Sie sind auf Seite 1von 16

ALMANCA / TÜRKCE ATASÖZLERİ

Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr. Alçak gönüllülük süstür, fakat onsuz daha başarılı olunur.

Bescheidenheit ist die höchste Form der Arroganz. Alçakgönüllülük, kibirin en yüksek şeklidir.

In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt. Aşkta ve savaşta her şey mübahtır.

Auch der kleinste Feind ist nicht zu verachten. En küçük düşmanınızı bile hor görmeyin.

Der Fisch stinkt vom Kopf her. Balık baştan kokar.

Geld stink nicht. Para kötü kokmaz.

Geben ist seliger denn nehmen. Vermek, almaktan daha mübarekdir.

Gegen den Tod ist kein Kraut gewachsen. Ölüme karşı hiçbir bitki yetiştirilmedi. (ölümün çaresi yok)

Gegen Dummheit ist kein Kraut gewachsen. Aptallığa karşı hiçbir bitki yetişmedi. (aptalligin çaresi yok)

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Önce iş, sonra zevk.

Ende gut, alles gut. Sonu iyiyse hersey iyidir.

Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist alles nichts. Para her şey değildir, ama para olmadan her şey bir hiç.

Geld regiert die Welt. Para dünyayı yönetiyor.

Guter Rat ist teuer. iyi tavsiye pahalıdır.

Mach was du willst, die Leute reden eh. Ne istersen yap, insanlar yine de konuşur.

Lieber arm und gesund, als reich und krank. Fakir ve sağlıklı olmak, zengin ve hasta olmaktan daha iyidir.

Stille Wasser sind tief. Sakin sular derinden akar.

Wer mich einmal betrügt, der tut unrecht; wer mich zum andermal betrügt, der tut mir recht. Beni bir kez
aldatan kişi yanlıştır; ama kim beni bir kez daha aldatıyorsa bu bana uyar(müstehaktir).
Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Camdan evde oturan, taş atmamalı.

Wer mit den Hunden zu Bett geht, steht mit Flöhen auf. Kim köpeklerle yatarsa, pire ile kalkar. (körle yatan sasi kalkar.)

Wer gegen den Wind pisst, bekommt nasse Hosen. Rüzgara karsi iseyenin pantolonu islanir.

Wer nicht anfängt, wird nicht fertig. Başlamazsan, bitiremezsin.

Wissen ist Macht. Bilgi güçtür.

Zehn mal Versagen ist besser als einmal Lügen. On kez başarısızlık, bir kez yalan söylemekten iyidir.

Wer wagt, gewinnt. (Wer nichts wagt, auch nichts gewinnt.) Kim cesaret ederse (riske girerse) kazanır? (Kimin cesareti yoksa
hiçbir şey kazanamaz.)

Wer schön sein will, muss leiden. Güzel olmak istiyorsan, acı çekmek zorundasın.

Wer nicht will, der hat schon. Kim istemiyorsa, (ona) zaten sahiptir.

Wer schon hat, der will nicht mehr. Zaten sahip olan, artık istemez.

Wer das Maul verbrannt hat, bläst die Suppe. Ağzını yakmış olan çorbaya üfler.

Wenn du schnell ans Ziel willst, gehe langsam. Hedefinize hızlı bir şekilde ulaşmak istiyorsanız, yavaş gidin.

Wenn du glaubst es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her. Artık mümkün olmadığını düşünüyorsanız, bir
yerden biraz ışık gelecektir.

Wenn du einen Freund brauchst, kaufe dir einen Hund. Bir arkadaşa ihtiyacın olursa, bir köpek al.

Wem die Jacke passt, der mag sie anziehen. Ceket kime uyuyorsa o giymeyi de sever.

Was dich nicht umbringt, macht dich stark. Seni öldürmeyen şey seni güçlü kılar.

Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Bugün yapabiliyorsan, yarına geciktirme.

Jeder ist irgendwo ein Ausländer. Herkes bir yerlerde bir yabancıdır.

Warte nie bis du Zeit hast! Vaktin olana kadar bekleme! (hemen yap!)

Wahltag ist Zahltag. Seçim günü maaş günüdür. (yaptiginin karsiligini alirsin.)
Vor Gericht sind alle gleich, nur manche sind eben gleicher. Mahkemede herkes eşittir ama bazıları daha eşittir.

Viele Wenige geben ein Viel. Çok az kişi çok şey verir.

Von nichts kommt nichts. Hiçbir şeyden, hiçbir şey gelmez.

Vergesslichkeit und Faulheit sind Geschwisterkinder. Unutkanlık ve tembellik kardeştir.

Unter Blinden ist der Einäugige König. Körlerin arasında tek gözlü kraldir.

Tue nichts Gutes, dann passiert dir nichts Schlechtes. İyi bir şey yapmayın, o zaman size kötü bir şey olmayacak. (iyilik yapmadım
ki kötülük göreyim.)

Strenge Herren regieren nicht lange. Sert efendiler (yöneticiler) uzun yönetemez.

Stillstand bedeutet Rückschritt. Durma geriye doğru bir adımdır.

Lachen ist die beste Medizin. Kahkaha en iyi ilaçtır.

Schlaf ist die beste Medizin. Uyku en iyi ilaçtır.

Selbsterkenntnis ist der erste Schritt auf dem Weg zur Besserung. Kendini tanıma iyileşmeye giden yolda ilk adımdır.

Klug wird man nur aus Erfahrung. Sadece deneyimden/tecrübeden zeki olunur.

Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Küçük hediyeler arkadaşlığı kazanır (korur, elde ettirir).

Kleine Kinder, kleine Sorgen. Große Kinder große Sorgen! Küçük çocuklar, küçük endişeler. Büyük çocuklar büyük endişeler!

Kleider machen Leute. Giysiler insanları (insan) yapar.

Jeder ist seines Glückes Schmied. Herkes kendi sansinin demircisidir.

Jede Münze hat zwei Seiten. Her madalyonun/madeni paranin iki yüzü vardır.

Je näher dem Feind, desto näher dem Boden! Düşmana ne kadar yakınsa, yere o kadar yakın (ol)!

Ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Kedi evden çıktığında fareler masanın üzerinde dans eder.

In der geballten Faust sind alle Finger gleich. Sıkılı yumrukta tüm parmaklar aynıdır.
Im Krieg ist jedes Loch ein Bunker. Savaşta her delik bir sığınaktır.

Man muss nichts - außer sterben. Ölmek hariç hicbirsey yapmak zorunda değilsin.

Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Akşamdan önce gün övülmemelidir. (Dereyi görmeden pacayi sivama!)

Man soll die Nacht nicht vor dem Morgen loben. Sabahtan önce geceyi övmemeli (beğenmemeli).

Man soll das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Demir sicakken dövülür.

Not macht erfinderisch. İhtiyaç seni yaratıcı (üretici) kılar.

Ohne Schweiß kein Preis! Ter olmadan fiyat yok!

Nicht wieder tun ist die beste Buße. Bir daha yapmamak, en iyi tövbedir.

Nur wer gegen den Strom schwimmt, kommt an die Quelle. Sadece akıntıya karşı yüzenler kaynağa ulaşır.

Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Hiçbir şey pişirildiği kadar sıcak olarak yenmez.

Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Okul için değil, yaşam için öğreniyoruz.

Nach jedem Bergauf kommt auch ein Bergab. Her yokuştan sonra bir yokuş aşağı da var.

Manchmal muss man durch Dornen gehen, um Rosen zu erreichen. Bazen güllere ulaşmak için dikenlerden geçmek
zorundasınız.

Man muss die Menschen so nehmen, wie sie sind, und nicht, wie sie sein müssten. İnsanları olması gerektiği gibi değil,
olduğu gibi almalısınız (kabul etmelisiniz).

Man glaubt einem Auge mehr als zwei Ohren. Bir göze, iki kulaktan daha fazla inanılir.

Im Becher ersaufen mehr Leute als im Bach. Kadehlerde (barlarda), dereden daha fazla insan boğuldu.

Hüte dich vor einem Mann, der im Zorne lächeln kann. Öfke aninda gülümseyebilen bir adama dikkat et! (ondan kork!)

Hinterher ist man immer klüger. Daha sonradan her zaman daha zekisindir. (Olay bitince meseleyi daha iyi kavrarsin.)

Hilf dir selbst, so hilft dir Gott. Sen kendine yardım et. Tanrı sana böyle yardımcı oluyor.
Heute ist die beste Zeit. Bugün en iyi zaman. (Bugünün isini yarina birakma!)

Hast Du nichts Gutes zu sagen, sage lieber gar nichts! Söyleyecek iyi bir şeyin yoksa, hiçbir şey söylememek daha iyidir!

Hast du kein Pferd, so nimm den Esel. Eğer bir atın yoksa, eşeği alırsin.

Handwerk hat goldenen Boden. Zanaatın altın toprağı var. (Zanaat altin bilezik gibidir.)

Gut Pferd, das nie stolpert, gut Weib, das nie holpert. iyi atlar asla tökezlemez, iyi bir kadın asla (sarsılarak) çekip gitmez.

Gut Ding will Weile haben. İyi şeyler (biraz) zaman ister (alır).

Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur falsche Kleidung. Kötü hava yok, sadece yanlış kıyafetler var.

Ein voller Bauch studiert nicht gern. Dolu bir göbek çalışmayı sevmiyor.

Ein Lächeln ist die schönste Sprache der Welt. Bir gülümseme dünyadaki en güzel dildir.

Ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. İyi bir vicdan, yumuşak bir yastıktır.

Ein gebranntes Kind scheut das Feuer. Yanmış bir çocuk yangından korkar.

Der Mensch denkt, Gott lenkt. İnsan düşünüyor, Tanrı yönetiyor.

"Der Mensch ist, was er isst. İnsan yediği şeydir.

Der Wunsch ist der Vater des Gedankens. Arzu düşüncenin babasıdır.

Der Schuster hat (oder trägt) die schlechtesten Schuhe. Ayakkabı tamircisi en kötü ayakkabıyı giyer.

Der kommt nimmer in den Wald, der jeden Strauch fürchtet. (Her) çalılıktan korkan ormana asla girmez. (demirden korkan
trene binmez.)

Der Lauscher an der Wand hört nur die eigene Schand. Duvardan gizlice dinleyen kişi yalnızca kendi utancını duyar.

Der Glaube kann Berge versetzen. İnanç dağları hareket ettirebilir.

Der frühe Vogel fängt den Wurm. Erken (kalkan) kuş solucanı yakalar.

Der beste Prediger ist die Zeit. En iyi vaiz, zamandır.


Der Knochen kommt nicht zum Hund, sondern der Hund zum Knochen. Kemik köpeğe gelmiyor, köpek kemiğe gidiyor.

