Sie sind auf Seite 1von 56

Cuflg,efo~1?' dl!!o :,(.

1

3n 1 _'f_o:el t:' e'leel _·1#.-1

I en. al S

'leiee' 'DeeRn 1 Deinen SI dleo

, einen 3 dufmiege'6iefe 1

(fine ~lufrdiitnn sfdjrift fUt loUeH

mUn ~eforwGubo ~erfog/mrudtct'~1 Ct. en de 1 e l'

BetUn W Yl. An dl!'!' Ap.DI~nIrm " KIt

Preis 80 PIO.1. • i~Hli tit' unh • ~ ilmC~ ~!1}rltlHh,nl [lB - .. II clldtiu • I.\~b' • ~iim;Jjn~:' - ;',crbt hii1o. DN [i,uf1" unb l;»uJ{d:l~ .. n tmllHiJ;f rtnr1lllrtl, eiin-hmgllll!fl'-I11 'u-:c:b ;.:Ila.btt&~U - 3'fIbll[frlr. !lith 1Duft6ri[d;lIl!J ~ ~11~ -btl' !!rf; d. !mO;fd1t~tn unb tonftioer

Ci'&cn l!lldtti~u l1rn~ - Go.mr4rr nhlS II :3 7

2. (ije1'llt~ b I • ~TDmtI ~0:1 flb\Jt\M· 1mb @ ! b "fdljlo:n IQ) Il'flqd· - we:IlU]t1lt1ifBt I· - .. Orl ~uTt9kiln" - ~ tm"1lI,il f:e mit filUtlein .. f5ti~~ o\ltt taw; C1lm.tm - 'atlfttgrtll'lc -

Via!itndfefl " . . . . • • lSI

ItDc:it[t~J:aJl" ". ~.!II ~ I ,. r. 1II I iI~ Ii •• iii " -1 ~ _" 1

S)tr ~lUe if I L1II~ beln !llorid}e' ,......... .j

Stit' e~nfU1)nlRg. ,,,,,Unb !ilt'uHdJrul1bP" ".......... I;

milt elllrt~b b-H' dJ mlldJl! Rtka? ,.......... 8

I. StU: ~a Ir~(tlln.b I - 1I1lb bit !Il~lrlt {tEgf~ blf BtuU-

bf!;btfftL1J1[l ~ ou " ". 11-18

n. !trll: ,.;Q)QD! @d!'i! '.9"nlben I iilt~9nl<!i 11-26,

1. ~pr~! m nn - " ,., ~l

2, UIW ttnd:l~ - " .....•. '".~ , ...••..• "...... !J

Hl, 5:'tU: ~otl ~rn .. dJ~ml'lIfJoH !ilI1Il1lI'ntofr~f1· !:!'l-:H

~ ... ldjt'l' (inh b ~Irtrlrmrfen unb O'l!fn~'fliri).

fllf.~ d'ttm1idJ n Q.mpfft~rrd ..••. ..•.• 2g

No ZrJJ: !!Jon bfllt Ed}ll mll&oo§m~n .IiIl\lI Ht!lcsldJub'

{frritcn" ~ 't~ ••••.• ".' A ~ •• 1011 ~ B6~2

!II! d:l D D dj: IJ III rtf~nJ , . . .• .• .12

V. S'fll~ ii!da ~1t ,311 gCid)~~011 ~ fur ~ l' eCl bJ ri~ htJ? (ad 'Il.! ullb U-l1t~lItCrn? \l ~fa:ntll R ~

m~Q,Um~ OrellRifCl;till'n~ t·~~r:nl!tlD on . _~IO

Ci.Tff~ $)1* gil erun UlIf1nd fBDrfOtDe rur bru IRdttl' ~l-":

S~hi'gdtlt ••.•. 5

!lJlftfflJmt tl6 2l Idg I .. -....... M

OUt-Dra· luth 2i1ua1uft.UllfjWl!~ &UI 1~'~lml! (ft-lIifi~nI1'l3

in 'm .t1!u.ttr d1llbQ~bm1kll " . .. •. 5&-16

Qlur OR bill bC-UffLf)(lD '~rIWCnl mlQUu uub Ql1iUufJen S.UAii.

I~ er mirhUdJl arn1b~'.$ °rClUll 111 iil, bdf;

el' ben .\tYie ntd)t 011& bc_r 2nd' ,dlllfftu ~mul. 'tUIUH gretji el' uid]I,IUldJ ben :l5termm nnb oerhlngt biN' el igen ~l·itfbeu. Q:r [Jc ... fd)lZiD&!t p,d}. <h mirll alIe Drriwd)tu, Ufn .ftrleil9moglld)kettlCu dU$3Irl1:Umefl~Jt, .'bN' fid} Ullmer bud bflDUAt tl£ll1, ban aIle QnfbllU:! ~nb(1 iJ'l'iellcnSBl'lieU rin'G 1]:0 e~ '(lOt wieber Dcnn ittiep ,Vi~rfi ih't nub, ~cr~d'If1ACn mcrben fUlnn:. menrl tvir ofJer mU lur 9RiiOndlh.~U 'cln~s -''\ricpe5 ted-tuen, bLlnu meci'Jcll uti1' ibn in ,et.,er IU!lItn ~En'," ,rl",b~'n: I f 5 0; 11 5 •

krieg., Hub ,J!111L1r 01 (Bn~~ri~

!J gtn 'Ile !louie 2.loltf',

~,$m £j I 1~1l1 'cttt nHln bf~ 1l1e:lp"~lJii''l\ bL!!1 'lblitl~(Ul

Illhid)U~j' nL tu' 111m UT1 I{t ITTMmai1~tn ~1tfl; bl!' BWU bntlt'lHmmn 'J"lfi~ Ii btm ~a!\r(!1 lJrrtTl'lut ma.dJfll. 'ba'u

Buhontl_rifft 4tuj ~~ m rn brf m.Dbtl'J'~. 'nrk~d O~he It;

it 11t!~lit fit flilnbbll"' n 11 ~ ~lIfi ill i~tI!'LI rrtcbW ::!lljCfl·

bnt ' fclItII, DIlDlen.l tr1"Gfll ~. ~iIlClwJL dIll til~'ruI!l.Il-·)

e~PfrlllJI ",~, Il. Dcrnt'Llrf, 'j{iII I'!~rorm.md<t \·,..x lI1/DruC' C'fJ!i, BlI!f'lin\VS1. dID' A!Hn'Illlll;irehr 1

·1)'eulfefifond!1 - Stifi'f, Du 1'1

--_ -- !

.f'u,rlgerBir d,afil!~

3n 1 Stande! irieg1er I Illom&e'o !Siflgas,1 Ueiee DillOn! Deinen Sliidlen! DII·inen. Jodufleiege5ielen I

---- -- I

------- -

Handle!

i3ttB 9t:e;o.rmanDa ~~rlf1g/~rudllcrei l(t. S) e n m I e r

iBctJin W .5:1, Afl d~iil!i.li'O,tdrurd'lt' 1 •

t.Dcr mlU ift fluf b nl 'lliarfdje!

.. Oef&cr !lI!J:l, bl~~er b fdlilfHgi Od), il)ulb: :bil! 'T~n~ nnt 1D1'~1'9i'n ~.tIfi1l;fn.1nJttlgefi nnb brln:g bubll1d} ~~T~ !brine" 1I,~ttlI immer J onlliJ1'dfhrt)l'f Jum !Hlliibrmt. mu~ br~t'~Jl\~1 n1<l11.1 'l,~nbf ':3l'.t.6l,f.;'nUin1tLn\l~n bn III Jl.lLms~nl.'11 :ihH'IJ I.: 11 :

~Jt~bcm (lUI:' tw!!~enQ~'ll '~~'b[llli:llun!;\tl1 in llI-1!'.l'f Dcr ~il~ srllJJbfil\lUI't~l'!lJ !lJecl.1g 1).:.6 1!11trltlil:g6 Ll·I.'m~fll'M lle9~" .l.!cl;Jcn !till! ~lQenlUll.H ~cr 'flIUbu}ffllmltl0 rfti.lQID Sil" b'tU!bL'11 ~1Ib .. fir nun 1.1U'b In .: U I '" I U.JI b em 10" n;~. bn.H1T nUH uun b~n lhmf n~'lIi('lIU\ltll mb9~I.\C~n l12U l)t. llmHIB, ullb tlr. Db rio ~rt D :]ltlI Im Nrid;lot B, dn 'it n'O IrilS rauf (f:illtt tu n ,t)~- JIIl'II n .l3uf'· I d, u U I! ~ inUfilrultJt wnri:lCII, un~ .1n ar: .. l>tl' ·l'l~idJ!lo.g W~Ul' J;e[rt)lt £1M, In b I .$jou ball b~ !I ~1~'5lomil1l~rhllw n~ !l~Utun uruei fnlf'tldlig; n 'll.u.alldb~n ~in~ I~ 1'~I1rtl :liM ~i~"fillcn; ijta Qlc-tf {1.ffl il'llfl[abllllt's brtl IDlllll..llllt ~ m .d~!lJ1Id!tt ..

IHeJ 'f ~nlrGq f' 1l-Dn lJu Jlt1lh~nlIqL"\1~Onrllfd;1l1n ~l?il'bt1· tl1~sfrdtioj1 mHM'ltii.BI Rlorll. ii, tli~ ibi~ !}t:cid.P!irc9i~ruIHII \1111 !61.lflllat MiL'..! iSel~rti:;Lrlud;lt I wr iJ r ellH.! 01116 mil nltlt [lit ¥t'l' ~s ftnln_g y('~l,;n dntll l!l flo mb ~IJ • trillS llL1rflClJl. ~d.tf h ttl ("lit," b 'fd,l"Ib II Ii :2li,lfulIg lU!r Ulamu'Phd}uuQ tift Llfi 01 dlbig{lcli Jl1i11t1 l1il[UI3U~I!J'l}mtJI in :DltllfimLlmtll, lilt b m ,,11 wmubrfla:':iJ .. NI JJurlllHl1l Jih ';)\flt ",~u.li!d~ 11HUt f ,.)Al'hr~n btb~m tlh ;::II11~mmil tilL' S' renJ !lob H

\lBil!' biller II I b' e n n9tiflml~U1~ Iilmirlll:11tl" 61'lbJIIiHll' ~ 'lbl!&I.Hln lIlo~r edit in _ {'l d1latl~ lil, IHHn~ir~ om IJrllHhi • rik'il b~' TIl1JadlilJ tlaU m ., r (I n Ire i ,ll) fil~ dt.~ gllll~L!r 3~1 !Jl~.H·r~'1;nJlt 'il'lui. Jum" II'nE'il'Dllnfp O~nr bl!'l' .liujtDn~~lilIl ~ T1~ iII~9 rr~I~!j.qq~,en IS J II CI 15.Q fbi e I e s: !i!rulln1il lEIur!) 1\ 1ft. 311 [)euLjq,tlltlb 1ft cin iH![dJl:iillt'lIl!r ~nt!lny., I liNn mdJ ~~wilff.t'lnl1fJI.1I 1:11(' ~rDne !rIIlI }3oU.llllung ('Iller III1M f!:l' hll\gil1t 3j]~Hm untr .. tll'mlfi Ittll 5cfJI.IUmt1Hmt~fncn.

ft5 If 'I1TfteulirfJ '·Itll.lfl Ili!n, ab 0Ul2l! in 2)~uttd.Jlnn' uu oar-II ,DUll .pliDaetf 1St' •. 11l1b Il n OI9nn1 ()rilUT1l'lI. bi b r tI~f nlli~ rn '!Bobria~t1 I ne I, lJ£uHbln.lJ'o SuftfdJul,)·

m -ti Ilhm n g [l:!t:w~[lI n !!lU til 11.9& II Imrill11rn fl~

~n, OUJ ein 11 , grn ~ln 1Jn QU!.IId}lil'f1.ud~ our brn

6dJutJ 9 m u "gar _ t9 un aL! tllli'!tttl'n i!onll~r, b~nI r b~ nbrn Oltn Ul1it ~oiilllTl.b, {thill'll Hingft n,,::11 3:nlt llJ,rn ~ iirrit ng III bin '""t!lw m(1snD9oU'u ,g: g;eu

ilfSIl1iORsn1i't grllublid! dQ:J.gdtilbo.-

- ... U' .u'b rP\e11t-+r'rJ.latl!\. ?9?U

'" _ .... ~ f.lII"' '. U _ .. M

.,,3):e1UfdJlIlU1H fdnlint ~lm 'n 2uft.ilI,!l~al)r I:ItuQt ! I ~~t ] E:rulIk! :ij(b-a~t~. ~ !J1ll-bttl ! (\fif~nm'll ~)~ ~ 'lkrUlI I ~h1tfl: ,s hi\'ll~lI I I.! e'ifiOl tl~tb~~ fh:~~~birtt~ I - 'fil,(I. Uti 'D~I!I mI!l1'~? ml~ fdjij,~l all m.t Y ()il'~ il I ~ U D'OO!)' mut tttijrrtI:lO,~£tl~ rtn~~nm l:ili m:1l ~n~~{l1) II I ilu~rt hrl." ~II c~

bil!jl!~· .~tllt .,

.. !DiU! - IDo'iJ - m~.~i'"d - mb<l:mih1:u:t' lllifh:g! - 'jjIkQll!irl - i!.om~~nl - 5:D~! - U-IHi::tl\lmgl ~ ~~mbf;tulJgl iifiu: IIliC .. 1h:tilC' 'iclJIgf~Qllfin" ~l'L:UJ f$ In iI.tl!l1il l!6nbli1t'a ~i~b~tl - ,m11l1'l IIIl r t unb m ill! lH I - .ilnrlll bof Il r l uub f ~ h Ili 1 ~ - .n1i1llll r £I t' g I Illlt! Q r ~ ~ t .. j ~ I r !:Ion ~,nn:n1mcl' all lSifJUll Ilin:b 5ilfJ~lr~~iIJ - rnn 2fuffUlimny 11nb UnthUitillluH lIu "Bltlil!2n~~(JIatl~~I1!ll!J'·n

Ul1b IDcn,i;dJ,rll1tD? '1

uLI!! F'ril:IU!D ,gflla}S ria Dn~,l·Uilk:-. ~'Amli!ldl!",o!! 1 ."Amhiql;1Cj s~ uh]d.e iI Il:'rIViSllllll!' e:l .fI. pr~Vil!fi.,. le d!l]!lr!tr I!;:rkn/'

"mad) m u ~ I CI IdlT !! I Q I lind Q; II [II au b! tmb it m r Ii rill! ht. rd)Ur fit t; T II n t l' e I It). b ~ .@ !I~:g,~¥o~r ul~ ("i~~,}u I ~ ~(n un!) JI pr. 3L1fl[ll:~~w.'"

It h: mIlredmli LJ'll!~lCJl' ~lln ~l(In:!lrld 'iu \'IiIlUrlC-l, "U! 1kD.1I.i!l" IiI,Uh:.D ct 1'''~!I!nir du. ,ays,"

.,'I.iiil"'I-i1! \Ill:! danlfw !lI:rJ~_p:1 q;I!:!iI lairli2 paW" 1j.'1JIl dilIl!lDd:r,d1l

,,"~lit ~ i0~~ .s~g~~~'ii1 ~iC' \\i~fh'illlq~p rolf lilt'?'" ~cltllnnt ~ifJ'

~ 111 ~ DC'!11 Com Urehna;O: d'li! pmp:II~lllldji' 1ninl!1l1li1J~@

mm'fdllnglS ~I.l !Il1i'U:h:mrl1 ~~mpLortLm hr tlo:£! fTllll~Wrrlll!' ~oU @tgetJl~ne ~ iii n~· n 11'1:1 r ~ f r -, ~ulln :;j~~!11t mir lmrl:p' !l::cfl!n1 irn britt~ll 5:~lh~ bl~re.:!!I 'fBliI-!t]Ii'Bo ht rr,e:l!l!1I' o~:m!!!bi!1!'9pll~ IJN'nf1lfriHHlrrdJ~n,

U n'bl !l eutfdl Itnmb ? ,

i.5)~ge!,!('n ~~bPn Gll]i! Ilrtbl'"tCIl ~iinllu, .banmt~T' b~{ln'~rs !J1cEtn (!)I unl! f.RU(jJadt. (,!) '~([rt r a III g 'I lll(!UI" ~eHl' ~~fCt: S(!jJiUC1!JUA In bm ~HllmQllna~mnn gtgrll (BOiiQJlgriffc 9 r!l n brL' if) I1tq,Se:bllhlll"l'

U'lb ~. eutfd}lonb ? "1

Uufue tj en rti~n: .-\f8 !)rangr bit 3fU!'" ltul!) UlII-I glPi'tll~t77

in bier~l' ar1llge. bi! tinfC fiber 'ccib ]loti :i!elL'lrcn, Siltll1 illicr mtd}ltl!tn if-Ii ~, 'lnHf!!)tnniim 1l~rlJ! tllll!l!.lin DDn Ultu~ mitfm~~lr ,l!L[('l!i IInb f!UaJube'l, iibe£ b'i ulWlfl .g11~~ lI(!ldr~~ 1!lInb'c' c.rlititftfibf'1\ fQmn1?

9)ru1rdJlnnb ~ C'tlh%lqffuel ullb alb' ,!iLlU 1D£bfl'D~ ~ 'tin'll' uwgt'btn .. Hln etimftn mit iClUttll 9UUfl relUttifltWl. ~D.t flO ~ Iftlnl{! Ii IIqlUl~~'l!dm stuli] l1IJn

*

UnIL'r ~l.lIh 'IIImf trtl': ~hlli~E' unJLlllflarl>n iGklllljlli'ln1! rnelen, W1U rane 6~iLll·tml@rn 1l1ulmn"tgM' ~l::llrl'11ll~cn nelr~n ii.bllE' g:~ti[Oi!o LInD Unl~rganl, mii! 8fI [0 ttf • t dlIt(!'~I, - uRln ~ud;1

- mill 111 ,I tI~unqll!1enll -

,a.b~~ ee ~ill bll! til Q ~ r I) if: l' G en 1Z;III:nnrn jj f,\"'Nltr~Jh:n elune!:! - ilII1'Jl'lf' iJu!;'dd unll ~iifiun. e n .dillUung, .,flll ~f!fdJ,tiitlQl1n~, mie t!!, ln all~n Ilnb~"n 9fin~~m en luge .. n~ r .mlbhhJ. B'lft!Jt~~u 1ft. - me j~lfl' 'Il'I f' 1 H uuli -1) rC n il ~ [ H Ihfrr.t 'B~ldJ ll1iU erft£',j EiiDUHI IInDI t9r~ftn 'btflfll brln ep, INa rb:folrl IInll, auf ilUtm, 'Spl!lt rid t I a,,:I1O U eJi'lni01 tmri maIm '~[II"fl - mill' 3ltg1dm rin ~ Q n ,b - 'U uli m a Ii') 'Id) E a 01'& II dJ i~'in ;m ~if wi~tlg'flfn Dtlt! ptriann4~m 'Otag n ,b _ Su.ltlrltge'5 unb 2:ktJtrd)llfjQ,

Un~u bc:ldl.-ib n~ !Jl}ea fl!, riLi:lCr1 in lin Ji!1.brhmtltlifihli~n lIdll!r~mt:lJung~ bllU nur 'uo ~~n "alb D bM; @urd.ldhprDflltm bu,

SllliMd.rul;Ju N[t1gnld) g,dBfl' wet:b 4tr, - b. It mnlli~ lIIlib< rdrl'tH-

n~ unb s'rn~f\1l1 ~ tHIn, Ilur bel - ~(litun9 3~rrpl*[1m6 1mb

llntJ,t, i'!iT1lfjjfoah:H umntd'en I.lJl!rll n, bie mi:'hr 6djqb 111 Illftt!n IJlri mu l!A bfingan., - - E':!l 'ft e1tlftan en ClUli lkr ~ngfi' unb Gent'S!! ,I!J vidl'l' tn $ldbl urW .l.!llTlttl. ib¢~ Itbon Inatl 3tU ct-q(f"ml ~ RIIIII) au

_nlg IIffd)rr,cn- nid)t gU1Dg gt1Pll tDrI ion IlJnnltU!

ut-d)fQ,Db~

un f e rb e iIi f1 e s • ~ u res - 0 t E 1'1 R 11 b"

il-rutht)r. '~tI unb btuifdlN -l'In, ~ brulrl"r Ina un!) ibiulrt11~ 3u.

rmlf~ --- OUll!fl mm!' IIcl.urd1 p~ tlNtrtt,

1" 'I It H u U e T If e' r. Q) e f a ~ t' f (

6

~ tJ Q r ~ I~~ifli Ilf.1g Il~CII Ir~tll'n f ~t ,bQti 111¢i' 'QlDtill'g:rbcnU

'!mie 6t!11lIe~~ UII'1,glfatrs:jiiUl!!l m. iJ Ial(lft'rbP~ellll i:JI!6 .!!ch Ill! ,c~'it tIE ,lIur.lJb-l!'f ~Llr:ihl~lglan ~l)lUlJenLU,gr1lr'CIl nue hr l!u~ i11i1'l' brl.lbonhllt rn~ rl!l~r. Ilk Un:!! !ISh Bh,mb~ ~ EiJlIullt!, "1'I1~ mDnt'l1 j\\I wtl'l~uJi. - ll'lilli ~la~r aU ~afyt mit tDnd)rti:!b~1' m.ijBt um!!lb~. rl* l~UI 'lIugl' ~1!:f1(!'L

~!! gUI mlllr~5unBS" 1:.I~"b t$ltlltlmli1Bu~mll:" 311l:!cFfth, tl)e< ~~ ~l!I f-p:ijt irl aQIl~M l!n~ bl~r liLHdJ 1l~1t~ Spr'g,NI I.m.b l!~f1t'U b[fin!l:~n.

tuft.. ~dl) m nsf6J Ilq t ut nrpUJ

l!'lIl~ldJul) 1ft 6~'ib~t~~u~U

2J:Q,!1 ti4Jtl!:Ueo mh:: ~Y'!: SCiU~

,3mn fle'Wci.fi efnc "dhl' von 2l1llJ:hHiirlj.m mU oa~m 'mfwin;;~ bC'r' ~rllmh~~na i1.1llb .iomprttnlJ. lIoun rat~lidJ~r ;'lTltnU iIb[[ CStTdlWlitJ !hirir rlcl;m!

.. 6iflt mdlllbr~ bie hta Ii::nll'l:". Lil riN'Di~ ~oJQfJ;:U"

.,;!(e.ifle ·3rlil·il~ irt rIl!:I, traG g~Nl i:l'!tl~s 2tIlB;r-tiffgmtli:l~t oum 2Lhroe~r· mifl;l1.l gefun'b~n WI?t:bCYl S iUlh til ~1~ (iI Emr 1i~ raUl:! t, r il i h tii n:UT tI ne fi~IIJIQiI!.bt',r .6l"ll!ll'lllifi!tli:an., ba~ n~ ILn bj!'!" fh~r~g.e{l ~h:lle OQt~mtlifri irr;" (~~~I, '~1II1 ~r.ofllTllr :nr. ~d'bn.)

. :il~e lC\ldj~ heof (l\1I&~efa ~,rUiIl'lI "in hI ij rr~ rdHrl,)l'n :ili6~fftEllL ~ all fis

ijb~rt!l;'i~'a:m,fl, .:Dill! (Inn liifr"-:I! LlUlil::ri:r~dbl.llil!lfn e.i!aj]~.lLnE'TI i)tlrgfillf1i'1~fI,. rua;6ftt,!Il..~ml1~na~~h r~r('ll ucn ODfJ11,.enin ~[lIl:rl]orifdl. l"ut'fWM.I!U jEbu Ji'ili'~~Ht't1~fmdJ~~ tfh!~r1ll1bUnlJ .. '2tu, i)ei:'~lI.allHI~ 1I\ll: ;JTrtn1taliil:lL1~l~n ';["ilU~"1~9_1l f1lt' ~1!1l ~n wlib 3t~t~~H trn ,J(lTl!lilt' I (I!!{I in 'drantjill'"~ q,.1JJl. ~Ilh 2l.~rm"mng.~ll 1Ill~~n~ Dn~t.llf i(!I;!'I}t':htlr1l1~ 'llrQfcITL'II" ~T_ .etmm. uiclf~~ Ii) t:1!~rf~(l1W~P m!.ll':ti~. if.ln-e t).e-.;~ftlgt m:uet~Jli1"!\ ~Ili ltm i~lhf!" wi!! er mb': Jl~~&nndJ ('rUm b~t. funQclegi:H. err ft~~1 llftlrl) mh !:luf hem Ghln~pmlU. b!l'H jrdH' (l1ll11 !.lnl'n(dJ~l1g~! I ufonrum d:iemtrd}e j~l'rJJimt.bu.ng mll dJ~mi1rljrn mMl1dn iluilD:i&:ir obet IlltltiiTfJam ~~

mllii'fert Ut'" 'fI.r{l. !RnL 'loftHor ~t"_ qlrdiOri t.)

