Sie sind auf Seite 1von 9

Schritte international neu 6, Glossar Deutsch-Ungarisch

Die chronologische Wortliste enthält alle Wörter dieses Buches mit Angabe der Seiten, auf denen sie zum
ersten Mal vorkommen.
(Pl.) = Nomen wird nur oder meist im Plural verwendet
(Sg.) = Nomen wird nur oder meist im Singular verwendet
Erweiterungswortschatz = kursiv gedruckt

Lektion 8 freundschaftlich barátságos


Unter Kollegen führen (zu etw.) vezet (vmihez)
(sich) krankmelden beteget jelent
professionell professzionális, profi
Kursbuch
die Studie, -n tanulmány
warnen vor figyelmeztet
Foto-Hörgeschichte die Zusammenarbeit (Sg.) együttműködés
Folge 8: Der wichtige Herr Müller
1 L8/C2
(gut / schlecht) gelaunt (jó/rossz) kedvű das Gedicht, -e vers, költemény
2 monatelang hónapokon át
halten für tart vmilyennek treu hűséges
interviewen meginterjúvol
das Vorbild, -er példakép L8/C3
Ellas Kolumne das Orchester (Sg.) zenekar
eingebildet beképzelt
falls ha, amennyiben L8/D1
der Sportler, - sportoló duzen tegez
3 der Elternabend, -e szülői értekezlet
der Chat, -s chat, üzenetváltás
L8/D2
L8/A1 recht (sein) megfelel vkinek
unlösbar megoldhatatlan
wenden itt: fordul vkihez L8/D3
im Laufe folyamán
L8/A2
bzw. (beziehungsweise) ill. (illetve) L8/D4
eventuell esetleg die Branche, -n ágazat
die Grenze, -n határ die Gemeinschaft, -en közösség
hilfsbereit segítőkész steif merev
die Konsequenz, -en következmény verbindlich kötelező
nachher azután, később der Vergleich, -e összehasonlítás
plötzlich hirtelen die Werbung (Sg.) reklám
schwerfallen nehezére esik zunehmend növekvő
wirken itt: vmilyen hatást tesz
zusagen megígér L8/D5
außer kívül
L8/A3
der Auftrag, ..e megbízás, feladat Zwischendurch mal …
die Traurigkeit, -en szomorúság
L8/A4 netzwerken kapcsolatot teremt/ápol
der Kuli, -s golyóstoll das Weltall (Sg.) világűr
morgig- holnapi das Jahrtausend, -e évezred
worum itt: miről voraussagen megjósol
die Astrologie (Sg.) asztrológia
L8/B1 das Horoskop, -e horoszkóp
je ... desto / je … umso minél … annál westlich nyugati
der Stier, -e Bika
L8/B2 die Jungfrau, -en Szűz
der Arbeitsplatz, ..e munkahely der Steinbock, ..e Bak
die Atmosphäre (Sg.) légkör die Zwillinge (Pl) Ikrek
beeinflussen befolyásol die Waage, -n Mérleg
das Betriebsklima (Sg.) munkahelyi légkör der Wassermann, ..er Vízöntő
der Einfluss, ..e befolyás der Krebs, -e Rák
die Freundschaft, -en barátság der Skorpion, -e Skorpió

