Sie sind auf Seite 1von 20

abhalten von anfangen mit

Ich konnte ihn nicht von Paula hat mit dem


der Kündigung abhalten. Tanzkurs abgefangen.
abhängen von anrufen bei
Unsere Arbeitsplätze
hängen von der Hast du bei unserem
Weltwirtschaft ab. Vermiter angerufen?

abmelden von arbeiten an

Hast du dich wirklich vom Sie arbeiten an einem


Sportstudio abgemeldet? großen Projekt.

abraten von arbeiten bei

Ich kann euch von diesem Er arbeitet zwölf Stunden


Restaurant nur abraten. pro Woche beim Späti.

ändern an arbeiten in
Gabriela sagt, dass sie an
der Situation nichts ändern Eleni arbeitet in einer
kann. mittelständischen Firma.
1a
başlamak -e uzak tutmak -i -den / mani olmak
-e / yapmak / akdetmek -i

Paula dans dersine Haber vermesini


engelleyemedim.
müdahale etti.
bir şeye bağlı olmak
telefon etmek
İşlerimiz küresel
Vericimizi aradın mı?
ekonomiye bağlı.
geri almak / ayrılacağını
çalışmak
bildirmek

Büyük bir proje üzerinde


Spor salonundan gerçekten
çalışıyorsunuz. çıktın mı?

çalışmak tavsiye etmek

Späti'de haftada on iki Sadece bu restorana karşı


saat çalışıyor. tavsiye verebilirim.

çalışmak değiştirmek -i

Gabriela durumu
Eleni orta ölçekli bir değiştiremeyeceğini
şirkette çalışıyor. söylüyor.
1b
aufhören mit bestehen aus

Könnt ihr bitte mit Diese Schokolade besteht


dem Streit aufhören. zu 75% aus Kakao.

ausgehen von bestellen bei

Ich gehe davon aus, dass Habt ihr die Lieferung bei
der Termin gehalten wird. Herrn Krämer bestellt?

beginnen mit bringen zu

Wann beginnst du mit Er bringt mich immer


deinem neuen Job? zum Lachen.

beitragen zu diskutieren mit

Möchtest du auch etwas zu Wir haben lange mit dem


dieser Diskussion beitragen? Webdesigner diskutiert.

berichten von
einladen zu
Frau Lin berichtet immer
Ich würde dich gern zu
sehr ausführlich von ihren
Reisen. meiner Party einladen.
2a
oluşmak -den / meydana bitmek / dinmek / geçmek /
gelmek -den son vermek

Bu çikolata% 75 kakaodan Lütfen tartışmayı durdurabilir


oluşur. misin?

sipariş vermek -i / ısmarlamak (dışarı) çıkmak / sönmek /


/ işlemek / sürmek / ekmek -i bitmek / tükenmek

Teslimatı Bay Krämer'den mi Randevunun gerçekleşeceğini


sipariş ettiniz? varsayıyorum.

bir şeye başlamak


getirmek -i / götürmek -i

Beni her zaman güldürür. Yeni işine ne zaman


başlıyorsun?
tartışmak -i / katkıda bulunmak -e
görüşmek
Bu tartışmaya bir şey katkıda
bulunmak ister misiniz?
Uzun zamandır web
bildirmek-e -i /haber vermek-
davet etmek / çağırmak -i -e e...Hakkında /anlatmak-e -i

Seni partime davet etmek Bayan Lin, seyahatleri hakkında her


zaman çok ayrıntılı bir şekilde
istiyorum.
rapor eder.
2b
erhalten von experimentieren mit

Haben Sie die Nachricht Habt ihr mit Wasser


von Frau Beyerle erhalten?
experimentiert?
erkennen an fragen nach

Wo warst du? Fabian hat


Ich erkenne ihn an schon dreimal nach dir
seiner Stimme. gefragt.

erwarten von führen zu

Was erwartest du von Der Klimawandel führt zu


diesem Kurs? immer mehr Unwettern.

erzählen von gehören zu

Erzähl doch mal was Zu welcher Projektgruppe


von deiner Familie! gehörst du?

