Sie sind auf Seite 1von 17

Essen in der Kantine

In der Arbeit man hat so viel zu tun, dass man eigentlich keine Zeit zum Essen hat. Daher ist die Kantine
in der Arbeit ideale Lösung. İşinizde yapacak çok şeyin var, aslında yemek için zamanınız yok. Bu nedenle, işyerindeki kantin ideal çözümdür.

Das Essen ist in der Regel bezahlbar, da Arbeitgeber gesponsert. Yemek, genellikle işveren sponsorluğunda ekonomiktir.

Viele Kantinen haben auch vegetarisches und frische Salate im Angebot. Birçok kantinde ayrıca vejetaryen ve taze
salatalar sunulmaktadır.

Die Mitarbeiter/innen können mit ihren Freunden essen oder plaudern zwischen in einer entspannten
Atmosphäre. Çalışanlar arkadaşlarıyla rahat bir ortamda yemek yiyebilir veya sohbet edebilir.

Erstens wird das Essen oft schon morgens gekocht und zur Mittagszeit wieder aufgewärmt. Da gehen viele
Vitamine kaputt. İlk olarak, genellikle sabahları yemek pişirilir ve öğle yemeğinde tekrar ısıtılır. Çok sayıda vitamin ölür.

Zweitens sparen viele Kantinen Geld, indem sie hauptsächlich stärkehaltige Nahrungsmittel anbieten, also
Kartoffeln, Nudeln und Reis. Die machen satt und sind günstig. İkincisi, çoğu kantinler çoğunlukla nişastalı gıdalar, patates,
makarna ve pirinç satarak paradan tasarruf ediyor. Doyurucu ve ucuzlar.

Man weiß nicht wirklich, was drin ist, weil man das Essen nicht selber zubereitet. İçinde ne olduğunu bilmiyorsun,
çünkü yemeği kendin hazırlamıyorsun.

Fahrtkostenzuschuss Yolluk, seyahat masraflari


Für die tägliche Fahrt zwischen Wohnort und Arbeitsstätte kann der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern
einen Fahrtkostenzuschuss zahlen. Das kann für beide Seiten vorteilhaft sein. Oturma yeri ve işyeri arasındaki günlük
yolculuk için, işveren, çalışanlarına bir seyahat ödeneği ödeyebilir. Bu her iki taraf için de faydalı olabilir.

Für Arbeitnehmer: Auf den Fahrtkostenzuschuss werden pauschal 15 Prozent Lohnsteuer erhoben, die
der Arbeitgeber trägt. Çalışanlar için: Seyahat ödeneği işveren tarafından ödenecek% 15'lik bir bordro vergisine tabidir.

Der Fahrtkostenzuschuss unterliegt nicht der Steuerprogression. Seyahat ödeneği vergi provizyonuna tabi değildir.

Für den Arbeitgeber fallen zwar Steuern an, von Sozialabgaben aber wird er verschont. İşverenin vergiye tabi
olmasına rağmen, sosyal güvenlik katkılarından kurtulur.

Ein Fahrtkostenzuschuss kann für Arbeitnehmer eine attraktive Alternative zu einer Gehaltserhöhung
sein. Bir seyahat ödeneği, çalışanlar için maaş artışına çekici bir alternatif olabilir

Auch Minijobber können vom Fahrtkostenzuschuss profitieren: Da ein Minijobber dank dieser Regelung
mehr als 450 Euro verdienen kann. Mini işçiler bile seyahat ödeneğinden yararlanabilirler: Bu program sayesinde mini bir işveren 450
avrodan fazla para kazanabilir.

Der Arbeitnehmer muss die entsprechenden Nachweise einreichen. Çalışan ilgili destekleyici belgeleri ibraz etmelidir.

Fahrtkostenzuschuss reduziert das Nettoeinkommen des Arbeitnehmers. Seyahat ödeneği, çalışanın net gelirini azaltır.

Falls der Arbeitnehmer auf Arbeitslosgengeld oder Lohnfortzahlung im Krankheitsfall angewiesen ist.
Dann reduzieren sich nämlich auch diese Zahlungen. İşçi, hastalık durumunda işsizlik ödeneğine veya hastalık ücretine bağımlıysa.
Daha sonra bu ödemeler de azaltılacak.

Teamarbeit takım çalışması


Teamfähigkeit ist heutzutage eine wichtige Eigenschaft und Schlüsselfunktion, die in vielen Bereichen
gefordert wird. Ob Sport, Familie, Ausbildung oder Beruf. Es gibt kaum ein Unternehmen, in dem nicht
„im Team“ gearbeitet wird und „Teamfähigkeit“ zum geforderten Skills satt gehört. Ekip çalışması artık birçok
alanda gerekli olan önemli bir özellik ve kilit işlev. Spor, aile, eğitim veya meslek olsun. “Takım olarak” çalışmayan ve “takım çalışması” nın gerekli becerilerin
bir parçası olduğu pek bir şirket yok.

Die Kreativität, um Probleme zu lösen und Aufgaben zu bewältigen, wird gesteigert, wenn die Mitarbeiter
im Team zusammenarbeiten. Takım üyeleri birlikte çalışırken, problemleri çözme ve görevleri yerine getirme becerisi artmaktadır.

Teams reagieren auf veränderliche Anforderungen flexibler. Ekipler değişen gereksinimlere daha esnek bir şekilde tepki verir.

Wissen und Erfahrungen unterschiedlicher Mitarbeiter werden besser genutzt. Farklı çalışanların bilgi ve deneyimleri
daha iyi kullanılır.

Informationsfluss und Kommunikation innerhalb des Teams sind meist besser. Takım içinde bilgi akışı ve iletişim
genellikle daha iyidir.

Die Mitarbeiter lernen, sich gegenseitig zu unterstützen. Çalışanlar birbirlerini desteklemeyi öğrenirler.

Im Team gibt es oft Reibungsflächen aufgrund unterschiedlicher Charaktere. Takımda, farklı karakterler nedeniyle
genellikle sürtünme yüzeyleri vardır.

Entscheidungsprozesse dauern länger. Karar verme süreci daha uzun sürer.

Einige Teammitglieder wollen sich vor den anderen profilieren. Bazı takım üyeleri kendilerini diğerlerinden ayırmak isterler.

Es ist mitunter schwierig, Entscheidungen zu fällen. Karar vermek bazen zor olabilir.