Schritte international Neu 6 – Glossar Deutsch-Ungarisch │ ISBN 978-3-19-601086-2 │ © 2018 Hueber Verlag 1
die Fische (Pl) Halak IT IT, informatika
der Widder, - Kos die Mitteilung, -en értesítés, közlemény
der Löwe, -n Oroszlán der Rechner, - számítógép
der Schütze, -n Nyilas senden küld
das Gleichgewicht, -e egyensúly die Taste, -n billentyű
gefühlsbetont érzelemközpontú unterschreiben aláír
fantasievoll fantáziadús WLAN wifi
nachdenklich elgondolkodó, töprengő
spontan spontán L9/A5
die Herausforderung, -en kihívás infrage (kommen) számításba jön
das Transportmittel, - szállítóeszköz
Arbeitsbuch
6 L9/B1
die Kohle (das Geld) (Sg.) itt: dohány (pénz) absichtlich szándékos
Fokus Beruf als ob mintha
die Neuorientierung, -en irányváltás die Ahnung, -en sejtés
die Schichtarbeit, -en többműszakos munka das Versehen, - (véletlen) hiba
das Arbeitsverhältnis, -se munkakörülmény
L9/B2
herrlich nagyszerű, pompás
Lektion 9 klasse klassz, szuper
Virtuelle Welt
L9/B3
der Manager, - menedzser
Kursbuch
der Wohnblock, ..e lakótömb, háztömb
Foto-Hörgeschichte L9/C1
Folge 9: Alex Müller ist weg! die Bedienungs- használati útmutató
1 anleitung, -en
virtuelle Welt virtuális világ beschließen elhatároz
(he)runterladen letölt beschreiben jellemez, leír
anklicken rákattint, ráklikkel
anschließen csatlakoztat L9/C2
die Datei, -en adat angezeigter Betrag megjelenített összeg
die Festplatte ,-n merevlemez entnehmen kivesz, kihúz
die Kopie, -n másolat stecken betesz
der Monitor, -e monitor, képernyő die Verzeihung bocsánat
der Ordner, - mappa
die Sicherungskopie, -n biztonsági másolat L9/C3
die Speicherkarte, -n memóriakártya das Passwort, ..er jelszó
die Tastatur, -en billentyűzet die Sprachnachricht, -en hangüzenet
umbenennen átnevez das Symbol, -e szimbólum
das / der Virus, -en vírus
2 L9/D1
der Gott, ..er Isten ernsthaft komoly
Ellas Kolumne fort el, tova
bevor mielőtt sämtlich- összes, valamennyi
die Erfindung, -en találmány Snowboard fahren snowboardozik
irgendwelche valamilyen sowieso egyébként is
lauter merő, csupa die Spiel-Konsole, -n játékkonzol
tagelang napokig, napokon át süchtig függő
3 teilweise részben
der Akku, -s akkumulátor und so weiter és így tovább
das Backup, -s itt: mentés ungefahren itt: kihasználatlan
5 vorn elöl
abwaschen elmosogat
L9/D2
L9/A1 aufregen felizgat
nachdem miután der Eindruck, ..e benyomás
der Superstar, -s szupersztár übertrieben túlzott

L9/A3 L9/E1
anti- ellen- digital digitális
die Installation, -en telepítés das Gehirn, -e agy
installieren telepít das Smartphone, -s okostelefon

Schritte international Neu 6 – Glossar Deutsch-Ungarisch │ ISBN 978-3-19-601086-2 │ © 2018 Hueber Verlag 2
L9/E2 schalten kapcsol
die Diskussion, -en vita, beszélgetés 5
diskutieren vitatkozik, megvitat vorig- előző
offline offline
der Standpunkt, -e álláspont L10/A1
erfrischend frissítő, üdítő
Zwischendurch mal … fruchtig gyümölcsös
die Generation, -en generáció die Limonade, -n limonádé
der Code, -s kód sowohl ... als auch is … is
die Geduld (Sg.) türelem weder ... noch sem … sem
die Werkzeugkiste, -n szerszámosláda
brutal brutális L10/A2
nerven idegesít abmachen megállapodik
das Schläfchen, - szundítás, rövid alvás die Bedingung, -en feltétel
das Täschchen, - kis táska der Hersteller, - gyártó
die Lieferung, -en szállítás
Arbeitsbuch streichen töröl
3 verärgert mérges, dühös
sortieren szortíroz, válogat wegwerfen eldob
9 das Zelt, -e sátor
die Praline, -n bonbon zuschicken elküld
17
das Online-Banking (Sg.) internetes bankolás L10/A3
die TAN, -s TAN-kód anmerken megjegyez, hozzáfűz
die PIN, -s PIN-kód enttäuscht csalódott
die Überweisung, -en (Bank) banki átutalás wütend dühös, mérges
18
die App, -s applikáció, alkalmazás L10/A4
virtuell virtuális bedauern sajnál
das Ladegerät, -e töltő der Beleg, -e bizonylat, nyugta
das (USB-)Kabel, - (USB-)kábel benötigen szüksége van vmire
LAN LAN betonen hangsúlyoz
der Fotoapparat, -e fényképezőgép
gratis ingyenes
Lektion 10 der Umtausch, ..e csere
Werbung und Konsum
L10/B1
der Ablauf, ..e lejárat
Kursbuch die Schlange, -n itt: sor
Schlange stehen sorban áll
Foto-Hörgeschichte stets mindig, állandóan
Folge 10: Der Gute-Laune-Tee vorankommen halad, előbbre jut
1 L10/B2
der Ausschlag, ..e kiütés (sich) anstellen odaáll
das Gesicht, -er arc ausgerechnet pont, éppen
die Haut (Sg.) bőr einfallen eszébe jut
der Schadensersatz (Sg.) kártérítés die Handtasche, -n kézitáska
2 (sich) hinlegen lefekszik
die Redaktion, -en szerkesztőség das Missgeschick, -e balszerencse
Ellas Kolumne schiefgehen rosszul sül el
die Allergie, -n allergia
allergisch allergiás L10/C1
die Entschädigung, -en kártalanítás, kártérítés das Fahrzeug, -e gépjármű
(sich) entschuldigen elnézést kér leuchten világít
live élő wohltuend jóleső
posten posztol
der Sieger, - győztes L10/C2
strahlen ragyog ausgezeichnet kitűnő
verbieten megtilt (sich) drehen megfordul
verkehrt helytelenül, rossz módon korrigieren javít, korrigál
wehren védekezik schrumpfen zsugorodik, összemegy
die Wellness (Sg.) wellnessz wachsen megnő
4 L10/D1
gerecht igazságos abstimmen szavaz
ungerecht igazságtalan andererseits másrészt

