20/01/2046
Sidhichara-3 Okhaldhunga 53022/3000 12/4/2063
Sidhichara-3 Okhaldhunga 605/6100 21/01/2046
Sidhichara-3 Okhaldhunga 994/2536 11/11/2044
Sidhichara-3 Okhaldhunga 141002/90753 19/04/2065
Sidicharan-3 Okhaldhunga 54424/3032 19/04/2061
Harkapur-5 Okhaldhunga 102/7 31/01/2046
Sidicharan-13Rumjatar O. 874/337 20/08/2037
Sidicharan-13Rumjatar O. 131007/148 4/12/2065
Sidicharan-13Rumjatar O. 1087 24/09/2053
Sidicharan-13Rumjatar O. 131007/276 29/06/2068
Sidicharan-13Rumjatar O. 17732
Sidicharan-13Rumjatar O. 49043/213 23/06/2059
Sidicharan-13Rumjatar O. 131007/106 8/5/2065
Sidicharan-13Rumjatar O. 1487/6855 5/2/2046
Sidicharan-13Rumjatar O. 133007/95 11/10/2063
Sidicharan-13RumjatarO. 131007/405 3/10/2068
Sidicharan-13RumjatarO. 466/760 19/10/2044
kuntadevi-4 Okhaldhunga 60720/8600
Sinapa-13 1088/88 28/01/2046
Sidicharan 13 30744/4749 18/02/2057
Sidicharan-2 Okhaldhunga 48868/378 3/6/2059
Sidicharan-2 Okhaldhunga 44789/4831 4/6/2058
Sidicharan-2 Okhaldhunga 131011/33 6/5/2064
Sidicharan-2 Okhaldhunga 572/1932 21/01/2046
Sidicharan-2 Okhaldhunga 131011/432 28/04/2069
Sidicharan-2 Okhaldhunga 40498/1934 21/03/2072
Sidicharan-2 Okhaldhunga 1011/268 16/09/2067
Sidicharan-2 Okhaldhunga 1002/162 9/8/2067
Sidicharan-2 Okhaldhunga 131011/533 23/02/2070
Sidicharan-2 Okhaldhunga 133023/239 29/02/2070
Baruneshwor-9 Okhaldhung 3569/297 12/1/2045
Baruneshwor-9 Okhaldhung 87 13/05/2056
Baruneshwor-9 Okhaldhung 299 12/9/2055
Baruneshwor-9 Okhaldhung 3514/249 12/1/2045
Baruneshwor-9 Okhaldhung 48333/4878 20/04/2059
[Key in the first line] 2190/709
Baruneshwor-9 Okhaldhung 131016/421 3/4/2068
Baruneshwor-9 Okhaldhung 131016/681 10/4/2070
Baruneshwor-9 Okhaldhung 42744/223 9/1/2058
Baruneshwor-9 Okhaldhung 45501/3175 25/08/2058
Baruneshwor-9 Okhaldhung 131016/693 19/05/2070
Bigutar-04, Surke Okhl. 143030/100 19/10/2063
Bigutar-04, Surke Okhl. 62603/10187 30/08/2062
Bigutar-04, Surke Okhl. 41822/616 9/10/2057
Bigutar-04, Surke Okhl. 22143 30/06/2049
Bigutar-04, Surke Okhl. 47207/24 6/2/2059
Bigutar-04, Surke Okhl. 133022/06 13/11/2063
Bigutar-04 Surke okhl. 56996/622200 3/5/2061
Bigutar-04 Surke okhl. 131022/97 30/01/2066
Bigutar-04 Surke okhl. 4164/746 22/01/2045
Bigutar-04 Surke okhl. 12142/494 23/02/2046
Bigutar-04 Surke okhl. 133022/90 14/11/2063
Bigutar-04 Surke okhl. 64444/12570 9/3/2063
Sidicharan-09 Laglge 1604/691 5/12/2044
Sidicharan-09 Laglge 982/305 16/11/2046
Sidicharan-09 Laglge 55578/3058 22/12/2060
Sidicharan-09 Laglge 590/3503 15/02/2040
Sidicharan-09 Laglge 293/304 19/12/2044
Sidicharan-09 Laglge 57739/3238 6/8/2061
Sidicharan-09 Laglge 133013/39 25/11/2063
Sidicharan-09 Laglge 494/130 23/10/2046
Sidicharan-09 Laglge 1708/626 10/12/2044
Sidicharan-09 Laglge 578/118 21/12/2044
[Key in the first line] 1014/135
Sidicharan-05,Ganeshtol 133047/100 20/10/2063
Sidicharan-05,Ganeshtol 131005/396 10/7/2070
Sidicharan-05,Ganeshtol 131047/276 8/6/2068
Sidicharan-05,Ganeshtol 131017/359 19/04/2068
Sidicharan-05,Ganeshtol 1310141/03982 30/12/2071
Sidicharan-05,Ganeshtol 131014/58 27/04/2064
Sidicharan-05,Ganeshtol 131044/474 30/02/2069
Sidicharan-05,Ganeshtol 69841/15315 20/07/2063
Sidicharan-05,Ganeshtol 13-01-71-03407 1/4/2071
Sidicharan-05,Ganeshtol 1071/576 16/12/2044
sidicharan-3 Okhaldhunga 31/1-61
Sidicharan-05 okhaldhung 111024/279 26/05/2066
Sidicharan-05 Okhaldhung 11/772/13927/1837 1/11/2053
Sidicharan-05 Okhaldhung 131054/158 5/7/2066
Sidicharan-05 Okhaldhung 131054/182 16/12/2066
Sidicharan-5 Okhaldhunga 3/940/1278/554 12/7/2072
Sidicharan-5 Okhaldhunga 161052/370 5/12/2068
Siddhicharan 11 133052/66
siddhicharan-5 25/10/2063
Sidicharan-5 Okhaldhunga 54416/2656 1/9/2060
Sidicharan-5 Okhaldhunga 133054/64 7/10/2063
Sidicharan-5 Okhaldhunga 404054/46 7/10/2063
Sidicharan-5 Okhaldhunga 131054/113 9/3/2067
Sidicharan-5 Okhaldhunga 240170/330 29/12/2055
Jalpa -8 10040/87 14/11/2047
Sidicharan-1 Sanitar Okh 13-01-70-00095 22/09/2070
Sidicharan-1 Sanitar Okh 3/1283 13/12/2054
Sidicharan-1 Sanitar Okh 133011/06 5/10/2063
Sidicharan-1 Sanitar Okh 53915/2586 18/07/2060
Sidicharan-1 Sanitar Okh 13-01-72-03194 21/04/2058
Sidicharan-1 Sanitar Okh 13-01-72-01392 27/04/2072
Sidicharan-1 Sanetar Okh 1002/82 3/10/2066
Sidicharan-1 Sanetar Okh 131011/557 31/05/2070
Sidicharan-1 Sanetar Okh 46382/2596 26/11/2058
Sidicharan-1 Sanetar Okh 2715/1868 26/12/2044
Sidhicharan-1 okhaldhung 13025/148 13/12/2054
Sidhicharan-1 okhaldhung 131011/228 4/3/2066
Barnalu 2 Oklaldhunga 972 29/02/2053
Prapcha-8 OKhaldhunga 46141/1307 23/10/2058
Prapcha-8 OKhaldhunga 133017/24 12/10/2063
Prapcha-8 OKhaldhunga 45016/166 18/03/2058
Prapcha-8 Okhaldhunga 131018/252 13/04/2067
Prapcha-8 Okhaldhunga 133019/91 28/10/2063
Prapcha-8 Okhaldhunga 3189/2086 8/1/2045
Prapcha-8 Okhaldhunga 60110/8002 8/1/2062
Prapcha-8 Okhaldhunga 160/911 15/12/2044
Prapcha-8 Okhaldhunga 33/692 18/02/2045
Prapcha-8 Okhaldhunga 4556/894 8/3/2050
Prapcha-8 Okhaldhunga 131047/189 14/01/2067
Prapcha-8 Okhaldhunga 130163/00694 1/3/2070
Prapcha-8 Okhaldhunga 133019/116
Malung-5 133019/49
Betini-5 Puronogau,Okhal 131056/315 27/08/2068
Betini-5 Puronogau,Okhal 111027/156 5/10/2065
Betini-5 Puronogau,Okhal 48/1230 21/10/2044
Betini-5 Puronogau,Okhal 846/38 18/07/2060
Betini-5 Puronogau,Okhal 48480/2022 3/5/2059
Betini-5 Puronogau,Okhal 1034/234/067/68 31/04/2067
Betini-5 Puronogau,Okhal 111027/265 24/09/2066
Betini-5 Puronogau,Okhal 2869/20 9/3/2049
Betini-5 Puronogau,Okhal 2436/3058 23/12/2041
Betini-5 Puronogau,Okhal 131056/247 21/12/2067
Betini-5 Puronogau,Okhal 131056/366 22/04/2069
siddhicharan 10 59591/7475
Baruneswor-4Lamidada Okh 13191/49 16/07/2053
Baruneswor-4Lamidada Okh 20/6662 (Husband)
Baruneswor-4Lamidada Okh 3154/758 8/1/2045
Baruneswor-4Lamidada Okh 3070/230 8/1/2045
Baruneswor-4Lamidada Okh 54785/267 13/10/2060
Baruneswor-4Lamidada Okh 2142 7/8/2053
Baruneswor-4Lamidada Okh 1016/150 9/11/2066
Baruneswor-4Lamidada Okh 3907/946 17/01/2045
Baruneswor-4Lamidada Okh 3020/738 8/1/2045
Baruneswor-4Lamidada Okh 56349/275
Baruneswor-4Lamidada Okh 1292/1481 28/02/2046
Baruneswor-4Lamidada Okh 060/2/11
Baruneswor-4Lamidada Okh 2414/1929 11/3/2071
Baruneswor-4Lamidada Okh 13-01-71-00101 10/3/2071
Sidhicharan-1 okhaldhung 13025/148 13/12/2054
Sidhicharan-1 okhaldhung 131011/228 4/3/2066
Baruneswor -5 131016/583 6/8/2060
Baruneshwor-5 133016/58 8/11/2063
Baruneswor 4 54155/2888 7/8/2060
Baruneswor -4 131016/714
[Key in Baruneswor-4 42148/888 9/11/2050
Baruneswor 4 8/11/2063
Molung-5 131006/82
Mulang 5 13/01/71/03493
Sidicharan-13,Rumjatar 2596/599 16/02/2045
Sidicharan-13,Rumjatar 47529/569 29/09/2059
Sidicharan-13,Rumjatar 2285/1383 18/12/2044
Sidicharan-13,Rumjatar 133007/122 11/10/2063
Sidicharan-13,Rumjatar 221014/1340 14/10/2067
Sidicharan-13,Rumjatar 256/829 20/09/2041
Sidicharan-13,Rumjatar 59305/7276 27/11/2061
Sidicharan-13,Rumjatar 3014
Sidicharan-13,Rumjatar 133000/69 10/10/2063
Sidicharan -13 133006/164 15/10/2063
Sidicharan-13,Rumjatar 4610 9/12/2052
Sidicharan-13,Rumjatar 133121/34 22/11/2063
Sidicharan-13,Rumjatar 320/448 17/10/2044
Sidicharan-13,Rumjatar 30-01-70-00699 23/01/2070
Sidicharan-13,Rumjatar 2686/6420 15/12/2071
Siddhicharan 4 131006/194
Sidicharan-13,Rumjatar 3026/12 14/10/2072
Sidicharan-13,Rumjatar 133006/9 13/10/2063
Sidicharan-13,Rumjatar 133022/20 13/11/2063
Sidicharan-13,Rumjatar 672/6245 23/01/2046
Sidicharan-13,Rumjatar 56262/3066 18/02/2061
Sidicharan-13,Rumjatar 1006/247 8/9/2067
Sidicharan-13,Rumjatar 131006/496 3/10/2069
Sidicharan-13, Okhaldhun 87/87 12/8/2060
Sidicharan-13, Okhaldhun 131014/114 3/8/2071
Sidicharan-13, Okhaldhun 131006/145 28/10/2065
Manebhnjayang-4 OKhl. 52668/1836 2/3/2060
Manebhnjayang-4 OKhl. 131051/311 10/2/2069
Manebhnjayang-4 OKhl. 131051/176 6/5/2067
Manebhanjayang-4 Okl. 133051/323 8/2/2070
Manebhanjayang-4 Okl. 111030/222 8/4/2068
Manebhanjayang-4 Okl. 7497/616 21/04/2052
Manebhanjayang-4 Okl. 15022/872 17/02/2053
Manebhanjayang-4 Okl. 131050/152 18/04/2067
Manebhanjayang-4 Okl. 133051/330 8/2/2070
Manebhanjayang-4 Okl. 13-01-70-00673 26/11/2070
Manebhanjayang-4 Okl. 114 14/08/2072
Manebhanjyan-4 Okhaldhun 131051/107 11/4/2071
Manebhanjyang 4 60722/8601 15/04/2063
Katunje-5,Okhaldhunga 55/374 21/11/2044
Katunje-5,Okhaldhunga 13-09-70-00882 20/12/2070
Katunje-5,Okhaldhunga 133047/31 20/10/2063
Katunje-5,Okhaldhunga 68/620 14/02/2045
Katunje-5,Okhaldhunga 169/10 29/01/2046
Katunje-5,Okhaldhunga 131045/492 29/07/2068
Katunje-5,Okhaldhunga 176/1404 23/11/2044
Katunje-5,Okhaldhunga 133047/414 22/10/2063
Katunje-5,Okhaldhunga 4204/401 8/10/2043
Katunje-5,Okhaldhunga 30863/1026 31/02/2057
Katunje-5,Okhaldhunga 71/376 20/07/2055
Katunje-5,Okhaldhunga 133044/39 9/11/2063
Katunje-5,Okhaldhunga 133047/294 22/10/2063
Katunje-5,Okhaldhunga 133047/336 22/10/2063
Katunje-5,Okhaldhunga 4289/386 8/8/2043
Katunje-5,Okhaldhunga 133047/570 15/02/2070
Katunje-5,Okhaldhunga 28/1396 14/02/2045
Katunje-5,Okhaldhunga 133047/311 22/10/2063
Manebhanjayang-4 Okhald. 2435/6891 2/6/2046
Manebhanjayang-4 Okhald. 47417/1105 24/02/2059
Manebhanjayang-4 Okhald. 62305/9880 29/06/2062
Manebhanjayang-4 Okhald. 250/450 22/08/2045
Manebhanjayang-4 Okhald. 131050/334 29/12/2068
Manebhanjayang-4 Okhald. 133050/206 25/10/2063
Manebhanjayang-4 Okhald. 133050/245 25/10/2063
Manebhanjayang-4 Okhald. 131050/127 6/10/2065
Manebhanjayang-4 Okhald. 133050/283 6/2/2070
Manebhanjyang-9 133050/267 6/2/2070
waksha 9 4/2/2070
Manebhanjyang-6 OKhl. 13-01-71-01520 18/05/2071
Manebhanjyang-6 OKhl. 123050/358 4/11/2063
Manebhanjyang-6 OKhl. 133050/012 23/10/2063
Manebhangan-6,JerungOkh 1252/751 32/02/2046
Manebhangan-6,JerungOkh 133050/417 8/2/2070
Manebhanbhanjyang-6 Okha 131050/233
Manebhanbhanjyang-6 Okha 131050/185 4/8/2066
Manebhanbhanjyang-6 Okha 131050/140 24/10/2063
Manebhanbhanjyang-6 Okha 2152/954 20/02/2045
Manebhanbhanjyang-6 Okha 133050/090 23/10/2063
Barnalu-6 Okhaldhunga 131011/258 24/07/2067
Manebhanjyan-4 Okhaldhun 131051/107 11/4/2071
Sidicharan-13, Okhaldhun 87/87 12/8/2060
Sidicharan-13, Okhaldhun 131014/114 3/8/2071
Sidicharan-13, Okhaldhun 131006/145 28/10/2065
Thakle-2,okhaldhunga 133049/006 29/10/2063
Manebhanjyang 5 133049/364
Barnalu 2 Oklaldhunga 972 29/02/2053
Manebhanjyang -04, 24/09/2046
Manebhanjyang -04, 26/11/2067
Manebhanjyang -04, 23/10/2063
Manebhanjyang -04, 7/2/2070
Manebhanjyang -04, 23/01/2046
Manebhanjyang -04, 26/08/2065
Manebhanjyang -04, 6/2/2070
Manebhanjyang -04, 17/01/2069
Manebhanjyang -04, 25/05/2066
Manebhanjyang -04, 28/09/2046
Manebhanjyang -04, 21/05/2063
Manebhanjyang -04, 2/3/2071
Manebhanjyang -04, 30/02/2046
[Key in the first line] 131051/204
Baruneshwar-6 Okhaldhung 13-73-01289 11/9/2069
Baruneshwar-6 Okhaldhung 133016/17 7/11/2063
Baruneshwar-6 Okhaldhung 133016/14 7/11/2063
Baruneshwar-6 Okhaldhung 13-01-70-00382 21/10/2070
Baruneshwar-6 Okhaldhung 131016/148 25/10/2066
Baruneshwar-6 Okhaldhung 131016/654 4/3/2070
Baruneshwar-6 Okhaldhung 113027/34 15/10/2072
Baruneshwar-6 Okhaldhung 133016/24 7/11/2063
Baruneshwar-6 Okhaldhung 133012/16 7/11/2063
Baruneshwar-6 Okhaldhung 64848/12371 24/02/2063
Baruneshwar-6 Okhaldhung 133016/08 7/11/2061
Baruneshwar-6 Okhaldhung 13-01-71-02226 14/07/2071
Baruneshwar-6 Okhaldhung 133016/16 7/11/2060
Prapcha-2 Okhaldhunga 5/1365 11/12/2044
Prapcha-2 Okhaldhunga 129/910 24/10/2044
Prapcha-2 Okhaldhunga 54849/286 21/10/2060
Prapcha-2 Okhaldhunga 133019/60 27/10/2063
Prapcha-2 Okhaldhunga 133019/64 27/10/2063
Prapcha-2 Okhaldhunga 41515/1135 10/9/2057
Prapcha-2 Okhaldhunga 45660/1136 5/9/2058
Prapcha-2 Okhaldhunga 13-01-73-00178 14/01/2073
Prapcha-2 Okhaldhunga 131019/63 27/10/2063
Prapcha-2 Okhaldhunga 133019/56
Prapcha-2 Okhaldhunga 1941 10/5/2055
prapcha 2 17/02/2057
Harkapur-5 Okhaldhunga 13-01-73-00299 22/06/2073
Harkapur-5 Okhaldhunga 61789/96450 10/6/2062
Harkapur-5 Okhaldhunga SA. O 184/Chhut 66 5583 1/2/2046
Harkapur-5 Okhaldhunga 133018/121 25/10/2063
Harkapur-5 Okhaldhunga 48/1175 18/04/2045
Harkapur-5 Okhaldhunga 133026/164 11/11/2071
Harkapur-5 Okhaldhunga 53556/78 26/06/2060
Harkapur-5 Okhaldhunga 54817/464
Harkapur-5 Okhaldhunga 133018/91 24/10/2063
Harkapur-5 Okhaldhunga 64161/12290 19/02/2063
Malung 4 130147/01808
Harkapur-05,Okhaldhung 131018/12 9/1/2064
Harkapur-05,Okhaldhung 133018/259 27/10/2063
Maling 56395/1609
[Key in the first line]
Molang 4 1582 10/1/2054
Thakle-3,Okhaldhunga 13063/394 17/07/2060
Thakle-3,Okhaldhunga 395/41 5/9/2045
Thakle-3,Okhaldhunga 133049/023 29/10/2063
Thakle-3,Okhaldhunga 133049/69 1/11/2063
Thakle-3,Okhaldhunga 400/28 5/9/2045
Thakle-3,Okhaldhunga 186/1003 9/12/2044
Thakle-3,Okhaldhunga 133049/055 29/10/2063
Thakle-3,Okhaldhunga 15709 19/03/2062
Thakle-3,Okhaldhunga 133049/057 29/10/2063
Thakle-3,Okhaldhunga 65206/13779 23/06/2063
Thakle-3,Okhaldhunga 133049/018 29/10/2069
Thakle-3,Okhaldhunga 13304/159 2/11/2063
Thakle-3,Okhaldhunga 133049/010 29/10/2073
Thakle-3,Okhaldhunga 55/213 17/11/2055
Thakle-3,Okhaldhunga 133049/033 29/10/2063
manabhanja 5 131049/526
Thakle-3,Okhaldhunga 133049/391 7/2/2070
Thakle-3 131049/98 14/01/2063
Thakle 133049 29/10/2063
Thakle-3 2391 24/09/2046
Thakle-3 3049/411 8/2/2070
Thakle-3 133051/503 29/10/2063
Thakle-3 1349013 29/10/2063
Thakle-3 133049/393
thakle3 052054/16860
manebhanjyang-6 okhal 133048/417
Harkapur-3,okhaldhunga 1640/342 8/9/2043
Harkapur-3,okhaldhunga 1662/1066 8/9/2043
Harkapur-3,okhaldhunga 133018/93 24/10/2063
Harkapur-3,okhaldhunga 6/1064 6/12/2044
Harkapur-3,okhaldhunga 1634/1325 8/9/2043
Harkapur-3,okhaldhunga 998 29/09/2054
Harkapur-3,okhaldhunga 148/1624 9/12/2044
Harkapur-3,okhaldhunga 5/466 30/01/2046
Harkapur-3,okhaldhunga 56254/1608 17/02/2061
Harkapur-3,okhaldhunga 5/467 30/01/2046
Harkapur-3,okhaldhunga 133018/247 26/10/2063
Harkapur-3,okhaldhunga 5-607 1/2/2046
Harkapur-3,okhaldhunga 1654/1862 8/9/2043
Harkapur-3,okhaldhunga 133018/150 28/10/2063
Harkapur-3,okhaldhunga 55039/1577 12/11/2060
Harkapur-3,okhaldhunga 55982/412 24/01/2061
Harkapur-3,okhaldhunga 1085/747 17/09/2040
Harkapur-3,okhaldhunga 1522/1063 8/9/2043
Harkapur-3,okhaldhunga 133018/40 24/10/2063
Harkapur-3,okhaldhunga 44/1298
Prapcha-2 Okhaldhunga 1941 10/5/2055
Sidicharan-3,Ramailodada 131024/42
Sidicharan-3,Ramailodada 54203/3118
Harkapur-3 Okhaldhunga 8189/339
Harkapur-3 Okhaldhunga 131017/242
Harkapur-3,Rupatar,Okhal 133018/75 24/10/2063
Harkapur 3 Rupatar Okhal 1016/272 7/9/2068
Harkapur 3 Rupetar Okhal 20-01-69-03707 13/11/2069
Harkapur-3,Rupatar,Okhal 133018/34 24/10/2063
Harkapur-3,Rupatar,Okhal 8/1748 17/02/2045
Harkapur-3,Rupatar,Okhal 59388/8061 30/11/2061
Harkapur-3,Rupatar,Okhal 131018/192 23/12/2070
Harkapur-3,Rupatar,Okhal 7167/383 13/01/2052
Harkapur-3,Rupatar,Okhal 131047/187 12/1/2067
Harkapur-3,Rupatar,Okhal 113024/10 25/10/2063
Harkapur-3,Rupatar,Okhal 284/1892 22/01/2045
Beteni-6,Okhaldhunga 62134/11023 8/11/2062
Beteni-6,Okhaldhunga 4445/50 31/04/2055
Beteni-6,Okhaldhunga 2874/27
Beteni-6,Okhaldhunga 68/1159 22/10/2044
Beteni-6,Okhaldhunga 1560/1712
Beteni-6,Okhaldhunga 131017/317 23/10/2067
Beteni-6,Okhaldhunga 59196/7168 20/11/2061
Beteni-6,Okhaldhunga 131056/451
Beteni-6,Okhaldhunga 43087/4803 10/2/2058
Siddhicharan 10 647 1/10/2046
Siddhicharan 10 43083/40
Thakle-6,Hilepani,Okhald 133049/22 2/11/2069
Thakle-6,Hilepani,Okhald 133049/265 30/02/2068
Thakle-6,Hilepani,Okhald 13304/305 3/11/2063
Thakle-6,Hilepani,Okhald 121044/97 20/07/2065
Thakle-6,Hilepani,Okhald 131049/90 10/12/2065
Thakle-6,Hilepani,Okhald 133049/199 2/11/2063
Thakle-6,Hilepani,Okhald 131049/181 2/11/2063
Thakle-6,Hilepani,Okhald 133049/451 10/2/2070
Thakle-6,Hilepani,Okhald 2682/6282 2/3/2043
Thakle-6,Hilepani,Okhald 133049/434 10/2/2070
Thakle-6,Hilepani,Okhald 133049/152 30/11/2070
Thakle-6,Hilepani,Okhald 517 18/01/2053
Thakle-6,Hilepani,Okhald 6863 1/5/2046
Thakle-6,Hilepani,Okhald 51398/840 20/12/2059
Thakle-5 2566/252 1/3/2069
Thakle-6,Hilepani 45577/2916 2/9/2058
Thaklla 5 663/327 12/2/2045
Thakla 04, 133039/164 2/11/2063
Thakla 04, 1303039-192 25/02/2067
Thakla 04, 1303039-192 2/11/2063
Thakla 04, 133839-248 3/11/2063
Thakla 04, 13-01-73-02109 29/05/2073
Thakle 04, 133049-155 2/11/2063
Thakle 04, 133049-297 3/11/2063
Thakle 04, 133049-286 3/11/2063
Thakle 04, 13304-161 2/11/2063
Thakle 04, 320-405
Thakle 04, 60102-7986 7/1/2062
Thakle 04, 2656-1556 2/3/2046
Thakle 04, 5661-509 13/12/2044
Thakle 04, 510-377 3/12/2044
Thakle 04, 2602-172 1/3/2043
Thakle 04, 3039-565 11/2/2070
Thakle 04, 178-710 18/11/2044
Thakle 04, 1330-324 3/11/2063
Thakle 04, 640 8/8/2072
Thakle 04, 283-637 1/12/2044
Thakle 04, 322-445 9/7/2073
thakle 7 2565/451 1/3/2046
thakle 7 133049/249 3/11/2063
Hilapani 7 921051/223 9/8/2071
Hila pani 7 515 24/09/2046
[Key in the first line] 3049/503 11/2/2070
thakla5 3049/403 8/2/2070
Thakle 2 133049/463
Waksha -6, Aaaldada 9776 23/04/2056
Waksha -6, Aaaldada 133010/294 3/2/2070
Waksha -6, Aaaldada 65741/15215 16/07/2063
Waksha -6, Aaaldada 301353/7 10/10/2063
Waksha -6, Aaaldada 848 26/01/2045
Waksha -6, Aaaldada 29648/626 11/10/2056
Waksha -6, Aaaldada 1478/1870 23/11/2044
Waksha -6, Aaaldada 131053/204 4/1/2068
Waksha -6, Aaaldada 3696/814 20/03/2046
Waksha -6, Aaaldada 61748/9618 5/6/2062
Waksha -6, Aaaldada 4971/471 18/02/2045
Waksha -6, Aaaldada 133053/273 5/2/2070
Thakle-2,okhaldhunga 133049/006 29/10/2063
[Key in the first line] 133053/133 11/10/2063
Katunje-9 okhaldhunga 50304/162 24/09/2059
Katunje-9 okhaldhunga 303047/405 4/5/2054
Katunje-9 okhaldhunga 212/87 24/11/2044
Katunje-9 okhaldhunga 192/485 23/11/2044
Katunje-9 okhaldhunga 133047/285 22/10/2073
Katunje-9 okhaldhunga 697 9/10/2046
Katunje-9 okhaldhunga 133047/418 22/10/2063
katunje-9,Okhaldhunga 58187/6660 13/09/2061
katunje-9,Okhaldhunga 133047/352 22/10/2063
Katunje-9,Okhaldhunga 133044/311 9/1/2073
Katunje-9,Okhaldhunga 52967/366 6/4/2060
Katunje-9,Okhaldhunga 133047/278 20/11/2033
Katunge-9,Okhaldhung 131047/204 9/5/2066
Katunge-9,Okhaldhung 133047/364 22/10/2063
Katunje-8,okhaldhunga 133047/396 21/10/2063
Katunje-8,okhaldhunga 133040/427 23/10/2062
Katunje-07 133047/580 15/02/2070
katunje-07 133047/101 21/10/2063
Katunje-9, 133047/560 15/02/2070
katjue 9 111024/418 14/08/2068
Thakle-8,Sokmatar,Okhald 133049/524
Thakle-8,Sokmatar,Okhald 2729/473 2/3/2046
Thakle-8,Sokmatar,Okhald 133049/179 2/11/2063
Thakle-8,Sokmatar,Okhald 2553/337 1/3/2046
Thakle-8,Sokmatar,Okhald 133049/293 3/11/2063
Thakle-8,Sokmatar,Okhald 131052/353 21/09/2068
Thakle-8,Sokmatar,Okhald 308/736 11/12/2044
Thakle-8,Sokmatar,Okhald 133049/464 10/2/2070
Thakle-8,Sokmatar,Okhald 133049/98 25/03/2071
Thakle-8,Sokmatar,Okhald 133049/172 2/11/2063
Thakle-8,Sokmatar,Okhald 133049/296 3/11/2063
Thakle-8,Sokmatar,Okhald 133049/33 30/01/2065
Mangalbare-6,Shreechour 30991/2291 13/03/2057
Mangalbare-6,Shrechour 131020/302 29/02/2068
Mangalabare-6,Sirichour, 10388 1/6/2043
Mangalbare-6,Srichour,OK 133020/39 29/10/2063
Mangalbare-6,Srichour,OK 131020/011/069 13/09/2069
Okhaldhunga 599157804 9/4/2063
Okhaldhunga 47154/2367 30/01/2059
Mangalbare-6,Srichour,OK 125/2129 3/2/2046
Mangalbare-6,Srichour,OK 133020/140 1/11/2063
Mangalbare-6,Srichour,OK 10269/1855 27/11/2071
Mangalbare-6,Srichour,OK 131046/236 17/02/2068
Mangalbare-6,Srichour,OK 6577/1344
Shreechaur 133020/101 1/11/2063
Mangalbare-6,Srichour,OK 48943/1916 13/09/2071
Mangalbare-6,Srichour,OK 131020/58 5/1/2065
Mangalbare-6,Srichour,OK 131020/437 10/5/2069
Mangalbare-6,Srichour,OK 325/2196 22/12/2044
Mangalbare-6,Srichour,OK 13-11-61-03020 24/09/2071
Mangalbare-6,Srichour,OK 13-01-73-00527 6/2/2073
Mangalbare-6,Srichour,OK 131020/32/039 14/09/2069
Mangalbare-6,Srichour,OK 65701/15175 25/07/2063
Mangalbare-6,Srichour,OK 245/2167 20/12/2044
Mangalbare-6,Srichour,OK 131036/154 9/1/2067
Shreechaur 13-01-73-00260 20/01/2073
Mangalbare-6,Srichour,OK 131029/51069 15/09/2069
Mangalbare-6,Srichour,OK 131020/16/069 14/09/2069
Mangalbare-6,Srichour,OK 133020/196 5/11/2063
Shreechour-6,Okhaldhunga 13-01-73-00422 2/2/2073
Shreechour-6,Okhaldhunga 64576/12693 22/03/2063
Shreechour-6,Okhaldhunga 13-01-71-03632 27/11/2071
Shreechour-6,Okhaldhunga 221042-114 23/11/2067
Shreechour-6,Okhaldhunga 13-01-73-00529 6/2/2073
Shreechour-7,Magalbare 58355/6729 22/09/2061
Shreechour-7,Magalbare 935/82 12/3/2046
Sidicharan-1,Deurali,Okh 54423/3031 1/5/2060
Sidicharan-1,Deurali,Okh 131017/231 28/10/2066
Sidicharan-1,Deurali,Okh 49001/6973 19/10/2061
Sidicharan-1,Deurali,Okh 105/105 12/8/2060
Sidicharan-1,Deurali,Okh 1029/2115 12/11/2044
Sidicharan-1,Deurali,Okh 4047/479 7/5/2057
Sidicharan-1,Deurali,Okh 131011/470 29/09/2069
Sidicharan-1,Deurali,Okh 131011/493 14/12/2069
Sidicharan-1,Deurali,Okh 1356 22/11/2046
Sidicharan-1,Deurali,Okh 13-01-71-00088 14/02/2071
Sidicharan-1,Deurali,Okh 1012/1328 24/07/2071
Sidicharan-1,Deurali,Okh 48733/4897 19/05/2059
Sidicharan-1,Deurali,Okh 131011/371 2/10/2068
Harkapur-1,Mane 133018/144 28/10/2063
Harkapur-1,Mane 13-01-73-02953 4/6/2073
Harkapur-1,Mane 133018/62 24/10/2063
Harkapur-1,Mane 370/1290 29/08/2045
Harkapur-1,Mane 119/200 8/12/2044
Harkapur-1,Mane 131018/119 25/10/2063
Harkapur-1,Mane 550228/1576 12/11/2060
Harkapur-1,Mane 131001/13 12/8/2064
Harkapur-1,Mane 131018/229 26/10/2063
Harkapur-1,Mane 298/598 21/12/2044
Harkapur-1,Mane 131018/56 24/10/2063
Harkapur-2,Mane 133098/69 24/10/2063
Harkapur-2,Mane 133018/258
Harkpur 131047/524 2/2/2069
[Key in the first line] 133018/86 24/10/2063
Harkpur 1 133018/174 25/10/2063
Harkapur 13-01-73-03215 14/08/2073
[Key in the first line] 133024/354 21/11/2063
[Key in the first line] 133018/302 15/02/2070
harkapur 239/64 5/1/2045
Ragadip-1,Dadagau 133023/160 12/11/2063
Ragadip-1,Dadagau 54613-3136 25/09/2060
Ragadip-1,Dadagau 133023-166 18/09/2043
Ragadip-01,Dadagau 5-719-21321-91 16/09/2073
RagaDip-1,Dadagau 3022/51 22/02/2046
RagaDip-1,Dadagau 13-01-71-00106 8/1/2079
RagaDip-1,Dadagau 133023/177 12/11/2063
RagaDip-1,Dadagau 133023/175 12/11/2063
RagaDip-1,Dadagau 796/6241 25/10/2044
RagaDip-1,Dadagau 4209/222 30/01/2045
RagaDip-1,Dadagau 133023/16 17/10/2073
Biguter 4211/62 30/01/2045
bigutar 4178/165 19/01/2045
Ragadip-1,okhaldhunga 4292/3155 21/01/2058
Ragadip-1,okhaldhunga 133023/46 11/11/2063
Ragadip-1,okhaldhunga 107 17/11/2054
Ragadip-1 48106/155 27/03/2059
Sidicharan-2,Sanu Chitre 586-1508 21/01/2046
Sidicharan-2,Sanu Chitre 131011-308 4/4/2068
Sidicharan-2,Sanu Chitre 578-2391 21/01/2046
Sidicharan-2,Sanu Chitre 131016-632 9/1/2070
Sidicharan-2,Sanu Chitre 131011-161 4/8/2066
Sidhicharan-5, Sanuphier 133011/13 6/10/2063
[Key in the first line] 13-01-73-03855 11/10/2073 Okhaldhunga District
Sinapa-13 1088/88 28/01/2046
Manebhanjyang-9 133050/267 6/2/2070
Baruneswor -5 131016/583 6/8/2060
Baruneswar-5,Rampur 131022/115
Thakle-3 131049/98 14/01/2066 Okhaldhunga District
Siddhicharan 13-01-73-03855
Shreechour-8,Chepte 372/1937 24/01/2045
Shreechour-8,Chepte 13-01-72-01303 24/04/2072
Shreechour-8,Chepte 131020/45/069 14/09/2069
Shreechour-8,Chepte 186/571 20/12/2044
Shreechour-8,Chepte 1008/297 27/08/2043
Shreechour-8,Chepte 133020/87 1/11/2063
Shreechour-8,Chepte 133020/177 2/9/2063
Shreechour-8,Chepte 133020/195 12/11/2063
Shreechour-8,Chepte 3641/8695
Shreechour-8,Chepte 1221/5/857 4/2/2046
[Key in the first line] 925/703 18/12/2044
Shree chaur 131/338 19/12/2044
Shree chaur 513/1983 2/1/2038
Shreechour-8,chepte 554 13/04/2054
Shreechour-8 201001/4038
Shreechour -8 chepte 1310202291/069 15/09/2069
Phediguth-3 133040/4 17/11/2063
Phediguth-3 131040/139 22/08/2065
Phediguth-3 133040/376 20/11/2063
Fediguth-3 2515 7/4/2056
Fediguth-3 1139/1477 29/01/2046
Fediguth-3 133040/74 18/11/2063
Fediguth-3 13-01-71-03259 18/10/2071
Fediguth-3 41907/578 17/10/2057
Fediguth-3 133040/201 19/11/2063
Fediguth-3 13-01-73-02424 4/7/2073
Fediguth-3 29078/2518 10/8/2056
Fediguth-3 133040/409 21/11/2063
Fediguth-3 133040/2 17/11/2063
Fediguth-3 619/100 12/2/2045
Fediguth-3 30725/453/036 16/02/2057
[Key in the first line] 19-01-73-08162 1/8/2073
Siddhicharan-3 13-01-71-031001 22/09/2071
Siddhicharan-02,Bhadare 13-01-74-00048 6/1/2074
Baruneshwor-5 133016/58 8/11/2063
Baruneswor-5,Rampur 131016/593 20/09/2066
Shreechour-9,Nayaban 63839/11968 25/01/2063
Shreechour-9,Nayaban 283/1179 3/1/2045
Shreechour-9,Nayaban 6274/1533 17/09/2062
Shreechour-9,Nayaban 131020/310 20/03/2068
Shreechour-9,Nayaban 107/526 3/2/2046
Shreechour-9,Nayaban 130172/04049 30/12/2072
Shreechour-9,Nayaban 133020/432 23/04/2069
Shreechour-9,Nayaban 6/659 12/3/2046
Shreechour-9,Nayaban 133020/231 2/11/2063
Shreechour-9,Nayaban 93/470 3/2/2046
Shreechaur -9 13-01-74-00923 25/03/2074
Shreechaur -9 131020/428 21/04/2069
Shreechaur -9 13-01-72-01825 12/6/2072
Shreechour-9 133020/265 3/11/2063
shreechour-9 133020/282 3/11/2063
Shreechour -9 131030/415 20/03/2069
Siddhicharan-5 270 29/01/2046
dharan-11 141002/110394 21/12/2067
Baruneswor 4 54155/2888 7/8/2060
Baruneswor -4 131016/714
[Key in Baruneswor-4 42148/888 9/11/2050
Baruneshwor 5 131019/72 10/10/2066
Shreechaur 13-01-73-02922 30/05/2073
Shreechaur 133020/292 3/11/2063
Shreechaur 13-01-74-01751 26/04/2074
Shreechaur 133020/222 2/11/2063
Manebhanjyang 4 60722/8601 15/04/2063
Baruneswor 4 8/11/2063
Molung 6 131020/14/069
Molung 6 133020/316 3/11/2063
Molung 7 13-01-74-01672
[Key in the first line] 13-01-72-03684 2/1/2051
Siddhicharan -5 131011/29 32/04/2064
Sidicharan -13 133006/164 15/10/2063
Baruneswor -5 okh 14/02/2074
Baranushor 8 3447/810
Jalpa -8 10040/87 14/11/2047
Siddicharan 5 131014/172 19/05/2065
[Key in the first line] 1014/135
siddhicharan-5 25/10/2063
waksha 9 4/2/2070
siddicharan 5 19-70-00054 9/2/2070
Thaklla 5 663/327 12/2/2045
Sidicharan 13 30744/4749 18/02/2057
Molung-5 131006/82
Mulang 5 13/01/71/03493
Siddchandra 5 131011/505 2/1/2070
Siddchandra 5 59981/7864 26/12/2061
Siddchandra 5 4478/1033 9/11/2058
Saiddchandra 5 513/1949 20/01/2046
Saiddchandra 5 130173/00594 9/2/2073
Siddhicharan 5 130172/00867 8/3/2071
Siddhicharan 5 130173/03836 10/10/2073
Siddhicharan 5 131011/64 20/10/2066
Siddhicharana 5 45197/1399 24/07/2058
Siddhicharan 5 131011/342 4/7/2068
prapcha 2 17/02/2057
[Key in the first line] 041006/381
Phadikot 041006/381 9/8/2065
[Key in the first line] 133040/407
phadikot 133040/375 20/11/2063
[Key in the first line] 1105/26 24/12/2045
[Key in the first line] 133040/269 19/11/2063
[Key in the first line] 133040/315 20/11/2063
[Key in the first line] 133040/378 20/11/2063
Champa devi 4 133040/26 17/11/2063
Champa devi 4 126/160
Champa devi 4 1723/1469 23/05/2062
Champdevi 4 133040/281 19/11/2063
Champadavi 6 3044/844 14/02/2070
siddhicharan 11 131016/19
Malung-5 133019/49
Siddhicharan 6 133021/343 3/2/2070
Siddhicharan 6 131021/308 21/03/2068
Siddhicharan 6 133021/156
Siddhicharan 6 2297/78
Siddhicharan 6 130173/03518
Jantarkhani 133021/334 3/2/2070
Jantarkhani 113002-405 2/11/2063
Jantarkhani 1003/4539 7/7/2067
[Key in the first line] 131021/360 29/12/2068
[Key in the first line] 622/107 15/02/2046
Siddhichran 6 133021/164
Siddhicharan-6 51806/49 19/11/2044
Siddhicharan-6
Siddhicharan-6
Siddhicharan-6
Siddhicharan 6 13-01-71-02859
Siddhicharan 6 59584/7470
Molung -6 13-01-70-00585 16/11/2070
Molung -6 133020/112 1/11/2063
Molung -6 131020/10 31/01/2064
Molung -6 133020/74 1/11/2063
Molung -6 131020/111/069 15/09/2069
Molung -6 133020/49 29/10/2063
Molung -6 131020/475 28/11/2069
Molung -6 051066/10422 4/10/2068
Molung -6 101020/56 4/10/2069
Molung -6 981 29/09/2071
[Key in the first line]
[Key in the first line] 131023/384
siddhicharan 10 59591/7475
Rampur 1 133016/195
Rampur 1 13-01-73-01818
Molung 7 133020/68
siddhicharan 11 13017400050
[Key in the first line] 2190/709
[Madhabpur 6 131051/204 10/11/2067
[Key in the first line] 131051/204
Siddhicharan 4 131006/194
Siddhicharan 11 4864/922439 20/02/2072
Siddhicharan 11 133010/32 16/11/2063
siddhicharan 11 110161/00837 10/4/2069