Zeitaufwand für Besprechungen zum Terminabgleich und Informationsaustausch ist groß. Toplantıları
planlamak ve bilgi paylaşmak için çok zaman alir.

Uniform am Arbeitsplatz İş yerinde üniforma


Einheitliche Kleidung für alle Mitarbeiter hilft Diskriminierung einzudämmen. Tüm çalışanlar için üniforma giyimi
ayrımcılığı azaltmaya yardımcı olur.

Keine Ablenkung in der Arbeit durch aufreizende Kleidung. Provokatif (kiskirtici) giysilerin çalışmalarında herhangi bir dikkat
dağılmaması.

Erzeugt ein Zusammengehörigkeitsgefühl. weil man es äußerlich erkennt. Bir aidiyet duygusu üretir çünkü bu dışarıdan
tanınir.

Wirkt sich positiv auf den Teamgeistaus, weil alle sichtbar ein Teil eines großen Ganzen sind. Takım ruhu
üzerinde olumlu bir etkisi vardır, çünkü hepsi daha büyük bir bütünün görünür bir parçasıdır.

Es schafft einen Teamgeist wie Fußballmannschaften. Futbol takımları gibi bir takım ruhu yaratır.

Erhöht den Wiedererkennungseffektintern wie extern gegenüber Kunden. Tanıma etkilerini hem dış müşterilere karsi
artırır.

Gibt Außenstehenden eine Orientierungshilfe (etwa wen sie ansprechen können). Gibt Außenstehenden eine
Orientierungshilfe (etwa wen sie ansprechen können).

Verschafft den Trägern Respekt oder erzeugt bei Kunden vertrauen. Kullanıcılara saygı gösterir veya müşterilerle güven
oluşturur.

So identifizieren sich Mitarbeiter schneller mit ihrem Unternehmen und anderen Angestellten. Bu, çalışanların
şirketleriyle ve diğer çalışanlarla daha hızlı tanımlanmasına yardımcı olur.

Wenn das Unternehmen ein gewisses Image nach außen pflegen will, kann es ebenfalls gewisse
Kleidungsvorschriften machen. Dazu gehört etwa das Tragen einer einheitlichen Uniform oder eines
gewissen Outfits, etwa für Kellner in eleganten Restaurants, für Anwälte einer Großkanzlei oder für
Polizisten. Şirket belirli bir harici görüntüyü korumak istiyorsa, belirli kıyafet kodları da yapabilir. Bu, örneğin, zarif restoranlarda garsonlar, bir hukuk
bürosundaki avukatlar veya polisler için üniforma kıyafetleri veya kıyafetler giymeyi içerir.

Schränckt man die Wahlfreiheit ein. Seçim özgürlüğünü kısıtlarsanız.

Die Anschaffungskosten sind enorm Zumal wenn das Outfit noch saisonal oder mit den Jahreszeiten
variieren muss. Maliyeti çok muazzamdır, özellikle de mevsimsel olarak veya mevsimlerdeki kıyafetler değişiyorsa.

Montagearbeit im Ausland Yurt dışında montaj çalışması


Man lernt viele Kulturen und unterschiedliche Arbeitsweisen kennen. Birçok kültürü ve farklı çalışma biçimlerini
öğrenirsiniz.

Man kann viele Länder besuchen. Birçok ülkeyi ziyaret edebilirsiniz

Wenn man im Ausland arbeitet, verdient natürlich mehr Geld man kann viele Erfahrungen sammeln. Yurt
dışında çalışıyorsanız, elbette, daha fazla para kazanın, çok fazla deneyim kazanabilirsiniz.

Man hat nicht viel Zeit für seine Familie und seine Hobbys. Aileniz ve hobileriniz için fazla zamanınız yok.

Die Sprache kann vielleicht anders. Das führt zu Kommunikation Schwierigkeiten. Dil farklı olabilir. Bu iletişim
zorluklarına yol açar.

Aufgrund die Unterschiede des Wetters kann man krank werden. Havadaki farklılıklar nedeniyle hastalanabilirsiniz.

Die Arbeitszeiten sind im Ausland üblich intensiv , dadurch sind Mitarbeiter oft überfordert. Çalışma saatleri
genellikle yurtdışında yoğunlaşmaktadır, bu da çalışanların çoğu zaman boğulmuş olduğu anlamına gelir.

Überstunden fazla mesai


mehr Geld. daha fazla para

mehrere Urlaubstage. daha fazla tatil günü

Aufstiegsmöglichkeit. yükselme fırsatı

gute Verhältnis mit Vorgesetzten Üstlerle iyi ilişki

mehr Erfahrung Daha fazla deneyim

mehr Zeit für Kontakt mit Kollegen. meslektaşları ile iletişim için daha fazla zaman

Stress

nicht genug Zeit für die Familie und für sich selbst. aile ve kendiniz için yeterli zaman yok

Gesundheitsprobleme. sağlık sorunları

sich alleine fühlen. yalnız hissetmek


zu wenig Zeit um Freundschaften zu pflegen. arkadaş edinmek için çok az zaman

zu wenig Zeit für Hobbys. hobileriniz için çok az zaman

reduzierte Effizienz azaltılmış verimlilik

schneller Alter werden. daha hızlı yaşlanmak

Schönheit verlieren. Güzellik kaybetmek

schlecht gelaunt werden. kötü bir ruh hali içinde olmak.

gefühllos werden. Kederli, hissiz olmak

psychische Probleme. ruhsal problemler

Krankenmeldung hastalığın bildirilmesi


Eigentlich handelt es sich nur um einen kleinen Zettel, der jedoch eine große Bedeutung hat: die
Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigung oder Krankmeldung. Aslında, sadece küçük bir kâğıt parçası, ama büyük bir önemi var: iş
veya hastalık izni için iş göremezlik belgesi.

Sie ist der offizielle Nachweis, wenn ein Arbeitnehmer erkrankt und sein Beruf nicht mehr ausführen
kann. Bir işçinin hastalandığı ve artık mesleğini yapamayacağının resmi kanıtıdır.

Ruhe und Entspannung. Dinlenme ve rahatlama.

Der Stress wird abgebaut. Stres azalır.

Körper und Geist können Kraft und Energie auftanken. Beden ve zihin gücü ve enerjiyi yeniden şarj edebilir.

Abstand vom beruflichen Druck. Mesleki baskı ve zorlamadan uzak kalma.

