Sie sind auf Seite 1von 11

Orthography tips 1

Das Stammprinzip
Dem "Grundwort" und dessen Schreibung müssen alle Wörter einer Wortfamilie folgen. Es wird also in
Zukunft weniger Unterschiede innerhalb von Wortfamilien (Nummer, numerieren) geben.

 nummerieren (Nummer)
 platzieren (Platz)
 Tipp (tippen)
 überschwänglich (Überschwang)
 potenziell (Potenz)
 essenziell (Essenz)
Früher blieben bei Komposita, bei denen drei gleiche Konsonanten aufeinander trafen, nur dann alle
drei Konsonanten erhalten, wenn noch ein vierter Konsonant folgte (Balletttruppe), ansonsten
verschwand einer der drei Konsonanten (Bettuch). Diese Regel fällt jetzt, es bleiben immer alle
Konsonanten (und Vokale!) erhalten.
 Betttuch
 Schifffahrt
 Programmmacher
 Seeelefant

PREVOD

Pravopisu Savjeti Princip korijena


"Osnovne riječ" i slova koje prate sve riječi u obiteljskom riječi. Stoga je u budućnosti manje razlike
unutar riječ porodica (broj, broj) dati.

broj (broj)
Place (kvadrat)
Tip (TAP)
effusive (bujnost)
potencijalno (potencija)
bitne (Essence)
Prethodno su boravili u spoj riječi u kojima tri Consonant sukobili, tek onda sve tri suglasnika kada je
četvrto slovo dalje slijedi (balet trupe), inače jedan od tri suglasnika nestao (čaršav). Ovo pravilo pada
sada, ostaju sve suglasnika (i vokala!) Stanje.

list
otpremanje
program odluka
Elephant Seal
Orthography tips 2
 

Die S-Schreibung
Die S-Schreibung beschäftigt sich mit der Frage, wann ss und wann ß geschrieben wird. Früher
schrieb man ß anstelle von ss am Ende eines Wortes (müssen/muß), vor einem Konsonanten
(müssen/mußt) und nach einem langen Vokal (Gasse/Straße). Von diesen drei Regeln bleibt jetzt nur
noch die dritte, also werden viele ß jetzt durch ss ersetzt, da sie ja nach einem kurzen Vokal stehen.
Ein altes ss bleibt immer unverändert.
 du musst
 ich muss
 Kuss
 Schluss
 ich sage, dass
Ein wichtiger Punkt bei der Neuerung ist aber, dass das ß weiterhin erhalten bleibt, nämlich nach
langem Vokal, egal an welcher Stelle im Wort. Dies führt auch dazu, dass die S-Schreibung jetzt zeigt,
wie ein Wort ausgesprochen wird, so schreibt man eben Kuss [kus:], aber Gruß [gru:s]. Lang sind
allerdings nicht nur alle Vokale, die lange ausgesprochen werden, sondern auch alle
Vokalkombinationen (ei, ie, eu, äu, au).
 schießen
 Schuss
 schoss
 fließen
 Fluss
 floss
 außerdemdraußen
 schließlich

PREVOD

Pravopisu Savjeti S-slova


S-slučaj se bavi pitanjem kada ss je SS i kada napisao. Prethodno SS je napisao umjesto ss na kraju
riječi (mora / treba), pred suglasnikom (ima / imaju) i nakon duge samoglasnik (ulica / cesta). Od ova
tri pravila sada ostaje tek treći, tako da mnogi SS sada zamijenjen ss, jer su o kratkom samoglasnik.
Jedan stari ss uvijek ostaje nepromijenjen.

imate
Imam
poljubac
zaključak
Ja kažem da
Važan aspekt inovacija je da SS i dalje, naime nakon dugog samoglasnik, bez obzira na to gdje u
riječi. [Kus:], ali pozdrav [gru: s] To također znači da je S-slova sada pokazuje kako je riječ izgovara,
tako da napišete samo poljubiti vodi. Međutim, dugo nisu samo svi samoglasnika koji se dugo
izgovara, ali svi samoglasnik kombinacije (ei, odnosno EU, gs, au).