gratulieren zu
erziehen zu
Ich möchte dir zu deinem
Sie haben ihre Kinder früh zu
guten Prüfungsergebnis
Selbständigkeit erzogen.
gratulieren.
3a
almak -i / korumak /
deney yapmak saklamak -i

Su denediniz mi? Mesajı Bayan Beyerle'den


aldınız mı?

sormak -e -i tanımak -i / algılamak


-i / anlamak -i
Nerelerdeydin Fabian
üç kere senden istedi. Onu sesiyle tanırım.

yol açmak -bir şeye / neden beklemek -i / ummak


olmak -bir şeye

İklim değişikliği giderek daha Bu kurstan ne


şiddetli havalara yol açmaktadır.
bekliyorsunuz?

ait olmak -e / dahil olmak -e anlatmak -e -i

Hangi proje grubuna Bana ailen hakkında


üyesiniz?
bir şeyler söyle!
birini birşeyden dolayı eğitmek / terbiye etmek -i
kutlamak
Erken çocuklarını serbest
İyi sınav sonucunuz için sizi meslek sahibi olmaları için
tebrik ediyorum. yetiştirdiler.
3b
greifen nach hören von

Er greift nach dem Hast du mal was von


Treppengeländer. Ulrike und Moritz gehört?

halten von klarkommen mit

Was hälst du von dem Sie kommt sehr gut mit


neuen Büro? ihrem Kolleginnen klar.

handeln mit klingen nach

Die Firma handelt mit Das klingt nach einem


elektronischen Bauteilen. tollen Projekt.
handeln von
leiden an
Das Buch "Die Hauptstadt"
handelt von der Er leidet an Asthma.
Europänischen Union.

helfen bei leiden unter

Könntest du mir bitte Er leidet unter


beim Aufräumen helfen? Schlaftlosigkeit.
4a
haber almak -den
el uzatmak
Ulrike ve Moritz'i hiç
Korkuluk için uzanıyor.
duydun mu?

-le anlaşabilmek / -le değer vermek


geçinmek
Yeni ofis hakkında ne
Meslektaşı ile çok iyi geçinir.
düşünüyorsun?

çınlamak / tınlamak / ses ticaretini yapmak


çıkarmak
Şirket elektronik
Harika bir proje gibi geliyor.
bileşenlerle ilgileniyor.
konusu olmak / hakkında
acı çekmek olmak

Astım hastası. Başkent kitabı Avrupa Birliği


ile ilgili.

yardım etmek -e
acı çekmek
Temizlememe yardım
Uykusuzluk çekiyor.
eder misin?
4b
liegen an schimpfen mit
Es liegt an seinem Ehrgeiz,
dass er so weit gekommen Er schimpft den ganzen
ist. Tag mit seinem Hund.

motivieren zu schmecken nach

Kann ich dich heute Die Schokolade


zum Joggen motiviert? schmeckt nach Nougat.
nachfragen bei sich auskennen mit
Das Paket ist nicht da. Hast
du bei der Poststelle Ahmet kennt sich gut
nachgefragt? mit Computern aus.
sich austauchen mit
passen zu
Im Form kann sich Tom mit
Ich glaube, Herr Gül wird
anderen Betroffenen
gut zu unserer Firma passen.
ausgetauschen.

raten zu sich bedanken bei

Ich rate dir zu einem Ich möchte mich sehr


Arztbesuch. bei Ihnen bedanken.
5a
azarlamak -i / çıkışmak -e yatmak

Bütün gün köpeğiyle Bu kadar ileri gitmesi


azarlıyor. onun tutkusu.
tadına bakmak -in özendirmek

Çikolata nuga gibi Seni bugün dürtmek için


tadıyor. motive edebilir miyim?

bir şey hakkında tam bilgiye sormak / bilgi almak


sahip olmak

Ahmet bilgisayarlar hakkında Paket orada değil.