Schritte international Neu 6 – Glossar Deutsch-Ungarisch │ ISBN 978-3-19-601086-2 │ © 2018 Hueber Verlag 3
einerseits egyrészt das Plakat, -e plakát
die Entwicklung, -en itt: fejlesztés die Revolution, -en forradalom
hinterher utóbb, utána revolutionär forradalmi
die Jury (Sg.) zsűri schick mutatós, sikkes
mithelfen segít, közreműködik
der Verbraucher, - fogyasztó Arbeitsbuch
zusammenstellen összeállít 10
die Tonne, -n konténer
L10/D3 Alt- itt: használt
die Aprikose, -n sárgabarack fischen (etw. herausfischen) halászik (kihalászik)
die Art, -en fajta 13
die Beere, -n bogyó die Kräuter (Pl.) gyógynövények
das Chili, -s chili die Alpenregion, -en az Alpok vidéke
der Keks, -e keksz Fokus Beruf
die Kokos (Sg.) kókusz der Betriebsrat, ..e üzemi tanács
das Marzipan (Sg.) marcipán die Betriebs- üzemi szerződés
die Vanille (Sg.) vanília vereinbarung, -en
die Vollmilch (Sg.) teljes tej die Überstunde, -n túlóra
der Zimt (Sg.) fahéj

L10/E1 Lektion 11
aufhalten feltart Miteinander
ausknipsen kikapcsol
auslassen itt: kihagy
bedecken befed, letakar Kursbuch
berühren megérint
blicken pillant, tekint Foto-Hörgeschichte
der Dieb, -e tolvaj Folge 11: Alles „bestens“, oder?
entschlossen határozott 1
die Figur, -en alak, figura der Kürbis, -se tök
der Griff, -e itt: nyél 2
das Handtuch, ..er törülköző filmen filmet forgat, filmez
hysterisch hisztérikus 3
der Kampf, ..e harc, küzdelem anzeigen feljelent
der Kanal, ..e csatorna der Bauer, -n gazda, földműves
die Kanalbaugrube, -n csatornaépítő árok bestrafen megbüntet
die Klappe, -n fedél betrügen becsap
lallen dadog illegal illegális
lauschen figyel, hallgatózik Ellas Kolumne
neongelb neonsárga der Kasten, .. doboz, láda
der Rand, ..er vmi széle schreien kiabál
roboterhaft robotszerű stehlen (el)lop
rutschen csúszik das Vertrauen (Sg.) bizalom
der Schalter, - kapcsoló zerstören szétrombol, tönkretesz
schlagen üt 4
die Schraube, -n csavar kaputt machen tönkretesz
der Schraubenzieher, - csavarhúzó
schütteln ráz L11/A1
schweigen hallgat losfahren elindul
sommersprossig szeplős weggehen elmegy
sorgfältig alapos, gondos
starren bámul L11/A2
der Teufel, - ördög die Aufforderung, -en felszólítás
verschließen lezár behindern akadályoz
der /die Verschüttete, -n betemetett személy benachbart szomszédos
(férfi/nő) das Gebiet, -e terület
vorbei sein itt: letelik der Hotelfachmann, ..er szállodaipari szakember
wanken inog die Hotelfachfrau, -en szállodaipari szakember
wecken ébreszt (nő)
weitermachen folytat, tovább csinál die Politesse, -n rendőrnő
winzig apró der Schneefall, ..e hóesés
wischen (le)töröl der Tropfen, - csepp
Zwischendurch mal … voraussagen megjósol
attraktiv vonzó, csinos die Vorhersage, -n jóslat, előrejelzés
beleidigen megsért der Vorsatz, ..e szándék
die Litfaßsäule, -n hirdetőoszlop