pucati
šut
krilo
protok
protok
splav
i na otvorenom
napokon
Orthography tips 3

Die Groß- und Kleinschreibung


Dieses komplexe Kapitel beschäftigt sich damit, ob man deutsche Nomen mit einem großen oder
einem kleinen Anfangsbuchstaben schreibt. Die Reform führt jetzt eine gemäßigte Großschreibung
ein, die Grundregel lautet, dass alles, was einen Artikel hat oder haben kann, groß geschrieben wird.

 auf dem Laufenden sein
 m Voraus
 Recht haben
 im Großen und Ganzen
 des Öfteren
 im Nachhinein
Neben der allgemeinen Regel, dass alles, was einen Artikel hat oder haben kann, groß geschrieben
wird, gibt es auch noch einige kleinere Neuerungen. So werden etwa Tageszeitangaben nach heute,
morgen und gestern, nominalisierte Adjektive sowie Ausdrücke in festen Wendungen groß
geschrieben.
 heute Abend
 gestern Vormittag
 morgen Nachmittag
 Jung und Alt
 Arm und Reich
 es tut mir Leid
Die neue gemäßigte Großschreibung gilt in folgenden Situationen nicht: Klein(!) geschrieben werden
 Wendungen mit sein, werden, bleiben
 Adjektive in festen Verbindungen, die keine Namen sind
 die Anredepronomina du, ihr in Briefen.
 mir wird angst
 ich bin schuld
 ich bin pleite - ABER: ich gehe Pleite
 erste Hilfe
 Ich hoffe, es geht dir und euch allen gut.
Die Regeln zur Groß- und Kleinschreibung sind sehr komplex, wurden aber durch die Reform
systematisiert und dadurch doch wesentlich vereinfacht. Im Prinzip hat sich die gemäßigte
Großschreibung durchgesetzt, die Grundregel lautet, alles, was einen Artikel hat (oder auch haben
kann) wird groß geschrieben.
 auf dem Laufenden sein
 im Nachhinein
 im Großen und Ganzen
 im Voraus
 das Folgende
 auf Deutsch
 des Öfteren
 außer Acht lassen
 Recht haben
 in Bezug auf
Nach der Reform schreibt man auch Tageszeitangaben sowie nominalisierte Adjektive (also Adjektive,
die als Nomen verwendet werden) groß. Die letzte Gruppe überschneidet sich aber meist mit der
allgemeinen Regel, dass man alles, was einen Artikel hat (haben kann), groß schreibt.
 im Großen und Ganzen
 heute Abend
 das Folgende
 morgen Mittag
 Jung und Alt
 gestern Vormittag
PREVOD

Pravopisu Saveti za velika i mala slova


Ovaj kompleks poglavlje bavi li jedan njemački imenice piše s velikim ili malim slovom. Reforma sada
predstavlja umjereni kapitalizacije, osnovno pravilo je da je sve što je članak ima ili može imati, je vrlo
važno.

ažuran
m unaprijed
biti u pravu
ukupne
često
retrospektivno
Osim opće pravilo da je sve što je članak ima ili može imati, veoma je važno, postoje i neke manje
poboljšanja. Na primjer, vrijeme informacija nominalized dana prideva i izraza u čvrstom naizmenično
biti danas, sutra i jučer, vrlo važno.

večeras
juče ujutro
sutra popodne
Mladi i stari
Bogatih i siromašnih
Žao mi je
Novi umjereni kapitalizacija ne primjenjuje u sljedećim situacijama: Mala pismenog (!)

