You are on page 1of 49

69 position

~o~E~{l)-'~ru. ~,~~", . . .." ·-o.lfJ;~ W ·~·lrl'\J.J J".w:~~ioS~~'~I:,'~i~' Q~:Q~:~EG' 'loom II

...

~o "", .... ,:,. (g'o'·' O~~~C]1, ... ".:. o~'~, "'OO"~ II

"D' s- '.ovD'CJ\,IJ ' ..... , r 10' I

.' . .' I , "

0·: C," '0'" ,... C· . 0"

... '., '. . '. ~ . . . . ,',

f":' & 0 I""Y"'\ r"C\)' ' . 0 t""'Y"'\ "'"'" ""\ 0' '.' e(lO" C\) Qt' 0 \, I.JHC.' '.' 0 \, i J:~' :"'n,' ''_'1,1O

, 'J

f:_:" IIi1I ~ 0 r» CO' " ',' " III

o '';''1 L,-'111 0 "'D'. '....

_ '~' _ ~ 'co' 'C" Il:'_

, f"'iiI""\; ............. ~. iF'" "'~'I "'" q'-iF'" .~." "'"

\~·'.l·-· _'l:l',J', ... ····, ....... ;;'" .. - ' ..... \ .......... -,-' 1'--··;;",

. . ." - . I:::: - "~ - -. - '. - "

(g e

~~: l~C.:

'[i' ".' .. coso .... ·,.··~·\Ja'

I. '::i

'~,!d

-c-;c ~""~_ 'eta,a:

GdJ'!:JO d5:.:r)""~(ciroE0oSooS,R:.8::;0J0Q' •• ,'., '

1:, "'y -J,:,I- ill t I

u~ ~ ,.ij1~':D "",,'l:Vrtl:o;!I,~o;QOO"":~ 01 ~

, "~ ·,'tI-o '" '"( 9]( " '·11.. 0::,' _

~ ;r" af,.B' ~" ~.- ~c6"[§-'

"""'-'. """'_"""" '\ ", ~1''' ~"-- -.., r: ,_ ' __ , '.

,....A,J' ...:::I-pb'l..J!'! .. ', U! I ' " ",' '.' . l' ..•

~ , '.", , ".'

:::lJ;~ ('Od5~ AdJ'· u crli:''''J'.80111

'"' U'1f , .......... ,.

I[) O!!iiJ!!iiJ ('" 1:'" 01('" C' C'

'u('Uf:::3;:::3;'~'oo::tO,i;,JO(c'DB'lD'9.c ::

C 'i:'" '0 'i:'"

p:>~,~'Gro=otf::J)rnQ,~

I[" ~ ... , '~

..... ""......".·C'·,,;;q· ~~"'i- ..... , •• 'I.J"'. 'I IIi:I'L ~~ . ..-f.. I.. . ............ ~1OI1. ' ......

I

Ii:' Ii:'

,~ro?,c:; ~O')Oc ;:

OW' O"~':)i: ~,,~'GOO:?'

;Q, '~'

~!ootU

'3'J"O a G(rJO~::

G~o.-i§ ,~~ & & . - - - ---] ~Il"l'

01'~ ::oo?,iuJl i::'~"~'

'00-00& _ ::l~V~~H~'

"If" '1;1 !Ii! .- =- 'ul'____'_

,~:~o::ol

o ~ ~ ~

..

'., .

1_' I"'V"'\ /""'!t~ ... '.,' or" .', .' .. ',' ~ 0 ea" .... i"""Y""\ (' '\

'O\,},J'!;Q'. .' ,., .... 0' _ o· •• ·.···.VJV_

~ .'.

c (' ot'~.,

_. .:' ':" .,; •• ", ",. ';; •• : ,:," ~': ••••• : .: •••• _"I ':' .·':·1· ... :.:: ': iii", ",:' . ":' '"

mG.ro:>C9~" - ... ~.OW. -"~~'" C· 09

..

. '. I' . •

.:. . .. 't' :. . ... c .' '., .C"" ... .. ,c: _ ". '. .<'~, q .(" ...... ' .. ' '. ~.

