Sie sind auf Seite 1von 2

FISA DE LUCRU

Modul: Tehnici de nursing

Sondajul Gastric

Timp de lucru 1 ora.

1. Definitia sondajului gastric: .......................................................................................................................


......................................................................................................................................................................
2. Calea de acces este: ......................................... ; ........................................
3. Materialele necesare in sondajul gastric sunt:...…...............…..........................................................….
….. ...................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.... 4.Pregatirea pacientului: .........….….….….….….…..…....….....….....….........….….….….….…....…..….
….....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

5. Tehnica: …..................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................................

….....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................