Okreće sa svojim će ostati


Prideva u čvrstom jedinjenja koja nisu imena
u Anredepronomina vi, njena pisma.
Bojim
moja greška
Ja sam švorc - ALI: I bankrotirati
prva pomoć
Nadam se da radite i da ste svi dobro.
Pravila za mala i velika slova su vrlo složen, ali su sistematizirani reformom i stoga znatno lakše. U
principu, umjereni kapitalizacija je prevladao, osnovno pravilo je, sve što je proizvod (ili mogu imati
mogu) se kapitaliziraju.

ažuran
retrospektivno
ukupne
unaprijed
sljedeće
na njemačkom jeziku
često
ignorisanje
biti u pravu
u odnosu na
Nakon reforme, pišemo dan puta i nominalized pridjevi (npr pridjevi koji se koriste kao imenica) visok.
Ali poslednja grupa preklapa najviše uz opće pravilo da sve ima članak (može imati), veliki pisanje.

ukupne
večeras
sljedeće
sutra u podne
Mladi i stari
juče ujutro
Orthography tips 4
 

Das Komma
In der deutschen Sprache wurde das Komma sehr häufig benützt, die Reform hat nun die Zahl der
Kommaregeln von 57 auf 9 reduziert. Bevor die Neuerungen an dieser Stelle präsentiert werden, ist es
wichtig festzuhalten, dass die Grundregel unverändert bleibt, nämlich
dass Hauptsätze sowie Haupt- und Gliedsätze durch Komma getrennt werden.
Er sitzt vor dem Fernseher, isst eine Pizza und trinkt ein Cola.
Ich hoffe, dass du morgen kommst.
Ich weine, weil ich traurig bin.
Bei Infinitiv- und Partizipialkonstruktionen muss in Zukunft kein Komma mehr gesetzt werden, das
Komma ist also in solchen Fällen fakultativ. Allerdings soll das Komma dort gesetzt werden, wo sonst
Missverständnisse entstehen könnten, was besonders bei Infinitivkonstruktionen der Fall sein kann.
 Ich habe mich gefreut (,) Sie zu treffen.
 Durch den Lärm überrascht (,) hob sie den Kopf.

 Man befahl ihm, Wasser zu bringen.


 Man befahl, ihm Wasser zu bringen.
Kein Komma braucht man in Zukunft nach und, oder, entweder/oder, sowohl/als auch
und weder/noch zu setzen. Erhalten bleibt aber weiterhin das Komma vor aber, jedoch und sondern!
 Sie ging ins Schlafzimmer (-) und er blieb im Wohnzimmer.
 Entweder du hilfst mir jetzt (-) oder ich werde wirklich böse.

 Sie ging ins Schlafzimmer, aber er blieb im Wohnzimmer.


 Er singt nicht nur gut, sondern komponiert auch manchmal.

PREVOD

Pravopisu Saveti za zarezom


U njemačkom jeziku, stvar je vrlo često koristi, reforma sada ima broj pravila zarez smanjen sa 57 na.
9 Prije nego što će se nove mogućnosti predstavljen u ovom trenutku, važno je napomenuti da je
princip ostaje isti, a to je da je glavni setova i glavni i podređeni fraze su odvojeni zarezima.

On sjedi ispred televizora, jede pizzu i pije koka-kolu.


Nadam se da dođe sutra.
Ja sam plakala jer sam tužan.
U infinitiv i particip nema smisla mora biti postavljena u budućnosti, zarez je, dakle, opcionalno u
takvim slučajevima. Međutim, stvar je u tome da se postavi u kojoj se mogu javiti na neki drugi način
nesporazuma, što može biti posebno na infinitiv slučaj.

Bio sam oduševljen (,) da smo se upoznali.


Iznad iznenadila buke (,) podigla glavu.

On je naredio da donese vode.


Naređeno nam je da mu donese vode.
No zarez je potrebno u budućnosti i, ili, ili / ili, kako / a ne za postavljanje / još. Get ali ostaje zarezom
ranije, ali, ali i već!

Otišla je u spavaću sobu (-) i on je ostao u dnevnoj sobi.


Ili ćeš mi pomoći sada (-) ili mi se stvarno ljut.

Otišla je u spavaću sobu, ali je ostao u dnevnoj sobi.


On ne samo da peva, ali i komponuje ponekad.
Orthography tips 5

Die Getrennt- und Zusammenschreibung


Auch dieser komplizierte Teil der deutschen Orthographie wurde im Zuge der Rechtschreibreform
vereinfacht. Allerdings wurde hier die neue, einheitliche Grundregel nicht so eindeutig durchgezogen
wie etwa bei der Groß- und Kleinschreibung, daher sollte man auch hier in Zweifelsfällen ein
Wörterbuch verwenden.

