Sie sind auf Seite 1von 7

PROIE

CT
Instituția: LTPR ”M.Marinciuc”
Clasa: I ”A”
Învățător: Eșanu Nadejda
Data: 06.02.2015 DIDAC
Disciplina: Dirigenție
Subiectul: „Cum circulăm ?”
Tipul lectiei: Mixtă
TIC
Subcompetențe:
1.1 Să identifice marcajul rutier: ”Trecere pentru pietoni” – ”Zebra”;
1.2 Să conștientizeze necesitatea respectării regulilor de circulație pentru sănătatea și viața omului;

Obiective:
a) Cognitive:

OC 1- să identifice marcajul rutier: ”Trecere pentru pietoni” – ”Zebra”;;


OC 2- să descrie semnificaţia culorilor semaforului;
OC 3- să analizeze imaginile reprezentînd locul de joacă pentru copii (parcul), cît şi regulile care se aplică în acest sens;
OC 4- să determine greşelile referitoare la circulaţia pe drumurile publice;
OC 5- să prezinte cauzele şi efectele producerii unor accidente;
OC 6- să utilizeze termenii specifici educaţiei rutiere.

b) Afective:

OA1 - vor înţelege necesitatea respectării regulilor de circulaţie;

c) Psihomotorii:

OM1 -să coopereze pentru rezolvarea sarcinilor.


Resurse :
A. Metodologice :
a. Metode şi procedee : explicaţia, exerciţiul, conversaţia euristica, observatia, problematizarea, jocul didactic, instructajul
verbal, demonstratia, învățarea prin cooperare, brainstorming- ul, audiția, PPT.
b. Mijloace de învăţămînt : panou-semafor, plicuri cu ghicitori, panou, litere, imagini/jetoane reprezentînd semne şi
indicatoare de circulaţie, ilustraţii reprezentînd: locul de joacă al copiilor, folosirea mijloacelor de transport în comun,
circulaţia pe drumurile publice pe timp de zi şi pe timp de noapte, fise, povestiri cu tematica rutieră.
c. Moduri de realizare a activităţii : frontal, individual, pe grupe.

B . Bibliografice
* „Învăţăm să circulăm”, Marcela Peneş, Ed. Ana, 2000;
* ”Eu și strada”, I.Miron, D.State – Ed.Liceum, Chișinău, 2011

C .Temporale : 45 minute
DEMERSUL DIDACTIC

Momentele Ob. Activitatea învățătorului Activitatea Strategii didactice Evaluare


lectiei op. elevilor

MOMENT Învățătoarea pregătește materialul didactic și Își pregătesc rechizitele -conversatia; -aprecieri
ORGANIZA- asigură climatul necesar desfășurării lecției. necesare. -explicatia; verbale;
TORIC
-frontal;
1 min.
CAPTAREA Surpriza - ghicitori. -ascultă; -un panou semafor la -observarea
ATENTIEI Pe panoul-semafor se aşează fiecare culoare la -ghicesc; care se ataşează sistematica a 3-4
locul ei, după ce copiii ghicesc culoarea. culorile în funcţie de elevi;
4 min.
„Ce culoare îţi spune ghicitoare;
Stai şi nu pleca ! -frontal;
Încă nu e timpul -răspund la întrebări; -conversaţia; -orala;
Pentru a traversa ?” (…roşu) -explicaţia;
„Ce culoare îţi spune -exerciţiul;
Fii copile atent ? ” (…galben)
„Cine te îndeamnă
Hai la traversat ?” (…verde)
- „Am aşezat culorile în ordinea în care le-aţi ghicit.
Ce credeţi că am realizat ?” … un semafor -aprecieri
- „Ce este un semafor ?” …un dispozitiv de verbale;
semnalizare cu lumini
colorate: roşu, galben,
verde, pentru reglementa-
rea circulaţiei în oraşe.

VERIFICA- Verifică realizarea cantitativă și calitativă a temei -prezintă desenele și se -conversatia -observatia
REA TEMEI pentru acasă – de colorat un desen privind regulile de realizează o expozitie; euristica; sistematica a 3-4
PENTRU
ACASA
circulație pe drumurile publice. -problematizarea; elevi;
4 min. -calificative;
ANUNȚAREA Prezintă titlul lecției: ,,Cum circulăm?’’si obiectivele -ascultă atent; -explicația;
SUBIECTULUI operaționale.
LECTIEI ȘI A
OBIECTIVE-
LOR 1 min.
REACTUA- I. Ghici ghicitoarea ! (concurs)
LIZAREA Se împarte clasa în doua echipe: pietonii (fetele) și -ascultă;
CUNOȘTIN-
ȚELOR
șoferii (băieții) ecusoane. -ghicesc;
ANTERIOARE Cîte un reprezentant din fiecare echipă alege un
plic, învățătoarea citeşte ghicitoarea, iar echipa -jocul didactic;
7 min. ghiceşte.
Pe orice vreme e prezent -competiţia;
În intersecţie, atent -aplauze;
Traficul îl dirijează
Strada o supraveghează?! -plicuri cu ghicitori;
(Agentul de circulaţie)
Cu trei ochi… -munca în echipa;
Mari, sclipitori
Privește atent la pietoni, -explicaţia;
Îţi indică -conversaţia;
Fără grai
Cînd să treci
Şi cînd să stai?!
(Semaforul)
Dungi albe, orizontale
Aşezate la picioare
Te-ajută la traversare?!
(Trecerea de pietoni)
Pe jos cînd ai plecat la drum
Să ştii că pieton tu eşti
Şi reguli ai de respectat,
Nu-i bine ca să te grăbeşti.
Cine esti tu?!
(Pietonul)
Cînd mergeţi la scoală,
Tu, băiat şi tu, fetiţă,
Voi pe unde circulaţi
Viaţa să v-o apăraţi ?!
(Trotuar)
Haide, spune, drag copil,
Ştii tu oare care este
Partea din şosea pe care
Merg maşinile-n plimbare ?!
(Carosabil)
Se stabileşte echipa învingătoare.

