Sie sind auf Seite 1von 1

1864 1899 1906 1907 1929 1949 1977 2005

Konvensyen Geneva I

Konvensyen Geneva Semakan Konvensyen Geneva I Semakan & pembangunan


Memperbaiki Keadaan Konvensyen Geneva I 1929
Anggota-anggota Tentera Semakan & pembangunan Semakan & pembangunan
yang Cedera di Medan Konvensyen Geneva 1864 Konvensyen Geneva 1906 Memperbaiki Keadaan
Perang Anggota-anggota Tentera
yang Cedera di Medan
Perang

Konvensyen Geneva II
Penerimaan & semakan
Konvensyen Hague III Konvensyen Hague X
prinsip-prinsip Konvensyen
Penerimaan prinsip-prinsip Penerimaan prinsip-prinsip Hague X 1907
Konvensyen Geneva 1864 Konvensyen Geneva 1906
Memperbaiki Keadaan
kepada peperangan di laut kepada peperangan di laut
Anggota-anggota Tentera
yang Cedera, Sakit dan
Terkandas di Laut

Konvensyen Geneva III


Semakan & pembangunan
Konvensyen Geneva II
Konvensyen Geneva II
Penerimaan prinsip-prinsip 1929
Konvensyen Hague II 1899
& IV 1907
Berkaitan dengan Layanan
Konvensyen Hague II Konvensyen Hague IV Terhadap Tawanan Perang

Undang-undang & Tatacara Undang-undang & Tatacara


Peperangan di Darat Peperangan di Darat Konvensyen Geneva IV
Penerimaan prinsip-prinsip
Konvensyen Hague II 1899
& IV 1907

Berkaitan dengan
Perlindungan Orang-orang
Awam semasa Perang

Protokol I
Protokol Tambahan
kepada Konvensyen
Geneva 1949
Berkaitan dengan
Perlindungan Mangsa-
mangsa Konflik Bersenjata
Antarabangsa

Protokol II
Protokol Tambahan
kepada Konvensyen
Geneva 1949
Berkaitan dengan
Perlindungan Mangsa-
mangsa Konflik Bersenjata
Bukan Antarabangsa

Protokol III
Protokol Tambahan
kepada Konvensyen
Geneva 1949

Berkaitan dengan
Pengiktirafan Lambang
Tambahan