:ll~f tmiJriftldh.lng: ~m .. !D1i rd'}Il~·fZl1d;rrlllfh::n~i1lane!,M ~ ~1!1 Hpm" l:J~11!I !B'~dmg b'U .. 1ljfqtnd,lllm !Rul1bldJlIU-. mmljfn, b~ .. 1D~'!llr~~nI9lot~ mfl~r"" aOfli§:Jh:rg, ~~m. .. f,p.tI~nt~l~tlirl br~ [II.l1fC[P~bll'j·" tiJmilll.!ttm· !p~l~of, mi~ iI!IU~f'iI (!:l:ii':lli!:lF21irJlt~11; !Iii:' am I.mCTt~ mi1l}liljl!fI. i:ilgfDi. mlr ::i)Quf rolf Unk!l'rtlliJltng Illnlb ifntllli!(l.n tom:m~'tr.

.,

~ tJ Q r ~ I~~ifli Ilf.1g Il~CII Ir~tll'n f ~t ,bQti 111¢i' 'QlDtill'g:rbcnU

'!mie 6t!11lIe~~ UII'1,glfatrs:jiiUl!!l m. iJ Ial(lft'rbP~ellll i:JI!6 .!!ch Ill! ,c~'it tIE ,lIur.lJb-l!'f ~Llr:ihl~lglan ~l)lUlJenLU,gr1lr'CIl nue hr l!u~ i11i1'l' brl.lbonhllt rn~ rl!l~r. Ilk Un:!! !ISh Bh,mb~ ~ EiJlIullt!, "1'I1~ mDnt'l1 j\\I wtl'l~uJi. - ll'lilli ~la~r aU ~afyt mit tDnd)rti:!b~1' m.ijBt um!!lb~. rl* l~UI 'lIugl' ~1!:f1(!'L

~!! gUI mlllr~5unBS" 1:.I~"b t$ltlltlmli1Bu~mll:" 311l:!cFfth, tl)e< ~~ ~l!I f-p:ijt irl aQIl~M l!n~ bl~r liLHdJ 1l~1t~ Spr'g,NI I.m.b l!~f1t'U b[fin!l:~n.

tuft.. ~dl) m nsf6J Ilq t ut nrpUJ

l!'lIl~ldJul) 1ft 6~'ib~t~~u~U

2J:Q,!1 ti4Jtl!:Ueo mh:: ~Y'!: SCiU~

,3mn fle'Wci.fi efnc "dhl' von 2l1llJ:hHiirlj.m mU oa~m 'mfwin;;~ bC'r' ~rllmh~~na i1.1llb .iomprttnlJ. lIoun rat~lidJ~r ;'lTltnU iIb[[ CStTdlWlitJ !hirir rlcl;m!

.. 6iflt mdlllbr~ bie hta Ii::nll'l:". Lil riN'Di~ ~oJQfJ;:U"

.,;!(e.ifle ·3rlil·il~ irt rIl!:I, traG g~Nl i:l'!tl~s 2tIlB;r-tiffgmtli:l~t oum 2Lhroe~r· mifl;l1.l gefun'b~n WI?t:bCYl S iUlh til ~1~ (iI Emr 1i~ raUl:! t, r il i h tii n:UT tI ne fi~IIJIQiI!.bt',r .6l"ll!ll'lllifi!tli:an., ba~ n~ ILn bj!'!" fh~r~g.e{l ~h:lle OQt~mtlifri irr;" (~~~I, '~1II1 ~r.ofllTllr :nr. ~d'bn.)

. :il~e lC\ldj~ heof (l\1I&~efa ~,rUiIl'lI "in hI ij rr~ rdHrl,)l'n :ili6~fftEllL ~ all fis

ijb~rt!l;'i~'a:m,fl, .:Dill! (Inn liifr"-:I! LlUlil::ri:r~dbl.llil!lfn e.i!aj]~.lLnE'TI i)tlrgfillf1i'1~fI,. rua;6ftt,!Il..~ml1~na~~h r~r('ll ucn ODfJ11,.enin ~[lIl:rl]orifdl. l"ut'fWM.I!U jEbu Ji'ili'~~Ht't1~fmdJ~~ tfh!~r1ll1bUnlJ .. '2tu, i)ei:'~lI.allHI~ 1I\ll: ;JTrtn1taliil:lL1~l~n ';["ilU~"1~9_1l f1lt' ~1!1l ~n wlib 3t~t~~H trn ,J(lTl!lilt' I (I!!{I in 'drantjill'"~ q,.1JJl. ~Ilh 2l.~rm"mng.~ll 1Ill~~n~ Dn~t.llf i(!I;!'I}t':htlr1l1~ 'llrQfcITL'II" ~T_ .etmm. uiclf~~ Ii) t:1!~rf~(l1W~P m!.ll':ti~. if.ln-e t).e-.;~ftlgt m:uet~Jli1"!\ ~Ili ltm i~lhf!" wi!! er mb': Jl~~&nndJ ('rUm b~t. funQclegi:H. err ft~~1 llftlrl) mh !:luf hem Ghln~pmlU. b!l'H jrdH' (l1ll11 !.lnl'n(dJ~l1g~! I ufonrum d:iemtrd}e j~l'rJJimt.bu.ng mll dJ~mi1rljrn mMl1dn iluilD:i&:ir obet IlltltiiTfJam ~~

mllii'fert Ut'" 'fI.r{l. !RnL 'loftHor ~t"_ qlrdiOri t.)

:ll~f tmiJriftldh.lng: ~m .. !D1i rd'}Il~·fZl1d;rrlllfh::n~i1lane!,M ~ ~1!1 Hpm" l:J~11!I !B'~dmg b'U .. 1ljfqtnd,lllm !Rul1bldJlIU-. mmljfn, b~ .. 1D~'!llr~~nI9lot~ mfl~r"" aOfli§:Jh:rg, ~~m. .. f,p.tI~nt~l~tlirl br~ [II.l1fC[P~bll'j·" tiJmilll.!ttm· !p~l~of, mi~ iI!IU~f'iI (!:l:ii':lli!:lF21irJlt~11; !Iii:' am I.mCTt~ mi1l}liljl!fI. i:ilgfDi. mlr ::i)Quf rolf Unk!l'rtlliJltng Illnlb ifntllli!(l.n tom:m~'tr.

.,

Zkr ,"dje.mtr41t Strill,l irt tDJlrne. ~"j1l'RI:JW1!l IMlfUl'r X(t~. :21'000 illfl ful~l!itrn 21l1&tnm II f(udJt;e rmlll ~~'U9ib~ffh~1Tb bU" mrgl'lt babmtl) ~ brCr!J81iJ uub i~n IlUUIT 0tfHIJt ~u fIlfJ'£f'I Clb~'r ~hlTl' 111:1.1' J,!J.'lI'ieut~tl~t .an rillem beTrimT!1ltl1 One urnnliiglhf liu m(u11rll~ ~ !lifo iijt'l, ~Ii[ffi !JWcr~ug ~u amillQlm. ba~ Inan aw: It'mi LI r 1i u rfl ~ , u n s" JdrrlU.

mer I.Dlai{! ni~t rum lhm jd!}rJUU!ftnbc nnni ,,&liI1Jb(l~n1n~fI" 1)n IIIlji. mrr~ll: :Dit (Drtl'tf#1'l unll Jtlmtcr benltU·ltu .. l'iinrWd)r err ote GhlUlb· mJl){ttHl"' ohu ... Oelbiiulf11" or "Ilil'.i1erriltg!lllll'l bc~ (!iI!.!W1'1l1':6.

Jm 'iDttlt~t[ltt.er rptl-Iflt man 'OLl'rl ,.giftigt'u i)1If11Jlhlgdn"'l IlIiII'! 1"5d,l'lof' mlir,Jf!Ln· \IBn lOb -'r~ au· "ffll' l!R'ClIn:ri1C tlnib Qh!'fttl1lr I'M alii btn ,gll!'itb1m, Jmiidcn.

mod! 1m !,lm,l:l' 1&50 ijliiflrt ~ e. t¥'t'rHtJoren bllnt ,,.mmud:! mrb nllo'lm", tR Ot' nu~ f U~I:tm ! 11 unb 9~.r.(JiO C'll.ttOli'llc-u, ttl 'J1D'1'thtfrir,tt hi ~~rcll ftfinq~·fcn t:lnrlt 9M ell 9;iJtlgf~n-rtatnm.

511 nUlb tu,,. ~~tfJ~tiJ nnb ~DTtfc!1tltl b"l' ~bUurwrtf~H~l\1i'1f l'1l m~dj· fl!tten bit' nuliN8flh.: 3tH' E ung bi!ll1t1iS' llfi~lft!'ll1ilI![1.IngG~J1Illb i).d:i:l:UI:llLflilWl1l.L~ rbUl 'J}bll~nl! lEnbt b~fi l16.rlg.UI 'l(ll~r~"]:lbU·t~ bil:'

.. ll.TDl\ 11 ijLlf-rflh:rilh:l!« .. brn1 rflit1t' nuutjh.·U1.

!Bo.lb ltHU' mill 1 babd .. nl Ib Mr;.c ~nTl!'ufd1~t bTI](l .. ~tticge'~nled~~

1I1(lI1lIHHIt 31,1 ti1od'\t"i1., - m n'll'l . Uti(Ullse ij~iO ~g;5 I~CIH'I\~fid1(

bN ;W:tlf!CI; Ilu ffiuk r9. nil t al5: . Mfrif.9 gf-St'lli iII~ lill~3t

~lJtf. - .l)i~ .. cI]C'1nlfdJ~Tt IImp-filo .. Gla . .i;I up~'lfM-PlllIafJt.

III:5 JIlI[( f,Jle[b-ei flidJl un rm tl In. llU ~11! S\'elmpfflllfl nt~t t't~

{len fur b~~h!a fjllll.IJm mutb "l1m~tll[' rnure ~ltligc nan I'~mm

frlJD~ i~n ;Jnlt bunbert unb ml:l1r -0 n bUunnt. 1:h mtJ~[lmb b~,

rlsg HJ'tb l\i!JdllJ,i!f el'~lrI.bm n m n nilif! belli !J)lllfid btr r"'J~n

ib{'lfl\fll1lli:ll "l-.;1nU,1ltifi,irrt" (;jUi~lJnmm{!fh"nt)-

Dr'JjlJII h'dei) l"rii:rfn ftc bl?l1 !Jteig unb u Ttli' frlll.1n ILHlll [.'lOt' I.8r.

c:1nll b .. ~ , crtrrieQC!1' 1<'11 leg n b(r "";-ao ee !DlJ'tkm.lfioQ DDJU 3ili~l['l:

I ~9~" tll~ IlJ1]'uonnle 22·mmll.l1U'ur.G:I lD rnrnnat-e t!ffi1'l, bi~ Ilet'~ita tlDH ~'lDe haU~, hlUcg SJCf9.a.r~n I~l' r hl f" 5i\·upn 3i1.1bIn.'I1 ilen mugu,,!:

,au~ [ Ult I! au . n,

(ttlm ;Jubrm UU,I- 91' 1:QJ.l(;b;Cfl tt£t!~ fimf3li! 1u'llil muh WI'!tl:~J'

1i6ffdittb:e.nIlTtllJl! IlII1pIfto' t.n1ID-C -' ~Ill;'ln db j' Ifle-~ril!t'1- Uh:,.!:!!' tm

Q}tmi'm ott{ 016 l!rfan r i.

Deer I~!J~..: mrunb un - m'1t4ljmlg r !lnmmb"1f'!9 lI~t .. qrerni1d1'n

IltnpfTIoU .of WIlT , b • _ r, ~afJ: h~r ~rbvrd lblR11m.'B bc& SteiITIiuga.

tnelC' In nnb d\~ ben tJDmltt.rlfl"~UCI1 UnnrUQuben ble 1iilU~'rRJIliffeti I'It~1 mlP-lJr au_grr:ld)"lcn J11 jrlrrll!JI!f.r. cnHrt;J ibcrdJ& Bifrllng~

Sa RI'I~tmbl I f .. ~rm~fcfJr ftrltn-!

'!RUt ehdgl! ml1'l1tgr Uci1l1l: ~a1h>tlrn - 1I]][d;i ~r11tl1lflO lID (8fWi1b bei ~~rrlnll~t !JikClf'~ • - bl:flB(,<tI I}~utt' rduJ!. hll!'rlLmlir:~'ell WnJog,'1!iA 3,IK ~olJlgunu Don ",trh(!:mirdlc.n _am_pfrtJlfft:n ". :DllaQt!' n 'rbi!~'n .!. in bm Sltreinigtlln GJnntrll. bem bellLnnilm _f!h.gcl!!lub~!lt"tfl_iI[ ... bdS ii'lie ~11n. rlllflpfl1lrob1M1€ &I!ur;&fncl-~ ittl1rl1" troll 30 mUll1n(t(l:n ".DOUn.T (I) ~UI' w'ufn ~ lJitl R.

gIll' d) ~fm !lIhl.u.rt~sil' - mic bCTi~~tim1Wb' - ~nb b~l'm bei GlIen 'fri~8nlr~e.n fja_.~lIItunSl)n rll!15 ~f'\I e mifriH~ ftamp'ff1,[I'flG!'" mit I,[:r~o[g. ue1'Wtl1bl!t mGfl!~1li. l)ic §ranldoflln 1111" 6p'Afli{'1' bnu~trn f1 in i_ijft'!.1! ~im"'ftn Q~.I1fn !I~aro~fo, - btl' IJIm:ctHanCf i'DI !Jutll~~9iJQ. - bie. IIfTl\" [iin~ff'f h~ :lnhirfl, - bit! 9l1lHen ill! Qinn .. - nub ft~~ 1l(Ia:~Ii:Q liil! I,lllilli i'i:UJi rdJ'Il'99~Ib.w.b er m1!'IlClJtll:~l!l.

~i(! "SmiDl.iFl'O" ~!J(glt;' rf~lilo 1,l(l1n ~1U~ulJ.m ,III Wi" Un!) I.1Ibnn ,IUd} Me 2lnm~~t:II.m.9 rll:ld,I!lr 5iRelbJ:ll:len G~l\~n !Uilfe'i' mil flOdJ 'PftmUiD~' om,pfullrt c~alg:i'i:', -:- 9~h"r,nM p~ flu bli'~ Zi~9 ,1.1&, b!!,111 bl~ Shi~i!g,. wa"etlJ':u,nft" bri ~tI!ill~ftlg 11 ~In~tlerlfrucnl ~Utem~nlH\.rrcl~1lIn8C!.1 ~I;I (fLu:rrplIl $Jq~. wh:'b_

WI'!, (iii D_!i I r 1 0 II II - ItInb a,lDlIt cd:' ~1lih.q '1.111 tin ganac !l'out

LTel(_ ]

unb ber 1!uftkrieg Igegeu Die 3w'tll1eu D(keruug.

mlutrauen 'Wif Qj~ ,~~'rr tilt~ ~ "mil unic:U' tJ!ltil"'DllNl AUf 'ijrl!.1l,!: !Dill" tl u f r 1 II r U II n duo jr:1:Irn lnt nDt - au lehu <itpnbe ..

''lJerr dilles.

Dlo4J 21rflr~ UlS I!lt. !!r~!:IIU~r .!Iltrkagci !)jl(f i3eutf'Lf)fw! ,.'Iu~1p!rtUramJ!11: lb~t~ ,,'-I, 1!m~b ao(l jt\i 'moH~;[ at. Sidle rclurJ! "ittlDlfltM u!lll:edJlI1m~JIl1It .. ,

:lI1.l, IfHfnOl:

Icgj!:tJ~ !~lftll'tWJt:l~J tJ.Ul'~ anrt~lbl91Jl'Ig ou' "tl' ~uft 'ii' !J~t\l>IJttnr - a,Ul!' m~riftb~gEnl!ll Q~rn 9~dtun!!inl~t. 11'111'41 cil1£' (:lg~nel f!tift~ m~qe r~ IItI Q II!lo !Ii"'.! II 1

mll,_ !J~tjfe • .!Uftrj!~~rR~flg. 2l. gnat liB ..

XitifOlf1l!~1:tfitT' m~t.£!~lJ1hllniHI bl!!rtr:,l fU:r fiif-llr:r"'Jlltnll ilk hM fa. s~h~.m

-- ...... 'ilt~Ue;Jll Ilultrd)llcr. b. {F. D\e i)tt&fl~1}mno WI!!' !IuTd.l1Uf1mu9 ,,on :2n4bnaJ.Imt.o ilum Sd}ubr ,b~!I !tc'btl5, but!hfgcl.'btU wb br ~,~~ ib~!: ~nI1ru.[lgl!ln~ a~1U ti!t!J'U!b« QDD Iict~!Jafun. G~ '~[~ .'1 Iii: 1 t! 'IS I!' 'I!' II II! .~,~~

I)d&~r9I!t:

11

mlatftfJlID pdJe:

,,:DI~ ~ Ii lfJeni§rtl!'111l:'1g tnl18 1llTI1ni1:t~[bllt' Oltgl!:g,ti:Uen. PlIil:T~m., Dm lit" ~lbU'finnb ilI~ fijtbUi!)N.'U 1DlIltl!lI in rc.l.ner mll'fad j3"u L1rf1ltl~I1."

Dbrt1l Gu,Dcf, .. ,~JrrDmm~" ~de9":

.. filJftansl'tffe. lJi'L" 'II1k lfli1{! woll rein 'Ol.l~m, m:fiITl',n n~ Q1.ahdlctllfl;l g~6l!n !:len .QBlbll:rf[an"mta~n her 3tIlUti~l>illte1'Ung ridjtren. !lit,"' Jb",· '~b,'lI:im l'~ulhblanlt!f mire tm Te'll'k11 nd.t1Jc ru;ullf1lidJe'nOd,lluid 'tfll1tU~r. -~~I]KtN1 mcratn, w-mn IIlIIo lIief"n .50 - uom'Ue:I)_:t: , -11 IlUgtelfrll'1611nm. - L:t 11-(11' mrit[Jl !l:ni1'~n IAeJetlj~ nilrf~nl'flg. tlo'5 ~dJ lIii' iifi~ntLt~f Bncinn.n ... -9. tit'Bmmln~n Rl!l'im Dh iji.run'Q DD!· 21l1(tang,rtn&;U 'e[~ -lu~fI n ~r)~. unb bllB H u1I:'gfl! U8nl:ur i!lemrltge' ~11· OT~ffe Det~inbrrrrq milrbtn, - if' nlllld IiimDl~R !ll~ nilfJl um bif

nlomA, _ Uel tminnt u Ifl bm .ftrf~g!lllllfl etfl 111 3tll :u

mor.amlfr(Jc:n, ~cbtnlm.·

(~u ~e-~~mtli:. CBnrfjirt!lujll'h.:U'" - m.Wo,relicn - Olli4J:atin ,$ !.9'i3fJ_'u·,fifUmn:t tiE', . <111 • om S fIll' 1!uf;ifdJiff(lfjl't it, """~~i:1mle uub ~nhu'fiif_". d:nb 1..a .'DJ:ilHiJiWo(J"l1bh:rilt", mr. 2.'1 {r5tUlfl1

lut b19 612')1 o-rbml1D t'Dcm "UQ't'mdl'lefl' anes",QlIgti'li

6U~. 5)fuffdJ'J'anb .: )

...... ,i;hilB fraU3tin 1!I1' Errrir -UT nu t(iI)iffa'l1d ~Ilt ell IIitllllf Uuf .. gQ'1)e g~GldJ'l 00 ('orftt"T iSl:e.R~ b unf"TtI1 ~ IfgafhQrrl:~ uttb Ul1l11itf-e11 ~ItJJJtbtlilt bn1lu «hr QIU",bC:1 Clnm "iittllCt1lJ Ille 'Jlm-tfltllrn'!b iunBeb.ln~

bGftl,f' 'D.p:l1gon,))o: ~1i1 m~m n1_b~tfd)ml'l11embe m !f,luIT1:IUen

B{S,'fflirIDU'[ ~1l'a;d1ttl! t'l81l IlllldllJrtlf rc bIn IS oUll'! :0 tu.:lft!;J lnnib l!inmD[

nidJl nl.£bl' f' IlUDUCln, W1t <C-rQfI .. i miD-. I) mUiJ1-'" b· Iltlilmcll lIum.rngIH~[bl:lllb~ - ~(]jdJ l'inlj1@Jl ~rn [an on!! ~'IU' shm~Hm .9~ Sf Iili [ n r ~ r r I! III, )) ft m b LI r 9', IDl It I f n b f r ! ; It mit ~Dm~ bell. btl:1IJJuj'C'n.

_ lIii: '2UIIl"rhm mfi~ltc'n OdJ b.tIn9 • . '~rif1Hd;~ 2(l)mBdJung oftr· pflti{ire~l alii II efftll 3nmt'e illn be] illillJltl' Iln1ab{ nnn ~oml!II![tp'UIl' ~'fflBen le,t! ra fttmb'UIbU 3u~(lIte '21.1'1 gnbl lI;l1l!1 mi~rilJiIil!JmnlifIlid)I

tlte.ll mil fttn iI" luWtUt\t f Ii! bliP if [e tm r~. u.'e Ih: Ill('.!;

"'i.tit!l.

!l_ngriff~ r m tin :dnr.n a aJI~ naHltltd. l)le Stiat~ {"In,

MI! iJ:u:m Oh~llJ('n_ IlJll aWlj ~H g<21qJrrTl nmnn, ll. ~. ~I~DJ !Dill'ltmiRf rWltbr ~-m irifc:r fI9t1m~ I unt! iJ bl.tl:'.!h - q)ofeo BerOn _\8ftto;o lou unb Bnlg&fq. tl' .!Tt'If,DnOUl~dri iht~n. 9l,ii:m'&e!f.!!, :[!!~iA'9 UlJlJ) !ElrtltFtn t~llI, 3lt l:n~:mba!.'blu:m ~ blill1! ~(l!:- ftomi1tc nritb mil den mlllttf'hl fllr bru oMfhJ~enh.i!n ~Ulnll mubr-p unlI ildJ tb'Otfl1i: nlqr~~u. ~:DII H 'OD,D ibil!n, m iffmg-f to:mmrnll-c-D 6Lool(u nllHf'nlJlIlml!u w[l'b."

