Sie sind auf Seite 1von 117

Dle

Miinz{!;D von Perg,runon.

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

V'o:~!l:gt

voll d,lm

llIl.

COII'~I!I

2iwn llrnlcil.

y~rnI:o~~lIIm.

nnd [b"u!!!1 ill, du Saj.llllll,gdi~phil,,'!Ji!t. 'Kl!u3e mila. .II&liIliln 1'9'W. ]~'. jl.a'DnLiI.r 19~1J'.'''WS~111111. 4 ..'ft! IIH[l. 9."

-------

---------

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

welche Ilmd:iE: liHUe des V,. JgilIi~lill1!md1ilriB Z!!lii,tt'!Io'l!!m''I!'ooruOlrl !J,i(llm'i!lul:'li!!(!(f~ JMi~n,UilUJd g.cltm~ e:nt'l[p~llIelilJd <I11er~chliLelI[ und ilIl. die WeiteWOOthsendelillled.e'Ll!t.l!lmg' dll$ G~e'.I!)jw~se~s·~1lI de~ wi!!lhUgs:~ dei!" 1t1~i!!1!,~:si~ti!>Cbif~n G,rwdfl~!t'!AdI~. Eir..IDmstMIdi hebt Pergm:oml. aber noo~ abel' vfue:leVQlI. iiilrlilen. ·beraus,lJiilmUch dala h.ier!'!ebl.'u d~ s:r.ldti8dle!!lMI:Il2.<l ~i.cheE~i;l;!J~(I!l!ie'n 'Von It!:!j][~~ld rnrelll Um:prn!IIJig 1!l..1iI.delil. 'Wie !l]llde:re:ri1 ZeIiitrelil lies ilIel.lelJlise1ilel:l OsreIJJs. so VCj;\tWlk:~1iI wit i]Qr S~dt femer elne .!!:li11'r11zen:d~ (liJl~ .Y'(I'R 1[{.r!!i8@1"g~fig:M~ R (liie :fiir daa: 8tudijIJjm despo~itfusclu~IJi" relig&!!Iselll ll[ldkdnsne~]seb.eEl.Lellem;: dlil1''''~ 1l1!lC~ !'Ji!le1b diet" 1i!~lID@;1l'is,Uscblm Pe:rJoo.e he!!"\'Qt'l:'a~!ld@n]i;)uU.lJ!ml~tWi· Pl!l[lik:tes ,em u~ffillOIf's,. fast lUlve.rmrbebee Materia]. d!lI:rbierelil. De'JrnW0tZ d!~[~tel\~$., ~. d,ie !!iiU;miSirn1lt~Bcllilj: Wi:5'oSfl'f!S(lI:!f!,ft :s~iJt mehr .lliIlen'l JI!lbirtUi!Uidieilt ]i:te:r.!Ui9-c~ Ul Per,gEmonbetitigte, besili~iBlwk nur filebrW'elillge l)~cl1b~ V'~'I)li~i'~m. :Nf;lbQ.~l .!li,(!fIlllt:zen, ,d~ e~n:!lellnoT'Y],ie~ be.hllmlal!ll, 1IIElOI. Y,I$.i9,tr,e'llllt6n Notizen in ILtIild,erem :Zwamme:n]lImge ist es D!1111'eiae Mtn1l;(D· ~ili!(I~ ,di$I@j~!0!1!! ~~Itoo. w:irkHcb: e!!'fli)]g[l~lch~ V'~n!t.(lB~UJt O!,'rl)~ung t!!!!ld Au,sb~l!Ijliilllg elnes 'T.eii~BS des: iI!1l1I11fimgre:iclweml S'~oS"\f\r;:Jlllitemimm:t, ImEJoof·· I mH~me,:r'~ grtl!_nd10g>i)~d,~Abh~dLt!ing·t ..Ole M~lllzen dar tiYIli!liSUe'I'Q!Il hI:'gaman., ,(.Abh.dI. Berl. .Akad,. d. Wiss. ISS.f). Aiber aruilil diese hedadllimw ~'!!!~ lW'!i~~o!:!~ d!~ ,s!lilde:m~!l d~pLan~~.g !I1l,1' Oii!l:S CwprGS nmilim.ortmi .an:gelegrelJi Aibd!lI'li~lsawmbl<8' erun w~ri!eD;tii~llI ~iB~l'eB )bt;.eriiil zu, tiieoow ~teh¢i.Ebem$Q j:!j,tea; '!l!l!i:t diell 'ilbril~ Se~en. fCil' ~i~ '\'®:rciilf:gend!e Ar.beit illcOJIllillte~ ~1lWa :l!weiunde.inbiOJlbtl'!!usellI!d MUil1iizen ill. t}~gillll!te!tl. ~lJidi,Alxlriicl;:~itl: bfnt!!~t werillf:!IJJ. 1}.9$ Wid ,dl!tl!' f1!tcllI"QI;gedem Ab,hllllu]hlng Bo.U.",bel'WM.~ iSl!J we:iil; ~9teekt, ,ae:rn,W al!t~ .. Problemen, 'WE!llch.esleh hllinl'9iu ~r~be:ll. iM~!l'lll:1! .EndJ.e DIIChzuI!!:eh811 w.6Hj 81e son vl,el/melliil'fliem &uge!Uib1iicldl~dullJi. S:ti,ndE,'(ll'Fr(l[',~clujJi'iS:' elID~p~MelJi'l di.e 'We!le:nt'lichetlFr8:gmt !Io\i)fw·f){ffJ@~ 1iI1'1!d! :n!!icll MtI.g;Hcl.:keit l:IelUlitwwten. S~Woe:it; dew VerfuseJ':m:it ea.g,ei[l6.li BtudieiiJ vur,g·edrwlge:til.istj 'wen1.oo. deten E:.:ge'bm~e, hlie.r tei!L:s wt.el' lfu!w,el.s auf
VOIlil iPergam.on, ,e'.I!l;~
''1;''.•

Die Minzpraglllmg"

Oli!!:". hcg:i!Ol:!t. Ilmflllt

l,11jI

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

~i.e eno1igte V'erillterlldic~llli. Zi!II!lMl'lm.e~ge£8!L1t, te:il~ klln hegrfindet. Sie ersb>eden s'ich u. 8.. !lillif die Cil~l)J.{I:ilen del' vl);reiul:ltaidllm wild diel' ~lcll!t. dl1nlill. [{liIiseqor:tr-rutB d:l'l!ti.e.rrel1l G[[uppen. naM!]llristJii.ciber Ze:~t. auf dM. ~,io!w.. ROI!!!!e stldUsdie sowle l1uf,djQ 1I:61l:i~U.(lbe Geld l1!!!'!!di al!!f ~eb~d~!1ie Ka:isel'" pripi~ii1. me Typen. Mlerll!i.~iI' Em:illiS:i.MI.~I1IB~ru1 entwedJR .efulU1Zem ~e. h~"1t odew m KlJit.egil!li!il~~ '\'I~br!gt.hMl Scl!J!;IB "bnd~ Jl[ap:l~(t,l Qb~:r die mJeam,t.em:i!lJIlIe:11I und 4itel iSlOwie fiber dille, HlmiLQ:oommu~IlJ ..

~.
l,j8ym'kliJer1imQ.MtinuD.,
.A.. .mt'll'fiutl:Qn:amtjl i!l~1:iflMguq.
f'ilir :al~(t,UIl~fllSuellY!~~lo s@,we:i!i:!l~ "o:rcbiser~lclJe Milnz!rn angehrm. I illD.'iIILl i1Ui1l~fui5,t oeilG!e .EiiBLs durn1u dieF-e~l:8telIDu!ii.g wbr·er Choon.ologi.e geW@~~e:!I.wcrdeD. B~l!i~l:Ich d,es :&tldMs@h.en GdC!esvl;ln 'lTgam~ll jS'~d:Ui iiDi .diet CiJr;oI~ NmnmrwtJoi!; {Oq'Q.M ~9Q6). S. 47-6:<1 ~rul~Iile:",. Dme:r b~ d!:!Id·e~ Q dilese.r SCene nUl e5.'!le~ !II:lJlt'2el1lRe!ki!!ipHUilaUo:m d~li: d.Qrot niedJe;r.. selegt.em~~\illlitl!Jjre (ibiD.!! ~grulldl!ll~'p run. ,die' :l'!lliitte ·liJesV. Jahrb.llie:rill v, Oh1'.trUtPf-:r-pm@~ IDii:~eJ]!lI.~ b~h!iln.k~ S1]btct:ew~8sffil!)~ kleln.ui.l!ltill$~ Wi_h1'!ll~g Wfi tie MMI[IZ'I~rilgWlg' em. 'nas p!j~'Iie Nowi:nal. iiBt im GeW'i.mt Vfllili es, ~,,5o'g al!!s~br.!lCli!t (1'lIt. I. 1) u:nd VMl d~IB'&e:m ki~!lJenw:l~ H~ ("'S[. CtJt6ila If'tlmrsm .• Ta.r: 2) !.!iildJD.ritt.el {Mf'r N.t .•~). lhre .J.~ijSRbe, fMlt!.ltO;WiJ: dUl H~e1~~ft (],eij Gongykios,. die ,~UClJ; der lde'llte Satf8<Felil~~!pf mit pemiilSehe:r MIlt.ze ~l!lfd!.e:r Ri~kBeite dI.er ~eidell grij~ereiOi SW6k~ M,dtlllWt l1'~f, :~'~ Die; K~~r~tp:tipn:g ~(!:,~t gle~cl!Ml:e!!!l!it e~M'W khdJ!.ef!jNoQ!i~d!l!ia.l .!.). em. 1IJ1rl. Z;WMWIiI 400 Y. ,ru.:r. {T.af: I, ;3,. 4. s).· Eil!l;e etwM:Il J-!!ieR ,Gm"ej wei]ch~ ~1!Im Tiel] d~e aIDtel1lSi]b~~1Fp8:n wi~d!Il'!;'h<l)h" d'i1~ ~~. Anf_g des [V. JabiJlIlrnde.i'wv. '(1)r. fhuEat.lite1uUlg vemIlkelii ffiilL I, 5; v.g1.C(lfi)[k! Niuni91n,,,,. S. 49, 'f'~f. U.• ,6. i). Nagh ellil'lletLinge:r.em'l.Pal!Jli_'B,. 'Ilnsol:hein.E:[IdJ erstU!Jl'ter der Oibe:rho1:ieit de!ll Lyslmllcll!t;l::ll,[ndet i~ PergaM"iQ~ w[ed~i!' 'e'J!l(l ~[b<.t.ln(liS\l Gru.de!l!i!iiIi!!il~!'i!l !litE"'

n.

l!IlOO III ~ehlll:lI"ww:t1I'l1llkn St.ud.l.~ .iT.\". G.m.l ~\!I f/f ..d.ti'a, ~ Vt!l. Ul~ J~iit9. ;I·~. 3'0) del' ""On 8~11; {NuJ'i'i.~I!'m, I~o, S, ~9!l":') 'l'mg~hilltgoo:!lil Dl!ltv~l'lmg 1I!ii~1' .M~n~lm !li~Z~1 d~ j~~lldi. Hihlm H~r.I!.·~l~. golm~.3 All:lijj~dtil~ ·!lJniI. tle:r'BI!ct'BLml!:lIoll, dJ~ Uat;WlihnocltodnillA:'hk.dt ~Qfl (&!<C!IEo:IN1M!im,! S. 5"" :r.) h~~hoHm. WIlI'ili!!',

.dlt~

~ p:. (l·",:tdlitr ~. (;;mrl.

~dblm~

~.

'w M", JJm. ,~~d.

s.

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

gIla, fiUlIIJ:, ~m ,Eilrlkl~g mi~ tlier geSOOi:g~ilitelJi 8ei1.e,ui;1II11lgder Stadt" g]eiclit1Je:i.tig in de!l!l drei. l'llIetaRlle!IJI, W"rend i[l 'Gold. em Stll~!I:' Va!!!; €$. 8,60g (Tar. I, t~,®wielL~lm s V~eXi!;d vOO ~'.~] S (Tllf. ,I;, 9) dI~e,ii:u:ooJllI w AJie.-nmd.e.rgeM "I!'er~llitet.e ~!tjsche Wilhll!l~g!;\e~en:Ue1'e!!!;U:n.d 1m (UtS~ an.:!ch n':i!i~ dem }Ien]il:eiStypu:s ~h'l'erVonlerse:iil)m nlifiiiprelil. ililte:iD~h:,jt.1le]8,tiekmilt diem

.AtMI~!'J,!I.k:Qpfim G~w[cl!t,!,o"'Q!l. z,8S g (T'gJ.

rn. 8) w~ildnb

e[I11 ]1D,k~eI!

V@~])!iiH~

Rislilelil '!l1I.tge.ge.oko])]lInend.es

,AIJI~gl>El(j)clts:n.omrn81

mit.!l.tI.de~en

e:inhe:imise]),elJl

Sy'st.em1ID. .:MI, b~b'ach:tem, E'lI!:tI;~@;che:rule k]e.me Si.l!lu~'1'- fof ..m. (0) IIUlidKupi.err mfuriz.ell (Tal, 1.6. II} stlIliLi.e~en sicbJ ,aieme,lIIllilldprAgullge.n 0. l.tber d!:l! h[l:adIo:g~l~ R.Wd:~~~CRbiJ,d des Gt1Ild-und Snb~~e]d!t" "t1. Unltlm S. 35 Ii. StiiListiseihe Beohac!bil.1I1Ilg,en steUtelfi ilWflm,e,fu. den ruc.liI,\ unw~di!l';iB'e1iJj UID->!itil!~d~s~, ,~L~~ilJ\!!ch 1m ~f'e d~ W. JI!lih!t:l\iI,!!!!!;,d~~ v .. (}hi!C.,.!I!~~ur Ze~~ de!!' erstel!l Atta[idelJJ,,!lillt@lIIIom.e st!:dt<lse.'b.e' Sdle·jjd,em!i!IiIIz:e,gesMU'Iftiel!l Wiilil't!i;:, ~imi!l ~l>t~tl~lil:g dQ~' :!)m~ ,~g$ 4'1}~I~e]'l!i'~~ ~ b~~!liW;~ T~~!:I!eh~ dall d!!L'3Vo~.k von Pe.~am®illI,oilizjell. w~$gste.I!IS,. aJ/ii !iol!lverliaerFulmr H 6b e'R dem, 1:!!\Ii!ii,g:e lt. p ~~l~ws e!l!tsplij~\!i:!di!li IiQ]}~~~eht· der elge[le:nPdglJ!n,g' lJesC'bdnkt sic.h £reiiLi.cliJJfil~ili I!1ls!lImlicllLleh awaieEwlsfl.l>IJ1!I 1 "Oil) KUip:fe.r~Ld (~m 111.,Ja]n:]~l!1ldert v ,()(In:, .$te~ im:it de!!:!ll. At1\~\!i:!~kiaff ~uf ~~ VOl'der:se.ii!ie; T1IIf, I, 1i;3. ] .4) filill' diel!l .M!I'II'.kt- und Lo!lbilverk:elir.. .DM iililTe'tuil1'll.m:m:en b~tellende, Kttrmt bel!iiilt d~e :koilliglicihlo V~W}~el!~ .ro:r 8let. D!l!S U. JaBr!,]lJ~!!I!lJd!e.rt'l'. 'CThr. br.i])gt ~I!I 'I)peB IIillld Z&hle.lue Verm.oe!lI.~ I'l1lI1gffir ,die !9titlltill~ihe KlI:[littll!Pl1ii<,fI!II1\8: (Tat. I,. I~. t .5- ~7, ~'9,l'>l. ~ J), ~et' lIi.eh :!>pi'~!l;'f ~ g ~~]te!l!e lde:i![le Si]be'rmlll!IlZlllIIII;t'l!l.~~3eli~e]lff'!lf. I. 2 ~~, Noeiben. deil'IlJjOcl:i91ell Vorr.ms' ~!illlilliJ:p~Jilid!!.\.n .AtlIOM '~(j~ Mell' :i!11e1'il.t .!iAldepllioSi
llll.d ~~:!.i0 Atkil~li!l~

lima E:~i.le ~m Kr'8fiil {Tat. t [9) 6ioo,e1ii:nfo.~ 8~h)1);IjiR.ilek:s.eUA)l!~ty~!,IJseine ~(',.gUmmtel'e lllltJIerWig. ,[Is .es :B~~ ams West;. priprm:g gelegenlLich d1e:rNe1JJ;SI'U:n.d;uJ~gd>e~ Nike.iP41orilli ] 8;3 'It, Olilil". ,ru:Wl!~'t Mi1:g«I!B~r W":Jg:~~~~n~l!e!:~ dri'l!rflmf~rW!!l'al!t~ mil~~e:!l.A.I,!!t$clll'!lt1:.e!ll ~ a i'I t<lA:E 1'IIIIH.'01,,"OY {Tid'.1,.20 .. 21 ... :15-27) und ,i!.~!(I\H!1I(1\( .~f!.THPQo~ ~.'r:M.I,.I~. J 5" 1.1).. ~~.) (Id:N .U;]O\lli'IlnlO"!r" 1(",1 Yr~E:L"":li ,!Tmf, I,2J)I, stu. INOI!1.ICllh. 1il!:lIl\';MA. v:eiliSehene!lJi ~~empl!M'e aJ!~ .. !11m .. Zw~li:lte-l' BewMt.:igtmglltm M'!!~~Ufi'i""llf,ki~ln:s
Kl!lp'e:r3ti!i!lill:m~t 11. thel:l!!lkopf
i Di('l ~'OI!l. ir (a-lIil;~i'ttit., m :s, ~4. Arum. 4 ..~~:. T:M':,U., ii~J~l!il:3lficbti Sfl!J.umlhi~ ",",lIIkhp,'li,(I:!lI.i:,ml,f und $o)d,lIIlmgeuub I8t. "",til! i.c;]]. mid" '~JbenEU~ Jabc, IliI!Ch '~' ~I!l:l!~~.(!k ,~gc.!IB~n, M, iis.B :mill'l.w.nOlnem. Sillier dClr .ZCi~ IIIWT dcr l'Y!lll~ ~ .Ii. til (lDa'lE 0 p (; 'u~El1h {e~.iia T~I:1'1!, JJi bin ''rite. ],11} ~ilrigb]!l!ib:t ..

b~v@:!'. ",,<:!!,eil!lZle~t!lili~lil. Hygi.e~!I. IiilildApolIDolll.f.:in

!llit,

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

:8Ji!I~ge'J,fnmel Fe!!illlilillnelrl ll.!Q~e:se'hel1l werden.


'~!11

eillige:!lu;f

V~;l[).~en Gep~eJI. dilleser .Zeit dernJ V,(lrder&eH~!!l2 9.U!IIg~fi~be!l!!l; .Be!Lm.wfmam~li!j 'ud iW.~
.o!l!1~ ~¥ll1fIP !Oy I~Thf. ~,

lie" IN~!0':( (Be:rllill}. AIOl!l!JPo'lf(Td.I,

I 2;

.l1rit. ,Gat.

My8fu:i, T&f.

XX.VI, 9].

22.t'. I'll 1191i'".~ATOY,(BW:.l.'C'at,.,. oS:' ~ 27, ]~9a: •. em file~n,I!o!IOY h (vgJ. C'@r1J.lbl: 1\iumim •., TM'. II, [8). ::ii: E Ii. en. 0''( {""'g]. Br,it" Cat". 1'a.f. nv-n, 2)1, ::'::OPElIIiO''( (M. G'6~., S,. ~ :ta, ~4J)'+

Dw; l.el!o:!lt~ll :K,l)~li!il~n(lodlefil!t~ Ilib'.mirul1~·!lllllt<ln:@mW! Sta(mtgeld~lII~ IJJnd


:ZWlil' ""01]

~O.

a r, :2:4-27D.He'W~~

wei:t seliilec.M.e.rem. Btil. <1.18 iLl Iller Epooo,e des t":u:mengSiU. (Tl1i.~. Elige!1!ti.im[icl!!ktJi~ derw:ejhLiihen U:mutnl6ht;,
chartifjei]'<]S~e:reIll,

we[cll.e

aRIT! .][e spli!lielJ!lien Tetr&d:r.a.dl'lII'IeJl.

gebftll~hmdllil!.'eb

voUe Oe""~i~hll.i,t Ubli!f ~li,e!ii6 ::u~:i,tli.c.he A[i~et.:l;tllllg ,(vg[. G.rmf/.&~ .Nw~"'m~,. S 7 S:.

lrnd 59)Wltl

1I11!!:t!.'!lcbit5dil'.f Tl'aditiQ:Dim ~gt IlIUieh

]~:dJten :t.1!Wl Dem(l~

biis ;!;U;£O,lt:iIl,d,-e iSe.riel!l dieser al]ein. i1i~rigeltl Sc;,luiedidem'lhlz,:evie~~eillch.t !:loch in die .Zeit~eJ' P,w"':!"';!: .Asia, ~b(llUeJh .~ V. (1~!:,•.! :bineiiii:z~eh00[:1, i~~:I!!ieht itt eil'~ei:beidel1l, 33 !il1:i<er un:w~l:urscllei:l~lich.WmmaJrnl .!I'UJu::l1Imell,. dd, .Rem. in dell' >@ft;bnQlg~

del! AtlIlL6Iil!e!ili;1I1!1s,es, ~f!(U!!!e:lTI! it!l V'e.!'-' dJi3l'Fortbestmi.l: des ;BtiW!W.m~ M~ruluivi~egtil clef K!!'IlI!;gs.hel'~ei~([fl: VOl], VWfl~!t'!:,e'JI1 ft el"Wa1iIie:n. Ob ~[cl!

l!:Li:!~n PQlit;ik !.1i!ifA~p~:;j~~1r11


r~M\f(](n

heMehemd!e Zu.stinde

8iJJcb

aM

Prll1gevezo.

GIlJlnJ.rol',

lP'CI',g,omiOll l'e~'l!elrt'ierte, !j.Q ]~~gt ~ ~~~~. :rur!;~Mfrf;~lieh !Il:~~ W~rl!Jfl :nieht We:nlg,eoon:s bit;: :lll[r If[VM~o!l. des .Mi.tcb!l'a:d:a~N Vt~
s~~ so<ll:w, FilI 00

:~~T-rrnel[iJSlC~]c.sS:to.d.~yldallsgeg~;beTI:

l~~

~~UiUl11!~

.re.icl~e:m. ;I~e:r dii!e YO~~II;m.t1(t11elil V'arietite.n Hilda.t lllel'lr!llliS, wenn a.uMu,er ,siti[ 'VOOl ,Srtiekenwie T!lJf,~, 2 g!]l·~t; ~g~it'!('ij~e HOi'Wlt~~U;!!iS' ~!M I, Jd!~ bu.nde!l't Y. t,1rr,. sffilricllt.i[D\ei'.lJ.a]b I1!rbg1t s.ic!] d~e V.emll1i!tiWlg .i!ll[f, ~ mit deT. Erri,cibt.1I!mg d.~ :P.rov]!l!ii/: dillie 8uto:no.me Stad!t~guns v,un f~rgam.o:n ~~n ltiade mllulL
I W<ll e.!I. ~i"b ~m. r!:i!jf~r;d~ urn ;;I;;;~ Ba<ni:I .•• l:f~,! d~ 'Ili~ 0/' ~ ~'~ Jill r.b 11m" .j{w.m.andllll~ i~~ IIl!LrrW.el'!i:: ~ GIl, • Hell.'! !!!cg (llIlhrn. 11i~. 8;~4J) !~il!1_It~t, r!~.e"ti~~ 41IQ~nPQ C IiPnI,£! OY !]h:. des

!',O"C @eJ'IMt~ri_lIli 'Nt\,,, m;~d.ei11l0~efiJle~MJjU:m!)!od!oJni<5 iler M~:!iI~jj ,~1$ w,@!r:~~l;~iD1~igll g. ~~ w~t\I1 ~,Ib~ jl!1d~~!'lihwe~[g IltiAulilul!l\ d,,!i\ di~ J~l!fi~ v.:r1l!1!~i!)JiclD. (lam ~~~'" 4,!!!!I'!'n f'!!,o)h lJJ. ~, ChI', ~"®e!!~Th ~!i~n:11d je~e l!JU~o:l~!1 ,e~.i!kll! ,!I)~egll~ ~ U. JI~ti<l.!l\umd'!l<r'~, it" Cll!i.\. ~I;i!,m.fiiio'[l'.

n ;,cnA

~9"'~.

:8• .1:3.'51'1';,

*'

Einlllll

Ilibe;l1!![dnl[dts:n .A:briS

,d,j£!l!!l.!l

Zilil.!riJbs.l!.h~iWl i~M H epd in g, .AtIl.I!I1"MliU. ~909'"

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

7' I,.D~ aUaIlsc:be SlbergeWd.


VOilll PeQt!illilOl!lo;

m. seinen.

~lII.lrn21eill"l derID-yDlI£tie

mat FI.lmhoof·lliJhl!Il!H'iJ'

8ii.~' .A:(l~ini!Uld!~IioI~ d.ef' :ijieJh iib~r. 1!!l.<.l(lr:t:baJIbJa]u::h!\:!t;!d~~(l @!!':$t;~cli~g}dElll 'Tetrllilrnllh.mtm&l!lsgahe :im ,giU~fl!l IIl!l'Iwiderlegl.i.ri1ii ies,tgesteJIu" Dasm~r VO'1'-' liJe.gt:n.do. mOO:i:. ~jjiim!\l. se gro!Biij Ma.fj!lri~l boringlt:il.wi!I'f. il~!!,e A[[~~ll neu,e'JI:' 8tempe~, die a.be!l'wie(ten:lm nu:r dI~e R~clItigil!:eit. se:ll1LeJ' }.]I(1rnl.~lIl!ng bewelsea YlDid ,sOOnB I.e~hell iw W~el~,tliiC:he1lflUJRbei'ili]i1;~I.a~I!'I, A.nders st.el]t esm~t d!e:r ve*nUllg dee Type:nser.Len auf!ilie 'I'ergdl~ed~cn Att&lilim:cm.. IUeF ~I!t sie1li:t'iir ,di.e Em]!i~~(!Il'l(l!ILd~ Iill"!i,tien, rui Her.rscl'u~~'eiJle abwei~I:I!!!Ii.d(i! d Gntpp]eru:rlg ,tffgeb~.> de:re!DJ Be.gnllldu.n;Jil'tin kl1I~]] Z:.nIgenvOl'getmg,em w~ den PJij~et.ai.ros F~tl1i:ilil; {lEliIli:.opt (lIil:.$ """e.fg{\~tncltWfiS~i.I!k>o!i·l tT'RI"'~ , n, da er 2.WB!!' SO!i!i\I'Cr,!n'1'1(11'.1 Pergamon, a.ber nn d!erM!liclllt dI.e:rS'f!leuk£del1 fiibb,Mgi.g iiIlt.Mit demo ToU:e dell,Pl:uilet.Hfuro!l iJill He:tb6'!i 2'603 V.O]U,i iJchli,,6t
t, I., ~),

san:

dI~e3IeGruppe

OIb"

2:,.. ElJimen£lI: m,. ]I!1mU.c1:! e!r'beM steib .l!62 v, GJI:r:~, im. 2iweiten.Jdfl' S'eFIil!el' Recf'I~\!'w!'!;g"ge~itl! ,A.ntiocl::i,®ii:]., d.OR S®tiH mid }:l:lefj(olgru: d~!:i ,Sijlellil!i(;!J I:•• dJen el" in eill[le:m 1"reffulil bel. Sam~.s!i.llfSWIlilll!Pt sch.lJi,gt, ll."s, wiird.e die:!' a:n.'tilwiIJ·Tra(UtiOOl w[d~~clH~!:l!!, wQUt~m!l:!l 8niIJirulrn:e<JI, d~ OUlgo.:sicli:ts d!ie~es Mo.me:l1ltes,. Oie.rAllse.hillJt1e:1l1!ID.g del' s:y:r.lisc.l~eD. or::hernse.hill.ft, V Ebmenes, I, neeh e!ine Wdem'it die:mlJllie d0!J, :ill srui:1irun&ibJm~!Je'!iro6~n:M S~l@~I00~~. : ~eDll:I1I[1zi!; hllLb~ Vielm~hl' ist dies ,de.r Auge:l1I.b]ld. wo m.1rtiN'lJItwe:n.digi(;eirt Ja.s pli)rt.:ra]taesV'e~!lit~LWhte.n ])y.nMtieg:ri.ilul~rs fMIJ\lta:~I"·®!l E:r!ilihe<ii:1iffiII1ll1.:1I3tej. welche~ das Si~be:l' des I.lIUll1l.meJir 11InoolliL!lng-i.g:e.:n. Swfi~ Si~(hmllie.l:t ,(Th{, :nI, 3. 4) ~!lii0i. ilm ,d!adlirtl] ills SQle~en k:enii'l~e:it~ifI~t'iFgl, Hm,. BtsJ!.)rk. fll', ro.{~. ( S, nsf.). J~., !l'~!:$t s~~~ wahl W;:!Ilkhu, ,dd~ E1tJm.el'les I. mi:t C1erPdglillig d~~s rev'OlultiJ'lillli!i[leR Typ1lltl !';!E)i;me(Jll. Ahf'aUrnn, A.'l.lltio-eh.o!5, E.i]llli.Y(gur,i~t't ..mid I)ffld@[l ku.Tldge~!lJ!h~~" Dte 'l!Ill~!re 6re~~efill' die GI\l!Ippe w1m.d!Ulrcl'l dacs AIiIR<reiliell ~es ttlJi~ einer .BfuIiJ.d.£1 !!ImWUJlILdEtltfi~.o:rbeerkmi1lzes auf dem RopE ,d,@s; f:h~~!j.U'i~ l),~t;immt ('f'!l<t. n,~). IHe bls~~r ~!)!~nll'~M1 Se!<Jen z;e~gel!l sowo]1l bei dem .seleui~ospoma]t, ~18 3UM bei aemrhiretairoshi~d(l II>\l!f (k[i Ma'!l~~1l! <ks E1iImeJ'lJeI! 1. @l]IH! rn~d!e, :IiltrfueJI:,gj~Mggeth~l~e Hlndi.e,
, VI1:.I, ~r"'y3Iln. a!!l!!llh • des Hen~ci9m~8', '!Ild. ][1.,1:, ;S. ~7'1'" lI!DtJI. ~" '" Vs·u, Dr,m'1R;;!n ,. a. a. 0.. &',1;\1':3,. ADm. [. 8 ~a,e h.i!lH:~,'Oesch. ~ •.' idi!!lm.& G,a1alll!rll', (1Sl'D1)<.

---- ---.-~---. ~~-~


,.

s, ~;Sr.

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

,tlChelilit.

(][e dort (Trl. IT, L~) ellne, .. Mel' (Tat': H. ,3. 4) m,it, iIiI~egeliid!!m IDnden ,Ill'And.en; wiLrd ~I: b.eiiemllliun.m..e!lr emgem;birtelll :Lo:rbee:rhmrlzmilit ~~gf'S!c1!]l.I!n~!::ieg B'1~d!e, dll~['fl Kopf$cbm!Uocll:. deJ¥ i[l Zlll:s"'mm~~~!'i,1:FjrebJt l]I)~t a,em Reg.i.eru:ngstl!lillf!iirig des AI!;ta].os .1. (vga. Tal. H. s,). ~~e~

,d)t(!l

3, Di:e-se:r iIlIimmrt b<iillid n:tiChlBegfuliLR Se:lruM H~~!d"t S~~g ijb~·:!1' Ga[J~w: deilliK6:lljgsti.teW ,!in!. Ol[e

im. A~bIDllfi

!mJ

A'1.d Wide EOO.ig.

I D!!;ij (j,f!I~ Dih.LiIi Ill r i1J~ el'llM grtJ!llefi. ej;~~lej i~t t!icli' !iTiVIB~,lQ·c!i(Of. Geu:h" Bd.!II, ~" is.. .~61(-J. d~m C !li,l'tHmd I (l!h~ru ~ S. u IT, us), i.l!l:!d .s~iI,eflil· 'Ii jj. jJe:~. iI. l\;lliCll1a!. ~lll~ ~', is. :ilj:';') £ol.$)!<n, 1;;1:5 ml~i1~te!;!!;~'~n., ·w~lh~tl]dnli.:h ~gM' G 'eli, ~~CI f. Chill. ,giCf8;!n;~IiB~klm.. ;Wniloirn~t ~~ n~lo iI: h'!' An;n~lfllli!e, ,d.d) ,du us~ Siieg~lI~ '~I~ 'G~"liCV' ~i.tli~1\i ~Ilg ml' dilil"l IiIlmp£lill Wl'gm lImi~dhm;, :1l1ll~II1Jlil~'l!~.~~ dll"l'dil niicb~ ru be",.~:!:tll', Die IFIJn.d~ 'Im P~fJ!IlIm!J11J IUl!be~IIIi;cM Il!!llr '~i:d]t ~~! ~D9ic ih:rul1. ~QMcm vi!!!,. !Mlqr d~ G'l"~el]l.I:ili '~~i!~blll~, do. ·(Oifl~ bI:liill-mlllll'ill, !3Gm il!(i1l;(!!l!ii~e !!!ell~rildle ,Allllilh~m;]~, 'l!u~e kllll], DiClldiE.u~~ IWf~ilil~ '~oei!!kh~ lilE!f1mumg der SchlMIil~~1 ~n dell liliiilllQliqJLlillIm ililIlid,!!JID A;pb~od~!fi([1 lIto, dill. I1JLIlr !'iUlii~ ~lllgn~B ~{lljlnpr~~u;LIlro j!'im~. Wcihull~ cridllt 1L1lId ,AIkAl~ {ld~!'imll;l:,jt 1Iil:'h>e1l kOmlll~!. cl!iI!. Gimil!.~ k!lmtl!'in®'h. umdi ilWlI'ril1l dn.m nml!m ..~ 'fOn ~~iIl lJmM.'l·~' IiLll\'eID!lwfi,~ (:In;5.dlJt'~fI. 'iJoI!i. 'FIo"I'~lk~I",]~~I". V. P'l:fg •• NI'o ~:O' ~ niUe:ill b,er'g,~:I.', 0. G.l: S" Nr" ~69J" IDalm p!lm &Uf~ b~Bt!!i.d!l!ll, '!I!'i.~ O~.l'dil M U (II. ~.•O. &,~~r.~ ~J;b[!~ill\..1j dar ])!it~DlIl!iruiB~II'@II:'jiliGlll!' Kirnp:f gu uidbt .mi' dem .~Gl~1:idls~Ollm. .rud~rB ll;~~ge llll "1i:~l,ln.ilu;~ ~ta!md" 'Ent i!jla AI[I~i~i~'hoo die H.'imlc £~1iI ~'kolllm~., crH1dJ.c.n dJ~e{lj.JII!!I~. die~iC!h ohm: den [ILJM~~m6!i!l1Nl w. ~~iW:lI(ih ft111111ie1l.,illuill W!IlilfGll1 g'l'g~1iI JI~ttiI~~. :EbImBO" w·en~ nbel'illGilg'l'nd :~t!{b!!l"o.LI~lI :BIliI.IHi.h';l! 'LIlnibe,g:rihcook 1II~1I1l1.l~~Q!; (&'1\,0,. i~ An~lrL!.B ~m 'U. Kgh~ Cir}, dllIlO,jl.tlalDB o!!r1li ,dnrdll (lieD s~~'lIib8T .Antlmd](!II1 di~ UmsebBiI'li ,~boc K]~in· ~tll .mm!l, ,g!llllllnt dm BLllI'I!(:b~I~LIlII!:, dIlJ.Klllili~JtiiJisl II!IlmDc~.IIlIl[l.. ~(!-lIllro bmbo. Mit i!!~jkr~r W'.hrsLll];8lIl'ttirulkei~ igt dem yijeimehr~n~~:D, dB:ll d~LI" g~SiLl~ Augm. :b1i1illl,Sldh BA.ei'IiIB'k 'r;~ IlimllJl!Ili., mil" .~I!n der ""~II'" alB! Ill',. 1lI~~ ·e;r.g~ Idl!o'iju::!ia!l:ildl.ll ~t~I1I'IIi:h~~ (!~. ,J'ocll du A'bll®~~~8iL d!l!rJCt. Ve:rw<e:\g,enJH'Igd.1llI dr\'k1kelld~[j 'f:~iootS!lBlb!e'1ml.l:lt.l'iI!llLld 05.iI:D,liill;t!h iI~lIllg a,e:r (J,a.1.lIil1l1r'ii'Om Vaalli[lJl!II ~m K51l1S liu(sililwl!Jml!i" Du:~.. MlI.Ghtw""&t:M II!!!~' F~l!lihl!'Lt WBl~' in ~r.s;tB1'· .l1iuflie Vl)rbl!clILm,~D,11:~!!I.IIII 1B'M:i.IM1YO •. nEclr~ IAuJd~~\Y1llTh. (Jlldi "'!m~ ll,do~h IfI~Llit, d:dl A~!(Ia' flU!' il4!imem Sill,lla9[II'!lmll1naB'~ dne' :t!r'to:lg>ll~.l:.f!m',!iiie G.:I&kTIllOO .l\,nliiochOli! ~!IS!!irnrn~'n Vl!11l8rrll~h~haIle, ;SO)~I~ 03iB ~Iw!n m.ur tliilr daas[!llteoo (k~!IImlaD.!lth!ml>, W~r ditlr 8~~ i:ib~ di~ 'l'olial.wl~i~!" :llIeiin i'IlD derl [tB.~kool!Jl~Blil.emnic:ln dJlu' ~lJtscltci!l!.'rnldll, !;Q

~!t~~

B.e~ (I,e ~l bc,wcisI!lLl,d.'aG lItts.1011 au till.

"Rdli~e~

trJitHll:tn:r" Iillao a:bbJlilll,!:ig

hltiAib.

Ui!!;!! '!1;o:LOO

diM" !-!i!',!):eilltBB~llrin {i'I,,~. 0, N~,.::10,1 ~hiwl!r fBilJlell" Di! NRl!il"llIp WlI ,.~pllrnd~.t9:~ 'bc~mdsli nur oei~ell 'Ra.c~JI!w,g Itrucli Bi.riru~'n IlII1t1 ibBre!b g!:iwomIMm~ K~iII~' I)"mi~ il'~inJDt di,<:: ~l~e D.JjMerurl~ dR:~' iller !!!~~ O!ilil18Jber;sj.«;~baM mae.'h d.!l!iIl1.~j!<r!.lIlJ!l""'Dtrdti. ~!e:8 l\~tn~m, L sta:tMlIrnI, w.~Bds:r'il1l'1!l1J .PiaI.!iJ, iI~r' diu IW lTWli rnPlllln'-l ibe.:i .P'D~.ybioa p[,1l.nr, '1,1.1, 00. l[Iiliil't~llr"Wobd, IlIlJ1l.cllcnm .cidM \I;'~del'il{l!lri~1;. l:ne:Tlllll~ ~II~LB ~t a!!lil!h &Le '111m Sh.ch ~ I iII {a. i!!I. (},' ]. 1I.1J11i1!., F.i.3i8} !beir~o/i"f!lehcil,io!~je '.Fat31«Ii:<! ~Hl'I!1'\i!dll.en" dll1l ,lI.ut: ",I!!!!! ei'\o hll;ltl!'''~nSi",~inM:hfl,ift!!iD dll!l 'l:1'oe1r,r.£i)MJ";!l ,de,rKili<nf@!rtcitllU ~lteIu~W~ ~1!:1:1Il V'~fIi~e .. l!:nmeni!':!ill. 3JM. BQ~~L'Ch~~II ·m:i:oe. ;!!8]!!Il.kidlJni;~\·,o_~¢j~~ ~!'11~~ .mil d~iIIt~~ d~Oi ~~~il. &iliri'tl :fU'I" ~llli;Bllltiligkill~t 1Ir1l.1!i'I!lUun:t, all 1!rij.,~~tul:!i~Q~]. dI~$ilerli'!!Il"il~,we.!'1l ,dlll!'Gili oll~ dQ!'I.1ge All· we~fl!lng: ilell ~'El.l:i;s,c.ljjm JOO11:1l3. i!lliil'! .~,~~ ~ng.~~b

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

lIils!i1)j {l!~otet

djeK,ombi~~U~!l.

desOC0'll!fseN.irnllcli::!l.

Dee W,{])~beerk:r~2i 1I.1:!!

Sym.lJol des S~eg.ell i5t 'bekMlilillt, ,Die mitibim, YeRJifiligt.e mlliide :i_!j.~ (I,M ,da,s w~~ :!!®~~st bel. dlf:iIl Po:rtra:i,1'l:!i de!l: 1IlEillelliisltscJJ.e1il Fii:r:ste:n aLseil!lZiigen ,So.lmriiu:cli:[ndel:ll. V'ergte:'lmlt.m.llIilIlli:il.mll!rul dii<eS>e' ,Kl:!l'I~>'ibili'l.:ru,mu j mit: tt~:i: e~eTIge!ilJI~U:!~Il p€'1'Ee:m~[sclu~!IJJ, ®, wlrd d!~e voRe 1!,Therei]lsl1ii:III.~ S !!D!l!Il!1g' de;r :Form, (leu:tiidl: ~:ie besreb:e:n 1'Ii1.li'l ,e;ilJie:m blt'.ewtlllll: tmdll.!i!cJliIen. BMld!. d!lJS ill!::! d!ell, imlilelmJ, RiIlrlern mil:~ru![lem scl!ma'len e;O.]~1!I oillllt'e:il!l!!:ewebten Paspel verae:lllien i~,t, ~rn:d deili!ieiIIJ EJid,e:m b:illlfiig' in F.rjlIi~elli: auiJIDil,u!'il!!;iI, Eili'li!i ~!ilt~~8$!I:nt.~ Naeh:rleld, briJlgt liln~ m,lJ![ d~e Best§tlgUllg' ml'dLe rucihtig~ei.rt del" obeu. ge~~elle[l EvllilJrulID8. be'bJUlOOI~en.ebe~ ,diem. r6:lI!Ii,:seibIi!I~

E{migsdi.~de~.

J,i~p~.HellreS'lie,

1I1:s0. Il!I]lU:!lC1!ieser

me

O!IIJS K;lll!l~gild:iad!ewall;gebQte~,

w.im.

er-

gllill21eJl ii.ieijol!leUeril

dm"Ch

tliile ,Mittei.LllIIlg.
f!!J!"O.Mm

,tlifill auf
la>urffll~

deBB6fi ,i:;,tatll.el'l.Wn(l

lJj!1!:beb!il.r!te Hand geset.z~ b;tJ.Ibe

OJooidt:!
~~9

i~in .~

dSlieHlIlL"

CuAAtlr-; 7r;h e.d. UIiI:n). &g]"i.ci~"'~rf"ug.e~.

Twbu],!011!! d~ Ento

f~tI!:~nlJ' diet' JiJ.&;i{}, ]w8selll ,den Yll'beerk:r;ll1u; .!iLk!!' !ll1iI sei.lIler Stelle. IDknllil je:n.e, blmrel:l ·doo, r3m:i!)¢~~enBeJI.!IDleill al~ k>ai~iS]~e~j(l1j b~~i.ch~1\ nicldw.:f A sl.1!iJl!ll!mBi]~~e dl!l]dl'.lI. D!I!!1i es sfficli. UNI. Ol~eKlI.lTl~g·s,billie hal:id!elt, e~i.bt del"

:ZusllimllEleJ)]lillng,.

·tlJDid w]rtli, "'iII!ldru~l~Ji~hvMP h~ t3r(;1~ ,~Cae$,I) f ,00. ~i!'llte4!Lll§!)


delJJ
AH.:r.F'~."'IiT'~C tlnA':I1A!'I!~iCll'I,I;t:I",e.:IOO~~M;O"

lH'J~'@~gt" B!!.'tkijmel:WOlI1l.

lI,j"cnMKoOTcl'edet

und verner
hil!lierl!e

'!',Ol':lAm~®i1~llS

'i:mricliitet, {las
.cTG~Jutiilfl'

1.'.1'

demau:f

dem F~rnm

'Oaess:r ,a.ogeborelil hlilbe


ill, ]'!l~[liIll!lI8itl:sclHH'

.o,l.ilo.HlM'"

t.,{tHIiiICI1l'

.. If'II1I'al'l ....~r'"'~HOI'!I~"

;t:]ruoo!i!:tIDd~1lIi Der kum'·

.KoplEe,h,m.1!lck wru: ilw


Zeit,

n]~llt!il!N'e'ille~~.

$(I!:1!l!;~tn hatw

aeln F~

~ Z. lJ;. Bril, '~I', ~AI.J I~~,W'•• "F&.f;, 'i'm,lit, '[!if,. :X:l!::X V]]~, ~1l,X:XI:x;. [lI'.;. Brlt.. ,~!u, T.r, n; ~If". ur, 8;. !mI. Gr.t, ll'ihjJi.,i'a ili-'tp, fit!;, IU, ~ If.,, VU],. l. I "gJ. l]\IIrolla~S!'!g~lioJ.[I~.Bi!" n. I, S. :1c:to; '~i'l, n&~,.~~ tn. 1i,;;i~',~, ,mb dloo • 94i1!m. ~ fofY'gi iI· :tM ~!r.N. ., If},IlJII Um!lta~de;,. dBI~ Ilftlcli ,dIe~1JI Worl.!~Lltirn Gt,g~J1:1!illl ~~ dem, MlHHbiM~,[! lUnd 1lU 8UUQ:1lI fa. ill. 0.) diem' Krllml mill di~Elilldll und lIic~ ·Jil'B Ili.irnI.G um den lil.:I'&IIZ ~M.II~lea ~t, '''''''lxcI m~1l ki!ii:n~ru W~L'I lJ!lizrnm.i:lS!l~n 'b3iil~Ili:, G8 ]liIIgt· w,ob] ein FIffiI:ht~kJliil:B~el'S~hjm "~!"> • FlYer llaimeDI¥1r ,el!n~ ",~~I!I.e 81!11n1l1iliiSi>!i<!! ,di~ Am~I!.1IUD.~ fi:lf ,d!~~,Clleol'~ iJic~ i~!':I~
Z~r'~htfllll'"

--_

... -.----~-~.--

wffieu:nSlBr'e

--. -~.~-

'ferti'-OOMiidilmeiDI

.-~--.

d!!i.'rWlII~.

. - .--.~--

au.

'~.l';!Il-!'oebtlilfjlb!!,.~I!!: .'~i[l~WlAl~hisG1;~[Jl~il'l!! IB.....:v..ru..". lm WO\.~~~ ejg. (!lent!'. ~, ~~~, 'Of!~~b. [KNo!" !Bd,,],. $. 95). dial' !hl~!iu~," ~.\ii,~ sfuh ell~lJm(lh hi, ~lIelJl ;alll !Il!felll~Iii~III!(ffien .d.e~ hel~",~I~I!I~!1~!'L 'O~tel!~~DI~E:m1e, ~ruJ. So '901i .F.ID~h b~ll~dJ&!I i:oe'tollt, \Y'l~ '&e~Bil"'i5i ~l();~~ll "'lll?li"iI~!:, die !!If .HIlli:1!I1g! wltil.P.lll. iI!~ml!i~1he'll>!. r:ii9Iiuimell,Ktl!~1:'l aD~:p~he. Et" !d;tre;!'t,~rade lIem ~le~.slUlll!:mi~o!ibel:l, del'BI~ lm li1!lt~, d)ew ~~mlii8chl!:l!1 ~ t\'l.~e!!le. VI~nl!!~t:~ 1m doern. !!'lit der W~IQiI~Ml:lde il:JI!,Wi.!lldlcnei:! L(ll1:.~l'k~~II'r." ;;;ill1<l! be:w"I3:1'e' .Al!t~!II(IlIi!"!l: ,a;n dI~i!J !I:,;;;:fii:gUl\;:li,el!KI!)~fii~:hD!!uj)!o; d)~ A~!i!lI::~l! •
u~:d llI~dll",;~nlg.e:r

:S~

1i:.·Ol:'''e'.1llian:n

. /.K~ ~

lIdfJ. ~

AM, 1.

:2

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

Oit: Verbillrd!ulllig Yllm SieJJ'fSlo:rbee:r ~u:tdK~lJiiJpdUd .. h'lei,ht, fili[ die ·Mr I.;,_i.delli bi.s wm lll'Jidi~ ,~, Hm'Sch1ft b~'em. DUt A~dlmI!: ftHr· Gruppe. il!Jwelci'ler del' efurD.c1le Lo~kr:u!:z :MI.ihre, :Si:elle tri1t fF.8t. It 7-10). 'D~ Sene :~ Q~i_~milad ~chlQI.l, aD Imllil!Ilufm die zeit: M~ .lttal!.HL ~t ~en. NIIJiI' 'ftrefi de Mei.of.

-~S

'm,

R~.~

,QiI)I!I~gtGl!iil'h~,

~~m.~ R~l'!~~~

~~t

'gru6m S:1f:.~en d.el'zwlI:IIZip ,1IImR des IIl.I"hll'hiu:ll!ieriB Y. rCl'I~. :mm. ~b01l1r;eL DBrnh lii'fl."iie:m ~ ~U1tt Hr. 3 boregtd:fid~ Duiienmg 'wild dRl' ~wclk: Tgrm'ln fui~.Zu!!:Lelcli 1'I!1ilill~iclll mM. dtm ~ch.rinen d.eI!, 'l~e.R m1(,d:lI~erknn.lte!l,'l;(lr .e:rVf.1~lite, d 1l1ig~ d(!t 1)'~ .. oob~l .lIf
~Rtiselk 8tdt.AiIiliJ!~fI P8lt n~d11mehl'dmSdlM WI" :siJ!lIl~Ge'h.erJi., ~e.m tehnt.den iillbilll Arm ,!l.Will:n. ul:'ld bel:r.lMt InU diel ~tI~ ~ ~ ihr ~,taI. Nlimftl •• II\E''II'iMPQI( (N:U. 7. 9)1. :Die Feitlei.em, ft~'be A~ n~t :1B~,i,egu.ng d.• (j,~l1iiet l~iIld. ~ A:1l~Q;!:! I:U~ ~ lA~tlLl!liete.• p.lIt;e!Di d!as l~ 'l,m:l[l\Ie Insclll:lftien - den slm.t:~!i.e:h~n Ktie,ptatie~, ·803i.Mr ~ (vg1. H. G~~~~.,el! ~, S, 'fSt,. SOif:). A'dJ.esa aibiH. da. BeiJtMDm N I II{ ~.o IPo~.ihl' wemie:1ll IlieN:inpoorH:ai in dieM ~~n:(le~fiII Nib.pooriOilli goes,tiftet. :7.m- V ethe:rt]i;dn~!l'g &or ~igUrh!m.Fcld!£fiS':eelil!n:te,h~1!I ~I;re!i~be Demkmtiel', 8ai:l!I~~l!!ililren,Gemllde,. In .. ~!JJ. ~ Sil0S·~W'I.d WMder ~Sieg~ WDit e~ Ijjiteib ~0l6 ·v.CI~t', f!]dlt,~Uf m. Pe:rpmQJI" S0'in,o.!em. wei,t .htnIlIlS: If!! die grlei.Msel:Iie WeJrt.Unter diesen '[[m.~tl'mt00l, ~R nwe!b~. 'begRillHm" d~ At<t~ ld!::\~, ~ilt w!!g~.(lJ,~ ~l'eltis [{['edit besa~de.JI TypliS d.eil' 'fetmdr'nillml.m ,I!/lil v~del'lill,"efl:k" n.ic'l1IIt !l(!o ,gem :w di!eAu~1!I tt!ili,@iJItl,bll (;IS Mlflem Mug~1li (:k!Jc'b,!ft~~,11fiI)11I. als bedeTllkUchiI!Jlitte f!.!>Sehelnen ktlnl.~el!l~. Die S~egbrln:ge!rcl!1ll AtJ!u~!IJ!!ii mit ~ent Kranz; hi .(J!B;t Hfwd et'setdll' di.e ttihiS' milt il'lren W"'.lli t;]lI'O:lWliIihl 'G4lttil'l dee bisililel'.lgeI!JEmiss:l@!ien. ID' Illd .diw.us, ~I.bt sicU:laueh oOnne W'e~ die :Em~~ d~1I .einfaiC'l:ieR Lu~bil.fii~es ~\lf del' VHtlljjrs!lli~ D'&8 .Oil OJ. ·dJe~f'Mtetll.'lr'08el'~ !I,Hd ens e ~.hen e 1.!r.I :l'aehen St.eges IO'!I'-

~ee'r, :m:i~ welciliI,em :Pana~ auf ,du


1i::r.i:lllz'Ii.
i.

R'i1I.(i;k!;,eit!;,e~·~hH:lfi

Ns,men

'l'ie-

Dem~g!lmQbe;r

.1i:@IIInted;!lS UiIli!g)[iIte .Ahzei.c'hen ~Ill d!~eSel: Zelt del'

S~lI(!11llllil O,(lI! M'I (110 iIJ" ,0. 8.,nr.} .~ !fl,~~I~ ,alii dem 'Pfuile:tll.\To~~ nJI dtm de!" At~lia.!!m ~'IIllJrt. ·~~ItJ, baIQ!!ii~m A.li!!nlld!l~, er l>j:o'lnnl!in"" ~DIi dill!"~. mn'ID~~!lgol!n • !!I,ll!, Ml.ilieU;iI'M!lll:IlIM!'~ au !!iIne:r \'Jj'!iiitl1~l1JlIlI:l!me.O'iitiirim lh:lI'klihil'littlihlli!i. :PI ,~III]MiII1'Z!;l. d~. ~lI3dr.£titl dii!lml[i iSl1l1le iIIl1.ch ",diM g&!liIJie'b~.F!:hII~~ .:IlnJollI1ll~' 'TcI~' ~~'b!lll
m~"' ,Btimm.e'.

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

n
1]I!Ii.Ii

!111M b.~Jler,~llen.de1} Si~Q'es;s~i:mfi!ulng :ilfrUcktil'eam Ililiid m!uJl~ Cili8i}Sillr.Wemll:l tHe Sieges]1iriiglmg. lIJIii I!~fi,eebnids salo.lrieZAl! 1!ie!ml!Tl!zei;.CII:II1!e:J!....o:n: ~ l1'Ul'he:rge~leiilltWl!i SMie~l ,ii~~uli,eb u;1t~er.~~"i,aelfl WQn~ Deiil:fi di~ij~D deI1l.Lol'bee.rIII1I~ a]s &~welr'-k: IDJeb.elil denl~maiiem, jll!)!e &!;lUre tJillolfrdi. ~hl!l l!~W~fl~'1l, :S:ill'g :lilA vwtN AiEl~clm1l.l~il~b~~bdnlJeJl!. Som;t ,~tl~WI!I W'udie< ~;IfI;ge Reilliteder 'r:e~l'&d1'ill.cbme]l mU, einfaelri.'€i!ll L®.rmerbanOi: fO,r tillie .z.we~te HiJfte {let R.::gie~lI:ng ~~. ,AfiU!llio!! , wifbille:nJ delri,1,!!,i11it ],eir~d0' [tMIl
g.([ngtili~puJ!l (T&f. U" 6) et.wa in d!~e Mltte ®!1Iillnl' Hlll'I'&Ill18tlru!i:t..., ..e

:5. HlI!t s,'ieh. l!'ilJr io erlj!len(h.~li Rege~Ir!ieH ,t\f;lS lk!,U@!!i !,nm mit guo,igurl" d d!e1' Si~ihle:I'.lrLeilt iIi1i£: Zuwe:fi.sllJlg dies SUbe_f1eJ1diesvar.lii.eililmeilil lassen, SlID, wiN i1ii,.@! Te1ihmg dea ~lilIi:I:Jj!j)ij~d@'.'i :~l'w:iilCililwl Eum.ei!iM Il, ~>id Att.aIDM:II. !li.di~
i!lb~!l" efne gewisse W:ahm!:'!ibeuJi]i~iliIkcitsreoc:hml!ng~~D;Ltlil!lJiommeJI,.

l~bo.of

1I, dw ,~i-c mi:l;; a!QU !f\l<ecl_i.cetl~~~n MQ!I1Q~~~~~d Be~eic:t.len, .:rlil!l ~a.O!I. 0',.,To. I, ~:t.if.:, hie!!' 'faf. n,. I 2. I 5), Ililiiril Wlr ~ie.lien llM dl'U',in, W:l, In_ne.l:hdbd!i~~ G!:!lPP~iU bllfffil!ttJ:,;~man ebl.$ X~t~~1 [0. del' iru~e_r,e[lErgclloemUing del' T,etAd:r,ullllum: de!!' .Perlk:re1iis de:rYotderse:i!ti8 ""e~l;fwi!l'ld~t.·gnd e~!:I!l;rI[lmOO~id:lfort.M.Lr~ltien.d,0' : V I;lrg~g de!! Schl'!:Ii-' H]l~, t1~~IiIII~t filelJIDe:r Ver:IlI!lWJ!1!IJl:8 l!iD.:UmlillieIlgeht.,. w-Jrd kmerk.bilr' (lift hn, h'(i;(i f, .l. A. 0 .. S. 19. 1'111.11. ] 6-~ 4; ''il~~, :Mer' 'r1lif.U. ~311., m.!. ,..4.). Dai die.'!!e F!.'ige(ll~~mJ~ehke~te:1i i~ dler 1'8it {tf':r Ep!1Icliei'~MreIil, ].elut. die V~~gl-c~d!~p!g !f!'!:!~Q!~!1!; Uoo~$nb(!rp~~rniS~:!1 ,d~~Ilt.:i~hQlll;1ir~d b!~~lMl'!I, ~!)]I]ge" il!iJe ~ llillllh. poliit:ili~lbin VeI;biQdlliQ~ mii, Pe~!im1j1l - .bJ~~:r gut betf~~@gm wetdlelll k6:!l:nell, Bei d!~ll~n"lsdiell T<e;!:fa.cl:rlli.Cbm(!'.!lfllJ~jC!lJ~ Weehosl'll. ][Itl,eJ' Gestl:~t .:ill.eB :Metilllii,t.fu1lmi]l Ze.iltite5 Mi"]H~,m. ~,ea,;uo--18S \I',Olu~.. . :gibe.r (I!i'; elgenlIHchl;l!f!Jclu!:l'.1 StTi:e:o we:rd~, ~lI!lebl ) eni, uil<eilrPMn.!&es I, (61. [3S - [69 v, 'Ghr .•;. V'gl. B:a. belhllll IilIllUi R.e ~1iI: BeO III ~' gi~ des MO:n:r;i,'!Jif'.d·~ m~.,Bd!. i. ~. 'Id; I.~-6gel 7-10.), Allr:l~i.c:h i:stes ~;Ii Bitib;YIlL,€iEI: I!lI!l'.mI'P~ia8 I. {:Ii JBP blis '1iiIJ. 13,3<". eli:r ..} ij/"~j_~gt ll~ ~~ k!~iJ!~f()Scb!;\titl~!!g,""~~Ql dM S$J."~~d d!J1!~'P'l'li!!l~~ U. !'~83?-~,4,9Iv. CJu.)b-e.reilw dlJlrehgebJe:n.ds ibre.ilt·UlId illioh gefonnti;gt, {"lit
E-lHlleg~

~clJireJb,

mm

m,e

Ba,h~Q<n und Il:"~1na.cb" a, 11:, 0, Ih:t I, 1I~ Tat. :XX1X~~o~~3' .I4t-~6, Ta!. nx~1.-6l', Fir Fergarnml ell'gibt, ~iel!!i'iiU1l di.eser g~ei.char~.ib:t,. wicb·]m!lf~!!'. dlls 1lJl1Iik~ m~ff dow Bilde dil'iJiE'IiImcl!I('iSU. (T-..i. n. lot), f!l!US er;:!I;us dR.m.Werkstittle!lll. von r,erg'8lI1I1o:al ~e!l''i'mgi~g',. f:!rSt gl1;~]l Emile ~l1li"erltegfueJ!il!lfijg ent.s:tfi;nd,eJ'! iJJt.. will: 4'llCl~ eine V ij,fg]iji4~i;i!!g mi:~ ,den !lI1ll' d-en. P.r.H:glIIJIgeo. del" .Reilile,. z.~" TU. n, ~ !lo:Fort. e:rk:e.lII'~en ]I1U. S,

(I.

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

12
WAS &te e:rsten. Mwue:11I EllImel.le'II' :n,,~,n,gef:lt, ,so wel'ti'im :S~f,miicl!t 'I!!'!!U S~clI~beit .00 ~e&tfi;lnmon S~jD. W'Wllil Uiie .MJjS'lIDliIbi~ au.(lh niobit .ZILlI bestrelten ilil,t. d.8I.IJ,i~liIerh.aliO ,1llip.J' ['Ie:fgllmellllseJhen 'fetrndra:cllm~n~~ri,@, ,e:il~ neu"~ Be~Q!~ mi'tlle:n S9i!l,[i! unver~arll:lierteJtTypelli. Bei:ne~ VQrgflflgers, WE~.ref'" prigt" SO wird. DIM! iJ!oclii IliA..ch den. b~h'e:!'igen Er1U.~ge'!l !!!ij.nillch~t Mi~Illh;!l!ll:m. d.!l!!, ~ici!l,dl)[ :tw.giel.'u;nS5w!l>o1®e~ iiI! ~rgel];i~6iner lIIilJerliehk>ei!tl!::limd~ A tlilJt. .Ein,e ,so]che li~gt J.~e:r lll!l. dieM A'Ufgelb~ des e~nf:~ID~n ~~~!,I!:r:!!:n:z1!;8 :w.!p'~ll_jjU!Il~eiilil~1' 'Komb;ilJi~eNIli,g mit tL:m K,ijliligsdi!i:~e:m'i'Ql' (vg],. Tal: n" ] 1:-1;;). S1ucht. .mBJl!lliIl.d!ei:ncm Qru!I'Hie d!afli:r, so ]ilil'gt der Gcd:!l.mh. Dabe, ddl EnHu!lJie<'> kein.e UI'S~,(l~e hatcte, si.uiil bei ~emer 'Tbro:lIllhe~,te.~gllngmilit It dem. elnfllCh~n, Sieg: bezeic!lllifillmde!1! W.(J(!lbc", !MiltlU!Je~ •• w[e ~b!1!! 8lcl~ .A:U.n~r;lS L
VOHfl'

dumb, -"lern.e Taren. envo:rbeJil .. bMt:~" }:;lrhb:rt OIeslJJalb ~lI!Itie:l'BeOOllilJlilig does


k:6:!l:igHeh~. Ab~et~]I,e<Jilj8 fii'.1il d.er "\l~i\ ~~Il!oe.mV(ifgti!1lJ~!!, ~9JehA!'!~tlhu1!,~ des 'nt.e1s IB....CI,II,€\t'C ,g:ewMrul.tE'n,bere~tsweit und b.llci)tbek:imnt:eIllKoJJlibmitiQIiI des KiI;Ipf~cl!m~!.ckili:z~r11!.clr, di~ .~~~. bl.~ :ll!XIDJ .~ ,~~S~lb~~~!l"gI»~bd!:!!JJ.~[! wim. ~ei iJI~~e:rArmuID.e gew:illlileD. w.ir die ''ITm .limhQ(I[ {a, a.O. 8:. 'fJ7. 1'.a£.I, mo. ~]}~w~ifGl!!d A,tWcn$L od~t EUJ"!.l)~f!:iile U•. :mgewi~$~!M')6:rlilp])eA,. V 'lh:itt Thf. E~ :11) .~. dleli!]etztereilli. AII]ml eine in den ~eidelll Se,ri:en Im~IO or s {A. V u~ld A .•Vl~ 'IlW. ~bl!!iIld!:'l: '[flLf, 1. I!.! ~}IMlc:hwr;i!>batC gJA'icllC K!ln~t]~ h!i.nd k.l!imlll!ltie v:ieneicll~ I!ln'oor deilll FIlli!l.D11ItenliJmsUl!T:I!dienilThr iibreR ])~oot dl!lroh. 'e'il;)jrul ntoi!lw!:'di~el ge!iWrl(ffi Z1!!samm~~_-8 ~p:ooel~m. 6. ~el' B!e,g,mm. der MilI;naprliguDg'des Attalfis Il, istrom 1m11.0 ef ~S.35 £,) ID'Jt·tWm E1'!liC1:m.i:n~IiI de1: gi'@:Go~. ~!lcl~!~ T~iE~elun(l;fi hl Vc~l;Iind1,!l~ g:ebncM w®!l'de:n.,~emZILIglel:clJ. eIDIiI! iEi~er Veri'Ml dell' Sti],esZ/I]1' Se:ik:geht (N •.ll, ~,5; m~[..~., 4·}'. WOIlII\ ~iibil:u!el'! ~11Ii <kli'l ])e;taibJ d~t' R,ilic'k_5'eiliW beii, d1eI!lBf!lil@soo![!@-e]?~~ ,des iElimeDe~,II. be:rdm elne zWlebimel1l1ie Na.cIID.~~iS'keit def' i!.:rb'l!'itliillSSpricht.. W'a:,<) be~lld,(ll:'~ il!U!g:efl1illl~!J lli! d~1t 1'«1'm. dlliil L1Iw<!!nitle:illC'-.S!liID Srul:l~ :!llllie:rkelllilllim. lst (vgt~mi'llIO!I',a. a. O. is. ~$J" 'Thif.H. 19. ~'G). so 1tegitillt mitdem~'Ii[1;wr.i 1!J.i~Ii!!.~i;W eui,e, {as!; :lllli: Karil!:atW' w~el!lde Ve:l'd~ee'hte1'i'l:l!![Ig des ,8ti]s.,. D..'Is g.i~tvol' !:llem fill' die .Ri.cl!:Brite (,.g]. h~e'l N, 4); ~bl}!:!'l;~e~~ <wr~\!lr:J:~l!!~!t :f!.Q~I, fKlfgOOt:l_gil\f.b~· hrlindl@~te fh.i~~!;e.ig(J~kQP:t" 2Jei!!lti sehon yie]f,acl] etne [lac:]le lind harse, mechanisehe W"iecieJIga:iJ.e (V'gt Thf. II;.!5; I~l.4); diie ,~ehlieI3Liel:! ~U; v~l!ligm: V Il;fw]kte~i.J!g 1:lJ1;!$~rtct('\I'gL Brit" Cilt,,Td. XXV, ~J, W.enl'! wir fiLs,t d.eJ"oul'tenetwa ".,.an.aer Mi.llte dies Il J1il!~d'U.lilllidem v, .011:1·,ilR eiJl'ili :!)~rkie. Ab~u!hmi0 lkijn!>tJ.~]scbe:t Leis~u;n~f:II]lii!3:~e;i,t~hmel!nnen, 00 i:st d!abe:E.(lie

m.

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

d:sH~'I.!l]~tfak!;QrbeMim.meJtidL j[DleilUllI Z.13. Ui~e'Tetro.Vt stiene!l':lgf~(l;teD!le:[]s!'l~uili :It'llif c'iif~~:ln w~i:t bi;l~nm N~~ll!jj! ~1t! (lJ~~ ]etzte Gru.ppe der meb~e:re Del!lenJl)~env(i·:rller e:nl.stli[ldieD-e[l iPergll!n~el!li:re·helll. SWLcli::e«vf!;I.• Babdoitli I,!!I~d RdnIlc.[h, a. ~+ (t T~f; I~. ~t"wi.ew·e:il; f~i1(i]eseJI. n.QC~1Atbloo in.bet<eiiiligt i.st.. LilH. i8i~iD ~1~dlt sa_gellJi. Manw:lnll! jerl®cl[ I1~e.ht O:lllililfl w,eUel\~ s~lne!t' :I.e.!Ji.erl,l!!~!8' jl!):le E!l'l~i.(lll&titigk~~t ~b~~i'~ul!llIw"Ql.lel'il.. m.~ilrm Z1JJte<ihlllg llestirlliIlmtler MlIlI~e.n in die mlllf Ja]u'e sei.il1leJ' Hen'Sch!lft wtlMe abel' liiill' unSi});'e Z.w~ke bil!~!~ f!.ef.iJ~'~SWef~!l G~winl) boo.ewt.einl. IIneJl Hegt eli iD!l.bie, diew'ellll:ge[l ~ebreJII.!!ianz rehen Stem[lel '~vgl. Brit. Cat., 'f!lf.XXV, 2) f[tr At~ m.. llu~l'anZ:Ul:icibe~,. dle$secn VI)iI'Il!Wbl~~~gllngaUer Sta3~a:ns:w.egmlhe~ten ~lt den ;5leil1l~lIller&eulii6he[l 'Tht:s.lclilen. geMI~, die uns die Tr..odilitf!ll!l l/lb.e!l' nm lI.utbe.hatt~T! hat. H3b~n, wi;!:' !:ii(lmi.t,ei1rl~' imgroJleD. ~fi!tswlili6ll.d.oe ~~t.ti.cihe AIlI:ONIlliUDE tier :1!:1lIiJ!ig]~cltl::1JJ SlilbcrmO:n1Je:nJ. erz:ldi~l, so m~, I'1Qcb mtt,ei:nemWOO)~ anilf d]!'l Zshl[ Q!o!l',[' bekWlirn.wl'it Siliempel .mll iJ!lre Vertei1LlIlig auf dI~e e:inlZ!l'iIneiIJi R:eg!3lJire[l eingega.ngen wemell, wie Sle (las StuiUum. vall! z8j ~!ili Ori,gj~!i.l~~ ~!!' A:I'Igi'lSS!ln v ·el'ili~8lwul!~R .Ji~;(!l'mp]:lWOOl ergebetl ~1!lJt. Die~e entBbiimttleiil 141: 'ftMMi.edien.·e!i. St.:e:mpeIJl, d:ie sie:ilJJ Jll.!l~me:h!l' fol)lgellliel']}ul.!~em g:!'itl[l~~ere!l i
p!l)ru[ti~cli~ Dd!ad.e!~i
cll'llellilmel!l des .Mitil:t!rada.tes R~H~.9j!lIN .A~u.td 1lJ.~1:' S~J1:jp!1

J?!I:!nei1llrl1'1il8 EWJII.el1Les I. Au~J~ I. Ellimen.es n. Atita,lQ.<; n., m;


ZllIl!Iamm-en

f
9

::4

;; :l

~4
uS:

44

63

38 26

44
14I:

:I 8

:1 411

27 287

'94-

We.rm
!ID

:B~el! E-:!!~m];l]!UI~

l.l!!'JJd SteMpel

m:I~![llI.d.al!lCl'llI.d

Vl~eJhrml,

w@~d~.~

:ilJ~ dim'l j.etzt

v-o:rlti:i.lIHle[J,e l'Jofutle(l"iial. d.oclt 1I'1.lillf:ci.'i1l:ie:n.d,lI:m

·Il,.as Jll:lme:r.is~ille

V'~.i:liiiJ:tJ.ii:~ im g.a:!l!!J(;!!fi i!ib mtll\~li emdl all!z,U!sehe:n.ij;~cs ,~ol~t m:!iJ~:fal~ gellHles: dem geringen. Um,[aDgJe.s Rei.~i]e.s IJJlllid ~~mem. ul1lb>edeu.tend.e1!l llall~ij)!l:'p<il:iti~chrul :Kil)t'l!i.!!~ s",m!lrl} :ij)·t '!!;!'l:~~r .el'l h~~i~lI'!l ~Th~il'lr!. d I~er.t'l>clll1lrn
iI l;["~l G~W!~IUlllg (Ier' .!IDBj[fP~OlglotF!n !!:'r~~il!l~ !1md ~~h !II .e1n~m .AI!li$aJ!'ie\I,m .i\. JI, B. w~e e (.}'i',!t.im,'!1 !otIt/Sft<d.I~~. s..~oo.~ oP.50i.efill' dloeJ ~; ert'l~1I MtalJJl!er!l fm {l~[j~en ;1t~~he 'I,f·er~!Ii.'(L<!! a>eii' 'l'YI1>eIl, :l'o'eLlHil~ !I!II!IJr ~!'1~Dult~n~'W'i!!1~1 iI~il ;Ai~;e :i!e,gI'!'1m!ll!t1lIlJ!.me !l!Ieul",riII~r:J~ !.'.. ~. r: U~] ir~~ I i [a. I. O. S"r [~). \'!p'!'!!ObJ?aI~1) ("I1I?[[lfe.'fiil~f: li;I)da.-.f ~ jedet' WaIJ!~~lel'n]LI1!I!:I!g;~ a ~Mbe};!'e!l.il If:t~~et'WiillilliLl;!~log"

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

d'ill 001 Wi!!l! Swmprl~ !~'I!!il tit.kiliil mlJ~ ~~if!.m!l1; S U1'i!1:f:r ,A,'tW~ I. m.tt.ji!'JjO!ende" ::r:eiiwelM' 'W!Igehenre Msde1mnniB' des I..&!o.dbell~'t:ree., ,eme i'il1ge g'ti.l,ekl!ichitr l1~~~l' b~~ ~~ jIlg~~~OO~ l!irw~~t.m---ool8d~~ K~Q@tIJi Gmt! 61eildve:rb:.1[JcM. Es nJliDm:l. d&JH.r IiIlli~f; :ti'miId.er. dd d~e ~Be dtW' ,St:empe~!.!fm d~ ,6llie~,QQ1w5d!f)l~ WI.ID!!l mAn ghlcl!:rIffil!S Itll~:dtlI!b, [lllli iIIli!:, R'eg].uUlIg de!!: .At.talm I. dll!]llpeU, ~Q lMIgewllliw, wi.e me SellIli6li VW.gil\i<g\'!l9. I1~9 nUT ~m 6,J~ tij~~ F¢~od!1;l ,'~ h"1!nnellfl'l U. b~ eiIlLen. RQ.e1Ig!Ii~ von ,6.:Jilul ~'4 Stempel, I1u miill:te IIngMiflliits desUm-1Jti!liII.~e,giiher~le:fi, daia,~:icJi eiiilit 'I.ru!l:~r~lum di0 \I' ~th:jiUnl~ ~ Beid~~ Jr~Ud!le~ u!II.l o.er hle:rdmch gesieh;e!l!'1!ie .lhnde~mtd W 8ill~el ein W_JII~

J~llih

~!l'~~

Gfe'Mb~d!ij;r.f!:!:I!;!

'Q'~~l

'~Iiljn,~·

d~"!m

])!I!ti1!rli.ch,. WiMI!III. manw~.IID. die Cistop:tulre])~}]ip:n~ iII.ggenac:b.eln]~i}h ge:rm.e. !;ImLer .EWli1IOD.e!!!11 b~IlDDt ·tmdwaiu1i1~ V urbmi.l.!.l!n:g fini),et.,. ""o:r3J1,!!iI' wk ,lI!ogleiCfu fS. [6ff,,)'l1lilril.d!:k9.mmen., Ois.toplil!ofll]t klu;s1eJ'1f.;Z1.ud! !I1nilieil' dtm ]dz!.eilbe:iden Atb:Ud!en. '~III KOO1~plwl'b~m, Obemifi8t.lmm~. mL~ d~Rnl!!lkpID'lg dell. Re.icl'Il"m!imt,!IIll!l', wie WlPsaibe:o. I!!Ulistw:b I~lIpid.e !i!mk.f.,. lKiiUithmti1e1ij gfllliJ: ] 8, Ste:m!p@l,iD, ~ i ·;JMiInm tat.. ~~ ErwlhIlllng hemll:rf~lI.~~e:t' eln:ige Sll'b~ SI:lI.eb. w~be in roarb.M1i~clwerAlIi~mbir!11l! ,di~~!l\rSl!l1ll,~i!!~brut 'r-yp~1]: _i;tru~llI. . ScltQIt l,m~(loQ·i '(ill" Il.. O. S. 36,. 'TaI. m', ~.3}1 :bi!liilem. 9Olcl!e:lI au.., dew. Btmillller :Kalblnett ve.l'iji'en,tiiul1llt, dM:£ie:i]iiltbaw doer Vome.rsm~, den AtexMll'!!erkopt HiEit. idde:L"W horn: dl~r Iqsi.m&clIllIlsfJetradmchrne:n k'~!Ii'~m, ,8t[f d.e<J'RGcl:'leUe aiDer den Mtere,n AtliJe_twliS dell A:~I:'I,~e]d!M verwem'l:el IIneMm, ,sliili.cke,.ilehl!i~"!1! Ricb d;wei wl@ime lUI: !Ii) Samml Gltu.d:ilit~S'my~& ~2,6'4. ,g" Th)S'amml. Walle8:1';(11111 S~tfordl"'.56 g"il) R®[Jilfi. ~lfu'Ji Fe!ll!li[liJemJ~ Pari!!! {~'90S~IGt:ll6 g. ~fi Bei ,i:hne~ ,~lIei:nt: ad del!' V'ol'd!e;r~.aioo d!.er Hopi dell· PhUe:tMros. al!lf dler

R.'ii.~Rite ili.er B:pm.e1'6 1i'PIDJ. die Kr,mzspende:rin, T


h'JI die :f~e Ze!it dJ@!lo~e'!le$

n.•:II.

W1.d.t'War ~~r!}n
~eW>ei;8"IlI,

II)

und e Di:!l'Se

~1iI

!I'e'~r.!e le~'ce Qde!!, in die sei.n.esN'a;clI..d,e3

fo~g:e:nj

W~6

der

TyP1l111: IJJJilJd

Ilia i'-orm

Sclutinilils~

l!!:aeib.!4!l!~ G~ .Qd:e:r., w.t!J.!!~rJ)}ar!!! wUl,. M!t!~h lO'fil&cl'ulilllilga s:im:lJ die, g:ew~ffillilHei]e ~glcit.e1llloheOOiU:D:g"e:i[ler .l!:redlU·"'ahi:ge1lL :M1li.ruJe'~ zu. &ro:m ~. n~nNll' K~tl!l!tn~ ij~@; i!1! ,~ii¢se!!fl F:aU!:!icl'!~ ~~~ge:n. [[li.e~lngel!l ~ilI~ V.erfOgung is'tehend.eliJl Rciib~1lI e:r'IE1Igliche(Jj~ii.eb dilli F'M~te.lh!:fl.g d!~ [h.!!i!'cll$~lm[tbg>tlwi!ehfls. Ji(ls~e", H~~e ~U1t.el> ObergMulJJg wellige:r, starik. lI.'bge:mli1'iztlerode:r.!lelilr iilbergewit'ililtigll::r S1iu.oI]iI!:e, wie C(I]gt, ~eW@lIl1ler), wliI'lIl1,.e.