In diesem Bereich gibt es gibt viele Änderungen. Die Grundregel lautet aber: ab jetzt soll
möglichst getrennt geschrieben werden! Getrennt geschrieben werden nun etwa Verbindungen
mit wieder-, einander- und -wärts, weiters Verbindungen von viel und wenig mit so, wie und zu.
 wieder | sehen
 so | viel
 aneinander | fügen
 wie | viel
 abwärts | gehen
 zu | wenig
Getrennt geschrieben werden weiters alle folgenden Verbindungen:
 Verbindungen, deren erster Bestandteil ein Partizip, Infinitiv oder Substantiv ist
 Verbindungen, deren erster Bestandteil gesteigert oder erweitert werden kann
 Verbindungen, deren erster Bestandteil auf -ig, -isch oder -lich endet.
 gefangen nehmen
 leicht fallen
 heilig sprechen
 verloren gehen
 schwer verständlich
 heimlich tun
 kennen lernenweit reichend
 Rad fahren
 Eis laufen
Obwohl die Grundregel lautet, dass möglichst getrennt geschrieben werden soll, gilt auch weiterhin für
viele Verbindungen die Zusammenschreibung. Die wichtigsten Bestandteile solcher Verbindungen
werden im Folgenden nun aufgezählt.
 irgend-
 statt-
 -dessen
 -so
 nichts-
 teil-
 -halber
 -weise
 heim-
 zu-
 -mal
 -zeit
 preis-
 -maßen
PREVOD

Pravopisu Saveti za jedinjenja odvojeno ili slova


Čak i ovaj komplikovan dio njemačkog pravopisa je pojednostavljena tokom reforme pravopisa.
Međutim, ovdje je novi unitarne principu nije tako jasno nacrtao kao što je mala i velika slova, tako da
bi trebalo koristiti to u slučaju sumnje, rečnik.

U ovom području postoje mnoge promjene. Osnovno pravilo je, međutim: od sada će biti napisan kao
zasebni moguće! sada pismeno Odvojeno o vezama sa re, einander- i -wärts, dalje jedinjenja puno i
malo sa kao i.

nazad | vidjeti
tako | mnogo
jedni druge | staviti
kao | mnogo
down | ići
na | malo
pismeno dalje Odvojeno svaki sljedeći spojevi:

Jedinjenja čiji je prvi sastojak je particip, infinitiv ili imenica


Spojevi čija je prva komponenta može se povećati ili proširiti
Jedinjenja čiji je prvi dio završava u -ig, -isch ili -Ly.
hvatanje
biti lako
osvetiti
zalutati
nejasan
učiniti tajno
Upoznajte široko
ciklus
klizanje
Iako je osnovno pravilo je da treba da se piše kao zasebne moguće, spajajući slova će se nastaviti za
mnoge spojeve. Glavni sastojci takvih spojeva će sada biti navedene u nastavku.

nekako
umjesto toga
Čija
-Pa
NIŠTA NE
djelimičan
-halber
način plaćanja
kući
to-
views
-Time
cena-
-maßen
Orthography tips 6
 

Die Fremdwortschreibung
Die orthographische Eingliederung von Fremdwörtern ist in allen Sprachen ein sensibles Thema. Die
deutsche Sprache ist in diesem Bereich relativ konservativ, sie passt also Fremdwörter viel weniger an
die eigene Orthographie an, als dies etwa slawische oder auch nordgermanische Sprachen tun. Im
Wesentlichen wurden bei der Rechtschreibreform bereits begonnene Eindeutschungen verstärkt und
es wurde versucht, das Schreibsystem dafür offen zu halten (z.B. f statt ph, z statt t, t statt th).
Außerdem gilt bei der Fremdwortschreibung, wie bei den Kommaregeln, die fakultative Anwendung:
Man kann sie also anwenden, muss aber nicht.
 Majonäse
 Delfin
 Jogurt
 Ketschup
 Panter
 Nugat
 Tunfisch
 Getto