Schritte international Neu 6 – Glossar Deutsch-Ungarisch │ ISBN 978-3-19-601086-2 │ © 2018 Hueber Verlag 4
L11/A3 erscheinen megjelenik
aufgeben felad festlegen rögzít, lefektet
(sich) bemühen törekszik, igyekszik gewöhnlich szokásos, megszokott
endgültig végleges herrschen uralkodik
die Erkältung, -en megfázás merkwürdig furcsa, különös
fest szilárd missverstehen félreért
die Flöte, -n furulya, fuvola offenbar nyilvánvaló
das Instrument, -e hangszer der Österreicher, - osztrák (személy)
(sich) vornehmen elhatároz die Österreicherin, -nen osztrák (nő)
der Schweizer, - svájci (személy)
L11/B2 die Schweizerin, -nen svájci (nő)
absolut abszolút sportlich sportos
allzeit mindig, mindenkor umgekehrt fordítva
der Augenkontakt, -e szemkontaktus die Verabredung, -en (megbeszélt) találkozó
die Ausnahme, -n kivétel verreisen elutazik
das Benehmen (Sg.) viselkedés der Wert, -e érték
bereit sein készen áll vmire
begründen (meg)indokol Zwischendurch mal …
der Döner, - döner kebab der Gesichtsausdruck, ..e arckifejezés
durchaus feltétlenül der Körperausdruck, ..e testbeszéd
eindeutig egyértelmű der Programmierer, - programozó
die Generation, -en generáció die Programmiererin, -nen programozó (nő)
der ICE (Intercity express), -s intercity
die Altkleidersammlung, -en régi ruha gyűjtemény
jeweilig mindenkori
mehrere több
minutenlang perceken keresztül
Arbeitsbuch
die Rücksicht, -en tapintat 9
der Speisewagen, - étkezőkocsi der Schulleiter, - iskolavezető
unerträglich elviselhetetlen die Schulleiterin, -nen iskolavezető (nő)
(sich) verspäten elkésik 10
vollkommen teljesen die Öffentlichkeit (Sg.) nyilvánosság
(sich) weigern vonakodik 11
zuschauen néz, szemlél der Chaot, -en kaotikus személy
der Champagner (Sg.) pezsgő
L11/C1 charmant bájos, sármos
das Bußgeld, -er (pénz)bírság der Psychologe, -n pszichológus
drohen fenyeget 13
eilig sietős die Lautstärke, -n hangerő
die Geschwindigkeits- sebességkorlátozás das Verwarngeld, -er bírság, büntetés
beschränkung, -en 15
zur Last legen felró vkinek vmit
L11/C2 die Verkehrsordnungs- közlekedési kihágás
die Landstraße, -n országút widrigkeit, -en
die Ortschaft, -en helység begehen elkövet
überqueren keresztez verbotswidrig tilalom ellenére
die Geldbuße, -n pénzbírság,/-büntetés
L11/D2 das Verfahren, - eljárás
die Flucht, -en menekülés die Strafprozess- büntető eljárási rend
die Fremdheit (Sg.) idegenség ordnung (Sg.)
geografisch földrajzi das Verkehrszentralregister, - központi közlekedési
das Herkunftsland, ..er származási ország lajstrom
interkulturell interkulturális der Einspruch, ..e ellenvetés, tiltakozás
kulturell kulturális der Bescheid, -e itt: végzés
das Missverständnis, -se félreértés 16
fristgerecht határidőre
L11/E1 17
ähnlich hasonló tabu tabu
beleidigen megsért die Nase putzen megtisztítja az orrát
eintragen beír undenkbar elképzelhetetlen
elegant elegáns