Konzentrationsfähigkeit stärken. Konsantre olma yeteneği güçlenir.

Mal auf sich selbst besinnen können, kein frühes Ausstehen. Kendini hatırlamak, erken kalkmamak.

Fehlen entlassen wird. Devamsızlık reddedilir.

Diejenigen, die nicht ohne Entschuldigung kommen, werden entdeckt. Özür olmadan gelmeyenler keşfedilir.

Nachteile

Bei Krankenmeldung bekommst du nach 6 Wochen nur noch 60 Prozent Lohn. Bir tıbbi raporunuz varsa, 6 haftadan
sonra sadece yüzde 60 maaş alacaksınız.

Anzeigepflicht: Der Arbeitnehmer muss sich unverzüglich krank melden und die voraussichtliche Dauer
der Abwesenheit angeben. Bildirim yükümlülüğü: Çalışan derhal hasta bildirmeli ve beklenen süreyi belirtmelidir.

Nachweispflicht: Der Arbeitnehmer muss nach spätestens drei Fehltagen ein ärztliches Attest vorlegen.
İspat belgesi: Çalışanın en geç üç gün sonra sağlık sertifikası sunması gerekmektedir.

Man fühlt sich gelangweilt, wenn man langfristig zu Hause bleiben muss. Uzun vadede evde kalmak zorunda olduğunuzda
sıkılırsinız.
Elternzeit ebeveyn izni
Als Elternzeit wird in Deutschland ein Zeitraum unbezahlter Freistellung von der Arbeit nach der Geburt
eines Kindes bezeichnet. Almanya'da ebeveyn izni, bir çocuğun doğumundan sonra işten yapılan ücretsiz izin süresidir.

Auf diese Freistellung haben Arbeitnehmer einen Rechtsanspruch. Çalışanların bu muafiyet için yasal bir hakkı vardır.

Vorteile

Schutz vor Kündigung in der Elternzeit. Ebeveyn izni sırasında işten çıkarmalara karşı koruma

Zeit mit dem Kind verbringen und Bindung aufbauen. Çocukla vakit geçip ve bağ kurabiliriz.

Zeit mit der Familie verbringen. Ailenle vakit geçirme

In der Elternzeit neue Kraft zu tanken. Ebeveyn izni sırasında kendimizi yeniden şarj ederiz.

Die Elternzeit gibt den Eltern das Recht, die Arbeitszeit nach der Geburt eines Kindes für maximal drei
Jahre zu reduzieren bzw. ganz auszusetzen. Ebeveyn izni ebeveynlere çocuğun doğumundan sonra en fazla üç yıl süreyle çalışma
saatlerini azaltma veya tamamen durdurma hakkı verir.

Adoptiveltern haben Anspruch auf eine maximal dreijährige Elternzeit. Evlatlık ebeveynler en fazla üç yıl ebeveyn izni
alma hakkına sahiptir.

Ein Anteil von bis zu 24 Monaten Elternzeit darf aus den ersten drei Lebensjahren des Kindes
herausverlagert und bis zu dessen 8. Geburtstag beantragt werden (z.B. 12 Monate im Anschluss an die
Geburt des Kindes, 24 Monate im 6. und 7. Lebensjahr. 24 aya kadar olan ebeveynlik izninin bir kısmı çocuğun ilk üç yıllık yaşam
süresinden kaybolabilir ve 8. doğum gününe kadar (örneğin, çocuğun doğumundan sonraki 12 ay, 6. ve 7. yıllarda 24 ay) başvurulabilir.

Eine Zustimmung des Arbeitgebers ist für alle gewünschten Elternzeitabschnitte innerhalb der ersten drei
Lebensjahre des Kindes nicht notwendig. Çocuğun yaşamının ilk üç yılı içinde istenen tüm ebeveyn izni süreleri için işverenin anlaşması
gerekli değildir.

Selbstverständlich dürfen auch Väter Elternzeit beantragen. Tabii ki, babalar ebeveyn izni için başvurabilir.

Nachteile:

Gefahr einer möglichen Kündigung bei Nichteinhaltung der Fristen. Son teslim tarihine uyulmazsa olası fesih riski

Mögliche Probleme auf der Arbeitsstelle. İşyerinde olası sorunlar

Gekippte Stimmung auf der Arbeit. Isyerinde devrik ruh hali

Für die Elternzeit muss der Arbeitgeber natürlich Ersatz finden oder die Kollegen übernehmen die
Arbeit. Das kann dafür sorgen, dass die Stimmung kippt. Ebeveyn izni için, elbette işveren iş yerini değiştirmeli veya meslektaşları
bulmalıdır. Bu, ruh halinin devrilmesine neden olabilir.

Die finanzielle Seite. Mali taraf.

In der Elternzeit darf man nur bis zu 30 Stunden die Woche zu arbeiten. Ebeveyn izni sırasında sadece haftada 30 saate
kadar çalışabilirsiniz.

Ganztagsschule Tam gün okulu


Ganztagsschulen werden in Deutschland immer beliebter. Eltern sollten allerdings Vor- und Nachteile
abwägen, bevor sie sich für eine Ganztagsschule als Bildungsstätte für ihr Kind entscheiden. Bütün gün okullar
Almanya'da giderek daha popüler hale geliyor. Ancak, ebeveynler, tüm gün okullarını çocuklarının eğitim yeri olarak seçmeden önce artıları ve eksileri
tartmalıdır.

Vorteile

Ganztagsschulen sind vor allem für berufstätige Eltern attraktiv. Bütün gün okullar çalışan ebeveynler için özellikle caziptir.

Dort werden die Schüler normalerweise bis 16:00 Uhr pädagogisch betreut. Orada, öğrenciler genellikle saat 16.00'ya
kadar bakılıyor.

In dieser Zeit werden die Hausaufgaben erledigt, so dass sich Eltern um das Erledigen der Hausaufgaben
nicht mehr kümmern müssen. Bu süre zarfında ev ödevi yapılır, böylece ebeveynlerin ödevlerini tamamlama konusunda endişelenmeleri
gerekmez.

Streit um das Erledigen der Hausaufgaben entsteht zu Hause also nicht. Ev ödevi tamamlama ile ilgili tartışma evde ortaya
çıkmaz.

