Sie sind auf Seite 1von 5

Intervju - Miroslav Kiš, osnivač svjetskog portala za sungazing

SUNGAZING - TRI GODINE KASNIJE

Što je solarna joga i kako se prakticira, to ćete danas lako saznati na internetu ili u knjizi “Sretan vam kraj svijeta…”. Zanimljivije je pitanje: je li ispunila obećanja? Ima li doista tako nevjerojatne i blagotovorne učinke kako je Hira Ratan Manek govorio prije tri godine? Odlučili smo provjeriti

P rije tri godine čitatelji Svjetlosti upoznati su sa solarnom jogom ili sunga- zingom u intervjuu s Hira

Ratan Manekom (u daljnjem tekstu -

HRM), kojeg su istog proljeća mogli

i vidjeti u emisiji Na rubu znanosti.

Tako je solarna joga došla kod nas. HRM-a smo pozvali u Hrvatsku radi snimanja dokumentarnog serijala Djeca sunca, kojeg privodimo kraju,

a naš suradnik Giuliano Marinković

našao se upleten u kafkijansku vi- šemjesečenu prepisku s hrvatskom ambasadom u Indiji, prepunu čud- nih nesporazuma, tijekom koje je s različitim razinama ambasade izmi- jenio 80-90 e-mailova, sve u svrhu

vađenja vize HRM-u za Hrvatsku.

Razgovarao: Krešimir Mišak

Kad su prepreke konačno nadvlada- ne HRM je došao na pet dana u Hr- vatsku, kao gost Hrvatske televizije.

Dva dana smo snimali u Zagrebu, tri dana na Rabu. Nismo tajili njegov boravak, niti ga oglašavali, ali netko poduzetan je saznao da je HRM u Zagrebu, zvao nas i njega i u roku od niti dva dana organiirao HRM-ovo predavanje u Češkom domu koji je, bez ikakve reklame, tradicionalnim usmenim prijenosom informacija,

te večeri bio prepun. Drugi dan smo

otišli na Rab, a potom je HRM oti- šao u Beč, ali kontakti su očito bili uspostavljeni, viza u džepu, pa je na-

rednih godina pozivan u Hrvatsku. Što je solarna joga i kako se prak- ticira, to ćete danas lako saznati na internetu ili u mojoj knjizi “Sretan vam kraj svijeta…”. Zanimljivije je pitanje: je li ispunila obećanja? Ima

li doista tako nevjerojatne i blagoto- vorne učinke kako je HRM govorio?

nevjerojatne i blagoto- vorne učinke kako je HRM govorio? Rekao je i ovo: “Probajte i ustanovite

Rekao je i ovo: “Probajte i ustanovite sami. Ništa ne košta”. Mnogi su doista i probali. Cijeli ci- klus traje barem 270 dana, pa je treba- lo pričekati na povratne informacije. Nisam čekao na njih, ali s vremenom su ipak počele stizati. Ljudi bi imali potrebu ispričati mi svoja iskustva, poput prodavačice koja se izliječila od kronične upale očiju nakon tek koji mjesec gledanja u Sunce. Neki stari čovjek nazvao me i ispričao kako mu je solarna joga spasila vid jer je zbog dijabetesa počeo slijepiti, ali sada opet vidi sasvim normalno. Dimitri Patčev, zdravstveni radnik u mirovini, kao bivši plivač imao je kronični konjuk- tivitis i svakoga dana morao koristiti dvije vrste kapi za oči i zaštitne nao- čale. Na kontrolnom pregledu u očnoj klinici doktorica je zvala specijalizante da vide kako izgleda očna sluznica kod kroničnog konjuktivisa, kada medici- na više ništa ne može učiniti. Kapi i naočale, nema druge. Tako je i bilo - do solarne joge. Na- kon tri mjeseca gledanja u sunce (po

HRM-ovoj metodi 10-15 minuta gledanja) gospodin Patčev je bacio kapi za oči, vid mu se poboljšao, više naočale nije nosio ni u ekstremnim uvjetima, a danas više niti ne zna gdje su. Gledanjem u Sunce ostao je bez konjuktivitisa. Isto mu se zbilo s nasljednim poveća- nim krvnim tlakom - prije 20 godi- na počeo je s blažim sredstvima i na kraju uzimao dvije vrste blokatora i povremeno, kad mu je srce lupalo, sredstvo za smirenje. Kad je došao do 10-15 minuta gledanja u Sunce počeo je izbacivati terapiju redovito kontrolirajući tlak. Za mjesec i pol dana potpuno je izbacio terapiju, a krvni tlak se posve normalizirao. Ni traga više vremenu kad je uzimao tri tablete dnevno, a potom ne bi mo- gao razmišljati, spavalo mu se i slič- no. Gospodin Patčev je gledanjem u Sunce ostao i bez povišenog krvnog tlaka. Šest mjeseci poslije završenog ciklusa sungazinga otišao je na labo- ratorijske pretrage i saznao da mu se kolesterol smanjio sa 6,5 na 5,2 pa je

