Sie sind auf Seite 1von 4

TIẾNG ĐỨC – DU HỌC ĐẠI HỌC – DU HỌC NGHỀ

Thema: Das Wetter


1. Wortschatz

n: Nomen adj: Adjektiv adv: Adverb v: Verben

Nr. WORTSCHATZ BEDEUTUNGEN BEISPIELE


1. Das Wetter,- thời tiết
2. Die Sonne,-n mặt trời, ánh nắng
3. Die Wolke,-n Đám mây
4. Der Wind,-e cơn gió
5. Der Regen,- mưa
6. Der Nebel,- sương mù
7. Das Gewitter,- cơn dông
8. Der Schnee,-s tuyết
9. Der Langlaufski,-er thanh trượt tuyết dài
10. eisig(a) băng giá
11. sonnig (a) nắng
12. wolkig (a) trời có mây
13. windig (a) trời có gió
14. regnerisch(adj) trời có mưa
15. nebelig (adj) trời có sương mù
16. gewittrig (adj) trời có dông
17. schneien (v) rơi tuyết
18. e Wintersportart,-en môn thể thao mùa đông
19. heiter(a) sáng sủa, quang đãng
20. dunkel (a) tối
21. bewölkt (a) trời nhiều mây
22. hell (a) sáng sủa
23. regnen (v) mưa
24. kalt(a) lạnh
25. warm (a) ấm
26. kühl (a) mát
27. schön đẹp
28. schlecht (a) xấu, tồi tệ
29. stürmisch(a) trời bão
30. heftig(a) Mãnh liệt (thời tiết khắc

1
TIẾNG ĐỨC – DU HỌC ĐẠI HỌC – DU HỌC NGHỀ

nghiệt)
31. mäßig (a) ôn hòa
32. schwül (a) Oi bức, ngột ngạt
33. trocken(a) khô
34. heiß (a) nóng

2. Sätze

 Wie ist das Wetter heute?  Das Wetter ist gut/ schlecht.
 Wie ist das Wetter in Bonn/auf
Teneriffa?
 Wie war das Wetter in…?
 Wie wird das Wetter morgen/am
Wochenende?
 Ist es warm/kühl?
 Ist es heiß/kalt?
 Was machst du, wenn es regnet?
 Was macht ihr, wenn es schneit?
 Die Sonne scheint = Es ist sonnig.

 Es regnet = Es ist regnerisch


 Es scheint = Es gibt Schnee
 Es ist kalt (draußen)/ warm/ heiß/
kühl,….
 Es gibt Gewitter. Der weht sehr stark
 Der Sommer ist heiß
 Wie viel Grad ist es heute/  Heute ist es 36 Grad
morgen/….?
 Das Wetter ist gut/schlecht.
 Es ist heiß/kalt.
 Im Frühling ist es warm, aber es
regnet manchmal.

2
TIẾNG ĐỨC – DU HỌC ĐẠI HỌC – DU HỌC NGHỀ

 Im Sommer ist es heiß und es regnet


nicht (viel)/nur wenig.
 Im Herbst ist es kühl und es regnet
viel/oft.
 Im Winter ist es kalt und manchmal
schneit es.
 Wenn es regnet, bleibe ich/bleiben
wir zu Hause.
 Wenn es schneit, fahre ich nicht mit
dem Auto.
 Wenn es heiß ist, gehe ich ins
Schwimmbad/an den Strand/in den
Park.

3. Sätze ausbilden

1. Hôm nay trời có mưa không nhỉ? Tớ quên mang theo ô.

.........................................................................................................................................................

2. Hôm nay trời nắng đẹp. Chúng ta ra ngoài đi chơi đi.

.........................................................................................................................................................

3. Hôm nay trời lạnh đó. Cậu nhớ mặc ấm nhé.

.........................................................................................................................................................

4. Chiều nay tớ và anh trai của tớ sẽ đi trượt tuyết.

3
TIẾNG ĐỨC – DU HỌC ĐẠI HỌC – DU HỌC NGHỀ

.........................................................................................................................................................

5. Chúng tôi thích đi dạo vào mùa hè.

.........................................................................................................................................................

6. Thời tiết hôm nay như thế nào? – Hôm nay trời lạnh

.........................................................................................................................................................

7. Tôi thích ở nhà vào mùa đông.

.........................................................................................................................................................

8. Trời hôm nay bao nhiêu độ? Hôm nay trời 30 độ.

.........................................................................................................................................................

Das könnte Ihnen auch gefallen