Sie sind auf Seite 1von 3

20

KALORIEN VERSTEHEN POGADUCHY NR 2 ZROZUMIEĆ KALORIE 21

4
Simone: Hallo Julia. Was ist los? Du wirkst heute deprimiert und Czy zrozumiałaś tekst?
angespannt. Ist alles in Ordnung?
Julia: Ja, ja, mit mir ist alles gut. Mir fehlt nichts. 1. Warum ist Julia deprimiert und angespannt?
Simone: Wirklich? Ich habe den Eindruck, dir geht es nicht so gut. 2. Was ist mit dem roten Kleid von Julia? 
Du bist blass. Was isst du zum Frühstück? 3. Welche Empfehlungen gibt Simone an Julia?
Julia: Einen Apfel und ein Joghurt. 4. Was hat Julia vor?
Simone: Mehr nicht? Machst du etwa eine Diät?
Julia: Doch, ich muss abnehmen. Erinnerst du dich noch an
das rote Kleid? Es ist zu eng! Ich habe zugenommen und
mache mir Gedanken über mein Essverhalten. Słówka do torebki 5

Simone: Oh, Julia, jetzt übertreibst du aber. Ein wenig


Übergewicht geht doch schnell weg. Du machst dir zu wirken dick – gruby/a/e
viele Sorgen um dein Aussehen. – działać, sprawiać wrażenie sich ernähren – odżywiać się
Julia: Ich stelle mir vor, ich bleibe für immer dick. Ich gefalle angespannt – napięty/a/e bewusst – świadomie
mir nicht vor dem Spiegel. Wie hältst du dich eigentlich der Eindruck – wrażenie meiden – unikać
in Form? abnehmen die Menge – ilość
Simone: Ich ernähre mich bewusst und meide fette und – tracić na wadze, schudnąć beeindrucken
kalorienreiche Speisen. Ich esse weniger Süßigkeiten und eng – ciasny/a/e – wywierać wrażenie
Eis. Dazu mache ich Sport und bewege mich so oft ich zunehmen der Wille – wola
kann. – przybierać na wadze, przytyć die Fahrradtour
Julia: Wie oft in der Woche? das Essverhalten – wycieczka rowerowa
Simone: Zweimal gehe ich ins Fitnessstudio und wenn ich Zeit – nawyki żywieniowe die Nähe
habe, laufe ich am Wochenende eine halbe Stunde lang. übertreiben – przesadzać – bliskość (nieopodal)
So bleibe ich fit und halte auch mein ewicht. das Übergewicht – nadwaga wenn – jeśli/jeżeli
Julia: Ich bin beeindruckt. Du hast einen starken Willen und die Sorge – troska, bis – aż, dopóki
viel Selbstdisziplin. Ich muss mir überlegen, wie ich das zmartwienie
mache. Vielleicht kaufe ich mir ein Fahrrad und suche
mir eine schöne Fahrradtour in der Nähe aus. Und ab
heute esse ich keine Schokolade und kein Eis mehr, bis
ich mein Gewicht wieder habe. Coś do większej torebki 6

Simone: Das ist eine gute Idee. Wenn du Lust hast, komm doch
einmal mit mir in das Fitnessstudio. Du kannst dort ein die fettreiche Erhährung vermeiden – unikać tłustego jedzenia
individuelles Training machen und dein Gewicht gezielt einen Diätplan aufstellen – przygotować, sporządzić plan diety
reduzieren. Kalorien verbrennen – dosł. spalać kalorie (np. poprzez ćwiczenia)
Julia: Danke Simone, das mache ich. die kalorienarme Kost – jedzenie niskokaloryczne
die fettarme Kost – jedzenie o niskiej zawartości tłuszczu

Wydawnictwo Lingo www.jezykinieobce.pl


22 KALORIEN VERSTEHEN POGADUCHY NR 2 ZROZUMIEĆ KALORIE 23

magersüchtig sein – cierpieć na anoreksję Ich muss mir überlegen, wie ich das mache.
Stress vermeiden – unikać stresu – Muszę się zastanowić, jak to zrobić.
das Übergewicht haben – mieć nadwagę
mit dem Rauchen aufgeben – rzucić palenie W zdaniach z orzeczeniem złożonym, np. w wypowiedziach
Sport treiben – uprawiać sport z użyciem czasowników modalnych (dürfen – mieć pozwolenie,
blass vor Angst/vor Erschöpfung sein uprawnienie; können – móc, umieć, potrafić; mögen – lubić;
– być bladym ze strachu/z wyczerpania müssen – musieć; sollen – mieć powinność, obowią zek; wollen
kalorienreiche Speise – potrawa wysokokaloryczna – chcieć), zaimek zwrotny występuje bezpośrednio po odmiennej
die Vegetarierin – wegetarianka części orzeczenia. Np.:

Du sollst dir neue Schuhe kaufen.

