Sie sind auf Seite 1von 21

SEKCJA 01

GRAMATYKA
CEL:
- PRZYPOMNIENIE TEORETYCZNE

ZAWARTOŚĆ:
- ODMIANA CZASOWNIKA ENTSTEHEN
ENTSTEHEN
POWSTAWAĆ
ICH ENTSTEHE
DU ENTSTEHST
ER/SIE/ES ENTSTEHT

WIR ENTSTEHEN
IHR ENTSTEHT
SIE ENTSTEHEN
SEKCJA 02

KONTEKST
CEL:
- ZAPOZNANIE Z SYTUACJAMI, W KTÓRYCH
WYKORZYSTAMY CZASOWNIK ENTSTEHEN

ZAWARTOŚĆ:
- JEDNO ĆWICZENIE - UZUPEŁNIENIE ODMIANY
RODZAJNIKÓW NIEOKREŚLONYCH W MIANOWNIKU,
- JEDNO ĆWICZENIE - ZAMIANA ZAIMKÓW
WSKAZUJĄCYCH NA RODZAJNIKI OKREŚLONE,
- ODPOWIEDZI
1. Hier entsteht ___ Hochhaus. (das Hochhaus)
2. Wie entsteht ___ Wettervorhersage? (die
Wettervorhersage)
3. Wie entsteht ___ Konflikt? (der Konflikt)
4. Wie entsteht ___ Regenbogen? (der Regenbogen)
5. Wie entsteht ___ Gewitter? (das Gewitter)
UZUPEŁNIJ
6. Wie entsteht ___ Muschel? (die Muschel)
RODZAJNIKI 7. Wie entsteht ___ Muttermal? (das Muttermal)
NIEOKREŚLONE 8. Wie entsteht ___ Leberfleck? (der Leberfleck)
9. Wie entsteht ___ Gesetz? (das Gesetz)
10. Wie entsteht ___ Muskelkater? (der Muskelkater)
11. Wie entsteht ___ Allergie? (die Allergie)
12. Wie entsteht ___ Thrombose? (die Thrombose)
13. Wie entsteht ___ Schmerz? (der Schmerz)
1. Hier entsteht ein Hochhaus. (das Hochhaus)
2. Wie entsteht eine Wettervorhersage? (die Wettervorhersage)
3. Wie entsteht ein Konflikt? (der Konflikt)
4. Wie entsteht ein Regenbogen? (der Regenbogen)
5. Wie entsteht ein Gewitter? (das Gewitter)
6. Wie entsteht eine Muschel? (die Muschel)
SPRAWDŹ
7. Wie entsteht ein Muttermal? (das Muttermal)
ODPOWIEDZI 8. Wie entsteht ein Leberfleck? (der Leberfleck)
9. Wie entsteht ein Gesetz? (das Gesetz)
10. Wie entsteht ein Muskelkater? (der Muskelkater)
11. Wie entsteht eine Allergie? (die Allergie)
12. Wie entsteht eine Thrombose? (die Thrombose)
13. Wie entsteht ein Schmerz? (der Schmerz)
1. Dieses Wohnviertel ist erst vor 20 Jahren entstanden. 
2. Wie ist diese Erde entstanden?
3. Ist dieser Planet erst vor 50 Jahren entstanden?
4. Wie ist dieser Wasserfall entstanden?
5. Wie ist dieser Vulkan entstanden?
ZAMIEŃ ZAIMKI
6. Wie ist dieser Tornado entstanden?
WSKAZUJĄCE NA
7. Wie ist dieses Universum entstanden?
RODZAJNIKI 8. Wie ist dieser Fluss entstanden?
OKREŚLONE 9. Wie entstehen diese Erdbeben?
10. Dieser Garten ist vor 20 Jahren entstanden.
11. Dieses Haus ist vor 10 Jahren entstanden.
12. Dieses Foto ist vor 10 Monaten entstanden.
13. Dieses Buch ist vor 10 Wochen entstanden.
1. Das Wohnviertel ist erst vor 20 Jahren entstanden. 
2. Wie ist die Erde entstanden?
3. Ist der Planet erst vor 50 Jahren entstanden?
4. Wie ist der Wasserfall entstanden?
5. Wie ist der Vulkan entstanden?
6. Wie ist der Tornado entstanden?
SPRAWDŹ
7. Wie ist das Universum entstanden?
ODPOWIEDZI 8. Wie ist der Fluss entstanden?
9. Wie entstehen die Erdbeben?
10. Der Garten ist vor 20 Jahren entstanden.
11. Das Haus ist vor 10 Jahren entstanden.
12. Das Foto ist vor 10 Monaten entstanden.
13. Das Buch ist vor 10 Wochen entstanden.
SEKCJA 03

