Sie sind auf Seite 1von 9

Schritte international neu 5, Glossar Deutsch-Ungarisch

Die chronologische Wortliste enthält alle Wörter dieses Buches mit Angabe der Seiten, auf denen sie zum ersten Mal
vorkommen.
(Pl.) = Nomen wird nur oder meist im Plural verwendet
(Sg.) = Nomen wird nur oder meist im Singular verwendet
Erweiterungswortschatz = kursiv gedruckt

Lektion 1 tief mély


Glück im Alltag die Überschrift, -en felirat
vergangen múlt, előző
vergeblich hiába
Kursbuch
vergesslich feledékeny
verschneit behavazott, hófödte
Foto-Hörgeschichte verschwinden eltűnik
Folge 1: Ellas Glückstag verwechseln összetéveszt
1 während mialatt
das Erlebnis, -se élmény wundern (sich) csodálkozik
der Journalist, -en újságíró zurücklassen hátrahagy
die Journalistin, -nen újságírónő zwar habár
Ellas Kolumne
der Gewinn, -e itt: nyeremény L1/A3
das Lotto (Sg.) lottó absperren lezár
die Lottoziehung, -en lottósorsolás dabei eközben
mutig bátor festnehmen letartóztat
der Roulettetisch, -e rulettasztal folgen (der Einladung) itt: elfogad (meghívást)
setzen (sich) leül vhová junge Leute fiatalok
setzen auf tesz vmire das Reihenhaus, ..er sorház
das Spielcasino, -s játékkaszinó rufen hív
die Steuer (Sg.) adó sozial itt: közösségi
steuerfrei adómentes verbreiten itt: közzétesz
die Überraschung, -en meglepetés zumindest legalábbis
verrückt őrült, őrületes
3 L1/A4
weg sein elment betrunken részeg, ittas
4 der Einbrecher, - betörő
die Religion, -en vallás die Einbrecherin,- nen betörő (nő)
der Hausbesitzer, - háztulajdonos
L1/A2 der Wodka, -s vodka
die Angabe, -n itt: vki közlése
ausreichen elég, elegendő L1/B2
die Autobahnraststätte, -n autópálya-pihenőhely der Brief, -e levél
befinden (sich) található, van der Heimatort (Sg.) lakóhely
beid- mindkettő, mind a kettő
der Beifahrersitz, -e utasülés, anyósülés L1/B3
der Bord (Sg.) fedélzet aufregend izgalmas
einig- néhány witzig vicces, mókás
der Fischer, - halász
gekleidet öltözve L1/B4
der Jackpot, -s főnyeremény der Motorroller, - robogó
die Kreuzfahrt, -en itt: luxus hajóút
die Lotto-Annahmestelle, -n lottózó
L1/C2
mehrer- több
aller- minden
die Meldung, -en hír, tudósítás
brechen eltör, eltörik
das Mittelmeer (Sg.) Földközi-tenger
das Feld, -er itt: pálya
der Mut (Sg.) bátorság
die Flugangst, ..e repüléstől való félelem
nachdenken gondolkodik, átgondol
das Leben, - élet
der Rentner, - nyugdíjas
schießen lő
die Rentnerin, -nen nyugdíjas nő stattdessen ehelyett
retten (meg)ment das Tor, -e itt: gól
die Rettung (Sg.) mentés überwinden leküzd
der Rosenstrauß, ..e rózsacsokor verliebt sein szerelmes vkibe
die Shorts (Pl.) rövidnadrág zusehen néz, figyelemmel követ
steigen (in) beszáll