If 00 i' 00 0 C G3d?C ::l6 C 9f C 0') 00 ~

~ ~® '. " Gro:G~Gcry§

a e (:' ~ t'

00···· '. I"'V""\ n .... ,: '0('" ;: 'OX' .... . 0·,.·'

' V,J"'-'V .' . >!Ii' ." .' .' ' •.... ,

... c c c ~

~m "CG(DOC:OOOOW~

g '1 0 a ~

flJ0GOJI O?OOG~G~C

GroJe:: Gox>t5:~ i QX}~i e cS~,ooJ II

LJ T 'T'~ ·1[~·· -

C' 11[" 0 c 0 c

~lii"'T""iifJ···~··C"·'"'~··.·:"""''''1r''Io~·'·:''·C''

It;.~·., .... ..'-~ .... ' ..

. I .

0' II[' 0 c II['

J""'it""I>, .. ;0; ,. t, if'" r;;r,. ... '11;'" II ~:.' '~

~.,.~I .. L~-..J~ _ ~

,I I I,

II['

3'.JqamcoGO"J?

("qj·Q';n."..\t"'~1 ) .. O(,I~,~~ce ..

. ~~II 'IQ-1..;iI·l,-iF_;.! .. ~

~l ,"

II[' 0' 1[" o c

~'i"'V"V"'i;F"; '« 00' ........ ~C·· ',QI& '10'\. ~lrF _;.!~ !I! . .' ," .. I~~~.", ~ :1:

~~C,l[':;o; ~"';':J:.: ;o;'T'i.~' ...... ~if"¥"'i; ..... ~ B·.~~.: ,a, 41" . Ojf' () t:

'ID'\. ~~rF oJ!. .. ~' ~~ ~~ I ,~-,J!j.;.~ ~~J...Ii !\. ~lriT" a L ~

. .' (i...." ". : I," ...

e ,1["(9"': :l)OO&.OIIII --Ill ..

e

~6p .. C .:.~ •••• ~a'~1

I.··.·~ . ..JIEI·LI ,1'.[1

l[1Ia·~~IG"~ ", .-t'.~''''"''.''-'']~: .-'i . ...P..'~.J

os g.; s

....... ~li-"'CIi"-""~

_,.~ 1~ _ . ..:... on- L . --U:. . _!i. r...J-,J.

-:q.( )c;al ~:)(D

~'~~~i:lrQ1'~' "

""'\ .. ~~ !L.'H'I:!!---o'_--

~ci8+,=u~.

e C" "l'i:'" 'lI C

{lJl(l)!GaI c::,n:;r~"'o :3'},caiEH C,:

---I ~! -~,

,i:'" 0, 0, ,0, C

:~~~CJrol~~:ifi?:::lJfJOO,~~c.

O"C 'i:'" 'i:'" C .... ,

9.I'i,C;Ot:ilc;3)t)CX,)' ~':iqcl)i9Ci!l",~.,

. ' ~ ~

~(~.)~~c.··:: j'::JI:: ~~'GI[:o'J;C'~!!'ICO:::::IOO ~.~~~·Q:)'ca.Jo:GO·~Q~

, " . I.... ,", ... -" • ~o.' ", " .. ". ~: -'-IIL"

~~=~~:m~HOlf'gansmi)~'FoS'D

0<

O]?

I'· .... i

.'

o I

2G9?~

~§:;c€:~E ::(1) ~:~ E 01 n

mmdJ ~"~ ::0') ~qp:d3G~olG~' ~ 1 E :~~ Q.J~o-lE:~

-~ ....

<;;;.~ 't,;U'~;:;Ha.Y&, I

"1" +. l'~

~"Q:l§~ID'fJ'Y~U Gi':G,,:GOO:oq,5 ~,cb I

~,t ~¥ Gro:<V0d105,,~

~~::oS B 01 QD ~II

/

'I:'" 'I:'" '!:'"G"C

............ ~ ... ' .··'1,..,.. ..... "'·, .• 1,,"' ....

,....oft....I~ . . ,". ~ .... ~CII~,. 1iz.'Io.ol'

'Ii l H' . ", Ioj

.~: ._, ,,""'""!o~0?' '. (]l~,,;;::0i{:"' '.'~Pi· ~~'"".,~

, .~~~~ .• ~ .• 1. ~il~11

I .. I

3?3.::D~iI~ ~agi~~iJI~ =~~

J2e:.,;<"fo~·","" ~£I:..J:I[9·9a"':· ,"'"' ... ;'1 , ...... '"

.!i:dI .. " .J~~"" , -"Po.;iI..i!~1 ~

.' ' , .. ;.:.'

