Sie sind auf Seite 1von 10

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Griechisches Ministerium für Bildung,


Lebenslanges Lernen und Religionsangelegenheiten
Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen

PHASE 1 LESEVERSTEHEN

Mai 2012

ACHTUNG
 Öffne das Prüfungsheft nicht vor Prüfungsbeginn.
 Bearbeite alle Aufgaben.
 Übertrage anschließend deine Antworten auf den Antwortbogen.
Dauer dieser Prüfungsphase: 65 Minuten.
 Μην ανοίξεις το τετράδιο πριν από την έναρξη της εξέτασης.
 Προσπάθησε να λύσεις όλες τις ασκήσεις.
 Να μεταφέρεις στο τέλος τις απαντήσεις σου στο απαντητικό φυλλάδιο.
Διάρκεια αυτής της ενότητας: 65 λεπτά.
ΚΠγ / Griechisches Staatszertifikat – Deutsch Mai 2012

AUFGABE 1

Lies die Sätze 1-5 und die Wörter A-F. Welches Wort passt zu welchem Bild? Ein Wort
bleibt übrig.
Διάβασε τις προτάσεις 1-5 και τις λέξεις Α-F. Ποια λέξη ταιριάζει σε κάθε εικόνα; Μία λέξη περισσεύει.

Beispiel: 1. Marias Tante ist 2. Anna möchte später


Meine Freundin möchte __________. __________ werden.
Sängerin werden.

3. Ich werde später 4. Meine Mutter ist 5. Meine Oma ist


__________. __________ von Beruf. __________.

flickr.com & pixelio.de

A. Lehrerin B. Sekretärin C. Verkäuferin

D. Ärztin E. Malerin F. Schauspielerin

1. A Β C D E F

2. A Β C D E F

3. A Β C D E F

4. A Β C D E F

5. A Β C D E F

Niveau A1 & A2 / Prüfungsphase 1 Seite 2


ΚΠγ / Griechisches Staatszertifikat – Deutsch Mai 2012

AUFGABE 2

Finde für jeden griechischen Satz (6-10) den passenden deutschen Satz (A-E).
Βρες για κάθε ελληνική φράση (6-10) την αντίστοιχη γερμανική φράση (Α-E).

Beispiel:

Sprich lauter.

A. Komm mit ins Kino.

C. Steh morgen früh auf.


B. Zeig mir deine Freunde.

D. Geh zur Schule.

E. Gib mir mein Heft.

Μίλα πιο δυνατά. Beispiel

6. Αύριο να σηκωθείς νωρίς. A Β C D E

7. Έλα μαζί στον κινηματογράφο. A Β C D E

8. Δείξε μου τους φίλους σου. A Β C D E

9. Δώσε μου το τετράδιό μου. A Β C D E

10. Πήγαινε σχολείο. A Β C D E

Niveau A1 & A2 / Prüfungsphase 1 Seite 3


ΚΠγ / Griechisches Staatszertifikat – Deutsch Mai 2012

AUFGABE 3

Lies den folgenden Text und kreuze für die Sätze 11-15 an:
Α: richtig oder B: falsch.
Διάβασε το παρακάτω κείμενο και βρες αν οι προτάσεις 11-15 είναι
A: σωστές ή B: λάθος.

Das Dolomit-Family-Resort
– ein super Hotel für Familien
Das Dolomit-Family-Resort ist ein fantastisches
Hotel für Familien mit Kindern in Italien. In großen
und schönen Zimmern wohnen die Eltern
zusammen mit ihren Kindern und haben viel Spaß.
Tagsüber können sie klettern, Rad fahren und
vieles mehr. Auch Haustiere sind willkommen.

Es gibt ein tolles Programm für Kinder:


Nach dem Frühstück können sie reiten oder auf
den Spielplatz gehen. Um 11:30 Uhr gibt es
einen Schwimmkurs im Hotel. Um 13:00 Uhr ist
Mittagessen. Am Nachmittag gibt es Ausflüge mit
den Eltern in die Berge. Um 20:30 Uhr:
Abendessen. Danach: Spiel und Tanz.

Neben dem Hotel ist auch


eine Skischule. Um 9 Uhr
fängt der Skiunterricht an
und er endet um 11 Uhr.

nach: www.dolomit-familyresort.it

11. Die Kinder wohnen allein in großen Zimmern. A Richtig B Falsch

12. Hunde können nicht im Hotel wohnen. A Richtig B Falsch

13. Zu Abend essen die Familien um halb acht. A Richtig B Falsch

Im Hotel können die Kinder spielen und


14. A Richtig B Falsch
tanzen.

Am Vormittag können die Kinder Skifahren


15. A Richtig B Falsch
lernen.

Niveau A1 & A2 / Prüfungsphase 1 Seite 4


ΚΠγ / Griechisches Staatszertifikat – Deutsch Mai 2012

AUFGABE 4

Lies den folgenden Text und finde für jede Lücke (16-20) das richtige Wort (A-F). Ein
Wort bleibt übrig.
Διάβασε το παρακάτω κείμενο και βρες για κάθε κενό (16-20) τη σωστή λέξη (Α-F). Μία λέξη
περισσεύει.