Schritte international Neu 5 – Glossar Deutsch-Ungarisch │ ISBN 978-3-19-301086-5 │ © 2018 Hueber Verlag 1
L1/C3 Lektion 2
best- legjobb Unterhaltung
das Standesamt, ..er anyakönyvi hivatal
Kursbuch
L1/D2
auswandern kivándorol
der Bedarf, - szükség, szükséglet
Foto-Hörgeschichte
deutlich érthető Folge 2: Ein Abend, der nicht so toll war.
einmalig egyszeri, egyedülálló 1
das Fazit, -e/-s összegzés der Darsteller, - szereplő, színész
in Rente gehen nyugdíjba megy die Folge, -n rész, folytatás
Kontakt aufnehmen felveszi a kapcsolatot die Serie, -n sorozat
das Logis (Sg.) ellátás langweilen (sich) unatkozik
die Metropole, -n nagyváros, metropolisz Ellas Kolumne
offensichtlich nyilvánvaló der Charakter, -e karakter
spezialisieren (sich) szakosodik, specializálódik dauernd állandó
treffen találkozik erfinden kitalál
der Umgang (Sg.) bánásmód die Figur (im Film), -en alak, szereplő
unterstützen támogat der Gesprächspartner, - beszélgetőtárs
das Verhältnis, -se viszony der Gewinner, - nyertes
die Vermittlung (Sg.) közvetítés der Held, -en hős
jammern panaszkodik
L1/D4 obwohl (ha)bár
der Bericht, -e tudósítás optimistisch optimista
unbekannt ismeretlen der Typ, -en itt: alak
unglaublich hihetetlen
L1/E1 der Verlierer, - vesztes
die Erfüllung (Sg.) megvalósulás 3
der Glockenschlag, ..e harangütés die Staffel, -n évad
der Glücksbringer (Sg.) kabala, szerencsét hozó tárgy
die Mitternacht (Sg.) éjfél L2/A2
die Weintraube, -n szőlő(szem) das Blut (Sg.) vér
der Fall, ..e eset
L1/E2 Kriminal- krimi-
der Brunnen, - kút die Operation, -en műtét, operáció
der Stein, -e kő veröffentlichen nyilvánosságra hoz

L1/E3 L2/A3
beschützen vor (meg)véd, védelmez, óv meckern elégedetlenkedik
glauben an hisz vmiben nervig idegesítő, bosszantó
der Löwe, -n oroszlán
das Ritual, -e rituálé, szertartás L2/A4
drehen forgat
Grammatik handeln szól vmiről
die Bauchschmerzen (Pl.) hasfájás die Komödie, -n vígjáték
der Titel, - cím
Zwischendurch mal die Vergangenheit (Sg.) múlt
das Symbol, -e szimbólum, jelkép aus Versehen tévedésből, véletlenül
böse Geister gonosz szellemek
der Teufel, - ördög L2/B1
die Flüchtlingsfamilie, -n menekült család
der Musiker, - zenész
Arbeitsbuch die Musikerin, -nen zenész (nő)
Fokus Beruf der Sänger, - énekes
die Existenzgründung, -en egzisztencia megalapozása die Sängerin, -nen énekesnő
der Aussteller, - kiállító
die Messe, -n itt: vásár L2/B2
der Blickkontakt, -e szemkontaktus alltäglich hétköznapi
ändern (sich) megváltozik
anfangs kezdetben
die Arbeitslosigkeit (Sg.) munkanélküliség
die Band, -s együttes, banda
der Beat, -s itt: ütem
dafür itt: emiatt
elektronisch elektronikus
entstehen kialakul, létrejön
erfolgreich sikeres