SVJETLOST 19

doktorica pogrešno zaključila da je

om, ali nije mi se to uopće dopalo

No, u veljači 2009. godine ponov-

u

7h ujutro imao svoj prvi sungazing

držao dijetu. No, bila je to još jedna

jer mi se, kao protestantsko-kariz-

u

trajanju od 10 sekundi.

blagotvorna posljedica sungazinga. Koji je nastavio svoj pobjedonosni pohod, jer je svojoj brojnoj rodbini i prijateljima Dimitri ispričao što mu se dogodilo, pa je i veliki broj njih po- čeo raditi sungazing. Prema njegovim riječima, otada se nije ni prehladio niti uzeo ijedan jedini medikament. Jedan od onih koji su mi se u to vri- jeme javili sa svojim iskustvima bio

matskom kršćaninu, te tvrdnje nisu uklapale u moj koncept, mislio sam da je to neki kult obožavanja Sunca.

no sam pogledao emisiju jer sam u međuvremenu našao citat iz Biblije - Stari zavjet koji kaže: “Slatka je svje- tlost i dobro je očima gledati Sunce”, knjiga Propovjednika 11:7. Kad sam uvidio da Biblija govori

SVJETLOST: Kakve ste učinke sun- gazinga doživjeli? KIŠ: Na mom sajtu http://www. cybermikan-sungazing.org postoji moj dnevnik za svaki dan sungazin- ga. Smršavio sam sa 115 na 85 kg na 185 cm visine; riješio se bačve od trbuha; smanjio dioptriju s -3 na -1,5; riješio probleme sa srcem, seki-

je i novosađanin Miroslav Kiš. No,

o

gledanju u Sunce, a ovaj matori

racijom, nervozom, disanjem, želu-

ispostavilo se da je imao za reći puno

HRM isto to spominje, pa onda go-

cem i umorom, gipkiji sam i mnogo

više od samog iskustva. Pokrenuo je web-site koji promiče solarnu jogu,

vori i da ništa kruto ne jede i da već više od 13 godina živi samo od Sun-

pokretljiviji, riješio se lumbalnog reumatizma radi kojeg sam pio jake

napisao knjigu, napravio udrugu,

ca

i vode, prošla mi je kroz glavu mi-

lijekove poput trodona, tramadola,

Nakon tri mjeseca gledanja u sunce (po HRM-ovoj metodi 10- 15 minuta gledanja) gospodin Patčev je bacio kapi za oči, vid mu se poboljšao, više naočale nije nosio ni u ekstremnim uvjeti- ma, a danas više niti ne zna gdje su. Gleda- njem u Sunce ostao je bez konjuktivitisa

održao niz predavanja i intervjua. Uzeo je štafetu i kao svoju misiju odabrao širenje sungazinga. Ima li bolje osobe za saznati kako stvari stoje sa sungazingom danas – tri godine kasnije?

I BIBLIJA GOVORI O GLEDANJU U SUNCE

SVJETLOST: Kad ste se susreli sa sungazingom i zašto ste se počeli njime baviti? KIŠ: Sa sungazingom sam se prvi put susreo u ljeto 2008. u emisiji “Na rubu znanosti”, u intervjuu s HRM-

20 SVJETLOST

“Na rubu znanosti”, u intervjuu s HRM- 2 0 SVJETLOST Učitelj i učenik (Hira Ratan Manek

Učitelj i učenik (Hira Ratan Manek i Miroslav Kiš)

sao iz Novog zavjeta: “Ne živi čovjek samo o kruhu nego o svakoj riječi

(sili) koja izlazi iz usta Božjih”. Pove- zao sam ove dvije stvari i na solarnu jogu počeo gledati drukčijim očima.