Der Appetit kommt beim Essen. İştah yemekte gelir.

Der Adler fängt keine Mücken. Kartal sivrisinekleri yakalamaz.

Den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Ağaçlardan ormanı görmemek. (Büyük resmi görememek)

Den Nagel auf den Kopf treffen. Kafasına çiviyi vurmak. (Tasi gediğine koymak)

Dem Gesunden fehlt viel, dem Kranken nur eins. Sağlıklınin eksikliği çoktur, hasta olaninsa sadece bir tane.

Das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind." (Goethe) Mucize (olağanüstülükler), imanın en sevdiği çocugudur.

Das Rad, das am lautesten quietscht, bekommt das meiste Fett. En gürültülü (cikaran) tekerlek en fazla yağ alır. (Aglamayana
meme yok.)

Das Gerücht ist immer größer als die Wahrheit. Söylenti her zaman gerçeklerden daha büyüktür. (suyuu vukuundan beter)

Das fünfte Rad am Wagen sein. Arabanın beşinci tekerleği olmak.

Betrunkene und Kinder sagen die Wahrheit. Sarhoşlar ve çocuklar doğruyu söyler.

Besser eigenes Brot als fremder Braten. Kendi ekmeğin yabancinin rostosundan daha iyidir.

Alle Wege führen nach Rom. Tüm yollar Roma'ya çıkar.

Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. İlk gelen ilk hizmeti alir.

Übung macht den Meister. Alistirma, ustalastirir.

Quantität ist nicht gleich Qualität. Miktar kaliteye eşit değil. (Birseyin cok olmasi kaliteli olduğunu göstermez.)

Politik verdirbt den Charakter. Politika karakteri bozuyor.

Rache ist süß. İntikam tatlıdır.

Sage mir, mit wem du umgehst, und ich sage dir, was du bist. Bana kiminle uğraştığını söyle, ben de sana ne olduğunu
söyleyeyim.
Sage nicht immer, was du weißt, aber wisse immer, was du sagst. Her zaman ne bildiğini söyleme ama söylediğini bil.

Säge nicht an dem Ast, auf dem du sitzt. Oturduğun dali kesme.

Raubvögel singen nicht. Yırtıcı kuşlar şarkı söylemez.

Pessimisten sind Optimisten mit mehr Erfahrung. Kötümserler daha fazla deneyime sahip iyimserlerdir.

Pech im Spiel, Glück in der Liebe. Oyunda (kumarda) kötü şansli, aşkta şanslıdır.

Pech in der Liebe, Glück im Spiel. Aşkta kötü şansli, oyunda (kumarda) şanslidir.

Liebe macht blind. Ask kör eder.

Liebe geht durch den Magen. Ask mideden geçer.

Er findet/sucht immer ein Haar in der Suppe. O hep çorbada kil bulur/arar. (kili kirk yarar)

Wo Rauch ist, da ist auch Feuer. Nerede duman varsa ateş de vardir.

Armut macht Dieb, Liebe zum Dichter. Fakirlik hirsiz; ask sair eder.

Alte Liebe rostet nicht. Eski ask pas tutmaz.

Rostige Dächer haben meist feuchte Keller. Paslı çatılar genellikle nemli tabanlara sahiptir. (Sütten süt kaymagi olur.)

Vertrauen ist gut aber Kontrolle ist Besser. Güven iyidir ama kontrol daha iyi.

Ich weiß, wie der Hase läuft. Tavsanin nasil koştuğunu biliyorum. (bunun nasil yapildigini/oldugunu biliyorum, önceden gördüm)

Geld zum Fenster hinauswerfen. Parayi pencereden atmak. (parayi boşa harcamak)

Zeit ist Geld. Vakit nakittir.

Wie du mir so ich dir. Sen bana nasilsan ben sana öyleyim.

Aus einer Mücke einen Elefanten machen. Pireyi fil (deve) yapmak

Wer zuletz lacht, lacht am besten. Son gülen iyi güler.


Eine Hand wäscht die andere. Bir el diğerini yikar.

Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Söz gümüşse, sukut altindir.

Spreche nicht jedes Wort aus, der Boden hat Ohren. Her sözü söyleme yerin kulagi var.

Anfangen ist leicht, beharren eine Kunst. Başlamak kolaydır, israr, sebat, dayanmak, sabretmek sanattır.

Blinder Eifer ist Feuer ohne Licht. Kör (bilgisiz) heves (gayret), ışıksız ateştir.

Am vielen Lachen erkennt man den Narren. Aptallar her zaman gülmeleriyle taninir.

Bald geben, ist doppelt geben. Hemen (bir çırpıda) veren, iki defa verir.

Aus einem Stein ist schwer Öl pressen. Bir taştan yağ sıkmak zordur. (Boğadan süt içemezsin.)

Aller guten Dinge sind drei. Bütün iyi şeyler üçtedir. (Allah’in hakki 3’tür)

Arbeit bringt Brot, Faulenzen Hungersnot. Çalışmak ekmek, tembellik kıtlık getirir.

Arzt, hilf dir selber! Doktor, sen kendine yârdim et! 

Ein Mensch ohne Bildung ist ein Spiegel ohne Politur. Eğitimsiz insan, cilasız aynaya benzer.

Besser ein Spatz in der Hand, als eine Taube auf dem Dach. Eldeki serçe, damdaki güvercinden iyidir.