Schritte international Neu 5 – Glossar Deutsch-Ungarisch │ ISBN 978-3-19-301086-5 │ © 2018 Hueber Verlag 2
fantastisch fantasztikus, nagyszerű Lektion 3
die Gewalt (Sg.) erőszak Gesund bleiben
die Großstadt, ..e nagyváros
der Hit, -s sláger
Kursbuch
der / die Homosexuelle, -n homoszexuális (férfi/nő)
der Humor (Sg.) humor
die Kriminalität (Sg.) bűnözés Foto-Hörgeschichte
kritisieren kritizál Folge 3: Sami hat Stress.
der Lebensunterhalt (Sg.) megélhetés 1
der Migrant, -en migráns der Magen, ..en gyomor
niemals soha, semmikor die Magenschmerzen (Pl.) gyomorfájás
produzieren létrehoz 2
der Rap, -s rap entspannt nyugodt, ellazult
rappen rappel meinen vél, gondol
der Rassismus (Sg.) rasszizmus überreden rábeszél
der Song, -s dal Ellas Kolumne
der Star, -s sztár abbauen csökkent
die Szene (Sg.) itt: irányzat achten auf (oda)figyel vmire
völlig teljes der Alkoholgenuss (Sg.) alkoholfogyasztás
der Wortwitz, -e szóvicc aushalten kibír
die Wurzel, -n gyökér ausreichend elegendő
ebenfalls szintén
L2/B4 der Faktor, -en tényező
die Aufgabe, -n feladat das Fett, -e zsír
befreundet barátja vkinek die Grundlage, -n alap
der Gegenstand, ..e tárgy ideal ideális
gelingen sikerül das Koffein (Sg.) koffein
die Person, -en személy das Mittel, - szer, eszköz
der Rat (Sg.) tanács der Schlaf (Sg.) alvás
der Stressfaktor, -en stressztényező
L2/C1 3
das Abenteuer, - kaland die Axt, ..e fejsze
der Alzheimer (Sg.) Alzheimer fällen kivág, ledönt
außen kívül, kint der Holzfäller, - favágó
begegnen találkozik vkivel schärfen fen, élesít
begleiten elkísér
das Einfühlungsvermögen beleérző képesség L3/A1
(Sg.) anhalten megállít
erfüllen megvalósít atmen lélegzik
erkrankt beteg, megbetegedett ausatmen kilélegez
innen bent, belül befürchten fél, tart vmitől
die Kiste, -n láda, doboz einatmen belélegez
das Pflegeheim, -e idős betegeket ápoló erzielen megcéloz, törekszik vmire
otthon flach lapos
das Ufer, - folyópart gestresst stresszes, ideges
verlassen elhagy gleichzeitig egy időben, ugyanakkor
der Zeichentrickfilm, -e rajzfilm herausfinden kiderít, rájön vmire
das Musikstück, -e zenedarab
L2/C2 sanft lágy
zustimmen egyetért umgehen itt: kezel vmit, feldolgoz
die Wirkung, -en hatás
L2/D1 wunderbar csodálatos
knapp itt: vmivel kevesebb, mint
die Medien (Pl.) média L3/A2
relativ relatív aufwachen felébred
der Rundfunk (Sg.) rádió extrem szélsőséges, extrém
der Mangel, .. hiány
tagsüber napközben
Arbeitsbuch
3 L3/A4
realistisch realista behandeln kezel
24 das Insekt, -en rovar
der Kommissar, -e felügyelő der Verband, ..e kötés
die Wunde, -n seb

L3/A5
der Abfalleimer, - szemetes

Schritte international Neu 5 – Glossar Deutsch-Ungarisch │ ISBN 978-3-19-301086-5 │ © 2018 Hueber Verlag 3
L3/B1 L3/D3
die Einnahme, -n bevétel die Frucht, ..e gyümölcs
erhöhen növel der Magerquark (Sg.) sovány túró
der Fachmann, ..er szakember die Mittagspause, -n ebédszünet
die Fachfrau, -en szakember (nő) der Quark (Sg.) túró
die Fachleute (Pl.) szakemberek das Vitamin, -e vitamin
die Häufigkeit, -en gyakoriság
die Kräftigung, -en erősítés L3/E1
das Medikament, -e gyógyszer, orvosság der Unsinn (Sg.) badarság, hülyeség
die Verbesserung, -en javulás
L3/E2
L3/B2 das Gewicht, -e súly
absenken itt: leereszt verbrauchen felhasznál
anheben felemel, megemel
ausstrecken kinyújt Zwischendurch mal
die Beinmuskulatur, -en lábizomzat die Psyche (Sg.) lélek, psziché
die Dehnung, -en nyújtás das Sprichwort, ..er közmondás
drücken nyom von ganzem Herzen teljes szívből
das Kniegelenk, -e térdízület die (Produktions)Methode, -n gyártási módszer
link- bal der Vegetarier, - vegetáriánus
der Nacken, - tarkó, nyak der Veganer, - vegán
neigen hajlít, dönt
der Po, -s fenék
die Position, -en helyzet Arbeitsbuch
recht- jobb 1
die Schulter, -n váll die Massage, -n masszázs
die Steigerung, -en fokozás, növelés 2
strecken kinyújt die Reinigungskraft, ..e takarító
der Assistent, -en asszisztens
L3/B3 die Assistentin, -nen asszisztensnő
aufrecht egyenes der Physiotherapeut, -en pszichoterapeuta
weiter- tovább die Physiotherapeutin, -nen pszichoterapeuta (nő)
6
L3/C1 die Konzentration (Sg.) koncentráció, összpontosítás
die Beschwerde, -n panasz 11
erhalten kap der Skandal, -e botrány
der Facharzt, ..e szakorvos Fokus Beruf
führen irányít, vezet die Befragung, -en itt: közvéleménykutatás
der Gesundheitskurs, -e egészséges életmód tan- das Ergebnis, -se eredmény
folyam die Statistik, -en statisztika
der Hausarzt, ..e háziorvos präsentieren előad, prezentál
die Kopfschmerzen (Pl.) fejfájás
der Radiosender, - rádióadó
das Schmerzmittel, - fájdalomcsillapító
Lektion 4
die Sprechstunde, -n rendelés, rendelési idő
vermuten feltételez, gyanít Sprachen
verschreiben felír (gyógyszert)
die Wirbelsäule, -n gerincoszlop Kursbuch

