Sie sind auf Seite 1von 3

TEMA NR.

Numele și Prenumele Plugaru Cosmin


Anul/Semestrul Anul 1/Sem. 1
Grupa/Sectia MATIS
Materia TST Germană
Numărul seminarului 9
Data 14.12.2020

DER TEXT

I. Elektronenstrahlschmelzen – Wir erklären Ihnen diese Technologie! 

Das Electron Beam Melting (EBM) oder im Deutschen „Elektronenstrahlschmelzen“ ist Teil der
„Powder Bed Fusion“-Familie: Im Gegensatz zum Laserschmelzen verwendet es, wie sein Name
schon sagt, einen Elektronenstrahl, um Metallteilchen zu verschmelzen und Schicht für Schicht
das gewünschte Teil zu erzeugen. Dieses Verfahren, das 2002 von der schwedischen Firma
Arcam erstmals vertrieben wurde, ermöglicht die Herstellung komplexer und hochbelastbarer
Strukturen. Nennenswert ist, dass das Unternehmen 2016 von GE Additive übernommen wurde
und heute als einziges Unternehmen Maschinen auf Basis dieses Prozesses vermarktet. 

II. Der wesentliche Unterschied zum Laserschmelzen besteht daher in der verwendeten


Wärmequelle. Die EBM-Technologie verwendet hier einen Elektronenstrahl, der von einer
Elektronenkanone erzeugt wird. Dieser extrahiert die Elektronen aus einem Wolframfaden unter
Vakuum und projiziert sie beschleunigt auf die auf der Platte abgeschiedene Schicht aus
Metallpulver. Diese Elektronen können dann das Pulver selektiv verschmelzen und so das 3D-
Modellteil erzeugen. 

III. Wenn wir die Durchführung dieser Technologie etwas genauer betrachten ist es wichtig, sich
daran zu erinnern, dass alles mit der Modellierung eines 3D-Teils beginnt: Sie können es mit
Hilfe von CAD-Software erstellen, durch 3D-Scannen erhalten oder das Modell Ihrer Wahl
herunterladen. Das 3D-Modell wird dann an eine „Schneidesoftware“, auch Slicer genannt,
gesendet, die das Objekt in mehrere Schichten schneidet, die den aufeinanderfolgenden
Materialschichten entsprechen. 

IV. Der Slicer sendet alle diese Informationen direkt an den Drucker, der dann seinen
Herstellungsprozess starten kann. Das Metallpulver kann nun in den Tank der Maschine gefüllt
werden. Im nächsten Schritt wird es in dünnen Schichten abgeschieden, die durch
den Elektronenstrahl vorgewärmt werden bevor letztendlich das Schmelzen beginnt.
Insbesondere bietet dieser Schritt eine bessere Unterstützung für die Überhangbereiche des zu
druckenden Teils. Die Maschine wiederholt diese Schritte dann so oft wie nötig, um das gesamte
Teil zu erhalten. 

V. Nach Abschluss des Herstellungsprozesses entnimmt der Nutzer das Teil aus der Maschine
und entfernt das ungeschmolzene Pulver mit einer Blaspistole oder Bürste. Nehmen Sie dann die
Fertigungsstützen ab, falls vorhanden, lösen Sie das Teil von der Fertigungsplatte und fahren Sie
mit der Nachbearbeitung fort (Bearbeitung von Oberflächen, Polieren,….). In einigen Fällen
kann es notwendig sein, das Teil in einem Ofen mehrere Stunden zu erwärmen, um die durch den
Herstellungsprozess verursachten Spannungen abzubauen. 

VI. Beachten Sie, dass die gesamte Fertigung unter Vakuum erfolgen muss, um den
Elektronenstrahl richtig zu betreiben. Dadurch wird auch verhindert, dass das Pulver beim
Erwärmen oxidiert. Am Ende des Produktionsprozesses kann ein großer Teil des
ungeschmolzenen Pulvers nahezu direkt wiederverwendet werden. Es ist relativ logisch, dass
dies für die Hersteller von Interesse ist, insbesondere im Luftfahrtsektor, wo oft nur 20% des
gekauften Materials tatsächlich im Endteil verwendet werden, der Rest durch Zerspanung
entfernt und dann dem Recyclingprozess zugeführt wird. 

