Sie sind auf Seite 1von 6

DANH SÁCH SINH VIÊN XUẤT SẮC ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG

CỦA BANG HESSEN VÀ TỔ CHỨC HỖ TRỢ ĐẠI HỌC THẾ GIỚI – CHLB ĐỨC
NĂM HỌC 2017–2018 – KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
LISTE DER STIPENDIATENVOM HMWK UND WUS DER BR. DEUTSCHLAND
AUSGEZEICHNETE VIETNAMESISCHE STUDIERENDEN DES STUDIENJAHRES 2017-2018
REGION HOCHIMINH-STADT

ĐIỂM TB KỲ I
Số thẻ SV
STT SINH VIÊN GIỚI TÍNH KHOA / TRƯỜNG Durchschn. Note
Immatrikulations Số ĐT Email
Nr. Student / Studentin Geschlecht Sektion / Hochschule des 1.
-Nr.
Semesters 17/18
QL Thủy sản / Meeresfruechte
Phạm Nguyễn
Đại học Quốc tế - ĐH Quốc gia TP HCM phamnguyenkhanhli
1. Khánh Linh weiblich BTARIU14035 8,18 0905962099
nhh@gmail.com
Hochschule für Internationales der NU.
(10.05.1996)
HCM-Stadt
Văn học / Literatur
Nguyễn Tiến Quang Đại học KHXH và NV TP HCM tienquangvhnn@gm
2. männlich 1456010111 8,71 0973011703
ail.com
(13.07.1993) Hochschule für Sozialwissenschaften und
Humanität der HCM-Stadt
Thư viện TT / Bibliothek
Hồ Trọng Bình Đại học KHXH và NV TP HCM Binhht248@gmail.co
3. männlich 1656100007 8,13 01697650597
m
(24.08.1992) Hochschule für Sozialwissenschaften und
Humanität der HCM-Stadt
CNTT / Informationstechnologie
Nguyễn Hữu
Đại học KHTN – ĐH QG TP HCM Ngoctruong9x.inc@
4. Trường männlich 1612756 8,89 01644781555
gmail.com
Hochschule für Naturwissenschaften
(10.05.1998)
der NU. HCM-Stadt
CNTT / Informationstechnologie
Lê Tấn Hưng Đại học KHTN – ĐH QG TP HCM leetankhongs@gmai
5. männlich 1712479 8,94 01884921853
l.com
(17.07.1999) Hochschule für Naturwissenschaften
der NU. HCM-Stadt
Y đa khoa / Gesundheit
Trần Cương Khoa Y – Đại học Quốc gia TP HCM Cuongtran1594@g
6. männlich 125272014 8,45 01657193081
mail.com
(15.12.1994) Nationaluniversität der HoChiMinh-Stadt

