Sie sind auf Seite 1von 3

Ordinalzahlen / Sıra Sayıları

*****Almanca sıra sayıları 20 kadar -te eki getirilerek yapılır.

***** 20 ve 20'den sonra -ste eki getirilir ancak bazıları düzensizdir


ve kırmızı ile gösterilmiştir.
* işareti olan sıra sayılarında ses olayları vardır.

1.erste*
2.zweite 1-3 Düzensiz/Unregelmäßig
3.dritte*

4.vierte
5.fünfte
6.sechste
7.siebte*
8.achte
9.neunte
10.zehnte
11.elfte 1-19 -te
12.zwölfte 1-19'a kadar -te eki
13.dreizehnte
14.vierzehnte
15.fünfzehnte
16.sechzehnte*
17.siebzehnte*
18.achtzehnte
1-9.neunzehnte

20.zwanzigste
30.dreißigste
40.vierzigste
50.fünfzigste ab  20 -ste
60-sechzigste* 20'den sonra -ste eki
70.siebzigste*
80.achtzigste
90.neunzigste
100.hunderste
Sıra Sayıları İle Almanca Aylar
Almanca derslerinde ve Almanca ders kitaplarında hem sıra
sayılarını hem de ayları öğretmek maksadıyla aylar sıra sayıları ile
birlikte verilir.
Örneğin birinci ayın adı ocaktır, ikinci ayın adı şubattır, üçüncü ayın
adı marttır gibi.

Almanca ayları sıra ile görelim:

 Der erste Monat heißt Januar


 Der zweite Monat heißt Februar
 Der dritte Monat heißt März
 Der vierte Monat heißt April
 Der fünfte Monat heißt Mai
 Der sechste Monat heißt Juni
 Der siebte Monat heißt Juli
 Der achte Monat heißt August
 Der neunte Monat heißt September
 Der zehnte Monat heißt Oktober
 Der elfte Monat heißt November
 Der zwölfte Monat heißt Dezember

DİE ZAHLLEN VON 20 BİS 31

20: zwanzigste
21: einundzwanzigste
22: zweiundzwanzigste
23: dreiundzwanzigste
24: vierundzwanzigste
25: fünfundzwanzigste
26: sechsundzwanzigste
27: siebenundzwanzigste
28: achtundzwanzigste
29: neunundzwanzigste
30: dreissigste
31: einunddreissigste
BEİSPİELE / ÖRNEKLER

1- Wie heißt der fünfte Monat?


Der fünfte Monat heißt Mai.

2- Was ist der vierte Tag?


Der vierte Tag ist Donnerstag.

3- Ist der elfte Monat Dezember?


Nein, der elfte Monat ist November?

4- Wann hast du Geburtstag?


Ich habe am achten Dezember Geburtstag.

5- Wann ist der Silvester?


Der Silvester ist am einunddreißigsten Dezember.

6- Wann ist Tag der Rebuplik in der Türkei?


Der Gedenktag für Märtyrer und Tag der Demokratie ist am
fünfzehnten Juli.

7- Wann ist der Muttertag?


Der Muttertag ist am zweiten Sonntag im Mai.

8- Wann ist der Sportfest ?


Gedenken an Atatük Jugend und Sportfest ist am neunzehnten Mai.