*

14

('!!lui tin~m ~rlfag enn mel! Htr 1.1 li B5bi'Jiurnl !llpt.~n(!,.. I r: 'e fi .. 3,e r; OJ dj .. :flaflI1llDue:r, bl !Brmlel'bllll~J1 run 5. !mard 1931. :euft .. '~IJI.mJit(lddJtufl fll.tt)

.,1l utfJtl(al1.b, ~(U in iUrQPo dl\t n«r~ 3~n' mIl! l!~! unb If [\£'1' m1ffell'ltH!1j; n "bQJ9 .ijllcf" hn stflrJl r ~Ulli'ln'!lfl. IDlllltirirdj f t R "lU.tfoo naU unl! mat ~ ri eO r'~ llI!ldl". mOJl)rerrtl hi I! 'DlrtriJ:bnrftadttm. ollBtr'ft IImilUfir,' uu}) mur~fl'nr~" Enb. Dfutrrt,lonbs. 1!uftr-lupfulbndJfi:lt ill l)UT leid)l~~ nnh b~\W11rU'::!I 111\- unb Ut'lI(!.rU~"11 mit ffh:r1!3ct1~eR .m'be~r 6r~mtm WIlli) !lli!fl, '1l'Ine, 3~' uftb 'i>a1m, ll~n[lIIrI, Sfllli- ~m~ !Uhl'b"," ~nb ruteo,

meT~~n .. lJ,~b ilJ!fb.I'~ mitigMgl' ;gC!bi'!Ui' unb emtIl3l!rtlri!n nOj): l_ lI{Jl

1l1InQlIlbbcu'j' 11Llli'i Bedl1:9,~'t' l1a~~ lU tutrtft unb n.i1~ 1.'1011 rl!~r gerluS'i!.r Ui~tf;fil1'flh1l 'li~iIMt s~g,rl1 llilll}il nnsriffe. [It'!u~l~hmb rtcl)l in bi!iJUI ~uf£!u't.ftll!n:prtlilb[id)!eH an aj I" !5leU'r bejl!j,t l1~nl'l" felf! 1!ufilnre-i:ttl"ii;~l.'fmil)Rllib If It, ~tm~l mn:fIIJ;~n 1,10 0(1) 'rt{ldbi!'~lte 91mUaiflufiaI!Ui!l~ btM; 1ilm9('ln~II~~n ShudtD ft~~ 11, mdd) bel'll ~cl fU be !Un-faiJIer

. iltITIl{te.s &llfi~f}r rll 2)rul nlID:nll' info[gr btl' gfdn.~lm 5IJgtfltlria nen !l~D;I~~~ll1'tt~~ (0 g;ut milt 'in l1ollnanbls~ m;[rlJitl be!!!, gtttMfl ~lilr1· JlfJliIhe f balrg n 001). fJ~i b~n onll'n:rn ~ta:a:t '11 ble W,il&1l i.l1l1b gufta rOftungeu im lloUflcn 000,1:1.11.1". 6pl1m,g" 2Jmllb .. lJllib 'l®cnlln.f'I. J"wle ,.~Mf,rUl)'ti,,·il" r,H1lnf'UDlJ,r~ ~l;Im'&e-'1z lUll) ... ~iltatlclililuSJi!'Uf!C· ,~u gtfllgJlll unb frbllibig.eIlil)1!1l ([nell loti au I ~ilall'1fICf (E'I1lf~muI1Q in ~i'~HdJ~!I I]bttutcml1 bljfllTbcm. U'l11 tllmn '!Dl~6~r un e~~lgt au iljr'lH fihi:lIlofe.!1 aur!lld'au~eIU'il,n. :i)1i1ti'1l'1 f,timllu'I ll@l1I~f:lllm bll:' 1.JP~~Ulti@b flW fl'!J.m~rl! il!!lllglll1i!Hnfllm Ibn H1 i!lfl~( 2l~311!1:J{ mitU~ti[ UJ\O Htinrrer ~ror. ,,'tIO~~lU;" t[ijli'tJ'I1i1., I<V'iilA.rngQ!S-o IIb~ G;:mfgru!!rlnn\1t!LI aJllP lbenbung jinbwt', ble tntvm."IlI1t [n Il'!!ll" l3tnft llll~r bd'111 iLlIf1d.l~ag ~fi'I' rpdng;en.. .ap flub. 311I UlcrrgiJ'ftUljJ e]11 EI nllElbr~HiJum:eh,\'''i drifl aim. D'~i' !!Iilft 1~i1 1,5tn'IlI:l~' rhllli '1.0 lli;. tEl! ~Dnn~1'I Gi!a~rl:lmprr~off nli U 1.1. f)m~' gilu fS ~~'imbeflrln9~1~ 1Uti: e.n'I'!l' '!nUULn(t nnn I' :3 l'omll1ll\. ,1:1 bile fdllll'tl ,~inr II tinge. 3ol.ll ~I)n filulla~.ug I gtllitglo, 11111 ",lC'tRJ.efllc ~Wl'lJtl.b" lUll! ,;r~.ogg,ltng~ltnlf~ rrhFC'd{ldJ~lr ,¥ilm~t!nM III -eiOl!T Stab'! 1}lI!l'oof,\u'I'Ufen. CBI'ztj. Dcfcnbers .wer ... 'omblll1crle Ji!uFhmg iffcl,i fij1ll1'l(,1f '!meh~tfJ I..IlJIb Z'N'.l 21tb.,li.lii[&!il'hmg Iltdi ".Prob ,hTi:lrl t~,Gtur unb 6i rUIl!!! &.~~af~tgfll unb bC'mNaftOi!r.l'l1; attmtntwnu 1mb l.o~rld ~~L~ Q~l:g'f1 u 1.Ir1t1 3l.!fiitfit'I!III, mfnn Ri~i I.mtrpt'tit) nbt 6dll.l ma~n ~l1wn 21l1:mcnltuns flnii.lfrl.'1

r,nn t'lhmJt b.t-5 ~l1UHi!lflaDb~; _ erlin·~emp~I~of.1

I ~rei b r llMtr,01 n ~g~ Zll!lllrd;Jtlll])" rum" il!b-e. rein t 5tabtt btnJ1.IHl fIltil'l,I{'i![ ~]"II~ nnn fl'cmllll!fi if~f,gem Imtid)~ wed:u:n. lHea. Q~j fd)on b.mJ.8~L'nI'Dr. bUD ilb& ~Rf'din [n:nqfiPltbc iilttQj~r IUPH 1IR~b 011» in oh~r CStunle~ !I~n J!UIlioJ IllUi] liIerwrd;c IJber kon3a1i~f\e ip wClIIljJer 111:0, ulet Slfunllenf lH3n !iJOJD'fl IlI.Sp:ob1i1rlJ~ fna,wd e;tul1bl:L1. lHln 'rog Illm Irdje:d,lllrlJllPlfifdJe. 6i£ rfiJltber fd)ueU flub. in Bine'tI~ClJb 61l1nben 111lin ri.hmen.

NUll 'slbt I!j ,geure. I'll iogon hrwb uns blt!i I1UI:~ glftd.!giUi, rein. fiilml! oj H lD,if 1!1li'mIlHlIIet mnnh tntb hU'n ~en aJlo mcbtr fil~lICen

15

r3lfHti!IU n lid) UJ olJ.kn. flill' [OJ rtlulfI, prnlli en~mcbe'r 9'1lrlllliu!J~g~ 91 a'l'~llfl \t1I~t bil&QlW.lge ~£limG!.'r.. ' B!!I~aI& ~Ilb~n ib~' tmlU~fI!n !IltidJte I~r rla:t~c 2uft~r.rlU:? WeD' nt mU I'rkD rr!fJn~lJil :z,~1Jl.r()[nnb Ild rf:mcr :nmgt mille-Il Itt ffillOOPlllll tb Dim ~!I'Icrml a:u.;(lredjmlb!m l°.eg ftl'9E in IDmli'tlltlijdla t gr3~:g~\t a'Rlilx,lten,;_ men nlirb Wl9 L11II !l)urd;)mnf~~C!llIIb btnutlrln lib'~r milln ncrtudJl Utw ~UNY ~elltnt ~u 3rums0R. mef!ll!'nl Ulh; unll, bonn mit· b r iBm il'll1'tljrnlU"dJ !)bCt 9i"i~M fo~bl!! 'qlndd unlHt 31u'lllItDuUfrQnH mll :)nqnbom'lltb UlIgu1lu." fDt:'&1!U mtt nll~, bGJml 1o'ITl1Ifli.'n 1:tgtl'ong,riffr all' cmbntn t.D.sdtllmUrb, Clrul ~tu'l'I'O fi!llif1l m6.a1hb In, !i:il'U~ (fJftmb 3um Jtdr~t.tC6nuptaf), j)pun .~IISdD 1:1 ijlltlll!t:(lombill fJtUa r !JMtddtQ 00' uoftrc- 3iDHhviUeruIlU,!

l1lcril:l)t b~ .. ~~lfJIht gtll ommjl'~lH i)el !DotlUtiiUubt, mir ffi.l'II,phlng btr !ffllrtlllilgen 11M:

If'/illnrn wlr ~Ui:Ol e· !lia Ulld'I !l!tnmot lI~e !to.ifatlJ: n aUfanl'1"1ilCill., dmrrj'tlls' lip flanbl ",Ll~ftn Ullb JtiinillB Dre(fcttio~l" mR>billnilc Un. menbu:ng ht ItUn~'nJIif1l'lTj JJ. ltrifQ-'3JIirlitpn, a1f~l!~fll.~feU~ hili': i)n:~llmlllll ml!fCl~f, - dnL' KlIl~r Xobl'.!l ~fnbr -, In. btr fim dut!. ~(djlJn befiinliC', t,ll~ I1d). Ilwn:u.mb 111 inrmuni!lftnrt' ~lh!tk~iJe urftlr W;brllfllimt~TI ln 6itf!I!~~Mt Wli'.g;LlR miirhl!, urn 1)«"11 ldjU!llu lI1\g€'fldJL~ cifli'l'li' n<hllC'n iIl~ 1)11 mtJOd!Jl!'lL Cil I~rlnf lIllbrr btl O-ihmlillion LJ'lJiJ:!l:tl'nat Mit· nten:t!iQt tUIB lItf ~oI1cmm l.l'oU uDb gana fllt IlfJrt"Ift,l'{JI:: 'QZ.crta, hr car·

fll [' ofl'fte en. iliaD jb~r 1it b~bfD I nl,," .

(!Ptolfijit.r2)t, u. elmon.. t{ t~l!ipTiiflbent I. !l1:., in tlnem

btll:'d.'! blltll 2f1bmaflo!1P:lC' lRoll' £I.l' htr1:lei£trilbrl~1l ,!Ph.ltllid)tm

prmnillflltrr ~uur tttall l n::r I :Ii d.: "LIl p.rot IIltiolll

dCl pgpwlDllidtru.. c:iriLu con It: , wl»trrl ~1IDl&:!

.,.., •• , • 5)i!'I!\ IflC'DElmi!ii m..:httr Utu.llIlrgmiJl'lg IiI fUr ieb~ ml:1l{Lt· mg'!!' mern" 1ft ~:ofJe'm Wlaot linJn[ri b!:l fl~. ; Urul tiel" S:e.d:m;f bffi!U· gqt''IlI~lI '!mJf:lbg,Dm IDnf1igrt: !mC'g~m!l laifl.:.n nun b[l1l iJD~:m ~:rp~J .. len, aie In fmbU'tfl rill::,. Ipm ~T1l':S' au donn Qll!rl1m 161U,blll, raft

nld1~ me9r iibri~!ia'" !RUh~rlid) f! n~ _ Urgt 1I1litlflt lIo~ !tum

,einf aflf mit einem . ~na mi cer elnen 2I:uarlff aDrbo~~ilt~1

ift' anJJ Ilif) nert • [J ,fJmn_ Urbi· mbf $aiT[bIlJb&"m~nw mU W~111'

g,efrtluOm Ilbtr tin U[! al;qeu.~rn.ma tnc lJl.ltmmb guJlielrl1 frie.bRdj&

1mb !Unbl!'IIHJfjn f 'Dlntf e~· l'roldp I l~ mWW'h:rr~<c n6·

illb£, POll lieu] ,11lieJ'n !Jt1ntlnl'U !mod, ~tmm!l writ mirunl, ~('IrIJ 01· liIemtrflidJu Q m menf"'l tfJtn 61anllf1unlt Oll!' £r haD lib~fhi.lidJe Ouil'f~n c:lI~r tatcl'l friellljd)!![ ':i mCl,lJllu:!f b !J. r~inblfttm 2ilnb~ burq" b~d fUftl}l~Hd]f'n mifls'*' il'Ii:~ Illnt )~r mnbt'mt1] (Ei;lemle: e1"3tllg1 wer· ben. C!Jilhl ilJi:m (ia;ef.l:nuI1HIl'iH.um:J1t ~i.1l !irtrnQ" 1JI'I'tI !D~'Uomllfltlu'.

~ llilUltW aUf SdhI, fo '!l:dt} l'Iruf ble we4rIl!lfe Sl!DaU~l!Ig tl"~ f.liille J:psge" !Il(~n, ~u.a.g ~1!1f ~~ fDtlJ!ilt IIIlllt til ~ JJUItl'nIElI~ooen I'.BrBlen1Jl1~U~ li~il!Utn tliiUMn:, Min Ifnkliml!fl mnijlt (itbt ..

3n bu 3ulU'n1l Qll~b mannella' etfa:1J1 rf:ln, ma:lJ~ln!, rom.n ,d~, 'IS~OlQJ rmH a'ent I}'IlJl~tn ftdfS JiEl.~ ~ lu~1' lliO~f1Dnllrtp I:[t~.m S:i~h~ abi tin {fdn.1 il!l~tSi m'O'lrtg~'Rg!jr~lIi h" l!tilbcnl1 ~nli ag 111I:t~Q4I~iPI 1ft, Ilioll blertm ~lliDb'lIohll: 1iIl1l. HI ~~t 21rtru~d,)hing lIa B~IIIlre:tI'41tn 'Ilo'lt. k~n IIU'Iblmfllrll!m 'rire'g.IJ~il!:t Incbl'. ~amai ~ff ~ie Wl!1ndllrlt'o:fi b~{ rPg.f.njl~Tlt"'o .. 5~miU~ethm m€dWal£<n" In dq11~11l ~ltrrllfl!l !btl' 2Il·l!IitI~~i "uflil'f'i! ~ig,IULtt!I. h fll~ b ~ .icU~llcf b~r !l.uftl fI nl'l!,61 raT u:nb~f~rb~'r: IF ~,1l0ii! n ~ii1t~

Lilrn: l!!iMrrllltdJ'~'ll t~~nirIIJ~ll21C'1feill~tJ1~H unll liU!il'lJe.n ~l!':tm~LttlU b~ ~~e~mel~~lil2:'U1 mll'rrilun 5u b~r:neI1, glbt ~,m;tI!Rer!1nftdj~ IltIltdj' Mu !Q!'l!_rcei ~JhnJtI 11.[& b1e 2lelf)1t1ug _,Qi :ifiego alUr[~'lJJlt .

I1er m~b:ll11l~e~ b'~n st:rir!,'l gl1n~ m1.lll 'M Ulll1r!fl~!!i'b!'~ref~tr'Jlll' 11:I'I.8':!,~U:~ UUil'B, r{i ft'~~i ~~ lIt IIpl~ ..

..

OEJ,t.~' 'mb~lI.'oUE (nllf bert :f.aglllllli ibG ~ntttltlllltOfl(J1~f1 91:lltc:n !tnu,iu ill !M:.lilll 1:92\1 J~

,,~ miWArifd),i' I7fl:nbhmgtll ~ull twut,., 1l~r1t mrl)r 1Lr:li!~[I milIa' Itl~t al1rl1'l1:i)1' mll~Q,C'bul~. '2llli!fd] 1 ag{leb.cnlll fUr ilie 5acUim !'rm,rlg ~1I1 iIlI !H'IlGrl~ldE!~ ffit 2UT~Q'I!'rdJllI(tb(Lr 1[1 'lJll!rw~~r bill! roa~ili"',> mtil1f.!fJlI'j1l1~ u,uZ:l QUltI!lrt!lIRlllh::d.lf!il4J r 18~tI ~lU!iln9 tll~rtD 3tfl~. ""

'!:o~Hn klWlIGm tlluj a.H !lhtf~lt1istigUt1:IDoUtuQhlUI:III!'!Q'" rJl)llfm:~fl3 1'1'21):

.. m\~",n reiinmnrJ h~'f iklll9, l~d'JiiTj If1f rll l1IIlrb ft natilrli~ fo:mo~~ II!ReR bl~ 3t!lUlm)~m-~tn.l:IB, ifI[l!;'e~aefl bi~ 1JbnlJl![tlj~[!tM B~fUlIrl ~J!1:" lmil l:i~~m'hll'. ll!Jrl)[iffr,. 'l1Jdll:!i1~" mtfrn1HJ.~nn, !'.t!h.p~jDlrt.:n •. !IJlQ'oUJ'. HBflJtl', mnrg;ll~ult. '!'t"if~md:eE~tJ [jnll II'Ik G1!:hnn S}tmlHmfh:[ ~n,b ntU ITJten tcudtfilli nit! arkg tli:ldUgt~ ~ irt iI~balb trerM.lt:i~. !It,*~ Hrriiftc '1l1il~1Ilg;r:eifcl1, - sl('~. eli! 11.: fi~ gn~il:f bflltil i:I~.t.1' ~n] .r,h,ter· htnbc bclinben,

tU)bJtiltr '~~t- !Ral ,mr. fjQ:'. ~rd)Clft t~ !!cller beg llubl!lnl. t!.ilnlil]JUI, ~t' IH'~dn~'d;le It'IJ~mt~ lilA llt!r S:~l{}nffdjtn ijol!llf'l)urA! 3U !lu11i1'1-.

:1l)m, a uln (I),deltken r

• .JB'aUreon n~ lilt!! ~irl'!Hrtl( 11m p.II'I[JUJ'llil!:n S;l!)ti~ont liIJu'Irfe 2ile1if1" tDO[f,tlt '311r llI1Ullen, i)ilmn i.[l ['~~ gllm~ i!dI.il.~rclJf1III 'QUIl ·ta:l'll: bl;t6l!r:'(Hlfkin:g. ~u r,:tit,; -Ihl nil, lWi:rb se:rallc bmil m-ddjl. ~mIi nt:ilf:r 1IJ11fI1II 9mftinJben tJi:'Lm1~!l'b~flm~I'!I)!i:'n llu'i 'unb ;DO bilSi 0~.mfJfR~ftl til r ~m~ '!ll W!I1I fie:-:

11

11 u.ti!~! lUI! bUrdJ ~l1rrenflL1,;n~erthm ~~ru,lIIgeO.l.rl'ine.. tpilltil "1~t~~ 1I!nIQ 1l11iJnbiftgl DDqJebrugf wcdu,m .. Ollie.; "clum.fo ilUC'I) lelia ~ii!unlrr~ltulJIg bel!' flel:J:OU nm~.·

,.iI!'!J mitre l;l~rrt~tI.bm rtB'P'r bl liIn Ganb lIt. JeaflllU lIiIllb .fri~. ml~ Il!itflf!'1!" mfebuJ!) U Dial' 1:1« DfJh~.Ililli~'cjt S,It[d} f,b e.P:, -lintet lIer I!fl· ~ru].pmng ~u iDe:h'ii.'L'Ili:ll/ i$ t!'~'~ a!;lQC:~l ilIen ,~dJ~mi((flEn Sb'ien re~ni': !Uti· lD;Oi11Jr u(lli bunm llI~ne I fl.~ nld to iIlIIer $muttm'flli'lt1~mttll P(IJI erJt be.1II l!o!pT (l,1.I IIHbl~ett "

.. ri!i IlIm~ g,Hilll!30 f1n mllll'W'l!d,rcIII, UJ~mc man bh! wctlen Zlii II: )ler~ e.Diilt ron!!~ lrie iII ol!.tfter fUme (1'1 non Ie nbUr{lt:.u iIrflgri'Re,. bebrol}t gclfUl, wIDi:!nlll:5 pr~l9gdle~.1Ij

"J)itt milTt! aplllrfl!lmr"iJ eil] 2lotfaIlH~n:c:dji'!1l!."

(m,to'libulfl fnelll, Stir "" IfHuu- un .J

""tl;.H tn 3OJitlnl1i9 :Jn~nm l! Llifrl]lanb ctrlttJ bra ~r Q:fe ein ~ bH' ld:ll~m,bft~ll .i;!.1inlhn bu rirtt gdarnu br.tt,. iItIlTb 1~[$~llLr(,]I tliM e~Jnt

JIII'~ ~'I;4L!er. liliJl gn:( en >:::iIibl ~I UtiIrrUi., ~a:bn'llll:n. 9lillllllJ't.

~1~ll'lll!in l!I.l!il't\fI !l""" llI'!l m l!1!! .gtit(ll111 - bll!' !JlQ,fu'f ~ei fit aero

raReR 1I~1! gtiUde ~e:ben unll .f)uij • II!! 2lrutfdJ n <iifiib~e meT~eR llIld}t IO.1s I.ninum:.r n~~l1, ranl)tm Ql5 clb nftl.'lrel'l1e f1 hu::nlf' IlUiltteo, lIliIRJ ,il;,UIli :tcirn Ib'i:mo~nl Dlto Wrnrrl rt en '!NA!"[rt-.pn. l!tn PClljl.T 510111- DierleJ fUlb beteblr alltr IIllf I]lcma b ILf J)t'ilii {inb Sl'nJh~Cll mIDlle ~efi~rtl: Gtm~gnl ~d) nLlf bmt mmf m ,f~qrt r •. ~\Jnfl!" nnb &f-llld)t I, b:1_ lJdrlbr.tra&~" fillb 3cttn:: IL II: r Illht rpntll 1I~"l!rclj1Jl9I!QI mu'r il'~fI ~erntn. Mm~ b:llrrrflile 5rillil1. &ja· , aitncn.! "riliiil tlil.'fJ!!llI1· [iii n UI1Ii) iiberlilLl jt.£~Cll h:aurige 2i3n I1l1nc n, bie 111ll}~r 13 nii'iU~milil iSOlJIirm (1).1":" btl' 3d bull' (!lrti~ . . . . •• Du lIicutf",r m~nrl. bel' filt bit ,nflr gefun"rn mtl) .{!I!badl IJ t, wlrb ' I'lngrnlJ{"k,... • in mau, •...

I f'lI.Ii'I} btl.l:1 lung c:nt! arl' 'Il, •• ,- • i HIl r'"

'"' VJ.DEl IT CO JSW.ES I ,. • •

tIE Q1110 'ES PUIUQ lJermMEN'lJ CAPtA.T! to!"

(.,1)111 Sta'llLfifnlu mII&U! O;~J gdi~n"

J)lli 'bn- 6taCll mu edp' tri crldhct 1 J

\8

[ILTellJ

m 1051l ~oml1en' lYlte'g:erfJ.

• t:ft ~ll[r, carl - lite DI-~IT~l hm:U "dill nuftll'llllfijft mil :DliifUllhIl"J!T etu.11 ~aftil}lcrt III tdrft!Cll. Um \I~n :n ri'~B in& nlln AU g,C)vmncu; grllflgt ~ fur rin el1'U nkf;l ~ mIIa((diP ~ad'l nart .. (inill't8,ftt au bE:iij . mu~ pbtln~~r l!~ifrlJl'!m RI'i\Ht~l 5t:Q~lFm~ u.1Jb. g:r ~ 1m ~!iJI' iluf~'dnarn. tim bc,u ~,lritr.~

l'tiIbm ,frdmjud]uug Illi ~UI ,111 !'allllm. iJilH1, I'IlIt. i~ @511d)r.

tlIDlt 1I~1I11 -dj14 Hbunll -'Eo I ~ f e I.iI I' air ~ 11 II g ~ •

Il ir' b t i r l ft bile & l t.!' G '11 n b ~ Wtlill IIlr fit

klfLrlil, ~Ifb Ufll" !D'DI rticmn Iftl'lllllwUiI bm (9~iIlit!ttp

rluit'lm 5111 aft!! SOl IVtr

~~Prillilrmu 14 d'6fe,ne: deneuc f ~1'

(" tkrdUit lei:' bft i!1lft»rnt 19nug lJorlll)

:20

I.

'llJebe! menD.

tIer ~1lt'flIg 'iii an ~ r 1'1, ft m iii m I) ~ Lt. !1m i:n,li:rl'rb ill! ~n niidJrl tt'[ ~(lilJlI1n bit btljjtfriJ.~!I1JS9Il1be beg; rl'l~b~n in ~lI!ciI .. tddJhlllllcntn filt\.l~inl $~~e$ 1)01'1 m l .: l ~ II' 1m. I!.'! I: II ~ e r III '" .. .no. tile ~uUiI'!Cllnl1~ umil' J!fInn ~i~d ~ ~ >a t ~ T II ill n b 1"'~-IlrGIMfIl1n9rn... 'ilR'I'!!Qm.-t[HI!', lIclf Dllc[fl 1.'1 •. it" .Il (1'[ ft,n~~iilt~{lill 2tm'lrElcl' irl~ rill) n i~M: hmg,~m (!~l1", ft!llltf.m !i:ormlPV Dl1.~n ~Jlm. '~rrailcr !l'hrlrag untJ 1Inl IIJijf!sfiJuttl(fi~~, - lL!:tl1l:]~ ,!.~OIDJ'f. ~~'D~n b!':!ncl1 l'bllll bh: '2l~d'~'lctl'l'ltnts lhr Q;'~fi!Il~!!~lllin C;1'I~Pili.i!fI '[fnH:he. :1.'~1 r~il\l/Ofl'l e!ldJ~ IIP~ b"lU i' '" t'I ~ ~ r l' CI ~ Ut 1l i!' n H '¥ 80000 m.S ill !1" P r are l!I~dillll~ m~II:b~I'I" r~t ~~uallerll!'l!' tlLciiTti! ft~m'IlQ~"! ~iir bie Cit· ~i1IhHtm ~ ilJ G'd Q,1J:J'!M,~'~{l~1\ tltn Or,t'I·h~n:~ ~'H ® ~m~ roraufl1 m~nN~l!llldJ llfurnJhl'~ mil' c.rl~ilUl.trltlet' (fjnbthl~lh~Edt f1od. ®1.t it~ll-tn ~mtl fliI!!Jctl~ ib~Jf:l nus '.r!ilrulli~ifI~!!i SdyUtu:'omg;N'! ~~:!ll "torl1.menMllen f{.rhI!Sl!I"' ~lnig~ ~bfm'ldUe: rEl1I'H b.i>e Sutd}tJlnrrdt b~.r m 111 ~ m lit rtf rt Iilic£llb~i!: •

.. !He rni:ftga1to: wm.s:n: te. titEr!} b~1I .GEillLbl'n1dUr(d,Iu;,l!tlI ~mnMtrl1meJt. 2ltn gebl'ill.!tbH~ytc~~ irt bi~ ~im'IThll"'!P.fI bOir il"RI£t'Umu);r~ ]!Ii~ ~r·. ;fjIHl;;' .111111 1!I~IFetrknt ~nl "il-I~ mm~ruli'Il'l« llI!1j\~.rfctlf:I~L'n ft4.l.J S~I!!lPP~D; il~d ttPI) ~ IUifUg:tlilt!itn. milie. bl ~ I~ UBI: n~rbil!<lg;uH ~tfll 'Ii' Ill'~ bl,r g)1nuriiURB,ri.liptJ;lI~. Iii etnrnll!lpqtLii:p,~, 't'it 'Wt'tl1l§fiippe uull bl!r a'IIi~III,iift.

mr~)nlim u;lir ijUll1 'Ie1fpiti bill's ~ ~ 1lI.s.9~ nil liafl aUf[' i5mpp£' tlElr J LL119~fI f~ibl~:r~'r1.b~n ~rrncrllll!~g;ll.lJ r,~ ~.~f,ilf'l

5jliJt bt~lf~ lIa-a: 111t1Jl 1 OftlrHgcn-- fi'rrtld'ltllglifo~ 5lilf g:otgt. JII p r ruT· flllbl ~ IElI~ L'lni~;~ tQsr! ~'p'tUCil". Scin~ e'lnnpll]clll~ ~iU rii.rtIllnWb: .nilll~N.t:tllh?flllr t:f~tllfunl!lilillf!lii1[\!, hb:u.l&,~~ tlG~1TI grllne '(J¥Jjrilt, ~n!L'Idlt· rung tle[ ~:uprulln, 6ti;Hulmb:Ubulll oJllr til!'m !munb ••• 'I_ffi ·nig~. h>i[l;li rolibtltt~mlHrrr 6}trlllrtn eon rp~a:5(JJll @.~iI1.rigrn~ lH:v) bit mQ'g\f~1ulg ~u· llIDJ'!urufl.lu. :i:liell'I ~in;tNflfttGc 'Wlfll'1ll"f lh:Lllgt 1iiIl'!a.U hllti:l).

a',rn.h~ ~It ~a;r'~fI'odj~r 'UJM bu~ ~G~ -tf'flJU ~gfn ullb O~~f1i g,ocif1 tU;II:if)Dl~ !1::lrillu I)lnthnd,1 bc!CI g~DI filPu an.

fJbl'rft ~(I)" IiIHimL!J: !m.nu elne '!8.(1T1~'br Illlj'q 5.0~ niJ(llJ~OIlI~11 [f! i11'f1 ffi('birnb~ jtLl[fl ... to 1ft Ilii!- mllUlrlJ~(':rrtratiDJI 10 ftlR'rl llQ"~ ,nll!! ,~~. Jonen, ouo) bti:l mit mrumn I.ll:rlifteWJ1, 1tP~ :tD~t: 5tc:lte gctiit¢:l W~~~L\o. ::JiiUJ "~ ClUff. bi~ i$h:afjt', fn birb<el ~41 fn[lltt elille m.alb' Pilf'l u([Jg~fiii~( 3.ii m1,~ar f:I~b'~, aD W1E'.t'fT 2lr~ljil n1tb lOll ~~tt€'r Jlii1i1Bi~Jb~!'I 1{lJi!l5 ft~ ~d5· fin !,~hrt~CIi'l.lrllnbnM;H'rbl~lIfAlIlL liL\lilirbl!. !5IJBIllt' !l'Il1 lI:i'l1'U fl) geringt~ stil. ~'mttiilj(ol'l ri~Je.e9 ~lfll~rhgeil :tall ~an'lNn'! 3~ htr '!JfmJ~ lilt! 51u1tr ... IlIItI~ 1111 itlll1" '\Imn.1hl ~~fn'llru til r 11 u~tt~l1

a:u:ifjl lI1U!m«&ln nflt~!Zilt gn~Df~tn r!iiTol:. ltfitit'tll.

