Sie sind auf Seite 1von 1

ORARUL

desfășurării reuniunii metodice raionale cu învățătorii claselor primare,


perioada 18-19 august 2020

Învățământul primar
Data Orele de lucru Repere metodologice privind organizarea procesului educațional în
18-19.08.2020 învățământul primar în anul de studii 2020-2021
10.00-14.00
Aspecte specifice privind organizarea procesului educațional în anul
de studii 2020-2021, în contextul pandemiei COVID-19
Aspecte metodologice privind organizarea procesului educațional în
anul de studii 2020-2021 la disciplina Limba și literatura română,
matematica, stiinte, educatia muzicală, educatie fizică, etc.

Aspecte metodologice privind organizarea activității educative și


extrașcolare în anul de studii 2020-2021

Aspecte metodologice privind organizarea procesului educațional în


anul de studii 2020-2021 la disciplina Русский язык и литература
Raportul de activitate pentru anul de studii 2019-2020
Planul de activitate pentru anul de studii 2020-2021
Diverse

Moderator- Viorica Lisnic, specialist principal,metodist Directia Educatie Drochia