Schüler verbringen das Mittagessen und zusätzlich den Nachmittag in der Klassengemeinschaft und
lernen auch miteinander umzugehen. Öğrenciler öğlen ve öğleden sonraları sınıfta geçirirler ve birbirleriyle etkileşime geçmeyi öğrenirler.

Die Beziehung zwischen Schülern und Lehrern wird gestärkt. Öğrenciler ve öğretmenler arasındaki ilişki güçlenir.

Nachteile

Die Schüler entfernen sich emotional von den Eltern. Öğrenciler duygusal olarak ebeveynlerden uzaklaşırlar.

Als großen Nachteil sehe ich, dass die Kinder kaum noch soziale Kontakte außerhalb der Schule pflegen
können. Büyük bir dezavantaj olarak, çocukların okul dışında sosyal ilişkileri zorlukla sürdürdüğünü görüyorum.

Oftmals vermissen die Kinder die Eltern. Çoğu zaman çocuklar ebeveynleri özlüyor.

Die größten Nachteile sind die fehlende Familienerziehung. En büyük dezavantajlar eksik aile eğitimidir.

Home Office Ev ofis


Für viele Menschen klingt Home Office wie das perfekte Arbeitsleben. Birçok insan için ev ofisleri mükemmel çalışma
hayatı gibi geliyor.

Vorteile

Die Gemütlichkeit. Rahatlık.

Zu Hause kann man seinen Arbeit anfangen, wie man es gerne möchte. Evde işinize istediğiniz gibi başlayabilirsiniz.

Flexibilität. Esneklik.

Wenn man von zu Hause aus arbeiten, kann man seinen Tagesablauf selbständig organisieren und ihn
flexibler gestalten. Evden çalışıyorsanız, günlük rutininizi bağımsız olarak düzenleyebilir ve daha esnek hale getirebilirsiniz.

Man kann sein Arbeitspensum zu anderen Zeiten abarbeiten. Farklı zamanlarda çalışilabilir.

Zeit gewinnen. Zaman kazanmak

Kein Weg zur Arbeit. Keine Parkplatzsuche. Kein Warten auf den Bus. Der größte Vorteil liegt in der
Zeit- und Kostenersparnis, muss man doch nicht mehr zum Arbeitsplatz hin- und zurückfahren. Çalışman icin
yol (derdi) yok. Park yeri (derdi) yok. Otobüsü beklemek yok. En büyük avantaj, zaman ve maliyet tasarrufudır, işe geri dönmeniz gerekmez.

Kosten einsparen. Masraflardan tasarruf

Keine Kosten für Sprit. Weniger Ausgaben für Mittagessen, Businesskleidung, etc. Durch die Heimarbeit
kann man Geld sparen. Yakıt için masraf yok. Öğle yemeği, iş kıyafetleri vb. İçin daha az masraf. Evde çalışarak paradan tasarruf edebilirsiniz.

Mehr Zeit für die Familie:Man kann sein Kind selber von der Schule abholen oder gemeinsam mit dem
Partner zu Abend essen. Aileniz için daha fazla zaman: Çocuğunuzu okuldan kendiniz alabilir veya partnerinizle birlikte akşam yemeği
yiyebilirsiniz.

Nachteile

Weniger Motivation. Daha az motivasyon.

Es kann eine Gefahr sein, weniger motiviert an die Arbeit zu gehen. işe gitmek için daha az motive olma tehlikesi vardir.

Ablenkung.oyalanmak

Zu Hause kann es Ablenkung geben. Spülen, Einkaufen, Fernsehen. Oder Kinder, Telefon und Internet.
Man muss sehr diszipliniert sein, um seine Arbeit im Home Office effizient zu erledigen. Ev dikkat dağıtıcı olabilir.
Bulasik, alışveriş yapmak, televizyon seyretmek. Ya da çocuk, telefon ve internet. İşinizi ev ofisinizde verimli bir şekilde yapmak için çok disiplinli olmalısınız.

Stress zu Hause. Evde stres.

Wenn man sein Büro in seinem Zuhause ist. Es wird man bei der Heimarbeit schwerer fallen, private und
geschäftliche Bereiche zu trennen. Evinde ofis varsa. Ev isleri zor gelir, özel ve iş alanlarını ayırmak zordur.

Roboter in der Produktion Üretimde robotlar


Roboter haben in den letzten Jahrzehnten nach und nach die Weltwirtschaft und Industrie erobert und
halten immer mehr Einzug in unser privates und berufliches Leben. Robotlar, geçtiğimiz yıllarda küresel ekonomiyi ve
sanayiyi kademeli olarak ele geçirdiler ve giderek artan oranda özel ve profesyonel yaşamımıza giriyorlar.

Vorteile

Produktionsabläufe lassen sich schneller, flexibler und nahezu frei von menschlichen Fehlern gestalten.
Üretim süreçleri daha hızlı, daha esnek ve neredeyse insan hatası olmaksızın yapılabilir.

Hohe Lohnkosten und Sozialabgaben können seitens des Unternehmens gespart werden. Yüksek işçilik maliyetleri
ve sosyal güvenlik katkıları şirket tarafından tasarruf edilebilir.

Der Arbeitseinsatz ist auch an für den Menschen gefährlichen Stellen möglich. Emek girdisi, insanlar için tehlikeli olan
yerlerde de mümkündür.

Roboter können Arbeiten mit einer überaus hohen Genauigkeit durchführen. Robotlar çok yüksek bir doğrulukla iş
yapabilirler.

Nachteile

Der technische Fortschritt minimiert weiterhin eine große Anzahl an Arbeitsplätzen. Teknik ilerleme, çok sayıda işi
en aza indirmeye devam ediyor.

Die Robotertechnik ist außer Kontrolle gerät. Robot teknolojisi kontrolden çıktı.

Die Roboter können die menschliche Arbeitskraft in vielen Bereichen ersetzen. Robotlar birçok alanda insan emeğinin
yerini alabilir.

Hinzu kommt die Angst, dass die technische Intelligenz sich über die der menschlichen entwickelt, welches
mit Risiken für alle Menschen verbunden wäre. Buna ek olarak, teknik zekanın, tüm insanlar için riskleri içerecek olan insanın
ötesinde geliştireceği korkusu da eklenmiştir.

