Sie sind auf Seite 1von 11

Wolfram Eberhard- Bibliyografya

Kitaplar

Eberhard, Wolfram. A history of China. London : Routledge and Kegan Paul, 1977.

Eberhard, Wolfram. Chinesische Volkşmärchen. Frankfurt: İnsel, 1951.

Eberhard, Wolfram.Chinese Fables and Parables. South Carolina: Bluffton Books, 1972

Eberhard, Wolfram. Chinese Festivals. H. Schuman, 1952.

Eberhard, Wolfram.Chinesische Träume und ihre Deutung. Mainzer Akademie der


Wissenschaften und der Literatur, Abhandlungen der geistes- und
sozialwissenschaftlichen Klasse, Jahrgang 1971.

Eberhard, Wolfram. China's minorities: yesterday and today. Wadsworth, 1982

Eberhard, Wolfram. Chinese Regional Stereotypes. Center for Chinese Studies Institute for
International Studies University of California.

Eberhard, Wolfram. Conquerors and Rulers Social Forces in Medieval China. Leiden: Brill
Archive, 1965.

Eberhard, Wolfram. Erzählungsgut aus Südost-China. de Gruyter, 1966.

Eberhard, Wolfram Folktales of China. University of Chicago Press, 1965 

Eberhard,Wolfram ve Li Yu, Die vollkommene Frau. Das chinesische Schönheitsideal, Zürih:


Waage, 1963.

Eberhard, Wolfram. ve Alide Eberhard, Geschichte Chinas von den Anfängen bis zur
Gegenwart. Stuttgart: Kroner, 1971, 3. edisyon 1980.

Eberhard, Wolfram. Guilt and Sin in Traditional China. Berkeley/Los Angeles: University of
California Press, 1967.

Eberhard, Wolfram. Kultur und Siedlung der Randvölker Chinas. Leiden: E. J. Brill, 1942

Eberhard, Wolfram. Minstrel Tales from Southeastern Turkey. California: University of


California Press, 1955

Eberhard, Wolfram. Moral And Social Values of the Chinese: Collected Essays. Taipei:
Chinese Materials and Research Aids Service Center, 1971.
Eberhard, Wolfram. Predigten an Die Taiwanesan. Oriental Book Store, 1972

Eberhard, Wolfram. Settlement And Social Change In Asia. Hong Kong: Hong Kong
University Press, 1967.

Eberhard, Wolfram, Studies In Hakka Folktales. Taipei: Chinese Association for Folklore,
1974.

Eberhard, Wolfram. Studies in Taiwanese folktales. Chinese Association for Folklore, 1974.

Eberhard, Wolfram. The Chinese Silver Screen: Hong Kong & Taiwanese Motion Pictures In
the 1960's. Taipei: Orient Cultural Service, 1972.

Eberhard, Wolfram. The Local Cultures of South and East China. Leiden: Brill Archive, 1968

Eberhard, Wolfram. Typen türkischer Volksmärchen. Wiesbaden: F. Steiner, 1953.

Eberhard, Wolfram. Typen chinesischer Volksmärchen. Suomalainen Tiedeakatemia,


Academia Scientiarum Fennica, 1971.

Eberhard, Wolfram. Uber das Denken und Fühlen der Chinesen: Elfte Werner Heisenberg
Vörleşung, gehalten in München-Nymphenburg am 21. Januar 1982". Münih: Carl
Friedrich von Siemens-Stiftung, 1984.

Eberhard, Wolfram. Wer İst Schuld? Vier Moderne Chinesische Erzählungen. Zürich, Verlag
Die Waage, 1970.

Türkçe Basımlar

Eberhard, Wolfram. “Çin Denemeleri.” Çev. Nusret Hızır. Ankara: Milli Eğitim Basımevi,
1946.

Eberhard, Wolfram. Çin simgeleri sözlüğü: Çin hayatı ve düşüncesinde gizli simgeler.
İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2000.

Eberhard, Wolfram. Çin’in Şimal Komşuları. Çev. Nimet Uluğtug. Ankara: Türk Tarih
Kurumu, 1942, 1946.

Eberhard, Wolfram. Çin tarihi. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1947, 1987, 1995.