~ij~ h1~ .ij,~I*'~ l!nlLu.nsmlcUt'nbe m.oUt rofirbe ·~ti)~d [anftlStlll: &.Iter iIllLf ,n.!~ r mii ~lI'tCn Wil.orni!ttt eu b(~iteJ! ltl1t1 IllId· i.~ root ~1o'!g 011111

21

!po]llm,~u. nUf '!ScllR1tm t bel.' ,i"l1nr mm .aml!if~l!:!QlIi\c lIIudJ bn IIlbtlim 6t~dmlC:d(' gf~ll~ll"'.

6aUm ttJir jl't1t IUllil olin b~ l!tftcillillLjetl mJirfuus.e:n h~ m Il f (I a , II r j) f q r III r~b~n, h' iiDfan bas, mtSl:' C'ltl9!:il!lft., ,,, 116 bi\"' ~'er.i:

fd}~n g; u t iJ ~ r 6 rei lee l' b I i,n b._ e b1~.~f~~,t;l11 tlilIllUl1!1 buu 1:11 "Ie

911!ldJ~1Ii ~~r~~.m.lng£lrl (j1wirl,Jti!t w1! 1:J~llli!l:t'I1~ ~

Ul'ijt!i!trud}ctJ 11In: 1t~!I,[!l': [lot;! ~ i1ll:' f U ub.l![ tEll' 'II f 9 1111 til. !iit~r~iiI ~lra 3sugrrla ~"<I ebr {I fIDnb '1:' (fl!li'nJ~pfr, btl tlod'cn~n ~dla !lrafll(ul UP' ~.t6-ar ~u fL!il1 unb I!n:l~ mlf) Ilnmm~IJfllr tll f belil t~hrudJjtnn 31:1 Mrrlll~. .welT! ~1~1'Irm ,imfilinith:, blfs !!rnhnl!{I"je\n hil'f" mo:f!l frfl·

'1ui~dren- C"~ fdlfi'hbl tn long .ilb(!f 11m if!ollf!l1" bUI'd) C![!liml!J'f ilb~[ :!ijl len, IIlmr a[[£ii fill brf l!-rbe ~tl!'9@ftll~. :Dh:lrnigll, bl" 'ben I~lf~n ieg I:fIttg llrad,Jt ~ en, ouffcn ~ nm!l. !llie. mit -lima ml.i't\l~ Ji'!i _t'_tjl

l1'1y" Gwnbm1 J, ter b m rfbllf. ESlc ifl fwnl.1rhl.lif. :Dlld. Pi' b -v mIf' llnmiJ ,.::lllilill" btr burd) 91 rf~ {lif)11gmtB. lite- fj:oLli bl.lrli!)rl. bilb ell f\t\.J fillQ!tiJ rllf.lm.rtJo~1I ml!fd1mi1lr~ f '!!Bwllh{tarrfrompi, 'C'jjJnb in ti~n. mlt'i~. t~UlmF dLfj~i! t,)CfdllDfi • murre) 'filnfrtiilUl. !i)fe ,r.mpfiflbUthfhm starper. tl!lte: mtm~n fl!UiftDrd15n.Ni~ 1l!I'J1 fdjutrlkJff~u ~lIB"Il:rid}lct

!Hm f1l)nmmfl~n b1 ~tdjlrdJl!iltiUo" ~;'tr ,lJUdj ~'li!; ~tugtn

mC_[b~.n in miUt.lb"! I IlflJ1OSC-o. ~Il' lib! !.'Bll',1) dtflg, bi~ ijonmGllt 3it'1 e t 1\1fI. ~dJjUnJj bas !HIlDe rofrart

, rbllnbl'L

6d1.ri ~rrt!l rl1lTlln~n lilt 11 _ling. am 'lJh: mei~r. msm Srnmas IrDlI1f1 11111' tI H X ofi 1J~U B. III ont:fm 121 fomm:l ci: fll'd:l, ItlllncfJ mill 10 n ~J.II m;.

tibet' ~lil:~f11 6ie til It.dd1. ..!' C! III iii" g. d !!i'.' liIar, blW tf~

bmdj,"n b~~ :i:)(lrmlfl~Q~1 ~ til m n !IDuni'l 1I1::"nLrlacb't'i Obu Gl!~1Jlm' IUIlttim0ft iirun'g~n, Me bUid -3dl.1 [! tfrn fill tQlllilr!,\!l nl!'tI)l'f IlJ.itfU'! ~l1J rtrJ CJl., mift~. biM

~ lil'lbenrtUL( tnl rf tt oJr Gtr:l!ldJmu

flnll 11l1iJ tlel'l ~j:1rll'ff~ntn ill qiJa£l'II, bn er ItrlJ ben 6d]ilb t. 1m lin mlOllll!l' Jl'ridjmfltlerl t \Btu. e rl Ile_Cll =i~ Itur ~iI~ !!(\I.&UlQIjIHfte ~Ul' 1ililliOil!h ISh~ bdI8'l;lI~1l, llaM P l)uull unb 01'- ilJt nicbt aU!!s allgl!l:\tbl!!~ 1(1, mtm

1I1~ 1Jill!ttrtO"~i1t' lnti] ,dlafj I: bt _ IJ.nbl'n ~nt 0"11

1~~fI !lag Utili eqm~t1~

~ ml'U i):tei~ .3,U~ll 11Ir1l1t III tina 1m" r n 21:nfp JUrIg ilion

l('!Jilatobllrl 1"1 betuflrn. :llanulter Plill . nnr!:J l} a I f u a,i u "t i ~ IJ .I;i.

q U II h n, l1~j bl'ff'n Sri ift'ltmn.g ~d)- bUs f)~T".J aU.ralf1lnllnrumrpft Bl1!b bat ~,l'llm fidJ mU ~ ilTp'~lJil'rl tam

Cbrr Uutnont ~1(T, rf Ii

ltiblgung grgt! ~o. -ral1gTIil rnJ ~ r f1n ~ l

tggfJdjl'll DrtjdJrin IlUj ~n $!

fillWJA JU tiltE' or1u!ti nbt- 6ltflrr r:nt.I1r 9ih.

,SUr 9lffmt~fnt!)mig VPI1 calm fiRammbm'lm, er 11 t;inO~1 ~ !lolf;

(ltti:o£' unh PQmDe l'.rteibl@lIog t'lOrtif~tf f!l)l!iIl'n I m ~ ~ il tl ~ ~ 1111 '1!1 t· men b ti II ~ u.m Ulll beD (lC113t ~anll l'illll'auf IC n u{teUtl'l, It U l' t t n

:D

5i!l ~ 'r ~ tI A 1I I! r i T ~s ~ lIubell ~-d} urn. liI{m~ 1lI1:~ r \1,1_ J'l;icl1~ M~u'lgl;lli ~~ bc~:ltm~ !lit unl~l'l! 6~~i~~1 n~l! nU !,altltf1."

:III:

ijf~TJ!.I ij)~Dle'l'tt tlJ~~f!i!r ~.~~ ... ~n1rilH!' ~UhUI!.~r"~

'1!:I1!l ~I(ld:llon,nrm" .u.d ll'iU: ~i8t .IllfG il.bll!~ bl e '!J.Il:Halittltn.U nn'l:l 6ttre~· niftl! Ilt~~ "h!llJllift'lloibi:'n ShitB~". 8(1 1!Il'I~1! ~'.n mit Mi mt1 ilf'Iietir ~fl 12[1a tliJ:t.1lln.m::l B~udrn ,,:Rldhll"\ b. ~,. unrm"fr !II n l (I t"! 'Il: len ~ r 'D i r i f II I i Il 11 gdlotadJt, b of) lI~f illi~ t !"u [iJ ob er hm!!! fQnn:l'!t'u'b.!:, g~wm:~ramt 'lit'l~a~\lrtg 3nHIr. leblte:n !liJihli:;>, i~w ~~r"tdJhm~ l~~mten mltfi!l~. iI"brr in tilt "'B1;J1ltnt~H1 Umf~ngl: GurfJ ~II!: !DfnulllEgog tiIlh!11 :BdltnJ G1IIl'I~'IlUi'~. ~ Il'ln iU'Ifll:it'tltiorb1il1Ii'lfI1l1 u.rlum~ 11'1 lIi"LiQ !lUf biln rt:Ilf[m,rnlllm ~dC'S etumCJJ: "iltl' ;:,tarrlrrl!.bllJ mtltb,~ bll:fg (6bd.mtltt frill, bem: men no:lij bil~ l-1,.1I,1l;CJ F]immc" 'nUt. 6thrttKeen UrltI fmdjmhTf.ifr1:, be-~rllr~l~f'h: e~i1bjr!J!I1!lfU iijI« ~~11 hllrHflJ!alhn ~mm fl:~i:! fliir (lUi: ~[Jl~'Cl·, fnfDnbcr~e!r lJ,a~ I!lOOr~1Ie~ dn re~r rJmfteio m HI!t t L' h! 1. ~J1e ~if]· rid!!Ur:lllIlH alll~t" 2lL1 finb l13'DU mtl!il~r~~f'I 1~£"rEtlClff~~ fllEdlf'T1. mn '11'1~~ fO .ulun~tt:IlTfll~r (1m 2tb@nll~b.f!: b~~lt.llI!'l!.nbdn. fiG~UI lIl. E'ti ~a~fl~ ~iei.t, lIai[) mlth07r m.~ir~, SI!rC'dJl~ unlJ .Qlltt~ 1mtr!fd'~11 ibli.' ~iilJtlmq bet ~iHl'er iib~m:grlrm;~n. '~nl:J"f:mrllll6 lL!IitJl tJlllil limb 'j1ImUl1r1 1.IIll:i bfli!!i 'Q::~a!D~ 1:lllt> Q: flbl!' f,elfi.

( .. ih!l:!i1r«le m'OII:llu:llr"'. ~tanlg~rn:!l'g:~!!Idin! 17. WI~i 1981: mom ~(illnI mm~~n ciq I'"

D.

Unb bOlcJ1 r

",l!::il 1p ein !Jttlwrn. ~ Incr 6l0flltlt 1:1 I1bnrdl U. hi!g,;!gmlll"b.o.jj IiUl:li O(! i:Jru'fdrweiQ't. 2ffir fllU ren h!lTI'I! {p'!i !Jflf:lnwfW'C-litd b&ui bll11. [11 dm ~l)r be[ tih:f(l~l' iRS ~t.ul\.i: r~n~n. ill'ibr. 'jo'lU£1] !Ill!' [11'1. abu R!ld~iJ~i1i.ll IHUHI'I' :hliltl!:l1,. l:dtJ~ m~fB~f io libtdEi.&lln Illo!llrhillfri. ~u~i tift lilfl~mlf mi· fj~f)lm mnft., al'!i ell lIII! !}Jfl'fuug ~:u'uU~-p;naBa,rm~ hrlml!t' 'iii '~r" f)M~b ~fi.. ~nt; l:Il!l" WIlllrtFfm1l:l1!' I:!Iml ~!1IU~~ mill bell" m('~i'm.ritg IIn~ nmigl~rn!lbg,~lmjl4lr.1I Qlirh,Lh gUu rdu IinmpfmlrtcJ, ifUr met.dV!J: nhtU ~n e;1W~f)IT[t1)&J:"~~ '2tblllidJnnlttd l:!J;iftlC,d rrE1f!fi ~~j)I~f, 'I1.ur bif UnTIl g{'"~Nt ;,rtf ~~ miH. nllJ~ltfil ~l~1!16 uflll geltilft.et seQ~flnb~t O~b~j bot I1IdJ:ta Ud:n:rmrdumb~ meht 1m Prl:I. lit! WriJmer l:J.it 'ij0[Qm a:l~¢ [eln 11109"", mllin muft i.l)n~m Ins "IInge f2~~!11 l"

f!l~i\!!:rJ!lI ml&!~~,. ilt ifin~m 1J3\1 m qJrttpgrOni hI ~~Ft 1f~E: f!I,r:'rifritlt, (F. i) I.1:rll tfl1~(l" dl!lil it15) •H!B~I ~U~~&:fI 1I~~1 (!IIG'fam.pIDDfitm IhtrdJtlUi! liIid1,t l'udn:l.a1!l gi!ge~!ii$eIt:

Qlk mifJl:,fl Urui 11l11[' dlb~g ~i!gi!ll1 1'0 l'Ifl'itJ"IDtIl"R UIlt:! Ql!I!1g1tll!t~ EicfJUU" mlilH;IIi!:l[lJfl'l!n ~n:fftn.. ~r rtifltfUI il}nl!l1 bol'lliJ tnen !lTllDi"!n !feH IIlt>!!1 Ih-'fa~rlh:hMi l1.r.flmt:nl ~l1II, pI! glJln3 yitlrdjlb,rldJ m!ll{1;ll!n: I

. . .,ilrbrmitl!f ~a.bE!n hi r~ Stoffl! '!l'rrdJiln~ 11:, fi~ ,r nnrl'l l~lre (Eisen.. r""Ufl~fll MOen; win man Ill'lt' itlll!,ll Ul1lgclltllfi lnml1r Dlm~ S~lIiblll1 31] fI~~1I1e.1l IIinb mlf mnn fit:' ml,lmliiQren fonn. llet (Il;IcI1ililc'l' 'ft b~~lIlb ill.!! (!:f~ r lllilrpPi~lclt frlne ~ me!llrdJ~ft ilIber bie: 'l,flafur: bler!t eroHcCIIllj. aulfiilflJl.1o

,j:!Uif' '~l1gft u hrf1imf'rrll- b~ bit 5tl!nnhl~ 1lI~'r ml'mltnnpt1toff" ift f1Ul'illl!8 «In:utltell£ tlii:' l'qlc ~lUr~,(!b~ bL!1lo ij'!urd]un~. I(!ilta IIln:Di!o flCll!llllh\' ~('r(JlJr ~M"eg,1 n'lfl r 9""n~fI, (lis cln~' brfonruC'; ibe,r titl.}ircdcll. Ui~1JI1 illlM bll 2lbwet r,"

,,!m~ llll~ ~ {\clCnll, ,OdJ ~~.l1n t5hliT~. ~ic r-rOb~r i~rct 6\iJ«Shlt. ml!.Q, 'I Mm l!~rmncr ~~fmelHHI nm.rh.c • ji'U rdliL\ien lm~ ftc sdahdo!! 3L1 IJQllbl'lIwcn. ~fi mtI rdlUcfjflnl gl!!:I,Nt 11l"b~l. Wtfiftgff IDn eufJU9111ltt l' gebcn : hOll elnen SkIff, !JtitU btu ~n(ln ~ tfJl nWJt IClJl1utJP r .. [~O fq:IIQ m 1tI~ III~t Ijelit a '" .but. unil 4DJl£itl~3f:plin Oub< Db!!'! lmer raHOdl ....

.. 3m: i'n:ubig.1 119 libc an flit· r mmdlt r .nidu1'e; "i~ nodi ,3UIfI Eir1}h.lnr ~~u~I~e~.:!n., be '_. omidj. l'I ((lld)l Irt. ~ro~e rn' f.anll '[rii.!f1rJ![ ~"mh'ff(nllcr ~a~n[' mit ampfjhlrrn tl iIlttl~ud)l"n. :Dl!f .euf1rI'UH'Ili ~t gr£l~. ~ fit .Inb flf!iO ttrre, uor drill IlJ t 1!H,lum. "nil Me '&tr10

'l\1I1! b e,'Sgl!'n1otfr.n tm stampf ~ l; , Ill~.,"

3~H' !llc 1 mf!uJLl\ g.rlD t:r II If it matel1 fieiolillJiurl bet .witf.,

r rum'r Q3 Ii! g,~,U fpeJt r f iJ nt~iill en 'IJ nn Ilnijlffl.nffe It n.l!ltmrtdfill.

b(le mali: ~d}Dn m~t i]ltid"mt au] t ~ 0 11 1)lInn '\lLb[J'liInb rt,(ll,nnrl'l 'mitb,

aUI11<11 mit w dltli:lnbrr t~ ~~ i:) 9Qlmli 'U (Bclii[l]h!e bre J,Il\- 1I~l'

~arung Roh.,~ul)ie,~ 3:li!l1 nu ~ n t, bot" llmpffloff h'~ W!;il~ il~:er

9fl1l3 au m":rnhtllc~J."

..

_ •• :Jd) ma~~ O)il1fd'iM, lSia ti:llH!Ql!ugf ~.u ~il" n, 111.1 IJllill tcd)nJf~Il"

1'061e1l1 bR m!Hl'~lilIJ6 au] p~ rem mob!!'" JU1~t. uHl)lHlf! 'mi&; mil b~ rlniiln bOn ~i~m9ir~LH\ e !~8i1l1e"l lira PdJn j1il~hm bllm"[tn. '!lint r,ullbertp'folttlti.slf Sld)ellJ_arL slbt 1M pmiil:rlld) Ri~l. :OD~U fpllt£~n au _qi r1 iI~r~ reJ1rnnm.ll'li'd:e: IlU~ bt-m BGltdcn G}p&i~t :n1lt~."

~,'Dblll~ tft, '2I.J,Jfua~JUlg ibex bOil itllttrpto IIsprID1dNM Ulilb,El'~blgt [lOt'· IJlu:ntllIJJ ~I! ~frt tlI'C m;.t 14 n IH lei [l ~ aUm ~()liltD.li' unb a:rh~[' .f)U:fa:'·'

_.7>t~ 2[uffliirl!Ulg bat hfJlm in tier ($:ri}~1I'l n 13,,( II.t;gemiefwnbe ~iU'" rfJb,~n~ ~e 1f1 !.!iii , tllu[ b~n 5)l'lt1JltguI. h 1ltl:~ b~TlJnbe:m: IIlUdj lm l'fI!ei!)l,ftintr.Cl1 lhdltriliQi 3M el!Uung rlmJfIII~n."

(,rot. 231'. Jhle,,!ln n.4It.n, ,,'SIl5<h1mpHhlffe unbl Gas-!DI:'t-

BI'~ungtfi·. !Ottlog bet' lI.eq ,lldj':'l'1 !A:lIllibr~tlu.)

"lEi6i;; bf~'Iil1d~ 1I,C!bsea:hloll, 2ff~I:Omli" In b-~m llhr~hil!!r~1il SIn ten ~CI't "'QdI~lnlln:ber il:un'tl htlJr~n~ dJl!mtrrl)~ fa(l:rbllilJl)trltJBfl~ au, i~r"l!! ~lln;l'IfiD 11~! ftampfQClfe Liilltftf,lI~I,. 'onlu7dJ ~m :fii\l) :Oi~ ~~~~ b£r p r ai~. ~.1 r d.J b ! lit u ~ Ib tI e n m i f I rt e ~ T r it bftn m~ril'g~ QI~l Q~m1t~fr ~!'I fd;ll!irl[ fil, 11[& ob hit "}elflir~~ (hthllilUtiillii belt !i,B,tn:lrampfrtll!ffc IlJlto tiiLlflD ~JIlI'tn gemiftUl 2.tbjd]lLt~ nreii\lt ,at"

(i)[. JJ]. 9IotDe •. !uUhf)Lllllnod.!d\tJIJe,oblilh fjJ.!ji'l ,1" 193,1.}

"Wir m~rbtll rt~l1n, 1)0 'i!!'! !91'!\l~n jjt1l81l ~~Oll!\fHlltn 9I.bw~rnrlUcl Rlb.; ~ e i ~ n &J4!rjfDrfQ."

'l~dJ miidJf!! @l'0ittJ 'tiIlJrlL1LBfrIJiill!T1, bl.lfilh1J ll!!:bcr ,~Q.mpfJl{)ff I)md; ~bl g,!l~lgnlter.&iU~t'IHl 111_ blr WtE!fI1ll1,~ cn..*rflrn [~~t ...

~ l!.h11u.·$n'il:1f or ,!It. m~l~l1tm '~'~.:IlIII,tl. WUll'll:l} ~U. i Q1!n9:fampf· ~ off! tlnl:! '111 !l~.,m erg\fhlltGl'n.)

IlL T e IIJ

1~lon ben

'J,(£I)emif d)en ~ampfftoffenU

9Behf,Q,s 'PlTb bie midlrQm(f'en uub geflihrntIJr~en LII dJ ~m 1 f" e II t. 9JottlJ'fflo We ?

• ~il '~.hlrfrdt1ln~ ~nl fdiliH1 in btl. '~~I~~ ill M" IJ1Jrmi~ftuL1'b-e IZ!1l;.. 6urC'btnJ ~c mlt~l]llf bm .t'J:Ilcb'dild~l llU'P !Jcfllnllft~ IDIW m nitti, lI'lii~ert tlnteni4t ~Jlbmg lIduulliltnl

Lt· un n..)

,.2)~r 1cit lllltm nf~es ftI'Bl!bultg~t1e 2Lu!!!brutf .. (]IIllIl'" 1ft U.llS~ll!llilJ. €i11 'rl),9·miilliln1~ ,,<5Il8irll.!1tI!IUtoff" lbt'(lud;Jt l1IuTr!,)arus :nimbi ga¥fitntig JI-I [eln, fonbtm Imml lI:I'ud) In UHfis r Bb~ 'ie{bu ~Il!nn al1ft[~lf:n. l>tftr bulb mllU mOlIfl ilicl1 9)!grir~ If~ ~ r ,11 fir P n~ 01 f h" '11P'IUHI r b ii"l~el'li. inO" ".rfJ~lrl karul1ter folt1)e ~ m lmu! lB~fbllillblJllAIm, IIh! fcllDII in 'ef)r fit(!jntn UJ'ltlTlJCU rutf b,,"n menlrllJUrf1· ... (ulIIb Utril~tml Org.DIl13mUll eme IlTIcddigfU1)r. !.Id;t oi:lC'r C!'.liftwirrtun.g oo~lUum. (.1J,em rJ.e! I~fl ~n 'ijo,nrr ~bl"'r G1ift:uJoH~ nls mo:), '!.I1rbC'l Dbtr 6tnr~t' fllllfiJllm1I. U1l1~r ,!Bag.. tampf rli'ltf1j('~1 mtn ~lc '![mtlcn:OlII1Q ~h>[ell: d}mlnif,rt.lctJ • gm:pffwrfe: mit f.I~~r uon mn~maf~Jm. 1;9 1~1 llJ{tJ }l'l!I~dM!:ltUd:lj mjl.eTm mall 1'Je'i b~ fnu.'8i)nllif .. (!!Il1Ji" ht ilen, rnail ubrl(ijt'!1 2Do[~3I.1Tm'IUn£nrl.elIJ.wnln; rtatD Oil I'iJ em tr fbI!!' 5" t I) f ~ m ~ t u u Ii ~H (H bell t U d::I S' r u Don

irtro I rflf n:g brnh.""