1
Hessen Büro Vietnam, 34F Tran Phu Str., Ba Dinh Dist, Hanoi, Tel/Fax: 0084.24.62734120; Email: hessenbuero.vn@gmail.com
Tự động hóa / Automatisierung
Võ Đức Mẫn 1611998@hcmut.ed
7. männlich Đại học Bách khoa TP HCM 1611998 9,0 01645949052
u.vn
(28.08.1998)
Technische Universität HCM-Stadt
Kỹ thuật dệt may / Textiltechnik
Nguyễn Thị Tuyền 1513912@hcmut.ed
8. weiblich Đại học Bách khoa TP HCM 1513912 8,32 01696072894
u.vn
(08.09.1996)
Technische Universität HCM-Stad
Kinh doanh QT / Internationales Handel
Đỗ Lê Bảo Ngọc Đại học Kinh tế-Luật, ĐH QG TP HCM Ngocdlb15408@st.u
9. weiblich K154080781 8,33 01667398612
el.edu.vn
(26.09.1997) Hochschule für Wirtschaft und
Rechtswissenschaft der NU. HCM-Stadt
KT Máy tính / Computertechnik
Lê Chí Bảo 16521629@gm.uit
10. männlich Đại học Công nghệ thông tin TP HCM 16521629 7,93 01693112197
(11.02.1997) .edu.vn
Hochschule f. Informationstechnologie HCMC
Nguyễn Thị Ngọc GD tiểu học / Grundschulbildung
Ngocbich3297@gm
11. Bích weiblich Đại học Sư phạm TP HCM 4101901007 7,58 01696920657
ail.com
(03.02.1997) Pädagogische Hochschule der HCM-Stadt
GD tiểu học / Grundschulbildung
Hồ Thị Mỹ Hường Myhuonggl95@gmai
12. weiblich Đại học Sư phạm TP HCM K40901090 7,52 0962983140
l.com
(16.01.1995)
Pädagogische Hochschule der HCM-Stadt
GD mầm non / Vorschulbildung
Lê Thị Xuân Hồng Xuanhongle9688@g
13. weiblich Đại học Sư phạm TP HCM K40902075 9,18 01635162127
mail.com
(15.12.1996)
Pädagogische Hochschule der HCM-Stadt
Kế Toán / Buchhaltung
Nguyễn Thị Kim
Đại học SP Kỹ thuật TP HCM Kimngants97@gmail
14. Ngân weiblich 17125184 8,99 0927090165
.com
Pädagogische Hochschule für Technik
(09.10.1997)
der HCM-Stadt
Công nghệ may / Textiltechnik
Nguyễn Thị Hà Chi Đại học SP Kỹ thuật TP HCM 17109123@student.
15. weiblich 17109123 8,42 0917080326
hcmute.edu.vn
(02.10.1999) Pädagogische Hochschule für Technik
der HCM-Stadt
Ngôn ngữ Anh / Englische Sprache
Trần Khánh Cường Đại học SP Kỹ thuật TP HCM khanhcuong221299
16. männlich 17131004 8,35 01666387155
@gmail.com
(22.12.1999) Pädagogische Hochschule für Technik
der HCM-Stadt
Kế Toán DN / Buchhaltung
Phạm Thị Thanh
Đại học Kinh tế TP HCM Thanhhoan.ueh@g
17. Hoàn weiblich 31151020315 7,62 0962014692
mail.com
Hochschule für Wirtschaft der HCM-Stadt
(07.06.1997)