Siddhicharan11 181001/1440 2/7/2067
Siddhicharan 11 42250/2450 19/11/2057
Siddhicharan 11 131014/602 21/08/2066
Siddhicharan 11 131014/602 10/4/2072
Siddhicharan 11 110169/00065 10/1/2069
Siddhicharan 11 361/332 16/11/2044
Siddhicharan 11 131011/452 21/06/2069
Siddhicharan-11
Siddhicharan-11
malung 2 133016/96
Malung 2 131009/386
Siddhicharan 12 131014
Siddhicharan 11 2290/2382
Molung 2 13-01-72-03857
Siddhicharan 12 131013./69
TempAdd SpouseName Occupation Type Phone1
N/A Kamlal Katwal Farmer N/A
N/A Gopal Bdr Katwal Businessman N/A
N/A Dambar Bdr Katwal Farmer N/A
N/A Tanka Bdr Katwal Farmer N/A
N/A Rudra Bdr Katwal Farmer N/A
N/A Raj Kumar Katwal Farmer N/A
N/A Dik Bdr Khatri Farmer N/A
N/A Lila Nath bhattrai Farmer N/A
N/A Ramesh Khadka Farmer N/A
N/A Tek Bdr Katwal Farmer N/A
N/A Nil Bdr B.K Farmer N/A
N/A Ramesh Katwal Farmer N/A
N/A Ser Bdr Katwal Farmer N/A
N/A Dambar Bdr Katwal Farmer N/A
N/A Balaram Pariyar Farmer N/A
N/A Buddhi bhadur tamnan Farmer N/A
N/A Jatindra Paswan Businessman N/A
N/A pasang nurbu sherpa Farmer N/A
N/A Mage bdr katwal Farmer N/A
N/A kumarbhadur katuwal Farmer N/A
N/A Dargha bhadur Gajmer Farmer N/A
N/A Yogendra Dahal Farmer N/A
N/A Jitman Tamang (Fath Farmer N/A
N/A Megha Bdr Tamang Farmer N/A
N/A Bhai Kaji Tamang Farmer N/A
N/A Bikash Tamang Farmer N/A
N/A House wife N/A
N/A Hira kaji Tamang Farmer N/A
N/A Debi Prasad Dahal Farmer N/A
N/A Pahal bdr. khatri Farmer N/A
N/A Surya Bdr Tamang Farmer N/A
N/A Suman Tamang Farmer N/A
N/A Bal kumar Khatri Farmer N/A
N/A Man Bdr Darji Farmer N/A
N/A Bhim Bdr Nepali Farmer N/A
N/A Chatur mam Nepali Businessman N/A
N/A Farmer N/A
N/A Santosh Khatri Farmer N/A
N/A Santosh Nepali Unknown/Not Applicable N/A
N/A Khunte Darji Farmer N/A
N/A Dambar Bdr Darji Farmer N/A
N/A Kul Bdr Nepali Farmer N/A
N/A Shiba Lal Giri Farmer N/A
N/A Chandra Bdr Nepali Farmer N/A
N/A Ram Bdr Magar Farmer N/A
N/A Kul Bdr Damai Farmer N/A
N/A Bal Bdr Damai Farmer N/A
N/A Nir Bdr Damai Farmer N/A
N/A Narayan Mani Bhujel Farmer N/A
N/A Sanam Nepali Farmer N/A
N/A Farmer N/A
N/A Preethi Bdr B.K Businessman N/A
N/A Man Bdr B.K Businessman N/A
N/A Chet Bdr B.K Businessman N/A
N/A Dhan Raj B.K Businessman N/A
N/A Dik Bdr B.K Businessman N/A
N/A Nara Bdr Shrestha Businessman N/A
N/A Chandra Kumar Rai Farmer N/A
N/A Baijanath Shrestha Businessman N/A 037-520153
N/A Bal Bdr Tamang Farmer N/A 37520351
N/A Bijaya Tamang Farmer N/A
N/A Sukra Bdr Kami Businessman N/A
N/A Man Bdr. Bishwakarma Service N/A
N/A Yaka Bdr B.K Businessman N/A
N/A Santa Lal Shrestha Businessman N/A
N/A Madhu Jogi Kuwar Businessman N/A
N/A Bhola Silwal Businessman N/A
N/A Farmer N/A
N/A Parthi bhadur kami Farmer N/A
N/A Dil bhadur bishokarma Farmer N/A
N/A Bhim bhadur katuwal Farmer N/A
N/A Rajan Bishokarma Farmer N/A
N/A Avishak Rai Farmer N/A
N/A Kamacha katuwal Farmer N/A
N/A Krishna bhadur bishokarma Farmer N/A
N/A Til bhadur bishokarma Farmer N/A
N/A Nan bhadur katuwal Farmer N/A
N/A Ramesh bhadur bishokarma Farmer N/A
N/A narayan bishokarma Farmer N/A
N/A Khim bhadur bishokarma Farmer N/A
N/A Binod katuwal Farmer N/A
N/A Narbhadur bishokarma Farmer N/A
N/A Bhairab bhadur kami Farmer N/A
N/A Kousal ghimire Unknown/Not Applicable N/A
N/A rambhadur darji Farmer N/A
N/A Tik bhadur karki Businessman N/A
N/A yadunath dhamala Businessman N/A
N/A Tika bhadur katuwal Businessman N/A
N/A Indra bhadur katuwal Businessman N/A
N/A kamal bhadur katiwal Farmer N/A
N/A Lila Basnet Businessman N/A
N/A Bhimbhadur karki Farmer N/A
N/A Sham bhadur karki Businessman N/A
N/A Suman Tamang Farmer N/A
N/A Dambar Bdr Katwal Farmer N/A
N/A Balaram Pariyar Farmer N/A
N/A Bishnu bhadur rapcha Farmer N/A
N/A Kulchandra dhamala Businessman N/A
N/A Bhim karki Farmer N/A
N/A narayan Shrestha Businessman N/A
N/A Mister Shrestha Farmer N/A
N/A Santosh Tamang Farmer N/A
N/A chandra bhadur karki Farmer N/A
N/A Jivan dahal Farmer N/A
N/A Farmer N/A
N/A Binod Dahal Farmer N/A
N/A hariparsad Dhayal Farmer N/A
N/A Om Bdr. Bhugel Farmer N/A
N/A Bhim bhadur karki Farmer N/A
N/A rambabu karki Farmer N/A
N/A Tak bhadur shrestha Farmer N/A
N/A magh bhadur shrestha Farmer N/A
N/A Min bahdur darji Farmer N/A
N/A Farmer N/A
N/A Businessman N/A
N/A Farmer N/A
N/A Khum Bdr Khatri Farmer N/A
N/A Ruddra Bdr Rai Farmer N/A
N/A Dilli Ser Rai Farmer N/A
N/A Bal Bhdra Daha Farmer N/A
N/A Mekha Bdr Darji Farmer N/A
N/A Kale B.K Farmer N/A
N/A Sanjit B.K Farmer N/A
N/A Amrit Man Darji Farmer N/A
N/A Prakash Rai Farmer N/A
N/A Netra Bdr Rai Farmer N/A
N/A Rudra Bdr Darji Farmer N/A
N/A Debi Prasad Dhamala Farmer N/A
N/A Padam Bdr Rai Farmer N/A
N/A Deu Dan Rai Businessman N/A
N/A Deudan Rai Farmer N/A
N/A Dhan Pati Dhamala Businessman N/A
N/A Rayan Rai Farmer N/A
N/A Rajan rai Farmer N/A
N/A Sambhu Darji Farmer N/A
N/A santosh Bhitrikoti Farmer N/A
N/A Gundas Shrestha Farmer N/A
N/A Kamal Prasad Shrestha Farmer N/A
N/A Bal Gobinda Shrestha Farmer N/A
N/A Suresh Shrestha Farmer N/A
N/A Nurbu Sherpa Farmer N/A
N/A Ram Kumar Shrestha Farmer N/A
N/A Hasta Bdr Shrestha Farmer N/A
N/A Bir Bdr Shrestha Farmer N/A
N/A Chandra Bdr Shrestha Farmer N/A
N/A Uttar Kumar Shrestha Farmer N/A
N/A Kaji Sherpa Farmer N/A
N/A yam bhadur karki Farmer N/A
N/A tika bhadur karki Farmer N/A
N/A subash karki Farmer N/A
N/A Khadga bhadur karki Farmer N/A
N/A Prem bhadur karki Farmer N/A
N/A sarbhadur khatri Farmer N/A
N/A ram bhaduir karki Farmer N/A
N/A tanka bdr. khatri Farmer N/A
N/A Ram bhadur karki Farmer N/A
N/A Farmer N/A
N/A Farmer N/A
N/A Bal Bahadur Bhujel Farmer N/A
N/A Farmer N/A
N/A Bal Bahadur Bhujel Farmer N/A
N/A Businessman N/A
N/A Jiban karki Businessman N/A
N/A Gayatra bdr. khatri Businessman N/A
N/A Bhup bdr khatri Businessman N/A
N/A Jabar dhan rai (fath Businessman N/A
N/A Krishna baraili Businessman N/A
N/A Ram bdr. tamang Businessman N/A
N/A Dil kumar rai Businessman N/A
N/A Dalle Bishwakarma Farmer N/A
N/A Dalle Bishwakarma Farmer N/A
N/A Sahan Biswokarma Farmer N/A
N/A Businessman N/A
N/A Rukum bdr. khatri Businessman N/A
N/A Bhabindra kumar khat Businessman N/A
N/A rajan kumar khatri Businessman N/A
N/A bhupandra prasad dhu Farmer N/A
N/A Ishwor kumar khatri Businessman N/A
N/A Dal bdr. khatri Businessman N/A
N/A Ram kaji shrestha Businessman N/A
N/A kumar bdr. khatri Farmer N/A
N/A Bij bdr. khatri Farmer N/A
N/A Dhurba kumar thapa Farmer N/A
N/A nirpa kumar k.c. Farmer N/A
N/A Yadab khatri Farmer N/A
N/A krishna bdr. khatri Farmer N/A
N/A Chhudamuni khatri Farmer N/A
N/A krishna bdr paudel Farmer N/A
N/A Gayan bdr. khatri Farmer N/A
N/A Pagma Farmer N/A
N/A Aangahan sherpa Farmer N/A
N/A phurnangtanji sherpa Farmer N/A
N/A lakpa sherpa Farmer N/A
N/A ranchi sherpa Farmer N/A
N/A Tanje sharpa Farmer N/A
N/A narbu sherpa Farmer N/A
N/A aangcharing sherpa Farmer N/A
N/A datama sherpa Farmer N/A
N/A angbabu sherpa Farmer N/A
N/A lakpanarbu sherpa Farmer N/A
N/A Yadab khatri Farmer N/A
N/A krishna bdr. khatri Farmer N/A
N/A Chhudamuni khatri Farmer N/A
N/A krishna bdr paudel Farmer N/A
N/A malan shrestha Farmer N/A
N/A Mangmar sherpa Farmer N/A
N/A Kumar bishokarma Businessman N/A
N/A Som Fure Sherpa Businessman N/A
N/A Preethi Bdr Shrestha Businessman N/A
N/A Jangima Sherpa Farmer N/A
N/A Gombu Karki Farmer N/A
N/A gombu karli Businessman N/A
N/A Wanchhe Sherpa Businessman N/A
N/A Yubaraj Giri Farmer N/A
N/A Rinji Sherpa Businessman N/A
N/A prem daya sherpa Farmer N/A
N/A Tasi Sherpa Businessman N/A
N/A Ashok Giri Businessman N/A
N/A malan shrestha Farmer N/A
N/A Min bahdur darji Farmer N/A
N/A Bir bhadur rai Businessman N/A
N/A Tak bhadur bishokarma Farmer N/A
N/A Dabkumar bishokarma Farmer N/A
N/A Dolbhadur bishokarka Farmer N/A
N/A krishna bagdas Farmer N/A
N/A Sanu ram thatal Farmer N/A
N/A Nani kumar magar Farmer N/A
N/A Mahesh kumar shrestha Farmer N/A
N/A Kishor Bishokarma Farmer N/A
N/A Lakh bhadur Bishokarma Farmer N/A
N/A Gopilal Bishokarma Businessman N/A
N/A Farmer N/A
N/A ramesh pokheral Farmer N/A
N/A Minbhadur shrestha Farmer N/A
N/A Bir b hadur Rai Farmer N/A
N/A Man bhadur Rai Farmer N/A
N/A Gopal Rai Farmer N/A
N/A Jit bhadur Rai Farmer N/A
N/A Dhak bhadur Rai Farmer N/A
N/A Birkaji Rai Farmer N/A
N/A Purna bhadur Rai Farmer N/A
N/A Ramesh rai Farmer N/A
N/A Tika raj rai Farmer N/A
N/A Nandaraj rai Farmer N/A
N/A Tanji Sherpa Farmer N/A
N/A Nimphuri Sherpa Farmer N/A
N/A Lakpa sanga sherpa Farmer N/A
N/A Pamphuri sherpa Farmer N/A
N/A Dalakpa sherpa Farmer N/A
N/A Farmer N/A
N/A Pam janbu sherpa Farmer N/A
N/A Dakipa Sherpa Farmer N/A
N/A ramlaxman Sherpa Farmer N/A
N/A pasang tamba Sherpa Farmer N/A
N/A Charing Sherpa Farmer N/A
N/A Manidhan rai Farmer N/A
N/A Mugadhan Rai Farmer N/A
N/A Birkaji Rai Farmer N/A
N/A Sankar bhadur rai Farmer N/A
N/A Santa bhadur Rai Farmer N/A
N/A Dhanbhadur rai Farmer N/A
N/A Kaji sherpa Farmer N/A
N/A Pamba Sherpa Farmer N/A
N/A Shanga Sherpa Farmer N/A
N/A karma pasang sherpa Farmer N/A
N/A Suktamba Sherpa Farmer N/A
N/A rambhadur Rai Farmer N/A
N/A Rambhadur rana magar Farmer N/A
N/A Dallibhadur Magar Farmer N/A
N/A Buchhabhadur kapacahhi Magar Farmer N/A
N/A Padambhadur Magar Farmer N/A
N/A takbhadur magar Farmer N/A
N/A Kulbhadur Magar Farmer N/A
N/A Tirthabhadur Thapa Magar Farmer N/A
N/A Tilak bhadur Jogi Farmer N/A
N/A taj bhadur Magar Farmer N/A
N/A Dik bhadur Magar Farmer N/A
N/A Bikram Giri Farmer N/A
N/A sankhar katuwal Farmer N/A
N/A Maghbhadur basnet Farmer N/A
N/A Kapil katuwal Farmer N/A
N/A Mahona kumar khatri Farmer N/A
N/A Khubraj Bogati Farmer N/A
N/A Dhurba parsad Bhattrai Farmer N/A
N/A ganmdhiraj Bogotyi Farmer N/A
N/A rajkumar khatri Farmer N/A
N/A nakul Giri Businessman N/A
N/A Khadgabhadur katuwal Farmer N/A
N/A Gayan bdr. khatri Farmer N/A
N/A Sukra Bdr Kami Businessman N/A
N/A Businessman N/A
N/A takbhadur Rai Businessman N/A
N/A Makarbhadur Rai Farmer N/A
N/A Rikhbhadur basnet Farmer N/A
N/A balbhadur Rai Farmer N/A
N/A Farmer N/A
N/A AmburbhadurRai Farmer N/A
N/A Bishnubhadur Rai Businessman N/A
N/A Musala Rai Farmer N/A
N/A Saranjit Rai Farmer N/A
N/A chhabhadur Rai Farmer N/A
N/A Dhanbhadur Bishiokarma Farmer N/A
N/A Hembhadur Rai Farmer N/A
N/A Takparsad Bastola Farmer N/A
N/A Bhuban parsad Dahal Farmer N/A
N/A Hemparsad Dahal Farmer N/A
N/A Pokalnath Dahala Farmer N/A
N/A Rapamba shrepa Businessman N/A
N/A Bhojraj dahal Farmer N/A
N/A Hamal kumar Dahal Farmer N/A
N/A Gopalparsad dahal Businessman N/A
N/A aangdaya shrepa Farmer N/A
N/A sehadip dahal Businessman N/A
N/A Giyaurd kumar Dahalo Farmer N/A
N/A Santiram Dahal Businessman N/A
N/A Maghnath Dahal Farmer N/A
N/A Tolhari pokhjeral Service N/A
N/A Pasalkumar pokheral; Businessman N/A
N/A Purnaparsad Pokheral Service N/A
N/A takbhadur Bishokarma Farmer N/A
N/A Dhambhadur bk Farmer N/A
N/A Kamalparsad Pokheral Farmer N/A
N/A govanda parsad pokheral Farmer N/A
N/A Bishonath pokheral Farmer N/A
N/A Dhakananda pokheral Farmer N/A
N/A Dhadiraj pokheral Farmer N/A
N/A Chandra parsad Pokheral Farmer N/A
N/A Hemparsad pokheral Farmer N/A
N/A Jan bdr. Bishwakarma Farmer N/A
N/A Rajan Nepali Farmer N/A
N/A Potnath Dhamala Farmer N/A
N/A Khotparsad Dhamaala Farmer N/A
N/A Potnath Dhamala Farmer N/A
N/A Dinesh Dhamala Farmer N/A
N/A Chitra Bhadur Dhamala Farmer N/A
N/A Narandra Parsad Dhamala Farmer N/A
N/A Buddhi Dhamala Farmer N/A
N/A tak parsad Dhamala Farmer N/A
N/A Tika parsad Dhamala Farmer N/A
N/A Balaram Damala Farmer N/A
N/A Dandiparsad dhamala Farmer N/A
N/A poynath dhamala Farmer N/A
N/A Dashbhandu Dahal Service N/A
N/A Gunraj Dahal Farmer N/A
N/A Yuba raja dhal Farmer N/A
N/A Maghnath Ghimire Farmer N/A
N/A DhanShayam Sapkota Farmer N/A
N/A Omparsad Dahal Service N/A
N/A Ashok Dahal Farmer N/A
N/A Santosh parsad dahal Farmer N/A
N/A ramparsad Dahal Farmer N/A
N/A Chudamadi Ghimire Farmer N/A
N/A ramrshparsad dahal Farmer N/A
N/A santosh sarki Farmer N/A
N/A Padambhadur sarki Farmer N/A
N/A takbhadur sarki Farmer N/A
N/A Giyaurd kumar Dahalo Farmer N/A
N/A Santiram Dahal Businessman N/A
N/A Bhimbhadure sarki Farmer N/A
N/A Prembhadur bhujel Farmer N/A
N/A Bhojbhadur darja Farmer N/A
N/A Jit bdr Darji Farmer N/A
N/A prembhadur Darji Farmer N/A
N/A Tilak bhadur Bhujel Farmer N/A
N/A tanka bhadur Darji Farmer N/A
N/A akyal bhadur darji Farmer N/A
N/A Padambhadur Gurung Farmer N/A
N/A Shreekrishna Gurung Farmer N/A
N/A jagadis pokheral Farmer N/A
N/A Ganesh bhadur khatri Farmer N/A
N/A Saroj shrestha Businessman N/A
N/A Farmer N/A
N/A Santosh Gurung Farmer N/A
N/A Ratnabhadur Gurung Farmer N/A
N/A Anilkumar Gurung Farmer N/A
N/A Tilok Bhadur Rai Farmer N/A
N/A Yubaraj shrestha Businessman N/A
N/A Manikumar shrestha Farmer N/A
N/A Damburbhadur Gurung Farmer N/A
N/A Saku Tam,ang Farmer N/A
N/A Prembhadur Gurung Farmer N/A
N/A Kumar khatri Farmer N/A
N/A Malin rai Farmer N/A
N/A karnabhadur Rai Farmer N/A
N/A khadkabhaduir bhujel Farmer N/A
N/A Damburbhadur Gurung Farmer N/A
N/A Bhimbhadur damai Farmer N/A
N/A Ghanshayam khatiwada Farmer N/A
N/A Lekhnath Khatiwada Farmer N/A
N/A Kancharam pokheral Farmer N/A
N/A Rupak Shrestha Businessman N/A
N/A Ghanshayam khatiwada Farmer N/A
N/A Nani babu sadali magar Businessman N/A
N/A Umesh kumar rai Businessman N/A
N/A Mani kumar thapa magar Businessman N/A
N/A Bhuban thapa magar Service N/A
N/A Bikram bishokarma Businessman N/A
N/A Kamal bdr. basnet Businessman N/A
N/A Kagibhadur Magar Businessman N/A
N/A Bhim bhadur magar Businessman N/A
N/A Khilbhadur thapa magar Businessman N/A
N/A Santabhadur Magar Businessman N/A
N/A Sabin kumar magar Businessman N/A
N/A Chandrabhadur Damai Businessman N/A
N/A Nirkumar katuwal Businessman N/A
N/A padambhadur katuwal Farmer N/A
N/A Eakram khatri Farmer N/A
N/A Kader bdr khatri Farmer N/A
N/A Man bdr bista Farmer N/A
N/A Jalak bdr rapcha Farmer N/A
N/A Jitbhadur katuwal Farmer N/A
N/A Tulsiram rapacha Farmer N/A
N/A Maghbhadur khatri Farmer N/A
N/A ratna bhadur Farmer N/A
N/A Khadgabhadur khatri Farmer N/A
N/A Binod kumar katuwal Farmer N/A
N/A Rambhadur khadka Farmer N/A
N/A Tilbhadur khatri Farmer N/A
N/A Kamal khatri Farmer N/A
N/A Balbhadur khatri Farmer N/A
N/A Ram bhadur khatri Farmer N/A
N/A Bhakta bhadur karki Farmer N/A
N/A Harka bhadyur khatri Farmer N/A
N/A Bishnubhadur Rai Businessman N/A
N/A Lokbir Rai Businessman N/A
N/A Radbhadur Rai Businessman N/A
N/A Jitbhadur Rai Businessman N/A
N/A sarkidhan rai Farmer N/A
N/A Sharbhadur Rai Businessman N/A
N/A Suryabhadur Rai Businessman N/A
N/A Sanobhadur Rai Farmer N/A
N/A Shivaraj rai Businessman N/A
N/A Yutam Rai Farmer N/A
N/A Jibraj Rai Unknown/Not Applicable N/A
N/A Sukhadhan Rai Businessman N/A
N/A Ghanshayam Rai Farmer N/A
N/A Tikhbhadur Rai Farmer N/A
N/A Panami Rai Farmer N/A
N/A Balbhadur Rai Farmer N/A
N/A Gaungabhadur rai Farmer N/A
N/A sukrabhadur Rai Farmer N/A
N/A Balbhadur Rai Farmer N/A
N/A AAngadhan Rai Farmer N/A
N/A Purna bhadur Rai Farmer N/A
N/A Mangmar sherpa Farmer N/A
N/A Chandrabhadur Damai Businessman N/A
N/A Kancharam pokheral Farmer N/A
N/A Rupak Shrestha Businessman N/A
N/A Ghanshayam khatiwada Farmer N/A
N/A Lile Sharki Farmer N/A
N/A Businessman N/A
N/A Maghnath Dahal Farmer N/A
N/A Bedha Nath Kafle Farmer N/A
N/A Tulasi Limbu Farmer N/A
N/A Chitra Kumar Thapa Farmer N/A
N/A Bal Krishna Khadka Farmer N/A
N/A Surya BAhadur Pulami Magar Farmer N/A
N/A Kumar Thapa Magar Farmer N/A
N/A Bijaya Khadka Unknown/Not Applicable N/A
N/A Megh Bahadur Pulami Magar Farmer N/A
N/A Danbhadur Darji Farmer N/A
N/A Min Kumar Magar Farmer N/A
N/A Lal Bahadur Pulami Magar Farmer N/A
N/A Ram Bahadur Pulami Magar Farmer N/A
N/A Makar Bahadur Magr Farmer N/A
N/A Farmer N/A
N/A Suman Darji Farmer N/A
N/A Tikaram Darji Farmer N/A
N/A Suman Bahadur Darji Farmer N/A
N/A Roshan Darji Farmer N/A
N/A Khila Bahadur Darji Farmer N/A
N/A Bishal darji Farmer N/A
N/A Nabaraj Darji Farmer N/A
N/A Jhalak Bahadur Damai (Darji) Farmer N/A
N/A Arjun B.K Farmer N/A
N/A Jhagar Bahadur Damai Farmer N/A
N/A Ratnabhadur darji Farmer N/A
N/A Rajkumar darji Farmer N/A
N/A Thagbhadur Darji Farmer N/A
N/A Shivalal phuyal Farmer N/A
N/A Narnath phuyal Farmer N/A
N/A Ghuru parsad khuthiwal Farmer N/A
N/A take prasad phuyal Farmer N/A
N/A padam lal phuyal Farmer N/A
N/A Guru Prasad Phuyal Farmer N/A
N/A Bisho nath phuyal Farmer N/A
N/A Lovehari phuyal Farmer N/A
N/A Kali prd phuyal Farmer N/A
N/A Kamal prd. Fuyal Farmer N/A
N/A Jiban Phuyal Farmer N/A
N/A Aakhalal Pokheral Farmer N/A
N/A Padam Bahadur Rai Farmer N/A
N/A Durga Bahadur Darji Farmer N/A
N/A Padam Bdr Khatri Farmer N/A
N/A Lok Bahadur Karki Farmer N/A
N/A Kul BAhadur Khatri Businessman N/A
N/A Min Bahadur Darji Farmer N/A
N/A Gaurab Bahadur Darji Farmer N/A
N/A Kumar Darji Farmer N/A
N/A Dailli Baahadur Rai Farmer N/A
N/A Lal Bdr.DArji FAther Farmer N/A
N/A Farmer N/A
N/A Shuka Bahadur Tamang Farmer N/A
N/A Khila Bahajur Tamang Farmer N/A
N/A Purna bhadur Darji Farmer N/A
N/A Tilak nepali Farmer N/A
N/A rarman darji Farmer N/A
N/A Dan Bdr Damai Service N/A
N/A Bishnu bdr. Khatri Farmer N/A
N/A Kamare Damai Farmer N/A
N/A Dile Damai Farmer N/A
N/A Dilli Bdr Khatri Farmer N/A
N/A Mohan Bdr Khatri Farmer N/A
N/A Kul Bdr Khatri Farmer N/A
N/A Dil Bdr Khatri Farmer N/A
N/A Ganesh Kumar Baskota Farmer N/A
N/A Dinesh bhatta Farmer N/A
N/A Sundar Ale Magar Farmer N/A
N/A Langka Bdr Magar Farmer N/A
N/A Yuburaj Damai Farmer N/A
N/A Ser Bdr Baskota Farmer N/A
N/A dambar Bdr Damai Farmer N/A
N/A Farmer N/A
N/A Dil Bdr Thapa Farmer N/A
N/A Bishwa Bdr Thapa Magar Farmer N/A
N/A Yamaraj Katwal Farmer N/A
N/A Ratna Bdr Katwal Farmer N/A
N/A Shambhu Darji Farmer N/A
N/A Aita Bdr DAmai Farmer N/A
N/A Tuk BAhadur Damai Farmer N/A
N/A Tikaram Baskota Farmer N/A
N/A shankar bdr darji Farmer N/A
N/A rudra bahadur pariya Farmer N/A
N/A Dip Prasad Khatiwada Farmer N/A
N/A Prem Prasad Khatiwada Farmer N/A
N/A Mekh Bdr Khatri Farmer N/A
N/A Tanka Prasad Khatiwada Farmer N/A
N/A Pitambar Khatiwada Farmer N/A
N/A Hem Prasada Khatiwada Farmer N/A
N/A Hira Raj Khatiwada Farmer N/A
N/A Chet Nath Khatiwada Farmer N/A
N/A Thir Prasad Khatiwada Farmer N/A
N/A Jivan Nath Khatiwada Farmer N/A
N/A Bal Bdr Khatri Farmer N/A
N/A Bal KUmar Khatiwada Farmer N/A
N/A Som Prasad Khatiwada Farmer N/A
N/A Thagi Raj Khatiwada Farmer N/A
N/A Khet Prasad Khatiwada Farmer N/A
N/A Kumar Katwal Farmer N/A
N/A Khadka Bdr Katwal Farmer N/A
N/A Dol Prasad Khatiwada Farmer N/A
N/A Bhola Nath Khatiwada Farmer N/A
N/A Hari Lala Khatiwada Farmer N/A
N/A Jiban Phuyal Farmer N/A
N/A Dalle Bishwakarma Farmer N/A
N/A Dalle Bishwakarma Farmer N/A
N/A Mag nath khatiwoda Farmer N/A
N/A Durga kumari katwal Farmer N/A
N/A Bal bdr khatri Farmer N/A
N/A Harkaraj rai Farmer N/A
N/A Kul bdr bhujal Farmer N/A
N/A Pram bdr bhujal Farmer N/A
N/A mohan kumar khatri Farmer N/A
N/A Raja kumar dahal Service N/A
N/A nagendra khatri Farmer N/A
N/A Tanka bdr khatri Farmer N/A
N/A Taja bdr khatri Farmer N/A
N/A Dilip khatri Farmer N/A
N/A audid bdr khatri Farmer N/A
N/A Rames kumar dhamala Farmer N/A
N/A Ghanshyam bastola Farmer N/A
N/A Ganes kumar bastola Farmer N/A
N/A tanka prasade bastola Farmer N/A
N/A padam prasade dhamala Farmer N/A
N/A Padam sankar bastola Farmer N/A
N/A Nidiratna dahamala Farmer N/A
N/A Tikaram bastola Farmer N/A
N/A Chitra kumar dhamala Farmer N/A
N/A Dabicharan bastola Farmer N/A
N/A Puna prasade dhamal Farmer N/A
N/A Prasandghan rai60 Businessman N/A
N/A gopal rai Businessman N/A
N/A Jibansing rai Businessman N/A
N/A Tulth bdr rai Businessman N/A
N/A bir bdr rai Farmer N/A
N/A Ayasam sing rai Businessman N/A
N/A Mabi rai Farmer N/A
N/A ABae dal rai Farmer N/A
N/A Binda bdr rai Farmer N/A
N/A ganga bdr rai Farmer N/A
N/A dhan sing rai Businessman N/A
N/A Service N/A
N/A Bishunu kumar rai Farmer N/A
N/A abaram rai Service N/A
N/A Kamal rai Farmer N/A
N/A daman sing rai Farmer N/A
N/A Kagidal rai Farmer N/A
N/A Shinga Bdr Rai Farmer N/A
N/A Megha Bdr RAi Farmer N/A
N/A Ranga Bdr Rai Farmer N/A
N/A Harka Bdr RAi Farmer N/A
N/A Yabi Raj Rai Farmer N/A
N/A hira lal rai Farmer N/A
N/A Gitaraj rai Farmer N/A
N/A Man bdr rai Farmer N/A
N/A Farmer N/A
N/A Jabardhan rai Farmer N/A
N/A Suvaras rai Farmer N/A
N/A Dewan rai Farmer N/A
N/A Barta sing rai Farmer N/A
N/A Churusula rai Farmer N/A
N/A Shye rai Farmer N/A
N/A Surakshya rai Farmer N/A
N/A Aun bdr rai Farmer N/A
N/A Gajayaman rai Farmer N/A
N/A Danarajn rai Farmer N/A
N/A Surujit rai Farmer N/A
N/A Dikbaran Rai Farmer N/A
N/A Karna sing rai Farmer N/A
N/A Lai kumar rai Farmer N/A
N/A Jibaraj rai Businessman N/A
N/A Chate kumar rai Businessman N/A
N/A Basdhan rai Farmer N/A
N/A ram bhakta rai Businessman N/A
N/A Farmer N/A
N/A Chandra bhadur karki Farmer N/A
N/A durga baniya Unknown/Not Applicable N/A
N/A supa sarki Unknown/Not Applicable N/A
N/A Santiram karki Farmer N/A
N/A Kumarbhadur karki Farmer N/A
N/A Farmer N/A
N/A Bam bhadur baniya Farmer N/A
N/A Rambhadur katuwal Farmer N/A
N/A jit bhadur katuwal Farmer N/A
N/A Lila bhadur katwal Farmer N/A
N/A Rambhadur Karki Unknown/Not Applicable N/A
N/A Rajkumar Rai Farmer N/A
N/A Lile Sharki Farmer N/A
N/A Sughanda katuwal Farmer N/A
N/A ramash kumar adhikari Businessman N/A
N/A Megha Nath Khatiwada Farmer N/A
N/A Yasori prasad adhikari Farmer N/A
N/A Narand prasade sharama Farmer N/A
N/A Durga Prd.Dahal Farmer N/A
N/A ramcharandra Khatri Farmer N/A
N/A uddhab prasad Adhikari Farmer N/A
N/A Yobaraj Parajuli Farmer N/A
N/A Durga Bdr b.k Farmer N/A
N/A Home prasad dhakal Farmer N/A
N/A omparsad Dahal Farmer N/A
N/A kashparsad dahal Farmer N/A
N/A chandraparsad dhakal Farmer N/A
N/A Bhimbhadur khatri Farmer N/A
N/A dothari dahal Farmer N/A
N/A Bal krishna b.k Farmer N/A
N/A Gopal parsad Dhamala Farmer N/A
N/A Punya Prasad Dhamala Farmer N/A
N/A kashab parsad parajuli Farmer N/A
N/A Rambhadur sarki Farmer N/A
N/A Nabaram Rai Farmer N/A
N/A Shivaram rai Farmer N/A
N/A Talak bdr rai Farmer N/A
N/A Harka bdr rai Farmer N/A
N/A Subharam rai Farmer N/A
N/A Manaram rai Farmer N/A
N/A Substa man rai Farmer N/A
N/A Madan kumar rai Farmer N/A
N/A Ban bdr rai Farmer N/A
N/A Dilip kumar rai Farmer N/A
N/A bashujit rai Farmer N/A
N/A arshanchan rai Farmer N/A
N/A Lal bhadur tamang Farmer N/A
N/A Farmer N/A
N/A khadka bhadur thapa Farmer N/A
N/A Gopal Bdr. Budhathok Farmer N/A
N/A Prithi Bdr., Khawal Farmer N/A
N/A Unknown/Not Applicable N/A
N/A Padam bdr tamang Unknown/Not Applicable N/A
N/A Jhande Tamang Businessman N/A
N/A Subha Darji Businessman N/A
N/A Ashok Kumar Katwal Service N/A
N/A Gopal Bishwakarma Businessman N/A
N/A Dirga Bdr. Katwal Farmer N/A
N/A Karma Shrepa Farmer N/A
N/A Amber Bdr. Karki Businessman N/A
N/A Service N/A
N/A Shyam Kumar Budhatho Service N/A
N/A dorji Bdr. Tamang Farmer N/A
N/A Nir Bdr. Tamang Farmer N/A
N/A Bhala man tamang Businessman N/A
N/A Rabin thapa Service N/A
N/A Hem Kumar TAmang Farmer N/A
N/A Hem bahadur tamang Farmer N/A
N/A Min kumar katwal Farmer N/A
N/A Puri Sherpa Farmer N/A
N/A pasang sherpa Businessman N/A
N/A janbu sherpa Farmer N/A
N/A purba sherpa Farmer N/A
N/A Aanganima sherpa Farmer N/A
N/A Aanga phurba sherpa Farmer N/A
N/A phundar kumar dahal Businessman N/A
N/A Jiban kumar bhuthokie Businessman N/A
N/A Audia tamang Businessman N/A
N/A Arjun basnet Service N/A
N/A dhal bahadur thapa Farmer N/A
N/A Bhim Bdr. Shrestha Farmer N/A
N/A Chet Narayan Shresth Farmer N/A
N/A Rinche Sherpa Farmer N/A
N/A Utham Shrestha Farmer N/A
N/A Kaji Shrestha Farmer N/A
N/A Aankame Sherpa Farmer N/A
N/A Kipa Sherpa Farmer N/A
N/A Lakpa Sherpa Farmer N/A
N/A Fri Kame Sherpa Farmer N/A
N/A Furchhri Sherpa Farmer N/A
N/A Rinji Sherpa Farmer N/A
N/A Nurbhu Sherpa Farmer N/A
N/A Lambabu Sherpa Farmer N/A
N/A Akal Bdr. Magar Farmer N/A
N/A Nara bdr/ Thapa MAga Farmer N/A
N/A Thakur Prd. Wagle Farmer N/A
N/A Tanka Bdr. Magar Farmer N/A
N/A Tej Bdr. Magar Farmer N/A
N/A Toya Bdr. Thapa Mag Farmer N/A
N/A Narayan Prd/ Khatiw Farmer N/A
N/A Mekh Bdr. Magar Farmer N/A
N/A Dhamn Bdr. magar Farmer N/A
N/A Shyam Bdr, Darji Farmer N/A
N/A Tul Bdr. Magar Farmer N/A
N/A Dambar Bdr. Darji Farmer N/A
N/A Santa Bdr. Darji Farmer N/A
N/A Dirga Bdr Katwal Farmer N/A
N/A Asbin Kalikote Farmer N/A
N/A Padam bhadur magar Farmer N/A
N/A Pancha bhadur Bk Farmer N/A
N/A Dallibhadur Darji Farmer N/A
N/A Balram Bk Farmer N/A
N/A krishna Bahadur kami Farmer N/A
N/A Gajendra Prd.Rai Farmer N/A
N/A Ram bad rai Farmer N/A
N/A puna bad rai Farmer N/A
N/A Farmer N/A
N/A Tanka bdr Rai Farmer N/A
N/A Sudesh Rai Farmer N/A
N/A Naina Bdr Rai Farmer N/A
N/A Daga Bdr Rai Farmer N/A
N/A Ram Krishna Rai Farmer N/A
N/A Bhari Man Rai Farmer N/A
N/A Singa Raj RAi Farmer N/A
N/A Madi raj Rai Farmer N/A
N/A Ranajit rai Farmer N/A
N/A Khil Bdr. Rai Farmer N/A
N/A Raj Kumar Rai Farmer N/A
N/A Manoj Kumar Rai Farmer N/A
N/A Gagendra rai Farmer N/A
N/A Ngawang Sherpa Farmer N/A
N/A Pashan dorche Sherpa Farmer N/A
N/A Shera Sherpa Farmer N/A
N/A Pasang temba sherpa Farmer N/A
N/A tika bad Shrestha Farmer N/A
N/A Sundra shrestha Businessman N/A
N/A SAHAN BISHOWAKARMA Farmer N/A
N/A ramesh pokheral Farmer N/A
N/A Yutam Rai Farmer N/A
N/A Bhimbhadure sarki Farmer N/A
N/A Deu Dan Rai Businessman N/A
N/A Birkha Bahadur Thapa Magar Farmer N/A
N/A Sahan Biswokarma Farmer N/A
N/A Nara Bdr. Budhathoki Farmer N/A
N/A Ram Kumar Budhathoki Farmer N/A
N/A Pashang Tamang Farmer N/A
N/A Bishnu Bdr.Budhathok Farmer N/A
N/A Rudra bdr Tamang Farmer N/A
N/A Kagi Tamang Farmer N/A
N/A Kumar bdr Magar Farmer N/A
N/A Nanda bdr Tamang Farmer N/A
N/A Dami Sherpa Farmer N/A
N/A Dil bdr Tamang Farmer N/A
N/A Gyan bdr budhathoki Farmer N/A
N/A Man bdr tamang Farmer N/A
N/A Indra Bdr sunuwar Farmer N/A
N/A Kamal Sunuar Service N/A
N/A Dil Kumar Tamang Farmer N/A
N/A Git Bahadur Tamang Businessman N/A
N/A Tulashi Giri Farmer N/A
N/A Ghanashyam Giri Farmer N/A
N/A Bishunu lal gari Farmer N/A
N/A Krishna Bdr. Giri Farmer N/A
N/A Ratna Bdr. Giri Farmer N/A
N/A Purna Bdr, Budhathok Farmer N/A
N/A Sabin Giri Farmer N/A
N/A Hiralal giri Farmer N/A
N/A Min Bdr. Giri Farmer N/A
N/A Kumar Giri Farmer N/A
N/A Dambar Bdr. Giri Farmer N/A
N/A Jit Bdr. Khatri Farmer N/A
N/A Narad Raj Giri Farmer N/A
N/A Krishna Bdr. Thapa Farmer N/A
N/A Raman Raj Giri Farmer N/A
N/A Jatindra Paswan Businessman N/A
N/A pasang nurbu sherpa Farmer N/A
N/A Sanam Nepali Farmer N/A
N/A Prembhadur bhujel Farmer N/A
N/A Deudan Rai Farmer N/A
N/A jangu sherpa Farmer N/A
N/A Pam kipa Sherpa Farmer N/A
N/A Bal kumar tamang Businessman N/A
N/A Dima Sherpa Farmer N/A
N/A chuyannuru Sherpa Farmer N/A
N/A Lakpa Sherpa Farmer N/A
N/A Lakpa sherpa Farmer N/A
N/A Kagi Sherpa Farmer N/A
N/A Khadke tamang Businessman N/A
N/A Pam kipa Sherpa Farmer N/A
N/A Sonam Sherpa Farmer N/A
N/A Ngima Sherpa Farmer N/A
N/A Lakpa Sherpa Farmer N/A
N/A Janbu sherpa Farmer N/A
N/A Ranji sherpa Farmer N/A
N/A Tandi sherpa Farmer N/A
N/A Kulchandra dhamala Businessman N/A
N/A Man Bdr. Bishwakarma Service N/A
N/A Bhojbhadur darja Farmer N/A
N/A Jit bdr Darji Farmer N/A
N/A prembhadur Darji Farmer N/A
N/A Dhan Pati Dhamala Businessman N/A
N/A Ranji Sherpa Farmer N/A
N/A Khim bdr magar Farmer N/A
N/A Gomba Sherpa Farmer N/A
N/A Bhim bdr magar Farmer N/A
N/A Nirkumar katuwal Businessman N/A
N/A Tilak bhadur Bhujel Farmer N/A
N/A Farmer N/A
N/A Galbu sherpa Unknown/Not Applicable N/A
N/A Farmer N/A
N/A Mage bdr katwal Farmer N/A
N/A Santa Lal Shrestha Businessman N/A
N/A Tilok Bhadur Rai Farmer N/A
N/A Rayan Rai Farmer N/A
N/A kumarbhadur katuwal Farmer N/A
N/A Hembhadur Rai Farmer N/A
N/A Madhu Jogi Kuwar Businessman N/A
N/A Bikram Giri Farmer N/A
N/A AmburbhadurRai Farmer N/A
N/A Jibraj Rai Unknown/Not Applicable N/A
N/A Bhola Silwal Businessman N/A
N/A Kagidal rai Farmer N/A
N/A Minbhadur shrestha Farmer N/A
N/A tanka bhadur Darji Farmer N/A
N/A akyal bhadur darji Farmer N/A