Zeitarbeit zamanlı iş
Zeitarbeitsfirmen leben davon, dass sie ihre Arbeitskräfte gegen Bezahlung einem anderen Betrieb für
eine bestimmte Zeit überlassen. Geçici iş bulma kurumları, çalışanlarının belirli bir süre için başka bir şirkete bir ücret karşılığında izin
verdikleri düşüncesiyle yaşamaktadır.

Vorteile

Sie gelangen bequem in den Arbeitsmarkt. İş piyasasına kolayca girebilirsiniz.

Sie gewinnen Selbstbewußtsein, weil Sie sich höchst flexibel auf Neues einstellen können. Kendine güven
kazanıyorsun; Çünkü yeni şeylere esnek bir şekilde adapte olabilirsiniz.

Das Ansehen des Zeitarbeiters steigt. Bis in die höchsten Positionen ist heute Zeitarbeit salonfähig . Geçici
işçinin itibarı artıyor. Geçici çalışma, en yüksek pozisyonlara kadar sosyal olarak kabul edilebilir.

optimale Lösung für kurzfristige Personalengpässe. kısa süreli personel kıtlığı için en uygun çözüm

Berufseinsteiger können in verschiedenen Unternehmen erste Erfahrungen sammeln. Genç profesyoneller çeşitli
şirketlerde ilk deneyimlarini kazanabilirler.

Nachteile

Die Bezahlung liegt häufig (nicht immer) unter jener der Stammbelegschaften. Ücret, çoğu zaman (her zaman değil)
çekirdek işgücününkinden daha düşüktür.

Die sozialen Bindungen zu den Stammbelegschaften sind nicht von Dauer. Çekirdek işgücüne toplumsal bağlar kalıcı
değildir.

Dauerhafte Zeitarbeit kann auch entmutigen, oder gar frustrieren. Dayanıklı geçici işler de cesaret kırıcı hatta hayal kırıklığı
yaratabilir.

Angestellte oder Selbständige Çalışanlar veya serbest meslek


Vorteile für Angestellte. Çalışanlar için avantajlar

Man erhält Monat für Monat einen garantierten Lohn. Her ay garantili bir ücret alırsınız.

Als Angestellte muss man sich nicht um deine Versicherungsbeiträge kümmern. Bir çalışan olarak sigorta katkılarınız
hakkında endişelenmenize gerek yoktur. Sie werden vom Bruttolohn an die entsprechenden Versicherungsträger
abgeführt. Brüt maaştan ilgili sigorta şirketlerine mahsup edilir.

Als Angestellte erwirbt man sich einen Rentenanspruch aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Bir çalışan
olarak, yasal emeklilik sigortasından emekli maaşı alırsınız.

An den Wochenenden hat Man meistens frei. Hafta sonlarının çoğunda bossundur.

Vorteile für Selbständige Serbest çalışanlar için avantajlar


Man kann sich seine Arbeitszeit frei einteilen, vor allem wer für sich alleine arbeitet, muss nicht
unbedingt um 8 oder 9 Uhr anfangen. Çalışma saatlerinizi özgürce organize edebilirsiniz, özellikle de yalnız çalışıyorsanız, mutlaka 8 ya da 9
saatte başlamak zorunda değilsiniz.

Man ist sein eigener Chef, es gibt also niemand, der sich Anweisungen jedweder Art erteilt. Sen kendi
patronunsun, bu yüzden herhangi bir şekilde talimat veren kimse yok.

Selten kommt bei der selbständigen Tätigkeit eine langweilige Routine auf. Nadiren kendi işinde sıkıcı bir rutin ortaya
çıkar.

Man hat als Selbständige die Chance, deutlich mehr Geld zu verdienen als im Angestelltenverhältnis Serbest
çalışan bir kişi olarak, istihdam ilişkisinden çok daha fazla para kazanma şansına sahipsiniz.

Nachteile für Angestellte Çalışanlar için dezavantajlar

Die Zukunft als Angestellter ist auch nicht unbedingt viel sicherer. Z.B Entlassungen, Firmenpleiten. Bir
çalışan olarak geleceği de çok daha güvenli değildir. Mesela: İşten çıkarmalar, şirket hataları..

Es gibt manchmal unangenehme Chefs. Daher ist es nicht immer so leicht klarzukommen. Bazen hoş olmayan
patronlar vardır. Bu nedenle, anlaşılması her zaman kolay değildir.

Nachteile für Selbständige Serbest çalışanlar için dezavantajlar

Urlaub ist für viele Selbständige ist selten verfügbar. Serbest meslek sahibi olmak nadiren izin kullanılabilir.

Selbständige haben selten Kollegen. Serbest meslek sahibi nadiren meslektaşları var.

Mittagspause Ögle paydosu

Für die Mittagspause ist von mindestens 30 Minuten zu unterbrechen. Diese sollte spätestens nach sechs
Stunden Arbeitszeit erfolgen und kann in zwei 15-Minuten-Abschnitte aufgeteilt werden. Arbeiten Sie
mehr als neun Stunden, ist eine 45-minütige Mittagspause einzulegen. Öğle yemeği molası için en az 30 dakika kesintiye
uğrayacaktır. Bu en geç altı saat çalışmanın ardından yapılmalı ve iki 15 dakikalık bölüme ayrılabilir. Dokuz saatten fazla çalışıyorsanız, 45 dakikalık bir öğle
yemeği molası almalısınız.

Vorteile

Die Mittagspause ist für viele Arbeitnehmer besonders wichtig. Denn sie dient nicht nur der
Nahrungsaufnahme, sondern auch der sozialen Interaktion mit den Kollegen. Öğle yemeği molası özellikle birçok çalışan
için önemlidir. Çünkü sadece gıda alımı değil, aynı zamanda meslektaşlarla sosyal etkileşim de sağlıyor.

Die Gesetzliche Unfallversicherung Greift auch während der Mittagspause. Yasal kaza sigortası da öğle tatilinde
kullanılabilir.

Grundsätzlich sind Pausen wichtig, um sich auszuruhen, die Energiereserven wieder aufzutanken und mit
erholtem Geist und Körper wieder arbeiten zu können. Temel olarak, dinlenme, enerji rezervlerini yeniden doldurma ve iyileşmiş
bir zihin ve bedenle tekrar çalışabilmeleri için molalar önemlidir.

Nachteile

Eine Mittagspause wird in der Regelnichtvergütet. Bir öğle yemeği molası kurallarda telafi edilmez.