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

fhn~ lum.~D.eB I.
i\:Ul!IJ!os t, Enm.!l!t1t8 n. AttIalQ:!! n, In.
'I) ~

~ ~ ~
'Ii

16,8:9"7 g

"
'"

..
"

[06.8,'6 •

~>6'j8ii "

:2:2

.'

~,6,$14·:5 ~ ~,6j6iO •

mer bee!bil:ltd1te],DiI;[UI eiThe Will ,guZ!en liI,ur Uilllb~dIDei!.!tru'ldJ~ Vmni,lld£!:Ung d!f.l'.'>Ge·w.ieh~,d!~ tlitlJwr ]?1h~~t:!I~~ll m~~ 16',.90 g- ~~":!!!li~t;, lI!i.llh l!I!Dtiel'iff:IL"ID!rn.eS I. Oin,d ~!I: I. !i.Ulf £i:st d1e:rselJben Rl>N!i H6,8:3 g) ,hint, u.fifiet &ltm~ntlS ][. ,~i!;"!e k~~ l:H.l!!t"!efkb!l!!'e AIb!'l!&b.m.e (~6,.S.'i' gl' ~~~ IfIllJdi _m- lieD beidr:a ~t>9 KnniigeDllilir~6,67 igfilU,e:me Zid"e:r;, &, ,~ HiM!U:\ecli:!!l!~g ~.wdef ~.~ "b,!J'ffI!llI~ StJ]:d:.e g~eb. auf' iii 6.,'j~ g 18i..o:iU.

c.,

Ditl CJ:l~

:Il"""i,!!~~!~e. k$i,~ :z~~] r~!':!rr, ~~d'~eM(l.!l~rte '~M8!I A~ glehili, mit den Ide.rn1li8ruat.isc:1Ii1::1lI Wiili.1'1IIIIgen bezweckte. t6dinDJ aesiih ,jeD"! rhrfJdi:~cll~ Sy~ Q'!Jcblo&l ]hre:R U~n! 1:1'1 p~~ (um see '!'.mlt.h E !IIUJS II.es'!!:etiIGeldve.rhiJitflh;;stm. sirib ,diege N~1:le:ru:ng enhvlelbelte, hit Imllilo!l'lllll (3, a. 0, S. 33}' [!!!I€:hg~w~~s~l:I,Dall< ~~ si~b .I'bklid d.8!l:heq,ue:m,e VeRe:hrsmittel l'U!nu1iEe ma.!!htle mOO. srelfie.r&Nts lC!H:rophrn<en q,spb, ",Ill (~[s ft~'liml1idi~ PO~!J!l;. lIIanhat 1I1IitRecht ~~I~®~jMdi<e, ("!'m~. [lrl.genrlenStWre slm.Rich inndllillll.b del'" 1l!:idll]l1l!pllilil~ oi!.'~ A,.lid.el'l.~~~ :L1~ (~, B.b$~~'~' ·r:~~'il~~r.tl'Q1m.. ffr'. ~ r~,. ed.I, .•"S, ;5nh ,~ ~[liti!Lti.ve aJU!,ge]lst'heil'llich (lIte Ausbl'erut.l!l[lgll!l'J.o(].~in~bOJrge!ru!l1Igd'~~ neu,€!]1 G~[(bOO'tG ~'I!!~~.ifel~te;i~liln,ist. D1i~ !'i~:'l:ug if,! ,diem, Grade. ,d;d\ Ram lfIioort.s.
be~ms t<UlIllirJlilmilit.e" ;Ids dier Provm'll

Am

das be,wihl't.e

ZaJ!&mgs.mit.td ~

mflilltlll!njwddh~I~J!l&~m, .:rur w,~.'lililig mil. ,dell l~mUie.h, •. U&uren., von denen dn'ii :l1i1f den {''l.soopbor gl:nllm (",,1 !I:. !B.G.F. Hm~YflnM:.aoi t)/fP' .. t!it!d. f'f.fm. C~ ,3.9), p.st.:'i~e G!'i.]e~lIIl!J.eit bot,. w'ann e,twa selne Au.sS',!\be ~I!I Pergamon beg!tn.n~I"!J,l!.wii@ die ...~~M~~w~.. :i~ fflclru .~ "'~!~i;"l~~~1\ R'I'!ihml ~.itli6_b -RI. '!"e:i'tE'i]en mul, Ir,MII IIU:r ,d!lilreh. ellle um:£1.8Se!lUie U[lte[\SIJ!c:Ju!I!Elg O!er OistiopbiO![@lIancl' 1hn:ls~~@l"Isstfli,te('n p~~~et!lw~rdrol. G>ewias~ (}e.~i.(~tI;pl!nkte aber ]!I!SBf'1lI. SlC[i lliU1m. a~gesoIild.,w mil' die peJIIgarnte.o'sebelli. £;1t~cl!.e .riJufiitcll.eO," E~oo Q]!M W't~!i~ da.ti0r,w jJ}fli!PP~

s.

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

list dle ~e't",re mi.t (len NlI.moo die:r' Jlr~mui~'. MllmeJtl. ge.nmllilt: T • .A,milillru:s 'f" F., .Bi!!tlb!lll8

VOIii

dierl~ w,e.rd.oetl. alii Olen,


<vgl.

5Sis '1 v.Chr,.


57/56 ~ ..

Td: m" I l)
:0

C. F.aJoitm M. R [Hadr.iMUi~]

c. C~~udliu;s .AlP.'F. f1uJilidJet


Q. (i;!I~UI,rn~
;mM:l~.
]'('e~el~n.:!! I'jlll!S

C. Septu:mil!lS T .. Fr.

$6/55·
"

m,H~.J'
lmd ell!;~Ulch

551:13 ~ ,S~ilpllio 4!:9J4B

{1l~S .11~wl'},

Die gn:lile ~e
iI(!~te!!,8ch$lid!e!l;

d.er rrl!gi1illg~,n. 'bjid>et: rei ~ri~.d~, d

~rom. ;rO!.M1tl:~

!. A~,d' lJ.er· b~l!~t.e .fi.mle,t iIli,ch !llIIL1ieJ! diem S~"l!dtm(m.ogrnmm Fdd ]liliks)1 em we,oJlIl!!ieindcii B!l-:i~'i&liem tim F'eld. r&i~Ui, The. ,5. 6),

m,

tint
V'irr-

'~~ii!cl~~te!lJ .iJn

1. .AIiI Stelle4e.s: WOObli~lil!:OOiJIiih]Z!liiOOe.8\9 lllW£ite:r n:u.~~l)iw ·~~i,nit , F~1d reehtli! k;o:n$hliliiit. Schbnlens:hlib~,. w1Jibl'flId d!!I!S Stlod.tm.OJ1i.Q~m del:
fillatz im. F.e~llIWlb
zwel

Mono~mill2:whm]liIl[l~e:n

ScaJJ~lI;ngelll1t:~p:fe,nMil!f

l1'M.m,B)1.

Selllle:1UJ

lJe1iiallp'tet.~w~hlNlI

d.eiJIiSo.ldailil®ea~lIlFiI'elll i1ber
a;1lC1lli .M®I1Ops!D]lme

~em

GG!!J'tmI I!ind

(iSieillte:l!IJel' dreijl :Bu.d!s:liI.be![lIlI!l!er

(,f!l!f.m, j')!i!i1I.b:r~~t. 3. me Al!Il!IskUmnIlg 'l1!.nflsprl.ciIlt Mr. 2, "!,!if da!\l.ll:!l'~ d!en. Bnebsa:ben bzw •.M.et;JJogil'ii:Dllmen. d!as die iFrytam'lie i1Je.zeie.[]rn,e:ndelff (T:l:f. Ul9), vereiin~ott &l!Id!l m~t ZU$.ll~ze A.. he:lgefilgt is&. hn.bio-d 'la.~, 0.) l!)llim.t. I]JUiR zlI]dem Scldl.lilll, d&ilo di.e ei~oophoitt'in.pillgu:ng ~!l.Pe;r~QJl 'v'~ml!ltiU~h $,~h@!Il I.ln:t~r .A,t~w~ I. beg(l.rm~!l!: ka.be" u:n.d

_Ril!

zWl'IIr 8!Wf Gmlll.d

llI!!iiMuilllie:nder Be:(Ih!:!6lDlillQgeJl:
I),

(hnh@oQf T'Ilf.IV,
I

A(Il!o]lQ!'1is (~be!];d(l Taf'.

n;r ,2.

einige

,seltene •. jill 't.by8t1e~ta

3,} Il!!ld Si~a:~~:Uill~~!l1 (ebeHU

----.----~~

[l'jc DMier.ll.!l~ i~t ilmtloj~llre n~h B. V. Dud. 1Iri!.~ ~J" l~, 09,'~9i lO"'I1i· F. M '!IIii t,e i' bc:~ l',a. u I y. W~~<ii.W Iio. 811_ t :Sr, :I~ i;6, BtL JU, ~" S~ ~gs6. Ild!, VI,,~, ,S:•. ~i~5;, W'~ Olf- '~JlI' C:. g,!<b~~ 57/56 .il~fj;~ ~l!d .!l!~ N!!i~lhriJ!gt:rdill!! T. ,,~mi!ll~ im A;mtl:,Ijo~ei(:tl!tet.

m. ~.

.r~ii!I~I~i49v. ~", I!i~ ~!1!~lp, /lei! ~!iJ~t*;!'ie,g)llj ~lIfu:I ~ Jill. It~ !'iro~.rnlir~eJ:'!!~ v~, .~ L. Acl;lil'ijf.i!K1$ Ii.!! ~;ili!)e.!i(;l~ tI!id[)(:~mO:!iI 'Cisrop~IjTo!l!ti #j~ rnl~ ~~em I11(1i:!ol!l"llIl1m~,whGJh,e~ d~~1'$.;ldl!~~nll;::'p!le<n. ~:ille.iiD'Q (fi"~r'~1aJ'J' 'it'll f,~d !i!l.l!:~ Imol @o::m S~!aylltb~i (F8~l!~. o:>!ie~!il~,geil~!;i!I.l) jim Yl:~d ,i'e;;l!~ (~~l. 'rllf J !.],. n; W,i'ojI'~ii\, ~~" ~
]m;

Wi!~deil

!ld wir ,es t!!l'er""j~,~ ,clic~e:~enKnopfu niclJt mi~eiMrnI 'I1IJ<~, d~!I1g'!!!oti, ~w!Jm:lliid ~~~~~!l. f!li~ t'em ~h d~ ,hl!!l~!~~ ~!.ll! !1;~'bM,f~hl1 ::!c(I,Olil )!~1V~~Qf~m~! ~~, q d!'o!l I~rt!! :m!~ Wo':~:g ~~.dll ,fiil!i1ille"'tm K~'~I~f ~ill:f ,('i.e!1l !i!.'!"~)OiTIlei1! &'!:!!~lseldt, fi!'ji:!? t.r, ..1.3. lJril.Cg~" T.r" XXV!], J). ~.m:i!! h!'.:~, d!il>l' "If'~!i C!s~!\>Qr~fi li!~ 8e'imlil1leg e:f~cl1ei'melid!e Th_:Y!1~iJ eill.e ~f!~ "rn:.e:rce: !!"Q"r~ f""I!!,[ m, til'~iO) 1'" ~ II" O.T~, :IV. ~! il'L~.~ ~~} ,I:V.
'!' ~~~,~,

,OA..""... 1:!i$lJ. is, !Q·.!7)'

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

Tat IV. 4) :llJI;!$!l~b~e

~~Xi~plfl!!,f1;~~lgru!l !:Io!I.

n~ibe;n, Cillef' ,!lnfKI'i(!l~:g F:l;!mCn~IS,n.


I~

we:i~,nd!em, A,!il'>!Zi~ri.ft
!lil.!1f '~!i1!l': :mj~ 189

ey

,dji!eDaitelll

odee ""-. me~e


co ~~,

Re:i.ei]f-'S", IS-QW die ill,R,eje stehend.el!li SMlicke liIIen J,!i;IiLNlml, I sg: und 1,86 v. Ollr. ,g'D!~~(lIl'"C!~ ril!'rl!(!l!DJ (vgU. ~Y]~I:l,t Hm" HisrQrk. gT. ,(>Clm:s. ,S, 1,311 f.).
dem Stlil naM, 8~re:1!" sein mlilllie:n,:!lls die ,i,]teM,e GfUPllo@' pe~m:rm:~~cl!)~ 1.I!~1 ~f~~i~(l.l:' (1i~liI)])IllO~:U" w[~ ,s[e ~i!l~ 'flifiJoI [V" 50, 6, 2" I:Oaufweist (¥g'J.. i'I~e-1' :<or.': 1m, S.. 6). Die~el!" Ans.icbt lV,ird, man 'liiiriliit !J'1'r:!l bci:s1t4:In'!ne:!l" ~]f!e ,d;ll>:rro.h~ Ch.!u:d~!I' 'VQ!1!J I!l~rlge"" wi@ ~~J Iml!i(l@f TiIlf.IV, 4,[StRk!ild~eil'l} I!lIlJ!d!besolldieme"tilelildo:rt -rd, N" 3 (A.pono~fulihb~et aW!Jd~g;n'G.r;I!unl!c nioeh:t.ei!fl K(!:!l~~~d!e~ ~pitlwer fln:b;'kb~~gsl1'i~ k!lmm.weil (I~ellu;''l <leililBe.tbelii ,;:Jillllilre:nsmll!lmelil~e]l M.il:mli~illI !I. II. 0., Tat. IV,. l! (A.po]lliollis) ~!1!d 'IIUI: aUI)i!)\ 1'8f- IV,.! (TI~yatl);i~) 1(l:Ul'~gilrr]claUcl~ bt>S$er g:fillrh~iJte~ iSind IlllJa. delil obmEll"wibJl~ IliUestt>n (:illsooph.Qren '!I'll]) Peil'gAmQ:!l re>!llUlt nii~e~ !i!te-b«l~ 'Wll!~ !l!l~~ili b!li~I'~Ws ,~kl' ,~& !I,'!!!~dF]fi!~ihhl@l]t dee ScIJiri)tUmgs wenigSi~n~: Dei 'hit. IV ,I 1J[1d!. j :zu:t.riJfi;" .Ffi-l' delIl .~egi,1iI.n dei': Emiss~o.fi ,s·cliO.R :ili'i EJ'it'o~B1e:rtwei,t\e'.daDs]e

v, Ct."!r.b~giml:~l]e lra

~ezi.-ellit. 'e:r (8. g,:) "'1l~ro~f)crl~n p~"'gIIwe!lhH~bliln

delf Zttit d_~s At;l!.l.oos I.1t~'!Ul.

III1!1PJ

.:!Iber auM d.er lT~stuillll!l'~n~

8,pl'eelle:n.,

tillaD IWif cm~e]lIIenK~:e:mp]aren n.o~l. Efe1!llbl;:dt WId. Weintratl:be 8l1!!!l. :Beij· ~.eiICJ]!e!l, ofkl~~~flQ!!Ii, di>e",wi.e hI!:t! Go:f l~,e::I;Y@f'l'lQb'~a:u:r di.lml~~in~g:Uche:n v ,Bfulhel' ·ti:es~u:lti:enes[~.liIi.ctut m.e:iiJ1!'!!illliilUltrelte.n !!liE:~im. .Ahg'€!Ji!!hen D~~iCh '!i!'Q!1J, iln'~r!!bweime!l,de!!ll Fr(l~ Y!!!Iid SWUIU1!l, hn Welde ~~~m1 z. 13. !I!1lld!~ ,stliil.c.ke !lliIloru. (IllS. A tliLll':n81bl'liIStiliiliJImit kO'r.iil1Jtbir;riliLl!'m.J.!Ieha IllL"l ~mm~li,etl (lri('!:' !'lIE. ]1[,5). ,(8;~:!:; i~ ~l(liehe:r A!I,'!!~~t.l:fttMJl:!~, d(l~ In 1I1l:11~rem SMl,IIUlf deu K~n~gsm,ilnZEffiI e.rsMieint (Ilier Thr. [~.I ),,,,be:riilUir o1lld'~iI')]eh~ il~~ dm: R~ g,leru:!lgs~llit d!~ Phii~tai~, ~!!! d:~edod!blnesfllUs !WJf Grul!d dieses Sym~ bols Q!e:r .A1ThM:lIg ~le~·Cistoph.Q[len;Pl'figmIlg b]liI:al[Fgt.riI.~ktmnru~n!!;~iI:!!!l!It~, .A:n,d~eU.$ b!l.llillr:l wi.! !ilil~ W'e!.!!blot~ ji!l.~ucl]ee1nqlll Auff pe>l"pmemiSWlil.m 8uWitgelde de~: I.Y. 1J.!JfI.i:li nt ·~!lihl'i]IUJn.del'1U'i: , 'Cli •• (yg], Ta:f; I, :14),· DillE';~ht'N. v l.IDSjcht!!!'e Al,Ii3fijb-rll]lg d.et Gbcnp"'!1!llfJm Prigit:!!lJ:gOO Isti!lliw d.oclb woh~
fiur

Oi~-.r unge-i1.'btie:ll.
des Beglliull,S

Hand

'M~~g:

.mel'

does y,~rt"~r.~{I's

li1!l. LastzUi~~I1I.

Fiil:

t1J~(l )),9..

pergA:nlen~:iichill!!'ll Cis~Il~IJ,~;we:rn;n,l!lspb.e Ilibe:r:Jllwpt mn

~'9{);"', Ch!r. 8']_"ll'iel!t 3ucil tlI~e brei~e, fl:uilii,e ,Fu-m. de~: Sch .... otil!mF i<l dlG!\
, ID..~. di~ fhtopho:mm :~i.oibtallil "1Il!I ''lilryalllil'll. a.tamml!J.l!l,w.il!!~lIiI,JJo'Q,:r w~l {I. II. O. S. J [r..~ nllllinll!,imlil!'ln er mul 'en ..... " " .~Ils .Msgmll1ltllllJlDlGII !II~:!>Rh, :!OMe:ru, am:h .I;U~di~.nol!t\~~mlDntlm Slid~, :lnall!'l?'~.P.~Jtoo' I!lBlL.tt rkulIl (Ly,a. StM!tm~~IIl~,.s. ,i',~:f; e 3;8 [, J,4l', 'fIg1. ~h.",d" lJrit.lli/.l¥iA:1, ln~ 8.,lq. ufi. UI).

"I'mi'" ., ...

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

l8
iilltt~tleiIJi G~tliiP[)e:n >'(1:111 Eph,E':;s(lS Uiu,d f!':,rgamnon, (Tf'!'£, UJ,:)o 0), Denn d!~em[Ixl, Ei:ge!'JililwHc.bkeU .zeigelJ1 ~r8.(lem'!l;t, in. diesel' Zeit g'eSl!'h:utifeiliie ilbe:rpriS gIilllig:elil eme~' ReiliJe ron Ge:uae;ililwe'seili'l Y()ri!lY!gswlCii~1,! ,d!!'S w~sdiicill(l[l: ]U~i~· 9Bii.cllll8l,.M.e i!liIlM .inru.>rhal.o d,e{l' Attall:~d'el!ItE!u;l}d!rncl.m.eilll gen,~e aus ,d.eJ' .lfpoclJe de~ El:im,ern.e.-; 11. ]1I;i~iriUu:ern.ll!) Sb1ell:e (vgl. >o~)roi 8, [ ~). Le[I;lh:~eJ' lUrt .siUcli de!l" _A[Jjif'!hlllgde:r :zweilite:n. 'lAsoophOreJli9Jfrie firie.relil. 1i:I'iel!le tril.gt in 'F"~'.!N;®l> D!I!iWII!, (\ill! ,~fucl-!., wiQ 111.00 !bg!)~ ~~!l.'!lnt. ~~~t" ]l:f ~ da$ ,Jwu: dli)'l" E1:li'1IJMu:ng ~:le".. ~rov:II.1iz Ai!~hellie:hen. V{ihrelld oe:ide:r U!e~~eJI e.p~esi:6ill]ieiIJi Gmp,e im Fe~tta RchUi woollil~~tndJ) S.ymble ~IJ! beQ1le:rke!J!I!uull.kitt t$!eU 13,,3. Y. 'Gil]'. o[s stil!ldi,ges ..lIei2Je.ldl!eilll. MI! d~~!f.]' Stit']le
di'lll

P:!lidel

BUr.

1M

~l'

mi:u~l'g;(ljf)g ~~ eill..e~lloolil.cStlmiwl!I

Bci~~]cl!~iIi'I.<km,
dIe ke~lle .DII;W.D.

Seldangens~b,ebe!DJslIllIlei
~~Mi"

denlPel'gMlle!lll~sdlellJi f.fustoph.ore:n,

stilitt61i.tlet (Tal. In, '7.h

z;w~~e ~m~!pemu.

iilt det Solil.1J.ilill· ~w]niJ:n"ii].d~S Mcl~ :biiw tIIi.~ demseiliben.Jlaihre I!l:l1iJS!ebt. Jl'llIIlt. gilleiolu:e:i.rI;ig be:gull'lt

be.i.w>e~>!l!i1I. i100~;1 .ei:iI~!;!J!li[J;dEl:R N~i.!Lgnmg:, ,diJ~ Eirlfi1i!!!r!!!!lg Wit Il!iilcl~,;~be:n @dior MQ.nog!'llmm.e .:l:W.i!Bci'Ie:1iI den Sch:lamligenkl:ipfe!lJi, ,sllleh.e ersci'lIIc'!!:ruB!III I!cl!on

!liufve~t!mzdten Sticketl m~t wooib~.,Lrulefi Beilie-:i6hJ~ {!.lSi. Tar:. n~.8,. tlii.~ !l1&o ,d~]l Ul!.ergoogwon ,del' e:r.stel1l.:l:!lJJr ~w>e.1n:.e~] Serle da:r~leHen. ffii'e,rne!l":113ft
B.lJielt e:ign,s V,erk:]w~!I}t'u.lIg tJies gl.e~dli!.eitig ,dick:e:r w!l'ro.erldi(¥.Il ~liI"8tl:iIli,g.'l l!!J bel1lh~,teJI.i!ie im LI.l!lfe de:r~e.~Olt;enDe2JemI~e.n df'lI Il, Jml'llIuni!leria v. 'ChI'.

aU8l00n.()~~ w,itdi.
ill}.ie:~I:r.i,tteperplIE!en:~h,e Q!!"U!P[u:;, I~e:r zw-eJ1tifr:! in de!n.~eiga:ben 1illI1JJ· ]~M~~igti:, W~ :I:i~meikt. all.li.1er~le:m die AQg,aJ~~,~o:,rP:ryl~~~!":! (T~r, i 9), W!IJln d:ie:se }.:Il1.deal!i]lvwgel1l~I!nll~n ww;cl.e. ~sJt MI3JII~r Dldrll. l!lnilienll!lOht wcirdelll, tlilli:d liJilt ,eimo 1I..1!I.!MheitRng d,e!!!'81e~alllu,enQiMj(Jph®~6:fimate:rjlllb hi.erllbl gea!llll'j~e.nMl'llilWillltte.1l \'1e:r:m,ficll~eYi.eUe!clI~ slebereee ADha.l~1IJlkli!il :?ill gewihilln. Au.f G,~uml eil'lle'.r !>~m!iti!it~~en. V,eTgl('itlbiungmi:t ie:nilatiemm. 1Em!:~sialIileJI V'O:rl Ep~es@s: m.~clJte man fIlil'llie :[ntstR:~IJJ[ilg ile!' Gruppe m~t Til1' e~wa '~~ilIffitilz.:is:er J~]allel (J!es1. Ji'illJ'L.'!tIi'I~ertBv. Chr. fD. An~p:milhiJle1~ItIe:il. {v.s:t Tn. m. 9 mttNi1m. tMrOll, 1 8So,. T!I!f. IX,.. 1). Wi:!' bl:ln~n li::ein &.. e:igliirn ill d.er·(}.e!;~'hiJtIb;tJe.: voatlP.e:rgltRlJelfl, mit.liem. d .e:r Be.gm:il. d.er 4r.~tten ,se:rle 11:1 .Bf'deJuang xu. setzeR wllil'e., we[J!1!I. lmUl n[~t.v:leUe~lt. das AlIj'~

m,

aru~M

! >'OJ"! A~<W:i (vgL. R.~. QlI. T-~ ~$\'!01 •• 'If'*f. :n" ~<>- !J); !I~" :U~~!lJ ('1',8'.he! ]}"!'[I. !"e~. T:r.qja l!!fIa lLiA);~, !Bd. II, l1Ie'hL,6 r, Nir" .1,6,] ::I'~19)': \'o)iJI Ity.me t"",IJ•• 11...'(" GrI. 'lh>u 1l9111!., Tar, XX~,'l--9H lIqti ~:,.ri[j4 tl':(;l" JIn't. ~ti. T-~ ~iliW".1',,[; XX"U, ~--'6l'o fDJ!lMagJI_ (!!'!lI. ' 1Jri'. COj'. J~I'tI. TlIJf. :ll::\'.I[[,9-n} il!lW.

z. ~..

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

b~rel1l. '~r.:r [Q~t~lI!''IId!!l!"IiIcl!~r:l U~chafi • aehen wiiU. EillLe gelllilljU~lilclJro:D,QLogi!l(lhe 'G:rIlppen!l1!lhg~t!l"U~..wird! bu.m

ro,!':

"
~~Il1~Ik.m:mlil~1'I g:~tligmet a~·

,Ab:fe~(gel jl]lILe<rbaWb ilie:rei~z:ellUien, m,{lg,l~clI, seJi[JJlllind ve:rspr,i.chit !Il1IDciI, kleine i~(>rtm~iI1I:BWe. FoN1eNIiI\8: :iilil InUE:i.&mi!.~ffi;~er Uifili!llOOlht. Dd, 8!U!rul H!'!:lb,. lnul V [l'.I'~e]st'ilclu~ (v'g]. Tof. m.a)'seprAlt; s!1n,d, hedMfruilll'e.i[leJ; k.1I:tta1. E:r-.

wiibrntmg.
lliDs ee.w~eJJ!1l de:3!Pe.rprne[lliilll!ll!~tln OiS1io'ft,lllliol':Sv~Ilig.eil't sleh i1m :lLo!wite dll'!i" Zeit; t'W:!lit :fl~eh~ b~diO'ltterud. ,dQuh 8tJid,,~rllils <las k8mi.gl~~!I,o'S:ilbcr. I~
MiUel de.r' eli!l;1iItm S!e~le bet.ruJg (v'OTI ,E~f'.JI1i,p]!Il'eJl) u,43 g, C1!er zweruoolll ,(88 Slll.ek} ~:~!36 ,g! d!l>i: 1:itWnl(~ 33 Sli1.oIk:) :I,~, ~" 8 t!iii:'iidi doOrv~~n (.~o ,sUlIe'k) d li,9° ,g. Noeh 'W(i'i!~ 'Vo~i'!ld~~ ~i.cl:i d8!i! GO'w~d!t b~ de!ll~l~FQ~~lUlg
.je']' casoo'pJlOreD"~!I!lg

,ge]~iIIla!eJl lafse.r]iMelii {S.576) fi'lr

Si][I:!>I::!!'IlI!Ie~lI,maMl, diiezlLlerBt

M, P~ndor
'T(I!l1

(AM)" d+ ~~l, Ak;!\.d,'ll, W~1J~.!:8:5,:':h


F.J' koutatie.rt

'beJUlI[liIDelJt 1iI11!t.
l

~.70 g. <las ~

~~mxf

;9, 5'l'J ~.), ;;liilJ!~gm~iilltl~eJ!1!~ fiillC' Ihreersten Em.lswo-neneilil Mlt.tel ~o,~OgIWtlllbSIl>1~!!;!;.'U!1!i~f d~ WiOOl~g~ ern2ie]iEIe del' ][i,erillier geh.aIl'igt:1DI 8'W1!lke

MAljIil!i'.Eti.tten, dile mit, Sicl1e:rheit


~1!1

'bl)lltim!!lJle~l O!Jlind,. :is:~ :!Il!!ch P~a;m,(I!fl! ~~, ~chTheJ!~ !oO'W1!!1i!l!l~cl! ~W:. :fil:r IIillesa ~~gt a,en RQma~J\ uglldlllfl:tem.J)d, ohne dille Kul~ b~~t :r!u:r~Wl Gopf~!\ dcsA~gnSlW!S {vgl. D?hl,dl)t, a, a. 0. Tal. IV" 4) mil; ,d,eJI, Statlll.eIil!lIIifil:ene[l des (hudillu.:s '(Iilif!!' Tar. IX" ~).lro:mitib;uJ!'l,
elnen 'fyPIIJIB.

Nc;!'\'~
Wenu

IN!W,

'r-~aian~~!J (Pi~Nhr. Taf. ~V, 5~S.

"'g1.

(WflirUilb0f

IIll!~~

S, 8-3),

(S. 6~8 f.) !l/u/cl. ~. MeiJI!l:j]~OIfiiS m:i~ e:iJnelIl Adle!f, em,er ~l:ehmldo'!)J A th ~1la 'Ulld d.e~ A s!ll: Iep ~osrn S!e~~e:!'bcklm~t:el:l lSJest$l't I[lDOOr ~erufl!llrng!liuf iinI1l1ich:e!'OOililIlltypelll v®nPll:rpm~J!I l di,elle Stadt. g~e:imfRI~9 ah P~®!!'t i!DJ ,A!!1i!l[!l:ueJh :!l~mwr;, SO sind :!!i(ilche~~lmW!ill'!lp!\ tW!l4' in dasBereiclil din M6,g,tiehk!eit Z!iII. ~iebe:n, .aber!I!DjI[I~i3 jMeJ' ~o:rumge:n Be. grilil!liO!u:ng Zltnlub.st g!iiIUJI'UJ!! d~ ~i.ol ~~ ~:t'l.
PiuOle:r

El _,

n...~ ~

1"'__:Pmilt~·. .l ""'_il!, __ n_lD.Dy,e:r=

UJIiIM

;ll

L"y.liI -I ~_1.~s,*""".~"i.,-Al~,tI-~1. mll"W.L~)' rm,~~ _l!o;;!!» EmI-_" . 'rum. ~~_gw: __


u

ImhQot

~,t'e]lt" .mu3~lle\1Jil. ~. (:8..... , 0, S.·~ 5, I; vp.

s, ~6), :mit ':R;oott


Pdgu]lgen

die M!Jg:li.chll::eirt,abt:l'vtHHgeVn:lli.clilerhe.lt

!1!~"L,y.l!imad.!ostype~
llitemevou dief 1i;clhiS~ in
&e~~:r

d,e:]' Zl!IteliLu,ng urn

erne

!lin P~l:gJlim()iIl ]le"'(I~81e)l(lhefll i:U'lt. (8 .. ~5«:. I~. IV') lYi!.UJnzel1l. .1II!I~t }.]exarldenypem nook !t..1MIM~e.r·s 'hbe)l1oeiIII,

m~,

NWlI~.

d' Al.ox. It? ,0'1', (Kopenltiapl'l!

&5.5.) d~t S,tl!\dlt


:B1lI1

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

~eme 'G.e.!prig.e gi.bt,


IlHid

ZiU!:lammeiJI u:n.d rn~~IiIit.,~t~1 lit I!!~Jl iI1~1'NI. Bei:ze:ichen. ,Mo:~ogra:m._m,tili. ~ll ~nOb~~~oou!lig m:i.t; $O~lelldt.'> Attali.4e'J1!-

,sUbers,. f'l'J'glmlon zugelliJJ!!rt.!;'.IrI. .filI mo. 2;111der 1{.omU:SBl'tzil!lnlg g.eZiWI!IQgemI is~ W die ,H~!l'icli!!l~mg diet Ausgaiboo.rt;ll)!luf d.ell! ~t§dtiii!iiclu!iIlI Aiel1i!!lid!~ miln2eJl n~elIt, emil:)II~iI:~ilI!h,. ;suillidem m'lo"eil'i8ch:i.ed;ene:r Weitse 2in g.eselilil'heml

'pll:e~,~d,

~:~.da!B

!m!l!':!!l!UlJIlmli]

~in iSy:m.bw. bl9h~.ei:n MooloBramm. od~!i"

!i.ueiD~eidesZi1!li!tl~eidi v,erwlm;dte,. so ist 6hn..e die systematlsclu:: Ben&ei,tWlg ilefJ ~,m:;l(li1l: M~tel'~al~ ~~i d~~!\ E'k~~~!llg~w; ~~WD: ,Il(ilfl ~1lfJ:.i~i~m:tl,.e~ Erg.elb[lq ?,;II. ,!!:JriWLnnelii. .It~ine~eS'tim!wWlg del" MrDlJi~sti1'itc a:bcrgf th,tI!n.d '1"00. Bei~e']clileil1lund '!M!o:"(lgtll~!Ulh'Ili" 'wcloo(! nicb:~ Ui~t'i S'!.~d~ SQIi;l!,em ~iag]~~l'aJte bdelIhm -- mit] fill) w~e es hier be~! P'f'l"pmO[l - > ist~och we.seo:"icl~ 8clJwMik~li'I(J!~1'. 'Will mUI &O~e!bO IlllJlfaui di.e~eWui~e~ ObI!li9W~~OOf!e Ri1!£&. mittel e:rrelclieJ:l, 80 soUte>weinlil~ e.I~e det'iDeitl.eJil fDlge.ndeIilIBOO1ngl!In.~en e~fi:illt S~~fi: C!!!twoo,et :mulB dEls J1oI~ogfarum ;SO,!lJU~w~]~clJ~
da8 Ee~ileicll];en. so CiEUlln.kteris,ti®Cib

B€lin, d~~ere[lWjde;r:bG:iJ1'

!IIl!If

dem

$i¢l'Iie.~:lil

;S~Mh,eh~11idi,Q~ooi!1iJ!~g

d.e;

A~W!~~I!le!:'$ti!i~~!

~le~1!Ii

,~us 80~1lI,~DI

G!i'!lliiodell glf'lJhlit1iet, odeI' wen" es ,sid. IJl!I[I :~l1JIlI!I,!!"rlllmm m1d!.I!kh:.ei~lIeD b!l:w•. l.Il:R~wei B;eiii'..eie~len. der ~w.:i, N.Q.IlQg;ra:mm,e bIWiGleiit,!io m;U:!ilWirIbehle .~u· o iB a.m m <!.n SlJwohl !Iuf ·!ii:emSt&Jbge.W a]s !WeIll.wf' dJ~.Uf,D[llillermb2.'e ¥oro· kummeR, um die He1>'!;iouIU.lllg del" let'lIit.e:lIeJI 8.l:lZilllil1:ndun,e~.
VU!l d'le.&@'nFQlrdeNRgeJ:l! e.rl'm~IU ,s~~.

"'l!!,,!J.d~st b~l

d~IlUin:wr

ll. (S" I:')

m~t A.leu.tuJ~rty,en 1J11I;d~t'..r A~brifl; d~ Se]~l,I,kOiI!ilei!!lll ,S~ u.lI~Woe~dlellJtig, d!!I~ m:an de!!'e!l Zuwelsu!!lg .tlnP@!!tgamO<Jlm.elrr !lI!.s cine .M!lgHcbkeil; .e~Drlwnel];ml!c]~;te. DeI" AlJllieDlllk,opf _ Symwl i.l;tMec..!"k~um., weni!J$tel1l!$ ni.ch" :RI~ dile Ze'i,t. ~~a f'hihW!~s,. ~, s!llILdeTJu~[tin.AIlBtN~ Zil!l.lllie1Jm.,eJII- m:'JJ1[1wiIt fiDdien ~~1JlJ z. B. 8i\il6b !Wit" doo P@i'8am.~~sch;~'fl Oi~~'[)hwell! des [t Jahli"lllll!~il!ru:!';S· '1'. Ohlf'. rf:af.m, 6) .... ~ \lor !lilloem·~bJln n[cllfi, WelUJft!l'r',. w:ie 'bei I m.l] 00 f, !Ii. a. O. TU. In, ~ ZO, s!i)oo '9'. woMi:!'! d~ Rii:cliIlU:!l~ (1I!l!1.lb. f(lchts :s,t,;a:it naeh .li~ks), • aru.cl:!~m Still von ·litem etbl'.D.da ::I,J.I( T'a:f.~. I. wi.ederg.t1ge,belileJl !!Iibw,e~ellt.. Stil!isti!lch il.bel'elir:I.J!jt~!1!:l[!:!}~Pod .s@:wt,egtt1~~h:fuillb ~~d! U"'It~ is~ 1):1: d~gft~n a, fil. 0 •. illUil? Till. ni, 2 ~• Hi.~1!' besreht .J",,(locl! das zwe[te SYlIlliloill.!lUS :zwei ein:mJier gegemilbe.r beIandl~~iI}l~ III@!D~:iilicl!!l:~!l.und :!!:Wl!w ~et es ~!'l!te.rd!cm: ,s~'2;l,~tt deSStlth1~~ .;tngehrMl]t, w!i.brend. ·ibis ~ih~L'f:ltu~r®~stilcl!: (!Ii.a. (D, ,[1l:[.~.,I) nu e.tne MUInIOI.· s[clil~l ]I~O! iJli,~~ llim AlI,8clt!titi~ ,~ufW'ei$t. Auf 'fl1!f. 1[[, 20 ik$t; fl~!i!! f~l)!i~idl Ilu.d.. [Ili1ir ·e.iile lililolil'li:siel1lel"a'bm: milt del' H~J.~u!IiI,g lIIicln wle t1!U!f 'TD,[ :1, I

'vgt S.

:lIb} ge:fI.mtlt.e[lPtJjgU!~1O.

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

2:1
ii'I!!;~l Rcht-1I, S'Omd~m llJa.ell ]!il1ikiS.Fe:rner

2eig,t dllS nf

Tllf.m,l;;>

~hge.

~n,d!ete" :!lijd~ew :r,'Ii!. [U, so g:dilSxigi:l 8ticlc ~tatt dea Mo!!1d~ ,sogacr e!:nell Brem" d.el' !tis Symblll dempeJ.·8.'1JIIU~l'liis~henKlj,n~~sSn\el·'\!Qr EllIDlI.eiDJes ~[ t~md i:!'it. Abel'!I!Ucc:h iJ!ievon Imhccf (Oi..~. O. 8,.. 16.mn., 'i'g~. 8 ..~1) el'w!lhlIl!tel~ E~ri'm'Plaru ~l!itSp:roch()!iJ keilJ;~t ll:f'tl)]u~!1l. futrfll@trlil':11 Btd.iftgltl!gun, 111'ul 9 J~l'
lInter IV,..!iuf~zMlH.e11i
.15

l'ypelJJ fine:o.

:lJl!IS

dlelilJ!selbel1i

UrulIl!'1e

l'OIlV<Jl'R!-

b@':tein tNt.
kooligli,chen.

ll:e~t1e He.i:iaicl~el'l. bl;\!,'. W!S B~ii!liji.che:n, 1lI1:1ll!~~s.M~!Wgr3fn:m


8iilhe:r
>"fi['"

[::lSO ~omm.eIDJilUe:l'd:ings !utf dflD\ ;]ilJer jetJ!es :in l!rn.d~r l\,om'MIli~t.wllil. Dile SymiJele "1'01)'1 N:r.,. 2~O (~fetl.h]flt4)I· 9,27 (.Sri!e~~), wS$ I(K:f1!I;I~~' [25[ (T!::!y~~s), 1:2:57 (Stabill:reuz) wieiIDerh6lelli ,s~d~ 2lW,W !'Iuf demo .Iill<taIi;di~Ji'lge'}'J,d;.ge8~:ttI finlen slcll ~!~~r d!~e ,jil$dort begleUellden. Zel~'bel! (N!!',. ::o:s;o ~, [Ii!C:iItI~ ~'j 927 Jilifeuknm",; 10$8 t!f;. ]1$ ~ I"i'if';. ]257 00 ,lliiG~1:; M)iI.be:rilJl!l.uprt mkltt; ebense fiihh lil,ie!!" d!n~ bi!.'.!N~. 10:1:0 "'®l'bfIJ~,d~;n.e Ze:ichem '0. wDre",d 8ywbal u:!ldl MOllJogm.mm Deide!l"Seits, in. g~ei'i1ille:r WeLse zusl'lm:m e n.eDlaheillllle:rl.. Aills d~Z~hl {1'!fIt ~cli8 U.I)etl,!J!htigfm. wj~~ Nr. ]059 (M~U~i!") ilIi!:58iCltieide~,. dill 8 .zoIJIn.ic.lut die iSteU.lillIJJg von M.onogromm. 1!1]1.].. Keuleauf' be~~e]l Ge,Mlsorien ~nci~iled!.).1lL i!lit WtltINrn,{I, ~~f dem AIit:!)lfud-e~~ti:M¥lIJI;;Jnn:Q!1I ~)!,lli4c ~m F(l]Ql lillikB er.gelilei:n,flIl" ]ulIllllmt !MIlf i3:emAI,ex!llllli!len~lbel' die .Kellile ;!IJ!M.im. Aib8e!aJ]iil;t·y'O:l' und i!;,t .. IlBerdtml vjjl]ig abweicl~e:mll Hn. 'G:!V& ~!;1Jrl ,fii!)i~, WIlJ.'i! H wrilril Medler (11.. II.,. o. ,8,,:1$0,) veranl!1~!I.e,. sie l'I!iel!it aJ!s Beamtel1!.,. S'OlllJdoem als Stad,twappel:lall:l!iusellen. W:ie sl~h !Wi8 (lieserBeoblletJlM:llIIg ,erilM,. 1st tl!~s VU1Uege!Ildf'r d!'J;z:eln.ei:i 8tuGke Win OriSinal ud:er .im ph~togl1!rbiseJu~ir H,eprodti:UiQ.n. 1lI1I1e:rl!I~U~!rl" U!I1L ,St!i~, .FQ.~!J!l! !'1~ .A~.hl'iillgu]lgim n EI,el~ !!I!I~I~fen zllk;OllI:nl@'l!I, ~ :list i:1II 1i.lIlgelllticI< il:Pe:iNr. 9:5. 9~ei, ~O:H (MuU-e,:r) mi~bt d>er F.lIlt

del' St{jje1:.e bet Mo.He.1!' N:r. 9::1'lI!.hJ,:II3'

:B~~!:'!rJl':i>~lw: elden ~och'i.br~g~:Il b

Exll"ll'lpill1)f:

(B

II ill b

u 1'11'. Numism,

OJ,ir,cm"

1883, 'Thf.U, 6 und MilUerr. N['" 1.0 H}. bel [mh®of, lI.a. ,(I... T!lif.m, l:Z~ wGilldl!l m~n fl1~ u;nd "ril;icl! binQ[! Amll:!liG,~alio!l'.!l, ilD:II~ 7'A'lOOn1.!!r:ilg !Ul P'@'J"g'!Imo]l abllu]ehl1eJ1., da bei mt[JJlicbiem S'tilBeiZ!!l~ehe[l und Jllol1ogr.mtllil.e :ll ~ s s,I!I::lunc!l!!:uf b@tdlf~ l!:li.li!tll!'!I:'Wn. ~u£it;oot:.e[l. .Ab~r ~ r.truull J;o.ehl:!ervoirgeb!l~en we[l(}~iI!I,. da!lll, diie Symho[e lIiI[lill ~lIJdiiISUbelIlJ¥\E:mi:w:1Jlllll(geili t}!er film£' ]~t.t>tg~[IflTI~fI~i'!W! St~l~!Ci1!1!l!lQ~rlP~r.(!,'iJ$g(f\!!'~b!l~i.~ ~~!Hl, !!..111.ID~ ~~tgM~lli .• d z:.eitiig'e5 .A.Il!lt:ret1e1Ji m.!d'~lme:rlJts[ll'eclite:ndl.e11i KlI.mlphLreJJI.k:ttlllm!l.Ls IU:lIS['i('(ICh,f'crId ~u ~i6.'hcrl}n lie~:ti:rrnnlmg P>ettlit!:Hlon:s ~r!jjihll)c!jl~n~t!l}bun~~l> ~:U,l.ill;\icb!lie:H

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

k3iIi1l'11. Dlsse

Al1Inall1li1;e w~l'd tl.11I6brwiebit


:iU

w!i!brsclie~nl~cll~t.

~1etlllIl mlilt

1!ie~
j

V{'fg.t'!2:elIw!liI'Mgl,

datil tn dil':l\8(']lnenEpoclle. ~III.die man diu i~ R!!tde l!Ooo~e!W,¢

l!e~m1 hitte,. in die Ze:~t.del! .iEi:UJ1!Iienes H. ger.ade d~e rc~clle A.IllS~t'lguf;lg does k~m~g~icll,e!I'JJ nbe~f:II,Ut. ellin ~illl!:'tn~~ S :ZUlr Alilillgtlbe we:i,wrer Tetr't!drMbIIIl!~m de~~elhe~ :attiisclwl1 8y.M<eIil!lil!:!liIso :kftl!lm be~t!LniJ!en h:ab>elll kann.. 'S'el'ad·e ~1iI del: ~.ri(lo!le w!lr ~ K1)@d!~tdier Au.]:idlenmili~....elililll: lO.ei:ml~iie:n !liuf ~e~n.e1fi : .Hi:ll:Jepllllkt, lUU.'I1.mr ifJesollU:ere Ha[lUiel!ile :i!w~ckl~ g~b es A:'I!I.Mel'dl'tm nocllli die liJistQphol'eJI,,80 di!lB .m~t: Oillif$l@p ~!I:l(! .•' fasse:ru:lelil 'Se~demil!!ilIili®JIU~1iI III]!!itti5l!l,1Ief 11lrnli rh.Qdis~Eu~rWlillilrurogo;fi['~liIbu alhm, 1'bn,lb:I\dercl;!~g€~ IIl;!cll in ei!l'!eJlI1J solche:n ~u:l:turzentmm, w~e es p~. ga.mQIII~h.mils: WillI', ge.niiiglt we~~en k)l)mn.te.

Geld. :mit d,em. N!liDlieJ'i A.1eiX!liflde:r·S

.@

Ei[lk!~~~Wi!}~mllltlebeft de.s :ab~!) K!,!f1lgtu;W;IlI brAeh~!!! d!~3!l1brt 88-:B$ v.ClI.]'.,. ,jII.111 'i,t1mn.d8it€~.llupaool'"e{I'W K]ei.lIl1ll~e:nil! geword~. Wlif M Ulnd S(1ljlllt'; ll~!iiiill);n:)l ~nP>ergamQP!auf~$ch,lageR h!I:~. m~r lilieS ,~ w!h~ rend dleseT Zeit. GolMtawremiit ;5.iB~llJem KO~Jtl.lll1ld. W~!pe:n prigen. .:.hf dI.e:r 'Rii.c1{$~j~, s;und .Ilwlller i]elQ V1o!'lIID~Jl Cl:$tGph~~. ~mldJd1e:1Ill! a:u;!.'4!)[);@me!Il Smd'tl!l1l!Ad her bebliln.ten MO:lllognmmlifE. al; A:rU:l.eUlWrn,g d",,~ llmll2stfitte, (]iie Bue]i;ijbl!h~.!\ A, 18i,.r, tJ.~ngtb:raciht., i!![e VQ.!l l'h. Ih:infilcl:! frroklll:(JyflluR~8, So ~9'5) rillhtlig ab.Z:abliBilli. >eiililierpe:rgoor.emi5!':.ale:1t erklMt .!!iiIKl [vgt lti!<~elQiIiI X~a iIIIlru:1i.Redl! ach ~ e... !i." 0 .. Id.l.1 ,.S,.8 .. [.3, Taf. I. z. 3 j H:Ul. lli3tfJT' .. yr .. r~i7ll!!, R] 6z),. ThUt O!.e:m lEnde, dlil1'm~tJiJ]'a~at:isilhe])Peri®Oie,85Y. t:hir"j""Il:n;6hw.md. ~:liese:l.eit'feibllil.tng, die &:iicl~ an~ Allse~eifl !t'l~. :QJ1i!c:h. Il.U!f T$tf~~bm~ d~~Jl1lthl'.Q!lo;lies E:1!I]laOOr, aber Q!uilil;l;l dRs St.ad~mailllogrnlilllm, IiliM~:l'wei~elilliGt

(vglEh,b e] 0111

\11111]

ft,e, in aeli. a. a. O. S. !6·. Nr.~ 6). E, m~~!lIDglche, Se~ehl~

VO:III.e:1li.~cli,eii~!.mder ]3;e()l~u;U.l.ifi8£i:h' tie I),~;~e:rt!ilg de!lll!tta,l!lMJ~(lIli Kup1)e1'S'eld!!!!'.'iIs:~. nehen del' ,stilj[b11iQ'dmehtllng ~1Ill .liJ]geme~ften etn il!liUiel'e5 M:er.J[IiI!I!I[, ·die Ib,arbellol1llillllllig,. '!Vie si.('! 1>i,~1II .len zabiLrej,~ll!~iJ1 At:tte1'lfl.kiipfe:n bebe;! ;oibnc]I'IiB!IlIOOt:.D;eI]Auqlllf.ll!l")l[Iunli:t ·MldR~.l Me,:rIl~r d~e Rije;bei:ten diel' T,eilim-· .iJJradn:nclJI. D~es:e .zeigelJJ di.1l '6eitcJt;j1Jl w:lnll'~I~tld;(l:r R~g.iert!Hg dw: erSWltiI ¥~e:r ]{6'1l'~s:e mit ]!I!n~!;n. ~w~m~m.16S1!i 111:001' Seh'll~tel'~eJ]'8ibf;!lLle:I~d.e!Dl Hnl' lite {"!raf•. Il, 2. J.. 6, ,/.9), Nur bei der ]eb:~ .• A,i!.tmloo U. (1.IIIlitlllL} z,'iIIgesellrie.

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

~I,\_m .bc~,t'n, gnilBil':!l S'tIli,~t'I~!lg lIii'iid!l<t!ji.~ .l;tIlitt. tlIe.s:sM. em.e ge:ra.doe,. steil' ge~lr.effitreLod:e, wlllirend. d!liEl 'iillrige.I&.m- e:I]!LW'Mel"]~ h~~h_kblgt (ldi~-h'! ~~!lIIl';~w~it~ $~i;e~fAek.e~,u~fl1mmll!n~.6Jl,tm {'['!lit':, U. 1:5 lind. liIe&fioo~m m, ~,;,i:holllt'.n S. 6; C'orolia Nt.cm~m"., S. s:;. 59).. Dlesea KennIbe:!!i,~n'G!m:!]:l[lc :~tl mool!!!:!1.m 'l,T,nei.n lll!ii~ 1l1l~r~n ~1!il~t.'i!ec1t(iJJf!,Boobacht'l.!l1l8ru'1 :5:iehett d~e AD!' lIetzuJlS d.er Hauptmasfle ,OJe.r ](;li!lllIJgliclten SelrLeirliemiln2iein dle lMiltte deB

IL J,M!!d~!und.e!tUJ v .ahr.

Hill!:'i~(ll go:h!:!!!'ml.lidlgonda
~S!~

TyPeM, ~

~. V@!"d~:!'~~~ lHb..e~!l.l;Qpf

~!'1:ll!m~~

v~o:b~t,(wn~1l Mic'k-

fileiten,UlId :2!~w!tr:B) fiIi.i~e!llde-r A.s!ld.'e,·i.QtiI!I1:~.~~ l'Ulilks (iJriJ, C~-t.. lIf'. X:XY,.g.; T Nmllii\\ma n, T&f. n~~>I), ThYf3'®S (.Brit, Cu,t" 'rd. XXV; 8). ,e)Schl.a:!lIge b) iE'I!l;U tecliLta (TM. I;, 3$), t]) .Oo'ge1lil, (/kit. C~r,; s:. ~!9', S9), e) .lEfeu b]!l.lit ('Ir.r~I, 39). f.~ Stel'!llI {T~lf,rn. 6). g) 6!~!l'Y~os :!nitBQ!Jc~ ('f-af I, 37)'· 3
2.. VOl\!ltfH'seUe:

A[p'lllU®'n k~pfr:Hi.clI~ht8.Rg.cbeJjtelll:

;11,) l'~y:rSQ:S:

fN, I, 4Q}, b) Hie M (Ttl!; 10 ;)5~" 3. Yo.rdenl;!il.,.,; A.s k l,e'(l ios II:: 0 p.r naeh ~dlts
!Ii) S:chm.lI~ge ~!l:cltl'!leihts
1l!1li,d.•

m:i,t £'olgmu:ll.1l!1Ji RU:cl!:!ieite:n;


{Ti!Iif. I, .p),

Ii:!}. S!ilh b.nge

I; .",O. D~~iCi MUll~!l'n!lt.ebt, WD.6 ,$~i.c itll~t'e~ge,ge~i~bi!,'lt,. di~ ~~saJl!r 'rolle


nMhI'M~ltsUild,
we]e]lIii

da;rlehen Temp,eh@bhlsllel illlli!'llle!be:n. W e ~[1 t rll>uh I~N,

{N:r.~} mUll" ,50]cl!ie D!Iiil':St.ellilungen IIiltd"weiiSleilll, ebe:JlangefillHte~ W'j~d!~ho1elli, 1lU"ld! ~W!lif;


I. V·Q!!'tll!'J's~mf A ~h c!!i!ik pic0S nlll.m .~~Ilb ~iit:2ieJ:Id'lTIIf .. ~. :29;vg).

.si.cIID in delli

jiIDgeJ\elI"

opf nSiith .ff.\e~t13 ~~t d'eif!a~d:~~W!"! Q) 1l.:9l!:le~ ~


NQnii8mt~ n,

(!faf~J, JQ},I;:J' ,s~h~",:ng'~ naeh :~eM~ (Tal: I, ;3.:;:),. ~.) ~>I;Ig~n (T~: t 3 ~h 2. V@1CdleNe:it.e!A,PQ U@.nll: Q~.f~illclI red:!~. Wld:eett.e ~ D rd til! B (Tal: I,. 3·-1)' I),ie rNh~ ltl!l~lillWlg d'ioo~ TypeniBt :n~tJU;,rl/Ul' ~mttUge:me:iiiIlen: dMtclt d~:n~ei. we:lil:ie.m. lOeesere!l'l StU h$w.l@:sc!lI, SiOnd.emaud! J1!Ircll. Ein~lltewt.firJI, w~e die p.ral;i~lie Stn:ilk:tw' ·iles .H:dmes, dille ~h®iD erwlilirllilte Hlli!l:['o trae!bt 1!11)d. dillS seUe!lHl:, !llI,]f .1 C (M'!I!f. l.• '!M!cl1w~1slHl!l!l'e V@wk!llmm.$n l~tJ!! 3:2.')
BealliIlOOlTI!l!IJlUIllie\ns 1 (I~~It' 0':(, .~

'Tar: Ill, ]).

;b) Th.y~lIoll!l

denwir

g~on

1li1!l£'eiilller Aiil~I~VM.

I!itlito:n.(J(lJiIie:n~

W:!!!tEpa.ehed:1J8 Elllme~~ U. j;!lI,l!g~@!Hte"' S~(llmil!p:z~JlbemeiclteJ:l ( ...1, OoroilfJ , iU"'.i;iI:m", 54, ll!rad obe[l !iL 6). GfliilIizv~i:n:2ielil:; ist d.e:r ilOiist fij.t;e.'tB '\'e.r"

s.

WCI!I.'~te~1rt !INsc.MieB~N~;lc:H!dl!F.l

d":r!!.~~~cn.a.
W9.S

:iN

d1c~

.11te!l'e11l I'IIPl~ G

dlll~

(Ie!!!

kQl'md~.i.Ml~]l!ne:rset'ZI~(i!:uf zw~i klllLn;eren l\lol:Ui!lll1s1


j

i~K.~ml!~fi[leJII mi~ diem BoSen, ~i1Ii~l WOC ,eill'les z


RI!!:it J~e

'vgL 'TIIf. I, 3,:;),.

iltowol:!l

LId i,l!.e!l! :!Ul!to-

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

24
noo:!ll31Ji Strul~rud,e '"0]1

FcrlJlrnon,

iII]s, ruJrclJ. HIlit'!!

&nd.ernol't.s IIlWiig bemerkl:t.&n 11berh;1!llptWn.d die

Gle~hZi!liit.:~gkillilit; 'eider
Wp die Sebaffung

H91mfbtme-n

neue ~e!ltitigt.

liIe.!!killllll,gUcllC'IiIKI!I~fm'geM.f8

stl'liITll,e AlIBprI¥.:lUlg !11m dwe Mit-te deli 11. J.ihrh,llnderU; v.Cllr. wnsbeso:mdere ve~l!l~Ii;1}~ ~t r1~~~. (lJher]~~:f~~. .;Je~e~Lri: wird d~e M~~!lIf!~~~ I!le~~ UJld kLelliltiSrer fHifu]k>eIlIIlOOD.ental!ltn, Bedilrmii~fltR de~,LQkNverk~lln!iil}gelfiOOlfe:n. hl\be!'l,d!~m: dte ,!l!U:~~@(!1!>e MllI.dl~isei}:!I~Em~l~!l!! nid!Jt: gef.iiIll~t;.Dd, dWt~ lI.i.eh.t.ve~rl.ngt, sO]J.derlt :ltU e.rg.11IIzit,wemeR fi!tll~te. be'we:ili!t d~;;Um!!tmu:ll" d!l!!, 'l'f.l~ili!!!'b<t.rbiil! ~n dill Wtll:O KJl!ili~it b~n.~!iI[\eicht (V'gi. Cnrolla nwnum." is. S8fi1'.) . .f.in bi~l10t il':i:n:tilJ~E:X~m~18;r (1'\af. I" 4f,'3,h da,."i v'®It 1mb I) (i f ,(.a, a. 0, 'filf. m,16) abiebi]~.e~ Il!ITHI Its. ,'3&f.) bespl'l)Ieille:n ffist, t.1"iIIgt~ufde:r Val'll:* §lI!!ite die:R A.l;lkhpitlf;!k.opf"tlllf £Wi!' rtili~tcl!~ite S,~II.lt!l1g'lll l111d 'r~It:i.,el. s~lllli!.s:llc~.,al$1) die I'5clu;lI1I. hfli::!I!IlliIltf<!l ~bUd'li'!Ii' (V'gtTII:f.~I, ,42).. ji~ ~,M.tt *1fI.!:TAIIIPo,ydie Lege[Udc,ltlnN~, Im'~(I(lf sielliJJt hierin eime M.iJllIilej w~lcb(l jill .P~tg!::m.@!l! dio ~!! 'if.• Cbr, d'1.!!reh :mt~u:fvl)n den AHolcrll Q :fi!J:' Attl'llos I. geman.81'e kfiIllii~id]enom!liIHl A.lgi.n;l\gep~ ]S't (,£l'o 1yb.xxn, 8, I.oll;, ~d, BRM.n0~-WGih!;t)" Dil!f mli:~d~In t;Y~!l!gMel!~~ Phl])e~i1QSkul){~r u:be!l"ei.nsti.mmemile 8ti] d,e's St{ic.hs we:ist.ll's in. die letzteE,ocl:ie J1:i1c.I~I)3" I !J,g ,,,,,0)111'" O'b 'W~r in d.~iI' A;1~w:jlligu;flg d,es NlIlme~$ .,Ai.g!!!~~.. ~l}er n~~(ht d!echvlel]eicht. eln lulrai~~iche.!lPl:l'l'Hegh.:l!iIlI <!.I!l !!>ellen .I:mbf'.;n. di\:ll de'1:blsel
~~IID.])t~'1.

eimer, wenn
wert
I•

!ruch,

ilo1.11r e~(lIl:r,anktl~\[IA:lH.oJilo:mieziU.S!estaud. h IIIiJ:nll!l

istd!e:r
]JlliU' flI:r

ErwlgUfllig

!IIGg]icl1 .1I;1!Ic1~, d1l!~ d!OI.8R-~eh:t !1JU!f~igen.r.

effiillitm.bestimmtieIl.

il'l. clem >"erein:jijel,t.e:r. ~:e~en bktl!_ID'ie lde![ltltllti tier TY,pe:nJ :mi,t d~"JiU~.1lI kf!niglli~i'le:n. iStll:iJeiti.flilu:n:i'ie der wil:Nle~U!cll. dOOIil~I1]r G.elJlifige ge. 2Je;igt ha!;,e!!l,. W~$~!l G"!I.d~ dfu~&@~,,"po~!lJ[Usebe Geld $C:i~e il!litIJ~~IIiI~g''!l\@i!''~~eMlp]i!l!~ Il~!lrl G€"]~~~h~i~p!rlg'lill'li!J
!2U

Fan v'e:d~eheJil wurde, so tIi!lBm!l:R

dHalte-.

Fr', DasP>o:rlr8ii~do8 :PhiI;otairo;l!I.


~!:.r iih,er;relli UllUJte.r .PMhrtai:r05 'fetr.J:(i:md1mel!l 8iC]!mu'ld.;:~,.~s1J das J.1.'\S Sdeulios I. Nihklr. M,1f![~er diegsWl rnkt:i!sc:h~r OberhMei:td:iel~~;ygflogmlwN;e,ID'FillU!lBt.ie "0:1'1.Perg&mm thIs P@WiIJ'lIit, WI(l'lcllCil!> diii:l 'V®l'tlle:r.seiteil

gepragteiJI

! ['~ vi! :l1iJ~ Ii, (n...n;, ,(]c. S, .!'M~ 1iI;llnm~CL'l".iH~If1,1lJ1Ij'>(:I'Illl1d d~ ~m5.dlJrti:l bd !}n,t~8D boBrg~r (lJ. G, I. t., ,['!:!r.3~rij~lreiJ\!i;ste .1bll!ijllgi~t.~i~. IIjR1n~S;~olll'i!;I'gB11ru)1TI !liB, ,d11:11 ~bl!T d~;jl :M'6g&[ch~ei~ I!:e""'~~r \'iiH"'IX~~e Ilield ~cIJ;5~U!I~I~t&nb:raru.Mt.

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

25
...afldi (,rllf. 11,1, 2h di!Ji) ,lI:lld6~l1: d~~'~Il, t ~~f I]~!;' l!!!l8Jef:!!te~h(l al'!t ~pii:tO[\[':I'l l Emi.:ssii(lItten, ®1lelllitlllereu Beg,r11I~u:l!e.rPi:lil.e,ta]l'®s,d.:ar (Taf. ~rn,. ~ 13, l5; 'f'lIf. nI, 3 I, 2. 4:). D~~sG BOOlellinlU!~!'J. hat Imt.(I{li (:<I;, a. O. S" JOW.) lIHW'.id.erlli(!;gli.cJl1 bewieslillJI. .Dioe ,e:illizlligt: Aw;;rn.allim,e b.i.](]!et. das SiIlihQ)<]l .s. .1 I ea>WlhnJlie Londoner E~fliInp.lar mi:t dern BHd.e ales If.umeimle5i IL llIliil1d! ~N',n. Di.o.\ilutool'l r.rllf. ]r, ]4)1 .• J~l!IgstlJl~liliu;n. A, ill. B;, W !l\il e (J;(lp,u"n. irr,w,rI,., 190,3" S. [4-3 ff ... 'fa:f: YU, 8 lam~ , .Jmtr~. '~I hdJ. Swd, ~90S.. S. 9S:ff., 'hI. X, 5) :fI.Ui£'ein;em i:1I ~l)i:tlijm,B~&it!l lu}fi.nd]i-cililern, Smd. fr~f. ]1,iO),2 d.e~ Ito,pi dies AttII]os, ]} erke[J!lileJi Z!iI. milillSPiI'I g~ghu'bt. ~d~m ei",!j~ ~f a;~e-~,ar_liget;Liub (l,ewi ,P.bj](¥.~~p(i~t.:itilrit~)~~~ eJIJtspre9<el!1i1eGp,sieMsfl:mnen bem£l;. ElnelJJhie!l"iln k:OlllSmnren T,'ypns a bee gilbt ~ 11:11' «U~~oe!!se wC!l!ig wie 11i:ir ~lte:re :B:iM:lli:i~se4 Es bc:M;~ll:t,tHI_SeiD~r Re1iibe ZWIIl" indlvid~el1el' Z'ilgt', d]e jed .. eh V'OI1l del'! dlli.zelnefTJ. S'te:mpel!sc1neille .~f.'<'tH ~III: .~~ ~nlii~bf ¥Q;n~~~QI,~t~bw~icJ]]l',!:nde~' Bel~Il!J~l!;n,g bfll~,(l m~h~ .• bam~.welllger Ju.enol'geJl.Ohl?[I.weil'ien. 1Jnte:r iJ!en l;a.]llre.icb:f!1!IWn;ll vOirUe_gelID,~ Werkwl. Vf!'rlllCMedenerr IU,'l]d.e~~l1Jd niJltt.w-eliii,ge, rue, <ib~rllicld~M 1)1)tmldrtet, SD 8ol!Ise~lIl.anderg:e]I:I:~I],.dl)iUj moo In '1hnenkall!ll']l dI!l!sselbe Orlgi.nm :tu: fin.del1l :meiIDllt. DaBd~& 'e:H~ochdet FMl i~!t;i'.f.!ist lmhl)o,t (8. Il" O. s •. ~ 'I) 80uf 131'1!1I1uJ anderer Heoibliiclih:l:ngell. W.ti!. e e helDt mnif ful:l!k:te he:rvol, dllrCh ilIi.e, dur .K®p:F M~i;l1Iie:l" Mi:ln~e '!',®n den UibriS'ffll, uool1iclUm'h':ll &ei, ~I::ul zwu r. das gro]l,e. '1It:il':.e:l1e, tier elngebe.tletc Au.ge. m~t dem<i.lifwkt.:;:'geI'.ieh. Wb~R B1ilidtmtc:r 6tLlikmooeme:rter Bl"lWie, ::1. dJie Ila~,Wan!Je:ill~ehill"l.dtu:ng. 3. den :l1l!&,gerere!rl Hsls, 4, die e'Jnge:zogr.:nelIl Lirpcn, 5,~hlS w'Cl'liger' Val'sp,r.illlglm.de KiJtn. Ite-itleoS djifflet Keililtze:icileJI :isil. no alMf' etwl!I n,1Ill" di,'!'!S!!1IiI StaTlII[)el ei;genll]jl1l'JJli.el~ .sie la.ss€1] slch 'I'1.ehnebr bel vl!.l\Sell.ierilenen, Typern j. verelimlen, tmiI :maiiLdereu Kowbi:nation.elil e.lJj.e:nfull'lrniJClhw·e.iiieii" Man vl]!:rg]e.khoeftl.r: dte A.lJls,eniOllrl!lJ!!Il,g 2:. n,. 1m ~i o of,. n. s, O. T'!!:f. n.. t 6. .Willen {}em. W!!;oe~clilell.~e:l"wm.dte:n Typw Me·te~ eiIl. Te,~rsdrMhm!CI~ d(ll' Ii!oe'u.ell Sam:mb:[ng Im~l[fQf (Tar.n, 9)' ~!Jor~. Au~ d'le.se'.r ]Ia.t de!n. el;was m.:lIll' ge$~I~®!'i!li.eilletlMU:llid mit WeJI~ge.T ,ge.s~.'Weif~er .(l:llerUfpe ~i1J;d I;;traJ~~ Wi!!fiIg<ln:,
~ S'Y,I'OI! *!S P~Or:l der M!lm~ 'i!~ IIbl:M oITWe~b8Ji".~b~~~wiClilig, ebsle iIl.['e~m()!1J Mev !i!ijJDerl!~~Il~e~~1:lI!1i!em. (vgU.,Zd~e:h... (. NlJm~m. 'Ed" ·XXW. S. 1:r.8~~ J~~ ,. liJ~!!! :r;~ei!~~sw:m[l'!ll.gleliC!!g 'E~em,~I~1i'b~SmlAl~ I !]Jilli; ill M.;di!:~ ., ~j_e '!jig II ,~:kf j I:(>:tt'g'~ (Jw"", irl!it:m,i900 • .s, JJ(I. ~34 ~@ TJI: IIIH' I'll'. ~9) !!.!t!i~.~!OOct!~= < Veuml!:t!l!D'g. IrRf',d'~ V'~!1!]~e;ire ~~Ir IJlldmll;lll/;.e mM~,le!m Mo~~iil'! iiJ~' :!:'~ylle' A~~, ~ei d!e:i" Ii!,o~,r dJi:!'! .1<!MIi(l$ d~~tl\MII" !!*,l~ ~I.'ii dt\11' mile!:! .AfI_:.ei~ ~i~M "i.l~ ,1;li~~t\el! g<'!Il~M Wlei1'd<li! ~!~~ ~~~,~, LiI!~Q;r",p~~~~e ;?;'!I!"~~e:lri Ji'hig.. iIlml1!f!!~!1. ·1, ~~i1! ~~i:!l~,e~l\l!l~~ ,$!iil~li;. ~i .i~i ~90'S li(';~Romi'! i'~~ ~~(jtii!;j;oleM F~~, :~~ r'.l;i<I'~r" K~. l'9.'JrJ"~'. 111M, 1. ..

fl,,,

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

d~I:'IlIllQde]U.ern!'J.:gJ~ Ha]!;~Blhu]et. ·:i'i~elI sehen dfe bei dem l!I~gemum,· (!l:be;r rdci]t b.ie:l' &Uein,'l"gt :2:. B. T,m:, !il,8)Il!I100:romcl!.te S'tlrb i:]e.&N!lCk@!.!!l~: kr.ilf:t;iltl' il!!l!g:edcllwt. Di.e hB:r:~!!, d. h. m!:g('l'eN', Wa:lIg'CllIhabll!l!d<· lU.lIg e:rk'lrnlilit rnMl. &U:clJ. bel lli,e.breren Gep:rlgen d.e~' Tat-e). n hel hL'litilMf., 1l!TI:t1~in nQ<C~l W!tm~s:ft VO::-~l~i:i~gfit!lde!:i iBI:i!1i ,als ~r oo~hUclhe A:t.ta]1ii$ n., zei.gt .Z:. B.(JJori 'ID'af.. Il, :;i I.. F.slmnn lein Zwe:i!iel se;][i;. ~, wir >ell: iiidit !i1l~t ~i!l~mp1(l~~~ d~!> jJt$!w.~ 1" ~r;!I~Q!~m ~!'!!r m~~~[])~~n ~tN' b~t.n~Phne· tIlh"osMM:n;lsse ZII ttllil hsben, w~e del' HeMlil'l.teillltlirUiel:.:. mebd'• Abr..1' iItIlffil:J m0t~r. :!i1i!!'I d0t' 'Oi;)igelll Untw:slteb!I,!:!'i!og. (S. ilf,)~!~h~~ervu~, d:!l!l.1.~[i.<! NaclililI~er
~fi

tleiII .Attll]GS

fo]~eJ' desPhdeteires

die Symbol'!:

der yon wluum.g:ewOllllill",n!E'm fin;en W

~1iliQ]!

Sj~g,f! (].~m]?Q!:,~i;t.ih:I'Cs Ah[!:!h~.rl'n i!lUf f](mi!lYIIID~!I'!~llifl(lg;blln. die Klln~g8. !illude'. derelil ell"se]ibst ni,e t,emutilli:g WMif, !lind delJi Si.ege.slQ.rhee:r. Die Uber. !:tagliiiRj dii.Mij);..'j:!I:..«[l~~il\r.';auf PlHl~ta~roS mlllst;rjCi't ji!icljjbef:l!Ug B~k:rb~!ng seines NllmeEl~' ilI!1lf der jRfilckseite die.s !illtel' At<mrn(!l!l t ,e:inge!riUu·;t;.elil lleliei:l TJPtm mit ·diil''[ .Atll."i!!Jiili. Njk~ph~l'Q!> ('rf!t.~~. :I5.t:I~~.,s, 19). Srl!.9!l g;~Y:N~ 7.9; is" beWlf'se:[]), ·d!i!lI.1Ll!ill!E:~imlb d!ie~e!lC &till.e' bin amf].e:l'e;r J\.0llfals W<:i[ 11.00 p.l]netRii)®~ !l"ncheillefi ktUil:l;. 1l1n eo w~nig~, al$ d_:!Ii$·trn:il:1il~ m:i~ dem de.'!i l'wllllen~' It dJies~ !IIbw,e'lche;Ild[ im Sru.I!D.llIck (le.r einf8clte]lK[i.:n~gshi.lIdle &xst.eHt (Taf: :U·,L4l. wlile .~och W(lh[alle:h bei efunJf~BiM!~ des ](\I),e~I,hll!J. At~l~ 19;1!lStl[heh~n w.be" Allill dem y(Jif1u~eh;ellldien. de:r mni3ll1lm, ftlIII9 l3!~e, Be~tl!Jltg d.er'eil~fudl.em ,$t]']el!~!g!lffl lU~de 6.1~~~ ~~d m:i~ E~fi~iU£ d~m H;Q.l!lpt des &lle;l!Il1::o~L rf'a[. Il, :i. >!l' illlilfldl. iJ!.es .PhiKehlirosde:r l\~fi.I!Ize:1ll deB }~u:rne:n.es I, ('TJ: 1[,. 3. ·4.) ]l!Ctv(I!!'g.()ll~l~, S:~~ ,ti!:!~ia b~~~~l'l!1l~t d~'~ A]JQitb~o~~ d:i~ be!idienH:cf!;'.IOcll,~ .ZII!It.:eH gew.'Ol'den. war.

G, Dl!!.l B1:l.~~b~g. ~~ennd


Sdn..iel:'i~F-Vil!gf'JIl
~dt .•
d,PA"eIli. RellililtWOrt.lLI[1!J,':

1Be'lzei(j!iall.:re~tmrBnzm
aeeh m~cl!t, 'llI.berIlU miit Sie~11!'-

!l1eJlIIJl~eIl ~t, bM'[I~jjfen dlie J3e~!l'uh~:iiSl!e:r 1m F""Lile affilgebili!clD:~en BeizeiJelu~!II. Du:e]lstahe:n 1I.1Id M®lrtJO~l'a:llilme. B:esllm~lel's "'el'wtcl1l~l't e!t'8ch~ru~:'Il,$~!!l bei. diem{k[lr~l]: von Pe.giarn(lriL,W(I !jioegE'me]t:ls1t1tl d~li;:.~lliig]~dll~" .$tiidtii(;cl~feu:ndC;i$rt'Oph@relligcM. l:11.l:Ieh,a;nilriin sin,]. U!~bestl'ittelll Is!!.di~klllr., 1.1lsU!ng des <lUll den. Cist.ol:~~I.ol'En CThl. ]1[, 5 - I q tmd eilil1iligel1l Sta;dtl:nlOillizen

rur

I. .ihu,:Ih, l~ d

d~~

[[I

rom W. W~dh (Cliwi·~. ~. 19~j:, s:. 4'lEJ ~III! A"Y·8:Gra~i!:Mi).~idldm:(i:t, dEl'll 1io.~~liIll,dc.:!i Plcin~tai~1iI3 Z!TIifo(~ d~U(lgjl:::l'OOd~1l .. .llIili!hm bllll!il!l~tL·.agllIil ~Illi', wird U dm' F,QrmolJJUUIn ·im ill:trn~M .ll.olfilnllOd!~..roo"

br!il d!!i~ Mllmlli~a1J(ii!il'l!lt

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

{TlliI', I, z r , 25~ V,ol'k!ill:]'lmlfliLtt~]1 lltkin:og.l'aWms erStelll BIUJhstl!!lIe:n des Stad~llliam~s,

ale K(ii!!!;!i)ilifitioo!

au~ clem

ebl!~~o~ie .Efi:lirmJJg de!!' MOlIloFmll!me ~f dl:m TQb'!I!~~m~!~ ,d!)'~~~~~ Il, ~:mdJ ~~:!!i@W' N~el~fQJ~~', dj!~ ~m"'lWt R4l~j[sei.~eUln.·re.r!!iiem r-ec!:lten Arm cler AtJ..e[l1liEiJl.gebrn.ei:Jt sind, • M;t.~~~~iI1ll!!m~n, (vg1. T;a:t U. ~2 t '1\11, IIL'I. 4·), Sa[d!~s~!ld f~el:'a:liged~~t cIilJll'cli. die :zw.is:clJJen den SiMan.gel:lk:.jj~ren Billif' delil CistoF,)u::mm dif'(f zw..:i1ten Gl'l!PP;(l be:!li~(Uicl~~:!'l, lhtci1!M4lb(!!~odel!' M.onQg:rammJe ('rEl:f:.l[~.1-9, !~),,dime!!!: ~1lI d~l' d!!l'i:~t.eu Se:..r1e dss die Frytr.ulie b>ez.eie!nne:nde 1fIl ~Tlir. ~~, 9) IiJJlm:u.,· gf.i'.'ie~t win]. R:,t:i'irilAAW~g,!i be:f;ri~U8i:jkd :Ilbfl'r ,~ilfi(l die biM~e~lii fut.erlI[leta~

~1!1W i;]~!l, l!~tili.ej~rui'l\i1 .Atm~ ~O:'l I.ve!I'W,~nd!eten.MIl'llopruDJime odee ~llIili!stoJ:be:o. I(vgl. Imlil.Ql)lf,Ta.f. I, 3.4h e A (i!J~I!'J; 'Thf. H, s, 3. 6. {. 9}, A (loohoo£., 'Tat:~ I,. ro, 1J). hml100f leibillit (8. :11 f;:) m.it RecM. dieren ..A.Il!!lTi!I!SSIIlIJIg &l!gfu~tmMelii. dlf'l!N!lilIOilmi![l.A~tla]".· a:b tmd 8l!lIJHel.U ~iichdel1' rrJernlliID'lgli10fi J. r. Six 8:IiI, d:RI A €I ib~w.A e:me }'&I!ilmll.n~ru.f Ae'H~'!!'1:rr.lII<H.·OPOY dlUSt.el!~e,llfI~t d,~1lj, MelUgt.Jt!I~ ~~
tionel1lGel' liliL~Abs~mirti, ode!!' i!m Fda.
lilIlill:B~.Z:W.

a.m. TliI~!l~4

Ibl~l;Mit!):n. 4",~: entE'.:i!lK~iI1l~g{$!e']d~¥Qn ,F~w.i!w!j

bill:

Atr.g.~'helfl c'I!lIV!OIIl, dtJ.tldl~e a{it'til'! AI$ .,$~9g1'1;.~!i!1~~~. i1Iw,lilt; 'V. Att1!kls I, smt<tfim.d.!iiloo dew. Gelde deW'e:rtit.e:n be.ideill Reoge'.n,t;f!D n~~ilivQ:rharldeQ! geweselll 3e:ilJJilml!D!. 've.rbtetet. ~ ,~Wltl!8il an S~lt; ,~es IS' ,ein:uii:ltjnemJ,e ~ (yS'.L Imh,oof. I'll. !Ii• .0., ,8,,4.6) die BeziliE'li.ugaui den NiBlmell de!!: AUl,!~[!:~,.11:.mdi wi\!:' :sk!dd~lib!J~wggeJ!,. ,Q'Ud! die~:eZeicbel.J !l:ls9e8illn.ten&igtIDltUl'eJll. M1ZI]]Sei:le.n. We,lfm wj~ d:!liS fA b~w,. A iMi.30J,ur1l l!lIlg~l,!;.f l!.:~wAi,(lc"t~b'.!Idr,a.e:h~e"- lIelllJ!e'J'kllll:l, S(I ]~~ dMi.nm.Qcl!~f!(m (ir~U~d!, roll dies em Gedn!!l.~e.n. ::mZ!l]~ve]U~IiL. Nil. ist liieb.:iiiIllt" ,iJllillgew~ij AmbeJi' in b~$~tmrJ.'!!I:WIl F~mi1~Iil!l.Q!;'hl!i:rn W~~!. ~d 1l!l!~1!l ~ra!.lf}li!·t·M~fi'~~~ ,dt'ei~' GelIl~ ru.i'ollLeJiI. IUIzwuiiwmen, derea gleJiOOna.m:ige Imil.'giliede:r Bllis Aum.mta,. oile'J' P-riigtb(jh~6 fu,'UgU:~(1:!1l~, Nic]~'gf'l!Hl Qb!n:e HW!lI~;llG :lWt ala~ Dn~u~gkfiJUl es ~-ew.. do!Ill, au:dl ,diie se:it ~umeD.es IlL auftr:eteodel!l wlIMsemdm .mm~ g~·nm.e, dli!~]be Stillled't!'lli I!'Hi!iufcld~s eb1I!,eh~~. w:w d8Jl!A lmd At ,~t
'l"e!rbiiilildM Gld~~u!l1Ig

Heb d~e M~l:IzS~tte,

g<l!!i!'leiJeilJ.jie:i..