N/A krishna puri Farmer N/A
N/A Tulachai ram giri Farmer N/A
N/A Yakga bdr giri Farmer N/A
N/A Farmer N/A
N/A Farmer N/A
N/A Gopal giri Farmer N/A
N/A Ramesh puri Farmer N/A
N/A Bachari giri Farmer N/A
N/A Narayankumar puri Farmer N/A
N/A Dachrath giri Farmer N/A
N/A Aakhalal Pokheral Farmer N/A
N/A Farmer N/A
N/A Manoj kumar thapa Farmer N/A
N/A Khamba bhadur budathoki Farmer N/A
N/A Ganesh bhadur karki Farmer N/A
N/A takbhadur Budathoki Farmer N/A
N/A Tajbhadur bhudathoki Farmer N/A
N/A yamraj karki Farmer N/A
N/A Kumar bhadur budatho Farmer N/A
N/A tika bdr bhudhathoki Farmer N/A
N/A Bhal kumar karki Farmer N/A
N/A Tajbdr bhudhathoki Farmer N/A
N/A lal bdr bhudhathoki Farmer N/A
N/A Mon bhadur khatri Farmer N/A
N/A Dargha bhadur Gajmer Farmer N/A
N/A Rajan Nepali Farmer N/A
N/A Dipak magar Farmer N/A
N/A jit bdr magar Farmer N/A
N/A Puna bdr magar Businessman N/A
N/A Khim bdr magar Farmer N/A
N/A Shures magar Farmer N/A
N/A Dhanbhadur Magar Farmer N/A
N/A Manbhadur Magara Farmer N/A
N/A Khamba bhadur magar Farmer N/A
N/A Khimbhadur magar Farmer N/A
N/A wongchhe sherpa Farmer N/A
N/A Farmer N/A
N/A Rom Bdr B.K Farmer N/A
N/A Farmer N/A
N/A Farmer N/A
N/A Farmer N/A
N/A Farmer N/A
N/A Farmer N/A
N/A Janga Bdr Tamang Farmer N/A
N/A Chagra bhadur tamang Farmer N/A
N/A Dirga Bdr Tamang Farmer N/A
N/A Arun Kumarc Tamang Farmer N/A
N/A Bir Bdr Tamang Farmer N/A
N/A Lila Bdr Tamang Farmer N/A
N/A Top Bdr Tamang Farmer N/A
N/A Nir Bdr TAmang Farmer N/A
N/A Farmer N/A
N/A Ganga Bdr Tamang Farmer N/A
N/A House wife N/A
N/A Rajan rai Farmer N/A
N/A poynath dhamala Farmer N/A
N/A Sambhu Darji Farmer N/A
N/A santosh Bhitrikoti Farmer N/A
N/A Farmer N/A
N/A Buddhi bhadur tamnan Farmer N/A
N/A Farmer N/A
N/A Nir bdr magar Farmer N/A
N/A Farmer N/A
N/A Kumar khatri Farmer N/A
N/A Natra bdr Basnet Businessman N/A
N/A Budi bdr bhujel Businessman N/A
N/A Shrelander shrestha Businessman N/A
N/A Shyam buba Mahit Businessman N/A
N/A Bishunu bdr Shrestha Businessman N/A
N/A Dipak magar Farmer N/A
N/A kadar Rai Farmer N/A
N/A ratna prasade Shrame Farmer N/A
N/A Ghyan bdr Khatri Farmer N/A
N/A lakparanji Sherpa Farmer N/A
N/A Farmer N/A
N/A Farmer N/A
N/A Farmer N/A
N/A Businessman N/A
N/A Farmer N/A
N/A Farmer N/A
N/A Farmer N/A
N/A Businessman N/A
Phone2 Phone3 Mobile1 Mobile2 Nationality NMName
9843275667 Nepali Kamal Katuwal
9842959917 Nepali Gopal Bahadur Katuwa
9842885031 Nepali Shiva katuwal
9842940060 Nepali Tanka Bahadur Katuwa
9844484967 Nepali Rudra Bahadur katuwa
9862629676 Nepali Raj kumar katuwal
9862688843 Nepali Sujan Khatri
9842971160 Nepali Lil nath Bhattarai
9865805744 Nepali Ramesh Khdaka
9842940342 Nepali Tek Bahadur katuwal
9860645630 Nepali Nil Bahadur Bishwork
9842940451 Nepali Ramesh katuwal
9852840033 Nepali Sher Bahadur Katuwal
9860424706 Nepali Surendra katwal
9860388765 Nepali Afcra pariyar
Nepali Anita tamang
9861645175 Nepali Jitendra Paswan
9862917423 Nepali Pashang nurbu Sherpa
9842967353 Nepali makh bdr katwal
9862606927 Nepali gandidhog karki
9863792355 Nepali Karuna Gajmer
9862805786 Nepali unika Dahal
9813060341 Nepali Harimaya Tamang
9842863570 Nepali Bishal Tamang
9860228505 Nepali pratik tamang
9862609029 Nepali Subikxchha Tamang
Nepali
9811780472 Nepali Ranuka tamang
9860606626 Nepali Gayatra dahal
9862955657 Nepali Anish khatri
9842926609 Nepali Sajita tamang
9862606264 Nepali Suthan Tamang
9860748375 Nepali Ashish Khatri
9842940598 Nepali Kamal Nepali
9842970843 Nepali Asmita Nepali
9842940867 Nepali Suresh Nepali
9840315632 Nepali
98429780818 Nepali
9842970818 Nepali SusilaNepali
9862931022 Nepali Nabaraj Nepali
9842970818 Nepali Malena Nepali
9743068299 Nepali Prabal nepali
9860748375 Nepali Badhal gari
9862610815 Nepali Surendra Nepali
9860748375 Nepali Sirjana magar
9862689146 Nepali Lachhuman Damai
9842929425 Nepali Sarita Nepali
9860748375 Nepali Dinesh Nepali
9862688851 Nepali ramesh bhujel
Nepali Sunam Nepali
Nepali
9807758193 Nepali Bhola Silwal
9811771950 Nepali Abishyak dayal
9860748396 Nepali Bishal b.k.
98412955680 Nepali Surya dayal
Nepali Malina b.k.
037-520357 9862934210 Nepali
9805974784 Nepali
Nepali Madal Shrestha
Nepali Bal Bahadur Tamang
9865863888 Nepali Bijay Tamang
9819932629 Nepali Basanta Babu B.K
9814365711 Nepali Man Bdr. Bishwakarma
9814700177 Nepali Yaka bdr B.k
9823222023 Nepali Bhola shalwel
9842940764 Nepali Madhu kuwar
9817307765 Nepali bhola siklwal
9827778716 Nepali
9862810169 Nepali prithib bdr b.k.
9862606875 Nepali Dil bdr Bisokarma.
9862815566 Nepali Bhim Bdr. Karki
9862915973 Nepali Rajan b.k.
9862810169 Nepali Abishake rai
9861159972 Nepali Kamaxhe Katwal
9842980350 Nepali Krishnabdr bisokarma
9865056060 Nepali Tila bdr. bisokarma
9862629855 Nepali tika bdr. katwal
9860496173 Nepali ramesh bdr. bisokarm
9849926147 Nepali Ankit b.k.
9862609150 Nepali Suman b.k.
9849926147 Nepali Binod katwal
9849926147 Nepali Roji b.k.
9842926621 Nepali bhairan raj b.k.
9844216671 Nepali Kaushal Ghimire
9842939627 Nepali Ram Bahadur Dhakal D
9842993800 Nepali Tanka Bahadur Khatri
9842940829 Nepali Yadunath Dhamala
9842939951 Nepali Tika Bahadur Katawal
9843023595 Nepali Hira Katawal
9741101971 Nepali Pratyal Katawal
9861098591 Nepali Salija Basnet
9743023595 Nepali Chakra Bahadur Karki
37520369 Nepali Shyam Bahadur Karki
9862606264 Nepali Suthan Tamang
9860424706 Nepali Surendra katwal
9860388765 Nepali Afcra pariyar
9840100901 Nepali Bishnu Bdr. Rapcha
9842308885 Nepali Kul Chandra Dhamala
9862610182 Nepali Bhim Karki
9862916395 Nepali Naryan Shrestha
9842931285 Nepali Mister Shrestha
9860527199 Nepali Santosh Tamang
9842599846 Nepali Hira Karki
9862689303 Nepali Jeevea Dahal
9842955251 Nepali Laxmi Bhattarai
9862916558 Nepali Binod Dahal
9862805984 Nepali Tenzita Dahal
9860511640 Nepali Rabin Bhugel
98449001713 Nepali Supriya Karki
9842803012 Nepali Rejina Karki
9842993666 Nepali Sanjay Shrestha
9843850738 Nepali Shikhar Shrestha
9862689303 Nepali Nabaraj nepali
9862630444 Nepali
9862931040 Nepali
9863888444 Nepali
9849204792 Nepali Suman Khatri
9860275656 Nepali Prabin Rai
9842955752 Nepali Rupesh Rai
9860004448 Nepali Santosh Dahal
9842967435 Nepali Dinesh darji
9861155744 Nepali John Bishowkarma
9861027843 Nepali Rajesh Babu Bika
9861027843 Nepali Yuba Raj darji
9862865725 Nepali Rupesh Rai
9842940890 Nepali Netra Bdr. Rai
9844484844 Nepali Santosh Darji
9849658942 Nepali Hira Kaji dhamala
9842967067 Nepali sandesh Rai
9863829603 Nepali Deu Dan Rai
9862863539 Nepali Sahila Darji
9842928898 Nepali Diviya dhamala
Nepali Rayan rai
9860388899 Nepali Garxma Rai
9842966505 Nepali Sambhu Darji
9863742915 Nepali Santosh bhatrikoti
9862953449 Nepali
9817721710 Nepali spaesha shrestha
9860366583 Nepali Rojit Shrestha
9817713117 Nepali suman Shrestha
9865808155 Nepali Mimnuri Sherpa
037-690123 Nepali suprabha shrestha
9865955122 Nepali Naryan shrestha
9743053236 Nepali pratima Shrestha
9862955061 Nepali hari Maya shrestha
037-690047 Nepali Ramesh shrestha
9804722067 Nepali Dawa sherpa
9862605374 Nepali Yam bdr. karki
9862609177 Nepali Tika ram karki
9862801444 Nepali Subesh karki
9862865099 Nepali Gantijam karki
9862628156 Nepali Pram bdr. karki
9862805179 Nepali Shir bdr. baniya
9862915794 Nepali Ram bdr karki
9842991340 Nepali tanka bdr. khatri
9842940317 Nepali
9860613031 Nepali
9862611186 Nepali
9862628156 Nepali Bal Bahadur Bhujel
9862609177 Nepali
9862628156 Nepali Bal Bahadur Bhujel
9849759018 Nepali
237-520553 9842931284 Nepali Giban karki
9843045470 Nepali giyatra bdr. khatri
9861191095 Nepali Bhupa bdr khatri
9843714198 Nepali Nabaraj rai
9860528860 Nepali Shikha Baraili
9849759018 Nepali Rajan tamang
9849236300 Nepali Dil kumar rai
9862823694 Nepali Danaya B.K.
9862823694 Nepali Rejendra B.K.
9861646524 Nepali Sahan Biswokarma
Nepali
9842876763 Nepali Rukum bdr khatri
9842803199 Nepali Bhabindra kumar khat
9842815303 Nepali rajan kumar khatri
9862815922 Nepali bhupendra prasa dhun
9862865555 Nepali ishwor kumar. khatri
9842971659 Nepali Dal bdr. khatri
9842940624 Nepali ram kaji shrestha
9862689422 Nepali Dol bdr khatri
9862863960 Nepali Bij bdr khatri
9819936880 Nepali Dhurba kumar thapa
9843034566 Nepali Nirpa kumar k.c.
9842991599 Nepali indira khatri
9842895992 Nepali krishna bdr. khatri
98804761078 Nepali Mahima k.c.
9842991599 Nepali Givan paudel
9842946353 Nepali Bhim bdr. khatri
9843338133 Nepali Sanam Sharpa
9743038451 Nepali yauti sharpa
9743034671 Nepali Doma sharpa
9742093297 Nepali Parbalang Sharpa
Nepali sonam sharpa
9743034671 Nepali Jaibu sharpa
9862609904 Nepali Furbanbima sharpa
9743005338 Nepali Daya sharpa
9862916687 Nepali thanji sherpa
9842803908 Nepali
9843338133 Nepali Yonga sherpa
9842991599 Nepali indira khatri
9842895992 Nepali krishna bdr. khatri
98804761078 Nepali Mahima k.c.
9842991599 Nepali Givan paudel
9814325206 Nepali Milan shrestha
9843338133 Nepali Mingmar Sherpa
9842940724 Nepali Sagita biswokarma
9842931789 Nepali Somfurre sherpa
9842981034 Nepali sital shrestha
9813846393 Nepali ngema sharpa
9842940724 Nepali gopal bisowkarma
9861159595 Nepali gumbu karki
9813723291 Nepali wangachha sherpa
9862816160 Nepali yanup giri
9842931789 Nepali Ringi sherpa
Nepali Lalkpa Ringi Sherpa
9862816160 Nepali Saldiki sherpa
98628161690 Nepali Ashok giri
9814325206 Nepali Milan shrestha
9862689303 Nepali Nabaraj nepali
9842941201 37540170 Nepali Sonu Rai
9862809268 Nepali Ajib Bishorkama
9813296187 Nepali Sajan Gajmer
9842973841 Nepali Rupesh Bishokarma
9807751782 Nepali Anup Das
98429737 Nepali Sanyog Thatal
9862851087 Nepali Sebina magar
9842934061 Nepali Mahesh kumar shresth
9803978028 Nepali Ilish Bishokarma
9842973841 Nepali Ram bdr. Bishokarma
9818034004 Nepali Gopilal Bishokarma
9862609177 Nepali
37540232 Nepali Ramesh Pokharel
9814728286 Nepali melan Shrestha
9862828055 Nepali Bir bdr. rai
Nepali man bdr rai
9842973044 Nepali gopal raui
9862917477 Nepali jit bdr. rai
9862200223 Nepali parbat rai
9862917477 Nepali Bibisa rai
9862200223 Nepali purna bdr. rai
9842599915 Nepali Yaush rai
9862917477 Nepali Youkesh rai
9862865152 Nepali Nanda raj rai
037-690287 Nepali Tangi sherpa
9743060967 Nepali nimfuri sherpa
Nepali Lakpa sanga sherpa
Nepali Pramfuri sherpa
9743061017 Nepali Dalakpa sherpa
9743098777 Nepali
9862628977 Nepali pem jangbu sherpa
Nepali dakipa sherpa
9744053132 Nepali Ramlachhuman sherpa
9861189228 Nepali Pasangtamba sherpa
9862611074 Nepali Chiring Sherpa
9862916717 Nepali Rojan Rai
9862865715 Nepali Dipika Rai
9743045463 Nepali Rabin Rai
9862689082 Nepali Sachin Rai
9862865671 Nepali Mahesh Rai
9860497067 Nepali Dhan bdr. Rai
9842812431 Nepali Dawa Sherpa
Nepali Rinji Sherpa
9862629843 Nepali Minmadawa Sherpa
Nepali Suktemba Sherpa
Nepali Janbhu Sherpa
Nepali Ram Bdr. Rai
9741152306 Nepali Ganesh bdr. Rana Mag
9862606006 Nepali Dipak Rana Magar
9810192450 Nepali Dinesh Magar
97414152306 Nepali Naresh Rana Magar
37690370 Nepali Sudip Magar
9807760487 Nepali Raju Magar
9862204626 Nepali Tirtha bdr. Thapa Ma
9860258941 Nepali Dik bdr. jogi
9849803421 Nepali Kalpan Magar
9861190805 Nepali Man Kumar Magar
9842812908 Nepali Mausam Giri
9842967209 Nepali Nikesh Katwal
9842956286 Nepali Mekh bdr. Basnet
9860511633 Nepali Kapil Katwal
9849601633 Nepali Manik Khatri
9862955870 Nepali Bhabana Bogati
37520250 Nepali Dhurba prd. Bhattara
9843176022 Nepali Aakriti Bogati
9842929360 Nepali Raj kumar Khatri
9862931044 Nepali Nakul Ghiri
9862629178 Nepali Madan Katwal
9842946353 Nepali Bhim bdr. khatri
9819932629 Nepali Basanta Babu B.K
9842940910 Nepali Sangit Rai
9861298056 Nepali Rojan Rai
9852840345 Nepali Makar bdr. Rai
9815704127 Nepali Karasma Basnet
9862229313 Nepali Saurav Rai
Nepali
Nepali Pradip Rai
9806037932 Nepali Bishnu maya Rai
9811712970 9443036008 Nepali Musale Rai
9824469885 Nepali Sambidhan Rai
9843203828 Nepali Chhaka bdr. Rai
Nepali YakRaj Bishokarma
Nepali
9804721735 Nepali Telk Prd Bastwala
9817774595 Nepali Ruesh Dahal
9861575394 Nepali Hem Prd. Dahal
9842857953 Nepali Rasmita Dahal
9862921402 Nepali Ripamba Sherpa
9862921880 Nepali
98620366544 Nepali Aasutosh Dahal
9862689438 Nepali Youkesh Dahal
9842857526 Nepali Suman Sherpa
9817607250 Nepali Mukti Dahal
9861504353 Nepali Youbaraj Basnet
9862919132 Nepali Safal dahal
9862807377 Nepali Niruta Dahal
9842939641 Nepali toal Hari Pokheral
9842966929 Nepali Ashmin Pokheral
9842410672 Nepali
9842939641 Nepali Tek bdr. Bishokarma
9842955114 Nepali shiba Bishokarma
Nepali Binod Pokheral
9842935414 Nepali Anish Pokheral
9842935014 Nepali Gobinda Prd. Pokhera
Nepali Saroj Pokheral
9860206816 Nepali Rudra Hari Pokheral
9862605911 Nepali Suman Pokheral
9842993733 Nepali Hem Prd. Pokheral
Nepali Bhal bdr. Bishwakama
9862605934 9862688901 Nepali Sarman Nepali
9849543522 Nepali Bibana Dhamala
98626304115 Nepali Alen Dhamala
9860219621 Nepali Potnath Dhamala
9819733300 Nepali Shikha Dhamala
9841074355 Nepali Kalpana Dhamala
9842974389 9842928930 Nepali Narandra Prd. Dhamal
9803321811 Nepali Laxmi Dhamala
9842499811 Nepali Tek Prd. Dhamala
9842972211 Nepali Tika prd Dhamala
9862917174 Nepali Balaram Dhamala
9810051629 Nepali Bibek Dhamala
9862630416 Nepali Sushil dhamala
9862808198 Nepali Rojina Dahal
9862628623 Nepali Gunaraj Dahal
9842967037 Nepali Youbaraj Dahal
9860511958 Nepali Megh Nath Ghimire
9862931432 Nepali Bhesh Raj Dahal
9862931432 Nepali Om Prd. Dahal
Nepali Ashok Dahal
9862823969 Nepali Nabin Dahal
9841160064 Nepali Ram prd. Dahal
9861191159 Nepali chudamadi Ghimire
9862629202 Nepali Ramesh Prd. Dahal
9842993350 Nepali Santosh Sharki
9842937483 Nepali padham bdr. Sharki
Nepali Tek bdr. Sharki
9861504353 Nepali Youbaraj Basnet
9862919132 Nepali Safal dahal
9815720129 Nepali Arjun Sharki
9862865591 Nepali Prem Bdr/ Bhujel
9861645871 Nepali Bhujo bdr darji
Nepali Jit bdr Darji
9866811812 Nepali Pram bdr darji
Nepali Talake bdr bhujel
9860606632 Nepali
Nepali
9813427400 Nepali Sunita Gurung
9849047076 Nepali Dipa Gurung
9862851385 Nepali Janak Pokheral
9813427400 Nepali Sujan Khatri
9862919091 Nepali Shabi Shrestha
9813427400 Nepali Lok Bdr. Gurung
Nepali Saugat Gurung
9813427400 Nepali Sukundara Gurung
9813427400 Nepali Ashish Gurung
9825743621 Nepali Sanjip rai
9816712116 Nepali Ajup Shrestha
9842935172 Nepali Mani Kumar shrestha
9813437400 Nepali Suva Ram Gurung
98622932505 Nepali Sumi Tamang
9813427400 Nepali Prem Bdr. Gurung
Nepali Kumar khatri
9862807309 Nepali Milan Rai
9818842738 Nepali Younisa Rai
9842990401 Nepali Bhnau Bhakta Bhujel
9862921047 Nepali Dambar Bdr . Gurung
9862910557 Nepali Ratna Kumari darji
9842934145 Nepali Ujal Khatiwada
9862851360 Nepali Madhap Dip Khatiwada
9813427400 Nepali Dhurba Raj Pokheral
9808593350 Nepali Sandip Shrestha
9862802955 Nepali Sushil Khatiwada
9842806360 Nepali nani bdr magar
9842970444 Nepali Rupesh rai
9860913235 Nepali
9842535328 Nepali Bikram bishpkarma
9842535328 Nepali bikram bisokarma
9842980353 Nepali kamal bdr. basnet
9862916044 Nepali kaji bdr. magar
9861189177 Nepali bhim bdr. magar
9842935796 Nepali
9842812332 Nepali dilli maya magar
9842942610 Nepali Lishara magar
9842991392 Nepali Chandra Bdr. Damai
Nepali nakhali katwal
9842803113 Nepali Padham Bdr. Katwal
9862610209 Nepali Sanjaya Khatri
9842981233 Nepali Kishwor Khatri
9842972267 Nepali Durga Bista
9842089454 Nepali Jhanak Bdr. Rapcha
9843757142 Nepali Abashik Katwal
9860568002 Nepali Arjun Rapcha
9862247879 Nepali Suresh Bdr. Khatri
9862606944 Nepali Ratna Bdr. Karki
98499554865 Nepali Indra Bdr. Khatri
9842336176 Nepali Pradeep Katwal
9843622408 Nepali Ram Bdr. Khadka
9842960108 Nepali Til bdr. Khatri
9860326224 Nepali Ram bdr. Khatri
9842885724 Nepali Dal bdr. khatri
9860283602 Nepali Ram bdr. Khatri
9861392700 Nepali Bahkta Bdr. Karki
9842803113 Nepali Santosh Khatri
9842972343 Nepali Bishnu bdr. rai
9862916114 Nepali lok bir rai
9862689360 Nepali Rana bdr. rai
9862805363 Nepali Binod rai
9862917034 Nepali Bhim raj rai
9865725524 Nepali Yausha rai
9813602405 Nepali surya bdr. rai
9862606197 Nepali Shano bdr. rai
9862983717 Nepali
Nepali Husband
Nepali
9816734066 Nepali Shukha Dhan Rai
9813235901 Nepali Nirjala Rai
9809681219 Nepali Tirshana Rai
9824771422 Nepali Rishi Dhan Rai
9810037612 Nepali Ambar Rai
9825724224 Nepali Gunga bdr. Rai
98247421223 Nepali Shukra Bdr. Rai
9824742108 Nepali Yambar bdr. Rai
9819734385 Nepali AnghaDhan Rai
9819793493 Nepali Arun Rai
9843338133 Nepali Mingmar Sherpa
9842991392 Nepali Chandra Bdr. Damai
9813427400 Nepali Dhurba Raj Pokheral
9808593350 Nepali Sandip Shrestha
9862802955 Nepali Sushil Khatiwada
Nepali Shabin Sharki
9813331978 Nepali
9862807377 Nepali Niruta Dahal
98420975155 Nepali Kanchan Karki
98430104886 Nepali Tulasi Limbu
9862606302 Nepali Chitra Kumar Thapa Magar
9860570890 Nepali Bal Krishna Khadka
9863823784 Nepali Dhana Maya Pulami Magar
9860193180 Nepali Anseva Thapa Magar
9868816610 Nepali Bijaya Khadka
9863823378 Nepali Megh Bahadur Magar
9842812274 Nepali Dan Bahadur Darji
9865606832 Nepali Prabesh Thapa Magar
9862916122 Nepali Lal Bahadur Pulami Mahar
9861916121 Nepali Ram Bahadur Pulami Magar
9860023477 Nepali Makar Bahadur Magar
9862686511 Nepali
9861565306 Nepali Suman darji
9862807441 Nepali Tikaram Darji
9862815586 Nepali Suman bdr. Darji
9840020306 Nepali Roshan darji
9861575397 Nepali Khila Bdr . Darji
9860520217 Nepali Nishal Darji
9842684402 Nepali Nabaraj Darji
9862942670 Nepali Jhalak Bdr. Damai Da
9862611046 Nepali Arjun Bishwakarma
9862203808 Nepali Jhagar Bdr. Damai
9862630293 Nepali Ratna Bdr. Darji
9862629056 Nepali Kuishal Darji
9842940084 Nepali Bikash Darji
9862248352 Nepali Shibalal Fuyal
9842993403 Nepali Naranath Fuyal
9842929073 Nepali Ghuru Prd. Khatiwada
9842971009 Nepali Tek Prd. Fuyal
9861098303 Nepali Padham lal Fuyal
9862628808 Nepali Guru Prd. Fuyal
9862628449 Nepali Bishwonath Fuyal
9842993610 Nepali Labahari Fuyal
9845008270 Nepali Kali Prasad Fuyal
9842966647 Nepali Kamal Prd. Fuyal
9860448996 Nepali Jeeban Phuyal
9842939642 Nepali Binod pokharal
9842597161 Nepali Shree Maya Rai
9843751364 Nepali Naran krishna Paraya
9842936063 Nepali Yamuna Khatiwada
9842972679 Nepali Lok Bdr. Karki
9842971054 Nepali Sesharaj Khatiwada
9860524508 Nepali Ashaish Darji
9842940387 Nepali Bishal Darji
9860038693 Nepali Sisir Darji
9862610901 Nepali Amar Rai
9842803577 Nepali Dhan Bdr.DArji
9862917141 Nepali
9842955051 Nepali Arjun Tamang
9842955051 Nepali
9861298679 Nepali khadga bhadur paryar
9865390504 Nepali sabu nepali
9862916942 Nepali Hom bdr darji
9861352478 Nepali Dan Bdr. Damai
9842812275 Nepali Bishnu Bdr. Khatri
9816778391 Nepali Dil Bahadur Damai
9843536108 Nepali Dile Damai
9801415687 Nepali Dilhe bahadur Khatri
9814727971 Nepali Mohan bahadur Khatri
9843008379 Nepali Melisha Khatri
9809882548 Nepali Dil Bdr. khatri
9842982536 Nepali Khadga Baskota
9817728760/9842 Nepali Urmila Baskota
9814792518 Nepali Sundar Aale Magar
9862606229 Nepali Lanka Bdr. Magar
9811708439 Nepali Youbaraj Damai
9865052625 Nepali Bhoraj Baskota
9819793301 Nepali Dambar Bdr. Damai
Nepali
9861055391 Nepali Dil Bdr. Thapa
Nepali Birkha Bdr. Thapa Ma
9800848119 Nepali
Nepali ratna Bd r. Katuwal
9814793729 Nepali Sambhu Darjo
Nepali eita Bdr Damai
9818615107 Nepali Tuk Bd.r Damai
Nepali
Nepali hankar darji
9807764280 Nepali Rudra bahadur pariya
9860874980 Nepali Pamshu Khatiwoda
9842970786 Nepali Pream Pd. Khatiwoda
9849475283 Nepali Dekaraj Khatri
9843598987 Nepali Tanka Pd. Khatiwoda
9842970786 Nepali Anita khatiwoda
9849964382 Nepali Heam Pd. Khatiwoda
9842940678 Nepali Hiraraj Khatidoda
9860480917 Nepali Chate Nath Khatiwoda
9862969993 Nepali Kibal Khtiwoda
9843259264 Nepali Nirmala Khatiwada
9842618591 Nepali Binaya Khatri
9842971112 Nepali Mahesh Khatiwada
9860874308 Nepali Som Prd. Khatiwada
9862976370 Nepali Mohan Khatiwada
9842970714 Nepali Khet Prd Khatiwada
9842970338 Nepali Kumar Katwal
9842936405 Nepali Ganesh Bdr. Katwal
9842955620 Nepali Dol Prd. Khatiwada
9846602956 Nepali Bholanath Khatiwada
9842818591 Nepali Guru prd/ Khatiwada
9860448996 Nepali Jeeban Phuyal
9862823694 Nepali Danaya B.K.
9862823694 Nepali Rejendra B.K.
9842931643 Nepali Karuna khatawoda
9842926545 Nepali Dip katwal
9860359290 Nepali Sunita Khatri
9842994497 Nepali Yambu Rai
9842977407 Nepali Kul Bdr Bhujel
9860359290 Nepali Prem Bdr Bhujel
9842980241 Nepali Mohan Kumari Khatri
9860198824 Nepali Jeshan Dahal
9842929288 Nepali Nisham Khatri
9860359290 Nepali Tanka Bdr. Khatri
9861189131 Nepali Alisha Khatri
9843601659 Nepali Dipshan Khatri
9860359290 Nepali Indita Khatri
9862610576 Nepali Ramesh Kumar Dhamala
9861027965 Nepali Sandesh Bastwala
9842935862 Nepali Dipak Bastwala
9844484997 Nepali Pushpal Kamal Bastwa
9862805008 Nepali Bikash Bastwala
9842940290 Nepali Ujal Bastwala
9862810345 Nepali
9862610415 Nepali Laxmi Bastola
9842956292 Nepali Bijaya Dhamala
9842970950 Nepali Dabicharan bastola
98613444072 Nepali tika kumari dhamal
9843516776 Nepali Prasna Dhan Rai
9860241169 Nepali
9862799891 Nepali Nabadip Rai
9862947275 Nepali Tulath BDr. Rai
9842935648 Nepali Bir Bdr. Rai
9817749145 Nepali Asham Shing Rai
9819754132 Nepali Susant RAi
9861462952 Nepali Abhi Dal Rai
9860454388 Nepali Binda Bdr. Rai
9862972992 Nepali Priti Rai
9843615312 Nepali Bag Raj Rai
9842857567 9825744412 Nepali Megh Bdr. Rai
9843388599 Nepali Bishnu Kumar RAi
9842814149 Nepali Abaram Rai
9843589601 Nepali Gagendra Rai
9842817139 Nepali Youna Rai
9812183292 Nepali kajidal rai
9865868126 Nepali Shingman Rai
Nepali Meg Bdr Rai
9865609262 Nepali Ranga Bdr. rai
9860575102 Nepali Bhupal rai
9819946432 Nepali Shini Rai
9860050204 Nepali HiralLa Rai
9862157546 Nepali kobin Rai
Nepali Man Bdr. rai
Nepali Daleshwor Rai
Nepali Jabardhan rai
9862839594 Nepali Subha Raj rai
9846833361 Nepali Nir Kmr. Rai
9823242269 Nepali Barta Shingh Rai
9867191177 Nepali Asman Rai
Nepali Dev Raj Rai
Nepali Abin Raui
9842973131 Nepali Manisha Rai
986284553 Nepali Dina Rai rai
9862842501 Nepali Din Rai Rai
98233769033 Nepali Sarjit Rai
9815204373 Nepali Baljit Rai
Nepali yakraj rai
98157117820 Nepali sanjit rai
9861451063 Nepali
Nepali
9863755102 Nepali
9840345787 Nepali
9818621493 Nepali
9842955870 Nepali Elisha Karki
9863654136 Nepali Durga Baniya
9743031203 Nepali Gautam Sarki
9863659135 Nepali Sabin Karki
Nepali Umesh Karki
9862805039 Nepali Sita Karki
9867813733 Nepali Milan Katwal
9860761062 Nepali Rojina Katwal
Nepali Ghanshyam Katwal
9860761065 Nepali Suraj Katwal
9843129800 Nepali Tara Karki
9874702384 Nepali Raj kumar Rai
Nepali Shabin Sharki
Nepali Narayan Katuwal
9842857883 Nepali Sabina Adhikari
9842229690 Nepali Khem Raj Adhikari
Nepali Ishori Prd Adhikari
9862916448 Nepali Tek Raj Khanal
9842967118 Nepali Durga Prd. Dahal
9842935859 Nepali Ram Chandra Khatri
9842966853 Nepali Youbaraj Adhikari
9842936361 Nepali Youbaraj Parajuli
9860239172 Nepali Chitra Bdr. Bishokar
9849075299 Nepali Hom Prd. Dhakal
9842981426 Nepali Om Prd. Dahal
9849001728 Nepali
9842940053 Nepali
9849279496 Nepali Rabin Khatri
9841225056 Nepali gopi krishna dahal
9861190015 Nepali Sudip Bishwakarma
Nepali
Nepali
Nepali Anil Parajuli
9808756452 Nepali Samjana sarki
9814721638 Nepali Sina RAi
9860902374 Nepali Pabhan Rai
Nepali Sabin Rai
9862867486 Nepali
9807795957 Nepali Jibanta Rai
Nepali Jasmin RAi
Nepali SubistaMan Rai
9862923289 Nepali Umanga RAi
Nepali Milan Rai
9862247852 Nepali Balakrishna Rai
Nepali Manas RAi
9842981789 Nepali Rahul Rai
9811018662 Nepali
9849635243 Nepali
Nepali
Nepali Gopal bdr. Budhothik
Nepali Prithi Bdr. Katwal
Nepali
Nepali
9741412178 Nepali Dinesh Tamang
9842939847 Nepali Subha Darji
Nepali Ashok kumar Katwal
Nepali Shrijana Bishwakarma
9742650151 Nepali Dirga Bdr. Katwal
Nepali Karma Sherpa
37690196 Nepali Anup Karki
9842929032 Nepali Manab Tamang
9743045074 Nepali Shyam Kumar Budhatho
9862629343 Nepali Dorji Bdr. Tamang
9842599897 Nepali Nir Bdr Tamang
Nepali Vala Man Tamang
Nepali Rabin Thapa
9741512583 Nepali Hem Kumar Tamang
9843704319 Nepali Hem Bdr. Tamang
9860144725 Nepali Samina Katwal
Nepali Phuri Sherpa
Nepali Pasang Sherpa
Nepali Jambhu Sherpa
Nepali Furba Sherpa
Nepali Wanda Sherpa
Nepali Nidiki Sherpa
9843823689 Nepali Fadindar kumar Dahal
9862388606 Nepali Samarpan Budhathoki
9862985318 Nepali Udaya Tamang
9862609668 Nepali Saraswati Basnet
9743034454 Nepali Dhal Bdr Thapa
9823145030 Nepali Dipesh Shrestha
9862955303 Nepali Chet Narayan Shresth
Nepali Rinche Sherpa
9862955712 Nepali Utham Shrestha
Nepali Rajan Shrestha
9803739320 Nepali Aankame Sherpa
9815759765 Nepali Kipa Sherpa
9816712896 Nepali Lakpa Sherpa
Nepali Lakpa nima Sherpa
9843058773 Nepali Fur Chhri Sherpa
9824775583 Nepali Minmarsi Sherpa
Nepali Nurbhu Sherpa
Nepali Lambabhu Sherpa
9849503326 Nepali Nabin Magar
9868688385 Nepali Nara Bdr. Thapa Maga
9842936335 Nepali Thkur Prd/ Wagle
9810331685 Nepali Chitra Bdr. Magar
9848599840 Nepali VEsh Kumari
9860283580 Nepali Bibek Pulami
9843342669 Nepali Narayan Prd/ Khatiwa
9842931172 Nepali Manish Magar
9842970292 Nepali Ganga Bdr. Magar
9862629013 Nepali Khadga bdr. Darji
9842991541 Nepali Toya Bdr. Magar
9862953189 Nepali Dambar Bdr/ Darji
9861189120 Nepali Sarojn Darji
Nepali Dirga Bdr Katuwal
Nepali Asbin Kalikote
Nepali
9860813530 Nepali Dipesh bk
Nepali Subash Parayar
Nepali Balram Bk
Nepali Rajenkdra Kami
9862869672 Nepali Milan Rai
9862810426 Nepali Ptema rai
9862917156 Nepali prete rai
9842956185 Nepali Bhup Raj Rai
Nepali Rabin Rai
9862124369 Nepali Sudesh Rai
9862268866 Nepali Naina Bdr Rai
9861205724 Nepali Dag Bdr Rai
Nepali Ram Krishna Rai
Nepali Bhari Man Rai
9842956554 Nepali Pabin Rai
9843337672 Nepali Madiraj rai
9862628073 Nepali Ranajit Rai
Nepali Dinesh Rai
Nepali Bikash Rai
Nepali Abhisek Rai
9849325598 Nepali Gagendra rai
9819958309 Nepali Jangbu Sherpa
9804710838 Nepali pashan Dorcha Sherpa
Nepali doma Sherpa
9805939076 Nepali Fulamu Sherpa
Nepali Arjun Shrestha
9865606976 Nepali
9861646524 Nepali
37540232 Nepali Ramesh Pokharel
Nepali Husband
9815720129 Nepali Arjun Sharki
9863829603 Nepali Deu Dan Rai
Nepali Birkha Bdr. Thapa M
9861646524 Nepali Sahan Biswokarma
9761098393 Nepali Nara Bdr. Budhathoki
9842971410 Nepali Ram Kumar Budhathoki
9843696265 Nepali Pashang Tamang
9741423293 Nepali Pragya Budhathoki
9865056131 Nepali Rudra bdr Tamang
986288631 Nepali kagi Tamang
Nepali Kumar bdr Magar
9843708433 Nepali Nanda bdr Tamang
9748562999 Nepali Dami Sherpa
Nepali Dil bdr Tamang
9749848435 Nepali Subas budhathoki
Nepali Man bdr tamang
Nepali Indra bdr sunuwar
9741418437 Nepali Mina sunar
9745143001 Nepali Dil Kumar Tamang
9866811772 Nepali Git Bahadur Tamang
9743036135 Nepali Sudip Giri
9741010846 Nepali Pragati Giri
Nepali
9741003885 Nepali Ramesh Giri
9741474905 Nepali Laxmi Giri
Nepali Purna Bdr. Budhathok
9743098092 Nepali Sabin Giri
Nepali Tulashi Giri
9741447206 Nepali Anish Giri
9741447228 Nepali Sabin Giri
Nepali Sujan Giri
9741450411 Nepali Nabaraj khatri
Nepali Gopal Giri
Nepali Balaram Thapa
9741447180 Nepali Abhin Giri
9861645175 Nepali Jitendra Paswan
9862917423 Nepali Pashang nurbu Sherpa
Nepali Sunam Nepali
9862865591 Nepali Prem Bdr/ Bhujel
9862863539 Nepali Sahila Darji
974303559 Nepali Jangu sherpa
Nepali Dandi Sherpa
Nepali Bal kumar tamang
9741512629 Nepali Dima Sherpa
Nepali Pamba Sherpa
9743097848 Nepali Lakpa Sherpa
9741494852 Nepali Lakpa Sherpa
9746067050 Nepali Kagi Sherpa
9749636695 Nepali Khadke tamang
Nepali kami Sherpa
9741494864 Nepali Sonam Sherpa
9741494869 Nepali Ngima Sherpa
9741290431 Nepali Lakpa Sherpa
9841502017 Nepali Janbu sherpa
9843045960 Nepali Ranji sherpa
9741435674 Nepali Tandi sherpa
9842308885 Nepali Kul Chandra Dhamala
9814365711 Nepali Man Bdr. Bishwakarma
9861645871 Nepali Bhujo bdr darji
Nepali Jit bdr Darji
9866811812 Nepali Pram bdr darji
9842928898 Nepali Diviya dhamala
9749635251 Nepali