2
Hessen Büro Vietnam, 34F Tran Phu Str., Ba Dinh Dist, Hanoi, Tel/Fax: 0084.24.62734120; Email: hessenbuero.vn@gmail.com
Trần Thị Thanh Kinh tế / Wirtschaft
Tranthithanhuyen.ue
18. Huyền weiblich Đại học Kinh tế TP HCM 31151020538 8,00 01668996680
h.sise@gmail.com
(30.01.1997) Hochschule für Wirtschaft der HCM-Stadt
Kinh doanh QT / Internationales Handel
Dương Thị Anh Đào Đại học Kinh tế TP HCM duongdao20298@g
19. weiblich 31161024097 7,87 0932511798
mail.com
(20.02.1998) Hochschule für Wirtschaft der HoChiMinh-
Stadt
Lương Hồng Huấn luyện TT / Sport Training
Chuyenchuyen1407
20. Chuyên weiblich Đại học Thể dục Thể thao TP HCM 1559132001 7,5 0974425238
@gmail.com
(14.07.1997) Hochschule für Sport HoChiMinh-Stadt
Quản lý TT / Sportsmanagement
Nguyễn Thị Nhơn Ái Ainguyentv96@gmai
21. weiblich Đại học Thể dục Thể thao TP HCM 1653434001 8,37 0971007397
l.com
(05.04.1996)
Hochschule für Sport HoChiMinh-Stadt
Y sinh học TT / Sportgesundheit
Đặng Bảo Trọng Baotrong1996vl@g
22. männlich Đại học Thể dục Thể thao TP HCM 1459032006 8,68 0974030684
mail.com
(01.01.1996)
Hochschule für Sport HoChiMinh-Stadt
Nguyễn Trần Thanh Luật Thương mại / Handelsrecht
thanhtruclps@gmail.
23. Trúc weiblich Đại học Luật TP HCM 1453801011276 8,06 01674567270
com
(06.01.1996) Rechtshochschule der HoChiMinh-Stadt
Luật học / Rechtswissenschaft
Phan Thị Hiếu Hanhtam143@gmail
24. weiblich Đại học Luật TP HCM 1653801012098 7,97 0961550598
.com
(16.02.1998)
Rechtshochschule der HoChiMinh-Stadt
Luật hành chính NN / Verwaltungsrecht
Bùi Thị Huyền Buithihuyendhl96@g
25. weiblich Đại học Luật TP HCM 0143801014084 7,67 01667436944
mail.com
(20.11.1996)
Rechtshochschule der HoChiMinh-Stadt
Nông học / Landwirtschaft
Tôn Thị Bích Lệ Đại học Nông lâm TP HCM 15113056@st.hcmu
26. weiblich 15113056 8,13 01694561931
af.edu.vn
(17.06.1997) Hochschule für Land- und Forstwirtschaft
der HoChiMinh-Stadt
Thủy sản / Meeresfrüchte
Lê Thị Diễm Sương Đại học Nông lâm TP HCM 16116176@st.hcmu
27. weiblich 16116176 7,65 01673904531
af.edu.vn
(04.06.1998) Hochschule für Land- und Forstwirtschaft
der HoChiMinh-Stadt
Nông học / Landwirtschaft
Đại học Nông lâm TP HCM Ttklinh97@gmail.co
Tôn Thị Khánh Linh m,
28. weiblich Hochschule für Land- und Forstwirtschaft 15112062 7,5 01655292408
15112062@st.hcmu
(29.01.1997)
der HoChiMinh-Stadt af.edu.vn

3
Hessen Büro Vietnam, 34F Tran Phu Str., Ba Dinh Dist, Hanoi, Tel/Fax: 0084.24.62734120; Email: hessenbuero.vn@gmail.com
Lâm Phát Thành Kiểm toán / Rechnung
1754100008danh
29. Danh männlich Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh 1754100008 8.43 01668492317
@ou.edu.vn
(13.12.1999) Freie Universität der HoChiMinh-Stadt
Công nghệ TT / Informationstechnologie
Nguyễn Trung Hậu 1551010032hau@
30. männlich Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh 1551010032 8.5 01289620520
(02.05.1997) ou.edu.vn
Freie Universität der HoChiMinh-Stadt
NN Tiếng Trung / Chinesische Sprache
Trịnh Thị Linh 1557040023linh@
31. weiblich Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh 1557040023 8,36 01654665700
(23.03.1997) ou.edu.vn
Freie Universität der HoChiMinh-Stadt
KT Đối ngoại / Außenwirtschaft
Võ Thị Thi Đại học Ngoại thương TP HCM Vothithi.ftu@gmail.c
32. weiblich 1501015520 8,87 0989473967
om
(27.09.1997) Hochschule für Außenhandel
der HCM-Stadt
KT Đối ngoại / Außenwirtschaft
huynhthanctb@gmai
Huỳnh Thanh Thân Đại học Ngoại thương TP HCM
33. männlich 1701015752 8,82 01627232115 l.com
(11.06.1999) Hochschule für Außenhandel
der HCM-Stadt
KT Đối ngoại / Außenwirtschaft
Bùi Thị Thanh Thúy Đại học Ngoại thương TP HCM Thanhthuy.bui1912
34. weiblich 1501015553 8,69 0968950035
@gmail.com
(01.01.1997) Hochschule für Außenhandel
der HCM-Stadt
Huỳnh Ngọc Xét nghiệm y học / Ärztliche Untersuchung
Ky14dh.yh2@gmail.
35. Phương Linh weiblich Đại học Quốc tế Hồng Bàng 141302270 8,90 01698369698
com
(14.10.1990) Hong Bang Internationale Universität
Nguyễn Xuân Bảo Dược học / Pharmazie
nguyenxuanbaothy
36. Thi weiblich Đại học Quốc tế Hồng Bàng 141303434 7,55 0933952472
@gmail.com
(05.02.1996) Hong Bang Internationale Universität
Xét nghiệm Y học / Ärztliche Untersuchung
Ngô Thị Sa Ly nguyenngocaisa@g
37. weiblich Đại học Quốc tế Hồng Bàng 141302033 8,95 0935058792
mail.com
(24.05.1991)
Hong Bang Internationale Universität
Tài chính NH / Finance and Banking
Trần Thị Hoa tranhoa4499ht@gm
38. weiblich Đại học Quốc tế Hồng Bàng 151405099 8,07 0984499743
ail.com
(15.06.1997)
Hong Bang Internationale Universität
QL nhà hàng / Restaurant-Management
Cao đẳng Kinh tế Công nghệ TP HCM
Nguyễn Thị Huệ hueherry333@gmail
39. weiblich Hochschule für Wirtschaft und Technologie 1721024780 3,79/4 0987683151
.com
(05.01.1999)
der HoChiMinh-Stadt