L3/D1 Foto-Hörgeschichte
abnehmen lefogy Folge 4: Chili con carne?
der Backofen, .. sütő 1
greifen megfog, megragad worüber miről
integrieren beilleszt 2
die Realität, -en valóság, realitás ausräumen kipakol, kiürít
schieben tol das Chili con carne (Sg.) chili
schwach gyenge die Eile (Sg.) sietség
stressig stresszes der Keller, - pince
das Treffen, - találkozó
L3/D2 Ellas Kolumne
das Drittel, - harmad etwas valami
grundsätzlich alapvető gar egyáltalán
die Hälfte, -n fél, vmi fele halt itt: (hát) akkor
Sport treiben sportol jedenfalls mindenképp(en)
das Viertel, - negyed lächeln mosolyog
der Satz, ..e mondat
das Treppenhaus, ..er lépcsőház

Schritte international Neu 5 – Glossar Deutsch-Ungarisch │ ISBN 978-3-19-301086-5 │ © 2018 Hueber Verlag 4
L4/A1 L4/E3
so viel olyan sok der Dialekt, -e nyelvjárás, dialektus
vorhaben tervez, szándékozik die Schrift, -en írás
stammen származik
L4/A2 vergleichen összehasonlít
die Ausrede, -n kifogás
bedanken (sich) megköszön Zwischendurch mal
früher korábbi, régebbi die Abkürzung, -en rövidítés
lügen hazudik bewundern csodál
die Wahrheit, -en igazság das Missverständnis, -se félreértés
die Energiesparbirne, -n energiatakarékos izzó
L4/A3
bestimmt biztos
sicherlich biztosan, bizonyosan Arbeitsbuch
10
L4/A4 das Hörverstehen (Sg.) hallás utáni szövegértés
fließend folyékony 17
das Portemonnaie, -s pénztárca das Gästebuch, ..er vendégkönyv
der Präsident, -en elnök die Diskussion, -en beszélgetés, vita
Fokus Beruf
L4/B2 die Geschäftssprache (Sg.) üzleti nyelv
daher ezért die Prüfungsvorbereitung, -en vizsgafelkészítés
darum ezért die Unterrichtseinheit (UE), tanegység
deswegen ezért -en
die Fremdsprache, -n idegen nyelv wahlweise választható
irgendwann valamikor zubuchbar itt: kiegészítően igényel-
die Muttersprache, -n anyanyelv hető
der Sprachlerntipp, -s nyelvtanulási tipp
übersetzen (le)fordít
wieso miért Lektion 5
Eine Arbeit finden
L4/C1
der Ausdruck, ..e kifejezés
Kursbuch
nachfragen megkérdez, megérdeklődik
noch mal még egyszer
sicher biztos Foto-Hörgeschichte
Folge 5: Selbst was dafür tun
L4/C2 1
die Wiederholung, -en ismétlés überrascht meglepett
2
L4/D1 der Ausbildungsplatz, ..e duális képzés gyakorlati
die Aussprache (Sg.) kiejtés munkahelye
(sich) trauen bízik magában auskennen (sich) kiismeri magát
anstrengen (sich) igyekszik, megerőlteti der Fachverkäufer, - szakirányú végzettségű
magát eladó
beherrschen tud, ural die Fachverkäuferin, -nen szakirányú végzettségű
gegenseitig kölcsönös eladónő
jahrelang éveken át, hosszú évekig der Platz, ..e hely
die Motivation, -en motiváció die Schauspielschule, -n színiiskola
das Selbstgespräch, -e önmagával folytatott der Schulabschluss, ..e iskolai végzettséget
beszélgetés igazoló bizonyítvány
der Spiegel, - tükör Ellas Kolumne
der Berufsberatungskurs, -e pályaválasztási tanácsadó
L4/E1 tanfolyam
die Seele, -n lélek der Clip, -s klip
ergreifen itt: választ (szakmát)
L4/E2 etwa körülbelül
der Autor, -en szerző genügen elég, elegendő
die Autorin, -nen szerzőnő der Mitbewerber, - másik pályázó
der Akzent, -e kiejtés, akcentus der Realschulabschluss, ..e középszintű iskolai és
aufwachsen felnő szakmai végzettség
ausschließlich kizárólag der Schauspielerberuf, -e színészi hivatás
erziehen felnevel das Talent, -e tehetség
die Trennung, -en itt: szétválasztás Video- videó-
unterscheiden megkülönböztet die Videokamera, -s videókamera
zu itt: -hoz, -hez, -höz