Umldllg ·Ollul1d.111id,l r_abtllar1T411l ~~ldIQIl9 .tlee b:hmg"lDOiOff£tt

!llll! gel ~Tn4lJ1f1li .. dJvtn1Ifb:n drulpijtiJfft .. - G:1111hEHlIIg', Vhmu!~

d;J rmildJ~ UE(pmllg_, 5~du Dg. 3c1{smmg IInb 64111 -

il~c elrr3~hnm StllimpntoUc merbou llai[! bet Itiiomn"fuR$, btl! pI! Q.IJIf belli Mflf(d)rt\fJilll O'l"!l!!l1Ihimltl InISY~nH~, jTl;qJ,llieti. EOI f"prill1t rmm lUI" l!l~Ug,matf1l'llj Uktg:ruuiai'oNen 'lmulg:iftta. 9Z;'lIIr n- gdJeortlafliofttllj meitfr QDR;

I!o.tJ~cr~ milaeid)nllngm t1!l1li{CH ~gllbcm rein! mmt'atirm~ 1,11110 (Jim' .men lId'l1"'l'; b~~ bh: mil ben bctr~ff~nb~ri ~!'IIl!1pHil:lIH'~n 911riilltf:n Wrdl Il.a~u ill1 'ielb~11lt' tmJfuttl :ftmn11tdjmfldj'llng mil !tC1!lI.J~n ill Mn ,gmll ~Jltri1'll ~J:h!l'n D;erfil"~ ~ pi no ndllin. lt~p,tii n:l\lid.l I1itfol '[i:!W liL!.ril1UO Lllrl~ iilJ"~tlldJ J'tgdm~, 'ml.l~~1II ne IllUm1ifJHd:! ~u ctl1rr r&ll\llU~~l '!B~ 11~llm.mg.

!m'il' u,e:r[til-hen ~~,nm'Jd! unl.eli: mnheoa - I!Ull(Jt'lll,ilftt. 111~l!!r rnl:llI'ft'i1lJ - .!ij4U.liPflC:t unlrr !!lltuhru3' - !N,'flrw - !R dlrlutl;rft1!rf~

lInttt !BoliURlfa l:Ha 6lemilttT OEm il\dffi. unb tbfrr: s..

(mad) 'i!JJrnf. Dr. ,fanNI, :l)r. !.Jtfllb , rnfl!r1jll£'~·1

';";! i ~"s=t2.~ :::s _ ~C"':;-P!P-I'!i._
.... :;;:. t::JI'i2._.::r~.= ""i =.0. .tq,,_ =. ~~ ~::I'S""E...~
-</:# ~--Iii"-:::r '" - = - =- c~~ i
...... ~.:2;:;'Q =,;. -::.,..... ao ~ - =~c-
~;;r.Q ';~:eC7-==~~: e
a.r-_!! :.--t::3"='":ii -+~ ;,
.2~. -.~
'!~'ID f"""';;oelQ.· ~'tO 'll.;;:;.cr ~:;'._a..- :: ~ ~
;.a.eg _ 18 ,=i _:: i; ;..g. "-:i3iii• ..._
~~ ... :- ~!a G; .3- EO =--:: =.-.: CI'~iIY~ :q
§-si ~,.,..., __ .. ' ~ r -~- §
~~'~~[ a<l:O~ -~~ ., ......
~"CI ~g' Gg.
~!:I;~ ~ ",. '1:1.:1'- 1:2! ..,.. ~'.;:'6'~~~ ii:II
= .~t:l1;'" =-E ~
'iJW:~,~ - II· UI!. 7.- I !!' ...... .. ....
~ ::a .... - ~tl:r~ .....
-.;:!.~ f;.'"-~:l
;:::g. ~=,= 1:::-:3-= ~
;;- ~,8" . -"":;0 s:
""""', ~p ;:;~~ ~
D
V _9-:''' i
a. ...
.. ~ ~--~
""" == ":t"
C; .9-= &. ...
;3 ~ :::--9= :I
~ ~~ ::l-"'!lI
.",,!/ .:= ...
€'Iii:' "::: S=-=D'It:~~l':jI
-;- -:-~ ;; =::I .. ::::I =
~~J!i" ,B:- &> _ .. - g,a. ~
-~ '-
§ "'-!S¢3 f!.-~ ~:;-- ~~~ , ow
""
_!:r:: ==Pt:I ~
':::i'l)~::; c-.
;CH ~g~ C~ , ..= .- "I"
~"c"l:l i=; ~ s= -4-~i ~
:::I
'""'" -::!. '" -~:e:' a~" !At
ilfl,~ ~ a 2. r ..... ag:
'-'!" ?; ~ .~.
=If:j -=t:;J
""~ ~i~ Sii-
~'III III rn
!:If: "..~ :3 ;;:~ .s:
;:=:_ =-8 ~ g
O'l-:;::ll i
.&~i:iI! ~ =::I !:l:l!'
;:IoI!'
~3:z' .. ~ "'"
"...,~~ -~ m~2. @
;;I .... Q\g .g. a.
~~ .:i-~g -;!
2- ~= =a --
~. .' . foi!!i
CI
_tI lI;P
-
t::: =
.. p
~ ...
~
..
=:lIII
;ell ..I
:c::. 5
'6
_,
'~
lSi' (injU1tJJr m,tlltt· UQb 13mnbluJ)LlI&~n~J

.. ~u b i'I rlJemlf~'ll IlInpfnd 'difl .lm IlIcHtllllll 6inlle ~liil'rn rUld) brl" 1iiln·lLldl~ !n,,'~d limb bh! BnmbitUllll1h ..

3m 'ItmulIltl mrrgtrgilir 2Ingrifr~j~l(i uun bCrdllffl:1til~n IIU!!l.1'lllb bUDd bill ... !llo r 11. fl e III n B unlet fjilnIUg'~l. miU mll~~[II~r~~irJl1llfe_n E:im!1 f1iihl l111nf[ (In. 3u blfi'lllW\ 6dnlU· .sur .fJ'litcll.uIlQ I illrnl~ot Wtbel IDec'btn HIl IlUr!fJ11l'lntlT iIlnVI'tjfl'Mid,e ~mlfdJc 19l!rIbll1bungcn alb aL'hm~fi!l&ril)!nb. tJ:IHIr!.t~grro,!)rL'ltfl(ln; 3ill~0(!1D lI.Iut. ilIutlOl'cn I!br" mitllficll. ucrlD"dti, nnb 3~"r i"30rm UllFliJm~IH"r~htrf .. Ili:ia mum.,. 1poirJUltn -. :I.rn(\uWl IfL ~ u{rfJl III.Bag fl'b~H-I!u. IlI,U b!r ~n!fl'Elifc.r 'bcp crti8(' air ~d) fJo.noW(1: IJJrtlu'!Ii!luflgJi1n lin, -atptgc!lI 'o;)lllff(,11 bLlrdjr~lJ.l, IDl:tbutt'l:l bar llli£11t~(JU m cill('1:' flJ(r~cl1 WeuclIDl'llfc llbn:e @ll).!:nllJllit'C fIB! !l)1['nrtl1 unb ~.rr ,nefllhrhtf I 1Dt'1'lrt"n muG. '!2ilrrb~[eri\!Tl"ll bl~t . ~1tJ (ii[ hli'fI ~.'\'df~tbio.l!r l'Iie !D1a~lIdjrd~, bit III tlll'llJwt!1fi['n uleugten 'tJ~I!I:!c,{. I,ful.lnbiln but'dJ mtiJlreA.}L tl'lr. mliirn1rtljlmill!'IfI {IleilqijciMg Jkll lj'lJrnldl'· tun.g ~ltm\(ttu IlHftrll!mprfinn~ (llUi3lnm~~I1. GE:.1'J.1' ~llDunfr~u Ulau baa" :f)(ltft~lIulilll ailli~fr 3uia~ ~ Dir clne 'filrb~mlg, brr ~1.ll'fr~ld!.'l hl ~tr ·tiJml~!1 ~~ 3t.{ btb'd'eub.i!1 8dtUBobj ~til!!l g fiuu 1J uub ~in· ~II r "~~6 fp~~(fii~e!l QkmldJ·r be» j l bI:'Hlnrr~~ bltB btl! 'Jfeb.rulllolr,~ ~li, I1l(b~ {o ItfrlU tlut"rtl ®lnb ~Dll boer 11 fihfrtlt 1" 'JLillnge jiml1ntb(l'fI Uibi. nmlntt'. ljlh iii im !Ii oBcn !!Ionacn eme ~~b~ID'lImt1 UVTl bel ~Uhltt'r1Jn_1'l ~itllt'

nrtabIJCil'Loi~~T IlW 1~ln t ~n:Jl'Ilr ...

~'i!rlll'lltfre 2ht[muf[amf l~ rI rb&!rr olla ·IW 5f\liuh ge:,gt'n bi-r 0e" rn~.r DOll '!B r 11 nb b G ~11 b e n tlJ (lUf b~f lU!td~1l1g ,dlrmlrd)l:t ratDne nii~ \I3~D.sj.l~Ur, (!"Idttou uu mdt bi'}l'ul}t ~I."l· ~t'IIlI1~fll!rb r.lner' hprutlg'l:!ll f1cll~~illldHm omb 1 t mi1 an!;'t' nhtltt Jill' tIIdiilTfpr~ll. '.i)if

in bl~rpr ~n!((1m0 l1",gtub a roidl tUH':! l:Iilburd, flIW3 uD"'bfla;b

OC~ITii(J tt 1)1.1':; hi tiffll (ru nl! IJcrhiihnhmtoilJo Il!imt ift (t lill;

5 ~Uu!lro.mm) fmi) ill!n~ In rn6f· -..vit.rtgtll Don ttllrm, tlllI3t:1l1tll 6~lJg. ~lJg_ mitt\.':fdlh~ppt mC'i'h~fI ~mtn. lr::s unlulitgi rdn m 3m1.dfrl. :Oafi

bil:![u n~d;i1 3'~1 llmcrfd)iJb~~l ~~trrn:m.!', fotnrallig bllrd)blldJl~ Dfgooi

(Ilwrif ' m~fJnilt)r1;lf/Jl IiI!fJlltl91. um IlUI dill IdJltdl l.lil! "trmllbl'n~n

~.I'!ll~!)~i!!rll f-tJl~\lrfell~ll; IllUi~ er em ~i:rf!1 fnlImtS ~tmt ~ er

IUi[f!tnl1Ud nrltw~ub!g. Dunrl ~(l;:' 0 Il tt, im 1!1ltft('~~_lm OTn

. rho II:I~ ~grn"l:.n:chi[1'fi1tlg~~ fi{Hdi ttH ~ r L ID:ul'lJ I alII pm, nie

$f(ln~gcfllllbr ~ur~J ,mtfprl!:'rucnhl! ~(ltnf ,- ruflinllbl unb, ~ml\l!lbl1l19 unn !If"~jjlJfune:en lfid)t bil'lmniloru ~m tiiIlh in i)~n '~~r~:ulflrn u.teff:'ntIl~ ~nl1bmln UTI.

L

",0: Idue" uull lIii~affirc ~ OlIijllel'ullig _,,,' QIf(hi".1I 111 "gJlalitJI. fdJUf.;iI' --~rbf'.rlmg ble nit· WJ'li (Ba:.ufdjn, r~ Gn Ila:.uH, e 'lln .. IC9¢U,.. eildlbth8~wt'CQ IlUtl, ~Mj(td!-au. - 31l.luftri:t. UI~ ~edif1)1t • fd)lq. - e~ cia' rfbtll~IlUUdr !mofl'Qiufh lJub i~ltrti,gel!' lWtI!j'=

I»i"tigtr W n l il9!1:fi. ~ eQ.ilftii rf '1l1nJ IZg In.

n,

CD rate be-a. ",.:§muu\lI m46;cI}ut, ~ 11I1b (i}tl'ilC bt~ .. (ci~kn· (!}(2:Jl% F· lIlifJt~. lIIIeluIUr.!Gff'aJ:mtlUlltt'attj - ,,3'rii (uffg it.w

~Itmlnd! fen mit Wi.lto:fdnfi_etl It· ct\fid')jw."" r~ctrut~

cum

IV. Tel I I

'.8on ben

",5dJutmafJnO~lnelt"

Ilob

"fS;05 ;dJutJgerliten'"

9~ modJl~ grl:lilfll l)orilusfdJf:lfrll. boh Piit1 rcbrr [lmpffuJ If hurll)dn geeillncti!s 'iSin 'tgC!m lIue; Dcr . temll!" irllifemen b:'ifW'

(tb:llu··!ptafiMnr ilr. UIJ- "r« .. blll,

I.

"IlIH»rll UIIb ,,~Irpbc.al 93t¥~lrmm9 - ",Sit1llld'lltfitl.,Ji nub i!'gJ'lilrrltl\" hf:lutj- ......... WtH'b~rm19. r,ttl, 20ft· unD· (BI f~ufj, ~ mt bllu~~"e "11- tll.g,en, 3idli.ungim.tf~n, pull, etib~d!I.o. '_"S." nliuftri.: .. DIlII- \Dtlh1Jr:,g. S~IJ" - ~'uJ;I'U £dI~jJtilllitl'dr -:m.ltt;lfm·, L11,1I, flOuffipr CthNl ..

m{cJ)qo 'l1n1~9t • - ,l5atliui,itt £H lAgon..

.. tififvt· II1ni) .."dffill'f 1IE!IIBi~~ t!gnRl- •

:DII 3nh~'rfUl.tionl:lll:!Hoft nq 1111 liiI'J fell ttrm ~1lIJt1! 10'Jfi lin lIttonbrnnn !Dlll'~' lim GdJJI.~.e In!r 3IDllbt:Jl!.iitrftllfUg S!:!.IJ,vn ~l'!UIiriIJl! fta~"pffmni! gu.fllJcmet mtb Tn IlblJ;'f ltomlmntlilll flf)1lIl .U128 r!ne. ~Rl~i. f.!!IllUtg ber. !Beu,aum.lna. hl!JU.OHd) lJe.s mll1l!t!Ju Ues lIiull'l\l'lmltl men ~ in tine ,,11th! .. ~I!D6UerunQ ULlb tine 1I').lIi1Il1'DE ,

:lUI! It,QNiu~ !eIl-DaU~nmlJ rriillt ~llllllllliQlllll !B£,rJJ~Jratfe' fl.dT~ meld),1il: trn .;jill.[k c1n.t!! rdnbll""t.n muongrlffe ~~fl!lL 7;)l~n~ In Je:fli~rlh1 n iCJebll'l'rn IIlI Ltrr 3ti Drrr~tU ~lIb.:.i'I. 11& ",pall1n #I biejenIgl!ll. Ql~ltIJ~ nlft)l unbe.binl1.l' an ,hun 1l1n8 gt.b~JI1I~I:.n j'iJltb.

'91iW.erbt~ 1 (t llI,Hh l!i:f1f: Un1 ttb!! [Ulng ·ber JHI ftiDeo ~etl6lf'~nrll!l In lo~ _9.~flilloo~~" unO In~ ,.DltJl~geJ' Ql'rd~betli!" ~unWULDmtllm tDl')dlen.

$bl_ bll!rfr r~lr JJ!Ilj~4mi'itill~1l mn:ebt"rung h~r Btfa.JflIl'f'I ~tVat'~ ,"Url9 i?1r!i~" :t!lI.llbn IlIit~l [{Vi.f ~el:DIl'r. beli rtlifl.g,tlPl.1l9s, blf. fjnr!ll!TUrfla ~lUllbUl. roid'~ alfe !i8emlll1nl!r elntg EIDl.~\!lI rlb.cr l'i~,t'r OOll6rlllb~ p~nl: ilmnn,,11lt' n:nt elner Wn.9(JlU1e Ci~i1lrJ1!!lI~ tim einen elf1lrptl!~1:flbt'n. QI®rd)u~ 3U fdJ[lff~l\r·

[iiir lIh! .. afti.q~ .. ~l!'t!:iUttul'Ig n .. pcr16ntil1tllY"' lillifd}\fll bu~ dlll fjl£tergnit mlc[la'i~ldj I 9e-i hi' 2l.uftG[turl~ bf[ li.brl:nr.rI~ nlro .bel' .. ipnjj1u,," lBniU~trul1g flimDlI !)O;~ nod;! unten no 1:1" 611 edli1l.rern.bi." ",fj1IJm,jgl!!l'jj"' itl. ~1i'1I9r1 ~li1 bl~fern bnhtf I ~b~r :sunfuf;1f1 nur sIn ~U IH!f 2lf.lHl[hlfUng. D eUl'i,[fJ'l ~eb~r ~ijfl~iC Db r amlll"Ji Il' ~naH)~"ef. oorfrlJl!n Ill] '1I!in. .:Di tr ~llIII!irmtrii:_LfM marne bann lin 'lfmrtfft(lr~ lIir !BerblnblJiog mit b r nu6mmdt ~l l'l'~dU"n, 'l!t~q.ufll!'m!m) ~b tile' I!uft l,1odji 'ilnldrb!l oila- bc.[" .. !lf~ gercilli~~ t(l, Uf!~ ille .!mirf:ilhQ rtlb: .. Se'mll\lrfetIn Spreng· Wlb 'l3m!1.b~tlmbtn DeJfD1lJfn.

.. o.Ddtlu" o_ I,E' mlI11l,'1'~uO""

3Dr bt UJltlJqtl~( 'be6 !Dlllff!l ~mm a ~ bt,dr'®t5iiigl'r 1Zliuim g

IIl~t itfl IWIlJ!~III, IDa~rf'l1l\ ~lnes 511l!.l1Bitl19,tlfj I!I_~ n ~~t!:: in

~pUll9.r~ unlli Dufl~~r' ~nHf!:t"id)i In ltelliro .:t~lrLu:.t '[it nl!~m~1\.

mlm bf4e~nd IIICfI!: m£l9-1dJu!Jm6ondjt'tU aI& !t 011 r ~ i 11' ~m. ~II'I rrrn'4l'lLb~

6.mUaR _Ut]QlafJ;Da~men.,

::lUl!rulT-rrlJ!me tBeriimpfunn bel OQlg n dUf5i .. 1l~i'll:ul~en fttiegeill/' ecfn.dll:!rt IlJ9 befl:U'Uoem 3arllg,_fli~l .. r ill n 1 t>i re G;lJI U b m (I' 6111 ~ b • ttl e r(' I 11. ~. flt~"cQtj~~ iit'aUl. ,~ $ JlIrnbloo!t fCtgt 'Ilnb j)elIJing 0011 CiIII'!tB LUfrJlllllllngtn. mn gfQ5ll:T' ~bl1 bet .cglti1!en I:el!dn'elfl!lng;~ ~ ODr ClUl'm oller ibN 16llnt1atill'llf[:olltoftb unh ~l!f ~111tBlflUftl1stru.PliS, RUlli b ~Dlb mtt Si91Jfl!ln15'ilsen 1ltf1~~~nrl':l,'Il. GQllUii~ unb .)jUfI3JI1:aII.!1!Jo ,"af~fl~ mOITrn mid. btfl 1IufdJit!brncl1 dJllr.QUerITt~'dJ~n lhanttll~lm~ tir[ml!'nLlflgn b~ HlIe'I:'IIIlttn ontratlf. Illre erikn i}UftlE~JrbJl!g,~1] q,nm ~~[apfi ftin. (fb -Tlf" IlIfim n g *0 llfl, lUlU ileVgl'lbe~e tmnhp .. bOklr~[ ,allS. ¢Ill &.ntt} filr hi dianllh1n9 111111'1 IhlUtrmnrhm IIh!~intnlt IlRb b f lrSf Illrfn mn en, Unb ;Ii I lU'~ l Ilnl[:j ilUd! bt 'IirIttgilftulllJ DeTrtllr1j~ef In to - bl!n IlJl1JiI£1!'11 ~lt~nmDnGlJmi?'l'l . ~3iiI)1l rnl!d~R~

lath~ul1ig on iie BculHdjDiIl ~l'!!ltll bli &~~IB 'Jillf lu'ft- l[a:D! "fdin" elt6Ll1QghJ~lU1 utdJ (i. blcbllUl _.. SRb'llfid.t" uub I3ttff~tttdJu T etfJu:tI be, 1bIr~lIImlt1'd. ftIld;l'nt.. uttb IQinp~!p!l1, IlDlqm!

71lu'd} hnttpru acHidlr Wlllrr~ritteH m!U~ m ben $tilni!ruidG._g~ 51'" I!'lsndrt $diiubC' bn:r tBlP.i'I~Ilu. fOr srn!~ t:ll'i,l, lIer 3tJifHf1i~oDI!eii1ml ul].rbprl:lit~r unb ndle,U'g'~I~U1 Pl:l!rb~ll. IilDr'~ro mtlil6 uu lime !ii~d(WilIP" IlMlfe a.mb 1I,,;r '61 iitJtl'!:IlU11 lulllnft b R 6I1rl1~:nm:llotn ibli!ll ~ft- ll11ib

lls,fd)1IlbOO m tdjUlll.nQ trag£~l. mkm wfurb, tin gufu;n~ ;3nm ·Sdgu b i\tgen $1 ~SflrfJ tll1l&1:'11 U ntl r~tbK~eU IiLWi !:Itt-I: Sitft mii!fkb'ft un G U Ff il· Ii g .. llun~reUtR aJIIflil~l'fll UIi.D Ib!~ . tabh troU mOW. llUlhmtn 'fillliana1lfhrunSI!lert~bu~gfn til e ~ II! 1'1 t J: IiJ Iii f i ~ 1:'. ~ n m:~R~u~ S)'iI1lr bt-tnfJfflt flri) bi~ Wottltfill",~efl b~ I~fdill~~' ~l1nrilfig mit rlenen IIln· IftlnW1U mol~g*l!il~mng. ·itdjCll IIn~1 arGl"fen'~.ijll,~'tr, 11I1! tien 8el~el'l bell .. 'Jl.own l",elI3~' lenldt1d'1 g!.!mCldJ~, 1>1.\*111 IdtilJ! rftl~~r ~1Jl tI I: miill,. nn Idl pnuld)lIsrn tmllllmng" 3n!Il,lrtrlt- nllb tijlHlbmanllstlil qw timte£ bI~l'lllln Ilbiilflro ,tledaugl bet 3 '111 b u ft r' i fW H'J1 b 1I,~' r r e ~ t'l· 1 ~j r~, r ail ,It ~ mi~ 9latfnr!J~ 11U f ben ",d.le;mifdJ~:n 5,td~" &£rQtlb~A _gRill ItRP'bmr.n. iIIlh~ !lui ~£~ ffig:m.od :b~r Ii!H1ltll'ten nfilgrn genau ntlll<TfuJlmj Idn mUnl'" "

. ~lU~~ genuS IUHfI!t. ~1lI6 bill! !ebl!1! I", ,w.r,'i::nfl5;;etf ~;tutn .lIh!fdJ6tb~

.,t~ n ~mm,i1'funlJM tmft ;ll1Wnft 9 n maJlfrtqes ,n~ btl S1I1f1: l6ffd1tltJI 1l;ler'II"", 1111.1.0. 6~'rt ~~IIJO llIil'bftg 1ft bfr Sir)~b bon ~dI~lmmllldn Ifttll!i1 bfi~R~nb nli!twevlblg~lL mlgT4Iim:n UJ'Iili mnla:gt~, 'bli!" Dllti .. ,It.Icmi(if)en

tllifI,rfllltfen~ IU1gcgrin~n me en 1.100 bet ~'trf QllIllg IJU!ll1 ,ttl! "HI).

"Go ~~I TIilG1i1L blr,pl ~I(i~lrt In 11q~riru ~il]]l1 2l'rtvl!l~t!n IiIliIn l1ebrnl:" miU~tlt in ge:ge~ Ilf. '!luriD (finflfllfr rd11l 'Ilflbr:& !p'0'(,sprnrntp,Clpier lin" gefcrilgJ mud) mil bi~ lffi:rrrtd}tiIng gn!fidl~rer nebf'!U'!1lltt~lrd.ebrl'hl1en ml,i§ ln ~U'rcm. lufjj!mmet1~anS~ scl'ftlml 111l!1I'b.t,Th.