GLOSSAR

DEUTSCH RUMÄNISCH
Drucker   imprimantă 
Durchführung   efectuare  
Elektronenkanone   tun de electroni  
Elektronenstrahlschmelzen  (metoda de) topire prin fascicul cu electroni 
Im Gegensatz   contrar 
Schicht   strat  
Schicht für Schicht  strat după strat, strat cu strat 
schmelzen   a topit  
schneiden  a tăia, a tunde 
Schneidesoftware  program software de decupat, soft de tăiere 
Spannung  încordare, tensiune, voltaj, tensiune electrică 
Verfahren  metodă, procedură, proces, modalitate 
vermarkten  a comercializa, a introduce pe piață 
verschmelzen  a contopi, a fuziona, a se împleti 
verursachen  a cauza, a determina, a produce, a genera  
vorhanden  disponibil, prezent, existent 
vorwärmen  a încălzi în prealabil 
Wärmequelle   sursă de căldură  
Wärnequelle  sursă de căldură 
wesentlich  esențial, crucial, subtsanțial, fundamental 
Wolframfaden   filament de wolfram  
Zerspannung  tensiune
ÜBERSETZUNG

I.Topirea prin intermediul unui fascicul de electroni – Vă explicăm această tehnologie!

Electron Beam Melting (EBM) sau în germană „Elektronenstrahlschmelzen” face parte din
familia „Fusion Bed Fusion”: spre deosebire de topirea cu laser, folosește, așa cum sugerează și
numele său, un fascicul de electroni pentru a contopi particulele de metal și a crea, strat cu strat,
piesa dorită. Acest proces, comercializat pentru prima dată de compania suedeză Arcam în 2002,
permite producerea de structuri complexe și foarte rezistente. Este demn de remarcat faptul că
compania a fost achiziționată de GE Additive în 2016 și este acum singura companie care
comercializează mașini bazate pe acest proces.

II. Prin urmare, principala diferență față de topirea cu laser este sursa de căldură folosită.
Tehnologia EBM utilizează aici un fascicul de electroni generat de către un tun de electroni.
Aceasta extrage electronii dintr-un filament de tungsten sub vid și îi proiectează într-o manieră
accelerată pe stratul de pulbere metalică depus pe placă. Apoi, acești electroni pot fuziona
selectiv pulberea pentru crearea modelului 3D.

III. Dacă analizăm în detaliu implementarea acestei tehnologii este important să ne amintim că
totul începe cu modelarea unei părți 3D: o puteți crea utilizând software CAD, o puteți obține
prin scanare 3D sau puteți descărca modelul ales. Modelul 3D este apoi trimis către un software
de decupare, cunoscut și sub denumirea de “slicer” care taie obiectul în mai multe straturi
corespunzătoare straturilor succesive de material.

IV. Slicer-ul trimite toate aceste informații direct la imprimantă, care poate apoi să înceapă
procesul de fabricație. Rezervorul mașinii poate fi acum umplut cu pudra de metal. În etapa
următoare, se depune în straturi subțiri, care sunt preîncălzite de fasciculul de electroni înainte de
a începe în cele din urmă topirea. Acest pas oferă un suport mai bun în special pentru susținerea
zonelor ieșite în consolă ale piesei de imprimat. Apoi, instalația repetă acești pași ori de câte ori
este necesar pentru a obține întreaga piesă.

V. Când procesul de fabricație este finalizat, utilizatorul scoate piesa din mașină și îndepărtează
pulberea nemoturată cu un pistol cu aer comprimat sau cu o perie. Dacă există suporturi de
fabricație, aceștia pot fi îndepărtați, desprindeți piesa de pe placa de fabricație și continuați cu
finisarea (prelucrarea suprafețelor, lustruirea, ...). În unele cazuri, poate fi necesar să încălziți
piesa într-un cuptor pentru câteva ore pentru a ameliora tensiunile cauzate de fabricație.

VI. De reținut faptul că toată fabricația trebuie realizată în vid pentru operarea corectă a
fasciculului de electroni. Acest lucru va preveni oxidarea pulberii în timpul încălzirii. La sfârșitul
procesului de producție, o mare parte din pulberea netopită poate fi reutilizată aproape direct.
Este logic ca acest lucru să fie de interes pentru producători, în special în sectorul aerospațial,
unde adesea doar 20% din materialul achiziționat este de fapt utilizat în partea finală, restul fiind
îndepărtat prin prelucrare și apoi trimis la procesul de reciclare.