Geteilte Freude ist doppelte Freude, geteilter Schmerz ist halber Schmerz. -Marcus Tullius Cicero. Sevinçler
paylaşıldıkça ikiye katlar, üzüntüler paylaşıldıkça yarıya iner.

An den Früchten erkennt man den Baum. Meyvelerden ağaç taninir. (Armut dibine düşer.) 

Andere Länder, andere Sitten. Diger (Farklı) ülkeler, diğer (farklı) kültürler (adet, görenek, ahlak). Roma’daysan bir Romalı gibi davran.
Bizdeki ”ortama ayak uydurmak” deyimi.

Außerordentliche Übel erfordern außerordentliche Mittel. Olağanüstü (Sıradışı) kötülükler, olağanüstü (sıradışı) tedaviler
(yollar, araçlar) gerektirir. Umutsuz hastalıkların gözü kara çareleri vardır. Anlamı: Kendinizi zor durumlarda bulduğunuzda haklı ve sert önlemler

alabilirsiniz.

Aus den Augen, aus dem Sinn. Gözden ırak olan, gönülden ırak olur.
Der Gesunde weiß nicht, wie reich er ist. Sağlıklı birisi ne kadar zengin olduğunun farkında değil.

Der Stärkere hat immer Recht. Güçlü olan her zaman haklıdır.

Die besten Schwimmer ertrinken. En iyi yüzücüler de boğulabilir.

Die beste Verteidigung ist der Angriff. En iyi savunma saldırıdır.

Die besten Gedanken kommen allzeit hinterdrein. En iyi düşünceler geriden gelir. (akla ikinci gelen düşüncedir.)

Das, wobei unsere Berechnungen versagen, nennen wir Zufall. Hesaplarımıza göre beklemediğimiz bir başarısızlıkla
karşılaşınca buna tesadüf deriz.

Die Allerklügsten und die Allerdümmsten ändern sich nie. En akıllılar ve en aptallar hiç bir zaman değişmezler.

Die Welt wird nicht bedroht von den Menschen, die böse sind, sondern von denen, die das Böse zulassen.
Dünyayı tehdit eden, kötü insanlar değil, kötülüğe izin verenlerdir.

Du kannst den anderen nur lieben, wenn du dich selbst liebst. Sadece kendini seversen diğerini (baskasini) sevebilirsin.
Es ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Ön yargıları yıkmak atomu parçalamaktan
daha zordur.

Kluge Menschen suchen sich die Erfahrungen selbst aus, die sie zu machen wünschen. Akıllı insanlar edinmek
istedikleri tecrübeleri kendileri seçer.

Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben. Geçmişten daha çok
gelecek beni ilgilendiriyor, çünkü orada yaşamayı düşünüyorum.

Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. Hayal gücü bilgiden daha önemli, çünkü bilgi sınırlıdır.

Schweb’ wie ein Schmetterling, Stich wie eine Biene! Kelebek gibi süzül, arı gibi sok.

Tatsachen schafft man nicht dadurch aus der Welt, dass man sie ignoriert. Gerçekleri görmezden gelerek onları
dünyadan yok edemeyiz.

Wenn ein Kind angefeindet wird, lernt es zu kämpfen. Çocuk düşmanca davranış görürse (saldırıya uğrarsa), savaşmayı öğrenir.

Wenn ein Kind beschämt wird, lernt es sich schuldig zu fühlen. Bir çocuk utandırılırsa, kendini suçlu hissetmeyi öğrenir.

Wenn ein Kind geborgen lebt, lernt es zu vertrauen. Bir çocuk emin (güvende) yasarsa, güvenmeyi öğrenir
Wenn ein Kind gelobt wird lernt es, sich selbst zu schätzen. Bir çocuk övülürse, kendi değer göstermeyi öğrenir.

Wenn ein Kind in Freundschaft angenommen wird, lernt es, in der Welt Liebe zu finden. Bir çocuk arkadaş
çevresine alındığında (kabul edildiğinde), dünyada sevgiyi bulmayı öğrenir.

Wenn mann zwei Stunden lang mit einem Mädchen zusammensitzt, meint man, es wäre eine Minute. Sitzt
man jedoch eine Minute auf einem heißen Ofen, meint man, es wären zwei Stunden. Das ist Relativität. Bir
kızla 2 saat boyunca oturulursa, 1 dakika demektir. Fakat 1 dakika sobanın üzerinde oturulursa, bu 2 saat demektir. Bu izafiyettir.

Wer sich zu überschwenglich freut, wird später Grund zum Weinen haben. Kim asiri sevincliyse, daha sonra ağlamak
için bir sebebi olacak. (Aşırı gülen, sonra sebep bulur ağlamaya.)

Aller Anfang ist schwer. Bütün başlangıçlar zordur.

Aus Schaden wird man klug. Başarısızlık insanı akıllandırır.

Das Billige ist immer Teuerste. En ucuz olan her zaman en pahalıdır.
Du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ağaçlar yüzünden ormanı göremiyorsun. ( Büyük resmi görebilmek)
Erst denken, dann handeln. Önce düşün, sonra harekete gec.

Kümmere dich nicht um ungelegte Eier. Henüz koyulmamış (yumurtlanmamış) yumurta için endişelenmeyin.