9745154374 Nepali
Nepali
9741117741 Nepali
Nepali nakhali katwal
Nepali Talake bdr bhujel
9741447273 Nepali
Nepali
Nepali
9842967353 Nepali makh bdr katwal
9823222023 Nepali Bhola shalwel
9825743621 Nepali Sanjip rai
Nepali Rayan rai
9862606927 Nepali gandidhog karki
Nepali
9842940764 Nepali Madhu kuwar
9842812908 Nepali Mausam Giri
Nepali Pradip Rai
Nepali
9817307765 Nepali bhola siklwal
9812183292 Nepali kajidal rai
9814728286 Nepali melan Shrestha
9860606632 Nepali
Nepali
9862955530 Nepali Sadina puri
9862630143 Nepali Prajal giri
9862630095 Nepali jiban giri
9815793435 Nepali Binda giri
9860882934 Nepali Shailendra giri
9862969914 Nepali Graup giri
9862204595 Nepali Ramesh puri
9861392596 Nepali Sanjaya giri
9862815848 Nepali Ganesh puri
9842955969 Nepali gita giri
9842939642 Nepali Binod pokharal
9741447231 Nepali
9741447231 Nepali Manaish Thapa
9863862219 Nepali Susila Budathoki
9862247978 Nepali samarbhadur karki
9849813042 Nepali takbhadur budathoki
9860292245 Nepali Baburam budathoki
9861115610 Nepali
9868132196 Nepali gunahari budathoki
98432316019 Nepali Debike bhadhathoki
9849490276 Nepali Nabaraja karki
Nepali Sura bdr bhudhathoki
9860158298 Nepali asoka bhudhathoki
9863850516 Nepali mon bhadur khatri
9863792355 Nepali Karuna Gajmer
9862605934 9862688901 Nepali Sarman Nepali
9743098303 Nepali Dipas magar
9743068942 Nepali baija magar
9743019845 Nepali Bigan magar
9840551763 Nepali Binod magar
Nepali Pranesha magar
9743030383 Nepali Manisha magar
9741500629 Nepali manbhadur magar
Nepali Khamba bhadur magar
Nepali Sushil magar
9742089284 Nepali Dandi shrepa
9861986172 Nepali
Nepali Min Kumar B.K
Nepali
Nepali
Nepali
Nepali
9863784243 Nepali
9860479380 Nepali rajan Tamang
9843304719 Nepali
9862204793 Nepali Dipendra Tamang
9868688289 Nepali Juna Maya Tamang
9843097845 Nepali Sanjita Tamang
9861098392 Nepali Naryan Tamang
9860749623 Nepali Top Bdr Tamang
9807016087 Nepali Dawa Dorche Tamang
9743097845 Nepali Hom Raj Tamang
9860219708 Nepali Yamraj Tamang
Nepali
9860388899 Nepali Garxma Rai
9862630416 Nepali Sushil dhamala
9842966505 Nepali Sambhu Darji
9863742915 Nepali Santosh bhatrikoti
9865390682 Nepali
Nepali Anita tamang
9743098777 Nepali
9862686511 Nepali Nir bdr magar
9862686511 Nepali
Nepali Kumar khatri
9862610957 Nepali Nishant basnet
9842972194 Nepali Suprame bhujel
9849150173 Nepali Shrelander Shrestha
98638850 Nepali Shyam buba Mahit
9867813755 Nepali Shyaldrnda Shrestha
Nepali babik rai
Nepali Bibak rai
9862628688 Nepali bibak Sharma
Nepali Mahes khatri
Nepali honika sherpa
Nepali
Nepali
9862630444 Nepali
9862931040 Nepali
Nepali
9827778716 Nepali
9863888444 Nepali
Nepali
Relation NDOB NCNo NIssueDate NVDC NWardNo NLocality Branch_Code Center_Code
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000002
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000002
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000002
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000002
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000002
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000002
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000002
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000002
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000002
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000002
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000002
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000002
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000002
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000002
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000002
Doughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000002
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000002
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000002
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000002
son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000002
Doughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000002
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000019
Mother N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000019
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000019
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000019
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000019
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000019
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000019
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000019
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000019
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000019
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000019
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000031
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000031
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000031
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000031
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000031
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000031
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000031
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000031
Daughter & Law N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000031
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000031
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000031
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000031
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000031
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000031
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000031
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000031
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000031
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000031
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000031
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000052
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000052
son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000052
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000052
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000052
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000052
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000052
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000052
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000052
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000052
son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000052
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000052
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000052
brother N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000052
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000052
hosband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000052
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000052
Husnabd N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000070
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000070
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000070
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000070
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000070
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000070
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000070
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000070
son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000070
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000070
son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000070
son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000070
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000070
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000070
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000070
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000089
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000089
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000089
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000089
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000089
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000089
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000089
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000089
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000089
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000089
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000019
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000002
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000002
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000089
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000089
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000106
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000106
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000106
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000106
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000106
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000106
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000106
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000106
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000106
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000106
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000106
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000106
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000106
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000106
son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000106
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000106
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000106
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000106
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000124
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000124
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000124
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000124
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000124
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000124
son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000124
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000124
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000124
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000124
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000124
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000124
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000124
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000124
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000124
Doctor N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000124
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000124
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000124
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000124
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000124
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000141
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000141
son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000141
son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000141
son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000141
Grand daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000141
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000141
Grand Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000141
daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000141
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000141
son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000141
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000157
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000157
son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000157
son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000157
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000157
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000157
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000157
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000157
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000157
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000157
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000157
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000157
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000157
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000157
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000173
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000173
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000173
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000173
Brother N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000173
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000173
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000173
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000173
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000173
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000173
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000173
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000173
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000184
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000184
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000184
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000184
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000184
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000184
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000184
son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000184
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000184
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000184
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000184
daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000184
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000184
daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000184
son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000184
son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000184
daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000199
daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000199
daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000199
son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000199
son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000199
son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000199
son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000199
son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000199
son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000199
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000199
son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000199
daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000184
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000184
daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000184
son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000184
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000199
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000199
daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000218
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000218
son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000218
son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000218
dusband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000218
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000218
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000218
son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000218
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000218
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000218
daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000218
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000218
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000199
son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000106
daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000236
son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000236
son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000236
son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000236
son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000236
son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000236
daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000236
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000236
son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000236
son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000236
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000236
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000157
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000236
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000236
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000253
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000253
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000253
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000253
son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000253
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000253
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000253
son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000253
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000253
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000253
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000266
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000266
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000266
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000266
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000266
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000266
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000266
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000266
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000266
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000266
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000266
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000280
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000280
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000280
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000280
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000280
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000280
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000280
son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000280
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000280
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000280
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000280
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000280
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000296
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000296
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000296
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000296
son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000296
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000296
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000296
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000296
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000296
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000296
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000296
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000309
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000309
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000309
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000309
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000309
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000309
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000309
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000309
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000309
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000309
son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000184
son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000052
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000326
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000326
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000326
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000326
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000326
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000326
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000326
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000326
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000326
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000326
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000326
son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000326
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000326
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000339
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000339
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000339
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000339
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000339
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000339
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000339
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000339
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000339
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000339
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000339
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000339
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000339
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000353
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000353
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000353
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000353
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000353
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000353
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000353
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000353
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000353
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000353
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000353
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000353
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000353
son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000353
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000370
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000370
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000370
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000370
daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000370
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000370
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000370
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000370
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000370
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000370
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000370
son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000370
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000385
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000385
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000385
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000385
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000385
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000385
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000385
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000385
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000385
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000385
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000385
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000385
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000385
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000385
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000339
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000339
son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000385
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000385
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000385
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000385
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000385
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000385
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000385
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000385
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000406
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000406
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000406
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000406
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000406
Brother N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000406
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000406
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000406
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000406
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000406
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000406
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000406
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000406
daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000406
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000406
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000406
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000406
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000406
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000406
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000406
Mother N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000406
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000406
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000406
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000406
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000406
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000406
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000435
son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000435
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000435
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000435
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000435
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000435
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000435
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000435
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000435
daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000435
daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000435
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000435
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000435
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000452
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000452
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000452
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000452
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000452