VI" bretor 'Of··q :"Y"\ ...... ·,o.·,:l rA! ""Y'b"O":' I r» ·,o.,:l cc: '06':" ,cr' (I, :"'"""\i'""Io.iJ. li"""aa:· ":: I

DILUil '.' ,'.' oJ.1,7 '!Q-) I '10. J! U'P .. '!,ci- . ) I. ." '. iG··..._j/j;J ..J.e; 1l,Q. .

, . . ' .. ~

,;'['i; 3[0, t> R ,S g; .. : '" or() ,f S. I§nry'),a, I ""Y"'rI,,,.....~ "..........,.....,. il! O. ,~,o •.. ,rJ;:, '00· ,."" ~S'

\I!:J .. l. "."'. ~ ."'. ,a~ ,"' I . ~ \.,~rT,J~ ~p 1IDi~ t;o,~l~Di". U1J. '. ~J . " .... '.

I (I, I.: 0 . .

,00 ~ .

. ' ' .. '. c. '. ' '." _ .. ' ' ~ '.

ma:)'~&'6YJGm,~CO CO'G'O.~O [1[1 01 -l-- 0 ] - -10

.:

.

11[" 11[" (" ' .... ,

3)00 00 ooo('O~,~

c II[" o

tQ'):@I~'~:~~:lGro:~ Of:

..,-.;C ;G:F~: oeE:::nb 180 ~;8 ~ GQ & II

~ ~l (]I ·l.rti!Jl -..~

·,!l} ,,~'''_,

01: ~,co;m',~,

~ e 0

~' .. -.', ~,G;I G;OO':)m'rq":

~ - ~ ~ - ._- - - . -

.- -

"oe" e ,,'~'

rn ,p,;y.,f"';, 'I '''Flo,£, ,Qil of¥"i; '"[ ...... "'J,.ro,# ~'.;}!t liJ""".!

,0- 'e' _-~'I " It' ",0,

o " iI" ," "' " ",

OO,~,~,{) II 0;,"00'01

e 0 e e p.~~ro.ii"'Y"'iia""~' ~~'~I~ l,~il~, '1,' ,,',.~ "'-:: ~~ iii·

000" ~, ,0,

01·· .... ':".;."rq .. "'::01":: '1"··

, ..

~ ,0, e oS"

":" .:." /-' .-: ~,.' . /-iJ ( ".- .... i.-:' '"

"._. r;;o~,~ C 00. c

,/ /~

-

1(' IQ ~ c

'~2': a;~or" ..... 'E<"'Y"io 0:6' ':' ,'r'Ii'""I;

~. a·~·. ".~~ .. ' ·.·'\.~·IriT'

. ~: .'

e

"Y"Io '00" . . "Y"'i G'()")I. ~' .. ' " .. ~;:pl._ .:_ .. ~

e "1 3:;>:De, 'fJO ~ IIII

o e c

"'JI9.F"'-0?' . " r-,~C" ·a;iC'!~J"'o' '"' ~IIQ~." [" ~!j;~rjTJ " .. ·a·~~lpF...,r.!~·iII!

Ii

,~ eoc '1

OJ,~QOOO~C ~Olll

il:"i::I ~, '~"~ e 0,

",'G)12':iGli O{':ie OOGOO G'~ '9lc':'~,e OOGI"o?:'

('j')~''"'2iI~'~ .. '1' II ::lJI ,....,." ... '..,..,.."""..,..,..0 C~: i ~i ....... 11 ' ..... ,[ 'ti ·;'111 ~ 1I::,~,.,lul! ';_1n'~'~\~~ j~.... .,'.,jIU ~~'

'~I[g~GTGT~ll'I~a; ~g~ ~8

,~ ~'

~:BOOOOOO'G~~OO'~

~'OOJGrul:l~~~ ~'II GQl ~,m;~,~oo ~ Q'Q,~a;~-~, ~'ClOi:ml

II:. II:. E1 !Ell -llILI[ l(j 1Lj1l

;311 e'Booo~

-J-II:.

~fn' ~:=i,.",~::o::n:'91e 00 G'i:fP' III

~ c ~

~~. ~~,~''\ "'''''.qa'': , ..

.... \.J'J'-r '-iI it! ~-.', .

r: .'

o Ie" c C' c e O&'OO.$rooC~Q'IICQC r~r' l' .. ··lJ . -'L .

d?8,~o:Gt(S: ~ernoOS~e~r1Seo.~:oll

B a~uS o? [(ijso:bl

oc

G.'01P" .'. ' .. :': G·· .. -O .. , ~3d' " .. ' OY" ',,:'. C'" .',

L _ : , i' I'· '. '.... '.' iJ! :,~, .. : ' ... ' ':.