Krummes Holz gibt auch gerades Feuer. Çarpık odundan da düzgün ateş çıkar.
Morgenstund hat Gold im Mund. Sabah saatlerinin ağzında altın vardır.
Selbst ist der Mann. / Selbst ist die Frau. Kendi kendine adam, kendi kendine kadın. (bir şeyi yapmak istiyorsanız kendiniz yapmak
zorundasınız. )

Taten sagen mehr als Worte. Hareketler, kelimelerden daha fazlasını söyler. (Konuşmaktan çok hareket et. Laftan cok ise bakilir)
Wer A sagt, muss auch B sagen. A” diyen ”B” de demelidir. ( Eğer bir konuyu ele alıyorsanız konunun bütün yönlerini değerlendirmeniz
gerekmektedir. )
Wenn der Reiter nichts taugt, ist das Pferd schuld. Eğer sürücü iyi değilse at hata yapar (at suçlu olur). 
Der Hunger kommt beim Essen. Açlık yemekteyken gelir.

Steter Tropfen höhlt den Stein. Sürekli damla taşı deler.

Eile mit weile. Acele zaman iledir. (Acele işe şeytan karışır.)

Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr. Alçak gönüllülük süstür, fakat onsuz daha başarılı olunur.

Jeder ist seines Glückes Schmied. Herkes kendi kaderinin demircisidir.

Arbeit zieht Arbeit nach sich. İş, işi çeker

Auf alten Pfannen lernt man kochen. Yemek pişirmek eski tavalar ile öğrenilir.

Beiß nicht in die Hand, die dich füttert. Seni besleyen eli ısırma.

Besser einäugig als blind. Tek gözlü olmak kör olmaktan iyidir.

Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Parlayan her şey altın değildir.
Geteilte Freude ist doppelte Freude. Paylaşılan sevinç iki katına çıkar.

Geteiltes Leid ist halbes Leid. Paylaşılan bir acı yarıya iner.

In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt. Aşkta ve savaşta her şey mübahtır.

Auge um Auge, Zahn um Zahn. Göze göz, dişe diş

Türkisches Sprichwort: "Auf einem Seil können nicht zwei Akrobaten tanzen." Bir ipte iki cambaz oynayamaz.

Auf demselben Mist können nicht zwei Hähne krähen. Bir çöplükte iki horoz ötmez.

Zwei Hähne auf einem Mist, vertragen sich nicht. Bir çöplük iki horoza tahammül edemez (dayanamaz).

Ein Haus verträgt nicht zwei Herren. Bir ev iki efendiye tahammül edemez.

Türkisches Sprichwort: Einen Baum mit Früchten bewirft man mit Steinen. Meyve veren ağaç taşlanırmış.

Türkisches Sprichwort: Die Welt geht unter, wenn einige essen, andere nur zuschauen. Kimi yer, kimi bakar.
Kıyamet ondan kopar.

Türkisches Sprichwort: Bewahre das Heu, die nutzbare Zeit wird kommen. Sakla samanı, gelir zamanı.

Was am Tage nicht scheint, leuchtet nachts. Gün ışığında parlamayan şey geceleri parlar.

Türkisches Sprichwort: Das Feuer verbrennt den Platz, auf welchen es fällt. Ateş düştüğü yeri yakar.

Unter einem Unglück leidet nur der, den es trifft. Sadece acı basina gelen muzdariptir.

Fremder Schmerz geht nicht ans Herz. Yabanci (baskasinin) acılar kalbine gitmez.

Türkisches Sprichwort: Das Huhn des Nachbarn schaut für den Nachbarn wie eine Gans aus. Komşunun tavuğu
komşuya kaz görünürmüş.

Auf der anderen Seite des Zaunes ist das Gras immer grüner. Çitin diğer tarafında, çim her zaman daha yeşildir.

Türkisches Sprichwort: Das ist wie das Ohr am Kamel. Devede Kulak.

Türkisches Sprichwort: Das Leichentuch hat keine Tasche. Kefenin cebi yoktur.

Das letzte Hemd hat keine Taschen. Son gömleğin cebi yoktur.

Türkisches Sprichwort: Dem Hahn, der zur falschen Zeit kräht, wird der Kopf abgehackt! Vakitsiz öten horozun
başı kesilir.

Alles zu seiner Zeit. Hersey kendi Zamanında.

Vögel die (zu) früh singen, fängt (frisst) am Abend die Katze. (Çok erken) öten kuşlari akşamları kediler yakalar.

Dem Hahne, der zur Unzeit kräht, schneidet man den Hals ab. Yanlış zamanda öten horozlarin boyunları kesilir.

Türkisches Sprichwort: Denjenigen, der die Wahrheit spricht, verjagt man aus 9 Dörfern. Doğruyu söyleyeni
dokuz köyden kovarlar. ..., denn die Wahrheit will man nicht immer hören.

Türkisches Sprichwort: "Der Fuchs, der an die Trauben nicht rankam, behauptet, sie sind sauer. Üzüme
yetişemeyen tilki, üzüme ekşi dermiş.

Türkisches Sprichwort: "Der Hase war dem Berg böse, der Berg merkte es nicht. Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi
olmamış.
Türkisches Sprichwort: "Der in die See gefallene klammert sich (sogar) an eine Schlange. Denize düşen yılana
sarılır.

Der Ertrinkende klammert sich an einen Strohhalm. Boğulan adam pipete (samana) tutunur.

Türkisches Sprichwort: "Derjenige der Wind sät, wird einen Sturm ernten. Rüzgar eken fırtına biçer.

Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Rüzgar eken, fırtına biçecek.

Wer Funken sät, wird Flammen ernten. Kıvılcım eken alev biçecek (hasat edecek).

