Sie sind auf Seite 1von 3

Logo madrasah

PEDOMAN PENILAIAN KOGNITIF


UJIAN AKHIR MADRASAH TSANAWIYAH
TAHUN PELAJARAN : 2020 / 2021

Mata Pelajaran : QUR’AN HADITS

BENAR NILAI BENAR NILAI BENAR NILAI


1 2 21 42 41 82
2 4 22 44 42 84
3 6 23 46 43 86
4 8 24 48 44 88
5 10 25 50 45 90
6 12 26 52 46 92
7 14 27 54 47 94
8 16 28 56 48 96
9 18 29 58 49 98
10 20 30 60 50 100
11 22 31 62
12 24 32 64
13 26 33 66
14 28 34 68
15 30 35 70
16 32 36 72
17 34 37 74
18 36 38 76
19 38 39 78
20 40 40 80

1
MTs …./UM/QUR’AN HADITS/2020-2021
PEDOMAN PENILAIAN KOGNITIF
UJIAN AKHIR MADRASAH TSANAWIYAH
TAHUN PELAJARAN : 2020 / 2021

Mata Pelajaran : QUR’AN HADITS

7 A. 1 17 A. 1
B. 2 B. 2
C. 3 C. 3
D. 4 D. 4
E. 5 E. 5
8 A. 1 18 A. 1
B. 2 B. 2
C. 3 C. 3
D. 4 D. 4
E. 5 E. 5
9 A. 1 19 A. 1
B. 2 B. 2
C. 3 C. 3
D. 4 D. 4
E. 5 E. 5
10 A. 1 20 A. 1
B. 2 B. 2
C. 3 C. 3
D. 4 D. 4
E. 5 E. 5

2
MTs …./UM/QUR’AN HADITS/2020-2021
3
MTs …./UM/QUR’AN HADITS/2020-2021

Das könnte Ihnen auch gefallen