OC" C'OC' C' 0 0

oo '·'''"','"\O·'····/~");C)1,· '· .. ·0·':·" 1f"'-r'"'O'L\I'");""II '~': I__:");~' ,0'06·· .. ,'eq: "';r.~

,I ,~ •. , g .. , .1 ·"'V~J." ··U\....JUI ,·,.:·.·."0."' ~l".' ", " ~v,j,'~Jl

. , .. '1,1 ,', ,,' ';g,' . 1.0 ... ', ' ,. ., ,iI;

c ',C (" 0

r;. '""" OJ' :' .. ;f""!oaa:' ~" '1' iI'ii\ ,,...,,,,""\ C\ot'" 0':'"

\,..,'U1 ", ,1'0' : '.":' " W,~u" .. 'I ..

(II ',". . ." ", .:. 'Q .'. ",'. ". . ',-

°It'''~lrv.r.l +'++~IOO' ,,:C· '''',\,,"\A~''''''''i

\...JU \.I-J. I ".,: .... _ .'. ',~-,J!J.~J~

. 1",1

o ('" 0 C'

~ j + + + (J)l ~ j I1i'i. 0'') rY\ r"(\ lit') =1[;g. I; ... I n W ' .... 1. 'I" Ii,J 'If:) :..' 'l.I 0'

O.~ """";0," .',;g. 0' 1 III ," '\0", ;g.)1

I

.r:;! ~O . c

G~ ccooco ry : G.~iJ

~QmG§GCO'Jcrl O')cbGCfl0~:(

~ Coo e ~Q

;.~G,~c:C\f:or~o'l~ O')O)~CCY): I

,,~ 0(" O~ ...

~ OJ::xn QGU I C G'06 ore CO; :CO'J: I

___ 0 _cac

1_',+, x- - ,+,I""'V""'\,~ . .-., ... 'X··: ,+, x-·-- 0('.:-> 2t , ;Ii!;'\; ... , c····· 1""""r'\.'",,\I""""I"'\,"',\

'Or ,_..... \1)IJI.···.-.'··. ,'. , _ .'.(.[ > :.~ .. :. ,':",'\CIIl\..\-I\iO'\-.\..I

~ .,-

c c "."

~o3doarn G,oy')C,:G,COG,(\)0 I 0 I

~ ~ ~ 0 ~

~o)~o)~OJ~ C,:C\fOJ

O~ O~ ~ 0 ~

O')QO')(:)~ =v=

C" '1 ~-" "

arOG,O:OII OJJJQo)CCqJ

ac c ~

:)J 0 Q Q,o:Y.)C : ott : Q,~ II

CoO :lJ 1_\ ~II""V"\ CL) iii ~O') ()") ~11 ~ ~\IJ ;".1: ·~"'"6····l

6··c (' §. '1

m ~ ClC·.··; ~~: It'v-"\O·H \ 1-1:0. "t ~'t.Ci'VJ •...

g.cqJ? 'rv-".. ~~

~

o?oScx?:gc6o?:~roC:)coo:ok®1 ·:o~meGCQO~.

o Q ~i

3) !h)111:"',"""' ..... fI,\ "'::l.:l'" 'u lL~ ~ I(!f I::I'~'!II!

Femldom

,

Co nCD,~""Q 1;:- .. \li'.;~:

'~~='~~~Q~:Qll03II=)a¥.)=)tH ;11 B El]flT ]flf ~IL

'~I'.i:iCOJ!D1 ~,~ 1111

"T'·'

,:],),'''~ 0000 ~ Q~ 00 ~'Ql::n :~:=Q'Gul

-1IL - --IIL.·ll-

a1'~ ~19lg='QD~,'~~~:~(;U~0111 '~I'e1).:ao11 ~'G~g=i~OO:-&~

"ILl ,~ ':or 'Ii: ~

,d5'Gi 0 11 G~'II --If -

~

.:],) ,ii:jimOJl,"""""o!"'io""i (OQIJO'

-TIl. . -0 ~, .. ~~_w!.rJ! • , iii

Co c- '~'

3;;;t::n'~~QD·f:='OOe1):t

1~,~(;GB':)o111

~ "1r-

~~,oo~,:lra,c:,'~ 5,& taO!J,

!:I ~ ~ li -~,

,~ C'