,I!lf$ ~~I!;,eph.9ri.Q:!1 II1IU] dle

BeI1~m.mg~e!:'

a:u

, v~. ,diel WiUtNlDd. de!: g.aru:etl li. JahirD.IIl!ldma II. ('Ill'. lid pMgametl1l!!cMII HIi_ ~n,!~rld'en .Magl$t"'e 1I!IIlIIl~~ .,rnlili~&<lli~. ~~hili"WlII.eIl 8. 4,lJ. ~ p,~ 'l'!iI:I~~! iliol! ~~tMi!ejJ, ~()~r gJ ",.",,;;1 ''''e!"fmigd~r1, W~il~m~ iiil o;i!:~ A 'eln~
i!RIUll!!llidwcIloN&Ii1.c1l 11c!,h~1lI willl,1/t, .b illIAIID<'! .. (5).

• na;O. anCild~B:r.i llC8imt<:i~ dm '~fioi.~.~L!!.l'iIJr·.mall ~lIli1"'~~ililllf I!ft;l:rd~. L!ch~ z, 1[1. &II~. diG "1.c!~[~;wbr.irt VOl!! ~B' ,~~]. .N~

1i.D.~.n:
Ii'

s.. ~:I q.

Zci~IIiMcl~er;i

....

Original from

UNIVERSITYOF

MICHIGAN

H.

VON

F1IIT:iEiE:

deli! le~le:n ~iftze:lilin.ielli. es AttaIlos[, d '!vgL Tat'. II,. I:~.5. m~4.hd!all :I aJ:!IQ v~iIii(!jii;. ,,]'1 ein.el K6ll1tilllwrtit, :2iUi bemerk,en ill,t,&e fium.6m biB ZWII .EIDle d!.es OC(i'I1~SllelMt" Um d:iee:i[lrre.lne!lll. EmlIi.$siQnernl. d1.eeLwa. 'i1~ ·dler· A;lD~~ht v,erscll~edeller,!l:he:rmi!t gle~cllem ~m)g['N:lIlIiwlekJhlle:n.d.ei[ &l1lel' 8'lul~g~be!il WI1Il"die:n, '!fQ,m:lJl;!lmldie:r l!iul;I!~terscllii;:M.€~. bedurfte ~~~~r der Au1t hew!l:~ruD8 vOilii.KQnhlij)~le(J;.em:pkrelll aUS jeaJem St.empel m:i.t del. betttIFe:n~ d,,~.n AIlga'b~, &..~].me :N!iiliIrlen siell. die M{uILo,gni,lilllI:I.e 8!J.J]m~.~. 1&1. Btl:[ ~elteu. ~n dllligefS~dle~holli:~ S~I~. i!ll ~ (T~f.In',!:;:) ~!1!.(1 (hlll~Q;Qf. TfIt I, J,3) ~u ~ OIM.t IlDU wold. ilI~e,S~.M;ul' eilles. EU:lilLen~s~ggell,elO N!iJE!e, Oi.e.r~!lh: IM,~~!m§iB M1,lI&:gg!);WoIlSI)!1l se~!\m~'t H~~(I; lllt vetm~JtHclt dllill v~t'l[OO~!!l!fl b Fo:rm MQD.ogramms, w~e etwa ndlA", zwe~g.teliclrn.unige iPelCSOEleR tmlersmoidm ~(I[le!:lJ. Woo_]t w,i~ftt1l~r :iliUit Edtli:l'W'IS' ,des !.iIlJitet' ~!I!S 1[, V'(l.l'ko:mme.nd'en ll.I (lDilh.oof. 'lli'ai. II, ~9), m~t aJ!J.em. V@~behaU e.imlelil~n.iod>!lN~. he~~~elh~!:! ml:!d~w~! :s@~~~gt dM de!!!bllilh n.a:liie,.weil em, solcl:ier !iiWil~:3~lllielbe:n Dilillf ,gLe~;I;lb21eitlgf'mst!ldMs~gn ~~d.k~(I!i.;Kl!B!~II!~lWffe.rgeld :~llIflilllaeJl.· iiit I, u, ;3.:;:,). Kiile Jl'!:rkel!l[lt.nls'I'()[1 we:lt.tng:e(l[ldie:r &d!eU'k!i!l!.g ·~.bf!Ch d~e E,.killl· rung Y'Ol'l B~cl"lstftbeDlyerl:.ind1J.!nS'e:n HiD emerllp®t.e11l j[u,il'e:rserle des H.!lit& ""omen Stad~ld.es"@~l f'el'g,omong~wQ!J!l!l:len {vgl. Ol!i\;,olila 5!lilm~ism.. K. 601, '{'sf::O:, 3:5)~ V'emerse:ioo: At~:u~llIak0pr kfir.mJtb:~b,em Helm nMib rech:t!l. mi:~ RUl.el!ifr~t.e~eir.l.SilUliPa,f!mr Il!nd DeiUoo l:lta't.ehe:ndee T ro p,ai(l p .z;wteclteQ. tiler von ,olDe:nlTIJ&cllillUlil:ieml fu.uJfendelJJ Auf~rif't I.e H i>i ''''~roobts., t<ii 1(1jii!1,!ioOf'(,)iI'li.llll~. Alilf 'Eii[)ji~1iI d~~r G~g!); ,~j,';m~· h:~!!' .!;rn,F~W :N~~ IIM!~~. d!lJ,'J b~ W!I'Itie St1l:atrnonogromm.ffi (Ta.f:,I, Z S); aadere Ci!l;gege:n. z:e~eJilan Ulerselben SteUedie ,BlWill!l.M.belr!! E<t ( ...gl JJ1fift~ Cat, . .8.. 13 ~~ [i.8).. ~~d~ h!;'l:;@D!!lD.~ RIWlIf:!JJJ mtt dtesen InirtiaILeII. l:I~clJltlSIeilltei1l ~mdl. lag die Ve:r.mIllWiiUllllailllie,bwer :A.n die A,I:JUWnung ,die!:! Stl!lilt;!l~~!l!9 ~Epil:!~sQS" z,1iI ,d{1'lkoli,. l!!!!:!d w~~w[\e N~fo1'®!llhl!l!ru.g{\![Immmte:1II SiiB, zu:r Gew~heit. .E~1iliE.':!!empl!l'1'dflil' S:mJ!m~lI!lI8' lilru'iJti!'iiitiii!; G]a.:Eil~W {]tlacdonald : .• Co,to! II, S, 2SJ! 4rS) bri!l:gt. ~~tt det~ J1;B.]!ID,VeIll SigiI!l~~l!lI[" dJie KOIiI:Ibi:n!IJtioJIlMO, welelhe eibenso aillsStadtmoJlog.1'iIl.mm ~iii.l;€ Ql~l], Qifl.'~@fl!:!QT~1l! V'Q'.I!I u,~rul!~~il. 'V@iI:'llioonmt ('I'g[, lJr~, Cat.. ;Plw!f9~~ T,'d, I, 7 - :11.1 S,.14.).Eingl!::tcll,el' PJlIi'1IUelism.U8 ][efi s.ich fiI:r ~. f~.'Jt.stcl~e]l. ('\1'ga. EXJe:mplacg;<{l ~!l Belt'lin lIun] IMiinchmj.. il!1i1["(b.Jl ,aut deru.OiM;(lph()"eng~~ae V®-ll Sudes llJoc.IIi,UeT dl'JJt1ieBllilillistabe P ~Iili .~. einbt',g,rHfe!DI. [st (v!!:t ]J .. il,. ,Ctl'l. LUdrn• TJ.ruI, 'If. 5). Alu9!\uf ehlieirandl!i'M Gruppe. pe~amE'nlisc]~s1(l.

,aes

rra£.

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

29
Feslige1desi~t

J.!(:!j ~scll.e

MalilogJ'~m

DIIJZII!Itrefi'el!l.

V'o:rderse.ite:

A~lt!o<!li.~-

ko.~ fIil3.~h n'iGlllim.. Rliciltsei.fie:~~~HHN~;;P9'''''1Eu le ,FlJI:Igel ~e.h]a~[!d!.w!l. 'I'I(!n~, ~)]ese Stiillike·]Ia;be:m elltwede[' keine BU!mstabelll b:zw.M'Oin@~Q1(o;i;~ ~ f~~d, O(t@!lC $Qlehe. e~elllf.li!lo~. '!;'(l>Cibts1!m1.li,lijlk~ ~l'J;ter de;n fr.i,lJl!1e1i1 OJe:rlElli.elmd bmtelllte1il Y'e:m!IIIJt1J16b M~giskate. Bel ei]l~~f'..]I. eJli:i!!:en ExeI1l~pLIll\~~. ~Ji):"rt" W b
neben dilrm ]inb lwJiIild)Ucbro} !BoobM;aben ]'1-001:1jellies MoIl.Q~ ~ M::m. wi:rd lIJ!I[lelunen dOl'fen, d;alfij, !MIl .selner Stelle :D;ocll 31l1diere O:l'ilshe:z,e~Il!JmlJJl!I~[! a1!dht1!!ch~n w,~.el:lj WEi]el!e'MSlIJ d'iese lIIimzpp~e iirl i[jib~i.tIIsMmmIl1i8 mit de:r 'ili'l'o)J\!I[on.Sel'te!luf IrnJel'e. St.L;1J~e. IllI;!sd!eb!Mfi.
IUmllTJ.IUl

(vgl 1'!!it. 1. ~'6).

Anges~cllts d.e'l'~sp(!'1l)cli!!f:!l~!iI~hww[lBlI.chBmbe:nverM[J;du:nge:n be:i~etzrel:'e:m TypU.05 ruu:]: m~m we:ite:rhilJJ vie·]~,elic.htdas Bewti.lm]~cllel'l1< N {auf z,we! Ml(lJl'J!ze1!l del' Sam.ml!!U1g

G~!~,li.]!

in

&lit ApYleia.

bezilieh.effil (V'gt

Sr.!:lymal',. w:i",ll.e:n:Ujlilde:1I CiIi!~op'l:!oren. el!iit!;pRcb,em.tli. Dr-it. (:'(j~.PMygit~, Taf~I, ]. z],

WJbit'·rmd (lit! S:~d:tIb(li~!l\iclm1iJ[ig'M be:idi.eSf:r· Grl!l.ppe ilJisher im J'e~d re~b.ts unten al[lZiultrefl"el!J. W1I:1'e<]I. giiIJt es Mer ;!llllck Stil,~e m:irtim. Fe1tl nlli.l!s iitlJ d~r Mitto ~wisc~~~rl Le~:nd>ill U!Rd Biha~ngebtaeb!wll ~Io.n.og;lj!mul.el:il. Di!.B man sieebellsll erld;tl['e'.JI.drn'f,. :iisl; deshaJ:b wnl~~c."'e!.iIJJUch,. wei] in dtesem F!!lUoi~~ :MO!1;@gram;m !,l'.!Cih~ ~1!·~!l. :f~Mt. D~he~ wire vieUe;)!dr!;. Lei fi' (yglMio]lne.t"D:t's(;f'. de' Mm. (~~.It. " et !'Om., Supp!. Ed. V, S•.424. B96) an p ThYflrei:r:a,zlJl. dBllllII:Im., 'I'@n d,eom w,iltl'beM'a.n~ Ci.stopJlo.l)~geld~ lRlili.cl1 biLls'llIer ]lUlf' ooldlll'S mri.t. lief Si:gnaiW["'9'1(11. keenen (vgt Im.l]oof, ll" a. 'I)", Ta(. ]iV, r], D~r* sprlcM aucll Mc.h eln Il!it!!d~s; d~(l K1Jrpt~r.ltl1ru!Zleo:t'l 'II(!In ,PergAl1.IiI.,01n, i'lit dem .A.skle.p:ioll.lwpf und d.·e.m SlJb~!lng,e:ms.tdJ zeig€[1 .Z!lJm. TeO Il,llilf ·die:r
di.o:!iler E:!iempl~w(Btil.

]i@s~m8!!'!, J,edloeh!!!ltf ~~~em m..o!!lall' Ii.TE I (T~.[,I 8). ID}]e Er.g!liliczu;ng ~l!I €i¥,"TI51~F'HNIilN) [sth~f!l'g.es:id!llml. WI;r !'l!lb~ !liLw w:i~rum '~Il;9:!'i. :pcrgoamernJis~ohe:n 1'IfuruZty]Ji[]B. der in eiilll,el'!l.nderen. Qder me:i~e!il!ldere SUdii. des ,erglun.el'.!l$elIc!\ .Ii1Il-chtbe!;'eieh~.... ~:p~g~ Wl!Jrdc· {vgl.l.!il],WIl oS, ;31 f.), me In.fie.rprekl1tio]l'i'QIil MDJlogrntiI:lmel!l .karln ~eich.t. ZlU' Spielerei w·emellil. Allcr die F!cgleikra1!$Ulml~ la<ss:C!ll~$ dl)C-h geooten: '~J'1i.Ch~ill!GI1!.. eiRe JH:y~iI)..
VQl'd~~teBeomte:n:ni!li"i:l~m. StlaU ~h!!'ef

Cat.,

8 .. l:i

9.

1.5.j.)

these

[lich!; zIlWltem['Qch:m,

dliie sicbia:n.w'eirt.e:re

BIlIMst!heJ!li.veioio.dlllllilgen itm

hiipfi..

AAJ!fei~~ge-ll S~l1elke!1l .~l'~a5!(!l!l;·GTI[Il?'pCI');!lJm'a~~ d

l\'·e.li!Hnb

! nd ~~ta!.t i!~1' :EI~~~~!I~~re~. ~!l~~LI;f~ ,~ <ie~~i!e~! $~m:~ ~!n~>e!! !I'~", ~olQi!le~, ·~w~ ,dle M!l~.!!eg r!l~~.Ii.ltt~~.ili.~ojIp.~ ~'!!I~N:!~~" wf 1.l~1l VI;>.1'Ilei'\!!eire! .~!o1!i.di~ ~t· n~IHIIHHN(~} ande~ '(vg].~oil. ,~, ,8, J.~ll!I. ~J;9¥

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

~w~i IlUSl,mil.icli.e~nJ]ch ;~elJbe W'or~ b(lZeicliLfileJilde !tom;. Cal., So [ 3 ] , ~19) und .1!i,rin. die siJili to. !ol ON (Y} 3.llI:fl6sM ]M~elll. Eillm.a]. I!Uif den~ Wege~bi!er]1iI AiIfI~ge\!'m Stad.tn.ameo. ZUJ 8~~b1!!:!" ~r®t [g])11!!!! biicM !I!.Illif: .Di(i!l}"I«I,po~i$'" Dl;~&es;, In,i~~ N~le "'(I!1l Ap.aDli!ei&gele,gen, ,!!!leh6:rt.ilI~d[~ ;m delil hish!e!r bebJiJI,ten Cis:tep.ll,oreD. :pd .. ge!i!d~ K.oonmlln.(l;!l" ,Ab~1' wi:i: s]!:!d! ~!I.' ,!I,lI.eb k~i!lJ!ilW~g;$g!l(!!(!.t~,S'~ :U~!> lder 111m" wlc~e .ZUI besd!lrilil·k!en.. Nun .sag!; e~Re N'otiz des S~ph!l1l.os 'V'O[l ~y~ ~ u, dl, W, "::'~!l!~~Q¢'¥ ff~.MG; ~P'!'t'~, "'Fr~!I !\T;n"i!JO''!'' "",1 ei-I'!~~9'¥'~ ;!;Q'~Ii!~'"
biilnmt;lD!!Ie:D.,.& (v~tBriJ.
tIt'P,6!N'T(!)H tl.r,Oi<l'iOO'i I1GPl1 TO)!' 1I1ld

,tl~eSliill!e (I.e"

':i!'

"I'On:O!Y'C.
~[1

Head
d,elll

('111'$1.cat,

P~rY9'll!i.

lmrod.
Wa..'J

,8" .54)

w.eblt

Eillmeli'llffi

1[.

A~truoo:U:.

,~f;li81~rul~lilGrimlJi~J:',fI'j

dam~t,

~m'ellsUmmt.

da!lil,llie .lJ.IjestenMl1ll1lfJl.

d!e:rS!tad~ fr!lhe:!i;t~8 d!ew U"J'ahl'-

hllliDl3I.e:rtY. CiIul'. !Ii~h'o:re[l.h [illiril erwletleJiI i~lt,~!lB dieper,g.!lillil.eJil~~che T:ro= pill!!i~~·SGri,.e"lI!sdJ!l<l' h.,,~~t! Ki)!Ilii~]j!Q<Cb~ !j.tammt (s. (ibWl ,8,. 6 ~ Cflr.rdta flWllll$m •• S. IGO), so W~[\ill ,die,BiJl1Lh~.iel:IIlIIr:lJ8on [lii®!I!lysQp!lUs, iitl.(ilelt Kndfltl.e:r~lieee v K'Ul~rmmii!l!ilI .!l!ll:!Igf·hGnld'm S~Id,~aebr wa:l:!l$:che-j!!IIDieh. lli'i:l!r~!'.! ·@d.ef' :!!:w~~ del' nooilllll.brigMei.lll!'nd,en vie:rMoilll(\~l'Ile Bellien si~illI.wo1rul AtllfUiiS'!i1ngen vel'" muMl'I .. die abe:r m:a:nge.ls wn8~er stu,~e'~de~' BeSirii;it(lJ.tII~n. {lh!Th!! W,~ silld.
UiellJllI"l delfli. d,ew Lp.gell!~e
'e!'YA.TEIII

w.iUm. h,emrn,g~g.euI.el]jp.l'igIuililg.en.

mi~t

Asldep:iQS&ie~f lJi1Iilldfml, Seli]!li~eli'i!jtilb we'jjei!Lfe:ti!l.~t z,wei[iiOO'lll.plue 91Ulf~ ,diew.e!lJ R\'IebeltJi:limJ elm e (Bierlll:ll, vorm, ]:mho@lj) hzw. 'CN (Ox:fol'di. B~hL) 2le'j,gen. Ilil V.et:b~l1Ldumgmit ,(tern, iWl~geselu']ebelilem Nailfi,eJIl !fJ 'wrger:llauntem S'~Ud!: wiif.d l"lli~!~ m~gn~~!!lMIs ~eh, d!~~~ ~iliffi~ Q~~ w'e~i:g'~~e:W!i 4~ le~Z:~eN:m~t 'TJ~late.im I!IiI ZllIs!llmmel1Lhan,g bl'4li1(gen d.ll!rfen. End1hm j6.t&n.~ mlllii~u:elli, daji, lliliLWI' ,den gb~~~liIl'e:i~grul ~tStfmerti~:cb!im Stad"tmrd:~~~n ~ni!t ileoo .Asl\:~~p'io6kopf 'WId elnem WR del!' SclIli!ltlg)eo I!lmwlillmden.elJi. ,Om_phtilm gew6hnlim !IlillimeMIi'lJil®~me - ~e[lce:llle ,sti!ikie il!(Jiwo]il 6iDeld~ a1.!)fT,b.y~ ~~ra, ~~(lSlOOl'@1l!i ~ ,~!lJ!ich,e;. 8ber dwall' ve~lill!!);tschte" B:u.cI]s,to;belIl!'!i'€win~ C111Jj1llig JllaniDel). als !mob W!Ud'w-el!sen ([m (Wielfl .Nil'. :t6J8 [). woourol:! wit wil!(Ji.llt" an Ap!lm:~j~ e~i:!100l't werden, Wle .as s:iel:l ai:be:r!l.udb. m~t dell eiDze:I!aen .ErkUll'lmgelili veta.a[t,. d85 GeallE:te:rg;ehlll:is s'tllht f'M~ <btG "'(lJ'$cihi~~o, bis1~~t!limsc1il~fdllicl~F'ergoMlll):!l ~'U~cln:]elw.~eKI::I.~fermil:n2ell. Im.d!ere~ SUdfle]l MJwen TJ1'S,pNrn:g\!'el"iill!mk~EI. dI!lirWl~er m.eist s®~cli.e:D. 'I'®ii'I defieiU iwldl OilirOOfboreliemi~iOO'i.eDJ bekM!IDJt. i';i;nd I.
l~~
uli~

N~ F-enig$1>e;1,!ll.l:!.I i!I;~ MI!!1.yS~~~r~~dI :fG1_j~~t!in~ ~e! dElI-it (~ &i.~, So ,g~) i~l,i;eli_~ ",of du :~inK_*t .! ~'I!.&~ •. Nil': ~1~ ,~e:!' S\!i[ttes~~rile~~ w .s~~k ;_Ier At!!";¢~!'~!i!,"~IIii!INIAf: ~1!"<M.(lIPOY J~I~Me .~!lle:iiI\;i,1n,g: ~ ~ ,~ d.II ~
I,

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

Gi'b!t 'ff's An:aloglell, fiilrdie~eil V(lrkOltilll'lllli!ii?MIln ktonn,wiilIl ell'!!!w:I"Li;nle ~,n (Ins Gelid! dler !LclImsdu:~JJ!I lind ]ylll.!!:oo,ff21 Lip denken, lnmel:'ilInlb d,ei' I.e;t~rete:n .iilt jedooh ge:rade bei. .;]er Scili.eil~ll\LI1iUint{) [I!i!~cliUi.tihder 'fype:lilM 'I\"Dhldf']l e!n~[[!~!'l St&~l~ z;il;!lnU~he .!l[trei.h~'it g>e:I~E;e:Il. D~g.A:n~~ GQru,ge d,e~ !lcli~eh.elllBl!JlilliJlM R'beF!l;l~ dll'!(r Verein$gttng ei:n.er. Reih.e gmeicJu,· b~cldl:p'.!'.!]:~l!'fa:~isd! ~gierttl~ K(I!l!lmllilnl!i!li8'~ !;'tal :I:)~~r und ~[Jig p®~i.tisrul. geftl.rln., so dalHi m1l!1!I Bt:me J~.iJ}E1~pril.gU:D.g m]oht.:woll~,dsPlrAimele, b~f!;I.!I~rol 11!l!ri', W!O &l ~~elI um mollt m;'lnf'w.el'l~er y,®n (liIl.erk6Iliig]iltlJlI!D Dy:n.llsti.e, !lihliliing~8'f'; Srndtelu:nd.e~t, i[l'bereinstKmmerIHI .Ist bel jc:rH!!1 HII:lJI'Il~h"Sfi'JIU~ZlN'iund ~ill;~iI!I Knp~iL\liltMIi:elIl. ,~:t8!!~dt i,hire TJ'pe.OJ ~ZiW-. Am: sc.h:r.iften IIllllfmhreD,deGotth,eiitelJJ bezieltien. Wi", w~~,tHehe~ UQJtl;l!:',scl!iedi, liegt ~bll'r d~in. ~J~, 'W~r ('.~{9!®xt mittl~m. iMicl]elil sUlidtl!Silhen ltl!lml'lt.• hrel" dlllgege-Jl mU, Fe~!~mijn21e~ .ZI!:I 'N!iJ, llaihen (ve:t ~lla ~IsJil' .• S. :)<5,. f.)Qf.}l. }~·il';t li'lii~llbTIi'I(S'ew~;Eudic~'1es,~hDsic]] e:in.e .A~zOO~'Ilulil StlIlJi«:J.! .~gemej~sll[lulrFf:stfdf'.r 'v~l:I~ll:lIlglWir ~Jevflel1l z.iHJ. ~~ ~~n:~t[I:i!iChM, ]liIsChil'ift" veil'mI.]U~~ vorn. JAlue n '1'. Gh:r.,.e~1lI s®IDclJPB,[JI:n~,re~rnkglil1lmelil In HIDui'I!>Tirt a\!!f das lH!@~ti~!un .d!~ ,Ath.e<ll! ~lias kCi1!i~~n. tn dem Jlli9 sictJ d.em KIIDttwl'" verburli IIlliIsc.hLie~en.deill OrtezILlIell'lel' fima[ljrlenel1ll3ete:l~i:g:lLlns: JjJI!iIC~!dten W!l1[\ell.. HiJ0l' ~l~ ~e:i"~1i V~rag ijil:l~.l:' ~meilil"'!lme Tl'a~g der HooteR d1e.Sgro~e'A Al!ben,i!.fel!l.tell (ri",,,,ijJl'j'ot.! ~A1 Ol'lQ,..OIl">OI! iI'.~Tc·!ilOillEC:lr.I *n,r1;p TA~' mAN Hi" '
l_

rV!'W1;.

Vgt fJruckJu:r

bei D6r.pfe~ilI.,

'1"l'oj:a

tiM Iifiiiillfl;.M.

:U:, 5i, 454£.,

Insclt!l'H1;lir. X.V.). Soldle :Z":hh~n!!:e'll Imnn1!i!im ~!l! ve!!TSeMwe!!IJe.!:'W~i~~ .!J1ii-' le.i!Jbet wl'xitel'l. jellLiWJl!i Ha~e deii"Beiitrige l]i1:d der na,e:ren®der !!lIIit!€mrel'eIl Lap del' rbeh'eWenae'!l SWdtc. WQ !!:[l1:!~eil~ SI,!JI!l!)WO!1! :i(!r--~:'!tmd.el!lij W!eme:m~He, w,eit~e;r:breiJtetMi .ALexal'l~erp.ri8guTigelll, :fw, Pe~am:o!lll VOl' lIillem 4l~ kUl!t]!:'@,,!li~e'~rWr!lCll!!ooe!),UJ!Ml d!i~ Oh,wph.@ron I:Th J3~ltrac'lrut ~l;'M1U'i'iJ!ii'i
seilll" Ander;seit,slk!ol'll~telils~M. abelr lll!~e[ljl1mn:2:ie[l[p;llrtaizi:pieirelldeiJI. '~e-

(l~iI' Al!isg~bc, f~...t d~~mru:(l:_~s~n;v~l:kiell:r , d'i~rum(llli\fi &liIe:ide· IIlIIdn2ie beteiU.!!:en" Dies, will'~. bel U!er 1T~!ilHlr'l"ilC: (Ier msch~ Atb$na: dnreJ~ Eudiillm~g des jO'w!l'ilige,]:i Sit.ldt\ge:]l!i~ gffi!t':~el.:lW1. selin;. d:as in eng lle.nMJi" ._--- _._ .. _---_ .. ._- . ._---_._"-- ----.-----~---m(llj~I~Wl 3l!!ch!l:lt

__

__

'lMI"I!'

t~

.t.Io.!

oola~~

iJ~

gtimmii~ ~.!\118~

~I:i~.tulll!l

i5d(;t,en

0/' h~ ~cf.L M.drt.l!K.IM PP,IJO'I:P). J fiem~d ~ CHi<linttJti~ IMu iIlIiIA.~ ,~ifltiiWitit. l!I.~ Silm.t. n~ ~11l:[i!lt~, IIllabl'iilillll:i.!l au~'v~l'i6",bi&deruelfl We~n ,~mBOOtl! Be.ll!b. ,Me.Rill'hli~"i~; (leg h!:iltaJta, .co ,jOOu~I,lNi'B dii.eoibff!il!'l1i AIIJgj'ilii'll'llllgo!!D ~I¥-l!.
at

-m iIIIIiti~
.~_

'KII'liliil'i i~!l~

DQGih. ~S!.efflK,o~.i!!!!!!iiI]~Il:!!e:ITI~I] !t.ehll:~ g~t~~l. w

H~,

IIII~' :U~,l!d ~1! c!;Iemfi~ I'It:!1i' liI~be~be'!',~litMg

lI~ile1,l!le!;'

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

lb~fII

Orten,wh~

hl~'Jf de:!'! FUIMle:1l

nachprom~~'

:i~ Geb!!"lllt!ch war •

. Allile:l'l! &qe:Mclu~il1l.1ill\h.hlPe:rlilaI1lJiO<II,,"ierwllnlede:r Modlil~hefulgt, d!!llU !Ilin-e' gem~illlilNllQ ltmif!!l:i.O\ngl.1h~g:~Jl~lic'l~d:m; Hail!.pitt~st~~rlO:lgt.e. jii)de d~t, SU.d:~e ibre 'Q'1I10tebezaliUe I!I~(]!. ,~lam.l' Uilir StMtDl!lllllogr~.m.m II]:!!:q u:iUie.re!IJJdi.e.ll U IliIw~clJJeililIDlI:n~e:rkm:tll 8IlIIfll:e:n ty,en.g]!,li~~len F'e.stmluwlz:e!ll 8Q!J!:lb:l'l1lclu;. £aIld. mesea; V i(irge:ne!lilmI]B~ s~eh, b~s(l.nde[!';S· bel rliuJoo[l,e!l:! W'f"ite.J' 1'relililTllI.n:g der

dem Verhmd

zugehl.l:relliJen[{olrtlmllf;len

.empielMe:n., deren e~~eme ,sab/eiile-

millliii1i@f:ii,cih~ an d~m F,~s:~i';1;.'ij !K~~ ba:tt6. Aibzlilhthn:f!n wi~ (li~ .AI¥Mbml(l;~ OI!iillletw!ijed!eJ! del!'erwillJJll!tel'l (l!e:mern.wesen roll' :lokaJe ~:lmegyrien Z!II. EhJ'e1ii d.et' AtJleililli, ,N~k:{lP:hO:l'o!i ~tw.ttfl1:i As'lih ..pi(l1) Slj~!l't 'b!il~ ~i,'(:1'.i d~~ P,I:'~I];len V'e:raIl~a8t habe, DeI)![1II.biIKe,seJl<:illI dav'oll,; tII!1l~ uns ,Il:i.ese G~t.krkII!lUe iI'W"ikeili'le~Hr ge:rl.MlI1It.erl ,s,t:lldte ~e:~m.lgt ,f[;inil,~ Le.l~r~d:~e Z11lIiHmme[l!l!el,z;ug d~bel den .A:u;sgl\ll,bl!ll'll~e.n gemrneblen .iID1l!1mJiJ!e, ~Il ferga.m!lllll nicl~t nl!JJ!;, d!lB
SUc:lke mit.

rtt,

SOlJidJe:m

8illlcbi

:mi;t!lillli~l~R[I StadtJliI.(JIJi®gi'awllIiu~m :zlJ.tilge ge.

~em~:!l. s:i!i1i(!i.

G~~e ~l!.wi~.~!gkJe~It.e~$tellill'!!~iJ!erli~rld~!~!J detBllliizJ8~clnmmtg'll:gm. wenn noM ]I.ie~ erne jedel'lF!liU Z;l!Ilt[l~fi'-eillldJe mllf'ge.lmlWigkeit ·'tTorall.SSef.zJt.

.am

Ei~ll iSIO'~c!l.cisl.abe.iI' n:i.eht ~"'i!ll.!!l!I;eltme-:n. w]Q fOlge[lM:() R:e~~iPie,]r.olll'l~eweiltete!l e:~ebel!l: im. :FeM l'ool:Jtl8, wo dile ,ente 'CiI!soop1Hll'eugrcUl!p'c ('fill]:,. Ill, 5. 6} iIiHlldi !l!i1lJ(l!1 k~~iHIj! ZaM. "®n Obe1'(!llfi(gssliUick'l'[1 z,1!I[" :tweirett (Tar. m, 8:)1w~Jb .. scl!.. de Symbole hi!ibe"f1. e!l'Sch:eint III :'iUcm fii:ll~f'ld~nkiOn.smn~!liI~r <'Ji!'.i@'.I!i, ilei" SC.I!J Ian gen 8 ti~iO i(vg,L 'ht mI, 7. 9 - i. 2). J t'ne 8eiz,eim~. wele:he ohne

~we!fl!!l

~~gi$~~W!IJ[lPm,

d{l!'$f.~llc!'J:, W~M~iI"l ]'!"iHlrnQ~'lr .~~~

,~l~m ,~i"e,

zwillcbe:mlen Sc1lil<mge-fikOpfe>fl !Img:e~brocll.,ten, gle!.lell:fuUs wetii]seln.dif:IJIBIle:b.·' s~b~ odcct MOl[logwrnme (vgJ. 'Tar: ni, j.B). m~ AI1I:IMll!:m{l, (~ de:!:' iScld~~llshb lIill~, ,siladJ!;wnp'ller:lCLlII.fzlll[tlSSelll se'i. s[lndl:f: .Zl1!l'iliiC!hSit nielllit.lIIllli, ,da !lleIllo:n diu) gie!ichzeHig 'If®["bi!IJ!u.('!n~ M»:mJ.g;r~lillIIll'itdie, r Mi.liilll:~M:lue ,gil" Illllgsg,m:rnd:e,u,tet (l'gl. Tali'.Ul,s.[:I~" Wel'llll wir je(loeh. elne Qalo,g:e T~1II!oo10,gie n~tL~ SeJlteIl. ~ei d~m' JIIJe:miulergeld. ge.radeites n. Jahr]riilld.e.rt8 'v. !()hlr. liC!lU~!:'k~~;[i SQ wlrd []lim d'flll SCM:Allg~!lst,fi!b !lii;lf d~ [u:rgamc~I~~lu~!!I" I•• wi.e il!~e Facli:el Ilil!lf den ep!J,e,si.s!:·helii Ci;,~tolihQre:n. Iil!liIhedelU!kl:iclu iIlJiss:tAi~tliscliie

W~fOichoot

Zo, ,e7l!:~l'I;Icn. lilli#ben,

l ":cl. A9Y II!!ldi Mi~ f"~~~; $.lg, W,ebe~[.('ii1a(,g~ €P'rt' l!i1!tl :Ke~!le~~wle Gory~!O 1I1!~BloJ.ie~{!!lIJ'~rai}, E<I!E, Il,md m~llI~ {~r:I!~~Q~h.m t~!~11[11!1i~~(]er l:M!!g:!!~~, IPO u~1l B~.. ~l!iIi$~l11i1! (~~~d.Mh I\!'~I.E.. MIIHle'!v,1\fIUi'l~" 4'.!!k.t.I~ Gl"lil'l!lj :Nii',?99,f: 1:c!:I~!'f.!068. n~:4:1f:.

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

A:m<.t!il'1t is~ es m~t ,dem B®S',e.ll 1m. Feld.e l'ecrlilJts den Ril.dlseiWn dee, K,!j:IJ!i:,gssiJ!bexs. Ab~seheR 'VQI'lJ c~oom, die :R.:elih!:i ~f'I5I'J'i,i(!ill1!(ffi Stiltk ohe BelJze~li>n.elfl; MI. d~eseJ' SteUe {T~f'.~K, ~~Im!di ,dem EX!e.m.plm> mU. demo ~Ull1I.'~~S!pI;I'~t (T,~r. j, 1;4) :fi:ndet ~r !l~clu stew b~ Z,~lm Ema!,e Iller T,eua~ U dnlchlwenpriigung (vgL 1'1If" II, :a. 3. 6. i. '9" ~~. J 50, IIi'. 4.), Hltl' k~ri! :~ IWU'v~~t'e!!l!!Ul.d!leirul,Be:iliiehllllg <In.ApolmOlli und YieUe~elJt, deasen Tempel 1'I!1lllebmen., sel es..d!!I0i:n t~1!nl dlie ,bd'$Ichits,behi:!iN(l ~!!! ,S~cli0i!1 i.st,. :!lei (l,Sij da!!, ei!'f!!l~ MGiilili'.S.titte ,d~eJilJve!, JooeilifMh: ~edlll'fte '9 a1ll1d!eIlJJE~'!I~gsgdd; IIDweit es i!III. d!e:r ReshleJ1? ~~Jlbs,t ~W', Emi!l$io:n ~l:!;mgWl' :n:icllt dilrl' A.:ugf!JbQ de~ St.adltWjll~)ffiJe.ru;:. Alii iSQLclIDes hi:lVe !Ilber 8ill!clt del' Bo:ge:llI, umdlese Zeit siliI.on rn:slilalb nlcht geb~n. J!)thli!1!;~.w;e:ll lliadi, ~WWs (]JOI'm~ilelll A~,ena 1li(!Jit iloem.AUf$gmB des ~.V. l!I~d! ~m HI"ili!I~mllilriJlm v, Cill'. C!~eIlili!bestdttellloe "'T.,n,.!'-A_. _1.,_A. ~I~, T.i',,~.,0'.~~,,_"'.. -_o,..~'i'I .... '... "..... ........ - ,lle.',,,", ",.",,"lb~ :"ro. ~'I'._ ",',-'1, _ .~... ~", •.•"Ii;'.l!i!Y~ .._. 1!7 ... ,:1:>"""',........ j'i "!!i""'~L10H0 ""...... '" ".wh. ."".~~n'l1JiL ~ .~ oJ3.u;r.•
Jtlllilldert
Y.

am

'GIl)'.. In:ru::ge1~brtbil!lit1:ie.V~eneteM

besnQi If:tt:te!;~ra1s SchlJ!tqQtt


.Betl,e'ill!tm1S'fdrden
vOiIJJ iEll

deW' S~.~l_I;kidel]jd.}':n.8stWeI1.o6he.i;nu~ IlpelliieUe


abibhgigeIJJPbUetl!l.!i_I'QS.

Zuniliclist lim AhsehllIJitt.i!lrum. ~m. WeIde bl:s Ail!lf deli! Ue1!IIe~telJJde:r per:gram~ehen T'~!:fMlf.a.dim!lfilt!(Jo;metklliil'i.ajj'j rti!t]'i, zt\hl~itli~, weclt<ie]ild:e BP~le:i.ch61111, JI!!1:be.n verei]"lz.e~tel:l. !Illdere~ ~n.;m f~~ ~!l!d h;~ Zel~ h~ n(li,II;!rdl, d:as E:Ii~ubh~~t (v8'l. 'N. Il, ~. ,3.6. 7). ])ie~e.I!ert;ClIemt bereit.s!lilit fl:M!lilZeR dell:Pllliilekl.!!l'(ls Il!:)!d bleiL'" bi8 'in (U~ s-p.re Epoch.e; dies A;!;tlQ.lli@!lI[ kOD~ta1tt" W\eifliil, 8.J!!l(;:b! l1LiciDtg3lI1Z IKllui!!lc, wie, d!l!S gteill0beiJt;ige A ,diill l!i@eL al!lf dei eh!oo~(ll~giscll fu~l:I(1ieR Se<l'i.e :mit ~r W!.lt!l!.~raube (vgt Tnr. n, 9) wiI'kommrt., A!ueh dies€ ~yll1lbo~el]!lbe.n W]r • B€armreIJi9~ ~~t;Ui:tn
a:I'l~.l:!l~b@l1. iZll

I)~Il'i[lifllieJllts

k:a:ruti.verlm~M~!!i1,

in ililn~D.~~etUld@rf.i

~!le:I1I... !lD.:slll ~en n!~[Ilgflw!l~n, wwO:IrIL V'@F'- a]s aUiclt naclt~ ~~r'i"et.Wtmdoe~lI .B~u~i.~bJen" 0'1;1 SymbOl wUl MVlI.ogmmlln ayf .:!i.el'iSwlben Mtblz:.e, dlJl1e OO~t ve!;'olOMi.c(l!eJlI.$ F'~t$o(H.G!l!bc~ci.cIh!',!e:n. ist ungewjjr&. li'ilr e:m.et,es :k;ilIllilllite der Umstmd .miS '6twiclht :tRUm, d.d 'Ve[\e:i~~$t 1JiUl[' das B~i~!icl~~~l .kiei[! M~lJio~m nmd {vgl .. hn il:i.o f,.a. !l!. 0, 'f.a.£ I~. [8}.~m9ll (I
Bedieu;tlWog
i

Efeuibl,.aU. w~i:1l.hl'l!.lJ b,~. P.~.I,m z\Y~i,~. l1l!'lUb.lIor'lll" :[l,'~!: I!.UM ~1iig~!ridlJmilt iI'll ih IU" Qd:GrEu I.e,. Stern, Ii:I!I],~, T.!!y ra €IS, ~ulfl l1lIi~ 8 c II itrGvnrd cr ~d I M?~'. K'eLI.ill, }h [I d.• h,~1t;el •. ~IiI~ F",~kd. mii!l.S h b k I'll ~.~ {~.!!:1" ill II 1~~~r.:I'e;[iJI11.15!i'mll..D II, Zl!;iitlicilll'.!',·NmIll~m. E. Wi" XXV, S. 3' i:SIt; .alld!lT!l~ :EI!Ii,bel 110 ml, &r.. _mUc'll. ~9;>~.s, Ill,),. IJ~bm ist:w b~;ld]lien.

blllJib~1J

attb l'o.~Iii ~1iI1.k·~,p' ill VcibIC~Ll.lIIJ!lIiii~ ~1m!IW.M illl

gJ;3.'.C

b ~l,

.[h

I'

iii II,

iJaJi

~m:.III~II~ ,dfiSllI!;~

~mlimCMIJj

I!lll~r

dl:l"RQg!ijJMJlII,g

''''i!l~',Biijli~i!iI!lIi!1~

,u1;sJidlt!u

Illllfln::tJ::II."

flW':,,~r.

,K~

:t91Q~ A1n~g.

.AM. 1:

~,

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

H.v (l:iD
Rl!I!I"

O.N' ]j"II:IT::n::

~QlCti!~

...lh1::im" (I~'II:I!il'

Syml.iol (~~], cb~Qi!l,

T",!r; n,!·7),

!I!,l!!!\'I'litt,

h'i~t

OO!$@

eo Magistnt. ~]I

stpte~.

Auc'l) II:!i:wevieUt':l.c·iDlt e£ne BlIe1U:s~:benverbi]l-

dllilil8' ""Ie ~. in d.er .!i!ls jles~lW;ten H~AKAli'I!:E ;ru_ e~~(:;filh~ilI ist..milt oeifl.>er Kel!d.e (:!:>. obe\ll ,fi':Ll! I,rumd Imb!)of, .FJi. a" '0. Tal. m.,ao)i!I!bs!M!lae,!lites Mom.oE:cntfuinzu, o'!ilw·®hl cine Zu;f.il!~ig'kei,t. niDtauge~6hlos~mu wlre. Gegen d~o B~~iG.h~R8 '!tOOl M.oID(j<gn~m. unll Bl}i~eicb,tn Ill!lf d:Iese.libe f'e~t¥.!l ~:rich!t d1e:r die E:dsreillit :zw·eier 8}'1iLl~m~e ]Ieben.ei.Tluuler ·®l!ulIe lII®n~gir1lmlll'l. wioe Im.~(mf. :a.. a• .0.• T~if. ],6, wl.1\n;nm~ Mitt ~i.>eJb~ 1Ii!il!l!~hrn~ will, d ...iB !l1JI~e1" em.empeJ"S>tlnUc:ilHlll!i.Uc'lil e~11l vite:rlilieh;es mle-J' Fnmili.e]lwappen Im.gebifMbt ist. D.i.e~e F-~_ge i:fl: m:i,t dem VW]i:(l.fUJ@!iliQ'f! M~~ml!iieht i'm' ~i!lselll~geJl'lllg,.d!!lO w~r in.d!e:n Ml)l:I!ogt'll11l1!melli wiein den rum Alllsc'hiniictt odeii' wlilfl Feld lmksemtlllill'in.€[Ill1:en Beiz:e~~u~[1 Be!!m'!!~:Jii>iSfiituren iii ~e.JiJe:n l),:<Ibtm, C~:!'i('l ~ :9.1[!:f ~i!f!l,'im 'Td~ J.e:r g~~ich~elt'ig:en M100n@llIef.IJ Stsdt-

ooi

n,

mfitJJzM.

:f!;i~e w!l\i,tle:re SMw~ei]g'k!l\ilt b:rmgi dl'l~ kO:I!ig~i.e~~~~pr~!'g~ld. IU(!(r Wll'ZUiG!mlI1 AJfuelllill-, AFQ]~~n· edee .Asl!:teI!~®sk{llp'fe I:l!e:r V·@l"dIemei~ .trufdwt :ltil.~Iu!e:iten &.S'eH, :ru'-eIJ:hl;n,tt,. tem, '[i1YlRiml, Se~La:ngel}iltiJb ~ml. S Weru!'l'l!':s1.l00 b1;w. 'fempel.:6~)lldie!~el., Dr613. ScldlIDi.~e urld dle:l!lth~d!eD A~i~epiQS (IS. @be']1EL ~:3 f..). Versclliede:n.e aJ~e:re~Typeill BiRd llIR'fl hereits !!liS
linden B~i!lleicbCIll VUR d(!~l );:ij:I')'iglichllIi. Sil!b!:"l', de:r sUi(l;t.iscb:E!;]III!iJW".om~1l M!l'n;l!(l undo den Ci:stopl[6Il'en biel',u]uil. ZW:Dl' ml.t AU$lllume des Bogem IJIl!ld lites S~ih]~!'Ig~rl~t31~s ~]s MIlgistil1lIWW!'!!['I[!e:n, ·oob:alin;t., A~ solell)(\ IlIbe.r ~lJ.!c'b: diiil" eben ~1']'Hmte:n Riii!ll:seUe:nMWe;!"!1a ItJ;!!n[,1:~eb:8'1'1Sehe!.ld!ewiln:ze Ilitl!fmfassen, rusil;u:l1.mogl:i6h. Dall ooiweist IlUeill. se1um OllIS VOl']18il1J9;e:nBe·lllll 'ron. :MQll!iiJ~ gu'~m'f[l:!~n(!,i"gl. T~f. I, 30,3:5. 3i8l·.Bj_~e:l'!iltab;ffi ~!:'id!Bf'ii~e~cl!1ffi c"s;t Brit. OBit., ( T~.XXV • .1) IIII!lF Rlfucks.eilitelll ebe:l1ldi£'se!l'~!!l.I1~gl:ue:~en SdIleid.em.u!ll~. .inJi.e !'!atur'l:icbe IIi:!:'kl~_m_gi$t vi.eln!iIilht'· tol~n.d!~ ~ dioo IHicl!;$ci~!1' dei5 AtWid.e!'!!Illillpfe:h w'!!Iroe in g']eiJllt-ie:r Weise wi<e dle ;lIutollorn.e Srtadtmftin:zem1!l; Gesl8!L~ OOlet :Syn~b";L $i!!1!~!' G(ltthoi~ g,~~rn(Jjcl!'~. W~(l $e<I[lt V(iJri1:!}rs(>,i~1mi,t· ,eilliem
G~tfieJ'kopf.[h!lnih ui·e [mg.aJI21ffll Altert'llw
'i'el"bteil~~e SlUe,

daBau.eib

~let

eijfl!W]I:t~Bil:tg'e-J' .$~i;H W:alu:Ziei~he:Jil'i'QI1I d.er' G®tt.llilei~ und iiltreFI :

.Att:r.i.b'l!ltea.ernl~

~elm.1i (vgl".jilrn,g.J~ iII":l:1I.i1:d®n"'~·~,Cnin .Types, S. 43 :t'f"). ~iltI~!i~ ...~acl!ei(fr:k]!i!!:'4 T ·~",B SW~I die Fnvatw:fl~!lJen.v:iielfinoh m~t delJJ®ffiz.:ieUelii stidJtitc:iI:ICI!I deeken. [IJJ :re!t]:,ul~O!IJJ h<lll1lJddt es !l.i;ch vot.~j_l:g1>w~i~!) i!.!ln (li~ Ku&w ~tlJo.1> A:pollulI, ·ti:t!'r .At:helIlll" ~!> Dh:mys®i!I: K,dlle,gem.o:n Ulld. d.es As,l;:]epiw, lUS 1ill.e:r~.DKl'@i-Ilen llI.11tl.l!'gelll§.il Sl)wl)bl di~ l~Ialtl]1Uypei~aLs .nncb die Be~zeicollil~iJJ gro~e.n.tei[S

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

entn.QliDme:mW1J.!,~e:m. DiiIm~t lSlt aller' .alle"IJJgegebe:J!l,dlaOdasse]ibe Symho1 '!,I'e~ch!~gj~~ ,r~.w!l!~. ~~~[!;! .~I}i:ll ~Dltmd ~iVm1Jtuel!l uGh &Jj; F~liIJJiJi)en~ wa.p,elil Verwe:liLdung ifilJidiel

H.D:te~m Unte:r de,]} Ty,elil!, welc:hedle 'V@!fhis~let"ll!! G;ep.rigerofiPGrp:mOlll


tr.'lge:IlI,.siitliid

p.m~gev(l:n.

ilu~$fiIJ];4e:rem. re]rng~omr

l[I[ldi.

k.l!I!Ds,~s~h~elliIri:Hcl!e]l

Wi'h:reml ~1i~~~!Cih.wi~gow-Oil!n.Lich, die,G6IitJE!1"1r5pi'e d®r Vardeil'" ~ei:ten elnen M.eo]en odei' k:llnv~:lllitmol!lel.]~11I.Cl:!!~~.k~~!' v~~~~~ 1,1!!!I,'dM~~~s~heiir~tnil niGht !'!lui ei:l'l, boeiilt;imm.re.s, demo l®b~eJ!I.KlIlt ~lli.j_j;reillidiesBil.dWffi'k zUli'Ockgclum, ~8t dles be:l. llIeI1l.Ri!lek$~it.e[l~l,!lW, ~rei]. OOid!!ll'{il. Da. iii" J:nri:~ssc~"
z~i£Jb~t das am demlJold n~d!e .AdM~~9!bilrl.
~DtII. i.liler ,~er: lys~!l:clIisclrle:n S F~.i.Q.d,eersclll~~.-

] . Dills PaH&,d ~o III. D.ieBes, 8IllIt diem 61}]dis~ ('f&f.. I, '{} :iiI!! l3ebu~<t!! 1!:!l~l1~!lli'~ :!!m ~~t'" Icll:l>W!1, j~.~~illee ji!l!ll~lI' W~, :m d.Q!l!OOl. §:iilil.v~iruelJie,j& ihetiemgme Wes~EmsC:hUleIil verbil!l~eli. SeiDe nlcl1l:5le V~~;{l"" hat dM 1',.lid:i,QU V'Olil. P'eJgll1i];(ila m. del[ .At:h.'elilll!. IL~ ('1'81. bei D oi'.IlI'pfeld, Tooj;a urnd DlolI, .W.I~. S. 5 ~I!l:lf"; &1l1, 6 I, .3 - []. [6.. ] & -:;:3 USW'.). .Beid.e k&gelll auf demo UMtp.te d.en Kalatbo5!,. beldeden .s.peer;!ibeT WihMIIJ!O! di~ ih<l. :I'l!.hig ~h!.dte.r~ 'u!ld. diW'm die ill! dllr Lill'1!.;~n gohal'~i Sp~ltaM.OOoo. prigrumrelr' mre.nmedli:cli.we.rk:!AUtg'fi![l 1(Th~ill:t.ei!'
IJIIlId.d.eck.t ihre

bekllIldet.
J!ilrell.

hat je~t.l

ihn

:;I;u St:olll odei"'

W~rf8r~ii(i&:t

deiill mit . .emem St~.rn ~cb!mj,l.~~n ,s~M]flI. ""on ww.c]ie:mrunij g:e\l!:~otbe!~(! WQUb~[iLa~ be~abl~i:!:lgt. Atlu'iLll!i. [lim! wini 8~t!;: ~m PMiill, die pergfiLDllif'J1:iBche GlOUlIllIgaRllvolilvorn d~oo[tt. JelW ~st;a'l!!f ~en ilIre~t.e1!l .MW.:t.6WI. VO\l'l .. llioR (:!l!. fli. 0..B~tl.61, J)von 0I1lI[le;h.:tli1lfi!. 8l!re.mlm." 1 licllG!n K'l!!~!J!t:cl_j~koor; das .peJ'~IInU~:I1I.i~~leBi.l.d ~g~ millcht ~ lmd dU.8il!lf is,t bieJiflr tlieliljll. ge!i.!:lJil;L\M wo:rdetl eimOlilil. awsgespmehea .. 1:r·mMlu· &ilite
i &9 bedBiL·.fhi~' DieM. im ·~i!llmll~ dil'.I" il!.d~'u~!.!gc,wm.,hm!icli'!lr ~11Pi!i1ldGIIBMtI!!MIlJJ. O~ld!u, wi!!! .~tr RillJds.('I'Bif.], $_ iJ" i4) Ulll~] Eln:~:kOpfB (far.], J..d,aioo.;Gorytos mi~ del" K I!llllh f!l:IIt:.J, ,~},.d!§ Z U~ II.QII:iG~ WI,] d:~ Ad: kn f'F:a:r:. I, (0). ;::lilirHi II..: ('I'l!f. J, U)'. !l: ill Ie (1,:.s1':. ], ~9-u. ~6-!l;aJ, d!B8 1"0 [ililii.oDII t'f.£,'[, iiS) 1H1i!(.. ZIlIID. ~,Iill.w.ibl'CBOOlIuiulJ;!! "lili", "tiIIT~ ']"ell JIl.I'1eI ]3f.ru!IlJIU11I.g und H;i!iZii!ll~lI!lr\fl: ?!'ll.&!Dl0)1ri. 'Uru!lll!h-e:r.l\'ij!ll' z•. 11. 00. dam 'w we, b~! .;11;~'~!\Q p:f (r:~F; I,. 3-4);, :~a~11 h 0 (If" J'tltmI.iii~. Im Bid. X!" S. lOS: Nlympb~... ~I.e ~~~~!~I:leil St.Ml~!i~~~~ ,~lru;I!1~~all!ll1ileDses"'ell~ ·d>er ~ illl ~ DimI.,.,..,. :Ed ..11. ~-l~.

:r

~:!i-J,(i.

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

H.

'170 Ii

FIIU'l'Z!E::::

Scl:!!u~tern ge. M:8illI.tiel. ~e.f1{Qr, der'j i:ln! V,ereinmH; doer G~wa:l'l.dh!lhl_fI.dJ~~, biJMl' AJlal!ogi_,O!:'Jjin J!.fclI~~seheJ]lW erik:enjin.d,e1i. Unte:l'lm]ib des GilI~is zi'e!I!l\[1sinh. ![I~mHcl:JI'€c.btll: 'Il!li!d. linil:s VQrIl em.em rul1la.e:r Milittle zlffimmengetaGtellL Hausell. nseh hi.ntGn !!bw~ u:nd rJ\Oif;!I![W']~\!Icin:!ll!der sMlema.tl8effi!e.}i1allle'nl'eLI[e:n, d.e!l'elli .wllmffienerle AnO<limllill,g keineiEI Zweifel u,heF die !iireh:Msi.erell~ie 're:n.de.ifIii'- ,dies BIIDdies LiiJt. Dllr' V i!li'lJ'ttiggr dJlffiT1PUiil hat silieb .!1 d~e i]tel!'ePaJillad:h;mfuflJl]j!lil!lgele~'![It;, ilIie sich. Ulil!rd. dite fest~e1reM0S:le[le BeiinsooH11I[lg VQl1Iaer spitlerellJ ~ililternchwiloet {vgt :r~rtw:lhlg1el ~u~iI~Q,,>ctl~~j' Myt.h, M~,.Bd, I,. ], S,p.69~·~' :D~e i<ewa.n.dbehwdhmg f®:lg~ ei!lem. 1U'Cl!illlsCIl]e:1!J.Vomild.vo:n dew. sit sidil. je:U;ochd~ die in ~Qro:b:en:F.;_ljje:n sewohlilli.c'he m)el:~ibill!Hg UJltocl>~be~'t, Zu vefg,le~e'l"!6!'J! s:lmd mit dicE!!l!tIlit(';lmngdie:.s Mo~iv6 ~i!!!:~ 1.l!~·w~Jbll.chen Akrop®~iJSfig;llre:n ~GlIVVad~aiS. MU8. a'.AtMrliJ'&, Thf. V;. LennaRIti.j .Ahsrieuh, Pl~iI;.il!:" S. 9 ~."Fiig. 89~'~~ die ,AtI..ijfilhrID'liB' die AtJl(ll'li:!IJ 8!111!!!.'i:e.m,W ~s;~gwlbcl dill[! 'fempel$ von Aig,i:n!l, (vgI. .1EI.1'1Ji rIIn, Denkm .. giL'l:eclih., IJ!I'Hl :rOm., SClllptlll', Nil•.:2 .0. Wlihren.d Ml'(f del" Bausoot mi.t, Se\llJieT ~'Yl!nme'trif.cltl.iiherei:llM.det8'e~!.1;gw:u. ul1ld :sic~. f:!~cb lm~e:1! vftfbl\e:litR,:rcIld:~!l FIIi!;~hul~ d~c .(li!U!rlie: ~bll~i!jelllie Zie!l'iIleil1li::en iBpi,ele.mdeJ' Tec1nil.ik:vel'l'M., sil!l,d die t111J1l'e11e.ne zlIDB!liliDlmerns'eoogeJile GeW!limillJ· j 1ll'ii!;5!le beaJ~fig:t!lM~ ~~&Jt ~ei't.lieih ab1wi:rU!:iiel:ien.tl.>eriFSle.it lin. we.u;i~n" d~ <i~tifur· [ictJelll Fan ,e:Il!s,f~el1ld'eD Zijgena!n:g:egebe~. Be~ de!:' IUCbJaistlisclwen Dees.Jiene:rAtLellli!lS~t1Jle(ygl BrUitl n j 8,. a. O. Nl'. I 49)w'e~~e:m9~e di!l(g.egeIlL We.IJe.n.t~ ~~ vet:'v~~!f~~~ ~~~ ~ht~~'11 !1.m:t1~e!!!: S~OO~ ~bPR~@'J~~,,]~:, Q ~dl dtese TeJlrl.elliz ~s;t be~d:em ~&l!lJil'n:I:l'llhel1l iPallLodi!0]l S0 ge,soomgert,. da!! It.~e.r yeill. ui:llow .n,atiIT1:icltoem'Frul doer .Ntlell.i1llJer'b!iiu;pt ni.c'btoo.el'.ir ,dieRtde seink!!1OOl. Aberll,!i,!S Al\~!lM;t'iseh.e 1st ntcht etw$ d:e.m GeI1!e.h.1T!i!rilcl des 111m Joo v, Ch:r. !lidn:'iltemden 8te([lpels~ib[leid.erB z,1lIZusollilreibe[l; el' kopit:rte 1;'jelme.b:r ~tR<1J di~ ikm ¥@1C J,~.gtin bej~lIidncll~ Ku.lf)$tnctl;!~. Y tJ'gleicllt man mblUeill. i1!1S MtesteBilrl. der AtlliIema .Im auf del' Kupferl1tlllm:zevo[IJ .!MiQIlI {a. 1lI.. O .. BilL n, BeliL 61 3 ;.d!UiUi S. 50;:1.5 ~ r], di.e '~W3 do!:'&911mn Zeit 1l;1].'~.M:9;mmt> w]e l!I!$~ GO~lJ!stl!Ui!'1il' l!I![1c:]. dialS wo~e,a[lerui:ngs Mte.l'e S$[bel"StUcli: V'0JI1 .ASl!Illil m:ilt.de:rsellhe:n GMtin. (vg1 B.abel(lII:'l., ,[:1.11). WaWitnr)$Qn, N:r. 655,. 'h!f..l,7), so erk...el'irit :L1'!:iUl. (\nB j~iJf. IR,c~t'!llill!l]]{tio'll elnes lu'chm.ls:elie!'i ,s1r~lll'rul'wel'b f;!lJn!: aDilers au.siIDe.l.ds Lei dell1 persameni!!~i:lJe:n GelIrage.H~eil"g~g,elii kann i1i1l1cll de:r Ums'!:!l.!1Jtl nJeht v!l\tWiI!l:'oot w~[ldeD"llaBOl. B. si.l:fll>!.ncw I.Usehell T~tf,a' dra~~ullo]l IWS dem VerbJl!lf des U. Jahdl1!mde:rts v, Ch:r. Ilil'clurisie:reIIC:lI.e Zuge
ScliOOll

~che:n, Eilrlal!!'ucl!;, m~s~ru:_ft

,dll:!" :d'i!lm~tg umdl$


Endoefll n;ll,(;hvorn

~!"..g;~e 1!1![1d1.w~t s.cl]w&lbe:rn.scli.w!mJzmnnige:n

f'illellli~e

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

.IJiIl .M~

'!'on

P,olf'9ll'rum.

;1;" belIl!.',..tk'Elll ,~iiinid (,'fBI. a. IJ. O •. BaI. fi,He:i], 61" 10 und !;L,.s:Iof.}. Denn d~e3e lE!;pc)C.h.e fgt n:ieht ~1Jjf1,[1)'il U etwa 8.!Id!crUnrlb Jahfbundo~, ilpiWlll"" sOiDIdi.e:rn w~r wissen 3iliUih, d3J.lli!UJUls garlrceilIi. !I!l'eb.:o.iselThes Ku.UbHoJ ,~e:r: 1I.:th,.eJtli mebf in [U{I!l b;es,tliI:!ld" sall4.~m iliin :!J,(l!U:!)'S, H.UJl;d!er deB LrSlmtwlllln> (v8L a, II"O. Ed" n, Bell. 6 ii, 4 udJ S. ,5 II} VOl'alJem a:l)Il;!;' habcn WWfes ill .Pe.~a:l§l!GIl nJcbit wh~ M~r mi!; e~mle~ Ai!I.!i:ltMlmoe, :iilllle:rhaJlb em.el"UJige[le[JII, &II.doersgearleten :ffitefhe, 008:0 m~t el~fl" ~!n ~r1~lv'~QiI,l!!inen 'r~8~~!I1clo-~]~h,· t1l!~g ~'II!, tun. SI)Il;(t~. mlt) eiillieJfi re5t,M!elu~l1Lden ·rY.ffim.g,d~:r lIi(;lit a.ui' zW'ci HoldnmIlJ!i.nalien I!lrlO! d~ Snberp:rigurn;g tn d!tJ',sdibe.nWe1ise s~illig 'Wiw..ertlO']tl,

:ze~t

{The!!' das .AJte!!' des Ath,emaJi:lJJlte.s :Ill. hrgllmQ!l! b@;$t~el!iw'i~'bin$KII.l!!1!,de. D~e B3iJ.liteil"ili'i.eiillJes Alif'geil!e.el:re[l 1'empe:ils s®w~e Iliem de!I!1Siule:rn ,gelir.n. dlulJ~ [!i!iscb:ri~~d~i~~ ~1lI_r ang;~I(!~!l .~~!f (I{1!$. lV,;:IillihihwGid,en v, Ok!:', fvgl.R. Boa.:n, AJren. v .. iP'erg.• :Bd.U. S. :24). VOIl iJ!,e!ll:r.:I'i,l:D2l~l :!I~!lJidillle e~en be!l:~rnch~ei!l! dlli.e £ri.i]u1!~Iie[lm~t Ji~teml ~i]d!6, dieru.t.eJ1'e Pr~ll!gaer 8tl!At :ileig;td!!L8~gen. aIlSA:rnbegetes de![l.A[p®FloliIJ(vgF. Corolla JVt1mis;m,"S, 4 7· 4.9). Wen:n JiH.Mllu.na, we:i!Ji,bll Atluma, :aJ!~ Sclili1u81ottJ!1eit A!ex;andeillil!lefii GroiBen des~I1 .sW~:;l!U!g durelb Ine~n;lI8ieIiliUnd. weiler begieiloot:e. Sr;! d!!Ilf(m.an d~e damalfuge ill!:inliDInWlilJ,g, z,1iI11fi mm.d.eElOOlti abel:' .Belehu:ng' ibres Ku1tes :m. uLe:n
V1Q<!.

(].eoo Klin:igc lI!bhJmgkg~n G~bicw~ ,a.ls d![~ naru:rldN'


d.es Umli~!ilili!les, iliill [1][' .Hl![,d erst

F,®[g~ ~:!iehen

I.

In. AlililetrcaeM

!lJiacll d!e:r .A;1[¥re:iellil]eit

AleJ:!liliicteD :im. W!lM.!tl~MCil mc~n;~ieiDI"


zu ,dem. dl!ll'clu. se:l!lJi.Gddve:r:breHdcn

u:no1l!rti,ge![l Hera];:].esk;o.p!l'(1'lIf~ I,. 6.,

ltfid lI.ooJI d~, U RiiiCt!leilentyp~ 7.

9. wh auf ll!.e:nperg:.aJlD.elfl~£cltetl Ge[Ji:~fi eri>cltewlliIt, gewrnilit U![e ll!t'C:haiM;i$C~!9 W~oo.e~be des Pa]bdio:ns clil!le beso!Dilel'e Bl!:d!!'\1[I,tlQl~. lH.e Ver.D1!Ill!i!ll[l!f, '00mc.h.t ooz,l]Weist\H, da!ill ,diie, VQr' Alex.iter ill :&rg:l.ern'len·t,WEJ.e~' n(lcli n]ruu:t odet d~l wimi!lisW!i'i~ Il:iHd- 'I;!_:!:!dI ~~:pe]l1)$ ve~_foo G!.l!~Iil!~ nun ei.ll'J!eKlllU. s¢a!t!u~ em~~I¢, dle in.E!rm~rnu.:n.g elnes a1lt~]i'6h.eil!lVorM~llles !l:1I'·ehrum,ti.!;:.c:h alll~fu!ne[JII. IiIJlllJilt.e,. w\'loo l-.:ierout'(?tl, ~Lq-ern. begNifUd"!~fi WU;Il.Jl;MA d..es VO:lke~ ~tl~clI!;e:!1d,dll;l' Hil:lWle:lS oof einelJJ!tirUheniIJrsfnm,g des AtJiJel1l!ildrelIl!srefil

--~~~-.---------------[.~o.~

'Bill, BdldtJi!j1" Vorgaalg 51P~EliloB Slich ~ I. InPr[iC:f}~Rb. Mach li. D r.e:3~.d o(Sil.l;~g.ii;~+ d. Ber]. Ahd. d. Wj~.I:oIj(l~. S. 469 It" ~i5iI. hifif!r :ro.~!i1' dele S.t'ift!JII),!! .• \:tlioo~ ami o 1w]tbj~.dJ~ dJII~h Jldeul1.de~ i5ielbst Jill&r:a,t wa~J'8oChBln1!lIlh,. Vg'l. .B/!J(:h !ilJi)B W,ciIriQ~dJri~ dn l'L6111£iga !AID !lie ·G'1i!.!lln !i11o (I~'r s!l)dj~cben (lfink..en,l' Am.l;oe,~i~re!! dmT.t~E!D 'f~lnrllla. 'beiun I U .~iI' .~ '1'1 n G.a!!: r~rl nge:n,. h~eb!!' .. ~. lI'i'ia[iE!, N.~. MlEL13 .A~e:xB;[jdi~i!l. m~n dJ~ !lch~D Y~J':LlO::I'~~toID~l'Idie .klhm~·· l1~!I:ig~~l!ll 'l;ie:~ ~e:lnem AUirarulii.RI;~ :I!Ill!l!lilllunlilllkle, berJjlm,tst :!Iwmri1:cldi~b8 trll b·!)II (Xm, ~~J, i6·
e-(!,

Me!tileke).

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

H.

v o 1III F.lu'l'z!:::

ill <kr StaOit ~!il;"(tn'!}~![l W!.l.M,~. Dal :SO:ld!e T'C~d!(\J!~eiIl, del!' T~t b(l$!~ :i", den, scilJeintt'ine lns.ebrift ,eliill' K61]jigs'ze.iJt ZUJ beweise:m. ~1iI de.l' Allgeal.ll S~l:'im.d'oo .Kruoo!l1 in P'mgamoo8en~lliItist {E"il:'iiflke~. ~cill!i;:,.1f. I'e~. Bill. :~~ Nt ..!: S6.Z.2 3~' We~ H. S,~b~a,de~ '(Jld!~b.d.l!u.t. i '900, S•. ~3). dei!" ~l]~ ~ Mr," It Illes T'elephollif:deses {W~lIIl!Lefeldl., A..1Jtert. Pe~. Bd. nt, 2" 8, 1:66, '!j'"" 'f~f. :x.xxI" J,)die~, 'f~i>'rC!,C dU'gcs~'lb ,6i:eh~ mi:l>d~ &l!:l~TlgROOht bat, Sill wi:re da.:s eheJ1J. IIIIl]I;' die HllI!lstmtiolTl xu del' dllH'C1Ii die lliI!sellirift, iJbel'l.ie:CeJ'Iien. AiJI!jcl:i,~.UJJ.lllg dEW K@tIiig,..epoo~u~"li.j,e (IiI' eint.8U>iWhLiclil bones 11.liw:l" des Atbw~ !k:lIil~ ni.eJit!o b~wel:!it, Ooo!r ,d,Q A:~ch~ d(!;F.!~]I' f~gn~en.tj.e,rctl1iJl. .A,theJIlI" idols d,e.rl'friespllliUe i!l;f;, .IillIll'We:1Ili1g 1:11. Sigelil. Itei.i[les£a1]!!I, .rep:rb@lfIt.i.e:rt es ~e:n. 8lclH~i!l:f;~~~n,'yp'liHl~ w,w' d!J:et['l)~e '~W:!'foobe~cnmdllmg ~~gt:. Ow l gege:n!lli~llillliC[I clliie festgesihlmse:ne[l. :FMie elnes A.lth,eJWIbildes, &Ulf: e~llel' aaderen PLute (W ii.DIlI e t:eld, 1Ji..!ii. (),. S. ~17 j 'TJ. X'XXI, 7]' wo.M eme M1'lhai"

am

&i,enmd~W:i~~hrtgaibe aIldc~teI!.B~! dem F'lllh\$n dies Obe:tlWfp~

lUlU d.cr

d:idll!lmh bw:BlII,gte:1l UnJ[e:IUI.tl~iB dJill' A:rmlimUt]1J!,g uud l11um,tllJlJg' istjlBdioob ke~n flicil~r ,SCL:hlS ~1!1. tic hen, iij,l{w:i~'WWjte]iCJe l\llnJi.cMeit 'm~t mUiel'eniI , hlladlli@~ItI~tehL
::I.

me

tlirO<R,enOi.e ..A.tlielIl.a,
HsiHuD;g, ,schiwllekt

Die tJuo.lle]ld:e G!!Uin.

UJ[l~l:~w,li1'in ve:r&a.:ie!!im.er

d~, Att8i1id.eDiilibei". [)a!I3 ~i:I diill' ilIJI)eren .FQ.l'IJ1i: {T!il. 11, ] - 3)eii~e Alill.elltt~~~JJ ~ d!!IlS Bllild de!:' Ly.s~oolldw$wt.t-a.dl~clI;m~ ;2iU s:pOl..1'@l.s!!:, !bat :man i ~a~, ,e:rklilll'lt (vgQ. Im.1!! 0 of', S •. S7l;~lla. ii&l'f m:m. Vff.fMnte:n., d!a~ dies g.ei!liIM,h" 'ili.!!!:i. dcm fieliiWi Geldo Anilchlul.1 m ~e llwfld.eh;gehiete itiieileicl..~ tern, ~~ 1.l!.IIm!~D d!ll.'ii ly~i:m~ll[gcl!$ J{~d!n 1i}~fl,Il. LU~ w~sl);n:~[~!hst@}";bwgl~ mug :Ilwjjschen be:ideltll),m,telll~[1 be9Iteih.·~ i3!lIIrin, ilM}tm£' im.em le.t;o;teren
die, G!:lrttiu.3m de.t R~htlen ci!l$ Nit£; trig~.warn!l,d :Fj~~ Mf t~om Sii~bet de8 P~l:llil.'Btaims und i[l iller ~o]gemll' ,e:ilIle g:ewi;sse Zellit del!! Vo:I' iJu :rtehen~ dell Sc:bilid MiU. W~~ oben (S,w C.) l.I~iilG{I'kjtj hring:.eril j:edool'l nlWh 'e1i1lem .sct~~lle!l! bepgangsty~:m.l! (Tar. Im. 6) die SLel\j:eA:I:t!IJJQs' I. (~.2:6-2.:l~,V" Chr.> U ei[lel\l.!ld,er!.!l.li'lg J.es At'lu:nil.bi.].des~ de:r Sehihi. ist 1iI'ir:JJtel" ihr M1gebracllt allis .stfi~e f:'. tk~ li1lb!lJ l."l.Le:nib@ge:.!h ulIlJd mit doer .:R€chtef.l bnkl.'Jim;~, ,sllie <kil(l, R1;Inmel:uc Ville mr "behdli.chen. Na.m.e!El. des :r;M~e~i~ fTII.t'. n..Ill.). Wi.e WH 5!tli.elIl, .i:;tdie1iie Umw.ll.liI.d1lJ[I!!!: ,iler wi.tilen W <lIFea IIII cLer' HaRd zmn

[{ifloopf ger[isMrm. G(lt';tin


des
Nikepllor]o,ns,in

~!11 dica:l!~rntl~~\!:l(Jjc Siegbri:!lgetill Da

m:il!: d~

St.lift,1!IIIg
~IJJ ,!ilem

Ve:l'hi!IJJdlIDllig :tlll. br.imgell.

il~

es I1!1i1be.