,GhdflC!! ~~J. "fC!)Pi!ifU!!!" "QS'dJtI~t!li' g'li~ ~B[61~' ,bM .. 1!liil:tlJf'n~ 811. 'r:ij b~ft,. .. e-nUtJff"nl:!~m~1'Igl!llJC1'l~r. .. iiIEi1d11uftg~!ai~. '2UIttn,mas-ftn mU 'Ginll<EdnTdb~ obfr 8ilI~Jtn'flUu'n: .. fiUlerfj'l!fliitc:'''".

,m, 11'5 'Ill till I~ N!..

Illur,omp, Un-I mUlllEJw~~r nnlDi p-q,f !lag iFr!s[rc m[f~iflilltll!~rtlcr- ~'

[n iipft ~II! i)~rll!lbt'i1 ~~Il, !J:rk ~~ ~IC'[ ,o1litinru I!-re-n :Rllml;lrmlttc'ln.~" mit ill:': :9~r~I.Utlnol'ntlt1mna bn '2lIDIilriti~tIlloo III,UII9 ~~e =r.:edJl1ir l!I~ ~mcjb\ghLth!1 'r~iE'llg 1lll"fibll'fftrte. 'bM Irn~ b~t' 1(91:15fdlWil mil h~ 'mul .. wlrr.llling bll' CIJ!:l,m'tdJ~n {ilip,5bnp~'1Dn~ ~0dH' '!ltbi:dlell lIlob ifiiii~1 ~~ur~ l.mf1'ffULUl ,bu U~Il~tgf1Did]l

W'h;al~~il_~ miln m~nt,firH~~ ,2ttlltl!!IJ'fifnilJ!dmT, lite PdJ LlunilltelbllJ'" g~g,en bie: Jrligrr her ~~mildJen ft~m'Pff.ll'Inr, f!~fo ~il!' r.htftflil~t3ciIJ,g_;e: ~dhfi! rI'>teill~ glbl !5 tmrdJaw 101d'lJIomSDIlI.Jb: ~bml~n:nLLte~, ~iii! mil ner~i(tn1!r.mii~i~ , g;e{ 1t1J~,~m. ~jl~h~:n !l'~frna lJ,b&t,,'djattt . wQfbrn IBrm ~n ~~Jb m'fI,WIIU. ~ ~lmbeU ~.1'f:I 1r!,de'd;lI~11il 1t!.{_It lne mnrci~tlJh:8 tI® ~,lJlElrm\l:HeiI. -cilte» 1lI1.;utigcn ~'l:i'lil!j bC1l •. ;~lDU!'n t!ufil idJutle!!"'.

2.)1i~ {tl'rie ef)If~,'Q:'I'trf~T 9t8tLli (Y1J;1ltQJh'tn lIf~t tbtl!: Vli1J,~ a,p V;q'. &~~1 1Mi.~n. ba:!It!. rLd,:l· " i~nn'lil m. 'm6:g,'ldJ (MUI iflttm ~m~tti au ~f,·

f~~tfi. mflHen I1'UCiI ".tll:tr~;ril:n a:ua [qel:ib~~'Ill.tlll (lrutd!l~ ,!ll~ I~~em

~1'!'lb h" lIt~n gtl1fl!;ltr1e~d:a1V1 !Ihbltt Gl'Ii:i:~I:IU:C~l'l 'flO m 111& filt: icbl!'n~~Il'

Tf,lth hif' .u:tlrtm~J1l]'~, bEll ~r: aum '~Jlm~!Il' &rlil'lIlld]lJ, itl rrln:ttn, l!.lf1frdtrar

.8;Urllll'lJ!je LJ~I"'r~d ,mublm~

:lIi~~ rJSl~n IQu:f ClufafbVW miifl! bul'n, -em .. § r i r rI) I L1~ t 9 H Sd'" iI~:I~ !,1'1!fdJ4;2U. b. tl, ,bl!t :tt'lign bh~~il'ii Stl)tl1I9('r.w~ I.d]l1iiC't bunb elne 6rl}rn'IJ~ltiln1HtQ frifmtw, m!:-gel;',llf.(l.rorIJt~ Blu;ff cln ~tI ~eru.dJ bu:~ Saua,o

~uft Ilu mmfd)1tiH:!Jl f!i!Iig,e: fd]lm bid dUM 6d'1~oorglrrnge lltlll1 W Ilil

t~r (inti II:' l'T:l1llh1Jt. mtI~ I/;!-d £Itilfi U£t': (fu*EllUll~\ - bi'5i l~ 00 II!] - bi~

1jrirri;lLuft mill l~lliI,em 3n}ot.mr burdl bcn edjJaum ,inbliirmaiibtfid'i

'ml'ri:llln.. @:fi Utuf;liri lim. i:l(!lO rnJ~e {JriJtgLuflil~1'iilC QlI,t rlll!i eln3E1fliL'rI 1Pc~[(l'I.rnl Il!nD einu 0 r ~ lfi dI ~ n!;l b ~ 9 ( ~ n d r e 11 mctstfml1'1il btt

.ll~1 rr,t IHR5II,D,cm lH w ~rbl:::U riintlle~.

ml(( nrtl em ~lJkn:fl'l!l in ~j_nl!'m rouu'[tJ)M'llnmlt Ime.bi~k ~tei .,:::=:' bClnIegm" fD mlIfi l'l' ben JUlt '2ltI\UJll'!1 bnnoltgtim e:j]'~t~wff ~ .. mU ~icf:l filJmm~:llHl15 er{uff)'l lUQ n b~rtb il'~11 6 ,11 iii e r. rt {II if . ,nu",

Ill! Uri 9 S '£l e r 5 till, fl.ci br:m fu:or 311[" mmll.!111~ erflD~bff'ndJ~$tI)~~rr~aff

bll:r~ 'eluen ~m~rlil S«l'[<IludJ Il~ IDhIn-bt i1Rll!itll.{J1jJ'QJlril<, mi:i:~rmlb ))ir !1hfnmgpIOtllilll!~ JO~:I..,rr~lI:\Jr~ 'lint! '!mi!l",~'C'rhll'ij ~n gedgnil:nn: IIDcir~ Oil-

fd.Ji:ii~~ L'b '11~~'rnlll~t III!I ~ rtle:l1~

':l)cr 6mf~~tll" mltb ~nOOJ ~11lt In fDl ~pl'~mjl!e~l!m Ju:['I:mlb! ~J[ ~if.l,p-l ... l5nu:~~~tQ~OImbc~ ntUgefIlQd, abUt 'tl1t$ ~trdrdllenf fAa,. ~6Illn~clrl:e:~.

bfi!, lu- tntmldt!ll. enUi'tftD~9frMl'J !lull, i\U tetller. :J§r ~lbltcn~n:o I~t bel .c lelm ~ehl£t .torr, £U:.tld}1!1l dliI!riil~n nlr!jt eblfllll:! 1IIn' f~t eitU! S • .ilQbltrlje !\ffln1rrl.8 UJr,er lag fI,milft~ltI, rarafaUigl' '2lW1l1UbuRg unb Q!I~ra t~p rrt!gii 1I1:U'i'l1.I~.

IriG_, U f,ifl! ilnl'l IDl'DIfl'i nsell'P:illlif . r6Jilm:n I)a~er bit 5dal;21" gtlI1dnmten

.. itll~" .. rdJmUc('R Ql,g,lf~UbeH'att· - b~ i,fHdJhlft" Llll1b !lillJu'e(rt(lffn~r& - 1.11

- i~rQ' ~<Lrtdltw~.lJonn nrdJ' ifl~£t"u:1J1 IromrlllM. J)lltqu eilJDef (l~ .beflcr l!aE .,'~Idfl~ mn~r~u~g'fri:t·, bm! tl'lJ5 ,,3 t U eT iii ~'fii;l" '1II11,tge~ bitbtt ij1 :unb (Ill!!! GJMmlll5f~ mllcr 'G3IlI!!,tIlIlM mit 2( R'm It In r II' lie' jl.ef)t. 5)Oj ljiUugrl"ar b l'1l~1 nu' !I~m tB:nm.br!:lb. tll!R i.t.ii,g:e:r I'lln ~nr'f lh:r mD!ilmasfe OUlHlmlfneil b'ir1;ll DDn kaT corun;tt!jni~ltm~ 2lU~ICUlu{t ilb, ~ufrorri:'u,1'1lI 1JnJl Mjm IlIlt'd) b!t1 2UIlID,c:i!lllf(lil, I iii bern bill Giift[l:ilff meller· ~1~dJl'l!I9i'fI mn!il!fl. bit: gcrc:l~l11t~ 2l1!lfienlLlf.l 31l!t 2HIlRltlSl 3W,IJ,fil)(CfJ,. ZlI.r ~ll1mt.lfl8 l:1l!f~1.t!f:Jt erua:u!lI~r burd), b~n 2lMl\finf4'IJ IIb~r buf~ b(lfJli~ b ~I! !lUMtml1 fiU!:!' {!IilllfrrIJJJIJ!S~ )'UlfnlUe.

-m,..-.u.dNl 3-u en J1:pfo:dliwmg 111; bi~' 4Ill eine I'!I a !!qna!li r Ie dis J1II:iIm[nl-=-!l&~ft blert~n ~(n illI.cr ~n'Jfl'lJlJtige'nt~ lll.rte.UI lllet'bCn millll'J1, gc~atf ~1iI l70iii.1-' -nnJDlcrft r 'sinh' btl' gGs.tlidJt bfdJhtf) nun hT iJ:ll~c~urL ~m ~r~ bn

~'U ~~liIibt!fl pett fLit' @,!1l!m(1'!rI;'F~/ b~e lUr '111'11-a IH!tlriJi~ilcne 0-i1ndJt.,.. jitrm~n Uflrt IJpledi& pulfTrI~1 mUff!!'ll, b~rUmmte !H~blngEiHfrl'IUl Ol!l'lIU5,lJcbin)~tr unb tl~~QIJn, Llll~ ~~ [J[!11 bi!el' beLdJdJe'll 2'rlqlg_!lUmGIji~t ~t:r li4c11l1nt fi,M. Sflr leblm rin.,j bU'_1! !lJh~'lfd)e!'l mlt~ ,.f ~JOi" iIJDZ'n;re, 11\ ~. bit fUr '~r.J[" .5fopfflPrm ul1b ~riifl~ p'lTn!'Clb~ 'mn-t~ b~t'(Jt.lge1I_1t1}! unb l'!EHllil'!~~ mrL'brn. ~r",rlirm wedl It iJ~lIt bre-i IlInf(rttbonc Imw~rn IIIlln lI5l11~r.,,~~ tltr. 1, 2: unb a 9rl'g{'fltlltf Itt len iilUD~lIDldJ1Q1 U1i1' fD'ti1:lrm.,flQcn. I)(lLlGJkf[ ~l'nrlg n, Uri" l'l£Un 8. P ~r[;aetll b r elltOpii1rd)iln !Illl:nfd){'n pGfit hill! <Jraj_t' 2. 3!Uar; ~nb bh_ IIU ~nrllnQ boo nriegESI:JIHI {Jlanfuid) unih !Jtll{ Janb DHllltlnblttn 61'Il~~iUll!I~11 !irt[mi"ll r tn 11 r Zid,tuIiIGsUrtli:. Illkberl S)Q15 um-lit! !)LllJr.H bo.fir ,(IeII' ben tfHIl n mlldjX!!H. bufj, btr .sd.T!J~ Stpnf ann bu 2Lubfl'Lluft nb~t!.fd.:l!_afJ~ lrt, tllI-b "if) l1i11~r b r i)n:ulle t1 lllJ7lrr .3nt rUu unedriigli L'.{) e ~nJn!T dl

2Iu8in'n~m mtfbbaJ;! !Wlmm InUrn i!: J.jlll'7tJl~tull!lii b bfnba:rt.

~tt._ ifin-e: Qutt (!111111nWil" mttD ult~a DDomm n ImiJl 11m (iJ'~Pi'!lt II!It\w

n'i\'g!l"f!l, r~r lfjlJ~h'lI.u," mUQ r_j~tn I~ n 1mb buff t~iuLe qJtDgli~rdl1nfl"l ~niammdn DOh IIlWlII!lltml."tfr ro~lRnrnu ~a (heft Is_r>bo:n. 'ljrl'l1U rJlIiO b~c t1)iHlmM·fe IEtldjl fein, 1m ~o~p &b n!l!lbI:lY~i" b~Pht'" I.U1l'1 trid)1 Itmrqubtinftm lIJI1b aLi l' I gl.!l'I. ,tin, ltIcnn [ir rtidJI guma~ l1IIirdl. men groier BdH~'IJ.bl-"'R irt fCtlllf' bl 9lUi~n lfeit t~l!U~fI ~ur"t~n_1t liN' mlJismlJ~, WIIS mIl r'htfQf InJl n tift g;~ri)d~·rf mull. mdl ofi 6ell1nbm £i&l!f ~t n Cl:1H XC tnt"' rtlnnel', e~riellMJ I:rorf

~'tT IDtfl5(enit:'iil1t:f r.ur~ Ine l1..~ n - r lrl:~illbw lDfrben unb IIri.m

eel! H~ pt"f ·P. inn un~ m II rem !I»crng rmPfirn.b Il!. Xlii!:

mugtl1g:1.ar£'I cinr!t (B~fjmcrs.rf! Nl: rn uid:Jl &rf klgtn .

........ 11 •• Xi:tr !tt Ii e m e i TI r 11 ~ tin!! {J IIHlltr;U!l fitljl melllfll llIil! ri'ntr

aiJUn~tJIfdj 1m ~h"dJbar~, mrllfJf_ hli~ ilUun_g atm' ~Ii riltf~ a_Uf II IfH GUf\t .. gllfl!S ent~ii[t_ 111'111 unmUte[billl In lI~e; mhtn'l) I riling bet m_l'JlmI.lJ!J!~ etn"ler~roIUM li:!b~t b'llrt!J e~'I1en adJ1llU~ mU'q,r Vi!rlllIU'tI'fn LIIgb~ !Bet

4Q

biell' !l[flo,'bnutlil fmlJl tier (f;tllrii~ Qljlllt !lLhh:gm ~r Dott (1Ul:lG' m~dJT'c~ met~n. :Diet trl' drU! bDp~eUfm 0nlrtlr (\'~[, U'ltl'l)tig:

, 1 •. _ ~li: l!lt.li'l:'illIq, eI~ n Uli!i Itln~ if! u f nUf ~ irl fJefdJntinf1; ~T. rann om -eifl~ b~fhmmh:~WB~ rGJOtrrcuopfft0jr llt:'nvut,dl'll. ~ 1n* fm.itg(l.i! lIat' 6t\1~llbm ;;nltlJau. b. ~. ~Ii! ~,!i~tr bie '(3EftrI1U3 IUnlihm ill r~ !!u(t ift, b~fhllJ f~l11tlifer If., b~1I' I!!tt W'ZO!:t.fl!1ujlllifll6 IiI!'i'ibTI1UdJ1 Llia'l~ tnll6 ~m~:u'm w,~dHm. WlIlIIi urftl~t JI!ll1\ b~f ItI f!lmnl!f. 111'11 I)tn 9nm.ft1l1l e'111 liT< r :m:lilUn:_gsJl!i'dJ~lI Illfiir all~nf!trinBm, ~b Irer ijlnrnt:t 1'106.), ~iQ11 fti:tmpffh)'f nem1dd:rn lelfln o!_ff lbwct!5 o.'lIfgl!bmlt~Jt til •. bi.!~l!r' tfl Q.flM' mTI! pr,rIlf·

ti[dJ -,mudjhDn! 't!tl'[u:ttg bic[~r 1Jt-llge U(i mdlt II dfiben..

S. ~~ 21Iurm~Ji'ijr:dn ibQ.T Wcmdnr5i8!t 'ft IUIl.!lT (Iud] iI~l:Illl& fD~E mDnf~lnuwtt'tt midI mlln fn ~t:f1 3Ql1en. fall bi,(': Denllne 3u~QJ",J1Jnn. r bW1~ I! ~r ' 'Iflftnffe b,dOlltd ift, 3~ '!S. 111 '1nblll-~ltleafli1 1B~lrI~beni cil'ltR ~II'" b~r ~L1tt~iJ ber ,1'I.Il'n:(fJaiI)!l1!tHben lIiftYllil1!- II~Jonl~tll pi.aJHlrint~u f,E1[n,(ab llllt!!irua~(en Iann.

6dJon lI[t hu Em't'.1Urt_g o&mOIli)hlfl "fJ~m~lnra1le f~i1\t1efl se.sel1 b'l~ mOot ~urtrl1t"ltb(m st.nml1rrt~ff'. lI.nb amdlr e itlH"Jr ba~ tlCn~R D'l'ritblr.i!£IU!

'Wiftg,flJe JIlll.:il!l'lJbe tfilJllll1~Hl bintcorcir1UJ.lllJeil' 'Bll.id;ii'lirt'l wLlti.':rt. ~l blill'l.l

(i hm bil?ftll1 ju,momenr}!lngl! barouf l)i:n:&~wi4e~ bme bt~ befmmlm !t-rill!~~ll,aiimo,.;rlm legc" bas g~fii~li~· u~'!enIilPJl)8Wi Jti.d)( rriJ:iibltn.

::Dtt!1"1E '!DhJng~[ r<lltO ~etilld)i ru~iQ in ROlif I!lYlitlmmcn tl.1,~tblln, wdl ~1J!~t~1II(lI9b (Its !tlHll~frflQI It' Q ,nlkenll&oll' ,ft. IInll rnfotg Dm! ilICl

J~D~I ulJl'!t m'ill'l1benrr.pion~Plm nur h~ 'l1(!rin'[Jf.Tu UrrnfoTio. 'IInb IIlU:iJ nur

tn 9C'~dJb;!~I1Wu iRaumcl'1i, UHlrtiliil1~N1 tl'llb fI,m 2bben ;Jon (Jt(d}D5'

trfd1hml au(trUL 'iJ gtbl 'ij_e.8im nob(enu!IJbQlllS :n:t l1etml'niruug Chl~8 61i1I1b~1'~lllifl]i~" JJE.'::ule e:benln'lIl eirl1CU ~~!.!lIr~U;~i jeoi!l[J(t,l iJl hir !Ln. ml?lIbllillB b 5Cl.lJtrilC'fijd}lIU'lltMtr!:i lIrl !lCir'~llItlll!~li111!.l1l grllfluell:

Wllln'!1e'nJ b~l!fe. gl'fJi.~rt1d}.rl1 mjjl~!! em IIDrknbc~erhlll unlir ftdJcriMii.

llir 2Jlaufir,tI!I;lfJ:lmpf!rtoffr mn i~rllm UMn1Jn~ fun IlImc.Uten Jtallb· lober ncbl1'lf6mgl1 3npnnbe ronb';l1 b~ll'd't bu! fUflft scbri!1ldJlid}~n ctuni[t9m iJnb d!1l:l'nI[dJ pillJ,raUfl't)m mt-lnil1ung~mfU~ b ~lrm i:n~ fqe..EI 1tI;f)1 f~[lg,C~QlI:tmi Nmu~ au:m m(JfOJiI1~~n tiilr6 ampffltlffc lnlf ben !UliIiIlm(IIU aln ISJ01.1ibfiller il1gl! e:(lt l1/J£'rht>n.

3m fuicl:1~ ~J1b filt I'-i~['! bl!lJ,tJJt:ini ru p ti i I a I? r 9 ii I t4i! ~iill(l6Mllnlr

(q!lasntMlcTl) ~mclfillo,;;; 'her lmllt lill!tl)fI !J fllrmt Q1MfdJUlJ. met ClUm

ra:r ble ,8itlHllecatfi.IT'Png ~mr.!J 2Pnhtil l,iinnUj; bl!'MTliQ~ &i~~rYGnfu

oll ..:& Ii u ~ 1ft u'O -r" urIt Slcli'l)l1lJl ~ub~ In Q)~hrQ'UG!) 'g,t~ommel1

w~[bC'n. C§ln Elr'rhti1htmmiiflii9 biD1ne· J11(ggJJmllllStf; irt bub bie $eo

mru,llllg,~u b m.JdI!n Eieum,H ,ouf Q:lrlll1ll ~hn'~;' !Jlte(jja~~r~lbjUi'

bootit." g~fl'!>r.tf'fi!IlI. tlnll blrle< tB rat ~~1thn.f[ ndl mldJ lurtiJ gftl'"~ Sj~n·

li-lIrt(lU Ullb ~ol)e .(!(':hrllflldUl'f (Ifill lLl il~~111 5a~tim), laWl. . ~lbrt\:lelr.

fNjnb'nd,l flllllD ~et !&JIiB~f' fines lm~L'lTli!~l~ Sl1rugl!rifg. mu f.!!il1lt 4Ginb~'i:I,blll1g Il tlmW IIUJb SI!UbI {dR, Idllllntu bet (BOI!lmut ru ,Ii\l

all. IIlll'rbCl[j('n. i'iic 't'iil9le mUD rilfJtl6 ~Crjll(ilfJl lL~~'D 3~1I~fhnafil! Blll[J,~trl

nmrh u. !)a bie Wic_,muJlafl fllfirl C.UG ~e" " .ml!r gtlm1llt1:t:rteu Staifil:ll

~U~tfftrlft, fintl,. 1'IH!rbl'm ~~ bp.~ U.J1g nlill'nl). r '~ti!i:< ibfll'lJ. brulf)hl UttfJ ga~bu.rdmiHil!' lite. 'ZI.trfftdli[~i I'Clb~n .-m, 'OJ"!~ Ecb.tl\g~aill~I",

41

i!9! miin fI i)G_~llJ[ '!mnnfcl1 un~ ImtnfPJI}e In r~6d1Ji,iiflll1l.1.n ~:£lll'ai1JmCn f!lluttllllieti !Jf1b !lilT ~re mttf[fI~utl!if B~ril.lt mt!li'be;u.

(!U1I~ I!urt~:~ullnll~rrl' 1'~raJb[n« fi~JJ 5. ~r. 9)]. mQ~r.J

fttnlt~n:iff tli.e thee rrftt tttltlllwl1lgc 1Je.'I) 1Uid(llme~ @«ijdj1! 'ill lIif ~en.

![CPIJg;t~~t'·q,~~ Inl,b, !Dlt~t'.1:ohi)_g11d.1~l .

... q\ef~fttlc!, !Jutl 'lDWerut1Sfte-L'~al.lnIWI! D:biBll lI1uf 2,[U5!l~mlllB Ullb .m,hrfl:llflB ,~!ib1id er ertll1fi.e, Jl.!2be~ liIiRb QJIl~~ rfl1CiIl pmklil ein .. ~u~ ruU!.

21Wc. ai'i'!tallbrftmllilf Mb ~Dbel~bcm~u1fLlt1B ma~1!1!l grflle'l! I$lQu.bJoO'" m'IIJilpr· Iud) Gloemo1 en nlln l}o~l:In, Db~ Itld:nil'tJTl Jpq1fl[6Jcn WOP.)i~l, mr~r libtr :m~ntgn .. r~&~([w. ~n l!lIrIJ'llfn, (BralItH. m-'Il~inilm.ErKtflJilIK g:~nlll'll~ 'Iitfern bh!lb It 3:ril tll'!11 fltr~,rt,~n 01ftlJi.u,mlffn QiUTI ~angQ llI1Ji1 rDnnt'll ~I! malb 1) m ~trrfru n~tn !!l'inb lIuZ) lTi:I(b ia or [b:lJc!l~ ~'ml'J.lmtUl' hlifl,!,!'1I! .ltrUl f(bhnii brrl&~'I.

tflul' ,iO]lIlilbe (fr fi)clmmg I'1le[ r 6~'~I~llftilt:e_~t I[: OIlJdj lm m~r1~e m~mrrllln.dJ~ 6iebhm8~11 rl"l3U tl'~Il,. if!5, tann in bht(ell( ,3]l!!l~me~. ~1l1:l'1it (l,i!f'11 at m ~ rbcn,. ~l.1fJ ' Ire l~~r~I:'Lt t! In (BlftjJ~n mh~nl" • bit

flll11nH 011.11' or, bie Illmorp 3ril !.;Jlft, .. lIfdt b~ .ijiib~ tiibN 1Ilem thl)·

bl)l'!~n ft~l!t w'

f).o'tu~~ (Bril!!I' <Bl!fl'riipfJ Uri g,lJrdl¢e '93li1b~nJ)l!ma~T1Jngtn u1tb,

_obl'nt",Ltlll'C'tl ~OIUti1 bin GH~ dlwnt't'n lH:'nflllil6 ~(IIIg.i': flll~ ullb f,lUIm lomil 11ft 'rtnnD'l:!.nL_!Irt "Eli>f~rllcIlt 0a3-fl rret"_ Urn ~I~jjl,m 1m (fI .. f~nl!.h:: rne~ffrI till! (.'11f1wolrclT bcrurTl~'D aU: (luf bi,tlc !Il~lie puf ~a~e.r

IlcT~5lten ~:iJnrren I!'QooJreit 3f1fdn n [ H.