Eberhard, Wolfram. En eski devirlerden zamanımıza kadar Uzak Doğu tarihi: Uzak Doğu'da
ilk insanlar ve prehistorik devirler, Japonya, Kora, Hindiçini, Siyam, Burma, Malaya,
Endonezya, Avustralya ve adalar. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1992.
.

Makaleler (Türkçe)
Eberhard, Wolfram.“B. Karlgren: İlk Tongso’n Kültürünün Tarihi (The date of the early
Dong-so’n culture).” Çev. İkbal Berk. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 1, Sayı
5 (1943): 184-5.

Eberhard, Wolfram. “ Bugünkü Avrupa'da Etnoloji'nin Esas Cereyanları”. Dil ve Tarih-


Coğrafya Fakültesi Dergisi 6, Sayı.1-2 (1948):1-16.

Eberhard, Wolfram. “Çin Hikâyeleri”. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 2, Sayı.1


(1943):137-9.

Eberhard, Wolfram. “Çin Hikâyeleri”. Çev. Wolfram Eberhard ve Hayrunnisa Boratav.


Ankara: Maarif Matbaası, 1944.

Eberhard, Wolfram. “Çin Kaynaklarına Göre Orta Asya'daki At Cinsleri ve Beygir Yetiştirme
Hakkında Mâlumat.” Ülkü 16, Sayı. 92 (1940):161-72.

Eberhard, Wolfram. “Çin Kaynaklarına Göre Bir Tetkik: Eski Türkler ve Komşularında Spor
Çev. İkbal Berk. Beden Terbiyesi ve Spor, Sayı. 37-38 (1942): 5-6.

Eberhard, Wolfram. “Çin Kaynaklarına Göre Orta Eski Türklerde Eskrim. Çev. İkbal Berk.
Beden Terbiyesi ve Spor, Sayı. 9 (1942): 5-7.

Eberhard, Wolfram. “Çin Kaynaklarına Göre, Orta ve Garbî Asya Halklarının Medeniyeti”.
Türkiyat Mecmuası. Sayı. 7-8 (1942): 125-91.
Eberhard, Wolfram. “Çin Kaynaklarına Göre Türkler ve Komşularında Spor.” Çev. N. T.
Ülkü 15, Sayı. 87 (1940): 209-15.

Eberhard, Wolfram. “Çin Romanının Çin Hayatındaki Yeri.” Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Dergisi 2, Sayı. 2 (1943): 193-201.

Eberhard, Wolfram. “Çin'de Kımız ve Yoğurdun Yapılması Hakkında” Ülkü 15, Sayı. 93
(1940): 207-10

Eberhard, Wolfram. “Çinlilerde ve Klabund'da Tebeşir Dairesi.” Türk Tiyatrosu 6, Sayı. 234
(1950): 3-4.

Eberhard, Wolfram. “Çin Toprağında İlk Hiung-Nu Hanedanının Hükümdarları Liu Yüan Ve
Liu Ts'ung'un Biyografileri.” Çev. Şükrü Akkaya. Ankara: Dil Tarih Coğrafya
Fakültesi, 1942.

Eberhard, Wolfram. “Eski Çin Felsefesinin Esasları.” Çev. İkbal Berk. Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakültesi Dergisi 2, Sayı. 2 (1943): 265-74.

Eberhard, Wolfram. “Eski Çin Kültürü ve Türkler.” Çev. İkbal Berk. Belgelerle Türk Tarihi
Dergisi. Sayı.72-7 (2003) 71-7.

Eberhard, Wolfram. “Eski Türk Devletlerinin Ekonomisi Hakkında İncelemeler.” Belleten 10,
Sayı.37 (1943): 81-95.

Eberhard, Wolfram. “Eski Türkler ve Komşularında Spor.” Çev. İkbal Berk. Beden Terbiyesi
ve Spor 4, Sayı. 37-38 (1942): 5-6.

Eberhard, Wolfram. “Henri Maspero.” Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 2, Sayı. 1


(1943): 148-50.

Eberhard, Wolfram. “Hsiung-nu'ların Müttefikleri Olarak Roma Askerleri.” Çev. İkbal Berk.
Belleten 8, Sayı.129 (1944): 143-5.

Eberhard, Wolfram. “İlmi Tenkidler Hakkında.” Çev. Mustafa Bolca. Çınaraltı 3, Sayı. 70
(1943): 5-15.