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF

MICHIGAN

neuen Ty~11l5 die I:opie eillmas neuea, {jortlliJil'l gewei~MJfI 'l:l:IltTIiJihles zu s'e'II!!::II1i. E'ine :!lo,lc1l!11; .t\;ml~mewiii~jedooh ~[[!~~te:nI!;Udi a'bi!:ulch!HllIl. D~, :lll-{!gl'icbo Ein.'l'rnrf frdlich,. d;a1J1lJl~em is!i!El1Ji geml!n~ N11~1!I~6~",c arsE[Jit~t.ton elnes 'Got-tf:s, :!llilt .dooN"ikJe tr~ml .. 'beieutti1i'! r.:O:f!~e (vgt FU'rtw!il]gl'l':"J: bwRl)sc~:Io1!:[, M" L"B~.~. r, Sp. 679). IIfi~~lebWll:rieJ'n wl.c KJP'lo.6I'lOiC, IO.HIiI.6p,OiC IlSW., l!:nJllll ll:ie:r lIIi.cht ~clllia]tig!'ll!ill,. {Denlill srui.o:n b,:ng~ vorlliese~ J!poolile ist ilruJ Eiel~rt auiC~ 1l1De:J'~ragel'l 1m! Geb~clIl!ls.Si'lllll vl!:r];e~h(']ld.. 'F.,s. ~t lin :9~cli a.b;Q 5'e'n:r woM (l-el'lkm.r, daO .A.tihe.na Nj~ephm;1'0!! ehen:l>og!il.t d!!lJJl'di. den Kl'lmZ w:I.e dllll'eh die N!I!.e cball'$l;:'~~~$[~ 'W>@lt(]Il'!'J,Ioo!1iin,'~G~I!! di0 .A1.l!f'. iI'a~mllig delr tinro:lfle:n.delfl.AtlleiJJ:i jjls Ropilli': ,e:il'les Ku.ltbild!es s:pr.icht vie!lmehl' !IlaL'lbd!l'llcldl~h &eho!!l d,e!:,U:m8i!S'!l!d, d!~l?id!lif 'iil~n8l11icl!el Riie1:~it~n,typl!1J

tIDe:r

~~lfI~,1illhen Toe,t:rrukae:tnnen,

wfu~ bem.e~Jbt;. be6ients:1lm'e.!\mrliero:ngen

dl!lrelii,·

!!1l!~cll~J

:t'il:r

~i;!;l dlmfY ~QIl:~~!,¢!'!!tetw>~:]~~

!;lb~fIi~Uil' !;,tIlt~4:rj!ie'h~ V,®~ilder'!\iU~

gemo:m.menw,e:ri1elll
8~tii;l cr,il'l ,lli1:s

mJillnloten" lFerne:l'ilnd-eili

:s:e~bst ~I'lneil'n~bde!!' .N~l'eph9fJl1:!1"


~fi

MQtiy ~~d!~ u:nw\'l!)ent]i,c°ll !'!ittpJ:,ieil'~nd.oer W'e~ll!'i~

del' Spe~!J'"
:!lll~~~:!l

h<lilto:ng ,smif;l,> den man bum der II'll'lillti.ve des. Stem]lebcll~ciitl,~ ml!mt6,

3. AskI IlpbOIil.
Oil'! Ff~' !!'l:\d-! der ZuiJ ,d!)\f Ei:l'lftlitnun8 des As1dep[Oo~:klJhes in Jl€]'o p:m(lIilistmebri'~dJ e~~eJlt und. ~lsdr;tg fnih-est!!! fjI,II;tnmdi;e e~cSwfifiiJj\;e ~!:I IV. Jirl!:rhu!i!d(lft,fi v, ChI'. mit g:~ttE':ll G:rii1'l.den ~1Th.Atl:sl?l'lHlm g'llmommmil wmdell'JJ ('I;!'gt zllJletzt 1\" Pi]] ~m.g, PngMll.ell,. KIJJUe,. NilililmJ!lU!l'g. Progr., OSreinil !:903, ,ft ~4·). WeJilfl Wi:riWUli'i,l:.lede:ni!:en, dl'!~ aillf ilIen M.6iIf!!Ze:IiL, U!ie nucli]d@'F de~ WeebJ!!iel i!IJJ. CI!.el' Mflil::~eh.:a:1\ ~l~f "l!'c~;$c.bled!IU!~, H(lttl~ritel1l be.?:eu.gellJ,. V A8.kle:~ios und serni!i;e ym bole Jli.m:t vor der K3:nigszcit., U(]ZWA.l' d!er 8p:At:@~, S et'ol)I~Ifi1i~fm.8Q,li!td~dl,l!~l hlfiw~!l~r.!. i]!lJB· i.Q ,g,m~I1!~l]ij ~tlJ!flt~llln8 d.'e~:){u]te3 d ~fidiese~PeilC~odt Iweg~ riM He:l]lg;tlm. des Gotrestritt .fij:l: I!IJl5 ~'I!.I~iI'i'ltm~t d~Bwicb:t i]efjl'o b M (Nil (itXX:IT, ~,5. 'I eUl, tifittIi!M~WO'bril,t)'GbeT dle~ll!· li3&9ion ,des Prusias Um v()IilB!t1ly~l'~m In del' Tradi,tiiom gj~.f. ID:i(lSet 'Vel"
M~td;SteE!:~icltl
rl]]Ig

!Wi;n;em, .Riege llbcil" d~e p€['garn;emiBcliten

SMdJl!e!!' d~e JFarU'iih,·

de.rKt]ltstR~e des Ask~epil)S "II,!I:!I d~m 'T'~mei.los.Nu.clg T. Udic~s' ijbll:Uel.!~l1I:de([ .D.a:rleguJrng {Pergam.eiIJi. Insa[fw", S. ~ S. :2; 1} a~bei1ie~e f':hyl'QlIlHt'"' cb,o!!, del' S~liJlip{i'!tr ~ii',$~i'ld:wll;i:'l!:.o:,rur Emn'~n('S [['"R1" ilii)G~r!);uf tlIe:m !6i[Jfel tI.e-.r M1IIcbit WM und!. seine Resi:de:nz gUn2lfLnd. ;O.l!IsstRit.te:tof'(\1'g1. Str,!Jb®~l ':X[[I~ 624, :~!3l1 Meiflek~; S"N.IJ1~li~l{J~ n" S. ..;}iIi,l'" Wrul"uiineJil 1ti~~l'W"o.hl

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

u!la!l!!li!'ii;dnl'!lm~O!i!iGA:&1l:Wp[Q!: ~r.stjeut de:l' StadtllllU.e erhielt. D~eseV®~ i!/M!:l~\ill'lgWWO! drnil1lr.ch .~!l'BWit:n.eli'!iB wi.J'!liu:f Gfi.!.'nJd m~!l: !>'tiili!l.ti§ech.er Boo1il.aclliltlmgelil ,die el'8tIE:lII[1e:rgllrnelll~liIelil 6eprlgemU; sellJier F.lpl' M:W. IliiIilit iIiIe:i]'Je.iilI Attrlbu:te:1II S6rMle1in di:e Reglie:rw-I.~lit aloolEtlmeJI.e~ IilL Zfige~em, ,A!:iLdl h!!I,t.W~(vgU. CONJlialil'wJ/,!$lil!,,! S. _5,41f;·). ,011. ]tegt nUl!! ,dJ~' Ged!rli!~J!,!i! [Ij!ihe..~liIeiille:r' deil'beidelJi. hieil'wrk'Olil'lmel1i:d,en All:k1epiojl,8ieBta[tem die N:&~~ bildui:)g .der lPhy-tom!i..eJhoosMl,[m~u $iillcl~eIl.![!Ij~ F:rfl;g~ ~t!lt t'~rt,in N~ minM:l:, S. :19 Jr. Die.l' dasErgebni:!l': W.W r,ot b (Nt1m. CJi.:rm;j. 1SS:i. S. l4jE,~ .1!ul-td<eli. ~ru~eli'l,d.~1lIGott ·d:oo k.alilig]i.!:J-.elrl(l'~ •. I, ~9), W, Amel!.lng ~, M~tt. ~9(13,· ,$,. gr,) I3!lms'iliehe!li!:en ,des !III,:!~en ,~l:lirltl$1l:l'!e!l Gdd!C$ (TaJ.I, 11) ucli d.as A!>ikl!f.ipi.eionf!lif!:!JchlieBe:n
Stelll0Jrng !l~Ine!h.el"Vlfi~m{le jn[le:rhrdll

Re.iPmlIlllliik:t:i®illl j'eDM

Werkelli

~1iI Ali&pnuilil

geilll.omm.eJII. Die

'Gr:rmllle,.

w,e1Ilhe

A:mcli!.lfmg81~~ &~ 8i!t?;ll!~1lI su &~ebm '!ich~ll!l,m,si:nd ~OOl~i)WC~ig (b!l:lim.ilcbhp:lIld. w[e .dite.. welcihe e:r z~gunlsl:ieIl de.s s<tmeElirlielIlvormil!lgt. ]1m :wird v~e1mellil'gme~gt. ~m. mi,t W:r®th, W-e~11I:a,uch and!m: Baud! attdol't'l' B~(II!b~tWlgell!, de!!! n.ln;l!nmd~A:!l1d~ des~~geld.esi]s K6[11-e nneh Palyremllcluofiancluselie:lil '(00 illllch (::0 llig [I on hl'!~ COn] g:n. 00n.~ ~Q ntn.mo'li. Pt:f'.g~ ,S. 4J), DIDin.1)[clwNf &cWilil!;; i$i~ m~t 11,"~~!T! Mitteln hii~~r .~~~ .. ~ Zll ffilrelil. .J e.:lodl. lassen .s~efu f'!1l,gellde a]~emeiJlIJie E.Twftg1Lnger:ll!m.Stellen.:: illieQiIiI0Uelll W,ulyb. So oJ ed~Blilitnelt~Wob~~ l!liIII(ll .Dio(}, XXX], F'lc. 46 eCl. Be!ll:lk:,e;r) roed!eQ:lIUl'\fQ!ldceJ!lJl I ~be des As.lde~ios!DHdei!l dl!lreh f'w~~as 111'•. van. Bill~illIIie:nj filOOJt a.ber v®ilI seiHer Ri:ieJ!:W'Statw:nS'.W~H man !Web 'fiTW8!~!1id!ib'fte, dai3 bt:i ei:!leoo so beril.hmtie!JJBUde ebenso w1e die iJi1'orllSclIdimg. ,ii.ue~ dilie llite:!lntu:ierurn,g Be:meldet WO<.N.eifl wm~ £-aU.Ii: iSie w~f'k1icTh: ,~ttolgt i$l, 1;0 It!).DI:'Ii~' ,eii[il @loCh.~r ,~cbII)I~, If.!;silfnNo aJ!l~~ d~1r! nicht b:lD~emd :a'ein. U~l~'I!lgbaJ i:;:;ti jedenlhll.s,. wile seh.olll BUil:Slllill. (AM,g:e.m,. lEMyll:l. Seot. Ej Bd.8 z. S. '1l8Z; NoteS ~) ]~en',®thebt. dJ~1.1 das 'Operl:~!:! Ill!il~doer

nxm. ~

HypotJ!lesee.l~e!:
.F-mlelUJ,sooffil,t.

lEtilekJ@-1tS~~t.1;I[lg del:
.MlIilIl

Sktue

naeh 1\:rgamolll

IIIlIf ~lbW&iM.ell}

hail; z'lrn!ilclJ~ Ilililr mit. ,~ Nae]u!.icht '\I"Om ltaubo .~ ];\l);Ch!'JJfI\!l" D~n o<lwp:t'1cht d!~r' Um~!1Ii!];d,. d~, d!el' t']u(lnendie unbbtlge Gott 1II!Ul' an!. de!!" .gen.il3!llJJiI'.e!I!l.k3rn!ig]ieffi.elll Scl!II~~!:lem;i~n:re uIi.d spitler :n:iemiiB me-hr., w,ooJel" :aU£,!'{u;oolllomel"lWrul !lI!JJf :k:a:]~erli.che:rPr~r,l_g ro~kitlUlbi$t. del' steh~d.e .AU]epi(tJ! dllI:gegelil ~QW'Qhl :auf jeneJDI. ,stlldt_geTd,. !lis aueb wi.lliirend der g1liI1lIZe:fi :rfuJIil:i'Cbelt Pelio(]e his hiiIII!tb ~11 G...~i,emll.li!J· ~f5~oe~",t. ] '~orn:m:t M~~. dd Phy!'o!!!:!~d!Q~im .&1l!fu~ d(!'s~.mene.s It 00 den H-aJlHel'1iligureil'l l'I~be],ve!tie,. \V'enn IDilD: nun ,gl!IiUbBEI. dlLd. mill· sich dGr.9~n:mKl1n:ig alleb.

me

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

41
d:leHe:!:l1JJ1'i:g J€sA:sl!l~[i~(is~!Jih!llS~n,g.e]f'g.e1:l sein neLl, so ~Blt d!i~ V >c!'m~tU!lg illiicl:.t ab.z!L]w.eisel1l, da!l3, das RiM. ,~~ 1~(;I~h WQb~l '1lItU !>e:in,1l!1lI Betebl ;l!!JIfilgel'!~~!iJ! S~tlJ:(l ~!l: GottM .:l:ljr J3:elllJilLdu:ng ilel,ru.rs~i.chenMu:n:itl"iCI.'!~ eb~t kll]l'ig~i.c.he, ai~.s sUhltlliscll~P.r.i'!\l'!l!~e1l. :!!u ;sclu:n,ijiC'~~jjl 81eeig'n.etwlU", f.:lldlicll. 6~riili;tmf~ili'll~ b.e!lQlldere Bed.eu:wlil:g des silzellli~f",n Asldqli~, d~ 31ilf drut R~eksei:tel1J. (le.s Mn:igli.cbJ~n [{iJ!iPf!l(t~htesil1liU!r diese 'Eline 1lJ!jj.ttf['frugUVlH·' li3Ji'ld.e:lilist IiJlJiliJSO!llIi,t, .ILILSSM.][e.W1dJ AtuEI:lld.e ,als Wa.I~f.<l(lic~lln 1i'1H"Weilldet

w!eW.e~.
auf As]depl.os~e.;iiag]llieh.e:D T!ypOOl aJ.e:rro.rb..i~l:S:ch 1!lI~ge (TaJ: I, .3 :.3 8)!. dew is elll !l!ngen Stab (''II:!'; 1,1 .~). T,em~e~fHl.b]IJi.siE!el ~TiIIE, .p:C). {lAW!.!, W,\Vl!liJtb" I, n.. a.O. S. el7), und Ompbal'M (T~t t I:). ~3}, t'OnJe.rtllJ.llI.1: der ].et1.re:r,e e~G,e Et>k~if;l!I~g, Wet"!1l! 'wir

V!t)iI1Ii del!iJ

w,e;iti!::reJ1J.

H.chlffl Mt~~z@I!.def

da. Dl"e ~[IlB :z:wisCl:um d!~rbgc~d~ "~.I(I'\.HIIiI II 0'1'~:!::{!T" fl (1:1:: sehelll (Ta:i:. I, z.4.}. $0 ~t er dadll/lFm nool1. lIlicl:ltaLs llttr.Jbll~d:!:!S; Ask]~.piosg~J!e!1!!'J!~id![let,. d!l.
ZUi

.der

A'uf~elll"H,1:!);;i.1 WOd

w~~ N6i"tIC\I'!;,o.

Mer

t::o.f'I~~. zU.eJ'.gli1luen.

ist

IlIiHI

i.berdiem: jef:lesPmgiOilil !IlLs RIlekseite j;u' (],em JWp£ des .!pQ]]O\Ii, e~Ch,miitli1; ('I'g1 81l!1chT::a:f. I,. ,3.4). Amulers Sl~&(lin, ....e:nn s:~eh.ZII t1!em Aslder'lesk.upf de!!" V@iI'U!e.rseireder OmpllLri.1QS, 'V@!I!! cl!1:rS~Wr~n:s'~ 'I.l!mwu;rul~l)j, ~llf (]Ler'~illC:kse:iw lfi~dllt. f'l':~t,iI',,15). .DiIe!ies VorkDlmlwilJJis im Vcrei.nwU, dier &O\bi!lc1~tu","g, d~ d.er s(I]lstrilf'..JIIl ApollOOl JI~$Ligc Ku.l~~ge:n!>wfi;d .auf pe.pmt'JIi~h1elil K1tirre~ milillliii!1l1i1 ger.'l!r1en l!Ieb.eitlAsl~e:pi.os el~C:llliellJJt (vgL Br.i.t. eDt" 'f.fLf.nx:m.4fh lI!lilrtl verrnlJJte~, ~! l!11),,·e:i1li !eD:ge.re:t. 1Ji~~:htnl[l.' JIilyt!Mswler,. sOJIltJi.ern ;8;11UlI:i! bltlitme'l ZliIsamm.f!l!lh!lil'lg bei.de!l' G~tt~~. dies V.a.'~!lir1'i; UJ!.d des So1::i!lles, ~e· i!ta'l]!d, w·(:I~I~f ~ucl! ·~~r Bei:n.:a.m~ des ;:~~ ~M~h\!lt;:i!'Ioc:",e.reill[-re]l Ai?o]~!lr!l I:!indelJJt.et (vgl..Wroth,a •. a. o. is. 24 und g:l"ll~~ S, Q.9~,

:mte Min:zen

u.
Ider Eaismo.ze1t.

A" .DIDe.Milme:n .o.bn.e 1:aI!~liIo~t..


Nul' ~l' e:]l1I!eiil!l:lVel('hlU,tnls i1!~l1' !e:~:5mt1t!Ii1,a~e. kle<il[l~ G.t'ij~ .... Mfii[lirei,~ o.1iI bedMt e~ hiler ein:er ~1l~lDiDI(!](I<g;tsehe:lIUr:It.el:'slJ!cltl;lllli!!l. Sie beh:lift ·di.ejen.igen. .Exemi[llaw. w~lcll!el[l.lIf r]~f V()ru.e~ei;te 11:icht dIU! b[ld Jru;; I{uisen. sOiEldr-.l'.D: :we:ist G!ltte.r- !!I[liJ!Me!l'~elil;lIcll!pfeal]fwll;i~~ (TRf. IH. [3 - 30, IY. [- 3.). Solche :Pi~gu.!l£U1i: llurdafl ken ihre J~l]Uiteh;ling' b~so[JJ~lc.re[lPrivnt'.giei.l, die dem jJe.
Rlil,~t:

Kw~~".191i}" b~,

Mho.1.

(i

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

42
meiD.w\~iIi'I,pwills~ milt eIDg9.e:til Wi'iippen
.U:~i!:nl!(!I~ D~htleYIHii~!b@IiI! !Ill!

M!mm

di(l ~1.'Cm:i6il:iOI!il,

meHler llii'!;!, ~ereC:IlliIHlin.W1IiIme. Fa ~st IiISbikcllii.cl[). dd, dioeile Ko,DiZMI!w'U. nutdw ,AUi~l1abim~ bti~aet,lIlmdi, si!C~v'O:t.i~8;SW1Eiii!i!eIiIU£',1I:~e.me:l·>e1 N'!lwlMIelbudld!l!kt:. Ein.e,rei.clrue Scri"e (vgl. ']['8£: In, I "I,. ,IS) ~m,fi:!.Lli!i die iULegelildE'" Sym'hoLen \lnd ,Me'lIo~mogj! v~e1:IMi~ vui~ert~!l',fI. S~iI.ck{\nlii~ dm :oo~i$t; utcb B~i:5dlrirt d bezel;~neliel!l ,Bnstbndgm des Ilnbllirtl,~ell S e IiIst..es, (Vo:rdel'S:ei:te) WIlI,-d, i!i!l;]' R~ma mit 'Turmltrofl,e, fRilC'bei~el, 8ie tragonkieiil,efll ,stad1il1:!imeD; dOH i!:~lOOe Zut.eU_g anP~~m~ SClhon d~!;I~1tdffie f'roveni.eDl~ picll.ert {Y'g1!, Bt-ii. ~i.. S., [34. ,ADIlI....., Ilillre Datierung in die Ze~t ''\l'Q](;I~';li.de(lIes I. JH~ j h!J!IiI'~ n, 0lli!!I:. ly.is ~>tw~ Mi'Wl d,~ 11, Jali:rh:u.1!d~~~ ~. ((bit, ~1!6tiIDmt ,~~eilJ ,di,W"dii verscJi:ledene AnZ'Bdi,men. ffinen e:t'Srelll Fii~l"Z.€~ e:rgih~ dlle Tat.. o!lf!:®t~~dMl; cllii Gwprllge de.'> TW!lim.j),IlfIf! de", lliom,']l!O'pf fI'M':, 'VI, ,~oJ) un,d, ein !IDd~ de!! Hadl'i!ml.l;e du Seil1!81l$blildnis {TSi(. VI, :0:'3) In!lll;ill.Q.gerA~t4!ttu!g,g trl'lgen. .D<l diese Type:1iI iS~eh inl C1er l.angel!ii Reilu~ ~e.rg:am.eiIIIi$clJ.eirlK.DiBerm!JiMI.1iI\ ~(IIf!S" l1I~fg~:ruId.!! wwder~®lE!JI" di8!t'Fma~ OJ@n Um~~d!!ls bl!i~clt~8-' wen, U1!reiDelii. F·eme!l'~0'mmt bi:n:zn, da~ beid'El Gf'prilg;e S'l:ilisrtiii~1:JJ IMnclIiien ~,!H :Ln Red~ SW:I:'I~I11, Gnype 01iUle Kali!!l!rlw[lf iIli~Mte:h~n,. Letzt.eoo tglll ma.n I!m:beden]d~d a]s 'GoIUl2le:'j bellil!lIIuleln. da. die St'ilJek:e il:rotz gewia~ .Ab·
wewblli~iIl
Be:!ll!l!:!~~~l~en,

2ieltlili6h .z!Lllflamm.e;o.billgeifJJ.iI<Jfldl~di.M§!lJl

s~~ll.hll'aUele.m

) AUgIflll,t~.(vglm

fll.ll~teUcn. Eln S~It,t~ge 'K$l?baU~n:~~ggjewt M\lil'!i~~!\d!~ 'Jraf: ~X, 13),~ie C1l".'l Stiils Wl\g.eJI ll~~_III~(l]ltlIlFnge i kommen., ck.6 ..DOOljl.l.~lM~1l (vg1. '[lIf. 0:., .~ Uifa;dd~ H!!d!nQ~s ,t Par ~v .8, V. S..~.~.~ $). <1f) Vl
s,
j•

ZWtSOO.e:J!I, ,dieS£:!D. ~l!Il!Iite :m!ll[l SehW;IIllIk.elll, dill.lI,cu.f DumU100i1.l;S 'eV'eliltueU am~1! k em auf deill. Sen!:lti-Rmn:1lgekle. VOrk_,(I:JilIm!mdes .eeltene~: Mmogramm Ii5I ,:MI. be~e1llien 'wAre (~ml']!M'e ~11I~hJ~!l!IlI,~, I'M]S, iPlI.l'nIlI.). Abl',:rw,t\n~w.11 schl1l!D., d8!L\ ,BiiilrrltMi~liul': MUZlE!n des Typ!t1im. <ler niihit IiIll1l'ilIl Pel"gaJIHIID, .. stmdem. B.u~1D 'I:!'!,A~QIt;l!1!!i$, ,~~!rn'I~, HeI·nl!!(l!t(i.p@M~, J~]~a.-~~,. N~b;li!lfll llillid StnitQlIjke:i~ HadrilIDOpo~is vm:k!O:mil[]!t, twls de:r .Zelt, des HadrialIll18 SiM.m'n~f'~ ('17g]. 1m· l:ioo<t,Lyd. Stadib"'::'Q1il!!'l'W!:i!, 701; vg~. 6(.30. ;H)i;~O wi:rd IliIm. d!llliille~IJJ.~!i.'lIdl S,
ru.r eine>I1 g,.oDen'Teiill (lCI' peffi'Srummj~[~e:n

6e:pil'illige 1I1i!~!JJfitelml!;@,R ])!llblID.,

lI)d,

IlillJertliiellie, Ser.i$ bier seben ~D1~r 'ba'l9!!I!I.I$ HU·f!1Ji Am,ng nllhm.,~eh:rtllliiclilit ~~. ,der ohengel1im'lIllte St.t~mpel mit IS.:eIDllIem. Po'!:'~i:~ ~ri(lj dcmB;eil'lud'.irw~ 'ild,soililtlerJi. a1liCh ,Jas alii! Mim:ililfi o.b!no ~T\lpi, m,i 8),u:lld mU Ksiisel'kopf ('f!ll; VI,. ] 9~ e:I'&~e!;nil}!u,l!~ MQ~o~m~J Nt, S@]!~!ill!.~(J.~"r!s~~in~I!I!IJlder.e lEx.:em.p] !lire, am d.eneD. aeben dell' HomoIIl.'i)lR lI.l!Isge.sclu·,ie'ben. f!'Ile!fl.flTO¥ :IlU

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

]esen ist. Diesee ]lei~ate8 fUlru:gierte wi)edie.rh®rt; Ids Beamter 1I1:nIi1'ier 'Tl'lIlallliUS. £1.3 ,Se.m.ellll N~me:nTO ~ (~f E~em.plarelil hu M.Uil1lcben. f'lttffi) und sog .... 110 4 r (~wf E:t:(!j!~p~!l.in M~ncl!l~tli. St. l?~t(l!:' ... u:rg:.W~Gn) >lil~g!}S~1i~t b i;s~ Die i1hrigm Geprlge.@~[Ie.Kmserko(Flf ;re~elil gI'o~e:n:~ei]sType.1!I edl.er Sy:mb~k. d~~!.n!>Il!!:i~ 'I.!!lil i],C.I;. A.sl!::~~piieij,vel)~j!:'l!'i~b !l!l~e1.K~ des Hef!l!;ll~ !lnd He'.r,al~eEi ww.ie deli! Drei:flill. Sie gcl:!~relil ISle]);; wr.!l'Schi.ediemenEpoc.hen an, die~~ru-t ;m;c\lu; ode:r wl):lligru- ~1Ji1l:U t1xi>Cl~IiLl3!'i§!eil. :mlitrJlnJit~t'J, bii{l'~e:n.in ; 'er'&ter Ul]~e. w.e:n'lgstielJJs dllliJ!1e Smen, w~ooero!Illl ,d~e Bellimt&m![Iamelll. Dec S~liIOfi ,eirwlhn;t;e Kel?h~ li.oilll. verw'eiiste:ine ~liiliIII.reliOii;t de:m Kopte des Perga,n!@sund d~~l8cb~a"gen~t.!lb rf!l!f. m, ]~~ IlIIiI~lm$~elnUcli ~MdI(!!i[ls ilil. die Zei]t d.es H!l:drialluls. Ili!l~er S,tH s,wt zu dem. d.eil" .SeiJJ~~Roma~ gwu.IP.~e ,ar.lL .

mr

WeJil.igerteieM.
om]egt:n.,.

sind

die

[lure!];. IItI]iusPQln!ll
Nti.lm!lilut: Illd)!l'tiI

sl:gllie:rten, '~e'plrlg;e
l!I:n!~Tfa.~!I!I!l!IJ:8,.

test-

Dellln: ~]:iID~I)'J:
[I.

d]~~

w1:liJ:rruld des gauoteJI II. J,ahl'-

bl!l~d.erts,
]'Il!tn

Chl'..

M~lDziDe!l[m!re gezei,c!Jl[IJel..und.zwa:r

m!lIlJ,W;: (S!'l:bil1lIll), Pi:U!;:~

:Mi,. A~H1iI~

Hi!I~ (F.alliS~1tIl hm .), ec,mrnoihil!!l 1JJru:li . .sevem!i!.

hie1" wiliel1i.l' ILn(l!erc l)@wg$oo~ll:isel:leB~lUllltt'i!ldy:nQ8tii1i[l ,ei$!c d1lll'Ch DiLeJJ:r€~eGenernt:ion!!lr:l ill. derne[beilll Fmnj~i,e [ONbes,te1u3E1OieVe['walJt\u:ng d~8s(!lb!'#!\ j.~t{#lj: i;l.'nu~hii:!l~. 211(1 !~,!!'\!Jerut Be$tix!'!!m~n;g kann f!JU~ d~~ StU ~ ffilIren. Zl!ll'l~d.5t. ,g,i1,tes mJn eine AlilzaiM von .N[i!:n:ze:n m:irt diem At;h,e,l]li,~
a]so

di!lrl

bru~tld]Ql,
lIliJSc:lu~[JJ

~i!l!d

~~gm'T!il~e$[lh(l~'{!1>, die

~1iI

Fabdl!!:UJld,

;$tl:l djJl~~f!~l'i.~

uer~e]bell Rl1eli:scile so· en:t8prre!)lheiIJi, a!i!lll man illlire gle~~~e<jJt;igeEIiilt.stru~u:ng ~I~cb~illL Fr • ., ;~i.e]letl hlliti (vg]. 'CaJ'. m,!6m~t 'Tal'. Y, 8)1 •. Von ,diielJe!l' Qruppe aus sind Imdie[\e 1I.t1!1". wi.e lIJilwlrts _zl!I.omnca:I.
St.ilJekelll!llilit

Das Hep~

m:it A t[~{l.fiIak(lp,f

l!:lid

e]llI:eIR JiI:a,cll!:OOitl Kll,ablllitli

rhf.. 1l[,.! 3.)

we.icl~~ i!JJ del' Ellkl:ien.beJul1J!l3!hmgvQ!l de!l~ ebe']l bespr'Ol!h(fllenlnsaf(!;1']l a!b. !Ills d.'fil" l(eJIlt;u:r .s('Jwiid€!I". die A1I1s1JilJ.rulll!r, Biber trocli:el1J.er IlIlild :IIMher ers6he~ftlit.. Hi:~:rf'IIJ!!'I!!~(l,~~· sM:t .~j!liAn:a.rogo;~ :if! ~iM: J..rIi dl,lr W~rm~~ltt); ~i>Z~y~kQ~)ifes !IIllif del' .Mu:nlie des l'mrtlll!llS t'Ii'ri.. V. S);, maIl.wiru a!.s® den TyplJ!S l'af..mI, ~3, I digiti ~t H:lI~filhttQIIL l~!!.dltiam~cb~n (fiI:£, I,e;) ,i':.ei.t[illl~1 '''O~Il;Mwll~!l, D!'lJi) y <l1.'k!ommell ,e~lJJ.es [ul:lllils PoIJi®, Imler Tl'aill.llll:su:nd HiiJdr.IMlw bmucllt jelillflc!:i ke,ill1JJesw~l!:stlllil!!! Yorh:!i!n,~e~S'ela rolil .zwei WerssJlIe:.u de!;! Name~~ VOil1!!lI;Szrtl· ~~e:!l. liJ",d in d,ell'alJJ!I'I!a.rnllll (lesse[be;ll Reamtel\ uPtCf lIeide.1JJ.lKaisem .".,.in! mLlEld!lidurcl:l be\!lta:rk.t, d!~6 die. i]tli3i!'e lMiliiEl:te. die wil' del' trlmDiseli.el>! E-pocli.el zl!l>cl:!!t~dre\t) Ill, 13),. I!L\I"l; dj~) Le-gelilde ('II: P(I<lnHroil') Ii('DYAiD'i") n £I1\1I1!1 iI'IIO'C llil!lf'weist, wihRilJJdi. d~e jliiilil,gere,. h.adl'ia!JI[i~iI]e ('fa-f.nl, [6}de:n Zunt:l: TO ~.

m.

rraf~

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

8lso< d.i~ :i!we:ioo A~p!1'ri(!d,e eil1l(!!s PolliliJ. 8IJ;dleu~et. F.s bMbt:end~ 'I)pw miLtd:eml!:el'tumN~!tD, ~!'l!d :ilW~J;' be~ d!~ H.eil.ighnn d~ p.!l:j]J.IrliJH:hen Ap:hodit.e :&u:fd!.er ~&lcksei,teu!H!d mit; dem K<!l(EDf dies ini!g~,.

llcll

eiin

!!cljJ~t\~j.id! b~@;'Ii!pll: poo'glli~enise~81l1 Hew®lli EllI.rypy ~O~!!itU d,e~ v.oo:de:l1ie:i!~e (T.u:IJII, ~S). l[a:ieseg Stucl;;: wLr.J. mlll.R burn. .in!l!:illlll!: .~ hl'iol1!!!: 8et;zen k~ll'l(,.!l!j' al!~ ~[I! die! i'1&di~illll.i~clllie, dle:r ,cine nOM. :so~tige. :fe:illie :Medel!lIDe. mmgeigen ist, WlI.!Ii hf·,wl'!!!.h·:rs: bel der V'~g:lti,ei!i~!1!!g :rn,i:~ ·d!ili!Y:i .",!iWl\t:flP~ ~ameS(luYpre{'Thil'. ]]1, 19)~uffil~t. 1st D!iitl:erung ['tuUg, SID wire d~e MiC!!'l!!le~wi~~Ju~g'li 4!e 'b~td~Qlu~n~:IlgIliW.f!I: Typm. :m~t(WoonNru!l,~iIi'I .~~ P·~IDli(l (Tal. linI, .13 uad I6)eiIJlZMSclllile,De.n, dill. 8.I:lIf ~br n<!lch ke1fl1e .1tetaooQl.er Am.tIO:Iiililrurng illl!Pi"gebe:1l :i.iiifi, Eimer spUerenE.,®clile .'])iiln!JlI dire!. dl,gj~ £!hru :!';~[I!fl(lgID~ch!,l Vo~d!ft'" 8!ewte ~.At~ Ellillak Q pflJi!i;~ UMla) vetbl1!l1ld'ene 1'ypelil an, D~e lIll.'I':Icl!:se:ltelii. wclcbe ,d:le A~fsch!:'ift cl~I:" Vo:rdet!J~i,~ ·wi.ellll'J'holeD. ~igeli'l. den. n .... kt,en 'I'; KIII:abel!l (TJ. HI, :z ~l,1'e~ei8lPho~i(I:!Ir.llf. UI, 20} ~~d! e'I~fn Drifrif~a·. &U(I r d.~Il~n.l,ell§E!']fj~cll ~~1ii;0 ,is.chhulIge e.hebt 2:Z). O~e:idtld!eJ' Still. diese E1:.e:w~b,rel]J®ehdem. U. JaJn~h\!;!lIlcrt.~.Ch:r:. ~UThw~i8m 6!C~ei:llt, wij~ d.ellii. 'W1[" 1liurf e~liI;e ge:niJ1!Ie:re D1i1tiieruIlgverzi.cn~ruJ.mbsen, rD:riftrlle ni.m.1Ii eJlDe S~pe1va$nroo mfut i]~m 1flJl;~kJtrol K:n:abelll an Stene dies SUldlimaw.eua'U!f del' RMkseite dellli ,eim~sBe.'!Jmitem, IiImdJ 1:WrLll" des DimlQ~s 'lTg, III" :ill).~!Il

me

m.

crm. m.

ooktJiill"lpiNlte

stll:l.OOl !(l.rKm.iS1!'i~it ~

~1fIj

'P~~~.m.ijjn e.ine Rolle!Wif lM~uiifteiD

(vgot HepC!hl.g, .Atben ..Miil.~, :[907. S. 243)I,!:OO IIIi!!!UlI:li\ (Y'gt ~.olklNrnj;tilmJ .• S, 5'4' S8,E!, ob~f;I S. 5. z3,). ~ ·d,erKa.l!~e:rzeijtko:m!lti!teim :ill}iooo:w~,iIIure:inmaDi. l 'I'@r.l,l,!lid!!w~t "!!:!'l~1!tf ('Q1tr;]~OO1i!$, [l:Id~$!li!l'n R~i\1ruTISl"})QnQdiQ, _@' ~Il: di.$ ]etZitf'I1 Dez:eJI.lI.iie:n des n, Ja'hrhmldel'm m...Chit'." g:h6ren w~Jd. wclJ. de4.ll S:tiil. llI!i.iill di~ oMge~ d:rel Prigl.!:!lge'R. W:~el etne Ya~ie:iicltltl'lg mit ·den em,g&'Ilg8 iliege.!! A1Disdlurl~ttsin di.e ersten JaJJnldl~fie des Il, Jahl'h!ltnde.rtlS n, Gl!I!r. ge. fi~tzW!:!!S~.rie[!!{'rnt. Ell,. !$ -- ~S)i wabl'SiJ.hf'inliiclJ. mllCht. S~ sehtr Jenelielon in F'e:iuJf.U !!Ina! J:ld~ts@f Ted!]l~l:!:gC~1:l d~~ Zjj(iru)~s~(i.'h~!ti~ G!bl!!r.le~n .&@ sm.dei:e hie:r.m. wie .aue:n. ilill .~eI' SO!l"gf!llt.de~ A:rherut ,~en Sti~mpeIDI!l deg niLillIllil~ ll"OOlde •. n,. ~!". wIlJIDclliC:£1td!~f.)!lItmmwrl'n.~I.ilbt]gmt MUiIiliZ~1l olJillie .Li!l!et-

kopf2lE;geMrel1l. Die Mru~:r~a.hl.lfOfi

kellJl1It bIDl1Le EeamtieIJIl!;Unen. Haem.smuna ']I'y]lell, ~!LSsel1lMelD jcd!och Gn!!pp~. Ibildcn:. me!!~:f!lpc18]ci.~O!il V'®NOPll)Jjtl~ :iiiweiie.l'Gt'!prige ~eige.1II ,ibs .lBmsilii.lrlI des As.llI:];ep[o!ll1.!acil1. lli:n.kB 'Ond ~m. I't>M ~r i.ll!DlJ ~J,l Se,h[:<t.nglil (T.rf, m, 25), Auf (let'! d~geh~a:'ii~1l< Rl1t1d!:r'
fI.lJil!~1l

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

s~ite!l'l emU.ekt 11I~~ll.dl~ s:lc.lIin "iiBi]v.e!t'8ehl1(lI'ig~efi Win.dYngf!!fi ~1,!!r~]!l.:S:!l]fld~ SGh~BfI .. e (Tat. g 2s)®de:rO!~~[be,.sfue:n. U!m eii~el!l .Bau[J!)winllliend ('r.~f.~U. ~,6}, B~i~ ~~.lll!tlg~!cb!'.Jld~l'I!~~i:taichijn AIiI:S~lhJj~ d~~e.:r~H.l~fm; 1'y,en. D~e:i[JI !IHe[l ]ffi;inze.]bcite.n.e"l~lispl'ecbe..JId.e. lIJl!1ge:n;sc.lu.o:4iIil:ich,stempel-. g]~i.c~;~e ®h: [{l.:11 0 z:weiel' Ui1I6kseitelii ist ejlii~.rl>eits iJlliteit:~e:m .A.t.he iill & bnut~ S 8 bfld (Tn. m, Z 3}und,rru]iB1'$elts rn~t Te.~es ph oros (Ttlf. m~ :l4) verbundelii. Urn aieRIB IIIum gell'.ingeb ist we, V,~~~,tlich!n~.s de;m~·]~en S~effil[leJ w~e m. :016., Ills Rii.eksci:tc mir'l. ;eiTh~UIH nm e i!! knls t bUd I!:OMhm~e:r~ (T.9:f, Irnl, :;]7), :N1ooll ~.'p~t.el' ist.e:ine zw·e.ite Berne €[JItsta:n.d.e[l,. di~ si.cib JllI['·di j]ueh~s ~U~f 1.l!!'Ji(\ ~M~1;'w Ro"h~i~ d~ ~tllli@"i1i !!:!;'i!!!"l~~fJm~~. W"1~d:~!"ljIm ~i:'~c.b~mrul ZWel. ·¥'er".cMedeIle Rildsei:~ent:ypen. hew ,stempelg]e.illihen Vo.-mer;seiten. (m~t dem At Il,e, III 1I.'brlu,tbihH, ~!'I.ili :MvfJi!:" 1,'fde5pho~(I;5 (']\1£;. Ill, 2.i!i~e ~m tka:!Ba.um !!:er.ingelte ScJlh,nge rr:a.r. In. :29). aber in cha!rakte:r.l$lIlls.ch 'l'orntder ob~~eJI f'flli m,. :l!6. n) :l!itrw:e:-ieheiIJJ.en indi!.litl8'~~ W D:ieses Wappe~. :Ii[lili~t; sicJh g;ll.n~ ih1l1[cl! • It'llil:lbe'EW z,y ~llemS,f;i.errui.;e'l:!:~,~. ):l)I~a.ari~~. 1ai1JJd!. biliri:igen. Kopf, dlen ma.trotz :IiIl!llrn,ge~I1!;:ler ..AtkiblJl!:ie wliJiBI~. a11'1: Her~lI:.hs wiI'rRsse:n 11m! ~Tht'.l[].l,30}. lbiru s~l!~llJ wileOl.cr die !It;~p~,l.¢[e:hl@l"l VOl'cl.er~~U.e!'Ji'lweie!;' 'Ge:p!1'll!gest:lliIr nahe, dlte e]~I:m.Ji..s.klepioll'lI:op'f nllc'liIl'e:cl:its, CllII'for illi. .Feill~ die Seh[ !ling!!! Qillii'~oonoe!:l IV" :2). Auf dcr !filtelJi n:iW:k~ll~t~ :S!l!b!~wi:r T~hsph@'r(l:S (fillf. Pl.•2)\, .iilllf~We:r 9Jl1de:re'II d:J]eSeblalll.ge, aiOe.r in eilIl.mlle:re:r Yem:'lMin&'!il~g""b ~IJ~~di.e:rvurjge:R G.rllppe (T.M. IV. :1). Eille gefian.erc choo~®l®~(!Cb~ RC'stfu!1flIJUWlIlg· i~!"t$~ zwot}l! Sefi~n: Uelli~ :si.ehvll!td D1l:1t'l1:ngswe:i8ie v.i.eUdoo.t OOif Gl'\IJJIl!~{l~.r' Tmaci:Le gewilTl[len, di!iO die lm~ den Bimm .geriil(8le]JreA.~lI:LeipiDi>..'>eMan~ :i).]s~n.ciniS:AA Mij~~b~ld (;l,~llrig~:!"i des ma.g~b~ii.!!!i{1'~; lX. 9),· des iiJif:un.der und der .MmlJllte.1, eige.mlst.. In. dlese EpOOl;:~ie w!aroelllUcb. d~1r ,Sti]tte:r Serilrn ~1i'I, Ei~e:l' etW!l.ilii friiJ!:et(lI!lP~iode.l'i!E:ne~G):.M. del' Ze,~t;(}a.r.ruCllU~II·.s. kijJUlJt~mfl~ d!~ti)MI]!I!I:[l:e mit diem Ropfe t1NiPerg.aIrr.HIli5: ab: ,,,rklil:lC i[]lJiile.iIDIe:r &tf'BeJu:lelil Athena, mil; SC:b,ale,. Sehi]l~u!Thd S[lOOr t!1!sc!bf~ibl):~~Tf!If. lIT, ~9). Dcr B!}g,mw!!:!JllJa!J11l ~&kmt!f;.'l~ .I:s~ ~itJ![!ll.h JI:]eht Zit .~ld8i1"en.Ke~IHlsf.iJ.JlLs w:i!tdi.walil .:l!er lJa.tie:rU!IIS [Gil Bra. Cui•• is. I 36., :2 ~ <t toLj-eD l!{U1iD!Ml" 'Wo d.MS:t~el!: in dJiij Pe:r.iod0 dJi'.$ ID\Om~~[lnl!l8,'fmffia!"lus,Had!"]!lf~1,I.$ g:f:s;etd whit HIe gt'0~e V"I.".I'sochloedienhei!t des ,sUTs d~ beiJen. Pe.rg;JI[l!loo'k:ili~re (Tal:.m,. ~ >t l!1;]ru:l W,. 19) Tal; S(liW~6 d~e ruh,e A:1a;5f1.]~nu~gdel'>Atlaieifl@ih:los ~~~r~€wtigef.! die ;:IJ~1,uilicll~H~f'aCb.ri.ickul!Igd4l[l'~~~zJt:eren Mb:re..~II.dli:.clJ. j~it Jll.OM. einE;x:emplarmit demo S.·fi Il!acts b l' IJJ s tlil i].~l und ·e:iIDierd~w (f!b!l'R ~liialln:I:($n, :im Typusgl.cld!ll!~ Ath ~na

m,

~a).

rf~.

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

e fi tI (I p,n bJ'.ingt als tfl":PIJ,1m.t1l .TJMl man ~!l!tdie ~lii!liliJe Bestmlmul1i!g duro!] ~!iiS Vo:rk.llDiHlIlelJJ (Jjm: ste:m[:le.lg'~eichen mUli.cli::S!e-it;e II.I!If I)t~em Gepl'ige des salooilll:lus ,~Pete[\9i:nag).
Zill

nennen {Trur.

]V". ~),.

Der

ZU:Si!:t.z ;iC N

,qw.m d~e lWgi!Crung des Se<verus. A~t

'B, 11113' ,MIW;typem. dler Xai.isllJ'Zell


meillhemns g.roil.e Zabl '1'@rl p~!ll~nis~~e!ll f~MM'I1!J>rll~!li11$ d.er Ka:i~;e:r;zeit, e:rfortlcl"t dIl.tl zustl;nJimenfaSSiemule GrtIpl)i.ennil8 r1acl~ best.imm,te'ft {~-es,jjeL:ts· 1?I,[!lIli:ten"Es gilbi> ~!!fl l!\fI.'l~~llt:!~!C1'lQ!1! dN~ Typ!l'!ll;""1:l~pj~!1J;!, Joon:~ntiOOl~[!.<; Dar.sWLl.IliIl:!!!1elfl. welehe s~cllill.bel' iillie gDI[lZJegr.i,echiBlCliI.-dm.i:s>!iihe Welt vel"' bl:\e1to!lt ~!'1riS.e.1I,..• :S!oLel!e ;mit lQ'kil.er l~eJm.uli.liQg mllli, 3. HiLder. ~~e lJes:tirwlillIlfie 2 Ereigilllisse ilillliiSmetrelJJ ,soMe'D.WMlinmd die den f'r:s~ffll~eid.eilIl O!!'iU.f~e:ll M.I-' gd!6:rigi.'in 'fYPIm,k;Ufi a1~ • ~®nv,mtiollelle!.. uillid ro lokaIDe ~ ]jezeidllIletw,enlelll, ib1lt R p] e 1 (6.sLerr. JDlire.sn .,!Bd. V n, ] 9<04. ,s.. 14~ :fiI:r die drittJsd~!l, l±'.r,~~!l!iWIiI Au;.<;.drn.ck ~<liik:~llIeneOl ge:fll:nde!l.. W~e aber WILe der:a['~n s~'sl;& m!lUse.h'e!i. E'imt.eiJllJI[lg1eD.s® bi~tc", .Hlcl'li dic~e ni.ch.t glJnijj~lld ~~·te GMmz.em~ tim ein meiDa]ldI.erjj]~~ellli Zill. ve.r]~~ltffiTl; soilei den ~lrika.J!elIJ! lillmlIl .aktlJ!.et~ ~ [!m'. Wap:pen. Wnnn .Pick :I:• .1l (a..l!!. 0.) mem~, ~. ~Tempd:dUJm'I. ~I:I ~er lItand .von Gott:heU.en.hin .:i'(!'gelm.:Hl~g ei:i'tlleh,e;s Attl'i:hU!tl file'i. vle~wc.b!: cfseheli~e ,es :an! deli l!fili:m;eD ii.u bei .e:imem bestimmren .a[lid, so w:ird mlln si.c~~bmn e!ll!~l:!lIlf!Gen wo,]Ltm. VQ~ dom 'T~mpe~ al!> Ol'~b~~chIWlUllg :alllz!llI~ebelil. Ilnd 11I!IiD.gekelilirt es seib[' wo.lID[mlIglioo., di!lLli e]1!I K.w.t~st bi]~.w~~cl-!.e~: :fic~ !llIi[nJI.:! 'iiloJ.!~]!il" ~PPIli in An$~p.rae!i iI.'Iiwmt" YiIliOOt Ums!~d!e.m :a11lC~][I!lilr .ZiI]f 'Gnncraikt.er.l.$J.el'1IDn,g e4lle;8 besQ:Ilderen F.hlles .liu.f der lliilif:!:lll: "'' _;t. ~tcl]~lI", kommt, NiclIDt 8JlI.].ers ist eB mit dem V@iI"i9t:hl~ Maed'~H!t.a,]d'lli (CoUi .ijnJeg,. S. 7 ~), d[e Tl'[i'~nin "j]cil)(u:a:fi'roii, .hni:~t]li'II;:; •• ,.kommeiID.(ll:a~i'!fe" 11:ru1 .reHg:ifise ~ z;llI.t.eil.elmJ (vg],.. W,®c.he!iSlCl1~.f. klass, PIlLLoI. li g,06, N.I'. 3:013.~. Sp" &2 I.). M!l!1l! W~i\d ddtOf am ~!l'.'ilWDltw]. di.G G.l'l~pp~:uro.liI Fl'ill :lillI. ¥lIll [I!l:~:hdlelil 6esiool.~plJ!lThlttelii .m MM:e!i. we~~e dEe grrullm&g1~eJle Uro!lir.!li.cll~Uc.hkQ.'it oerg{llil:)n.

mr

M~t AlWlclJ]1]13

odeii'

Dl!I],

ge~,egelltJitclu~1' F.rwll!hlJJU1n~

cler

rot:OOlvmL:i.Q-

tlJeUem Type:1l :5ioUell :iii {lJ]ge.nWlilil. dI~e iI1l.K:!Ire~erien zll.s!L·DlIIm'leng.ef~relJJ ~ Eri.g{hilder oofgief:llJibl:t WIel'dt'D, I!md! .7.wa:r,. :«Iw,e~t !Ul~g~gj 'IlI!i}~t Vortiicli:t il:ute:ingehwulere Nl!is.i.q~ UliI1Ldk:lI:llStgesclJieh.tlidu~ UilJJtie["SlJIch:u:ngcn, W!I!S i
IllibEW: dlle ,g1fe~zelll ,il:lesel' AI:I!h!l!!l:tlIUlng t~~!lau,,>gel'l!ll:l wfuile.

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

47
L

.A.sli:Je pi,o,s

Ulil OJ

soe.iil'l

lire

~s,

Juik,tep[os wh-d dfShal!biiill1 die 8pi:W:~t"sre:nt, wei] sein Ku]t iii! dr.m, MflliieaUe anUleR:lil Gl'!~terd;ilmstt\ wi1u"el]liide:r Kalliette[t ver.dliJitll:i::rull, ~, Of gm:ad,e~ Ill:!! ,stod~'pilkcOlJi!II1lli8'~lliIemwfrl'4e.. kallm" wle mit Si.clllie:rh$l!t !IllS delil :i!!li[illl-eiche:n HOIJu:m,Qil'!lmUrill,~en:1n:e'J:voo-geht;, .Anewi!~ ersu,eiliI!t. ,e;r erst ,g,1i!r Z!ili~ dei!' F1m\",ic~ (lIJJ!1!oo!!' ~i~i:Iulll!ls,,'l"~l M iA)!nne't. SIJPpl~V., g, H ~, 9'5 [). w.reIild a,liI! dem GeldJeder ill~isI!.1]Ie:11I K!l:iseJ'mit.A!JsDdme eimger noom.gj~~!l:Sp!;\ee1:l~Il.d,e!!, ,Pr~gibiJd.orwesCJn.tHdi hogra'i,ts 'i'(I!1!J Mlitg]~ed,ef,11L des
He~eh,er.:]uIIIJSe5!lru.clJ, IIlM[ Olen ,~ilI.ckseiteiIJi!iingeitrojfeIl1WeNen~" f:reiilicb Diehl; g~~gt:~ did} d~r Mldep~(lI~:kuh", nWe,ller" 'W~ew~r ID<II!D:!U ~8~ IiiIIlI,elfl"S~Qfi

t(l:! U. i18iltr~lllll!llldert, . Oh:r. ZUfP"O~e:r TIBedeu:hlli!l,s: gelll,nj!;t Wllr. WlJter ,d~!\ v e.l'I8,PeJil ,lttil!e.meine Vernllchl:ii!illi~gu:n.g t"wli,tt.elll hatve? Die M'ijjln~w]hln" ge!'!! des I. Jahf:bulldcf~ n. C~!!'. :;I:!!\lgenvi.@ooehr til f'c~gw.~!:!!, wi6 !lIM;~ ut]e:rn,Ql'ts:, n~!'verhMtarui.s:mii]iig Wf'El~g M;aJlJll~gfid.tigt~i!;,'UII.d e:]lJJe g€wi:s:se ZiiiruliUla]tillng lin doo: A,u'9w,ahl J.et T-1ili!~, ~ch ,\!~lIgsw!l)is!il 'IliUif l:]~j>i~U'€i Nam~n:li.le. Er.J,t, l'OIl. 'Tra'!!I!null! IIlbibegil]JllIt cine s~h!I!l,e.u zlllllf:llme:lll~e .Re-

r.e~dl,e.1li. ·l!:es B:l.!kten:chil!~!li,und~htrcll.die,

.A:iiiiipbe

gt6,B~:ref

G~ge.

I!J,lJMdie Wi.ed!e:rg;ll"be V{yR S~~en nlit nlebirereilll FJpl'e:!I,welcll,eihre!IJJ HllheiH11i1i11:t 8il!lf 0I.e11l'Gmibro:n21em'l tier AIliOOJl]liIie :bilet" ,.AsI:!:Lep~o!jJ ft:!'1lebeifl~ hi(',f w~e :!Iuf d~i] vOO"I!!llli!J~rUelrum Mib'l~:iil ("8J* obea s:. 4.o), si.t2le:rlll und .st;eiliu~ilJJd,fEmlel" ~I!l ve:rsm'led'eJ!Ier' S~ru!littO[l Ulml H8i]t1.!!ng, Die Frllg'e ~il(liJt. Oi8:t:!f,I! (lb c~iI:i{l! W!llC~e die~et' Stemfel j;jvrnl~ue]i
lIM1fin JPel'g&DilQIlI v,®~{bl'md!ene RWlstw€'rli:e

z;l!I:r<1lJcli:gellen.. Das :is:t

IIIl!1!f'

til

>Il]IJi~:.:'ln.e1'l FlI1:1.t.l:l}, Siieb~h~l~t su ~mt~~~~irl, n!i,t V ~111,Pi~$ ~~ :iUi (}!liU;ie:R1lS ko:m:oo,t del" s,telile!lJlde As,k].epi.os 1m Inneme.lIles Tem~e]s. alsQ ~h,,:hl'>l' &III KulMtM1!Ie hI, Pergam.rr.d. Wr (ygt N()mi8fflf). 'Hi S" ~:2; Mer T1IIf.Vm,.IO, Pjll.!!!!;Ta:l'; IX. 16. C0DlmmiuiIlj T:a:f.VIII, 9. C~eallll).~r re[Jr,b~llti~!:'tdf;n~
I So!<l'e:!!~ ~: :OlEen! !!i~l ,A~kl~pl~ 1II111d! te!ln.e DiJlai6i' '!!l Pl';~{.il ~!~~~ Wt~~!i h~6j; ,oh!!!e' niA1!lerce ,~~~Uin.;h.t~gll,ug dli'eE!'1l!~~!l~!WIliIIi!li) A((!fi~~ .A~k!ep;~t.I!~~I~1 i~,r.ei'g~IIH,!'g,. !(~~ JI. S ~~ w!l\IJe!'!\oQ~~, !I";) \'g.l, t.i'i!i~ u!ll! ]Il~ifl.(8M'I. (AI" 1'.ai; x.xvm. ~h c. l!i1id L. ,~M' (viii!. ML9~D!:'t, u. 8. :5~S. 54Jh Li"'iI! !iji~ (~!i~~,,(, V]f. J}' nn_Q;~~'~Ild, 'Gi!lm~!'iJl.<:ig;; ('ilg;l.. M i011111d, T fJw!pI. \,". S •• 10" 1m h 0'0 r, Kle~",~i~~ ,Mllh!!l:e!!!, ,(IOJ.], 8" ,3~) i ,Ntro mil '!J.l;iJl;mI!.~~~
~!

~"''i:,

thin Ilto'Q"r,
~.

!II.!!.