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000452
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000452
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000452
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000452
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000452
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000452
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000452
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000452
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000452
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000452
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000452
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000452
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000452
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000475
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000475
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000475
son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000475
son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000475
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000475
huaband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000475
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000475
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000475
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000475
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000475
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000487
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000487
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000487
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000487
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000487
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000487
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000487
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000487
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000487
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000487
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000199
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000435
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000406
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000406
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000406
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000487
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000487
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000339
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000507
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000507
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000507
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000507
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000507
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000507
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000507
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000507
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000507
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000507
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000507
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000507
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000507
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000507
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000524
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000524
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000524
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000524
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000524
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000524
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000524
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000524
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000524
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000524
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000524
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000524
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000524
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000541
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000541
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000541
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000541
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000541
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000541
Huaband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000541
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000541
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000541
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000541
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000541
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000541
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000545
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000545
DAughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000545
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000545
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000545
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000545
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000545
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000545
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000545
Brother N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000545
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000545
Soun N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000545
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000545
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000545
doughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000545
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000545
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000569
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000569
son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000569
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000569
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000569
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000569
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000569
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000569
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000569
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000569
Huasband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000569
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000569
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000569
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000569
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000569
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000569
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000569
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000569
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000569
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000569
Hasband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000569
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000569
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000569
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000569
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000569
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000569
Grand son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000590
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000590
son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000590
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000590
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000590
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000590
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000590
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000590
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000590
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000590
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000590
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000590
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000590
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000590
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000590
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000590
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000590
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000590
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000590
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000590
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000541
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000173
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000173
daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000590
on N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000590
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000622
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000622
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000622
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000622
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000622
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000622
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000622
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000622
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000622
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000622
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000622
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000637
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000637
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000637
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000637
son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000637
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000637
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000637
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000637
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000637
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000637
Duchater N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000637
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000649
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000649
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000649
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000649
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000649
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000649
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000649
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000649
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000649
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000649
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000649
Brother N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000649
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000649
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000649
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000649
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000649
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000649
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000667
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000667
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000667
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000667
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000667
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000667
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000667
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000667
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000667
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000667
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000667
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000667
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000667
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000667
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000667
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000667
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000667
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000667
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000667
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000667
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000667
son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000667
son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000667
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000667
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000667
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000667
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000667
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000667
Doughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000694
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000694
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000694
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000694
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000694
Mother N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000694
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000694
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000694
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000694
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000694
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000694
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000694
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000487
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000694
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000715
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000715
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000715
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000715
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000715
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000715
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000715
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000715
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000715
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000715
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000715
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000715
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000715
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000715
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000715
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000715
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000715
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000715
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000715
douchater N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000715
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000733
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000733
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000733
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000733
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000733
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000733
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000733
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000733
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000733
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000733
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000733
son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000733
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000749
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000749
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000749
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000749
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000749
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000749
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000749
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000749
Huaband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000749
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000749
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000749
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000749
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000749
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000749
Brother N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000749
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000749
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000749
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000749
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000749
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000749
HUsband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000749
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000749
Daughtet N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000749
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000749
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000749
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000749
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000749
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000749
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000749
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000749
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000749
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000749
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000749
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000749
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000790
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000790
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000790
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000790
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000790
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000790
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000790
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000790
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000790
HUsband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000790
son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000790
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000790
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000790
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000807
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000807
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000807
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000807
DAughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000807
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000807
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000807
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000807
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000807
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000807
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000807
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000807
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000807
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000807
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000807
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000807
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000807
san N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000807
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000807
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000807
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000825
Dacter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000825
dacter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000825
Bhai N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000825
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000825
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000825
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000825
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000825
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000825
Huaband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000825
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000825
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000825
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000825
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000825
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000825
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000825
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000825
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000840
Hasband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000840
Dactari N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000840
Dacter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000840
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000840
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000840
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000236
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000475
son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000385
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000124
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000173
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000860
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000860
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000860
Daughter in Law N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000860
husban N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000860
Husban N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000860
Husban N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000860
husban N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000860
Husban N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000860
Husban N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000860
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000860
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000860
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000860
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000860
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000860
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000860
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000884
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000884
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000884
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000884
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000884
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000884
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000884
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000884
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000884
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000884
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000884
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000884
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000884
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000884
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000884
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000002
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000002
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000031
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000385
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000124
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000924
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000924
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000924
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000924
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000924
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000924
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000924
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000924
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000924
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000924
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000924
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000924
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000924
HusbaND N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000924
HUsband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000924
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000924
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000089
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000052
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000385
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000385
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000385
Doctor N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000124
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000924
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000924
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000924
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000924
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000435
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000385
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000924
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000924
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000924
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000002
brother N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000052
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000406
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000124
son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000002
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000326
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000052
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000296
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000326
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000475
hosband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000052
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000649
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000236
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000385
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000385
Dauchater N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000998
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000998
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000998
Sister N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000998
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000998
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000998
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000998
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000998
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000998
Douchater N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000998
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000541
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 001016
Doughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 001016
Doughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 001016
son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 001016