2l:1.IdJ. ~~ m\'I'!:lter, rllllJbr Etrurtur St e Ltnll' !Il'fdJ~ul1l1, bi!t> mllnl'le<iI

i}llbEn 1iinwb'flJog pu'f btl' l]c:rja1ilm.Dn~l!.ntrllti(m IJnlJ .Ithnsbflul!:r riijiibUctilr e:taubt, mdH~r unb QIonrp- I1n'J 5D.'Iln_. !UJ:ilhlll,. fttIXtr o!JnmtUtll Uiletbl'.T1 tI1r: ,mii~lll11l1,llt~n bumIlfimirbr.U. rnJ!dJolliflilJ 'Iltl!!e~ltHJMC~~ o.ntl n _ t'l'gfliWen. J,)tr~ilRnj ~ber gnr or:tgllJpiilf. :lift 1(lD,}lm [Q"

[1.dl in_glln, M 'nl4!t etn- LInb bl1~J Ibe fJ1l!f f11r de. Fd)Al'Inilbel'i

G till! b • m:dlco( ttnb tih:t il I.lIJ 11 I! [ umn q iil.-

42

IV. Tell II

an. . . . tu " . .ft? 1 lUldse 1'"1 . .

quo b,le I fll~' itl) ? '?

;Uu~'fdrung" :U'et~a(t£n ~ Or,g'Qnifation [

D(faf,Un'l 11lorol1

iI:rrie mieli~rgOibr oW) Iilm ",Drb n U P!J r! n" IIJnfdJl~JI.u 6lllalln b4!6 1h.19'Jonl!.e5 ,1m Ult'e .. ~itli] tBl!ufinuung".

51![~:m!ll _ !dn~ !St"~.ll:Ung,!l:DltLHrtatln t.ri !I:Iftmll!t'ifitlll Wl,r Wftei( i~'@~ [iclii!ljE'li. flllb btrllLrlljgi: 'SSdhrn~m fttmbtr Sitnflm ,ul' lint bomft 1~tt~~ mtb 'nt~mRbtnUht mdjlig.

~~ lJ4-~ uno IktIIlUo midi till ,r,sJ.itidJ)f£"!lc;I'i~lff flC!~1fJibit~ f'~Bil' - 'llll~ ~tUr~, ii'll Il'IIIKlrHl wrr aul ~~r ~ilt rd~ l(w: !(i .. ~ wlil'i!'!Igm ~li m.ll~tm'!

~1I&Mt Stf f~,C<l1 Gil ~Ii!! 'a:llwi}tU:QIn, 'I1ndu.l~:&rl~t'I)tJ\ Wotil'!i~~[JUf in lin ~ffrfJirl11ta P'1m@:'1.

U;l' t~n un. phft1' il& majd}tilt laJlim!

!i)'k' ,t!ltnlil. unl;! 8uftftl:l:lim:[rafl ~ mt'f~e'J'l'l.'n fll:~ 'm&tt!lt:i'QIJrI'Il 'b @ti

~.eJli'lb~"9I ~T1 ~1~m6~1'I1l!!f1'!lri"fi~ £im 9U~!I!I .ll1!lte IplErCfl~ 7'.l~e ~erl.eibt·

~UnJl5r mUbtl1 rl& til btr f)(lU!Jt!I1Lf)£ auJ~n'~flr~~~fI >Dlts:

e jn b ~ Ifl Pi II.' ~ d) 00 ICJ. b p l' [I 3l.it' IllWfi]tmS tlBr m:(!i'~~nanl!l'I mllil 111111' E!'D[1b"bu~01nbr:n !m!lil~il],ml!n. - b~rfl hl~ hyiE '1IDr1 IIcitt ~rif:ibigIllU ~ i 11 b.l?r ~gri fr·

:& il Il 1I fl (I 'f tel in 1 ~u~ '(t~ ~ 111 !lWJg ilil~ l'1l,G dj i"n. bw:; U.abft:. rn~aen ~~ f.H~'~ r'O~lC!l ~uutt't ~u lII'erll hl~l!m,

!! III fi II. II Itt I! ~ r b II l e r i 'I'! 11 m:1:1 !ill1l!lUfI Mbi !U1~rmhnm'

geQlid}[m

tiJl~ iffentHdJ. 'I: !fmdnu'ng ITm§ I. nfD[~dDcl::WItI'l bh:- ~t!t'mlinji~r~U u,,[' ~f!);e,,~T1r. 1:111;11 111~ IIni.ntbtljd·~tfJ~' HI imttclbi>1 'iiin:ti:1Jl!1111l'.r1 ~fblauil~ ~U.

J!Jll;trUI!m~g gl"[trJ[t mtrbrl1li1il:f1l!Il. u:m bir miNcit~Glh.llL1l\ mlh ~i!n, l1nh;,[. ~1{lU ~et. Sti)u~J11Iitl:cl9(';sen l!uful't)gri:lfll!. 3L1 '-'ll'watrr1~d rtu.

~ b~r bic Ml ~'~I il.e!!J m! Iltiiri 'rt.I 00 lS-q.lIUC5 'Wl!r~I!:I'l ill ~cl.llI.~m 1}1II11c.

1J!I~li~idj~~ '~i!'l, i1i11H'I~ ~ilJl !!!It'litl 'oob f~Hh' !Sl!'llHiI~Vli!r 61~ r~1O!n.

er~liln lIDh: QJ~I). lIi:lllll ]11'111 a.br '!Q1IIQ~ aif.l~dltll iHcl IUlr.U

8~Hl Ut.11.I W~lf U. IH ~.d ihll ft I~ J~

'mOJ1lD m1t bim1i! w,tJlI1co. waT!btn, tfi.s ipd} 1)1.: llnacrid)tn E'I!I1tr 0c:fol]lr ,ajl!'i~!!t" wate I~,! ullwllu:tmflllf_ll 3u ~pim

3. -il!!1[1l1l!!l.

6!I'IliU'B mit MtI 5dJ.g kor ijnIttfn. fililillrr iIU~1I WlhioJ rolr~il"W1I~:m.~fJWi::d l\lnlJ (["II Ilun ![l=tri!ln~n

ISJrl'lti Sit' 'h!l !ljOOPI ilIU' Wllm~n!., Ira II! J~rl!' 'flid3j. Ill!'!. b~n e~u:U J1J~nl'r ~efrotl. $lH'f'I!'5Unt!f'T !l.ll!ll!i~f li;'t1 fI h rt~~l '~tf OIl'l'~I~ 3li Ii: II f£ ~l 611111) Blf. miC:'lI.Iiit~!ll]]nlmi .. 1jmll'r. nf1lfiHtll 6i~ dJlitlfa'll51 !lief! '641ilB !)1)Il'~! 'B"'lIJW '!Jl~dflIUlhi ru1F~n'

~I!I:GL!~t n,It)~, ~lr8 hie ~rfrl)fTmm[J e;!iIlil!; ftti:j",O"NgrlfllL'";lil: ein,e! pI!!,"" IIdji!: IP, - Idlu rrl14ii,. ~Il i~lf' lit' 3~h 1tmi g:HI!Ijl'1l ~"i!~h, aB 1ihi'frl!ll. 1:]11 'ert Uti

Wb:m lillie !:t1,o ait Dri 1ii:l~ G-ttUt: - bg. Will IlIm1i liii wg. mgn lI:&'j. tb~ ali" lHt!t~td -!:lie. iR.:tttt!t'Rb 19~q U Mttr.an1ft ttnlliin I m

-

!BlJradJJlIdJ. Unlutlln~1! mllnC'D DOfprll~m a . .b Dt:m(m..,t

Itttbill.

~ er II rr.f.l'~~Jhflt!. U IfI.tC~dlll1;pf 'I·r~ II H f9 p iid:lc edJ 11~ geg~~1 nllf~" rmgit'iH'~ • .:in Dl!H 6J5btrm hml'i man nlfCi nrU Ql!!id)tl!:\~I!U btl': R~[l)al' 'b tn Sj,au,B" ~.i!;!it3~ b~'ltUtlfH •

• u m Of'n ~~. II

rue' st(lll!f eulrp~, n nidJt b!!R a!!l rtelleullon eidJi!~ei'ean.

Tp:rildJ~1L

«in g;obr UlQtnf flfj..IOid fbui !Illn: rellbl ,Jugiinnl!l:91

ur.ud)tn mit gutDll '2l.ue,giingtn, Dufel:lI~nwil AU~fr l!ii~lmg,.

f~lJ-d _gmug:, Uh1 o~nc btlonb,eJIll[ ,1j~alltm fme< pIB~lid,H! !8,~ WtLlIftung EHm ntef'lrernt 100;0 RiloUM.mm 1(80001 :RUIlIW. ,ro [lullbt'lIbniUft') ~Il I'QSint menn hUlllI nnr 'bk t.lJ"'fttJIlIITe millI'll:! r e; td,"d.e Ill' rlld'~~iiiJt.

.:rd.J~ Unte-dgflUI[l~Lltn miin~1I D£fmltfn£fj~ wedlegJI

Btl mi!:rlJttll ditto ",1.11] Ulgen QJIo!IdJoUe ba:rpe1ltfl. b'tt - lQm.'LD

DlidJl 111(j1 lIIofebllrllt. bo f~ t 'IliErtfUm .9t9~ Gz; liJlfi., .. DiM !lICinl.

Ifd)Dffe ,lin, w~lb.

till ~rdL1'V 'Off leu- D(lt\G1Io.,;nCIl 5n!lltr rr. 1m !)fng;tnbl1lf Llugrnll:9l'l=ItI- 111m '6~Il9J' t

1'Ii~ mretfllm ~Der OTlb mle 8t.mnbnJi!cile' ~miict8flod'e Sf'gaul, - fl4 rhlb Ilni'rl. Oir:h g~ldH'I~, mil' bU'l1i:! dntn ! tif!!,m !) fJ Ilhob- . tl mtl II! II t. rp[l~dJen'ht llnfft'lo!\ Qd:r~nmJ - orr emrl'tn lll1rtbrt1gfnh~11I rBtfdJa'B

nfJ)t 111::1' gningrt.fll mill~qllJHb btdCl Illliirbr. •

'II ttl' IMcrrilnif!~ tile- bft in m t:ntuigell f'hmgTiif ni~t tU.'11 noll

mtnbigcn st'buu l\"l.'Idl~rrc.lp~ll. ilUOff~11 CIt;; r.,bj)eo untufOt!f lll~l'bll.rn.

$~stlrL'ill:tI wlt 1",,1111 Irlll' III" bll at{Efu:[hmS J;!i11~' IJICl!'lmlll'l9 w I

,ail ~dJlI{J ~r_l:!gnn dllru'!lIInrlf!! ~

If!! b'rte~~n ~ml 9m~ 'l}l j!-,f IIDn @I:hiiubl!nl beren 5blllrmd~O" au le:in,r ~ft, um I L:.mrli.! 15 - ct!u. u blmtl1.

. f!s 'Ilibl hnAt'Bl'n roif [J!:!tfmleb'I!R~ unb lll, lium. IihJI111ns lit!

6 !.ib PdJ l~i".1t hUD l' IWI!:gUl mlrl~

:1'111 let" rlltQ'dJ~b.iJel1 iIllfiebwllg mDBtt:1'I bll!' m bii]lifJ.-:: bW'd) Pt'IiJ.f mtJji5t'Il' :U1'lU:l'r~1 ~rrbelil.

S~!! nUlifjlaill. lin ~md !I.fttlll eiJ1B,ru:dn: 'merbmil:

1. bl~ Imeb&!lbf~ 1:11Q, 1m 3'IlUt b.il'[ (3lcf«b[ QI.sUttl:trfunjt niriJt ~u gellf(l.lIi\len ~nb unb i)el'2T1 3U:S(H1lg 91!9e:u~nenf~ Q~t&Dttl1. mtil'lIQa mOil ~

2.. Ill., 'mI'1:Ifut~'e.. t.i~ an,gQJaUtl'l ~nb..

2liif! [~bmr_ II; - 11D.~'b m mAn burd) 'l!ll1ill!'e 'lOlltrl'niblse ih-;nhruRI£1'I bl~ (ignlJWllJ ~o~ c[1Jdi~t ~g~. - ral'lll1;'p li a n II III ~ a r id) En' iii Ii! U.t11

tEn '10lf! m,ijBt'l balm. Dl~ ~'lIi11llmlllB eu] b1c: 'l!lfi1l~lnUl U:nlM' Nhtftl! lluftfill1lu. G,1l mclB dill i~~-l, - nolfj b«~u I'!IlU'~ aneu :Oln.m~w hl1 cis urn S}Rltfe O.lltma"trI'UH ~i'mildJf, ~ wo Itt ~~ im iJLln~ blR' l',Bef¥1lJ'r ein3trf11'1l1~n bat lJull md~fn m)J!{J er emJdj'lauen mUfJ!1

!UOt. t!1~'lti t>rfo~i!)ed Orggnii t101l~ 'Ur::beU Qmb< gu-tclt ;altftn!

Db T Oill !Q Kfeld;leube 3ld WofJnt aUe mUi'm!

r, flrUug.

~,Ig~nlflm!!t'. b1~ Jl}r bOUI!'J'I f_aB,L

llnlU!h!,~,n~t, bl~ :J~L' !BmJr~n ~ni~M. !:IIi! II'.lltlf~ ~erf'!ilnol fllffitn T,a!llln.

alYlrlJitcl1l;~I1iUiLb tj.au.m('iftC'I' cufiliLml Rid}t rlfl)ar dnb [d~l 311· .1Ji:ngO~t lin:ksMDft'" lI(1talt'C~,rn.

!luid(tt1Jtig! 'bel 1 bel' (!tn~eltI'1U ttw:el' ~lllll:~ b'n j!m,Pflillg mtt i)-erl1 Stbutl e i!g ~l1i aU.fill~fa\lr!

CSln _OOeU'~ttu Iff.! bc_a flt,t~q 5~utf .. [rl au ilfaant[b'rtn.

::f)illrllT . ettl:!twub nllrb I!B Qt'lt~ttefll bit ~lfItbitf!n IDlit~D, II fro '2I.IIIl1)CI1.lirMg fng[d~ Ii I!l jl'ijr :fjc.t1tI!'Uung bermwhll lim ~ rrrlige It ~lll1t!. ~nb 9 ~u; macttl" - 'b.nmltlTum m ~ n ,'filT ben 3ril!btn !rillill1}un !8l1l.di<11 lln ti'fiinTfl!' t'infilji'n ram"" bi~ lm &ftn:ngriff5fdU IJ~ 6d)ug Jilr l~e $-l!<~ ii'llQOlflg tl]!!II!lan rilllUUl.

It m'd,nn,IJ.

Iallil bTl! (IIIrfn1}r 1I'!111t' iWfl'I:[J"lgrifTu u~milll'l1llll[ jDll!I'PriU .. Dl~rben S"rc ~ut"d} ftr*g-degli GigJulle 11917llTItl (~(jroflwobt'rd)e[nfil'l) blnenb 61~oll!'~ OJ'IiJd'cn. SiWHo\m ujJU.Jll

5ie lIIcrb~n Q..cna1.ii:::fu~ libr Q.He5l1nt·u[Jlfl)~ 'tHt! ole im !,Ulilnn·

faIt ~u .II~ ~'lIbe.fI!, ,

oil!' Wnbl!'11 ~Uri1UJ~n: b.::r .. a:rtlvlln" obi:f' 11K .. paroge"- !8:eu6I'e· mng J!lS~l}ijt'enl

2Jit ;'11111.u !t\UI&Htl'Unst

.ll~l'i'.:iI~f ~h! !ten bft !8f't)OU4ilmIlg. bill' anDrt uall eltlt.e IYT~ mUi· tirilcg! abet !ll1llere !Bi!~a!.'b£n ml)bUifi_trL iWtl.

5i~ J)~rf1'~lJi Qlii~r~flifi be.5 ti!1!t{tln'~rifJt!:l' bi<e 3unHh')i'lc]1, blf UII' ~l!Iftrlegr Il'llll:: U~J.lNI.1IIld1 LlfIg be",!;!1 d}1 Uif illl[i!B, l1i!'l'UIul1l1el'~n 1)11~lI!~ Vle1blil,l'IIg unb !tfiiw,.fu"o b~ cntJleiIJcn!lt'lIl 2lfllnbll JIj,rro •. Uittl.

'l)\~ rtllUIDei' ~lIDUerung tlUatt llGlI. lim U1QfI!Jteln~nll:l!'l~ ~1!~arJ)on

nlIl! nnllv.ellrl:lg,n f:re~l.d

3)1~ a .. pllrlWe. '''tDIU~£mng''

~e-ft,e~t lUI£> bi!n lili1)r mdUjpi,l,tI"l\ ~Cl1"I'fn. mh: Wmlllfn, .Il111tlll:m uuD, !men. 61,11 11'IiI.I'& i1~ (IOt~, lInb Xlt$liplhll IlUcn ees~1IlIelltn !S rll~'&.i!'" :untentbm!I;I, 3.93. 2hi.Jtl,i'l'!Jen, ~fp ntH bl!6 O;lOfC!. u.n', but.' IHrfl:ij· ~ftm arro. 6te miLD (itlj rdjncliliteM ~:a ,i1Itn ~I (llJidl!.gl£n Untufllilfb'1i:

II~ il~ Ii UI. r J

!i\tM rD riJU I~rt wdD. 'Willi ~t au' hln IJQII'- UAb 6 fiaf 'Dltii nblUl!o !Blg~fJ!i'. ~ 1[1 tlii' b~rlll ml'lll'w,r g;tJeTnm, ail1~ ~ll!rLil~q '!Ulb W,ltD'Imn!ligoo ount1~ZlI111 mn'~I!L'lr woburdj :.II! mulufte tt~l-bn4J

~1!"'I!I(ll1tmrnbm lIIII:ltm .

IDlClIl mtln ,a:u~ llel1 iJol 'lJ.Dr'I~I).ut. trill! her 2tngrfjf~r {kfJ II1ld:1r nut ,bot'IlUf ll~rd}"liI1Uj. (f.pfop.rrul' 1mb ~l:)HW)~itrd)(I"t au O~jmtJt'n. ,~n:. b "rl\ !til (1 OH, I. g II' r d1 Il Il r J

:0"*,, t'JIe{mi'J"~ 1'i~\'lm:It~1t nu] lIer ~r~1l~pttUid!~ 6Jtft,'1'!afc, b~ ble 7jIUftll\fji &~I:ll. ill'i btl I.mh~rlrbl[d) n i5c1:iutlriium:e c~n.\abt'ingcn.

:l!h!· l1l'a~'rJunf'~ll1enb~u G u_ tnllDl1ablllCn fouen tn l[lh,gr Ufl.l!r· Ihlfl Il jJuirnll'liJ)(!f!.tl1 i!i G r I t. I !: n: :

1. bi.lJlPllU~ ~!fhtg_l1.

a. OIii!U, btl' ftfJr rDrgf{i~Ufl uta n11flUi aIOOt." 1ll1'r[1I~l1bu UJlli D~to

IJIl'p[J JDt'rtiorn r"orrcn,

3. \i'h!rrtb{'ff~'lil~ Bld:HJdllllfl,t. b.JIII !!u l15dt~. ncrjrf)rhmU '!Bill", l~iln]!t'Tl rill! un m GLOTT lib- r tUld} b"if r DDlltjltrutl~TI Dlitftcpfl IiIllb i]l;'trrcbt ml~ tilt :tftn ..._

·1. IIll!lr lI~n .llhbrfrIJii~J~ eu] ta o=tnHe tl(,UHl W1:mlC.~lII"l. tJh.~ DII"tm~ibell InUt,,-, tlqij frlifltnb~ !(iii tftalfc m ~le fteHcr rut lIriu!! n lumttli"

5. 'ltd lotorM \ ill' hi J1lfllllr frl r t!uf1 - etltlllaDft cleftrifdl iii t unf) ~rn ~,-,nh'cfj lid B n -. b~rrJ\ t!l.fl3uflltrr~l:J\riJ~j!'

f(! ilJIArlrgl Pnb. l!1l fti[6:1!!' 2uf1 tI\tIrf~'4J~f:I btr 1'!iidJcr bel'

ebiul!i-e em amm n ll.

:!l1l: t lll~rIlrtJa emguf t (In llmtr(I,31Lhtn UI!!1'l:ieT1 lilt ltaml1tir n

~ 6tr Lln1lfl1b ~tlldJ1 f lnJ~ u rr bU1 ... Illttll" (uldJiirriBlt ~Ii' ti-LferW1'11 ·mitll ~hte AMllIl!I'J:l'tn LlDI ber C'1I1Jp.w:1,l1'n.b~lI1· I!~ijldl~ rl1IdU~.

2>1111'1) iOtt . QMpf Qtg~1II 110 mu iff In l:Ierg1rh1,1tn. !ldfc m'iQ;li.~ mle geg~n tilt! ilBlldJoHt. ct'ilft guj'~Dr:p:,dilltiGP nab olJ~ mall'tllV~t !8otliifJ! bl!!.lltlll,5l Illtlb I~i" &ir !krill[lllU!

48

'OltIlJlibC1n' p9.nil'll~~ m"

'iIldJ hm til!InJI. I)[e [Of:ah"l ,lrllt~urteUlin lit.

Jtonl'lC!mll e Dtn!

~ll! ".ptlftil)~ ~eDi5rrllrunJ!;1

tJlI!.tfil&;1 bh~ SdJlllUriiUlll!CI - 6l\'! U m1db~1 jl!'l'I~ anrnrnmlUn, wrb ~~. flr.9Hgllltg~1 aus 9h,·uiln.rb~, "II Jlallunfl :til! 2Wfgahre h~r nffl»M '~!. U.anl!lllrtg" crrdfmerl mhtl!.

J5te "nrti.l1t !BeL,orle.nm~t!

wt II ,,,1111:(, rtbI: roiqlll.Q:f!' Hill! In.:riJru1llIlrlmt!~lUIfu ~1.I I,JQlile.' ~U rnf~1II ~Illl n:

(IllS ruHd}~n tier tliriill1hl

ijr nf~lmg lSet' .... fniJ~ft-n~~I~n moe{ill1J)el

r,UI~' ..be:a m~rmllltrll1Wlr ~d~nfh:n, ~:,h.'!tl~nglOd:~h,

Un L'bab1Ir1Jmodi'Un~ nl'r nitf1t c[,proitriel'1liM! m~fl!ll!Dnl!, al:dIJx~{'riiidhrn~ bl!f uwn :ocrtt!Jum Qt~ •• 'IDanCir- UlilLb ~~'i:!~tri·

i! til~Jufulr:r"l1 I.Ifm. urw.

mod,) Itinrm @uftnugdij Lltnd lhem. in hen Smr.BC!n lU Ilt1nDeH1mi1 Ibo ItidJ. b'~ !U1og6d:Jfcit &'1 I); ~i1 I d~d.~i: 6h:Ut.n II,Di.., ~CI~dhl· nin' GIl,mdf n!!

2~t. lin("Hfh:lJ~n G!mlDll mr~tlil~U Ollflmhl~nt'!1 tfldli1'111 '1E1.do1lJ~ "I! m~1 g[i3~m @.twlnllfillilljtlg;b~m

:3'11 bm '5riJlIlgel:iielL'Il lrl mhlrfrr, (!Ilia unrJ I!f'li: rri:\hat uuen lil1E!r.,< lld}. 2IHe nur .1IZ:tl~[tdJl.! a,llIil1 Si'llul\c unb 3ur lHu[l !!d1lnhaT ung b [' !8et:rib~rlnl'lS~h ttr~l;b DOli ben in [(tUwnt 6lrIl~n £l~Qn mtf~ ;;11.

'iie': mirl:l iJllr 9"l!~c..bllntn ett bil' Rotm'~nbi!!cn t!JIn Q~m Jl PJl:~ fund !]llb~t1.

~~r "IUl'!tf']Jr 1l1lb I [ltll! "~£I t mlrl ('5 rdn. [i 1'1 nllTbJIDJliJCtl

au FfI~['n 1IltfiJ h rn '!_ rlimmlnlB~11 Ilmt' uturm li'n (21 rtt,[tlQ ~I!'r mrusz unb ~"'IT'''f'lnrHIY. Umtr!lrL"4)1.1t1~ n ~l ri ell n l!ulelhlng tl~m. ufwi. !Ridllcr1 6.[(1 Jlnr. sonat 2I1I:fm~dlqmr~U IlU~ bll! ~ll'lH'I[i .nen tRhf],t .. nnlel1l unill otblTt'tt etC aUOOI, i:tL1U Ei'!1 in iI~r !.!1l9!! ~nbt nll 1'1'1 Ui:l'rn)lE ra fli mr n J~I f.iinrtl;'f.l.

min' lilfl~~ :fu'lilllil e.v:@ib1 P' DUR i IJ.l til'll. bean '!.tll;Ut1IQlll tjfDl1t bi(!iilll\ 31J rli:JlI1Imo !ililo' d.!'1, m 6im~~~ it, bit 5i~ ,rfJlttt ~brn 12 amific; hi!! Sj~I!r[:~U J~t~ ,etfa ,Q.k" blt' I"ImDllnk' Gid}f'l'l _it ~nn'g,M. bil~ "'Ull ob.

tBriinbcl In I~n nridJlEgcn !nWh"lkrfllul!J ell1m lcf'Grlm "2twIf~u& b r 1!urhJ~dtlbiglmg.

i),rafr'f 2l:i.lllrlfJU!i rolr!) 11'I1It' ~Jn'lJlr JilIIl1i1m, bi~ ~i.lIeJ1 St!lU{\llllliIa mllJrnu f!m~H\mtl !:!flJlm lUI.1'I rlJi b81 affQh~Ul!n \l!~borb~R eiu~ Ilurd). eTl'ifcnb.ll LI.:n.fio.rftiinUllgj IIJidl'rJ.

