Sie sind auf Seite 1von 27

SEKCJA 01

GRAMATYKA
CEL:
- PRZYPOMNIENIE TEORETYCZNE,
- ROZSZERZENIE ZASTOSOWANIA CZASOWNIKA
BESUCHEN

ZAWARTOŚĆ:
- ODMIANA CZASOWNIKA BESUCHEN,
- ODMIANA ZAIMKA OSOBOWEGO W BIERNIKU,
- ODMIANA ZAIMKA DZIERŻAWCZEGO
W MIANOWNIKU I BIERNIKU,
- PRZYKŁADY ZDAŃ Z ZAIMKAMI DZIERŻAWCZYMI W
MIANOWNIKU I BIERNIKU
BESUCHEN
ODWIEDZAĆ, UCZĘSZCZAĆ
ICH BESUCHE
DU BESUCHST
ER/SIE/ES BESUCHT

WIR BESUCHEN
IHR BESUCHT
SIE BESUCHEN
ZAIMEK OSOBOWY W BIERNIKU
JA KOCHAM... (KOGO? CO?)

MICH - MNIE
DICH - CIEBIE
IHN - GO
SIE - JĄ
ES - TO

UNS - NAS
EUCH - WAS
SIE - ICH/PANIĄ/PANA/PAŃSTWA
ZAIMEK DZIERŻAWCZY
NOMINATIV - MIANOWNIK

DER HUND - PIES DIE MUTTER - MAMA DAS KIND - DZIECKO


MEIN - MÓJ MEINE - MOJA MEIN - MOJE
DEIN - TWÓJ DEINE - TWOJA DEIN - TWOJE
SEIN - JEGO/TEGO SEINE - JEGO/TEGO SEIN - JEGO/TEGO
IHR - JEJ IHRE - JEJ IHR - JEJ

UNSER - NASZ UNSERE - NASZA UNSER - NASZE


EUER - WASZ EURE - WASZA EUER - WASZE
IHR - ICH, IHRE - ICH, IHR - ICH,
PANI/PANA/PAŃSTWA PANI/PANA/PAŃSTWA PANI/PANA/PAŃSTWA
ZAIMEK DZIERŻAWCZY
AKKUSATIV - BIERNIK

DEN HUND - PSA DIE MUTTER - MAMĘ DAS KIND - DZIECKO


MEINEN - MOJEGO MEINE - MOJĄ MEIN - MOJE
DEINEN - TWÓJ DEINE - TWOJĄ DEIN - TWOJE
SEINEN - JEGO/TEGO SEINE - JEGO/TEGO SEIN - JEGO/TEGO
IHREN - JEJ IHRE - JEJ IHR - JEJ

UNSEREN - NASZEGO UNSERE - NASZĄ UNSER - NASZE


EUREN - WASZEGO EURE - WASZĄ EUER - WASZE
IHREN - ICH, IHRE - ICH, IHR - ICH,
PANI/PANA/PAŃSTWA PANI/PANA/PAŃSTWA PANI/PANA/PAŃSTWA
PRZYKŁADY ZDAŃ
NOMINATIV - MIANOWNIK

DER HUND - PIES DIE MUTTER - MAMA DAS KIND - DZIECKO


Das ist mein Hund. Meine Mutter ist zu Hause. Mein Kind ist 6 Jahre alt.
Ist das dein Hund? Ist eure Mutter zu Hause? Besucht dein Kind einen Kurs?
Das ist unser Hund. Ihre Mutter ist 40 Jahre alt. Unser Kind ist zu Hause.
Euer Hund ist hier. Seine Mutter wohnt in Berlin. Wie alt ist Ihr Kind?
Ist dort Ihr Hund? Meine Mutter ist jung. Wo wohnt euer Kind?
PRZYKŁADY ZDAŃ
AKKUSATIV - BIERNIK

DEN HUND - PSA DIE MUTTER - MAMĘ DAS KIND - DZIECKO


Ich sehe meinen Hund. Liebt ihr eure Mutter? Ich sehe mein Kind nicht.
Du siehst seinen Hund. Siehst du meine Mutter? Ich besuche mein Kind sehr oft.
Seht ihr meinen Hund? Besuchst du deine Mutter oft? Wie oft besuchst du dein Kind?
Liebt sie ihren Hund? Besucht ihr unsere Mutter? Wie oft besuchen Sie Ihr Kind?
Wir lieben unseren Hund. Heute besuche ich meine Mutter. Wann besucht ihr euer Kind?
MIANOWNIK BIERNIK

MEIN VATER IST JUNG. ICH BESUCHE MEINEN VATER.