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 001016
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 001016
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 001016
son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 001016
Douchater N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 001016
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 001016
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 001016
son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 001016
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 001016
Doughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000002
son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000353
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 001034
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 001034
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 001034
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 001034
Douchater N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 001034
Daughtwer N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 001034
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 001034
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 001034
son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 001034
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 001034
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 001034
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 001034
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 001034
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 001034
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 001034
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 001034
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 001034
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 001049
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 001049
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 001049
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 001049
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 001049
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 001049
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 001049
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 001049
Brother N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 001049
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 001049
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000019
Daughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000124
son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000370
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000124
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000124
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 001049
Doughter N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000002
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000266
husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000507
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000406
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 001083
son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 001083
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 001083
Husband N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 001083
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 001083
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 001083
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 001083
son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 001083
Son N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 001083
duchater N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 001083
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 001083
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 001083
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000106
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000106
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000031
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000052
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000106
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 005 000173
Group_Code NepaliName MaritualStatus MarriageRegNo MarriageRagDate MarriageRegVDC
000003 N/A 1 N/A N/A N/A
000003 N/A 1 N/A N/A N/A
000003 N/A 1 N/A N/A N/A
000003 N/A 1 N/A N/A N/A
000003 N/A 1 N/A N/A N/A
000004 N/A 1 N/A N/A N/A
000004 N/A 1 N/A N/A N/A
000004 N/A 1 N/A N/A N/A
000004 N/A 1 N/A N/A N/A
000004 N/A 1 N/A N/A N/A
000005 N/A 1 N/A N/A N/A
000005 N/A 1 N/A N/A N/A
000005 N/A 1 N/A N/A N/A
000005 N/A 1 N/A N/A N/A
000005 N/A 1 N/A N/A N/A
000005 N/A 1 N/A N/A N/A
000903 N/A 1 N/A N/A N/A
000903 N/A 1 N/A N/A N/A
000903 N/A 1 N/A N/A N/A
000903 N/A 1 N/A N/A N/A
000903 N/A 1 N/A N/A N/A
000020 N/A 1 N/A N/A N/A
000020 N/A 1 N/A N/A N/A
000020 N/A 1 N/A N/A N/A
000020 N/A 1 N/A N/A N/A
000020 N/A 1 N/A N/A N/A
000020 N/A 1 N/A N/A N/A
000021 N/A 1 N/A N/A N/A
000021 N/A 1 N/A N/A N/A
000021 N/A 1 N/A N/A N/A
000021 N/A 1 N/A N/A N/A
000021 N/A 1 N/A N/A N/A
000032 N/A 1 N/A N/A N/A
000032 N/A 1 N/A N/A N/A
000032 N/A 1 N/A N/A N/A
000032 N/A 1 N/A N/A N/A
000032 N/A 1 N/A N/A N/A
000033 N/A 1 N/A N/A N/A
000033 N/A 1 N/A N/A N/A
000033 N/A 1 N/A N/A N/A
000033 N/A 1 N/A N/A N/A
000033 N/A 1 N/A N/A N/A
000034 N/A 1 N/A N/A N/A
000034 N/A 1 N/A N/A N/A
000034 N/A 1 N/A N/A N/A
000034 N/A 1 N/A N/A N/A
000034 N/A 1 N/A N/A N/A
000035 N/A 1 N/A N/A N/A
000035 N/A 1 N/A N/A N/A
000035 N/A 1 N/A N/A N/A
000035 N/A 1 N/A N/A N/A
000053 N/A 1 N/A N/A N/A
000053 N/A 1 N/A N/A N/A
000053 N/A 1 N/A N/A N/A
000053 N/A 1 N/A N/A N/A
000053 N/A 1 N/A N/A N/A
000054 N/A 1 N/A N/A N/A
000054 N/A 1 N/A N/A N/A
000054 N/A 1 N/A N/A N/A
000054 N/A 1 N/A N/A N/A
000054 N/A 1 N/A N/A N/A
000324 N/A 1 N/A N/A N/A
000324 N/A 1 N/A N/A N/A
000324 N/A 1 N/A N/A N/A
000324 N/A 1 N/A N/A N/A
000324 N/A 1 N/A N/A N/A
000986 N/A 1 N/A N/A N/A
000986 N/A 1 N/A N/A N/A
000071 N/A 1 N/A N/A N/A
000071 N/A 1 N/A N/A N/A
000071 N/A 1 N/A N/A N/A
000071 N/A 1 N/A N/A N/A
000071 N/A 1 N/A N/A N/A
000072 N/A 1 N/A N/A N/A
000072 N/A 1 N/A N/A N/A
000072 N/A 1 N/A N/A N/A
000072 N/A 1 N/A N/A N/A
000072 N/A 1 N/A N/A N/A
000073 N/A 1 N/A N/A N/A
000073 N/A 1 N/A N/A N/A
000073 N/A 1 N/A N/A N/A
000073 N/A 1 N/A N/A N/A
000073 N/A 1 N/A N/A N/A
000090 N/A 1 N/A N/A N/A
000090 N/A 1 N/A N/A N/A
000090 N/A 1 N/A N/A N/A
000090 N/A 1 N/A N/A N/A
000090 N/A 1 N/A N/A N/A
000091 N/A 1 N/A N/A N/A
000091 N/A 1 N/A N/A N/A
000091 N/A 1 N/A N/A N/A
000091 N/A 1 N/A N/A N/A
000091 N/A 2 N/A N/A N/A
000021 N/A 1 N/A N/A N/A
000005 N/A 1 N/A N/A N/A
000005 N/A 1 N/A N/A N/A
000907 N/A 1 N/A N/A N/A
000907 N/A 1 N/A N/A N/A
000107 N/A 1 N/A N/A N/A
000107 N/A 1 N/A N/A N/A
000107 N/A 1 N/A N/A N/A
000107 N/A 1 N/A N/A N/A
000107 N/A 1 N/A N/A N/A
000108 N/A 1 N/A N/A N/A
000108 N/A 2 N/A N/A N/A
000108 N/A 1 N/A N/A N/A
000108 N/A 1 N/A N/A N/A
000108 N/A 1 N/A N/A N/A
000109 N/A 1 N/A N/A N/A
000109 N/A 1 N/A N/A N/A
000109 N/A 1 N/A N/A N/A
000109 N/A 1 N/A N/A N/A
000109 N/A 1 N/A N/A N/A
001101 N/A 1 N/A N/A N/A
001101 N/A 1 N/A N/A N/A
001101 N/A 1 N/A N/A N/A
000125 N/A 1 N/A N/A N/A
000125 N/A 1 N/A N/A N/A
000125 N/A 1 N/A N/A N/A
000125 N/A 1 N/A N/A N/A
000125 N/A 1 N/A N/A N/A
000126 N/A 1 N/A N/A N/A
000126 N/A 1 N/A N/A N/A
000126 N/A 1 N/A N/A N/A
000126 N/A 1 N/A N/A N/A
000126 N/A 1 N/A N/A N/A
000127 N/A 1 N/A N/A N/A
000127 N/A 1 N/A N/A N/A
000127 N/A 1 N/A N/A N/A
000127 N/A 1 N/A N/A N/A
000127 N/A 1 N/A N/A N/A
000943 N/A 1 N/A N/A N/A
000943 N/A 1 N/A N/A N/A
000943 N/A 1 N/A N/A N/A
000943 N/A 1 N/A N/A N/A
000943 N/A 1 N/A N/A N/A
000142 N/A 1 N/A N/A N/A
000142 N/A 1 N/A N/A N/A
000142 N/A 1 N/A N/A N/A
000142 N/A 1 N/A N/A N/A
000142 N/A 1 N/A N/A N/A
000143 N/A 1 N/A N/A N/A
000143 N/A 1 N/A N/A N/A
000143 N/A 1 N/A N/A N/A
000143 N/A 1 N/A N/A N/A
000143 N/A 1 N/A N/A N/A
000144 N/A 1 N/A N/A N/A
000158 N/A 1 N/A N/A N/A
000158 N/A 1 N/A N/A N/A
000158 N/A 1 N/A N/A N/A
000158 N/A 1 N/A N/A N/A
000158 N/A 1 N/A N/A N/A
000159 N/A 1 N/A N/A N/A
000159 N/A 1 N/A N/A N/A
000159 N/A 1 N/A N/A N/A
000159 N/A 1 N/A N/A N/A
000159 N/A 1 N/A N/A N/A
000160 N/A 1 N/A N/A N/A
000160 N/A 1 N/A N/A N/A
000160 N/A 1 N/A N/A N/A
000160 N/A 1 N/A N/A N/A
000174 N/A 1 N/A N/A N/A
000174 N/A 1 N/A N/A N/A
000174 N/A 1 N/A N/A N/A
000174 N/A 1 N/A N/A N/A
000174 N/A 2 N/A N/A N/A
000175 N/A 1 N/A N/A N/A
000175 N/A 1 N/A N/A N/A
000175 N/A 1 N/A N/A N/A
000175 N/A 1 N/A N/A N/A
000175 N/A 1 N/A N/A N/A
000851 N/A 1 N/A N/A N/A
000851 N/A 1 N/A N/A N/A
000185 N/A 1 N/A N/A N/A
000185 N/A 1 N/A N/A N/A
000185 N/A 1 N/A N/A N/A
000185 N/A 1 N/A N/A N/A
000185 N/A 1 N/A N/A N/A
000186 N/A 1 N/A N/A N/A
000186 N/A 1 N/A N/A N/A
000186 N/A 1 N/A N/A N/A
000186 N/A 1 N/A N/A N/A
000186 N/A 1 N/A N/A N/A
000187 N/A 1 N/A N/A N/A
000187 N/A 1 N/A N/A N/A
000187 N/A 1 N/A N/A N/A
000187 N/A 1 N/A N/A N/A
000187 N/A 1 N/A N/A N/A
000322 N/A 1 N/A N/A N/A
000200 N/A 1 N/A N/A N/A
000200 N/A 1 N/A N/A N/A
000200 N/A 1 N/A N/A N/A
000200 N/A 1 N/A N/A N/A
000200 N/A 1 N/A N/A N/A
000201 N/A 1 N/A N/A N/A
000201 N/A 1 N/A N/A N/A
000201 N/A 1 N/A N/A N/A
000201 N/A 1 N/A N/A N/A
000201 N/A 1 N/A N/A N/A
000202 N/A 1 N/A N/A N/A
000187 N/A 1 N/A N/A N/A
000187 N/A 1 N/A N/A N/A
000187 N/A 1 N/A N/A N/A
000187 N/A 1 N/A N/A N/A
000202 N/A 1 N/A N/A N/A
000202 N/A 1 N/A N/A N/A
000219 N/A 1 N/A N/A N/A
000219 N/A 1 N/A N/A N/A
000219 N/A 1 N/A N/A N/A
000219 N/A 1 N/A N/A N/A
000219 N/A 1 N/A N/A N/A
000220 N/A 1 N/A N/A N/A
000220 N/A 1 N/A N/A N/A
000220 N/A 1 N/A N/A N/A
000220 N/A 1 N/A N/A N/A
000220 N/A 1 N/A N/A N/A
000221 N/A 1 N/A N/A N/A
000221 N/A 1 N/A N/A N/A
000202 N/A 1 N/A N/A N/A
000109 N/A 1 N/A N/A N/A
000237 N/A 1 N/A N/A N/A
000237 N/A 1 N/A N/A N/A
000237 N/A 1 N/A N/A N/A
000237 N/A 1 N/A N/A N/A
000237 N/A 1 N/A N/A N/A
000238 N/A 1 N/A N/A N/A
000238 N/A 1 N/A N/A N/A
000238 N/A 1 N/A N/A N/A
000238 N/A 1 N/A N/A N/A
000238 N/A 1 N/A N/A N/A
000239 N/A 1 N/A N/A N/A
000160 N/A 1 N/A N/A N/A
000239 N/A 1 N/A N/A N/A
000239 N/A 1 N/A N/A N/A
000254 N/A 1 N/A N/A N/A
000254 N/A 1 N/A N/A N/A
000254 N/A 1 N/A N/A N/A
000254 N/A 1 N/A N/A N/A
000254 N/A 1 N/A N/A N/A
000255 N/A 1 N/A N/A N/A
000255 N/A 1 N/A N/A N/A
000255 N/A 1 N/A N/A N/A
000255 N/A 1 N/A N/A N/A
000255 N/A 1 N/A N/A N/A
000267 N/A 1 N/A N/A N/A
000267 N/A 1 N/A N/A N/A
000267 N/A 1 N/A N/A N/A
000267 N/A 1 N/A N/A N/A
000267 N/A 1 N/A N/A N/A
000267 N/A 1 N/A N/A N/A
000268 N/A 1 N/A N/A N/A
000268 N/A 1 N/A N/A N/A
000268 N/A 1 N/A N/A N/A
000268 N/A 1 N/A N/A N/A
000268 N/A 1 N/A N/A N/A
000281 N/A 1 N/A N/A N/A
000281 N/A 1 N/A N/A N/A
000281 N/A 1 N/A N/A N/A
000281 N/A 1 N/A N/A N/A
000281 N/A 1 N/A N/A N/A
000282 N/A 1 N/A N/A N/A
000282 N/A 1 N/A N/A N/A
000282 N/A 1 N/A N/A N/A
000282 N/A 1 N/A N/A N/A
000282 N/A 1 N/A N/A N/A
000283 N/A 1 N/A N/A N/A
000283 N/A 1 N/A N/A N/A
000297 N/A 1 N/A N/A N/A
000297 N/A 1 N/A N/A N/A
000297 N/A 1 N/A N/A N/A
000297 N/A 1 N/A N/A N/A
000297 N/A 1 N/A N/A N/A
000298 N/A 1 N/A N/A N/A
000298 N/A 1 N/A N/A N/A
000298 N/A 1 N/A N/A N/A
000298 N/A 1 N/A N/A N/A
000298 N/A 1 N/A N/A N/A
000298 N/A 1 N/A N/A N/A
000310 N/A 1 N/A N/A N/A
000310 N/A 1 N/A N/A N/A
000310 N/A 1 N/A N/A N/A
000310 N/A 1 N/A N/A N/A
000310 N/A 1 N/A N/A N/A
000311 N/A 1 N/A N/A N/A
000311 N/A 1 N/A N/A N/A
000311 N/A 1 N/A N/A N/A
000311 N/A 1 N/A N/A N/A
000311 N/A 1 N/A N/A N/A
000322 N/A 1 N/A N/A N/A
000324 N/A 1 N/A N/A N/A
000327 N/A 2 N/A N/A N/A
000327 N/A 1 N/A N/A N/A
000327 N/A 1 N/A N/A N/A
000327 N/A 1 N/A N/A N/A
000327 N/A 1 N/A N/A N/A
000327 N/A 1 N/A N/A N/A
000328 N/A 1 N/A N/A N/A
000328 N/A 1 N/A N/A N/A
000328 N/A 1 N/A N/A N/A
000328 N/A 1 N/A N/A N/A
000328 N/A 1 N/A N/A N/A
000328 N/A 1 N/A N/A N/A
000328 N/A 1 N/A N/A N/A
000340 N/A 1 N/A N/A N/A
000340 N/A 1 N/A N/A N/A
000340 N/A 1 N/A N/A N/A
000340 N/A 1 N/A N/A N/A
000340 N/A 1 N/A N/A N/A
000341 N/A 1 N/A N/A N/A
000341 N/A 1 N/A N/A N/A
000341 N/A 1 N/A N/A N/A
000341 N/A 1 N/A N/A N/A
000341 N/A 1 N/A N/A N/A
000403 N/A 1 N/A N/A N/A
000403 N/A 1 N/A N/A N/A
000403 N/A 1 N/A N/A N/A
000354 N/A 1 N/A N/A N/A
000354 N/A 1 N/A N/A N/A
000354 N/A 1 N/A N/A N/A
000354 N/A 1 N/A N/A N/A
000354 N/A 1 N/A N/A N/A
000355 N/A 1 N/A N/A N/A
000355 N/A 1 N/A N/A N/A
000355 N/A 1 N/A N/A N/A
000355 N/A 1 N/A N/A N/A
000355 N/A 1 N/A N/A N/A
000356 N/A 1 N/A N/A N/A
000356 N/A 1 N/A N/A N/A
000356 N/A 1 N/A N/A N/A
000356 N/A 1 N/A N/A N/A
000371 N/A 1 N/A N/A N/A
000371 N/A 1 N/A N/A N/A
000371 N/A 1 N/A N/A N/A
000371 N/A 1 N/A N/A N/A
000371 N/A 1 N/A N/A N/A
000372 N/A 1 N/A N/A N/A
000372 N/A 1 N/A N/A N/A
000372 N/A 1 N/A N/A N/A
000372 N/A 1 N/A N/A N/A
000372 N/A 1 N/A N/A N/A
000373 N/A 1 N/A N/A N/A
000373 N/A 1 N/A N/A N/A
000386 N/A 1 N/A N/A N/A
000386 N/A 1 N/A N/A N/A
000386 N/A 1 N/A N/A N/A
000386 N/A 1 N/A N/A N/A
000386 N/A 1 N/A N/A N/A
000387 N/A 1 N/A N/A N/A
000387 N/A 1 N/A N/A N/A
000387 N/A 1 N/A N/A N/A
000387 N/A 1 N/A N/A N/A
000387 N/A 1 N/A N/A N/A
000388 N/A 1 N/A N/A N/A
000388 N/A 1 N/A N/A N/A
000388 N/A 1 N/A N/A N/A
000388 N/A 1 N/A N/A N/A
000403 N/A 1 N/A N/A N/A
000403 N/A 1 N/A N/A N/A
000388 N/A 1 N/A N/A N/A
000910 N/A 1 N/A N/A N/A
000910 N/A 1 N/A N/A N/A
000910 N/A 1 N/A N/A N/A
000910 N/A 1 N/A N/A N/A
000910 N/A 1 N/A N/A N/A
000994 N/A 1 N/A N/A N/A
000994 N/A 1 N/A N/A N/A
000407 N/A 1 N/A N/A N/A
000407 N/A 1 N/A N/A N/A
000407 N/A 1 N/A N/A N/A
000407 N/A 1 N/A N/A N/A
000407 N/A 1 N/A N/A N/A
000408 N/A 2 N/A N/A N/A
000408 N/A 1 N/A N/A N/A
000408 N/A 1 N/A N/A N/A
000408 N/A 1 N/A N/A N/A
000408 N/A 1 N/A N/A N/A
000409 N/A 1 N/A N/A N/A
000409 N/A 1 N/A N/A N/A
000409 N/A 1 N/A N/A N/A
000409 N/A 1 N/A N/A N/A
000409 N/A 1 N/A N/A N/A
000409 N/A 1 N/A N/A N/A
000410 N/A 1 N/A N/A N/A
000410 N/A 1 N/A N/A N/A
000410 N/A 1 N/A N/A N/A
000410 N/A 1 N/A N/A N/A
000410 N/A 1 N/A N/A N/A
000411 N/A 1 N/A N/A N/A
000411 N/A 1 N/A N/A N/A
000411 N/A 1 N/A N/A N/A
000411 N/A 1 N/A N/A N/A
000411 N/A 1 N/A N/A N/A
000436 N/A 1 N/A N/A N/A
000436 N/A 1 N/A N/A N/A
000436 N/A 1 N/A N/A N/A
000436 N/A 1 N/A N/A N/A
000436 N/A 1 N/A N/A N/A
000437 N/A 1 N/A N/A N/A
000437 N/A 1 N/A N/A N/A
000437 N/A 1 N/A N/A N/A
000437 N/A 1 N/A N/A N/A
000437 N/A 1 N/A N/A N/A
000438 N/A 1 N/A N/A N/A
000438 N/A 1 N/A N/A N/A
000438 N/A 1 N/A N/A N/A
000453 N/A 1 N/A N/A N/A
000453 N/A 1 N/A N/A N/A
000453 N/A 1 N/A N/A N/A
000453 N/A 1 N/A N/A N/A
000453 N/A 1 N/A N/A N/A
000454 N/A 1 N/A N/A N/A
000454 N/A 1 N/A N/A N/A
000454 N/A 1 N/A N/A N/A
000454 N/A 1 N/A N/A N/A
000454 N/A 1 N/A N/A N/A
000455 N/A 1 N/A N/A N/A
000455 N/A 1 N/A N/A N/A
000455 N/A 1 N/A N/A N/A
000455 N/A 1 N/A N/A N/A
000455 N/A 1 N/A N/A N/A
000456 N/A 1 N/A N/A N/A
000456 N/A 1 N/A N/A N/A
000456 N/A 1 N/A N/A N/A
000476 N/A 1 N/A N/A N/A
000476 N/A 1 N/A N/A N/A
000476 N/A 1 N/A N/A N/A
000476 N/A 1 N/A N/A N/A
000476 N/A 1 N/A N/A N/A
000477 N/A 1 N/A N/A N/A
000477 N/A 1 N/A N/A N/A
000477 N/A 1 N/A N/A N/A
000477 N/A 1 N/A N/A N/A
000477 N/A 1 N/A N/A N/A
000477 N/A 1 N/A N/A N/A
000488 N/A 1 N/A N/A N/A
000488 N/A 1 N/A N/A N/A
000488 N/A 1 N/A N/A N/A
000488 N/A 1 N/A N/A N/A
000488 N/A 1 N/A N/A N/A
000489 N/A 1 N/A N/A N/A
000489 N/A 1 N/A N/A N/A
000489 N/A 1 N/A N/A N/A
000489 N/A 1 N/A N/A N/A
000489 N/A 1 N/A N/A N/A
000202 N/A 1 N/A N/A N/A
000438 N/A 1 N/A N/A N/A
000411 N/A 1 N/A N/A N/A
000411 N/A 1 N/A N/A N/A
000411 N/A 1 N/A N/A N/A
000710 N/A 1 N/A N/A N/A
000710 N/A 1 N/A N/A N/A
000403 N/A 1 N/A N/A N/A
000508 N/A 1 N/A N/A N/A
000508 N/A 1 N/A N/A N/A
000508 N/A 1 N/A N/A N/A
000508 N/A 1 N/A N/A N/A
000508 N/A 1 N/A N/A N/A
000509 N/A 1 N/A N/A N/A
000509 N/A 1 N/A N/A N/A
000509 N/A 1 N/A N/A N/A
000509 N/A 1 N/A N/A N/A
000509 N/A 1 N/A N/A N/A
000510 N/A 1 N/A N/A N/A
000510 N/A 1 N/A N/A N/A
000510 N/A 1 N/A N/A N/A
000510 N/A 1 N/A N/A N/A
000525 N/A 1 N/A N/A N/A
000525 N/A 1 N/A N/A N/A
000525 N/A 1 N/A N/A N/A
000525 N/A 1 N/A N/A N/A
000525 N/A 1 N/A N/A N/A
000526 N/A 1 N/A N/A N/A
000526 N/A 1 N/A N/A N/A
000526 N/A 1 N/A N/A N/A
000526 N/A 1 N/A N/A N/A
000526 N/A 1 N/A N/A N/A
000527 N/A 1 N/A N/A N/A
000527 N/A 1 N/A N/A N/A
000527 N/A 1 N/A N/A N/A
000542 N/A 1 N/A N/A N/A
000542 N/A 1 N/A N/A N/A
000542 N/A 1 N/A N/A N/A
000542 N/A 1 N/A N/A N/A
000542 N/A 1 N/A N/A N/A
000543 N/A 1 N/A N/A N/A
000543 N/A 1 N/A N/A N/A
000543 N/A 1 N/A N/A N/A
000543 N/A 1 N/A N/A N/A
000543 N/A 1 N/A N/A N/A
000615 N/A 1 N/A N/A N/A
000615 N/A 1 N/A N/A N/A
000546 N/A 1 N/A N/A N/A
000546 N/A 1 N/A N/A N/A
000546 N/A 1 N/A N/A N/A
000546 N/A 1 N/A N/A N/A
000546 N/A 1 N/A N/A N/A
000547 N/A 1 N/A N/A N/A
000547 N/A 1 N/A N/A N/A
000547 N/A 1 N/A N/A N/A
000547 N/A 1 N/A N/A N/A
000547 N/A 1 N/A N/A N/A
000547 N/A 1 N/A N/A N/A
000712 N/A 1 N/A N/A N/A
000712 N/A 1 N/A N/A N/A
000712 N/A 1 N/A N/A N/A
000712 N/A 1 N/A N/A N/A
000712 N/A 1 N/A N/A N/A
000570 N/A 1 N/A N/A N/A
000570 N/A 1 N/A N/A N/A
000570 N/A 1 N/A N/A N/A
000570 N/A 1 N/A N/A N/A
000570 N/A 1 N/A N/A N/A
000571 N/A 1 N/A N/A N/A
000571 N/A 1 N/A N/A N/A
000571 N/A 1 N/A N/A N/A
000571 N/A 1 N/A N/A N/A
000571 N/A 1 N/A N/A N/A
000572 N/A 1 N/A N/A N/A
000572 N/A 1 N/A N/A N/A
000572 N/A 1 N/A N/A N/A
000572 N/A 1 N/A N/A N/A
000572 N/A 1 N/A N/A N/A
000572 N/A 1 N/A N/A N/A
000573 N/A 1 N/A N/A N/A
000573 N/A 1 N/A N/A N/A
000573 N/A 1 N/A N/A N/A
000573 N/A 1 N/A N/A N/A
000573 N/A 1 N/A N/A N/A
000917 N/A 1 N/A N/A N/A
000917 N/A 1 N/A N/A N/A
000917 N/A 1 N/A N/A N/A
000917 N/A 1 N/A N/A N/A
000917 N/A 1 N/A N/A N/A
000591 N/A 1 N/A N/A N/A
000591 N/A 1 N/A N/A N/A
000591 N/A 1 N/A N/A N/A
000591 N/A 1 N/A N/A N/A
000591 N/A 1 N/A N/A N/A
000592 N/A 1 N/A N/A N/A
000592 N/A 1 N/A N/A N/A
000592 N/A 1 N/A N/A N/A
000592 N/A 1 N/A N/A N/A
000592 N/A 1 N/A N/A N/A
000593 N/A 1 N/A N/A N/A
000593 N/A 1 N/A N/A N/A
000593 N/A 1 N/A N/A N/A
000593 N/A 1 N/A N/A N/A
000593 N/A 1 N/A N/A N/A
000594 N/A 1 N/A N/A N/A
000594 N/A 1 N/A N/A N/A
000594 N/A 1 N/A N/A N/A
000594 N/A 1 N/A N/A N/A
000594 N/A 1 N/A N/A N/A
000615 N/A 1 N/A N/A N/A
000175 N/A 1 N/A N/A N/A
000175 N/A 1 N/A N/A N/A
000619 N/A 1 N/A N/A N/A
000619 N/A 1 N/A N/A N/A
000623 N/A 1 N/A N/A N/A
000623 N/A 1 N/A N/A N/A
000623 N/A 1 N/A N/A N/A
000623 N/A 1 N/A N/A N/A
000623 N/A 1 N/A N/A N/A
000624 N/A 1 N/A N/A N/A
000624 N/A 1 N/A N/A N/A
000624 N/A 1 N/A N/A N/A
000624 N/A 1 N/A N/A N/A
000624 N/A 1 N/A N/A N/A
000625 N/A 1 N/A N/A N/A
000638 N/A 1 N/A N/A N/A
000638 N/A 1 N/A N/A N/A
000638 N/A 1 N/A N/A N/A
000638 N/A 1 N/A N/A N/A
000638 N/A 1 N/A N/A N/A
000639 N/A 1 N/A N/A N/A
000639 N/A 1 N/A N/A N/A
000639 N/A 1 N/A N/A N/A
000639 N/A 1 N/A N/A N/A
000639 N/A 1 N/A N/A N/A
001081 N/A 1 N/A N/A N/A
000650 N/A 1 N/A N/A N/A
000650 N/A 1 N/A N/A N/A
000650 N/A 1 N/A N/A N/A
000650 N/A 1 N/A N/A N/A
000650 N/A 1 N/A N/A N/A
000651 N/A 1 N/A N/A N/A
000651 N/A 1 N/A N/A N/A
000651 N/A 1 N/A N/A N/A
000651 N/A 1 N/A N/A N/A
000651 N/A 1 N/A N/A N/A
000652 N/A 1 N/A N/A N/A
000652 N/A 2 N/A N/A N/A
000652 N/A 1 N/A N/A N/A
000652 N/A 1 N/A N/A N/A
000652 N/A 1 N/A N/A N/A
000945 N/A 1 N/A N/A N/A
000945 N/A 1 N/A N/A N/A
000668 N/A 1 N/A N/A N/A
000668 N/A 1 N/A N/A N/A
000668 N/A 1 N/A N/A N/A
000668 N/A 1 N/A N/A N/A
000668 N/A 1 N/A N/A N/A
000669 N/A 1 N/A N/A N/A
000669 N/A 1 N/A N/A N/A
000669 N/A 1 N/A N/A N/A
000669 N/A 1 N/A N/A N/A
000669 N/A 1 N/A N/A N/A
000670 N/A 1 N/A N/A N/A
000670 N/A 1 N/A N/A N/A
000670 N/A 1 N/A N/A N/A
000670 N/A 1 N/A N/A N/A
000670 N/A 1 N/A N/A N/A
000671 N/A 1 N/A N/A N/A
000671 N/A 1 N/A N/A N/A
000671 N/A 1 N/A N/A N/A
000671 N/A 1 N/A N/A N/A
000671 N/A 1 N/A N/A N/A
000672 N/A 1 N/A N/A N/A
000672 N/A 1 N/A N/A N/A
000672 N/A 1 N/A N/A N/A
000672 N/A 1 N/A N/A N/A
000672 N/A 1 N/A N/A N/A
000672 N/A N/A N/A N/A
000989 N/A 1 N/A N/A N/A
000989 N/A 1 N/A N/A N/A
000695 N/A 1 N/A N/A N/A
000695 N/A 1 N/A N/A N/A
000695 N/A 1 N/A N/A N/A
000695 N/A 1 N/A N/A N/A
000695 N/A 1 N/A N/A N/A
000696 N/A 1 N/A N/A N/A
000696 N/A 1 N/A N/A N/A
000696 N/A 1 N/A N/A N/A
000696 N/A 1 N/A N/A N/A
000696 N/A 1 N/A N/A N/A
000697 N/A 1 N/A N/A N/A
000697 N/A 1 N/A N/A N/A
000710 N/A 1 N/A N/A N/A
000697 N/A 1 N/A N/A N/A
000716 N/A 1 N/A N/A N/A
000716 N/A 1 N/A N/A N/A
000716 N/A 1 N/A N/A N/A
000716 N/A 1 N/A N/A N/A
000716 N/A 1 N/A N/A N/A
000717 N/A 1 N/A N/A N/A
000717 N/A 1 N/A N/A N/A
000717 N/A 1 N/A N/A N/A
000717 N/A 1 N/A N/A N/A
000717 N/A 1 N/A N/A N/A
000718 N/A 1 N/A N/A N/A
000718 N/A 1 N/A N/A N/A
000718 N/A 1 N/A N/A N/A
000718 N/A 1 N/A N/A N/A
000788 N/A 1 N/A N/A N/A
000788 N/A 1 N/A N/A N/A
000788 N/A 1 N/A N/A N/A
000788 N/A 1 N/A N/A N/A
000788 N/A 1 N/A N/A N/A
000788 N/A 1 N/A N/A N/A
000734 N/A 1 N/A N/A N/A
000734 N/A 1 N/A N/A N/A
000734 N/A 1 N/A N/A N/A
000734 N/A 1 N/A N/A N/A
000734 N/A 1 N/A N/A N/A
000735 N/A 1 N/A N/A N/A
000735 N/A 1 N/A N/A N/A
000735 N/A 1 N/A N/A N/A
000735 N/A 1 N/A N/A N/A
000735 N/A 1 N/A N/A N/A
000736 N/A 1 N/A N/A N/A
000736 N/A 1 N/A N/A N/A
000750 N/A 1 N/A N/A N/A
000750 N/A 1 N/A N/A N/A
000750 N/A 1 N/A N/A N/A
000750 N/A 1 N/A N/A N/A
000750 N/A 1 N/A N/A N/A
000750 N/A 1 N/A N/A N/A
000750 N/A 1 N/A N/A N/A
000751 N/A 1 N/A N/A N/A
000751 N/A 1 N/A N/A N/A
000751 N/A 1 N/A N/A N/A
000751 N/A 1 N/A N/A N/A
000751 N/A 1 N/A N/A N/A
000751 N/A 1 N/A N/A N/A
000752 N/A 1 N/A N/A N/A
000752 N/A 2 N/A N/A N/A
000752 N/A 1 N/A N/A N/A
000752 N/A 1 N/A N/A N/A
000752 N/A 1 N/A N/A N/A
000753 N/A 1 N/A N/A N/A
000753 N/A 1 N/A N/A N/A
000753 N/A 1 N/A N/A N/A
000753 N/A 1 N/A N/A N/A
000753 N/A 1 N/A N/A N/A
000753 N/A 1 N/A N/A N/A
000754 N/A 1 N/A N/A N/A
000754 N/A 1 N/A N/A N/A
000754 N/A 1 N/A N/A N/A
000754 N/A 1 N/A N/A N/A
000754 N/A 1 N/A N/A N/A
000781 N/A 1 N/A N/A N/A
000781 N/A 1 N/A N/A N/A
000781 N/A 1 N/A N/A N/A
000781 N/A 1 N/A N/A N/A
000781 N/A 1 N/A N/A N/A
000791 N/A 1 N/A N/A N/A
000791 N/A 1 N/A N/A N/A
000791 N/A 1 N/A N/A N/A
000791 N/A 1 N/A N/A N/A
000791 N/A 1 N/A N/A N/A
000792 N/A 1 N/A N/A N/A
000792 N/A 1 N/A N/A N/A
000792 N/A 1 N/A N/A N/A
000792 N/A 1 N/A N/A N/A
000792 N/A 1 N/A N/A N/A
000793 N/A 1 N/A N/A N/A
000793 N/A 1 N/A N/A N/A
000793 N/A 1 N/A N/A N/A
000808 N/A 1 N/A N/A N/A
000808 N/A 1 N/A N/A N/A
000808 N/A 1 N/A N/A N/A
000808 N/A 1 N/A N/A N/A
000808 N/A 1 N/A N/A N/A
000809 N/A 1 N/A N/A N/A
000809 N/A 1 N/A N/A N/A
000809 N/A 1 N/A N/A N/A
000809 N/A 1 N/A N/A N/A
000809 N/A 1 N/A N/A N/A
000820 N/A 1 N/A N/A N/A
000820 N/A 1 N/A N/A N/A
000820 N/A 1 N/A N/A N/A
000820 N/A 1 N/A N/A N/A
000820 N/A 1 N/A N/A N/A
000820 N/A 1 N/A N/A N/A
000976 N/A 1 N/A N/A N/A
000976 N/A 1 N/A N/A N/A
000976 N/A 1 N/A N/A N/A
000976 N/A 1 N/A N/A N/A
000826 N/A 1 N/A N/A N/A
000826 N/A 1 N/A N/A N/A
000826 N/A 1 N/A N/A N/A
000826 N/A 1 N/A N/A N/A
000826 N/A 1 N/A N/A N/A
000827 N/A 1 N/A N/A N/A
000827 N/A 1 N/A N/A N/A
000827 N/A 1 N/A N/A N/A
000827 N/A 1 N/A N/A N/A
000827 N/A 1 N/A N/A N/A
000828 N/A 1 N/A N/A N/A
000828 N/A 1 N/A N/A N/A
000828 N/A 1 N/A N/A N/A
000828 N/A 1 N/A N/A N/A
000828 N/A 1 N/A N/A N/A
000922 N/A 1 N/A N/A N/A
000922 N/A 1 N/A N/A N/A
000841 N/A 1 N/A N/A N/A
000841 N/A 1 N/A N/A N/A
000841 N/A 1 N/A N/A N/A
000841 N/A 1 N/A N/A N/A
000841 N/A 1 N/A N/A N/A
000842 N/A 1 N/A N/A N/A
N/A 1 N/A N/A N/A
000239 N/A 1 N/A N/A N/A
000477 N/A 1 N/A N/A N/A
000388 N/A 1 N/A N/A N/A
000127 N/A 1 N/A N/A N/A
N/A 1 N/A N/A N/A
000851 N/A 1 N/A N/A N/A
000861 N/A 1 N/A N/A N/A
000861 N/A 1 N/A N/A N/A
000861 N/A 1 N/A N/A N/A
000861 N/A 1 N/A N/A N/A
000861 N/A 1 N/A N/A N/A
000862 N/A 1 N/A N/A N/A
000862 N/A 1 N/A N/A N/A
000862 N/A 1 N/A N/A N/A
000862 N/A 1 N/A N/A N/A
000862 N/A 1 N/A N/A N/A
000877 N/A 1 N/A N/A N/A
000877 N/A 1 N/A N/A N/A
000877 N/A 1 N/A N/A N/A
000877 N/A 1 N/A N/A N/A
000877 N/A 1 N/A N/A N/A
000954 N/A 1 N/A N/A N/A
000885 N/A 1 N/A N/A N/A
000885 N/A 1 N/A N/A N/A
000885 N/A 1 N/A N/A N/A
000885 N/A 1 N/A N/A N/A
000885 N/A 1 N/A N/A N/A
000886 N/A 1 N/A N/A N/A
000886 N/A 1 N/A N/A N/A
000886 N/A 1 N/A N/A N/A
000886 N/A 1 N/A N/A N/A
000886 N/A 1 N/A N/A N/A
000887 N/A 1 N/A N/A N/A
000887 N/A 1 N/A N/A N/A
000887 N/A 1 N/A N/A N/A
000887 N/A 1 N/A N/A N/A
000887 N/A 1 N/A N/A N/A
000903 N/A 1 N/A N/A N/A
000903 N/A 1 N/A N/A N/A
000035 N/A 1 N/A N/A N/A
000910 N/A 1 N/A N/A N/A
000127 N/A 1 N/A N/A N/A
000925 N/A 1 N/A N/A N/A
000925 N/A 1 N/A N/A N/A
000925 N/A 1 N/A N/A N/A
000925 N/A 1 N/A N/A N/A
000925 N/A 1 N/A N/A N/A
000926 N/A 1 N/A N/A N/A
000926 N/A 1 N/A N/A N/A
000926 N/A 1 N/A N/A N/A
000926 N/A 1 N/A N/A N/A
000926 N/A 1 N/A N/A N/A
000957 N/A 1 N/A N/A N/A
000957 N/A 1 N/A N/A N/A
000957 N/A 1 N/A N/A N/A
000957 N/A 1 N/A N/A N/A
000957 N/A 1 N/A N/A N/A
000967 N/A 1 N/A N/A N/A
000907 N/A 1 N/A N/A N/A
000324 N/A 1 N/A N/A N/A
000910 N/A 1 N/A N/A N/A
000910 N/A 1 N/A N/A N/A
000910 N/A 1 N/A N/A N/A
000943 N/A 1 N/A N/A N/A
000967 N/A 1 N/A N/A N/A
000967 N/A 1 N/A N/A N/A
000967 N/A 1 N/A N/A N/A
000967 N/A 1 N/A N/A N/A
000438 N/A 1 N/A N/A N/A
000910 N/A 1 N/A N/A N/A
001118 N/A 1 N/A N/A N/A
001118 N/A 1 N/A N/A N/A
001118 N/A 1 N/A N/A N/A
000903 N/A 1 N/A N/A N/A
000324 N/A 1 N/A N/A N/A
000408 N/A 1 N/A N/A N/A
000943 N/A 1 N/A N/A N/A
000903 N/A 1 N/A N/A N/A
000328 N/A 1 N/A N/A N/A
000324 N/A 1 N/A N/A N/A
000298 N/A 1 N/A N/A N/A
000328 N/A 1 N/A N/A N/A
000477 N/A 1 N/A N/A N/A
000986 N/A 1 N/A N/A N/A
000945 N/A 1 N/A N/A N/A
000239 N/A 1 N/A N/A N/A
000994 N/A 1 N/A N/A N/A
000994 N/A 1 N/A N/A N/A
000999 N/A 1 N/A N/A N/A
000999 N/A 1 N/A N/A N/A
000999 N/A 1 N/A N/A N/A
000999 N/A 2 N/A N/A N/A
000999 N/A 1 N/A N/A N/A
001005 N/A 1 N/A N/A N/A
001005 N/A 1 N/A N/A N/A
001005 N/A 1 N/A N/A N/A
001005 N/A 1 N/A N/A N/A
001005 N/A 1 N/A N/A N/A
000615 N/A 1 N/A N/A N/A
001017 N/A 1 N/A N/A N/A
001017 N/A 1 N/A N/A N/A
001017 N/A 1 N/A N/A N/A
001017 N/A 1 N/A N/A N/A
001017 N/A 1 N/A N/A N/A
001017 N/A 1 N/A N/A N/A
001024 N/A 1 N/A N/A N/A
001024 N/A 1 N/A N/A N/A
001024 N/A 1 N/A N/A N/A
001024 N/A 1 N/A N/A N/A
001024 N/A 1 N/A N/A N/A
001030 N/A 1 N/A N/A N/A
001030 N/A 1 N/A N/A N/A
000903 N/A 1 N/A N/A N/A
000356 N/A 1 N/A N/A N/A
001035 N/A 1 N/A N/A N/A
001035 N/A 1 N/A N/A N/A
001035 N/A 1 N/A N/A N/A
001035 N/A 1 N/A N/A N/A
001035 N/A 1 N/A N/A N/A
001041 N/A 1 N/A N/A N/A
001041 N/A 1 N/A N/A N/A
001041 N/A 1 N/A N/A N/A
001041 N/A 1 N/A N/A N/A
001041 N/A 1 N/A N/A N/A
001041 N/A 1 N/A N/A N/A
001077 N/A 1 N/A N/A N/A
001077 N/A 1 N/A N/A N/A
001077 N/A 1 N/A N/A N/A
001077 N/A 1 N/A N/A N/A
001077 N/A 1 N/A N/A N/A
001115 N/A 1 N/A N/A N/A
001050 N/A 1 N/A N/A N/A
001050 N/A 1 N/A N/A N/A
001050 N/A 1 N/A N/A N/A
001050 N/A 1 N/A N/A N/A
001050 N/A 1 N/A N/A N/A
001056 N/A 1 N/A N/A N/A
001056 N/A 1 N/A N/A N/A
001056 N/A 1 N/A N/A N/A
001056 N/A 2 N/A N/A N/A
001056 N/A 1 N/A N/A N/A
000020 N/A 1 N/A N/A N/A
000943 N/A 1 N/A N/A N/A
000373 N/A 1 N/A N/A N/A
000943 N/A 1 N/A N/A N/A
000943 N/A 1 N/A N/A N/A
001123 N/A 1 N/A N/A N/A
000005 N/A 1 N/A N/A N/A
000267 N/A 1 N/A N/A N/A
N/A 1 N/A N/A N/A
000510 N/A 1 N/A N/A N/A
000409 N/A 1 N/A N/A N/A
001084 N/A 1 N/A N/A N/A
001084 N/A 1 N/A N/A N/A
001084 N/A 1 N/A N/A N/A
001084 N/A 1 N/A N/A N/A
001084 N/A 1 N/A N/A N/A
001085 N/A 1 N/A N/A N/A
001085 N/A 1 N/A N/A N/A
001085 N/A 1 N/A N/A N/A
001085 N/A 1 N/A N/A N/A
001085 N/A 1 N/A N/A N/A
001112 N/A 1 N/A N/A N/A
001112 N/A 1 N/A N/A N/A
001101 N/A 1 N/A N/A N/A
001101 N/A 1 N/A N/A N/A
000035 N/A 1 N/A N/A N/A
000986 N/A 1 N/A N/A N/A
001101 N/A 1 N/A N/A N/A
000851 N/A 1 N/A N/A N/A
HUSCITIZENSHIPNUMBER HUSCITIZENSHIPNUMBERISSUEDDATE HUSCITIZENSHIPNOISSUEDDIST