0..).

~~~~l

,~ ."'~JItech~ ~II

~p:~H:M ~h".m dir.NQ~~ Ile:s TI,!:int~ (.d~. I!!, 6J) l'i:be.~' ~e Vel'leilJllfllg ~ dllil k~kL<:pio~.re1~we~ "~D l'e~nOOi d'll~~.b 'if;i'iJ~r,hn.~j]JilI dIoo SIlIl!8t,

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

Slf!~b~~TY(lI~'" W[G

,!l,l!:cl!

(!]:!lJ5!U.l.to!1lom.e ,stll.!]tg.i'~~i:(T.l!f.

I.

!']): blrtig"va.llIv&J'iIlI

geseh.ellJi, deilil 8ehlmgen.sWb ~mt!e!l:'d,!a'l'~ten .ACbillll<l, dl~Linb 1mM!mt;e~ iliin ,Scll!efiil.\, dM,'I1ern'iiillJtlicli. im Y. Jalulnm.d.eil't v. C11i'.entst8!Iflllel!l, arnih6Jbe!I' d~ega.nz.e!lW!t!~1il Wil!]tlfl\ftl\b['~i~fll:l~ kool'\'!;lin;tI.<ml1>ll SlilwQ!;idm .~t. DlllPlielbe G@,t,t .fi:n.d.et ~::i6bnidr~ nlll!!:' :Ills Ge,FJlIlI'~&nd .Je:r VerehruJJg" :seitelIJis des Kmem

auf h(l~em

P&il('.1' ('I'd: VEl, :~ .<1!)o(ler


'l'on K.ellltntlire:n.

auJfdJem

B®del1Ji i5t<effilen:d:(fit, Vnl~

getragen. (Taf. Y. w},. &UC~ Z;W[IBcliten ib~eDJ ~l!.'f ~:i!1;!l\m, l'O!JlarI81iI;t (Thf. V, 9), O~!ll' ~IlsAtttiJ'bUit!l:lif derB'1Ulde:itme:r Stadt-. ,WIt.ti!ll (Tlf. 'Yn, ~3). etll€8Ma'!Hl~SI, vlel~e.ieht.PrierllOO!!'i!l I'!I!f.Vn,. 15)1 t!t h.1!~m, f 'Gewrl.'n.d, ~-Ieben .zeusrrll!f~ IV, lo)odei!" :m.emes (Taf. VI, 4~; UBW .•" 1!:&:ndem !l'1J:ii'l.h a.ls Veriiurell' del' StaiI!t !lut']{~!lQta~D;b:!le~ mi:~ ~lfl Ref~I!1i!l,b,'l'!:~n !\iJJdier>!1r fliemei:o:wesen Z1~m:lIillengeste:Ut ('I'gllmhoQf. &iiernh.. MbZ.'eJl. 'Thf. 2, mi:t· dJl1'.!:A.:!;'~m!i;svoliI: ';t:ph~i5). Ob d.ies d~~~lib!il~tlit1l!e .~t. w~e 3'IiIlf dew. lI.umn.omen. Stadtgelde rrnt:, I, 17) {Idler efne !l1:Id!.ered~ellben TYP118,1:st ulcht :Ii.UI1]I1~M!chei.deliIl. Die V'eoou,wl!Iigist jedoe.h fliGht abz~weiBelJlJj' dd dell' .srehemle(fot,t den d'I!l!l:'llhI'~s~u U. gel':all!Men (V'~t obeu S. 40) :IIi:~W!. d.el1ldies p~y~ijJm.:m:hoi!i zu enet2eJil~est.imm.t WM und mmlll his mitl9:estenJs ~!l! a!~e EpQ.C~e ,des Ga.lne]l~s hl~el.n emru:tw. b]i:el~,. J.fid!erS~~fiij :l:s.t ~ :!bet
I. 2. +)\. sow]e

vn. ~

!'!luc.k .m!5gnci1.

daJLl·

b€'lid:e S~l!Ielli

seh.olllG!ellel!le'iI:l!Iililit~

ZUI'

:K!![I~eill

In

~e~gi!W!,(I!Thb~l';wrn:d~~, A~~ .$i~~'!!~r a!:fl!ct" ,S1e<]Wirl~ (ld. !lle~~!jiU!~ W!:!ii !J;fie.h.>e:nd.e Bi~dmi:k:d!.eRAs;ldepi{}S dru:sIleil!Ue,. wek:he:m i~ ·~e<Ii'K&se:l'2le:lJt. er Hall!l~,tkwt: d de!!' ,stadt ga]Jt. I1crselbe 1'y~l!I!sd:e~ bArt;i~~n QQ!~tes· ·~.!Jd:!0in~f!b~ i9IIJcb. mi& Sln:d!!:I:'!0t .K.Qpfh!lil.tliltg'. StlItt nllch wrn 9i~auJend .steilllte man ih]lim f'~Hl tells 1~9Jcl! :rfe[}~ ('faf. IV~ ~Q; 'Vn~ ['1;, IXI ~: l4h t6iID$· L Wl.d .ZiWliif'biiiifl.g;etIfIJd liffilll:sd!!lJ' (vg]. NamiBmtl H,. S.. 2:,);. Tgf. [[, [0; .~~~'raf. V, j .•~6; V;n;,2 ~ ;

mx,!,'j.

! 7),

.~~

d]~

¥WU'MJ~1 ~ir1 de ... Aru~6tlJl1\ geSeLM,

ilicn

milt

ol.en neb en

ihm 5toeJlliI~[IJi~enFiglilrelll. in elne i[li~~ Ve!!tll'lld.1(Ing .!!I1I!, ~fi!l~!l!~,w'ie 'be!!O!ll.l!:ru:.Sl be] tl!~g HO(IJ~}(Il1I;oi.~mirnZ!elil.liegt !IIllIfdJ.eI' Rmd.. H~E';:Ii' ein Yo:rnt:ld MI i.l'gemj,e:ilIJier Art, .Z;l!] de.1lI.][;e;]l.is~ 1J!!li~t:8!lt~~}~1L Da!B &'Id!e:rseits Kompoa:iJtio:nelll hes~arn&il~ di.el d!l'.R mli~ .!links iJ]~d{elildE''IlBot.t 1I!1!Ifwle$Bn. ]iIl~rct l!l~:tweljj'~1· hllft Beine typiS'!l~e Z;1,!ISIImmll')~sw]ht!1.g mit, Ifyg~!i~f!J '~·V"gill. a:f.V.. 12. ~ 3l. T WQeS dooll aod.ers liegt. als he,l. den. Am!!!p:zmQll!ze:n (vgtNotnisme:!. U~ SL l{), Obfllb~ elm i:lUl~er.,iflC:he.soo~rr 8~tuJ!ttis:Clles W(,Tk gerade dieser Art jn :fe.rglWlAlR e:J:L::iMerce,ki1;!IJJ!1;l\ll wi:!" n'iebt. w.iil'm~~dll. dM kQnve:n,~ ~@~rUJi go(l!WuiI'iliwle Sc~,I!~m!li,kei:ne l(lkaJ!en. Allk~iJipfu:n;gsl}l!Inll:tie :!Ill! l!ul!be:n

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

bmmmt

I. Bei;d,elilJ8U!I'~ll. ersrl!~IDn;ml j~ u!ru~l'!~Wit~ Ha.ltll1lg ,~uc[j e'mzern. m!iber.l, aID,w :in,d:i'lll!e.m FMle !mil 'lie-1' Grur!peiDemugeRast V e:rw€Glillu:mg ,gefii!1l!1dim. ~ & ph j<edoetii!lidi~r ~~ni~[lMli, linkB~GlIDatteDd9 Ailild~pi.QSs~tu.~,ifi, Pe.rsn~ mOD" m der SreU1I1!Dg del' ,ellem e1"W~ll~~gM!l)i.h. abel' 11WIblrlig.~rne iI;~~!cl!O ?;gigt!1!lm.Uoo ~i!l. I'J:fgbllQj, (J,!M M . .AurI'91LS, wYJsie. <\liJ:f' ho~wm Pf~:llel'

z,w~elil

den g,e!LIiige'l'!lie!ll mU!I.l~~


!lmn'!![!eh;!~Wl

&J!~m\!l~l.mdKe~08:3t;ribrt

(Tar, VI,

).5),

Srelll'lpeh;etll:lI~jdel'iS ]s,tlJliclllt gtJIt aD UiIlIa6lleffirdlle i~ (l'i:l'l,0l' ,Mii:fI~~l!h(l, ~f 'Gol;t so MoJig ffl w® !n.rffvornr.emmt. M8[I. wil'rl. lIillso. .2!U ,ii!em St:lihmu.(l; v,eron~:d\t. hiel' P..Ji1ll M1d!.e;NS su.tuU]aeh{i'!ji :Bild dilij ,A.!ik'lepio,s W.mlll5ZlI:setzelll. DaB ,d,.fjfi j]-liIIi, 2iUi m3eq1il.em~icffi:lloi,t.l!ie.s

Kopfwf:!Th'1UI1

ru~

an_gehr-;licllidiBII.FlI£IBgi!lUeni

~oogr.3p!ti.Mhe ,Belte!illfitmg (vga. ll!i':Pl1'li&i:laH" S.:iI].f.}.

I!ififfi~e po,g!:'apMs;che, ·:SQllil~m nlll!:' cl~e !lWI~moln w e~ge:n,~t, b.ewei~tel:u.e ihu]ruehe Mirll:l<re'!fon Effiiilln'BlI!!s

Emt Ab,wl'Irn:dJ.llIng de!!" ellen gen!lllIlnten, k(lIlliVelltio!DeUelii Gmppe d,es AHik]epios ~1lI:d! der HYgiW1JJ. biil1i8t'1l zwew IWidQ~' ~!bN:i!IItelil d.e~, 'M. Au.te~iu!SJ
~!ilid .!ilJ.1li.lI: [. .. Vel'lJlS, Scla.Q:!il

a. GUTh)]01'
Blur'

(Z.ei.'~clrr. f. Nl,!loo. :B.d. XXV,. S. 3.8)

iEJ!lit die hei :FIyg'jeia n~cltt, Z!Ll erk:lil'ende Srudeie~ht omsKeIlD21eiOOeatl.mr ein¢, mit: :iiH!~ ht('i!!tif!1;i~rto [{flJi:I;lfrti[i,. hiet'~l:5(l [i1liU'5tli1i:!!iilllll'li;oii'~ iIi .U!Ji£lii"Jiet.
,ge1l.oJl!l!D!lJetI,.!!ilil ,derel!l De~i;grnm. .

de~ I1u.l'g

er ~l'lnil!J.~Ii't. .Auf dem bf'$S;el'

,S:ilUi~k l!!!}.S 'V~ (1'ru"; 'V" 1,4) tretieJI. OO.g.tr 'Poft:r.m~g6 d.oo ML itJI!1l'eU;US: hel dem Glat.t h~]'. )),aa von d$m gew6b:Mich!~ TYp1il6!1hweiGhende, lJ4]tIe:n des Soh11mi!!ieDt&1J>esMch ArteilJ!es Zep:tien:Legm esnahe, d!lie8 v~~Ie\ic1~t!lls Eigellitil:mLi.eh~Mtfijfd!en, vei:'g.Gttlich.~. Kai.!O@t~'l'I, ltI(lo· 'trflcbt.e!ll.D.emeut&preMfncl mul zwe~ 'Yl'IM.rell'eIdellIlHse]JHil M.eCi!!IIilJ!®(!)s del'sellJJ.en beideJfl H~nIS!iber dd~[1 Z,1!I eiik:lheill, d_~ M. Aure'n'i!i~.As1d'll!pOO!i il.lfilf ~~~~ Vl.:Il!! [!';we[ ~1':l~~f;;.n $'@~g:@~1ID. W~g<Ii!~.vlifi~~!@lrn~ :l!ehier Um:I:'Jrrt bel II~S Gottged.a.cbtisl\(Taf.V, ] 1 ,V~s). ElIIdJ)i:~4). kI,me,eJilJi(~ HQI[IOilil.O(iia.

w:hlll1tellM

mW.'l:~e' von

J'lGr8lI1001i1:

urtiid I'pbie"oolJ mii!l·dllimlP«rtril;i~

im.e!lOorn:!ii!J!)dilM

kI

JBflll1'8.C!ht.. .!liufwemclle;rA,.stt~p1@slogMcll.e"l' ~S~!l!b]ng wie ohen,

lIlber nicIn,

~ D~1l. IU"S re'"P~C'~<:S(!:!I~". JI1j~n1i!li6d;~g i~iwl",e1iche ,~~~!!~e uf oiIl!L1l W~rII: (l~s l'li:ke~1@ {~. N. 1i.;II.X';l1tV, ao:) atlc:l! iIllIIl' mi' t!~~w.!!~~,&,i"~~llil:f!!~ ~~eJI 'W·rie1:l k,oIl'liIhl~" i$t, im O~e!i!9~i~~" ii". J,·R,e 111!I.eIi (1i'4!ro ,~,Ii, ~909" f:~ !'~1~ ,,~i1~i4'<ei!leti. ~n!l :~AlIlEi~1u~ ~t Aml~!IJ!lll'. ,all!D,t!:~i1e G:mp1J~ ,~, .&!!;kl.epio~ u~tl dl~ H,.~~i'a ~1t'I Ca[l(!onliia. 1>IlIlil[l~1. :wRom :a;lII~ I"Grprn00l ~'tI!iltl1t:t,~tu' (:btnl:lur H.~iPQtJl!!':St;" iII~fjt '\!i~er 11i'ef ,1l!1IIi!i1il. aerc!1I Z!l!I!lIiIIIm_I1I1~~nili~ fI~'rn v<lltik*l1ii~hemS~I~g {"!I!' Ai!'!'! e "mg. :S~lil~!;. das \'aJt,MIiIS., Uti. ]~.Nr' • .]')19; T.t. 51) I!IQ'WI~:du Ni!ke~ftI~ momtlucal~. [!r'Jieli,e!~ll!~, .;l# !\l!.U~~~.

"~I:

P.li!/,.~!:u' K.fQ$n, l;!I.tO. Anlillllg. .AM. 1.

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

del' Hygiei\\, sondem e[lIe:r m;at\I'>oDllllelJi ArtemiB :m~tl.oo~e:r tln.iex Smu:lwl UlDid lIulgl!!: FfI:€'klil .~ cin SOOl8~ ti:i:r Eph@sQ8 l!!!ID!b~:k!U"!~oor Typ1i!s - gegrrn· ilI.lIel':Bt€~.rt (Tu: ]X,. 19). Ob mum. dlesen ~\!Sl,:JepiQs Ills Com.rni.odu.s Ilil!lse:ill'Jl ,QID!lln, sW~'.tdH~.in:. :&: w!m :..utwefldig~ einilillteihe,.,,,.om ~dle:-i!l'kell) z,u ~leboli'l~ bevw mllilil elne sQl~~te Tlhf'se a:ufs~eUe ... ktl:nnte (vgl darilhe!l' BrJmi8Jlw Il, s. .26 f.). ~ blei:bt ylJjj;j tlI.e.R stebt":.w.'litl A!i:.lde[jioS~i):l?st.elb,iiifl~ffi'i :lioolll em. v6Ui,g naeli:t.1?t'" 'IIn'b&-tlg·e'...r Typus; d.erG~tt st0Jt2t die :RecMJI!: j[l dIe S!l'.IVe. den S~geD5tll:b ~[lr!;e~' die liDKe Aoc,Ruie[ 1!IllIdi.. rei.cllltwfut der Link.eiJl d.eJ'Scld!\!aiiige Nabru.:ng (,fat. V. ~S):, ~. ~ti bJ!l~ d~ lWll~:it d~ G'epdig;rt.'i n:icht. ~. ~!li~ Imh.ei~en, ob lillie!' fudn;itz~ 'QP,s 8evt'ms AIe:K:n:nder vu.r][ege[l,. dessen Bilddi.e YQl'dernei"te t.rigt. D:'lS bl;!i denl l1U:'l~!"ikl~idteten. Gottll:'!l diG hei, KiII~ser.stllJl;ue!l'li. .song~~lIIu:fl~~el'illl!:dlil:! N!I!dth.eU zI!l!O:enkieT:lw§.re, wtrd an·' ges.i.c.i:lJts d.es cbem.e.rwAilJ[I!Oen,. mi.t d.em.. Mal1liool Ilm].iJlUe:n A..liINlilil~.Asklep~~m: (Ta:f. V, :~4f) !~ic~tw~~e:I~(!ii<i[l!Cb.AM;M d:ieFr~ I!!ilcl'i dn,~ e~w8.cllig.c:!l stail.1I.&Nlsclteml V O:l'bi]d!i~ Perg'llmoll, du ·riieT St.empmul:JilJJei.der 'far AIl!fl\f':n

g:c'h~.bt

1131)0,.

Mf!i!bt om-en.

D~ ,M(lti,vd,es di,0 ScbJangs .i~der ~l."s~hrli~lxl·

n:eolilWeise mUer:nilelil HeilgcJittes Ist!llle['~ings :starlilllllt.fSM be1umIJJt '(vgl. N(lmi8.rml It 8.. :2 jf:.,jl . .H,!l.be![l.w:ir demn1l!ch mtt Hl]fe d!nI'MiI]I~ VQIll ~w~~ ~!lI PlB':!,pln~I1 'l,l'or]ilaDdelilie:n stebe:nde[l AsJiJe['i.osmg!JIren~li!el eiril~ :RiIit Ge ...... i1li~eit.!'Ils KIlU" swtlJ,!l~b~Mmrue!J!, k~!ule!1J,. $(i ist~l~rS(i]b!;!i NllChi",'~is ~.I.di :fttr JI1!ln SHiIi,biJd :ZUI! llihll'e:D. das g~d!i :ii'll ''fem.pe]auf G!l'ollllhll'®:IIIlz.ellliilles Gnmeru!hI,llndet. {vgl. N()m(~~l,~(! , $. :~9r.). A'brw~i~ll.~.md ''<II]: d!!l'.m ~w{l~mI'liLi,cbefi8C:b:~m~ UlIMJ n ~h:I'O!l'lieJI,dIf!l!l. die ,e~clI vo:r thm e.-lIn:ibe:lUle ,sclll!1l1l1ge iIII1iISlIer S~:Q].e ~~,blklm.-· den !lio1lteBhilj!> er hi.e.das i:IJm. ]u:oiligc TUieT1i!Uf d.ervu.rgeflrneok1en R:eOOIt;e:n," D(l!;' di.€s.eFigtl!f bCfW:!lOleT-e.~[u~l e!:,.$cl!¢!Irrutei~Grs!lli~ ru!~~~ {TlIf. '1, 8), !llliiJe:I'9Ieits .zwl:sailile[l zwei nIlHe~".IilH:eli[igtiliilln.em,. diet.efuls (I~lJie K.lllillbiM!e:r rr'llf~ 11m:, l,6~.Wils ]ni'~ Jfl: Ilin;er KHiL!;;{.\t$:t,at1.!!e il~[n:n~m (T.aJ. VI[[,.!9) dill'"

vm.

gestel1~

ll!iiIJJGill"

AllIc:h IIbges~llel!l

V-OIl I:]en beweiskl4liffige:n,

die

d!rel

GieJ~d

fiiUem];e:n. ~g:(1:fu:l!Il!~ Ay r {oYcTDYhAN (lr.folNe'iHQ h T!'A(II,t!NQ-~) {Tat V.UI,e 9)wiIDr~Le .... mlliml nn die Neob'rieleJrJi[pel deil' Skli:ltdenkr.n, ~i~e Ull~ d,u!!'clt All_gl1lSt!l{l, TraiflW.liS I,:ll]:{!:. z,lIl~e~l!,t(hil'C~h CarM~U!L !JcwiHigt 'IIi',treiIJJ u, Wih:reFltli.UiiIJJ,gst r~~~d. dIIlG,A~gI.lSi~~ n:~b6!l Roonfl. II;!l'Id '[I'1'1li~!l1.!lsl'If);bt:tl Z!)il(l8 PiMLio~ Gi:!!Je-H ...
"I'.\!;lIiJl'l!lnl {l';Ii!: V M[, .o} II~~ millJ I1l11f :mi~ inem ~lt~~ILd~" '(io;ot"" fill [~!IIeril .:i!te :~gei~t.. M>I{;r\'il~r!lOO''''''. we1o:l!iiI1! ll.lbe.' ,ffi"~~I(ii,g.i, ~n~ d!llei II!~ dibe N·~lWn~~t:Qve1 ~.!! e !'wllisel;!"
!

.AuF mll!!llI O~pr~~ mil~

..:J.I!IIf.wei

'1:i1ll~1!bl~~]I!oB~U

!:iT' Gii:bo'J 01~ ,can)loerbefi.<diliGDe!l

iJrlUf.1l1

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

T~m.pe[ iJrn.el:lliitte,WlIf ma11l rib(",t~h.m NlI.l-lIDef! des i!LI}, dt,iJtWlt Noo~oo:,ie· hei!iJ_gW!ootl!!t(Il,]le!Ilde:nG-QUi~8, de.s.sen CiININj,O.c li}!l:r!li~laW1Jl'1J!.e,. Msibel' hll ~n-Id.a.reIIl.Frink e[ flilllPil{;1llir. Per-g". v,

Btl]1, 8.

~:lJ S) dw.hte!ill

ZelIE, und Co

1tI.:i!

'(S1u!.lfg,g,sl~>I}11'. B.i@~1. Abd. iJL


!lut ,(tell Miif:l!'lelil
:!!!.li

d. W1ss.189S.
Wi'I

s •. !Ol)ci!) nQll'lm d~ ,sclrl1plJ;e

'iNlegel'l

A.s;kIDep:ios 8!!i J, 'wmd_e ~Iil-'f®~g:edesseli! .alJoeF,ohne di.e Giebelimcm.iiIieD. li:wm.en"


~eIH:reUn~~IlI,!I-'!lI~I1

d.eil"Tem.pel

dI~.l:'De~.t"WIg als (lieN!.}(lI:!J~rie'tempd i'rm~ h!i.le!IJJ jetzte:r~bell. d~ esG!a;svon Al'i.iSM.d.es{n,

JJS.:5

und 43;. 30oed. KeU) he~~gw


8~S ~ttUche'!tMUbew{lh::rue:!t' ,!!I)~~!!.:n:n:!:!:l

W.irkierui'le.1lI [lllIiITh ,1l:h~ d8IJ: OarlmaU!iij]~ in. Wergam<llilj .tnlli!lci.!!e 'lI['-e~~eb !l1!lf del' Thel!!terte~:i!e. ZW~ nllit man. 'I'0!l dea 1Ue,tal[bllcillsMbelili deil" A:r,clJ:it;l'av'~~illIllehriftllliid}ts m.elill' gei'iiiiJidMt, s,Lber. il-I.N~~im!tp1'~j}ssUicb~ si~d!(l1'M.ltJ~..!I.'U_~d~!li; Stcl1~~g :l)l,!)~iJ!n(l~r, ~~:i~wfi.lselrl!llt .Kri'o~g, erne ~inzling ve.rs:Il1l::ht wuro.eml. ~Bt. Erne .N~prmi<l:llg aa:I den ~m I3:ei:'liii'l~t M:l!i$~ b~t1md'lich,e4iI A!bglfuue.m <kt ~~ tilX!AlllO!Im I'l!1:tfien '~{!i'pbdJasResu]Jta;t,.:l!e.6d:1l$ .e:rste W (lr::!i,w·.h-ili:UcliI.w'i.e ®c~:lIn,]lB orr m iUIIIJI lliIdFab.r~c;·hHl bleT:.1lUJsr!lilllJ,e1I~'" yrolK Ii' nop II ge~1lIIltet. lisbelil m~Ll ]).a; Ca:racaU!'!, ,d:!)\f~~n;z~~kil:llm~Ka!;sm' Waif, die!1!:! :me;n: .. UlGer 111l1~stu und 'Trca.ialllillS inP,ergawon ein,e:n Tempe:r erri.c1llitete,. so mill6 ~brw d:ieser ionJi~cl~e Bau, gewcibt gG",~e!:l.e1i: .!lili:9~ Wleli~dilo, [)0di.k3twlliSfottllm a.! ~~~~ YeJ'skll'be!!l,em He;T.~el' mit demWode @El!!1 Zil ibeg~[IIllI!en liI!ltfie. [J;ie nr.ig.e[l Wilede[i1er;s~lh!l~g5'i"ceI:lS11I1~he'!'oil! f,ri.ake[ (,Ii.:II. O. Bit II, :i!lli Nt, ~99.~ siJilrli, w]e NQ1l~m(). S. Mt, na~gew.icsen Wl!lil'de, t!I!lrielliltig" ~a!Ill. ~mi! dear 'j['lIit d1M' aus .denlh.'andtdl.mIl!Le:rn e~D!e;9: ej]i.g'tUlllJis~er H A.Jttalide~eilt, u.mllie MiJtte des ILl Ja]u·lrUit'l(!lru:til. iii. Chit- :f@s!t:a1,(!lf]~rt~i.Q.n:lse'l:ie Tel1!:!pel delll Z€otlS Mkk'p'L@~ ~~!!'te, :sclmm.t ooeh ,e:ililelil!lil' ilJi.wellliigelili ~enten. el'iJ:!lltenel Insdl:mi!; z1iI.Mweise'li'l,tUe in iJiIilirI gdJiildoot i.:st (be]Frii.nkd~ :a. a;, O. ,BoL ]I~ Nr. ;300). l)mIl die!: ei':Soo:B~clI:5i~he ~ woo in. diesem ZU:S!l.mme.n1Jia.lIge D.U .z1JJ11I!1~~gii:nzt WeMelIlt!!!iEIlJJt"Jt. .N!llIlh alcedem ~arr mi!ilt es aD.!!. siehe:r ~I~ ",!liIile!ij~ ·~~Jl I!t~ '~hirO!ll!i!i!'ld.c 1ij1Q1~ ~[!'! 'T,~pt1l~~!'!:f ~w~ 'G1~I;i'!'Q.n:zen d~ .~~. c:&4111.IasKll!lnbHd l des ZeIiS .Aiill{~epios ZUJ ge~tlellli .i:l1lIt. . ,ZW\e·] wei,~~ Typeit'! des Si~~IlOOil:l'l ~&rl!i~!:!(fflti1l~zd:ge!\ [I!!n.!lli~ 1:I[IJ1u!U1~t der Sch;ile in de!!' augesrtrecli:.te.n!ltec.lllitel!l,.eiillI!mall,. I!lm. die gioil!.

I]en Oa.~[a ]I, 8", .3 :2[.).. IllS isl'. dm:'

Hiclloll dl6~ bUllS ABklep~o~ W~, ~1lI _,ii!.ufkel2L®mme!l:I W1I!lrnc (vgl Na1Jimna

n't

I Obnl!; IlloorllllllLip~ ,di.a Mllm;re;n n:!H:bjith~ Z~. I}rllnl~l1, il!1~~_b~~· P NJ"~t (,iIoJIIIW, •. .Mitl;. ~~i;. S..Hlillf.} jjo d!!lIJl ·.i.'Ir.DiI;m~_D T'~IJII.oc11. !lalll:n".r~m ,da [Di!OO¥~i1'llI K!IIIh~(m KlIeJ;l, ~ k~JlDen, Gi~>Ilj" wii!j ~1~hI DI.ilnUSJl:Jl,. iIIa.hmID3~JJilYjlotmllH (villl•.~ n, ,So J:iO).

a.u'

7"'

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

vor iiHIm. erhebellde Seh1a!llille zu. t.lb!k:e:n ('iI'i!If.1;1', 1'7), d!H18 !I!ld!~~l rj~geJt -"lie s~~. um dielJl S'M,b" :Him' dell . .sfiliein>el[.i[libell,f,ntz<t., :i.IlI. die Robie fFai::,V•. (5). ,A;1,!I)l; (I~lll Ge,pf,lge~ affiJe',ir;);, ~cl!I~I! ~ wWl!~, d!~ :&iefi in Pm:pmon Vorbiilld!.e.r iilll. .ltuil1ld.s:ku.l"tur, .&e1I~ef odes .IIlaLoerei o4eJ' Pl'elI!tsflrel!lliIe.mde Kult.J'ltatuel1: be~(!;fl'..n" ;i~t -licht.tngiDg,igll.. Der Iilrtltll <let beJidie:n 'Typal tepl'lille:n_,. ~ Med.e:I!Il ,SclitOIil von Ep'ld!auJ'Qs h~ bekllllllil'i~ &li!eQl!!!ii udrtlel deu:I. r;wei:ten ~ Oiill!! M:bg~idIkeit. Zillmugeben ®eilin, ~, ell' freieEr.fin.dll~g dee Sremll)l~l.. :8cl!~fd~ war, [D~nrm derselbc GiO'tt I:lr.ljclle,l~tl~ g]l,1ieil!1l1' G~td~!JiI-W H~~ tw:Ig'!liuf ,e]Ile<1' Comm.QdiU!B'mlliD;Ze,IJIUll'" dd eli' st.attGer Sehril.e d!&sBildi. din ~p.hmliscihiiln Artelnm ~ll'f dCir Re:c:btei:l .~ (vgl. M ~o.;iUifIet j &;pI: V!' S. 4.1:[~

'1J!~~'lhm1!!'~IJ!~g ~;'j; .I;;QD'Veg~n,~,M~. l'y,p~ dies iiiue:n.d>eilil. AliIld<E:,i:o:ll:!illiSse!J]~eJlli.eh m die Damte.lJi!J!1W8 del" Hmnolllo:ia mI~t Eph~Qa ,~j:l!:~!l!'J. 'W1l'l', Emorumliche SilluatWl1II ~~ 0.i.Jw' _dJMe .M:Wlii2iiil
L06 l). e~l!leK.tImip~s.~~@~"die

Oi.esBe1bel1l Kailllle:l'iS (T8f. IX,.:I,o), llll.lird!!liO ,die Scih~IlDge ,sillclt n1.cbit II!Im den S'!ab~ :Il®iiildm:'n vor demo Gate <E:1iD.)JQl'wjllli.i!l.el

:~mnK~ils ~Cil~mc!!!'!J;l' HBilpt~ci'mn sMl~d~~~cll ;im:P<,tgarWli®n m ~ Asklefms, (\1'gl ]PiUing,. 11., a, o. s. 30ff.). ...!Ulil' .MlllluelJi Ci!.e.1' ,stadt f1inrite.n. m.ch d:rei "en ihnoelJi.ilJlJe:r .Hyg ~~ilt ]fi!t ~eR~W o-beifl 9. 48 £'. ihilliIDe:rkt wwclei!i! dd Ij!i.e g~'W!;Ib.l ~1JJ.~ner G-1'1,lI.1P1?~ h.kl~[Il<Q:;j' &18 II.I,I;AAin diC~!ill'I:D~~ Halmi~ ttlfRg w~e don, :milt &JM~'U1I.d ,Sohru-e in.iID.e:n Hh,den. &Uein !IIII.&iU (~ .• .. 11:r~. Ctlt,~ 'l·~£'Xl:Vm. ~ 4.);. Milt oin(lrA~iJl:ah_Irl!e. ~f ,e;i_I]JW' O,l\@I1l!IJtI®it"l!Yl drffl Ve.ms (TatEy, ~ g)!. wo dle:r K~1'lliJe:r derGlllttiilll von "om. ~e.'!ieb!en 1st, w.iM sie, swW; im ProillJirlicl"l.l'etbw wieder:g:egel"en .NitJh~t liI][" spielt T·ele sp hot',o'!!i die bw.eUloo!ilot!e ffitolle lmKUlH,. llltebl'n ~r bel~!!!'oo,~ \fl,U'hUUU:"I mftdJer spit.ze:1i LP1II2i6 ald' d>em. K.opf vOIi.rom fj['af: Ill, l6. 2,Q,. :2,4. lSi [\1', l i: V .• ;, H" V[~.4. 5, Il)' E'i!l GfI;p~~ d~~ I:h.~[!'~~~~·(1\1£; !' 8) gi1t!t A;1,I:.f;. V klirull,g fiber ~lIlie Ann.stellll]lJ:,g::: e.r E1fi.[t; eid!e, 11:1l9-clileme.llLd gebillillre H!i:n.de:, b die ,~~cllhi~r~n;W d~ ~bntel fI1b.IliBb<@~~ '!(l)J; d{l!Ja.K<lr[i'91: e:tW3 Wi Brllil~ --_ .. _----------------------!rll! 'e'lJIIetll iIle! ·iil!eJii ~~rahll~!:le:o ~ ile"'!llStnQlI ~:lJl.IndO~~1I .MiW.tllO~e:!!~, de!:!! k!opr:'~i"ld u-j!~lo)$e;ft be~~g!llier e;!"ie.~ O 'ver-Ul1\n!;~11~!!.!le:!!.kll 'Gq~Q, ,erk~l"l~ ."', ·J,~,!l,"',~,nb,~1 {AtD~g_1I1~tt J~a, S, 42 ~ r"'!IU 'ifi!1, }tXt!;!, ~)a>e!l !Res, eUge~ l(~I!ll.t:M~e d!~ ·,IJ,;~~l.olP'O~d]!I)1
,d'lli!~1'1 ]!, J,!!!!ir!r~!l;dt"Y., Cb~. >l~$C!!:I,~et! >!ll!O:Q~",e~ !!:Il!io!.>t. Er ~!vI, !Ii, ,~'Iir:gew,~e .i(,"". lrehk~~jj ,~ H";~t~"'~ !,!!~,~,dilt~ de~ ,e'beli~n:tei:! ·Mjii~~~e!'. ])o~ W!i)I.1 Ill*!l; 'Ilill !h~!t!! ~eb~ !!;_~'l!nLC!t;e!li mll.i: w~~lg;e!:l~~JI S(:itliisse :cidl.i:;U ~[j,,£eJl. .iRCli~ ,~

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

:tiJllhe"

Welll11l Ar-listi,d,e,:;; loS. 413. ~.t ed, Ken~ Vl;1'II elnern l;ieWcoe des Teks.' p;DDrQS in i>erga:m,QIII redet, g@. B,iillJ, wlr bier in deI' Lase, die rhetfi!rillsmle YJb~!:~b1,!l!!llgi\uf 'di.$ WirkUcll.k.eit>!.1!IJ'I_fuek~u:f'd!~~. Di:e~r ""ilI~'~ v,~ iIJ1i,llI:tHe.b,Jilichts a]seoi[l N,'!'kr:lo.c, dieJii, l!}[IsIltii:n21e1l!l, df:sPiu {1'!llf. '11m. I3l und (1ommQdu.s :U.l.igM. ISatl~ HibifiliGh wie wir dWi, .l{u]tMkI. dell Asklef~o!! ids M:iUell?!Iul!k:tlV"~e~ SO'ie!l~!'li~~t !:In 'fe~~l?el,~g'nd!e:m, ~einil:l~!' im ~I.e!l!

~JleiOi {V'gto,bel1l S, 48)" 5Qau~ll T>e].espho['iJ)3. Auf Grt!~bro;m.eil!l, Iles 'C'air,lli"


C[I)[l1I, s:~eh:cetei:nmM

,a;uf e.i!i!,~n F'08~~:!l!t!M~lJ~!~

AskL~~!

(Tat.

vm, {},

da amrlel'e .Ilhl alJ:.ein V'ill!!' einem von d!c.r g;r,o~en T'empel~c1llibnge UIDWTI!1I1· denffi'il B:'l.llllDe;~ rrl!il'. vm" s}. H:ii.clIt~!t' wiro, liIUw, <!JUIiU ZweutiB. liildiJe~(lm,
Fa[le
'VeIl,

delT~ tm Asl!~'ep:l~sbe.zilirlk:

ge.Legen'@!I'I T@il~lli01iQI!l

'We~e1Ief! l!.UI!iI ,ei!rI~.ml'e:menos


Mrn~] b~I;~I'!i!id.
.Einand.e!l'e.r
He:i]d,imolll

ml,tdem w[l'dals
"1,1',

~1\eeh~1l 1l::(I~ml~n, m, eilimeDi Nais.k\l)s be:fimllicliLen G1it.tel""


,SO]MeJ: be:U:~~l!Id

dm;ch seia Er,~wi:OOla.elliiluIilllimd .BY8,ieiitli, (T.!il.:f.V. (3). Eill" 1st dlilrch setne l{],dnhe:lJt als, -Kn~b@ d~Le:rl$:lert. n.aekt,. "\!un vVd.darg:esteUt, .],elll ItClpf le~M~ m:ili.m. ]iliLk:s ge~dI.et..mi,t der Reohtelll ri!l!kI,U',l;~-S m:~$s~~ig~ {'i'J [~~Ufiont~ ~i:s f9JS~i~ Kop:f.hi'i!he~!;'l~eibe~d, ~!Th del' \l'mg.es,tl"eocll:ten Link:eilll. ,ejlJJe:J!i Hegemsmmotli. lrlJ d.emm!lL!llJ ll.IJIf:em[,gen. St.iJ!l'lli::e1JJ e1U lieg~lfId~Tiet :il)u er'kWiii.etlmemt. Sollt9 man, die8fJ,Sii;li:i ~5 odet Eg'ltel;i~~,i~~I'1~ d'nrlJe!n, fil;l f!!ltt~ ~. h,i~ !lJ!l]gem~~!W~~ I}~IJ:~ VIIJ"~llOO ,~es helb'mIilre:1iLMOtiV5 ('i'g]. di,e ,ZlLSallOJmensten~g bel S. Roe.il1la6i1, Rep. ,at $a ~(i!l~. gt', rll'(l:!'iiI •., 1M. I~j S, {fii4 f.). d~~]l &?JeililJ;ll!g :i!1,!! A:;;Ikb~;p:I~ sa,elrie!ruvon iI. N. Svo:ro IJJ 0 5, {Bpht:il~. ltrd, [ 9091, Sp. [';.4Ji.lII!ll.Chgewiese:1il ]B't, ,uer in ,dem .000!l:'be'll, mit del" Ga:-ili;l.· I"H~i~! 'e:liL'lIilIiL JWlS:~!1l! So.]~1:iI tl.01J 'Got.t~S:I!!!1Hl Mr Epiol'li!l;, i!li:e:h~. FreU:leb HnU!el.sl,eb. nil'gen~h bel dell :blRede ,sJtie]u::[I~e:n. t'liigu:reiI'l jen.€s mstll'lmlent in tier .Rec.btetldes Knabelil. A~l!Ilidl ~Gder A:rmb:ill~i.n!g ;i!l:t $liIHl Boo!l:llIl'.$t4llt11W .d!.~ Mi.~~ll!m.s illi '1Vml'itrm:tl!ll:op~l

~nJme:l1l.

n.el:ie:n .A~lde~~~!l: (Tat,

uS,)

ooe.

~ilDb (BinI:, Gir., ']',!if: XX vm. ~7~~Dil AoGIkI!!ip.im" 1II00r w.il!"uhlnlll~iI' '6e:pl'Dige!l' des PiUl!l und Aetim,r;wi5Clllln Jrellem 1100. H.ytl!~eifl s!.!lf MI1iI!lZle-Jl, ·dJes M; • .!'I!lIre'~ru~ {lf~•• Ir1iOIHU~, Il, ~,S8~. M~mdwnJ. A~>e(iC",,~d.e!' (t~md.om)lJJllaMAllimim:1!!I ~lwl~he~· WienJ.
1

!!IBiI:d.I)!!dl't8 (FBlF:,V .1),hald.

IIt.)M

auf

.8~~81!11]'>;n,Sl.ameM,. tl·d:ilJl

]j;.A5~er\l<;(i'pf {'r:!l!f:. U~:, :lo6,. ~,!,. ~:9'30) tiona ,~l:If ~"IGl;~t;1 .mDt dlell~ !ElUde tl)~ ~!B~fibi!ill[l~, (Tat, lli:. 9}.. j]t".!j At~~!:)i~~'s .. "'!e dJe<i' M:~~a • .~ Di~Il3,.!J.it~!~I' 1L<]i11i!1 n!!.o!l!:lt !;.e:rnt:tl!iI.. id U:!.il ;;!t~~f~Lcgte~ M!!feD!!eLrl! !O;:h:ll:iiell N~iIl~] o.bllit KlIiM.--l!opr (T.'~r;m. ~JJ, !!bef :o,'i.!.~.li M.!r tOOe.~e~, StiWkM !!ill! ~ejjM.

'0 Villi.

:a!~cll

,t~tlS>eIb.;;1I

itlwm

l1I~t Si)11:I:IInge :al~ I1:lfll\l!~utrp~

all!'

.Klli!~rm,l]m!lll!!II O~1II1!1

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

(vg.l J ®ub ~III, Iko. tlJ·tA. [899, a, S. zOO ]'>; Ta.r.XIX). nooa:llEi;!!iclrute:mo !tier ln d~r viel we[!igete.rlll:lbe:lu~IJi l'llclJt.e1l :!I;wu]. eiber 'lrill. diem V ~gel h:i~' gehal!1ienes NILb:rl1])gsmjUel'l'o.~!iluSll!iltz.el1l. (vgl S.Reina.eib" 11..11.,0. S. 46S, :8). O'b m.an. be~d,em pe.rgame.n~ben 'fYP11lS M em 8iPii~~ wiG};, B. alilcb be:i ~e1!ll ApoUQIl sauJlllitQ!lJ(l.s~ Qd~ "I'il)!!l1eiIlcl!l!lQJ ,e:i!IJJel1l. mi'~d.e:1IiI OC.uU des Hell· g:tltt:es in &Zieltm!l!I~ :st.eihemde]l VII~mg a denk.eu. h!llt,.PltlMlJt, dilbin ~1Id, wm.J ~i';ii dell g.~img:(iIl Di:m!l(flliiOO1J~f1, di!l!f Ohjiiiiu.B :!I.\i!81i.Ues~ :~,dbat l!:!WIijg ,erklll:l't werden li::!J'n!llen. 1m irn!l<¢ldru5 M ~~e§ei '(ilQulteJitelJi !lew l~rne:r die .~telll.m:8 del' Mu;~r

des

Asldf:'~os.

d~F

K® l' Q.IlJ. i,s.e1'wti!!4!t..ID~r

[JffiiSi:al~U!.

dd

ste

I:Illlir ell!!lm!fI,l .•

und ZW8~ auf' etner Mu.lIlle diel" Sabi[l1iJ (T&f: V. I,9~"vo:rko:mmt; illglli, ,~ielIer"' ~m~tug nfl,l~f7,.daj) "iilcb dio G:9!ttill ,(!e;s HsiMm"I)!~ ii!l! dii:~~rr 61~$Wtin Per· g,a.mo.lII ve!relril'e:rI. ]ie.Ul.,w'iew11>fill' wuJel'e 'K~i£e],~IlliRe:niIIlliIlLI~iliiDegllttJIi:dJe M.e.n:tiliz~ernlli,en, nMJhweil'iel!l k:3rut1ell (vgL o'ben S. 49)..· .DiAl' FiiiJUtf ,w~ ,!i,pridlt ~111. i.llli!;\i'l1!" N"lI,tt.liII1g" 1;!1l!!;' m:IJt vel'llllwselIitie!l;' i'SteU1!1ng de!l!'A.m:le. del' s@gernm[lt>ell Pudit;;i#a, ill iller man g]e:i~hf!li& die Sta,kl:e oeii'De:r vOnl.e~m,e:1II

IOm~r,i~

:l;u,

,~~b!l';ngla.rUJbt {vgJ. 'W. H.@lbig. Illhltel'·.,Bd..


SmJ](pt" des va~'C;I][I.MILIS.", .W.. I, S. 36}.

I, S. 8, Nr.g ~
(jje

All1IehlllJii!!l'.

Datil, €[Idilicil!i.'Ilcll

wbtd (Taf. UF. 23-2,5. mv, I)!. .Iron ]I~cltt v'e:rwI]I:iJ~e.m. Sie .1k:'illlIl!lmlt 3.u.c'G:i em.em lHta:roocr lPoomme'llt a~iI"Mu;re[l des .M. Au:relI~UJS (Tu: lX,. I: ~ ) auf und Oo:I!i!ID~iI!,l)s· V'Qt- ~ndl bier wird! ~ma:!l vi_!I)U-e~eht. (liAl W~oo~:I:i.Q\boo8 au
we!lIldet ei.ii!IJJ.es Asklepfueion 1m. ~i!']al:reicl:101iI

S~Malllg'el .W: das bei]iy

Tier dill'S AliilLepiwall.ern,

lHWlizt}ptil8: 'Yep

he'-.lindIHcllil.e:I1I. B~Mw-er:lrs

deaken kft]l]le:1lI '_


10, ~~), iIllrlil:.

od.€!I'

in

Wiu.dtwgeli

$oohlliti'rri>cJb~lJidi
Il!I1IlI

rIM; IX.,.

endUaclJ.,

W~1il

wIDr ,15.4~' S3 sahen,

ei~e~ B$I;!1(1geli[!gcl!1).

2. z.eus. fu;sclrrittli~b srnd1lt'!lCSeh~eJ.el1leK1!I]t'bein.l:IDlelJJ flfur ibn imPer.g&mon be~e'l!I~!1) ('I'gt lIP']HiJ!ll}:. ~. a. (I. S. €ifF.). S.ieh~!lu den MHt@i:I lJ~b:weiibu iPlt ·das KJ1!lItMLd des, :l..el1sPhiHos I,deem ia Gemems)(lib!lfi; m:ilt~em .Ka$el'
_________ 0 __ ' , ,, _

,Clre~O;!f! ~bnd he! d~!\ h~~~bi!l~lgt!i1 "elfle. U~t~ lili~ P~QlTIlli1I~1'l ('¥gl. }I;!k:ri~."'.l~etg"".00, Y,~. So :Sill. ~gn(!!:mIl!~:r dLc ·~'O;ofI[.M~ilI~:Q~bildGrn '['i1mDli~ T de.!! .mil. die:!; J;t;:i.lhia!:Iii!l!,!)I'Iii\!!.l!9, ~i,l ~bli.e~II" d!l@jt.e'il.l~ Kl!LtI;t!lit-ue dt.li ZrulI P~i[jo3! 'forhl!iJjJdil:<lI W!if" l(!!t ~,,~~$i"~\,1l!l cliem'Miilmlioo 1JIl1!IEIOgIl£D" rm.t Er6mllOJoll,lli d~r' St~!pe~clnl£lw dl!< 111J!~~m F'~iUle!li!i!er~l>:J1~ wire lUl.1.1 y,i:cloeM~gll~.bIi:~itell 2;ijr R1~l!~il)lJlIgd~ Fdtl.m!\'ii'I!llI il!'I'!:;KJIlI:ntEl!I ~n!l!M"'~i,dI':li~lldi" 13~ .~Im mi~ ulllIIofi!ol)hbrno GriiD~~~ ~IUII ~ol::li!w! crw.i~lI wtril:~m k!llllll" G !liillli! die AliitDril:i~ m:r A'~~llz~m oOOItadllocmll!,
~ \·'gfl

!;; ~~.Her,

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

DLesel' .f:I!mdeJtsie~ 81Ul[ Geprige:ndes letztereJ!lfIDiil'. vm~1 :il) und d.~ilI: Deeilll~ (1'1a1: VImI, ~.8)., [m Im,ll.(lNiD, tliN!g;t !l.(!bern. (Ji~ID :Ml@l!~!1;dffii K~i$~'" d"'!:i)i!:flm!l!l1i dUIl~1I &[s~ijft;gf'kie!l!Jjnze:iclilJJe:teGott, &1!I¥ kM]le:ren SUi:.cl.:elJi Trajwu,slst. so,w~ll]d.er.Ii!~~e~t1i~ L~~ :Phi]i<le .aU"im,lT1l!f. ~V• .,:,)' d~s a,]:!i·li:lJiC..b liI~m Kop:f (flit. JV, .5) d9~~~~nt, W,o ,~]' ~Il ~,"zet' Fi.gu:!'~iilin~~ lIIntie!l!"ScliLe:idet e:r siie.h n[clJt von ,me:nIi! weit'li'eroJleitefiE'illI kiill1iJv:.etltii®ilJieUe:1il Typus; !:'t hlUt j]l der' Roolliitclll d!~9 &lu!l!:l und ~tij't~.tflli! U~1!!9 !l1!!f d!~Zl.lptm:. me lIJ1get'i!.hden ~fl!n2~M~d,el' Uef~m. e.1Iildel!1tUe.1HlS ~eis(pdel fill]' di.eofIt im KI.eiRisikei~en 'Uiimve:rli~ili.i~e W:iMer-gi'ibe< d.e:!i f,lgii;i:'lllie:tI~~ !Jilt! ,~cr-etl~Wl!:to.'ili· !lehi~!\ Diiltail~. D~Il!d!~eZ~hl de']' Silliu~~[IIIlI!C!h.ti de:!' W:i[>I~i!Chlk:e:t&en~,prl.c~I::, 19t heFeits l'®IlI H. 8tHlu h.eITo.rge]wbeL'I wo~O!en (vg.L lIIHveti S;, g'4,j<.. Uie mittl>(l~it f;(il1ldi v,iel!'tl;~br 'fo!;'il!~la8$@fl. liEn di~ ~fi!'l!~l llelii!ldJicll~<l Kllbbildiil'f .s1:clItha.. zu m<ilcJiJe[l. .A~e.r allleb die 8u;tue des Gottes .llelos:t m!u]i~e d[le VeriliJa,enllflge:rfalil1![I,iil.uJOIJienI !J~ij inf(l'I~ Raltm!mang~'l.6auf d~[1j Tempeh d:!'t1:'steUII;!!fI.!f;!ffl. d:~e ~8el:!te mU; diB!!' Schrdeeng '1'01' dew Karpel' Jdll!t~ wl.b~ .re()JIrliiiie li'IaclJ. Al!I5,weis des llil!i;~~ntl Gep:rjge.s vo:rgest.:recltl; wa;r. IDi!lr' :Ko,F.~
gewe[l~t
W!lif.

d~r belli den li.1ISgrSJibll1n,8'G~

w~d!er ::!!1,H4Igl:l ~fi'iro!t!fto

T~mF~]

d@'s'f!?illfiiWUS

t.y:~!J)s

(1"-af. ]V,.

,j.) :<lc.i~ dM (lJbfl der Stl~ alllel' wed!e.rlorbfOe:rkr4lJilZ

a,l!lf$t~rebl!:l[,de l:lJ!'!d .seitUclii ]~~ilb· ]loch

si.chtlbil::ire Blr:ld!e uud 1:iEItem 1fl·U!ri;)i;s;w d.en. Nacl!:'ffi! ru~~IDHte· o(',:ke!l.F:i~u]o!l. w]rrem~r ~!l: dw:t MlliliLil' L rei1we: 'VOin hrg.am.1JIw Oie:n:se]be:ntlhro:niBiI1de:n Zen mil. S~8~e lind ~.pt6!!' 001111' Be:ffi:ehil"irt\;,~OW(l]i 1 OlllloelilJl1l;uf e~m;6\t GroCibrotli!e des VerllB (Tal. IV, 6~!,
ful!~ende· Haar, £ills iIl\ll!el~ ~[1 Verb!if!ldU!n.gm~t!l!l!i,del'e[l
GoUJu::Uellli al!lf gep~g.e:!.l
"~8

Ma.)t]~~!l!U:!'l

,[Tart'. IV, 10) und des EtrulSllUS (Ta§: IV, 9), SQ dlIllftHIL wir ,clellan, slehtaebkis~ Ty[!~~ ~n. die~~ro ZIJJS!l:lli'IJmel1i.hl!.n~W'~M g]ei.cihfuUs a.]s leW! PhmOil: anse h en,. i[!Tm l}oi, !']Qm :ti.]~~d~~ ~Q'tt ~!i;'! ~~~i~l.m, 1$(1 ;i:!';~ IiInter Pill1'l (T:a.f, [V, [~}I Ilmi M ..AureUlIIs e:l1IIJ ZeIJJB: m.i~ de~ :NUr:e zaaennee, ilD.k.QlIlve~ltio""onem Seihwna. .Er erMlt jed!®!ihi allli filmem Gep.raS;eufo.s Milrmccllmer'l..lIi:Jinetts
wit. clem Rn~~e des L'lt AUlJB~illS dlltehHil:l~~fiijglmg go,ttese:ine lQIcIll.e FhblJlDllg h'gl .. M~ol1net,
~lil O'fW'iig'i)i!l, sonfie,
~~n:()lli

gt'L:rl:g~tMIii FIlUiI3. Duerwll!re

n,

S. 602, $85). 0~r~i>pe~i(',n


wk

h~!lir 'Wo:ti)]

(lb di'i:!l'S9t .Z~u"> v~s.Ie;ich:t


"GM~iIle:rn

ll'e11lame\l'l,]sclies
m~clI:~ wli~~~.

'Vo:rhiM .ZIJJI!'Allliseh.a:l!lilll:lJgbriJlgt'r!I

nDel'e$

Dm: $te~~ll'nde,OQttki,U; lOi ~we:i "'E'~hiOOeD~e:n Ge~t.'llte.:a.. 3!lJIlf, .. ~e.x eh~e nu auf Gep:rligem des Iiadrjll~lWl ll~bJUI~-m;.cl"lei.1l:~ :m:u:k t." mic, ,lflDBell
delil ]~n:k€iIJiArm mit di!:mbt'di:rgellLde:r
'GJlllIllrIYS'

took!e:n Y'Om"om,

m. d!ie SeUe

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

56
gfiS~m1lil!t;.Ln d,el'g'~8lelIkte$l,R~t-Il'n den, B:Utq;~ lU!!:F~~d! ,ZM!Belne~ Fi~.$!. bald. RCnUl: (Exem,illilTe m Ber'~in ulldM~IIJ.C:b.eIll), 1:mid li:l'lkB: {v-gl T~(. W., 8; Over b eek ~K~!t!!ltmy~o.].! N. I, ~. ..IIIii'M'tlfIf.. n, ~3. S,. t 6S)j. d~rl1!il~bcld~ ,geJIde .Ailrner.Vlelle.~clJt 1st es~ein mfi,~~igesZI!Isa:mm'8ntniliel!l,. dwti,wi.e :m::m amte~1!I z;l1l,mi.liil~;[J1lI gJ!!liu.'bt" ei:n Kult des: ZeIi:S OLy.mpiollmr ~it d,@!j Hadrl8lll1lJll in. JPe~lI.m~I!g!l'Slmet wlilTJie (1'g1. lI"UUng" Q,,, Il. O. !it 8r.)" E!! mag al.!l: VernliutU:Rg g.eilllBerl; B!l:ilil. d1~U ~III de:mGot.t, d.el"Miln:Ee, de~sem :!)tat~s~~ MJ;iiti,v t;lIItlieh ]~t, ~!".!id! Ik~ :!Op!'~'n d n~ch:t wjod~ auf' ~rg~mi· iBcb.em. Geid.e vo:rkmnmt, ,He (i.el'Zeillt~!!,e 'I'<l!.~1t'CIC;e~llliesBndes des Zel!ll!l' ~)]yoII'~iQB' 'VleW'Ow.i£iliWt\!Xk:!l!!lo\lIDoo, ililroi:W ~,tehe[ldie TyI"'u. ZMlni-eJ!J:;tauf ij~.n~t
'GroHbl'ODize d,es ,c:.omrm®dILls (l'!I[;, IV,.1):, .zeigt ihn g,leIDcltfaJ![s !D;tliC,l!.t Wid "on YOm, de:n ltopif'l:Iiliclt lililllb,. 'wit km-z:em 'lhHir WId ]eichoorn B!i!rtwUi~S il j. et :ali!lit ~!JJdJe'f a~sg&gWed:iW~ Recl!te:n den Bnl:~,'j;m, U"bll Arm ·dl8JJ.Zepter j yQr' i~m, ziml Teil .lie ]3eilfle '!'e:rdeckeTIil~~eril1~illlii6hl:t!sei'l.de AilIDerj. relihbl, '~nd J~[!k.!i .~!rJ!B@!.l!1m:~.w>e:i. ~i'!'l~Q!er g{!g~ijjb~~]~IJ;~~ w~ii~;!~i(t1e ~gu_ND i ,mi.e .rninksb.el'limdUehe, mHo Kl'eb~i'!!C!bieJ'e]l ~ber deirSti:m. (Ti1!ii1.us&),. hilt 1m. re~lt8n .l:rrn dM: Steuetru:dill'~ di[('o N'liJI.e:lI6 (Ge)llill:cl"t l~~b,. 1m. ]i.:Rk"elil, Amri dJlIiI!I nUhorn. 1m "Fdd! Umb I!1ndi.recl:!.tls ¥OIl Zelul del: Kopf de!!' 8e.le~e hi ,e:iiile:rM01I.dsicheln.Iro!. recbOO, und i'hir :m:geweJId.e:tlle-.r~esHeliesm~tStrn~L.en .. l!:,(lne nllih ]~lll.b.:IDlrJ!e.I]l v!:tiIfl1eh.!J"l H~!l:!jich~ ~~~!Je'Chlmd¢ KO!!!'l~iltioot .'b:riJfIgt ein Um~1r1111!1Jiili1J.~ aJer 8m!ml!ll:ngPl'owe ]11 iMos!b!in, Til: IV" I ~)IiIi.it; ( l.1i~m~j]d~ ,d!~ G~w.. Hi~ ... Th!l,l~ ind vld. Gf;l ~~hootd d!Wg~wUtj' j~m~ m~t ellltb~6!lil,ter linker ]3rllsl;lJIlila den K!;rebueh,e,ren alii d!ewlili!i.'e.h recbita: .!!:~ w,iUldtun Hupt ,e:rbe!lJ~ mi,t del' 't]f:JIkif:'n Jia.s ,Ste~~I'ndeir,. das zllIm l'eJil d~tl'dt ~iIIl'!ll1Kopf vemed!:lt ilJ1~;. d:ie,sllltr§gt too H!Ii8!I'e.i:n,el"llh~enluuz; ,~~)'und 1m lin.bn. ,Arm. das :FMlhor.lII. Au.e'll 'bei Ihr lIiUJit d.tw: Oberge1w:md v'®I1de:r ~~Men, Sch'l1]I~1:" ~v nn~ H~, d!0eh~t d~~t-w.i blll~b@!!ld.Q BJ:'!.!..8t ~~~~ 'm'lUlkt.,. sJ)[I9:ern mi.1i em.9I. U'l'Iire~.Biewl!il1l;d!he1::]eide:t.lle:ide PusoruflihMolJje:1lli hallt'C"fl mit ~:!il f:I'Cl~~ BiJlJIUitR dJ!eF:iguot' des ·Zeuij. Die~r~unblirtilg, mi.t ]lIuzem. Hi!IJIl.r UJlJIl mwkt,. s~Elwi!n.g1i :mit del"R,oeclllirelll ·~epBl:lltz WIll'1I, h~t ~1'Jj d-eli'~~~IJik:t;e1JJ: [.,]1;Ik!en ~i;n~b.li!l'~~ Ze~ ,RJwt :luopi;.U1Rt.el1l m. ,dMiru~w~OO~t, d-e:riltl,gel:schlllge:nde, Ad.1el.'"'!,lon v'am, n:!Ue:inem Kranz in den F&1Jg~n"Di~er Zeus: trilglt mYlWl!:.e_b. Fo:rtli"flitru~e.,u!lrHl :zw.ar des 'Seta. iEffie, ~JlI Ei!lfl:re~·
Die a..!1Ic<ip1!!1:!'IsimiiJ ~1Jr dem {!llt~,,1s~'!le1i E:o:ei1i1pl ff..c,.lV.~'), .... ,~Ht: ~Iii~~h~n,g illl. ,B;rij. t1!t.. S'!:i ~.,J!)~ W VUk-~lijjJ, B erkei:lnl!;lilf, mid

.1'

..~tl !

l$!,

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

liteit;e]l <Ihw:e~cllerttcle &l~:ne >'Jf.:i~t ~Ine Gi!'~:G!bit'rin;J;ll'l:C p]ltygWe.'he<l :E.aodi:keia d:~s ('1'81. JJiril. C~t, P.hrllfli'G, 3 [6, :n6; Tar. XX.XVU:, 1 :z).Au:clI Mer el\!!m.<e~IIJ.'eJI. Ge lUld Thfll!l~:s:.!L,!JltehJ1l~d,.!l,oor ill ihlle(!' S;t,<elhtng .[lMI~ts Ililllid ]~m'k:s verMltlSellt, etitPR' 11'I'~t: S~Mei.eil'und d:lirclil nehen in!!' Allrspl'.ieOl1!Ildie llffln, ~l!il~tl~ d:~:~h X fi:iI:'iGi\ all ih:rer S(>:i~ bo&n.dLiicl'i!eiL'I e~p'~~ifIell!i!r.ali.terili,Ierl.,.ii.u.f D ~~l'ffll Hliln.dem d!er stehe:nde Cll!fl!e<llla, f.I:li!l. S!1;I'a.hlel[lkroQl!Iie,P.llnz~. $chl!l.llll ~!!1!;~l Sp~~t, W!,!; iremlfJi d:tmlr~~~ ~i]lmll~,. tli~B diese Figu;reililve:rbillillungen keime ~o!ble ~edeu.tllng bes[tzt':f21,. :so:ndiern ]ll,!l!!' d!i~ ~Jacl'l!r; d.c!J·Hw:~er.$ iilbet wllIId wid .M~er:; auf ulilse:lIel: G9mm®d.!lsmJ!iilllize (Tal IV, 7) iIIUcli ~ibfT demi Dim.em, :!il!lm AIJi~aJ~lleli: hrlmgeR soUera. W:ir '9:r:l'lMlrolll: t'eme:r, dall Wti!Perganl.QR d.em. 'G;e,tll,~ :Zeus oitT'!1l[1bnJ'a1!'1 C®<mmmlIi£...Z11!!1Is eTIJt8pl']eht"W'(iiI'al!)[ S:(lt:it~):Il ,d,!l$ Jutl'We Han' urnd delt :Lra:iJt<kr V.(lrd~r5e:ite Uibe:rei.nst&mIDe:oo.E!]ei.cb!te B\!Iil"t;wl[]chs dE'1!l,tiet, dl.esel' Kaiser ]rle:r !i:s® 'l'leJILdl):.M, In Z\'1fi@l!g~t~l:idlftR A$.ii;imU~ft:tll!lIIgil!n ¥~ ~emmt t~.oben S,. 50 i'be:r defl. Cew[l!u::d1lLS".AsId.e'~®9). 1,{'OIll dem. in ,dill':

s.

Stladll Il!r:ld,.
Ai:ildepios

w:iewj~

JUUl wl;$$m.

a\~f deil''1'hoo.~!lll

"i"Il1I"('·1:I~·telil

ZeuiS

i~t ®be:R S. .5<1 d~e Red!e g:ewe.se:n,"


;). S.!u';II:~ls.

KIiIDer E:rwllllll'luQg bedarl' e:in l!l[[lre!rPius fill'af., IV, 1,3,) und OoI!ll;~~S ~~d1weld~at@i[ bO:kfi!nl:!l~rTYP'li!ill~ det

d!emMhtJllos

:ti:lI!f ~!ohem TL.iii:il:'l sitzern,de S\a~i.s,m]t dem HAupt, dieltteehite, w~egeb~e~~d, V'Q:!'$t.te~~!W~1, ~~f.; L~btirnl ~,telt; ~1,(! F'~l3o!!!.deJ' dnik6piige Xerhe:ros. .A!Jlife:iilIle:mKliltde3 Got.tes .inp,ergamICm ]<1854:'111 wo]tI. die Inselll"l:ftelIJ. bel. Flr:il.!1!kQ'~. a, ,a,., 0', Ed. TL 8. ~:418,Nt, 336. 33"1 s~MieJen. 1I1[1f

4.

A.t.lie<nA.

hili V'e:rgleieh :!:,u ih:r.et ,!B,~~t1!!~g in ,d{)Ii ~t~,te'll J.;.lirlgm'ulertelDJ Y•. CI:!I". t..IU .A~enll. m~l~ A.I1sweLs d,f',p M~I:I1~l~ del'Krn:.\l~~~I~ ~il[!!i\i~'I.::. Si~' !1nd,d :in ~]ih hler j:edQ~l~ in .".~:r!u;~~~eden;e1II ·Ko:mpo~i!th:ll'le:n;. zu:lU!ichst :1[1 eim:ll'll knn-

'I'~'t!,Q!le]~~n Seh'eIIlifl. ~nter


~~ngel]l, gtgijlrteJtem.

AIIg'UlS'~'tI8' di.e (filUli!li~ koti!'l!tliioo:t!~mHe]m. tmd. Gew!lIi1d mi,t UberseJ!I]1I!!!: S:~e1Dt naeh H[lb, ~IIJ. eJ' Reeh~~n d

J~~&b!liw, ,di!} LinkcauJ ~ff! r~its befiinitllicli!en Sdli]J j ver i]n: Zi1JFriJJ~en (ne .EIlliI,e l!][lJtill. mlf ,e.il'li.g.eIl s,tilI.cI!:e:n. M~t€1" ~hr del' Speer (V'~]. TiLf. nT, [i), V~J:wanM:t. i!it ~Iiliil' HiM. mi~ den$!lilbil'fiL A:~:rj~u:run~uf .Mliim:en des Co~n]Jil!odUiS, l!IJL:I[, 11I$Qfem II.Dwe.iei1Jo!1<'Ild" al!sdi.e Lil~h df'4!I ,s~)!],e!l!:lQC:~g;~I~ b§,lt lAnd diitj l EllI]e feli.l~ «vgl. Brit. Chi., 8. I,50, .:Io'll. Atb.e.oo, l!IM:lt m:ilt deF &t~ale mit

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

del' Eurue &I1f deraf;Cibt;e~. ~gt C~!l Gleprlr II&!! AflUroS (vgLM 1~1O.:nd. &PJ?~ V~ g, 437,,:)84). -lEi.lI. T,emeDOSil!l~n .ilmMen de8M .. A.c1ilreWlI'IWfi;d de!! Sell'erus (T!!i. [V, ~4Ji !;"Qr.A:!J,8:e~+ Hi!)\f~'!IelJ.t A:tJien;a, dies.ma] al!~m. 'Weioo mMi:~cld~eBeinde:m He1I!1l.,.9am Mlilki Im~ bertl~H m:iii. dN :Rec.blleDi

<leD Z'!i'!'.e~ d!'l~V(l1' itu- IbtJlru:lil~~li.~D&um.e!l:.. 'WD! ilIe..'l.jjefi S ..m'lnli:icltui~~ • S!l-~d1limgetlutwirts w~[)j~~c. die l.t!l~e sWtttsle i!l!l. d!I..e Sette. J),d mUll e<Ji ]d~w ~r;W.!iI. Dijt: 11M As:kle,aWl19ool!&:nge :illllliU[I ha'he, jM.wtwHihne'bWIII~. tmtlll1.em. Sole,. I!IDII!;OOe~ Bwmprili'l~ult, gt~fiigt p!l1~~IiQ~lju~1l .~III
:ab Att.nb'U,t. dieses 6o.ttes m.eMfaiC!Il Z'I!l. IDoob~Jten. tii8Jt (vgL ohf!1tti S .. 4~· U)I. Davo.li! kJl!lUll!i.cl:!ell.t.ili",:hiu:i'igtenl tW~G1Iiffi. i.lun ~!irid.At.h~!:!~n'iebll! ·\I'e~I.a~H1l.UBi!!

di.e S~1lIIl.8nlge 1I11!I~b b~~!.!g!$~. f.!(I w~!I!ni!lllil dell .• um alB OLiv·e un.d·diM mr ~~~ ..!l!$ A!tihenalieWligwm. :Ii'" ~e.ze:ic_e:n. lIntlM. :illrnfi K:WI1: ~ul~.el: Mb.~~~· liChen A~"(pO]!s .iW, dmlke~ boo(l,f!.DtI11U_j'iSpridlt d.as Vo.rkaOll!lllE:D 1I1I1111l.oger
&e!'l'tR

an. 8JldeirellJ Orten, Ii.~. 8.U!f:Ge~umga. YOlll MMk:i!l!lii:OI.fO~i1i und N&kopol'ism. Th~ik~~ ~•.~ !Ewe .d.ere Si!Ulirdiiil[l~im HelUgm'lllll b:lete!ilHhz.e1ll des. ·(.'Qm!!!.l!OOIli.!:!i des ,seveNs (T:d. ~V, ~6)1: .Atb,elll'l.mwt (IDemSpeer im llinbn lWillid An!I!I., n!iIlill~tnh S!~!~lJ(lI~ h6J,t mit t1i.e:r RecbwiiIl ·d;e:n an.!!iI" ei:n.tH:!Pfe.ller ge. . .s~]h~ll! SIt~Ml,i. Zwlscl\<:~Pf~~1!f 'Und .ij~tUn Ibel'in.den srnoo. n.eliu~:ii.emili.det .H1iWII lind S~~g-e. die ;$OOIliVUf ~~Ir 'enJ,porwwdet., I1iie.ll!1i ~~~ihet ~.Q~n·b. ~be~.t'h,tere '(;hl!lfpe~~ wllldew !ll\!lreb No:n1!lmeD!t;e ~~ dlW'ch Traditio:n :2:iU tIDeu~., V'~;IMJjGb huil.en es sieh um die We.ili!1!Wgemflll. &!liIDd~,Wdl':e!l!· w·eil.l.e, ffist lUI g~M e4wi!!i! GeliWij~:Ii'llli.(lb~. nil! (to.'> s;i.ch bietllberwohlu:m den SCfuHd d.0l' AtlleRJa :h!iJldcl~ ~I:!d~l-ese &e[bsf,!II~enflelile:illlilliebw'e,Wei:}~W1d.e, lst, ,80 wirdW!I!l! e~!'!;Wi beso:rn:dmm,. 1lIDSr.I!OM wtJ1J!:ik:&ru'llte~ mytlliJlsehen odell" k!.1!ttli.eJbe:iiI 'Vii~g,a.ng!;'Ql'a.1UISI!lt~el:l mii~:I.'l. .A IDn:n:i$C!ile mci:n.l1.r!l!sseiIllPe~0ii!i. sililiazrubWwclt na.cilweislml'. .:red~I'.I.fa.lls. -fM:rt. .3i~ese;r 'rypMfljboe~SQwe!l:ig g !i!pe.~~"UJlli~h.1~ wi.e der·rorThe:rge:hende·.. DeD~g.a!U;;h.!lI~he.reh.eirliit-e1l:' allif ~!t!!'# Milmie d.es kmkisehen Kolyb~(ii\I (\I"gi.~mJlOgt,K.lI.e:ina.!i. Millman, Bd ..Il, S. 4!6Q, 'l. 'm. x.vn. :n)•. Aucl} Iillilie tllli~DruuW At~fia ~!ld"n.!!lIDellun_ de!lli 6iepri,ge1ll V!~'IIlPez..
g2[![10D.

IADd :zw&rm~t de!lt Nil-l:e ~[1 del' Reenten. .A!i.li eiiin.w MMim:e ~; M. AlI])e]iu {T.Jf" ~V,~S~, dient ih:rei[l. C.:iippii;lial~ S~~~ sle liIi11:~ dJ~elJnJt>e j

I. VIl1:I, I'~'¢R. Dil!l ant;. h'Mnll:erl :~;[lr!1lirii4clnl1ill... ~kl. J,. I, ],.d: Xl!. ~J.. s; ::111115. ·6119;, S'M" il;@S:'!' ii~ (W~~ill !lH~f,-d VI»' d~Wl i!iI'~m mi.' 1lI1!;r. l'ii'ieM!!!o!!ll.q.g~c!tiiangG> e!bmu ·Tit Xl', ~iII (M!~ml.MiTlQa~I!II!,;) 1I~!!'I S~ -I1a:~,19:1i [I'. [N5kQ!Jjlall~),It. G *e.!,)!!I'l~. ·e1\t>,D!JlJI!.Bd.. n~, t. 'Tu. IV, .11 (Md:.iU~:",~S Ib!! ~ !~lI:' ,.._ lJ~8 d!~S" '[,d. XVWW. 1 (Serrd:!:lo:ell-

(~O()g[c

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

h.ooh am ,Spee'..r, !lilll d.CiIiI. Shl.h 1m H~n.terg.I'l!I[I~eiLer .schild IDelun, ne:be.n d.em wiiedm 'f;limBrlit!lml,. ·di~ O]~V\l!.~te\_b;t. E~~ ~~Ik'!!' 'OooI~!!!'lI@dll;!!s 8:u:fI;~t~!tle!!' T-y~~ zeigt dagt'gel:]'!;'QUe Uooreins,1iimmillJlg' m1t, den I:!iii.ckse:it<elli! del' Lys]w!lclmsi!fJ~dr,rliMUn>l'!ll'i ~ lI.tIJ,e:lia. s~t~t w.i@ b~e;r i'lt\lIf dern, M~ofib'OO~~mn lJ)w.en(II/!!I3, lIierueJm~d!en Ul!lkf!<IlEUenb0l!?len ilWf 0Ie:1lI1~11l1ie.r illl!!" sJtidiea:uIDen 8eMId 1II11i1d1 Wlt lmif d~i[ Lcht.e:R d:ie, $chw~~.nmd,e Nik~, ('>'g1. t~IlQtm!lI!l~~ Trf!;j(_Jt ~. t!!tm, Ir6all" mytnol.], T,~f. XXm:., 3h 'iJ'lllirer CommcHlu };:ommit !UICi] Ni'I'!!!~a]~ei~ll'Or, !lilt;; ul1Ikeri[l elner Biga VQ:n Pfe~{ru. IV" ~9hf:lbc!'J.$® ~!l!oor SW'Il'c!!,lI,ciij, er dn: 'fwpa:~@!n rtIeJn:ln-· M aend (TM'.lV, I8).

S' Ap oUo,n,. Eme


jnmeb,iI'~~her
.~m;

Hj:al9iliehtlil!U~.rkwi]Nige

Miiil'lZie de~Pi'!1ls

bl'liirn,gf; di.e

:Z:U$~In!m~te1]Uing

In

.$einel!'

DJ!itA,o:io[l ('rM: IV, Z ~). be:rabFa~[,e'JlldL~1l Leckirol" 'lm,belde!i:d!t~ b:I:S~l1:f (l!.e!~ijb€r d~0 lilr.!!t(l SdI:lllilt.e:r S'C" legreiIII.Mn.tel und b:gflt. i]l~er ReeiliIMiD.die !Soh.ale, in del' t.Jrnk€JI d.en &~I!I . .Di;e g.e!jclilw~Piien,e:lilBe:me 8Owie' die cbe:i :u.ail1eplldw'i Oiboo:aMl.ell: vorge~tNtklten H~de .(trtt!lJt~ iIlUif ei:n :Mil.l~,!l1scllits KuUbiltll, ·das SellOU W., Wli'~th {Nif,lim. ~. [83 ~j .8,.39) ri~tiS' e~hliliit .~at. H~ ~~t Apollon Smi,n.tileus, w~e Wlr f~!tl! .~h'!11'i¢h ~i1!r Mi:!p!~~!~ W!l Al!l1!~~!lodre'l~ ~rl'9~$ SMI!1'!1l {vgt 1M.!, Crrt, 1~',oo~' uw" Taf. V, t! •. 1 $). 1\ln is!; ·denall) v~milJle.lIt,;bier aiJi eililile Hereonoiami1n!Z(\ dieiJer St.:ll(lti mi:~ P~goolOOl :z~~leld,elil,Dem wid>el"Sprieht. jed.Q~lI ,die li1ilSS1l.ng derUm:s!ll1Jl']!t1;., 1111. ![J.ell'[:n<ll!].~ fn d!~e:9!e!!' Zeit siclJie:rLiellli - ~U~ Niliffill!li 'beidiit'r S~te @l?w,~.r~RmijCte'i!:b~T.",ull' Pm:gWIOfi Jj!ilt ~MUmm.t ,(vgt

be!kBi!l:n~en H~tu~.g ,8t;e;lle!'l;d~, A:skle:rliiQll ])it':se.rist g!'liIU!~, v®iIli 'vo:rn g'tselIDe:IlI, nr1i.t h.ng

~u.oe:m WJ'lIIt.h.,
Mlf d~e.'r:ro85

0,. II"

0.).

D~,rniILn de!!' Kuilt

dies Sm!i:ntllieUi!I nlclltt

etw~ilUoin

befiiiihrilm'lkt, s()i1d~ii!ooh ill Aii~[i!i sow.i.,., ai1llf K.e{)!5i ~n(l Rhod!mil hez.wgt 1st ("'8'1 PreHel'-Robel't, G.rh;:~l!. :tdytTIl.". S, lj,,'h ~.r!:m.2.h ~o ,!;i}l!!:!li!! wiJl: tcllll9 gelfliii,tigt,!liUJf Grulid~~r Mtn:?le (lcrlse]lbern, WeJIm.Mlcil and~weitig h~!l:!t i.dlti (!jl:l!l(l']~e:ru"i!!·n K~I,t f:ilI31'@~'8a.'moirl an~~l!e~me!~, ~ro!!' k{!!tftte W1rnt.oeir n ~ ,ie:r UliIII5u.]ul f1pr€(;fue:n" ,d<L13 1IIll!fci:nem 'ilepl'fI,ge des Veonls rraf. V, ] 6) :twI.scl!~ltl AsklcpiQJ1i Uidd,@:m naekten ]1Icililwmort efuIil6~hriil~iim,!'tt ViJerl'ilil3l'~ da:l'gesoom ist. dessen mnde 011)')8111 IJ!llrlllmge.r S~wan2!1ii.e Del,l!ltl~ a,]s MflIl!!!j a~(:ll"'~IlI. [}il)S!;l (b ~\I'IiNle,oc). die U!m 13~i~amen ..Smintlrleus.. he:rv·(iJiI'"' g.emul"en h~t.. wm>ebe!IJJ ,de.m. Apol.lQ:!l, h6liligl,[l!n.d e~eh,~illt ~u, :&1!l'!!lJe!l F'llll~~ ,auf tmmn aaiJ,ID:BOI1IiU~.1lI Gelde VOn .MexMldreia 'if':roaJS{'I',gL .lkiJ.Oal. T~8 IiIsw." 8·

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

60
"r:af. m, 6). IDesbi8ilbd!J!liri'W!If!'l WQ1~,l, ~(~d!e!U d,~w'lioMi ltif'lbst ·1II!~f d¢'il" V@M1$· mlLmJeteMt, lleiiIl~ VetbmdUllgm.it .A1!l'l[mepimim pE!rpmerri&elllien KUJlt alB ~lcl!@rt b-etrlleb!te!'!J {YlJt W f,(I·th .a. a.O.)4 Noob e:meIilZWe1,teIi AlJ01~OliItYIH!lB We:is!e\mj d~e MrI1I~2E1l ,djer Stadlt &I!}~., wii;l~te1:!~"be[l d(lrn A~:k~~pilM. V'IiUig t'lacli:t hAllit ·e:ri:n de.r~efielill!;tel'l Recliitellil e,iin,en Loirlbeenwe:i,g 1!iI[la! :ILl dee .he:r.alblilb~f1.d!e:n Li:nhf.! d,~ i@gm1. Z;wiscl!II~!ID

IHliiidlr.n hefii~d:ettl~ell

e~1UlI..1tHr,

vj,eUe::i6ht'ilil[lr

Amitl'mr!illng

~hirer Klti,~me~1¥

:I!clla:ft (TJ!.'f,~V, 0)'. Di!!m!t'!1timm('~d!i~A.~g~be!l! diC'-.!l AIt~:stidll,!j:~S"f69, 4 2 urlid 8'.3;98, ~8 ed, Ke1rn~., .!'WlS (i)t>Rf!n !llWf l'iium1i:ch.eng' bE'iein8JIde:l'li~~ende H@iiHgtilm,e;r V0:!,! v.!l!~r ~rtd 8m. ge$chlo.ssll(R wl.'rdE'n muB (vgl. I'Uliing. !I.~. o. S. $Ii~', rn~iI'[label! Vem!ilfin:is dlrilell:tde:l' ~e'iehfl:lns v'@n Af4sUiles
l!.'~~]wi~fW ,B!lil!'iumed!ti'SPetgililfn'ii'mtis;eibe:1iL gle[l;ili. e!l'iklbt, ~,
~l'

A~lQIfI

!!:~l\tJ1F~I!:)MiOC

au,

~I.\'f

.~!l~

Inn ~]~.V~~C:~ ·dJ~ $M~~~ SQ.!1!f!fl' v~~!rtrt wurr4.e, ailso e~me ~e§~lleidei1lle:r·e R~illleill dleser :r:i:P"M-e sp.tille. .MiI'uJiwi~.vumlll.t-eill. d!irf~!~h dd de!!' Apollhl!!'1 !!IlSeot.eI" 'Ge,tag.el d,efiil 11(~~.o\iT~I~~(lC' dM:s,tJed]lt.. 'um SI) eher, .is, sie ,iter: Zedit des flomm.odlUllud Severns angdIftreI:I. alSo, jen.er. KIiI]t bet¢ilUlii~cltel' iWl PergMll.QR bell,und. De:rfilr (ie St.iidt dlU~.h m,..

.sclui:ft.en
kommt

(!,1't~lF till!~ Ik~],

,a-a 0. ISd. H. Mr.:~8S.

~.'(9)b~~:el,!!gt.eAp[lUonPy~hl~:3

kallDl in :mJemrMlht, W:t we:lJJi,gsl.eoil!mr ibn ik:ein.e,.Be:r.~d~U;iigeD ZIi!i J.s]dcplo$ bclkslI1in,t, ilil~ wl:eli~e QlIlJ~i] die MliIDzJ])Hder "l);r~i!!s<'];~t1l!lffl,:sehri"'t'IIL. ~

6.ID!!@~YI!i~:Ili

u'l"!d seb.

Kreis. Ins.lI!hl'fuftelIl, d.eI:'Gpj,·,

Die BeiLBiutil!!~g d!(l.!liIDio:nysO'$k;I(I]M


Mijlt~en llIJI1d Li:te:r;ll,tu:r~berlie:fert.

fu!:t; tmr f'erg:ammlli.llillll'c1I.


!n}.eir HOltl:, t.r!ilg' [:laM
AUSW'ei9

g~V~~i'&clIliM'! )ml;~liil1:·~ ">(':,!iaR d.er IU!IligwpQ.C~e'~B~!!!!I!!1fI~n. J Uri .K!lt:h.€~ gemolIi<i, IJIl!IJiill deaselben f\[Ilil!en wi.l' .!Iiu;fI:n~e~'~litlen (]el' K.I!.'iserZ"eiL,Djooy~~~che Symool$. w~~ 'ri!"!yl!"!)(tSl fJ:·'~f. I" ,30, <to,), W~:nt'l:~1I1~1)i ('f.~; I, ,..!)" ~~IMMiu; (T!if.I"59),. sah,e!ll wjJ;' auf RaekSt:UCIIl dc~, nLtQ;Uscll!l::[[IK!ill~[e:l'i.'l. l/om.U. J{I!]I~ la:lI.fidel't liL ChiI', rd)i<,~ l!i!lm.&.dleier P.r.t1li1igers~~leiRt defM.e~ juge~dUch:~ {li(liU ~n gegilmte:m Chit@!!l und S~~i,@'i~1:m !nI!lcll ]iru:s s,'liehe:nrl,.m~t(illel' Rem!~en ,da Kan~hUQsaW!g.i~Uffll.d,~i.e Linke :h.Q~. am Thy['~oo. m~ dYooha'l!lS ]W v~ilIit£e·liCUIl! ... GMW~t i~t bRelirfuc~~ "'!:(I:'.i.i~ft. BaJ!i~ b"JIgt. :5:ie de!EI lilngo Il!bl'J' delll R(!,Il:..li::e:n irLf'(f"llirn'l'i!I.l]f'ndel~ MMI!t.e~ ('I'm. Y, j~!. h8]a S~t.z:~ZII]J ~hil'ell FW3M, d~1I"?!i:lilit.b,er rht', lV" ~3, Y, 3.6}, 1)f,lfrT~'IYW~OO ~$,t!!li~ifj.t·i!'llt l diet' 'T.~e gel'ich:u~[Lclu.. A~r n!iill;!l~t des D-e~i~s $iteM Lnol~y,sos IJiCbeiD d.e:wKWl'lcr,.