Sag. Ililld) (rUin, bd~ do fl:hr ~I:!IUg:m: .!tI~.a:ml!1£in grg,UI rflU: ndl~IP~h!l1! Ullll Ill'llillui~~n~ ~n(iErr"ruog- -D~mo~1 fllimmlltlfdJ g,eid)'a~~ _, .uri! w.tilllsrr muLurk D!t~~ddtnlQ. m[r,b, ,Ill. ~II'I w~nlgrr rtufr-r 2tn. '!Jrl~i, Ib~T d.hr ~Wt ullorla.n "hili! lIt:r !D0!l111 l!t'wt-l~lf 93tlillfffi[l~iJ

uiffm '

1ltnlfll SIr liilJ~r In 2l1ll1'1j f.!Ltrn.gl r!'Cld)iJl fmHi'leJp Sir' cnJ(»tll1l}l1'll'bU

so

(Etfh~ S9ilfe on (906uerlulgUickte11t!! morforge fUr hen metter I!

Wllflut:f.g1hllng~~ ~'Ill'l I1riIJl ~egh!1t brli :itritBl!5 IiItl~~h I 5" !)fti: lnl:Hlrttit'j, '~lJI ~~'rsm'L'rrm ulw. afro., In tI~n IIfnl.tLrlll,l1rjro',el'l bee ~IlBa upI':! in !lJlilRrIlEIiIII1"rnp~. 11 tl[llcn1 bmrr: an ba!!' $)Qmhl'get f~,H'lI"g'nLiin !llilid' Ul2Clj~ Q.i'1l1 ~T l'Ipl)c 1111 ~almhd 1030 f) f 01i'b od bu (Ills..:

GHt lU1!..lll:rnbf~im:1! Opr~T, !2iJtr 1flJmhcr. i:lil-!ilf)a1b ul'lf~r ~atlth mlt bll.[ m.J;iclu,!f'Qube her 'llmrn ~rDf~!)I ltt-fiI'('{.~nrlJ~~l oli[gf:f.L!LIl·t1 tlvllrdbc: 3URI. bt~e~~ anflmIT mvll!!'gmnlfcl1' lL!tlJ Wh!lc:nl~lt) tee bfltt UngiRd' c-i1!ler 'jlPtrJiftun~ 1111~£imitiU .n"

J!rltr Ile. {J "ra,. 3 I: B 1 el' .

A. (frrt'lI! '!O,u[ng1UlIgl)e:S ~hl~'Dl!'r'l'liflC'lflt: !l:l1~il. iibcrkg. l'tlfl9 JJlulbtlrl.

Don irflntcn [IDTtlri, Q}U!i ~e.1'n !t\9l!1etm;lrlcbm '!)taunt nn nctlH~f1 0'l'1 Elirhl.mru'l, i,~IQ f1t~t 9 ~ ~ ~u 19Hen, nur (Jert-nQI! !8~mC"U1tgm erhlulim.

'G<!h'U! nrtf:l1U-rt,!u ~'tlclblltlD .tlIhrte. IIJld llkrnllgullrl ('nti~men" liio· I, iiIlnn m WDn:n:e :iifdea WIn unlmbtn gl ru ~i 9 ~ u j bel1 '!llf\dttt au f u~oll£1m 'JlntI(lr @,eidJittJ. in rrirdj~t' Q.up IdBcm.be WUfr-tlling. ot:rmriCltl"l.

GQl11l1'fI Q\ff~liJUfit.

J)ul~ritfiiglHlg.. 2ll~lln Gd.'!(lldlllll mBglim r~ marnttil !'tllf ee ElM 'In rcijrijCil'l.

cOl1lUlrl,lr mJ1JUm~ nul' lrei l1btt'tIlll!9b" S'lD~1mfihu~·,. 1![ouiaUfe. bergjftn Ii'H I1u1'llrgcn.

tlitlr CfIntel-h.u'Ig ber tiimlittht,!;ln 21..nrnml1 imU'I'l!.f iii! aUTLg~ VDP ale~lln.

~lcl lidll"n 21. e ~ ! a g.. III m p fft III f If IH'tr R t r tu 11 l! 11. n 1'0.11:

9, OJ U ~ r r~1l11 r ~ b il ~ ,n Ilti 1 u n ~ ~ nmd]h~m iiltr )unponrgdllBttl 'fl Unlrr Utflfflkl.h~~ !!t~rln' ~ 9gbi'till1·rei:nn,nitJIlfl9 bUf~ tee,. ttt"3t.

GllIfort d1'3tlid:Ji! :5)i Ifi! ~ o'Iel1 tuft en.

B ml'lrrOfBf ifir be n ~ldhl:' ~e1b;r:

I. Sid! ~lid)~ l~![fjtJlnITig, r 111ft In III-rfoirt iutngtn 5laJ!: !edrtten nn miumtn. 'tire. nut rdJihtUbm C8ar~ll !lJlllfiiUt 11lD. r{1 mlu.aten.

~. IlBfnai.l Dil!~rfgel1~ mddJi2~ ~dnJtg,etat ..mUg l[l" 0'1). ~UbUeWul.1g

eOIllVbttlfli if 'riiflll\l lib blJl ~r!I'Ullg;eti.n in lLiltlll1'lg iftp ob !rie

!lRdi!r~ !lltt;L ~In frtlpf ~8L

3. ~ro!llidlr! It.l .,_D ct t. nrt'l).l IlUCflfl. ln bell mr.fD.~wn~i"" gebe.n!

4. !~hd~gTI I Qtl1lIll'i!"tb~n:r mtl{lt''befl~f1lfl!la~ ,a ,dl!ini'n 1 .

,I), iiBrW-!,Qrffllhc !RiiJu mr. Atllb~ ofrD'Ii: ~~m:O'Il~i dJ ~11 iii Uel!l,. U ater Urn fliinban burtt, n{lijlaa(1I illlI"lI 1l1ren lIl11b 5L'J.lrl~m. alll& Qlllfi[dJug· guJlu l1idl DDt' j][lb 'n ~nb, miil r:11 ~ruppe mit Q}11:eId1q!li!l'r~l~rJ ro· fOrt !)Cfu,l!R ttll!rllrn,

'. t10T allen !ma-~mlIHI1 1\ fol:[ nU11il. II 'r{lutJ4.'ll. ,tnu'dj !Sefl'llg ,n fief ~nWD1Jl1l?r. ~r urthun b~l' nflla~1sUbl1lltliilb2 Il~l'l " a:e d r i ,'it [!rf~)l!'r~~ft,

7. lJri1ulI1L! Ini[ [l~rtt'cT mUD:-:!rfl!.!Iti)Pllg (fi~Utd'l"l"llnbltJol'h!, SlIlJtd( t t\nmi1u~lflijci'lh erglU~l!- toUen iLfrlD.~ liinlle'!l nur rmr idj'lJ;}tl:(I'tl IBru;· f~utlgerall'll (b. i, I ll-lulLlf·9Ituerffo Jf a:1':m-[ $riid:Jlufl'~ar(j) bl:tr~kn w~rtlt1il,

8, j1 i1nbclt u 11ft} UIIl !pt.o~i:o~ 6ijjJ,~'l!'UMl!mlfdJ~ (1'1I11t .9tlldJ I §1lII, !Bff!~ll'I! melt,' 3(11, ~d):mef~[ftJ~l;,!riftiiln urru.)~ fl!l b!'.l,1f ~Il~ 0 .. ffme 3~lC!' u.rtb ~1d,1; "II· EHhu~dt.s.IJl'lt13 l:il I1li{l' QlllTt,pe. !l~fd)h)nt"!lt 11 ?lti[dt .2al1fve) lIe~mCltb~J merb n,

9, dii~un\1tlll 1:If! ~lQur. ultb Gct1ldm~~,dti1~1ller!~11lm'l1Lln il~l~ Ilrutl tilr[d,)dtl bll ,allbllln

10. S.')! ,!rig R('lt j;"Iiillbt flntl ~l'.i 4Jf~ro~llpntlinell au r.vuucn 1I!U"m ~Ulnm;~1lI11b'dI1ll)1' ohl!l' JloJlllffmirrtt SjuJll!ldmt)e.

H. etm IJfltlD 'h~rgfr h ten, 1i.b£m1rdJ~nb It ,f)f'!."(illnDhtrl 001'1 mirt'l!IlhlfmlIlob~l irl I1D Ibciollb [ (] iil~(hc:t). f\', 1'" nlmen, R(lQ~n ;'~tJ !IHnb ~n (!l~s'~ml1li1ben su taui ~Illt rl1~C IUI'!J iblV'r ~mDri~tnIl9

in JjiJ1)1."1t11l9~ u,iWr jn 6 I U e mfn)Clr j bt"[("n !Riiljm 11111 Iillti'ifll

lrnriJ~m 1Il1J!!lI!'tlid}I~1 P'llb. ~11 ""nmmrll, UI1lt)flUe' it" jifuB~t~l:'n ~dt· foll ml1l1gcl! rin~ it u ~ r· (!J mIn I Stol,lr iutt nnfll!:l'1 !iidJUJII, ohliH.' l>lIrd) mll~ r bi: nur to ~ IT rbnnmt:'H roliHedg..,ft .I.!iirIHlg.Ci'l eon !,!Llh.l1il (11. !S. jLlltwnITC'f. eDbdluarr~r) il£'J ranft H~

a,fu gddf.

1Jliir ["fdffDfll uI*'r um ml~ brtl u.!)Dtt('l ~hH:i:i fillmmOl'l(h'ii,

l::ii!Ren ll,lir lunUei in bill Iftllfli~~n{1! ~'.walJruJII!1 lntrn:

E

-_:::

1111 bll'rd,a. Dl"J lkllr~'rrr; '3~jqftllUl\'" m LII1i~frum ~llrTil11c.: .. ~n. ibrn

~rl:l~.Ltlmo~~nlhnu"n nub ij)ll5rdi,ubg~!m'~'!.";

."bllE! rCl"'~'!Sr[JlI~ biil! fDr~~ruLl,p. I!rl~tlhrll IUtl'l)~lI ~IiIU. ClUr !.B~. 1OI1UH~,r t'inf:S 1!OIl])1;\6 lJl!I~r tllLl't Ghl~1 OI}IW '!I1,]~l'Illll~11,~ 11In ~i1!1(!r tAnrnl1i!fi! L:l1.1ti-,11.lt ilrM~. l!Ill i'1IU'U dr(Ill!IlWJn(Il, lUl!UI(l[1I' Ipr('d}l;lub"~ll @(lh"(iJ:tUJ ,~U l(i,h:lji-::lr'",

Ii!t~i(:ll ft~n uu~ Unrti"tll Dtlrf!~lIuIL9"'11 lItHI) ~HHlnll~Lii.afk,J ble 9tl'ltlU""l'Lbiyr reit be.!l '!S~rdli:llll.wlQ uen Jl.sm!lllihu~ - hl!lll Dl!Ilm~Q~iBrliU. ~lh' iI1'U~!I' (o1dJ!lldJ .. qg;"ril~. - uern (i"~lqt'n~u. DJ,)U Drgnnl[(Iln,auM, JtllrpL!lHdilll'li.'n IJfw ... IILfW,~ - ttl I , ('!I im 1!J1J.:.llll1tll' III ~J!l Hmfl,liri'~ltbl'm IJtUj'jl' ~iI1fmh~~l ~rn:,bL' jj111[jIUU;11.

~li'lil noIlch"seauf)ru (.frLlnnnl '0('1' fndCll ~"'u!~'rhHl!J uuleree 'i;udJl\ii tl~lri'fJ lHljrf . E I~r r~~ It Inu' t uou ll11, ill'ltltll!U1h' ~jll'[h'l1 Hl1ll 'lJ!tnrh::n t.H'fLlllb~t$ ~~tL ralt !LoMr IiUt ft" Itlprrhlr.n,

~Jr iu 3ra~~ hmlll d bm ilit'nh tA "mot bW tire-i 111 ~(!)\t ~lLh

lion ~rf'l'[ 'ID~Ugdl~mg. ~ nIl~ -m'I!( TlrnHlr~ ~1I11Ii 'Ir~~ln~+ iiiJ.lnr,

un ~ I ",r,' i!Qrugn Il! e 'bill:" ltutmlq\lllt' inn ~ :.:lIn, Llli 11 nil ~·lrI.H·rl)ci ~ P-~ ro~ ~ ddf",l ~ (liTml'U,

D~btm. rh:r pd. tnj~rm~mn m. -ith~ iH'1' ~tdcg jt~'"'Gl('n gem iJ.nbr lQrhnLGI! mlt bcolil;gl !JttlWrururr, ~ (;tnnt:o tttJti.:d:l'nmb .• fi.obrlt(lltt tH':JJrllnb~~l'lb. - ~Il"r ~'IlirfUID1 ng.

_&.ii.'l~ ;,u[]lJ1nl:Jo: ~miliiim!llll~~n ['hf tuilil,g5[lt'l1UIII.~ :Drr ~mltlrni!T"

h·ill~91!lIltlo~T!.l.n*ml!" 'i'!;I'dtr ... "flo i(' oul rlnt ~rIftl1lll: hill (Iou tl;it ln ~oll~nll (I~'fa~t(~hn .~t! .. tma.lf~ mr~lll1J'r.1:ilo .::b~['Illl~ r~leil. nli.' lI'r if! tlnUf'm::n. 'l!i1rr~e;m lItql':l'lt~f~'II !111Dfl wt!~61' lll:IHUtij rt:N.b!n. ~ amb tlrr. jll,l'~lb~i'IUfml'l9i m lUI.

m ~ , f I' rl In 'alll1I1id,l"tlbtf ~fftgt ~U[ ~~[ ~,Iii! f!~lJtl1 p~rt~ru.

54

:I r Q:;flulllflfll! glt !.'I, lilLln:!lr. ub. '1111'11l1n n llt'fla:g,J f i . ",Ch~:~1 \~,UrlafO'j, ad~t1l.'L'oliA An:IJlf~fl U. S ,\

~L..u P.rtltl!' II II' Def- f,OIHiIliUIttI ,CilotlJ· '.rrnlr c ~iIll'lll. \terln Il'S Comlk mt.,m tklTnl U •

.,l.R D~.: du PII,v,!l OO-!'Itr<e te t)<1I.g A6Icu· ... \'I1r1 COIllmDud TIl

'lJ u~MI.'T •

Duel[CLl'l uni) ;Uiltra'ur~,''f'et'3c.dJ"i~

I\ll lJ~il'~rcr WUJiJl,1 unu in ben .ffrdJn~g,ebQn(iQn.

I }!'llljillLlj.)""lldJ{ltf)J n ~uil, .Icill'dtqkt !Th ,ll.l.flll1HI *1J.{l~li br~ 311' !l11t1 I

~~I'.thlllh:o'Io, 'Jlo~ , ~llilh"1Ira'll\! " ':lRcml~fd:jrill, ~1I~r~~rlllll

!1l!Dl ~" .

6lDI'rilmPff1!, '~ unDo tn::~9ithIf1l0 II, - ':WI!:' idlnl,':11 I'IlII' IIIt~"~ U!tll UniD"~YOf II ,n. i1l~I~r, t~t d~ uffb 'lira IIbtl , ~hhul)"fI. nn ~l'li1l'l!i' ~ k"~ ~~ m:~Uj d1 \Rlltltl,di1 i\1I. i:Jti It! @ Inc U~~, '2llind)fw, 21tr 16ftr.. 4

!D t' Au11:Ji1ti , gub tlij IfFII\1' .It :G.1QlJIfI, QJfr, III, Dr pliit Sul1u'-' !mrnu,

!lit 01· bu Un 1i.1Uf{ro I rn>lnu. rrlo{J '5;. SHr~. l!1C!p,'ig,

Y a·t·iI lin Ila(l~et 1i:II(,-k!I11' rmrc ~r"lI~il, d' P.rnp.ltlL1ml:D /4.l!'flr<

11:)~lhqUl\ P'Llr~, 16 pt.,Cl> (~I: f.:.l~lfmL

..'!Balntaft • Hcberf !IJI't ,iIl.'1 "~lJe {nll1~p~ ~t'I~ 0'1.1 "Iklt 'Iii!. r mlff!J,lIfrill~, ,b ;nir j'JLlIDl1lut"'JI Ifmlr !.1loluTlb11.~~r[u t, 1&r'111I ~, ~~Il" r ~.4L r 6h·lQ~r.

Ii' ee !Slill Irt\lljl bn IvlUtnril ~ruu:g'" '!~nl'llt i};\IIUtld]". n 1:11" iii l'I

I~ ~rlfi 'illi' (il'lc:r mit 6i1f)l b· Id'l' liS :rtD6!I~riWrrC!'D. nl !'I 3tlllh r· oble!llm~ 19 -h1)01". SIc IiIJ!lnl'lil!l !Dr ~1l~ll~1 ~thtlrf, IJJMmdt 0.,

~~ mlliUlid~k,'" ::I i,lll!Ilrlft flJrr qurl\ir1fI'l~, ;)l'rlllil .1&: 11:,bCII rll:!liI 1'1' ,Xl l.Il' 11»m ll!:M hl~lld]t I u ",(11. rljUid~att !ITt ~. i" ~!lIJI1. III w'f II , ~ 'dl1ill Irm uinl lfl:lJrll..,

iJr ~lIU '.i~ ~t, 'll' It! ~ ~ tItt '[I:Il~h lh]I~Snl h~ $)tQti, ~ nl .. rhil !!1111""~ m 0'

Udlfr mo1llfUldJ '

• Pt- pilm '" _ D~eJl<i' An1iuITi~nrm". von I,·uu.d 'Ni C I, fUlil 011.'

Jill!. T:lIIJ.U1i.t'il'r, ,5 f~ul,! Did' :Jti, Pitri!. I I,

(,CllltliifJJllJ. llIili ~OJibll,lldl 'lir ~f01!itIJIIlH'irt<13 MO !l~lnllmrH\IClr:ctuill' IUII{lfI1, ~l\Unw{.\IJr, $~i1'~hI!IIu Uft!) ~fll1lJlll,il' unitt lll:(IlIIDut'r I8ml 11l!J1'!1IU11iI I' u fd;l'ltkell b~r 3Ml~~. in tlnm, hitifllgll ,nril'i!Il, DOlI I8rl1il1&il1Arnlf1ilr !Rumpf. linlll!lb~t~ I. 'llr., 'D 1iI1Q'{l f. ~. !l7tl~U~ t~ 6D~f1, ~Ilfnlli .l'!t'4;

Rc~ue Ulilalre fnmpd "l1r·· 'llel1k!' ,\J 'll,.S tll."f I :mtlC't'iW'l' 'll

J.l:t:j:l~n tlj~ ! ... bft~t'f8f1r". (,L1I D~ ti~ P3Y_ t:nri1're te Uanger A~1."fI."~ l)il~ntI \!liIu<IIil'2r. J nJmJ'-~pril I~.

Air Dt\1 ns • ft"1.'Ijrlr rnl!il,~mJ E. R. !hmtrrol!, LonliD1 11&, Gfi.~1l a.nil Co,

1020, :an P.altd' no IIif RIlW l..ollldn E • 4.

:Dn !}hmtir'.l td()~ n 9I~ tn'Il P,II(1

!Jh1l1br"d)(tl~"1 'JlL -J8 I1b r hi \.!Jliill~Jh'T 7al'lllllg ~ ~I.lirj

~11't!I!J,Ori;ftig: hi !I1IQftuIMpl,,": ul 1J1!N U.r:~).

t elllfiv.fu~ I ill I)I~ frjUlffifl'd~ !lbm ~mwllU ttlkn. !lJ1:nt!'lr' II !l

~rtlh'troq .

If r II. 6.J_abUillli" II

!iRJkmll 110' cl~n nuD l!Ll'~fdlun. ~!"tIl :D(', in"_ 31~lj]n.

IImt~MU"I. I~ rr mlftl,l' I r D.nfU~ I 1HLtI IJrr ft'lrl r6illtlll",ot

bndllUD. lIr dJtnl fUll. . •

~I(' 'l!~ll:1~U DU 1 tNillfuu~.:nh: !)lalwllllllghfi (lulli "~AUdl"tH latl ~t1)L.tllmitid . (IJ 1 'bd 1lrlll. ~r. ~illlai:iI'.

~llInb~dt.hbabltid;lr br. IIllrnrl~,*. !II I:f~pbr I 6cr ':!tIlIJf'

~dnlilD 'II, '\ll!'ll. :E"I •

~iU SIII\Wi.l!lllt e lU'Uutfp hil ufl- UI!I!i hi \'I. 'r~'

~r. m".rl.

..

31i~ !1.tlfultthm'll tiDII 'llfllllft1'llIlg_Jnlmr ~,nn dn~ ~l'G~t! "lI:1II~1!t~! I!'IlI1 ['IlallDrmlltll nu'" fn. tJU01 ~l1r [ l'iruue gr.ltrnl tl:lrL~L~f!. '!JlI:l1!i dntl5 tl!:'t ~i chl1ll\l:Iu flub D!>lIl1.!flJtfmtfl JJu:1 ~HhU\'lntfdo 1J.1Il

~I t~ ITTf dn~1ffi r ~ rn

!fIll II lr n €tll r mm ![,I,-
m ~ IhIllIlI'.1 IlJ¢Ifi ' . ~!lR ~,~
lmtrill !.KID] • ~,ifl
ilIUm. l II 1 ' !1J~ I l llll~g, ~Uji!ld.f"llr _ .. . ~l. ,- ~ue

<fudJ beutfdJe iYraltenl mtiittcr! gnu dJett I

tJ:ii ~f IIU~ IJIi'I. (fut'.f {! tltm, 6t'tl1 H~ (!'l rltflb~ft T -um Cfu r 9I'tCIftrs unb }lJE[l U. ~

b 11-, -I~ b<l 2 fli Oi!gt'.b illl:

-lELlr~. tn,ilH'rlJ llu1' Ci!flutlll-·

fruu bruqdjft .fjt'tm utlb SlOJlb, until eUib1~ one... mID mPlfJ tttbm

6'db b II! I T ~ n tlugduU:

.. ~Il tin ,11 nOfllfh!Jl S'frle.g~ r iii rUn' "ritgli1fUnt1Jmt:t'" (fill no:!i)if('rril'g tdfft ill~1 - brfon!lftS "fib a •• ttrt·

2rft! De.rbrl'l ~ noll m~rb' Plr bilT ed'll;~r' !ur ttf1m mi'!r~mllaJ ($ol1lmrrt (guI'IJ I

tlb~,r oUt!! nl1~ue -QJ I.! r l' I n ,t 11' 11 linD 3 n l ~ reo· f·v '~inn.u;jj I

Gr~t Qtld; 9bif, Wd smt) wlt u bt~ 1fp~m~nu{11

1mi" bIt! 1p1[ful tRamo! Ofl1il,a"U! tfn9lanl:u:ri:Q1 tilDClritaQfrill1 S'}oUlnbnln I

m~r~illlat au~ urSJJ !Jure., .31IflmH'l1ilnlill1rl~1l b t n aIDe rI un!! ij n ~ d U au Bdlr"~

!mit ~j!Jntlt'Q roil: IIlr I1nr~rfll nlllil IHla aM btll .,.2uftgrjaljtm" '1 !l1ie, '6nl1tJl miT btlrtJlIl.nb mWun 11111 !lBI!'rfe. ,I)QJf lUI' bi~ft !Bud}! gt!gt ~an

.,ALtemfro qu'u:n du.JI,'.tl Ie priebE: I!nH DQIlII Ttrll. if ill· bU .. ldemr.nt:" If(:: trop lard II •

.. 1IBCh;II~B mIr w.aden. &1., ~d). tHE !lnJtlitl~n duC'l' m~fa~r !ldgl'l1" miR l'1 1IIlwlbtnuf0d) au III H-

hrl~1 t'J.I, ttcl Jil)erftlll, in lu!'1'Ii In Uti IDtJrr~tt(!1t mi~lItrg(le.cl1CUfll sm(';·

runllcn". •

"E·ne efa. I di e ich enne, ill kei e Gefa

L{