Schritte international Neu 5 – Glossar Deutsch-Ungarisch │ ISBN 978-3-19-301086-5 │ © 2018 Hueber Verlag 5
3 L5/B3
der Traumjob, -s álomfoglalkozás die Computerkenntnisse (Pl.) számítógépes ismeretek
4 handwerklich kézzel végzett munkával
die Berufswahl (Sg.) pályaválasztás kapcsolatos
herein-, rein- be-
L5/A2 melden (sich) jelentkezik
die Arbeitsweise, -n munkamód die Sprachkenntnisse (Pl.) nyelvismeret
die Aushilfe, -n kisegítő alkalmazott technisch műszaki
der Bau, -ten; Bau- épület; építés- der Verkauf, ..e eladás
der Maschinenbau (Sg.) gépészet zuständig illetékes, felelős vmiért
befristet határozott időre szóló
die Bewerbungs- pályázati dokumentáció L5/C1
unterlagen (Pl.) der Dienst, -e szolgálat
erfahren tapasztalt die Webseite, -n honlap
die Forschung, -en kutatás zunächst először is
die Gastronomie (Sg.) gasztronómia
der Haushalt, -e háztartás L5/C2
motiviert motivált der Bauingenieur, -e építőmérnök
pflichtbewusst kötelességtudó der Biologe, -n biológus
der PKW-Führerschein, -e személyautó-vezetői im Freien a szabadban
jogosítvány künstlerisch művészi
das Unternehmen, - vállalat
die Unterstützung, -en támogatás L5/D2
der Vorteil, -e előny anwenden alkalmaz
aufmerksam figyelmes
L5/A3 eignen (sich) alkalmas, megfelelő
die Anlage, -n itt: melléklet die Methode, -n módszer
einstellen (sich) itt: alkalmazkodik, nützlich hasznos
igazodik vmihez quer keresztben
ersehen lát, kiolvas vmiből die Reihe, -n sor
die Fähigkeit, -en képesség die Runde, -n kör
feststellen megállapít sinnvoll értelmes
gewohnt sein szokva van vmihez überlegen (sich) elgondolkodik vmin
der Lebenslauf, ..e életrajz verändern megváltoztat
das Projekt, -e projekt der Wissenschaftler, - tudós
üblich megszokott, szokásos die Wissenschaftlerin, -nen tudós (nő)
die Verantwortung (Sg.) felelősség
L5/D3
L5/A4 die Wanderung, -en túra, túrázás
entwickeln fejleszt
exportieren exportál Grammatik
herstellen gyárt, előállít das Privatgespräch, -e magánbeszélgetés
importieren importál
die Tätigkeit, -en tevékenység
Arbeitsbuch
L5/B1 9
außerhalb vmin kívül der Zirkus (Sg.) cirkusz
gleich- azonos, ugyanolyan 11
innerhalb vmin belül der Anlagenmechaniker, - épületgépész
die Schulzeit, -en iskoláskor der Elektroinstallateur, -e villanyszerelő
20
L5/B2 der Komponist, -en zeneszerző, komponista
die Anfahrt, -en odaút Fokus Beruf
die Anreise, -n odaút (járművel) der Personalchef, -s HR-vezető
beruhigen (sich) megnyugszik
der Bewerber, - pályázó
das Bewerbungsgespräch, -e állásinterjú
Lektion 6
die Nervosität (Sg.) idegesség
der Puffer, - itt: ütközőzóna Dienstleistung
rechnen számol, számít
die Sicherheit (Sg.) biztonság Kursbuch
spätestens legkésőbb
die Standardfrage, -n jellemző kérdés Foto-Hörgeschichte
die Vorbereitung, -en előkészület Folge 6: Mädchen für alles
zeitlich időbeli 1
der Zeitpunkt, -e időpont der Ersatz (Sg.) pótlás
erst- első