Türkisches Sprichwort: "Der Vater schenkte dem Sohn einen Weingarten, der Sohn gab dem Vater nicht
einmal eine Traube. Baba oğula bir bağ bağışlamış, oğul babaya bir salkım üzüm vermemiş.

Eine Mutter kann zwölf Kinder ernähren, aber zwölf Kinder nicht eine Mutter. Bir anne on iki çocuğu besleyebilir,
ancak on iki çocuk anneyi değil.

Türkisches Sprichwort: "Die Fliege ist zwar klein, jedoch verursacht sie Übelkeit. Sinek küçük, ama mide bulandırır.

Türkisches Sprichwort: "Die Kerze des Lügners brennt bis zum Sonnenuntergang. Yalancının mumu yatsıya kadar


yanar.

Lügen haben kurze Beine. Yalanların kısa bacakları vardir.

Türkisches Sprichwort: "Die Seele verlässt einen Menschen, die Gewohnheit jedoch nicht. Can çıkar, huy çıkmaz.

Gewohnheit wächst mit den Jahren. Alışkanlık yıllar ile birlikte büyür.

Was wir gewöhnt sind, klebt uns an. Alıştığımız şey, bize yapışıyor.

Was man in der Wiege lernt, das bleibt (bis zum Grabe). Beşikteki öğrendikleriniz bu şekilde kalır (mezara kadar).

Türkisches Sprichwort: "Die Zunge ist schärfer als das Schwert. Dil kılıçtan keskindir.

Böse Zungen schneiden schärfer als Schwerter. Kötü diller kılıçlardan daha keskin keser.

Ein Stich mit der Zunge ist gefährlicher als ein Stich mit der Lanze. Dil ile bir kesis, mızrak ile bıçaklamaktan daha
tehlikelidir.

Ein böses Maul ist schärfer denn ein Schwert. Kötü bir ağız kılıçtan daha keskindir.

Türkisches Sprichwort: "Durch Tropfen entsteht ein See, durch ein Tröpfchen eine Flut. Damlaya damlaya göl
olur, bir damla sel olur."

Türkisches Sprichwort: Ein ansprechendes Wort wird die Schlange aus ihrem Bau locken. Tatlı söz yılanı
deliğinden çıkarır.

Ein gutes Wort fährt die Kuh in den Stall. İyi bir kelime ineği ahırda sokar.

Ein gutes Wort bringt die Schlange aus der Höhle. İyi bir söz, yılanı mağaradan çıkarır.

Ein sanftes Wort zieht mehr als vier Pferde. Nazik bir kelime dörtten fazla atı çeker.

Ein sanftes Wort stillt großen Zorn. Nazik bir kelime büyük öfkeyi bastırır.

Türkisches Sprichwort: Eine sonnige Wohnung wird ein Arzt nicht betreten. Güneş giren eve hekim girmez.

Türkisches Sprichwort: Eine Sprache, ein Mensch. Zwei Sprachen, zwei Menschen. Bir lisan, bir insan. Iki lisan, iki
insan.
Türkisches Sprichwort: Eine Stunde Gerechtigkeit ist mehr als siebzig Jahre Gebet. Bir doğru saat (tefekkür), yetmiş
sene namazdan değerli.

Türkisches Sprichwort: Es bedarf keines Reiseführers für ein Dorf, das man sieht. Görünen köye kılavuz gerekmez.

Türkisches Sprichwort: Es soll ein Ohrring an Deinem Ohre sein. Kulaĝına küpe olsun.

Bedeutung: Es soll Dir eine Lehre sein. Anlamı: Bu sana bir ders olsun.

Sich etwas hinter die Ohren schreiben. Kulaklarının arkasına (bir şeyler) yaz.

Türkisches Sprichwort: Etwas nicht zu wissen ist keine Schande, etwas nicht zu lernen ist eine. Bilmemek değil,
öğrenmemek ayıptır.

Wer sich des Fragens schämt, der schämt sich des Lernens. Sorundan (sormaktan) utanan, öğrenmekten (de) utanır.

Türkisches Sprichwort: Feuchtes, was neben Trockenem liegt, verbrennt mit. Kurunun yanında yaş da yanar.
“Auch Unschuldige sind betroffen.” "Hatta masumlar etkilenir."

Nesseln brennen Freund und Feind." Isırganlar dostları da ve düşmanları da yakar.

Türkisches Sprichwort: Für den, der versteht, klingt eine Fliege wie ein Saz(türkisches Instrument), für den, der
nicht versteht, sind Trommeln zu wenig. Anliyana sivri sinek saz, anlamayana davul zurna az.

Türkisches Sprichwort: Für einen Freund isst man auch ein rohes Hühnchen. Arkadaş için çiĝ tavuk bile yenilir.

Türkisches Sprichwort: Richtige Freunde beweisen sich an schlechten Tagen. Gerçek dost kötü günde belli olur.

Ein Freund in der Not, ist ein Freund in der Tat. İhtiyac zamani arkadaş, gerçek bir arkadaştir.

Türkisches Sprichwort: Gute Menschen kommen, wenn man von ihnen spricht. İyi insan lafının üzerine gelirmiş.

Türkisches Sprichwort: Heimat ist nicht da, wo man geboren ist, sondern da, wo man satt wird. İnsanın vatanı
doğduğu yer değil, doyduğu yerdir.

Wo es mir gut geht, da ist mein Vaterland. İyi olduğum yer, anavatanımdır.

