Sie sind auf Seite 1von 3

Pronumele relative

• Nominativ Singular: der/welcher, die/welche, das/welches
• Acuzativ Singular: den/welchen, die/welche, das/welches
• Dativ Singular: dem/welchem, der/welcher, dem/welchem
• Nominativ Plural: die/welche (masculin, feminin şi neutru)
• Acuzativ Plural: die/welche (masculin, feminin şi neutru)
• Dativ Singular: denen/welchen (masculin, feminin şi neutru)
Genul (masculin / feminin / neutru) şi numărul (Singular / Plural) al propoziţiei
relative se conformă substantivului determinat.
Cazul (Nom. / Ac. / Dat.) al pronumelui relativ se conformă structurei
propoziţiei relative.
Exemple:
• Die Bewohner können den Lärm, der ihnen den Schlaf raubt, nicht
mehr aushalten.
În această propoziţie 'den Lärm' este la Ac. Sg. masc., deci şi pronumele
relativ 'der' este la Nom. Sg. masc.
• Heute hat die Trainerin, die alle sehr schätzen, ihren letzten Arbeitstag.
În această propoziţie 'die Trainerin' este la Nom. Sg. fem., deci şi pronumele
relativ 'die' este la Ac. Sg. fem.
Imperfectul
Verbele slabe

Verbele slabe se formează regulat şi nu schimbă vocala rădăcinei.


Terminaţiile imperfectului se formează adăugând -te:
Prezent Imperfect
ich frage ich fragte
du fragst du fragtest
Sie fragen Sie fragten
er/sie/es er/sie/es
fragt fragte
wir fragen wir fragten
ihr fragt ihr fragtet
sie fragen sie fragten
Verbele tari

Verbele tari şi mixte se conjugă neregulat. Este indicat ca aceste grupuri de


verbe să se memoreze.
Verbele tari schimbă consoana la imperfect şi de regulă şi la participiul
trecut: finden – fand – gefunden
La unele verbe se transformă toată rădăcina: gehen – ging – gegangen
La persoana 1. şi 3.a Singular, verbele tari nu au la imperfect nici o
terminaţie: ich/er/sie/es trug, ich/er/sie/es ging
Viitorul I
Viitorul I se formează cu verbul werden şi cu infinitivul verbului semnificativ:
Prezent Viitor I
ich frage ich werde fragen
du fragst du wirst fragen
Sie fragen Sie werden fragen
er/sie/es er/sie/es wird
fragt fragen
wir fragen wir werden fragen
ihr fragt ihr werdet fragen
sie fragen sie werden fragen
Propoziţiile secundare de cauză
Conjuncţiile cauzale weil şi da se folosesc adesea echivalent.
Exemple:
• Weil die Wettervorhersage gut war, machten sie einen Ausflug in die
Berge.
• Da die Wettervorhersage gut war, machten sie einen Ausglug in die
Berge.
Cu toate acestea, câteodată, poate exista o diferenţă semantică
între weil şi da. În propoziţia secundară cu weil se indică de regulă un motiv
necunoscut până în prezent al unei demisii sau negocieri; propoziţia
secundară cu da motivează şi accentuează o afirmaţie sau un act renumit.
Exemple:
• Wir haben die Prüfung bestanden, weil wir viel gelernt haben.
• Für diese Prüfung sollte man viel lernen, da sie als sehr schwierig gilt.
Gradele de comparaţie ale substantivelor
Comparativ şi Superlativ

Comparativul (gradul doi) este un mijloc de comparare, care se foloseşte


pentru exprimarea diferenţei. După comparativ se află als (niciodată wie).
Comparativul se formează adăugând -er după adjectiv.
Superlativul reprezintă gradul cel mai mare şi se foloseşte întotdeauna cu
articol hotărât. Se formează cu -st-.
Exemple:
• reich – reicher – am reichsten
• schön – schöner – am schönsten
• freundlich – freundlicher – am freundlichsten
Forme specifice

1. Unele adjective formează comparativul şi superlativul cu tremă.


Exemple:
• arm – ärmer – am ärmsten
• lang – länger – am längsten
• stark – stärker – am stärksten
2. Unele adjective formează comparativul şi superlativul neregulat.
Exemple:
• hoch – höher – am höchsten
• gut – besser – am besten
• viel – mehr – am meisten
• gern – lieber – am liebsten
• nah – näher – am nächsten
3. Multe adjective terminate în -d, -t, -tz, -z, -sch, -ss şi -ß formează
superlativul cu ajutorul lui -e. Exemple:
• mild – milder – am mildesten
• weit – weiter – am weitesten
• hübsch – hübscher – am hübschesten
• heiß – heißer – am heißesten

Das könnte Ihnen auch gefallen