Schritte international Neu 5 – Glossar Deutsch-Ungarisch │ ISBN 978-3-19-301086-5 │ © 2018 Hueber Verlag 6
der Kinofilm, -e mozifilm L6/B2
die Produktionsfirma, produkciós cég ganz- egész
-firmen möglichst lehetőleg
rumkommen eljut vhová, megfordul vhol
statt helyett L6/B3
das Engagement (Sg.) elkötelezettség
Ellas Kolumne die Flexibilität (Sg.) rugalmasság
die Änderung, -en változás kommunikativ közlékeny
damit azért, hogy die Kompetenz, -en kompetencia
der Sinn (Sg.) értelem der Kompromiss, -e kompromisszum, egyezség
2 die Kreativität (Sg.) kreativitás
bestimmt itt: bizonyos die Pünktlichkeit (Sg.) pontosság
das Geheimnis, -se titok die Rede, -n beszéd
3 die Soft Skills (Pl.) soft skillek
eingehen (be)vállal, belemegy vmibe die Teamarbeit, -en csapatmunka
das Risiko, die Risiken kockázat, rizikó die Toleranz, -en tolerancia, elfogadás
schade kár
L6/B4
L6/A1 recherchieren kutat
die Büroarbeit, -en irodai munka
lohnen (sich) megéri L6/C2
brav szófogadó, derék
L6/A3 kündigen felmond
anbauen termeszt verzweifelt kétségbeesett
ängstlich félénk
besitzen birtokol L6/C3
deprimiert rosszkedvű, deprimált halten von vélekedik vkiről/vmiről
eng szűk
entschließen (sich) elhatározza magát L6/D1
fasziniert elbűvölt das Shampoo, -s sampon
finanziell pénzügyi wiederkommen visszajön, visszatér
geboren werden születik, született
Germanistik studieren germanisztikát tanul L6/D2
das Getreide, - gabona die Mühe, -n fáradozás
das Gewürz, -e fűszer
der Grafiker, - grafikus L6/D3
gründen alapít begrüßen üdvözöl
das Heimweh (Sg.) honvágy die Bürste, -n kefe
die Kräuter (Pl.) itt: friss fűszernövények verabschieden (sich) elbúcsúzik
kürzlich nemrég die Zahncreme, -n fogkrém
das Management (Sg.) cégvezetés, menedzsment
mittlerweile időközben L6/E1
momentan jelenleg ärgerlich bosszantó
der Raum, ..e helyiség bestätigen visszaigazol, megerősít
das Sandwich, -es szendvics
sparsam takarékos, spórolós L6/E2
die Spezialität, -en specialitás, különlegesség allerdings egyébként, egyébiránt
spüren érez auffordern felszólít
stolz büszke die Bearbeitung, -en itt: intézkedés
das Streetfood (Sg.) street food, utcai gyorsétel bereits már
türkisch török enttäuschen csalódást okoz
überzeugt meg van győződve, biztos fordern követel
vmiben jedoch de, azonban
unterrichten tanít, oktat der Mietwagen, - bérautó
das Vietnam (Sg.) Vietnám der Tagungsraum, ..e konferenciaterem
vietnamesisch vietnámi
der Wettbewerb, -e verseny Zwischendurch mal
der Zweifel, - kétség seriös komoly
charmant sármos, elbűvölő
L6/A4
das Kosmetikstudio, -s kozmetika stúdió
das Studio, -s stúdió Arbeitsbuch
8
L6/B1 der Arbeitsmarkt, ..e munkaerőpiac
um … zu azért, hogy 9
der Programmierer, - programozó