Gramatyka od kuchni Ta sama zasada obowią zuje w czasach złożonych – por. rozdziały
nr 5, 6 i 18.
Zwróć uwagę na kilka zdań z dialogu:
Ich mache mir Gedanken über mein Essverhalten. W dialogu Julia wyraziła życzenie kupienia sobie roweru:
– Zastanawiam się nad moim odżywianiem. Vielleicht kaufe ich mir ein Fahrrad.
Du machst dir zu viele Sorgen um dein Aussehen.
– Martwisz się za dużo z powodu twojego wyglądu. Używają c czasownika modalnego, zamiar ten możesz wyrazić
Ich stelle mir vor, ich bleibe für immer dick. następują co:
– Wyobrażam sobie, że zostanę na zawsze gruba. Ich will mir ein Fahrrad kaufen. – Chcę sobie kupić rower.
albo
W zdaniach tych mamy do czynienia z zaimkiem zwrotnym Ich soll mir ein Fahhrad kaufen. – Powinnam sobie kupić rower.
w celowniku. Zaimek ten musi być zawsze dopasowany do osoby
i liczby podmiotu. Simone powiedziała:
Du machst dir zu viele Sorgen um dein Aussehen.
Wzór odmiany czasownika zwrotnego z zaimkiem zwrotnym
w celowniku (Dativ): Zamieniają c tę wypowiedź na zdanie z czasownikiem modalnym,
powiesz:
ich stelle mir vor (wyobrażam sobie) wir stellen uns vor Du musst dir nicht so viele Sorgen um dein Aussehen
du stellst dir vor ihr stellt euch vor machen.
er, sie, es stellt sich vor sie, Sie stellen sich vor – Nie musisz się aż tak bardzo martwić o swój wygląd.

Czasowniki zwrotne a czasowniki modalne Budują c pytanie typu „czy”, umieszczamy czasownik modalny na
począ tku zdania, a czasownik towarzyszą cy na samym końcu, np.
W dialogu Julia wyraziła się następują co: Kann ich mir in Ihrem Bad Hände waschen?

Wydawnictwo Lingo www.jezykinieobce.pl


24 KALORIEN VERSTEHEN POGADUCHY NR 2 ZROZUMIEĆ KALORIE 25

Lista najczęściej spotykanych czasowników zwrotnych 3. Wybierz odpowiedni zaimek zwrotny (mir/mich; dir/dich).
z celownikiem (Dativ): 1. Du kleidest immer so farbenfroh.
2. Ich wasche gründlich zweimal täglich.
• sich etw. aussuchen (coś sobie wyszukać) • sich etw. kaufen (coś 3. Ich beeile ja schon!
sobie kupić) • sich über etw. Gedanken machen (rozmyślać o czymś) 4. Ich bestelle das Buch.
• sich gefallen (podobać się sobie) • sich etw. gönnen (fundować 5. Wie oft wäscht du das Gesicht?
sobie coś) • sich über etw./jmd. Sorgen machen (martwić się o coś/ 6. Darf ich vorstellen. Mein Name ist Otte.
o kogoś) • sich etw. überlegen (namyślać się nad czymś) • sich etw.
vorstellen (coś sobie wyobrażać) • sich etw. waschen (coś sobie myć, 4. Jak to zabrzmi po niemiecku?
np. ręce, twarz itd.) • sich etw. wünschen (czegoś sobie życzyć). 1. Muszę sobie kupić rower.
.
2. Jeśli uprawiasz sport, to utrzymasz formę.
Fitness językowy .
3. Nie podobam się sobie w lustrze.
1. Wstaw właściwy zaimek zwrotny w celowniku (Dativ). .
1. Du machst zu viele Sorgen um dein Aussehen. 4. Chcę przejść na dietę, aż będę szczupła.
2. Julia kauft ein neues Fahrrad. .
3. Was stellt du vor? 5. Jak sobie to wyobrażasz?
4. Ich wünsche eine schlanke Figur. .
5. Sie stellt vor, sie bleibt immer dick. 6. Dzisiaj zafunduję sobie loda.
6. Ich kann das nicht vorstellen. .

2. Zbuduj zdanie z rozsypanych wyrazów. Przede wszystkim chleb


1. die Hände, waschen, das Gesicht, mir, ich, und
. W Niemczech zdrowe odżywianie jest już od dłuższego
czasu bardzo popularne. Rozpowszechnione są produkty
2. im Spiegel, sich, gefallen, Julia, nicht
pełnowartościowe, które można kupić w każdym większym sklepie,
. a także samodzielne gotowanie ze świeżych produktów jest znowu
3. machen, viele Gedanken, du, deine Zukunft, über, dir, w modzie. Coraz więcej kobiet piecze w domu chleb, którego
. skład jest indywidualnie dobierany i nie zawiera środków
konserwujących. Pieczywo w Niemczech jest bardzo różnorodne.
4. über, ich, Sorgen, meine Mutter, machen W każdej nieco większej piekarni jest wielki wybór białego,
. ciemnego i mieszanego pieczywa. Do tego dochodzą sezonowe
5. wünschen, dir, du, zu viel, manchmal oferty, jak np. chleby i bułki w okresie letniego grillowania,
. np. z dodatkiem oliwek albo ostrej papryki i sera owczego,
lub jesienna oferta, np. z dodatkiem dyni bądź ziemniaków
6. eine Reise, machen, mir, wann, ich, nach Deutschland, czy w czasie adwentu z dodatkiem bakalii, wanilii albo
überlegen cynamonu.
.

Wydawnictwo Lingo www.jezykinieobce.pl