Sie sind auf Seite 1von 19

SEKCJA 01

GRAMATYKA
CEL:
- PRZYPOMNIENIE TEORETYCZNE

ZAWARTOŚĆ:
- ODMIANA CZASOWNIKA KÜNDIGEN
KÜNDIGEN
WYPOWIADAĆ, WYMAWIAĆ (+ BIERNIK)
ZWALNIAĆ (+ CELOWNIK)
ICH KÜNDIGE
DU KÜNDIGST
ER/SIE/ES KÜNDIGT

WIR KÜNDIGEN
IHR KÜNDIGT
SIE KÜNDIGEN
SEKCJA 02

KONTEKST
CEL:
- ZAPOZNANIE Z SYTUACJAMI, W KTÓRYCH
WYKORZYSTAMY CZASOWNIK KÜNDIGEN

ZAWARTOŚĆ:
- DWA ĆWICZENIA - ODMIANA CZASOWNIKA,
- ODPOWIEDZI
1. Ich will meinen Job _____.
2. Kann ich diesen Vortrag online _____?
3. Wie kann ich Netia Vertrag _____?
UZUPEŁNIJ 4. Kann man einen Vertrag vorzeitig _____?
5. Ich _____ meinen Mobilfunk-Vertrag.
BRAKUJĄCE
6. Er kann diesen Vertrag ohne Unterschrift _____.
ODMIANY
7. _____ Sie den Vertrag selbstständig?
CZASOWNIKA 8. Er _____ mir, weil ich so oft krank bin.
KÜNDIGEN 9. Frau Nowak _____ ihre Wohnung per E-Mail.
10. Morgen _____ ich meinen Arbeitsvertrag.
11. Er _____ seinen Job und wird Digitaler Nomade.
12. Wann _____ du deine Arbeitsstelle?
1. Ich will meinen Job kündigen.
2. Kann ich diesen Vortrag online kündigen?
3. Wie kann ich Netia Vertrag kündigen?
4. Kann man einen Vertrag vorzeitig kündigen?
5. Ich kündige meinen Mobilfunk-Vertrag.
6. Er kann diesen Vertrag ohne Unterschrift
SPRAWDŹ
kündigen.
ODPOWIEDZI 7. Kündigen Sie den Vertrag selbstständig?
8. Er kündigt mir, weil ich so oft krank bin.
9. Frau Nowak kündigt ihre Wohnung per E-Mail.
10. Morgen kündige ich meinen Arbeitsvertrag.
11. Er kündigt seinen Job und wird Digitaler Nomade.
12. Wann kündigst du deine Arbeitsstelle?
UZUPEŁNIJ BRAKUJĄCE ODMIANY
CZASOWNIKA KÜNDIGEN

1. Wie kann man in der Probezeit _____?


2. Wann muss ich _____, wenn ich 4 Wochen Kündigungsfrist habe?
3. Er _____ ohne Grund.
4. Wir _____ Netflix nach dem Probemonat.
5. Kann man Mitarbeiter während Krankheit _____?
6. Diese Firma _____ mir den Vertrag wegen 47 Euro Rückstand.
7. Was passiert wenn ich selber _____?
8. Aus welchem Grund _____ er sein Arbeitsverhältnis fristlos?
9. Warum _____ ihr eure Wohnung fristlos?
10. Wie _____ ich Netflix?
SPRAWDŹ ODPOWIEDZI

1. Wie kann man in der Probezeit kündigen?


2. Wann muss ich kündigen, wenn ich 4 Wochen Kündigungsfrist habe?
3. Er kündigt ohne Grund.
4. Wir kündigen Netflix nach dem Probemonat.
5. Kann man Mitarbeiter während Krankheit kündigen?
6. Diese Firma kündigt mir den Vertrag wegen 47 Euro Rückstand.
7. Was passiert wenn ich selber kündige?
8. Aus welchem Grund kündigt er sein Arbeitsverhältnis fristlos?
9. Warum kündigt ihr eure Wohnung fristlos?
10. Wie kündige ich Netflix?
SEKCJA 03

TRENING
CEL:
- TRENING SAMODZIELNEGO BUDOWANIA
WYPOWIEDZI

ZAWARTOŚĆ:
- DWA ĆWICZENIA - TŁUMACZENIE ZDAŃ,
- ODPOWIEDZI
ZADANIE 01

PRZETŁUMACZ ZDANIA
1. Dlaczego wypowiada Pani tę umowę?
2. Wypowiem tę umowę online.
3. W poniedziałek rezygnuję z pracy.
4. Tę umowę można wypowiedzieć bez podpisu.
5. Rezygnuję z mojej pracy i zostaję nauczycielem.
6. Pan Nowak wypowiada tę umowę przedwcześnie.
7. Wypowiesz sama tę umowę?
8. Jak mogę wypowiedzieć umowę z Netią?
9. Wypowiemy tę umowę przez maila.
10. On wypowiada umowę na usługi telefonii komórkowej.
ZADANIE 01