Schritte international Neu 5 – Glossar Deutsch-Ungarisch │ ISBN 978-3-19-301086-5 │ © 2018 Hueber Verlag 7
die Programmiererin, -nen programozó (nő) die Kneipe, -n kocsma
die Probezeit, -en próbaidő miteinander egymással
die Arbeitserlaubnis (Sg.) munkavállalói engedély die Pflicht, -en kötelesség
24 die Privatsphäre, -n magánszféra
der Aufbauservice, -s itt: összeszerelés zugreifen itt: nekilát, szed magának
die Beschwerde, -n panasz
sich gezwungen sehen kényszerül vmire L7/A4
die Renovierung, -en felújítás die Hausordnung, -en házirend
Fokus Beruf das Recht, -e jog
die Lieferung, -en szállítmány die Sauberkeit (Sg.) tisztaság
der Preisnachlass, ..e árengedmény das Verbot, -e tiltás, tilalom

L7/B1
Lektion 7 bloß csak, csupán
Rund ums Wohnen hierher ide

Kursbuch L7/B2
der Vermieter, - bérbeadó
Foto-Hörgeschichte die Vermieterin, -nen bérbeadó (nő)
Folge 7: Streit ohne Ende
L7/B3
1
behaupten állít, kijelent
vermutlich valószínűleg
die Frechheit, -en pimaszság, szemtelenség
2 lächerlich nevetséges
beauftragen megbíz meinetwegen felőlem
brennen ég, lángol
einbauen beépít
L7/B4
das Gericht, -e bíróság
tatsächlich valóban
das Grundstück, -e telek
der Lärm (Sg.) zaj, lárma
L7/C1
das Lärmschutzfenster, - hangszigetelt ablak
die Alternative, -n alternatíva
das Mikrofon, -e mikrofon
bezahlbar megfizethető
der Prozess, -e per, eljárás
irgend- vala-
der Rechtsanwalt, ..e ügyvéd
der Luxus (Sg.) luxus
die Rechtsanwältin, -nen ügyvédnő
der Untermieter, - albérlő
die Ruhezeit, -en pihenőidő
die Untermieterin, -nen albérlő (nő)
die Säge, -n fűrész
wesentlich lényeges
sägen fűrészel
die Zimmersuche, -n szobakeresés
der Schmutz (Sg.) piszok, kosz, mocsok
der Link, -s link
verdächtigen gyanúsít
Ellas Kolumne
L7/C2
aktuell aktuális
fehlen hiányzik
bellen ugat
das Bundesland, ..er szövetségi állam
friedlich békés
L7/D1
die Beziehung, -en kapcsolat
im Grünen a zöldben
mitgehen vele megy
mähen (Rasen) (le)nyír (füvet)
die Nachbarschaft, -en szomszédság
der Rasen, - fű, gyep L7/D2
der Respekt (Sg.) tisztelet das Wiedersehen, - viszontlátás
wegräumen itt: elvisz, elszállít abhängen függ vmitől
die Wirklichkeit, -en valóság der Austausch, -e beszélgetés, eszmecsere
die Distanz, -en távolság
L7/A1 erst einmal először is
der Freundeskreis, -e baráti kör
der Anwalt, ..e ügyvéd
meist- legtöbb
entweder … oder vagy … vagy
der Nachteil, -e hátrány
die Schwierigkeit, -en nehézség
L7/A2
trotz ellenére
zentral központi
verständlich megértő
voneinander egymástól
L7/A3
weg el
anklopfen bekopog
besprechen megbeszél
L7/D3
das Eigentum, -e tulajdon
erfordern követel
die Erlaubnis, -se engedély
gemütlich otthonos, meghitt
der Hausschuh, -e házicipő
das Griechenland (Sg.) Görögország
hinterlassen hátrahagy

Schritte international Neu 5 – Glossar Deutsch-Ungarisch │ ISBN 978-3-19-301086-5 │ © 2018 Hueber Verlag 8
neulich múltkor, a minap der Strom (Sg.) áram
die Planung, -en tervezés die Gegend, -en környék
die Seite, -n oldal die Redewendung, -en szólás, szófordulat
verteilen eloszt die Türangel, -n zsanér, csuklópánt
das Zuhause (Sg.) otthon Arbeitsbuch
gewöhnen (sich) hozzászokik 2
neutral semleges
Zwischendurch mal 11
das Einkommen (Sg.) jövedelem der Rasenmäher, - fűnyíró
der/die Erwerbstätige, -n munkavállaló (férfi/nő)
die Betriebskosten (Pl.) üzemeltetési költségek

Schritte international Neu 5 – Glossar Deutsch-Ungarisch │ ISBN 978-3-19-301086-5 │ © 2018 Hueber Verlag 9