Eberhard, Wolfram. “Kay'lar Kabilesi Hakkında Sinolojik Mülâhazalar.” Çev. Ünsal Gemici.
Belleten 8, Sayı. 32 (1944): 567-8.

Eberhard, Wolfram. “Li- Kitabı Hakkında Sinolojik Mütalealar.” Türk Hukuk Tarihi Dergisi
(1941): 193-9.
Eberhard, Wolfram. “M.Ö. 2. Y.Y. da Çin'de Yazılan Müzik Kitapları.” Yeni Musiki
Mecmuası 15, Sayı.182-183 (1963): 40-1.

Eberhard, Wolfram. “Mazdaizm ve Maniheizm Hakkında Notlar.” Ülkü 17, Sayı. 100 (1941):
295-301.

Eberhard, Wolfram. “Muahhar Han Devrinde (M.S. 25-M.S220) Hun Tarihine Kronolojik Bir
Bakış.” Belleten 4, Sayı. 16 (1940): 387-441.

Eberhard, Wolfram. “Orta Asya Kavimlerinde Devlet Kurma Süreci.” Türk Kültürü
İncelemeleri Dergisi. Sayı. 18 1-8.

Eberhard, Wolfram. “Paul Pelliot.” Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 2, Sayı. 2


(1943): 232- 236.

Eberhard, Wolfram. “Ruya [Traum]/Pa-Chin.” Yurt ve Dünya 42, (1944): 202-4.

Eberhard, Wolfram. “Sinologo E. Von Zach’ın hatırası için (In memoriam E. Von Zach.” Dil
ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 1, Sayı. 3 (1943): 145-6.

Eberhard, Wolfram. “Sonbahar Gezintisi (Çin Hikayesi).” Çev. Wolfram Eberhard. P. N.


Boratav. Yurt ve Dünya 31. (1943): 260-62.

Eberhard, Wolfram. “Sülâleler Nasıl Kurulurdu?” Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 2,


(1944) Sayı.4 Sayfa. 361-370.

Eberhard, Wolfram. “Şato Türklerinin Kültür Tarihine Dair Notlar.” Belleten 11, Sayı.41
(1947): 15-26.

Eberhard, Wolfram. “Tebeşir Dairesi: Çinliler’de ve Klabund’da Tebeşir Dairesi.” Türk


Tiyatrosu 21, Sayı. 234 (1950): 3-4.

Eberhard, Wolfram. “Toba Devrinde (385-550) Buddhist Kilisesinin Ekonomik Önemi.” Dil
ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 2, Sayı. 3 (1944): 297-307.

Eberhard, Wolfram. “Toba'lar Etnik Bakımdan Hangi Zümreye Girer? İlk Araştırmalar.” Çev.
İkbal Berk, N. Ünal. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi Sayı. 2. (1943): 19-30.

Eberhard, Wolfram. “Toba'larda Ad Verme.” Türk Dili Belleten. Sayı.6-7. (1946): 545-557.

Eberhard, Wolfram. “Tobalar'da Köle Usulü.” Belleten 10, Sayı.38 (1946): 255-270.
Eberhard, Wolfram. “Türkistan Seyahatnamesi 1218.” Çev. Mete Özer. Belleten 8, Sayı. 29
(1946): 137-142.

Eberhard, Wolfram. “Türkiye'de Sinolojinin Vazifeleri”. Çev. İkbal Berk. Çığır. Sayı. 99
(1941): 36-40.

Eberhard, Wolfram. “Zahire Mağazası (Çin Hikâyesi).” Çev. P. N. Boratav. Yurt ve Dünya
33. (1943): 356-60.

Makaleler (Diğer Diller)

Eberhard, Wolfram. et al. "A Demographer's View of Prehistoric Demography [and


Comments and Replies]." Current Anthropology16, no. 2 (1975): 227-45.
http://www.jstor.org/stable/2741123.

Eberhard, Wolfram. "A Study of Ghost Stories from Taiwan and San Francisco." Asian
Folklore Studies 30, no. 2 (1971): 1-26. doi:10.2307/1177527.

Eberhard, Wolfram. "Additional Notes On Chinese ‘Gentry Society’." Bulletin Of The School


Of Oriental & African Studies 17, no. 2: 371. 