A onda sam pogledao i sebe i vidio

da imam ogromnu trbušinu i 115 kg. Posebno me taklo što je HRM rekao da se gledanjem u Sunce popravlja vid i liječe sve bolesti. Pogledao sam se i vidio debelu oso- bu, s dioptrijom -3, s bolnim kosti- ma i reumatizmom, s glavoboljama, problemima sa srcem i probavom, jeo sam po pet-šest puta dnevno nezdravu, brzu hranu, zaboravljao sam, a još uz sve to sam i podsta- nar kojeg je kao i sve ljude zahvatila S.E.K.A (Svjetska ekonomska kriza). Dakle, nešto se moralo poraditi na tome i tako sam 16. 02. 2009. ujutro

sintradona, nimulida

probleme bolnih kostiju i vena, kao i vode u nogama. Imam više energi-

je nego ikad u životu, ne umaram se

uopće bez obzira što i koliko radio. Gotovo dvije godine nisam se razbo- lio, prehladio niti me je boljelo grlo Imunitet natprirodan: bolesti bježe od mene bestraga. Manje spavam, ali kvalitetnije i mnogo bolje. Nekad svega 1-2 sata, a naspavam se bolje nego da spavam 5 do 6 sati. To nije nesanica nego dar jer mi život duže traje budući da imam dvostruko vre- mena na raspolaganju. Nemam više problema s glavoboljama, migre- nom, bolovima u plućima niti sekre- tom koji me je gušio. Raste mi nova kosa na mjestu odakle mi je otpala do 25. godine (sad se čak i češljam). Koža mi je pomlađena i glatka.

Riješio sam

Imam nevjerojatne uvide u realitet „stvarnosti“, povremene nalete tele- patije sa znacima empatije (osjećam tuđe osjećaje, znam im prave namjere

koristiti usluge tog mentalnog pro- grama i tu nametnutu nam naviku točno 16. 06. 2009. godine i od tada sam na energiji Sunca, solar-

SVJETLOST: Kako ste pokrenuli web-site i s kojom namjerom? KIŠ: Nakon dvadesetak dana sun- gazinga, kada sam počeo osjećatio

i motive), intuicija mi je jača, kao i vi- đenja u bližu budućnost, mogu liječiti

noj vodi, malo mlijeka i čaja. Od 5. 1. 2011. ne uzimam više ni vodu jer

jače učinke, shvatio sam da treba poduzeti nešto za širenja sungazinga

rukama polažući ih na bolesne. „Pra-

mi

nije potrebna, samo malo mlije-

među ljudima naših prostora. Nisam

zna“ mi je glava i ne živim u prošlosti

ka

i čaja na dan, uz muziku koja mi

točno znao što pa sam se uključio

niti me budućnost opterećuje, živim sad i ovdje, u ovom trenutku. Kon-

godi. Ali osjećam da ću do proljeća ove godine i to potpuno ostaviti i

na razne forume koji su pisali o toj temi. Tamo sam postavio svoj dnev-

stantno sam u opuštanju, odmaranju, um mi je neopterećen, smiren sam i samo uživam u postupku bez da se više pitam kako ovo, kako ono, zašto ovako, zašto onako. Naravno da sam,

živjeti od onoga što nam je bila pr- votna i iskonska hrana, a to je koz- mička prana, te od glazbe uz koju uživam jer mi ona dodatno podiže energiju. Ali to je individualno jer

nik, ali nisam nailazio na odobrava- nje većine forumaša jer su ismijavali praksu gledanja u Sunce. Nekoliko dana poslije uključivanja na forume, na televiziji sam čuo da je stariji par

uz nejedenje krute hrane po svojoj

cilj

sungazinga nije nejedenje nego

iz Bosne, tj. Republike Srpske, umro

volji, uz savršeno zdravlje, rješio eko-

izliječenje od svih bolesti i stjeca-

od gladi radi svjetske ekonomske

nomsko pitanje jer od 11. 06. 2009. ne

nje

imuniteta. S druge strane, ovim

krize. Bilo mi je užasno žao i pomi-

moram jesti ništa ako to ne želim. I

načinom prehrane ne morate bri-

slio sam “Pa ‘ko je ovdje sada lud i

tu želim naglasiti nešto jako važno, a

nuti o tzv. Codexu Alimentariusu

‘ko koga radi budalom?” Već skoro

to je da samo treba slušati svoje tijelo

ili,

kako sam ga ja krstio, “Obave-

dva tjedna nisam jeo hranu kao ra-

tijekom cijelog postupka sungazinga i dati mu ono što traži. Ne treba se ni- čeg odricati.

zno samotrovanje hranom”.

