Sie sind auf Seite 1von 3

,LhdfuhtE sto'r. El&ticitt DBr.i6|tld co Ltd.

./\ ofi'.. .1 tu 3aFid.,n"lg C'!tP' oa,r ciEr.


'v'dyd ShaE^' 2i Fb4, adP to.d ,,Ildcn
MNH,\VITARAN r?l (ot2rJ(o)260r64o/F@, ro) 26br6593 '44603
E {@ -.dr.!di emhod 3.on ts.dmd2orleeM' 'oi

@D".-t7!li8?q?
i
,". sn.d. r.' $in i€ or rr oH I G oo$iio o,.. dE prdi$ n.or wo, dho di.4 d bdE!€ r/o
;;;knhd.
Dy Er@riY. Enoii*didorbho lokidvur Pr.lolpo d.N.ia.-'"idvrll"a.P"t"Tqworuduid.'shaoh'sdn
.R.f'r|G @1., No 75OO Dil5032019
ztE?/ao, /t..i/E n/63s Dt'o2n3 2o2|
'wn.r.**...t..-t'*.|inoFl',\ilhil''.|tIoH|iEpo
. . D' r,* LohodnM|Ardd denoFPJnor+
'
"',.,';;";;;; c.h ;; ;;;.a v;'."r.-o'.'
;;;;";: r' zsrgr:=oo tl. 'oLh N!', s'{n rh'6ond rish
rti !I r'dl/Am '"osh hor'3o;'2or9 2ol13or illt4
""".-,"-'tj"o","'a.s.'cfl!ostoa!Mt
., ".a.,ie'ed ' d.'io 2 *d'q
r-o r s' {o r t (!r ro' i"hn'or 3ondrol or
'}horg
*i-".;J-'i.i.'..;"i;
iv. nlr*'tt" -p, a-
'"_ i..i..-'1".**r.-".'upe'vi!or.o,s.,r,cl26r?/_eroreTidsldr"o--id'dsai/oron')
iJA iecsrd' bdoG torrs +' "o't lhe
d "ir b. ror.d to oh.'oim boFd
;;;.";:;;;i;;;' 1i;;; ;,. ;. .r'*g. . "rh"t. **q.. "6irrmdob dnn! P'ndd'v or wo'k:horr b'
rh' p'4 b'ro. rokiio uP h' work
;;;,;; r,; ;. *,r..^" *d..dkins io ii ' .rrRr .t'drr fd
b. obrohed
do'i o6''n'd obo!€ *od'
t" *-"
' *Lt*i.a
z.
-,"*ir'-r"
era*a o"o-.rtt
i ;"i;;;; i;; d*;*'. "o'r d;kr b. or MsrD( opprc€
i. Ciir6.i. a'ii,'*, a ;'",r.'/Fquipmd,;roror r.qui'.d ,l.urd be oppr'v'd oi vou r'v'rb'ro. Prdr"*r or
noi. cra tolo* fi. inlhdi.n isrFd bt fto DDr wo*t
!*.rr.i"i"'. *-*. t.' *. diDd.h h,p.droi/t,ine ror mc not'iorar r'quir'd oid 'iourd b' oroir'd oi
:1ilj,:"ijH::.f i'J';:Tli!'-sr,a r, ,.a. *a r"'ar.d 6 per MsEDc! ,".d,i.oi,ona obw.q &
5os.ir .odois of m.rerlns .obrei o
il-C."1".i* ..i r.ii';" Lon'ond o, F., Ho c,.,'o, No 27331 Do'6d 2e032005 rodd be
'6u'ed
"
s' A||ohq|h|8 ou|d be oblde {od
9.lr oiy ar..B otr rt. iid prsB pp i'ooi betor' iod or dt
I o- Dincntl.d hobd.l shold b. ..
d.i!. ii on dons. .ninor. p.ndd.y ol rh€
I L Ih. ditl.r.diol olmd t cit d* ro dob due ro in dunng
' oppbvdk Gquidd It ony $dld b. obroiEd
wo* iholl b. red.Ed J|d rh. o

I2 rq"ipi'.n uane .'.*d sl. ad6rd lmdirq or ps )\ sEDcL rur''


I s. Thi .l 't'-u "a
,.d' -""i.. i: tor 6 iMi|ll or doi€. .t on dob lhid'v€r n 'c/i'r'
lr. Th. wdt ri'tuld b.6rbd di o5 poslbr. or dtiis l.od lh.ddins peiod ll, oi, olrouro!' it r'q!td' fr' 5dm
'araily 'hli
lllollb..otrr.d od on nds!.fis doY.
15. Th. wo ould be .ori.d st du n!rh.lood .ddhopddoa,rr meG dE $urtow
n.r. ti.i ti. lS hadt rh.
ro b€ e(o.'.d o! on odlar bo'!
odd riof io rh. l.370nomoriYe.har9.'
drs5q bdrce€ i to or.e<die Eisrier, vrdqsic !!idp' tudopo, s/Dr
!rud rdd se ohQi s/oi

4q4L

!!'.li!l!
reid., (d' {4or.ib cr + CdocsJ

qo .'r.ro,. oF.@ | F6,'a

, Prcrorro, s/Dn. No. AircEio'

AUDIIED
(+t'!''
ft;$ti.f.i?
r;i1'fti*' 3FH[-
fiAHATASHTTA n rE EIFCI CIlv DErXtlUflOX CO,|trAdy trD.
o,Mc|lcLE^^liAv^n
tT OH U..

iihiE oa tr oH r.m po$hc ov., rhe.oi.t pmr,..


Elrinde ror reo, wordho
borcF 1'
-d :*o"

A'r os. (o.K' uDder Psdro Dc r

itrffi

-ffiil
t
9
tcydono PSc I
I

--_;;'l---:
EasRi;;-
1g!r!-&$I:i!:-!!gr!
+rr:9!!!_

Pd Pr ( -r! JLl., L"t k-


auo|l€D
,kj-.
'
i?itsggg

Das könnte Ihnen auch gefallen