MEINE MUTTER IST JUNG. ICH BESUCHE MEINE MUTTER.
MEIN KIND IST JUNG. ICH BESUCHE MEIN KIND.
SEKCJA 02

KONTEKST
CEL:
- ZAPOZNANIE Z NOWYMI SYTUACJAMI, W KTÓRYCH
WYKORZYSTAMY CZASOWNIK BESUCHEN

ZAWARTOŚĆ:
- JEDNO ĆWICZENIE - ODMIANA CZASOWNIKA,
- ODPOWIEDZI
1. Ich _____ dich am Abend.
2. _____ du mich morgen?
3. Warum _____ du mich nicht?
UZUPEŁNIJ 4. Wie oft _____ Sie ein Museum?
5. Er _____ dieses Restaurant häufig.
BRAKUJĄCE
6. Wir _____ die Grundschule.
ODMIANY
7. Ihr _____ das Kino zweimal pro Monat.
CZASOWNIKA 8. Er _____ den Kindergarten.
BESUCHEN 9. Warum _____ Sie diesen Ort ohne Familie?
10.Ich _____ den Deutschkurs zum ersten Mal.
11. Ihr _____ eine Abendschule für Erwachsene.
12. Du _____ die Stadt jedes Jahr.
1. Ich besuche dich am Abend.
2. Besuchst du mich morgen?
3. Warum besuchst du mich nicht?
4. Wie oft besuchen Sie ein Museum?
5. Er besucht dieses Restaurant häufig.
SPRAWDŹ 6. Wir besuchen die Grundschule.
ODPOWIEDZI 7. Ihr besucht das Kino zweimal pro Monat.
8. Er besucht den Kindergarten.
9. Warum besuchen Sie diesen Ort ohne Familie?
10.Ich besuche den Deutschkurs zum ersten Mal.
11. Ihr besucht eine Abendschule für Erwachsene.
12. Du besuchst die Stadt jedes Jahr.
SEKCJA 03

TRENING
CEL:
- TRENING SAMODZIELNEGO BUDOWANIA
WYPOWIEDZI

ZAWARTOŚĆ:
- JEDNO ĆWICZENIE - ZAIMEK OSOBOWY W BIERNIKU,
- TRZY ĆWICZENIA - TŁUMACZENIE ZDAŃ,
- ODPOWIEDZI
ZADANIE 01

UZUPEŁNIJ ODMIANY ZAIMKA OSOBOWEGO

1. Ich besuche 1. go
2. Du besuchst 2. mnie
3. Wir besuchen 3. was
4. Ihr besucht 4. ich
5. Sie besuchen 5. Panią
6. Er besucht 6. Pana
7. Sie besucht 7. ją
8. Wir besuchen 8. cię
ZADANIE 01

SPRAWDŹ ODPOWIEDZI

1. Ich besuche 1. ihn


2. Du besuchst 2. mich
3. Wir besuchen 3. euch
4. Ihr besucht 4. sie
5. Sie besuchen 5. Sie
6. Er besucht 6. Sie
7. Sie besucht 7. sie
8. Wir besuchen 8. dich
ZADANIE 02

PRZETŁUMACZ ZDANIA
1. Kiedy mnie odwiedzisz?
2. Odwiedzę cię dziś wieczorem.
3. Odwiedzimy cię w środę o 20:30.
4. Jak często bywasz w teatrze?
5. Czy ona chodzi do przedszkola?
6. Czy on chodzi do szkoły?
7. Chętnie uczęszczam do kina.
8. Odwiedzamy to miejsce co roku.
9. Często odwiedzam to miasto.
10. Odwiedzam to miejsce po raz pierwszy.
ZADANIE 02

SPRAWDŹ ODPOWIEDZI
1. Kiedy mnie odwiedzisz? - Wann besuchst du mich?
2. Odwiedzę cię dziś wieczorem. - Ich besuche dich heute Abend.
3. Odwiedzimy cię w środę o 20:30. - Wir besuchen dich am Mittwoch um 20:30 Uhr.
4. Jak często bywasz w teatrze? - Wie oft besuchst du ein Theater?
5. Czy ona chodzi do przedszkola? - Besucht sie einen Kindergarten?
6. Czy on chodzi do szkoły? - Besucht er eine Schule?
7. Chętnie uczęszczam do kina. - Ich besuche das Kino gern.
8. Odwiedzamy to miejsce co roku. - Wir besuchen diesen Ort jedes Jahr.
9. Często odwiedzam to miasto. - Ich besuche diese Stadt häufig.
10. Odwiedzam to miejsce po raz pierwszy. - Ich besuche diesen Ort zum ersten Mal.
ZADANIE 03

PRZETŁUMACZ ZDANIA
1. Kiedy go odwiedzimy?
2. Odwiedzicie nas w czwartek?
3. Uczęszczam na kurs niemieckiego dwa razy na tydzień.
4. Odwiedzamy ich co roku.
5. Jutro odwiedzę go po raz pierwszy.
6. Oni odwiedzą nas dopiero po raz drugi.
7. Odwiedzamy ich raz na tydzień.
8. On chodzi do przedszkola od 2 tygodni.
9. Ona chodzi do szkoły podstawowej od 2 miesięcy.
10. On odwiedzi ją w sobotę o 17:15.
ZADANIE 03