'~~JOOiJI'tP=)T='UJO

,~ f'OOG.c\)I=)ci?i2'=\~~~:C)1~ W='~[9,~ ~~ ooeS

~',6600'

l!. "

~' ,~

~,e-oo~,oo,ro,oo'

,tao11 01 :=1!»'JI0JI,8,rrrol'" =\taO'=':'~ a~jDX)C'='iOO(lO'

,~ -:~ - '-':iIl. ]IL- "l[' I

,0 ~' ,0 ~ 0, ,~ ,0 c-

'G) 00 ~rooo'~G~~ ~'OO'

~,::l)'JIg ~,:J1~,:::~~-" -~

it tj: ':riO --iE~-----;:o""="'--

,oylj oo:::OJIIII

00.... '~' e '''_

C"'''_'''':q' ~'~ ~;(_"',~' ............. '~' .... ~' " ~U" iI'.' I~J.'QI!U ii1,~f"~'Ii~·.· .... > .• '.

~ ~ - ," -_- - - - - " . - - . - -I:~:· , .

~ ~,~~g.,n3 r:1~'~ .((;~,..[r; i§.,

'--=-'11~: ~"-""~ 1: .~.,I~~:,t!B~,·'(3~'·l311.:.- ~'

',,' .:~' , "," .,,:"1 ' ,_', ,'~_" ,,.~, ",,- '~', "" ,e,~ ",,,'~',,_-, .,'o','9:e:o,,_ ,e,I!I_~,os:-

Ooo!l'd 0.,0 I ~ ~ ao ~ &:0,. m w OJ OO:::O,~ co 0 ~o .,&, C !Ii1C 0 r;; .. ",,~ C,~ 00 Willi

0-- - -, --1- -'1---- - - --~,- '~''l- -'T- '~~l-" - --- - ,

'~' e

~~' "'L',"P"~

'I,; ,'J.',' : l U'li

"-I - - -

~ 'i 0Dl,0 'WZ:'cj I11111

'" -I

_ '~' ~'iO ('

,~,., . .f"'lii""'I, ~;m..~<" 'F" ~'~' , ' ", po

.~~',~~ -..J!,.~." ..... ~

-I" : - 1 -, - " -

~, ,'~',~ ,~- '0- eo, '~' e 00" '~' (1I' '~'~_:' e - .. '~' - '~' '~

. .' .... ." ... _ .. ". .. .".'".... . - '. ," '", ..... ", ",." ...." .... ", . ". . ,"", 'Ii . - "," - ."' . .".!!:", - iI'····' .. ". , .. " .... "".' .. _ .. ",

(),~ ,~, {}~, 00 ~& ,OJ, ~"~'~ro' 00 ,~C ~:H, ',', ,,£...,\~tH:;;,~ ~l"" 'C ''J; ~'~?~.'~ ro ~'~' 00 '~' 00

1, r "1' '1 .,. lIJ --::-'1 --=1 "1J1 T lJI --=-'1" --=--~ 1T'lf

~ -~ - - 0 _I~'~- ~" -'~' :;r"

", ", ", .. " . ."_ '_", ",',.. .. ."... iI'"' ",.. . iI" "_ . ."' ' ."_ ..

;::() ~"~ !l';;rna'f1.) (;0') '~fD ;i,CO {y) 0. ;i,::2U !l';;,~ (;00':)00 ,~O

~lh' - - - - - -, -~;o' - - -0 '~lL - ,,-, i ' ~1IIl.~, " " -, - - - - , , - - "

C' e e

, ..... ..".. >i""'~',~il iF'" ,,,.r'" ........... "9 'i4' 1Lu ..... "~ ~ .......

~' "~

,"_. " .. " '." . ", ".,.:-

'O?'C,OO?,,~ Ulll

." C' _ IQ C'O 0

~~~. .~·,~0~ ~,~,,..,....,...,,.Jr.'i;~' ,[ .. ~,. ['"'

.. . . ,~-.J~~~·.if'~y,?~\;J.!..JPID .. ' ~ ... , ~

I" IJo I I,

o C 0 C" c

n"""'r~ .. F" ... '~ .. &C· ~I"'" '-.'\;.J.1!JI!"a,'DV',a'i"· 1··_:·tL

O~' 0 '~

~'~ ~~::DO~l~~~n II

~ 0 I"

OO®Qro~a. t o_ l·i~,