çok şey biliyor. Postaneye sordun mu?

değiş tokuş etmek


yakışmak -e
Şekilde, Tom diğer
Bay Gül'ün firmamıza uygun
paydaşlarla etkileşime
olacağını düşünüyorum.
girebilir.

birine birşey için teşekkür tavsiye etmek


etmek

Sana çok teşekkür etmek Bir doktora gitmeni


istiyorum tavsiye ederim.
5b
sich befassen mit sich bewerben bei

Die Fortbildung befasst Haki hat sich bei der


sich mit dem Arbeitsrecht. Firma Held beworben.
sich befinden in sich entschließen zu

Haki hat sich zu einem


Wir befinden uns hier im dualen Studium
Zentrum von Rostock. entschlossen.

sich beklagen bei


sich entschuldigen bei
Unsere Kollegin hat sich
Die Kollegin hat sich heute
wieder beim Abteilungsleiter
bei mir entschuldigt.
beklagt.

sich beschweren bei sich erholen von

Herr Kanz hat sich bei der Sie hat sich gut von
Hausverwaltung beschwert.
der Krankheit erholt.

sich beteiligen an sich erkundigen bei

Habt ihr euch auch an der Ich habe mich bei der IHK
Demo gestern beteiligt? nach Kursen erkundigt.
6a
bir şeye talip olmak bir şey ile meşgul olmak /
bir şey hakkında olmak
Haki, Held şirketine
başvurdu. Eğitim iş hukuku ile ilgilidir.

karar vermek -meye bulunmak

Haki ikili bir çalışmaya Biz Rostock'ın


karar verdi. merkezindeiz.
özür dilemek ...den yakınmak / birine birşeyden
şikayet etmek

Meslektaşım bugün Meslektaşımız tekrar bölüm


benden özür diledi. başkanına şikayette bulundu.

dinlenmek / iyileşmek / yakınmak / birine birşeyden


şikayet etmek
kendini toplamak
Bay Kanz, mülk yönetiminden
Hastalıktan iyi düzeldi. şikayetçi oldu.

(birinden) bir şey hakkında ortak olmak -e


bilgi almak

İHK'ya kurslar hakkında Dün de gösteriye


sorular sordum. katıldınız mı?
6b
sich erkundigen nach sich) streiten mit

Ich habe mich bei der IHK Ich habe mich gestern mit
nach Kursen erkundigt. meinem Freund gestritten.

sich melden bei sich treffen mit

Meldest du dich Nach dem Kurs treffe ich


morgen bei mir? mich noch mit Rosalie.

sich orientieren an sich trennen von

Er hat sich an den üblichen Sie hat sich von ihrem


Verfahren orientiert.
alten Auto getrennt.
sich retten vor sich unterhalten mit

Gestern habe ich mich lange


Alle haben sich vor mit meinem Chef
dem Feuer gerettet. unterhalten.

sich richten nach sich unterscheiden von

Mein neue Firma


Ich richte mich da unterscheidet sich deutlich
ganz nach dir. von der alten.
7a
atışmak -ile (birinden) bir şey hakkında
bilgi almak

Dün arkadaşımla İHK'ya kurslar hakkında


kavga ettim. sorular sordum.

biriyle buluşmak geldiğini haber vermek -


e
Kurstan sonra Rosalie
Beni yarın arayacak
ile buluşuyorum.
mısın?
birinden ayrılmak yönünü tayin etmek

Eski arabasından Her zamanki


ayrıldı. prosedürleri takip etti.

sohbet etmek / söyleşmek kurtulmak -den

Dün patronumla uzun Herkes kendilerini


süre konuştum. ateşten kurtardı.
farklı olmak birini örnek almak / bir
şeye uymak
Yeni şirketim
eskisinden çok farklı. Senin için oradayım.
7b
sich verabreden mit speichern auf

Du solltest die Datei auf


Ich würde mich gern einer externen Festplatte
mal mit ihr verabreden. speichern.

sich verabschieden von sprechen mit

Die Gäste haben sich Kann ich mal kurz mit


von uns verabschiedet. Ihnen sprechen?
sich verstecken vor sprechen von

Dana hat den ganzen Abend


Er versteckt sich vor nur von ihrem Kind
ihr. gesprochen.

sich verstehen mit sterben an

Haki versteht sich sehr Mein Opa ist letztes Jahr


gut mit seinen Kollegen. an Krebs gestorben.