4
Hessen Büro Vietnam, 34F Tran Phu Str., Ba Dinh Dist, Hanoi, Tel/Fax: 0084.24.62734120; Email: hessenbuero.vn@gmail.com
KT Môi trường / Umweltstechnik
Đào Lê Anh Tuấn Cao đẳng Kinh tế Công nghệ TP HCM dlat030698@gmail.c
40. männlich 1621030146 8,21 01664701011
om
(03.06.1998) Hochschule für Wirtschaft und Technologie
der HoChiMinh-Stadt
41. QTKD quốc tế / Handelsmanagement
Nguyễn Thị Ngọc
Cao đẳng Kinh tế Công nghệ TP HCM nguyengiau.nina@g
Giàu weiblich 1521010851 3,0/4 01673457545
mail.com
Hochschule für Wirtschaft und Technologie
(29.12.1994)
HoChiMinh-Stadt
Kế toán / Buchhaltung
Trần Thị Ngọc Tiên Tranngoctien250698
42. weiblich Cao đẳng Nghề công nghệ cao Đồng Nai 16KT.CĐ.126 8,5 0933674704
@gmail.com
(25.06.1998)
Hochschule für Hochtechnik Dong Nai
Điện công nghiệp / Elektrizität
Kiều Gia Quốc Toản
43. männlich Cao đẳng Nghề công nghệ cao Đồng Nai 16DN.CĐ.058 8,1 01638772696
(14.08.1998)
Hochschule für Hochtechnik Dong Nai
Quản trị mạng / Network management
Lê Hải Đăng Dproco.com@gmail.
44. männlich Cao đẳng Nghề công nghệ cao Đồng Nai 16QT.CĐ.069 8,5 0968674684
com
(12.10.1987)
Hochschule für Hochtechnik Dong Nai
Tòng Nguyễn Hoài Luật Kinh tế / Wirtschaftsrecht Tongnguyenhoaithu
45. Thương männlich Đại học Nguyễn Tất Thành 1711547244 7,65 01639939729 ong1999@gmail.co
(12.02.1999) Universität Nguyen Tat Thanh m
QT nhà hàng và DV/Restaurant Management
Hồ Thị Vân Hothivanvan85@gm
46. weiblich Đại học Nguyễn Tất Thành 1711547493 7,8 01678936813
ail.com
(08.05.1999)
Universität Nguyen Tat Thanh
Ngôn ngữ Anh / Englische Sprache
Y Ái Yai.vad.1998@gmail
47. weiblich Đại học Nguyễn Tất Thành 1611539052 7,6 01669023469
.com
(18.12.1998)
Universität Nguyen Tat Thanh
Công tác XH / Soziarbeit
Trần Thị Hòa Đại học Lao động và xã hội TP Hồ Chí Minh Trymybest4@gmsil.
48. weiblich 1657601010723 7,58 01649036438
com
(04.01.1998) Hochschule für Arbeit und Soziales
der HoChiMinh-Stadt
Vật lý điện tử / Physik und Elektronik
Hoàng Vũ Thị Thu
Đại học KHTN – ĐH QG TP HCM Hvtrang1507@gmail
49. Trang weiblich 1413181 7,85 0869229760
.com
Hochschule für Naturwissenschaften
(15.07.1996)
der NU. HCM-Stadt
Vật lý ứng dụng / Angewandte Physik
Châu Nguyệt Cẩm
Đại học KHTN – ĐH QG TP HCM Chaucamvan96@g
50. Vân weiblich 1413210 9,0 0973991740
mail.com
Hochschule für Naturwissenschaften
(10.07.1996)
der NU. HCM-Stadt