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

dJ!:I1 ('r mi~ d.~iI" :ReC:I!IJt:el1lbeb~lI21t fTh{'.nl ;2,'lj'l1'g1]. V, ~4)1. T~f. ~V,'Z2 z~Jgt 'lIm an$!l;lJU:rnU O!en~ al;)u.j)!~ !l!lil ei:nem sehtlg l.!m .~Cli!l. Ob@~!.IVf(\f g:e86li]IJIn,gemU~1iI 'f"i,ertel:l,d:elSSeJI l:lllilge I~ule:lil RchtBlil!n,~ ~mb~er-abfil~l,eD", DiJI!'Se nicbt II1!:flWi)'$fm~!:icIMm V~,~~ue.~tmlfld~n ~11! ·iJ!i,1;f 'f-~~~ ~!l;6i ,~!beil:$ ,diJe?l~[~ Figul' repMll'ilentie!rel],den GQUielli m:l!cllien d.ell GedM.kelila'm e~n "Ut'n !i:ern:eh~$tl.:llillffiloble~ VQl'biitli. H~~i.t ge.r,8tlel wilihr$cli(l]!~lich, WelHl t'lIeiirnich t.).
j

das ffio'eb~ender TII.!!r!~e,!l, .selb:!jil;des Pamrtlii.'e>l!'S..l]iclIJli~!!:el!!;!;1i1 j

spI'ecl:!!m

hil'1!tliMte

so w"l'e ilIoGil k~1!im su 1!r'k:Ulren UI!liBauf ®eaMilnz:eJil emm8]~e.r


j

d@!'i6i1~~~ Ei:!ldrocl!. v eiJbfld~rndeMan~l VOI'JlDiI!IlU!.en isto vl!fii~~!!! zieh.l!llI1g e:rb][d:e:lil ,dfui'h.

fbl'i:g€"]!Il.'jse!l, das I:nilel)~ N~~ abt!

IIHl'lilw~rd .biD hief' 'Il~IJI;M je ·nacli V"qrJ.ageed.er' Gesclimacli:: Di,Q!"i\lI':5i(I~typ~s ~lfl$lI:'OIQ"!rnHml!l'Mft!il ,schem.!I$ (l.1~.r~ >I:I~J~eheBe~

Obll(fk6:rpe!!> SU<2lfl!lliJl.lifH' !lm ci.nem. I1iicJil ]~liIkJs ISwnreilendel'l PlIJI.tlIie:rwelbcbie.n, m.i!t~loem. l"]lyno~ 1m der Lcbltel!l' !)r stij~1< !~ieo Mfd(i(\ ~f dll!!i: Hilmterteil d.e.~ Tleil'Cl!l. .A.:u;ff!ii~em G;@ipdg;e des Oo:m!m®d1,us {'!faE, V, ~) stelllit iBW au!!" ~jlnelD VO[l zW!e].P:in:~l!iern im S6hl'itt. lIIacbHilk.s gefMiigemm!iJ Wtifeilij. die, Recl~te am. Th:]:r&o$; o,'hd~e ge-$(!'nl!.teUn,k,o '~I~Attl'lblllt hilt.,. bt~cl!!!!t fest.zu.:st.eUelll. Uhf!!> del] P:m~(,"..l'n, ffim Hhlte:rgm[JJili.e ,~ed.86ht.emlil;lu~mt eine b~W'ep FiSQriill:l~t iI1~!l'~l1:d.e;m Gew~~Ii.l!e~ lil:1l .d)or. rn,,,,n w@h~ ~~ .~~ .iM\l ~e!I! hal.. Aid bekk~ Mti.n~bIM:e:r.nfiDdelllw;ir n.ionyS'l)SimI.testillic!F.em. AlJlt· mge; ,diel .:Mlm:me, d.eUitet!'l.llif ,den illiIlII WlII'Igu~!i'ldn 'Th~ bi:n" atli~ d1.eip heWfli~8:!lIDi!:!llt :11!)l}~!l :l!ileiO!I~eh de[l~uf d.e~ lPlmth.e!l' .re~tend.en 'GaM; del ~.Mfilllzed:enk.eOlhnn. .Eii.el" .IlJ~bm. WlF' es'tllgelll~cl~~il;licbm:iit m:nle.-

Ein~ ~ro'i1btoil'!~ deIJ V~5

ffll:!", V,~) Stl;'Jl~ '~l~nGott mi.t :n~tem

ru.:.ren

rilicbe~

K.O'iJl}J'I>8i:MI!)!lfID.

:!ll,l: 't'llI'lJ,. w[~

sic d~e

bakebisclle!l!

1'I~;';:I'iA~

<krV:!Ise!le-

bUd.e!l' Iil!lld ReHefl!l; von del!! 1I.nfinge.m a~t.iS6.heT .K~ifJj!itiib~iiIS 8Jil :his .~I!i. delfl r6mi~hen ~rkQpJ~~~1:I if!, gw!ll~iI' ,MI)'1!~ ,~:~bi!~W!l,:DI!I!~ w~~d~nrmfu!1!"l@rnI ~rfi:p.. d!ll3 den St(,"Jl1Ipf'Js.ebilii1e:idie:rn ;rHlc~. Me.r,wf:iIlil'l n~clJ.tVorb:ihl!e:r ~11I einerPiI'l!lilootllek. ~fi .orrt iUlJiti: Stelle,. so oo®L, Vow.bUchru:- :1m- ilhl'fl A.rtDW!1i, ~i!CV~riil!gl,lllge'tlnd.e!l!, DM~e[bel W!lJf 'i'l!'QM {te;r Fg]~ h!4. einermde:rellli ,sz.elile ~UB dem iliiallliy" !Jili!uibM S:<Ig:rrnl\:ttiSie.. be:! d,!"t A!.l!mmID',u~~ f).t>r sm]flf~lldlllOJ Arilu1J!l.{!; dI_!\!lreb dil!!l!J Gatt (Ta£:, V, Slmegelogme Her·oIDlllie d('["!W.s der Zeit deB Se~'CruB ,!!!tam~1~1!I;d,e1il ii]'l:ibiiMI"t M ~R~p1i~t]<I

tI.n~m W~~,!l~lich~n

dJilimvomeh.IJlI~Hch ~~ib d

di,e

Statil!lCI!!

tn ID}re..~ae:Il.U]ld.~m V!IIUiltanl'epriilsemliieden
E.J;l.m:U.l[llar

auf .re].1iI.~JnUe~~!:l.iH.das si.dl1l.ufg]cm hl:ii.se:r

Ty[)li!5. Sie AI~t {MioriJl:1I!/',t;. &,-ppl...V,

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

s..456; 1.090) die O:ber"~

:il'!ll.dll

liber Ulir

:lUir

Gfi),t~e w61bt.

U'iil'ilteti.liiJe~r

;ilw~im" ,dU'!'ChK(lI:TI(I:!!lQ!lI:sta,r;i: .~l;CStOrte...rF:igtlire:n

wer.ilio.itl::Met ~:lcl!iit!b!ir.

no~]l w~[I!llm81l1.an. den Gest.elil~ler ~iltkg und ti.efil~ St<!'!~um:~Ml ewn,flMilimle e\!"k,.um,e"f!!tl!!I!!!lim~wwcb;~ ~liil! Ullb i~ iObroT.i!i!llhtlrll,g hoch ,~l.@~t mJd! 1m. recltte:rn. Arm. d.!i:IDJ hy]'&[1S h:i:llt..l!)]e M11ill.ereGesWt. iste111l Si:tyl> des b:!liiehi~ T t>e.h.e1H.($rol~ (vg1. dM Bl!rHfU!!: EXiCiJlpll1t,. 'Tal; V, ,3,un;d. dal.uH. Dtl!>ssel,. z:elt.l!lc·lb~.f .. lNUllil. Ed ..XXIV. SL74 t.•'TM';In. I: 3). DIe M!iRiad.eZleilJ!tB~cli. m.aI.ertlelJben H.ultulfIg,. a.'ber Wael]/t!]lC':h aeIWWiicJhe:r,. ailllt .lem B~[lili:le:r' Sm~k. Ibit ·l}ew"!IIlWdwa.Utb&l l!!1~f HdfOO !~I)lr 'Unt~sd!e~k¢l iIl@~b. Der~i:ge. n&Jikte, .BegJeiw.1' aber ~!i:;t;, ZiD. i.h!rzwril.e1K:sM&uelJlll. U:nId.. m~t ~lhun.end .e;r.. hO'~!1e!l'Bechte!l!,. iQibwt1c..hmdvsllI ,.lM:lJ P~~r E~flimpl8r. :milt del' l.'mk!m dIS ,Ge!W.Pl;lilrlde~ S'chl.:lfendell e~i!illit, I!JM i:Biree:ntUllaOt(!! ,Sch~lli!beit. :zu "be-

·lI!'1I.mil.el:tl. AJ~e die",~ Moti1!'1e~ei,g-e"l m.ch me~:r oll:e:r wni.ger ~1!ii~U :ami Fresl::elll, '\I~.:m. es ~"'ri' !lhli ~wUl ~1i~" .d.~ (.i-,emID.de<J uD.d ZWM 81l!l~Jer hene:l1iilijti.se]u~1lI E~lu~,. dievo!l"ibildear. sowo.M
:~1!II;\elch.eIIi:!ml.f!li'll!i.s~ellJ

:fair dl$

l:a!l:llplll!ll$clu~!O

Rllnduldp:t'ii.lrab~gebefll hi!i J ~4ol.· uti

K(lm~o6:~tlIQM~,.~l~ .~1(Ici'l:l1ilrRl")oUe~.MijiW~~u!D!d babe[l (vgL HeUlig. Wamdgem. Ua'!H.JWI .." NO' ..~235

uf HepdgeJl ·desM. }.t!iteUUS (Tcaf:V. 4.) d@ij Ocroornoo.'I.l9w:itd. !>ic.h .Mer 8m. p8~~i;uJ!s~1iI. !ii1li~1iI ~li:sseliJ nli ~ e.J!rIelIll Oi,p!l,l~:, !mJ demo elne F11~~(?J h~!'l!8t:. ~~t!lJ!!clrl U~rt~ ~~~ nM~~l' ji~lIid!li.dl:er Dilr,t, dew viIIiJi d-e~ &ihuUe[di~· Noe~ris hernbfiint" F,;r: fdlt. nrui;t.~ei.dlo!!!J H~d!!!\!l dt~ ll~OO~.1'[fHi eillces m:MIil!:~!r!! 1{!1I~,beifli' ,~e.[' tItlf Ill'::i.n.em
Eiililr.e MIiI!IIIJt.:ige l~lel[(\~elI.e el;hohene:lil!l'edbren FU~e
tllIllU!IJJ ~!lil:;

ll!l~t.

Am lkideilli. ~iegt diQ iPelllil!Lm. Dal\,l,

mllgliiih, !!ibm D.ich.t dllroh Ke:rula!wM.en. g. ~u:tet.. als{I a~cl:!Oru]el1"s Er:l:Ii§;I'IIJ:ng!lbi Fal!l~ mi,t dem jll!lgen_.dUi~!f! DioiV'50S (~i~c.1u. f. N1i.!lD .• Btl. xm, s. ~i i) ol:ifllleRegribl.d~lillIg" Doc~ er.i]lIlle:I'~~He SimAatku!l lin tbsW aM· u~d!Fddmmel,l, dwn1~ifl;Cll~efilW!li!'le:ns. ~Ili W~[' end]~Cih ,,19 Symllioltte-s mGI1!YiSOt9\, wle es twif MAliPiZeJl des; VoIlQ··
,sllltym.gemeJl]l; g)od1!J:5i. S!l'i'1~~ ]X, 8.) Iil~d! S!l.lOOl~Il:~ 'VWl;Q:lf.llIi]t, U:i.el ,ai:~1 !!lUiS ae~Illi1iUI~ geolii[leten. Cis~ringeln.deScl~i..'lnge hi]lzu,di.e IIl1lf den Gep:~n, d~ ~!:,.F,itgilllJUl.ll!t'tlndl~rcl:1 ,diM bfl;igeg~bijniC-1lIT.hynos (vgL Mioluueh Suppt..V,ft4.4i6, [(36) ails d~ellem. Rotte zu_g'iii;lulrig bewill,$@'I! 'Wiml, S(I si~tl <lie lIlH' i:h:n. b'I!~ :r;jjjS!ieJlIefil ~Iii~jj.pft.

bier

fie:ien,

rraf.

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

tDemJetet
er$illl>eiililit IlIUife:i:lter·

De.m$t~.r.

Groab]'Q]l:2!e des D.u;:Jimi!n.us (Tar. IV, ~3'

d:ie Y!ll!td!e['.s~i~eI.stabgesebnff~~)!H;lbe!'!. m~l'ly50'S" Siet~.!gtiii] tt(rl!w~nb~tl! Wteclrten M.6J~nl(l[Jf 1jJ~tl Xbre U1I.d .~!llt in. Cler Linken ·e~l'Ic ]!I!ITJ.:ge.i!ltiJlilme:uuJle F!liek~l Ia 11':l!lUe~l~ k(JlII.ve~t'ion~l1em ,scb~~I1i1:j[ndet si.e ~~clla]L~(iiDi!liuf·cir!l~r . MijiJ'l2:e de:r M:oesa (w.gJ. .. [m IIIo of, Griie;cbi •. Miln!le:n, So 61 S. 1.:83) und wolM. des. Pjijj!; {~ut 'wi:'ImilJ jJ~Mee'lflte~}jS:Lt6:it.ej]Ui:'IiklJim in Mful.ciiJe:n). De:r Kutt (tM &m.€,re:r t1bK!l~F'~n{l:ro.ll ~s.tmr :&:!l'g~:ln!llt1~~0n 1§np dl,l:re1b e~il,e ~:r.$~ili~]rt {Fr.!l, iJJ l-e.l, Rc,I!!,,~). N i"'. -~9!)b.ebnnl [lie l~'I;z;t;e. AIlli9:grnbu:n,gikampmgIle (~909~ bat Hu: T'e.wfmO'.l!, d.'l'l!l:l ilJt. IJin~l T~mp~! &Owil~ ~O!l!1!,Yn_d ,eiil:lie:nz.u~eb~uen'3lllm zilIlmge ge~n]t.rt IlInddie 11eiieutilI])ogie.r 61~tt.i!l'l S~!m. 'mrl~r(l crsre K~n;i~~[t ~acl!~elPij~"e!l, Ub!;)'!:den Al~t (T~f •.EX 5)V:gt unten So 8 j f:
j

S.

Ihl?'m.n:,.

KII.bi.:reOi

ll:iIJJaJ,

DiQ,i!iI:kll:l"en"

h:!s~;,li.fte!li, di.enieilt i:'I!.~t'.C~I'J. ·€pil'!.~il;lN!(Fr iii I1IIli: e] ., N~.. 256, Z. S· mid .2:, l SJ,tID:I'uiem au:e.b. e'i!l'lFes,t '€f~"'[11 (NI' .. ~.5 :I, :t. I.:;; Nr. <156, 2:, I I. 'I!I:nd! [9), b~!)iliIg~!l. {vgt. C Q ll! Z C, SitCZillliJgsber.. d. 1I1lrt. Akoo .. d. Wi1l5. 188·4., S.IO; [!["u]e:r bei Ros,cher,. ]&11.•,. Bd ...I, 2, S(Il" 2.354~. 1I.boCl:'8:uelJ!i1leMili!l~(l;n,M'1:lkl!. Rb Qaclwn MI1I~!.l! •
V en eiiDleJD Ut.l'III1ies.kuU ill Pe~aJlli()[! w~ss:en 'li'i'h~ clul;lclI tiUe

.DPor GoU,. de~!il!IJ:!Bruslfuild !llI.JJf e:inem 'Geprige ollne Kwerkopf V'arkmlD!I[Ii; {'I'~L T!!if.rn[[, .;l7),erscl!eil'J.t nlmliclJ.ZI;!!}:tca~~~ llf!too- Com:lifiodlll'> (Tat. Vt ~h Etru~cH~~. und lEkilISCliISill eill.el'~LUOO so:ns~!l:u:f an.tik€IJJMoIllunerurel! heb.n]'it~ Siilt;1.!!iiJtiOO'!,i1i!: :smhippt diM Ti~t;. [~ii(!(t i1(if;iei:il Widder, z,illm. O[lfe:r hem])... lndem eeea, mit dE!!' Recllirlie![l (l!leVQl'!l!~bei:Tl.e PllJek;e!PJ~" Wlel:! s~~ ,~ii(l>h~:i ~f' LiIlboMlt. itt er K.erYkeliotil ullia. ~y~,.,~r(n' ~hm. ,tluf em.em. Pf~n~ ][egIJ ,~.I!l1! W]d!!!le:rki;lpf.;[)l.escr ~p~]t ~oohinei:il.e~ a:itd.oru:n Ko.m~tiOIL'l ein.e· Ro]~e" Der c']!lJJeVOIl 2pj'll'e] nFlci][t.eIJJ,. dna.ndf'f ge~[i!ilhel'81ie!b.eilJJd'eJl ,lili:l'!g~ingent.g:.~gtiJm Ill,]j' do!: H~[)jd,. wO:hl :im n~g;ri:!T~ iib,l:i:iilw:n a:lldAl!!'rul z:u, ilbiB!!lr:eVif:1II(Tyf. y~, r]. Dallman h~ffi' die Kab]ren zu. erkenne.1II. hlli~~ i8;1 an M~derel' S~!!J]ij~~~ist WordeD (~i~ihr. f: Num ..Bd..XX~V, S. J :2o,ff.). ,Fe mer ,sie'lI.t :m:a:Il~uf einem {}{'[1f.llge (]esDe~i~ls rf'!if; VI, 4) n.cI;i!l'll Jq,Ir~&P!()~l;\;"iederfll'm He:rIl1Le~ m:it.uwlil. W~r1ltl;l:rk91)i <\!]f' d.e.r l~jedlrelil, :illl'! ]i:n:k~n i!lnuK:.erykiei.Qn 1.Ii11l,d, C.1~lllmys, .Del' KlOpf ,~le", IOrf~rt.ij:e'.w!)m~II3!~emJIHICb ~ml~[t "'@l(!~e-

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

sOlld!l!r~1: ~1i~utU'm.g

g~rochene:1lli ]Hlm;~y~en

8eif! i. [iI,i,e :ZA1l~ll!m!1ll.eIli"tenl!1ilg de!:' ebeli! ~ehewei.st alDer-fe:rner" d_d, il:l Per-gnman, wte ~[Ig mdemorts.! H!l'tml@S m!i~delil KIlMreu. ve,libull'iIdi.e.nwa;r (vgl tI.•fl. Hn xle:rbei. RI!i,~cbe:r" lex."BdL 1,2,. gp. 235:2 j IHQ-c.b, eb@,flda Ed. 2, S,.25lSl Pr'el]]ei'~R(!~ett, aJ. a, {Ii. S, 387. 8:)8). Dak&nn es :llliic!l1ttwlu~d!er.iiJellilI1l,e:i!l. werJ!I'I~e:r G,~t,t, ~111. ael' ni!e!ps~eis~ng 'b~h~ OiPftl'g~~in:~, ~ ,~ja~l,';lb~t 1!llI!te:r ilI.em 1a;W!e:m.Kl'Mlm~Lo:'i®de:['K§wi.los a1iKabi:r "u.ftri:tt "v,gl. Prenu: Robf;lt~, a. a. O. S.8'50), !:Ii!ill'lllSexen MUztlllii Gf:llteI'8c:beJidiet.(l1:6i:eib a'bmv'@n deIIllKall:ii:r>E:r:JIf<l:l!r nitlb:t IllUI' d:!lIll'eI~,~hs Ke.rykei~IJJ" SOIl~B'n!llmh. dl!lroh. di.elN-lgI)l)~iIi'l" ,im d(,f:II ,N !l;eken ,lhel'~bil'aUelilil!.6fi JH:ilJ.'tU'e. Dllir.atlfliliin, w~rdi milifi Ilil,!l.ehllli~e Ei.1~z:ellitlgJ!l!l' II.I!Ir de~IIIUn:ze des H"adirirm1!1s (Tar. VI, 3)' Kabk: beg;~Wl}$e;n

n.

i'ieiiflllLeJi~ii:rfl.;:ifI.
'llw'e~

Kl!I!"Ml'eII.wje

'31'1'[' 'e.nlltl~

WeJi~mm im Geg.el:l;id.zzG~en l{1I.I],tstitteDIiiI~t me'b:tals .2. B. ~1lI. S~III'lJ~:tbI'3ke,l~ Pergilm(i!J!!J!u'l' da~ ji~g;~dne1we lent, ~Q li.egt de:r Gruillid dlmrr WrilrnreT Mer' ~WI. iinlile1illli>"

nis,t;ise~Qr':zeit J!achw~jji~b!li!)e:!l Ve~!)eltmd~"u!lg ml't dJ.i!1lJ D~@~k~tlm, \l"g~, w_r. ( Z f. Hum.Bcl. XXN, s, I.it 8ff.),., m.etzrere ti~lILd urte:nbW'!IIl.I.l e[nJem~eJ.der- sdi]ecffillt e:rl-!dWIM.'l:lfl Uni'lYilill (del' K{ipmd!~lIDer ,sallDm]!.IJn.g. m:irl demiBHd.e de~l,sel'em~) ilMgesteUrIi, 1l1JJ.d! ::r:wa.l' [Ii!1!Hrli, ~ebeiHeinude!!'Stle(H)el!ld!,.m~t Speer lIlud!. {lh~!ml!¥.s. die K.6p:fe d.el' .Miit-te :llu.gewendet.

9. ,n:r~'ter!lll egalEl. IilJj A ij;betrae:~,t aI.e:r V ~Mn.dtmg !leI" K:!i,b.iwfi mi:t H.erm.eiil wit(J. esliliieilile abe:ttlls:cil'len, g]ei:chif!ilU$.b1.Ukrel~sHmiDJil.m.g mit@)HS!l!lWletlwra.klsd!elll. L~gelId~ BiU:e.1t(1liieg~Be'G(l:tt>er.ltl'l!lltrerin.P'e:rpm,on nfi.n.detl.~(C.1. G •.Nrr",,3:5$8 Frll:,llIlI:d,

~1Jifuer ileg Wiritler ~1~ 'Oprel1itr!!l!


So u ~ f.
Djgj ¥DB B.,. :S,e,I1i.;l'o ,~ et e
M_~ E'1!l<r~~~!gi'!

~r' ~et~ille~ d~ Gylfinm!!iftDGllmD d<lill Ep!tOOM~''tlCl!g~ldw~'''le~. Pelf! H~~~ ~h.ciii.t .g[c ]!iM.It:bJlJ~.giiCm- Ib.~OO:~Gn d MIl' .~i'll'obt~genf!!lil!!tM !.'!;"biFe~rn,~!eL1e;n :r~~iC(li"",eg~ dJ~ ri.umliclJ&m 'freof.lumg ,d~ SI~HGil.,A~pth1,t;l~g~rerM;[lMl1illl!l)el;. di~ DbclI~ nllt ,dieKI!Jhl~·I!<Ji.~(mtlOODl'I1I.ci1 diim n,~ Ilml ilAiii1 W~d.ille~~rr in Vei;bi:mdlliiil!iMngern, mull millD j~mc Zll'SMlij~ell!t!liiJI'Jgk.cit v.~l~c:~~t d~ch in ~elfllclU ~iejn:Q. H~ 1m h.iuwolJl. 'wC!lllmtltch :iIi MlD!!::r [Elrn:~kl.l_oo.~ Galt. d~ iGY,IDliIMie:o !IIUf'llu'l:!!kn" I Dd O. K.'~~.I!1,"'S AD~Wllil'llI~1.!' ihrBli" ikuDtliclt:~_o Vel'1~ilf}duD8 ma_t d!!llll.. KI!.1:i~ UII :Z@l'Igni.!;a~L'I,iSlIij;lln;~berrlic:h' ~1!II~g>l!nil.~gmlmd.lll Ill'!ldll!i!lt, ial~~'lium blrlant wo:u.doo lv~l .. ZG~Chr. if...NLlliIJ. BIl. 8" U~)"
~~Q1~ ~i~11'Q1~
~lilld ,:!\,~ ~7 !!1Q!i, I~!~_~~,,,,,,~,!;!~to

~~!l~ 'GYiD:~!iI~i!!iN:,'h~

KMi'i~kli!!~ ~h 7~~'ll]'., £: N~m~ ~. xx~v,. (A:d:_~.Mi)UI, ~'~04. ,s, ~5~:If.) "eri'06om!ti!e.'iIU: ElJiijeriMn:~ !!II1.ii'icl_n Z.!;I ~~J[! 1'i'!'CifHPlo)MI """,I., "!'iI,lI_"'''1'f.i!. ,ok ,1'!!tlI":.I.AoIO

xxrv.

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

O. ~d.~~" .S. ;)39. Z. ] 111': 'P'IeUer·-RolJeJ't, j !Ii. a. O. S. 859 j!l'gt !mch. .13•. 649. Anm. 2; ·rln·'~,f!;mIH·~~r!r3!W~, S,~631i.DcWljiW!'Di Ncb I!!UfdGD! I!mrn;ilefi P iilleiliJ. rI~C.M. wie beill U'!:!mles ,dfT my~~,~i!;:6fueZus&mmmbi!mJ.M: der- K.a!bfur.~. m'it
!ii. &,

d~,r Mew,!:' M('g,a;lo dolu!mie1ltiell't,


~e.!!il~:hel't,

80

ist

(i(le;Jl

ihn

:eJii~e ~llu:tIge

Beziie1mng :zUiP'f;rgaman
1'yfll!s ,~e'r thJ!O~nil!e!'Jj

.iICIIe!l!'RUf Jdeillasl!i!iitIDsmen

'Q.ep~l'I

Ky~ele, die.mi,td!e:r Ma.\lierho:ne; 8~l:1I11t!iek~. inQ:e:r ReOOi,fiem .m~eS'c!lJ~e bilt l,lI!1d d.e!III lI![1IHm.. A~Il!lillf dlBB Tyllll[l!lillQIlI stn:~zt, k9D!~'~ til Plf!,'goolQ.'!'l ·~\!,'f .,,~
~tiMedelJJenM1i.E~OOI.i[e:r :KM:sll:rze:it, baM. mit,. ru,a:tdo.]m,e diru.odle:r tl]e
F~l1l
~[Jj

lUI

llrelil

:s;t~W!l!;d~

we~ yO\!:' {TlIIf. V, z ~),

orb <tJin d.eltlJli\n:bJ(I);M)e.hcl1!d~ B~ldw~!:'1I!:

d.el' StlJ:iiit'i'firllli!l.ud,!![1 WM" was be:i d,em man!llilll.CI]ttt.[e.n. (..'h.:lu'aAbte!l' del' .FigUJf W:!rriliau9 mllgl~cb wllwe, ilet m~el!~ .i!lI.!!. ~agr,:ll.Da.frijr k.9nVl~ ~chN'!,d!:\Il e~1il Prl!ghi]diil!es OIlIElIiI'I®OIIiliS(Taf" 'I, 20) dI~eGlltlill BIiIf elnem holllie:n"V'OIiI :itwe~ Ulwe~ .gEil!([!.g;e:il~~WII!g;m ~~'ig~ b~l~i:~!i)t 'i'{ii~uil!'ief iim Hmtetgrtmdi. :!ll!~liiitJl;l~l"eJIGe~,tal~,. einel'K IiIUgeno.ssin.,~ie ]1IiI bew~,gt~ IWtil!l~g ·dl.1t:li 1)~ pLlno,n ,sclitU\gt.. L ~IMid!.elt $W~ JI:iill: vi!el[~ieb:t 'mndie HwptueiDeeitier 1iI(Ji!'IliIliI, ~l'~ ~·ie:JIE'i9d!1'tII.d: n!ilICh:~ IIills®b e.ss!@b 1!lm dlIc U!!!;ItlIbrt d!0l' Kulbmtne ibi'lDiaJelt. Fih' d!!IiS Voo:h:a:!ldc~lliin @iM~ D~sws del' ~n Gi5'Wm ~!'Dir~r.gamo:n : :.leu.,ge!III!lb!'bl' eibensoiilii,elfuilild,e 1I1~il!. diiie titel'!llrur·. Denn ell kame:1il Wei1l~ iDIiC~n. an, die :mi·t ~bl" id.ellit;~~clieM.~iber]3Mi[wa("'SL mod. m~:5i, 3) und die K.'!!I~bltnten :Zll~ge fF!,"lIin.k~J. IL. II•. O. Rd. I,. S. 53£: :!en Nr.63., Jd. :[m" S . .3::13 oro Nr. 481.-43,3; Ath .. Milt, ~90,:, 9~, la:~ J:H,cob~;I;~81j ~b!)ndal 90:8. ,s, 4Q3.3 2) und V.fI, r:rQ {De li1:l.!J. lat, VI, ~5)' 'ff.W~h.n:t 'e.i~ MegaleS~1!I1iI iI!lR.e:r St&dt; .z,1I1dem.is~ di.enahe VerMnd.lllIl,g del' .At.tllruideiilimit }i\e~i. RU!li MI1I'I~glicJi! roek:a:!l;!'lt. Jtc~e~w!i~!le",w~ (l1.!!:JChSt.ra \Don (XIID!. 6 [9, 6) von ,eil:ie:m beiPe:rgamon!lufBcb:we~ zuglrn:gHM.'!!;;; HOhe, dem. jJ!r,"n~,"£;IHNOH '~IP\!lC, gel.egefieilil. H!:j]ig'Wlm det Mowr Aspo:OO.ellie (vgL Sel!~.ch!l.rdJ't .• SU~1!.!~!proru', d.Be·1!']. All!!!dL d. W~ss, dU17, s. U t s], Ein. lIlocl~lIJrn:g.edie:llret.es,. auf perga. m!!l[llseleitl .Min:Zle:n Jilloliiw'€lsb!:rel9: I~ol fThil'..V! ~ J. ~o1f;, [X, :;l;3.) :iii'~ nu:n :Wr Q~n~'(!!I!);rl'le.del!lG~~~I!Il~r~ ~ ~~(!n~n!~h~, JT!bmgem (h~W&Il~ :mILt. KalM:h.os I!ll1d ememvoll dessen oIJe:l'eID. R.lie ibiJS ZID.den 'fijUe:nil'ei~bendel1I S6hMr:tt~ \'\O~'!;'Or.!~ g~~]j0!l:!. h,I\'t es ill be~~ U~dJ.en,VQ~ d'~e~ Wo]~bi!!lillen W::mb· ~l!ln$n,. Ms jetz;t W1el'kanJllteAUl'iblilite.IUe 1li1llt ~!!}bL.e.t;i]t erh:JllliOO'lCIII Slilicli:ull Fr18mme(l]. gla~~Jlei1luHd iv. V 0~'b:iJtl!JiAlingm,ilt J(\I], ~'~(!jfl1!'Jj ,oUU:nielll al!s F!lcli:ehl W ~ldliwt wi,IIrden. Da.rouf g~lIillillete~mlil 0 of {Rev. SrtWe (I.e nUIJ1;j, BlL XW,. S, :2:UJI mil. VOrb>t!'l'!~t diAl Bei1i~itfilli~g .. .D.dldJer OfDlU:lJtyp1lB

s.

u:eb~,..

,FiId..iWJI .. !';~.i9.t(}.~'i9'

.,jj~,

1',

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

wtt. vle~eJll

Mllinl~clu~!nI"

lib; Am-m:~s, A[ll'IrtmdiiOOIJiSW"


:tlLYil.lugebt,ii!l,t hehlillnt
II.

v~l'l!th:rtl!j-1

13iM.I~m. l'!J\ilf
Idol

dililpo13eN!liWil?gllttjm

D!I!sfe:rgamfl![llgme

weie;l!iIi 'II'l;I'!ld!€mJ gewil)~~liebl);!lS:et!@rn}~ !WlU; iD .t1,(i'J\ J.,ttt[blJl~!l(li :IIlh,.dielID~~. einoem. gtJlt erhallremen 6e-pri.~e tlies Dee~l!Ig rra:f. v., ~iJ) s~eb~l' !1J~ki :Zw>elige .~l!! ib~(iidiit'i!l;R sind. EimijMwl~('j (Ie!> ]J'~lis:elleR PJI.iJI;)Jd,e]flliUl!m.g1. [nlli:loof, (..... Kleinas. 1l11lln~11,.ed. I, 'rd. \'1, i~:i} bt~~!1-t elne ~!'.I al!~tm -W~-.$ffllUid~e:!l ilb~(!'e.ill~timIDe:nde· Ihttstel.1m~g,ltIi!1lI"dd sicb rerua;t:i.1lI1:1'1l ]iilrI.ks nooililj;e einsitaenIller L!)w~ h~~~~~'~, WOOI~~b, ,~!~,E!!'ar~~g~h G~tWt!.In!~~f'~~~cl-Iert wil;d. EiiDe lW. Srt;andm,Qt4V"llIim~. in tD.erSo::mlle.ierb'<lcln.tle~e.lIt diliTeilr~e.re1~4eVllr:l· !WIle br.iJl1gtl!I~~()in~ Mili"~lli ,d:~'.!> H!l!d~i~~~ V, ~ Ji'El si.ci'l tibe:r V@i!" 1ille1ilJJ ,dMI.l!1reh V'01JJ dem ob~~enili,ld IJImte:rscllil~~~l·efi,~~!ll Jlllll' in iJ!e:r Ltnkea sic d~Jl. hier beoon.d~11i: e!JtlilieliefiZweig, BUii!' die:.: Reihten. ililgege:il. e~D.el Nikc d ~ DaO UiiJE!l!ie dt~8$]be; Stah,l:f wie <1i.e~!I~!'l!tt': 1st,. 'tlCIiNI€]:sti· ~ID",!GiG·

rra:C.

n,

pJ'iBe

d:e~:PjJUifi.. ebt"JlfidLs si.GJae.rwt;

dew

1IIiI;I' ;mw'eJl StilJdelilu!liHleu~.

llche·n NUCIlI, ab~f ~1lI! S~IMJ:_oo,~UV und ,seh!l>elli~t~:b,t wili~!!' 'v(lnkGmm~!Il ·d:um a.nf'ill'lg.&hes~l1riebellien 'Typw;: S~Ii'l'.ic.h ('I'8'J ... Len (I il'Di1 ant. 1Wf,{)I" dl'num, (Gari,. ~n~~h..,T!lf. L,. ~). Ell: bM,b:~h~r nU:!'lne E.vll:Ll!:j'll!~, dal3 'lli-:! vi.cUci.e::Ei;t; manit efulil!Bm kSQdfl~fn E:rel.,g.ll~S 1:lIe:r G!lItUn bea.,g,gebeillle NH::e sp:!ltel',. <1. h. mllJcli ~. dil:roh~meliJ :;:Wli'it.efl Z'Wei.g~tz:t w!.li[lde. SO]dl>e, Verimil.enJIlli8'eJiI!li1ii

KuJtb.i]d~m,.

w~fll!gs'trmsin

de~

·'f.rach!l.,bmlC!'iIwil'

z. U,.~l

de!,l!:!M8J~tel

derp& ..thenos in AtJiu~aLund dem. SeMei.,el1'd.el' .Atll.elilll, rn]i.uin Uiio!Il.(vgl !\IGi Do.tp,r~J d" 'rl'Q~~ ~nd m~'I!. BUi. ]1, $, ~Q2 ~'~). NI,gj!l ~'~~i!n ~~Thtm, . iIIl1Jf ~1iII :Pe:r--gIiIDOIl gefWlde lJieJI. A.1ti!:reiElelll we W··eiMI:IscJu.ift: 1I.C",,o,tfIilIM®C 1,,r,;p·Q.c I 1'\:\ II ~riI!~~r.;AI'(j,11 (Aill&llI •. Mit1. :19014. ~6'9! Nt. I :2). Di,e-se~: (le~: .n. 8unll SOnBt M gegelbffilit}E.,U]lll~tQn be8~g~ :tW'ar: nlteM.~uselbe w.ie "m:~6MC, DoeQ1 wlcrd ll!!.!If ~mel1im ZemtrllIm d.er .MII"Ve'rellml:l,gj d-c:m k"llPllldloki~cl~1t'JlK,a:mgl'l:, em;trl.ec:kt;en fu~]lll!'iltlf)il~(l tliiltlH .. 6F"Or: &~[A] 8)eJJl!l!fl!!nt U!~d~it tWir hlWl,'H'JizWll'lt {v-gl. WIIi,(i:(]I in!;to ll, 'Bull.. C-Qtf.~fU ...1 833. S ...I 2 7; Drexl iIl:r bci.Ro·g IIi iii e l', LeI.,DdL 1[, 2, Sp.~:ol ]9), .Ang:e$lcbts 'I.!!~,,~~e:r IIlifu_n;~Qn w:i~d m!ln .h~f.ll nun tli.cll~ me1u ZIl del' :lib Notbe:l'le]f he:.rbeig.el]o]ooilEliliYO .~Il .grcifen bmucllHm. {huh (!of,. (lrlil!Glt. M!iJm:ell S. 708 f.),. ~on~m '~~Il!l;nZ'Uira!lim[Ju1ili:l~ng d.em mil:: peJ'gam.e~lliIel!l Ido!i~ .F~!li'W~ffilg zi.eQ1ben~ril!'n. Obesuaa d das B:fuldder

s.

j.

:~ v,ga. [I:t'~)!h.t, l!! ]I: 0·!i·~ Ii e.."s Le:.:•• Bd, ]], ~'"Sp' ~'~9"" S ~ I!I re] be iI'; d:oefimil(I"U,~. Sp'59·~Uti;!d! W{:·tD! ic~ ·~!.oi:i 1'.el y. ~ !~S., W;!I, ![ld. n,!, 8!),! J'l~ (~~'i.'1;I.t:Ft belde fo:i!" A.~!S' ... !'"'P~tlIi~). {!lJ\~ev d1h!' vo~ Pl! ,~Ii!Sl e i~, P"!liJ~~gl~e,{hit. K~oo~ S. u ~~~.M·~~'k~OiHie -(ll;i!till'i :"!.if {kill Lo","~ {.<io,~hi~dl: Hj,!'.9<~.llddd. r·eheil;l\e1.. Allin. i(j!.8NJ •. ,'\lll.t.:! • .gj, Wh~, ~6M. ~ ~4j, G.

(~o()gk

Original

from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

ASJiOO"clll!~"

(i~le:r.~'WA:s wijlu'Ili¢~e:in~~]u~rst, de!l'Mete.r i UBt

~i~e:ia

'NltlH~p,o(l

!l~.gm.JI~iI1l!tlsB<pj~Ueoo zttreiJte()il. e~nle be~6ute:n.de,Ro:ne in de\!' Smlillt.. d~ es alllf dem 'Geill~e n~~~1iIi1il1t '00 ill~Mm. " K!IIi.se1' (~i.~$)' bt~!l;~l~:!"ll! VQrelml!lJlgmtDpta,_~IiI.d!a~.~t>eUti~~ 'flM. V,. 24). W~ oo:t1.!it. ~.Ilr l.Jlk~epi. und Telesph.ONs '1.I!I,tieiru wi.rd, $Qn.d~'m !Wiclt Mli ~",!ll' nQ~(liP'lQi~ili!l:~(!O!:l1'l~t :Mylileme ,(Thf. IX" ~3.)' ~rul. ;S!)llIgt IIGJ( amLen
&d. vI0~illirt.

sieh ~ldIt

Aman~,ri.gen

t]~e Sta;d!t li'el'rbe~!tiel'endeitl! AdlWcp:il)1l1vQrtr]t.t, ~o.LQb]-H~f~~n liI.ad 'Ge~·i!:~~it('ln>

Gcm~&ll$i[le.r·

'V:iel:fileJh wllwilMld
t~I.IIl\~iJ!l.

<Wt Kfii;sffi'Zei~

(!t1re:nlfl~iTelti

wliIl'd:e 3Il!lch PergB1IDJJI'IlII

eru",e!!l. pol'lymen. e

a~lilideJ'

"rend.e:l!I!~ per:s@~~iID!lllim,(vgL

Frinko~.j

a'. 0 .. Bd. II,. S. ~:o,. :o;uNr.. 289) uill~aJ~~geil"ab P.rI.g,Mld vel'" w!;m.dt"ti:. [li'!cBe'llef:ll~.._:ng dif's h~ti~!1II K.0tp(es m~trl;lrei~ In!l4e ~rn M.~hf3illl>eJfldl.e:n ;mr, der ,1;ufde-.r V·Qdle.rBe:ibe 'I'®iI'I .1IIW1~:i'lolllille Kiij_~qQ.rir&lit. eeH s"C'hll:in!.\ @bil:~S. 4-3, 45, T1t~:m" 14. 19), .~:!li P'c:rgam 0 s ~ilitgCl$ic't!ert. Dalil (~.
!I.

er :mitA.side:piooverbundcelJl
prige d!.e.5P1li19: (-Tru':

~Mtr~tt.. Is!t~ei diessen 'Ilorhcemc1il,endelli

St.eUl!lDg

~b Stadt;plit~!1JJ mil: ~!ltij)lili.dl. So 'bekrnn~t P~gamO'a

H()UJJ®1~III:1!1ml1in:zemitE!Elb~8i~W! 1[,tIltJI:lHd de~ Gottes :auf' der' :ReehJtelll rf!l:f. lX,. Ii). Sein Herc'®on in tl!er' cStoiIlt bt!l.~1ilgen P&'W!tl.1U1l!)I. rr, l)' .~O-( wie eim.e~w~t' tt~eilt]~ft~,. H1berdiem. Sillm.el1li~~-li. w®iI:llri~tig e~ln:z.te We!MnscllNI't; (Fi'l"!ll'Ike~•. 11..:11.. 0, fI~l.. w;B~ Nr. ~89). D.ie iW18efii:ltll~tenDan.tel~utn.gen. ii1e.s epo..ymen Herem, Das!.'lendu:rci:b (Ire Art S>E!!.I!i,e:!' VemiJl.dllill~g milt &1Idil!'rll]I,[l':iigu~tl o!'ir,k~[ltilID! d!I1l\l. die Kwn.)?'O.!!i~ tID:G;~. (lit~· :iIi~!9i1!1if1m.eil.A'e~gt 8ilirl, 6bilUJe .i!ie:h an. V·odild.e~!liIiI!llUl~ehne.llJ. ~i~E!!,~lUJdang wl:rd si.ci:! \'1ff..!'llUilil>Hei~a:u.eh .~!l! ,dem EaiPr'td~ !'l1liC1f1H~ be,. tltigli. babelll. - D~ll Pe--.rgamD.s5zeme.niulit Scl!.OIil Cavedi.(m] (A.nll. !kIP 1•. [835, s" ::I~9fl',) ~w~~Mfurlt,Mhte~ mit j~f.li;ll~.m kiilm~.fe:HJd~!iI I-J!~empMr B;lIr

vm,

thn allf eWRem G~

Z ~) l.md.e:ine

eorn.mody~· Zd~ zJ)!ig~i.h!!li mi~!.lwn

gel'llr]llIrt:
lJia;utl~:ii,.
'i'(U;J ..

auf

e-JneJiIJJGepll'l.ge des OJlIlilIiIl®i:lI.IJ!S rrllt,

v.~.),nb]lcJ,::Jt u

man

einen

];oehehlt~en .Ke~dt:'.l'I,in, llew'C.K~I'· SteIi.ungiJi!i;cft

]ilinik.'l" O~e-tkOrpe~

orn, KiO'~lfliIJOIC~~ re~l.~. am lilJJk.e:n Arm d,~'I'l ScJ!1iI.d lIDd m.~t ~r t':l'ItlO:belaw-" l~~l!!i!lef! ~.e!itSpeerl:~]11Ill'fQdeiliilil>o:13il.cl!;~d gegeiJi ein.eiD";"ru ihm z
, IIIIl/rir, C'<:Jf, ~
U~'W'.'

cS,~i~ ~"~~S

A:rllel!l!s wgl'e~~eoo:elj)'~o~~

~illf1! .!!Jl~ w~[~

(V,'nir: :XLU~,4) :l:s~ di~ (Hil~!~ iwmm1Jici!l'n~ ~~~f S,*d!t.~i;)geiic~t!l. ("~l ...... clll lii'iho~r.

&It, oW#. ~ ""''''''

[I~. Xlll,

So ~,~~).

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

~~ede~estll!rzretil, .Fe~lltlL D~eBe:r, I1i!i:OO Ve.T]WSt ~mNi Walren mil Kn;iil)g~ !i!i!lliDil!:l.~:r",1Ii~d;:t CI~~ Recll~ Itibw@'ln:{!!!l!.d ~n se~n:~n Geper IIMI!L C!I,veOJ,lwn i .salt lin deli!) S~~gerJPeIl'8~1IlliO!l,. iII clem Bes~egrenAreios. d!elll te,lII,t]rur&firllisclle:n Dyn!!i!lteo IF'aus. I, ]]!' ~), L g;ill} :noel! !lm~I!Ii~IiI~"R befitlm!tl~JI Zw.ei:-kampf :in di.esem loilUl.lt':1JJ S~ill:reire, Olen des .Ach;illi~elllg m~t Te~eph0;8 (raUB, vm:, 4:!ii, 7), .Ab&r bei dem Il'.rsterren '1l:~liIide]t e~~~c'h um, d~e. Eoe~'i~ efgl\~(~!lg ,dt~ Uit!i1d~, Il!ll!di .~~~'i!lli~dngajbe 'Ili.~"~ i!btRO w(lJXk lI:lIIIQ.diabal!D hie!!" e.i:ler VUrllil!li!l®et1ieen, .t.I~e sog>eIl!!lin:ntelN.amie:nl>H~5clJriiJt, zW.i.scJli,elll dJ~!r!l1,l(j~C!1J! d~.s $~Il.h@,lldc!!l ! Hero!). d!~!); Cfl!v,~d Q In!~., h~inllgJS-~ dll.!lAiliM:i(i!:l ~ 6~":e m:.es~. !~.,;:(ooppJ. V, s. 45 I, loS8), die g~~1~11 SclJwi]e.r.ig~fiten be:l'elJtiete, (I ~!l:U~(!'t 'il'i~l.lm!l;ln:, NlE.O WId ~i,1~~"b't. ">iel:! ~11( diJ)! s~(ltisetli! Neo:korie. W<illM man e,'i';was, gegen die.se llli!rel'pl'eU:t~!o!IJJ es lIildes ~1lI!rn.1;l!1'~. .sill! iII:~!Iimrees d

iter UmFil!tllm.d.~.e~IiI, .]J1l~a!e:r siegre:ieh.e. H"M [~lJ.!S~iIlsc:he~liIlich unbbt:ig,. Pell" g~l!l!'Ib~. Vi'~@ wi;!: ~~. :!;Q~:li~ 'b~~t!gd!!i!:'g!f":!'i!~!I'lh.~$t, fi~e .~wei.te, g~eich:f&Ui'l VOIiI Gil ve ~Jon i (0I.!l.. ,0,.,.S. ~ '11 f.) b,etr.8[1ge.w,M;ene GN.'.iPea:u:feimer' Gi;lo!Bboo[!~(! @6 Elag8Jb!ll1f!s '(""11:[. :MiQl1Inet., Stipp!. y, S.4.67. mehr '~!li8lellkann. ~ls d:A~ ~el
!eihllrutel~, d.lliG, mlUl. ll!W!w miJ'lIl]i,~Ip. GestaIDteR ,:'l;ulciill!:ind.er los:.!lIiIgeheJl ,sel~e:i!'len, lind ~wJu''I''el'l!tI'U'tHch be'w.a:J('I!!Et, ~nf~t!ld][eh~l!' Absldl~. WoUtemail 1I!]j(jllLdi.e~eSitUJat&Oi.JjiLufdie.Molflo.mMh~ezwi~.cllle:I[Pe~l.m09: Yimd J.J>tl'i!@i> b!1'~i!ll!bC~j' '0 w~~ cirl d~!n~il)n~!~tw.Jh:!!W!'!l Mo:mie:r!~ vWMlg'fj;b!tm,~ $ dler g€wRihlt,. ldsd!as Scllicli:ul i~f's. ll'itzteren nOO!] nie:ht bf'si.e.gelrt ~s!t. AbeI' ~tlicli. llier'loomm~· ml!!f~ il.berMd!gli.cbi~ieiJ!leli'l l1IiJdfll lliltl!llu;s. 'fel,e~']I'!IIiIlillin.d'Bt sicl~ !1JIIDi" d,~Mii:!l:lJffi nuiLs Kind. 1;il'Qra:~f OM etan Zillge.he:rt fie~[1 wird (~'"1II:Dlt.e:m EL 69<)" .nerRopr seiaes Soluneti: Eurypylos m'l~ d,e~lwrlich~n }.md:i~ ,djesJIl!:"~]infS u~d ]!ling~~Il. W~~ )Htl"H!bhiiin~!i;dl.lm H"l'l~t" Bowilie d.el' Bca;scluifil;. n I!' Y n 'rAGe IHpnc sd]lmlJ;cli:~ d:ie YO!!,Qeueit:e -el[le.s A.llI00!l@melili G(lprlg~ (t~l1'Kalli!;e[~ei,t rt'!l:f. 5), Jru- 'fempe] d~rp!1ip:bi:sd!l.m A[pI]~ilIwre. ~ber des'Sleini Bc:debuJlg Q1 ferg~m@r.!wi:r sq!'l.-S~ J1~cbl$w.issf!n, (~~~ R\lick$'f,~te {~ ,di~~em vgt :~IIJi~e,t:~t •. F. mu, lJ,rit. Cat. ~ptU&.1 Ttltroll. ,~ s, l2: 7fi:.j.Ein,emerkwllrimli.fe N~ell'!1cbt (lhloiliidcrtP !M!!<!i~:rl'!il:F;i (]l[! .~o.!'0), m8[!~$!b~ im, Asl1:](>J!i.e~o[l in ffii'er,g,lD1i1.;J1iI bei UleJII Hji':mlH':~ ])ifiili Tele,fuos he. gOiniiDIeJl.jeOioclIl!!!iclOtis "~n EU!:'~lpylol!i billz:ugeffi;gt,. iiiber.h!liw[}t ~m T,em,pe] yull illl:ll ge5!l1iL w.if\gem., {In el' ]I~uili. diel! .'~.teiJneri mills. Jell. .AsII:I.,epimle(!l
:II ';0) aus &m.mhmg ~o 8ch~el!lhrt

deil'Pa:risel"

isrt.

bewegw

m, ~

Mng]mon

hn J{amplb

~WM.

~uiiil;)". W{,~-!I:I doc:!;e

E,.egt.'.u.~le

lin

~ell'g,llmJOI1IJ ge-

S«.aubt wUJI'~ie.se wtlrde s~e nul' beweisel~,.

JJ~a Eu:rY]l'yLo8 Mer ~ei1l!~KiI!I]t

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

69
besaU. D8I!I!" wiR sci!'}. BUd al!lf d,erMb2le, w!R.v,nm;u.tLiclIi ~taslIDes Peepmos, nll1r &eii.e EdililwQg in 1l:~Il>er ,Zeii!;, Ilii.s mu,l!weh jm, :~n1etg(l'heiil ~f >cUe JJ!t'bg:e ,dill'f Stadit IiII!lJUILn &o~~,II'!;t1l;l~~1\ .ih.T:>@~myth:is'!l~u·-.D. !GNn.d,eil'~ :illil~et.ll.tig:m~~e!bre (li'gi.. ti]J.:i n.g. Q;, 8;" z:s;). W CnLl]. a:!lCbi.li,cl!~ ~ID@.i~~tUeb!!m, SbmG ,iW (@f! Lok:!&lHl_'c!!,(u~!l 'I'1(I.!l!. :f'¢1'gamOrlJ gelit!llrend, .so doc!] !ills A.lImh,en" m:irIi iime .. '\f~Minm.dell. ill/t, Heil"&!IjJ.es • Va~e:r dell T~.~'p,h®ll1. DID~s V'Ilil'JiI!I~b'I~!:l ll~l:'V(lfg:e1!Q~!I"l lIliY!f dtl"r :bei<6t l!a~n~!1!1!l HttlDbron:lle d.eB OlmmMllI!I (Ta:f. V~. 6),. wekhed~e .AUlffiI'lGu:ngO:r..s YOn d.e!; Imia:lll'!iin ~d!U:gten Killdll'!i ~ml Padb,e:llif)lfiIs~hi~e dl'noo[lt, Ilr:td "",ie!~ tl.dle :m:ie,lIum.d.lwJJ.g,el'/8b~!ll! J~.!i:t. !I~lfdJLeib~e-:,r ~we'jDu:Tp;~.n!lil~~ dn:gegiUlgel!l werden bOIll. W~l'end We.i!.z:8lIc1l:n (Am'h. Ztg. 1:8h, is. :~S91.'t,)e:iilll. m Pt:.rgam.Q.!l l'®r:llallil!!mes· p]a:eti:scl.Ji!l'a Voo::bid&!!!:' rHe Mhi!!,e~'!l,e\bD!en eu mllisselilmeillt, le~~t F'uil"~wi.lIIg~.er (~ei Rose,~e·I.Lu:., Rd. I, :2:, Sp. ~U4n vg1. "f h ra e:ln Il' r ~ l'ewgfl:JDiOs. S. ~ot 'l! t.) ,iiiieB mi,t. 'i\OUem .Recht all, :iJld.c.m n.r dme§.ml~~~e l!ii!ri!l!!1idulighervmhr:ben, d~e s~ch in d€!'l' OC@'mposi:M~!I:I Mlllspl'le:M;, Llgerfli,rnillil; der'[indllliidk em.o@{rillS >ein:zellfleii, M_o,~"VeDwigesehiakt. zWl&mimeli~ SWI~loo(!! ~w~ kIM' ~.~~" $Q ~t'd!,'; m"-'!l illlti:uwdie8.· vi@ruM,'@(!' ~ I;ll!'l! mailensc.beli., 1I1.s!il1i eln stBtllllrisehes o.r.i,g]l]lIil 4eJ1li:e11l miiilil&eJil (v8)., 8<l!lclii S~eph llIlli:i j Der :lUI!Jil'llilt" l~eit';l!kle~:; S. ISo\\). Milit QI~m 'ry:p!lJ!6 ,dl!rt.J.lIJliffiiU!iUflg. w.if: iSle Mil 'felepll"u;tsfri.ese IWsgdilhr~ lst I~vgt C@lUg!!Nln-P@nt'l'@nI.QH, P~f",. S. 9,4;. Wi m.m.efe M ,. .Ut;e,I'II;. v. Pe.r-g.. H3d. HI, 2, 'ill'lit, XXX ~,. 6),. h3it U[_ll$el' Jlil~~biiM.l!lieh~ :>l!J!t1iIO!. Ub~r d!~@; EiiDi~(llh~~~DJj' das 'VIM} d.~m 'fief ~edugreK~IJJd!. U!11HI d'eII.,A.tl!~I';l'.,il!ies:lchlilie:n auf !Ilrldenm Mo!mJ.mern!lelll mit W,iedielCgabe~erse~lul',n, ,S~r;le,l .. B. tlUirkam:p:a:i'I:i~clllfHa. W3:ndgu:iI'.I~Jdlemjw,i.ed:e:rl~G]en, v!!,~. Helbtg. U:n:~er:s.lb. d, ~W!p!IIIlI. Wa;lIi1m .•, .'$.152:11': IDtlllI!iE'llrtlMe3 abe.r ncl]!l.1.i_6eil"!;eme~' Verkrlliip~l!IIil:8 ffiJi~~ler [.oka~lla:ge dffill~el'g~~i;seh~~J Pri:gl'bUdern Yi.eilififlti:tJe!!l SwlF geb(l~r:!! Jmt, 1!!wgt ~liD:O &lrie "!U1iL 1l1fi:ll2lBinI. 8UB d!e:r Zei.it v'on fwu.:s his :ZUI 'Ga;]li.elllllS. Der Held. hei jj]("f' Vanbn~,pllS: <Sfi:net·'l''aWu. erscl-illi]liIIti]} vier Siltll:altio:n~ilJ" iI:li1l11 zw:a.:r: I:. w~e 1!I:i.ch EllI:rys;tllieus "Ill' de!']) de~~b~!r!l!U!f d~ 8chulilif'l'lil IleMn:~nd!tI!l lM:e~fl ilJj de", Piril'.llffl VIilt'BOOcli:t 'i]lIit tl'llf: V~, :8); 2.im Degrill', iillen lIml i~lm I!Im~

o.a

:!I~Mu:nge en U!nril. '1ni,ll,eH&!'!e ~~Q:h~I!~:I'l !!'Iit41~@!jll:tlf d~1;l ~. .. ~

~I,l!

~m.!Jt~m

('fHt" VW s,).~ 3. !mt d.>emz']1 .1il1l~eng,ewurl€[Ie.n Hirseh kIlien.d, mit den illIlmdi".Jl .•
~ Df!!li h~ :ft!!} ureTli!~ jm(!ll'J] ~~h(l{fi ~1'IiI tlh:MJ~~ o(le~1. J&'hrJl~iRd~ft!; ·Y. C~T. <ti!!!eRQ!~e ~.~!~. liew~i!;~ ,i'!;i,!:DI~~wi~ !!.~ I11ItlgrM'!III1!~ven [>'~i!liliil {~1. ~'i:cp'dil[lg,. JlJl!lJi:1J. Mi~1.~~ S..Ji!iylf.).

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

:1[. vl:l.NFIUT,U;::;

d. oijell~m~nel!el'ld (T'tIf.VJ, 7h 4. ~'mKim'!pfmi~ dE'J"DJ um ,eiiilim. &tilIfi gerii'igelte:tiJ Dmcll.e~. -item WlehiteI'Gf'J' HespeJ'iMenI]!ifel fTaf.ViJ" [ r], K~l!;e

I;U.~~~ ~e:m~l1iJbl'i:l1gtY1?'el1l81~M®lldi~h N'eil.!!i'M s~e ~~",d nur ~l¢n\1QJl p'!lIrt~ t wii.ng·le·r ~bei Ros.eh.~[', J:.ex., l!(L I,a, 5'p. ~l:14·' 2:~nf,. 1i~;30f,.l!:~,U) Jilln' !te[e4~el!!;dclulJjll~temile1'ltle~:1Defikmi~ergl'l.l.ppel!l heiz,l.!Iil~en" A~er auc(b .Mfim.elllre del' llililili.e oos IilIem Leben due R~ tli!lJide:!lsiicbJll\!l :hIgb!ild~; d:u
eine M1Il tnlit er, .~e:i.n.em F'ellreOi. 8ill~a. .!IIlI.rf defter di.eLin'll:e sOOitzt, ~Ilit d.~ R,e;ehten CII!1!8Gewi!l~d oi!!\~ vOir ~bm ~tflilu;!l'lldem 'W>e~blilihen. ~gllt gefhGt, ilimd!ie ;soh.olil.h:iillli! el!litb]!!1\lt.e vl1lli1g ZlIJ ern!tUe:id!.e~(Tlif. V~. to). Allell d~~~ ItoU.,. :!$~'11!:i,"~ ·'\I'eruiJll2ie~t. UH:ter.i b~e1u;n.WIIgCiel'Dew~oog e~llIie lIestimm.re Gelliebte, etW!I\ 101e I!i~hl F·u.r~w~u!!:].,~~· (111,.11.0. ,$p.. uso~biltl' .• f111i!t !;l~!I,(jJN"ym,:h.ej' &:telil Lilze d.-el!lf~ejji!:t.:u ;m:z:ie~lel1l.W teilll[l1]l8liJI tilIl die.se:r 8j,tUtiOIl sclu:m elne~ AIil1t::lllngflin Iill@~ I:U!! Al~l'tuln! :SQ Il;mlieb'tel~ '1)~~8; ~ t['ltnb11lelil H~.ta.kles ZilJI !OI!l:helili g]!lillJbre, 9l!J ist [e~ztmeren(U[·(,!;]1 beim lJooh.eI'

au

]®I1\B:b:l1Ji~!r~!II:t~erBt

I.!inloor f'~U!~!dlU'!!il l!:~W.r· M. o'\IJl\e']hl:fl

rratV~.

9)

nod
d~e

D~~j I:lil'lt.el" 6:aJLieDiUBIIll'llu:trelfelilJ. Ib

~l~l't

lIId deem. UllwmfHl,6tiitzti

Recll:t.e!IJU!f~i~@ Koule ~,md. hiJ!t di.e TriilkfiClu,:lle ilrl. der Llin\!e.n,


wing~e:r
!(IIMAnlI~

li1tut~

(II. a.O." Sp. 2H?)

All:!!ld:!)I!Il~k ~r

Ko;mll)O{U;~~OI!l tjlld,ar's

:zil~m ~8\1'"JeU~~~· wrbl~M]ic!~~!l d!~dr~i~!!1~ W®rt.e, (N.flR.[ 10 ed .. CI:llriBt): 1i~'I'~.~IIMI


IilO~

1"!!6;IFAIIi(ilNI 1ilmN!~H .~..... ~6i!1;' '~D~l"elflJJti ~~MI~iC ~'N "'!!)I'!<~~I,

EiJliE!t ErW~iOJUlltg~edi1iilCfe.1iI ][[1 ·~lie~em.ZlI.IluumCJlh,&nge giitUlllillllLd

Ci~e St&dt~

d~11; nRss@. lEI:'SWf,l ~~~lii:t m!lilil ~.m91mi!!m SWi~M m~t h®:t.cr!R,.iick~ ~e1wnle tlriooRielld,mitdi.e<r M!lUle'-J'li:ro:ne. hl del'lite1l1!ilrlilieJll t~~!l; Sel~de, dte JIL!r:I"'e IM'f! Ze:p~:I' (i,rgll. lI'1"$t Ca.t., S. l:!60, Jot::!). Derilliicl1tilBem~k~liIJsw·e.r~ d:nrb~efie:nde 'lli)IlIl,l!~ wlrrl ~Il!f ~1~m(>mM!W!I:~n6!l d>$s: ~llI!p!b~lil(l!ii (T.!lJf.Vi, ~J~ .~1"Wc(l:il1;'llilt dllrohe:i~e goo&::, s~~h. ]hU:k:srom '(']Imn ~r1.iebeml~e SJ;;h]2liIil~e·, Man wird kDn,l!~ f~~lg~he!1!, W~!1!~ IT!Ifl;U di~se bi,ei!tf!b mw,niS!.'1!,tMlUn des .Askl@iIloosrurnsiellt, w[e sle, um ceUlJlen Ib.wm geri~gelt, nl~clItI111lf' lI;uf eilJlilem dfll~: Tce~~pl~®l'iiolJibWi~]ch'I~f!'I-ldl!!1!! E'1',::isbiJ.dl!m~t Tle]eosphi®iI"ml 1iJlil(), ·~!Ilrlb., .~Olll~ ~em ebeJIBO a!1lcl~aUein. wietl:e:I'gt'.i!!'ebelil ist (8. S, S i~.me SZ&]Ii1l~ill'f ~]s ruilii'i .Art i1ib8~kci1li.~tIJ:i" .IDIati>~~]]liii8' gelivetl, w:e;](l]leVQ[l!!M.liltl~geJrdoH Z<~I:r W]e~f1r~be gehmgt ~sl;, wo dte s,tl(!]H~~~d!e SUtdtg1l!t~11! m:i,fl.clem J{,1)!l~b~kl dee MkJepi®5M.U del' Re~~ell 'VOl' COilr..1.'il<iJU~ erscln'!ll[t;, del' iiu:ne:n gelllle:l[IJs!liIiD . .j;lJ'i~!,': ~.pe,bfl!lqgl:)~Il\lgt rfllf.. '~'I, ~3),. D-1tiL} ~flld!c 1'ypellJ. w.ie ,~l~w]I!~~~ V V ~hJrobrall;sl!;eilme lokrule Bedeuwlli,g bei'i(itllclI, i~Jll~ !i,ioh.!l/u.cl!J Me:r mlJehw:6l:s('.Jl, ]tI~(}r>em a]i'! e~n.(l a:.nMogl!oAI1f'tasSUifa:8 !.lGf~~I,I.iOi~ Ui'lippe z~,B.!lll:f eililIlie:m

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

D~ j'l'im~en

tll')~

PtrFmm~.

C!LrolWlU!lme~hi][olil yalll 'fh.yate!1rn. {Y'gt Brit" C~t.LJJdia. Ta.f: XXXI,. 8) V'O!fk.Q!I!J!l!!l~,!lIE (h.~ hileit' s~t~, d,GS ll.&kJepio~dJOO' A,pl)n!~nl 'fyriillllflil!io..'! aJ~ Sallt-

gnu

liII:ngieE.

V';o:ft (W!1 .F]tl!B~tte~ii. ]st :5~hOnllliu~ild'!l;ijihdllle Rede ~WI".seil'l. S'~ets dlIJIireh :IDfl!isellli~if~ 1:if)')~hihl1ieit,

Sie sWIIll

~.:~d 7;W~U'

tl'iBiIJ '!1l)!~lIizil!!'jJiiic~!Jt Itoi' ei!lle't

MiiDZ1! (lJe,s ·rrn"~I1lt1.!1('FW'. 1/[.1 S) d.t'[IKailiik:os, 81ll. Er ls!tb!1ll'ltig" sbltzt. den Kopf: a<U.fili~Hnb ~~d l,tlb,. .\1bw~i~jh~IMJ ~.iil;i~ ~~:!)~~!!!! '!/'QJl. S~'~l~m!l, "lIili de~'vQ:rW'stn::cJ[~enRtlclr~en das FtillUlIlrn, wtihrend. dtl!8 ,sclii]f~'1)]IJ' im Hi.l!Iltie:rgru!]d 8wl!tb~:r witd,. A'.iI(;li,K,e~:~®~ uw:]J, SoLe-jr~l!iiIJJ]]u.loelJl.sidl ei:n~~~. lUtd ZWII!I' Je:nel' ;auf .z,we.i. "..e~clllii.edeJI'eil StGicl\::.en des A,enns rfaf .. VI,. ]6. ] dteser ~llillmJtll.!!fiI.ter' lel1l1sl€ibem. ~ 'K!l!i&e:r (>'gt M~(In[lt'!t ]1, 8.5991,566,. F"e:rmor ru!l.g'U;!; ell'zlJJJ FIlILle[J;. ,riif'.'!;t]lrnn~ll(teTI ZelJJJS Nlll:ephQ~s (.... l oiblf.ft S.: 55)" Ketcios g ~fitl!. Sl'MnW:i,in. d1.e:r;elt:tIl1i.te:n. Sool!llimg,. iJ;I;i~U!ll '\Viii: au! zwei. P.rigbil!l.em des ! M" Aureilius, d!l.!!' elllie]lal {'.r!\cf". ] 5) ~cb.!;l; ~I:'l~ [!:Ilh Vl;J!1l1 S1;li:!ldh~ld ~. VI,. A8kle,IDo~ (ill•..o'b>eO:. S.(H~Ji, dasandere MlIii {'fM. VI •. 14,) !I~chU!ioe ind~ :rellM.e.aal. H Al!lf od.c~llIbcr die.sen s't~ll~ dio kJ):!l.vl,m!ti@nclh~F'~ld!,i!.' ''j'iy~!bc m~t Kalath}I).'h iSteufnu;tte:rI!lIUli F'l[nliu)'.m. ]laM. lillb. Wen]) due Atilif.i,Olilite deli F~l!lIll.g:!I"ie:r v~f;!]f~eh Wtel:!~!'.!, F'iMllw:rrt. Rw~le<t.. cMtrwhi.:' !ilild W!'lS~l'gda S b,IDdvQ.t\hndelill. ,s~lil,d, baM. fiieilil~e:n,so W~l'riidas Wf:n~,g' befumdien.. FMig;eJItiimJi.d1 is'!; dag~~liI" dai& ~1i.I€ d.em, ~in.oetl ilier leb:;t.i!ilijge£ij;b~tlCti 'S'Cpr.a.,ge de.il M. AU![le]~u!> (Tar. VJ, t~l heide bJbtlg .sil1id, !)jut' (I,em and.el'en rrwl'. VI,. 15)der efu!l,f)o~~e , 8nrl, a:!i:rg~~tdt ifit. .ll:ieser wiilre, W~nn man. RDirilimmt. ·hJ die Ni!iIlitIl}~ "beiscln::itlen liIirltf.J.'iLB11 dll,l~h :$ieheJleicl:!!1et~1I F.~!til:rrI stehen, Kert;e!1os.. del' Ilil!lI (i.el1l~]ijIliZ~1II t11'5Aeji,ll!s rhf. VI, ~ .Ii) b~rt.i:g: i!lt. v.;:trll!!J~~ob:e'j[lt ~el'" 6.

~n.

VQnU~~ill!l., SQ[llijem.

,dall ~Qlch~PfiirwiltiSbl!:Jj~~~lIihi:!'lil

f.@sl:llOwheM.€!!l'iy[Hm

ri:leQJl€·~.

da~ je JIl;ll.Ci] .13e1iebtlJl ,~~~MfiiSt;eI,1rii.'!'ll:u~:r'l',(I[JI. ·l1em Ste:rnrpeill!lulrlne.ider :fUr. d:illiD&'~!lle~hglgtl!.!l.l:' Ml!3lJg.i:!l:te:r. hi! fi'@~ :.J;!Ji.I:to!h~Ui~~d,('in Sll~~ beI1!UJtzt
wl:]~.e!Jl.

]L

Kai,sn als hll,nc1e'lniill.e


liMMen !lills'lMttel'

f!el'!MilJllelJJ. O'[te!l' c1il<lli'lMI 'I"OJ]

DaD d~e[l~m[seh.~I1

dlesen

i&lIIelil

a1J.d'd~ friig~1!!g(f!], 'I'®!rl E'i!tglU.1I.Of:l figfiri.el:'6.i:iI,,und Z;W,!l1f VOI:l dei" emW:I:I Kaiser'.!ieit :m,ist bereits bet(mt.wOl\(),en {\l~'l. 8. So i'"} lIIIull.wif;d noe!hma]s (8. '1'.","1'.) erwilm~ wtll'iileill.. Hie!:' gfu~t 00, die Kai_liel:' &IE Ilallll~e.Lnd ~11lltN~igd.e P<i~6:nil!:r:i ::m bes~~r~~len, w~~ s~e S'f!U: Ill. AlJJ~eHlllS ll~f I,]elli Mj~IMi!elli e['£cl!U~JI1Ie:n:o und ZW~I' I!®mllll!ell VOil' illilem z:wei.. Formen in Beb:'&uM.,. je [laeh.dellil iMein

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

mLJ~tlWrI:!i:clJJelll o~e.l' s<lik:r&ler:JJSi.tmdiol!lenfJL][Igienm. F:rel!U~lJJ list [M~rn k.eille skenge Sc41eidung '!tonam.eilm.elll,. (lJ<l,\ bel:ile!l,]M BlJic:h.iOerWu:'el'l. .Dacb. e:r~'bm :s<iebd~e ver~iMec1~tm(tFl!lJl'pen Ollli!il.'fli ,sebwlerighl'l A1)Ifde:r R![~s>eltc .ellll.er I\~iJJllIze il!esEL1gtl!hah]~: frill. YIn. J) e:rsM.emt. d~ese:r uHeilllTh [iii gU1'el' Figur m~twfblm:r,h!tl~~r,. MJ!)~oo'lM:Th(1 St'iIl,J€'l!:1!" di~!:'Reeb~p! diie Sclude, d~@: :in Linke hootl !:11m Zepte:r; lrulThk:s Win. :ih.m ill*eim iIlMl!lI!IUll'ld!er AJta.:r,. .~III K.le~· aJl~~8~ Ib.l~ung ~l'idi 1!.t.tr,i~njjWiJIii;nalOf ~i~lilit m:llm,Cuaefl,Uf!\ ~j.Mi ,e~~Ii1: $~~er Gro~brolllZeJil (Taf. vn, 8}.lioch.ls~ ~Mel' heilderse::lts nOM. je em. von eIDl!I!elR Adiler bo(l!!:I'GJ:'I~~ '""xiU um, DiIE:~lgam ijhei'ei;il§,timun~n,d j'llJ.lC'h, I!!y.f ei.fI~t 'kyliiiV If:e:nisclllieTI. IIfifulll:zll dssselben hiser,s {V' e 111.11.]1:,1,MUll!" A tMni~BIi1Lrn, '.rM'•. LT, 3.) rnrul~Z111l.Wf'i~eiThiaeK.oInpoS[tiGI'I stells den Imprro,ft)r~ffer.llmr bel ein!E:(t :tn. dmn Hifj~i!'1il ~!11. B~~!t(!;lw:ng $ooh~n.d!l!r.l O]):i'~!;'h!l1n.dhi!!IlgI,lar, '~~La und Get&. 'e'ilJiarljl;llleJ'gegelIliiiberibe:llm]n~:n, mi~ SclJa.l!e und Zepter',. 2le.ig;t eilil!l Geprige ,d~ Seve~!1S (Tar. V11, ]o},. .Au:f O€~~il1l1 Unikuifl (in doer Bttirr.!ibr(lr~1:' Sammlu:!'lg') mlt dem .BHdle des C®mmmiu rrnf. \Tn, 4)eJ'D[icik:t Ban d~.K!iiise:r 811:11

emt:w

.IJ~cll ~m Schri;tl1: ~b ]!i'Ii!w b>ewe~ll;d~rl, Z.w6i~!!ip'il!illn,in IllISdU::l:Iile:md elnea Kranz,. 1m. ]ln1reIli Al'~ das Zep~.,.
CoIlitIIII10dll:S

'~~r

~c'h:~~

mjt; dei" KlII~tMiat'-!lle des As'ld.epio!! !liof' derL~bOOI:'l W.t eirwm A~t!I!I',. beli:JiJtilWz~dm'Cllr.::i~e VO!ll redl.~l1gr&IlIlS1~li'eitepde Mike (Pe]]erir.JI. RwurtJ. 8~'. Bd.lI, l'8J,V, ,3},'ero:fil!i!:t ein.e,Re~ite ilIJII]iru.er&iell.e1ll mJi!~· mn si~ieh!l;'11 Ka'il':~r ~l~ .Mi,twlpv.mb" E~!l$ ge!MI.1!!~ Wiedim:k{lb'!'llg. d DJ1:1i1"oalile den AU!:!'.. hl'mgltei:nMedll:i]~,1)1JJ de!!: Sev,enls !~TM"vm~I.I:). D~~!I'. :m,!)iI' m:lit del" Sdild~ Btf~n d.o<~ :Kl;iitJMld.~!! ~R dm: cluielr!~ ,ld<t .IJ~dl VI)!! d!!!l[ Sie,gesg&~i[l l:Iell'llilllz.el1l. (Exemp~l' t![l Mfulehen). :lwei fast idien:iisdi.e Hro.BlJWI1~iJJll!M (:Qmm;®tli.I.n IJlJ:d (1:00 OaraCil.lla, frae. 'VII,. 7)' :~!l<igen '(\00'1, :Ka.~m: til, WaJlJ'cn 'l:U :rnl.Qll, ~Irll SC&ll'litt lUI,c1:u !!'eehts,. (tell ,Sfe!ltJ' i[l d'er Rec:htell;' vor iJ!lme..l[l '.fropai®!FI, neben ,d,em. I!lie.lazwe~ (!Wit dem.CollillilIlio(h.il8M;iI.(llk D,Ur ein~r) ~f.l'~e-]te' G~ff~n:g'e'~10 he:IiUliJ~!1!" Ven Hnks ht!'l .n;ll~t N~I!,~ mit de'll!! OCrn~e. tlin Hep[fi.ge des !L;MaC;lllla f'fliF. vn, sa 'i'~ie:tt d!~e~ S.i,tution. dad~rclu.
b\remle:nil,€[Ij

r~;. .•

dlaB b~e:r d:i~ IGjJlU:i~fell1c.


dleRee~:ut:e

UIlJ:tl der!![am~"ie~~t

df;n Spet>t fllcGt, w!!!(h·m~

e:l'h~Dt, wo:M tm M®melllt tIe!!" AdlOO1t~!}· ~d1!1cljfl t:i:lle ~rul.lo.ge Sit.liUIt40f.l,. aru.('!I:ni1.?b li:rlk1:i, Me,tet ,e~n Umil\:~m d,~~ IIi, il,;n>0Hu H~ JA!lnQjQ!~)~ 'TIl:l', VU, 6) 1l11l~!l" }1~l'H!I!ss!l:l[lg a1!lC~] d!~s 1"ropa~m18. Den AlD~t'1bhd~ dieser SeJ'Jc mi:tiem. siegrdch.en Tri.llImp]lat(D[' IiLDJd :l:'1Jgl<E'~~h J~!JI Ob<ei!'8iling ~11J,I:i1 folgelldWl.·:rYP~iJ: Mld~t: ~h~ Med~nh~n C~nnmQd:~8 rrof.Y]J, [6}: df(r K:o.liserdes :s:lelill .I1t:llIf C1e~ . l!Inte:re11l St.lJife!'"ilJler b~ei.fieJl :zwei.iBtdgeIiI3<::Ul~!l. mi"C. deil" LilflkeJt

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

einauf

deJi'iIIlli1eren. ID)'IWl:it

err.imt:des Tnp~~OIil llek:r.£nz;endi,.


:;l''iiJ.~b0[1ii\:f

v·®·~~emt

ein

GE"iimge:n.e!l"

bUi~,

1m VooxWfgtljud

ltvd.e BUt

~i,n. .B~w~ltj1"iO! U!l~~r.

~lgm ~$l,

si.nd w~r .2:1]. d~. :sali:mLm Voo:,glmg·eD. ge1!1![1gt" We.nn Dill! di.ese!lC S'tclille niclliit (Hil ,o'lilenenvrumte(1l ,SzeiJie1l amge:r.emt ~ilimd, ]111deIl!}fi d~[' Kaffi'er m~t d~tSleb!lI~ ill! ·d~r Haa~d!..$'I1IWltl.llf:,]l!iUlCh 'i'!(I1' d@m .Altar, fls;u.l'jert, l!l(i!' IDstOi!IBd,e.s.b''ll~ niiclii,t geilobiehe:m, wei.] hierw'fsCIltiliCin dasm~m;iriscl~e .M.ornen;t ii:lir d!i.e;Z~S8!_nm~"iSt.e'n1l!:I'IgllriU!!13g:(\bilin,d!,'!,'~ U~]~ Irrst ~!ld~~ llil!!~ W(ll~!t(l~ Gmp!pe dle Go!l.thei.t auftrilt, (iller die Opfi::macnoilug .g.nt. Hi.eri1.!:r' liefern MUiJiUlIl tlies Sev!l(I'Ul:l, dies ~GW~ 1I11:U] wraU~ru (]j~ C~t.lI!CS!13d!lSMakrif!![. M!il:z.we:l Aus:ruwm,m ist es stela! Askle'~l(IIs tided' Teles~:~o'!Xi'S,denelil~He V'e:~Qg~e\5 Itll:issn. ;iln~ei] wirn. :W,ebel'l. de:r SipemdiIlo (1'.1if. V:D1, ~ 1.». l!:~e iJb~t dle!~ AJI:al> rId Y[ill], if), eder d!.emThym6.aterlon (Tar. vrn, .:1) sta:u,.. bdet.,lbo.mmit .aueib du. einf:H6l:ie 'Glebe'll ¥.fil', d.8JB.duroib dI~e1l!doriere",d .~ h(ilwne Reehooan~l~'~@1~ i~t. r)jQ.$geseJh~~b:~ :1';.8. ~ei diem.Ein~~g~D(,:~. fffiier sind. zwei v~cl'li~e(l.elile MOIDenJt;e w.ieil!el'ge;gebe~:erste:n;s wie 'C~O~I.[I.I.I, zuR'O.il,. YO:lleiHem :Kuf!/iPiPMfi ~~gleitll't.,. 1I.uf' ·die· l{ul,tsWt1!!O .i!!\!I~iteiCjf;~h. ~'b~r n.Q~b 2!1!l jie:nem ul!lJ!weno!et frrur. vn, 14f), dimlmw'ie €'J', e"belllfillillsl'e'lt.eJ]!!l. ~Uiaem WJI der StrulitstittJili {'faf: VU, [3~1iJ(l:e:rdew.Prje.s~rr~J' rf1ll. VU~ 1,5) .. gelbaltom.en Ask~~p:!~blM! b-eM. Zt!l Fru~ e~eh~U:ltd:!.l.r JE{!I&serm~tdem Gesltus del' AdoratiolJJ V'®l' Aslt~epio~ IJInJ:.Telei!iph.OMS (1'a!... vur, 04} ode. vor die~em alte]fi l'I'll.cf. VIU.!5), A"ber!lucli. ein. Zelmopft:l' wiNl in Ci!'ll'a~U!li's Geger:Jiwart V€!!'aMtD]tet. mill i'ri;ghiM.zelgt 8tad:ttCiU und OC!Li.s;er,. {I~ese~..m~t S6b:aJe lui.tl (jloln~~., e~lilIi· !I!lJ[\.f!~ g~~ijberst.f!!~~lld, 1,l1:]~ g;wilfJcl~@}l ~:U!;I@!lli il!as: Op[~~i~r rf'af. VI(, ] t), elae d!iIDrilig~·, <Jb,gelurzt.e Kamposilti.cm.. Andlers bel ~lene(nt!t5p.[leohendeili ~ell'lolD:j !lie· v(!I1" il!C(1I, :i:!:li]r~!:'l T,eilfipe]!lI bolindl[!iih~!!"l S~lU~, .Si)!woild. Ol.eI1J :siliell.eII(Jien AslI:le)}]iII:!1! (Td: vm, 9)'!i.18 <IUcci!. des gi:tze~dJe:n ZemAs:k:lepi.os (T8£ Yr.U, j.;8) VOft sicllgeJa.en (v:gt obl'i:fi S. 50f.}.Wil:iThre'll.dlte:r Iu!:iPiie['Mi~· h.e:r stJ~ts ln krieg:e!il'i:sc~C!:'~IICh:t ~r3t, ~$t G1"M~t' :!l~SPantifrt:& rn~t ~l." Tag'll bel~eidl.et; er el'lsebt abo seJ!b.st den a.m,ti.e!l'el1l!dem.Priesrell'. hiU i[l d·e;!' Recltl~n d:io Se]la],l:l, ii1lLdew LinkeR ,e:il:'leRolle. VO<l:iitmi. e~e:rmt; m!liu. den da8Beli~ seh.w]liI(genden Opfe:rdIe:llIel', lm .Beg.~.!Ii. das I1I1liittE:Ls R~m.g 1IInOi. ,seil aD detlBad.em .gru:'-el'i~h,e z.e'bllll~i.ctlie:r.i!:lI!scldl'igen .• - Milt Car.'Wt!lL]m, d.ew. eitl~ tllll:ls~El$tiliseh,!fnV.erel:!re:r <WS! A:slr.le~ios" hllrelll ]Ja:rste:UllJ~f€liI die.<! .®,])!ricrndeJII KaiseR fast SEiIJi~ auf. .N1lIl' ZW'e] 'Gro.8bmn2!en des [D~ti!llS srndauB deer FQlge~ci~ neeh hin~l!!l;u:liigf)!!l. l)ieser' Kw,sur., w~~d.(l~·lH!il W,,:Efurl,. :sl;i:lh't iit!
l'M.,!iit!I. l{I,;,m. .1:9110. .A!l,'iQPi,V. AM ..'l..HI

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