Eberhard, Wolfram. "Afghanistan's Young Elite." Asian Survey 1, no. 12: (1962): 3-22.

Eberhard, Wolfram. "Auspicious Marriages: A Statistical Study of a Chinese


Custom." Sociologus, Neue Folge / New Series, 13, no. 1 (1963): 49-55.
http://www.jstor.org/stable/43644098.

Eberhard, Wolfram. "Bemerkungen Zu Statistischen Angaben Der Han-Zeit." T'oung Pao,


Second Series, 36, no. 1 (1940): 1-94. http://www.jstor.org/stable/4527202.

Eberhard, Wolfram. "Change in Leading Families in Southern Turkey." Anthropos 49, no. 5/6


(1954): 992-1003. http://www.jstor.org/stable/40450186.

Eberhard, Wolfram. "Chinese Regional Stereotypes." Asian Survey 5, no. 12 (1965): 596-608.


doi:10.2307/2642652.

Eberhard, Wolfram. "Chinese Society Under Communism: A Reader (Book)." American


Sociological Review 32, no. 5 (1967): 838.
Eberhard, Wolfram. "Chinesische Träume Als Soziologisches Quellenmaterial." Sociologus,
Neue Folge / New Series, 17, no. 1 (1967): 71-91.
http://www.jstor.org/stable/43644519.

Eberhard, Wolfram. "Civil Service in Early Sung China, 960–1067, with Particular Emphasis
on the Development of Controlled Sponsorship to Foster Administrative
Responsibility" The Far Eastern Quarterly 13, no. 2 (1954): 191-96.
doi:10.2307/2942066.

Eberhard, Wolfram. "Concerns of Historical Sociology." Sociologus, Neue Folge / New


Series, 14, no. 1 (1964): 3-17. http://www.jstor.org/stable/43644129.

Eberhard, Wolfram, and Rolf Mueller. "Contributions to The Astronomy of The Han Period
III: Astronomy of The Later Han Period." Harvard Journal of Asiatic Studies 1, no. 2
(1936): 194-241. doi:10.2307/2717852.

Eberhard, Wolfram. "Cultural baggage of Chinese emigrants: stories and novels read by
Chinese students in Malaya." Asian Survey 11, 445-462. 

Eberhard, Wolfram. "Data on the Structure of the Chinese City in the Pre-Industrial
Period." Economic Development and Cultural Change 4, no. 3 (1956): 253-68.
http://www.jstor.org/stable/1151776.

Eberhard, Wolfram, and E. Stuart Kirby. "Introduction to the economic history of China
(Book Review)." Pacific Affairs 27, (1954): 263-266.

Eberhard, Wolfram. "Das astronomische Weltbild im alten China." The Science Of Nature 24,
no. 33 (1936): 517.

Eberhard, Wolfram. “Der Chinesische Roman” Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 2,


Sayı. 2 (1943): 203-204.

Eberhard, Wolfram. "Descriptive Catalogue of the Chinese Manuscripts from Tunhuang in


the British Museum.." The Journal of Asian Studies 17, no. 4 (1958): 625.
doi:10.2307/2941198.

Eberhard, Wolfram. “Die Altchinesische Kultur und Die Türken.” Dil ve Tarih-Coğrafya


Fakültesi Dergisi 2, Sayı. 4 (1943): 31-8.
Eberhard, Wolfram. “Die Bezichungen der Stoan der T'o-Pa und der Shat'o zum Ausland.
141-6.

Eberhard, Wolfram. “Die Buddhistische Kirche İn Der Toba-Zeit. Dil ve Tarih-Coğrafya


Fakültesi Dergisi 2, Sayı. 3 (1943): 308-11.

Eberhard, Wolfram. "Die Chinesische Novelle Des 17.-19. Jahrhunderts Eine Soziologische
Untersuchung." Artibus Asiae. Supplementum 9 (1948): III-239. doi:10.2307/1522569.

Eberhard, Wolfram. "Die Geschichten Vom Grafen Hu. Untersuchungen an Chinesischen


Volksmärchen 2." Zeitschrift Für Ethnologie 71, no. 4/6 (1939): 293-300.
http://www.jstor.org/stable/25839835.

Eberhard, Wolfram. “Die Hauptlinien Der Altchinesischen Philosophie.” Dil ve Tarih-


Coğrafya Fakültesi Dergisi 2, Sayı. 2 (1943): 275-6.