B. sie
A. und

C. Wasser

E. Äpfel

D. wir
F. oft

Eine Schule in Dietenburg


Unsere Schule ist in Dietenburg. An unserer
Schule können wir im Unterricht essen (16)
__________ trinken. Das finden (17)
__________ toll! Wir haben nämlich im
Unterricht (18) __________ Hunger und
Durst. Da essen wir gern Obst. Bananen und
(19) __________ mögen wir sehr. Und wir
trinken gern Orangensaft oder (20)
__________.

nach: Treff

16. 17. 18. 19. 20.

Niveau A1 & A2 / Prüfungsphase 1 Seite 5


ΚΠγ / Griechisches Staatszertifikat – Deutsch Mai 2012

AUFGABE 5

Finde die Schulsachen und löse das Kreuzworträtsel. Der Pfeil nach unten ()
bedeutet „senkrecht“, der Pfeil nach rechts () bedeutet „waagerecht“.
Βρες τα σχολικά είδη και λύσε το σταυρόλεξο. Το βελάκι προς τα κάτω () σημαίνει «κάθετα», το
βελάκι προς τα δεξιά () σημαίνει «οριζόντια».

Beispiel 21. () In Mathe brauchen 22. () In Kunst brauchen


0. () Ich schreibe immer wir oft ein wir einen
mit dem BLEISTIFT. ____________. ____________.

23. () Iris liest abends 24. () Ich will einen neuen 25. () Peter hat keinen
gern ein ____________. ____________ kaufen. ____________.

21. 0.
 
23.
B

22.
 L

E
24.
I

S

T
25.
I

F

Niveau A1 & A2 / Prüfungsphase 1 Seite 6


ΚΠγ / Griechisches Staatszertifikat – Deutsch Mai 2012

AUFGABE 6

Lies die folgende E-Mail und kreuze für die Sätze 26-32 an
Α: richtig oder B: falsch.
Διάβασε το παρακάτω email και βρες αν οι προτάσεις 26-32 είναι
A: σωστές ή B: λάθος.

Hallo Petra,
wie geht’s? Mir geht es nicht so gut, denn ich habe schlechte Noten
in der Schule bekommen. In Mathe und Physik habe ich nämlich eine
Vier bekommen und in Erdkunde eine Fünf. In den anderen Fächern
habe ich eine Drei. Ich weiß, ich habe nicht viel gelernt. Ich habe
auch nicht immer meine Hausaufgaben gemacht. Nur in Sport habe
ich eine Eins bekommen, darüber freue ich mich sehr.
Jetzt darf ich nur am Samstag eine Stunde lang am Computer
spielen. Und ich darf auch nicht viel fernsehen, nur zwei Serien in der
Woche. Am meisten ärgere ich mich aber darüber, dass ich am
Samstagabend nicht mehr ins Kino gehen darf! Ich glaube, meine
Eltern sind zu streng. Sind deine auch so?
Viele Grüße

deine Lara

nach: Treff

26. In Mathe hat Lara eine schlechte Note


A Richtig B Falsch
bekommen.

27. In Erdkunde hat Lara eine sehr gute Note. A Richtig B Falsch

28. Lara hat wenig gelernt. A Richtig B Falsch

29. Jeden Tag darf Lara eine Stunde am


A Richtig B Falsch
Computer sitzen.

30. Lara darf überhaupt nicht fernsehen. A Richtig B Falsch

31. Lara geht gern ins Kino. A Richtig B Falsch

32. Lara möchte wissen, ob Petras Eltern streng


A Richtig B Falsch
sind.

Niveau A1 & A2 / Prüfungsphase 1 Seite 7


ΚΠγ / Griechisches Staatszertifikat – Deutsch Mai 2012

AUFGABE 7

Lies den folgenden Text und kreuze für jeden Satz (33-38) Α, B oder C an.
Διάβασε το παρακάτω κείμενο και σημείωσε A, B ή C για τα ερωτήματα 33-38.

