Sie sind auf Seite 1von 1

TEHNIČKI OPIS:

Villa-objekat se sastoji od 3 stana sa velikim balkonima koje gledaju na baštu sa prirodnim izvorom i
planinu Trebević.

LOKACIJA:

Ulica u kojoj se nalazi objekat je jednako udaljena od Sebilja, Slatkog Ćoseta i Katedrale. Normalnim
hodom je potrebno 8 minuta da biste došli do pomenutih lokacija.Objekat posjeduje sve potrebne
dozvole i validnu građevinsku dozvolu sa popratnom dokumentacijom.Rok izgradnje objekta je (…. )
dana od početka radova. (sve u dogovoru sa investitorom I nosiocem-izvođačem radova-"IYARA"
d.o.o. Sarajevo)Neometan prilaz objektu sa mogućnošću parking mjesta SVE U DOGOVORU SA
INVESTITOROM.