Eberhard, Wolfram. "Die Kultur Der Alten Zentral- Und Westasiatischen Völker Nach
Chinesischen Quellen." Zeitschrift Für Ethnologie 73, no. 4/5 (1941): 215-75.
http://www.jstor.org/stable/41331853.

Eberhard, Wolfram. "Die Struktur Einer Mittel-chinesischen Lokalkultur." Artibus Asiae 7,


no. 1/4 (1937): 87-91. doi:10.2307/3250345.

Eberhard, Wolfram. "Economic Organization in Chinese Society (Book)." Economic


Development & Cultural Change 23, no. 3 (1975): 571.

Eberhard, Wolfram. "Festivals in Classical China (Book Review)." American Historical


Review 82, no. 1 (1977): 158.

Eberhard, Wolfram. "Foreigners and Foreign Wars in Chinese Folk Novels." Journal of the
Folklore Institute 12, no. 1 (1975): 65-81. doi:10.2307/3813971.

Eberhard, Wolfram. "In Memoriam: Otto Franke 1863-1946." Artibus Asiae 9, no. 4 (1946):
353-54. http://www.jstor.org/stable/3247923.

Eberhard, Wolfram. "Journal D'un Bourgeois Du Caire. Ibn Iyâs, Histoire Des Mamlouks,
Vol. “ The Journal of Economic History 22, no. 1 (1962): 114.
doi:10.1017/S0022050700102621.

Eberhard, Wolfram. "Kaufverträge Im Traditionellen China. The Journal of Asian Studies 30,


no. 4 (1971): 875-77. doi:10.2307/2053001.
Eberhard, Wolfram. "Labor Mobility in Taiwan." Asian Survey 2, no. 3 (1962): 38-56.
doi:10.2307/3023515.

Eberhard, Wolfram. "Modern Tendencies in Islam in Pakistan." Sociologus, Neue Folge /


New Series, 10, no. 2 (1960): 139-52. http://www.jstor.org/stable/43644263.

Eberhard, Wolfram. "Money and economy of China under the Mongols." Journal of
Economic History 12, no. 1(1952): 60-62

Eberhard, Wolfram. "New Research on China's Economic History." Pacific Affairs 27, no. 3


(1954): 263-66. http://www.jstor.org/stable/2753022.

Eberhard, Wolfram. "Nomads And Farmers In Southeastern Turkey." Oriens 6, no. 1 (1953):
32.

Eberhard, Wolfram, Wittek, Paul, A. L. Basham, K. De Vreese, and. "Notes and


Communications." Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University
of London 17, no. 2 (1955): 365-77. http://www.jstor.org/stable/610428.

Frank Huang. "On Some Chinese Terms of Abuse." Asian Folklore Studies 27, no. 1 (1968):
25-40. doi:10.2307/1177799.

Eberhard, Wolfram and Ho Fengju. "Pekinger Stampferlieder." Zeitschrift Für Ethnologie 67,


no. 5/6 (1935): 232-48. http://www.jstor.org/stable/25839540.

Eberhard, Wolfram. "Preliminary Note on Place Names in Medieval China." Journal of the


American Oriental Society 74, no. 2 (1954): 71-74. doi:10.2307/596205.

Eberhard, Wolfram. "Rassendynamik Von Ostasien. China, Japan, Tai Und Kmer." The Far
Eastern Quarterly 12, no. 2 (1953): 204-06. doi:10.2307/2941981.

Eberhard, Wolfram. "Rejoinder to Schuyler Cammann." Journal of the American Oriental


Society 88, no. 4 (1968): 790-92. doi:10.2307/598128.

Eberhard, Wolfram. "Remarks On The Bureaucracy In North Chına Durıng The Tenth
Century." Oriens 4, No. 2: (1951): 280-99.

Eberhard, Wolfram. et al. "Report of the Committee to Administer the Asia Foundation Grant
for Improving Relations with Asian Sociologists." 27, no. 6 (1962): 929

Eberhard, Wolfram. "Research on the Chinese Family." Sociologus, Neue Folge / New Series,
9, no. 1 (1959): 1-11. http://www.jstor.org/stable/43643953.
Eberhard, Wolfram. "Science and Civilization in China, Vol. 1: Introductory Orientations.
Joseph Needham." American Anthropologist 57, no. 5 (1955): 1079.