PREVOD

Pravopisu Savjeti Strani riječ pisanja


U pravopisnim uključivanje stranih riječi je osjetljivo pitanje u svim jezicima. Njemačkog jezika je
relativno konzervativan u ovoj oblasti, tako da se uklapa mnogo manje stranih riječi na samostalnom
pravopisu nego o slovenskim ili germanistiku North učiniti. U suštini Eindeutschungen već počeli su
ojačani u reformi pravopisa i pokušaja da se održi sistem pisanja otvoren za to (na primjer, f umjesto
ph, z umjesto t t umjesto th). Se odnosi i na stranim riječ slova, kao što su pravila zarez, opcionalni
aplikacija: Oni se stoga primjenjuju, ali ne nužno.

majonez
delfin
jogurt
kečap
panter
nugat
tuna
Getto
Orthography tips 7
 

Wörterliste
Hier findet ihr eine Liste mit Wörtern, die sich durch die Reform geändert haben:

ALT NEU

HEUTE ABEND heute Abend
SICH IN ACHT NEHMEN sich in Acht nehmen
ALLEINSTEHEND allein stehend
IM ALLGEMEINEN im Allgemeinen
AUSEINANDERGEHEN auseinander gehen
BALLETTÄNZER Balletttänzer
BESCHLUSS Beschluss
DAS BESTE das Beste
IN BEZUG AUF in Bezug auf
EIN BISSCHEN ein bisschen
BLONDGELOCKT blond gelockt
CLEVERNESS Cleverness
DASS dass
AUF DEUTSCH auf Deutsch
DÜNNBESIEDELT dünn besiedelt

JEDER EINZELNE jeder Einzelne
EISLAUFEN Eis laufen
ERLASS Erlass
ESSENTIELL essenziell
FASS Fass
FERTIGSTELLEN fertig stellen
FLUSSSAND Flusssand
IM FOLGENDEN im Folgenden
GEFANGENNEHMEN gefangen nehmen
IM GEHEIMEN im Geheimen
GENUSS Genuss
IM GROSSEN
im Großen und Ganzen
UND GANZEN
HARTGEKOCHT hart gekocht
HÄSSLICH hässlich
HOSTESS Hostess
IRGENDETWAS irgend etwas
SIE ISST sie isst

JOGHURT Jogurt
JUNG UND ALT Jung und Alt
KÄNGURUH Känguru
KARAMEL Karamell
KENNENLERNEN kennen lernen
KETCHUP Ketschup
IM KLAREN SEIN im Klaren sein
KONGRESS Kongress
KUSS Kuss
LÄSST lässt
DAS LETZTE das Letzte
STEHENLASSEN stehen lassen
MISSLINGEN misslingen
HEUTE MITTAG heute Mittag
ALLES MÖGLICHE alles Mögliche
IM NACHHINEIN im Nachhinein
NASS nass
NUMERIEREN nummerieren

OBENERWÄHNTE oben erwähnte


OBIGES Obiges
DES ÖFTEREN des Öfteren
PASS Pass
PANTHER Panther/ Panter
PLAZIEREN platzieren
PLEITE GEHEN Pleite gehen
POTENTIELL potenziell
PROZESS Prozess
QUENTCHEN Quäntchen
QUERGEHEN quer gehen
RADFAHREN Rad fahren
RECHT BEHALTEN Recht behalten
RISS Riss
SCHLUSSSTRICH Schlussstrich
SCHWERFALLEN schwer fallen
SPAZIERENGEHEN spazieren gehen
STOP Stopp

TIP Tipp
TOTENBLASS totenblass
AUF DEM TROCKENEN SITZEN auf dem Trockenen sitzen
ÜBRIGBLEIBEN übrig bleiben
IM ÜBRIGEN im Übrigen
UNTENERWÄHNT unten erwähnt
VERLORENGEHEN verloren gehen
IM VORAUS im Voraus
WÄSSRIG wässrig
IM WESENTLICHEN im Wesentlichen
WIEVIEL wie viel
ZUSCHUSS Zuschuss
ZUVIEL zu viel
17JÄHRIG 17-jährig