:hie]' mi.tdl~J' &!llI.1!e 1m df':rReiihtif'IIIZI1llD~(ltu;t. vur Wl~. iihr! ~iII:~~md~!l! m!1lny~Q!i! (T..i!:C, IV, u}, dMiIl abe.1: ~lI!Bh v(liJ:6Im. we~hLich;elI.' Meter Mepl'l " edlblJeiD. [d!.~]ffElif.V, ~f j. vgI. obe'll. ,~1.(6). Abg'lffilfill~!) 'VQ,!l Dec!.iW!b~~e!1J ~ljjO nlur AJli1\onin.e!l.lll O[[llernde 8lli~esi~:iIDwe. GoH1IIei.c1!lltll dilillMlIlIl!ztu d Y~!r. Dle noel:! IJbtii_gen iI'm, .Rib~t,"~il~lbHdermi,'~Ka~8~~ell.H~i!l, ~ Kige:1ii W.iJOO.eiNIII OurIClilil!l.. MS elne MI]. (Tal: VH, :il2), mH, d.er im 'Gem&.!! d!~r' AdlQCli& ,!)'th(lb~ll!.m ,ReChite.n. :8.uf ~ln:mI. V:iel~ Be:m. m.Kri~t zwilllo.hem. :zwei auf e!i1tmK }iJd.e be:fllll.dlilclten F.1gull't!!l, !.l!!!od 'Z'Wa,r ~~~, "'~r Unn die SUdll~M;tin, milt; det" R~(lbteDidau A:8klepiQ!i!JiJdtngend., hin,ter ibm em belbelmiWl' K:!:'i~g~ ~.Arell?'Jl :~. del' H!l:n.d ,dif !r!a:m llli!!l'bliliber dem, >Giob1!l!!: ,~chwelJ;enil.e, GRmCaU!I beln:ihillZende N[kie. WE'I.cfuen. olIenlmuiliedeuf,.
B!lilIQeJ\ Mmllot:nllu d.Woiie

r-eierli~he S:i,watioo M~iIlic1i.fe~tt;ud'teniilO1i~~:.. L melle ZIl oo.~.eide!llJ. I1_ogHeh.eorfl!Us h e! d'l.e Y~lI:bd.igumg ebu1:r 'G'lI~ p :i1i~lflg. "i~ :fi'tr die St&dt 'l'fidiitigen P'riv:i1e.gs. - .Die :ZiW>e:jille Sume (fif. \i'IIi, 9)m.hJ1.,II~~ne~~.lt ~'" J,nk!"l~ffoog ~. ,Iliff!! ~~ ~:H!m r.rn ti,mrto.~ ~xIDulerilien GAihlll,. ~]~II; .lI-IDde:r Uwf1ti.d Aailg1:ia, .Dtl' tw. 'S:UQrp Jl:lteb!.'e~btJj ffpn:~IIlIIde K~iset hli~ :u,K1~d!le ge!.ljf~~ Recbt.tl u~ch Ificlli.wif~ eil"-Dobe~,. BUS d,el' eben d.er Spee.l' ernll68'1I1ditst;. dille.ser .tnliI" I!eln :lid. und ,l!Iteck' i i!f!(\ef!l R.:Wbnllies i!1ll1ltier HeJ:l11e':De:m a.em P.tetd .ll!lfl~!mm.e~elu'mihe:R:fiD,Uwt:n.

'1'.

~2.

f)i.lr

K1l:,~~,eJ: i.,~ GegelJlstlll:n,d.b!J a

r:liiibrtWo:ruEiI1.

i~ V l'f;]i!!u:( .d!W' UntlmuehWID8 .iJ&t, aeii. e!!I. d.dl< ell! 6li.ch wmd~ebielIl"Ihilie:rWlgv'olJibiseri!i.dIer.!

K~h!f,lf, Di.!l' l:ol'"M.ode. dilesefl Th~u.. !>!e-ho:..n .wtJ'acbl:Jem

Pen;~(!fi

de!!.lehemlelO

miit G®nJj:l.e~tefihoileUe (v,l. S.49£, 56:£:.)" !M!~ el&:.U.S ts dn Rul,I. OC!llIJII~ St"lb~t boeltta! ~V'g;1. 8;,.5 1).iI)ber dlte&HI.letzoote.n, :t!I)""ttt:

er Pe~am01i1l11s IIe8~tz:erimmelllifer~fNooik\®~jjenn~hit. mu.Bk1!in heridif.d a w,er:d.e~. W,tlmmfB·~o¢bi1ier Un inJ!'~.",ia i[I.8g8). 8. 981lJ:)dl rn(9) ~ diIe
W8h!J:Sllhe~Il]]iCUei~, T~i~Y.ti. ,die hes.t&nd"

d!d

,diel

Wiwe:

'UIilIDe;v Ctua.caUI>~dlfl.e~t.

S'MI~t(W~eznH.e Ne®lol'ie 1J1I.;ler ~lld~1 ,~~ k.i ~~t~RI' Blebe

bestmlten. Wl!!.n~, ,dd), ljiie~~oo ,dii,U)C.m. SeYeJIg~ yerHeiLe:1JJ Rlo fIiI!I &ffinieJI. di~e TlWSa"b,elllfU:rfrii iDleI (lDBC:!Uir-.V. f'e~g. [I. 89!Jm, S.::t~,6;"gl 8"3 3,3~ ~elwlll fes~ .~ ~ ~~l~lt~ b\!iNJ~kt obe:n I~S .'lor:,) be8~Mche.ne!D Qmral.mi:n~ • dell C!'iIRC!llla mit de'll.ll!l'ei. dJI!1l'eI~ llie:be~ilfuclu':!!.\{'1rI b~lOObmuen Tempeln G ~T.i!:f;\i'm,.!. 9), um yol~e Gew-i:J5heit, :iii! ltll~!bel1ll. Vo.n dt"!,'Ar«. II;!M We~,
:i ID~eJt. Oroil'liiI'lJM.c1!lwau[I Wl:iII~
IIdiGn

l1lIehIrfi..;fll1'lll.~!ii!l""

~~e~ .;lie

~CIiI

iII~'

kil"

l',icl!.tig ~leMli ur;d dalie:r' mllleN'eH:et ~hil!i'i~~

('JI. !I•. l"U~ 01.

:l'.4;M,!H!iIiJl.,

1W:,

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

wle 8"1.c~ die, drei KIIIR!!' mit Ml!l8'le'S!lJ][IlUI-elfl;eJ'IlKlel' s~onlileBtehendelfil Kutten v~rlmndeG,. :indi~l)~e: !ljc.!l!~h.~~ • ~'4IiNt!AiQ~ p~l1;.n~~,. ~:!j~. ~hlM.'l .;It, Rede ~w'e.!u"n '{vgl. .~iben S. :sof.U!Il!il NQ;mi!:mf'ln,. Ii;:. 3 ~ f.). Wihrendi. in p.er~arl del: Neo:il;Ol\Ietuf m.!li!.ll1rirften. !'>e!hO'n.lIluw'l':railfl!m!UiI ~rw.!!n~!!l!g ~~l w!i1f.j~ u'II.(1!ZWM ~(iJ!w~']lld~e:r~t.@;:n. al$iJiucl~o;el' druJreh iibl!l,. :ll'wIDse.hem..I06 un.du4

n. 'Chr... ve:rHe.~ene!ll !'Wei.ren, kommrll. deit ·t.i~J~f .MihlR~ ll!b~hau.~t c~,t untJGr !II, AUl:@ruilts '!iI'or. .1D.as Il~i.b'" slell IiIlUw,e:if-eilhlfi ow aJ!Le,n61erl'~r:Ji,.
die In O.r.igi:nll~olier .AIO.gu.6 kon1irome:ri!. tWllIen

w~.lI'lIDeJI.~e:Dlliteti. .hrl iillt.e~enPuM~k~

rbe$cln~ichem.,n]cbe die An,p'be de:r Neok:et'i.e s>eil@!n IWif a·ep.d,gen del.! It'iu.sw. 1J~eu:ge1Ji ism-einen;. a.);Le gelilen jed.oo~!liuf de:liliu.iItI~ uIl'!i'luye:rlb!j~S:~. V:'l:i]~:aenti~N~f .. imp,. !If'.,. S•.<lfj.)
mx~!tllp]:!I!t'e

iFJiml illD.lerd~n~ dNi

1:U!fiilI.ek Q~d!. w!rei!JI ::siGill tei1s durcll. Vel'gteicltlll.ng mU e:J[t.spl'flciJeliliden S/!;Vic.i81l1. Us verlese.n,tei]~ eIDllVti'tIiD.'!illt'J:i!cli, mnricliltig'l!l1liteHug 1!)d!0.f 0. Fihlchilllfil8' fl~W'LIl~!;)j.W ~!1!m~ dIU! }lI,'eh.I.e1nJ el' N,eo1i::o:rif:lile.ze:l.1iliinung iIWlf Glem :~ d gnm!lruiscl:iellJ 6elde .diesTni.mus~ l11U;er ,item e~fi h.eioi.gel" 'ritebt.re:~t zwil!che:n. vlrdieihitllknem l'iv!l1i8~emil;d&n :StJid~!lI ~mitb:!'llil!!l!!~ 'WillI' (v.S'" Gal! ble r. Zil~U¢bt" f: .Num,. Bd .. XXI[\T,. is. 33,7). ds amJ8.lii.e:allili empinde;t, 90 bir!liufililt die~ des-

ltal~ ni.cht zu betremden" weil, iS~t~j~I!I~~ ~1~d'~.I!l~~!l!~ ~.~w!.e~m.~l d1~i) hllllfig800n TY[l~ auf :5fII~:lImiMiI:n~iI!I. mu:i. die iJILThI':m. iJefiIllOlllliM.eI!lKmse:rirt8Jl:m.e:liI dlillO'Oh !lie Beill!cltriaentl!nlitHcJ~ cMf~.k~ii!lffit'a't :8Ul.d (T~, '1 ;. v!~l d~t e.,~~iiJ~Mibul!l deel!b'I1IJilil:1l!1s m~t;dielIlvlel" TempelnQihne lien·, nUIlS' OJe:r Neo~orien 1m Brit. ,C'm.loo~, 8.92, ,3:06). D.iJt); AIIgs!ibende:r :N'wko!.'i~g:lff~m !Wit" dn til ~.6et': .ZMI·~~llrN~· prl1fi:Jng'vorliege!IHlen .Mjl:Mlimvo[l Pe~giiJIii!o1liltle]liI~fi ]ilIvolillem Eiillill:~l!i:iig mi!l. ,~m"wM ilbei"d!k,Verie.j~~gg. @;it Noo!oo~nil;II;,,~~t l!!,t ~~~ ~~r'!'!~~~~ b.iE!1:! ,Scl!lwi.e~g;k:e.~taf.l. FfeiHcllil fell~t ell ~1iI 81te:ren Be:lc~e:im,U!liil.Pn ~~i.~fi IJl IIwk,(JlIgrU!eIIZleilfl. Do~h ~ii[ldi dJ~ :a\l8rld!OOm~,iliei ell mil. OWe \Y1I:Ie:nr

llm~~~.~

gltlid!~r
scl!l.llQten

Oii~:!laJ!~,
ErltaJltnng

:&~.

W~!!!

dl»':lilll

WQrt]_t

,d~l!lltUclt

>eFhnnba.re!l!!

auH'.rlJjniV(liIJi.1l]z~imen olte:n.b8~,r .FiJJ;JchlLTlg" aJ!~ t'liellt vQ.thal'!j~r! .ab.l!l.!!t'l;!l'.I. wLe di.eBehs.n,dllQ~ im. ,C~ de:r Sitli.cilbe oJer
:f.lw. ~~ s;..:il~:' v<am ~.IIt •.N~p;!I,.i-mF. gr..• So ,.t>8;. @acra:l!I!: Mi.illI:Il M~. &pjiI. Y, ~.4ISI·, 110'9.3. WiIlI.IIY, &'I. 1,. Nlr. +'il'JI; ScHill!., .Jtw.!. .oo.·~~. $, ~.~~ Ih, ~!Q"~l!S':' :Mi.QD!H4" ~ ,r" B ...~ t~oa. ,~. C.'Pi!'Ulo; W.e.i~c[,. OM. ,(i:Ue), f:j.:lI,liJi). ]m .F~IIrIi;!ir19Q3fiimi:iill'll !lac!!:BxIl!ll1JiiIa:r M~fMi:ni il:lll ~·.a~~w V.Mecl~!I auf,. 'I!"(I l>i!~t!I di! .~.~ de.. an!lJ lo!uiitibrilitan .• b "''1'''1',. A~. TPA mi[t Sidilltl'hci.t :'~tli~· ,,~,~ "Vii!'. Sipllil!r Ika.mi!l~ noodi lJi~oeodiiM't~ $m~.11 ·llllll ihm ~1i;_lung!'lIi ~~Iu~ .. (I~ BiefJi!lJ).~iI:!e (,,~~~,t K!:tal~ und det hlnnitap in ~b~("I'.r: ilil. Vur~19) hlmli~. ],O~

s. us. ~.:r'lIti.D,

n~.,

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

ntlmrnor1O!1. ;im EilWi~j~ l@~gfltWUd. ~ H. Oa$ble:r:bt (•. a, o. s. zS9fi'.) m:n~r.!lWhtUeh IillIl!OJ kn9!Jl~II~e 'r&ge Jl&Ch dB<p EIl!t8teh:W1gd:e.r N-enkarie, in Komm,lIIne:n del' bov]n~ il8k1 von ~,em Ge.sid:'tspu:okt del' RivMiUit dllr Slldto 'ij:ntl~iJ!ana!.ef aufg{rJXIU~ niill din m 'Un h! l pale 1:1. 'Ch:M'\'li!;ter dfl.!' Ne@'l:(Il'je er· wiliesen !. ,so d;al~, man. (Iiliese AusAi'hr!!l!ll)sen :fH 1lI1~e tletmiseinz,u€belll h:iit, Die Erg~lIimi§e ,~~Ilidkun£l~~!JeD,t!i,~ ; wMI~ EWib~I1I!1i~;1Af' Mllm.e ~. N~ ~i.n~t 'UDdfo:rta.n ancb ill dle!lil @;p~gl,'a;pllis>CI]eJ1l Urkundi.el1l!ilBeJ'8te dtesen TItiE:ill. r-Illhrt, deil'.wle G ae hl e r (<t. 3, O. S ..~6 :I If.) a!ll',j/(\'llgel1ld 'begrifidet hat, aW 1{)~9:u,(H1.!l!sg,lIl:riictlJcld-, l!lOi:liniWd.as.oi:l'eirsiJlcll:~i;ge l'ewgfttn@n lUtter Berg;l\mg ~ iIle<il:leJil li"ugltlstl!ls;tempe]s!eh db>:iBe2leie:hmllug b ,ol!.filf'lot: 'I'~I>I r'P(i)1I11ll:tl 1'j!l!~.~til'(lI1i! . nefl"iII'!lHIN!l:IN (o(rstreiten mu]. R:iyale:ri1 jfri;ph~~ ~ild, Smyml'l. ,d.:Mb.iJibiib.e:t:lliligeln,d!I:.!G es sehon ~ .. te:!' 'fra'ia:o.us d!~e zweUe Neakoll'ie geW&!l:!:! (~MS~ ]06 I!lliId ~~4 n. Ci."hr.. vgl }ilI-!luli:el, a..a. O. ,8, 3(6). die jeaen et'1I!t; ,li;utth lbmitm'lil~ zll~il wnae. tHe dl'.i,tW N~(!I!l!:oif~e, we-lchc· alIIit~l dmi.e:n. U!JIte:r (1li~~lIJ!l:a ~u:1l~], €,r-h~ehl])rtelli! AlJ!sw'e:is €fullie:r lHlm-e2il!lerst w~ed~~ .P.~llimOo]I, cl;g 19:i.oh .Mer 1f.,k f:oIli:(:IlrJ6,I"OCfllI'lflniHffi'M Ce:i!AC1i~l>IlllieJlillllt {Bt,it, Celt." ,~L 1:53, 3 ~8j.. P:i,.ek (oCQ.r,altlJ~.! S. 24.(11.) ~]!l!AM" .d:aIl dl1~AMi!lJDJl!I.@; di,ell€S, TiteJsl .Mer 2il!l. il]llI!l'eeiElt gesci'lniliI" dla iEpbesasdiedtrUte Neok:ori.e sehon .~ I: 1 ;1iJj. Okr. fJiJr ()ru-Q~a und Ge-taJ mlStUllmeliil, el:iliruJbj ~Lso vOr 6etas Er.. 1!Jl!.,~~g 2 jJ.~ ~,O!:J:r. IDh"l ~Q)ch~t' Sc!l:hu\} ~~et~I;,@~[l~ bil!ldl!f!)~ ~W!;'i!ll< bel ein,emofllz.ieUelJl IDel'lk:wM wieder .MlJJlllize !!IlIlmrtgilieih" lillil se me.])];,. us d!ru' G!!:da~b [lid:tt 41lriQr.~ a'bgwl:i~eJll wi:.; d~, 'OiwaooIDLa!lchal1l YW .~I l n, CIri!r. &Is Mitl'eg'tmt .2;111. Leh~ei:li~ des S~!V>ems Pl!l'ga.m.o!!L ,Ee:l:m~!lli OC'1ilit ~tl!I.tk>te. Dafh sp:ricih:t.mit IlILem N"8chclI'll~&: tJiIDe!l.tIi!!Whe.,~!ilHin de:rlMlgen Re.ihe T 'l;"(I;fl, 'C!U'·seall:amill::i~!lJ de~ ,Si!l!Wl~ !iil.!ir g~~ wmilt ,dioz.w~iW! sQJ}stslilmtli!:li, ,ru.e,clt·itte N,f,ukmie :lm:frrulreru il!lIId. von ~.etz<fierel!leil[il]:e den. Fraise!" mit.l.ekibt;e,tn ,Dart:wwel1n'>Il:u.i'der Vo.l'!leneHe :i~IJJ,. also t1~~.t indem vQrg~ari~teDt.ren .Alter, w~e fhn dif'J,e~~gen Gepr-llge ~:Ile]bm, w~lcb:~ :;I:!.) a. Qhr,. :im di.lm, J~ 1reJJIlla\iAIllIr6nthaltB m t'e:rgamalill {vgl.Fri[lkel. a. &. 0., s. 3~2) mull

an

me.

,S~mel'~l,I$gegeb$ll!S~!'Jid.

[DilleW~edeil8ab;e 'I'll!:!o~re:l'ha.lId]u:n,ge[JJ ,de~ Ka{lserlru.lOOs: 'Vel'ffii~I:-WHnoo ~lll~ Gn,lppe' vOn .Miin~~Jt 31Uii! J.er Ze:i,t de\!jJ SeverliS (Thf. vrn. I. 5) in :zweili .Niami]lrue:n.,. 11 e:ft1iiIen:~Ueh.t 1st,. a;bge;&tfflte:n VO:Il, e~!l!el:'g;!t~tlifigei!l!d!)(1l, Boscliil'w·
:i'lll:!liiffil., ,S. ~i34) Ill!l~, O:lilllB 'rill Gl!labierliB~~Dl1idmjg ~~U.I.I!1!ll~ .rule, IIl.eFe JlIIIQaR~!.ICig ~11.i.e!' til.e' Ne6.H:.Gl'1e ,d,~1"'4)1!; .d",-", ·Be.!ii~~ ,ei!l!e<!! i!!!Ut!~e1Ie!;l TtI!mpel~Iinri.'.deu 1.Il'IlI!I'r~ 1I:a1~e~ku~NI,Ii9:.·~dlll,!l~ !!lei. i

.13;" Pl.cit (fu-dj"

nelml;l!D,

f~"

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

bUiIil8' bel . .llfJ(lIlIIII.et ([E. S•.609, 6~ 'l und 6[8)1, n.!]!!': dne GI'Q!l1!br@i!l!~ von Maedl;)iiliald (&1, llu~~, JlUt S, :;lS·3,~'h 'I':a:f. Xl •. m~(9). HIDer ~Btd![e .: j v ~w.HinteJcgrul!J.d B:I.eIlliMl&r.e. KWer3tatue,. Vl)!l'~]..t!:l d!~e 'f6t'l.!!Dg el!_ll;~ Z0bllljlJid~ 9.taWinillet. L, :lWV lII~cli.~w~e bel. Mi()llLa.,e;t 8. &. O..aillis •.MHo'!;«" a"bel'd!och ll!lM.lmifler Ve~keTh1l,lIIn.iJ'1.1!1l'.!l l.m'bi@efkran~~ M ~httm.tk.d MtM'e in tn:£li~ attn.. oeze:i.mOJet. Da~·e;s s:lclD.]Ii!d,er Tat IlLlill cinelli ~se:rmiLLorbeel'klt1l!I:I~,Pa..!~i!"~ MlU:!~] UJn;dStwf~:m !bllll;~elt, de:.: im. iller Recltten d~e: ~aB,e, m.d!er :tinl!:·eJ) dea S~eer hJ.]t;., lsI; II.lilf he~f @w<l!!aUen:~~llDp'h~l'~ U~· v6tk.~,l'lIlIb;'l:.1'=. We.11J stlellt. ·llile~e~Bild dM~ .DasFe!:J[en .. des I1~ :s!llblie:.Ot Severo~, d.eIIrljla: "neb Jrj!li.i~ KlIlft. b~~ w'iu~it~"' :~UiWi:lw!JlIb, .1lI~S. nd mM u wfudie :zu:n.ii.e.hst Ml ,GmcaeoJ!La denll:en,. me.s w.im. jedoeh. unm.1':IgUch 'ii:l.a.reJ!I di.i0 .A~chrill 18 l\Ie.o K 0 P~N. Beilin ween M.e:raer Kullt ,di'il:ses.l·ebe:IiI,!1en iK!llsemg.e:me:lnt setn S(l.Ut;e.. :tOO mWUl0 rna:!'! .!l,I.!,cl\ ~le!D. S(i he·ill :bi!!:oo;r~~TiJtilIl del' dritte1lNeol!;;@ri~ erwa.den. .Also bliebewoW. A1!Igustu: ml!.er Tmhmiu.s. ~ 1:lI~f;.$es~~~ :i~ ,~t!il;t J,ii!!~~ f!l!l'gam.<m, i~ BetfMbt~®rum.eli'l, fIlir D.ooiBevGt:Zu:gw1g d!eseme:n vordJem Il'nrlJUeD.whe jed!~ebzlm.ichst J1lte:lilt Z'I!lerJd_Iim; ~o imiillB dille f'~e auf e~D;e Bemtw®rtllUilgm~t andie:[lelll IIHttleb .. i1!1in'eJfI. EtWillS we:i~~!ll!tlllirt v:ie!ll.elclltl dn M.e!1"lln~Uf€JiI:!CQ.;d~F!:'t')blem, Em .I}@~ prige di.e.s 'Cummed!llls (Tal': IX., >!) ~~gt. mim]~d:Jzw.i.s~elil ~we:imU;a..en
hQ:nt!)!.!l '~!:!~!1JdJin'

.ii!UJ8ielt~~rWill,.~~fSpe.kH·viJscll. wj~dW'~IJe;bijliLen. Tempoelm,

m~gii.el:ieJ"weiille des .A.l.]gu:stu!s l!I]uJl.~es 'fialJaJ!l\llll, d[JJ.en aA!i!f holler ~~e ~~~il'n.dJe!rl Kffi,l§I!U' mi~ Pail~eir '!'®n V·(jf.n, Eiopf I:iRclJ. uilht."J.die Reoo:te am Spet:!l'. in. iler- .!!:eS>emlikteil:! Unken das ~@'fI~u:m, e~1iI,Scllema. ,~ IJnd~~ iil!lcb MitlLersW(l,. a, 13, !lill!f Mfill'IZ!e1il delll:l])ak:eli.{JIill~:be:1!I J(Qi'mm., er:5uellJlt fvgiL. ijr.i!!..cbier, Zei:tsch:r" f, NI,lfID. Brl. 'I~f.I. ll; ])jl}~ll!l:t~kl@\llM~m.:N~ griEMllfIle.Iill.. 13([.:W, ~, TEe. y. 9). Wibreillid abel.> 1l~eI' die iSmtMe I.e:iclwt lb.l\e ErklitU:flg ~6. 1I.1eX!l!!lJ(\(!t dw- G:ooB~ :ti~t (vgt Hiliehle:r, Ze.H·sw .. f: N'WI1J. Btl XXIV, 8.3:2 z; BeL XXV, So 91, 'Ism ,diesc Be!ti}lfIlOl,m.g dan ~fl.m~gUeh,

nv~

Nun kommt
ttQlg
Gewmd.

.eht

IlQr ,~e'!,

sehr ilu'l~oc.J:i.e8 SiuleilliMld. 'ill

gl.eilieherlOeid1Jl.!ilg

Uilili~l lhl~

H9m.~!,!Q~fj:MWi.tllz~ 'i'\Q!J! r~~gl-"miQ:!'l. lJI!'!d ~~,

;Ij!\l:Ii;nf"~]~·!.I_lliM ·

I. :[Il:ern;~ l!i!~iWU!~eli!t .. DQiPpelilx~ herbd~h:mil~ fJg~r :IllMih~ :~1lIihfeifi h:db:'~I1:!!i~1J IDi1. Ui!J;em"~. lfl!~t, eill!~Il"""ei!J,'icrn~1'I Ii:'illdln.l.d;, 'i;l!~ M lrnd!l!t'. I.I!I !lui"' eimgM E~(!;I~ [DUllirll'B (IiI:! .lIMiI)!lRI1I l]iIl'lO::U:k!8!i'r 11lI tinell KIIID~m. aI~rgtIruDll~D au ~1I11~1h.lli~eD {¥gIJ. .wclii

I'll£. VU, ~6}. Daih Wlf'iI rlHI wd.bUlclw Opi'Grdltmu:~mn~n ill!~~.bt:v F'iUlklioli k.wlfn Zt~1 dmbn!mn•. I' Vg;t mlliC Op:rhl!J"'Il.~~Lmg wr dlm: Im T~Dlpd :5.1illho::od(!;[l KaUia(i')·Slta.We Ulf cilil.U I!!plUlilldb~1JJ Mllll'lZIB d~. ilillIi!!'.l"illll.llg {1i'riI. tilt. looi'a, S.~, ;J;?J TM; xr V, 4.).

r.,

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

:18,
,St:td.t!lei!' .Rfic:bei,te :ldet~g ,N.~m:i~~ clllM!~lillbCGHemcla,en '~'N, vm~ (i) (ID~rK:!!;iiler ru~Jj1"oo.iIir,WR' D~oh'\ : &'I!If' del." SiuJII!,. l'ifind@ro suf del" Fkld!e:flJill!le!ilt.ehfllI!!rll der~.nt;. .~ al~r il!liiiO:fed.rull. dem ~81t1111irel1l Blllilmenswwen 8!.b~ &]9: WDiI liinlkien AmI_Ber diem ~ilUlmn.oclt d~ Ml!U"lOOli ~i€gt, D~ ~f," ~gu:r eb!~!:l! lmite:r:e!)! • ~m1J!j[DiiJu;lj be9Jl'Wten kllnnlte., iBm, Ut Er.m&ngetWlI jedeI' liehchclA ~Wl'1l' ~~]:~I~I:" Tro~~llcM~biter'&~aIDttiBg du bi9~d,e~l, iUeiin. 'betll:l'm'hltwE.S;Jl1D8 plHe lNioU:rehek-Wie:n 'I1!1!1d Ml1!l!lcll,e![l) darl"er,\1i'Oltllllb blriigll:li!~t:[1 'iiftroen, Will ,~em.lX!rb:ii;~ deI" V,~rimeitiE!1 "1W~C:ht;: '~~iien 'lfm;h~r .....
Oom~odU!s~ diesmlllill!lbfif pii:til':Ooe v®.r '('Fill!!', lX,. 16). Uod!. W!e~rer .1st
;:tl!lf

~which:M!, d.el!!'T.e~~~!!J dMbelder:l!l!ltt,.fi

.eiI

~~DI

1'y]!le!).lf@rhi'@,'b~, ,d!1~ KI.e~nh'rin: det!J Ko,fe,ll


(iie Shltme" ~bire Bell.eDIDIllIl:I,g _

,ew,

U'~n.

,lfttlI'adL

diD

Votdefilleitl'lnmiliite N~ ,i1!erhD!lihllllle

Coo:t.mHUS \!Imr&ulII~tj

auf d!pm @>t!!tt;p!!l!arn,luW:1l


B(!iI!IIDlif.!~

Sl;dct uli1Ibir:tig !lei!li'i. ,e.bco;u, a:Uif del'

,del' Idelllt~tB1I;beide!l' Riliisfill!Le,n.,

ststumrisclieB:

Hw~on,de< Cm;llm.od~ lDiidtt. 1l!!Jif' VOI'b:iilltJi .. wrQd:geh~.n.,. JedenfaJills Iill.lclwt diie Hom!'JIl'll)il!.!PllrDnn. W'Q dw: Fig_ liicli!!l,w~:l)it:I'ld:.en 1'om~ek1 deB pel':!P'm;enimchen hklepioli ~d I'l~l" epi~M~~~1l ~~~!~ ~~~, d'I~ ~~;j~W!!~!J~~ ~O\IgjY!lll ·_f 'GeIWjjj;l~E9I;. N':tI!tfi;rIii~.IlM~elI; ell sieJa. dabei nicltt Ullllm~im f{w!l; w. K.ieD.

E18!1Di1, lIrlltMe del'liUii ,au d:ieM MeE'w>oI!iW l!Iut .~. kll1tl!.

Homono:iamlilllUl

,GeiWMiJi].e:iit '6ilt8~redi,elflidJlfloolID

Po&fP'!nill:lib~p,~ w!ir ,e:mmoweU\!er:b!:ld~D I!lmer a.nderen .!ri, die .K:iliH:l' omd .ilHe F'!!1milJl,Wl:iliig~~eod,et ~liIi!)m. ~~. d;lI!rn~ b~lIdl~eM lit D~~~Ul!~ge.n,IlIm,]~m d\!nb dll6 fol'lli! deT NiIWIiI~.~!libeisCllrit1el],. ImGegeHBlib.n dem.riblTWi~ge.nd!eJl 1lI[l>iJ! in lPe~lUn{Iiro:'\fO:lt Am:fa.Qg'klt fia6h~&lIll!.n:li'i. B.n!:Uiche>. in der Legen6l N"lI.l!Qel:l liIIHI TU;d de~ K:MseI\'1lbn Namimli!!t.'I.v, MH, aillil e.rl!:JjQ;en.de, B~ucllrift d.eI!~ild.es. W;lzil!Ibdng.eitl.weN~n dieevietla:clI.liuOO _ Allwativ ~lJeMD. Moo. hat lInJ!'~t Il'I'l!u"t. M 1!I~e< dMJi!!lJ dl!)l\ehw~ :abhJlt~ to. ,d~.~ .l!li!ld vOn emem. VeT]II]m. des, Yere]]J['eJlJs fvgl.z:, :8.F. [.enQrm!l.[]Jt .•. UJ 'Ui@ooaid GUn8!l'.am',·" Bit n, S.16:3).E~~ Re:iho\!O\Il ~cfg;iml.en~c~ ..MWlIMI~rifW!!! eJ!Ithilit aliel'll.'U.11:ib,QiiS ,slllbjiekt. des: ~~e:ntst€l'lll.ep,d!en Sa:~z@s. mblUw del!! Sw(l:t.~'llllm~nina. N ~il:lti['l!lltli'i'So . lm.b:enWir !Jill dei1l j',em.perudes Au"p:&too
V>t!)l'l!

A'l!If d.elii Jl~:IlOf!

abee nar

!IIlJ1fsd!!len.

MAlllil!llelil --,

die A.u[scl1ir.iJ\ B,ri/;.

,"YTOItW;,'TOIP"

"'AIICAP"

(ViS. 1iI'~,l>'lr",~"'t>!on!llOO

iiludi.c,}j

(\'Sl

C'tit".

S•. 137, 2,36;

MioQQU.

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

11;.S.5i9'3.

:5 3 4h fi:mer

l!I[ltielC

~Iiu!ll lQId ,(I,e:n :i'olgel'fd·~ K!:i~em

~iWig ,di.e FlfflJI.em (e~o NJ ~ ~ !:!A~ r (lNl 11i11~r ~ 0 !II {V1g[. neIPr'J!.MI!!IIf\lOI. T!i(, VllIl~u). WiellUlini indmn Fal!L~ zu il:iirel'iPl'et~ere[l hiL't., wffilli.!iitl SleUedf'B Stm3!rn!m!ieru<! d!er eillnces Ee.ImI,f;e]j 1m N(Jj!g~!'Udjl'r !!l!@b>c11'! lIallle:rlichrut d;~. :im. 1i.kkJ!.!l~{!it.'i.vsoo·liltt, i.~iI; l]Jicllit nach ·em,er em.he.iltUchu:I. Rey~ ll-lilenUioo:e'lden. 'fie!&lm·w'iJ: 2:,.!B. die ~Bfnde ;.,!~fi,I eJr!;; NliIiIl, I:liIB.II[ 1" H N I'lIEi PI'"AM HNOi'l! D;!l'belll .]em Sitzhi:lidi. d.eil"' t.ivla-De:melet (!':d. V!I1, ,3;Yg~., Brit ,rial." S. [40, ~5Q~ ·'M. nvm, S{I w~lId mg .110-genes .!ds dOijem'~!Ji!II. M1i!lielfuenliJiW'elnl" wdnh.elr der Klii.mil!l Vereliml[Jg 1ll]llilt, i!MlIbfl!. Typus
IIIIl!!htII\UNOfoi

Ii""!'t

b.c~ d~ ..

n,

'IMIDt;i,el"t: du_rcb ,StUlu.:ng


V:~Jt.e 1:,cin
&.18

:lhr-cr Swt'l[l@, oo~o:ncl.en we~Il!~!'!(lh


:811

VO\ii'l,

,dlel'

v'f'l"We:ndende:r' NomrullJ.!;.;m-ihe.l'&1I2lIIzie1iell!l. ist, ·wile i. B. ~m~ wo,mafJi rAION'!\E'i"I(III~~ be1i 9iitn K_lIp~, l[~t:. AI1i{!!e-r~t. t~~ ell tlnW'ali~!be:i!nn~'ti-., .,WI AII!&!~~ wle V.,:rderse:iJ1:e: F UICU.,I! mepr .... MIoiI>iQI" IMbfi,te: II. K~~~AIU ~H·"O,*,gM (vg,l, 'V'ad,d.wrlgt~n•• '. ~,. dl6j, ~.3, ::iIjl, 04~ V.ordJe'fJidtie. I:IAI:I.,IINOI'i' fII€P'FI!f'l,Hl'lm .• Wbl)ik-

SuDJjek;t

s....~

,d;flml @inelll. Dtml!lph®I!! ~;!!ll.~d~!'.! V·~h(llU!lig kleu.g:e0ll. m~ TOn M :aed:,j) nald (.r::run ~. 8.1611) ~~eN.en Vel'lfillltillElg g]!ru:IteI icibG:i~1 Il'Ite~
wtiliOOl"~ellift'i ZiltmiMon!,

Ilene: 1:ell!I:TO~

~Hf!!IO'!!N

fI'&f. YII[,.I

:I),

.w.relg:ertl,. d:Hta, (Ie

P~gametli:i!l'

daS· d~i:\cll

d~9 ]0~t@j)!'lFljml01

~owohl dli:l Ei:-

,.t~&tiu-Romil:temr18" !lJlIIi aMch IfJlIlfe.KnmzvnleihrUliglilll m~.Y'aoode~ ,d~ drn, Ih~m.(lrl. i~hl§k.i,ett W~1l .~Q)jli~. ('\'81, WH,d~ d:i:nigt(ln, .R~$j.$L 69Oi., Mr, 64·).. 1U:nl'llm'b'l1rndt:1lI s.tIMI~(b!(lebe>n del'lBeuuItenna:me(lIH'fIl!o .. ~n<l-)im NommMiti'i', ern Veri1Iibren; fill" aalllllnrl6:r de!fl.~rg.n,. meblBdl.eu M,iBlzmjg~o ·8!UiJ AY8'U!~t~' Zeit, g~clIel'e Bele,!!)e beirzlflMj![l.geII suul! (Tg], T'Af.V~U, ~4; V~.,:l!S j. ~mho,@f. KJ.ei.na~,.Mz:n .• IM.J1, ,s..5:06" .I). WenD. e~ aDd:! durouus niitibt, aden ,S@lt@'n:h~wiDl ge~~, dsI3'~!li!:!rte oo~r .P.riv~,," ~e1l9 ~'I(!rwend'g:nge;n 1W8 eig'e:l1le!DVmn~geJ!i 1m'll Bei!tetl[melr.iJ~,J' Met d.erlilesamJthe'i,t m&ru..fiIJi.-IliIUm dt.l'lik:e :1m, ~~!l'; if! P.R~Q!l dl1!tel~ I, Qo~ dwlli~liIll be~rg:eRfffn:(!:I'l ~ti.(tun.:ge~ -, sa wir>ilIlllMl d!®ch, ala S\!J?iJ,jtikt .Z<ll den AkkusaUvel1l des Ki!lcise:rn!llll'l!!!IW IIIT ~wij~'u'lilic~1 Jie Sh!:dt ;r;!t ~~l"ZeD h.a]Jen, was unzw'el!fell:ld <bJrCh d~~ z>llalreteJli'~i[l .!!:e:ru:lJeIll llIl~t clem K!liise:r u ~oo ~U'k~satlj'!', !lltie:r Illoerh;t1ll.p,t oi][JIe irgel~lLe!illien. N'Qminatbt bcw~sGrl 'wjtd. (vgt MiQlJJlflet., Sttppl, V, S •.435. 96~ rri!'1li:Q:nIlJiS]). .AJL]snaDJimetl:Ue, wJ]e be'j Mun;(ig:!l:lle..$ ($[fili:f~ (ibeIl), .s[nd .ebeniliMlliI,1"I1;h g.a:nz ,ll:e'IiJ.t]]illi gihlDMht, ddi
~Y!1;I!'l!,fJ .~~
iIlut!~ nnOi. ;i!·WH

l'Vi!!t 8" I~, ~5~.!IJ,(TIbo;!l'~j. 1m. 'WVdii" Nr. 9:5$ {.Do!1:!!!!NlU:S),

Brl.,. ,~.

1!b~Ild!a 8.I+I ,. cJ5~lCIliIJIliIIB}" 1iI~'~d Oilil,

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

d~r SwdtnJ!!llIllQ, wi:(l~w@biflLi.<iIll, :im, '(;"eiIJiitl:" :l!Ulf B~,~e:i~iD'I!Jl'l!g diM :Booi,tie:r1> oles Ge1d.es.~b,he~~reht, K!l.iS1~m'l1nen ~ AklrusaM "Ilndelll si.cl:i inPerpmon bis zUi Rdt.i:MIi!J!l: ·t:'i;liI~ol1llieiLlrniZYIIufi.d spite. Rill u®ulileillmn[ in der UlIlli!lcluiffit IQ',!!,A ,M.",M f'I eEIEI G:iI"H N (vgl. Bpi!;. Cat.. S,. 159 • .3.3 7)t. H " Be:iwe~t.elilll seiten;g]l" si[]:d Ni!lDiH~!!I]1d. '.riilie,!]. ~m. fiI:HvarR!llUlt.mIfe:n,. Doeb :!l!UiM. di.es loommt. in diet· Mi:l!!;'I~~i]i,el VOilil P,erpmoii'l y·®t, s® .iIlli· Au,gtlaws in del"[.egende: l:EIEI,,:n:fil I(AJIA,IPI BO'ril"oI!.lmi (vgtM~Q!M)~~.Il, S. 59J,~5'JI'f:». An.d>ereBe1>t1ge bieten 'Ge.![Iri1g:e des Tr-a:ialllllS (vgl. Brit. Cql., 8.1401. ::i:f:i31'.), 1!l~dd~ S~verU_:Fj(vg,l. ~HoD,n n, ll, $,. 6o,:;!'., >009. ,tS ~ 0)1. 'W' e~1!I IlIIUiOIL e III (It~ IIiIIUlt (a. a. 0.)1 lim s:olchen Fil]en ,!'!illll! Verbum del' ned:lbU~Ml ergJ:lf.!~t (Iltwa ,~tilEIe!-l"eN,. ·~",!(I·~"'_N I!Isw.)!, SGII is,t t~ehlich ,a,UM k!ein.ilJIiLWrsmlid ~wiJgl'lh.em. dfilieDll ~(Dlcl!@!!.l!JiTh(1 ! (lwn Zeitw~l't. de!) Vl(lrch~W!:s; ~tft. I,licoo AUlIfIsativ beab .. iSi.ciht;igt,. D!!iS hewe:isl. d~e ebelil z.lltlel'tel\ffltrn~ze d.e!! Tr.;:ian!:]s (TJ.YII\I,. r s], .Die QrnJ} :S~itij mitl1:em Atlgti.{jtU~"i.Uld Rcutl!!lWmF.el, der" Woo wix oban ,S,. t~ SU,f:![I. &t;l!Ilcst Q._1\ 'I'@l!l. ·tl~ 1JmsC!!I!rUl Ce.IB A C TO t<I n £ E' Ii AMI-1 t<I 0 I (vst C, .Brit. C(:It.,. S. ] 37, ~36; S:. ~.,p ,:l: 5'1) uegloeLteti.5't.,. 111 bier die t.egendle a~"" ~~ fllMH I("I! efn 'IOIM.cnt .• l)l.i0 Vorde1;'$~~W d~b~ S~el!i~s mUI(l~ Hi.arom ,d)es TrniwlIlJlBIillIli.d des Zel!l8 Pil:i~lioo td.gt die eiirnf.ao1J erkliiren.de!III .ffiJeillclriiri:fte:m 'bei.d.'!!1:' C¥!i!!i!,liiO!! iw N·emilJi!!Jji", .Man el'k.erul~ ds;raus die VoUm:geFl'eillliliit, im .l\l!)sdlcuck,d)le!l!lilill:eln Sc.hema S:llb1iJndie:1!I. Wm'., In Mill d!ativl~cnJ,l'n F(IIml.il"tn, k=1iI ttIliim wo:li!;leJill;e }.lill!thnung ~[lJd:~e Weiilli1u5e:llritWl'I'i"OilI Tem[peh'l 1JI1flld! S:~u~ Vl1([rn:g,'t~!t. Endl~M l,Cet: ~1!.1 b!l'mI(WIc:~!!I!, ,d~!!l,Vic Qh~!!'l 79. ~~n:$!r!i~~M,· \ ,$,. kalislll'Hc.he Pe1'S~I1IUehkei.t (SHvMlJII.S) Em AklhJlsaitiv g'eIIoorn:t wllIr'!!ie, .50 &1lI,cU]

biereiill.e !l1dlc llejJild~.tiiVi~6hieI:KQMtxllJlit.1i®D.


J

PQlU~" amf edliliem. (jepj"~e

des Drul,l,s lind GGmlIlfl~C-US !tIl7.;l!1m:n~1!I. :lst (vgi.

~i:I"

~W.'lr

d~['

PiI'l'IkOOOll,lII] sinju.13 A

]kit ,C'~t. Lyilia" S. ~5 I'. ]04 f.; H.. fl.aeMe r, Zeits01u. f. Num..iild. XX:W, .8. 2:)6, hm. 2, de!:' :~1J!rw.5t; ~@:.<;;(! d M:r~[!z(l~l:'icl'!tig f~r.gll~!,!(lR :~l~wi~fl), I)\II.mlt; BiIilIill.Oi~e Be~s~i,elJe fib Perg,IDIHII1I ers~JI6pft.

13" Ul,e N eol!oll'ie-AgQne" D,~ :NllIl1nllm, ,~ gew,!'!iIli!ln¢"llm:it


i

Ar@N'eJl;: ~~!!,'l;Ii. .u;i~lmit

den erSWIl IH>.hlen Nee!li.oil'ien v!llrAt(i\orteT~I""

b1rJ!Dd!en. lu'elili, s:ilJi~l be.J:~l'l!nLlI)e!l" W

ei.ll;8 hleQi {lmZ~e.1]'·P(,)oi'!.i" C~~AieT·J.~d!er ...

n.eraw;:hebUll'I(g des hedeut.same:renl3;es,tw'ldiJtle:ii[es

Ofis st:hmBldl!l!lmd8 'QJilJerliJ'~~lmJ:lcllEB:toI!s.:!.I!1l1 :ZelJsl~IIHj'ml'jol!l'lil!!HlI·~':J!lilhE!Iti:!II auflllll~U9lU!l

kli4 ~dlOlJj ~. ~~.f1 i;.e

r, ·~,.a,.0.

rill. I, s"59

:iii.

Nif, ~¥>.

4~1I:eLb:Tlf.j~" .

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

B~".Mw.~ Bl!i, m.~,Nr. 605.Z, 9; f:ri!!r!!hl,


6lBeb]er •. Zeitscihr. f. NU.m •. BU!.L1\.~V, S"266:1f.),,
0~!Wf;l

~H

n~,p'r;,~""+,,d!er zwewte T i>~i~NBI"


Miin~

ll.!l1+rtIiA

riiH fl'€l'f'AM\t'

(A.I\Il!., DT'UA;" ~.

m,

tllil

U;.!l!..

0, BilLU, S. ~:Q6''lfg].

Dlese heiLde-II.Neol!;oli'i:e:feste

wrew:igt
mit

d~ A91illS" ilJUiF ml)eJtI. RiicJk~eHe eiin. v~e.Rckise:r T1;Sclt

:llw.iJSl!Jle[l .z:wei. K.rl1l2iC!ll e:l'sCib,e~ln (TIIif ..lX" 6).Ube1' dell N!i:mim. (]I,es ·~rilt,.ei], hci~~1:1 Ag9:1f1 isl; ~ishe:r Il~dit;s fe~:tge®tellt. .MM. ist j~d.ocll !l;I:Ista,nd!e,. ian m~t MUrre @iin.1!l'S MU:!l~b~~j~s gew[!\n~:t!, ,das 'U.:n~o;r :iil~ G8J~2'lea[1.:a (Ttlf. IX, <1)" t~~lJ1!I~:. y tteritli[[IIB unrl 'GaUi.eIIDUB 'VUl'kOlillillllt: auf' e~ll:f1im 'fbell bcllfl{J!et ,sicl!.~wiJ>cl:!@i~ :l!W!ll'j"j~ mi,t ~i::ilem ra1m1!w>e~gv~$~he!lM iPrei:sIi.OOlIl!eJl ein Emu und in O!~e3em Wm'lt Oil;'!,!' Iir-I!fiMI I!!I.ilJn:te:r del' Thclt~ ,las p]}!Jt~ steht 00 V(ltldW"gwu!IDd~ltfl1:M Bod.0!!1I~wsw; ~Il:~ A!:i!ilphwa,l!I>!Ji ,li:e:r beldel'8!ffiJts j,eeiL]eP'e!iJ~ibe~' le~!lJJt; in! mllliter:gpmdis'l; reelds 1!l1JJe! linJ;:s je, ein Ge.]dil)~lt~.. Wmutl dle !17eiskro.n.'I'!n !1M} Uiie SP:igl~ d~t beidene.rstt!:1t NookO!!!l'el'i et'i!l:llern, SiO g,ilt del' Kli'anll: in del" l!Htre!l3!er i11'1.t.te.n, was d!IJruU ZIlsamme:nsti!mmt,W unter Ca:r~J!l. der' 'l'ypus ZlI!erB,t :tiIutl.riU. D~e Mfuuzen des Vllkri~~~· ('V'£,1.Mum. ,mllld" ~U. >e-.E ei.m.~], Jill!cl(l'!I".XlV, 'f!lif . .xXXI,. 6) URd does, GOlUi.eJl'lllSmilt dem ellJltspreMelllJiel1lffiilde l.m~e:rso':iu~i,den.sic.h. von jC1'I!jml1llU' dlll'C11l e:rn, Gibm: d,em Krlffi:t jilin rcid1l:!ll8'(!~.~~ti~ A. DaB~!Ql d~eses A~~e:r Milt Ol!lVM!'HAZUV'eJi'\Mrn,ile:n. ]}g,t, leHne;!; e1i1!l we.iilieres Gepli"'Age d.es G&me:n.Ili~, de!;!~.elll .n,iie'ltse:i.w :illlilUie:rhsil:b ·OOIJi!l'S :Ml1;ilie!3 (lie volbm~ d~gere ~gelld.{l IiIIPn I VA, O'A\1 I MmA, Ii: fI.,IlI'II€PliAlt'I! I n IU':!);. I 5l ~ F t<l, $re:h:t (\i'g~. i lhit. ,(i'al.,.SI. [(5::2:,348)" Dell' Wo:rtblJlt kool!l ~[ImlJg{I'iCih.die el1lte 'O!]}'lflilp~em~~er h~ :P~tgf!J~t;l1l! b~!~[@]'!~!'l: WQUI;l!l, I'~~ Q!~~~ I,lIlder (1f!~!l~ .:!;Ji;o.t.r$lMI~,.SOIIL!ieJ']1 !l!pnTA 1St Mer so zu. v,e.r-.nehen wle be!.i.(:lPIlT~~ r NE!Qlt«)P!lN, MH'irPQnQhl<C;
eil1leJ' ~reisi!iJliliph,oro

am

m;onTH

U'W.,

d. la.,

~IUlr itn

Ifill,l!J]icJkauf

311.d.o~1), ~'!,r'll]i."ilC~!~d:e;

Si~rl~.

Z~!

~[~

Titu.llltu

mliI s:iclil iP'erg,a.mmli. unter Valeri3JJ)Jl!lB, !!I[I.ill G&][iJe,)JlI]S,!Wigen'

!.IW .dl!em: 'Gmndle¥e~8:nJ.f~:t, EpJi.eSI}S dss Ii'·(!'st t1!ru: y:ial?teu., !li!lDgaball:lis~"i!rc1:i.e;nelILen Neob!l'le glelclnfit1]s O'!\\lMI"'~l!.gellool!lt llliattoe ("'g], d1ie ~I11i[lz.eiiJes Jm:llS'3!l)iLWi be] Miionnet, In, S. 112. ,33 [ Ulitli. Nw~. O.\'irnn. uJ04, S. 302, U j. Ta.f.XV], t,SQlwi~ diet' .1Jfulia.Pa'lll]S:j' vgl. .Ml~nl!le~, SuppJ. VI, S" 1;14, 6:0:4, 6~,s.:; Ze&ta.C:br. r:NlJ!m ... Rd. XU, .s. 3,11, 7):r.. DeJln

!'!cheiJfll~h
~I]!!, d'u1'Ch

w~n

me>~~ ~~!I; "UiIIi~le" ~i\ldili~!<':n 'Po:li!!dl>eiil !IO'''~] ,,,~f iI~~ lil!.1M~ ,de.~:Q.i!JH~~I:)I.I~ .~n-o:, !iilePlL~aifl ·Hr'B. [I,r, ~. f:' II [I e fI t5~b~'ig ,e.!O;~.iliit Wflrd~~. :SI.~ I;e»:iellen i!!i(ill IIn.lf d!l'elEi1.ip]iQoijromi~ !lb ]!esl~I1~~eH (l~~:A®~~~ ~, Auf (~t:o' B@1iifle.~;u'l\,e~o~m~~:r:e (.~!lli~!b1'.~: 'i:i!i, :1M. ~]~. & ~w~, 'lltiM, g~er<!!1tf.¥,!!~ N 1} iliiil1l ~ :till :r,~ld otOl:" wie ~(fif tl:~ni, !_:..;.,ltil<.!(mef' i:i'tiIick (ili'i~II'I!' C~ro.t!>!'~!I, T~r; X'!!'I" 'j'j, .w@
d)e.oJ~i~1 !i~~]

!m~

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

82 del' 1!''esttilili.me beHiIHI€>t sid) !IIllif U!e:n €J,Jieslliscb.eill w~e IU!l1 den ~erFWle:lili~ sc:hu G0'~l1Ii:it .e~llIiem,KrallZ ml!er auel:iame:i11lW?' JE?iroiskro.Gie, d~el n@i:l!n e~~ Qlj,t del'U;gemd:e e.t'EClli'. li.el'Seilt!encn ~weiten Pl\e;istli'OOle am elnem Tlifllme' (JI_Ie3teUt wt. DW'd. dj,!':se M.iliillze:riI wlilNe ,&loo~er ASU'Jl del: A.~ ~ .~ifl! :!l!l}ltdcm ,d~ !i1en.e!r! N,~lwrW~~am!!R~~~:!"he!;Tli~hL~gegeJilillrn:l:!boJilot,;e, Bi~'h ~!l:clJ. lI1re.l' Gewohililh:eiill das f'e:rgamoIilUies Vllem!ltll8 ~Ild,IGaI!lie~U,iI; dw-rclI das nfiJT,A ~f bru;liItol!li~ dillS Olym,pi~l!Ihii~rmhm: a1l.8 m E.iPl!u~g®s., sehen .. ZIIiIIl' Zt'il, Cunean!i"s;,~efuljeJ'~ wu:rooe!l1. Nwli An'Il'ilogi.e ,d;er!iiIU;'~lfIjhefud!en Neokori.e:it'este k~n;ntte miJi '\I'ijjelle:iClb~
~ilJeh ~~
Q i\VM!l ~II.

,di@1J!

,~~,l,U~rn: ~~!.m D~~!l~lM'!l

'V~!;!'ie~M.

'f;I!;W~ ANT.f.iNEiiNII.A

.s:eillie BezeicinmillIDg all!!; Q.(\;V~liCI!;II w~c D:l!IlD.freiUehlll(m'J;i!lgllc!lil" '!Venin dii:0 y@n V'a:illaut: (NWJ;l. ~Qlmp.s.~ ,A,bb~:zUiS. '1i;,~) Jill!b!l!i;z~ $:ebt w. f'1I.!I'4s befindl~ieil1le Mllll1ze '~e!1illa:i8rlcil1t1gP>f:l'g\!lim®:n Z<l!Igetellmwlre, dlie auf eililJl.e.m T:i~li :lWle.l Kl'il'!~ mi\ dien,i]llilerh~lb :aWlgeo.mne~. Leg!i!iI'Idien o AVM Ilil!illl!. I!lnd! nv I91 A, ferne!!' 1.I!!'!!t@!:" <til\!' Tisd!~~a~ :zwd ~k~!l_ ,P,!l.lm~ Zwe~1 lI!uil"we:ffit1, Det" lID A.bS:C~iJJilt e~il'nllib8re, tei~wci!!e z~ll're .stadt~l~,I)w'l!U'de WWQ.M 'I'@~ V:!l.~~]8fl·~ (,$J~ a. 0.),. ~G al!!ch vlil:!lM~Q!::II1l""t {II, 8.6J4. 6'4''1)' neit'lf!tf\iHN~N ge.Le2lel1lJ. me.s 'Ve.rbiietiet d!e:r bien'll :n~.cb.t~U~II~~~~ Raum. U:ndln. d..er 'f'a,ti geb!(!l'i!: dll;li Stiilck lllllilll '!'frilleiB 'fvgl. lJ'f:~1.COlt. 'LJJtNa. S. 352, HJ!O. 1'!II['XXXVU, 1}. fiam:it, berl.cllilti!!:t sffie.h.die ARgJllbevOOl. Eethd {lliJCt.~,~ :B~l [Y, s. 4..6) bi~ :zu. neild (Uitl', :I'lU!fI., 8. 46.4,} 1!IDiJ!. Frillbrn (~~ .11.. O. N. Irn. S. :;I] '9). ,dJa.l1iin Pl"rg:omQ:!l 11va ....a1!!f' IIIl!ll~@:Il gern.rro:g,ll ,~~ien. SImUi,che ,die Sh,dt I!1nibf.l'Ca:r~U!ll IIl1lsz:eJie-bne![lde Tlt,e;] eiDililllU die vOn. e~iDJeJtD, [{n11li':;~lbe.iie Le,s;ende <lev obell (S. 76) eJ:'wiibliUte.n ,!hoB~~~~ n,~!:!.I~ die!;tl!l 1:1Jl$ia~. Sle lillJll'w~: IIHI1il1i'5liTH THe .~ i(Me Ult MHTfO ~lIi'IO'fliC ' t:A~~TI"IC NiE.f.iKOfOqiilIP.~TH rn~ CE;IIB."CTON n€PIIII'",M.nIN~i':4lrnl(i'ili(:,

WroU\J. (iii' ~~Mig eBb HP:nI'T.l:t1'lll ·IruOO i!it1!! ;t,bllill1gfg ''C.D. ".'€'CU~1II11 l!l!:l.!1!1"t {vsl!.,lE'!ek, .. ~ 1I1lIm., 8. '3~ I). Aufungllll~Jllperg.a~lleIl1;5.dte!D lIiIlfilll!P.fI wl!lNl (I.!I di!!:ll!Sen, ~III~ Ibi~l~ V<lIIi &l' ~!II6p!I;:,bri~b~!l~c, P:airs'~l!i!jlege[jd;B irI i"n'lli.*. 0 M' Mn ~~ (~e61<j1 libf.o)J' 1l~'~fllI dJ~1\ii!i~~, nicllJl ml~ d~m SIad.tcllPem, %10 'i'el'b3rui1~~., wen di~eml1~e~ o:!aJ) J:l!pith;e,1)@1!iJ n 1".1:1 T nl>l Ii If\I,eniKO Pin t<I 'bel'!l~rng~ iSi, Auf ~m ,e.I~hi!:!iiiY!~,ell [li;1~~!"v.j;t;1lio~~.~lm dl.!l Ai!!'! a~!1' Ija'tz bien/II. aWl d!I!ffiO['urnil~1 l1Ii~h~ %11 0 I\'l!;" M n,:I:A, .~""clUleJI we:rd",~. w~iU es n!)Ch~ ijllell' iJiiie:!1tUl N;I!lI1.ep,;!l~ndel'l]l %,wlgcl!e~ den lleimell Pf'ef$bQDeH ~jjge'!)~~~];~ ~$t,W,""l ,dl!~,:i:l~ie'~Mil!;ke;i~ IW.

O!'lm<r 'WflQ!~lIeD "'DS/IIl'MfeG~ 1 Eill ~J~Dli.dje!l.i!~WielJ ~e<6!ldllchll'8"~~Ig~!~ar (Mm•. 'Tilnm[lmli, l3d, .~~:, . 80L ~{!IJ1' 8 lin 110:ft~c!lI~erl, ,!iI"ll til fficld iii: '~tl'~'CM k'llinint;.

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

83
] 4.
Sc~.lOOl Qb~~S. 5'O{:.$i~d [[]"I W!i:1lliIlliLwm·tlclil. lid:s~~el' niO~ IWclli i!luf

'T~ITO pel lI.ndAJ

t ihre;,

c~m;ige ~ffltI)t~]~lm~!:'l d~ '~~1:at:t'm,PL'!]il !lit'" A.nrrel1~u.B IUl illm ftde:nJ ZlrnliclLSt d~e ill.nikren Ka:ist':rt;e~11.1)!j]. b(!,~I'a,cJht'e:t, [~bel'i1hmW H~i]~~md!!Mi .A~n!.!l:~u;'~Uililid dieT Riom~.
]}~~llt

he'] den A~Is:gl'ajIJil.mgellli zllla(g;ege.kuDlmellli,


pe.1'~ilil!eJ!Lige;liIel' K:llpfffi'm~I:1Zelii. von

W!)~h1 ~f deil.'l sogll'.IlMIIlOOItI klein:uillJtil5che;]'l Silb(',I:'mmla:iUous


,e:iner .Ueillile

rfllf. lX" n,
.AugustlJ!s

fllJid.e~ s:iclil solil[s

C!!.rool!!la. ~J]jii :i:W~!I" llie'isilien~ mit. t':m. o(tE!(I"zweli StatueJ!'lim.[JlIinem. In d:iesem Fa,]~~ M d~c Zllhl clef F:lVn;~~ule!'J., 'I;Im d![~eOCI,IIHhi]~ler a~htb~r !'.u. ~nen" 'I'erminde[t, gew6Jrnlilic.1I alll:E v~eTf'f<tl': [c:. ~ 7},d,mm 3i1ll.oIIDn:d' ~ ~wt,i fFfIlf. IDX, .~'13~' }~i!'!.!il :s~ch$sliMlig(!; ll'oorJJt I]agtge~ .!>;~~g"rl!~s Jf,~noo d'e3 Cftraealllamru.t den d:u~liIieliielleinaBil;de:r auf der Boiten.lJilIl~e .sre!Delilriten Nookio.Iie:t~ip~l!1! rrl!l. VlJ[, !9}. lliJer ~t !l~~lib das '.frai·9,!t@!iil!m ~cMl!)§1ulig,

Ms

vm,

w:ihrel1l!dd!~,s

He'i]igtIL1IlI

dies Cu.ooalhl.llI!lIl1'!tiel'

Siilil]en

~Illi ,del' ~nlt

h!it.

Wtii:! du:1'cl1 den SiI'illiIJerW'l, ItfJJUim bu~di".~


den rDeirlJe[l Ko:is1l:l"Stll:ndibilde!!,llIf>rlhrdm. wieder,
~11I!~i]lllf]ihci'~en
fBI

i.';t, JiooldM AJ]e d[~e

imme:r

mit W!1':~e..Jjlel: 'Wmk~r ~d1eri{lIlchm]rt


Vl)l"gl!~[l.

Sit-t~~ld ge8f.mij~er Be~,pl@rue '!,!'~rl'll;te:g, welc~em Scll.emtl,tJ:Jmns


woh[!ul.-

die ,Stif:~peUi~JI~~d~1' l1I,rulWeJII

D~!T!!m.man wi~. :

,men.e!IJJgew~~!l!I:ich nin &n.!! Va[! V(lr!l. ,odt.rin p~!!,spekUlj'i.sehil't SwWIliS1n.:si~l:It d~s. stem 1i'i'1lnE.e~di.e liimil" jiede!IJJ 'fernpe!., gl,e!]chv:iel w:ie e:r !lUSs!ili".lIief:lll.tz~ und llKfflJR.\itml ~'f!ts[i.i;I~hend mf'lij; (idw: 'Wel)ji~t gon:i\l(i,ki~~~ed wllil'Jen.Mii:1l darf illIiDe:r·t1n!r d!ie .neto~lg,.z, R Sil!l:~efto['1]!l!lu:ng, ;G~ehd.scll.moelc,. St.uJ[en. ,~I1i~IW nw" MUJlii~Il~J~ QUiel~e.n. m.lIlr mit V~l'!)~clit 8:!ll~rnl~ll:lIelli(vgL Nml!iJ!rM. n, S •. ~9', ArutliU. :;:), :Di~I"Je~:Il~gen ep:l'%ge, weleilile das HeU:lgtul'J!! Qblll.(!1d~ G K!l'IUi'l)~ld !1illlf:Wleili~en, hahe~ ,e:illlJ~ £1i][If= bii~ SeCi~~~twiLise FiI'®iIIl,t(Taf. vm, [6. ~.4,)1,. Artlilir wl!'d~t 81e, !:1!~chd~~ :!\1!!f d~~·{1!l~I!I.~ilill.-Grc~b~$f!~ {T.f!;f. VIIn.16) ,i,c:l!t.hare L!liu~te rep.roduzi,el\t wj~l!:H!}l1e Ye.r.lillJIbtISl!le. E·i~ ihnHdlM !!hltili:meJlldie.s V .erf~:Rm, ist boi d!mg,'fempels~weR zll beebaebtaa, :NUI' die S~[b€mled:ii]ru(JI[ls rfa:ti'. IX" i.) "u:od eiila'e K1!Ip,ferm(fun:ze
I .PilIi.)i,CU, AnllBDnIll!: (A:li!h, d.1l!m~. Aik!!ldi..~. WiS!, i!:lSS. ilo'ISJ. o:1cr tl8!~I,d~tc AIli!!:1lI5,1~!1 !-t~ ·dm ji!:d.Gl;mml I'IIll':ii:eHmd!:.KiBi5~1',desscn .s!allleilll!m~ ,~:ic~~!IIes VO~pDg~ !!~ ~Ui6I!;t.lJt, lI~ I~RbI:D M:1i~i~,~, iI;~ ¥!IlILig IlIild:mkbIU' uoiili oou!i.'r.f kl!;~mll:rW~!:rI,<!!lIJ~g, I:lI!cine ,...~'" w~iclnlll1~l!<n in 'fhh,UD(l; ul!ldi I'rllim~ ,da A~lII~tll!'!!i!l[ iknGeJi'm:~D del' ~~~i1iill!~d.cmc:n KaisBr sind ruiCht:!md~rl'lZI!! illllW~rtl!l!I, ft!.~':t;. Ii, ,dill ull~lm.cllimtl&ig Ih.J;IjIli'kOnte ~~llI':lm.ifl; decm

,diirfi:lfI. daIS

bestimmtet.yp.isclJ.e

V(ld!'l~e.n gailJ, nach

s,

Inct

11m

U'·

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

H.,

'170M Flu~z!l!i:t

dies Tr.&ilml,l;!l (Tar. 11m, ~2) b!:'in~I11 dille (J:!?ltppe ,d~vofll cl!El:r IOOm!!1 b.eldn%ten AUi8U~itl.ils"me ijilini,gen, delilK&sp..l' II.l!l,em (Taf. vm. 1 I., 17. 19' jilX.! ~.3~ :iJII, dem Bu~bIl!I!. d~ H~up'Iil~1!I :iitil' GelJtli.li!!i' m ~in:ii'ige:i:iIJ" Wlil fi[l" heide del!' 'u~l1If~;t AI!l:neicl:ite.Rmr.i!l '¢dgt, w~e fl!!~ KQp:f ~f ,d!~ l{8ii,a~ge'ld o-]me K~!ilIrp{lrtmt (Tar; I[~.I t- IS)" di~1 T'Uirmboae (T&f.vm, l 2). S~e ist mi~t lll,mg9l Gew\!l~d! urn.d ~bn~be:kl~l~" h!lJ~, 1m l:il1ll!:en Arm ,(ID~ Falll.ho,m WId jill ,ih.r'erh.ohe~en. &clIten d,eilll,K.mlllill~ lJllIk:s YOlllilir ste'lilt AlI;g'Q~tg iill " irle·, I lIler'~ 'iii-_" ,t ,',"'iii" v'om •• <i.!I@D '~""Y" ~llIr ,_', ' --c) -{}, , we D~K"~ _ ,Il".--..r "If :Z\ll~,tlm _ ,ger_SiC__ .... _"",,!,!_IUlg''OU UAO<l.R,""
I, ,... I ."', " I

am Speer,. An.allliig ;e1i"8.i(Jl]einlte:r!lIl~ ,!loUr d.lm lltlJelsten. gd.e!:'e:!l smd:,eo" HJ~ (jjlllB~ ~w:eit man bei det 'Kme:ill1llU:lit 4er ,Ma6e is!ehe[lIrAnn,dI~e Reekts. wendU]lg dies I\;@ffes allrgegd:u~!!! :I$t" wo.hl d!lJll!F-e~~e':n derRoma ein.el '(]!liil!tlire:o ~ be.wirk:endie VeJ\bffiltiidling be'idie:r ii:gunl[l ibedilaigwachte.. A.bwi~chu:n~n: :li.n~1li .s~cll. abel' .(l.n.cl:!b\ de1' V'~~!lI1!I8 dim Sp8'eItM" dea

'W~n

Al.il(gus:hIDs!ililfeinem Rechte I!tm:li::l Umd.

IfLedllllie.n Now~m&I. de,!! 'T:ra~~lI:.'! {T'arf,


II.l!1f

Gr0J3btoillZi('l1 d~ ·l)anaJila (Tat. 'VIlt !9)

vm,. ~1~ 'ruiI.dde.r :w. der l,iilke:m hUt, WMrel1l;d!. er: ille
tn

elnem

!Ilocllil U:llp'l1!billi;l!:~.

Inn.dl!)!l!b~5Mlich:en

Gep:rigel1es

e~lU!m:i1 der R;~iIlItJEm iJ[e Scliaille, iilll. 1m ]~Rh~Amll! Sp~~und MS!l1I!ool. H~@rlet ell d!u;ool\ d~~ ,g,SIIi!ZOOl U'mmltidi@1 !WJ~gooclt]O!i6'eilll. d.aI ,e~wa eIDIIiJ&fid.eres I3ildiw'eJ'k ge:memlt .,~. lQId be~ ~m : Cl!I:!:~l}an!l!oo~"!~I(kn ...c!llm:~ di~ G'~!i\b~~b!~~ft i i~e,me,.BeneI:'liIli!Yin.gBUs Angu;ewB • totigt.er

... \:~tl!;mi!iiel'b!J;t

.1Uso wiedleru:me.il1iEJewe~s

filr:die d.elil!l

StiE:mp'ellBl~ru~l.d€ili'

'~~gea!'!!m~

weit.-

g~hleI!de 'FN~b:m!t, di~e w.ehabel' rtlei ooe:ijflgte.ifel]~en !.lIld.ffi!lilIil,g:e:n 1lI1ll!F!ilu.:8 ,~e~ seJIJil'k~e..:l!nel1l. mm~]Is:i.oruml del' S<l1].emRMsch ,_ili~d'e11!jtlt!n(]e!!):Fi~~!'D! iHkllrt • .Den ''''~ilI ft. Stiller (A]OOlit.v .. ParS., mld. V,:l, 53) &brebil~et.e1!L MII:'I!~iii J!!ji'~i[JI..a~fi~u.nge<i dit.J! TN!.meUi~a smd. !Il~iMj:iiJ!i'Ii\!!m,!J:endwe meffiid"Mh zi!ti.eK.e1[l Gep~ge dies Oa.mci.l~~ (Td. VnI, ~6. ~'Sl}"WI; Recht 1st d1c,!~ iJet W~e:d,e~gab~aoo Helli~!li VOill d~ Ilernl.li~,81ebef .BI.s "~UimIlIilMi'&0h", rDezei,eb!r:le~, 1:)1f(1Ji1ii Jd.e!!'Uegtdi~ Sa~'he sicll.e:l' n~eM IInd!el'S a!b bel de.;m. A~SU'$W!Jlm"tto:tildielDdJiiJe '\fi:els:eril1li~e;reZOlhlb_r",lIlf berilg]~6lilelf Ty~elllid!ie bJwm:gruen:l'Jen Ffidlit iJ1) d,~mmclt vo:r AUfe!'l! mt:!!!'t wIDedort.Al.!!fltlG~!Il. M_'liefi de!! T-:ra:i~filiusmi;t d.er G.mppe d.e/ii llirnendeJIl. Zel.ili9 Plillilirnl und deB KliliSer.s: {Tar. VnI, ]:! u~d! . .AU.e~t V'•. P@!!'jJ" Bdl. V, ~" S. 5~, ~:)!JtIe!lill dii/ElSer. in.R:rie,g.st.rn:eJi.t. von v,®m, d.eitlKopf d.em. ·Gat.l'le zltgf';we:nd.et, d~e Recll.te '¥@~

s.

,j';~itRv ,d:t:t T~ml,il4lI8. WJ'C ~~e Pilll"hr (11.,1\.0.. is, >6'14. hIl"l1l.:l:) ~dbd~.oti~ odei' dill, '\r~riiB.Ttijj,g: {!~r ~l'C:h,i~~kliOll;M:'lm [l1!(biin:5\, 1±!§D[Jd~U'IIdOJ:r' Kllipt~lA! (~,.oot [) ~I!I d c~·. 'U"Af,'ll, 6---8). wo '1:iII ,~icl~ ~Inljt. L~llDdc imlll.c-lr urn d~D3Glb"m B!.w h.:rndc!11lI mm.L1o.

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

dem KII!~er,.

diieLirib

ilm Speer.
VQl':I~t!;'~l!:t

he:rab!h~:t'!die
Pl1lligu..ng

l!«;.chte

(Taf'. V'W, [9}.wIh~nd

me

C2lirru;ml&muillize ~~en
901.!!f

2ielgt die

de!;' l\@!tlon:

{Tri. VIm .. .1 , :81)der S.,eer zu feJr.~en iIlnU! bei:d,e . Amle .~ese:nkt zu, Bern !iGl1iei:nelill' A:9gt!SiU1!~m illlldi 1'l'll'iall:(!!I.!lm. ","'(ill! ~~ oi.rr~m Stet'.R lilibC!:Ta~. f!!b!lt (l.bn,e die KII!IUDWlde!l', lm~ ve:rWJ.utLililTl eiDe ,CO:miID:@d!UismeJlilze rl'iu: IX., :z)erli::eIIDI!i.'eD" Sie .s:ilildl.abel' E~l: Ij!"lieIl611i.,mli~e:iMr!id.r.l' :2i~ikebrrwiil Fro>looit'l ~ zv.il1cllell! ~bllJ(f.!l ~b~~dkt: INImJ !luf nolle!!" SdbJte cri.eK!M:EieJ'SwttlJe (s. oben s, 7 71. V®IDi dent HeHigil1m des Oaracs.U!l,;- Ze!iil8 J,.:!jkle~w~ i!l·t ~;u.roons ,®:heiil dtc ~~e gew~S:e[l.E'{l1 1Inilet s:lclii.aJ~ein &W '(i'e'l)ri:geiIJi ·d'ieIIUetlIKaisers .rral. V:m,. 1. :3". 16.1.9) und We:i.Clil.t bil'lot Wo~'" V®l!!!d~ hi.o].0n i:lihr.igen: in 'relllp:ehl bl)(ln~t:h!l,~!l'Jl ,silh'~!nUI)ti:smU:8 iIIlli1. Dte i[J:n:zu,w!l4bs:igili::eiJt del' Sle:m~elsdmei.irJer bekllililldlet sioflm!l.IH'!ib.ilier, indem SWi,UWl:ili.scilie:r }:,orj:tlth:is:cAle: Lpi:·tclJ!i;l '\l~ii.""i\~e~ule~ i>iiri(l!. ~ D:!i,i!O bdd m.1Jt ",leT· (Tat. vm, [0". h~d mtt. !!ech:l.· du![Lgel' I~T'!lif..Vm. 9)F':ro:IIll, wge:steme He:j]~t<umdes hldep:ios Sorell'e:nd~ lctl. komttlt y.om :Piilll~ bll~ ISillil:lie~~j' nul :l;W~ :i;W~ ~i,t de-@ KiumtMLd des SJte!U2illd!en G~M;~~\fQ':r., ·eI:nmll]llIebe!DI diem. d~ep:hce-&isc.heJI . .Ad<emiis !'IUlt~er HomQ'ooirunfll1l:&e{Tal.WK, ['0; vgl obeJI. is, 'lif,}, .AM~b:l1il!t S(l!:OO B:'!ulb,fmOO ruUUs[m hie~a:us nlehts {}b!M'akte:risMsrlu;:s; erl1eJil!l!e.Ure!D... ZUe:I'wih!llie:1!I 1St,. dI~ 'es <'l.'I!If d!e:r MJliiIil.ze des Pius (1'0£" VUI, to)· mit 81.ori~cl~61il. spArer ('Irat. IX. t 6: V]l[, 9) rnit,ki(ji~i!l:t.:I!!isiCh('1l SI!IJi~J~ lJi~seh~~~t, U!IMi ~,itQfdellll! .geiOS:!!Iil!:ten GeFrig des (:ommoQil:1IlS 'ff'a[..U:', liS) .:lire Gieb€lselirigen.mit emer Lihe yOllI: ,Spit.Rt'I (y~elJ.ei~b~ J1i'ltrfl;rnarn(\eil,!l~:rlIJ.) be..J!:~~~$i!nQ!, D~~eJ!be D:e~t;I~~ t.:Il;}fl~I~lbfiW !lIIJIC:~1 de!!' ephesi:i>Cnc .Afitem]st;empe~~~e·]he\ll. ,StiLcki!l!S:;,s~e erweist sic.k &lw sWI.onda,{l!!lJUirI als Zli:tllit dc.fi S:~em~l!scll_Jle[d~. Dol' grl)£j;~A~~a:r 'Von .Perg'.lIm.o]l WIU'de zu.ent Y·()1Ji Heil'oill d.e Vlne~ {esse 1(I(e.v.mm. 1'9>02,. So 23$1.) aLIi eillleI' GroJb·~ mit d9l P~l'aih~ il!'!'s ~""I';!.'l!:S lITtd (](li!'[!t.o-m~~. rf!1lt]X,. j.)el'kUllt, und diese ist [Ieuiemffiut!l')! 'ValTl J . .scib:ramm.en {lUt.erl;. v, Perg., BtL m" :1., S.,S} a'IJlebii]diet. yod! il:!esp'r®ciuJOO-l wo:rdel]l,WeJII:fi 3u.cb m;1' de:rl Mtl!L:l: der ~n:igszdt Ei,n2.'frubetten .zll!limZw,eck del." ~,e"'~I1sif;l'u.ktlol!i. wre:hiltekt0!1I1~oo.oer .Det&i].!i(l!em M!J[I~bIDkl lrI~dit ZJtI enJw~m6nl .5ind,,~Q, wird us Hw do~:l-I rmi ~WISi5lei. dlA'fd! das Ge~ trn gro.UiBII S~chiBl' ~l!It !DJilel'Uef-en;e AlIDssrtatt.liI[lJg;;:be<ig!iihe:n gescli]cweIt We:ruUl. k~[JIlilenjwiel !5,jezllJJ~Zeit ·U:eB Severus btl~ur_M)!Gr~.E~i d~ AhSlf Ue,s;t es
de~[)f:ci1!l8

s..:s [

.s.. 83

'n;imnch

aCrider's :als be;i

dCI!!

TelIf.ll~elds<l."Ste;Dh:mge:lIl.

W:iiililJ:t'(.. d m!i1lIl

~emerk~,.

m:i,t eilileJn ,sGheltMI ubei:rete,

dl\!S hOl:-lh~i~!!:I.'lS Siullelli· :i1l

h~eir, wie' urad

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

86
Bt.Wf;n.tza:hi[®der ~m GiebelsMm;llcill:
:fJe:!!I!!m:Aft
e][leI :in '!llriiertw'!1Iil'de,

~iJ!:!Iip.Bmlwer!k~1il
SeJllllil".R

:repEi(ld!!i!~[efOO"'+

gwt es.G@rii.. etn in [Da~!l. lag ~. Erlorde~


des OdgwllLllls.

Gru ..dilll:ge!n getreUJel'eIl W.i.edlerg;ll!be

:me.se

Ide.· lhltl:liI Eillfl~~lldn11l.ng und Ver·illIuleru.n;geI!lJ'\l"e~1"l(l:Ilf~!il.W CIlliI1l wQ.> 11]$(1 d:legJQ~e ~~~~U!!ld d~e Siu]e.th:a.Ue-man :bat. 5Q8M die iQn:i~!JIlliel1JKarpit.elleIlliSioozuD~klern1 ve:r.. SliIcllt -- w~ecleffl~~. $~dil':rfu~ w~r :ill ()'b~~~tjmm:ullg IDj,t d~!lJj.F~!Hhl'n 81ll1ilhl1!en Fiprl·.rtsdllllllil)ck ~b8(l'U!e:m. HaUe:n.dac][, e;be.lU;so wi·e liefu4en gewa)Uplii ~bl!,i:i",d1iilr' NCh:W und ]i1!lb v~in d~f T-mIP~:u:l,ills ·um~OO a, CijJr, m~itcldidi '!lo:rhmu:lie:Jil1I1!1IJJe:iThme:n. Da~ in. den 8t11tuen llnks v'Q:nQ!e:r M~.tfie A.pOUOI.fI. ~ .. d Arte.miiS :zo:erketllrilelt .Elmld,wird~w '~iIlIdi. deer Attr~~u:te,. Bogenllei. d~m na!i)(l..,,~eII. GQtt I[!ld Frij~l!i@t 'bel J~!!'{~~~t!~.!lit$ g:e$!~ch~~!rn. :illjJae~len,~ein,d~e reC:h:trl:l,te1~ejrll:lJen ~guRlJi sind lJii:d~:iiI.!. deuten, Yertilehii~ ii!en~Bma.1:Wjhl,llI;g l"Iei d~@ Un~"rl)~oohY!i1I!g d~~ HaUo ,,1\1 detF:ronltIHli:~ 1!~"'Or, w·eiIme 1m. &rli1I!~[, .Ilflllseum 1m. Ge8€nsa~ .zl.IId.e:r vonPorn,tremoli {C@l~ l~gni)!l-FQ!'J.t:Nl:m(l[i, Ptlr,g81iJ'<!. Tf!i:. 'VD Ve:f.Suc']IJtlen. Rd;0;tt1~.tru.ktWlJI du.rGh.· lalill:feIildW'liede,"liu::~e!i!~emW1l1J'd.e. Uiel' ver~agt iUe M!lrn,l.ell]s Zeugll~S" DBlII!I

m;llI~e fj)!!):iHel1dio,n m.ldt m_h,em. woller

me

(i)a.. es h~ii!l:hltebflilil'tr.llg d0i1"SiljJ]e:nstell.~1ilig ulullliillgLi.dJi geWtlBen wire" den ilI!i!l:bi.1ll.~e:r][ege[ljdeIl.ARDJi'mU d·em dST~llu,wbd!~dlliJClhe!]jRa]dlliehlnll:llU • den Bl!Scll:illll~r wieden!llgebel!l. mu.Gteau.eib be:i. t.!litsi\cIilI.ie.1lli geschlQssen,e.r Stlu]eliLrclne cilIl!l ill]~hQr:eCb:!.LQg'~lff K~~. tWl' Wi~klkbk!:li,tzil1il:" b~e<~1'! V~r'
&1Isruuj!lJJliclJill!l!I8 and wold

'I'o~ge:norume[l

w'e!l'den.

1lJ:mddiese

be~nf

fill den Srliempe[.

lSdlf!0W~t i]~!;iH~!lpts~ru~e~iii.&:mliclt Ilil!lebdieilJ~.s!licll.e

d.eiJIAltar. Dem e~teD Blick illdhl~nJi.

dJer U 'l0l'$pru-.:ellien !!'ileMlge!l:lJ.. ID!~utIllIlg,.isttl!er

miG'l:itlg(',vQ:1i. Siu~en getrage:l~e, gewlJI[hte BalIrlaclriill. ei:fi!e Ko:nstrukt]®iIl'I~ d]" b~~u~:r I1[~bt bei g.~.iccll!sc,"e:n. Q~e;r[\1jIi:Il~~el!t~:!l A]t1l~[!~tI.~pllli:lel!ell,~hl. ge8:~. ]Ilil[en

T~herna:kelllJi
vm{)(Q!lSU

du1stJ±clt<ell'iBasilru~enwoMbe1i:<IIJjllit

wsi;,

Pie von

H,ilt,@~ de

~t~ Pa:ralile.le!lJj !l:!:I~~tuih:l:'b~r!. ~i~!pli:e-]!1i

~lAf An·tO:~

ReLiefs. und YaseJ!I. "'~l]jneJl., 1I!L1ch 'bet gleieliliem Umlll!clgediookce.n" insofeTD ui6iii1it ll!i,f.jY(lUgUl~.,g bez.e~e~'Ili'let we[la~l.;'il!): es sieh Mer .1lJU:[ urn .Ueiilil.:l VowtidltU:ngellli .ll1lJ1iF:I :Z.wec~e des, F·e1!Ier;se1l11lzcsllliande]t. ~!Jfr bine di:rekrteJ!l A[lalog;ll. z;u t1.em g['O~elil ilJbe:rb'itJ!J diliJrsooHeJfl. Es Hegt l!Iaille, seine Err.irulwfiJ8 lUld !Ji;lw~L1J a~.!l ~irHt N(!I;L[!II[I~t$t~l,!n,gd'es .s;r{lIJif!i!l A]tBts [!l d:~~ Zeit des S:e!'!'''''l''l1S als Arnl::iS :lIU AIi!l[)r~gu[Jlgd,e'r ~l'(1PJbnmz<: :>.11 h'!lilraehoolill I, wOOI!I~,~h!U1uh
, nie;s~
H. tk~gs~~.
VOrl I[ji~ ·~m .~g:. VOI!II ] .. Mwu ]90~1 ~elIllcaem AD:~lIfume, wirrl: ,(lImiL .I!.er. amdi!131l Kgt. KIJIt.gts~mml.,.!!i!irt S. ~~9) S~ilJ~.

I~,.

nlJOO ~W1

(~O()g[,-:__

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

87