SPRAWDŹ ODPOWIEDZI
1. Kiedy go odwiedzimy? - Wann besuchen wir ihn?
2. Odwiedzicie nas w czwartek? - Besucht ihr uns am Donnerstag?
3. Uczęszczam na kurs niemieckiego dwa razy na tydzień. - Ich besuche den Deutschkurs zweimal
pro Woche.
4. Odwiedzamy ich co roku. - Wir besuchen sie jedes Jahr.
5. Jutro odwiedzę go po raz pierwszy. - Morgen besuche ich ihn zum ersten Mal.
6. Oni odwiedzą nas dopiero po raz drugi. - Sie besuchen uns erst zum zweiten Mal.
7. Odwiedzamy ich raz na tydzień. - Wir besuchen sie einmal pro Woche.
8. On chodzi do przedszkola od 2 tygodni. - Er besucht den Kindergarten seit zwei Wochen.
9. Ona chodzi do szkoły podstawowej od 2 miesięcy. - Sie besucht die Grundschule seit zwei
Monaten.
10. On odwiedzi ją w sobotę o 17:15. - Er besucht sie am Samstag um 17:15 Uhr.
ZADANIE 04

PRZETŁUMACZ ZDANIA
1. Kiedy odwiedzimy naszego syna?
2. Kiedy odwiedzimy twoją przyjaciółkę?
3. Dziś wieczorem odwiedzam moją córkę i jej męża.
4. Odwiedzam moją klientkę każdego dnia.
5. Odwiedzam mojego tatę w każdą niedzielę.
6. Kiedy odwiedzasz swojego nauczyciela?
7. Jak często odwiedza Pani swoją córkę?
8. Kiedy odwiedzacie swoje dziecko?
9. Jak często oni odwiedzają swojego syna?
10. Dlaczego nie odwiedzasz swojej mamy?
ZADANIE 04

SPRAWDŹ ODPOWIEDZI
1. Kiedy odwiedzimy naszego syna? - Wann besuchen wir unseren Sohn?
2. Kiedy odwiedzimy twoją przyjaciółkę? - Wann besuchen wir deine Freundin?
3. Dziś wieczorem odwiedzam moją córkę i jej męża. - Heute Abend besuche ich meine Tochter
und ihren Mann.
4. Odwiedzam moją klientkę każdego dnia. - Ich besuche meine Kundin jeden Tag.
5. Odwiedzam mojego tatę w każdą niedzielę. - Ich besuche meinen Vater jeden Sonntag.
6. Kiedy odwiedzasz swojego nauczyciela? - Wann besuchst du deinen Lehrer?
7. Jak często odwiedza Pani swoją córkę? - Wie oft besuchen Sie Ihre Tochter?
8. Kiedy odwiedzacie swoje dziecko? - Wann besucht ihr euer Kind?
9. Jak często oni odwiedzają swojego syna? - Wie oft besuchen sie ihren Sohn?
10. Dlaczego nie odwiedzasz swojej mamy? - Warum besuchst du deine Mutter nicht?
SEKCJA 04

SŁOWNICTWO
CEL:
- PODSUMOWANIE I POWTÓRZENIE
NAJWAŻNIEJSZEGO SŁOWNICTWA

ZAWARTOŚĆ:
- 3 ZESTAWY
PAMIĘTASZ PONIŻSZE
SŁÓWKA?

HÄUFIG OHNE DER ORT JEDES JAHR


CZĘSTO BEZ MIEJSCE BEZ
CO ROKU, CO MIESIĄC, CO TYDZIEŃ...
UWAŻAJ NA ODMIANĘ

HÄUFIG OHNE DER ORT JEDES JAHR


CZĘSTO BEZ MIEJSCE CO ROKU
PAMIĘTASZ PONIŻSZE
SŁÓWKA?

ZUM
DER KURS DIE WOCHE ZWEITEN MAL EINMAL PRO...
KURS TYDZIEŃ RAZ NA...
PO RAZ DRUGI
PO RAZ PIERWSZY, CZY PIĄTY?
ODMIANA POZOSTAJE BEZ ZMIAN

ZUM
DER KURS DIE WOCHE ZWEITEN MAL EINMAL PRO...
KURS TYDZIEŃ RAZ NA...
PO RAZ DRUGI
PAMIĘTASZ PONIŻSZE
SŁÓWKA?

ZUM ERSTEN
DAS KINO DIE STADT DAS THEATER
MAL
KINO MIASTO TEATR
DO POMYLENIA RODZAJNIKA
JEDEN KROK

ZUM ERSTEN
DAS KINO DIE STADT DAS THEATER
MAL
KINO MIASTO TEATR
PO RAZ PIERWSZY