Zuhause ist, wo man glücklich ist.  Nerede mutluysan, vatanın orasidir.

Besser frei in der Fremde als Knecht daheim. Yaban elde özgür olmak, vataninda bir hizmetçi olmandan daha iyidir.

Türkisches Sprichwort: Hoffnung ist des Armen Brot. Umut fakirin ekmeğidir.

Türkisches Sprichwort: Der Hund bellt, die Karawane geht. Köpek ürür, kervan yürür."

Die Hunde bellen, die Karawane zieht weiter. Köpekler havlar, karavan ilerler.

Türkisches Sprichwort: Hunde, die beißen wollen, zeigen ihre Zähne nicht. Isıracak köpek dişini göstermez.

Bedeutung: "Der Feind zeigt dir nicht seine Strategie." Anlamı: "Düşman sana stratejisini göstermiyor."

Bellende Hunde beißen nicht. Havlayan köpekler ısırmaz.

Türkisches Sprichwort: Hungrige Hühner meinen im Traum in einer Kornkammer zu sein. Aç tavuk rüyasında
kendini buĝday ambarında sanırmış.

Wenn der Hund träumt, so ist’s vom Brot oder Fleisch. Köpek rüya gördüğünde, ekmek ya da et görür.
Auch im Traum fängt die Spinne Fliegen. Rüyada bile, örümcek sinekleri yakalar.

Der Fuchs träumt gern von Gänsen. Tilki kazları hayal etmeyi sever.

Wenn die Schweine schlafen, träumt ihnen von Trebern. Domuzlar uyuduğunda küspe görürler.

Säet der Bauer nicht im Traum, so mähet er. Çiftçi rüyasinda ekin ekmez, onlari hasat eder (biçer).

Türkisches Sprichwort: Klugheit ist nicht im Alter sondern in der Vernunft begründet. Akıl yaşta değil baştadır.

Türkisches Sprichwort: Krempel nicht die Hosen hoch, bevor Du nicht den Bach gesehen hast. Dereyi
görmeden paçayı sıvama. Sei nicht voreilig. Erken olmayın (davranma).

Man soll die Bärenhaut nicht verkaufen‚ ehe der Bär erlegt ist. Ayı öldürülmeden önce ayılarin derisi satılmamalıdır.

Türkisches Sprichwort: Lach nicht deinen Nachbarn aus, du könntest der nächste sein. Gülme komşuna, gelir
başına.

Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Diğerleri (baskasi) için bir çukur kazan kendi içine düşer.

Türkisches Sprichwort: Lieber habe ich einen klugen Feind als einen dummen Freund. Cahil dostum olacağına,
akıllı düşmanım olsun.

Ein falscher Freund ist schlimmer als ein offener Feind. Sahte bir arkadaş, açık bir düşmandan daha kötüdür.

Besser ein vernünftiger Feind als ein dummer Freund. Aptal bir arkadaştansa, makul bir düşman daha iyidir.

Die Feindschaft des Weisen ist besser als die Freundschaft des Toren. Bilge kisinin düşmanlıgi aptalın dostluğundan daha
iyidir.

Türkisches Sprichwort: Man darf nicht mit dem Verstorbenen sterben. Ölen ile ölünmez.

Türkisches Sprichwort: Man hat den Verstand der Menschen auf den Markt gebracht, und jeder hat
wieder seinen eigenen gekauft. Akılları pazara çıkarmışlar, herkes yine kendi aklını beğenmiş.

Türkisches Sprichwort: Man soll nicht für eine Laus das Haus anzünden. Bir pire için ev yakılmaz.

Bedeutung: "Wegen eines reparierbaren Defekts soll man eine Sache nicht aufgeben. Anlamı: "Onarılabilir bir
kusur nedeniyle biri bir şeyden vazgeçmemelidir.

Er hat seine Hütte niedergebrannt, damit ihn die Flöhe nicht beißen. Kulübesini yaktı böylece pireler onu ısıramazdı.

Erklärung: Früher wurde Ungeziefer mit Rauch bekämpft. Açıklama: Geçmişte haşaratla dumanla savaşılirdi.

Erklärung: Für eine Kleinigkeit (Laus) soll man nicht alles aufgeben. Açıklama: Küçük bir şey için (bit) kişi her şeyden
vazgeçmemelidir.

Türkisches Sprichwort: Mit einem brüchigen Seil sollte man nicht in den Brunnen steigen. Çürük iple kuyuya
inilmez.

Wär’ sein Wort eine Brücke, ich ging nicht darüber. Eğer onun sözü bir köprü olsaydı, onun üstünden gitmezdim.

Türkisches Sprichwort: Nicht der, der lange lebt, sondern der viel gereist ist hat Wissen. Çok yaşayan bilmez, çok
gezen bilir.

Türkisches Sprichwort: Passt sich die Epoche (Zeit) Dir nicht an, so passe Du Dich der Epoche (Zeit) an.
Zaman sana uymazsa, sen zamana uy.

Wem die Zeit nicht passt, der passe sich in die Zeit. Zaman uymuyorsa, zamana uyulur.
Türkisches Sprichwort: Saurer Essig schadet seinem Fass. Keskin sirke küpüne zarar.

Sinngemäß: Aggression schadet einem selber. Buna göre: "Saldırganlık kendine zarar veriyor.

Der Neid mag nicht essen, außer sein Herz. Kıskançlık kendi kalbi dışında yemek yemeyi sevmez.

Der Neidische ist sein eigener Henker. Kıskanç kendisinin cellatıdır.