d!i!S nil!!' e]l'lIm!llige VO~ljJmmei:l d'e!9:be:rnllilmtenB<l!lInil'bi;n-me:rllli.:tlb we:rl1mgl:'n lteih!9p'W'g~!!!!il&cb()t Kru!s!,\l;'miin~~ ci.nJ~ probaJhl~ E.tk]!lLru:ng f1l'ldlfft. run l,weitel', k~eillien:!l' JUto)' e:Ener MJi]lllize des Ru (T&f:, IX, 5)' 111]'1131, in 'EiiilU!zeihe'it.en,abweiicli~ri;ll!~ ()~~!l:'S Gt"~~f#.; de:r ll'auStl!lii!l (wgll1rJtc Cat", Tgjf. nrn:, 8) LstliiOeh Z;l!I. nennen. V'Ie:rse.itig. mit: Voluten. 1'!ilDe:1' z;we:iJst.Wi~il" Ba~ sis ~e.6.nd..e:t e:r ,si~ :iiiWiiie'hen,::tW,w"vOliii Sfill]iliiig€1il UIiiWlJIIu]l!liieJi" b:r~'i'!]}.e~~d:ffil fMll:I~n:. W~~ <dl~:!!~ n:l~b:t mi:~ S~:~l1li~.~~.H~i~ D~~~~~ .~!\I! w"{'.isen b:l'illiIlle]II'~IlI, "'1,'1£ so gescbi-eEJ.t dl:li9:lJI]')z:we~dfi!1ltigaUJIc.:n. die ,8ymbo ]e imI der Vfil'deneit.e des ,Al~ ~acr$; dl;lfi I!.loJnl."kopf i!"lm~tt~![I;lw~ie!: }iJ~f('!!!!. Aut d.A'.to'b!!ton: F!ieh~ s,~:ht it;:~!fi;e '~nl]e:liJ.k]],s:e J!L::mlle. Dleser 1IUI:!I'ebiei:n.u1lIIt'eI'ypu:s g13wInnt llilillli. ,e.ElJie :iJesol1ldie:re " Bed0!J:tu~! ~n.'6M'crn: m!imlic~b W~t h~~ W'oo~~, ]111 d~t u.go ~;iillld:,d~ Ni'il:!~ b~ld aJis, Kopi.e elnes V'Ol"~!lil1deo-.lle[l ALtar-s b~e::Icltne!l!l. .Z/ll kJ:li!l~e:lii. Die A/L]s.., ~i"abu'iiggR de~ J:i\liR:5 .~ 9(91)0001. ilil.P,ergililitlo~.iI~tli.t,Im-da.s Te.meDOS ud. l l o!en, 'l'~[lel de!!' Df'"m.etffi' IIl1lfgeil:~Itt. o!]i~![l~~ ~\lJ~b vQ~ru~~erf.-m ®!WA1,t.I', (le:rl.au:tl 'b9~hriJ\ v(l:.I1 P'.lruile~[I~~ 1!IniJI.EUIIiI'IeJle/i:., lii:ll'eJ' MlIltter BOilJ .ill] .E~ren, .]].~ G~:to1i.1lJ. ,~Jt'iclr~~~WQ1Idtn is~ Elt ~:I!;'~t0ht an griicTIlichgDl!~I.'lmi'l':f'\chyli, istviemei:t.ig 1iI[1~ tngt, die IIJUCIIisonst wol~[behll!l]jte.1!J. l'O,]U!telIDrHt.i;W:[1 Hilmer, aibfft HuO:r~~~ Ilbwwcilmtd,al!ll d;i.e!Se l:Iid"r~jw.ie S.Q~ o-.rS_iscll ggeglliredlert dii,e Dec!'lr~~rLtre t"om.;et2eJ1. <['v'gt 'Tllf. V~. ~)I v'l:!!;lm~l'!r,. >roil. ~h.f 1!.l~~bb,i:n~g, 8\e'wl!s!l0r,m::l!:!!I300"1,hellQtldEl"e AlIlll~~e:n mU1i·te]~en" inlie:se:I' AlW el'h,ice]t.. wi.e ml,l'" iIlel'l' l)r. H. Hepdlng, diesse!l ~lIIl1am.e.hkil!i;~ ,atl.ch die ij,bli_g.e!!ll AI:iJidl g.ibelil....e'rtlI.i!/Dike,~iI'iE:fHuhmH,t>e~U.,. IS'piteT e:lllle Oila:l'.mo!lC-) V C'.rJd.eidWlg' oo.cs mlll;ltmaSl~e.b. gi!l~.~ O['tll~~~~pl;p:~~!l.~!fll TWflJe:l'!oo tej]wei~(l ,~c]~OIJi tr~lul~~' ,liuta:ge gek:.ommelle Reli,oets,.d;ieilm]ioll wierLuf d.el' Th.~llIm",:eIIIO~]1iI ruu] Xh.u:![1 l
i

.II.'!I:fw~I:!;~.

g;f;hl;i!!~

~[cll~·:llu;m .A.llit:l',

sendeen

shu]

na,e~'1 'W'.in.t,e.i""s

.M.ei.n.liIinJg

(Alt. Y. ~!I.'K., Bdl. '\ll[, :Z,. S. g:Z5, Mr.. 408) .soelt:,e]f!f'1e'&e. G]e:ieiThvl@l Qb!l;!;', ,®~ d!."r S'!!@m.peru!'!ehnel!dm- ~R d;i!l;Smn FUiltikte dem VfirhiLd:e ftl]gte,. W!lSrn:OO[lt g!i:l!ll &:ti.gesclTllo,sselii setn J:ilInte., OOe1' ,!;]I ]"!.hef!l't ChSi!:~l!.'~f!.r,i~~i;tUl!gd(!'S A.l~f.il iii.e, S:ymbolefrei MlilzuIl:.OJli.p<!liIi.erre. d:ie](]e:rntitJlit VOlll Od!!:':llll~ ~!!!i~Kopie i~~~~.o!l d!1Li['~l I']~e c~g>e!:1!t~oo~~~hcROr"~d91.'J!il ~,ii61~eil'"g~oollt, [IU!wil"d:bfelli ~ nun <lilla,diet' .MilnO'Je ]ern<:iEI.d!L6 - jede.Nf!t~.l:s um dl~ M~ttl(l des: It J,a]wr· hll:nd,e~!l. Uhf. ~ ~ichred~t.'.i I;ll]di lid~i Jee.i[le hN',illI[lenIie..'I'oliJJ efner SclJJ<lilil!,ge umwUin:d:e:n.e F'a.'il!lkcl. V'j~~I~icllt!u.ls eOO!l~(!. he.fu;n.~l. Dil.5 CiPihc!\I.JW)(l A!liftr-et>en des De"IDe~r{l,]tlU'l!J: lrd cinelli 1Il1n]l,cl"Ielili G~1,l!n.cl. w h.a.b>eIil" ·1HiJew.i!l' ~lhl'lo,bclii hf'~ d!(':oo~j)(iBi)in lltta.:r "'!l)ii'!i.!.l:~5i:tz;tell" U'moill d~es Sic'iJt!~i:Il:" li:ili'i 'We:iterer FlI.lJiu:'l del' ~etg,tell Ka:mp~g£IJe z,1!I. besl;4Ugrul, ~ ei:Ite' m,~

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

88
scliriiRffiil['t den

r. KI<--",1tl.lo·e

C!li!AIIIioHQC AiI'Cll!!l!ociLls

lliI'hliher

der

Prymnie

IiIllJdi

StlIilot', del> a>n,,g~ln!il~ten:fron:llQiS! -d$$D~l:!llltc~:pllb Ian. We!1J!!1J: wWr n!,li!~ !llU!f Gep.l'ill,g:en ,des .Ae:Ulis {MioRnet,.m., 80, 59'9', S6S} IlIllJd ·lil!esPius (Brit. ~., 45, :;i! 7 9)~ frem.ch m~clJtftwf ~itI!!!l![ler Miir~e<~ 0i:1W~ t;;:."" A.i'kiil'lO(; !lil.:$ SM':&WfIj@.)l! (ito· wil:hn~ In!1Ld~]l. 8(11 wb'd man ~rotz des I[lc~lt v01"liIoollenelJl Ctl.9n:oRlI!!'~~salliilmll!S~ ibeid.ePen.uneIl. id,e\ltltifiz:ier'iS!lIdidri'en, Uim :Boelter, alii;ijine ~mclatm, "'001.. EiIl!~ {Btdl i!li;tr~" &#1.. B~.lV, S. 3:77, ~), ~llineJl olf:el1ihlll' Ge:meJ!lben Jli'amllie !!logehQl'~del!l S. {';]ndiills. Aes.im.!lIJS n~ruJJt !!lllili. Ihn i1Jezei~himet&Is A. C.IA!!I!.H~~ yt6f11. N~m~ ~I'!;~lTi,MfI!~~lt 'Wli!rd$:rlj~ ~jimh <6~tl! ~[!! ~:lIfl!~ig:FWt!!g~ W~~:e~@~·· pJlIDiert b.z'i'l'•. !i.bgelli.rzt, :rn<:ill n!l;Helie!!:eJIdeB Be:~sple] fli·efi.en pe:rg&men1l'iuilu,= .Mlirl~e;J1. des 'Gfo:rdil'iillM, NJ!J't Biga~B.t~ e~l~ r. ,K",. r Ji;Y~ij)MI aIDdi e:illftrui. !'iQ (l,"gru, b Imll.l@of,.K~e:l[ljl!Ls. :M[n2l~~,. lid. I, S. 3 ~,.4.). baJ!d! r" IKII" r.~.'ilt1(&,!HLlPonEINI"N'~C 'Iri1l!1I~ck(vgL Brit. Oll., S.] 00, 341.). DfuoreiJI 1;11][" 8beT tWslillemver·e:lIilz.ehMI'l y ol'killlltJmen i3!~ '[),PIllS ~ ,d!!l!.f A l~T (flhi@~~ dio(lll WQhl, ...LelIru~(lb!t dl.l!'Ch die HilIlZilllfiigU:1i:g del' Sdd!lilil,g-elilfacli:eillm ode']' de["Milirli[l(fr.-Ort1u}stm.eIil,. J.lflt!eiil ~~ ·1l!1O!': M:ul!~fl~!'Iz de~ Sti:ftru:l> de.r V(l~~!l.U~·~f e~!l.g b!l!.~~ieh~~~~tl·· r.~ti.{ln Qd.!el" :1!.:rwe.Wel'lWl(g IKib&i.e~e:Ili" so wQ:l'!lle S:lc.b.<I[I~esiC~illts der sellr w.&h;r:acll~Wn.licli:!Jn Gl,0icl.!~t.:u:ng d.er' lbeitleliL 8'e:Illl!llIll11teIUJP~nliC:hk~:itliiiJIt!:.b m;!];~ st.dil!!lll(g,szcil; jie.l1J.e!l' Weii:llil!lligt:1I'I 11~e JEtegle~[):g;spe'fiod$ des I?~u:s (it 38 - .1. 61

s. ~

fl.

Ohr")W'ge'be~.
IS. V~r. ...chll.'\{]Q;ne :Mi.i[ltt.yp.en" Eim:elnc D.arel!,lUyng~:!l~w~lche: :n:iclat [n di.e v(I.dlie.rgeliumdel'l Rubi'ilkoot

e:i]lz,liIo·rnnelii W!I.lI'e:n, ~edillrl'~i[I ![IGl(lIri, del' Bes~1'ecll'l!llIlg.

I1~ ist zu:n1~hl!t clime

1t1eIDGJe .ilJIiI:~e,dere:n. ku~kl5ieit.e einen soobe:ndeJll Mann y!l}J1lv~m"m~t Hel~ M k,!i.PIJ"l?la:r!g%r!nUg~m Wamsl,l.~d )1I~ge:n, f:a]Ugen Uo.scn :ileigt~ er Ml!t . In Iler ~eseDlteilli R"e,ei1re]l ,den S/peer sehmg naeh vorn, in der h~i:lingelllde:u. MIlbn. d,()~ .Bogen ff'i!.f:.· VI. ~5)·, 1 mlHI oI)f' (Klci.!~Il$"mm1i~n.Ed. 1[, S. 506,. ])
~mtdie Mil iJ!!!illl~rn.geltemdeEI'!k:Ui.rulilgdel" Fig:ur al!s Apollon be!l,trjt~ell UJu:1

~:O v. Olil:. ~Wle~tf'eln.d ails Al'meIl:ie~ ~~~~llll!@t. Sch(ll[} di,e Verg,lofi.~.llIng he~rl.e.r TypeD. (bel hn~ Iil (I (I f., !I,ll:, 0. 'fai:, X~X,IQ ufi.d I I:) 'e:rgilbt z,lIlr ~; ...idel'l~ diie R:ielt:tigkeH;(te.r
!J~~ ~i!!iibet ]DteWf!t'CWitli@f!.

.BerW!lliilfl!!iii:tU climeR l.itI~sttii';(]e!i8!j; vom.llRilre.

Ab!rt

W~t

k~rl~]e:n $ie r.u~(lhdtH)eh

w~i~e.rcllrm_r1i~@

SW:t.zCIlI.

Biilsihel' sah mail!! me-.m il.~ d.em Pm·tr.llit. der YvrnJerneite AUg'lls,tlLS (vgl. ImllIo(lf" I), ;l!.,G).). Aut b(i!~!;er',ell']Ia]W!'l!~!l ~('mpLra:f\(l!~J~d,Q;t1'! lics:tm~ (l~'\!!U[cli VOOl'" demo Wane 1(" I U.P ·ejn F.; wi!' habaa es dem.umc.hlill~t G. CaesoJi' Zit tun

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

L.M iii Wei", 'JJf'(,f't'. ·r~ltmooldolJl"tl.,. S. :2 66. N!lilf',Jl :zu A!troe~~ ~rJ!. d~r Tfaditi@i$t
(86

~;3 ~;

Tar: IiI]). Uie BezieblJJIli8' des

lmhoof's
Wi!!HC!l

nentu:ng b~!i!;. War

de~ Eli,g'!lII!'!liUcll.
Ilf

dodi

j•

>Elt!!rt.

H~1iI so augelilCiUig, d.[.J. IlI!1 dJiese:lliL '~~fcU!!llle: bin ZW41ifei] .®'b. ~Wllljjzjijg,flahrjg. ·VDDlI K:tiPilill'r'~u, 'l:mstitmrnIlt,
II.~I!I:

A.rmejn~e.n

zU!rilc]kz!l:lge:wi!l!i~eII..

desS-of:lile:iDSU~~nbi.1'si.bt'i$:h!1i.'ie

del'

~e:nill~!"it,.e

Dem!l:J: :mi,tder Au;(w1rit't AiHt~NI,iL CAIPT,i;. veil'~e:rr]h::lI!t, das ,'lber'm~t :p!!IiI'" auls~:ht"~ HUff: ,tt~f{ln'l!.~i;!JIi€!n R!1::I1il!~l1i wi>@d.er Q[I~g;m, W~N~11l wa:!'. l~ dem ~ n, C[ar. 1Lllternommen.elfl.FeMz!LlIg' WI1Im.e C;, Gaes1W beider Bitil.agenmg "(nil"! ,Ait'tasi.rav~l:'w1!![!,)d(';t. ~i&gwtiel1!~ aber!fn Oler wu!!lia(i!;l!:rank~I:1!U!, :sw~b et 4 n,. ChI'. lilJi. i1Lykruen lIIufdeJ' Ril.cli::l'e1:!re naeh Rom. (vgl n, S e]1 iller , 'Gcesd!l. der rOm .• Kaisen:ewt,BdJ. t S. 1>95 It),. A~f (J[]!l1>9 ertolgt'wc1~(l W.1l:fe:n~t. bezl.eJlt :Bi;ci&JIlliliser-e: M'Il~ze. die!d:91owoOlb~ .im.iIT!liblre ;) n. On!!'. g;~dl.&geniBL. Eli ~!~gniille. ~~e:Ilbei a,1lI,iihiu&rli.iih ilJf:I~e:ii. Aii~~iI;lL$del1iflir .im:!iklilJii.p£elfl. ~!~ ~ill~~~lr Z!,l~l~ WlI!lr ~~i, dall O. D.a~:'iia!1' ge1'!liille 20 v. Chr.,. till. dem Ja.h!,~ der ersre:I1LEi:l1Ln:MDl,e Amltllilen:s, g€~®;re11L !,l,'1'tl". Se:lOi Atd'e:ttltltzilll im Orien~ st~!]Jd nu:r l(I~~~r (]e:mZ~i.ebJen, des Ka:rn:ptr~ gegen dteses land. S~ w~!)~l es be.~iflilJlu:,. d3~ Peil'g<iJljJ.QIil ineiEr.i:n]l.erU!l1Igsp.rRgllli'l,g e hersustellan 1!Iiic.b. b>@Qi:h(', I,gjllt."!lllil)lml iu]iismtl\IDi HaU$~ c~n'tl! ~el~t:!l Bew'fliIs cler Yel;\cl!:nmg ·d:!l!1:'illluringell. D!i.6 €s dtese aaeh sOens,t,dure~1Em[ss~O[l'9tHil Mfimel1llillltt (Deiil Portncil:.S Jilit bj~crLicilJQn F',iuniti:~nmitg]ii&C10l' >!.1il ~'lCm~t! str-ebvej, is~obei1l
,8,

41'

U]U~ ADm .• 2

herv<l:rgeh®iIJen.

[ie:r Name
ID!i!l~~ ~CI

·d,es .Beam.t\~.Il .A.FljJi]Ui~tii:n.d>et si~]1 w~e ;H!lj[ d.er Ar.me:ll,ie:rf!:~cl:! aluf e~!I_.em.Gep~~I_l~.'ii A.'U~$tl;ls. (T.d, IX, 7), des~I!J ·R1lick~

.se:i,te eln {,if efiD 1I1llf iJ!J olJiem Fu~ .mit .1usli!lllell.doe. schailie !l.1J:l'lmMicklt.W elehe .D~waiild!ml!i .!l>fi d~]t ~ll!!t, llil3t ,Si~]l fili,cl'lt~gell. Strobel (N'!.jm". af~t" R ·!·97) e.l'wMli!'l!t ·~li.e l1MgUcll.lu::~t se:ilJlel' Bez~BDmJg ~l!1m. GymlJla:siolll,lmd W IOti1l I~&fl. rtl., S,. IjoS, ~39ff.) ~e..,,~~lbt~ Ba&4 (lor' U!i'l8km-u)~ 1'iIsli1J£l Q,lI; a ,~l'1nd. C V~tne~[ht: list es d!~e: H~!l,diW.tI(l1flg :!Ii,!:f ,l1!iil:1Je rul'gi~fle U SOO'l!llDg des A,. lruii'i:IiIS, de.r lib GYIIiliIilIMi.M6h &U~nli~gs Gelegen:he,lt ~1md, mr ~ 11m. UlIiteTill,tel]tle
tll!~tjlt1.!·~A!;IfwWl()'1ilr!!gf)fl, ~~, ID,(!.¢i!:lim,.

des f'iU!s ('ffllL, Yn,.~)IillI~t e~lile:r weih1~cll.e![i flipii' :i1t[ir_llgem iGi0w~:nd, ~b]lille] Ulm!:&h~c:i6f, I:ii~OO~! e~!lief!l,T~lymi.:!!teti(l~ .stle(i!Jel1~l,1I1lif' d!!lJl'; s:if:m~t d,c!l!'R~lclltie:ll eln W ciJl]''1Ilmhkm'fl zulegen sC~'lehlt, w'iHII~.eil1a:. d~e .r:"iiilli>e' !.'!in Kfistiih,!ln Jaiilit, ist Z;I!I bmne:rk>eljj,. daB ~iMgl!~iclle' SU11IilJt:!o!J! ·1iI. A. in c:!n,f'IFFICCl'¢fit:inC'r S~'tue ~lJm .l\l!IStmlilt\k lI:oon:m:t lW, .A.nle· 1.11. g', FtBi~lrel' <lurel1 die Arn;tik!~. :i~.~F].OJreiU .s. Jlo,~B; vgt I1.M Relief bei III • f'Ml'.~I, ~~. 1~la ~. 4!M. t; 12
Z11 elnem Gep:rage

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

ilj,j);]]) ig. Fa~!!". Jld.U. 13 2B.. 804·). Ole Vel'e:ln2.l1:IDIlng" des oodiePiem., .. oerilm.emJ.en 'I)[p1Jl13 ge.s:rnttetill:e.i:n U~~. nbe~ ·ai,e UlHGllli!, d.et die FiS'H ilillrn 'Wioo~tgabel a'llf lier Miill~Oye~·dankt, lEin me:rkwO!niiges. in m!lIl~h.el' H'kllSleffilll ritsel!~!It1€!I Unilullim trilR :nmm iJ.IlLllt,Ie,.QI.e:nMilIilZiI!'lTIi ilies .M. A.iJ.IreU1il!li im.htisEll K~b,inett (Ti!!£', Vl[~ :I~I; an.:!€ ew.er b~l:kn ••n:ieW:igei!:!II 1I.:Il; ~ ~ I:'.!:'$~d!l!~ ~iDef$l11lJt1et'\!'Q.1l elnera :BBI!I.m., das UllJlheil:~e:idere n!rUB to hil~ eine.: ilIli1bbtigelil, :Ii: 1lI1!.~ em.h!l:r~e iJI He 3t.!I.lt tlllrM :recl!i!~.mWt~a[bl!!!I'l!.g:~, [o~eoo Hfla:r; ~cht2J1 _drntnb, vl·~]l~clJtal,lf d~ BHmi, je em Zweig. Un n:n1~~~bes.VO:I1l Sestiu] (Lf~, Ci);nUtl:,. m,. Tite1.. vigMU(\~ .!p!lJiblitiertcs Stilic.k, :8.bet de~ S0~~. 'i!li' vt~elrone!!l, DG:l:' illr.8lli.!®H pbBJIC deU'tet ~11l del' dem Bwleiev®'l'gedl'lJcik:telll .AIJIl'ede die BlliBIle _ u:en j~~endio:b.eI1lOa:m.(lana mil!. b:rillgt sill'! ve:rmutttugswei;!,;o :mitillel: Ver:b~ WIdi!IlIi!i!ig' dee dU:iI~h ,se!;'@ros :ill.l!m ~AU~S;~U8 ~ 'e:!!']u;lbef.!!Wl Pl'i:nzefll .in Bezieh'u:ng. mese~lI'Ig w~rd iI!llillmogmic:l1. du:tt~~. dM: }.liIftretenu;ffiSelilinm T1r'Pl!IlI ~I:iiOOtM. ...\ltJrilt'l.!!!l:. Dd< ~b€'tlialj!p.t k>e-!.l~ KaJiser ~me~~t !;s~.~Mf:it ,d!gp~ mer Ex.emp]al' trnt:il se~rwel'IlIOC:Me'Cibte![l Ecli!ll.tmng. ZHilifel].es h!lhen.Ml"' es m:ilt ~Ilil~ gli!itUc1~e:!l.WC!'it'!11I .:ill!:! tun, Unsew:o~""Hch mr· e~!\ Ktl]oold,elkJt ~ ~dJIl!I!IIl ein so[clJeslil=~e.lt; <8$ :!lie:!'!~oe.hw'Oh[ - istfreiHeh. das Btr,llIsl!t'Mk1.P1!>~it t1!ru: G!l:friilfig~l., N'1iJiI e~gi.brt\ §lid]. ~b~tau:1> eiM:I' .Rw~l~ rum m.e~~t deea !i:merelJi. OsleR IWgel!i.1;Ire;nde[J)MtI:n~!I!I. daB BJilJsllie1Ji !liel~t Irl!l:l!l' wl·eh~er 3'l:1t81l:sen,liOOldel'ft1'U!IO in. He;][igI!;wli'~m" &L:lu al'l Tempe[hiilliID.er,t:K:istieriel!l. $(I :;l, B. aJl,[_f GGpri~!i!! d~:r F~~i;di&c~I)!],SWidoo Kool'l!!]8! U[~Jlb{lQf. RL(!'m~, D1l!1zem,BOi. ]1, IEL 3// • .'I;. TM. xm, [6) IJIRd SlIgalrussoo (ebe:nuJa S.. 395,20; Td.:::UV~, ,H l,!'gt Bri(. Cat, L-yrin ~SW". S, ~4fh39' Taf,Xxx.'VI1F. 1.0). ~(i!me.r .sind .. ZIIl lJJe:rlllf:[1 Jl!'[Un2JEiilll ·VOJiI. Gaba1!11,. L:lJ()irnikeia am. !Weer, Pl!ILoos: mJ!d. 'ID}am;as. 11:00 (V'S!. Br-iL GbJ, atl~Ua usw., T'Ilf'.:XXVm.~.;1: (A:tllei~a}; XXX,. S. XXX!., ~ ('TyclJie); XU, 9 (Dilml'l!lI>i!l.1s Tyel:iJe); XXXJI" I [;XXXV ••3 (Tye]!ill)'.ZU etwilmoell i!:;t Il.oolldas Vor:tomm!)(ll ,,(!in KaiseT:Drrll:stb[ld.emauf J3M>en. 2. Bin Mi.om ('\l~1. ~melll(li.llze:nvO!'l lIb!)!!:!·. :i~ DQ!i'pf,eld.. 'flVj!l.l,I!iHl mO!H~Bd. n~ I s. S3,1. mJe!it 6 ~.... 31. Wel~hem 'Gti1te~li:reiS>e 11!U!1! del' .lI1Dlru.glirrn.gdeli' perg.amfml;sch~ :I1li.llll;i1e.mgilJ~.ij!:'t.If>~ i,!],Er.mangmrn-,g von AM.iib~ten.lllieiht ! £e~t;.. illlli'!deUe.IJJ. DDS LMIb des lBamnes:., d!llS ~[Ide:r iS~kt.uI'li''O~ ~fr~ Zwei~ .~ V.!I~. aJ:llenl!;~tleKIJI,f~rrn'''D:.!)r.-.R 1IIi~'t lIet" .IIUlf e.illlell~ T~~~~!,iiloeloelll !:iiil!e ,mil KIiii"i:ll!i 'l)e!l<!!dJi~ti1~1I 'Bm~e .,j,c:r ,Rtad!l:.!l:~~tin {If;rit. G.li1:.<1/&". "I.lif: :!l;XU,1} mlil die ~e!!!.:l.lme ~""rstel]!J!1!li' .. .[Ies E'.ii!~ '\ilI!I~ ~!"'~ ~Jeg<;!JI~"ud.d:~' d i\e] NyTrii~l!l,i!o.lb"'lli~bi]~lel't'i :8~~ U"lo!f'l:lot'" ~,~ .. "{I!' .;!n,oe.l1, '!!i!l!b~Ugllll~eg~Fli!!deil 'ij'e;priiV (I.tll ~I!;; M~Ii!liI..gt"'., 5. 034. T~f: II, 24" :lIS)(;If. :

Original from

- UNIVERSITYOF MICHIGAN

Bas!s lIi!bruwe.1ehen lIleDeinl,ltit biDe bo~nis>cheBeJlell!n.'Il'!lg z;"u., MmLI. klmli'ltle'l!/liI lliOillly~OOj ebeDllo8'Ut. alJel" <iiu:rul an eij)We~elJi am deli" Wmgebllngdif's Ask]cp:i(l,!i ~1' ,'~ He;rmj~$ dlel1L~. VleUde:btl1ri:ngelIl gd¥JIl.]i;e]l.(l, FU!lld~,dille erwllns~bte Deu;wlil!,g. EIWdHeb S!~ ~~f hi:!:!~wi~sc!'J" d!fdl ~~llieMilnze d€$ 'O'omm:QdU;!! (Tar. YI, u), ei.ne .lEl'os.darsteU.IlI1fig IJJbeJ'Jimrrt, die VOIil RigglUier ,tZeit'lmr. f. NI.I,'!n.00 ..V[[~. :f:t 88, Tilit E, [7)' e!;'wilu},t· W.iMUI!w' wO)hl Ilii.d:l!~r ~!:!l.st.atl(l~ C w:]sche3 .M.ot:1vre[l\rigeliltim. - W eJIn. gaaIDZ vefi!ill:2:elt\e, !'lclIDlec1IDt e~ilil!dtme lrnd~!w~Rl~d!licb~Typ!)J[I ~i~m; !!\blll!l!SOW!ln;ig B(l'MI~tt:!~ ~d~n, w.ie M!aJ.er~rseitlsz. B. d~e, k:OIllvt:lJit~~llIel]eHom.onaia (T!'I~ y~.1.9,. :to). 8®,rileduf es da,.. .. 1m R:!llnruem. dilMle:J:AbIbMldIDlffig.d~e i[llgooBwt Ziigelil daa WIl'SMltliche :z:u~mme:nfa:ssen $oU. ibe:m.el' Edlbullig.
1m ~

mr

C. B~te:m,·N~!!.

U!:!d4i-wL

D~e ~cW<ll'lillil:iei'~di,(.l, l!b-8iili~,~tIJ~~UIiI: atlS·<'iilSlO1hruiben i1>t WilI.1 dml, an.:!w,. nomen vork:a:1serUche:n .P.l'lIprnge!l!l 'VonPe'l'ga:IlO!®II! 1m. Vif:Q!;lefclu zu: ,d~elil mdeil'l:r 8tiiiJ:te ilitiloolli. Wit b~liiler:ld~nafuemi.terner AUIlIil:ll1!w!l H'lHall!f .stllidiMsekl!{!ll 'ijeM!l.usder: erste!l!l. H!IlfI;e d!.esU. Jahl'hi1!lnd!.erts'\1'., Obi!:'., Il!lllid audl ,9;or,t !lei. WeJii:i~en Exemp~r€J:I (s .Qbe~ ,so 6. ~. ). Diem wird. Iliniters Imtle~ 3 .iter :!:'9mi$C,~u~n ro;waJ!t.ul:l:g. S(lJ~,(I~.all_( 4~ p'l'(J<kOllls1ld~~eI'JJOIs~f!tU}:re![l V &lIJs~le.r M:i,tte des I. J~hrbu.ude~'ts Y. C]ll". ist es R;e~t H:iel"Rliic1eJ1. :5iich tam~eW'ld.~ ameR {&wtaicl~ Jill NOimir!~.i.'I'): U;n'~f 'C.AIDp ~IJ ~Ba.l hiS (5,8/57 N 'i'. GIn'.,): ,!I,!'!(~MO~, roCKlllflnll.:ll'll(; (lJeilile lIufd:emselDtm Swcl!:~ TM •.UI, I J).L lm~ O.Fabiu8 {s71s.6 ".. Chr ..j,; tlHt<lEAC (B~tljl;:!~ Le·!J)Jd!@!!l). M.IHtNH)4>IIIOC ,(vgt L,@e,bbeeke.Zeits(l.1llil'.[. Num. Ed. X, 8... 17,:l6)-unter a. Sep. tumius: (5.6/55 v.. Cllr.}: ttPITOOIN (Taf. IU, ~o),~ ITlOC·E>IIA.OOiNIOC (Berlin) _ .. UifruWt Q, CIA ~~d hHl 1)~ ](l.bJ I@i' (.S.sJ,; 3 '\1' .. Ohi'.): ·Blun·1 (PIn de.~ ,.!I.~. o. . s. ::;69', ]84hev,r;.N~lf!I'(: M~ (Eb.iJJCi]OIi'l" In-~. 'Wadd", Nt.. 6967~ I(A\N:IIIi.O:C {B(ft]in, L®l!l!~Qf!), M.AXAt!.H<I {~l;lQl!.).,. MHNOllrol"'~}C (W~dd.i~.g~on. F~fBt~ 8.. 675, $1, 5),· I'IUI f'I O~ M~T (IC (lP'~ ])~.er ,. 11.. II .. (I" S. 5069. rSt'l,1 V·Otl d[~:!"l N'Hm.CI:'Ii sind bi~ 8Uif BiQRundMaclll'!oo ~e ~!li!pecgam,clli~cl!l::1!! Inscl[ri~ I1fl:~liwei:sbAr.. ~~ei!kei!lIle:m jed:.i!lM tst, lW!l'!h nur mit WHiffiu1ilC:he:mlicbkG~tj

". IdelJitimtmwt d.eR l!1ijnb~!limOOIli

.~n:ZlUiR.\h;m.en"
~D!lII~t .Ill)~ G",~",

~ ffi& !'M llam:erIi4lru!1l¥eTl, dlill hier lIuf &or' RIffilk3t:i~ de.n &~e.n ~IJJ iE:irB'ifu~ ,e:rsclili!iml:.

~wil!o:J]M

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

H., vo

I'i'

11M'T lil E::

Alllf de!'l Gllp'!:'Agen. ,~e:'I'Kl!l'~scl':;lel'~ ~~tl~'~ AU~!jcl~fi.ebf'JlI@Bel'l.w'k!u!Ul~!l!,


wie!llU!oo. sonst, d~s iflrew'6I]IIJILiel:iJe, .Mo:n.ogn:mm,e =reilltellli,. von Hadrlaeus ab

g:w- Diiicl:ttmeln
wHippeD, ganz AUP!l;tUBtm.d Datil' ,~Il.[]:;::

vorha:llt1:m" und Symb(lle~ w~~liI.i:I,biOr~U!l_~pt lI~tmt!:lalis


ve:l'ell'lzeU {Tal. lV',
::0:

3; YI,
jm,

.:1:,0,).

Ti,'boerius t.ells nQe~]1 wiie

l Jih:rhluJld.ert

DJe Na.m.eml ~d III!!ller v. ehr. im No:wi,..

~!:'iJl;t aIDer 'I1!Ii1'if!l:bei.d.e!!l! !lch@l:!i dl.$}t·o:~d €"Uli II m:i:~ d!eUl! tlJel:!!itiiv :al!lCiUml Meiht. d.illlIlilk!Orlstll]li; his in.. dlille Zailt des Oaillai.eI:lU!8 I" Will' Wlibe:m :i~JI,!Q]~.nJ(\~!tli ~ill~ Lis'li~ U():I' s;ich}~x rock:amllt~~l M~giSiM'A·te 'lUUim: F(lrtliB!li!!lIi~'
al1~eJ';1lweifi?l.IrLd'len.1\l!I:fsclll:u:ifien.
zW:liir wlll(l,e:r FOnD (lIer

i!IIH.e:rel' u!lilkalllitft,]~i'~D!III'eJ'PnbLM[s:t1!oil!lel1i,

und

.UgeIi,de'~riielbl5it,. De:r St@m be~ ,e-jme.m Name", be,. de!.ruti,!t. daB tW!l' betretll"en~e Uileam,te ~11I d!ll:!;' :mU JlP'erga:11llilll!l ~!!Ii Uomll'M[1I. verbl!lmleneitl SHadt amtliert,. welche :ill eclcige:n KlaImtlJe.rn hillzu.gefiligt. ill!!; '('\i"g~. UfilW.1lI ,S, I QQ f;), PrrQ G[1[1 sum e 8.
~1fI,IEI,I\~Of'l~t P100UIJiS S:i]'i':a:nll!l!l~

4/5

00 ft. ()]I:f:.).
M. :19 n,

€nI nQn"'A.~Q'i

(Q.

POpptll:Uli

S!MlJ/fiJdltSj

,emr ..).
M.

tun nnp(l~IOY'l"O It: lP.. P~trG~hu;,. ca, 29/35 n.O:b_1' •. ,. ) r",~g IItINt>lIS! f1l1:!,i\/!'i~.:N! ANI@¥IlAT~ (,c. A.siRim PoUh). ea. 3:8 iii. Clir ..I. J
En '*'N!II ."'" 10\l1l110\!' 1!>Q'V",&f~TOV

{C. l!,I1tj'~J~, Iuili~ll Qu;iMlratlls, A.

~06

]I •.

CIlliI'.).

Gr:ie c m.iB:~J..1I'l I e,:ii,:mteo


,o,HP'II01l1ft.r;I
ICE.U,I'\:IION

.AI],gushJlS..

G. I!lIJJdI. I, •.
~ _,

OaeSM.

rp,jIj,NlM/!.'ieVOOI'l

l!JIIgtt.~t1li.s.

e. iti:i'id

J~,Cae~ii:t.

e.lnlilC'TPA ••• tt:€'UflHl:r-10C A!:HJilpliCN~


XJ;,PIINIOC ~!"INlQreNHi:

Alilgustu$.
A.'I1glillstu~:.

1j;;'PI!!;VI: rV,f>lNA~liAPx:nIN!
~

,e" Caes&l' ..

{r"'AM,MI!.T€V!J.H~) -

.A:u~:1i,t"'~.ti,vi,a,

,e, unol L. GaesOO'. Augustu

und 'nber1w"

, AIIe'lii ill IIiIiIdm:c1l klll3l111l11Bi'R.tiX~i:ilI G!l'll!ie't!D, !i!,,~. in[[,y!1lllm,wlIDcl.ll1l W~ BYDl,ten trn'll!lD .Kllj~.~n;~it~1il N0Il1~8I1iti~ 11m!. I!l'!It "'.011, 'M.8J~ fllJJ imi:t. ~ifti una .. ~ i ,Ij_tiv lIin..ge:ftilui: ("(1:1. lle."dJ, Dr-fl. Cal. ~ 11l~d. $, iO). XhDlic!Ji ~i",~ eaiD. ['>~iBl!' ;sri'i IlOOir~~~.ij~lliG'r jBil.ocl~ erst ;A~~ den II;n'iG~beli iKIIJSII!1"1I {vg'~, 1:lG~~ll., Bl'f.l. [4r. PArwfll, .1'~,. K.1:9}. • ~8hJnntIJ:Ch ,1!lr'!!cli!!lilllllJl dUi!JM~tl:,lIitBnamil!lI lJi~d.,tl1al ,1l1lf: :M!~m.1fID ill de~ IIlla!llll!~. f.fi11iiI\l'!ltl'-ntlbk!1:r:r.~I~~e:II" Um d[.ilOh~~Ec~ltUllih~i!lI~ nil(lM '~II I!!1Ill'liIJl!'detl.~~ ~:II die'!" LE!:te ,d'IR., ansrnbrli~h~I~,nwr dellfue~lI'isrudle<III MiII!l~N~Jil'P~1!l. 'l't:!I~kom~1Ider.e.~IId!e 'ftogi!'g~l>eo.
III dl!r

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

ellll:ll""p)(lepe~u:

,Il,1IE:l!;!!t<itlPOV ~AIe:fl:NOl:
s

I:""IP~~!lNQ'V DOWUiSlIl!lIB 'IIIlDd D0mfut:la.

Gie:rm!ifii.CUB en!

€1iII CTP,~ !K,A,"€~AAIIl~O(

Dom~t1!II1lUJl!i.

CTPA . , Ill!. M€IIII,Ii,ToO\!''I'O, e {odeI"' "11"0~} -~i.!lllJ1!!fl"

TniM,'III~'.

C T'P I Inr.iA1IHiNOC €

nr

('T'f' ;r'~, K:A

t!,e* ...I\III:I'l.toI C 0

ToO'!Il; -

Di9.dl'limps.

Hunl~

11!! i\,I'!,!I,~fIo!I (I(;I(OVAP''liOV

E iii IIICT'p'ATIHIrov ~filill CTI"

i!MiliilJitl. 10:11~cu.,,ov " A~Jlus.


TO II ~'f~lIlS.

Pi,1.!!s.
AllI:I'l1&WS. ~,'111II1Mr~~,

111.

sru

fJP\!' NV!KIlI~Ii.C

(!,IEI~()INIII(H(; -P,iAiliJ!.
(fN!>f.lI(OPOV)

€1i'I1 CTP,"

1:(111iI!,"P4IAftii!.

-PiIl!lS'.
~NIe:!l:ICQ"!O'Ji') 1'(1,

em

CTPA

I II'IIl:AI\!I~NOC A'~~pxolt'

e-

f'iiiilJil.

Illnl CTIP,,Ii,HlIlr'QVT

IKi\AV"PI(:T'~,Q'\I'

'f:'Oodet

A!"II'CT!E:"l -

M, AIIl!i!'iiLip.!!~. ~

A.\!l'etillil UIi'lal L, V"erul'l,


E!IilIIIC'ir'P" ,~TVII ...... ,. KP"T!nn,OV

= ML Aure]~IIti.L, V!!H'WS.
-FlilllBt.][I!ii.

€n
UH

I (: 1["1" A !( 1\f\l1{E:}! K(IfI'!" lI<O Vt

'CiJi'p A I 112,(.1\) All ,ilI<toi,ge O B T


MAil

'€lmC;;'lp

iF.A,VI!<Il,,'>IIA,NlO\!'

iU:l'l+CiomJoo!l)dMI~ (U:llbilld~_g~. ~F""uS'Hlla hm. OoIlillW(Ild!l!:IS (lIJo.bAri.i,g). 'C'om:mmillu.s.

Hil (:fp""~lo~!tp'ay
Ii;

--

ru

C TP
CiIi'PIl

!! I

n{€) III~\I'

,Co:m!ltu:n'llUis. 'Oom:m~:!Ii,
ilioii:i'nA,lt-I.Il,POV -

Em

1(1I"\i.~IAt-iIOV

SeVern'll. Sev,e::rn'5 iml!i. ·IDomo..


Sevel'UlS.

Cs.n~a

und 'j}e!l;a"

~nvnp!l

~O\!'" !Ii!l!.A,fll~.IN'O'C

"~m en'", .... QC)(OV'


'£IIi1~'CT P N)VA ~IFI! Cl"f' ~<PI\!\

{ocler not!;!!) ~. rThrya:tei~] - Sieven.I!I,"


,-

jIj,lt-I(llIIIM,QY

DGrnlIlSJ,

Oara.ealllirt,
Severns
llIilI;~

i!! (I V 4:~,INO'I:( PATO V'C ~ep.l1i. -

Cii;rI'i.MUI..~·

o!ill!li '~'IIInJbartig),
Em

'CT;PA M I!:AIIIPf1l ",TTMI,QV

"'!>n np "'-!A £mc"li' 'HI!

~!1IO!\A!lNIOV

.~ 11 C Iii € PIIII~O'V

l[s.ny:rllil.~lve -

uml Geu.c" (}~~, ~.~~Ia. [Sm.ymJ!l,~: ~. C8r~Ua


{l!lir{i~la.
GOI:Si!.

P' I"lIrl!NIOIF 0 ""~

€11i!~(;TIP T~![I li:A M!.UM441IPOV CTI"

l' It: TEl"wVAlI(lV r 1(11 IFAvIt:IlNQ(


.~

€n! CTp ",VIP I-IEIAO\l


~lIilil li~ C

(>®E!OIl(lf'(lV) mag~b~lu!>, M!l:I!&a. AJe.YD,nti!.eI'. M!lim!!iM. Mn:l.mmus .. M'I!;:timWJ, (f>O",.,E;IIIINIIAt<iIO\l !n!1lIIIKQ'V)-' Goil'irui:ii,rliWl.

!H!I C 111'0'11'\,l\QI"I!Cf"IOY

Goil'~t~~:!Ii.

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

,e.rI!UC II<OM ..

Irl!.VI(i[l~OC

[®,,e_oJ\orov~
~

Hill C ,'IV'" ~AM"

,(,'!(IA"X(lV)

E.!;1I1 Ci1i::Ii: Io::tl, N.!IIIUr.<:IOV

Declo. millmsci]h .. EtrnBieWl. G811i.emltS. S!RillOIli.n8.. G~.lie!!i'u_:!j, ,sa[~:mi:!'!a.


ValermU!li,.

Diel'fimilisM,enPro:kQl];sUJlnO!el' relt'UJblihnj~l]eril Zeit ,S~l1iId S. 9' ~ ,gelll.anlll~ A1(Ij 'il'i[[wl? lI11illl:'lizJ! !.k!j ,AUJ,gt!J!'>Wl!l (Tat vm" I I) wird dtl:!' ,PootOI:li!!!J!l M.Pb~lJJtius S~lV:!JjIlI1S '(4/S iii. CJn'.; vgJ.. p,,(}$Op. :i'm,. l1om.,~d. m, oS. 46, Nt+3~ !) ~W~ilt ~Qw:ie ,OlJ\'!ii;b.ar ,aii>ilJl'1 d~ge-s~ni!:, i.iJf~diW:g;i: al!J: b~t, in. die 'Toga. gehiNUL:!l' M!lIlli~,\!'al1l. "'(11'111.,miJ!l (].e.l' ,seha.]c ~Illi ~ Recll1if'!I!lj ilillllJi b<ek;~~u...:teln ree;h'~vQI1I, Hun titehem.de~ bmJge.r Mann ~lJikllr.ZieDi CIru~~D (DMIlOiS), D[tI;Umscln:ifb· lal;!,M:n ~ Plr ~ MIHI1'110'1' l;11'1e ,",11'10 t», DieR(I.c.bc~~ ~l,g~ A!llIgllillil!UI: im 'fem,el mit.~er :Le,~e;nde~Ea.AH(lN! ,®ibe:n.; ~1H!I'I\'I,O.~t<I! uJilelil. ,(~.@ibe!il S.·Hi!),
W'Q!)diel).,

Zwe~ ~kr.m~!:'! ,~u.:s d.@i!' Z~)t d!l-8'!l!"l~~iWJ w~, .auf pe~~~s~ .:rillil:lzen IIJIge,geben,. beide IlIJIf deli! Vo.rdell';Seiten un1erdJen e:i~alil,,je-r ges:ea.~ ij~e-J:gest..eHt!m,K~w;briM,!l'm~ ~nd! :;r;ww- .Q.. P:op,;I!eus $ooUie;dlli'il ,(Am~!lh:r ea,,19 111.. 'G1I]' ; vgL Ws.d.dl.n gtOIil" Pasil!:J, S. 69~, NII'.,. 6:8, Prosop. fmp.rnm" ... Ed. m, ,8.36, NI:'.6~.8}lIitilt.e.rd:e:n, K.op:6'eoJil. des AlIIPilt11l~ !lilli~l'rihe:riJi:l~, {'f'gl. Brit. Gol., R [40, 251 f..> Sl)wi.e f'. Petf'!!)nhllll (Aml!&!h~.er wdJJ~SCh'~fl~icll 29!3 S l n, Ch:r.~~vgl \V!!;dlliingt;.}lil. :l. :!l.. 0.,. S•.69~ C fir. 76~; P~. .• imp. ~m' •• ,Bil m! S. 20! N:r. ~'9'S) lIlilltM' i1.o~~ dcr .U.via ~~d! d!1l.ili 'flb~ri/Wji ("'g], JJrie. Cal.• Rloto. :i53 ff,j.. M'ier bew,e:as,t delr st.liindige Z1II!mitzfo 1:, d.:d Pe~[Ii:ws IIIi'Imll,e~;~fi se.cb:s JalW(I l!l!lJig di,e Pi'oYi]!~ A~ ... >rWM~t..,. W~ll'elld mn~ e d!i~ Nam'f'I1
dJer be.'l.Oiel1l. etztelll P!roIlW,lInllIl 1
(lJI]l'cli ~.f1111 milt

'!!1em Ge:niilli.v

!I[I.

ge:flIhrt slnd, .18J\lloot uf de •. Mwzedes a 'D.r!Jl>sm: lJUlJ G~l:oos die Um·, ~cb~a:l\; IiA:l.f.I: ""~ilf',IINlln mIA/itUliNII jlj.li'I®,'IItrlA'i!l. (BriJ. Gat. Ly:lifu. S. ill,'P. [06" T'!Jif.XXVI, S; s, abem. S.80; H. G&ebler, Zedi~Jhr. f. .Num. Het xxrnv, S. ~56! A~H~'L2). Aii.:i!) (]~rDij.oti.'Vfb.ml dl)~Ntj:m:iijll:.'il !~h'~ h~yoo:, d!JiG~!:i ~'fIT1 eiI[JJe .A1l!lZei.c~lmmg des, Proko:l1l.Sub ba:nd!eU,d~e lIill~er WaJiu·1gel]ein~ieifil.kw,t nseh l:!1, iJ~~J:ll!bll'eea. 3 S 11, Chr,n;,]h, {vgI, W!'l:ddil!!g ~,on, Ill. !J!.. (). $, ,t$<g.b!, Nl'. ,8; v", lUIO,men bet lIt'au] y~Whs ow 11:" BuJ... I[, z, S:p.. H503. N.II'. :016" .Prr)fJOP, imp.•mm" 13d.. I. S. UO]. Hr. w.z6},

.s~m

BoUtE die .ZUiwi.1Jllitlg Ali. Pei'g~OO'i. :1m llr.ll. Oaf", St 1;3..5, ~:2:2 i. UlOid be~ J:n!J,. Wadd." Nr. 954 daIS lUclitige tweITt\n, :w wfll'dee:i~e Miln,~e I])~t!iem. R®milko:pf l][JJiii. eine:r .Nike fie~stieJrUm:5clU'ifi, ~!Ii! !'1I.~!I,,i!!.N Q V ~i:!ll) :Ptiigll:lQg des ]>:ook;{nJ:!H.!Jl~Velti,1,iIsEi@]an~$ d:!U$~enen! die!: 00, iiI!!!. ClIX,

BabelQ.I1I..

(~o()gk
-

Original from

U~IVERSITYQF MIC.HIGAN

95 :Be:m, A:liIiIt WR der' P.ir~winz llIsilt Ve:rWll~tlete (v,!!:L Wa~dingtof!ll ,a.!I. O. S. j04.N"r. 97lPr~Qjl. ~'. rm~,~Bd 10" S. 011.] 1, .Nr,P3)', WJi~'w,iM>etl. 1iIIW' von s:mYI'.oilliisU8-JI1StemF;ehll mU; se:illem NIUJI'€~ (y~]. Elf'tr.. .(Jal • .Ionia,

s. ~ 29i~.l· 7~,
Illilicll.

Dt!t

Sti[lIlmi!eil'et .Mlifii.il

wiltd.en.icbtg:egeliL

il)~eVe:rweisuDr

~e:rga.mo:n llprecliel!l lJilJJd t'he'I1soweni.gdi!Lll F.~MC'n des Sllldkl8'lneJIs. :Oocl~ :~t ~~e; Si~hru;]iRiit ~-licliil; ~Q g;roBwie bei (I,el1l:M:ii]l~ell. de:~ T.f.1i;{!iIfI~~ ~tt de:~ 'Mnmelildes I'w,lwnsu]s C. .Anti.l!!~ .A1!!]u.s liu!li~'$ QIA!Ml~fa.t~ (A.mb:i·' $:1i.1!1ir ]06 11" ~~. j ygt W 8,ddingMn., a. a. O .. S.1 13 r, NI. ~~04; Fr.inkel, ea, ~.!'I. 0 .. Bd,l1, s:. :il99~ ProS.lll. 'imp. :1IQ,m., BiE.n, S. ::lO~h Nt, 33.S. Bill:ll~t war von .sorncl1elllnor ern Typll:sI:II~Ji::B]IlJit mitdeDil Ue,w:illId!eIllK!li'iIHI$ &!If d!Gl:' R[!I'ck8~~ ('fa:f. V~~ IS), de~!>'0f1Umilcbrri:ft. tW!!if Nf!!Jn.rn.l!lnd Ti~l des: Q~lIS~1il de:l'irOirm. 11) n- ,!;. tl . ,Ii,v· t( I0 VJIll PA,T 0'1,1',. li!ber kelne iSt.adlJtbezeid· IlIlUI,g eiDthi:]t. Weill tllll:ll wed:6f del' Um:Sta:~l, dlliB .Perpm®iIil d~e llelimllit dieS>f:B WobLt!lers selne.1"M~~b([J'ger w\!l!r~V'gt F:rink@l, a. 11.. 0, Bd" Il, S., 298 it.} ii'I~1:J Cler TypWiri!e~ heise1J:rJlitt]~~b beze:lI8ten Fi:w;:se:s Kaikfil]: g:e~ 1lrl!;geD.d!e ll~!ldu:!lg :fEll" djeZ~]oon'l!!ng dJi'i~kt, dew wild ~!!i VClb1ndlUIg ·Oi!l!mi:t. d·e_r UmS'~d 8.lI;ssulagS;ElI]],elllid sei[l,. ·d<l.O d:as iIl'[jilillm~erExeIlilJplar in P'ru:'gamoo il!~rubstg~d~Dlist (v!l;t OI~Qi.s.~Mlll~G(l1!Iff'i@:r,V~,. Ed, n" .8" S .1:).Wil> :dll~.rn:ILll ~[1 diel' :m-..age, d~e unitei' ~~m. ge:p:rigiIi!m IIfI!:IIi:zen II!lDl. ~w!li JWch ~t1pi1b]]zilie:rW1'ypt!n. z.iJly!cil'1IfI)elJ:~~.ii" l;~~lle mit dem Bi](le des ~rr.Ma'Il:lIS .;!lui .~e:l' VI)1I'!!ler~!1~~. ~i~ ~!t'et~ :d~bH,g eIDn.ge~e'gtes ~~ S des .Paf.i1gerE!liiJinettB (Tru: V. 6) .z.ei.gt &Ilfl!e:r Rii.~JkBtl.it;0 den beblliltten, ~jteJl.e:III· (b~'i!l [)io:!lYs(I'a mit Ka~1l!d!II!i!'GS~~!d!l'h_.y-J$I)~ :Md!. ]~D1!\!Ii, aw Hoehn vo!!' i~.b~ efn iPlIDthel"weiibclHm und die Um~'CI]l'i:ft: en'!!' N 6' fl."" IOV I\I! (I[V] IKO'V,Ii. "'!!'TOV. ~ D.a:s g;Wl!ioo '~.])l'*ge J~) filild~t si.cb :ill! B~I'li~ U!'!OO!t dum. ~U!~b~ BMmmteJI. , Esr>flllrodu.cie!l't .die g.ew~lIIl:1~i.llbe,. .mr,pe1'gamon besondees passen.d(' G.mppe VUIl A~k~epi05 uifLdHygi.eLi, m:i,td·e·t Le~DlaJeE!nl ANI(/) ltV ~O'V t::oV'lt.o'lI,li'.""'O'V. I1li~ bd~~liln~@!1I! .;J!1,l!t'~.Uin1:ufillBtlJlTIg V'!1I1l 110\1 I 0"'). (h erwei.ter~e:n.. Merlll:z!llIfsclu:,ifiliellJierbdngen jel1it den ~ewl}is -~e.rlJiiber nul:' aUS 4er 'h1~~hrift .v.R )t~laj!l! 'i)!;'~cld~~1 We.OOJ~H b~~!t'\} -. !~~IB U!l$~t QU!l.~ drca;tu:s ta.1ls~Mi.c~]idc![lU8c11. ~stinit (]em in. den Ar'ra.]cA~tc[)j <'ms ~f'll .bbl!'en n. is. 86. 8'7. 89' [I. (:11,. eil'i!loliLeinelUJr1en A.lI!uili.]l~; Qu.ad~tus [llgL FISflk.'91"

rr3f:.1/

j.

:iii. &.

0.. S.

299).

VOIli. i:l!e:1ll gll'i,etlhi~ibe.lll.lElelml.ten s:inilJ es hi i1iOe:rw~E'~l1de:r ]l~']lrz;:'lhl 8trai!l('g~!!, dJ[(l !~Is F.]mmymo ~ilJf' d~~ ilt,lll~e:!l .fa:fl1Llt'lll'fCl:I ('\I'glF.~.ll.lJJk.$l" a. 11., 0, BiI. Il, s. '~0i').Un~ A~g~h]s C.l'S.elU~[lllieu. Cluu]nos (Thf. Yill, l.4J

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

und Keflll'l~,imil ('Thf'. rnx,1 ,3) milt {lie" Be;zei'lllililllliID8 rpiV'lj'lHe\l'~H" l~tzteNr aut ~efl~ Stiicl!:i,11\ {K(I!pe~h~!!.1!,. MC!mch.e,f:!) A~ 1W!!d!nxetUd! Qb t:'I'p"'THr!i'le. f,i!JiI!III::Umd('M~ld!. A .. F!JIr,uUls ze~d.iIlet zur selillen. Zeit-aIs tiepe-lic, mil:. diem Zrui· Im~, 1i"'t:~!,!!,.,~lA~;o;~I!'! ,(vgl. T#; 1X~ i)\ [(I d..ern AI'Xiei>~ic AL~""l)d1rof! KkQ:n an S&nles sehen wkdJen f'rovllim:[1I.1.obe~ri,mer {!,i'g~.m. '(j!leMer. Zei1tachr. £; Num. M. XXIV. Z S'7 An,m.; W!l:dd "Ill gHlI1li , 3. a. O. Nr'. l\1.4!). 'Kill~(;lkf'~IiI(: IindeLS~clll,l!!!Iter f'lUi!! (rg,l Ml1!)'!!I!let. Sypl.V .• ,8,·44£1, [OO3.1f.),. V!ll~lI.nWl (vg1,. lffit. 011., 8.161:, 3,4S} und Ga]][eniJ!li!l {v~t B~it" (]at., S. ~6;~,.346) .. NI.cbt h!rullg ~t ·d~t 'r~wl~~0<~.6i'!)~. ~:!' hiQf' auf M{!jit'!~:e!ll iIDll'iliEbiplbl!l'l!!s (Tar. VI, :i 3).. de,s Deeius ,(Tof.., , ~.d l1Ii1!1J. desf.;tmscllS V rraf~ V, ~j.) als ~I~!:m~t, de$, iied~~m~igi'!!] StTliJtegen ~n:~Ill1,t: l~t. 'Fr~i~bl {~,~, O. 1M. D~ S. .:64 and. is. 342 Zu.Z, ;8) f~]g·m!llil,m!lW! .A.~l~el!l. Miol1ln!llt' s (fhlppJ. V. 1 S, ~,6oj :1104 nnd :11os.),~1l wel~llelll dn,glel!clmllmniser Beamtet sellOn UlRtru' Onacan!! ;a]~. 'fh~Qlops !'Il,!I!f d~MIb!~~ :li!i,g'!l~crt.. aIG die Wil!!;Id!'lillsd!!'IUJ~lil!e d ve:r]]elIDemJsei. Das ist nle.hl. m-.r .Fa1IIl, da die l!J~er be.mlui.e:ben!a1. StiLclI:e m:iJ1l im.!!G;er,swr W.abl'$e:ll~iRl:ichki@]tfilt t:I;llJpb1i1t!l,Si jID'l AU!l<p:nI.cb .~ ~~hml}lll &im:!... A:l!If dem. V'®iI!l l'rlii.cl]ll!let Il:WI M!£8 .. P:iMJno (B[l. I,. So j23,. T!lf.X.liJU,. i) zi:l\t~t!¥!! El.emp]:llit' (N;l',1 !0'4) ergi~t die Lege[lIienn.~rteHunS' del" lN~s~~te eine v<$[I:lge tTibere,~ru.s:t<twl]IlJ!llig wit derBel']~~e'lC M.Oir:lz.e des lELa;ga:ba.lll:lisi, ~:II Hllitt di.es K!l!ise.rpq.rt'l'll.itswirdJm!i:llIdahe.r a]1J .Z~tat de~i .Zei.'l':,h~erB.~,ut. 1(l,!I!rassen. blbtI!. &uc31 (li@ :B~cl!~i.b!ii!~R! VI!I:~[]8nt·.i! (Ntlnr. imp. yr., S. ]OS~ ruMIlli :MioRlilet, N.r.llos) ;.oJe']gt ,eine Sellilrilifumom[JI!JJIil!g, dieel!i:eili Clem G0pri~ ,des EII!!!Jll.ba]w$!lils ~lem.Cll!II'i'Kl~1Ja'9,emtsp:l:idlt. !Ein wei,W.l\erEb~"" lit.el js;t p,j~!'.)ii)6ir>O.c, den d!e.r 'U]lill~l' Pflllserwtlllil[ljte Strll,'~ege CL :P;a:r:da1I!iitd:gl (Ex.em]:l~~e in. W:ien" P.a:ris). D:dl, ell' Ji~, fUJllIk:ti®JtI ~ei d.em AtI.S'!JJ~tt!iS. ~eJ!lI!!pilv~!:'~Il'J~~ ll~be ('!1'f.t~" HQ~d, Bist 1~WJ<l• Jt~~.lS, 6$ ~ HHt. Hat:id .. • ~. .8., 1,8$),. lBt, m~gtiJCl]" aber IillI1l:g:eWm. H!lb~nw'i:r bl$'I~~rEI!:l:\e:urunlw.t;. 1!l~ul z,W:i!i1:' :iliUimeist.g:ei5tUth~~~:RlJhrt:. w€~clJ.e, ,die 'epml.y:me]l~ StrntiP.,B:eJI be.lde:ide.tem" .s@, frljlllidet s:ieb! auf: ,eme:1Il

s.

V'gl, z.ll,

rn:b~L'd:iiB a~.GSe.l}

!.'lId!!l'i!!L'~!'!.~ d!j~m~;fnlllli\!i!e~en nn

,Si!!glo:!;~~tel\end!!lD

MIl'III!:!! .N~a
iI

II OIT'JIH!l'it, Ill. 3. 0". ~[, 6. :~I:l'4.f; ID.fIiB, in de;> :Ehig~.~~ ~Ir d!e.mM illllr;en allrih I ,Bil:s; '!'ipOO'lyme~'Boe;!oml.e~w~k~:rnJi~.e~, ,~e~ \vJ;l!F~ i!i.l!lk i!! I. (~, a, O.Bd. $. W'l'~ IUS; ~I"~t ~,~.~ Va~.~I:!I,Qt {Nl.Im. ""JI. ifl". $, 'l'J;' flil~~ ~~l!ll MI.II"!1.,~t,. ~. V., S,·~46. ~o4iol be..i!hrlell!!m~nt\lli"fe iles ('DltJrn."JII'~ Ihl~eJ"h me l"i~!'''I,e-J'l!i>eW'~ ~.e~,l'(!.;: 1f;!ilI ~ 'iff' I(!OII III€IF'€ nc ,oiid'" lEII(j'Y T~ N (;.~IB I.!i'iii!:~ 1Ii~~~ ille'!~!c:h !]~ ~~t~P11~e!1 I ~~b(!li~ ~Il'$iilil!l ,~i!l. i!i~h'i' $(0 dal!l iil:'il>td~ilje, wiSJle"'~I!~ii~!re 'I1~\.'e'l'MII.I!i ~~"~!ll~I!iI' i~L - AiI~'h (jij!l ""'~ F~t!lk~,.

d~1" I6I"dc

v~,.Eo e

1, 3.3.

n,

(~o()gk_

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

GeprA:ge d'esF~us ('rillE. IV. :II:) efu[iH~ ]fullllkt.1:~ll]l. wele!De s~mei:nb~]"!H1I d.ie S;tel~e der" ,S,tra;tegi.e, 5e~~t.

r!;t,i,tt."

IN"!iMiI1I!~,1lI1 B e.'1? 0 f'lII{IHi,C. A.it

~Ild! :llwar in d.er Lf!.~Rde; en II iIi'I PV{1f"N~"'~H1(;) An 'umd fill' slell kfillilil.te .m!llr:l an:ne.l]melil, ,dd

diMe
amI

Prytanie Ir,):

aem

jill l'ergam®iDl oovro.hl ,aut

de:n,~piitel'roJ, Ami.

Oi~OOf~ONl1Ij'

~'i[(:tI

®¥

t-rlIl!i@!1l! K.!I~~~at

D~w~!.I!hiU';fi]l

Imi!illi®gist.,

D~

8te1llita.her Illiribit IIIUIl' ,d:&s; ganzv-erem~]reVodl!OmmeiOi. l!!e.s 'ii,tilil,b m]t~en in eine:r ]a~IliSltrAtegerul)iJJ,e ·ellitgeg~~ ,6@ndJ.ero a1!)ci:! del' tT!lO:standi. ,W $I~~III'fdg.er: eiae JFnu, NyDIlphldia~Berolilike, list. ilE:r'nst ,Ourrtill,B" iller eililllie I:ns~ft alliJ Pln'gamon liItit demo NameD del" die Pty~n~trwiU:'de i!n,nei}~ah!m~ de~ Scldil1 A.mmlon ver.3:lfe:nUiehte ,(BmH'. z. Oesch. und T,'opGgl'. Kleinas.leu, s. 6l}. ve:rSt8i1l~. dartiDrer' .di.e V·ertltm'i&tilllicl't einli!9 gristJiitJ'i.etl l{oUegi;umB ~~, <la ,di~' W q~tl!!l!g;t... !clwt ,~ll, I;]~~ fQ']l~~eP:ry~~e :ll~ di@\!l!"'~g~~W~f: (~O ~~clt Frinkem. 3. B. f). Bd.Il, 8" 2'5 [ W..N·r, 3;40j vgl,ier.lUJeJ' ela ,~we:ite5 IlIli5Ubl:'.~ £r~ern!t. :IlIJiEi f'Grg;a.IDJo!!'J!oo[tel:M>r fll'''''T.~.,U;:Y~''''Cj, eb~da.S. 50:5.N~, 295 b). Ilieselbe ErkMmng ward lI!llIch .Mrur'1!lil!!lereM:G:Jtz~ntrcelIe:a,. ~ HjljhZ/(]Z<U~eII iB.t elJ:llich,. dwLl, ~~cltlmiter G(!MW:lJ1JI1! del' ,sWtatl~ G. Olaii1ld!wus ~]yw Rufi·· n1~UIIlll!l! ~s :!,pmflnm (I111~~tl~k) ellil]ifiili:r~ (vgt .11ri.t:. ,Cm., S.160. 3+~)., Me~rmhl d.eI" iBealliitenuamel!l!liUlf ,d,en MiJilIz~.1lI .~t si,.oJll !!JUiei!lm. det1J~~:scl!irtft.en VQ\!\ l'e~~D4i;o!:! ~~cl!wels~. welsl freWcl!.,ohllc d!~e: sim die l'en:!;iti~ del: h.rs~llie:lil 1H:Hllllll,ren. l:i.oe~e, w~jedl.och :m.ei~z:ebl:~ ..Fi]~elI. :m;i~ ~~ (ld~:!,:W\el!~g'~ ,S~~Qfbei,1;· geSehdlJ@!:l. bf.!!1I:, .A.'U:l'Q~~~a:t<~i'I i..st soehen 8.95 hin:ge~.eutet; die .ilukei.uhen ~luilllillet.reffenden.~:nC:hirilltm. 5i.nd

me

"tm,

Frtink(ll

{a.

a. O. BdLUlIrrt!!)!f. :Nit. ~9Q"U6-

.. S[ ),vwtlitrultLicla,t.;ubelr

de![l OJ.. A,es.Im'I!J!I' deIl'MfuI:re[l ilI.es .AeUlills (V'~1. Td. V, 3) und ties Pi!!]!!:{vI[. N.!ttll, ~. ~813,:2, 'fit:. ~t. und Bf.ili!I.0 G~!l<ie'hBetzlilng' mittlem ~ .;1.} C,. Ohl.11d~1lI9 :SU~an1(!s M~!'DIIl!S clef j~lD~t lm &met.:elr.J:ieiUgtMw ~!C!d!e:n~m ~!:ii$cb.r.ift vgt aben S. 87 f, Den !!Illtel!''f:I"!l.lanulI:ftmgle:relldelliJ Cl. M.eiilates (Mimcben, Pete~'" :b'U~j' W:wi21)D.ellin;t dJie Ill~ehriJ\ Nl.:J~3, w~lcb:o d...e~htllbmi;t W8!l.nulb,wD" ]~!i);bke!!t, ill! dile Zel.. d~esesKmse:l'iII, sptlte5'tewl des Hmj:riooms. zu. ,se~f:l i~~,
iii. iii. Q.illl .All8I!hhlt!l iliD M! 1Im.1!i ~t,&ppL v,S.« I., ]I:;':I'~ ~1,!lk,~.'llte!l~ [lel~~I'JiP~I~g. ~r dldl, oeim.em ,perpll'i!!llliB.~mem, ,aep~~ ·clJe~ P1JU!j ein li~ l!Jl!ier"'llIY'n~~ lIbg~~tr.B:~ ~l~c:lleilfl~,bi!i1L d~r K"mi: rnldut, I!>tBn!i,. 1D~!!lSi!I!!l .l!:lIemo~h!r 1:.~llnd~~ 8Uot! ~" !!!e~;~ln I.m~ ,~!!,(l~, w.~ ,~~!\(I(!!! $~i!lI:I.~.~{L!fI.lw., '!1m. 5. ti<6f.J. ~clnl,~:D~.meJi~~.~l~M n~h P~!"glIIb'j.(ii~, w~oi:erF;! .r.;~0!:'1~ FI:oi"ili:eleij~ 'ilJl\er orI[~ 8c!hr,etb'Oi1e'Jse, ~ NBIIRo'.iIlli N 'l"lMllrII.£1 ~." C ~~" t-I'{M,,*,I ~ I"!C ~fill rn 11'0'0)'(, d ~. ,W" ,$. ~!li7•. Allim. of!. A!!~;!l'~!;; ~ ~(I",~l<!'.Bd,~, [ ,So SI~·!If. .~ V~,. l!';!i,V!.:1i, ,Quqllliiiil!' fom~fft ptM. ~, ~~ (];'~r.~ ! ~!), ~.; ~!,~6, 8>11; E.i,.e1:H:I!IIIl);' S~lie\'I':~.~~ $, !~9r, PkiI.·1Wt, K~ 1'91IJ. MM",(g, .AM. 1. ]a

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

w~u d~~rel~V'~

S~J1'ieII~e~t d.e~ NIlJRf:fls :s~wied!ie

Ub.e~!!'U~I,W"

~oo

~m ooj]!. C~,llQmm me Identiim~lil'1lDg !!iehrw:dJ~l1einli:M mlll!'iW. .~ F@!mel' rbe.IJtJtIigt 6'ieh H$pdIn.g'.l! nld G,m!1!dit:r B\:Iclruatt!.rtum:~lbn!'uJI,p
wo[fI[meJ!lf:D&tieruJiliB: de(l' m1loo:r'il'lt Nr.40lI (FI['!hukel. R. a." O . .Bd", II, S. :l8;1.), ~Il dille Z:...e~t,d:~ O!l.~s;ail: ,o(JJ1,ll' ,@~ .AU!_gul'jW~ '(A~,0n:,Mi:tt. ~901, 51,3~o" Nr •. U)I d dimrrdi. den Um:!l,krul, d&~ &ufei!l!le:rMi(!nze dei3Letztel'em ('fd. V1IL ].~.~ wie iiil'l. d~:r mn~cliri!t eiilll C~l!itiiiQilg>e[l!lifi:lit wi~ der Juiia .ms te!l',e;fc. d.ort :d!!. r~.ti'!i""A.1I1~*,~iliel'S~II:!~!J!.tl,!l!!J!;d ,d,QMw9bl d:!~@~~ ~~Q~ ~~. Eiller W.ldetlegul!lg beClll1l'CelId:niIWi. die VerJlillwl.wri!g Frblllkel "s (a., a. O. S. n6). W!m:f p~!1!1lem:iiliCh0n Gl~.m:-~g'QiP! • EpQ:!l.ym~ 'G~t1ler g1eilllliDllit Bimd. Welilim diei3. wie If!!;' r:loo.tig heJ"l'lJ!I!'hciIJt. :fThr llIij;.aen VO'nB:y2Q~ d!~ v, SaU.'lt (Zei1:IiU':]U'., t; Nu.m, Bd.lX~ S. ~4i9f:.)!bewiesm. WUirde ;80.'~ 8!1g>fm (iUev(l.nihmml'ple:r~'lIiJjQOJ~l ]Hll'llllIl!it~~e!lilBe. v611!lg,.Zu~t iBt d.:g Fri:llJJke~.Mil A~IlIPlTIigppun~t.!'!:i<!I1elUitte Ex>em.plw :tt1~t de Ill.. Kl!p:teD. d!ei!A~gU;l!itmlEl ~tH]: der Ltv[~!liu:r ikr V01'd~~elteu:!l.d diMIWl. des (J~ U1!d
j

L.

OMIlOC RUiC ·dier

mt11i.cbeibe

iberl:!ll.uptawSZ,1JIl6heideltii.A.ID!!iNeheilluvom,.

nich!~n:!l.cl:l,Pf,rgll!oo.Q:n" 5Q:j\~rn n~~ ·Ma:gf!es~ ... am ~JPyl!o~~!!'Mr.t (vgt 'Brit. (Jat,. lydia. S. 144. 44 :If:), is:t, ll1l1ciIl. die AufsMrj~ e (11111 ,~IO~ Vl; 0"11 ~beib g@il~. .f)ga,lISl!:Wi1I Be.5i,U de!ll 'GoWihd!i itt! ·(IDfm det K3njgm Chr.istin.~1 'I"1!D1lli ,sc.h:wd.elll F%:~n~e, .schlecht e~J!J8rutelIl;e St.{lJu w~lId nlmliich l1!idl~ <1!.:lf' von VsiU!iJIDJt. (Ni1m, imp.,r., ,s,·S),.!lOJl.W!l'fi atl.~bTi'Qfi HBVI!UCam.p I(Num~ligl. ,r'f!!!. CA'F.ist•• ~L296. 'faf, XLVI,. [9'. 20~ pl.lbl~e:rt lJj~d l~ootm' gi,])1) miidit. .~iOI~vrQvj ~Qn.dem riciliug ~iQi>iV~~ov ~,vgl. .N(nufaNw Il, 81,.46). ![~. ~,!,~ SI~'i1r:llil~e~IW~ w Dy~@~h~ ~l'l~t'I!I:!!'l!!: el d~!t'l~rn;(lch ,~ ·Vw.h!l.lIt1oeiIJisein des .D~iI!ID!l:lEIens,. Pe:r.g3]JI,05 1li!lJ![ &ullOlll)mer:l lind bise!'lichieQ. MiiI;f!:~ertl !:Ill! ob!!l:E\ die!Jcho!'l! V(l11!! "'., Salle,e {a, a, O,)g6i'lil~e:rw :M3gliclJk,e~t inllellFiicli,fi, :lUi zlelilelIl;,. d!!l~ ••iPeJrg.&mos'.luclil &lfilPe:r.g~menIlamegelillen k!ffl!1!!. [in :5@Mlel :is~ llibe:r ~ei (hm be:tve:ffi'l:lildun. a1lt'Wllliom.eiF:I l:IIiImien rdimt !lJl:J~' ~ (h'll!l!l:!die 'I'O~1iI2:ieheJ!i, wen oof: thn.en!lil1i s-eru!'1ef S~elIDe ·SO:I!1lt 1l:l!!.!I; Si(\!ile:re Pmml.elfll:lii:liIie:R IUiilge,brncltt ~:il:'ul (so Qh~1fI S. 6),. lEi:li.hiseJ']~ooeB G~p~i!!~~~t Q~~lf!mRttam:~e:n .. J;I~rglWl~~ Q~i~~g~'¥it~'be!;'h~!.q;l~ I !P!~!'~, .[:ImB, aD dew 'I'®iD F'l:iiu k e]. he:r.mgezogtlUien StO.~l (lal iOR met, H. 8 •.599, 569; ri!aL'li ,~ ~
ltiQt

Ta:f; VI. ~ rnJ lliet

n·epr.~iMO£ ~~t
l!l1IliJ! ~all

d'illl ,m;klllif9l!!dll·
TO

gesl:ieillll1e:n.figu:r

m.chvi.ehlrlrulll:'

des H,~ros,. ~tlf d~l!I Mel"

~1ll'1!~I'~Jl

ItFrnli() des Amtes,. ~e.z,~Iili~ M~.gi""~taU;;nllami1l. Fiir PlHg:MDDJlist


,die

s,

B~~c~.nifi

~!j;dN

d.

da.!!.

V(ifh!lJl.de~sein

~W!~d1el'"EponymiB

!cllso [IL~t

.Z\ffi

be:wel$~.

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

D. Die lI)!1Imo~~~~
S~l'u»1 .Eeklto] (D~h,mtJ'n."Bd. IV, S. ,33'9} ~~milll~ acl:shii'l!!~g~ ~~ we~ndemrdie :!:wEsc.hen 'l'e:rsdi:iedatlll St.id:t.e11L ,Jer ~DlLisdtlelil[[aise!'~i!t e.ilIgeguge:Gien Vert.rii,gf', w~";!;;l0 d]() H'Q;rn,QfiQ~tn~~~ m~~~[;!~ U\0.l'" eLnk4;iim!lU~ inibel: m,l'1lm~ mcra, f~i!lia. tud~!'Ii1il (vg], Helldl. Jli8i. liWl,I." l:ntr,rld, ,s•.'ii). 'lierooein. P'IlJ:gam([llJi l.aib':H WH' da.:f:iW oil!. cha:r3k,t~ii51ti:~i!ll1es pra,tl~ fests'teUen 1n}nne[!" von ~. man annehmen da.:!'f. dI~ es, beBo:n.deil'S ~11LbeUellli~'!ii.sdu~.r Zeit, m£bit vweitiZ1.'!h, dooMn.d. Wit (!Illben®(be:n S.3 ~ t, dlfllB ,Si.dl ~~~~ Rdh)e: VO'll k]ei.nllis~aitl!sche]lt.:cem,einwese[!. sowe~L s:~e dcr llij;i:ndll]~s.p;h!!ill'e des per,gamml!schen :Re~OJIli!!! M'lgeiwrten" ~m. It JahrhundW't v, 'C-hr.~u gem~in!la][!wn (~@]d!~i;ssi,(I!]!eT1ve:re~f[igt:e.we[che .fIlr- di.eF~~,tfei.'8'l'ln Uie.I'· At.belli~ Nikel?boros und des .Asik~ep:i.o8Soter' verallSt.Mte't wW'delll. D~S abil)t' d~ei Ii.om:O!lnloiiamu~rl w~e dlQ'rt. i:rn w€'i~~n Si;n:ll,e·ei:n :r~~ld ~ede1!litlete:n. ist [!i~:hrt 'Wabl"B>CheiJl]~clI, dill ID:Ji.. dum eher emilie.• 'freil:illh knmiiw,.~riJlilfle:rW'ig!ilJrl4glll1:8 ii~f so~eJh.e Kl,Ij~tvetb~d(i .~u .sthem, ha:~, Meli!i~ 1iI!tl]jd.eUes $iiCbJl,IJliIlI l:w<:~,. docli. Ilucb Ilmill'e.i" ja SDg'a:r 1lfffi 'I'.~e:I' Stiidbe. die iln.di.e:5e~'We:i~e pmei:ll~am.e Sadie lJfIamilm. Die< :l.'(llgewl~ 'l~bftli~!li ~:i1It:hillt d'leJJU":!l2leIl,> we]~re !IiDI!' Fngarnon bel!:ann:~sinde
Kp:h.e!lO:s,Pe~!Im®J!lIlII1I;{lJ

~.

i~'fF'"

S.

il3),

Smyrna. - Dem:iti.MIIlJls (?~ (V'Sl V" w H an t; • f'~~ ('V'~. BI',it .. ,,!'If. J~ia, $, ] ] Q, 40] :€;~,

Eplws:ooJ l,Ijil'lUiF'(lrgii_:_m.([I~ .~ !l),mn:itili!tll.u.s (,1$£, IX,. ~4),· Tl:,9.iMlIlJ!!J; {,~j,w' ehea], (:om.mmIDu rfaf.n, l6 -~O.. :i! 2; '!/'gt B,ri/;. Cat.. !it I: 64. 3 S;3 If.}. Gamen.U1> (v,g1. Jj,rjl, Cal'! S. ~6S 3.59).
i

mempcii's lmd .Pergum,Q:II ~. Pbffiippoo 11:. ,~~) (vgl. llrU', S. 259, 17 r, ';rai. IJI, :I)1.

Cat. PMj{gitJ,

La(ldik~a lIlJW. l?nrga.r.l1OOl - M. A)1i!!teUIU$(.n ..~. (]a,,. P~is. ,s•.s ~6. z 7 ~f.). F"&nstml!. iun, (vg1 ebeJlld~ 8.. J:Z 6. :;I 7 ~ q CaI'3liialla. {el:!enda S. 3.:1i:E!t ~79Ji.

MytjrnwwuJId

f'ergamo:n. -

vgt Brit. ('nt.. Th005

Pilll~ ffi£:'WX, ~ 5)', ,C'o;mmOditii9 (,fat. IX;. :;l:3; l!1SW., S. :I] .'J, z3 :5). VIl~el"l~l!iJu$ (vg,t eiOe:l1Ldo. 'Gm'1lliOO'lJIS (vgl. T.1if. IX.,

S,. :1 [.4. ~ 3·3 q


Nik.omed~1Ii l!mdP~ga'llDom S •.1.6Jj' 3:)Q Jr•. •. )

~ [ j .Brit. ,Cat"

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

H.

V ON

Flu T: ZIl
.A;iAgii!f>tg

;:

SaN~

lJ!~d f>~.l'g{l.YWIl:

('I~€; Dl"." ~.3' vgl.J1rP,

~i.~

S. 16'6, 3,6oi[,), S. [ 1i j o1f:2). Smyrna u:lld


:JQ~ j!'f,;

D®m:lltialJlu;s(1!}'(vgl. Selltini.,
-

..M1I!1l.lledrr,~.• Bd.

m:,

1'e.~:mIDi1lll.

c.aa~

i'oohQQ:f,.

l'/qml$ma .[[,

(vgl. lkil. ~" I~, ,S. ~~. 1.-3),


~!

.8',305. S"3
~Q.

'T.hyawiza 'wMl I'il.l:'g~


14S. T:af. XU. Gegen1iJte.r
t.i!lStl~i~'tg(l'beil

,s). Se.vaus. l'fa.f: rx, :14·)'


Chilt}l:l,

~ 'rniacn,\ls IfvgL Brl$. Caf.

,Je:r '1"01:1W ..Wroth (NWR.

I 9S~., .8,. ,3 [) ~(g~~el'lbe]l


VO!!! Ad'tam:yti,'Oal!

:!:>icb :f'o<lg~fld.~ Abwe[eJiiii!l"IgOOl:

H(!!!l'lQ!lI(li;Qmb~r.!l

slnd lIJi~cJht y'ol"hm]~e:n. :~._s Y'O[l S e st.ili! ~ (Ulteft'" VI, S·\1!,5, 4 ; d.ru-mJs Mi.(II1J:IH.~Il,. 8u»~. . B" ~j'8, 17) SQ b!l:.'iti~m~e ~~0l!: ~efindet osi~~ V i[lBerl:in {au SIlm:ll1I!l:lIIDIgKnobe~slllio!li~Tar:. IX. I: S}IJ!I'JJri!. hezle!l1fi si.cibvid.· m.ehr :wf i:'I~e .AUimJl:lruJaMyti~elfl~lmnd ]?~I:'8!aDwlOi. :N,elJj.llilflit1Jlgekomm~1Ji !l(il"lili (l!!l~g:('!~ dle j[ll'iigll:!l~n 'VIOH Thyatei:r-a und P,e:rgarn(lll. A~d!e.f\e HQ:rmM'I~~!l!· m'IlI[1ZlP.!rI,. ie'l"or:JJ f'eiQl:ruEJOiI'l 1!lI1'I1l!. "fra]]e:is [vg~.Vaillam.t, w a. 11.. O. S.12), KyEl.e (v81Imboof, Nom,f,smf1' m, S.6., 3, Tal': 1,.14) sowwN~'k!!!iia und K:i~· 'tl]~!l.Oi (vgt Imh.oof', filum. Zeitsclu., BilLXX, S. II" 1'a:i;,. I, ~o) sind. eew~~em'lerm!l:il!rul, fM~~h lJlIlgeleilt, Qd!m- oo'!{e.l)dicl:!i~ig, d1!:B ~IlM.,gher !];ie oJi:ne und
Pt""l"glln:t®n

weltel'e8

:ZI[[' Ttlig',Bsor.,(l]lllillJig

ii.bel1teJJeJ~lh!lIlil!l.

n.ieFfBge, i!D. welchel' ,mer ,acmi,el;'t.:er:l,stidllt.'elie hetrdf!ll!l1l'em ,s:l.tel!~ gescli]n;gem'l. lti[l(Ji,. lliUt s:icb hie~ ifi',·ieleiIfl. Fi_lefl d3d~o11 beimMlfOrlen., ~~~ $~g!].i~':N~~ B~~oo~!li nf: gj.e~~e~~~ @¥~"ebw(!~!l;~.G~'~M~· wese.!l. na.~h:weiSba:r sindt:

aa~

Il',ti.(l~ os

liB QI, .PllIrg!'MllJ@D.

IDQ.milia]l~s; C[. KC[lb:aUo.u, G«l.• S. 141, 2S8~" Commod!w:P. en:ciiDeiuen, AeLPim.

:is,'!:· iill 1Ie:t~(l.1l

b!!'am:kit (vg[, Brit, & iil.:EFlu~sos


~;g;rMm'll1ifii!'!

venDuUicil:i in .Pergamon,

V'9T~Oo.m:m;@d!J\!!~. ~~M~J~f.)~Hch

~~!l!~

'Mag1!!;tr~t~

6!:iUellliliS:: Sex, . .01. ,s]li8I!UlIs.in.Pel'g!i.m,ol'l

(Tal:: y~, I: ;ygJ.,. .B.'rit.

G'a~.. fB·•. 162,


III.yUhm,e
1II.IiltI

;3 <Ii'? t;.).

lPugaw(llii. V.al@l'i!i:li!!lll: VIlt. AiI'i_lStm:.l1Iaeh~s,i]! yti]mlJ!); M 1(lS'W., S. 2] ], n.:rII.),

(fi"g], Brit. Cal. ~s

(~o()gk

Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

Das könnte Ihnen auch gefallen