Schritte international Neu 6 – Glossar Deutsch-Ungarisch │ ISBN 978-3-19-601086-2 │ © 2018 Hueber Verlag 5
Lektion 12 hinweisen utal vmire
Soziales Engagement die Integration (Sg.) beilleszkedés, integráció
die Kälte (Sg.) hideg
der Naturschutz (Sg.) természetvédelem
Kursbuch
öko(logisch) öko-, ökológiai
der / die Pflegebedürftige, -n ápolásra szoruló
Foto-Hörgeschichte (személy)
Folge 12: Das weiß der Kuckuck. restaurieren restaurál, felújít
1 die Selbsthilfegruppe, -n önsegélyező csoport
der Kuckuck, -e kakukk das Verfallsdatum, lejárati idő
ehrenamtlich önkéntes, díjazás nélküli -daten
2 der Vormarsch, ..e térhódítás
die Biene, -n méh der Vorstand, ..e elnökség
Ellas Kolumne wohltätig jótékony
die Organisation, -en szervezet
prima príma, nagyszerű L12/C2
veranstalten megrendez (sich) einsetzen kiáll vmiért
4 der Umweltschutz (Sg.) környezetvédelem
die Aufsichtsperson, -en felügyelő (személy)
einander egymás L12/D1
verantwortlich felelős der Friede, -n béke
der Theologe, -n teológus
L12/A2
die Fundsache, -n talált tárgy L12/D3
jederzeit mindig, mindenkor fröhlich vidám
der Passagier, -e utas tolerant toleráns
der Rollstuhl, ..e kerekes szék
versäumen elszalaszt L12/E1
voraus- előre- das Gewissen (Sg.) lelkiismeret
investieren beruház, invesztál
L12/A3 schönreden hízeleg
die Fähre, -n komp stricken köt
die Geduld (Sg.) türelem verletzt sérült
der Verlust, -e veszteség vorgestern tegnapelőtt
die Wolle (Sg.) gyapjú
L12/A4
ausstellen kiállít L12/E2
die Lüge, -n hazugság
L12/B2
beinahe majdnem L12/E3
der Beitritt, -e belépés dreimal háromszor
betreuen itt: foglalkozik vkivel entlassen elbocsát
der Brand, ..e tűz, tűzeset (sich) gefallen lassen megengedi magának
eintreten belép heimlich titokban
die Feuerwehr, -en tűzoltóság zukünftig a jövőben
jahrzehntelang évtizedeken át
die Jugend (Sg.) ifjúság, fiatalság Zwischendurch mal …
das Mitglied, -er tag die Prozentrechnung, -en százalékszámítás
solange amíg das Onlinekonto, -konten online számla
der Tierschutz (Sg.) állatvédelem der Regenschirm, -e esernyő
der Verein, -e egyesület

L12/C1 Arbeitsbuch
das Altenheim, -e idősek otthona 1
anerkennen elismer der Lauftreff, -s futócsoport
aufpumpen felpumpál 10
der / die Bedürftige, -n rászorult (férfi/nő) spenden adományoz
beständig állandó, folyamatos 17
die Bürgerinitiative, -n polgári kezdeményezés der Umkleideraum, ..e öltözőhelyiség
bürgerschaftlich polgári, civil das Sportgerät, -e sporteszköz
egoistisch egoista, önző der Hallenboden, .. terempadló
die Einrichtung, -en itt: intézmény abschließbar lezárható
einspringen beugrik vki helyett die Vorlage (Sg.) vmi felmutatása
(sich) engagieren tevékenyen részt vesz
frisieren frizurát készít
der/ die Geflüchtete, -n menekült (férfi/nő)