nije nego tek oko 2-3% toga što sam jeo prije, i to samo malo juhe i di-

OBNOVA NA GENETSKOJ RAZINI

SVJETLOST: Kako objašnjavate ponovni rast kose? KIŠ: Za samo nekoliko mjeseci sun- gazinga počela mi je rasti kosa, pa zaključujem da taj proces dovodi do obnove na genetskom nivou. Mi smo najvećim dijelom sazdani od energije i svjetlosti. Energiju tijelu možemo dati gledanjem u Sunce po HRM- ovom sistemu. Tada ono šalje u našu DNK kodirane informacije koje samo ona može dešifrirati i tako nam se razvija svijest. Činjenica je da naša današnja svijest nije ista kao ona od prije svega nekoliko stotina godina. Znači, dolazimo do zaključka da naše drago Sunce izvana prima određene informacije i da ih nama prosljeđuje svojim zracima i fotonima pa nam se tako i svijest razvija. Što više kroz oči unosimo tu vrstu energije u tijelo or- ganizam nam postaje solarni kolektor čije stanice imaju svojstva i primanja i skladištenja Sunčeve energije.

SVJETLOST: Nedostaje li Vam kruta hrana? KIŠ: Ne. Već godinu i pol uopće ne- mam potrebu za tim. Prestao sam

Činjenica je da naša današnja svijest nije ista kao ona od prije svega nekoliko stotina godina. Znači, dolazi- mo do zaključka da naše drago Sunce izvana prima određene informacije i da ih nama prosljeđuje svo- jim zracima i fotonima pa nam se tako i svijest razvija

svo- jim zracima i fotonima pa nam se tako i svijest razvija Miroslav Kiš – hladnoća

Miroslav Kiš – hladnoća je samo mentalni koncept

SVJETLOST 21

jetalnog kruha, a ovdje ljudi umiru od gladi. Ako ja mogu ovako živjeti

nakon vrlo kratkog razdoblja gledanja

u Sunce - pomislio sam - onda može

bilo tko. Budući da na forumima ni- sam naišao na odobravanje u popu- larizaciji sungazinga pokrenuo sam svoj sajt na tu temu, prvo za područje Srbije, jer sam na srpskim forumima, gde god sam probao postaviti tu temu, bio ‘baniran’, postojali su samo neki hrvatski forumi, pa je osnivanje sajta bilo jedino rješenje za približavanje dobrobiti sungazinga mom narodu na ovim prostorima. Na hrvatskim forumima uz postove mojih izvoda iz dnevnika stavljao sam

gičan rezultat toga omasovljavanje sungazinga na svjetskom nivou. Ali,

zapaženo je da prvo naši ljudi iz ino- zemstva počnu raditi sungazing, pa ga onda preporučuju domaćinima država u kojima žive. Interesantno je što se dalje zbiva. Naši ljudi obično bivaju ismijani od domaćina i svojih susjeda, samo mali broj njih počinje

sa sungazingom.

To je glavni razlog promjene naziva mog sajta u “Svetski sangejzing por- tal na srpskom i hrvatskom jeziku”, po meni je izuzetno važno da ostane naglasak na ova dva jezika jer se od nas sve i počelo nezaustavljivo širiti, tako je započeta neka nova povijest

2500 ljudi. Crna Gora broji oko 3000 sungazera, što je za broj stanovnika

te države izuzetna cifra. Sve u svemu,

kao i u drugim stvarima, dvije države koje uvijek u svemu prednjače, Srbija i Hrvatska, najviše napreduju na ovom području. Naši stari ovdje u Vojvodini imaju jednu vrlo lijepu izreku koja se i ovdje očituje, a to je: “Sve lijepe stvari u Srbiju dolaze preko Hrvatske”.

DEPROGRAMIRANJE UMA

SVJETLOST: Ima li među sungaze- rima znanstvenika koji bi se mogli zapitati i dati odgovor koji bioke- mijski proces stoji iza učinaka sun- gazinga na čovjeka?

Cilj sungazinga nije nejedenje nego izliječenje od svih bolesti i stjecanje imuniteta. S druge strane, ovim načinom prehrane ne morate brinuti o tzv. Codexu Alimentariusu ili, kako sam ga ja krstio, “Obavezno samotrovanje hranom”

novog super-ljudskog postojanja i tre- ba se tako bilježiti. Našim projektima ne samo da mijenjamo svijet u kojem živimo, ospobljavajući ljude da budu pravi perpetum mobile koji neće ovisiti

ni o kome i ni o čemu, nego pišemo

novu stranicu povijesti ljudskog roda.