Eberhard, Wolfram. “Sechzig Türkische Tiermärchen”. Çev. P.N. Boratav. Ankara


Üniversitesi Yıllığı 1 (1946/47): 246-307.

Eberhard, Wolfram. "Social Mobility among Businessmen in a Taiwanese Town." The


Journal of Asian Studies 21, no. 3 (1962): 327-39. doi:10.2307/2050677.

Eberhard, Wolfram. "Social Mobility in Chına: Status Careers Among The Gentry In A
Chınese Communıty (Book)." Social Forces 45, no. 3 (1967): 470.

Eberhard, Wolfram. "Strafrecht Im Alten China Nach Den Strafrechtskapiteln in Den Ming-
Annalen.." The Journal of Asian Studies 29, no. 2 (1970): 425-26.
doi:10.2307/2942639.

Eberhard, Wolfram. "Temple-Building Activities In Medieval And Modern China. An


Experimental Study." Monumenta Serica 23 (1964): 264-318.
http://www.jstor.org/stable/40726118.

Eberhard, Wolfram. "The Cultural Baggage of Chinese Emigrants: Stories and Novels Read
by Chinese Students in Malaya." Asian Survey 11, no. 5: (1971): 445-62.

Eberhard, Wolfram, Magnarella, Paul J., Orhan Turkdogan, Nadia Abu Zahra, , Nermin
Erdentug, Bozkurt Guvenc, and Ibrahim Yasa. "The Development of Turkish Social
Anthropology [and Comments and Reply]." Current Anthropology 17, no. 2 (1976): 263-74.
http://www.jstor.org/stable/2741538

Eberhard, Wolfram. "The Formation of Chinese Civilization According to Socio-


Anthropological Analysis." Sociologus, Neue Folge / New Series, 7, no. 2 (1957): 97-
112. http://www.jstor.org/stable/43643910.

Eberhard, Wolfram. "The Money and Economy of China under the Mongols." Journal Of
Economic History 12, no. 1: (1952): 60.

Eberhard, Wolfram. "The Pivot of the Four Quarters. A Preliminary Enquiry into the Origins
of the Character of the Ancient Chinese City”. by The Journal of Asian Studies 31, no.
3 (1972): 641-43. doi:10.2307/2052249.
Eberhard, Wolfram. "The Structure of Power in North China during the Five Dynasties.” The
Journal of Asian Studies 24, no. 3 (1965): 498-500. doi:10.2307/2050355.

Eberhard, Wolfram. "The Structure of Society." The Far Eastern Quarterly 12, no. 3 (1953):
318. doi:10.2307/2942144.

Eberhard, Wolfram. "Topics and moral values in Chinese temple decorations." Journal Of


The American Oriental Society 87, (1967): 22-32.

Eberhard, Wolfram. "Trade and Expansion in Han China. A Study in the Structure of Sino-
Barbarian Economic Relations. By Ying-shih Yü. Berkeley and Los Angeles:
University of California Press,." The Journal of Asian Studies 27, no. 3 (1968): 636-
38. doi:10.2307/2051183.

Eberhard, Wolfram and Archer Taylor. "Turkish Riddles from the Taurus
Mountains." Western Folklore 17, no. 4 (1958): 249-56. doi:10.2307/1496188.

Eberhard, Wolfram. “Typen Türkischer Volksmarchen.” Çev : Pertev Naili Boratav. Yeni
Dergi 2, Sayı. 23 (1966): 152-157.

Eberhard, Wolfram. "Types of Settlement in Southeast-Turkey." Sociologus, Neue Folge /


New Series, 3, no. 1 (1953): 49-64. http://www.jstor.org/stable/43643784.

Eberhard, Wolfram. "Wang Ko, an Early Industrialist." Oriens 10, no. 2 (1957): 248-52.


doi:10.2307/1579637.

Eberhard, Wolfram. “Wie Wurden Dynastien Gegründet? Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi


Dergisi 2, Sayı.4 (1944): 371-376

Eberhard, Wolfram. "Zur Frage Der Ethnologischen Untersuchung Von


Hochkulturen." Zeitschrift Für Ethnologie 72, no. 1/3 (1940): 2-11.
http://www.jstor.org/stable/25839856.