5
Hessen Büro Vietnam, 34F Tran Phu Str., Ba Dinh Dist, Hanoi, Tel/Fax: 0084.24.62734120; Email: hessenbuero.vn@gmail.com
KT hạt nhân / Atomtechnik
Danh Hiền Đại học KHTN – ĐH QG TP HCM Danhhien2018@gm
51. männlich 1723018 7,83 01679864623
ail.com
(05.07.1999) Hochschule für Naturwissenschaften
der NU. HCM-Stadt
Kinh tế / Wirtschaft
Nguyễn Thị Như
Đại học Nông lâm TP HCM Nguyenhong10353
52. Hồng weiblich 14120112 8,5 0987767939
@gmail.com
Hochschule für Land- und Forstwirtschaft
(20.11.1996)
der HoChiMinh-Stadt
Xét nghiệm y học / Ärztliche Untersuchung
Dương Nữ Hồng
Đại học Y dược TP HCM Hongnhung2509300
53. Nhung weiblich 611158218 8,04 01645222262
4@gmail.com
Hochschule für Gesundheit und Pharmazie
(30.04.1997)
der HCM-Stadt
CN chế tạo máy / Maschinenbau
Danh Long Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long Danhlong202197@g
54. männlich 15002017 7,6 01292885557
mail.com
(20.12.1997) Pädagogische Hochschule für Technik
Vinh Long
Quản lý nhà nước / Staatsverwaltung
Đường Văn Hậu Học viện Hành chính quốc gia tại TP HCM Duongvanhau25059
55. männlich AS166022 7,68 01663904478
8@gmail.com
(25.05.1998) Nationale Akademie für Staatsverwaltung in
der HoChiMinh-Stadt
Ngôn ngữ Anh / Englische Sprache
H ‘Hân Hhan6578@gmail.c
56. weiblich Đại học Nguyễn Tất Thành 1711547243 8,07 01634134832
om
(26.12.1998)
Universität Nguyen Tat Thanh
QT nhà hàng và DV AU / Restaurant
PiPur Thị Chỉ Management Pipurthichi99@gmail
57. weiblich 1711547507 7,6 01647267354 .com
(28.02.1999) Đại học Nguyễn Tất Thành
Universität Nguyen Tat Thanh
Điện – Điện tử / Elektrizität - Elektronik
Nguyễn Chí Công Nguyenchicong2610
58. männlich Đại học Bách khoa TP HCM 1710703 8,94 01652638047
1999@gmail.com
(26.10.1999)
Technische Universität HCM-Stad
Tổng số: 58 sinh viên (38 nữ và 20 nam) Hanoi, 10.04.2018 Văn phòng Hessen Việt Nam

TS. Bùi Công Thọ

6
Hessen Büro Vietnam, 34F Tran Phu Str., Ba Dinh Dist, Hanoi, Tel/Fax: 0084.24.62734120; Email: hessenbuero.vn@gmail.com