U međuvremenu pokrenuo sam ‚San-

gejzing organizaciju Balkana’ koja će iz spomenutog razloga biti preregistrira- na u ‘Svetski sangejzing pokret’ sa sje- dištem u Novom Sadu.

sangejzing pokret’ sa sje- dištem u Novom Sadu. Prije tri godine – Hira Ratan Manek na

Prije tri godine – Hira Ratan Manek na Rabu

i link za sajt. Na moje veliko i ugod- no iznenađenje, ali i zaprepaštenje, iz dana u dan sve više ljudi, najviše iz Hr- vatske, počelo se učlanjivati i registri- rati na moj sungazing-site na srpskom jeziku. Polako sam osnovao tim za prevođenje znanstvenih tekstova. Svo sam vrijeme bio u kontaktu s HRM- om koji me je od samog početka ohra- brivao i slao tekstove da ispitam i pre- vodim znanstvena istraživanja u vezi pinealne žlijezde, melatonina, duljeg života, životne energije kundalini. Počeo sam dobijati prijevode ljudi na hrvatskom, a kako ih nisam htio prevoditi na srpski, nego sam ih tako stavljao na web, logika stvari je na- lagala da sajt preimenujem u “Prvi balkanski sungazing site portal na srpskom i hrvatskom jeziku”. Nakon dvije godine, Hira je dva puta na moj poziv bio u Srbiji, dao sam intervjue za utjecajne i važne televizije i medije, pa

se sungazing počeo širiti na sve strane, po cijelom Balkanu, prvo od Hrvatske na Srbiju pa na Makedoniju i na sve

ostale države širom Balkana. Napravili smo prijevode svega na engleski jezik,

a u pripremi je i nizozemski, pa je lo-

SVJETLOST: Koliko ima sunga-

KIŠ: Spomenut ću slučaj Savića,

zera na Balkanu, dakle koliko u

profesora biologije iz Subotice koji

Srbiji, koliko u Makedoniji, Cr-

je

završio praksu zajedno sa svojom

noj Gori? KIŠ: Raspolažem dosta pouzdanim

ženom. Izliječio je sve svoje bolesti i stekao takav imunitet da mu, kaže,

podacima da u Srbiji i Hrvatskoj po-

ni

jedna bolest ne može više ništa.

djednako ima preko 20.000 ljudi koji

U

njegovoj školi pet nastavnica rade

rade sungazing. U Vojvodini i niže po

sungazing, pa su mnogi učenici po-

Srbiji postoje cijela sela u kojima svi ljudi rade sungazing. Broj sangejzera

čeli gledati u Sunce, a s njima i cijele njihove obitelji. Od mnogih čujem da

u Srbiji je sve veći i veći, na sve stra- ne po gradovima i selima ih možete vidjeti. U Makedoniji ih ima nešto manje, oko 5000. Slovenija je tu neg- dje s oko svega 2000-3000 ljudi, Bosna

se takođe budi, tamo se time bavi oko

u Subotici ljudi iz čitavih ulica rade

sungazing i da se izuzetno lijepo dru-

že i povezuju.

Pred kraj prošle godine profesor Sa- vić mi je poslao članak o znanstve- nom radu da se starenje može uspo-

22 SVJETLOST

riti i zaustaviti. Bit je da se pospje- šuje telomeraza stanica, a telomeri se reproduciraju radi povećanog lučenja hormona serotonina i me- latonina iz pinealne žlezde. Upravo

se nju stimulira izravnim gledanjem

u Sunce po HRM-metodi. Imamo valjan znanstveni rad nagrađen Nobelovom nagradom davne 1999. godine, imamo obavijest kako se

pospješuje telomeraza i koji hormon

u tome sudjeluje. No, znanstvenim

radovima na tu temu nedostaje po- vezivanje, a to je da se gledanjem u Sunce (kada je to sigurno) u praksi potvrđuju njihova otkrića. Radi raši-

renog mišljenja da je gledanje u Sun-

ce opasno oni vas nikad neće pozvati

na tu završnu akciju u kojoj se gleda- njem u Sunce danju luči serotonin,

a noću melatonin, koji pospješuju

spomenutu telomerazu stanica. Kao rezultat toga, one ne propadaju i ne stare nego ostaju mlade na tom ni- vou na kojem su se nalazile.