II. Alfabetul circulației rutiere


Pe fiecare bancă se află cîte un jeton şi cîteva litere. -litere şi jetoane cu
Elevii lucrează în perechi, caută litera imagini pentru
corespunzătoare imaginii. La solicitarea invățătoarei fiecare pereche;
denumesc imaginea, o aşează la panou la litera
corespunzătoare: Panou cu litere:
A – agent de circulaţie, autostradă; A,B,C,E,G,K,P,R,S,
B – bornă kilometrică; -aşază jetoanele cu imagini T.
C – carosabil; la litera respectivă; -lucrul în perechi;
E – echipaj de poliţie; -conversaţia;
G – garaj; -explică înţelesul -exerciţiul;
K – kilometru; cuvântului şi realizează -explicaţia;
P – parcare, pieton, pasaj pietonal; asocierea cuvântului cu -problematizarea;
R – radar, rampă; litera;
S – semafor;
T – trafic rutier;
REALIZAREA PAUZA DINAMICĂ
SENSULUI

9 min. III. LUCRUL ÎN ATELIERE


Cei 32 de elevi vor fi împărţiţi în 7 grupe (aleg o -jocul didactic; -aprecieri
culoare dintr-un bol pentru a se forma cele 7 echipe). -concurs; verbale;
Invatatoarea explică sarcinile fiecărei grupe, care -instructajul verbal;
sunt diferite. Îndrumă şi verifică modul de -lucrul în grup; -observarea
desfăşurare, de colaborare în timpul lucrului. sistematica a 3-4
- analizează imaginea; elevi;
Echipa I . -găsesc greşelile şi le
Atelierul cercetătorilor corectează aşezînd
„Cum şi în ce mod traversăm strada ?” obiectele corect;
Se prezintă copiilor imaginea şi ei analizează, - motivează fiecare -învăţarea prin
discută cerinţele formulate și plasează obiectele acţiune pe care o cooperare;
necesare la locul lor. desfăşoară precizînd brainstorming;
regula corectă;
Echipa a II-a
Atelierul curioșilor - precizează tipurile de -explicaţia;
Determinarea corectă a mijloacelor de transport – transport și repartizează -exerciţiul;
„Aerian, acvatic și terestru” imaginile primite conform -demonstraţia;
criteriului dat; -problematizarea;
Elevii vor repartiza imaginile cu mijloacele de
transport conform criteriului propus.
- recunosc semnele şi
Echipa a III-a indicatoarele aşezîndu-le
Atelierul constructorilor la locul lor;
Restabiliți puzzlele dat. - precizeaza trecerile de
Circulaţia pe drumurile publice pietoni şi cum ajută fetiţa -învăţarea prin
Împreună analizează imaginea şi o restabilesc. din imagine să traverseze cooperare;
strada;
Echipa a IV- a -explicaţia;
Atelierul scriitorilor. -exerciţiul;
Completați enințurile cu cuvintele potrivite. - scriu regulile formulate; -problematizarea;
-textul lacunar;
Echipa a V-a
Atelierul pictorilor
Colorați semaforul folosind culorile respective. -învăţarea prin
cooperare;
Echipa a VI-a -explicaţia;
Atelierul matematicienilor -exerciţiul;
Alcătuiți o problemă despre pasageri și mijloacele de
transport care se va rezolva prin exercițiul dat: -învăţarea prin
10-6+3= cooperare;
Echipa a VII-a brainstorming;
Atelierul celor isteți
Priviți cu atenție la imaginea propusă și găsiți -explicaţia;
cel puțin 5 deosebiri. -demonstraţia;
-problematizarea;

OBTINEREA Invatatoarea îndrumă fiecare grupă să-şi prezinte -fiecare grupă prezintă -dezbaterea; -aprecieri
PERFORMAN- pe rînd, pe cîte un panou, sarcinile pe care le-au avut concluziile a ceea ce au -explicaţia; verbale;
TEI
de rezolvat. avut de rezolvat; -7 panouri; -puncte;
10 min. -cîntă; -problemati-zarea; -observarea
sistematica a
elevilor;
FIXAREA Vizionarea filmulețului animat ”Pățania unui băiat neascultător” - vizionarea; -aprecieri
CUNOSTIN- -problematizarea; verbale;
TELOR
-conversația euristică
5 min.
EVALUAREA Învățătoarea face aprecieri verbale și noteaza calificative, ierarhizeaza punctajul -explicatia; -aprecieri
3 min. obtinut de grupe si premiază cîștigătorii, oferindu-le elevilor diplome pe grupe si verbale;
ecusoane: ,,Cel mai bun pieton!’’. -calificative;
-diplome;
-ecusoane;
TRANSFERUL Jocul ”Razele soarelui” -explicatia;
CUNOSTIN- De scris pe fiecare rază a soarelui cîte o regulă învățată în timpul lecției, care arată -exercițiul;
TELOR
modalitățile de circulație corectă a drumurilor publice.
1 min.