131014/157 16/04/2065 Okhaldhunga District

62916/10803 5/10/2062 Okhaldhunga District


131016/156 16/09/2065 Okhaldhunga District
268/036/37 5/9/2036 Okhaldhunga District
131014/125 15/12/2064 Okhaldhunga District
5946/260 4/11/2040 Okhaldhunga District

195038/470 24/02/2070 Sarlahi District

60380/8258 27/01/2062 Okhaldhunga District

131013/213 17/03/2036 Okhaldhunga District

1745/1345 24/11/2038 Okhaldhunga District

1873/2250 15/12/2044 Okhaldhunga District


131014/499 2/11/2069 Okhaldhunga District
41349/34 12/12/2059 Okhaldhunga District
4078161 13/07/2008
131014/206 10/8/2066 Okhaldhunga District
2073/444 1/9/2048 Okhaldhunga District

131014/204 7/8/2066 Okhaldhunga District


42659/402 30/12/2057 Okhaldhunga District
2370/2397 5/2/2045 Okhaldhunga District
2272/615 18/12/2044 Okhaldhunga District
4256/381 2/12/2049 Okhaldhunga District
5331/94 2/11/2050 Okhaldhunga District
48328/13 20/04/2059 Okhaldhunga District
78 29/11/2046 Okhaldhunga District
392 19/09/2052 Okhaldhunga District
15456/360 19/04/2054 Okhaldhunga District
2048/628 18/12/2044 Okhaldhunga District

131010/56 18/09/2064 Okhaldhunga District

1428 2/9/2058 Okhaldhunga District


13684/687 1/3/2053 Okhaldhunga District
58008 12/7/2059 Udayapur District
2729/30 27/08/2029 Okhaldhunga District
30253/4744 24/12/2056 Okhaldhunga District
221 Khotang district
031/32/18 3/12/2031 Okhaldhunga District
70 11/12/2037 Kabhrepalanchowk Distric
1504 13/03/2046 Okhaldhunga District
131014/400 6/10/2068 Okhaldhunga District
790/22 13/07/2060 Solukhumbhu District

686 2/3/2053 Okhaldhunga District


1060/76892 9/1/2068 Kathmandu District
23295 2/12/2059 Gulmi District
131011/2087 5/1/2068 Okhaldhunga District

497/121 21/09/2045 Okhaldhunga District


44490/2468 11/5/2058 Okhaldhunga District
20532302 17/12/2044 Okhaldhunga District
52581/680 26/02/2060 Okhaldhunga District
1016206 15/05/2067 Okhaldhunga District
834/3291 18/09/2042 Okhaldhunga District
75 13/08/2055 Okhaldhunga District
3608/968 13/01/2045 Okhaldhunga District
4218/36 11/2/2041 Okhaldhunga District
48432/182 29/04/2059 Okhaldhunga District
131020/112 10/8/2067 Okhaldhunga District
48430/183 29/04/2059 Okhaldhunga District
702 12/12/2055 Okhaldhunga District
4/1414/28635/972 26/07/2056 Okhaldhunga District
3646/521 13/01/2045 Okhaldhunga District
41742/137 3/10/2057 Okhaldhunga District
48375/77 6/10/2059 Okhaldhunga District
42538/686 17/12/2057 Okhaldhunga District
42684/151 31/12/2057 Okhaldhunga District
4/1267/24131 12/12/2055 Okhaldhunga District
396/33 5/9/2045 Okhaldhunga District
754 20/11/2052 Okhaldhunga District
10/9/2058 Okhaldhunga District
387/258/1029 29/01/2046 Okhaldhunga District
2549/2191 Okhaldhunga District
131014/499 2/11/2069 Okhaldhunga District
131014/125 15/12/2064 Okhaldhunga District
5946/260 4/11/2040 Okhaldhunga District
131047/715 15/06/2070 Okhaldhunga District
4194/870 8/10/2043 Okhaldhunga District
3316 12/9/2043 Okhaldhunga District
13304 10/8/2053 Okhaldhunga District
65308/1388 25/06/2063 Okhaldhunga District

765 28/10/2037 Okhaldhunga District


133016/90 9/11/2063 Okhaldhunga District

46657/811 12/25/2058 Okhaldhunga District


05940/1491 15/02/2051 Okhaldhunga District

15059/52 25/12/2053 Okhaldhunga District


44825/17 10/6/2057 Okhaldhunga District
2967/94 8/1/2045 Okhaldhunga District
2154017 29/04/2004 Okhaldhunga District
1381/1167 6/9/2043 Okhaldhunga District

56026/2647 28/01/2061 Okhaldhunga District


46967/663 18/01/2059 Okhaldhunga District
0391/254 1/2/2045 Okhaldhunga District

15281/935 21/02/2054 Okhaldhunga District


54718/1085 2/6/2056 Okhaldhunga District
131023/125 15/10/2066 Okhaldhunga District
4424/1553 26/02/2050 Okhaldhunga District
121066/45 18/08/2064 Okhaldhunga District
53111/662 28/04/2060 Okhaldhunga District
501/3286 23/07/2042 Okhaldhunga District
2363/2466 24/10/2042 Okhaldhunga District

133023/35 11/1/2063 Okhaldhunga District


52438/439 15/03/2060 Okhaldhunga District
13-017202045 15/07/2072 Kabhrepalanchowk Distric
43198/112 30/02/2058 Okhaldhunga District
13-01-70-00537 13/11/2070 Okhaldhunga District
1374/2348 12/8/2046 Okhaldhunga District
44472/740 10/5/2058 Okhaldhunga District

11182 29/06/2041 Okhaldhunga District


2813/3148 29/03/2039 Okhaldhunga District
3138 18/11/2046 Okhaldhunga District
2554/1440 Okhaldhunga District
1057/6305 12/11/2044 Okhaldhunga District

50960/833 13/11/2053 Okhaldhunga District


619 28/02/2048 Okhaldhunga District
65749/15218 16/07/2063 Okhaldhunga District
361/1375 24/05/2042 Okhaldhunga District
2252/369 27/02/2043 Okhaldhunga District
135 17/02/2042 Okhaldhunga District
4/1459 28/09/2056 Okhaldhunga District

272/31/32 31/12/2031 Okhaldhunga District


131014/202 17/08/2065 Okhaldhunga District
55687/97 30/12/2060 Okhaldhunga District
731 25/01/2052 Okhaldhunga District
57263/1774 18/06/2061 Okhaldhunga District
729 22/03/2054 Okhaldhunga District

730 23/03/2054 Okhaldhunga District


5700 9/1/2042 Okhaldhunga District
2364/720 25/03/2048 Okhaldhunga District
131014/31 16/01/2064 Okhaldhunga District
131014/34 20/01/2064 Okhaldhunga District

56837/100 19/04/2061 Okhaldhunga District


131011/15 31/01/2064 Okhaldhunga District
131014/193 19/04/2067 Okhaldhunga District
43033/2047 7/2/2058 Okhaldhunga District
50222/675 19/09/2059 Okhaldhunga District
Okhaldhunga District
5144/669 9/9/2050 Okhaldhunga District

15861/1776 29/01/2051 Okhaldhunga District


567/2833 20/01/2046 Okhaldhunga District
44432/4833 7/5/2058 Okhaldhunga District
2384/1707 Okhaldhunga District
2535/218/027/38 2/11/2036 Okhaldhunga District
131011/17 21/02/2064 Okhaldhunga District
56837/100 19/04/2061 Okhaldhunga District
1381/1167 6/9/2043 Okhaldhunga District
671/517/036/37 26/11/2036 Okhaldhunga District
4033 13/01/2041 Okhaldhunga District
2/335 9/9/2052 Okhaldhunga District
133037/8 9/10/2063 Okhaldhunga District
17732 10/7/2043 Okhaldhunga District
2/978/28367 14/03/2056 Okhaldhunga District
48621/632 15/05/2059 Okhaldhunga District
187/6026 27/05/2043 Okhaldhunga District
469 25/10/2035 Okhaldhunga District
133007/33 10/10/2063 Okhaldhunga District
3064/755 8/12/2040 Okhaldhunga District

525/1637 20/10/2044 Okhaldhunga District


2033/953 28/01/2045 Okhaldhunga District
3/1550 Okhaldhunga District
44787/431 4/6/2058 Okhaldhunga District
Okhaldhunga District
1798 5/10/2055 Okhaldhunga District
518/193 20/01/2046 Okhaldhunga District
1796 29/01/2051 Okhaldhunga District
57047/1551 11/5/2061 Okhaldhunga District
52120/2404 21/01/2060 Okhaldhunga District
29804/1799 10/11/2056 Okhaldhunga District

3554/3162 12/1/2045 Okhaldhunga District


3539/213 12/1/2045 Okhaldhunga District
255/710 24/03/2049 Okhaldhunga District
353/990 12/1/2045 Okhaldhunga District
48324/555 Okhaldhunga District

131016/405 3/4/2068 Okhaldhunga District


131016/463 27/07/2026 Okhaldhunga District
42648/869 29/12/2056 Okhaldhunga District
50283/301 23/09/2059 Okhaldhunga District
131016/404 23/07/2071 Okhaldhunga District
133022/17 13/11/2063 Okhaldhunga District
1104 2/3/2053 Okhaldhunga District
4153/842 31/02/2067 Okhaldhunga District
24315/3464 11/8/2048 Okhaldhunga District
6953/1103 5/12/2051 Okhaldhunga District
2054/300 8/11/2042 Okhaldhunga District
29719/261. 28/10/2056 Okhaldhunga District
1042/4006 Okhaldhunga District
114 10/12/2037 Okhaldhunga District
5106/3094 25/09/2043 Okhaldhunga District
3056/3023 22/02/2043 Okhaldhunga District
4018/1084 19/01/2045 Okhaldhunga District
219 4/9/2034 Okhaldhunga District
237/475 16/01/2046 Okhaldhunga District
55523/757 20/12/2060 Okhaldhunga District
65913/15385 22/07/2063 Okhaldhunga District
1648 31/04/2042 Okhaldhunga District
6589/431 9/8/2051 Okhaldhunga District
2544/494 8/7/2048 Okhaldhunga District
490/813 7/2/2058 Okhaldhunga District
4393 15/08/2017 Okhaldhunga District
3188/98 7/4/2061