Ein neidisch Herz, hat Qual und Schmerz. Kıskanç bir kalpte, izdirap (işkence) ve acı var.

Türkisches Sprichwort: Seile zerreissen an den ausgedünnten Stellen. İp inceldiği yerden kopar.

Sinngemäß: Ein schwacher Mensch kann das Ideal einer Gruppe veruntreuen und zunichte machen. Buna
göre: Zayıf bir kişi bir grubun idealini zedeleyebilir ve imha edebilir.

Wo das Tau am dünnsten ist, reißt es gern. Halat en ince olduğu yerden yırtılmayı sever.

Eine Kette ist immer nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Bir zincir sadece en zayıf halkası kadar güçlüdür.

Türkisches Sprichwort: Singen wir, hören es alle, seufzen wir, hört es keiner. Şarkı söylediğimiz zaman herkes duyar, ah
çektiğimiz zaman kimse duymaz.

Lache und die Welt lacht mit. Gül ki ve dünyada seninle gülsün.

Türkisches Sprichwort: Tiere verständigen sich über das Riechen, Menschen über die Worte. Hayvan koklaşa
koklaşa, insan konuşa konuşa anlaşır."

Türkisches Sprichwort: Tropfen um Tropfen ensteht ein See. Damlaya damlaya göl olur.

Viele Körner machen einen Haufen. Birçok tahıl bir yığın yapar.

Wenig zu wenig macht zuletzt viel. Az, az ile birlesince çok olur.

Wenig und oft macht zuletzt viel. Sık sık az, çok şey yapar.

Steter Tropfen höhlt den Stein! Sabit damlalar taşı oymak!

Türkisches Sprichwort: Trost wird man nicht finden, wenn nicht das Problem erzählt wird. Derdini söylemeyen
derman bulamaz.

Türkisches Sprichwort: Süss essen, süss reden (im Sinne von gut Reden) Tatlı ye, tatlı konuș.

Türkisches Sprichwort: Eine Intelligenz übertrifft die andere. Akıl akıldan üstündür.

Türkisches Sprichwort: Während man den Fluss überquert, wechselt man nicht das Pferd. Çayı geçerken at
değiştirilmez.

Man soll im Fluß nicht die Pferde wechseln. Nehirdeyken atları değiştirmemelisin.

Bedeutung: Es ist die falsche Zeit für eine Veränderung. Anlamı: Değişim için yanlış zaman.

Türkisches Sprichwort: Wem alles schiefgeht, dem bricht der Zahn auch beim Puddingessen. Ters giderse
insanın işi, muhallebi yerken kırılır dişi.

Wer Unglück haben soll, bricht den Finger im Hirsebrei. Talihsizliği olanlar, parmağını darı püresiyle kırarlar.
Wenn’s Unglück sein soll, kann man sich den Finger in der Nase abbrechen. Eğer talihsizse bir kişi burnunda parmağını
kırabilir.

Wenn ein Unglück sein soll, so kannst du auf den Rücken fallen und die Nase abbrechen. Eğer talihsizse bir kişi,
sırtüstü düşer ve burnunu kırar.

Türkisches Sprichwort: Wer das Geld gibt, spielt die Flöte. Parayı veren, düdüğü çalar."

Wer die Musik bezahlt, bestimmt was gespielt wird. Müziğin parasini kim ödüyorsa, neyin çalınacağını da belirler.

Türkisches Sprichwort: Wer die Rose liebt, nimmt ihre Dornen in Kauf. Gülü seven dikenine katlanır."

Fürchte nicht der Dornen Stechen // willst du schöne Rosen brechen. Dikenlerden korkma // Güzel gülleri koparmak
istiyorsan.

Türkisches Sprichwort: Wer im Zorn aufsteht, wird sich nach einem Schaden setzen. Öfke ile kalkan, zarar ile
oturur."

Türkisches Sprichwort: Wer seinen Kopf dem unerfahrenen Barbier anvertraut, vergesse nicht, Watte
einzustecken. Başını acemi berbere teslim eden, cebinden pamuğunu eksik etmesin."

Türkisches Sprichwort: Wer selbstverschuldet hinfällt, sollte nicht weinen. Kendi düşen ağlamaz."

Wer sich selbst schadet, mag sich selbst verklagen. Kendi kendine zarar veren, kendilerini dava etmelidir.

Wer durch seine eigene Schuld fällt, klagt umsonst. Kendi suçundan düşen kişi boşuna şikayet eder.

Türkisches Sprichwort: Wer sich einmal mit heißer Milch den Mund verbrannt hat, pustet sogar auf
Joghurt. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.

Türkisches Sprichwort: Worte gibt es, die einen Menschen auf den Weg bringen. Worte gibt es, die einen
Menschen vom Weg abbringen. Söz var insanı yola getirir, söz var insanı yoldan çıkartır."

Türkisches Sprichwort: Zum Lernen ist keiner zu alt. Öğrenmenin yaşı yoktur."

Türkisches Sprichwort: Zu dem geschützten Auge sticht ein Hölzchen (Spieß) hinein. Sakınılan göze çöp batar."

Bedeutung: Was man fürchtet passiert immer. Anlamı: Korktuğun şey her zaman olur.

Türkisches Sprichwort: Man kann Ihre Eltern nicht aussuchen, aber Ihre Schwiegereltern aussuchen.
(Aileni) anne babani seçemezsin; ama Kayin anne babani seçebilirsin.