Schritte international Neu 6 – Glossar Deutsch-Ungarisch │ ISBN 978-3-19-601086-2 │ © 2018 Hueber Verlag 6
20 L13/A3
das Medizinstudium, -studien orvosi tanulmányok die Aufmerksamkeit (Sg.) figyelem
die Fliegerei (Sg.) repülés der Einblick, -e betekintés, bepillantás
der Weltrekord, -e világrekord
der Atlantik (Sg.) Atlanti-óceán L13/B1
der Pilot, -en pilóta beanspruchen igényt tart vmire
der Äquator (Sg.) Egyenlítő
umrunden megkerül, körbekerül L13/B2
verfilmen megfilmesít die Geschwindigkeit, -en sebesség
der Friedensnobelpreis, -e Nobel-békedíj das Gesetz, -e törvény
Fokus Beruf die Herkunft, ..e származás
der Bademeister, - úszómester (sich) leisten megenged magának
das Berufsinformations- Pályaorientációs Központ der Migrationshintergrund, ..e migrációs háttér
zentrum (BIZ), -zentren die Vereinbarkeit, -en összeegyeztethetőség
der Schulabgänger, - végzős diák
der Berufseinsteiger, - kezdő munkavállaló L13/B3
der Wiedereinstieg, -e újrakezdés die Ansicht, -en nézet, vélemény
die Existenzgründung, -en egzisztencia alapítás befürworten támogat
der Akademiker, - diplomás der Gegensatz, ..e ellentét
(sich) selbstständig machen vállalkozásba kezd die Vorschrift, -en előírás
die Universität, -en egyetem der Zusammenhang, ..e összefüggés
der Berater, - tanácsadó
die Arbeitsagentur, -en munkaközvetítő L13/C1
(sich) spezialisieren szakosodik die Demonstration, -en tüntetés, demonstráció
der Verdienst, -e kereset
der Inhalt, -e tartalom L13/C2
der Aspekt, -e szempont (sich) belaufen kitesz, elér (összeg)
die Zugangsvoraussetzung, -en jelentkezési feltételek bilden alkot, képez
das Bündnis, -se szövetség
fair fair, tisztességes
Lektion 13 die Gewerkschaft, -en szakszervezet
Aus Politik und Geschichte der Hof, ..e itt: tanya, gazdaság
die Landwirtschaft, -en mezőgazdaság
Kursbuch das Ministerium, -ien minisztérium
der Missstand, ..e visszásság
politisch politikai
Foto-Hörgeschichte
protestieren tiltakozik
Folge 13: Nicht Aufgeben! Weitermachen! städtisch városi
3 die Versammlung, -en gyűlés
(sich) weiterbilden továbbképzi magát das Zeichen, - jel
Ellas Kolumne
die Vielfalt (Sg.) sokszínűség L13/C3
zubereiten elkészít der Streik, -s sztrájk
L13/A1 L13/D1
der Angriff, -e támadás die Besatzungszone, -n megszállási övezet
begabt tehetséges der Bundeskanzler, - szövetségi kancellár
die Bombe, -n bomba
die Bundeskanzlerin, -nen szövetségi kancellár (nő)
der Bürgermeister, - polgármester
die Mauer, -n fal
empfangen fogad
die Regierung, -en kormány
feucht nedves
fördern támogat, segít
geistig szellemi L13/D2
kämpfen küzd, harcol die Macht, ..e hatalom
körperlich testi die Revolution, -en forradalom
der Krieg, -e háború die Zone, -n zóna, terület
örtlich helyi
die Reportage, -n tudósítás, riport L13/D3
topfit nagyon fitt allgemein általános
töten öl, megöl blühen virágzik
zittern reszket, remeg die Freiheit, -en szabadság
die Nationalhymne, -n nemzeti himnusz
L13/A2
fliehen menekül L13/D4
folgend- következő
national nemzeti