47343/2550 19/02/2059 Okhaldhunga District


4028/1348 8/10/2049 Okhaldhunga District
1047/222 27/05/2067 Okhaldhunga District
56973/905 32/04/2061 Okhaldhunga District
62317/9901 1/8/2062 Okhaldhunga District
2120/2313 17/12/2044 Okhaldhunga District
133045/014 18/11/2063 Okhaldhunga District
44917/2470 23/06/2058 Okhaldhunga District
131040/90 2/2/2065 Okhaldhunga District
2210/2343 18/12/2045 Okhaldhunga District

790/22 13/07/2060 Solukhumbhu District

59984/7866 18/12/2061 Okhaldhunga District


51912/210 17/01/2060 Okhaldhunga District
8839/105 2/7/2052 Okhaldhunga District
131054/405 1/9/2072 Okhaldhunga District

Okhaldhunga District
88 3/11/2043 Okhaldhunga District
26110/208 15/08/2056 Okhaldhunga District
313 16/11/2063 Okhaldhunga District
724/174 15/11/2044 Okhaldhunga District
3297/331 15/03/2046 Okhaldhunga District
13732/61 9/10/2053 Okhaldhunga District
131006/38 17/06/2064 Okhaldhunga District
Okhaldhunga District
1136 28/09/2053 Okhaldhunga District
28275/1269 13/05/2056 Okhaldhunga District
15/20/2038 21/04/2058 Okhaldhunga District
3/1110/15741/1392 29/05/2054 Okhaldhunga District
57038/3094 10/5/2061 Okhaldhunga District
12054/1456 18/05/2053 Okhaldhunga District
2790/1315 7/9/2048 Okhaldhunga District
1165/273 29/01/2046 Okhaldhunga District
1338/1450 3/7/2046 Okhaldhunga District
48903/1259 7/6/2059 Okhaldhunga District
1268 22/11/2046 Okhaldhunga District
700 13/07/2044 Okhaldhunga District
133019/133 28/10/2063 Okhaldhunga District
42543/207 21/03/2062 Okhaldhunga District
13-01-72-02934 11/9/2072 Okhaldhunga District
41948/2310 20/10/2057 Okhaldhunga District
131019/220 15/01/2070 Okhaldhunga District
52424/227 15/02/2060 Okhaldhunga District
157/912 15/12/2044 Okhaldhunga District
197/227 4/2/2046 Okhaldhunga District
10475 24/05/2042 Okhaldhunga District
180/2143 20/12/2044 Okhaldhunga District
133019/178 1/3/2070 Okhaldhunga District

935 6/10/2052 Okhaldhunga District


131056/25 7/5/2064 Okhaldhunga District
13747/1231 10/10/2053 Okhaldhunga District
60246/8130 Okhaldhunga District
937 30/12/2052 Okhaldhunga District
131056/84 28/04/2065 Okhaldhunga District
131056/174 Okhaldhunga District
1308/1226 30/06/2044 Okhaldhunga District
1238/239 8/4/2041 Okhaldhunga District
186/1443 22/10/2044 Okhaldhunga District
60702/8582 15/02/2062 Okhaldhunga District

66/2542 7/2/2042 Okhaldhunga District


20/6662 2/2/2030 Okhaldhunga District
773 15/10/2038 Okhaldhunga District
229 Okhaldhunga District
2187/75 25/02/2046 Okhaldhunga District
3168/458 30/02/2071 Okhaldhunga District
52345/232 Okhaldhunga District
3170/484 8/1/2045 Okhaldhunga District
736 26/05/2043 Okhaldhunga District

2420/2552 23/10/2042 Okhaldhunga District


52345/232 11/2/2060 Okhaldhunga District
3165/226 8/1/2045 Okhaldhunga District
23056/181 26/11/2055 Okhaldhunga District
1338/1450 3/7/2046 Okhaldhunga District
48903/1259 7/6/2059 Okhaldhunga District
61509/9378 20/04/2062 Okhaldhunga District
2168/54 25/02/2046 Okhaldhunga District
71 31/04/2055 Okhaldhunga District

3150/168 8/1/2045 Okhaldhunga District


60142/8029 11/1/2062 Okhaldhunga District

1636/3395 16/10/2040 Okhaldhunga District


47529/569 29/02/2059 Okhaldhunga District
3005/182 11/11/2048 Okhaldhunga District
1920/191 16/02/2046 Okhaldhunga District
49114/4912 6/7/2059 Okhaldhunga District

64611/12728 29/03/2063 Okhaldhunga District


Okhaldhunga District
212/4032 29/10/2041 Okhaldhunga District
59655/7540 16/12/2031 Okhaldhunga District
6127/371 27/04/2051 Okhaldhunga District
754/13975/933 5/12/2057 Okhaldhunga District
Okhaldhunga District
78134 17/04/2055 Okhaldhunga District
2637/6393 17/01/2045 Okhaldhunga District

2825 12/9/2059 Okhaldhunga District


51879/145 16/01/2060 Okhaldhunga District
1639/339 26/12/2059 Okhaldhunga District
2590/304 16/02/2045 Okhaldhunga District
79846 10/11/2055 Okhaldhunga District
30280/2271 28/12/2056 Okhaldhunga District

5982/183 22/02/2051 Okhaldhunga District


42248/269 18/11/2057 Okhaldhunga District
63761/11909 20/01/2063 Okhaldhunga District
52666/323 2/3/2060 Okhaldhunga District
131051/311 10/2/2069 Okhaldhunga District
131051/119 18/04/2066 Okhaldhunga District
52797/1265 16/03/2060 Okhaldhunga District
141033/87883 20/10/2064 Okhaldhunga District

131050/113 12/1/2067 Okhaldhunga District


7643/113 22/02/2052 Okhaldhunga District
133051/137 27/10/2063 Okhaldhunga District
917/1395 3/9/2040 Okhaldhunga District
6541822 Okhaldhunga District
10/465/8816/2728 11/4/2072 Okhaldhunga District
8 15/02/2062 Okhaldhunga District
280/373 10/12/2042 Okhaldhunga District
131047/224 Okhaldhunga District
49599/202 9/8/2049 Okhaldhunga District
781/2385 32/03/2037 Okhaldhunga District
178/11 29/01/2046 Okhaldhunga District
98/329 3/5/2039 Okhaldhunga District
40692/66 26/05/2057 Okhaldhunga District
13-01-72-01452 32/04/2072 Okhaldhunga District
4204/401 6/9/2040 Okhaldhunga District
13-01-70-00539 12/11/2070 Okhaldhunga District
71/376 21/11/2044 Okhaldhunga District
41019/338 20/07/2057 Okhaldhunga District
119/305 15/02/2045 Okhaldhunga District

47644/2888 13/03/2059 Okhaldhunga District


29197/307 28/08/2056 Okhaldhunga District
36/1395 20/11/2044 Okhaldhunga District
131047/224 20/12/2070 Okhaldhunga District
2335/1101 31/02/2046 Okhaldhunga District
236 7/4/2054 Okhaldhunga District
28591/1050 18/07/2059 Okhaldhunga District
346 11/8/2041 Okhaldhunga District
253/1467 22/08/2045 Okhaldhunga District
2236/945 5/1/2048 Okhaldhunga District
216/1103 16/11/2044 Okhaldhunga District
55832/903 14/01/2061 Okhaldhunga District
58190/6663 13/09/2061 Okhaldhunga District
131050/63 5/2/2065 Okhaldhunga District
133053/41 10/10/2060 Okhaldhunga District
1050/149 6/5/2067 Okhaldhunga District

60533/8413 2/2/2062 Okhaldhunga District


76080176 8/12/2034 Okhaldhunga District
3050/344 7/2/2070 Okhaldhunga District
1050/233 16/11/2067 Okhaldhunga District
131050/185 4/8/2066 Okhaldhunga District
Okhaldhunga District
1604 17/05/2043 Okhaldhunga District
907 3/12/2037 Okhaldhunga District
131011/15 31/01/2064 Okhaldhunga District
10/465/8816/2728 11/4/2072 Okhaldhunga District
5982/183 22/02/2051 Okhaldhunga District
42248/269 18/11/2057 Okhaldhunga District
63761/11909 20/01/2063 Okhaldhunga District
1268 22/11/2046 Okhaldhunga District
110/51 18/11/2044 Okhaldhunga District
504 29/07/2063 Okhaldhunga District
697 4/8/2052 Okhaldhunga District
131050/30 16/07/2064 Okhaldhunga District
15057/902 21/12/2053 Okhaldhunga District
46915/1745 15/01/2059 Okhaldhunga District
131050/114 13/01/2066 Okhaldhunga District
131050/342 17/01/2069 Okhaldhunga District
56782/3074 12/4/2061 Okhaldhunga District
708/1597 26/03/2043 Okhaldhunga District
65827/15300 20/07/2063 Okhaldhunga District
131050/136 14/03/2077 Okhaldhunga District
204/901 15/11/2044 Okhaldhunga District

131016/531 11/9/2069 Okhaldhunga District


74 11/8/2055 Okhaldhunga District
424 8/5/2054 Okhaldhunga District
131016/77 10/9/2064 Okhaldhunga District
50156/97 14/09/2059 Okhaldhunga District
1816/78 10/9/2064 Okhaldhunga District
3027/34 15/10/2072 Okhaldhunga District
50255/98 14/09/2059 Okhaldhunga District

407 22/09/2055 Okhaldhunga District


516/3288 26/07/2042 Okhaldhunga District
58901/6869 10/10/2061 Okhaldhunga District
403 5/5/2054 Okhaldhunga District

1884/1116 15/10/2044 Okhaldhunga District

1105 8/1/2055 Okhaldhunga District


53340/1080 17/09/2072 Okhaldhunga District
824/1086 9/11/2045 Okhaldhunga District
Okhaldhunga District

4/1724/305066/2300 2/7/2057 Okhaldhunga District


175/822 16/12/2044 Okhaldhunga District
131018/419 25/05/2069 Okhaldhunga District
46956/23 18/01/2059 Okhaldhunga District
459/714 26/01/2037 Okhaldhunga District
1693 7/10/2046 Okhaldhunga District
469 4/12/2070 Okhaldhunga District
Okhaldhunga District
41217/1739 12/8/2057 Okhaldhunga District
54817/464 18/10/2060 Okhaldhunga District
1835/14 8/9/2043 Okhaldhunga District

133023/228 29/02/2070 Okhaldhunga District


131018/480 21/01/2070 Okhaldhunga District

101/468 8/12/2044 Okhaldhunga District


57999/167 27/08/2061 Okhaldhunga District

42/221 19/11/2044 Okhaldhunga District


173 Okhaldhunga District
1134/260 18/09/2040 Okhaldhunga District
179 28/04/2054 Okhaldhunga District
692055/7/13 Okhaldhunga District
131049/385 5/6/2068 Okhaldhunga District
4449/73 18/02/2050 Okhaldhunga District
Okhaldhunga District
5686/189 22/04/2061 Okhaldhunga District
2671/62122 2/3/2046 Okhaldhunga District
50858/164 15/10/2059 Okhaldhunga District
55/213 Okhaldhunga District
84/2003 28/01/2063 Okhaldhunga District

131049/492 12/12/2069 Okhaldhunga District


56212/3072 12/2/2061 Okhaldhunga District
2970/119 18/10/2056 Okhaldhunga District
3912/131 22/01/2041 Okhaldhunga District
101049/126 8/4/2066 Okhaldhunga District
65565/15039 31/06/2063 Okhaldhunga District
44428/173 5/5/2057 Okhaldhunga District
133049/054/063/10/29 Okhaldhunga District

252 16/07/2053 Okhaldhunga District


1067 29/05/2038 Okhaldhunga District
239 28/02/2053 Okhaldhunga District
11805459 19/11/2054 Okhaldhunga District
1805/1327 8/9/2043 Okhaldhunga District
274/238 8/12/2042 Okhaldhunga District
123/3119 29/12/2039 Okhaldhunga District
81/6652 1/2/2040 Okhaldhunga District
174 6/4/2056 Okhaldhunga District

21231/1002 19/10/2055 Okhaldhunga District


2164/1495 10/11/2040 Okhaldhunga District
1061 3/11/2022 Okhaldhunga District
6778/85 3/11/2051 Okhaldhunga District
1094/994 5/5/2044 Okhaldhunga District
49315/298 25/07/2059 Okhaldhunga District
1085/747 17/09/2040 Okhaldhunga District
1523/1057 8/9/2063 Okhaldhunga District
131018/197 28/08/2066 Okhaldhunga District
1511/1297 8/9/2043 Okhaldhunga District
4/1724/305066/2300 2/7/2057 Okhaldhunga District

51025/29 19/11/2059 Okhaldhunga District


8228 21/07/2069 Bhojpur District
133018/375 22/12/2068 Okhaldhunga District
6689/1073 27/08/2051 Okhaldhunga District
1114/6582 29/01/2040 Okhaldhunga District
62063/6622 8/7/2062 Okhaldhunga District
133018/59 24/10/2063 Okhaldhunga District
5/419/13614/817 12/9/2053 Okhaldhunga District
61989/9568 6/7/2062 Okhaldhunga District
131019/39 Solukhumbhu District

60247/8129 16/01/2062 Okhaldhunga District


6 5/5/2054 Okhaldhunga District
5600/3 30/11/2039 Okhaldhunga District
1641/300 7/6/2040 Okhaldhunga District
166/3 13/07/2071 Okhaldhunga District
61630/9498 22/05/2062 Okhaldhunga District
40563/15 17/05/2057 Okhaldhunga District
131056/451 16/06/2070 Okhaldhunga District
43086/1147 10/2/2058 Okhaldhunga District

60783/8661 19/04/2056 Okhaldhunga District


133049/186 1/11/2063 Okhaldhunga District
61122/9002 9/3/2062 Okhaldhunga District
279 18/01/2063 Okhaldhunga District
353 11/4/2049 Okhaldhunga District
2684/415 2/3/2046 Okhaldhunga District
131049/15 6/8/2064 Okhaldhunga District
354 14/10/2043 Okhaldhunga District
565/302 3/12/2044 Okhaldhunga District
80/485 18/11/2044 Okhaldhunga District

131049/154 7/8/2066 Okhaldhunga District


13/01/71/00113 8/1/2071 Okhaldhunga District
29994/2778 7/12/2056 Okhaldhunga District
305112/424 6/7/2057 Okhaldhunga District
1355/2318 31/02/2042 Okhaldhunga District
50063/2968 9/9/2059 Okhaldhunga District
484 21/10/2053 Okhaldhunga District
51776/3001 5/1/2060 Okhaldhunga District
27436/5948 15/07/2061 Okhaldhunga District
46180/510 6/11/2058 Okhaldhunga District
60780/8658 19/02/2062 Okhaldhunga District
65657/1513 13/07/2063 Okhaldhunga District
51777/3980 5/1/2060 Okhaldhunga District

359/445 11/12/2044 Okhaldhunga District


17/464 25/09/2046 Okhaldhunga District
47183/449 5/2/2059 Okhaldhunga District
295/404 11/12/2044 Okhaldhunga District
510/452 20/10/2043 Okhaldhunga District
133049/465 Okhaldhunga District
709/229 12/7/2037 Okhaldhunga District
51440/2989 20/12/2059 Okhaldhunga District
338 21/07/2053 Okhaldhunga District
647/456 11/2/2045 Okhaldhunga District

518/497 13/12/2044 Okhaldhunga District


2706/10292 12/9/2062 Okhaldhunga District
133049/315 3/11/2063 Okhaldhunga District
50063/408 9/9/2059 Okhaldhunga District
131049/137 7/5/2066 Okhaldhunga District
131049/448 29/03/2069 Okhaldhunga District

1000 3/2/2070 Okhaldhunga District


131053/389 15/12/2069 Okhaldhunga District
558 4/2/2055 Okhaldhunga District
11147/621 30/12/2052 Okhaldhunga District
5953/732 4/11/2043 Okhaldhunga District

29713/1537 26/10/2057 Okhaldhunga District


58328/6701 18/09/2061 Okhaldhunga District
5955/812 4/11/2043 Okhaldhunga District
035/36/27 22/04/2035 Okhaldhunga District
4988/512 Okhaldhunga District
131053/222 10/2/2068 Okhaldhunga District

86/1394 21/04/2042 Okhaldhunga District


2478 Okhaldhunga District
2992/1543 16/01/2043 Okhaldhunga District
966/495 5/9/2040 Okhaldhunga District
483 3/9/2052 Okhaldhunga District

2/5/2037 Okhaldhunga District

46214/2000 9/11/2059 Okhaldhunga District


Okhaldhunga District
6477/566 7/7/2059 Okhaldhunga District
876 27/04/2055 Okhaldhunga District
29113/383 15/08/2056 Okhaldhunga District
48160/398 32/03/2049 Okhaldhunga District
366 10/4/2072 Okhaldhunga District
158/341 15/02/2045 Okhaldhunga District
679 12/10/2054 Okhaldhunga District
54860/2609 23/10/2060 Okhaldhunga District
346/2344 2/6/2044 Okhaldhunga District
302/2323 4/12/2044 Okhaldhunga District
131047/706 2/5/2070 Okhaldhunga District
133049/224 11/2/2070 Okhaldhunga District
619/590 12/12/2044 Okhaldhunga District
543 28/05/2053 Okhaldhunga District
12/12/2044 Okhaldhunga District
573 20/06/2053 Okhaldhunga District
40300/628 22/04/2056 Okhaldhunga District
663/817 17/12/2036 Okhaldhunga District
133049/431 10/2/2070 Okhaldhunga District
159/557 19/11/2064 Okhaldhunga District
2725/627 2/3/2046 Okhaldhunga District

3444/624 2/6/2049 Okhaldhunga District


1/2725/283 25/03/2046 Okhaldhunga District

205 5/8/2041 Okhaldhunga District


108/2119 19/12/2044 Okhaldhunga District
50458/405 6/10/2059 Okhaldhunga District

30446/1217 18/01/2057 Okhaldhunga District


155/2129 19/12/2044 Okhaldhunga District
41413/404 5/9/2057 Okhaldhunga District
11082/396 16/02/2056 Okhaldhunga District
65561/15034 31/06/2063 Okhaldhunga District
131020/32 23/09/2064 Okhaldhunga District
4047/410 18/10/2049 Okhaldhunga District
56688/318 5/4/2061 Okhaldhunga District

133020/60 1/11/2063 Okhaldhunga District


19/230 10/4/2072 Okhaldhunga District
49753/2367 24/09/2071 Okhaldhunga District
61629/9497 22/05/2062 Okhaldhunga District
131020/195 16/02/2068 Okhaldhunga District
65693/15167 14/07/2063 Okhaldhunga District
5568/2012 14/11/2042 Okhaldhunga District
59913/7801 29/12/2061 Okhaldhunga District
131020/383 28/01/2069 Okhaldhunga District
131029/414 3/12/2068 Okhaldhunga District
66725/17033 24/11/2063 Okhaldhunga District
1769/408 10/11/2044 Okhaldhunga District
133020/314 3/11/2063 Okhaldhunga District
499147/186 1/9/2059 Okhaldhunga District
131020/7 30/01/2064 Okhaldhunga District
65645/15118 14/07/2063 Okhaldhunga District
131020/527 4/7/2070 Okhaldhunga District

1303/2009 18/10/2042 Okhaldhunga District


40718/1322 27/05/2057 Okhaldhunga District
131011/54 24/08/2064 Okhaldhunga District
1754 5/10/2055 Okhaldhunga District
998/6306 11/11/2044 Okhaldhunga District
1030/2114 12/11/2044 Okhaldhunga District
40467/4757 7/5/2057 Okhaldhunga District
44318/4819 25/04/2058 Okhaldhunga District
51653/2454 27/12/2059 Okhaldhunga District
920/2366 21/01/2046 Okhaldhunga District
1023/298 2/7/2069 Okhaldhunga District
1848/6327 12/11/2044 Okhaldhunga District
6654/1759 6/10/2051 Okhaldhunga District
2806/6450 24/02/2045 Okhaldhunga District
53798/2011 7/7/2060 Okhaldhunga District
1703 7/2/2053 Okhaldhunga District
1717 23/06/2053 Okhaldhunga District
49/1581 7/12/2044 Okhaldhunga District
196/197 24/11/2042 Okhaldhunga District

4/394/6698/996 27/08/2051 Okhaldhunga District


1018/469 25/12/2069 Okhaldhunga District
1581/12079 8/9/2043 Okhaldhunga District
596 16/08/2043 Okhaldhunga District

60579/8462 Okhaldhunga District


60742/6822 17/02/2069 Okhaldhunga District
131047/133 13/09/2065 Okhaldhunga District
131018/481 22/01/2070 Okhaldhunga District
6535/234 15/07/2051 Okhaldhunga District
1018/174 16/07/2067 Okhaldhunga District
415/1955 24/01/2045 Okhaldhunga District
133018/175 25/10/2063 Okhaldhunga District
15271/1385 30/01/2054 Okhaldhunga District

6250/3056 4/2/2052 Okhaldhunga District


1304/2028 18/10/2042 Okhaldhunga District

4201/175 29/01/2045 Okhaldhunga District


131024/29 11/8/2064 Okhaldhunga District

271 24/07/2043 Okhaldhunga District


31/01/2045 Okhaldhunga District
46528/154 12/12/2058 Okhaldhunga District

27350/3021 19/12/2042 Okhaldhunga District


1108 3/8/2039 Okhaldhunga District
176 17/08/2052 Okhaldhunga District
272 25/09/2046 Okhaldhunga District

131011/234 15/03/2066 Okhaldhunga District


647521281 15/04/2063 Okhaldhunga District

2148/2370 23/02/2046 Okhaldhunga District


30687/1720 12/2/2057 Okhaldhunga District
1437/26648 29/07/2056 Okhaldhunga District
6035/30 5/3/2051 Okhaldhunga District
525/1637 20/10/2044 Okhaldhunga District
131050/63 5/2/2065 Okhaldhunga District
61509/9378 20/04/2062 Okhaldhunga District

56212/3072 12/1/2061 Okhaldhunga District

605 3/2/2038 Okhaldhunga District


131020/124 13/05/2067 Okhaldhunga District
133020/166 2/11/2063 Okhaldhunga District
2134/627 14/10/2039 Okhaldhunga District
1007/296 27/08/2043 Okhaldhunga District
45477/614 24/08/2058 Okhaldhunga District
2235 22/12/2052 Okhaldhunga District
655 5/10/2046 Okhaldhunga District
142/196 19/12/2045 Okhaldhunga District
2011 20/05/2043 Okhaldhunga District

29/339 18/12/2044 Okhaldhunga District


369 10/11/2038 Okhaldhunga District
456/1651 15/11/2041 Okhaldhunga District
131020/459 28/08/2069 Okhaldhunga District
131020/352 18/09/2068 Okhaldhunga District

18602607 5/2/2062 Okhaldhunga District


448/253 10/1/2045 Okhaldhunga District

256/193 7/1/2045 Okhaldhunga District


53731/82 3/7/2060 Okhaldhunga District
13/01/71/01139 4/4/2071 Okhaldhunga District
1018 25/09/2041 Okhaldhunga District
45540/544 1/9/2058 Okhaldhunga District
61480/9350 24/04/2062 Okhaldhunga District
185 26/08/2048 Okhaldhunga District
54698/101 5/10/2060 Okhaldhunga District
6/746 13/03/2046 Okhaldhunga District
164 12/2/2043 Okhaldhunga District
285/18 16/10/2046 Okhaldhunga District
195038/470 24/02/2070 Sarlahi District

131010/56 18/09/2064 Okhaldhunga District


2168/54 25/02/2046 Okhaldhunga District
133023/35 11/1/2063 Okhaldhunga District
1760/1589 8/1/2071 Okhaldhunga District
10646/468 21/12/2045 Okhaldhunga District
589 13/04/2054 Okhaldhunga District
50291/419 24/09/2059 Okhaldhunga District
1860/505 10/9/2043 Okhaldhunga District
13/01/72/04048 30/12/2072 Okhaldhunga District
133020/233 2/11/2063 Okhaldhunga District
5/859 4/2/2046 Okhaldhunga District
131031/22 32/03/2064 Okhaldhunga District
2189 21/12/2044 Okhaldhunga District
131020/395 24/02/2069 Okhaldhunga District
130171/02710 19/08/2071 Okhaldhunga District
44013/440 1/3/2058 Okhaldhunga District
43/425 18/02/2045 Okhaldhunga District
133020/263 3/11/2063 Okhaldhunga District
131020/206 6/4/2067 Okhaldhunga District
4194/870 8/10/2043 Okhaldhunga District

71 31/04/2055 Okhaldhunga District

3150/168 8/1/2045 Okhaldhunga District


52438/439 15/03/2060 Okhaldhunga District
131071/271 23/03/2074 Okhaldhunga District
62451/10036 12/8/2062 Okhaldhunga District
131020/197 24/08/2071 Okhaldhunga District
62452/10037 12/8/2062 Okhaldhunga District
8 15/02/2062 Okhaldhunga District
60142/8029 11/1/2062 Okhaldhunga District

133020/173 2/11/2063 Okhaldhunga District

1060/76892 9/1/2068 Kathmandu District


59655/7540 16/12/2031 Okhaldhunga District
13-017202045 15/07/2072 Kabhrepalanchowk Distric

13732/61 9/10/2053 Okhaldhunga District


23295 2/12/2059 Gulmi District

Okhaldhunga District
133053/41 10/10/2060 Okhaldhunga District
131011/2087 5/1/2068 Okhaldhunga District
305112/424 6/7/2057 Okhaldhunga District
2033/953 28/01/2045 Okhaldhunga District

131011/198 6/1/2067 Okhaldhunga District


48917/4905 8/6/2059 Okhaldhunga District
131011/212 27/01/2066 Okhaldhunga District
62711/10298 12/9/2062 Okhaldhunga District
1204/1950 2/6/2044 Okhaldhunga District
6578/2446 19/09/2051 Okhaldhunga District
3377/3737 26/03/2040 Okhaldhunga District
175/822 16/12/2044 Okhaldhunga District

64788/12908 Okhaldhunga District


44700/1443 29/05/2058 Okhaldhunga District
689 Okhaldhunga District

42136/2567 8/11/2057 Okhaldhunga District


40701/1473 29/05/2058 Okhaldhunga District
42124/1468 8/11/2057 Okhaldhunga District
1838/1344 8/7/2047
1725/1469 29/10/2044 Okhaldhunga District
41609/1467 20/09/2057 Okhaldhunga District

133021/326 3/2/2070 Okhaldhunga District


57696/6208 6/8/2061 Okhaldhunga District

113 Okhaldhunga District

133021/13 Okhaldhunga District


133021/278 2/2/2070 Okhaldhunga District
5/288/7649/136 20/05/2052 Okhaldhunga District
313 27/12/2054 Okhaldhunga District
990 16/11/2046 Okhaldhunga District

193/780 5/2/2045 Okhaldhunga District

133020/207 2/11/2063 Okhaldhunga District


40641/243 21/05/2057 Okhaldhunga District
133020/280 3/11/2063 Okhaldhunga District
45482/2342 24/08/2058 Okhaldhunga District
54565/108 17/09/2060 Okhaldhunga District
13/01/72/01671 20/05/2072 Okhaldhunga District

35 4/10/2046 Okhaldhunga District

3288/153 28/05/2061 Okhaldhunga District


56522/713 13/03/2061 Okhaldhunga District
131014/171 15/03/2074 Okhaldhunga District
53 25/01/2049 Okhaldhunga District
3415/2430 28/05/2049 Okhaldhunga District
29/04/2057 Okhaldhunga District
3/1315/24658/887 32/02/2072 Okhaldhunga District
3422/150 31/04/2061 Okhaldhunga District
8712 29/07/2041 Okhaldhunga District
30486/335/044 20/01/2057 Okhaldhunga District
IsActive DropDate
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A