Die Mittagspause ist kein Bestandteil der Arbeitszeit. Öğle yemeği molası çalışma saatinin bir parçası değildir.
Betriebsrat işçi temsilciliği
Der Betriebsrat ist die Interessenvertretung für alle Arbeitnehmer nach dem Betriebsverfassungsgesetz. İş
konseyi, İş Ahlakı Yasasına göre tüm çalışanların çıkarlarının temsilidir.

Der Betriebsrat gestaltet Arbeitszeiten mit. İş konseyi çalışma saatlerini düzenler.

Er prüft Lohn oder Gehalt. Ücretleri veya maaşı kontrol eder.

Er ist an der Sicherung der Beschäftigung beteilig. İstihdamı güvence altına alıyor.

Er berät bei Änderungen im Betrieb mit dem Arbeitgeber und informiert die Belegschaft. Şirketteki işverenle
yapılan değişiklikleri tavsiye eder ve işgücünü bilgilendirir.

Er wirkt bei der Personalplanung mit und kann Personalabbau verhindern oder abmildern. Personel
planlamasında yer alır ve işten çıkarmaları önleyebilir veya hafifletebilir.

Er sorgt für gleiche Chancen im Betrieb. Kurumda eşit şansı sağlar.

Er überwacht die Einhaltung aller für den Betrieb wichtigen Gesetze (Arbeitsschutz, Umweltschutz,
Gleichbehandlung, Mutterschutz, ... ) Operasyon için önemli olan tüm yasalara uyumu denetler (iş güvenliği, çevre koruma, eşit muamele,
annelik koruması ...)

Er ist bei Kündigungen zu beteiligen. İşten çıkarmaya katılir.

Nachteile

Positive Lösungen für die Mitarbeiter verhindern, wenn sich Fraktionen im Betriebsrat gegenseitig
blockieren. İş konseyindeki gruplar birbirini bloke ettiğinde çalışanlar için pozitif çözümler önlenir.

Im Einzelfall können einzelne Betriebsräte aus persönlichen Gründen Entscheidungen der


Geschäftsführung blockieren. Münferit durumlarda, bireysel çalışma konseyleri, kişisel sebeplerden dolayı yönetim kararlarını engelleyebilir.

Im schlimmsten Fall kann auch ein Betriebsratsmitglied des Amtes enthoben werden. En kötü durumda, ofisteki
çalışma konsey üyesi görevden alınir.

Raucherpause sigara molası


Nichtraucher müssen vor Zigarettenqualm geschützt werden, sagt das Gesetz. Doch auch Raucher haben
Rechte. Sigara içmeyenler sigara dumanından korunmalıdır, diyor yasa. Ama aynı zamanda sigara içenlerin hakları var.

Vorteile

die Raucher sehen ihre Pausen als kreative Auszeit, als Möglichkeit, den Kopf frei zu bekommen.

Gesetzlich hat jeder Arbeitnehmer nach sechs Stunden Arbeit ein Recht auf eine 30- minütige
Pause.Während der Pause kann man natürlich rauchen, solange es nicht am Arbeitsplatz ist.

▪Rechtlich gesehen ist Rauchen Privatsache und damit Freizeit

Nachteile

▪die Raucher sind während der Raucherpausen nicht versichert .Unfälle während der Raucherpause oder
auf dem Weg dorthin gelten nicht als Arbeitsunfälle.Entsprechend greift auch nicht die
Unfallversicherung.

▪der Arbeitgeber ist nicht dazu verpflichtet spezielle Räumlichkeiten, in denen geraucht werden darf, zur
Verfügung zu stellen.

Raucherpausen sind Zeitfresser und Produktivitätskiller.

Einen Anspruch auf die Zigarette während der Arbeitszeit gibt es nicht.

Wer der Arbeitszeit wiederholt Raucherpausen macht, riskiert eine Abmahnung und als weiteren Schritt
eine Kündigung.

Und der Chef ist sogar verpflichtet, die Rechte der Nichtraucher im Betrieb zu schützen.

Raucher haben keinen Anspruch auf Zigarettenpausen, Raucherräume oder -zonen.

▪Der Gesundheitsschutz der Nichtraucher hat Vorrang vor dem Persönlichkeitsrecht der Raucher.

▪Rauchen zählt nicht zur Arbeitszeit – daher muss immer nacharbeiten!

Bei Verstoß gegen Raucherregeln drohen Abmahnung und schließlich Kündigung

Urlaubsregelung

Der Arbeitnehmer erwirbt den vollen Urlaubsanspruch nach dem Jobeinstieg

Vorteile

Wenn man Arbeitnehmer ist, steht seinen 24 Werktage Urlaub im Jahr zu, bezogen auf eine 6 Tage
Arbeitswoche.

▪Die meisten Firmen gewähren Ihren Mitarbeitern mehr als den gesetzlichen Mindesturlaub.

▪Man darf in der Probezeit Urlaub nehmen, wenn man länger als sechs Monate im Unternehmen ist

▪Der Urlaubsantrag lässt sich prinzipiell nur widerrufen, wenn man auch damit einverstanden ist

▪Viele Unternehmen erlauben Ihren Mitarbeitern grundsätzlich, ein paar Tage bis Ende März des
darauffolgenden Jahres mitzunehmen.

#Nachteile▪Man sollte als Arbeitnehmer die Entscheidung seines Vorgesetzten akzeptieren, um seinen

Urlaubstag nehmen kann

▪der Urlaubsantrag wird nicht genehmigt, wenn man die gleichen Zeitraum einen Urlaubsantrag wie seine
Kollegen einreicht.

▪der Chef sollte den Urlaubsantrag innerhalb eines angemessenen Zeitraums genehmigen oder ablehnen.
Eine eindeutige Frist liefert das Gesetz leider nicht.

▪Man darf sich das Geld statt des Urlaubstages nur in einem Fall auszahlen lassen: Wenn man sein
Arbeitsverhältnis beendet und deshalb seinen Resturlaub nicht mehr nehmen kann.

▪Mitarbeiter haben nicht mit Kindern Anspruch auf Urlaub während der Schulferien

▪Heiligabend und Silvester sind keine gesetzlichen Feiertage. Man muss Urlaub beantragen, wenn man an
diesen beiden Tagen freihaben möchte.