SVJETLOST: Što to znači da sun- gazing briše mentalne koncepte? KIŠ: Sungazing je izuzetno moćno sredstvo za deprogramiranje uma. Daje mogućnost da budete samo- stalni i ne ovisite o tuđem mišljenju, ustaljenim običajima, tj. matriksu u kojem živimo. Sungazingom konač- no razmišljate svojom glavom. Kao dijete izašao si van na snijeg bez ja- kne, a mama ti je zabrinuto viknula da ćeš se prehladiti ako izađeš bez jakne na “hladnoću”. Bila je tvoj autoritet, prihvatio si to mentalno i program je postao dio tebe za cijeli život. Taj se program pokreće cijelog života kada je vani “hladno vrijeme”. Tako djeluju mentalni programi koji nas zarobljavaju i ograničavaju naš um i naše sposobnosti pa vjerujemo samo ono što vidimo. Hirinom vjež- bom solarne joge nestaju svi mental-

ni programi i vi vidite stvari pravim

očima, a ne kako vam je netko rekao da ih gledate. Vidite stvarnost baš takvom kakva ona jest. Jasno vidite da ste energija u obliku materije, a energija se ne može prehladiti, ne može biti gladna, ne može biti bole- sna, traje vječno…

SVJETLOST: Mislite li da je pro- gram potrebe za hranom umjetan, posljedica nečije namjere? KIŠ: Da. Jedenje krute hrane umjet- no je nametnuto čovjeku kako bi ga držalo u pokornosti, ali i kako bi mu obaralo frekvencije i vibracije i kon- statno držalo prizemljenog. Naime, kad se čovjek hrani čvrstom hranom njegova pinealna žlijezda ne proi- zvodi energiju za njega, ili je proi- zvodi malo, jer je čovek najviše uba- cuje u tijelo hranom. Pinealna žlijez- da se polako gasi i kržlja jer ne obav- lja svoju funkciju upravljanja cijelim tijelom i osiguravanja energije. Gasi se naša duhovnost, pa se sviješću možemo kretati samo u nižim slo- jevima realiteta. Cilj ovoga je jasan. Da čovjek ne vidi jasno što se doga- đa, da ne vidi i ne spozna matriks, da ne vidi da netko nad njim vlada i da se drži striktno na zemlji. Razne re- ligije i duhovne prakse samo su farsa kojima čovek misli da može dostići pravu duhovnost i prosvjetljenje. To

nom. Tada je otklonjeno naših 10 lanaca DNK, a ostavljena su samo dva lanca. Čovjeku je nametnuto da jede i pije vodu kako bi mu pinealna žlezda atrofirala tijekom života, a on se gasio jer stanice odumiru svakih 74-75 podjela. Tako nam je određen vijek trajanja. Čuvaju nas samo za reprodukciju, kako bi uvijek imali dovoljan broj robova, kako bi mogli održavati moć a da mi toga nismo ni svjesni kako ne bismo podigli ustanak. Kako se možete boriti protiv nepri- jatelja kojeg ne vidite? Ili za kojeg ni ne znate da postoji? Nema načina. Svijetom upravlja manja skupina vrlo moćnih ljudi koji poznaju pra- vu stvarnost oko nas. Vi samo mi- slite da ste slobodni, ali rađate se, živite i umirete kao robovi po kon- ceptu viđenja svijeta kako oni to hoće i kako ga oni kreiraju i mani- pulirajući kontroliraju. Kada se ak- tivira vaša pinealna žlezda (a kada ne uzimate hranu ona vam radi

Sungazing je izuzetno moćno sredstvo za depro- gramiranje uma. Daje mogućnost da budete samo- stalni i ne ovisite o tuđem mišljenju, ustaljenim obi- čajima, tj. matriksu u kojem živimo. Sungazingom konačno razmišljate svojom glavom

se može dogoditi samo aktivacijom pinealne žlezde. Osobno sam pri- mijetio, dok sam još bio na mlijeku, čaju i vodi, da ako uzmem malo više od toga nemam ovakve uvide i ne osjećam povećanu energiju. Energija iz čaja, mlijeka i vode ometa pine- alnu žlijezda da bude potpuno aktiv- na. Da, porobljeni smo prije mnogo tisuća godina a da toga nismo ni svjesni. Mali broj ljudi koji je pre- živio potop genetski je modificiran s ciljem držanja svijesti prizemlje-

je modificiran s ciljem držanja svijesti prizemlje- efikasnije) najbolje to vidite. To je razlog mog nejedenja

efikasnije) najbolje to vidite. To je razlog mog nejedenja i odustajanja od onih nekoliko tekućina. Želim to znanje kako bih ga što ispravni- je prenio ljudima i obavjestio ih s čime imamo posla.

SVJETLOST 23

Bewerten