SPRAWDŹ ODPOWIEDZI
1. Dlaczego wypowiada Pani tę umowę? - Warum kündigen Sie diesen Vertrag?
2. Wypowiem tę umowę online. - Ich kündige diesen Vertrag online.
3. W poniedziałek rezygnuję z pracy. - Am Montag kündige ich meinen Job.
4. Tę umowę można wypowiedzieć bez podpisu. - Den Vertrag kann man ohne Unterschrift kündigen.
5. Rezygnuję z mojej pracy i zostaję nauczycielem. - Ich kündige meinen Job und werde Lehrer.
6. Pan Nowak wypowiada tę umowę przedwcześnie. - Herr Nowak kündigt den Vertrag vorzeitig.
7. Wypowiesz sama tę umowę? - Kündigst du den Vertrag selbstständig?
8. Jak mogę wypowiedzieć umowę z Netią? - Wie kann ich Netia Vertrag kündigen?
9. Wypowiemy tę umowę przez maila. - Wir kündigen den Vertrag per E-Mail.
10. On wypowiada umowę na usługi telefonii komórkowej. - Er kündigt den Mobilfunk-Vertrag.
ZADANIE 02

PRZETŁUMACZ ZDANIA
1. Z jakiego powodu wypowiada Pani tę umowę?
2. Czy mogę zrezygnować w trakcie okresu próbnego?
3. Jak mogę zrezygnować z Netflixa?
4. Jak można zrezygnować z Netflixa po miesiącu próbnym?
5. Z jakiego powodu ludzie rezygnują z pewnej pracy?
6. Pan Nowak rezygnuje ze swojej pracy bez przyczyny.
7. On wypowiada mi umowę najmu z powodu 200 euro zaległości.
8. Dlaczego właściwie rezygnuje Pani z tej pracy?
9. Mój pracodawca zwalnia mnie, bo jestem chora.
10. Zwalniam Panią w trybie natychmiastowym.
SPRAWDŹ ODPOWIEDZI
1. Z jakiego powodu wypowiada Pani tę umowę? - Aus welchem Grund kündigen Sie diesen Vertrag?
2. Czy mogę zrezygnować w trakcie okresu próbnego? - Kann ich in der Probezeit kündigen?
3. Jak mogę zrezygnować z Netflixa? - Wie kann ich Netflix kündigen?
4. Jak można zrezygnować z Netflixa po miesiącu próbnym? - Wie kann ich Netflix nach dem
Probemonat kündigen?
5. Z jakiego powodu ludzie rezygnują z pewnej pracy? - Aus welchem Grund kündigen Menschen einen
sicheren Job?
6. Pan Nowak rezygnuje ze swojej pracy bez przyczyny. - Herr Nowak kündigt ohne Grund.
7. On wypowiada mi umowę najmu z powodu 200 euro zaległości. - Er kündigt mir den Vertrag wegen
200 Euro Rückstand.
8. Dlaczego właściwie rezygnuje Pani z tej pracy? - Warum kündigen Sie diesen Job eigentlich?
9. Mój pracodawca zwalnia mnie, bo jestem chora. - Mein Arbeitgeber kündigt mir, denn ich bin krank.
10. Zwalniam Panią w trybie natychmiastowym. - Ich kündige Ihnen fristlos.
SEKCJA 04

SŁOWNICTWO
CEL:
- PODSUMOWANIE I POWTÓRZENIE
NAJWAŻNIEJSZEGO SŁOWNICTWA

ZAWARTOŚĆ:
- 3 ZESTAWY
PAMIĘTASZ PONIŻSZE
SŁÓWKA?

DIE
VORZEITIG DER VERTRAG SELBSTSTÄNDIG
UNTERSCHRIFT
UMOWA X
PODPIS
UNTER - POD, DIE SCHRIFT - NAPIS
DIE UNTERSCHRIFT - PODPIS

DIE
VORZEITIG DER VERTRAG SELBSTSTÄNDIG
UNTERSCHRIFT
PRZEDWCZEŚNIE UMOWA SAMODZIELNIE
PODPIS
PAMIĘTASZ PONIŻSZE
SŁÓWKA?

DIE
FRISTLOS
KÜNDIGUNGSFRIST DIE PROBEZEIT OHNE GRUND
KOŃCÓWKA -LOS OZNACZA BRAK:
FRIST - ZWŁOKA, FRISTLOS - BEZZWŁOCZNIE

DIE
FRISTLOS
KÜNDIGUNGSFRIST DIE PROBEZEIT OHNE GRUND
W TRYBIE
TERMIN OKRES PRÓBNY BEZ POWODU
NATYCHMIASTOWYM
WYPOWIEDZENIA
PAMIĘTASZ PONIŻSZE
SŁÓWKA?

AUS WELCHEM
DER RÜCKSTAND WEGEN WÄHREND GRUND
ZWRÓĆ UWAGĘ NA DOKŁADNĄ
ODMIANĘ

AUS WELCHEM
DER RÜCKSTAND WEGEN WÄHREND GRUND
ZALEGŁOŚĆ Z POWODU PODCZAS Z JAKIEGO
POWODU?