sich wünschen von teilnehmen an

Eleni wünscht sich von Nimmst du auch am


mir ein Buch. nächsten Kurs teil?
8a
kaydetmek / saklamak / (biriyle) sözleşmek
biriktirmek / yüklemek

Dosyayı harici bir sabit Onunla randevu almak


sürücüye kaydetmelisiniz. istiyorum.
söyleşmek -ile veda etmek -e

Seninle bir dakika Konuklar bize veda


konuşabilir miyim? etti.

konuşmak -den saklanmak / gizlenmek


-den
Dana bütün gece sadece
çocuğundan bahsetti. Ondan saklanıyor.
ölmek biriyle anlaşmak - uyuşmak

Dedem geçen yıl Haki meslektaşları ile çok


iyi anlaşıyor.
kanserden öldü.
katılmak -e dilemek / istemek

Bir sonraki kursa da Eleni benden bir kitap


katılıyor musunuz? istiyor.
8b
telefonieren mit
unterbrechen bei
Ich habe gerade mit der
Meine Kinder unterbrechen
Personalabteilung
mich ständig bei der Arbeit.
telefoniert.

träumen von unterstützen bei

Ich träume von Können Sie uns bei dem


nächsten Urlaub. Projekt unterstützen?

überreden zu verbinden mit

Ich habe sie zu einem Was verbindest du mit dem


Begriff "Gerechtigkeit"?
Ausflug überredet.

überzeugen von vergleichen mit

Versuch nicht, mich vom Man kann Äpfel nicht


Gegenteil zu überzeugen. mit Birnen vergleichen.

umgehen mit verlangen von

Kannst du gut mit Was verlangst du von


Stress umgehen? mir?
9a
ara vermek / sözünü kesmek telefon etmek -e
/ sözünü bölmek

Çocuklarım sürekli işyerinde


Az önce insan kaynakları
beni rahatsız ediyor. departmanıyla konuştum.

desteklemek / korumak -i / rüya görmek / hayal


yardım etmek -e etmek

Projede bize yardımcı olabilir Bir sonraki tatili hayal


misiniz? ediyorum.
bağlamak -i -e ikna etmek -i -e

Adalet terimiyle ne Onu bir yolculuğa


ilişkilendirirsiniz? çıkmaya ikna ettim.
karşılaştırmak -i -e / inandırmak -i -e
benzetmek -i -e

Elmaları armutlarla Aksi takdirde beni ikna


karşılaştıramazsınız. etmeye çalışmayın.
arzu etmek -i / istemek birine davranmak / idare
etmek
-i
Stresi iyi idare edebilir
Benden ne istiyorsun misiniz?
9b
vorbeikommen bei zurückkommen von

Gestern ist mein Bruder von


Kommt ihr nachder einem langen Reise
noch bei uns vorbei? zurückgekommen.

vorkommen bei zweifeln an


Das kommt bei meinem
Computer öfter vor, dass er Zweifelst du an seiner
abstürzt. Erlichkeit?
vortragen vor zwingen zu
Er hat die Präsentation vor
über 100 Leuten Niemand kann dich zu
vorgetragen. dieser Prüfung zwingen.

weglaufen vor

Du kannst nicht immer vor


deinen Probleme weglaufen.

zählen zu

Fabian zählt zu den besten


Studenten der Universität.
10a
(geri) gelmek - dönmek uğramak -e

Dün kardeşim uzun bir Bizden sonra gelir


yolculuktan geri döndü. misin?
şüphelenmek -den olmak / var olmak /
bulunmak

Arkadaşlığından şüphe Bu genellikle bilgisayarımda


mi ediyorsun? çökmesine neden oluyor.

yapmaya zorlamak -i - okumak -i / sunmak -i


kendini

Kimse seni bu sınava Sunumu 100'den fazla


zorlayamaz. kişiye sundu.

kaçmak -den

Her zaman sorunlarından


kaçamazsın.

arasında say(ıl)mak

Fabian, üniversitedeki en
iyi öğrencilerden biridir.
10b

Das könnte Ihnen auch gefallen