Schritte international Neu 6 – Glossar Deutsch-Ungarisch │ ISBN 978-3-19-601086-2 │ © 2018 Hueber Verlag 7
Zwischendurch mal Fokus Beruf
die mittlere Reife (Sg.) szakközépiskolai der Firmenchef, -s cégvezető
érettségi die Firmenkultur (Sg.) cégkultúra
der / die Eingewanderte, -n bevándorló (férfi/nő) teambildend csapatépítő
der Nachfahre, -n utód teamfähig csapatban jól működő
der Inländer, - belföldi teamfördernd csapatfejlesztő
definieren meghatároz, definiál
vermitteln itt: átad
der Staatsbürger, - állampolgár Lektion 14
dazu gehören hozzátartozik Alte und neue Heimat
die Einbürgerung, -en honosítás
die Sicht, -en nézőpont, szemszög
Kursbuch
das Grundgesetz, -e alaptörvény
der Leitfaden, .. vezérfonal
die Demokratie, -n demokrácia Foto-Hörgeschichte
die Mehrheit, -en többség Folge 14: Heimat ist, wo du Freunde hast.
die Minderheit, -en kisebbség
die Partei, -en párt Ellas Kolumne
der Wahlkampf, ..e választási kampány der Besucher, - látogató
diesmal ezúttal, ez alkalommal
der Krabbensalat, -e ráksaláta
Arbeitsbuch
2 L14/A1
chaotisch kaotikus die Currywurst, ..e currys kolbász
das Fußballfeld, -er futballpálya
das Regelwerk, -e szabályzat L14/A2
3 der Erdapfel, .. (A) / burgonya, krumpli
der Zellstoff, -e cellulóz die Kartoffel, -n (D)
der Zeitgeist, -er korszellem das Gebäck, -e sütemény
4 die Gelegenheit, -en alkalom
das Reinheitsgebot, -e sörtisztasági törvény der Knödel, - gombóc
das Automobil, -e automobil die Marille, -n (A) / sárgabarack
die Naturwissenschaft, -en természettudomány die Aprikose, -n (D)
der Bauingenieur, -e építőmérnök pulen itt: ujjal megtisztít
digital digitális das Rüebli, - (CH) / répa
das Zeitalter, - kor, korszak die Karotte, -n (D)
5 der Senf (Sg.) mustár
das Ölgemälde, - olajfestmény speziell speciális
vermutlich feltehetőleg der Topfen (Sg.) (A) / túró
der Buchdruck, -e könyvnyomtatás der Quark (Sg.) (D)
6
der Einblick, -e betekintés, bepillantás L14/A3
braten süt
7
das Rührei, -er rántotta
das Asyl, -e menedék
rühren kever
das Kinderheim, -e gyermekotthon
das Volksfest, -e népünnepély
das Pharmaunternehmen, - gyógyszergyár
das Fachabitur, -e szakmai érettségi
das Wirtschafts- gazdasági mérnök szak L14/B1
ingenieurwesen, - die Geborgenheit (Sg.) meghittség, otthonosság
der Klimawandel (Sg.) klímaváltozás die Gegend, -en környék
benachteiligt hátrányos helyzetű das Geräusch, -e zaj
der Geruch, ..e szag
9
der Geschmack íz
der Tunnel, - alagút
der Glaube (Sg.) hit
das Gestein, -e kőzet
die Tradition, -en hagyomány
der Polarkreis, -e sarkkör
10
die Landflucht, -en vidékről való menekülés
L14/B2
ebenso ugyanúgy, szintúgy
11
gastfreundlich vendégszerető
die Kindertagesstätte, -n napközi otthon
die Migration, -en migráció
12
die Mobilität (Sg.) mobilitás
das Design, -s design
der Profi, -s profi
15 die Staatsangehörigkeit, -en állampolgárság
das (Auto-)Steuer, - (gépjármű)adó ursprünglich eredeti
der Kopfhörer, - fejhallgató das Volk, ..er nép

Schritte international Neu 6 – Glossar Deutsch-Ungarisch │ ISBN 978-3-19-601086-2 │ © 2018 Hueber Verlag 8
L14/B3 die Solidarität (Sg.) szolidaritás
ordnen rendez die Währung, -en pénznem, valuta
überarbeiten átdolgoz
L14/D
L14/C2 der Daumen, - hüvelykujj
die Fläche, -n (alap)terület
der Kontinent, -e földrész
Arbeitsbuch
L14/C3 12
die Demokratie, -n demokrácia (sich) küssen csókolózik
die EU (Europäische Union) EU (Európai Unió)

Schritte international Neu 6 – Glossar Deutsch-Ungarisch │ ISBN 978-3-19-601086-2 │ © 2018 Hueber Verlag 9