Wo ist es besser: in der Stadt oder auf dem Land? Was ist eure Meinung?
Ich heiße Tim und komme aus Altdorf. Weil mein Vater eine neue Arbeit hat, sind wir nach Hamburg
gezogen. Mir gefällt es hier in der Stadt überhaupt nicht. Ich kann nicht alleine rausgehen, und unsere
Wohnung ist auch viel zu klein. Ich habe hier keine Freunde, und meine neuen Mitschüler sind nicht
besonders nett. Auf dem Land hat es mir viel besser gefallen. Könnt ihr mich verstehen?
Hallo Tim! Also, ich kann dich nicht verstehen. Also, ich wohne schon immer auf dem Land und
Ich wohne auch in einer großen Stadt und mir mir gefällt es dort auch total gut. In unserem
gefällt es hier. Ich treffe meine Freunde Garten machen wir im Sommer immer tolle
nachmittags im Park, und dann gehen wir ins Grillpartys, wir laden unsere Freunde ein und
Café oder ins Schwimmbad. Manchmal gehen haben viel Spaß. Meine Schwestern und ich
wir abends auch ins Kino. Ich kann hier also viel haben jede ein großes Zimmer. Mir gefällt nur
machen. Das finde ich toll! In einem Dorf oder nicht, dass es hier kein Gymnasium gibt.
auf dem Land ist es langweilig. Deshalb muss ich jeden Morgen 20 Minuten mit
Andrea, 13 Jahre, Frankfurt am Main
dem Bus in die nächste Stadt fahren.
Miriam, 12 Jahre, Kleinhausen
nach: Treff

33. Tim wohnt jetzt …


A in einer Stadt.
B in Altdorf.
C auf dem Land.

34. Tim …
A findet seine Mitschüler freundlich.
B findet es auf dem Land schöner.
C gefällt es in der neuen Wohnung.

35. Andrea trifft ihre Freunde …


A vor dem Kino.
B im Park.
C am Abend.

36. Andrea meint, dass …


A es in der Stadt langweilig ist.
B es in der Stadt super ist.
C man in der Stadt nicht so viel machen kann.

37. Miriam …
A hat ein eigenes Zimmer.
B langweilt sich im Sommer im Garten.
C geht gern zu den Grillpartys von Freunden.

38. Die Schule von Miriam liegt …


A in Kleinhausen.
B zu Fuß 20 Minuten weit weg.
C in der nächsten Stadt.

Niveau A1 & A2 / Prüfungsphase 1 Seite 8


ΚΠγ / Griechisches Staatszertifikat – Deutsch Mai 2012

AUFGABE 8

Hier kannst du etwas über das Buch „Thea lernt reiten“ erfahren. Aber die Reihenfolge
der Sätze ist falsch. Bringe die Sätze (A-G) in die richtige Reihenfolge (39-45). Der Text
beginnt mit dem Satz X und endet mit dem Satz Y.
Παρακάτω θα διαβάσεις για το βιβλίο «Η Thea μαθαίνει ιππασία». Όμως πρόσεξε! Η σειρά των
προτάσεων είναι λάθος. Βάλε τις προτάσεις (Α-G) στη σωστή σειρά (39-45). Το κείμενο αρχίζει με την
πρόταση Χ και τελειώνει με την πρόταση Y.

nach: www.lilipuz.de

X. Das Buch „Thea lernt reiten“ hat Erika Eklund Wilson geschrieben. Es …

A. Pferde. Am

B. 64 Seiten und kostet

C. ist für Kinder ab 6 Jahre, hat

D. liebsten mag sie das

E. Thea reiten. Sie liebt

F. braune Pferd. Es heißt Julia

G. 8,90 Euro. In diesem Buch lernt

Y. und ist sehr süß.

0. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 0.

X Y

Niveau A1 & A2 / Prüfungsphase 1 Seite 9


ΚΠγ / Griechisches Staatszertifikat – Deutsch Mai 2012

AUFGABE 9

Lies den folgenden Text und ergänze die Lücken (46-50). Schreibe in jede Lücke nur
ein Wort.
Διάβασε το παρακάτω κείμενο και συμπλήρωσε τα κενά (46-50). Γράψε σε κάθε κενό μία μόνο λέξη.

Velorama Ein tolles Fahrradmuseum :

Gefallen dir Museen? (46) __________ du


gern Rad? Dann ist das Fahrradmuseum
Velorama genau das Richtige für dich!
Es ist ein sehr großes Museum. Hier kannst
du alles über Fahrräder (47) __________.
Im Geschäft neben dem Museum kannst du Modelle von Fahrrädern
(48) __________.
Für den Eintritt musst du 3 Euro (49) __________.
Du kannst das Museum jeden Tag von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr
(50) __________. Nur im August ist das Museum geschlossen.

Viel Spaß!

nach: www.lilipuz.de

???

Vergiss nicht, alle Antworten auf den Antwortbogen zu übertragen.


Μην ξεχάσεις ότι πρέπει να μεταφέρεις όλες τις απαντήσεις σου
στο απαντητικό έντυπο.

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
Niveau A1 & A2 / Prüfungsphase 1 Seite 10