Sie sind auf Seite 1von 2

Universitatea Transilvania din Braşov

Facultatea de Matematică şi Informatică


Specializarea: Informatică ID, anul I, an univ. 2018-2019

TEMA DE CONTROL 1
ANALIZĂ MATEMATICĂ
SERII NUMERICE

1. Să se determine sumele seriilor


∞ ∞ ∞ ∞
X 2 X 1 X n2 − n − 1 X 2n − 1
a) ; b) √ √ ; c) ; d) n
.
n=1
n(n + 2) n=1
(n + 1) n + n n + 1 n=1
(n + 1)! n=1
2

2. Utilizând criteriul general de convergenţă a lui Cauchy, să se demonstreze convergenţa


seriilor ∞ ∞ n ∞
1 + n1 ln 1 + n1

X cos nα X X
a) ; b) ; c) .
n=1
2n n=1
n2 n=2
ln n · ln(n + 1)

3. Să se studieze convergenţa absolută a seriilor


∞ ∞ ∞
X x X sin n2 X 1
a) sin 2 (x ∈ R); b) n
; c) (−1)n .
n=1
n n=1
2 n=2
ln n

4. Să se studieze natura seriilor cu termeni pozitivi


∞ ∞ ∞ ∞  n2 ∞
X n2 X n2 X 2n X n X 1
a) n n
; b) 1
n ; c) ; d) ; e) sin 2 ;
n=1
3 +4 n=1
2+ n n=1
n! n=1
n+1 n=1
n
∞ ∞ ∞   ∞  2
X n X 1 1 X 1 X 1 · 4 · 7 · · · (3n − 2)
f) ; g) sin ; h) ln 1 + √ ; i) .
n=1
n2 + 3 n=1
n n n=1
n n n=1
2 · 5 · 8 · · · (3n − 1)

5. Să se discute natura seriilor după valorile parametrului a > 0


∞ ∞ ∞
X an X n! X 1 1 1
a) ; b) ; c) a 1 + 2 +···+ n ;
n=1
n n=1
(a + 1)(a + 2) · · · (a + n) n=1

∞ ∞ ∞
n! an √ √ a
 
X X 1 π X n−1
d) ; e) sin ; f ) ( n + 1 − n) ln .
n=1
nn n=1
na n n=1
n + 1

6. Să se demonstreze convergenţa seriilor


∞ ∞ ∞ ∞
X sin(an) X 1 X 2n + (−1)n X n(n+1) 1
a) (a ∈ R); b) (−1)n √ ; c) (−1)n √ ; d) (−1) 2 tg 3 .
n=1
n n=1
n n=1
n n n=1
n

1
ŞIRURI DE FUNCŢII

Să se studieze convergenţa punctuală şi convergenţa uniformă pentru următoarele şiruri
de funcţii:
nx ∗ xn
a) fn : R → R, fn (x) = , n ∈ N ; b) f n : (−1, 1] → R, f n (x) = , n ∈ N∗ ;
1 + n 2 x2 1 + x2n
c) fn : [0, 1] → R, fn (x) = xn (1 − xn ) , n ∈ N∗ ; d) fn : [0, π] → R, fn (x) = arctg (xn ) , n ∈ N∗ .

SERII DE PUTERI

Să se studieze raza de convergenţă şi domeniul de convergenţă pentru următoarele serii de
puteri:
Xn+1
n
X n2 n
X 2n+1
n
X n!
a) x ; b) n n
(x − 1) ; c) n
x ; d) n
(x + 2)n .
n≥1
n! n≥1
2 +3 n≥1
e n≥1
n

FORMULA LUI TAYLOR. SERII TAYLOR

1. Să se aplice formula lui Taylor cu rest Lagrange (de ordinul n, ı̂n punctul a) funcţiilor
2
a) f : R → R, f (x) = arctg x (a = 0, n = 2); b) f : R → R, f (x) = e−x (a = 1, n = 3);

c) f : (0, ∞) → R, f (x) = ln x (a = 1, n ∈ N∗ ); d) f : (0, ∞) → R, f (x) = 3 x (a = 1, n = 3).

2. Să se dezvolte ı̂n serie Taylor ı̂n jurul originii următoarele funcţii:

a) f (x) = cos 3x; b) f (x) = e2x+1 ; c) f (x) = x + 1; d) f (x) = ln(x + 1).

INTEGRALE IMPROPRII

Să se demonstreze convergenţa integralelor improprii şi să se calculeze valoarea acestora
Z 1 Z 1 Z ∞ Z 1
1 1 1 1
a) dx; b) √ dx; c) 2
dx; d) √ dx.
0 xln x x +4 3
0 1−x 2
0 0 1−x

Notă. Rezolvările subiectelor vor fi prezentate la examen.

Das könnte Ihnen auch gefallen