TRENING
CEL:
- TRENING SAMODZIELNEGO BUDOWANIA
WYPOWIEDZI

ZAWARTOŚĆ:
- DWA ĆWICZENIA - TŁUMACZENIE ZDAŃ,
- ODPOWIEDZI
ROZGRZEWKA:
UPORZĄDKUJ ZDANIE PYTAJĄCE

WANN DIE ERDE ENTSTANDEN IST


KIEDY ZIEMIA POWSTAŁA ...
ROZGRZEWKA:
UPORZĄDKUJ ZDANIE PYTAJĄCE

ENTSTEHEN WIE DIESE ERDBEBEN


POWSTAJĄ JAK TE TRZĘSIENIA ZIEMI
ZADANIE 01

PRZETŁUMACZ ZDANIA
1. Tutaj powstaje przedszkole.
2. Tutaj powstaje park.
3. Tam powstaje centrum handlowe.
4. Dodatkowe koszty powstały przez moją chorobę za granicą.
5. Jak powstaje ustawa?
6. Jak powstają te trzęsienia ziemi?
7. Ten wieżowiec powstał dopiero 3 lata temu.
8. Jak powstała Ziemia?
9. Jak powstaje zakrzep?
10. Jak powstaje wulkan?
SPRAWDŹ ODPOWIEDZI
1. Tutaj powstaje przedszkole. - Hier entsteht ein Kindergarten.
2. Tutaj powstaje park. - Hier entsteht ein Park.
3. Tam powstaje centrum handlowe. - Dort entsteht ein Einkaufszentrum.
4. Dodatkowe koszty powstały przez moją chorobę za granicą. - Zusätzliche Kosten sind durch meine
Krankheit im Ausland entstanden.
5. Jak powstaje ustawa? - Wie entsteht ein Gesetz?
6. Jak powstają te trzęsienia ziemi? - Wie entstehen die Erdbeben?
7. Ten wieżowiec powstał dopiero 3 lata temu. - Dieses Hochhaus ist erst vor drei Jahren entstanden.
8. Jak powstała Ziemia? - Wie ist die Erde entstanden?
9. Jak powstaje zakrzep? - Wie entsteht eine Thrombose?
10. Jak powstaje wulkan? - Wie entsteht ein Vulkan?
ZADANIE 02

PRZETŁUMACZ ZDANIA
1. Czy Ziemia powstała 4 miliardy lat temu?
2. Czy tu powstaje dzielnica mieszkaniowa/osiedle?
3. Po wypadku powstał korek.
4. Czy chmury powstają z wody?
5. Czy ten wodospad powstał 20 lat temu?
6. Co powstaje z wody?
7. W śródmieściu powstaje budynek.
8. Jak i kiedy powstała nasza planeta?
9. Ten sklep powstaje zaraz tu za rogiem.
10. Jak powstają zakwasy?
SPRAWDŹ ODPOWIEDZI

1. Czy Ziemia powstała 4 miliardy lat temu? - Ist die Erde vor vier Milliarden Jahren entstanden?
2. Czy tu powstaje dzielnica mieszkaniowa/osiedle? - Entsteht hier ein Wohnviertel?
3. Po wypadku powstał korek. - Nach dem Unfall ist ein Stau entstanden.
4. Czy chmury powstają z wody? - Entstehen die Wolken aus Wasser?
5. Czy ten wodospad powstał 20 lat temu? - Ist dieser Wasserfall vor zwanzig Jahren entstanden?
6. Co powstaje z wody? - Was entsteht aus Wasser?
7. W śródmieściu powstaje budynek. - In der Innenstadt entsteht ein Gebäude.
8. Jak i kiedy powstała nasza planeta? - Wie und wann ist unser Planet entstanden?
9. Ten sklep powstaje zaraz tu za rogiem. - Der Laden entsteht gleich hier um die Ecke.
10. Jak powstają zakwasy? - Wie entsteht ein Muskelkater?
SEKCJA 04

SŁOWNICTWO
CEL:
- PODSUMOWANIE I POWTÓRZENIE
NAJWAŻNIEJSZEGO SŁOWNICTWA

ZAWARTOŚĆ:
- 4 ZESTAWY
DER TORNADO DER VULKAN DER PLANET
DAS UNIVERSUM DER WASSERFALL DER FLUSS
PAMIĘTASZ PONIŻSZE
SŁÓWKA?

DAS DER DAS DAS


HOCHHAUS LEBERFLECK MUTTERMAL GEWITTER
WIEŻOWIEC PIEPRZYK ZNAMIĘ BURZA
HOCH - WYSOKI,
DAS HAUS - DOM

DAS DER DAS DAS


HOCHHAUS LEBERFLECK MUTTERMAL GEWITTER
WIEŻOWIEC PIEPRZYK ZNAMIĘ BURZA
PAMIĘTASZ PONIŻSZE
SŁÓWKA?

DER DIE
DIE ALLERGIE DAS GESETZ
MUSKELKATER THROMBOSE
ALERGIA USTAWA
ZAKWASY ZAKRZEP
DER MUSKEL - MIĘSIEŃ,
DER KATER - KAC

DER DIE
DIE ALLERGIE DAS GESETZ
MUSKELKATER THROMBOSE
ALERGIA USTAWA
ZAKWASY ZAKRZEP