Flexibele_Arbeitzeiten#

Wenn es in einem Unternehmen flexibele Arbeitzeiten gibt, bedeutet das, dass nicht alle Kolegen zur
selben Zeit am Arbeitplatz sind. Einige kommen vielleicht sehr früh am Morgen . Sie können deshalb früh
am Nachmittag auch wieder nach Hause gehen . Andere Kollegen kommen vielleicht spät. Sie können
natürlich früh erst später Feierabend machen.

Vorteile.

1-Mitarbeiter sind flexibel. Sie können früh Feierabend machen. Und sie können vielleicht zum Arzt, zum
Friseuer gehen oder etwas mit der Familie machen.

2- Arbeitnehmer haben wenig Stress, wenn sie felxible Arbeitzeit haben.

#Nachteile...

1-Nicht alle Mitarbeiter sind erreichbar..Es kann Tage geben, mit denen die kunden vielleicht btimmte
Zeiten keinen Mitarbeiter sprechen können . Das kann für das Unternehmen schlecht sein .

2- Es kann auch kommunikationsprobleme geben, weil man nicht immer mit anderen kollegen sprachen
kann.

Fremdsprachen#

In der Berufswelt ist es sehr schwer, Fremdsprachen zu umgehen.Diese Kenntnisse eröffnen sowohl dem
Arbeitgeber als auch dem Arbeitnehmer ganz neue Möglichkeiten – innerhalb und außerhalb des
Unternehmens.

Vorteile

man ermöglicht Offenheit gegenüber anderen Kulturen

▪die Weltsicht und der Blick auf die eigene Kultur und Sprache werden erweitert

▪man erkennt Gemeinsamkeiten und Unterschiede zur Muttersprache und erweitert somit sein kulturelles
Wissen

▪man entwickelt kommunikative Fertigkeiten

▪man fördert wichtige Lernveraussetzungen, wie Merkfähigkeit, Ausdrucksfähigkeit, Sprechbereitschaft,


Leistungsbereitschaft

▪Wer bereit ist, sich weiterzubilden, und Spaß am Umgang mit Fremdsprachen hat, wird vor allem in
großen Firmen Erfolg haben.

▪Fremdsprachen im Beruf sind ein Gewinn für jedes Unternehmen und auch im Privatleben kann man
davon profitieren.
▪Fremdsprache ist die Methode, damit man bei der momentanen wirtschaftlichen Entwicklung am Ball
bleiben möchte .

▪Wenn man mit sprachlichen Qualifikationen punkten kann, hat man bei seiner Bewerbung einen
nennenswerten Vorsprung zu anderen Mitbewerbern.

▪Fremdsprachen bieten sich immer wieder interessante Jobs für Bewerber

#Nachteile▪Bei verschiedenen Sprachen kann man die Vokabeln manchmal verwechseln.

Eventuell hat man schlechte Sprache (schlechten Slang )

▪Natürlich ist das Lernen der verschiedenen Sprachen teuer

Wechselschicht#

Wechselschicht ist eine besondere Form der Organisation von Schichtarbeit, die

angewendet wird

Vorteile

Das Gehalt bekommt man natürlich Nacht- und Sonderzuschläge und bessert somit den

Lohn auf.

▪Der Arbeitsaufwand: Oft ist in der Nachtschicht weniger zu tun und alles läuft ruhiger ab.

▪Relativ flexible Arbeitszeiten: Die Teams im Schichtdienst ermöglichen es, auch mal eine Schicht zu
tauschen.

▪Kollegen: Durch den vielen Kontakt zu den Kollegen in der Nachtschicht bildet sich meist ein sehr gutes
Arbeitsklima.

#Nachteile▪Negative Folgen für die Gesundheit:Oft sind Schlaf- und Essstörungen sowie Schlappheit
Folgen.

▪Soziales Umfeld: Nach einiger Zeit beschränken sich jegliche soziale Kontakte auf die Kollegen

▪Beziehungen: Viele Ehen und Beziehungen sind stark gefährdet .

▪Hobbys: In vielen Fällen werden auch die Hobbys hinter ganz aufgegeben, weil es nicht mehr möglich ist,
sich an die Trainingszeiten zu halten.

Vertretung_am_Arbeitsplatz#

Für den Fall vorübergehender Abwesenheit muss an jedem Arbeitsplatz eine Stellvertretung benannt
werden.Diese Aufgabe wird bei kurzfristiger Abwesenheit im Regelfall einer Mitarbeiterin / einem
Mitarbeiter aus demselben Team.

#Vorteile▪Die Vertretung verhindert die dringende Anfragen, die unbeantwortet bleiben, sorgt aber

gleichzeitig dafür, dass Kollegen nicht mit unwichtigen Nachrichten behelligt werden.
▪In vielen Fällen wird der zur Vertretung eingestellte Arbeitnehmer direkt die Aufgaben des abwesenden
Mitarbeiters übernehmen.

In den folgenden Zuständen kann man als Vertreter arbeiten ;

Krankheit▪

Schwangerschaft

Elternzeit

Sonderurlaub

Abordnung eines Arbeitnehmers ins Ausland▪

#Nachteile▪Zunächst muss man sich in der Urlaubsplanung mit seinen Kollegen einigen

Die Kollegen leiden unter der Mehrarbeit

▪Früher oder später kommen Sie vielleicht in die Situation, für genau diesen Kollegen selbst als
Urlaubsvertretung zu fungieren

▪Sowohl Ihr E-Mail Postfach als auch Ihr Anrufbeantworter sollten Nachrichten zu Ihrer Abwesenheit
enthalten

▪ die Vertretung ist eine Horrorvorstellung, das ganze Büro nach einer Kopie absuchen zu müssen, die
einfach nicht auftauchen will.

▪Kehrt der Arbeitnehmer zurück, hat der Arbeitgeber an der weiteren Beschäftigung des zur Vertretung
eingestellten Arbeitnehmers grundsätzlich keinen Bedarf mehr

Ausbildung#

Heutzutage wird es immer wichtiger eine Ausbildung direkt nach der Schule zu absolvieren. Eine duale
Ausbildung bedeutet, dass der Azubi z. B. zwei Tage pro Woche die Berufsschule besucht und die
restlichen Tage im Betrieb ist und somit praktische und theoretische Erfahrungen gleichzeitig sammeln
kann.

#Vorteile▪Finanzielle Unabhängigkeit: Wer eine Ausbildung beginnt, verdient ab dem ersten Tag.

▪Praxisbezug: Im Gegensatz zur Schule lernt man hier wirklich Dinge, die man ganz konkret anwenden
und gebrauchen kann

▪Schneller Berufseinstieg:Als Auszubildender bekommt man von Anfang an einen Einblick in die realen
Abläufe des Betriebs.

▪Gute Chancen; Wenn man gute Leistungen bringt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sein Arbeitgeber
einen nach dem Abschluss übernimmt

▪Es gibt kein höherer Schulabschluss nötig

▪Gute Ergänzung zum Studium


#Nachteile▪weniger Gehalt: Facharbeiter verdienen zwar nicht schlecht, meistens aber deutlich weniger

als Akademiker.

Häufig schlechtere Aufstiegschancen▪

Meistens weniger Freiheiten: Als Auszubildender hat man einen Chef, der befugt ist, einem Anweisungen
zu geben

Fortbildung

Die Fortbildung zielt auf jene Qualifikationen, die bereits in einem Ausbildungsberuf

erworben wurden.

#Vorteile

Mit der Globalisierung gehen▪

Immer mehr Firmen agieren nicht nur lokal, sondern auf einem globalisierten Markt.Somit sind häufig
Fremdsprachenkenntnisse vonnöten

technischer Fortschritt▪

die Mitarbeiter halten immer auf dem neuesten Stand der Entwicklung ihres jeweiligen Tätigkeitsfeldes .
Die kontinuierliche Angebote sind zur Weiterqualifizierung unerlässlich.

▪eine stetige Qualifizierung erhöht nicht allein die Einsatzfähigkeit der Mitarbeiter, sondern die
Verbesserung interner Abläufe.

Kostensparen▪

Indem Angestellte ihren Aufgaben gemäß (weiter-)qualifiziert werden, lassen sich von Unternehmensseite
vielfältige Zusatzkosten einsparen

Mitarbeitermotivation steigern▪

Indem Weiterbildungsmaßnahmen Aufstiegschancen innerhalb des Unternehmens aufgezeigt bekommen,


steigt ihre Motivation

#Nachteile▪Findet in der Freizeit statt: Keine Gewährleistung, dass konsequent gelernt wird

Überlastung des Mitarbeiters▪

▪Betroffene Mitarbeiter sind manchmal mehrere Tage nicht im Haus

▪Wissen wird nur an Einzelne weitergegeben

▪Gefahr, dass Betriebsinternen offengelegt werden

Weiterbildung#

Weiterbildung dient der Vertiefung, Erweiterung oder Auffrischung von bestimmten Fähigkeiten und
Fertigkeiten .
Vorteile

▪Die täglichen beruflichen Herausforderungen können durch entsprechend angeeignete Kompetenzen


besser bewältigt werden.

▪Durch Zusatzqualifikationen erhöhen sich ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt.

▪ die qualifizierte Mitarbeiter werden eher gehalten und sind nicht so schnell austauschbar.

Durch Weiterbildung können sie sich den permanenten Veränderungen besser anpassen.

Vergleichsweisekostengünstig

Effektive Weitergabe von Wissen▪

Nachteile

die Weiterbildung erfordert immer auch Kraft sowie Disziplin bei gleichzeitig weniger Freizeit und
Familienleben

▪die Finanzierungsfrage keine ganz unerhebliche, nicht selten kosten Weiterbildungen mehrere Tausend
Euro

die_Wahl_des_Arbeitsplatzes#

Es gibt Kriterien bei der Suche nach einem Arbeitsplatz

die_wichtigen_Faktoren#

▪Ist Wohlfühl-Faktor „Aufgabe“ wichtiger als

Wohlfühl-Faktor „Geld ?

Viele Frauen stehen für die Zufriedenheit am Arbeitsplatz eindeutig der Aufgabenbereich im
Zentrum.Aber die Vergütung für Männer ist wichtiger als für Frauen

Gehalt▪

Wenn Mitarbeiter ein angemessenes Gehalt erhalten, sind die Ergebnissen der Arbeit erfolgreich

Sicherheit des Arbeitsplatzes▪

Wenn die Arbeitgeber ihren Mitarbeiter genügend Sicherheit für ihr Leben geben , können sie sich auf
Ihre Arbeit konzentrieren und sie loyal bleiben.

Vereinbarkeit von Beruf und Familie▪

Flexible Arbeitszeiten, Betriebskindergarten, Hort und Home Office sind nur einige Beispiele dafür, wie
man den Wohlfühl-Faktor von Frauen erhöhen kann.

Persönlichkeit des Vorgesetzten▪ die meisten Kündigungen sind wegen dem Chef

Nach wie vor ignorieren Führungskräfte zentrale Bedürfnisse und Erwartungen ihrer Mitarbeiter

Sozialleistungen / Altersvorsorge▪ Durch Sozialleistungen soll soziale Sicherheit gewährleistet werden


Kündigung#

Eine Kündigung ist meist ein gravierender Einschnitt im Leben der Betroffenen und deren Familien.

Vorteile

▪Vertrag kündigen muss immer in schriftlicher Form geschehen werden

▪die Verhandlung einer möglichst hohen Abfindung sein.

▪Für Schwerbehinderte , Schwangeren auch Arbeitnehmer in der Elternzeit gilt ein besonderer
Kündigungsschutz: Ohne Zustimmung des Integrationsamts ist eine Kündigung auf jeden Fall
unwirksam.

▪Arbeitszeugnis anfordern

Jeder Arbeitnehmer hat mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses ein Recht auf ein Arbeitszeugnis.

Gesundheit▪

Es gibt Jobs, die machen krank: der Chef vergiftet die Atmosphäre, die Kollegen mobben. So etwas kann
und sollte kein Mensch auf Dauer ertragen.

Langeweile▪

Wenn aber der Job keinerlei Herausforderungen bietet und man dort auch nichts mehr lernen oder
erreichen kann, wird es Zeit, den Job zu wechseln

Nachteile

Kündigungsfrist einhalten▪

wer die Kündigungsfrist nicht einhält und frühzeitig dem Unternehmen den Rücken kehrt, muss in
extremen Fällen mit Vertragsstrafen in Form von Geldbeträgen rechnen.

▪Damit die Kündigung wirksam wird, muss man sie nicht einmal gelesen hat – der Eingang in seinem
Briefkasten reicht aus. Das heißt, dass man auch während seines Urlaubs gekündigt werden kann.